prawo europejskie w praktyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prawo europejskie w praktyce"

Transkrypt

1 prawo europejskie w praktyce Kurs specjalistyczny kształcenia ustawicznego prawników Kurs realizowany jest w ramach projektu Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania w WSHiP. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Warszawa 2009

2 spis treści Zaproszenie Dziekana Wydziału Prawa WSHIP str. 3 Opis kursu str. 4 Zasady rekrutacji str. 5 Agenda kursu str. 6 Szczegółowe informacje o modułach i prowadzących str str. 2

3 zaproszenie Szanowni Państwo, Drodzy Słuchacze, W przemówieniu inauguracyjnym Parlamentu Europejskiego jego nowy Przewodniczący prof. Jerzy Buzek powiedział, że wraz z wyborem Polaka na to stanowisko kończy się podział na starą i nową Europę. To nie jest tylko publicystyczny slogan, obliczony na zainteresowanie mediów, to jest potwierdzenie procesu rzeczywistej integracji i apel o eliminowanie barier wszędzie tam, gdzie one jeszcze istnieją. Wpisując się w tę poetykę niwelowania różnic i zmiany cywilizacyjnej, oferujemy Państwu praktyczny kurs prawa europejskiego, przygotowany z myślą o tych wszystkich, którzy chcą kompetentnie i skutecznie stosować prawo Unii Europejskiej. Kurs jest częścią szerszej inicjatywy edukacyjnej, stworzonej dla młodych prawników, którzy chcieliby poznać prawo europejskie i praktykę instytucji unijnych na tyle dobrze, żeby osiągnąć poziom ekspercki w zakresie stosowania prawa i żeby bez kompleksów rywalizować z rówieśnikami z innych krajów o najważniejsze stanowiska w administracji Unijnej. dr hab. Zbigniew Lasocik, prof. WSHiP, Dziekan Wydziału Prawa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego str. 3

4 opis Kurs prawo europejskie w praktyce jest praktycznie zorientowanym programem skierowanym do prawników praktyków (absolwenci prawa, adwokaci, radcowie prawni, urzędnicy, sędziowie etc.). Kurs obejmuje 150 godzin zajęć prowadzonych przez wybitnych specjalistów, posiadających bogatą praktykę w poszczególnych, pogłębionych dziedzinach prawa europejskiego. Przedmioty zostały pogrupowane w 15 modułów tematycznych obejmujących każdorazowo 10 godzin zajęć (piątek wieczór, sobota). Dwa moduły poświęcone są na naukę języków obcych prawniczych angielskiego i francuskiego. Zajęcia prowadzone są poprzez analizę tekstów źródłowych, rozwiązywanie kazusów, przygotowanie i redagowanie dokumentów, pracę również w języku angielskim lub w oparciu o angielską siatkę pojęciową. Program każdego z przedmiotów obejmuje wiedzę teoretyczną odnoszącą się do danej dziedziny oraz uwzględnia stosowanie tych przepisów w praktyce na gruncie krajowym. Szczegółowy program kursu oraz wykaz wykładowców znajduje się na stronie 6. Kształcenie odbywa się w cyklu rocznym, trwającym 30 tygodni. Agenda spotkań została wyszczególniona na stronach Udział będzie honorowany przez samorządy zawodowe radców prawnych i adwokatów. Liczba miejsc ograniczona. Udział jest bezpłatny. Kurs realizowany jest w ramach projektu Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania w WSHiP. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. str. 4

5 rekrutacja Aby zostać słuchaczem, należy przesłać: skan dokumentu potwierdzającego fakt ukończenia magisterskich studiów prawniczych, formularz dostępny w wersji elektronicznej u Kierownika Kursu Pani Małgorzaty Kozak Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Kozak Ilość miejsc ograniczona. Zaliczenie kursu odbywać się będzie poprzez złożenie przynajmniej dwóch pisemnych odpowiedzi na pytania zadane przez prowadzących zajęcia. Każdy moduł zostanie zakończony przynajmniej jednym pytaniem. Małgorzata Kozak Kierownik kursu, asystent WSHIP, prawnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy str. 5

6 agenda Kurs prawo europejskie w praktyce Piątek: Sobota: 9-14 Uroczyste otwarcie kursu 13 listopada 2009, godz , sala System źródeł i wykładnia prawa europejskiego prowadzący: Mikołaj Jarosz data: 13, 14 listopada Prawo europejskie w krajowym porządku prawnym prowadzący: Cezary Herma data: 27, 28 listopada Stosowanie prawa europejskiego przez sądy polskie prowadzący: dr Dawid Miąsik data: 11, 12 grudnia Postępowanie przed sądami UE prowadzący: Karolina Rokicka, Mikołaj Jarosz data: 15, 16 stycznia Odpowiedzialność za naruszenie prawa europejskiego prowadzący: dr hab. Maciej Szpunar data: 29, 30 stycznia Podstawowe zasady materialne prawa europejskiego zajęcia w j. angielskim prowadzący: dr Adam Łazowski data: 5, 6 lutego Legal Writing w UE prowadzący: Karolina Rokicka, Mikołaj Jarosz, Przemysław Rosiak data: 26, 27 lutego Europejskie prawo gospodarcze cz. 1 prowadzący: dr Katarzyna Karasiewicz data: 12, 13 marca Europejskie prawo gospodarcze cz. 2 prowadzący: dr Monika Bychowska, Wojciech Hartung data: 26, 27 marca Ingerencja państwa na rynku w prawie europejskim prowadzący: Maciej Fornalczyk data: 9, 10 kwietnia 2010 sala: Europejskie prawo finansowe prowadzący: dr Maciej Mataczyński, Michał Bernat data: 23, 24 kwietnia 2010 sala: Osoby fizyczne we Wspólnocie aspekt prywatnoprawny prowadzący: dr Katarzyna Karasiewicz data: 7, 8 maja 2010 sala: Osoby fizyczne aspekt publicznoprawny prowadzący: dr Agnieszka Grzelak data: 21, 22 maja 2010 sala: Angielski prawniczy data: 4, 5 czerwca 2010 sala: Francuski prawniczy data: 18, 19 czerwca 2010 sala: 467 str. 6

7 szczegółowe informacje 1. System źródeł i wykładnia prawa europejskiego system źródeł prawa miejsce orzecznictwa w systemie źródeł prawa zasady wykładni prawa europejskiego gdzie znaleźć informacje o prawie europejskim data: 13, 14 listopada Postępowanie przed sądami UE struktura sądów UE w zarysie poszczególne rodzaje postępowań (zwłaszcza 230 i 234 TWE) procedura rola i środki działania uczestników postępowania znaczenie orzeczeń i ich wykonywanie data: 15, 16 stycznia Legal Writing w UE formułowanie pism procesowych przed sądami polskimi formułowanie pism procesowych przed sądami UE inne rodzaje dokumentów w europejskim obrocie prawnym argumentacja oparta na prawie europejskim data: 26, 27 lutego 2010 Mikołaj Jarosz 2. Prawo europejskie w krajowym porządku prawnym transpozycja/wdrażanie prawa europejskiego problem zgodności prawa polskiego i europejskiego nadrzędność prawa europejskiego bezpośrednia skuteczność prawa europejskiego data: 27, 28 listopada 2009 Cezary Herma Od 1998 r. pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, od 2006 r. zastępca dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej (Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne), stypendysta rządu RFN (Uniwersytet w Trewirze), w latach asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej; pełnomocnik Rządu RP w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; członek polskiej delegacji w grupie ekspertów prawnych redagującej tekst Traktatu z Lizbony; wieloletni wykładowca m.in. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Szkoły Głównej Handlowej; autor artykułów i współautor publikacji książkowych z zakresu prawa Unii Europejskiej Zainteresowania naukowe: zagadnienia systemowe, instytucjonalne i proceduralne prawa Unii Europejskiej, proces reform traktatowych Unii Europejskiej, prawo UE a prawo państw członkowskich, sądownictwo wspólnotowe, stosunki zewnętrzne UE Zastępca dyrektora Departamentu Prawa UE w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Wcześniej m.in. prawnik lingwista w Trybunale Sprawiedliwości WE, a przedtem współpracownik głównych negocjatorów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Jana Kułakowskiego i Jana Truszczyńskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ecole Nationale d Administration we Francji. Zajmuje się procesem wdrażania prawa europejskiego do polskiego porządku prawnego oraz koordynacją przygotowania stanowiska Polski w postępowaniach o stwierdzenie naruszenia zobowiązań traktatowych. Reprezentuje Polskę w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości WE. Prowadzi też szkolenia praktyczne z zakresu prawa europejskiego, w szczególności w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz Instytucie Nauk Prawnych PAN. str. 7

8 szczegółowe informacje 3. Stosowanie prawa europejskiego przez sądy polskie wykładnia prowspólnotowa prawa krajowego nakaz niestosowania normy krajowej sprzecznej z prawem europejskim bezpośrednie stosowanie prawa europejskiego pytanie prejudycjalne podstawy i tryb wystąpienia prawo europejskie w orzecznictwie sądów polskich (TK, SN, NSA) data: 11, 12 grudnia 2009 Dawid Miąsik Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji INP PAN; asystent, specjalista ds. orzecznictwa, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oddelegowany do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych; członek Kolegium Redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego ; stypendysta Fulbrighta i Fundacji im. S. Batorego; laureat konkursu Państwa i Prawa na najlepsze prace doktorskie obronione w 2002 r.; w latach pracownik Katedry Prawa Wspólnot Europejskich WPiA UMCS; wykładowca na szkoleniach adresowanych do sędziów; zajmuje się problematyką prawa konkurencji, sądowego stosowania prawa wspólnotowego, zasad ogólnych prawa wspólnotowego, funkcjonowania rynku wewnętrznego. 4. Postępowanie przed sądami UE struktura sądów UE w zarysie poszczególne rodzaje postępowań (zwłaszcza 230 i 234 TWE) procedura rola i środki działania uczestników postępowania znaczenie orzeczeń i ich wykonywanie data: 15, 16 stycznia Legal Writing w UE formułowanie pism procesowych przed sądami polskimi formułowanie pism procesowych przed sądami UE inne rodzaje dokumentów w europejskim obrocie prawnym argumentacja oparta na prawie europejskim data: 26, 27 lutego 2010 Karolina Rokicka Od 2004 r. pracuje w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, od 2006 r. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej (nadzór nad udziałem Polski w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich); absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (mgr prawa) i Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Nauk o Państwie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (m. iur. comp.) oraz w Kolegium Europejskim w Natolinie (MA). Reprezentowała Polskę w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (m.in. T-258/06) oraz w pracach grupy roboczej Rady Unii Europejskiej ds. Trybunału Sprawiedliwości. Oprócz pracy w administracji rządowej doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz w Komisji Europejskiej (staż w DG INFSO). Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa Wspólnot Europejskich (m.in. dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej). Autorka artykułów i współautorka publikacji książkowych z zakresu prawa Unii Europejskiej. str. 8 biogramy str. 8

9 szczegółowe informacje 5. Odpowiedzialność za naruszenie prawa europejskiego odpowiedzialność instytucji UE odpowiedzialność państwa członkowskiego odpowiedzialność innych podmiotów tryb dochodzenia roszczeń data: 29, 30 stycznia Podstawowe zasady materialne prawa europejskiego zajęcia w j. angielskim zasada niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową zasada proporcjonalności zasada uprawnionych oczekiwań i pewności prawa inne zasady data: 5, 6 lutego 2010 Maciej Szpunar Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, ekspert w zakresie reprezentacji rządu polskiego przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji, uczestnik jako witness expert w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1996 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Kolegium Europejskiego w Brugii. Odbył wiele staży m.in. w Centrum Europejskich Studiów Prawniczych w Uniwersytecie w Cambridge, Instytucie Europejskich Studiów Prawniczych Fernand Dehousse w Uniwersytecie w Liège, Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu oraz Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kolegium Europejskim w Natolinie oraz Collegium Civitas. Członek i sekretarz zespołu prawa prywatnego międzynarodowego w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Członek Komitetu Redakcyjnego Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Europejskiego Przeglądu Sądowego oraz Nowej Europy Przeglądu Natolińskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa europejskiego, prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego. Adam Łazowski Jest starszym wykładowcą w Szkole Prawa na Uniwersytecie Westminster w Londynie. Otrzymał tytuł magistra prawa w 1999 r. oraz doktora nauk prawnych w 2001 r. (na Uniwersytecie Warszawskim). W latach pracował jako starszy pracownik badawczy w Instytucie Assera w Hadze. Wcześniej pracował na Uniwersytecie Warszawskim (lata ). Zainteresowania naukowe dr Adama Łazowskiego obejmują prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe publiczne. W 2003 r. jego monografia, poświęcona pozasądowym mechanizmom ochrony praw jednostek, otrzymała nagrodę w konkursie organizowanym przez Fundację Promocji Prawa Europejskiego. Od 1999 r. dr Adam Łazowski aktywnie uczestniczy w programach szkoleń dla praktyków w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Turcji, Albanii i Estonii. W tym zakresie zarówno szkolił krajowych sędziów, jak też przygotował materiały do kursu internetowego z zakresu prawa Unii Europejskiej. Przygotował również podręcznik do pytań prejudycjalnych, który ukazał się w języku estońskim i bułgarskim. W ostatnich latach dr Adam Łazowski prowadził gościnne wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie w Tartu (Estonia), Université Libre de Bruxelles, Uniwersytecie w Zagrzebiu, Uniwersytecie w Luksemburgu, Uniwersytecie w Bazylei oraz w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze. str. 8 biogramy str. 9

10 szczegółowe informacje 7. Legal Writing w UE formułowanie pism procesowych przed sądami polskimi formułowanie pism procesowych przed sądami UE inne rodzaje dokumentów w europejskim obrocie prawnym argumentacja oparta na prawie europejskim data: 26, 27 lutego 2010 Przemysław Rosiak Radca prawny (od 1999 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie), magister prawa (Uniwersytet Warszawskim) LLM (College of Europe w Brugii), magister w dziedzinie stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski). Oprócz pracy w warszawskich kancelariach prawnych, doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako naczelnik Wydziału Prawa Unii Europejskiej w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2003 roku odbył staż w gabinecie Prezesa Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu Bo Vesterdorfa, a w latach pracował jako referendarz w gabinecie Sędzi Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej w SPI w Luksemburgu. Od lipca 2006 roku jest szefem Zespołu Prawa Europejskiego i Prawa Konkurencji Kancelarii D. Dobkowski sp.k. w ramach którego m. in. reprezentuje klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu (skargi do SPI w sprawach dot. emisji CO2 oraz w sprawach dot. zwrotu pomocy publicznej). Doradza także UKIE w postępowaniach przed TS i SPI (m. in. w sprawie opłat produkcyjnych w sektorze cukru oraz limitów uprawnień do emisji CO2) oraz Ambasadzie Francuskiej i przedsiębiorstwom z kapitałem francuskim w sprawach dotyczących nabywania praw do nieruchomości. Obok pracy zawodowej prowadzi szkolenia z zakresu prawa Wspólnot Europejskich i prawa konkurencji dla radców prawnych, sędziów, urzędników państwowych i przedstawicieli biznesu. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych i artykułów prasowych nt. prawa europejskiego i prawa konkurencji ( Konkurencja, Lexis Nexis, Warszawa, 2004; Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Aspekty praktyczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2007; Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej, TNOiK 2009). 8. Europejskie prawo gospodarcze cz. 1 swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług zawody prawnicze prawo spółek data: 12, 13 marca Osoby fizyczne we Wspólnocie aspekt prywatnoprawny swoboda zatrudnienia prawo pracy prawo konsumenckie współpraca sądowa w sprawach cywilnych data: 7, 8 maja 2010 sala: 467 Katarzyna Karasiewicz Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie konkurencji oraz pomocy państwa, a w szczególności regulacjach z zakresu energetyki i telekomunikacji oraz międzynarodowym postępowaniu cywilnym. Dr Karasiewicz jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Prowadzi szkolenia dla aplikantów notarialnych nt. prawa wspólnotowego oraz europeizacji międzynarodowego postępowania cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego. Jako pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad aktami z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, a także w negocjacji instrumentów prawa wspólnotowego. Dr Karasiewicz jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa konkurencji oraz posiada w tym zakresie bogate doświadczenie praktyczne. str. 10

11 szczegółowe informacje 9. Europejskie prawo gospodarcze cz. 2 koncentracja przedsiębiorstw, porozumienia zakazane i nadużywanie pozycji dominującej data: 26, 27 marca Europejskie prawo gospodarcze cz. 2 zamówienia publiczne data: 26, 27 marca 2010 Monika Bychowska Jest doktorem nauk prawnych, praca doktorska dotyczyła zakazu porozumień ograniczających konkurencję w prawie Unii Europejskiej. Autorka wielu publikacji dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji. Od 1998 roku związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na początku pracowała w Departamencie Prawnym, zajmując się procesem legislacyjnym poselskich i rządowych projektów aktów prawnych, w tym analizą ich zgodności z polskim i wspólnotowym prawem konkurencji. Od 2005 r. Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji. Nadzoruje postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (nadużywanie pozycji dominującej i porozumienia ograniczające konkurencję). Do jej obowiązków należy również organizowanie i monitorowanie poprawności kontroli antymonopolowych przeprowadzanych u przedsiębiorców w związku z podejrzeniem naruszenia zakazów praktyk ograniczających konkurencję. Uczestniczyła w procesie opracowywania projektu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wojciech Hartung Jest pracownikiem kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka. Specjalizuje się w problematyce wykonywania zadań publicznych, w szczególności prawie zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz zagadnieniach dotyczących współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończył studia podyplomowe z zakresu francuskiego i europejskiego prawa handlowego organizowane przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Poitiers oraz z zakresu prawa wspólnotowego na Uniwersytecie im. Jean Moulin w Lyonie. Do marca 2009 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych, gdzie w ramach swoich obowiązków m.in. reprezentował Polskę w Grupie Roboczej ds. Zamówień Publicznych w Radzie Unii Europejskiej oraz w Komitecie Doradczym ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Wojciech Hartung jest współautorem publikacji Zamówienia publiczne po nowelizacji 2007 oraz autorem licznych artykułów z zakresu prawa publicznego. Współpracuje jako wykładowca na studiach podyplomowych m.in. ze Szkołą Główną Handlową oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. str. 11

12 szczegółowe informacje 10. Ingerencja państwa na rynku w prawie europejskim pomoc publiczna liberalizacja rynków i monopole państwowe data: 9, 10 kwietnia 2010 sala: Europejskie prawo finansowe swoboda przepływu kapitału rynki finansowe data: 27, 28 listopada 2009 Maciej Fornalczyk Absolwent Wydziału Ekonomiczno Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Bankowość i Finanse. Wiedzę z zakresu finansów i ekonomii od blisko 10 lat wykorzystuje w pracy zawodowej związanej z doradztwem ekonomicznym odnoszącym się do prawa antymonopolowego i prawa pomocy publicznej. Jest wspólnikiem w firmie doradczej COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j. która zajmuje się specjalistycznymi usługami doradczymi ze wskazanych dziedzin. Jest również absolwentem studiów podyplomowych King s College, University of Londyn z zakresu Europejskiego Prawa Ochrony Konkurencji. Jest autorem, współautorem szeregu ekspertyz z zakresu ekonomicznych aspektów prawa antymonopolowego i prawa pomocy publicznej przygotowywanych na zlecenie zarówno organów publicznych jak i podmiotów prywatnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną takich jak: finansowanie usług w ogólnym interesie gospodarczym (transport miejski i kolejowy pasażerski), finansowanie inwestycji lotniskowych, pomoc restrukturyzacyjna. Prowadzi szkolenia z zakresu podstaw pomocy publicznej jak i w zakresie szczegółowych uregulowań prawnych, zawsze mając na względzie aspekty ekonomiczno finansowe dawcy i beneficjenta. Maciej Mataczyński Jest doktorem prawa, adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończył studia prawnicze w Poznaniu oraz studia podyplomowe w instytucie T.M.C. Assera w Hadze. W latach jako stypendysta Fulbrighta studiował w Harvard Law School. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa europejskiego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa spółek. Praca doktorska pt. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w prawie prywatnym międzynarodowym została wyróżniona w konkursie Państwa i Prawa. Od 2004 r. wpisany na listę radców prawnych. W latach 2006 i od 2008 r. przewodniczący rady nadzorczej PKN ORLEN SA. str. 12

13 szczegółowe informacje 11. Europejskie prawo finansowe prawo podatkowe data: 27, 28 listopada Osoby fizyczne aspekt publicznoprawny swoboda przemieszczania się i osiedlania acquis Schengen europejski nakaz aresztowania współpraca sądowa w sprawach karnych data: 21, 22 maja 2010 sala: 467 Michał Bernat Doradca podatkowy, jest prawnikiem w Zespole Podatkowym kancelarii Wardyński i Wspólnicy, doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w podatku VAT. Ponadto zajmuje się zagadnieniami prawa celnego, prawa dewizowego oraz zagadnieniami pokrewnymi, takimi jak pomoc publiczna dla przedsiębiorców na gruncie przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Studies, prowadzone przez Cambridge University oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także uzyskał International Practice Diploma w dziedzinie International Competition Law. Agnieszka Grzelak Dr nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, 2006), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2000), absolwentka Podyplomowych Polsko- Holenderskich Studiów Integracji Europejskiej (Uniwersytet Warszawski/ Uniwersytet Maastricht). W roku 2000 stypendystka Universiteit Instelling Antwerpen (Belgia), a w roku 2008 Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. W roku 2003 odbyła staż zawodowy w Sekretariacie Generalnym Rady UE w Brukseli. W 2007 r. nagrodzona wyróżnieniem w konkursie Państwa i Prawa na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa. W latach pracownik Departamentu Harmonizacji Prawa, a następnie Departamentu Prawa Europejskiego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2004 r. ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Od stycznia 2007 r. adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej. Wykładowca i prowadząca szkolenia w szeregu instytucji naukowych i wymiaru sprawiedliwości. Zainteresowania naukowe: prawo ustrojowe Unii Europejskiej; obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Autorka licznych artykułów, współautorka książek, m.in. podręcznika Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (Warszawa 2009), a także autorka monografii Trzeci filar Unii Europejskiej. Instrumenty prawne (Warszawa 2008) oraz Unia Europejska a prawo karne (Warszawa 2002). str. 13

14 Uczelnia Łazarskiego WSHiP im. R. Łazarskiego ul. Świeradowska 43, Warszawa

prawo europejskie w praktyce

prawo europejskie w praktyce prawo europejskie w praktyce Kurs specjalistyczny kształcenia ustawicznego prawników Kurs realizowany jest w ramach projektu Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH SĄDÓW OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH SĄDÓW OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 1410 01 / 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH SĄDÓW OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH GOSPODARCZYCH. ZałoŜenia programowe Celem szkolenia jest umoŝliwienie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-92/07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Sądowa współpraca w sprawach cywilnych ZałoŜenia programowe W obecnej sytuacji charakteryzującej się masową migracją osób rola dobrej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-90/07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Sądowa współpraca w sprawach cywilnych ZałoŜenia programowe W obecnej sytuacji charakteryzującej się masową migracją osób rola dobrej

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-11/08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO W kierunku europejskiego prawa umów ZałoŜenia programowe Obecnie trwają prace zmierzające do kodyfikacji europejskiego prawa umów,

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KCSC 1410 20/08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Proponowana sesja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KCSC 0780-47/08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Proponowana sesja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne. Studia przygotowane przez praktyków. Centrum Studiów Podyplomowych www.podyplomowe.wszib.edu.pl

Zamówienia publiczne. Studia przygotowane przez praktyków. Centrum Studiów Podyplomowych www.podyplomowe.wszib.edu.pl Zamówienia publiczne Studia przygotowane przez praktyków Podyplomowych www.podyplomowe.wszib.edu.pl Nasze atuty: Kadra doświadczonych praktyków, Orientacja na zajęcia warsztatowe (stanowią 60% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji

Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji Prawo lotnicze moduł specjalizacyjny pierwsza w Polsce możliwość studiowania prawa lotniczego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Specjalizacje Dane kontaktowe 1 r. pr. dr Wiktor Czabaj 2 adw. Grzegorz Górecki 3 adw. Małgorzata Kożuch Radca Prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami,

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, Pierwsze w Polsce! Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych Cel studium: Celem studium jest opanowanie przez słuchaczy rozwiązań prawnych obowiązujących w obszarze zbiorowego prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Historia programów. Wszystkie zajęcia programów francuskich prowadzone są przez wykładowców z Uniwersytetu w Orleanie.

Historia programów. Wszystkie zajęcia programów francuskich prowadzone są przez wykładowców z Uniwersytetu w Orleanie. Historia programów Szkoła Prawa Francuskiego została założona w 2000 r. przez prof. Michela Pertué i prof. Krzysztofa Wojtyczka, obecnie Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu. Działa

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law"

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law" Na podstawie 44 pkt. 11 i pkt. 13 w zw. z 43 ust. 2 i ust. 4 Statutu UKSW

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ISTOTNE ZOBOWIĄZANIE Podatek od nieruchomości, w przypadku podmiotów dysponujących znacznym majątkiem trwałym, stanowi niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII. Sylwetki wykładowców

Studia Podyplomowe PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII. Sylwetki wykładowców UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Prawa i Administracji Studia Podyplomowe PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Sylwetki wykładowców adw. prof. UG, dr hab. Maciej Barczewski Profesor Wydziału

Bardziej szczegółowo

Witam serdecznie na cyklu wykładów z podstaw prawa ustrojowego UE.

Witam serdecznie na cyklu wykładów z podstaw prawa ustrojowego UE. EUROPEISTYCZNE PODYPLOMOWE STUDIA UNIWERSYTECKIE CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTET WARSZAWSKI EDYCJA XX 2009/2010 DR PATRYCJA DĄBROWSKA WYKŁAD PODSTAWY PRAWA USTROJOWEGO (INSTYTUCJONALNEGO) UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Raport bieżący nr 9/2013 28.06.2013 Temat: Powołanie osób nadzorujących. W oparciu o 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ZARYS PRAWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA DOROTA KARCZEWSKA, MONIKA NAMYSŁOWSKA, TADEUSZ SKOCZNY (red.) ZARYS PRAWA Ustawa o prawach konsumenta Polecamy nasze publikacje z tej tematyki: K. Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika 21 maja 2014 Pałac Lubomirskich, Warszawa patronat patronat

Bardziej szczegółowo

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y K a n c e l a r i a A d w o k a t ó w i R a d c ó w P r a w n y c h 61-730 Poznań, ul. Młyńska 13/9, tel. +48 61 852 41 04, fax +48 61 852

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Szanowni Państwo Rektorzy, mam przyjemność zaprosić Państwa na całodniowe warsztaty organizowane przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski- studia w WSB w Gdańsku Patronat nad studiami

Bardziej szczegółowo

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków A CJ N I A! RA I A ŚC W G KO JA Szkolenie UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! WIEDZA Z PIERWSZEJ RĘKI! WYBITNI EKSPERCI Maciej Geromin adw. Bartosz

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r.

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Cykl konferencji Instytutu Studiów Podatkowych: Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Serdecznie zapraszam na konferencję

Bardziej szczegółowo

Administracja Samorządowa

Administracja Samorządowa Administracja Samorządowa WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Niewątpliwie sektor administracji publicznej zmienia się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Pracownicy wielu organów samorządu

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - studia w WSB we Wrocławiu - edycja XII Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kancelarii

Prezentacja kancelarii Prezentacja kancelarii LNI Avocats jest niezależną kancelarią specjalizującą się w prawie gospodarczym (prawo konkurencji, prawo dystrybucji, ochrona konsumentów) i sporach handlowych. Doświadczenie kancelarii

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Prawne aspekty funkcjonowania sklepów i platform internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM Termin:

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia Uchwała nr 88/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego w roku akademickim 2015/2016 Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Maciej Geromin adw. Bartosz Groele SSR Janusz Płoch

Maciej Geromin adw. Bartosz Groele SSR Janusz Płoch A CJ N IA! RA I A ŚC W G KO JA Szkolenie UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! WIEDZA Z PIERWSZEJ RĘKI! WYBITNI EKSPERCI: Maciej Geromin adw. Bartosz

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR)

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR) 30 września Warszawa Warsaw Trade Tower Chłodna 51 NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE Założenia i zakres oddziaływania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Status i rola Data Protection

Bardziej szczegółowo

02 O nas. Rośniemy organicznie, nasz Zespół rozwija się stabilnie, dbając o wypracowane wartości i podstawy naszych osiągnięć w zakresie doradzania.

02 O nas. Rośniemy organicznie, nasz Zespół rozwija się stabilnie, dbając o wypracowane wartości i podstawy naszych osiągnięć w zakresie doradzania. Zespół TMT 02 O nas Olesiński & Wspólnicy to aktualnie ponad 70 doradców, 4 miasta w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław i Gliwice), stale rozwijana sieć relacji z Partnerami zagranicznymi. Rośniemy organicznie,

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego Poznań, 3 września 2013 r. Dr hab Tomasz Sójka Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

Podatki- doradztwo podatkowe

Podatki- doradztwo podatkowe Podatki- doradztwo podatkowe WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku Podatki doradztwo podatkowe - studia w WSB w Opolu- edycja I. Podyplomowe studia w WSB na kierunku podatki to ciekawy program zajęć,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law"

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law" Na podstawie 44 pkt. 11 i pkt. 13 w zw. z 43 ust. 2 i ust. 4 Statutu UKSW

Bardziej szczegółowo

NADZÓR, KONTROLA i AUDYT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NADZÓR, KONTROLA i AUDYT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Szkolenie (Seminar) NADZÓR, KONTROLA i AUDYT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Szkolenie dla kontrolerów i audytorów wewnętrznych oraz kierowników jednostek sektora finansów publicznych Warszawa, 11-12 września 2008

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych,

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych w roku akademickim 2013/2014 Wrocław, dnia 30 czerwca 2013 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne.

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne. Program Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne Cele szkolenia Celem szkolenia jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski Prawo Cywilne sędzia Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika. Pałac Lubomirskich, Warszawa

Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika. Pałac Lubomirskich, Warszawa VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika 21 maja 2014 Pałac Lubomirskich, Warszawa patronat naukowy

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) 1. Bogdan Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej; Absolwent A.E. w Katowicach (Zarządzanie i Marketing); Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości na wydziale finansów i wyższe bankowości w wyższej

Bardziej szczegółowo

21 22 października 2015r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Warszawa

21 22 października 2015r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Warszawa 21 22 października 2015r. Ochrona danych osobowych w grupach kapitałowych aspekty prawne Najnowsze zmiany dotyczące ochrony danych osobowych Wymagana dokumentacja z zakresu danych osobowych w grupie kapitałowej

Bardziej szczegółowo

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków GWARANCJA JAKOŚCI IA! Szkolenie UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! niewypłacalność konsumenta a możliwości umorzenia długu nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobrych Rozwiązań

Fundacja Dobrych Rozwiązań Fundacja Dobrych Rozwiązań Tel./Faks 22/ 849-92-53 www.fdr.org.pl e-mail: biuro@fdr.org.pl Lp Imię i nazwisko mediatora Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Telefon, e-mail Rodzaj mediacji specjaliz

Bardziej szczegółowo

Piotr Kozakiewicz. Dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku. Tomasz Łukaszuk

Piotr Kozakiewicz. Dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku. Tomasz Łukaszuk ODZNACZENI ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI Piotr Kozakiewicz Dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku Pierwszy dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie w latach 1998-2005. Od 2006 roku kieruje Instytutem Polskim w Mińsku.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Regulamin Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Podstawę prawną utworzenia Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Nauk Prawnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów

PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów PROJEKT System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Relacja depozytariusz fundusz przewidziana w nowelizacji Nowe obowiązki informacyjne dla i depozytariuszy Operacje

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH Prowadzenie działalności gospodarczej jest wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. Wiąże się ono z koniecznością podejmowania szeregu decyzji oraz ryzyk, które mogą przełożyć

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (studia modułowe)

Rachunkowość (studia modułowe) Rachunkowość (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Imię i Nazwisko: Miejsce zamieszkania: Szczecin Telefon kom.: 501 417 800 vi_legis@marzenakopacka.pl

CURRICULUM VITAE. Imię i Nazwisko: Miejsce zamieszkania: Szczecin Telefon kom.: 501 417 800 vi_legis@marzenakopacka.pl CURRICULUM VITAE Marrzena Kopacka Imię i Nazwisko: Miejsce zamieszkania: Szczecin Telefon kom.: 501 417 800 E-mail: vi_legis@marzenakopacka.pl Data i miejsce urodzenia: Stan rodzinny: Rodzice: Zawód: 2

Bardziej szczegółowo

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi.

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi. Agenda spotkania Szkolenie 21.02.2014 r. UM Dąbrowa Górnicza dla Audytorów i Kontrolerów JST szkolenie bezpłatne organizowane przez IIA Polska Koło Audytorów AW JST Biuro Audytu Wewnętrznego UM Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Szczegółowy plan zajęć na podyplomowych studiach z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych październik 2010 r. czerwiec 2011 r.*

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-3/08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Prawo konsumenckie na tle prawa wspólnotowego ZałoŜenia programowe Prawo konsumenckie tworzą poza Kodeksem cywilnym ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia. 1.1 Metodologia nauk prawnych wykład I-II egzamin 30 godz. kontaktowych+30 godz.

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia. 1.1 Metodologia nauk prawnych wykład I-II egzamin 30 godz. kontaktowych+30 godz. Uchwała nr 211 l /IX/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy Obecnie zadania służby bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym.

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym. Tomasz Trela II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, profil matematyczno - fizyczny. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Organizacji i Zarządzania; rok ukończenia -

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe:

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: 1. Prawa autorskie w umowach cywilnoprawnych, ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów

ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów POTĘŻNA GAŁĄŹ GOSPODARKI Handel to sektor odpowiadający za niemal 1/3 polskiej

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONKURENCJI NOWE KIERUNKI STOSOWANIA, NOWE INSTRUMENTY, NOWE METODY EGZEKWOWANIA PERSPEKTYWA WSPÓLNOTOWA I POLSKA

PRAWO KONKURENCJI NOWE KIERUNKI STOSOWANIA, NOWE INSTRUMENTY, NOWE METODY EGZEKWOWANIA PERSPEKTYWA WSPÓLNOTOWA I POLSKA PRAWO KONKURENCJI NOWE KIERUNKI STOSOWANIA, NOWE INSTRUMENTY, NOWE METODY EGZEKWOWANIA PERSPEKTYWA WSPÓLNOTOWA I POLSKA WARSZAWA NATOLIN, 13 MARCA 2009 1 PROGRAM KONFERENCJI 8.30 9.10: Rejestracja 9.10

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-17/08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Prawo konsumenckie na tle prawa wspólnotowego ZałoŜenia programowe Prawo konsumenckie tworzą poza Kodeksem cywilnym ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

1. Przebieg kariery naukowej

1. Przebieg kariery naukowej Curriculum Vitae mgr Maciej Gnela ADRES Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków Biuro: +48 (12) 293 57 31/ 75 54 Fax: +48 (12) 293

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PRACOWNIA BADAŃ NAD INTEGRACJĄ EURUROPEJSKĄ OŚRODEK BADAŃ I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ zapraszają do udziału w PODYPLOMOWYCH STUDIACH

Bardziej szczegółowo

Podatki i doradztwo podatkowe

Podatki i doradztwo podatkowe Podatki i doradztwo podatkowe WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe - studia w WSB w Gdańsku W obliczu zniesienia licencji na czynności doradztwa podatkowego oraz

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Agenda PPP w polskim systemie prawa Ustawa o PPP z 2008 roku Stosunek do innych ustaw PPP a koncesja;

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki 1. Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem ukończył

Bardziej szczegółowo

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r.

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. Seminarium portalu TaxFin.pl VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. 26 stycznia 2011 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Przemek Skorupa, starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich

Bardziej szczegółowo