SYSTEM ARC FIRMY HAMILTON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ARC FIRMY HAMILTON"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ARC FIRMY HAMILTON Hamilton RĘCZNY Arc System MONITOR SYSTEMU ARC Arc View Handheld Operator's Guide FW Version 26 Wydanie listopad 2012 Hamilton PN /04, FW wersja 26 PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW IN TROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, Katowice tel. 32/ , fax 32/ , trol.pl Dział pomiary fizykochemiczne: tel. 32/ , PN /04

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...5 O systemie Arc...5 O tej Instrukcji obsługi...5 Jak korzystać z tej Instrukcji Przegląd i podstawy teoretyczne Przygotowanie do uruchomienia Nastawianie ręcznego monitora Arc View Handheld Przyciski i ekran ręcznego monitora Arc View Zarządzanie zasilaniem ręcznego monitora Arc View Elementy i zasada działania systemu Arc Czujniki Arc: komunikacja Przegląd Komunikacja czujnika Arc z systemem PLC Komunikacja czujnika Arc z monitorem ręcznym Komunikacja czujnika Arc z komputerem Czujniki Arc: poziomy obsługującego Czujniki Arc: stan działania Kolory stanu na ręcznym monitorze Arc View Kolory stanu na adapterze Arc Wi czujnika Czujniki Arc: dwa rodzaje kalibrowania Wprowadzenie Teoria kalibrowania Czujniki Arc: konfigurowanie interfejsu cyfrowego Wprowadzenie Adresy urządzeń Modbus Szybkość transmisji Czujniki Arc: konfigurowanie interfejsu analogowego Wprowadzenie Przenoszenie parametrów pomiarowych czujnika do interfejsu analogowego Konfigurowanie trybu interfejsu analogowego Konfigurowanie prądu wyjścia interfejsu analogowego Konfigurowanie błędów i ostrzeżeń Czujniki Arc: oczyszczanie i sterylizacja w miejscu pracy Pomiary z użyciem czujnika Arc: ruchoma średnia Pomiary z użyciem czujnika Arc: rozdzielczość Pomiary z użyciem czujnika Arc: współczynnik kompensacji temperatury Pomiary z użyciem czujnika Arc: wskaźnik jakości Podstawowy interfejs użytkownika ręcznego monitora Arc

3 2. Objaśnienia zadań ręcznego monitora Wstęp Zadania Użytkownika...40 Zadanie 1: Sprawdzanie stanu wszystkich czujników w systemie Arc...40 Zadanie 2: Odczytywanie wartości głównej (pierwszorzędnej) wielkości mierzonej czujnika...41 Podzadanie 2.1: Odczytywanie wartości głównej wielkości w postaci liczbowej...41 Podzadanie 2.2: Odczytywanie wartości głównej wielkości w postaci graficznej...41 Zadanie 3: Odczytywanie danych szczegółowych z czujnika...43 Podzadanie 3.1: Odczytywanie danych o stanie czujnika...43 Podzadanie 3.2: Odczytywanie informacji o czujniku...44 Podzadanie 3.3: Odczytywanie danych o konfiguracji interfejsu Zadania Administratora...44 Zadanie 1: Nastawianie poziomu obsługi dla Administratora...45 Zadanie 2: Kalibrowanie czujnika Zadania Specjalisty...52 Zadanie 1: Nastawianie poziomu obsługi dla Specjalisty...52 Zadanie 2: Zarządzanie nastawieniami monitora ręcznego...53 Podzadanie 2.1: Wykonanie nastawień daty i czasu...53 Podzadanie 2.2: Nastawienia konfiguracji ekranu i zasilania monitora ręcznego...54 Podzadanie 2.3: Nastawienia konfiguracji monitora ręcznego do pracy bezprzewodowej...55 Zadanie 3: Nastawianie nowego czujnika w systemie Arc...56 Podzadanie 3.1: Wprowadzanie ID czujnika...57 Podzadanie 3.2: Konfigurowanie adresu Modbus urządzenia...58 Podzadanie 3.3: Konfigurowanie szybkości transmisji...58 Podzadanie 3.4: Konfigurowanie interfejsu analogowego...59 Podzadanie 3.5: Konfigurowanie kalibrowania...59 Zadanie 4: Zarządzanie profilami STAnu czujnika...60 Podzadanie 4.1: Tworzenie pliku profilu STAnu czujnika...60 Podzadanie 4.2: Pobieranie pliku profilu STAnu czujnika...61 Podzadanie 4.3: Odczytywanie pliku profilu STAnu czujnika...62 Zadanie 5: Zarządzanie plikami obserwacyjnymi...62 Podzadanie 5.1: Tworzenie plików obserwacyjnych...62 Podzadanie 5.2: Pobieranie plików obserwacyjnych...63 Podzadanie 5.3: Interpretacja pliku obserwacyjnego...63 Zadanie 6: Zarządzanie plikami konfiguracji czujnika...65 Podzadanie 6.1: Tworzenie pliku konfiguracji czujnika z działającego czujnika...65 Podzadanie 6.2: Ręczne tworzenie pliku konfiguracji czujnika przy użyciu komputera.66 Podzadanie 6.3: Przekazywanie pliku konfiguracji do czujnika

4 Zadanie 7: Nastawianie ostrzeżeń i sygnalizacji USP<645> przy użyciu CONDUCELL PWSE Arc...69 Podzadanie 7.1: Konfigurowanie wyjść cyfrowych I/O dla ostrzeżenia lub sygnalizacji...69 Podzadanie 7.2: Definiowanie czułości dla ostrzeżenia lub sygnalizacji USP...69 Podzadanie 7.3: Definiowanie poziomu ostrzegania...69 Zadanie 8: Polaryzacja czujnika OXYFERM FDA Arc lub OXYGOLD Arc...70 Zadanie 9: Aktywacja podstawowego interfejsu użytkownika (Basic User Interface) Wykrywanie i usuwanie usterek Wykrywanie i usuwanie usterek - połączenia bezprzewodowe Wi Wykrywanie i usuwanie usterek - kolor wskaźnika stanu czujnika na ręcznym monitorze Wykrywanie i usuwanie usterek - kolory stanu na adapterze Arc Wi czujnika Wykrywanie i usuwanie usterek - komunikaty ostrzeżeń i stanu Ostrzeżenia dotyczące pomiaru Ostrzeżenia dotyczące kalibrowania Komunikaty stanu kalibrowania Ostrzeżenia dotyczące interfejsu Ostrzeżenia dotyczące sprzętu Wykrywanie i usuwanie usterek - komunikaty błędów Błędy dotyczące pomiaru Błędy dotyczące kalibrowania Błędy dotyczące sprzętu Przywracanie nastawień fabrycznych

5 Wprowadzenie O systemie Arc System Arc firmy HAMILTON jest nowoczesnym, zintegrowanym środowiskiem, zapewniającym skuteczną i bezpieczną, bezprzewodową i przewodową komunikację, umożliwiającą zarządzanie różnego rodzaju czujnikami i monitorowanie ich pracy. Uzyskuje się dzięki niemu połączenie oszczędności kosztów oraz niezawodności czujników z dużymi możliwościami, wygodą i łatwością przenoszenia jednostki ręcznego monitora systemu Arc View Handheld, a także korzyściami dla użytkownika wynikającymi z automatycznego kalibrowania do wzorców w laboratorium, kalibrowania dla wyrobu w środowisku technologicznym, czy też możliwością natychmiastowego sprawdzania wskazań do 30 czujników w dowolnej chwili. O tej Instrukcji obsługi Niniejsza Instrukcja jest przeznaczona dla wszystkich obsługujących system analiz technologicznych Arc firmy HAMILTON. Instrukcja pełni dwie podstawowe funkcje: Daje przegląd zintegrowania całego systemu Arc: czujników, przewodów i adapterów czujników bezprzewodowych Arc Wi. Szczegółowo wyjaśnia sposób użytkowania ręcznego monitora systemu Arc View Handheld. Jak korzystać z tej Instrukcji Po pierwsze, należy dobrze poznać podstawowe funkcje ręcznego monitora systemu Arc i rozróżniać funkcje Użytkownika, Administratora i Specjalisty. Tego można się dowiedzieć z rozdziału 1 tej Instrukcji 1. Przegląd i podstawy teoretyczne. Następnie, można spróbować wykonać niektóre zadania, których wymaga pełniona przez użytkownika funkcja. Pomocą będzie tu rozdział: 2. Objaśnienia zadań ręcznego monitora. Jeżeli użytkownik natrafi na trudności w zrozumieniu funkcji jakiegoś ekranu lub pola, powinien korzystać z rozdziału: 3. Wzory ekranów ręcznego monitora. W razie problemu ze znalezieniem żądanego pola, można zajrzeć do indeksu na końcu Instrukcji. 5

6 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ręczny monitor systemu Arc View Handheld jest chroniony przed czynnikami środowiskowymi zgodnie ze znormalizowanym stopniem ochrony IP 67. Nie dotyczy to jego stacji dokowania (Dock). Z tego względu, stacji Dock należy używać tylko w miejscach chronionych przed wilgocią. Nie wolno otwierać zasilacza ładowarki. Nie wolno stosować systemu Arc, ani elementów tego systemu, w środowiskach zagrożenia wybuchem (strefy zagrożeń ATEX). Do sterowania procesem technologicznym należy używać wyłącznie przewodowych połączeń analogowych lub cyfrowych. Bezprzewodowy interfejs Arc służy tylko do monitorowania czujników oraz działań konserwacyjnych i serwisowych. Nie wolno otwierać ręcznego monitora systemu Arc. Tylko doświadczeni technicy serwisowi mogą wymieniać jego wewnętrzny akumulator. Nie wolno używać wewnętrznego czujnika temperatury któregokolwiek czujnika Arc do sprawdzania temperatur technologicznych Ostrzeżenia dotyczące sprzętu Nie stosować rozpuszczalników, silnych kwasów, zasad lub amoniaku (NH 3 ), w postaci gazowej lub innej, do czyszczenia ręcznego monitora systemu Arc View Handheld lub jego stacji dokowania Dock. Należy zachować ostrożność, aby nie zniszczyć ekranu ręcznego monitora Arc przy czyszczeniu. Drobne cząstki zanieczyszczeń na ściereczce mogą powodować jego zarysowania. Zaleca się więc użycie w tym celu zawsze nowej chusteczki higienicznej. Przyjęte w tej Instrukcji oznaczenia drukarskie Przykład Graph View [Sensor] Objaśnienie Czcionka Courier wskazuje tekst na ekranie ręcznego monitora systemu Arc. Czcionka Courier podkreślona wskazuje przyciski ekranowe ręcznego monitora Arc. Czcionką Courier w nawiasach kwadratowych oznaczono zmienne na ekranie ręcznego monitora Arc. [Sensor] oznacza czujnik Arc, pokazywany na ekranie ręcznego monitora systemu Arc. 6

7 iew 1. and Przegląd theory i podstawy teoretyczne iew and theory iew and theory Ten rozdział zawiera szczegółowy opis ręcznego monitora systemu Arc View Handheld oraz description zasady i of teorię the Hamilton leżącą u podstaw Arc View jego Handheld, użycia, wraz and z pozostałymi of the elementami systemu Arc. behind its use with other components in the Arc System. description 1.1 Przygotowanie of the Hamilton do Arc uruchomienia View Handheld, and of the behind escription its use of the with Hamilton other components Arc View Handheld, in the Arc and System. of the behind Opakowanie its use with ręcznego other components monitora systemu in the Arc Arc zawiera System. następujące elementy: arted arted rted ludes the Ręczny following monitor components: Arc View i stację dokowania Dock. ludes d Dock. the following components: ludes tions the for these following items components: in andheld d Dock. specifications, on d tions Dock. for these items in tions andheld for specifications, these items in on ndheld specifications, on Section 1 Overview and theory Section 1 Overview and theory Zasilacz ręcznego monitora i stacji dokowania. Wymaga on źródła prądu 100 do 240V i posiada adaptery do standardowych gniazdek elektrycznych w Europie, Wielkiej Brytanii, dheld and Australii Dock. oraz USA. wer source of 100 to 240 V, standard dheld and power Dock. sockets in held, wer Australia source and Dock. and of the 100USA. to 240 V, standard wer source power of 100 sockets to 240in V,, tandard Australia power and the sockets USA. Australia and the USA. Kabel Arc VP 8. Jest to kabel przesyłania danych i zasilania między czujnikiem a stacją dokowania (Dock). er cable between a sensor er cable between a sensor er cable between a sensor 7

8 1.2 Nastawianie ręcznego monitora Arc View Handheld Ręczny monitor systemu Arc, firmy HAMILTON, jest łatwy do nastawienia i wygodny w użytkowaniu, jako narzędzie konfiguracji i kalibrowania czujników Arc tej samej firmy. Poniższe kroki opisują procedurę nastawiania, zarówno dla opcji połączeń przewodowych, jak i bezprzewodowych: 1. Podłączyć dostarczany kabel Arc VP8 do stacji dokowania Dock. 2. Podłączyć jeden z czujników Arc (nie wchodzi w zakres dostawy ręcznego monitora) do wtyczki VP8 kabla czujnika. 3. Umieścić ręczny monitor Arc View w stacji dokowania Dock. 4. Przyłączyć kabel zasilacza do stacji dokowania Dock i wetknąć zasilacz do gniazdka elektrycznego o właściwym napięciu (100 do 240V AC). 5. Włączyć ręczny monitor Arc View, naciskając równocześnie przyciski lewy i prawy przez 3 sekundy. Po uruchomieniu, ręczny monitor automatycznie rozpoznaje i wyświetla podłączony czujnik. W tym układzie ręczny monitor działa jako system stołowy w środowisku laboratoryjnym, a nie przemysłowym. W przypadku podłączenia bezprzewodowego: 1. Wetknąć adapter czujnika Arc Wi (nie wchodzi w zakres dostawy ręcznego monitora) między czujnik Arc i kabel tego czujnika. 2. Wyjąć ręczny monitor Arc View ze stacji dokowania Dock. Połączenie bezprzewodowe zostanie ustanowione automatycznie. W tym układzie ręczny monitor może być używany jako przenośne narzędzie do zastosowań zarówno laboratoryjnych, jak i przemysłowych. 8

9 NOTE: In this setup the Handheld can be used as a mobile tool for both laboratory and industrial applications. INTROL Sp. z o.o., ul. Kościuszki 112, Katowice, tel.: 32/ , faks: 32/ , Kabel Arc VP8 Rysunek 1.1: Wtyki stacji dokowania (Dock) ręcznego monitora Arc View Figure 1.1 Plugs on the Arc View Handheld Dock 1.3 Przyciski i ekran ręcznego monitora Arc View Włączanie i wyłączanie Kabel zasilania elektrycznego Aby włączyć ręczny monitor, należy nacisnąć równocześnie przyciski lewy i prawy 8 przez trzy sekundy. Aby przyrząd wyłączyć, trzeba na trzy sekundy nacisnąć przycisk w dół. Więcej informacji na ten temat podano w punkcie: 1.4 Zarządzanie zasilaniem ręcznego monitora Arc View, na stronie 16. Section 1 Overview and theory Section 1.3 Switching on and off Arc View Handheld keys and interface To switch on the Handheld, press the Left and Right Keys together for three seconds. To switch off the Handheld, press the Down Key for three seconds. For more information, see Section 1.4, Arc View Handheld power management, on Page 14. 9

10 Arc View Handheld power management, on Page 14. INTROL Sp. z o.o., ul. Kościuszki 112, Katowice, tel.: 32/ , faks: 32/ , B. Poziom obsługującego C. Numer czujnika D. Stan połączenia bezprzewodowego A. Zegar P. Wskaźnik stanu dla czujnika (tutaj - zielony) O. Wartość pierwszorzędnej (głównej) wielkości wskazywanej przez czujnik oraz nazwa tej wielkości (tutaj - ph) N. Wskaźnik stanu dla pola pustego. Tutaj jest on czerwony, ponieważ pole nie ma połączenia z czujnikiem E. Stan akumulatora F. Pole ręcznego monitora Arc View Handheld (jest tylko jedno) G. ID czujnika H. Pole czujnika (pokazany czujnik ph) I. Drugorzędna wielkość wskazywana przez czujnik (tutaj - temperatura) J. Pole czujnika (brak podłączonego czujnika) L. Przycisk lewy (funkcja pokazana na ekranie, powyżej przycisku) K. Przycisk prawy (funkcja pokazana na ekranie, powyżej przycisku) M. Przyciski w górę i w dół Rysunek 1.2: Figure Ręczny 1.2 The monitor Arc View Arc Handheld View showing z widocznym, top level of interface, górnym ph poziomem sensor attached ekranowego interfejsu; przyłączony czujnik ph Symbol or field Function A. Clock Real time clock. Shows time of day in 24-hour format. NOTE: For information about adjusting the clock, see Task 2 on Page 45. Table 1.1 Arc View Handheld keys and interface Arc View Handheld Operator s Guide 9 10

11 Symbol pola Funkcja Section 1 1 Overview and theory A. Zegar Zegar czasu rzeczywistego. Pokazuje czas dnia w formacie 24-godzinnym. Informacje o nastawianiu zegara podano w Zadaniu 2, na str. 41. Symbol or or field Function B. Poziom obsługi Pokazuje aktualny poziom obsługującego wybrany czujnik. B. B. Operator level level Displays the the current operator level level of of the the selected sensor. Szczegółowe NOTE: For For detailed information, informacje see see Section na ten 1.5.2, Arc temat Arc sensors: podano operator w punkcie: Czujniki levels, on on Page Arc: poziomy obsługującego, na str. 20. There Na is is ręcznym no no panel selected monitorze the the Handheld. nie wybrano This This is is the the żadnego case pola. Taki when przypadek the the Handheld is ma is first first miejsce, switched on. on. gdy ręczny monitor zostaje włączony po raz pierwszy. The The Pole Arc Arc Arc View View Handheld Handheld panel or or sensor lub panel wybrane selected in in na ręcznym the the monitorze Handheld has has its pole its operator czujnika level level set set ma to to User. poziom obsługi nastawiony na Użytkownik (User). The The Pole Arc Arc Arc View View Handheld Handheld panel or or sensor lub panel wybrane selected in in na ręcznym the the monitorze Handheld has has its pole its operator czujnika level level set set ma to to Administrator. poziom obsługi nastawiony na Administrator. The The Pole Arc Arc Arc View View Handheld Handheld panel or or sensor lub panel wybrane selected in in na ręcznym the the monitorze Handheld has has its pole its operator czujnika level level set set ma to to Specialist. poziom obsługi nastawiony na Specjalista (Specialist). In Dodatkowo, In addition, the the letter litera D D (for (for which D (do a a special której password wymagane is is required) can jest can indicate specjalne hasło) a level by może a level used wskazywać by Hamilton service poziom personnel. używany przez personel serwisu firmy C. C. Sensor number The Hamilton. The first first field field displays the the number of of the the sensor selected on on the the Handheld as as C. Numer czujnika it Pierwsza it appears within liczba the the list list of jest of sensors numerem currently being czujnika monitored wybranego by by the the na ręcznym monitorze Handheld. The The według second field field kolejności displays the the total total pojawiania number of of sensors się na monitored liście czujników by aktualnie by the the Handheld. kontrolowanych przez ręczny monitor. Druga liczba For wskazuje For example, '4/7' całkowitą '4/7' means that that ilość Sensor czujników 4 4 is is selected kontrolowanych within a a list list of of seven przez ręczny monitor. sensors displayed on on the the Handheld. NOTE: Przykładowo: Do not 4/7 the oznacza, że wybrano with the czujnik 4 z listy 7 czujników Do not confuse the sensor number with the sensor's Modbus wyświetlanych device address na or or ręcznym Sensor ID. ID. monitorze. For For more information, see see Section , Modbus device addresses, on on Page Nie należy mylić numeru czujnika z numerem adresowym tego D. D. Connection status czujnika NOTE: For For jako information urządzenia about dealing Modbus with with failed wireless lub z ID connection, tego see czujnika. see Więcej Section informacji 3, 3, Troubleshooting. można znaleźć w punkcie: Adresy urządzeń No No Modbus, communication na between str. the the 26. handheld and and the the selected sensor is is possible, wireless or or Tabela 1.1: Przyciski i ekran ręcznego monitora Arc View wired. Wireless connection between the the Handheld and and the the selected sensor is is poor poor or 11 or non-existent. Wired connection, if if present, is is OK. OK.

12 sensors displayed on the Handheld. NOTE: Do not confuse the sensor number with the sensor's Modbus Symbol pola device address or Sensor ID. Funkcja For more information, see Section , Modbus device D. Stan połączenia addresses, on Page 23. bezprzewodowego Informacje o zachowaniu w przypadku uszkodzenia połączenia D. Connection status bezprzewodowego NOTE: For information about podano dealing w with rozdziale: failed wireless 3. connection, Wykrywanie see i usuwanie usterek. Section 3, Troubleshooting. INTROL Sp. z o.o., ul. Kościuszki 112, Katowice, tel.: 32/ , faks: 32/ , No Prawdopodobnie communication between brak the handheld jest komunikacji and the selected między ręcznym sensor monitorem is possible, wireless i wybranym or wired. czujnikiem, bezprzewodowej lub przewodowej. Wireless Połączenie connection bezprzewodowe between Section the Handheld między and the selected ręcznym monitorem sensor i wybranym is poor or non-existent. Section 1 czujnikiem Wired connection, Overview Overview and jest słabe if present, lub is and theory theory nie istnieje. OK. Połączenie przewodowe, jeśli istnieje, jest w porządku. Wireless Połączenie connection bezprzewodowe between the Handheld między and the selected ręcznym monitorem Symbol sensor is poor. Symbol or or field field Function Function i wybranym czujnikiem jest niskiej jakości. Wireless Wireless connection connection between between the the Handheld Handheld and and the the selected selected Table 1.1 Arc View Handheld keys and sensor Połączenie bezprzewodowe między ręcznym monitorem sensor interface is is is moderate. moderate. i wybranym czujnikiem jest średniej jakości. Wireless Wireless connection connection between between the the Handheld Handheld and and the the selected Połączenie bezprzewodowe między ręcznym monitorem selected sensor 10 sensor is is is excellent. i wybranym excellent. czujnikiem jest doskonałe. E. E. E. Stan Battery Battery akumulatora status status If If If Jeżeli your your Handheld s Handheld s akumulator battery battery ręcznego life life between between monitora charges charges wymaga is is is shorter shorter ładowania than than about about częściej 5 hours, hours, have have niż co the the około battery battery 5 replaced. replaced. godzin, należy go już wymienić. Battery Battery Akumulator 1/3 1/3 full. full. naładowany do 1/3. Battery Battery Akumulator 2/3 2/3 full. full. naładowany do 2/3. Battery Battery Akumulator full. full. całkowicie naładowany. Ładowanie Battery Battery charging akumulatora charging in in in Dock Dock (levels w (levels flash stacji flash continuously). dokowania Dock continuously). (wskaźnik stanu ciągle się zmienia). Tabela F. 1.1: Przyciski i ekran ręcznego monitora Arc View (ciąg dalszy) F. Arc Arc View View The The top-most top-most level level of of of the the Handheld s Handheld s user user interface interface is is divided divided into into four four visible visible Handheld Handheld panel panel panels panels and and invisible invisible panels. panels. If If If a sensor sensor is is is displayed displayed on on a panel, panel, whether whether visible visible or or currently currently invisible, invisible, you you can can scroll scroll to to to it it it with with the the Up Up and and Down Down keys. keys. The The Arc Arc View View Handheld Handheld panel panel is is is positioned positioned above above the the sensor sensor panels, panels, and and by by default default is is is out out of of of sight sight when when the the Handheld Handheld is is is first first switched switched on. on. The The Arc Arc View View Handheld Handheld panel panel gives gives access access to to to screens screens enabling enabling configuration configuration of of of the the Handheld. Handheld. G. G. Sensor Sensor ID ID Displays Displays a text text string string uniquely uniquely identifying identifying the the selected selected sensor. sensor. By By factory factory default, default, the the Sensor 12 Sensor ID ID is is is the the sensor's sensor's part part number number followed followed by by its its serial serial number. number.

13 Symbol pola F. Pole ręcznego monitora Arc View Handheld Funkcja Ekran użytkownika ręcznego monitora jest podzielony na cztery pola widoczne i 27 pól niewidocznych. Jeżeli w polu wyświetlany jest jakiś czujnik, czy to widoczny na ekranie, czy też aktualnie niewidoczny, to można go przesuwać w wybrane położenie za pomocą przycisków w górę i w dół. Pole Arc View Handheld znajduje się nad polami czujników i domyślnie jest niewidoczne po pierwszym włączeniu ręcznego monitora. Pole Arc View Handheld daje dostęp do ekranów, umożliwiających konfigurowanie monitora. G. ID czujnika Jest to łańcuch tekstowy, jednoznacznie identyfikujący wybrany czujnik. Domyślnym nastawieniem fabrycznym ID czujnika jest jego numer części, po którym następuje numer serii. H. Pole czujnika Ekran użytkownika ręcznego monitora jest podzielony na cztery pola widoczne i 27 pól niewidocznych. Jeżeli w polu wyświetlany jest jakiś czujnik, czy to widoczny na ekranie, czy też aktualnie niewidoczny, to można go przesuwać w wybrane położenie za pomocą przycisków w górę i w dół. I. Drugorzędna wielkość wskazywana przez czujnik J. Pole czujnika (brak podłączonego czujnika) Pole czujnika pokazuje dane pomiarowe czujnika wybranego za pomocą przycisków w górę i w dół. Wtedy można nacisnąć przycisk prawy, aby oglądać (View) bardziej szczegółowe dane, albo - przycisk lewy, aby uzyskać dostęp do narzędzi (Tools) umożliwiających kalibrowanie i konfigurowanie danego czujnika. Tutaj wyświetlany jest drugorzędny parametr czujnika (temperatura), jednostka pomiaru i aktualna wartość Ekran użytkownika ręcznego monitora jest podzielony na cztery pola widoczne i 27 pól niewidocznych. Jeżeli w polu wyświetlany jest jakiś czujnik, czy to widoczny na ekranie, czy też aktualnie niewidoczny, to można go przesuwać w wybrane położenie za pomocą przycisków w górę i w dół. To pole jest puste na Rysunku 1.2, ponieważ żaden czujnik nie jest z nim połączony. Gdy tylko do systemu Arc zostanie dodany nowy czujnik, utworzone zostanie automatycznie nowe połączenie bezprzewodowe i w omawianym polu zostanie pokazana informacja o tym czujniku. Tabela 1.1: Przyciski i ekran ręcznego monitora Arc View (ciąg dalszy) 13

14 Symbol pola Funkcja Funkcje przycisków lewy i prawy zależą od kontekstu. Funkcje są natychmiast wskazywane przez oprogramowanie, nad każdym z przycisków. Przyciski lewy i prawy należy nacisnąć równocześnie, na trzy sekundy, w celu włączenia ręcznego monitora. K. Przycisk prawy Należy kliknąć View, aby przeglądać informacje dotyczące dowolnego, wybranego pola. Opcje menu i kolejne ekrany dają dostęp do struktury szczegółowych informacji. Należy kliknąć OK, aby zobaczyć więcej ekranów dotyczących wybranego pola, albo zatwierdzić wybór dokonany przyciskami w górę i w dół. Należy kliknąć Back, aby cofnąć się w strukturze menu, przeskakując w razie potrzeby kilka kroków, do głównego menu Tools i View. L. Przycisk lewy Należy kliknąć Tools, aby uzyskać dostęp do narzędzi dla wybranego pola. Jeżeli wybrano pole Arc View Handheld, to dalsze, pokazywane ekrany umożliwiają konfigurowanie ręcznego monitora. Jeżeli wybrano pole czujnika, to dalsze, pokazywane ekrany umożliwiają jego kalibrowanie i konfigurowanie. Aby wykorzystać niektóre z ekranów menu Tools, trzeba wprowadzić hasło (patrz: Zadanie 1 na stronie 45 i Zadanie 1 na stronie 52). Należy klikać [Back arrow] (strzałka wstecz ), aby wrócić w strukturze menu o jeden krok, za każdym naciśnięciem. M. Przycisk w górę Realizuje przesuwanie (przewijanie) w górę. M. Przycisk w dół Realizuje przesuwanie (przewijanie) w dół. N. Wskaźnik stanu dla pola pustego Przycisk w dół naciska się przez trzy sekundy w celu wyłączenia ręcznego monitora. Wskazanie stanu: dla pustych pól, nie połączonych z żadnym czujnikiem, zawsze wyświetlany jest czerwony wskaźnik stanu. Tabela 1.1: Przyciski i ekran ręcznego monitora Arc View (ciąg dalszy) 14

15 Symbol pola O. Wartość pierwszorzędnej (głównej) wielkości wskazywanej przez czujnik oraz nazwa tej wielkości Funkcja Wielkość fizyczna pokazywana w tym polu zależy od rodzaju czujnika: Cond = Przewodność ph = ph DO = Rozpuszczony tlen Section 1 Overview and theory Symbol or field Czujniki FunctionArc mogą, oprócz pierwszorzędnej, mierzyć również wielkość drugorzędną (jest to zawsze temperatura). Wielkość Symbol P. Status or symbol fieldfor drugorzędna Status Function colors jest for pokazywana a sensor, shown na on prawo the Handheld od wielkości (as here) pierwszorzędnej. and status colors sensor on the Arc Wi Sensor Adapter do not have the same meaning. P. Wskaźnik Symbol P. Status stanu or symbol fielddla for Kolory Status Function colors stanu for czujnika, a sensor, pokazywane shown on the Handheld na ręcznym (as here) monitorze and status (jak colors For more information, see: czujnika sensor poniżej) the Arc i kolory Wi Sensor stanu Adapter na adapterze do not have czujnika the same Arc meaning. Wi, nie mają P. Status symbol for Status colors for a sensor, shown on the Handheld (as here) and status colors identycznego Section 1.5.3, znaczenia. Arc sensors: Więcej operational informacji status, on można Page znaleźć 18. w: sensor on For the more Arc information, Wi Sensor Adapter see: do not have the same meaning. Section 3.2, Troubleshooting Handheld sensor status colors, on Page 58. For punkcie: Section more information, 1.5.3, Arc Czujniki sensors: see: operational Arc: stan status, działania, on Page 18. na str. 21. Section GREEN 3.2, 1.5.3, Troubleshooting Arc sensors: operational Handheld status, sensor on status Page colors, 18. on Page 58. punkcie: Continuous: 3.2 Wykrywanie Sensor and connection i usuwanie functioning usterek - kolor correctly. wskaźnika Section GREEN 3.2, stanu Troubleshooting czujnika na Handheld ręcznym sensor monitorze, status colors, na on str. Page Flashing: Updating data. GREEN Continuous: Świeci ciągle: Sensor and czujnik connection i połączenie functioning działa correctly. poprawnie. Continuous: Flashing: YELLOW Pulsuje: Updating Sensor aktualizacja data. and connection danych. functioning correctly. Flashing: Continuous: Świeci Updating ciągle: Sensor data. indicates czujnik sygnalizuje error or warning błąd message. lub komunikat YELLOW Flashing: ostrzegawczy. Updating data. YELLOW Continuous: Sensor indicates error or warning message. Pulsuje: aktualizacja danych. Continuous: Flashing: Updating Sensor data. RED Świeci ciągle: indicates czujnik error lub połączenie or warning message. nie działa. Continuous: Flashing: Updating Sensor data. or connection not functioning. RED Tabela 1.1: Przyciski i ekran ręcznego RED Continuous: monitora Sensor Arc View or connection (ciąg dalszy) not functioning. Table 1.1 Arc View Handheld keys and interface Continuous: Sensor or connection not functioning. Table 1.1 Arc View Handheld keys and interface Table 1.1 Arc View Handheld keys and interface Section 1 Overview and theory Section 1 Overview and theory 15

16 1.4 Zarządzanie zasilaniem ręcznego monitora Arc View Funkcja Włączanie ręcznego monitora Wyłączanie ręcznego monitora Automatyczne wyłączanie ręcznego monitora Resetowanie ręcznego monitora Automatyczne wyłączanie podświetlenia Wzbudzanie ręcznego monitora, gdy podświetlenie jest wyłączone Działanie Naciskać równocześnie przyciski lewy i prawy przez 3 sekundy. Naciskać przycisk lewy przez 3 sekundy. Działa, gdy ręczny monitor jest nieużywany przez 20 minut. Specjalista może zmienić domyślny czas wyłączenia, 20 minut, na inny, za pomocą funkcji Power settings dostępnej w menu Arc View Handheld Tools Settings. Trzymać naciśnięty przez 30 sekund przycisk w dół. Działa, gdy ręczny monitor jest nieużywany przez 5 minut. Specjalista może zmienić domyślny czas wyłączenia, 5 minut, na inny, za pomocą funkcji Display settings dostępnej w menu Arc View Handheld Tools Settings. Nacisnąć dowolny przycisk. Tabela 1.2: Funkcje zarządzania zasilaniem 1.5 Elementy i zasada działania systemu Arc Należy dobrze się zaznajomić z niżej opisanymi elementami i zasadami przed przystąpieniem do korzystania z ręcznego monitora w rzeczywistym środowisku pracy. 16

Camera IP Security Cam

Camera IP Security Cam Kamera IP Security Cam Podręcznik Użytkownika Camera IP Security Cam User Guide Kamera IP Security Cam Spis Treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Witamy użytkowników Kamery IP Security Cam... 4 1.2 Zawartość

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 POE

User s manual NVR-5304 POE User s manual (short) NVR-5304 POE NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 3.0. SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2. 2006, Sony Corporation

3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 3.0. SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2. 2006, Sony Corporation 3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 3.0 SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2 2006, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery.

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Dziękujemy za zakupienie tego projektora. Ten projektor posiada funkcje sieciowe, zapewniające poniższe główne cechy.

Bardziej szczegółowo

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation 3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Piotr Targowski i Bernard Ziętek FOTOMETRIA - POMIARY SPEKTROSKOPOWE

Piotr Targowski i Bernard Ziętek FOTOMETRIA - POMIARY SPEKTROSKOPOWE Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Piotr Targowski i Bernard Ziętek Pracownia Optoelektroniki FOTOMETRIA - POMIARY SPEKTROSKOPOWE Zadanie I Zakład Optoelektroniki Toruń 2003 I. Cel zadania

Bardziej szczegółowo

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji Instrukcja użytkownika Niniejsza instrukcja została przetłumaczona przez firmę P.P.H.U. SUMA Sp. z o.o. Autor przekładu, nie

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual (short) NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-3304, NVR-3308,

Bardziej szczegółowo

Fedora 7 Installation Guide

Fedora 7 Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Suart Ellis stuart@elsn.org Autor Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006 Red

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SH-300 PL SPIS TREŚCI I WPROWADZENIE II PRZYGOTOWANIE SH-300 DO PRACY

INSTRUKCJA SH-300 PL SPIS TREŚCI I WPROWADZENIE II PRZYGOTOWANIE SH-300 DO PRACY www.telmatik.pl INSTRUKCJA SH-300 PL SPIS TREŚCI I WPROWADZENIE II PRZYGOTOWANIE SH-300 DO PRACY 1. Tworzenie nowego projektu 2. Wybór właściwego typu sterownika 3. Wybór i umieszczenie w polu ekranu elementów

Bardziej szczegółowo