ZAŁOŻENIA SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POWIECIE HAJNOWSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIA SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POWIECIE HAJNOWSKIM"

Transkrypt

1 ZAŁOŻENIA SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POWIECIE HAJNOWSKIM Białowieża, 23 września 2014

2 KLUCZOWE KONSTATACJE 1. TURYSTYKA WSPÓLNA SPRAWA 2. INFORMACJA TURYSTYCZNA TO NIE SZYLD 3. PO PIERWSZE CZŁOWIEK POZWÓL POMÓC SOBIE W PODJĘCIU WŁAŚCIWEJ DECYZJI ODPOWIADAJĄCEJ NA TWOJE POTRZEBY ROZWIĄZANIE JEST W ZASIĘGU RĘKI, JEŻELI PROBLEM JEST PRECYZYJNIE I WŁAŚCIWIE ZDEFINIOWANY

3 FUNKCJE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Informacyjna informowanie o różnorodnych atrakcjach i produktach turystycznych, infrastrukturze turystycznej i paraturystycznej, oferowanych możliwościach spędzania wolnego czasu, ciekawych imprezach, inicjatywach Doradcza pomaganie klientowi w zdefiniowaniu problemów i potrzeb oraz podjęciu właściwej decyzji w zakresie organizacji czasu wolnego. IT Promocyjna promowanie obszaru, jego oferty, produktów turystycznych, kanalizowanie ruchu turystycznego, kreowanie popytu (moda na produkty), kreowanie wizerunku obszaru Animacyjna stymulowanie rozwoju lokalnych produktów turystycznych, marek turystycznych, uczestnictwo w procesie kreowania produktów turystycznych, koordynowanie inicjatyw lokalnych, organizowanie/współorganizowanie/inspir owanie przedsięwzięć promocyjnych.

4 SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POWIECIE HAJNOWSKIM UWARUNKOWANIA PODSTAWOWE

5 INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER TURYSTYKI WIELOSEKTOROWE PODEJŚCIE DO ROZWOJU TURYSTYKI ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE!!! 1. System informacji turystycznej jest specyficznym system informacyjnym. 2. Zawiera informacje pochodzące z różnorodnych źródeł i materiałów, dotyczących różnych obszarów tematycznych i zagadnień. 3. Informacje te są dostarczane klientom różnymi kanałami dystrybucji

6 CECHY EFEKTYWNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Funkcjonalność - każda część systemu posiada swoją własną funkcję, turyści korzystają z różnych rodzajów informacji. Integracja - wszystkie informacje, spełniające różne funkcje, są ze sobą powiązane, emitując ten sam zaprogramowany przekaz. Zasada puzzli - wszystkie informacje i kanały dystrybucji są współzależne, niewłaściwe funkcjonowanie części systemu wpływa na niewłaściwe działanie całego systemu.

7 DLACZEGO WARTO ZARZĄDZAĆ SYSTEMEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ? Po pierwsze turyści potrzebują zorganizowanego systemu, ułatwiającego dostęp do informacji, a tym samym podjęcie decyzji zadowolenie klienta zwiększenie powtarzalności przyjazdów Po drugie zarządzając system kontroluje się treść oraz sposób dostarczania informacji, co oznacza, że turysta otrzymuje właściwe informacje oraz, że poprawia się spójność systemu Po trzecie system informacji turystycznej odgrywa ogromną rolę w rozwoju regionalnym i lokalnym, turyści bowiem postrzegają region jako całość dzięki zarządzaniu systemem kreuje się pożądany wizerunek

8 EFEKTY FUNKCJONOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU Dobrze zorganizowany system informacji przynosi korzyści wszystkim zarówno turystom, jak i całej lokalnej społeczności (władzom samorządowym, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym): Ułatwia organizację czasu wolnego rozwój wypoczynku i rekreacji Wspiera i kształtuje poczucie przynależności oraz tożsamości regionalnej Ułatwia nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z turystami, pozytywnie wpływa na stopień satysfakcji

9 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ A CZŁOWIEKIEM, CZYLI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POWIECIE HAJNOWSKIM

10 SYSTEM, ALE JAKI? 1. Nowoczesne narzędzie wspierania rozwoju turystyki na terenie powiatu, czynnik budowania przewagi konkurencyjnej obszaru. 2. Ważne narzędzie koordynacji działań interesariuszy na lokalnym rynku turystycznym oraz platforma współpracy dla wszystkich partnerów rynku. 3. Składa się z dwóch współistniejących obszarów: informacji tradycyjnej (in situ) oraz informacji cyfrowej. 4. Zarządzany w sposób zintegrowany, zapewniający funkcjonowanie obu współistniejących warstw. 5. Kompleksowy: połączenie funkcji informacyjnej, promocyjnej, doradczej oraz marketingowej. 6. Źródło informacji zwrotnej. 7. Oparty na standaryzacji - wysoka jakość świadczonych usług, odpowiednie zunifikowane punkty it, ciekawe standaryzowane materiały promocyjne, oznakowane atrakcje turystyczne. 8. Usługi świadczy zarówno turystom, jak i mieszkańcom.

11 CELE SYSTEMU Wzrost przychodu ze sprzedaży w efekcie podniesienia jakości usług i stopnia satysfakcji klientów oraz wzrostu liczby korzystających z oferty turystycznej Dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu

12 ZAŁOŻENIA SYSTEMU IT System musi być oparty na dwóch współistniejących obszarach:»informacji TRADYCYJNEJ»INFORMACJI CYFROWEJ Ważnym elementem jest zdefiniowany i opisany system zarządzania, który pozwoli na zintegrowanie obu obszarów

13 INFORMACJA TRADYCYJNA Punkty informacji turystycznej Oznakowanie dróg i atrakcji turystycznych Materiały promocyjne i informacyjne Zaangażowani wykonawcy usług - bezpośredni, emocjonalny przekaz informacji

14 INFORMACJA TRADYCYJNA Punkty informacji turystycznej Certyfikacja wg standardów POT (*,**,***,****) Onestop shop informacja, sprzedaż pamiątek i przewodników, kawiarnia, sprzedaż produktów regionalnych (kryteria doboru sprzedawanych produktów i usług) Regionalizacja infrastruktury Rozwijanie sieci centrów i punktów działania informacyjno-szkoleniowe, doradcze, porozumienia o współpracy

15 INFORMACJA TRADYCYJNA Oznakowanie dróg i atrakcji turystycznych Precyzyjny dobór atrakcji do oznakowania Zasada zarządzania ruchem turystycznym (kanalizowanie ruchu turystycznego) Standaryzacja znaków wg rozporządzenia oraz zindywidualizowane logo

16 INFORMACJA TRADYCYJNA Materiały promocyjne i informacyjne Docelowo kompleksowa koordynacja wszystkich wydawnictw i publikacji Ujednolicony proces publikowania i dystrybuowania materiałów promocyjno-informacyjnych określenie rocznego planu wydawniczego i budżetu, prowadzenie ewidencji wydawnictw i udostępnianie jej na portalu turystycznym wraz z podaniem informacji dotyczącej możliwości pozyskania wymienionych materiałów, udostępnianie materiałów w formie elektronicznej na portalu informacyjnym, prowadzenie księgarni on-line, prowadzenie ewidencji instytucji otrzymujących podstawowy zestaw materiałów, systematyczne aktualizowanie zestawu podstawowych materiałów, archiwizowanie publikacji (przez wszystkie podmioty wydające publikacje) Ujednolicona szata graficzna Zawartość merytoryczna foldery wizerunkowe i produktowe (katalogi ofert) Wachlarz materiałów dostępnych w każdym punkcie it

17 INFORMACJA TRADYCYJNA Zaangażowani wykonawcy usług - bezpośredni, emocjonalny przekaz informacji Szkolenia i warsztaty produktowe, z obsługi turystów Stworzenie mini informatora flagowa oferta turystyczna obszaru

18 INFORMACJA CYFROWA Cyfrowa baza danych Portal turystyczny Aplikacje mobilne Media społecznościowe Multimedialne materiały informacyjne i promocyjne

19 INFORMACJA CYFROWA Cyfrowa baza danych struktura bazy ujednolicona ze standardem promowanym w systemie POT oraz bazą regionalną wielostopniowy system wprowadzania i weryfikacji danych możliwość dwustronnej wymiany danych z bazami zewnętrznymi możliwość współpracy z różnymi technologiami i rozwiązaniami (web, aplikacje mobilne, infokioski) możliwość dowolnego generowania wyników np. w postaci serwisów tematycznych WWW, terenowych (baza jest zbiorem danych, sposób i zakres wykorzystania zależy od koncepcji i potrzeb) dane zdefiniowane, sklasyfikowane i zweryfikowanie jednolicie

20 INFORMACJA CYFROWA - PORTAL WYGLĄD nowoczesny layout dostosowany do urządzeń mobilnych ewoluowanie wyglądu zewnętrznego portalu podział tematyczny zgodny ze strategią sprzedażową przejrzyste i intuicyjne menu ZAWARTOŚĆ dynamiczny start i kontent - za każdym razem coś nowego jedno zdjęcie jest warte więcej niż 1000 słów kontent wygrywa - tytuł, lid, informacja zróżnicowanie tematyczne dla grup docelowych pasjonatów prezentacja oferty poprzez emocje, doznania, wyjątkowość redakcja serwisu i stała aktualizacja informacji

21 INFORMACJA CYFROWA - PORTAL INTERAKTYWNOŚĆ - dodatkowy kontent - możliwość pisania komentarzy - automatyczna integracja z popularnymi social mediami - integracja z portalami opinii jak np. TripAdvisor, Gastronauci - zgłoszenie obiektów do bazy danych map Google - zintegrowana mapa z nawigacją GPS i przewodnikiem - zintegrowany elektroniczny paszport z możliwością uzyskania nagród trend grywalizacji - innowacyjne i związane z potencjałem miejsca metody budowania treści i angażowania turystów - konkurs fotograficzny 4 pory roku - konkurs na propozycję produktu turystycznego

22 Aplikacje mobilne INFORMACJA CYFROWA Aplikacje mobilne mogą być jednym z głównych czynników rozwoju branży turystycznej w najbliższych latach wynika z najnowszego raportu Aplikacje mobilne w branży turystycznej, przygotowanego przez analityków Fortune Cookie, IAB Polska, Związku Pracodawców Branży Internetowej oraz zewnętrznych ekspertów (rosnący poziom sprzedaży smartfonów) Przygotowanie aplikacji mobilnych - tematycznych przewodników po obszarze powiatu Aplikacje mobilne konkretnych produktów turystycznych przy zastosowaniu nowych technologii m.in. odgłosy przyrody, zwierząt, ciekawe animacje, zdjęcia Aplikacje powinny być połączone z elementami grywalizacji oraz relacjonowania przez uczestników, generowanie społecznych treści

23 INFORMACJA CYFROWA Media społecznościowe Właściwe wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji przynosi szereg korzyści: tutaj są nasi klienci, turyści, buduje głębsze relacje, pozwala na bezpośredni kontakt z naszymi klientami (turystami), pozwala na szybkie przekazywanie istotnych informacji dla danego segmentu, zwiększa znajomość marki, pomaga w SEO (optymalizuje wyświetlanie naszej strony w wyszukiwarkach internetowych), w najważniejszy serwisach jest nasza konkurencja. Śledzenie trendów i obecność w nowych kanałach social media pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej, buduje nasz wizerunek miejsca / organizacji innowacyjnej, profesjonalnej, modnej, działającej zgodnie z trendami, zwiększa ruch na stronach internetowych, stanowi działanie wirusowe kreujące wielu nowych fanów marki, pomaga dotrzeć do dziennikarzy, mediów i innych liderów opinii. Facebook, Twitter, YouTube, Foursquare, Instagram, blogi etc.

24 INFORMACJA CYFROWA Multimedialne materiały informacyjne i promocyjne Dopasowane do specyfiki produktów turystycznych Filmy promocyjne Prezentacje multimedialne Przyciągające uwagę zdjęcia Coraz popularniejsze w sieci memy

25 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM Wdrożenie struktury zarządzania całym systemem Stworzenie i rozwój mechanizmów współpracy Profesjonalizacja kadr

26 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM Wdrożenie struktury zarządzania całym systemem Określenie konkretnych podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne części oraz całość systemu Precyzyjne zdefiniowanie kompetencji oraz zależności poziomych i pionowych w systemie

27 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM Stworzenie i rozwój mechanizmów współpracy Określenie partnerów współpracy Zbudowanie świadomości korzyści wynikających ze współpracy w systemie Współpraca pionowa i pozioma Określenie obszarów współpracy Zapewnienie przepływu informacji Realizacja wspólnych przedsięwzięć

28 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM Profesjonalizacja kadr System szkoleń Manual obsługi klienta Programy podnoszenia kwalifikacji pracowników Systematyczny audyt wewnętrzny Systematyczny audyt zewnętrzny mystery shopping

29 DZIĘKUJĘMY ZA UWAGĘ! Iwona Majewska, tel Jacek Andrzej Kwiatkowski, tel

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE obsługa stron WWW, e-sklepów oraz aukcji sprzedażowych Wybierz swój pakiet lub usługę... E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

Izabela Michalska-Dudek 1

Izabela Michalska-Dudek 1 Izabela Michalska-Dudek 1 Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaży turystycznej na przykładzie wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej dolnośląskich zakładów

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 1. DLACZEGO MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE? 3 2. KLIKA SŁÓW O AGENCJI SOCIALPATHS 4 3. DOŚWIADCZENIE I SUKCESY 5

SPIS TREŚCI 2 1. DLACZEGO MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE? 3 2. KLIKA SŁÓW O AGENCJI SOCIALPATHS 4 3. DOŚWIADCZENIE I SUKCESY 5 Spis Treści SPIS TREŚCI 2 1. DLACZEGO MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE? 3 2. KLIKA SŁÓW O AGENCJI SOCIALPATHS 4 3. DOŚWIADCZENIE I SUKCESY 5 4. STRATEGIA KROK PO KROKU 5 KROK 1 ANALIZA 5 KROK 2 DEFINICJA CELÓW 6

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 SYSTEM PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl 1 O NAS Misją Media Solutions Group są kompleksowe, skuteczne i przejrzyste rozwiązania reklamowe. Nie jesteśmy agencją sieciową dlatego pozwala nam to głęboko zaangażować

Bardziej szczegółowo

SEO PR w kontekście employer brandingu

SEO PR w kontekście employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 SEO PR w kontekście employer brandingu Krzysztof Kubiak Marek Janicki Abstract

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

agencja interaktywna media www.singraph.pl

agencja interaktywna media www.singraph.pl agencja interaktywna kreacje www SEO social marketing media www.singraph.pl Agencja reklamowa singraph, od ponad dekady dynamicznie rozwija się na rynku marketingu i reklamy. Od początku swojego istnienia,

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

SUPERMEDIA Interactive

SUPERMEDIA Interactive 1 SUPERMEDIA Interactive Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15 00-075 Warszawa http://www.smi.pl e-mail: smi@smi.pl Infolinia 0 801 335 500 tel. +48 22 829 65 52 fax +48 22 829 65 42 2 O NAS KIM JESTEŚMY Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ mgr Jacek Uroda Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ Streszczenie: Wraz z rozwojem technologii

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo Strony WWW Software Kreacja Strategia i doradztwo Klienci O nas Szanowni Państwo, pracujemy dla Państwa od 1996 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy przeszło 1000 projektów, w tym prawie 800 serwisów i

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE POSTRZEGANIE PROMOCJI KULTUROWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

NOWOCZESNE POSTRZEGANIE PROMOCJI KULTUROWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH Artykuł zamieszczony w publikacji: KULTURA I TURYSTYKA WSPÓLNIE ZYSKAĆ. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Stasiaka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Łódź 2009. Str. 335-360 dr Zygmunt

Bardziej szczegółowo

Po Walnym Zjeździe Sprawozdawczym PZJ, który odbył się 30.11.2013

Po Walnym Zjeździe Sprawozdawczym PZJ, który odbył się 30.11.2013 Warszawa, 22.12.2014 Szanowni Państwo, Drodzy Przyjacie, mija właśnie rok od mojej, skierowanej do Państwa prośby o współpracę, wsparcie oraz inspiracje w misji rozwoju polskiego jeździectwa, w dziele,

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo