ROZTAŃCZONY JUBILEUSZ ZJAZD ABSOLWENTÓW AWF W POZNAŃSKIEJ ARENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZTAŃCZONY JUBILEUSZ ZJAZD ABSOLWENTÓW AWF W POZNAŃSKIEJ ARENIE"

Transkrypt

1

2 Spis treści ROZTAŃCZONY JUBILEUSZ ZJAZD ABSOLWENTÓW AWF W POZNAŃSKIEJ ARENIE Roztańczony jubileusz...3 Projekty z przyszłością...6 Kampus w centrum miasta...10 Studenci chwalą jakość...12 Zdobywanie doświadczenia...14 Z floretem i pod wodą...16 Gdy baraki tętniły życiem...18 Wydawca Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu ul. Królowej Jadwigi 27/39 tel Redaktor prowadząca Mariola Kuroczycka zespół redakcyjny: Stanisław Kowalik Krystyna Sobieraj Lidia Majdecka Izabela Wyszowska Występ rektora AWF prof. J.Smorawińskiego absolwenci przyjęli entuzjastycznie Przeżyjmy to jeszcze raz koncertem pod takim hasłem, w poznańskiej hali sportowo-widowiskowej Arena, rozpoczął się 25 października Zjazd Absolwentów AWF, który zorganizowano z okazji jubileuszu 95-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Gwiazdami jubileuszu była Małgorzata Ostrowska z zespołem i Wojciech Korda. Podczas uroczystości absolwenci AWF odbyli sentymentalną podróż przez dzieje AWF od czasów międzywojennych do współczesnych. Prezentacja podzielona została na siedem epok czasowych, podczas których na telebimie absolwenci oglądali krótkie filmy ukazujące historię uczelni. Natomiast w przerwach między nimi, na dwóch specjalnie przygotowanych scenach, występowali studenci, absolwenci i poznańscy artyści. Reżyserem całego przedsięwzięcia był Dariusz Majchrowicz, kierownik ZTL Poznań AWF. Uczestnicy mogli wysłuchać takich przebojów jak Ach jak przyjemnie, Bella, bella donna, Pierwszy siwy włos. Przy pokazie lat 60. wystąpił Wojciech Korda, natomiast po prezentacji filmu z lat 70. zaprezentowała się grupa Raj Seniora z Domu Kultury Orle Gniazdo pod kierownictwem dr Olgi Kuźmińskiej z AWF, która w tym roku obchodziła jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Kilkakrotnie w różnych odsłonach występował Zespół Tańca Ludowego Poznań AWF, prezentując m.in. folklor miejski z lat 30. XX wieku oraz taniec Lachy sądeckie. Absolwenci uczelni entuzjastycznie przyjęli występ rektora, prof. Jerzego Smorawińskiego, który swoje krótkie przemówienie wygłosił po piosence Pierwszy siwy włos wykonanej Fot. Grażyna Kosmatka Fot. Arkadiusz Kosmaczewski korekta Iwona Lebiedzińska Dwie godziny przed rozpoczęciem Zjazdu Absolwentów do rejestracji ustawiały się kolejki

3 Na scenie debiutowały studentki i artystki, które wygrały casting talentów muzycznych na Zjazd przez debiutującą na scenie Annę Jurek. Z owacjami publiczność przyjmowała sceny na filmach, pokazujące dziś już historyczne miejsca dla studentów, jak akademiki przy ul. Bukowskiej, Park Wilsona, basen na Wronieckiej czy wykłady ze znanymi postaciami z lat 60. Podziw zebranych i aplauz wzbudził pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu Katarzyny Żołnowskiej, studentki AWF, a także grup tanecznych, takich jak: Bron to Dance oraz Dalaya Bally Dance Group. Interesująco zaprezentowali się zaproszeni goście, w tym para taneczna wykonująca tango argentyńskie oraz debiutujące na scenie artystki, które wygrały muzyczny casting, w tym: Julia Tasiemska, Anna Jurek, Katarzyna Branicka, Anna Chmara, Weronika Jóźwiak i Wiktoria Kołosowa. W holu Areny absolwenci mogli oglądać wystawę archiwalnych oraz współczesnych zdjęć ukazujących zmieniające się oblicze uczelni. Na zakończenie części artystycznej wystąpili Wojciech Korda oraz Małgorzata Ostrowska z zespołem, która wraz z doskonale bawiącymi się absolwentami wykonała swoje najpopularniejsze utwory. Przy muzyce dyskotekowej Fot. Grażyna Kosmatka Fot. Grażyna Kosmatka Fot. Arkadiusz Kosmaczewski Tango argentyńskie wywołało aplauz publiczności W holu Areny absolwenci mogli oglądać wystawę archiwalnych oraz współczesnych zdjęć ukazujących zmieniające się oblicze uczelni 3

4 Fot. 2x Grażyna Kosmatka Taniec brzucha wykonały tancerki z Dalaya Bally Dance Group uczestnicy zjazdu bawili się na parkiecie do rana. W kuluarach absolwenci mieli okazję spotkać się i rozmawiać w towarzystwie kolegów sprzed kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Wśród nich można było spotkać takie osoby jak: Marek Śliwka, właściciel biura podróży Logos Travel, Zenon Milczewski, dziennikarz TVP, Marek Kaszewski, dyrektor hotelu Mercure w Poznaniu i Bogdan Królik, właściciel Hurtowni Ogrodniczej Królik, zajmującej się produkcją roślin cebulowych. Nie zabrakło wybitnych pracowników uczelni, tworzących historię Akademii przez całe dziesięciolecia oraz trenerów, bez których nie byłby możliwy sukces wielu sportowców. Zjazd Absolwentów AWF poprzedzony został Konferencją Naukową Od przeszłości do przyszłości Akademie Wychowania Fizycznego w Polsce, zorganizowanej przez dra hab. prof. AWF Macieja Łuczaka. W ramach konferencji wiele wykładów dotyczących historii i rozwoju uczelni wychowania fizycznego w Polsce wygłosili zaproszeni naukowcy z tych uczelni. M. Kuroczycka Kilkakrotnie w różnych odsłonach występował Zespół Tańca Ludowego Poznań AWF, prezentując tańce folklorystyczne

5 Fot. 3xArkadiusz Kosmaczewski Zabawa na parkiecie trwała do późnych godzin wieczornych Absolwenci AWF bawili się doskonale przy piosenkach Małgorzaty Ostrowskiej Pracownicy i absolwenci integrowali się przy muzyce elektronicznej 5

6 PROJEKTY Z PRZYSZŁOŚCIĄ SUKCESY NAUKOWE PRACOWNIKÓW UCZELNI W minionych pięciu latach pracownicy uczelni z powodzeniem startowali w konkursach, zdobywając fundusze na realizację interesujących i wartościowych badań. Wiele z nich to unikatowe rozwiązania, które wykorzystywane są nie tylko w dziedzinie sportu akademickiego. Za największy sukces naukowy Uczelni można uznać uzyskanie uprawnień doktorskich w zakresie nauk o zdrowiu przez Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji. Odnotowano wyraźny wzrost aktywności publikacyjnej pracowników naukowo- -dydaktycznych, szczególnie wysokopunktowanej. Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji zajął wysokie, drugie miejsce wśród wszystkich uczelni kształcących na kierunku wychowanie fizyczne w rankingu pisma Perspektywy. Zmiany były konieczne Minione 5 lat przyniosło wiele zasadniczych zmian we wszystkich wymiarach funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego. W ramach tych zmian nastąpiły istotne korekty w regulacjach prawnych określających zasady prowadzenia badań naukowych, w zasadach pozyskiwania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na naukę, w organizacji działania nowych instytucji rozdzielających te środki, w przepisach określających zasady awansów naukowych, w kryteriach służących do oceny wartości naukowej podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Na tle zachodzących zmian warto podkreślić niektóre szczególne osiągnięcia pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, tym wartościowsze, że sukcesy te osiągnięte zostały w coraz trudniejszych i bardziej konkurencyjnych obszarach naukowo- -badawczych. W grudniu 2010 roku rozpoczęło swoją działalność Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, które przejęło realizację wszystkich projektów badawczych, finansowanych do tej pory z MNiSW, a od początku 2011 roku ogłosiło pierwsze konkursy na realizację projektów badawczych. W roku 2011 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki uruchomiło nowy program Rozwój Sportu Akademickiego, którego celem jest rozwój sportu akademickiego w Polsce. W ramach programu ogłaszane są konkursy zarówno dla organizacji pozarządowych, jak również dla jednostek sektora publicznego, w tym również dla uczelni wyższych. Zwycięskie konkursy Program Rozwój Sportu Akademickiego W ramach I konkursu ogłoszonego w październiku 2011 roku, AWF w Poznaniu realizuje dwa projekty badawcze: Indywidualizacja szkolenia w zespołowych grach sportowych na podstawie Fot. Grażyna Kosmatka Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka to jedyne takie laboratorium w Polsce, które umożliwia przeprowadzenie specjalistycznych badań w jednym miejscu

7 Fot. Grażyna Kosmatka Fot. archiwum domowe J.Adriana Prof. dr hab. Jan Celichowski z Zakładu Neurobiologii wielokrotnie wygrywa w konkursach Doc dr Jacek Adrian prowadzi treningi a także badania nad zawodnikami hokeja na trawie wieloczynnikowej oceny przygotowania motorycznego zawodników z uwzględnieniem aspektów biochemicznych i fizjologicznych, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk z Zakładu Teorii Sportu na ogólną kwotę ,00 PLN; Optymalizacja szkolenia sportowego zawodników zaplecza reprezentacji olimpijskiej w sportach indywidualnych stworzenie efektywnego systemu treningu i selekcji, którego kierownikiem jest dr hab., prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz z Zakładu Teorii i Metodyki Kultury Fizycznej (ZWKF) na ogólną kwotę ,00 PLN. II Konkurs ogłoszony został w kwietniu 2013 roku. W wyniku przeprowadzonej oceny dofinansowanie uzyskały 3 wnioski badawcze: Monitoring i optymalizacja procesu treningowego sportowców wysokiej klasy w aspekcie wydolności fizycznej, techniki ruchu i wspomagania psychologicznego. Badania nowoczesnymi metodami w rzeczywistych warunkach treningowych, którego kierownikiem jest dr hab. Krzysztof Kusy z Zakładu Lekkiej Atletyki na ogólną kwotę ,00 PLN; Biomechaniczna ocena potencjału motorycznego zawodników akademickich wybranych dyscyplin sportu w rocznym cyklu szkoleniowym: kontekst urazowości i profilaktyki oraz aplikacji, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Lechosław B. Dworak z Katedry Biomechaniki na ogólną kwotę ,00 PLN; Monitoring i optymalizacja obciążeń treningowych oraz analiza zmęczenia u zawodników uprawiających hokej na trawie w klubie sportowym AZS AWF Poznań, którego kierownikiem jest doc. dr Jacek Adrian z Zakładu Zespołowych Gier Sportowych na ogólną kwotę ,00 PLN. Aktualnie rozpatrywane są wnioski złożone w ramach III edycji Programu. Z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu wysłano 5 wniosków konkursowych. OPUS nagradza wybitnych Początkowo sukcesy naszych pracowników w konkursach Narodowego Centrum Nauki były bardzo nieliczne, jednak rok 2013 okazał się przełomowym w tym zakresie. W 2013 roku w konkursie OPUS 5 dofinansowanie otrzymały 4 projekty badawcze: Wpływ treningu wytrzymałościowego na cechy skurczu jednostek ruchowych w relacji do zmian w ekspresji białek mięśniowych, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Jan Celichowski z Zakładu Neurobiologii na ogólną kwotę ,00 PLN; Wpływ suplementacji beta-alaniny na cechy skurczu jednostek motorycznych oraz wybrane wskaźniki biochemiczne u młodych i starych szczurów, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Maciej Pawlak z Zakładu Biochemii na ogólną kwotę ,00 PLN; Zmiany metabolizmu nukleotydów i ich pochodnych we krwi pod wpływem długotrwałego treningu fizycznego, którego kierownikiem jest dr hab. Jacek Zieliński z Zakładu Lekkiej Atletyki na ogólną kwotę ,00 PLN; Rzetelność i trafność polskiej adaptacji wybranych narzędzi CHAMPS, PAQE, YPAS do pomiaru aktywności fizycznej osób starszych, którego kierownikiem jest dr Magdalena Król-Zielińska z Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej na ogólną kwotę ,00 PLN. Natomiast w konkursie OPUS 6 dofinansowanie uzyskał projekt: 7

8 Fot. Grażyna Kosmatka Plastyczność jednostek ruchowych pod wpływem treningu siłowego, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Jan Celichowski z Zakładu Neurobiologii na ogólną kwotę ,00 PLN. Nowe laboratoria i zwycięskie projekty Dzięki uzyskaniu dofinansowania dwóch projektów przez dr. hab. Krzysztofa Kusego i dr. hab. Jacka Zielińskiego z Zakładu Lekkiej Atletyki możliwe było stworzenie Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka. To jedyne takie laboratorium w Polsce, które umożliwia przeprowadzenie specjalistycznych badań w jednym miejscu. Twórcy projektu wykonują w nim badania wysiłkowe wśród kadrowiczów Polski. Będą też wspomagać trening najlepszych zawodników przed Igrzyskami Olimpijskimi w Rio de Janeiro w 2016 r. We wrześniu 2014 r. AWF podpisała umowę o współpracy z Politechniką Poznańską. Było to możliwe dzięki utworzeniu w Katedrze Biomechaniki laboratorium biomechaniczno-kinezjologicznego, które jako jedno z niewielu w Polsce spełnia światowe standardy. Porozumienie zakłada między innymi wspólne przedsięwzięcia o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym oraz pozyskiwanie środków na finansowanie realizowanych zadań i projektów. W latach , AWF skutecznie odpowiadała także na konkursy ogłaszane w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z przykładów jest projekt dr hab. Marzeny Wiernickiej, na który uzyskała z NCBiR środki w wysokości ponad zł. Projekt dotyczył diagnostyki zaburzeń postawy ciała u dzieci, w tym profilaktyki i postępowania korekcyjnego. W ramach projektu przebadano prawie tysiąc dzieci z Poznania i podpoznańskich szkół podstawowych. Należy też wspomnieć o projekcie, kierowanym przez prof. Jacka Lewandowskiego, dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, który to projekt dwukrotnie zwyciężył w konkursach organizowanych przez Miasto Poznań z okazji 90-lecia Akademickości Poznania (Epidemiologia bólów kręgosłupa dzieci i młodzieży miasta Poznania). W ramach programu Innowacje społeczne uczelnia uczestniczy w pracach konsorcjum krajowego realizującego projekt badawczy pt.: Wolontariat koleżeński»mary i Max«, mający na celu wsparcie społeczne młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Polsce. Za realizację części badawczej projektu odpowiadają dr Anna Nadolska oraz dr Magdalena Koper z Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych. Brama Poznania i Liderzy Zarządzania Uczeni z AWF mają swoje zasługi w powstaniu Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, którą zarządza jednostka miejska Centrum Turystyki Kulturowej Trakt. Idea stworzenia nowoczesnego centrum dziedzictwa kulturowego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu została zaproponowana przez zespół pracowników Katedry Ekonomiki i Organizacji Turystyki naszej Alma Mater pod kierunkiem dr. hab. Stefana Bosiackiego w Strategii rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu, publikacji wydanej w 2000 roku przez AWF, Instytut Turystyki w Warszawie, Miasto Poznań. Prof. Bosiacki od początku zasiadał w Radzie Programowej CTK Trakt. Produkt ten otrzymał certyfikat dla Najlepszego Produktu Turystycznego 2014, przyznawany przez Polską Organizację Techniczną. Projekt dr Marzeny Wiernickiej, na który uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad zł, dotyczył diagnostyki zaburzeń postawy ciała u dzieci Dzięki porozumieniu ze Starostwem Pilskim uczelnia prowadziła badania mające na celu zmianę sposobu żywienia i zwiększenia aktywności fizycznej przedszkolaków. Projekt podjęty przez pracowników Zakładu Żywności i Żywienia prof. Wojciecha Chalcarza i dr Sylwię Merkiel został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2011

9 Fot. Władysław Ziarnek Dwukrotnie wiele zakładów uczelni wzięło udział w projekcie Noc Naukowców, która odbyła się także na basenie w dziedzinie ochrony zdrowia. Ciekawą inicjatywą, stanowiącą wyzwanie dla pracowników naukowych, jest udział naszej uczelni (wraz z sześcioma poznańskimi uczelniami publicznymi) w programie Wspieranie Projektów Innowacyjnych. Noc Naukowców Akademia dwukrotnie uczestniczyła w tym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej (7PR oraz Horyzont 2020), a koordynowanym przez Politechnikę Poznańską. W ramach projektu Zakłady i Katedry uczelni mogły zaprezentować prowadzone przez siebie badania naukowe w przystępny i atrakcyjny sposób, zachęcając uczestników do poznawania sfery naukowej poprzez zabawę. Mijające 5 lat przyniosło również znaczący rozwój kadry naukowej uczelni. Dwudziestu jeden pracowników naukowych uzyskało stopień doktora habilitowanego, a ośmiu tytuł profesora. Oto lista tych osób: 1. dr hab. Aleksander Barinow- -Wojewódzki 2. dr hab. Michał Bronikowski 3. dr hab. Beata Pluta 4. dr hab. Janusz Maciaszek 5. dr hab. Joanna Karolkiewicz 6. dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn 7. dr hab. Maria Nowak 8. dr hab. Tomasz Sahaj 9. dr hab. Donata Woitas-Ślubowska 10. dr hab. Leszek Zguczyński 11. dr hab. Jacek Zieliński 12. dr hab. Krzysztof Kusy 13. dr hab. Marek Nowacki 14. dr hab. Barbara Mierzejewska-Krzyżowska 15. dr hab. Jan Konarski 16. dr hab. Małgorzata Bronikowska 17. dr hab. Rafał Stemplewski 18. dr hab. Agata Wiza 19. dr hab. Anna Demuth 20. dr hab. Urszula Czerniak 21. dr hab. Magdalena Krzykała 1. prof. dr hab. Piotr Krutki 2. prof. dr hab. Jacek Gracz 3. prof. dr hab. Maciej Pietrzak 4. prof. dr hab. Wojciech Chalcarz 5. prof. dr hab. Maciej Pawlak 6. prof. dr hab. Alicja Nowak 7. prof. dr hab. Maria Laurentowska 8. prof. dr hab. Jacek Lewandowski Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu aktywnie uczestniczy także w życiu miasta, realizując projekty badawcze na rzecz społeczności mieszkańców, a także popularyzuje naukę poprzez organizację otwartych wykładów wybitnych naukowców z całego świata w ramach programu Akademicki i Naukowy Poznań. W celu przybliżenia tematyki badawczej realizowanej przez pracowników uczelni, przez cały okres pięciu lat organizowane były Poniedziałkowe Spotkania Naukowe, podczas których około 30 pracowników naukowych prezentowało wybrane zagadnienia naukowe. W ostatnim półroczu realizowano także cykl spotkań Otwarte Debaty Akademickie pod ogólnym tytułem: O estetyzacji życia społecznego. Warty odnotowania jest fakt, że artykuł wykładowców Zakładu Rehabilitacji Narządu Ruchu, prof. AWF dra hab. Jacka Lewandowskiego, mgr Kornelii Łukaszewicz oraz mgra Przemysława Górskiego, o bólach kręgosłupa wśród młodzieży, został wybrany Pracą Roku 2012, jako najbardziej poczytny tekst czasopisma Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja. Jedynymi Polakami wykładającymi w Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej w Grecji są pracownicy naszej uczelni. Marzena Szerment Mariola Kuroczycka 9

10 KAMPUS W CENTRUM MIASTA ROŚNIE BAZA DYDAKTYCZNA UCZELNI Przez 95 lat istnienia uczelnia zmieniała swoje oblicze. Szczególnie ostatnie lata, to okres dynamicznych zmian, które sprawiają, że wyróżnia się na tle innych nowoczesnością i innowacjami. Jeszcze do niedawna zajęcia odbywały się w zniszczonych, zabytkowych budynkach, między innymi przy ul. Rybaki i w Parku Wilsona. Objęcie tych obiektów ochroną konserwatorską uniemożliwiało prowadzenie prac remontowych i jednocześnie było impulsem do radykalnych zmian w infrastrukturze uczelni. Finansowanie zewnętrzne Minione pięć lat to dynamiczny rozwój uczelni, który stał się możliwy dzięki wielkiemu wysiłkowi władz uczelni. W latach zrealizowano ponad 40 inwestycji, adaptacji pomieszczeń, modernizacji i dużych remontów niemal wszystko ze środków zewnętrznych: ministerialnych, regionalnych, unijnych. Najważniejszą z nich jest zakończenie budowy nowoczesnego, pięciokondygnacyjnego budynku dydaktycznego, w którym mają zajęcia studenci Wydziału Turystyki Rekreacji oraz kilku innych zakładów. Od roku 2009 zaczęto zmieniać budynek główny. Wyremontowano w nim przyziemie segmentu B, górny parter, hall, a także wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla administracji. W przyziemiu segmentu B utworzono Narodowe Centrum Szermierki, Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka, a na piętrze zmodernizowano Laboratorium Biomechaniczno-Kinezjologiczne. Zakończyła się przebudowa sali gimnastycznej i telewizyjnej w Domu Studenckim przy ul. Rocha w Poznaniu. Wyremontowano i odnowiono Klub Studencki Trops, a także powstały w tym obiekcie pomieszczenia na potrzeby Zakładu Gimnastyki i Ćwiczeń Gimnastyczno-Ruchowych, dostosowane akustycznie do zajęć tego Zakładu. W wyżej wymienionym okresie dokonano modernizacji boiska hokejowego: wybudowano zadaszone trybuny ziemne przy stadionie, wymieniono nawierzchnię tartanową na bieżni oraz tabele wyników. Wymieniono nawierzchnię kortów przy ul. Droga Dębińska. W planach jest wybudowanie hal namiotowych w tym miejscu oraz stworzenie parcouru do ćwiczeń m.in. z przedmiotu street movement. Radykalnie zmienił się wygląd Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chycinie. Zmodernizowano budynek kuchni, powstał tam budynek wielofunkcyjny z funkcją stołówki, a także kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. Boiska ogrodzono. Trwa ostatni etap budowy nowej hali sportowej przy istniejącym stadionie, ponieważ aktualnie używana przy ul. Chwiałkowskiego jest w bardzo złym Fot.: Grażyna Kosmatka Najważniejszą inwestycją ostatnich pięciu lat jest nowoczesny pięciokondygnacyjny budynek dydaktyczny, sfinansowany w całości z funduszy unijnych i ministerialnych

11 W nowej hali sportowej znajdzie się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej Sala sportowa z pomieszczeniami dydaktycznymi w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi Fot.: Szymon Rakowski stanie technicznym. Nowy obiekt będzie zawierać pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej. Jedna ściana została zbudowana ze szklanych profili, które stanowią doświetlenie boiska. Przy jednej z krawędzi umiejscowiono system rozsuwanych trybun dla publiczności z 228 siedzeniami. W budynku Radykalnie zmienił się wygląd Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chycinie znajdzie się również zespół szatni, magazyn koszy i boksy magazynowe dostępne z hali, a także pokoje dla instruktorów i kierownika sali. Przez minione pięć lat w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. trwały modernizacje obiektów i zaawansowane inwestycje. Przebudowano budynek dydaktyczny, przeprowadzono remont i adaptację pomieszczeń po składzie opału na stołówkę studencką w budynku głównym przy ul. Estkowskiego 13, zmodernizowano halę sportową. W 2010 r. wybudowano Przystań Wioślarską (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i miasta Gorzów), którą na mocy porozumienia przekazano miastu Gorzów. Mimo wysiłków władz uczelni, nie udało się oddać w terminie budynku dydaktycznego fizjoterapii przy ul. Orląt Lwowskich 4-6. Nieprawidłowości powstałe podczas pierwszego etapu budowy tego obiektu sprawiły, że inwestycja została wstrzymana. Wznowienie budowy ostatecznie stało się możliwe po transakcji sprzedaży miastu Gorzów stadionu przy ul. Wyszyńskiego i hali przy ul. Słowiańskiej wraz z zapleczem. Prowadzone zmiany zmierzają w kierunku utworzenia Akademii Gorzowskiej, co będzie możliwe po usamodzielnieniu się ZWKF w Gorzowie. W okresie minionych pięciu lat sekcja remontowo-eksploatacyjna zrealizowała 2730 różnych prac związanych z remontami na terenie uczelni. MK 11

12 STUDENCI CHWALĄ JAKOŚĆ PRZEOBRAŻENIA ODMIENIAJĄ OBLICZE UCZELNI Nowe kierunki, specjalności, atrakcyjne przedmioty tak w ciągu ostatnich pięciu lat zmieniała się oferta dydaktyczna studiów. Zmiany, które zaszły także w strukturze uczelni, zostały docenione przez studentów. Przez wiele lat sprawami studenckimi zajmował się Dział Nauczania i Spraw Studenckich. Po jego likwidacji w 2012 roku, powołano Dział Obsługi Studenta. Początkowo zajmował się kompleksową obsługą studentów dwóch Wydziałów: Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji oraz Turystyki i Rekreacji, lecz po półtorarocznym funkcjonowaniu objął również obsługę Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Taka struktura daje możliwość uzyskania niezbędnych informacji w jednej komórce organizacyjnej, a prowadzenie spraw dotyczących studentów wszystkich wydziałów w sposób jednolity skutkuje uzyskaniem elastyczności personelu i możliwością wzajemnej kooperacji mówi Damian Doleciński, kierownik Działu Obsługi Studenta. Do obsługi spraw finansowych studentów wszystkich wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego wydzielone zostało odpowiednie stanowisko pracy. Dzięki wprowadzeniu indywidualnych kont bankowych oraz w konsekwencji wezwań do zapłaty, należności od studentów są egzekwowane w sposób efektywny. Z roku na rok następuje usystematyzowanie planowania procesu dydaktycznego, co prowadzi do uzyskania planów możliwie stabilnych, niezmiennych w ciągu trwania roku akademickiego. Upraszczana obsługa studentów czyni bardziej przystępne korzystanie ze świadczeń przez zainteresowanych. Oprócz implementacji dawnego Dziekanatu Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, do struktur Działu zostało przyjęte Biuro Współpracy z Zagranicą. Funkcjonowanie DOS zostało docenione przez studentów. Podczas gali EuGeniusze w 2014 roku, organizowanej przez samorząd studencki, Dział Obsługi Studenta otrzymał statuetkę honorowego EuGeniusza za sprawne, efektywne funkcjonowanie Działu i konsekwentne podnoszenie jakości obsługi studenta. Uczelnia modyfikuje plany zajęć oraz wprowadza nowe kierunki i specjalności. Od 2009 roku AWF oferuje studia na kierunku sport, a od 2014 roku na kierunku dietetyka. Popularnością cieszą się też atrakcyjne przedmioty i specjalności (jak wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych), w ramach których studenci poznają przedmiot surwiwal i sprawność wszechstronna. Ciekawostką są zajęcia z parkour prowadzone przez pracownika Zakładu Sportów Nowoczesnych naszej uczelni, Yohanna Bassez, który jest z pochodzenia Francuzem. Na co dzień prowadzi on zajęcia ze street movementu, niezwykle popularnej dziedziny sportu, którą poznańska uczelnia jako jedna z pierwszych wprowadziła do programu zajęć. Mariola Kuroczycka, Damian Doleciński Liczba studentów na AWF Poznań Liczba absolwentów na AWF Poznań studia stacjonarne studia niestacjonarne Wykonał: Sekcja Obliczeniowa

13 1. Kierunki studiów wychowanie fizyczne fizjoterapia turystyka i rekreacja od 2009/2010 nowy kierunek na Wydziale Wychowania Fizycznego sport od 2014/2015 nowy kierunek na Wydziale Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji dietetyka 2. Specjalności Rok akademicki 2009/2010 sport: Organizacja i zarządzanie obiektami sportowymi Trenerska Rok akademicki 2010/2011 turystyka i rekreacja studia 1 stopnia: Turystyka kulturowa z dziennikarstwem Rok akademicki 2012/2013 fizjoterapia studia 2 stopnia: Fizjoterapia w sporcie Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych Fizjoterapia uzdrowiskowa Fizjoterapia w geriatrii wychowanie fizyczne studia 1 stopnia: Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna wychowanie fizyczne studia 2 stopnia: Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna Dostosowana aktywność ruchowa Rok akademicki 2013/2014 wychowanie fizyczne: Wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych turystyka i rekreacja studia 1 stopnia: Agroturystyka i ekoturystyka turystyka i rekreacja studia 2 stopnia: Menedżer turystyki i rekreacji Rok akademicki 2014/2015 dietetyka: Dietetyka sportowa Dietoprofilaktyka i dietoterapia 3. Przedmioty Rok akademicki 2011/2012 kierunek turystyka i rekreacja: Podstawy dziennikarstwa Religioznawstwo i etniczność Publicystyka podróżnicza Warsztaty dziennikarskie Turystyka eventowa Rok akademicki 2012/2013 kierunek turystyka i rekreacja: Kultura wizualna a turystyka Kultura i turystyka polonijna Komunikacja międzykulturowa w turystyce i rekreacji Muzealnictwo w turystyce Turystyka sportowa Rok akademicki 2013/2014 specjalność wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych: Surwiwal Walka wręcz w bliskim kontakcie Strzelanie bojowe Trening ekstremalny System obrony RP Sprawność wszechstronna kierunek turystyka i rekreacja: Planowanie w turystyce i rekreacji Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych Turystyka wiejska Agroturystyka Żywienie w agro- i ekoturystyce Rok akademicki 2014/2015 Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji: kierunek dietetyka: Żywienie człowieka chorego Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia Analiza i ocena jakości żywienia Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności Analiza sensoryczna żywności Żywieniowa ocena procesów przetwórczych Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji: Kettlebells/TRX Nowoczesne formy treningu uzupełniającego Cross Fitness Pływanie synchroniczne Ratownictwo wodne Kalistenika Spinning Terapia w wodzie metodą Hallwick 13

14 ZDOBYWANIE DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE WYJAZDY, PRACA I SAMORZĄD STUDENCKI W ciągu minionych pięciu lat dynamicznie rozwija się współpraca z pracodawcami, wzrasta liczba ofert pracy, szkoleń, a także umów z uczelniami zagranicznymi. Swoją działalność rozwija Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego. Studenci AWF są grupą dobrze rozpoznawalną na tle żaków z innych uczelni. Integrują się z sobą podczas obozów sportowych, imprez organizowanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego m.in. obozów adaptacyjnych i juwenaliów. Dzięki ofertom wpływającym do uczelnianego biura karier zdobywają doświadczenie, a podczas zagranicznych wyjazdów szlifują języki obce i poznają atrakcyjne miejsca w Europie. Praca dla studenta W okresie od 2009 do 2014 r. Biuro Karier nawiązało współpracę z ponad 500 pracodawcami (kluby sportowe, centra sportu i rekreacji, hotele, biura podróży, stowarzyszenia, fundacje itp.). Pozyskało ponad 2000 ofert pracy. Jest miejscem, w którym pracodawcy korzystają z bezpłatnie prowadzonej rekrutacji. Dzięki temu pośrednictwu stałe zatrudnienie (w wyżej wymienionym okresie) znalazło ponad 1000 osób. AWF wspiera swoich studentów i absolwentów w znalezieniu pracy: stałej, czasowej, wakacyjnej, miejsc praktyk, stażu, wolontariatu. W minionym pięcioleciu BK przeprowadziło ponad 250 godzin warsztatów i szkoleń, zorganizowało pięć edycji targów pracy. Absolwenci AWF, korzystając ze zdobytej wiedzy, bardzo chętnie otwierają własne firmy (szkółki sportowe, firmy eventowe, gabinety fizjoterapeutyczne, masażu itp.), umiejętnie korzystają z możliwości dofinansowania. W latach Biuro reprezentowało uczelnię w kilkunastu imprezach: targach edukacyjnych, dniach kariery, targach przedsiębiorczości organizowanych na terenie Poznania i Wielkopolski. Zagraniczne wyjazdy Utrzymująca się wysoka liczba studentów i pracowników wyjeżdżających w ramach umów partnerskich, a także warsztatów szkoleniowych w ciągu ostatnich pięciu lat, to efekt rozszerzania listy umów z zagranicznymi uczelniami oraz ciekawych projektów prowadzonych przez Biuro współpracy z zagranicą. Dzięki aktywnej działalności Biura, do 51 wzrosła liczba umów z uczelniami partnerskimi, a liczba studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus wzrosła dwukrotnie. Warto wspomnieć o ciekawej inicjatywie Biura, które podjęło się wystawiania wszystkim swoim stypendystom dokumentu w języku angielskim pod nazwą EUROPASS. Poznańska AWF jest jedną z nielicznych uczelni w kraju, która wystawia taki dokument stypendystom w ramach praktyk, natomiast jedyną, która przygotowuje go dla stypendystów w ramach studiów. AWF uczestniczyła w ramach międzynarodowej współpracy w kilku projektach, których zwieńczeniem było wydanie publikacji służących do pracy ze studentami zagranicznymi. Jednym z nich jest wydanie podręcznika w sześciu krajach Unii Europejskiej z nowymi podstawami dydaktyczno-metodycznymi dla wychowania fizycznego i zdrowotnego. Koordynatorem całości projektu był Uniwersytet im. Humboldta z Berlina, a AWF Poznań reprezentował dr hab. prof. AWF Michał Bronikowski, kierownik Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej. Grant przyniósł też korzy- Fot.: Grazyna Kosmatka W ciągu minionych pięciu lat Biuro Karier nawiązało współpracę z ponad 500 pracodawcami

15 Fot.: 3x archiwum AWF Studenci AWF zajmują często I miejsce w pochodzie juwenaliowym ści w postaci kilku wykładów, wygłoszonych dla uczniów szkół z Poznania oraz warsztatów dla nauczycieli WF. Tak się bawi AWF! Minione pięć lat obfitowało w wiele ciekawych wydarzeń organizowanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego. Wiele z nich należy już do imprez cyklicznych, jak np. wybory Miss AWF oraz uroczystość wręczania nagród nauczycielom akademickim EuGeniusze. Przez cztery edycje z rzędu, studenci AWF zajmowali pierwsze miejsce w pochodzie juwenaliowym. Natomiast Adapciak obóz dla roku zerowego w Chycinie jest dla uczestników wielką przygodą i świetną zabawą. Niezwykle wartościowy projekt pod nazwą Trener Osiedlowy AWF prowadzi na poznańskich boiskach Fundacja na rzecz AWF. Program współfinansowany przez Miasto Poznań ma na celu darmową animację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży na szkolnych boiskach w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych pod okiem swoich trenerów studentów naszej uczelni. Do innych projektów należy realizowana pod nadzorem specjalistów z AWF Nauka pływania dla dzieci z klas II i III szkół podstawowych w Poznaniu. W ciągu jednej edycji umiejętność pływania zdobywa około pół tysiąca uczniów, a zakończenie kursu zwieńczone jest rozdaniem medali dla najlepszych małych pływaków. Z dużym zainteresowaniem spotyka się gala wyborów Miss AWF Dział Promocji we współpracy z Fundacją AWF, wygrał konkurs na realizację ogólnopolskiego spotu reklamowego, akcji Komisji do Zwalczania Dopingu w sporcie pn. Bądź świadomy, bądź czysty. Dzięki temu, pierwszy raz w historii, bez nakładów finansowych, logotyp naszej uczelni pojawiał się w ogólnopolskim paśmie reklamowym telewizji publicznej, a aktorzy grający w spocie studenci AWF zyskali dużą popularność. Od 13 lat Akademia Wychowania Fizycznego jest organizatorem Światowego Przeglądu Folkloru Integracje, który na tydzień zamienia wybrane wielkopolskie miasta w taneczne oazy, gdzie bawią się całe rodziny. Gospodarzem jest Zespół Tańca Ludowego Poznań AWF. Co roku w sierpniu na festiwal przyjeżdżają zespoły z odległych zakątków świata i prezentują swój folklor. Dzięki aktywnej działalności Biura Współpracy z Zagranicą liczba studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa wzrosła dwukrotnie MK 15

16 Z FLORETEM I POD WODĄ SUKCESY SPORTOWE STUDENTÓW Jan Szymański Wizytówką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu są sportowcy, którzy łącząc talent z ciężką pracą, ogromną determinacją i nieugiętym charakterem potrafią sięgać po najwyższe trofea. Uczelnia ma w swoim gronie wielu wybitnych sportowców i pasjonatów, w wielu dziedzinach. Do największych sukcesów w ciągu minionych lat należy brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Soczi, który w klasyfikacji drużynowej zdobył panczenista Jan Szymański. Stale sukcesy odnoszą nasze pływaczki synchroniczne, które trenują w Klubie AZS AWF pod okiem dr Małgorzaty Habiery. To dzięki nim drużynowo zajęliśmy w tym roku pierwsze miejsce w międzynarodowych zawodach Poznań Synchro Cup. W tym roku wicemistrzostwo Akademickich Mistrzostw Polski wywalczyły pływaczki AWF, które świetne wyniki zdobyły w kategoriach indywidualnych i sztafetach stylem zmiennym i dowolnym na 50 m. Natomiast Olga Chmielewska, trenująca karate shotokan w AZS AWF zdobyła drugie miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Świata w tej dyscyplinie sportu. W czołówce światowej plasuje się od kilku lat Wojciech Mroczyński, który dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Talentów odnosi spektakularne sukcesy w zawodach w windsurfingu. W tym roku zajął trzecie miejsce w kat. light weight i 21 miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, które odbyły się w Portugalii. Tryumfy święcą także zawodnicy hokeja na trawie. W 2011 roku podczas Mistrzostw Świata w hokeju halowym w Poznaniu najlepszym zawodnikiem wybrany został Tomasz Górny, student AWF, a obie drużyny męska i żeńska, które zajęły wysokie miejsca prowadzone były przez naszych absolwentów Karola Śnieżka i Krzysztofa Rachwalskiego. W tym roku natomiast podczas Halowych Mistrzostw Europy w Pradze reprezentacja Polski kobiet w której grają studentki i absolwentka AWF zajęła III miejsce. Równie spektakularne sukcesy odnoszą studenci w innych dyscyplinach. Szymon Kozłowski zdobył złoty medal Mistrzostw Europy Juniorów we florecie mężczyzn, a Łukasz Nowak złoty medal Halowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce w chodzie na 5000 metrów, Adam Wicenciak stanął na podium podczas Akademickich Mistrzostw Świata w Wioślarstwie, a Szymon Kulka fina- Fot.: Grzegorz Czajka Fot. Małgorzata Habiera Sukcesy odnoszą co roku pływaczki synchroniczne pod okiem dr Małgorzaty Habiery z Zakładu Pływania

17 lista Mistrzostw Świata i złoty medalista Mistrzostw Europy przywiózł złoto i srebro z Akademickich Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce w biegu na 1500 i 3000 m. Wieloma medalami mogą pochwalić się studenci i absolwenci Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie, w tym także studenci niepełnosprawni. W 2011 roku Maciej Lepiato zdobył złoty medal w lekkiej atletyce podczas Mistrzostw Świata w Nowej Zelandii. Rok później poprawił rekord świata w skoku wzwyż i zdobył złoto podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie. W tym roku w skoku wzwyż osób niepełnosprawnych ustanowił rekord świata wynikiem 219 cm. To drugi raz w historii lekkiej atletyki, gdy zawodnik niepełnosprawny stanął na podium mistrzostw Polski wśród pełnosprawnych sportowców. ZWKF w Gorzowie Wlkp. jest także kolebką akademickiego sumo w Polsce. Podczas tegorocznych Mistrzostw Europy Seniorek w Sumo Angelika Ferlin i Sylwia Krzemień zdobyły brązowe medale. Natomiast Karolina Naja to brązowa medalistka olimpijska, kajakarka z Gorzowa, w zawodach Pucharu Świata w Szeged wywalczyła złoto w konkurencji K1 na 200 m oraz srebro w konkurencji K2 na 500 m. Wysokie miejsca w Pucharach Świata w Wioślarstwie zajęli: Zbigniew Schodowski i Maciej Mattik z ZWKF. W popularnej polskiej wersji światowego hitu Wipeout wymiatacze na 20 zawodników aż trójka studentów AWF dotarła do finału. Są to: Natalia Bocian, Tomasz Kucharski i Piotr Bętkowski. Zmagania wymiataczy widzowie TVN mogli śledzić przez 10 kolejnych odcinków. Mateusz Śniegocki, dziś absolwent AWF, przez kilka lat nie miał sobie równych wśród rówieśników w bilardzie, a dziś również odnosi w tej dyscyplinie sukcesy. Warto wspomnieć tu o niezwykłej inicjatywie studentów naszej uczelni Piotra Książkiewicza i Piotra Bętkowskiego, którzy w 2010 roku zorganizowali biegi przełajowe w ramach Grand Prix Poznania. Impreza spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem miłośników biegów a dziś impreza biegowa pod nazwą City Trial należy do największych w Polsce i odbywa się w kilkunastu miastach kraju. MK Tryumfy święcą także zawodnicy hokeja na trawie prowadzeni przez absolwentów AWF W czołówce światowej plasuje się od kilku lat Wojciech Mroczyński, który odnosi spektakularne sukcesy w zawodach w windsurfingu Fot.: 2x archiwum AWF 17

18 GDY BARAKI TĘTNIŁY ŻYCIEM JUBILEUSZ ODNOWIENIA DYPLOMÓW ROCZNIKA Pokonali wiele kilometrów, często własne słabości, aby w dniu 23 maja br. ponownie po 50 latach odebrać dyplomy ukończenia studiów. Wielu absolwentów nie kryło wzruszeń. Były łzy i radość ze wspólnego spotkania. Uroczystość odbyła się w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Gości powitał dr Bernard Wieczorek, a uroczystość otworzył prof. Stanisław Kowalik, prorektor ds. nauki, który podkreślił wszechstronne przygotowanie zawodowe absolwentów oraz wkład w wychowanie młodych pokoleń. Zachęcał słuchaczy do dalszego aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, a przede wszystkim dbałości o zdrowie. Okolicznościowy wykład wygłosił dr hab. prof. AWF Maciej Łuczak. Nawiązał do wartości, jakie wynosili absolwenci ze studiów, pracując w szkołach i klubach sportowych. Wasz rocznik (...), był w owych czasach rocznikiem wyjątkowym, zarówno pod względem zawartych małżeństw, jak i uchylenia się od prac w czynach społecznych, skorym do niespodzianek i to do ostatniego dnia studiów mówił prof. Łuczak. Uchylenie się od prac społecznych, a zwłaszcza z okazji 1-go maja wymagało od Was wielkiej odwagi cywilnej. Swą postawą zapewne wyraziliście swój negatywny stosunek do ówczesnego systemu społeczno-politycznego i niekiedy dezaprobaty dla wykonywanych prac o wątpliwej wartości. W historii naszej uczelni zdarzenie takie miało miejsce tylko jeden raz, to Wy właśnie ponieśliście za to srogie konsekwencje. Podkreślił dynamiczny rozwój uczelni, rozwijanie metod nowoczesnego spojrzenia na rozwój kultury fizycznej, w tym sportu kwalifikowanego, kształcenia wysoce wyspecjalizowanej kadry naukowej i wiodącej roli uczelni w innowacyjnym spojrzeniu na proces nauczania i wychowania. Zwrócił się też do zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci koleżanek i kolegów, którzy przenieśli swój byt w inny wymiar. Na stojąco i minutą ciszy zebrani uczcili swoich znajomych i kolegów. Wyruszając w podróż edukacyjną, przepełnieni ideałami, chętni do działania, rozwijaliście nowe pasje, rozbudzając wrażliwość na drugiego człowieka, na doświadczanie, na odkrywanie, przeżywanie, rozumienie samego siebie, i innych mówił prof. Łuczak, który swoje przemówienie zakończył cytatem znanego i cenionego trenera, Zbigniewa Czajkowskiego: Szczęście piękne jest w rzeczywistości. Jeszcze piękniejsze w marzeniach, ale najpiękniejsze jest we wspomnieniach. Dr Henryk Podgórski, absolwent uczelni, przemawiając do zebranych nawiązał do wspomnień. Magia tej uczelni jest trwale wyryta w naszym życiu. Dzisiejsze spotkanie jest sentymentalną podróżą w czasie przywołującą wspomnienia z przeszłości i wiążące nas z teraźniejszością. Czas nie zatarł widoku znajdujących się tu wspaniałych dziewczyn, sprawnych, zgrabnych, pociągających, urokliwych i kipiących energią. To Wasza obecność była hamulcem dla ponad miarę ambitnych, swawolnych i atrakcyjnych kolegów, Fot. Grażyna Kosmatka Po 50 latach absolwenci WSWF spotkali się na uroczystości odnowienia dyplomów

19 Fot. Grażyna Kosmatka Wielu wzruszeń dostarczyło uczestnikom uroczystości odebranie dyplomów z rąk obecnych władz uczelni zobowiązywała do zachowania taktu i umiaru w zbyt pochopnym szafowaniu swoich przewag sprawnościowych opowiadał. W WSWF znaleźliśmy się dzięki naszym wspaniałym nauczycielom wychowania fizycznego. Zaszczepili oni w nas bakcyl przodowania, ambitnej i szlachetnej walki, wskazywali ile trudu należy włożyć, aby osiągnąć sukces. Byli twórcami naszych osiągnięć, poznawaliśmy smak zwycięstwa nad rywalami. Dr Podgórski wspominał o codziennym życiu studentów sprzed 50 lat. I tak się to życie toczyło, głównie w barakach i obok nich, na trawnikach. Szczególnie w czasie sesji, wokół porozkładane koce, a na nich wspaniałe zgrabne dziewczyny i przystojniacy barakowi. Na trawie odbywały się różne zabawy, gonitwy, biwakowanie, śpiewy i śmiech. To były te atrybuty naszej tam obecności mówił. Nawiązał też do prac, jakich podejmowali się studenci, aby zarobić na utrzymanie. Zajmowali się wyładowywaniem węgla, sprzątali na Międzynarodowych Targach Poznańskich, przebierali się za statystów, pracowali przy mieszaniu masy czekoladowej w Goplanie. Nie chcę tu opisywać skutków przejedzenia się tą masą przy pierwszym pobycie. Później pazerność gwałtownie gasła dodał. Podziw wzbudzał Ludwik Zbytniewski, który mimo ciężkiego inwalidztwa, po amputacji nóg, heroicznym wysiłkiem doszedł do takiej sprawności, że stanął obok swoich kolegów. Integracja absolwentów sprzed pół wieku, nie zakończyła się w auli AWF. Potem wszyscy uczestnicy udali się na poczęstunek do salki konferencyjnej, a następnie kontynuowali uroczystość w Puszczykowie. W spotkaniu wzięli udział honorowi goście: Ryszard Wieczorek, Janusz Jackowski, Wojciech Liszkowski, Marian Szych i Sylwester Toboła. MK Wypowiedź dr. Henryka Podgórskiego Pamiętam, jak gdyby, to było dziś. Dzień przyjazdu na egzamin do Poznania. Brama wejściowa z napisem WSWF. Wzrokiem szukałem jakiegoś okazałego budynku, bratniej duszy... Nic z tego. Z bramy widać barak z napisem Portiernia. ( ) W pokoju było nas sześciu, łóżka żelazne, pewnie z jakiegoś garnizonu albo szpitala polowego, prysznic wieloosobowy, zimna woda. Oczywiście główny temat to egzaminy, metody ściągania, jak schować ściągawki, gdzie najlepiej usiąść itp., itd. Sprawdzian sprawnościowy. Pamiętam tyle, że odbywał się na stadionie lekkoatletycznym, prowadził go mgr Wachowski. Masa osób, kilka konkurencji lekkoatletycznych, ogromny stres i niepewność. Pamiętam jedynie, że na 100 m startowałem razem z Beniem Wieczorkiem. Niestety, okazał się on lepszy, czym mnie bardzo zdołował. Pamiętam nawet swój wynik 13,1 sek., co mnie nie satysfakcjonowało, gdyż osiągałem lepsze rezultaty. Horrorem okazał się sprawdzian z pływania, gdzie wielu adeptów poległo. Rewelacją był Mieciu Hoffman, znany późniejszy szpaner uczelniany. Wezwany na próbę, długo marudził, lecz zirytowany prowadzący, zagroził mu skreśleniem z listy. Zdesperowany Miecio stanął na słupku startowym i z dużą determinacją skoczył do basenu, zanurzył się i ku zdumieniu obecnych i egzaminatora nie wynurzał się na powierzchnię. Miecia trzeba było ratować, bo okazało się, że dotychczas pływanie uprawiał tylko w wannie. Już na 2 roku Miecio, dawał sobie znakomicie radę przy zaliczeniach z pływania. Koniec egzaminów i kolejny stres. Oczekiwanie na listę przyjętych. Gruchnęła wiadomość. Listy już są, wywieszają je na portierni. Wszyscy biegiem na portiernię. Tłok, ścisk, przepychanie. Okrzyki radości, uściski i okrzyki, Bogdan, Gienek Jestem studentem WSWF. I tak to znalazłem się wśród Was. Jakie to miało być na tej uczelni klawe życie a rzeczywistość je skorygowała. Nagle, okazało się, że nie jesteśmy na uczelni sportowej, ale na uczelni, która preferuje fizykę, anatomię, fizjologię, filozofię, chemię, antropologię, języki obce i ludową armię. ( ). 19

20

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

W tym numerze m. in.:

W tym numerze m. in.: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 14 Lipiec 2010 W tym numerze m. in.: Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 3 Współpraca z CSB i CSE 4 Atrakcyjne stypendia w PWSZ w Elblągu 5 VIII Bałtycki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. od redaktora. Kalendarium Wydarzeń WAT 2009

Spis treści. od redaktora. Kalendarium Wydarzeń WAT 2009 Sł o w o od redaktora Drodzy Czytelnicy Głosu Akademickiego. Już po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce specjalny numer naszego uczelnianego pisma. Znów ma on formę Kalendarium Wydarzeń i jest poświęcony

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG

10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG 10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG Quod felix faustum fortunatumque sit! Rok akademicki w Wyższej Szkole Gospodarki uważam za rozpoczęty. Po raz pierwszy słowa te usłyszeli nowo przyjęci studenci Uczelni,

Bardziej szczegółowo

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Najlepsze praktyki sponsoringu sportowego Korzyści wizerunkowe i komunikacyjne dla firm Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy Jakie zmiany czekają polski

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Posiłek na intelektualny wysiłek s. 26 Miasteczko Studenckie s. 12 Po godzinach s.25 ISSN 1899-2536 miesięcznik październik 2009 Co każdy student wiedzieć powinien s. 6 Wydanie Specjalne dla Studentów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #4 (24) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor Kluczowym hasłem, które wyznacza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo