Materiały do wykładu. 6.Interfejsy. Marcin Peczarski. Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały do wykładu. 6.Interfejsy. Marcin Peczarski. Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski"

Transkrypt

1 Materiały do wykładu 6.Interfejsy Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 7maja2012

2 Kodowanie kanałowe 6.1 Reprezentacja ciągu bitów na nośniku lub w kanale transmisyjnym Dopasowanie do własności nośnika Zapewnienie synchronizacji Zapewnienie zbalansowania brak składowej stałej Zwiększenie gęstości zapisu

3 Metoda RZ(return to zero) Jedynka kodowana jako impuls o poziomie dodatnim Zero kodowane jako impuls o poziomie ujemnym Pomiędzy bitami powrót do poziomu zerowego Samosynchronizacja Brak zbalansowania Dwiezmianypoziomunabit

4 Metoda RB(return to bias) Jedynka kodowana jako impuls o poziomie wysokim Zero kodowane jako poziom niski(polaryzacji), bez zmiany poziomu Brak synchronizacji długiego ciągu zer Brak zbalansowania Maksymalnie dwie zmiany poziomu na bit

5 Metoda NRZ(no return to zero) Jedynka kodowana jako poziom wysoki Zero kodowane jako poziom niski Brak synchronizacji Brak zbalansowania Maksymalnie jedna zmiana poziomu na bit

6 Metoda NRZI(no return to zero inverted) Jedynka kodowana jako zmiana poziomu Zero kodowane jako brak zmiany poziomu Uwaga, w USB odwrotna konwencja kodowania Synchronizacja np. przez nadziewanie bitami Brak zbalansowania Maksymalnie jedna zmiana poziomu na bit

7 Metoda modulacji fazy Jedynka kodowana jako zmiana poziomu z niskiego na wysoki Zero kodowane jako zmiana poziomu z wysokiego na niski Konieczna sekwencja synchronizująca Zbalansowanie Dwiezmianypoziomunabit KodManchester,Ethernet10Mb/s,poziomwysoki0V,niski 2V

8 Metoda FM(frequency modulation) Jedynka kodowana jako dwie zmiany poziomu Zero kodowane jako jedna zmiana poziomu Konieczna sekwencja synchronizująca Zbalansowanie Maksymalnie dwie zmiany poziomu na bit Stosowana dawo temu w dyskach magnetycznych

9 Metoda MFM(modified frequency modulation) Jedynka kodowana jako zmiana poziomu w środku taktu Zero występujące po jedynce kodowane bez zmiany poziomu Zero po zerze kodowane jako zmiana poziomu na początku taktu Konieczna sekwencja synchronizująca, zbalansowanie niedokładne Maksymalnie jedna zmiana poziomu na bit Stosowana dawniej w dyskach magnetycznych

10 Modulacja czasu trwania impulsów Wiele różnych metod Stosowana np. w pilotach do zdalnego sterowania

11 AMI(alternate mark inversion) Jedynki kodowane na przemian jako impuls dodatni i ujemny Zera kodowane jako poziom zerowy Synchronizacja np. przez nadziewanie bitami Zbalansowanie Maksymalnie jedna zmiana poziomu na bit

12 HDB3(highdensitybipolaroforder3code) B V V B V Jedynki kodowane na przemian jako impuls dodatni i ujemny Mniej niż cztery zera kodowane jako poziom zerowy Cztery kolejne zera zastępowane sekwencją 000V(000, 000+) lub B00V(+00+, 00 ) Samosynchronizacja i zbalansowanie Maksymalnie jedna zmiana poziomu na bit

13 Kod 4B3T(four binary three ternary) 6.12 Trzypoziomowe kodowanie stosowane w telefonii ISDN Względne poziomy sygnału: 1, 0, +1 Każde 4 bity(16 kombinacji) kodowane jako kombinacja trzech impulsów(27 możliwości do wyboru) Nieużywane kombinacje impulsów: 000, +++, Pozostałe kombinacje wybierane tak, aby uzyskać samosynchronizację i zbalansowanie Maksymalnietrzyzmianypoziomunaczterybity,kompresja4:3

14 Kod 2B1Q(two binary one quaternary) 6.13 Czteropoziomowe kodowanie stosowane w telefonii ISDN Względnepoziomysygnału: 3, 1,+1,+3 Każde dwa bity kodowane jednym impulsem Maksymalniejednazmianapoziomunadwabity,kompresja2:1

15 Kod 4D-PAM Pięciopoziomowe kodowanie stosowane w Ethernecie 1 Gb/s Względnepoziomysygnału: 2, 1,0,1,2 Każdy oktet(256 kombinacji) kodowany jako wybrana kombinacja czterech impulsów pięciowartościowych(625 kombinacji) Każdy z czterech impulsów transmitowany osobną parą przewodów, kompresja8:1

16 Kody xb/yb 6.15 Każde x bitów danych kodowane jako y bitów kanałowych Samosynchronizcja Kodidle 4b/5b Ethernet100Mb/s 8b/10b PCIExpress,SATA,... 64b/66b Ethernet10Gb/s

17 Własność RLL(d, k) Kody RLL(run length limited) 6.16 d minimalna liczba zer rozdzielających dwie jedynki k maksymalna liczba zer rozdzielających dwie jedynki Kodowanie jedynka jako zmiana poziomu zero jako brak zmiany poziomu Parametr d determinuje minimalny okres czasu między zmianami poziomu, czyli gęstość zapisu lub szybkość transmisji. Parametr k determinuje maksymalny okres czasu między zmianami poziomu, czyli własność synchronizacji.

18 Kod4b/5bmawłasnośćRLL(0,3). Kod8b/10bmawłasnośćRLL(0,5). Kody RLL 6.17 KodyRLL(1,3),RLL(1,7),RLL(1,10),RLL(2,7),RLL(2,10) RLL(2, 12) stosowane w dyskach magnetycznych i optycznych KodRLL(1,13)stosowanywIrDA

19 Kod RLL(2, 7) 6.18 Ciąg kodowany długości n bitów zastępowany ciągiem kodowym o długości 2n bitów ciąg kodowany ciąg kodowy Maksymalnie dwie zmiany poziomu na trzy bity kodowane, kompresja3:2

20 Kod EFM(eight to fourteen modulation) 6.19 Każde8bitówdanychkodowanejako14bitówkodowych Własność RLL(2, 10), ale nie na granicy słów kodowych RDS(running digital sum) różnica liczby impulsów o poziomie wysokim i niskim w dotychczas zakodowanym ciągu 3 bity separujące między każdymi 14 bitami kodowymi dla zachowania własności RLL i ograniczenia wartości RDS Każde 8 bitów danych kodowane jako 17 bitów kanałowych Kompresja24:17 StosowanywpłytachCD

21 Kod EFM Każde 8 bitów danych kodowane jako 16 bitów kanałowych Brak bitów separujących Własność RLL(2, 10) Minimalizacja modułu RDS Kompresja3:2 Stosowany w płytach DVD

22 Kod stosowany na taśmach papierowych Chwila odprężenia 6.21 MetodaRB Synchronizacja zapewniana przez ścieżkę z małymi dziurkami Zbalansowanie nieistotne dla nośnika papierowego

23 Interfejs(1) 6.22 Zespół urządzeń i protokołów do przesyłania danych Sposób przesyłania szeregowy równoległy szeregowo-równoległy Trybpracy simplex jednokierunkowy half duplex dwukierunkowy naprzemienny full duplex dwukierunkowy jednoczesny

24 Liczba urządzeń dwupunktowy(ang. point-to-point) wielopunktowy(ang. multi-point) Arbitraż centralny rozproszony Koordynacja czasowa asynchroniczny synchroniczny Interfejs(2) 6.23

25 Szyna 6.24 Szyna, magistrala(ang. bus) zespół przewodów, linii przenoszących grupę sygnałów elektrycznych, łączących urządzenia cyfrowe Przewody, linie dedykowane multipleksowane

26 Złącze(1) 6.25 Łącze zespół środków i urządzeń do przesyłania sygnałów elektrycznych interfejs Złącze podzespół do łączenia obwodów elektrycznych część żeńska(ang. female) część męska(ang. male)

27 Płeć złącza nie determinuje pełnionej funkcji. gniazdo żeńskie Złącze(2) 6.26 wtyk żeński wtykmęski

28 Magistrala systemowa 6.27 Specyficzna dla każdego modelu procesora Łącząca procesor z kontrolerem pamięci z innymi procesorami w systemie wieloprocesorowym z kontrolerem innej magistrali, np. PCI Linie, sygnały danych adresowe sterujące Linie danych i adresowe czasem multipleksowane

29 PCI(1) 6.28 Peripheral Component Interconnect interfejs urządzeń peryferyjnych Interfejs równoległy, synchroniczny, half duplex Specyfikacja wymiary złącza charakterystyki elektryczne protokół komunikacji Parametry częstotliwość taktowania 33 MHz lub 66 MHz 32-bitowa lub 64-bitowa szyna danych 32-bitowa przestrzeń adresowa

30 32-bitowa przestrzeń wejścia-wyjścia 256 bajtowa przestrzeń konfiguracyjna napięciezasilania5vlub3,3v Warianty PCI-X częstotliwość taktowania 133 MHz PCI(2) 6.29 PCI-X2.0 taktowanie266mhzi533mhz,przestrzeńkonfiguracyjna 4096 B, wersja 16-bitowa, zasilanie 1,5 V MiniPCI wersjapci2.2doużytkuwlaptopach Cardbus wersjapcmciaspecyfikacjipci(33mhzi32-bity) AGP(Accelerated Graphics Port, Advanced Graphics Port) interfejs dedykowany do kart graficznych

31 Funkcjonalność plug and play rozpoznawanie urządzenia przydzielanie adresów pamięci przydzielanie adresów wejścia-wyjścia przydzielanie numeru przerwania Firmware kod wykonywalny w urządzeniu Możliwość konfiguracji hierarchicznej PCI(3) 6.30

32 PCI(4) 6.31 Linie systemowe CLK sygnałzegara RST reset Linieadresówidanych AD multipleksowane linie adresów i danych C/BE multipleksowane linie rozkazów magistralowych i zezwolenia bajtów Linie arbitrażu, osobne dla każdego urządzenia REQ żądanie dostępu do magistrali GNT przyznanie dostępu do magistrali

33 Linie sterowania interfejsem PCI(5) 6.32 FRAME Aktywowana przez urządzenie, które uzyskało dostęp do magistrali i stało się urządzeniem nadrzędnym, wskazuje początek i koniec transakcji. IRDY gotowość urządzenia nadrzędnego Podczas odczytu wskazuje, że urządzenie jest gotowe przyjąć dane, a podczas zapisu,żedanenaliniachadsąważne. TRDY gotowość urządzenia podrzędnego Podczas odczytu wskazuje,żedanenaliniachadsąważne,apodczaszapisu,że urządzenie jest gotowe przyjąć dane. Linie zgłaszania przerwań INTA,INTB,INTC,INTD

34 Interfejs szeregowo-równoległy Pasmo,tor(ang.lane) PCI Express(1) 6.33 dwie pary sygnalizacyjne, po jednej dla każdego kierunku, full duplex niskonapięciowa sygnalizacja różnicowa kodowanie 8b/10b niepotrzebny sygnał zegara wwersji1.0brutto2,5gb/s,netto2gb/s wwersji2.0brutto5gb/s,netto4gb/s

35 Łącze(ang. link) 1,2,4,8,12,16lub32pasm,torów Gniazdo(ang. slot) 1,4,8lub16pasm,torów zasilanie masa PCI Express(2) 6.34

36 SCSI(1) 6.35 Small Computer System Interface intefejs dla dysków twardych, pamięci taśmowych, skanerów, drukarek, napędów dysków optycznych itp. Interfejs równoległy, half duplex Parametry szyna8lub16bitów 7lub15urządzeńfizycznychiadaptergłównynawspólnejszynie urządzenie fizyczne może zaadresować 8 urządzeń logicznych transmisja asynchroniczna 3 6 MB/s lub synchroniczna MB/s Terminatory na końcu każdej linii magistralowej

37 Arbitraż wg numerów urządzeń SCSI(2) 6.36 Numery urządzeń w kolejności malejących priorytetów: 7,...,0,15,...,8 Protokół obejmujący kilkadziesiąt poleceń Wielowątkowość wykonywanie wielu zadań symultanicznie Porządkowanie rozkazów dla zwiększenia efektywności iscsi specyfikacja używania rozkazów SCSI przez TCP/IP SAS SerialAttachedSCSI wersjaszeregowa,fullduplex

38 ATA 6.37 Advanced Technology Attachment interfejs równoległy dla pamięci masowych, synchroniczny, half duplex IDE(Integrated Drive Electronics) inna nazwa ATAPI(ATA Packet Interface) rozszerzenie o obsługę m.in. napędów dysków optycznych Interfejs zbliżony do magistrali systemowej komputerów PC AT uproszczenie układów płyty głównej główna część elektroniki w napędzie dysku Maksymalnie dwa urządzenia na szynie, ale jeśli jedno z urządzeń otrzymało dostęp do magistrali, drugie musi czekać.

39 SATA(1) 6.38 Serial Advanced Technology Attachment następca ATA, ale wbrew nazwieniemanicwspólnegozata. Interfejs szeregowy topologia gwiazdy 7przewodów dwie pary sygnalizacyjne full duplex 3przewodymasy niskonapięciowa sygnalizacja różnicowa kodowanie 8b/10b, niepotrzebny sygnał zegara brutto1,5gb/s,netto1,2gb/s,czyli150mb/s wdrugiejgeneracjido300mb/s,awtrzeciejdo600mb/s

40 SATA(2) 6.39 ZaletywstosunkudoATA optymalizacja czasu wykonywania sekwencji rozkazów większe prędkości transmisji możliwe dłuższe kable, maksymalnie ok. 1 m cieńsze kable, tańsze złącza, ułatwione chłodzenie

41 Fibre Channel(1) 6.40 Interfejs szeregowy dla pamięci masowych Protokół transportowy dla innych protokołów Warstwa fizyczna, media, przykładowe parametry światłowódjednomodowy,do2kmprzy400mb/s światłowódwielomodowy,do150mprzy400mb/s skrętka,do50mprzy200mb/s Warstwa łącza kodowanie 8b/10b

42 Warstwa sieciowa, topologia punkt-punkt pierścień switched fabric Fibre Channel(2) 6.41

43 Fibre Channel(3) 6.42 Warstwa implementująca funkcje zewnętrzne szyfrowanie RAID Warstwa aplikacji lub enkapsulacji protokołów wyższych warstw IP ATM SCSI Zwiększanie zasięgu, łączenie sieci FC FCIP FibreChanneloverIP IFIP Internet Fibre Channel Protocol

44 InfiniBand(1) 6.43 Szybki interfejs szeregowo-równoległy do łączenia procesorów i urządzeń peryferyjnych Kable miedziane lub światłowody Komunikacja przez przełączniki, switched fabric Zastosowania superkomputery duże klastry obliczeniowe o wielu tysiącach węzłów Kodowanie 8b/10b

45 Prędkości transmisji brutto singlerate2,5gb/s doublerate5gb/s quadrate10gb/s Możliwość agregowania łączy 4X 12X Transfer netto 1Xsinglerate2Gb/s 12Xquadrate96Gb/s InfiniBand(2) 6.44

46 USB(1) 6.45 Universal Serial Bus uniwersalny interfejs szeregowy Podstawowa wersja używa 4 przewodów: VBUS napięcie zasilania, nominalnie +5 V, GND masa, D+, D para przewodów sygnalizacyjnych, skrętka, sygnalizacja różnicowa, half duplex. Interfejs umożliwia zasilanie podłączonych urządzeń: 4,35Vdo5,25V, 100mAnaportnegocjowanedo500mA.

47 Prędkości transmisji: low-speed 1,5Mb/s(USB1.1), full-speed 12Mb/s(USB1.1), high-speed 480Mb/s(USB2.0), super-speed 5Gb/s(USB3.0). USB(2) 6.46

48 USB(3) 6.47 Kodowanie do wersji 2.0: NRZI(ang.nonreturntozeroinverted), zero zmiana(inwersja) poziomu sygnału, jedynka brak zmiany poziomu sygnału, nadziewanie bitami dodatkowe zero po każdych 6 jedynkach, kolejność bitów od najmłodszego do najstarszego. Kodowanie w wersji 3.0: 8b/10b,czyli4Gb/snetto, transmisja dwukierunkowa.

49 USB(4) 6.48 Typy urządzeń: kontroler(ang. host), koncentrator(ang. hub), funkcja, urządzenie(ang. device), Topologia drzewa: maksymalna wysokość 7(wraz z korzeniem i liśćmi), w liściach tylko urządzenia, w korzeniu kontroler i koncentrator główny(ang. root hub), maksymalnie 127 urządzeń i koncentratorów.

50 USB(5) 6.49 Początkowo zdefiniowano tylko wtyki A, B i nieco później Mini-B oraz odpowiadające im gniazda. Standard opisuje jeszcze: wtyki Micro-A i Micro-B oraz gniazda Micro-AB i Micro-B, inne niezalecane rodzaje złącz(mini-a, Mini-AB), nowytypzłączadlawersji3.0, różne inne złącza, np. esata/usb.

51 OdstronykontroleraużywasięzłączatypuA. OdstronyurządzeniaużywasięzłączatypuB. USB(6) 6.50 Urządzenie(ang. dual role device, on-the-go), które może pełnić też rolę kontrolera, używa gniazda typu Micro-AB: dodatkowyprzewódidwzłączachminiimicro, ADP(ang. Attach Detection Protocol), SRP(ang. Session Request Protocol), HNP(ang. Host Negotiation Protocol).

52 Transmisja pakietowa: USB(7) 6.51 początek pakietu sekwencja synchronizująca, koniecpakietu sekwencjaeop(ang.endofpacket). Transakcja składa się z dwóch lub czterech pakietów: znacznik(ang. token) wysyłany przez kontroler do urządzenia, zawiera adres odbiorcy, identyfikuje żądanie. dane(ang. data) wysyłany przez kontroler lub urządzenie zależnie od żądania umieszczonego w znaczniku. potwierdzenie(ang. handshake) transmitowane w przeciwnym kierunku niż poprzedni pakiet. Kolejność bajtów little-endian

53 USB(8) 6.52 Każde urządzenie może udostępniać wiele konfiguracji. Każda konfiguracja może udostępniać wiele interfejsów logicznych. Każdy interfejs logiczny może udostępniać do 16 punktów końcowych(ang. endpoint). Każdy punkt końcowy może być dwukierunkowy lub jednokierunkowy i używać jednego z czterech rodzajów transmisji: sterowanie(ang. control), dane pilne(ang. interrupt), dane izochroniczne(ang. isochronous), dane masowe(ang. bulk). Podziałem zasobów dla całej szyny steruje kontroler.

54 FireWire 6.53 Nazwa handlowa firmy Apple IEEE 1394, 1394a, 1394b 6przewodów dwie skrętki do transmisji w obu kierunkach, full duplex masaizasilanie Prędkości transmisji pierwotnie 98,304, 196,608, 393,216 Mb/s do 4,5 m FireWire 800, 786,432 Mb/s 3,2Gb/sdo100mzużyciemświatłowodu i.link, DV wersja dla urządzeń video, 4-przewodowa, bez zasilania

55 DVI(1) 6.54 Digital Visual Interface łączenie karty graficznej z monitorem Jednolite złącze dla różnych rodzajów sygnałów DVI-D tylko sygnały cyfrowe DVI-I sygnały cyfrowe i analogowe DVI-A tylko sygnały analogowe

56 DVI(2) końcówki cyfrowe 6 jednokierunkowych, szeregowych łączy cyfrowych, simplex sygnał synchronizacji(zegara) DDC(display data channel) identyfikacji typu monitora analogowy sygnał synchronizacji pionowej ekrany cyfrowe 5 końcówek analogowych 3 sygnały kolorów podstawowych sygnał synchronizacji poziomej masa analogowa kompatybilne z używanymi w złączu D-Sub

57 DVI(3) 6.56 Single Link 3 łącza, po jednym dla każdego koloru podstawowego DualLink 6 łączy, po dwa dla każdego koloru podstawowego Parametry pojedynczego kanału(single Link) 21,76do165milionówpikselinasekundę maksymalnie 24 bity na piksel

58 Inne 6.57 Sieciowe przewodowe Ethernet Sieciowe bezprzewodowe Wi-Fi WiMAX Inne bezprzewodowe IrDA Bluetooth

59 Kompatybilność 6.58 Ktoś kiedyś powiedział, że kompatybilność zabija. Ale większość żąda zachowania kompatybilności. Kolejne slajdy pokazują przykłady: jaksiętoczęstorobi,aniepowinno; jaktozrobićdobrze.

60 Reset Zwykła mysz PS/2(1) 6.59 FF resetuj FA potwierdzenie AA autotest pomyślny 00 identyfikator myszy, standardowa mysz PS/2 Inicjacja E8 ustaw rozdzielczość FA potwierdzenie 03 8 zliczeń/mm FA potwierdzenie E6 ustaw skalowanie 1:1 FA potwierdzenie

61 Inicjacja, cd. Zwykła mysz PS/2(2) 6.60 F3 ustaw maksymalną częstotliwość raportowania zmian FA potwierdzenie 28 częstotliwość 40 FA potwierdzenie F4 uaktywnij FA potwierdzenie Zmiany stanu myszy bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 bajt1nadm.ynadm.xznakyznakx 1 środk.prawylewy bajt 2 przesunięcie X bajt 3 przesunięcie Y

62 Reset, jak poprzednio Testowanie rodzaju myszy Mysz PS/2 ze skrolowaniem(1) 6.61 F3 ustaw maksymalną częstotliwość raportowania zmian FA potwierdzenie C8 częstotliwość 200 FA potwierdzenie F3 ustaw maksymalną częstotliwość raportowania zmian FA potwierdzenie 64 częstotliwość 100 FA potwierdzenie F3 ustaw maksymalną częstotliwość raportowania zmian FA potwierdzenie 50 częstotliwość 80 FA potwierdzenie

63 Mysz PS/2 ze skrolowaniem(2) 6.62 Testowanie rodzaju myszy, cd. F2 czytaj typ urządzenia FA potwierdzenie Zwykła mysz 00 identyfikator zwykłej myszy Mysz ze skrolowaniem 03 identyfikator myszy ze skrolowaniem Inicjacja, jak poprzednio

64 Mysz PS/2 ze skrolowaniem(3) 6.63 Zmiany stanu myszy bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 bajt1nadm.ynadm.xznakyznakx 1 środk.prawylewy bajt 2 przesunięcie X bajt 3 przesunięcie Y bajt 4 przesunięcie Z

65 O kompatybilności trzeba myśleć zawczasu 6.64 Dobrze jest przewidzieć mechanizm uzgadniania wersji. Wymieniamy się numerami obsługiwanych wersji. Używamy maksimum ze zgłoszonych numerów wersji. Inny, dobry przykład jest na następnym slajdzie.

66 Negocjowanie opcji w protokole TELNET 6.65 WILL 251kodopcji chęć włączenia opcji potwierdzenie używania opcji WON T 252kodopcji odmowa włączenia lub kontynuacji użycia opcji DO 253kodopcji żądanie, aby druga strona używała opcji potwierdzenie oczekiwania, że druga strona użyje opcji DON T 254kodopcji żądanie, aby druga strona przestała używać opcji potwierdzenie oczekiwania, że druga strona nie będzie dłużej używać opcji

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy Autor: Jakub Duba Interjesy 2 1 Interjesy 3 Interjesy 4 2 5 Universal Serial Bus (USB; uniwersalna magistrala szeregowa) rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów, zastępującego stare porty szeregowe

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładu. 6.Interfejsy. Marcin Peczarski. Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski

Materiały do wykładu. 6.Interfejsy. Marcin Peczarski. Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski Materiały do wykładu 6.Interfejsy Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 kwietnia 2009 Kodowanie kanałowe 6.1 Reprezentacja ciągu bitów na nośniku lub w kanale transmisyjnym Dopasowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2 Spis treúci Przedmowa... 11 Wstęp... 13 1. Urządzenia peryferyjne i układy wejścia/wyjścia... 15 Wstęp... 15 1.1. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 8 Magistrale systemowe Magistrala Układy składające się na komputer (procesor, pamięć, układy we/wy) muszą się ze sobą komunikować, czyli być połączone. Układy łączymy ze

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire Wykład 4 Interfejsy USB, FireWire Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów PCI EXPRESS Rozwój technologii magistrali Architektura Komputerów 2 Architektura Komputerów 2006 1 Przegląd wersji PCI Wersja PCI PCI 2.0 PCI 2.1/2.2 PCI 2.3 PCI-X 1.0 PCI-X 2.0

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE.

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. 8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. Magistrala (ang. bus) jest ścieżką łączącą ze sobą różne komponenty w celu wymiany informacji/danych pomiędzy nimi. Inaczej mówiąc jest to zespół

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. semestr 1 klasa 2

Podsumowanie. semestr 1 klasa 2 Podsumowanie semestr 1 klasa 2 Interfejsy sprzętowe komputera: interfejsy wewnętrzne (IDE, EIDE, SCSI, Serial ATA) interfejsy zewnętrzne (RS-232, PS/2, FireWire, esata, USB, Ethernet) IDE (wewnętrzny,

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Ogólny schemat komputera Jak widać wszystkie bloki (CPU, RAM oraz I/O) dołączone są do wspólnych

Bardziej szczegółowo

Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia

Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia Magistrale PC Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia pochodzące od różnych producentów (zgodne ze standardem

Bardziej szczegółowo

Katedra Metrologii i Systemów Elektronicznych. Interfejs USB

Katedra Metrologii i Systemów Elektronicznych. Interfejs USB Interfejs USB Założenia USB Łatwość dołączenia do PC urządzeń peryferyjnych; Umożliwienie dołączania nowych klas urządzeń, które zwiększają możliwości PC. Niski koszt uzyskania szybkości transmisji do

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALE ZEWNĘTRZNE, gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na

MAGISTRALE ZEWNĘTRZNE, gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na , gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na wydajność systemu komputerowego, m.in. ze względu na fakt, że układy zewnętrzne montowane na tych kartach (zwłaszcza kontrolery dysków twardych,

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Rozwój płyt głównych - część 2 Magistrale kart rozszerzeń Rozwój magistral komputera PC Płyta główna Czas życia poszczególnych magistral Pentium

Bardziej szczegółowo

Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego, na której zamontowano najważniejsze elementy urządzenia, umo

Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego, na której zamontowano najważniejsze elementy urządzenia, umo Zestaw komputera: 1)Płyta główna: 2)Monitor 3)Klawiatura i mysz 4)Głośniki 5) Urządzenia peryferyjne: *skaner *drukarka Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

Pamięci masowe. ATA (Advanced Technology Attachments)

Pamięci masowe. ATA (Advanced Technology Attachments) Pamięci masowe ATA (Advanced Technology Attachments) interfejs systemowy w komputerach klasy PC i Amiga przeznaczony do komunikacji z dyskami twardymi zaproponowany w 1983 przez firmę Compaq. Używa się

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki INTERFEJSY KOMPUTERA

Podstawy informatyki INTERFEJSY KOMPUTERA Podstawy informatyki INTERFEJSY KOMPUTERA Interfejs definicja W informatyce i elektronice urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez niego nie mogą ze sobą współpracować.

Bardziej szczegółowo

Porty wejścia/wyjścia

Porty wejścia/wyjścia Porty wejścia/wyjścia Podstawowymi portami w komputerze osobistym są porty szeregowe i równoległe. Porty szeregowe wykorzystuje się przede wszystkim do połączenia z urządzeniami komunikującymi się z komputerem,

Bardziej szczegółowo

Interfejsy urządzeń peryferyjnych

Interfejsy urządzeń peryferyjnych Interfejsy urządzeń peryferyjnych Każdy komputer klasy PC musi mieć możliwość przyłączenia urządzeń peryferyj nych, takich jak drukarki, skanery, kamery internetowa, kamery cyfrowe itp. Komu nikację z

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera: Architektura i organizacja systemu komputerowego Struktura i funkcjonowanie komputera procesor. dr inż.

Budowa komputera: Architektura i organizacja systemu komputerowego Struktura i funkcjonowanie komputera procesor. dr inż. Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 5 2/48 Plan wykładu nr 5 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości KOMPUTER Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości Budowa zestawu komputerowego Monitor Jednostka centralna Klawiatura Mysz Urządzenia peryferyjne Monitor Monitor wchodzi w skład zestawu komputerowego

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci komputerowe klasa 1 Dział I charakterystyka komputera PC 20 godzin

Systemy i sieci komputerowe klasa 1 Dział I charakterystyka komputera PC 20 godzin 9,10. Płyta główna. Systemy i sieci komputerowe klasa 1 Dział I charakterystyka komputera PC 20 godzin Płyta główna to podzespół umożliwiający montaż i komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom

Bardziej szczegółowo

Test z Urządzenia Techniki Komputerowej - klasa II FI

Test z Urządzenia Techniki Komputerowej - klasa II FI Poprawne odpowiedzi wpisz do karty odpowiedzi i wyślij na maila. 1. Który z parametrów dysku twardego ma wpływ na czas dostępu do danych? A. Szybkośd obrotu talerzy. B. Pojemnośd. C. Kontroler. D. Ilośd

Bardziej szczegółowo

Magistrala i Gniazda rozszerzeń budowa i zasada dzialania

Magistrala i Gniazda rozszerzeń budowa i zasada dzialania Magistrala i Gniazda rozszerzeń budowa i zasada dzialania Magistrala Magis trala (ang. bus ) zespół linii przenoszących sygnały oraz układów wejścia-wyjścia służących do przesyłania sygnałów między połączonymi

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

Magistrale systemowe: Magistrala PCI

Magistrale systemowe: Magistrala PCI Systemy komputerowe Magistrale systemowe: Magistrala PCI Magistrala jest - - do jednego lub kilku miejsc przeznaczenia.! $ $ magistrali. Natomiast % & $( Sposób wykorzystania - linii magistrali danych

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/32/5 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY producenta/ Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w załączniku nr a do siwz zestaw nr : laptop

Bardziej szczegółowo

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) -

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) - Chipset i magistrala Chipset - Układ ten organizuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podzespołami jednostki centralnej. Idea chipsetu narodziła się jako potrzeba zintegrowania w jednym układzie

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 2 -

Technologie informacyjne - wykład 2 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 2 - Prowadzący: dr inż. Łukasz

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Interfejsy urządzeń peryferyjnych

Interfejsy urządzeń peryferyjnych Wykład: interfejsy: USB, IrDA, Bluetooth, IEEE 1394 (FireWire, ilink, SB1394), COM (RS-232), LPT (IEEE 1284, Centronics), rodzaje transmisji: szeregowa, równoległa, synchroniczna, asynchroniczna, Plug

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

T2: Budowa komputera PC. dr inż. Stanisław Wszelak

T2: Budowa komputera PC. dr inż. Stanisław Wszelak T2: Budowa komputera PC dr inż. Stanisław Wszelak Ogólny schemat płyty Interfejsy wejścia-wyjścia PS2 COM AGP PCI PCI ex USB PS/2 port komunikacyjny opracowany przez firmę IBM. Jest on odmianą portu szeregowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Urządzenia we/wy Wybrane rozwiązanie sprzętowe. dr Artur Bartoszewski - WYKŁAD: Architektura komputerów; Studia Podyplomowe INFO

Urządzenia we/wy Wybrane rozwiązanie sprzętowe. dr Artur Bartoszewski - WYKŁAD: Architektura komputerów; Studia Podyplomowe INFO Urządzenia we/wy Wybrane rozwiązanie sprzętowe 1 Standardowe porty 2 USB USB (ang. Universal Serial Bus) jest interfejsem szeregowym, przeznaczonym do podłączania np. drukarek, myszy, głośników, skanerów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera

Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera Instytut Matematyki Uniwersytet Gdański System komputerowy System komputerowy układ współdziałania dwóch składowych: szprzętu komputerowego oraz

Bardziej szczegółowo

Wykład 14. Zagadnienia związane z systemem IO

Wykład 14. Zagadnienia związane z systemem IO Wykład 14 Zagadnienia związane z systemem IO Wprowadzenie Urządzenia I/O zróżnicowane ze względu na Zachowanie: wejście, wyjście, magazynowanie Partnera: człowiek lub maszyna Szybkość transferu: bajty

Bardziej szczegółowo

2010-04-12. Magistrala LIN

2010-04-12. Magistrala LIN Magistrala LIN Protokoły sieciowe stosowane w pojazdach 2010-04-12 Dlaczego LIN? 2010-04-12 Magistrala LIN(Local Interconnect Network) została stworzona w celu zastąpienia magistrali CAN w przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

USB interface in 8-bit microcontrollers PIC18F family manufactured by Microchip.

USB interface in 8-bit microcontrollers PIC18F family manufactured by Microchip. 1 Mateusz Klimkowski IV rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy USB interface in 8-bit microcontrollers PIC18F family manufactured by Microchip. Interfejs USB w 8-bitowych

Bardziej szczegółowo

Z parametrów procesora zamieszczonego na zdjęciu powyżej wynika, że jest on taktowany z częstotliwością a) 1,86 GHz b) 540 MHz c) 533 MHz d) 1 GHz

Z parametrów procesora zamieszczonego na zdjęciu powyżej wynika, że jest on taktowany z częstotliwością a) 1,86 GHz b) 540 MHz c) 533 MHz d) 1 GHz Test z przedmiotu Urządzenia techniki komputerowej semestr 1 Zadanie 1 Liczba 200 zastosowana w symbolu opisującym pamięć DDR-200 oznacza a) Efektywną częstotliwość, z jaka pamięć może pracować b) Przepustowość

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy zestawu komputerowego.

Podstawowe elementy zestawu komputerowego. Podstawowe elementy zestawu komputerowego. Elementy zestawu komputerowego Komputer stacjonarny Podstawowe, najczęściej spotykane elementy stacjonarnego komputera osobistego pokazane na rysunku 1.1 to:

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Płyta Główna magistrale i złącza. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej

Płyta Główna magistrale i złącza. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Płyta Główna magistrale i złącza @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Spis treści Połączenia na płycie głównej Równoległe i szeregowe Magistrale i punkt-punkt Złącza płyty głównej 2 Magistrale płyty

Bardziej szczegółowo

Architektura Komputerów

Architektura Komputerów Architektura Architektura Komputerów komputerowych Wykład nr. 9 dr Artur Bartoszewski PAMIĘCI MASOWE Zasada rejestracji magnetycznej Wszystkie typy pamięci na nośnikach magnetycznych działają na tej samej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 7/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Interfejsy urządzeń peryferyjnych

SYSTEMY OPERACYJNE. Interfejsy urządzeń peryferyjnych SYSTEMY OPERACYJNE Interfejsy urządzeń peryferyjnych Port szeregowy (ang. Serial Port) - port komputerowy, przez który dane są przekazywane w formie jednego ciągu bitów. Port ten jest zwykle zaopatrzony

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-3/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego: akcesoria komputerowe 1.1. Dostawa urządzenia Akcesoria komputerowe (Typ 1) [1 szt.]:

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Interfejsy, urządzenia we/wy i komunikacja. Linie magistrali

Wstęp do informatyki. Interfejsy, urządzenia we/wy i komunikacja. Linie magistrali Wstęp doinformatyki Architektura interfejsów Interfejsy, urządzenia we/wy i komunikacja Dr inż. Ignacy Pardyka Akademia Świętokrzyska Kielce, 2001 Slajd 1 Slajd 2 Magistrala Linie magistrali Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne Desktopowe Systemy Operacyjne Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Informatyki i Łączności November 14, 2016 1 Komputer IBM PC 2 Oprogramowanie Systemowe 3 System Operacyjny 4 Funkcje OS Pierwsze komputery

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO. Interfejsy sprzętowe i ich programowanie

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO. Interfejsy sprzętowe i ich programowanie Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO Interfejsy sprzętowe i ich programowanie Multimedialne Interfejsy Użytkownika 8 listopada 2012 Intefejsy dostępne w typowym PC LPT RS232 PS/2 PCI/PCI-X

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne SZYNA ADRESOWA SZYNA DANYCH SZYNA STEROWANIA ZEGAR PROCESOR PAMIĘC UKŁADY WE/WY Centralna jednostka przetw arzająca (CPU) DANE PROGRAMY WYNIKI... URZ. ZEWN. MO NITORY, DRUKARKI, CZYTNIKI,...

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa łącza danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor:

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor: Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/211/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nazwa producenta i nr katalogowy części wchodzącej w skład zestawu/ okres

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Logiczna budowa komputera.

Temat 2. Logiczna budowa komputera. Temat 2. Logiczna budowa komputera. 01.03.2015 1. Opis i schemat logicznej budowy komputera (rys. 28.4, ilustracje budowy komputera z uwzględnieniem elementów składowych, głównych podzespołów, procesami

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych. Wykład 9. Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus. mgr inż. Paweł Kogut

Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych. Wykład 9. Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus. mgr inż. Paweł Kogut Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych Wykład 9 Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus mgr inż. Paweł Kogut VMEbus VMEbus (Versa Module Eurocard bus) jest to standard magistrali komputerowej

Bardziej szczegółowo

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT Płyty główne rodzaje 1. Płyta główna w formacie AT Jest formatem płyty głównej typu serwerowego będącej następstwem płyty XT o 8-bitowej architekturze. Została stworzona w celu obsługi 16-bitowej architektury

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Komunikacja z urzadzeniami zewnętrznymi

Komunikacja z urzadzeniami zewnętrznymi Komunikacja z urzadzeniami zewnętrznymi Porty Łacza równoległe Łacza szeregowe Wymiana informacji - procesor, pamięć oraz urzadzenia wejścia-wyjścia Większość mikrokontrolerów (Intel, AVR, PIC) używa jednego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik informatyk symbol cyfrowy: 312[01] opracował: mgr inż. Paweł Lalicki 1. Jaką kartę przedstawia poniższy rysunek?

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/47/2014 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ CZĘŚĆ I OFEROWANY MODEL Cena netto/1 szt. Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B.

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B. Jednostki informacji Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów. Oznaczana jest literą B. 1 kb = 1024 B (kb - kilobajt) 1 MB = 1024 kb (MB -

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje. cią pracy, wielkości wyświetlan. cią obrazu, wietlaną rozdzielczości. częstotliwo. wieŝania obrazu.

Ogólne informacje. cią pracy, wielkości wyświetlan. cią obrazu, wietlaną rozdzielczości. częstotliwo. wieŝania obrazu. Karty graficzne Ogólne informacje Karta rozszerzeń,, umiejscawiana na płycie p głównej poprzez gniazdo PCI lub AGP odpowiada w komputerze za obraz wyświetlany wietlany przez monitor. Karty graficzne róŝnir

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk)

PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk) Nr lekcji PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk) Tematyka zajęć Symbol zawodu: 312[01] Liczba godzin klasa I: 2 godz. x 38 tygodni = 76 godzin Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Dyski z interfejsem SCSI.

Dyski z interfejsem SCSI. Dyski z interfejsem SCSI. SCSI (ang. Small Computer System lnterface) wykorzystywany do sterowania napędów dysków twardych, stanowi raczej standard szyny, niż standard interfejsu dysków twardych. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej Technologia informacyjna Urządzenia techniki komputerowej System komputerowy = hardware (sprzęt) + software (oprogramowanie) Sprzęt komputerowy (ang. hardware) zasoby o specyficznej strukturze i organizacji

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Zadanie4. Sprawdzian z informatyki dla Gimnazjum z zagadnień: budowa komputera i sieci komputerowej

Zadanie4. Sprawdzian z informatyki dla Gimnazjum z zagadnień: budowa komputera i sieci komputerowej Metodyka SP 50 Zadanie4. Sprawdzian z informatyki dla Gimnazjum z zagadnień: budowa komputera i sieci komputerowej Zespół: Wojciech Furgała, Katarzyna Grzesikowska, Mariusz Pijanowski Czas wykonania :

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ

Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ DRUK OFERTY L.P. Nazwa Ilość Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ Cena jedn.bru tto Załacznik nr 1 1 2 3 4 5 1. Pamięć DDR1 1GB 15 2. Wentylator przekątna went. 9,2cm 10 3. Wentylator przekątna 5 cm 10 4.

Bardziej szczegółowo

Płyty główne Standardy magistrali rozszerzającej Opracował: Andrzej Nowak

Płyty główne Standardy magistrali rozszerzającej Opracował: Andrzej Nowak Płyty główne Standardy magistrali rozszerzającej Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz ISA ISA (ang. Industry Standard Architecture - standardowa architektura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Współpraca procesora ColdFire z urządzeniami peryferyjnymi

Współpraca procesora ColdFire z urządzeniami peryferyjnymi Współpraca procesora ColdFire z urządzeniami peryferyjnymi 1 Współpraca procesora z urządzeniami peryferyjnymi Interfejsy dostępne w procesorach rodziny ColdFire: Interfejs równoległy, Interfejsy szeregowe:

Bardziej szczegółowo