do spraw Hotel Belvedere, Warszawa Program dedykowany jest: CERTYFIKAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do spraw 21 22.03.2012 Hotel Belvedere, Warszawa Program dedykowany jest: CERTYFIKAT"

Transkrypt

1 Certyfikowany przez: Certyfikowany Ekspert do spraw Relacji Inwestorskich Praktyka dla Praktyków Hotel Belvedere, Warszawa CERTYFIKAT uzyskał tytuł Program dedykowany jest: Przedstawicielom oraz akcjonariuszom spółek będących na GPW i New Connect jak również przygotowującym się do wejścia na giełdę; Dyrektorom i Managerom odpowiedzialnym za relacje inwestorskie, dyrektorom finansowym, działom prawnym i ekonomicznym; osobom, które zajmują się szeroko pojętym marketingiem i PR, oraz instytucjom świadczącym usługi spółkom w zakresie relacji inwestorskich. Certyfikowany Ekspert do spraw Relacji Inwestorskich , Warszawa Zdobył umiejętności z zakresu: Ustalania strategii relacji inwestorskich zgodnych ze strategią biznesową spółki Budowania wizerunku spółki za pomocą narzędzi compliance Efektywnej komunikacji spółek z mediami Bezpiecznego zarządzania informacją poufną Analizy danych finansowych i przygotowania prognozy wyników Najnowszych narzędzi i możliwości ich wykorzystania w komunikacji z różnorodnymi grupami odbiorców. Marzena Gajewska-Gadek Prezes Zarządu Firma certyfikująca Patroni medialni:

2 Certyfikowany Ekspert do spraw Relacji Inwestorskich Praktyka dla Praktyków Szanowni Państwo, Relacje inwestorskie to dziedzina, która łączy wiedzę i umiejętności z trzech obszarów: prawa, finansów i komunikowania. Mając na uwadze specyfikę i złożoność zagadnień związanych z RI stworzyliśmy dla Państwa program mający na celu przekazanie jedynie praktycznej i rzetelnej wiedzy z tego zakresu. Tematy zostały starannie dobrane podczas researchu. To od Państwa wiemy które obszary RI stanowią największe wyzwanie. Naszymi prelegentami są specjaliści, którzy na co dzień zajmują się wspieraniem spółek notowanych na GPW i New Connect. Pomagają w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i skutecznej komunikacji z rynkiem kapitałowym. W agendzie konferencji znajdziecie Państwo wiele tematów dotyczących budowania wizerunku spółki i strategii komunikacji.naszym celem jest przygotowanie Państwa do działań mających na celu zbudowanie i utrzymanie długofalowych i trwałych relacji inwestorskich. Jesteśmy przekonani, że poruszona przez nas i naszych partnerów tematyka spełni Państwa oczekiwania i umożliwi wyniesienie z konferencji maksimum wiedzy. Zachęcam wszystkich Państwa do szczegółowego zapoznania się z programem i wzięcia udziału w konferencji. W wypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do państwa dyspozycji, Project Manager Top Consulting Conferences & Trainings Dlaczego warto wziąć udział? Uczestnicy konferencji: Zdobędą użyteczną i praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu obowiązków informacyjnych spółek, Zapoznają się z bezpiecznym podejściem do informacji poufnej w spółce (podstawowe problemy w praktyce), Poznają tajniki komunikacji z rynkiem kapitałowym oraz narzędzi wspierających, Zapoznają się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz możliwymi sankcjami wynikającymi z ich nieprzestrzegania, Poznają oczekiwania analityków giełdowych i mediów we współpracy z spółkami, Zapoznają się z praktycznymi zasadami tworzenia prognoz finansowych oraz wyceny spółki.

3 Prelegenci Piotr Biernacki Associate Director, Ponad 12-letnie doświadczenie w komunikacji na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w tworzeniu i zarza dzaniu strategiami komunikacji spółek notowanych na giełdzie skierowanymi do krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Zarza dzał komunikacja przy kilkunastu ofertach publicznych oraz doradzał ponad 40 klientom notowanym na GPW, Euronext i OMX. Zaczynał karierę jako zastępca rzecznika prasowego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Wykładowca, trener, bloger, designer prezentacji. Marta Zemka Menedżer, KPMG Audyt Sp. z o.o. Jest biegłym rewidentem, posiada także dyplom ACCA (Diploma in International Financial Reporting). Od dziewięciu lat jest zwia zana z międzynarodowa firma doradcza KPMG. Jest menedżerem w grupie Industrial Markets gdzie kieruje licznymi projektami z zakresu badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporza dzanych zgodnie z polskimi i innymi standardami rachunkowości, w tym MSSF UE i US GAAP. Głównymi klientami Marty sa spółki z sektora przemysłowego, w tym paliwowego i budowlanego. Zbigniew Libera Partner, KPMG Audyt Sp. z o.o. Jest biegłym rewidentem, posiada także dyplomy biegłego rewidenta FCCA (Wielka Brytania i Irlandia Płn.) oraz Audytora Wewnętrznego - CIA (USA). Od 1996 r. zwia zany jest z międzynarodowa firma doradcza KPMG. Jest partnerem w grupie Industrial Market. Posiada szerokie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, zarówno na rynku polskim jak i brytyjskim. Zbigniew Libera od 2006 r. wchodzi w skład Capital Market Group, zespołu pracowników zajmuja cych się obsługa klientów przygotowuja cych się do wprowadzenia akcji do obrotu publicznego i przygotowania prospektu emisyjnego. Mirosław Szczepański Prezes Zarza du, WSEInfoEngine Wieloletni pracownik Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie pelnił m.in. funkcje Dyrektora Działu Notowań, Dyrektora Działu Rozwoju i Współpracy Regionalnej, członka Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na maklerów giełdowych oraz reprezentanta GPW w Zespole Doradczym KDPW. Na przełomie lat odpowiedzialny za rozwój usług brokerskich w Raiffeisen Bank Polska S.A. Od końca 2009 r. Prezes Zarza du spółki WSEInfoEngine S.A. Wieloletni wykładowca na kursach dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych. Artur Rzepka Wiceprezes Zarza du, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Założyciel SII, w przeszłości Dyrektor Biura Zarza du SII, Członek Rady Programowej SII, Przewodnicza cy Komisji Rewizyjnej SII. Ekspert z dziedziny relacji inwestorskich w tym szczególnie obowia zków informacyjnych, pracował jako Manager ds. IR w Impel S.A. oraz Dyrektor Operacyjny Grupy MCI (odpowiedzialny m.in. za obowia zki informacyjne MCI Management S.A. oraz MCI Capital TFI S.A.). Uczestnik wielu konferencji i szkoleń o tematyce zwia zanej z rynkiem kapitałowym, a także prowadza cy szkolenia.

4 Prelegenci Mariusz Wawer Associate Director, Ponad 10-letnie doświadczenie w komunikacji kryzysowej i public affairs oraz 6 letnie doświadczenie w czołowych polskich mediach biznesowych. Specjalizuje się w zarza dzaniu zmiana i komunikacja z interesariuszami w przypadku procesów fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz sporów korporacyjnych. Doradzał kilkudziesięciu spółkom z sektora prywatnego jak też przedsiębiorstwom państwowych z branży energetycznej, transportowej i telekomunikacyjnej. Wcześnie pracował w firmie Grayling oraz Glaubicz Garwolińska Consultants. Z wykształcenia prawnik. Daniel Gąsiorowski Szef Działu Relacji Inwestorskich, Ciszewski Financial Communications Szef zespołu relacji inwestorskich w Ciszewski Financial Communications. Specjalizuje się w doradztwie komunikacyjnym dla firm w zakresie relacji inwestorskich. Ponad 10 lat doświadczenia w mediach finansowych i branży PR (ponad 4 lata doświadczenia na kierowniczych stanowiskach w mediach). Kierował działaniami komunikacyjnymi spółek publicznych i funduszy VC M.in. Capital Partners, emuzyka, Bakallend, Electus, Hawe (ponad 2 lata), ecard. Brał udział w działaniach dla Spółek zmierzaja cych na GPW i NC, w tym przygotowywał giełdowe debiuty firm i komunikację podczas ofert na rynku pierwotnym: M.in. Liberty Group (obsługa ponad 2 lata), Telepolska Holding, Platinium Properties Group. Wiesław Łatała Radca prawny, partner kancelarii Łatała i Wspólnicy Sp. K. Działalność doradcza oraz koordynacyjna zwia zana z transakcjami kapitałowymi, prywatyzacyjnymi, sprzedaży czy nabywania akcji i udziałów spółek (również zagranicznych) prowadzi od 1989 roku. Specjalizuje się zwłaszcza w zakresie: Rynek kapitałowy (GPW - Rynek regulowany, New Connect, Obligacje, Private Placement); Fuzje i przejęcia; Doradztwo korporacyjne; Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw; Kontrakty handlowe; Prawo pocztowe i przewozowe ; Własność intelektualna; Prawo konkurencji; Spory sa dowe i arbitraż. Mediacje. Adam Kaptur Departament Analiz, Millennium Dom Maklerski SA Uzyskał tytuły magistra w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w praktykach zawodowych m.in. w Ministerstwie Finansów i w firmie Deloitte. Jest kandydatem w programie CFA, w ramach którego zdał już egzaminy wszystkich etapów. Obecnie pracuje jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, gdzie zajmuje się spółkami branż spożywczej oraz handlowej.

5 Program Dzień I 08:45 09:00 Rejestracja gości 09:00 10:30 Strategia komunikacji spółki publicznej Jak zidentyfikować grupy, z którymi spółka publiczna powinna być w kontakcie? Ustalanie celów strategii relacji inwestorskich zgodnych ze strategią biznesową spółki Dobór kompetencji IR, PR, finansowych i prawnych do sprawnej realizacji strategii relacji inwestorskich Modyfikowanie strategii relacji inwestorskich do zmiennej sytuacji na rynkach Kapitałowych Prelegent: Piotr Biernacki, Associate Director, 10:30-10:50 Przerwa kawowa 10:50 12:30 Efektywne relacje inwestorskie Dobór efektywnych kosztowo narzędzi relacji inwestorskich Sprawne tworzenie elastycznego budżetu w relacjach inwestorskich Pomiar efektywności w relacjach inwestorskich Prelegent: Piotr Biernacki, Associate Director, 12:30 13:30 Lunch 13:30-15:00 Budowa wizerunku spółki za pomocą narzędzi compliance - wybrane zagadnienia Raporty okresowe jak je sporządzać, aby być w zgodzie z przepisami? Terminy raportowania Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej dla kogo obowiązek, a dla kogo opcja? Korzyści i wyzwania Najczęściej spotykane błędy w sprawozdaniach wg MSSF jak ich uniknąć? Prelegenci: Zbigniew Libera Partner KPMG Audyt Sp. z o.o.; Marta Zemka Menedżer KPMG Audyt Sp. z o.o. 15:00-16:30 Bezpieczne podejście do informacji poufnych Znaczenie informacji na rynku kapitałowym Obowiązki informacyjne spółki notowanej: Informacja poufna Informacja bieżąca Raporty okresowe Okresy zamknięte Możliwości sankcji Komisji Nadzoru Finansowego Ujawnienie informacji poufnych Wykorzystanie informacji poufnych Opóźnienia w wykonywaniu obowiązków informacyjnych Manipulacje informacjami wynikającymi z obowiązków Zasady ładu korporacyjnego Budowa kalendarza informacyjnego Organizacja obiegu informacji w firmie Prelegent: Wiesław Łatała, Radca prawny, partner kancelarii Łatała i Wspólnicy

6 Program Dzień II 09:00 10:00 Spółka publiczna w mediach Stworzenie strategii PR podstawą efektywnej komunikacji z mediami Narzędzia komunikacji PR w procesie wejścia Spółki na Rynek Kapitałowy Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w praktyce Informacyjna rola Internetu oraz nowe metody komunikacji z rynkiem portale społecznościowe Komunikacja na wczesnym etapie : Sukces Widok Energia S.A. Błędy w komunikacji popełniane przez Spółki notowane na Giełdzie oraz w trakcie wejścia na rynek kapitałowy Prelegent :Daniel Gąsiorowski Szef Działu Relacji Inwestorskich Ciszewski Financial Communications 10:30 10:50 Przerwa kawowa 10:50-11:50 Wycena spółki przez inwestorów Etapy wyceny spółki Ocena modelu biznesu i analiza danych finansowych Przygotowanie prognozy wyników Najczęściej stosowane metody wyceny spółek Znaczenie relacji inwestorskich w procesie wyceny Prelegent : Adam Kaptur Departament Analiz Millennium Dom Maklerski SA 11:50-13:00 Relacje Inwestorskie z inwestorami indywidualnymi relacje inwestorskie w strategii spółki publicznej różne grupy inwestorów, specyfika i znaczenie inwestorów indywidualnych najważniejsze narzędzia relacji inwestorskich, sposoby dotarcia do inwestorów indywidualnych najwyższe standardy komunikacji z inwestorami indywidualnymi - to się opłaca! Prelegent: Artur Rzepka, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 13:00 14:00 Lunch 14:00-15:00 Zarządzanie relacjami z interesariuszami w sytuacjach kryzysowych: wrogie przejęcia, upadłości, fuzje i restrukturyzacje czy można przewidzieć sytuacje kryzysowe działania RI przed i w obliczu kryzysu i wysokiej zmienności rynkowej. Strategie i możliwe rozwiązania sukcesy na przykładzie spółek notowanych na GPW oraz najczęściej popełniane błędy Prelegent: Mariusz Wawer, Associate Director, 15:00 16:00 Narzędzia komunikacji w obszarze IR i PR Internecie Ewolucja dobrych praktyk w komunikacji online Dostępne narzędzia i możliwości ich wykorzystania w komunikacji z różnorodnymi grupami odbiorców GPW Media platforma wspierająca budowanie relacji inwestorskich spółek giełdowych Prelegent :Mirosław Szczepański Prezes Zarządu WSEInfoEngine

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE Strona Tytułowa 14-15 maja 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Pozakodeksowe

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r.

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Sylwetki kandydatów (1/2) Jarosław R. Bilbin Aleksandra Friedel Dariusz Gafka Weronika Jachniewicz Agnieszka Jurczak

Bardziej szczegółowo

Aktualne trendy na rynku pracy

Aktualne trendy na rynku pracy 26 Dyrektor finansowy Roku Aktualne trendy na rynku pracy Analizując obszar rynku pracy w sektorze finansowym w Polsce, należy podkreślić, że od dłuższego już czasu większość instytucji finansowych realizuje

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji 2 3 WYSOKIE STANDARDY W CENIE 36 analityków z 13 domów maklerskich odpowiadając na 35 pytań opisało najważniejsze

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku,

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, Organizator: Patroni honorowi: konferencje GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Standardy CSR narzędzia ułatwiające zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu CSR

Bardziej szczegółowo

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM PROGRAM Część Ogólna 9:00-9:30 Rejestracja gości i bufet kawowy 9:30-10:00 Powitanie wprowadzenie do tematyki Konferencji - Teresa Grabowska Moderator StatConsulting, Arkadiusz Ziemba - Prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW Warsaw International Media Summit MATERIAŁY KONFERENCYJNE WARSAW VI edycja kongresu Zmiany w Regulacjach VI Edycja Konferencji WARSAWŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW i Prawie 6th edition of the Congress

Bardziej szczegółowo

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 21 maja 2010 roku Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 lat Compensation & Benefits w Polsce Partner merytoryczny: Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Profesora

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo