prawo europejskie w praktyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prawo europejskie w praktyce"

Transkrypt

1 prawo europejskie w praktyce Kurs specjalistyczny kształcenia ustawicznego prawników Kurs realizowany jest w ramach projektu Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania w WSHiP. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Warszawa 2009

2 spis treści Zaproszenie Dziekana Wydziału Prawa WSHIP str. 3 Opis kursu str. 4 Zasady rekrutacji str. 5 Agenda kursu str. 6 Szczegółowe informacje o modułach i prowadzących str str. 2

3 zaproszenie Szanowni Państwo, Drodzy Słuchacze, W przemówieniu inauguracyjnym Parlamentu Europejskiego jego nowy Przewodniczący prof. Jerzy Buzek powiedział, że wraz z wyborem Polaka na to stanowisko kończy się podział na starą i nową Europę. To nie jest tylko publicystyczny slogan, obliczony na zainteresowanie mediów, to jest potwierdzenie procesu rzeczywistej integracji i apel o eliminowanie barier wszędzie tam, gdzie one jeszcze istnieją. Wpisując się w tę poetykę niwelowania różnic i zmiany cywilizacyjnej, oferujemy Państwu praktyczny kurs prawa europejskiego, przygotowany z myślą o tych wszystkich, którzy chcą kompetentnie i skutecznie stosować prawo Unii Europejskiej. Kurs jest częścią szerszej inicjatywy edukacyjnej, stworzonej dla młodych prawników, którzy chcieliby poznać prawo europejskie i praktykę instytucji unijnych na tyle dobrze, żeby osiągnąć poziom ekspercki w zakresie stosowania prawa i żeby bez kompleksów rywalizować z rówieśnikami z innych krajów o najważniejsze stanowiska w administracji Unijnej. dr hab. Zbigniew Lasocik, prof. WSHiP, Dziekan Wydziału Prawa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego str. 3

4 opis Kurs prawo europejskie w praktyce jest praktycznie zorientowanym programem skierowanym do prawników praktyków (absolwenci prawa, adwokaci, radcowie prawni, urzędnicy, sędziowie etc.). Kurs obejmuje 150 godzin zajęć prowadzonych przez wybitnych specjalistów, posiadających bogatą praktykę w poszczególnych, pogłębionych dziedzinach prawa europejskiego. Przedmioty zostały pogrupowane w 15 modułów tematycznych obejmujących każdorazowo 10 godzin zajęć (piątek wieczór, sobota). Dwa moduły poświęcone są na naukę języków obcych prawniczych angielskiego i francuskiego. Zajęcia prowadzone są poprzez analizę tekstów źródłowych, rozwiązywanie kazusów, przygotowanie i redagowanie dokumentów, pracę również w języku angielskim lub w oparciu o angielską siatkę pojęciową. Program każdego z przedmiotów obejmuje wiedzę teoretyczną odnoszącą się do danej dziedziny oraz uwzględnia stosowanie tych przepisów w praktyce na gruncie krajowym. Szczegółowy program kursu oraz wykaz wykładowców znajduje się na stronie 6. Kształcenie odbywa się w cyklu rocznym, trwającym 30 tygodni. Agenda spotkań została wyszczególniona na stronach Udział będzie honorowany przez samorządy zawodowe radców prawnych i adwokatów. Liczba miejsc ograniczona. Udział jest bezpłatny. Kurs realizowany jest w ramach projektu Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania w WSHiP. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. str. 4

5 rekrutacja Aby zostać słuchaczem, należy przesłać: skan dokumentu potwierdzającego fakt ukończenia magisterskich studiów prawniczych, formularz dostępny w wersji elektronicznej u Kierownika Kursu Pani Małgorzaty Kozak Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Kozak Ilość miejsc ograniczona. Zaliczenie kursu odbywać się będzie poprzez złożenie przynajmniej dwóch pisemnych odpowiedzi na pytania zadane przez prowadzących zajęcia. Każdy moduł zostanie zakończony przynajmniej jednym pytaniem. Małgorzata Kozak Kierownik kursu, asystent WSHIP, prawnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy str. 5

6 agenda Kurs prawo europejskie w praktyce Piątek: Sobota: 9-14 Uroczyste otwarcie kursu 13 listopada 2009, godz , sala System źródeł i wykładnia prawa europejskiego prowadzący: Mikołaj Jarosz data: 13, 14 listopada Prawo europejskie w krajowym porządku prawnym prowadzący: Cezary Herma data: 27, 28 listopada Stosowanie prawa europejskiego przez sądy polskie prowadzący: dr Dawid Miąsik data: 11, 12 grudnia Postępowanie przed sądami UE prowadzący: Karolina Rokicka, Mikołaj Jarosz data: 15, 16 stycznia Odpowiedzialność za naruszenie prawa europejskiego prowadzący: dr hab. Maciej Szpunar data: 29, 30 stycznia Podstawowe zasady materialne prawa europejskiego zajęcia w j. angielskim prowadzący: dr Adam Łazowski data: 5, 6 lutego Legal Writing w UE prowadzący: Karolina Rokicka, Mikołaj Jarosz, Przemysław Rosiak data: 26, 27 lutego Europejskie prawo gospodarcze cz. 1 prowadzący: dr Katarzyna Karasiewicz data: 12, 13 marca Europejskie prawo gospodarcze cz. 2 prowadzący: dr Monika Bychowska, Wojciech Hartung data: 26, 27 marca Ingerencja państwa na rynku w prawie europejskim prowadzący: Maciej Fornalczyk data: 9, 10 kwietnia 2010 sala: Europejskie prawo finansowe prowadzący: dr Maciej Mataczyński, Michał Bernat data: 23, 24 kwietnia 2010 sala: Osoby fizyczne we Wspólnocie aspekt prywatnoprawny prowadzący: dr Katarzyna Karasiewicz data: 7, 8 maja 2010 sala: Osoby fizyczne aspekt publicznoprawny prowadzący: dr Agnieszka Grzelak data: 21, 22 maja 2010 sala: Angielski prawniczy data: 4, 5 czerwca 2010 sala: Francuski prawniczy data: 18, 19 czerwca 2010 sala: 467 str. 6

7 szczegółowe informacje 1. System źródeł i wykładnia prawa europejskiego system źródeł prawa miejsce orzecznictwa w systemie źródeł prawa zasady wykładni prawa europejskiego gdzie znaleźć informacje o prawie europejskim data: 13, 14 listopada Postępowanie przed sądami UE struktura sądów UE w zarysie poszczególne rodzaje postępowań (zwłaszcza 230 i 234 TWE) procedura rola i środki działania uczestników postępowania znaczenie orzeczeń i ich wykonywanie data: 15, 16 stycznia Legal Writing w UE formułowanie pism procesowych przed sądami polskimi formułowanie pism procesowych przed sądami UE inne rodzaje dokumentów w europejskim obrocie prawnym argumentacja oparta na prawie europejskim data: 26, 27 lutego 2010 Mikołaj Jarosz 2. Prawo europejskie w krajowym porządku prawnym transpozycja/wdrażanie prawa europejskiego problem zgodności prawa polskiego i europejskiego nadrzędność prawa europejskiego bezpośrednia skuteczność prawa europejskiego data: 27, 28 listopada 2009 Cezary Herma Od 1998 r. pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, od 2006 r. zastępca dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej (Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne), stypendysta rządu RFN (Uniwersytet w Trewirze), w latach asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej; pełnomocnik Rządu RP w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; członek polskiej delegacji w grupie ekspertów prawnych redagującej tekst Traktatu z Lizbony; wieloletni wykładowca m.in. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Szkoły Głównej Handlowej; autor artykułów i współautor publikacji książkowych z zakresu prawa Unii Europejskiej Zainteresowania naukowe: zagadnienia systemowe, instytucjonalne i proceduralne prawa Unii Europejskiej, proces reform traktatowych Unii Europejskiej, prawo UE a prawo państw członkowskich, sądownictwo wspólnotowe, stosunki zewnętrzne UE Zastępca dyrektora Departamentu Prawa UE w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Wcześniej m.in. prawnik lingwista w Trybunale Sprawiedliwości WE, a przedtem współpracownik głównych negocjatorów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Jana Kułakowskiego i Jana Truszczyńskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ecole Nationale d Administration we Francji. Zajmuje się procesem wdrażania prawa europejskiego do polskiego porządku prawnego oraz koordynacją przygotowania stanowiska Polski w postępowaniach o stwierdzenie naruszenia zobowiązań traktatowych. Reprezentuje Polskę w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości WE. Prowadzi też szkolenia praktyczne z zakresu prawa europejskiego, w szczególności w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz Instytucie Nauk Prawnych PAN. str. 7

8 szczegółowe informacje 3. Stosowanie prawa europejskiego przez sądy polskie wykładnia prowspólnotowa prawa krajowego nakaz niestosowania normy krajowej sprzecznej z prawem europejskim bezpośrednie stosowanie prawa europejskiego pytanie prejudycjalne podstawy i tryb wystąpienia prawo europejskie w orzecznictwie sądów polskich (TK, SN, NSA) data: 11, 12 grudnia 2009 Dawid Miąsik Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji INP PAN; asystent, specjalista ds. orzecznictwa, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oddelegowany do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych; członek Kolegium Redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego ; stypendysta Fulbrighta i Fundacji im. S. Batorego; laureat konkursu Państwa i Prawa na najlepsze prace doktorskie obronione w 2002 r.; w latach pracownik Katedry Prawa Wspólnot Europejskich WPiA UMCS; wykładowca na szkoleniach adresowanych do sędziów; zajmuje się problematyką prawa konkurencji, sądowego stosowania prawa wspólnotowego, zasad ogólnych prawa wspólnotowego, funkcjonowania rynku wewnętrznego. 4. Postępowanie przed sądami UE struktura sądów UE w zarysie poszczególne rodzaje postępowań (zwłaszcza 230 i 234 TWE) procedura rola i środki działania uczestników postępowania znaczenie orzeczeń i ich wykonywanie data: 15, 16 stycznia Legal Writing w UE formułowanie pism procesowych przed sądami polskimi formułowanie pism procesowych przed sądami UE inne rodzaje dokumentów w europejskim obrocie prawnym argumentacja oparta na prawie europejskim data: 26, 27 lutego 2010 Karolina Rokicka Od 2004 r. pracuje w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, od 2006 r. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej (nadzór nad udziałem Polski w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich); absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (mgr prawa) i Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Nauk o Państwie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (m. iur. comp.) oraz w Kolegium Europejskim w Natolinie (MA). Reprezentowała Polskę w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (m.in. T-258/06) oraz w pracach grupy roboczej Rady Unii Europejskiej ds. Trybunału Sprawiedliwości. Oprócz pracy w administracji rządowej doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz w Komisji Europejskiej (staż w DG INFSO). Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa Wspólnot Europejskich (m.in. dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej). Autorka artykułów i współautorka publikacji książkowych z zakresu prawa Unii Europejskiej. str. 8 biogramy str. 8

9 szczegółowe informacje 5. Odpowiedzialność za naruszenie prawa europejskiego odpowiedzialność instytucji UE odpowiedzialność państwa członkowskiego odpowiedzialność innych podmiotów tryb dochodzenia roszczeń data: 29, 30 stycznia Podstawowe zasady materialne prawa europejskiego zajęcia w j. angielskim zasada niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową zasada proporcjonalności zasada uprawnionych oczekiwań i pewności prawa inne zasady data: 5, 6 lutego 2010 Maciej Szpunar Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, ekspert w zakresie reprezentacji rządu polskiego przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji, uczestnik jako witness expert w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1996 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Kolegium Europejskiego w Brugii. Odbył wiele staży m.in. w Centrum Europejskich Studiów Prawniczych w Uniwersytecie w Cambridge, Instytucie Europejskich Studiów Prawniczych Fernand Dehousse w Uniwersytecie w Liège, Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu oraz Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kolegium Europejskim w Natolinie oraz Collegium Civitas. Członek i sekretarz zespołu prawa prywatnego międzynarodowego w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Członek Komitetu Redakcyjnego Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Europejskiego Przeglądu Sądowego oraz Nowej Europy Przeglądu Natolińskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa europejskiego, prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego. Adam Łazowski Jest starszym wykładowcą w Szkole Prawa na Uniwersytecie Westminster w Londynie. Otrzymał tytuł magistra prawa w 1999 r. oraz doktora nauk prawnych w 2001 r. (na Uniwersytecie Warszawskim). W latach pracował jako starszy pracownik badawczy w Instytucie Assera w Hadze. Wcześniej pracował na Uniwersytecie Warszawskim (lata ). Zainteresowania naukowe dr Adama Łazowskiego obejmują prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe publiczne. W 2003 r. jego monografia, poświęcona pozasądowym mechanizmom ochrony praw jednostek, otrzymała nagrodę w konkursie organizowanym przez Fundację Promocji Prawa Europejskiego. Od 1999 r. dr Adam Łazowski aktywnie uczestniczy w programach szkoleń dla praktyków w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Turcji, Albanii i Estonii. W tym zakresie zarówno szkolił krajowych sędziów, jak też przygotował materiały do kursu internetowego z zakresu prawa Unii Europejskiej. Przygotował również podręcznik do pytań prejudycjalnych, który ukazał się w języku estońskim i bułgarskim. W ostatnich latach dr Adam Łazowski prowadził gościnne wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie w Tartu (Estonia), Université Libre de Bruxelles, Uniwersytecie w Zagrzebiu, Uniwersytecie w Luksemburgu, Uniwersytecie w Bazylei oraz w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze. str. 8 biogramy str. 9

10 szczegółowe informacje 7. Legal Writing w UE formułowanie pism procesowych przed sądami polskimi formułowanie pism procesowych przed sądami UE inne rodzaje dokumentów w europejskim obrocie prawnym argumentacja oparta na prawie europejskim data: 26, 27 lutego 2010 Przemysław Rosiak Radca prawny (od 1999 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie), magister prawa (Uniwersytet Warszawskim) LLM (College of Europe w Brugii), magister w dziedzinie stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski). Oprócz pracy w warszawskich kancelariach prawnych, doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako naczelnik Wydziału Prawa Unii Europejskiej w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2003 roku odbył staż w gabinecie Prezesa Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu Bo Vesterdorfa, a w latach pracował jako referendarz w gabinecie Sędzi Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej w SPI w Luksemburgu. Od lipca 2006 roku jest szefem Zespołu Prawa Europejskiego i Prawa Konkurencji Kancelarii D. Dobkowski sp.k. w ramach którego m. in. reprezentuje klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu (skargi do SPI w sprawach dot. emisji CO2 oraz w sprawach dot. zwrotu pomocy publicznej). Doradza także UKIE w postępowaniach przed TS i SPI (m. in. w sprawie opłat produkcyjnych w sektorze cukru oraz limitów uprawnień do emisji CO2) oraz Ambasadzie Francuskiej i przedsiębiorstwom z kapitałem francuskim w sprawach dotyczących nabywania praw do nieruchomości. Obok pracy zawodowej prowadzi szkolenia z zakresu prawa Wspólnot Europejskich i prawa konkurencji dla radców prawnych, sędziów, urzędników państwowych i przedstawicieli biznesu. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych i artykułów prasowych nt. prawa europejskiego i prawa konkurencji ( Konkurencja, Lexis Nexis, Warszawa, 2004; Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Aspekty praktyczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2007; Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej, TNOiK 2009). 8. Europejskie prawo gospodarcze cz. 1 swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług zawody prawnicze prawo spółek data: 12, 13 marca Osoby fizyczne we Wspólnocie aspekt prywatnoprawny swoboda zatrudnienia prawo pracy prawo konsumenckie współpraca sądowa w sprawach cywilnych data: 7, 8 maja 2010 sala: 467 Katarzyna Karasiewicz Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie konkurencji oraz pomocy państwa, a w szczególności regulacjach z zakresu energetyki i telekomunikacji oraz międzynarodowym postępowaniu cywilnym. Dr Karasiewicz jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Prowadzi szkolenia dla aplikantów notarialnych nt. prawa wspólnotowego oraz europeizacji międzynarodowego postępowania cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego. Jako pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad aktami z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, a także w negocjacji instrumentów prawa wspólnotowego. Dr Karasiewicz jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa konkurencji oraz posiada w tym zakresie bogate doświadczenie praktyczne. str. 10

11 szczegółowe informacje 9. Europejskie prawo gospodarcze cz. 2 koncentracja przedsiębiorstw, porozumienia zakazane i nadużywanie pozycji dominującej data: 26, 27 marca Europejskie prawo gospodarcze cz. 2 zamówienia publiczne data: 26, 27 marca 2010 Monika Bychowska Jest doktorem nauk prawnych, praca doktorska dotyczyła zakazu porozumień ograniczających konkurencję w prawie Unii Europejskiej. Autorka wielu publikacji dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji. Od 1998 roku związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na początku pracowała w Departamencie Prawnym, zajmując się procesem legislacyjnym poselskich i rządowych projektów aktów prawnych, w tym analizą ich zgodności z polskim i wspólnotowym prawem konkurencji. Od 2005 r. Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji. Nadzoruje postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (nadużywanie pozycji dominującej i porozumienia ograniczające konkurencję). Do jej obowiązków należy również organizowanie i monitorowanie poprawności kontroli antymonopolowych przeprowadzanych u przedsiębiorców w związku z podejrzeniem naruszenia zakazów praktyk ograniczających konkurencję. Uczestniczyła w procesie opracowywania projektu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wojciech Hartung Jest pracownikiem kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka. Specjalizuje się w problematyce wykonywania zadań publicznych, w szczególności prawie zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz zagadnieniach dotyczących współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończył studia podyplomowe z zakresu francuskiego i europejskiego prawa handlowego organizowane przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Poitiers oraz z zakresu prawa wspólnotowego na Uniwersytecie im. Jean Moulin w Lyonie. Do marca 2009 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych, gdzie w ramach swoich obowiązków m.in. reprezentował Polskę w Grupie Roboczej ds. Zamówień Publicznych w Radzie Unii Europejskiej oraz w Komitecie Doradczym ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Wojciech Hartung jest współautorem publikacji Zamówienia publiczne po nowelizacji 2007 oraz autorem licznych artykułów z zakresu prawa publicznego. Współpracuje jako wykładowca na studiach podyplomowych m.in. ze Szkołą Główną Handlową oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. str. 11

12 szczegółowe informacje 10. Ingerencja państwa na rynku w prawie europejskim pomoc publiczna liberalizacja rynków i monopole państwowe data: 9, 10 kwietnia 2010 sala: Europejskie prawo finansowe swoboda przepływu kapitału rynki finansowe data: 27, 28 listopada 2009 Maciej Fornalczyk Absolwent Wydziału Ekonomiczno Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Bankowość i Finanse. Wiedzę z zakresu finansów i ekonomii od blisko 10 lat wykorzystuje w pracy zawodowej związanej z doradztwem ekonomicznym odnoszącym się do prawa antymonopolowego i prawa pomocy publicznej. Jest wspólnikiem w firmie doradczej COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j. która zajmuje się specjalistycznymi usługami doradczymi ze wskazanych dziedzin. Jest również absolwentem studiów podyplomowych King s College, University of Londyn z zakresu Europejskiego Prawa Ochrony Konkurencji. Jest autorem, współautorem szeregu ekspertyz z zakresu ekonomicznych aspektów prawa antymonopolowego i prawa pomocy publicznej przygotowywanych na zlecenie zarówno organów publicznych jak i podmiotów prywatnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną takich jak: finansowanie usług w ogólnym interesie gospodarczym (transport miejski i kolejowy pasażerski), finansowanie inwestycji lotniskowych, pomoc restrukturyzacyjna. Prowadzi szkolenia z zakresu podstaw pomocy publicznej jak i w zakresie szczegółowych uregulowań prawnych, zawsze mając na względzie aspekty ekonomiczno finansowe dawcy i beneficjenta. Maciej Mataczyński Jest doktorem prawa, adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończył studia prawnicze w Poznaniu oraz studia podyplomowe w instytucie T.M.C. Assera w Hadze. W latach jako stypendysta Fulbrighta studiował w Harvard Law School. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa europejskiego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa spółek. Praca doktorska pt. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w prawie prywatnym międzynarodowym została wyróżniona w konkursie Państwa i Prawa. Od 2004 r. wpisany na listę radców prawnych. W latach 2006 i od 2008 r. przewodniczący rady nadzorczej PKN ORLEN SA. str. 12

13 szczegółowe informacje 11. Europejskie prawo finansowe prawo podatkowe data: 27, 28 listopada Osoby fizyczne aspekt publicznoprawny swoboda przemieszczania się i osiedlania acquis Schengen europejski nakaz aresztowania współpraca sądowa w sprawach karnych data: 21, 22 maja 2010 sala: 467 Michał Bernat Doradca podatkowy, jest prawnikiem w Zespole Podatkowym kancelarii Wardyński i Wspólnicy, doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w podatku VAT. Ponadto zajmuje się zagadnieniami prawa celnego, prawa dewizowego oraz zagadnieniami pokrewnymi, takimi jak pomoc publiczna dla przedsiębiorców na gruncie przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Studies, prowadzone przez Cambridge University oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także uzyskał International Practice Diploma w dziedzinie International Competition Law. Agnieszka Grzelak Dr nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, 2006), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2000), absolwentka Podyplomowych Polsko- Holenderskich Studiów Integracji Europejskiej (Uniwersytet Warszawski/ Uniwersytet Maastricht). W roku 2000 stypendystka Universiteit Instelling Antwerpen (Belgia), a w roku 2008 Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. W roku 2003 odbyła staż zawodowy w Sekretariacie Generalnym Rady UE w Brukseli. W 2007 r. nagrodzona wyróżnieniem w konkursie Państwa i Prawa na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa. W latach pracownik Departamentu Harmonizacji Prawa, a następnie Departamentu Prawa Europejskiego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2004 r. ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Od stycznia 2007 r. adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej. Wykładowca i prowadząca szkolenia w szeregu instytucji naukowych i wymiaru sprawiedliwości. Zainteresowania naukowe: prawo ustrojowe Unii Europejskiej; obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Autorka licznych artykułów, współautorka książek, m.in. podręcznika Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (Warszawa 2009), a także autorka monografii Trzeci filar Unii Europejskiej. Instrumenty prawne (Warszawa 2008) oraz Unia Europejska a prawo karne (Warszawa 2002). str. 13

14 Uczelnia Łazarskiego WSHiP im. R. Łazarskiego ul. Świeradowska 43, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik Piątek niedziela 26 28 września 2014 SCHODZĄCYCH GIAZD PRAA Prawnicy liderzy jutra 2014 Zobacz, kto zdobył tytuł. yniki konkursu 26 września w tygodniku Prawnik Organizatorzy: Patronat honorowy: SHUTTERSTOCK

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo