Opis pakietów roboczych realizowanych przez CEEAM w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis pakietów roboczych realizowanych przez CEEAM w latach 2003-2005"

Transkrypt

1 Opis pakietów roboczych realizowanych przez CEEAM w latach Pakiety robocze (WP) realizowane w Centrum Doskonałości CEEAM zostały zaplanowane na okres 3 lat ( ). Stąd, w poniższym tekście wskazując ich daty posługiwano się miesiącami, jako jednostką określającą czas rozpoczęcia realizacji danego zadania. W tym ujęciu (skala 36 miesięcy) pierwszy miesiąc działalności Centrum to styczeń 2003 a ostatni (36) to grudzień 2005 roku. Tytuł i numer pakietu roboczego: WP1 Nowe horyzonty i wyzwania w zakresie analityki i monitoringu środowiskowego Rodzaj działalności: warsztaty (2x) Początek działań: 1 miesiąc Harmonogram: organizacja pierwszego warsztatu: 1-5, czas wydarzenia: 8 (sierpień), opublikowanie opracowania książkowego (podręcznik): 5-11, organizacja drugiego warsztatu: 11-20, czas wydarzenia: 18. 1

2 Cele: Pierwszy warsztat (WS1): Nowe horyzonty i wyzwania w zakresie analityki i monitoringu środowiskowego 1. Określenie i zdefiniowanie głównych obszarów badawczych występujących w analityce środowiskowej i monitoringu. 2. Wkład w nomenklaturę (niezbyt jasno określoną w tej dziedzinie). 3. Szczegółowe określenie prac badawczych prowadzonych przez CEEAM (tj. sugestie odnośnie tematów prowadzonych prac badawczych, szczególnie w zakresu analiz wody). Drugi warsztat (WS2): Nowoczesne techniki pomiarowe w analityce środowiskowej 4. Zapoznanie polskich naukowców (nie tylko z CEEAM) z wybranymi, nowoczesnymi technikami analizy i monitoringu środowiska wodnego. Opis zawartości pakietu, plan pracy, kroki, podejścia, metodologia: WS1: Określenie tematów wystąpień poszczególnych wykładowców, konsultacje z ISAB, zaproszenie wykładowców (profesorzy: 5-ciu z Unii Europejskiej, 5- ciu z Polski), końcowe zatwierdzenie programu, kontakt z odpowiednim Międzynarodowym (IUPAC) i Komitetem Chemii Analitycznej PAN (miesiąc 1-3). Wewnętrzne środki organizacyjne, wynajęcie sal, przygotowanie materiałów, recenzje wykładowców, odpowiednie środki promocji, zaproszenie uczestników (40-stu młodych naukowców i 10-ciu praktyków) z Polski (miesiąc 1-5). Wydarzenie, 2 tygodnie, 1 tydzień wykłady plenarne, seminaria, sesje w postaci burzy mózgów w grupach na temat trendów w rozwoju analityki środowiskowej i monitoringu, dyskusje na temat nomenklatury; 2 tydzień wizyta studialna w dwóch innych polskich instytucjach naukowych z dziedziny (prawdopodobnie Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej) (18-29 sierpień 2003). 2

3 Opublikowanie podręcznika, tłumaczenia, recenzje, przetwarzanie tekstu, drukowanie, dystrybucja, przesłanie sugestii na temat nomenklatury do Komitetu Chemii Analitycznej PAN (miesiąc 5-11). Sugerowane szczegółowe tematy dyskusji: Specjacja jako największe wyzwanie w zakresie selektywności analiz, identyfikacja najważniejszych dziedzin analityki środowiskowej, w których specjacja odgrywa pierwszorzędną rolę. Możliwość wykorzystania parametrów sumarycznych jako interesującej alternatywy dla badań specjacyjnych, w szczególności określenie sytuacji, w których mogą one zostać użyte zamiast oznaczania indywidualnych związków oraz chemometryczne aspekty tego podejścia. Równoczesne oznaczanie wielu analitów w pojedynczej próbce i w jednym cyklu analitycznym. Perspektywy w dziedzinie użytkowania i rozwoju nowych typów urządzeń pasywnych (dozymetry) jako interesującej alternatywy dla bardziej skomplikowanych, metod tradycyjnych. Wzrost zapotrzebowania na wykorzystanie bioindykatorów (biowskaźników), szczególnie bioindykatorów akumulacyjnych, które są pobierane z ich naturalnego biotopu i analizowane ze względu na akumulację pierwiastków i/lub związków. Inne typy bioindykatorów i możliwość ich włączenia w stosowane procedury analityczne znajdują się również w polu zainteresowania Centrum. Możliwość zastosowania czujników w tym również bioczujników w budowanych przyrządach i urządzeniach analitycznych. WS2: Określenie programu warsztatu, wyszczególnienie ćwiczeń, konsultacje z ISAB, określenie konsultantów i osób prowadzących ćwiczenia (3-ci ekspertów z Unii) (miesiąc 11-12). Wewnętrzne środki organizacyjne, wynajęcie sal, przygotowanie materiałów i podręczników laboratoryjnych, zebranie sprzętu i chemikaliów, zastosowanie odpowiednich środków promocji, zaproszenie 3

4 uczestników (30 z Polski, taki sam profil jak w przypadku pierwszego warsztatu) (miesiąc 13-18). Wydarzenie, 1 tydzień, - 5 ćwiczeń laboratoryjnych (przygotowanych i prowadzonych przez członków CEEAM, dwa razy dziennie, w małych grupach 3-ech uczestników) wraz z konsultacjami, dyskusje, możliwa analiza studium przypadków, sesje podsumowujące każdego dnia dla tych, którzy nie będą mieli danego dnia ćwiczeń laboratoryjnych (miesiąc 18-20, powinien być okres letni). Rozprowadzenie podręczników oraz krótkiego sprawozdania, z przebiegu ćwiczeń, które może zostać wykorzystane w programie nauczania uczelni (20-22). Zaproszeni eksperci, oprócz pokrycia kosztów ich podróży i diety, otrzymają odpowiednie wynagrodzenie za przygotowanie wykładów, multimedialnej prezentacji oraz innych materiałów. Partnerzy zaangażowani: NILU Norweski Instytut Badań Powietrza (Norwegian Institute for Air Research), Kjeller, Norwegia, LCB Laboratorium Chemii Analitycznej, Bionieorganicznej i Środowiska (Laboratoire de Chimie Analitique, Bioinorganique et Environnement), Pau, Francja, ENSC Narodowa Wyższa Szkoła Chemiczna (Ecole Nationale Superiere de Chimie), Toulouse, Francja, FCB Wydział Chemiczny, Uniwersytet Bukareszt, Rumunia, ICRP Instytut Chemiczny Raluca-Ripan, Cluj-Napoca, Rumunia, FCH Wydział Chemiczny, Uniwersytet Hamburg, Hamburg, Niemcy, DECE Katedra Chemii Środowiskowej i Ekotoksykologii, (Department of Environmental Chemistry and Ecotoxicology), Uniwersytet Bayreuth, Bayreuth, Niemcy, JNR Wspólny Instytut Badań Nuklearnych (Joint Institute for Nuclear Research), Dubna, Federacja Rosyjska, KTH Królewski Instytut Technologii, (Royal Institute of Technology), Sztokholm, Szwecja, GSF Instytut Chemii Ekologicznej (Forschungszentrum fur Umwelt und Gesundheit), GmbH, Neuherberg, Niemcy. 4

5 Oczekiwane rezultaty całego pakietu: WS1: D1 (deliverable) opracowanie książkowe (podręcznik, około 300 stron), zarówno w wersji tradycyjnej jak i na płycie CD, dwujęzyczna (polsko-angielska), sprawozdanie podsumowujące (ten sam tytuł co cały pakiet WP1), to powinno stać się kamieniem węgielnym (w nomenklaturze unijnej tzw. milestone, cornerstone) dla innych pakietów roboczych D2 sugestie odnośnie nomenklatury przekazane do Komitetu Chemii Analitycznej PAN (koniec 1 roku) WS2: D3 podręcznik możliwość włączenia ćwiczeń laboratoryjnych w regularny program nauczania dla studentów Wydziału Chemicznego (koniec 2 roku) Tytuł i numer pakietu roboczego: WP2 Międzynarodowy program studiów doktoranckich z zakresu analityki i monitoringu środowiska Rodzaj działalności: wizyty w innych ośrodkach badawczych Początek działań: 1 miesiąc Harmonogram: organizacja pierwszego warsztatu: 1-5, przyjęcie pierwszej grupy studentów (maj), kolejne przyjęcia studentów: 12, 24, specjalistyczne serie wykładów: 3, 4, 9, 10, 13, 14, 20 21, 26, 27, 32, 33. Cele: 1. Promocja współpracy i integracji z ERA na bezpośrednim poziomie badawczym. 2. Pozyskanie obiecujących młodych naukowców oraz rozwój ich karier w dziedzinie analityki środowiskowej i monitoringu. 3. Skupienie działalności na poszczególnych problemach naukowych z dziedziny analityki środowiskowej, monitoringu i biomonitoringu, w szczególności na etapie przygotowania próbek (izolacja i/lub wzbogacanie) analitów z wody i próbek pokrewnych (osady denne, materie ożywione w środowisku wodnym). 5

6 4. Identyfikacja współpracy międzynarodowej na bezpośrednim poziomie badawczym. Opis zawartości pakietu, plan pracy, kroki, podejścia, metodologia: Wstępne prace organizacyjne, ogłoszenie otwarcia studiów, zebranie informacji o przyszłych kandydatach, określenie możliwych tematów tez dla pierwszej grupy uczestników (planowane są 3 grupy po 5 kandydatów ze Wspólnoty Europejskiej, włączając w to Polskę, będą oni rekrutowani w standardowy sposób, z zewnątrz CEEAM), wybór kandydatów konkurs w oparciu o zasadę równych szans, konsultacje z ISAB, poszukiwanie możliwego wsparcia finansowego (dla studentów ze Wschodniej Europy, innych krajów niż kraje kandydujące, stypendia zostaną ufundowane ze źródeł innych niż Unia Europejska) (miesiąc 1-4), sale i zakwaterowanie, zaproszenie wykładowców do 4 specjalistycznych serii wykładów (profesorowie: 4 z Wspólnoty Europejskiej), przygotowanie recenzji przez wykładowców, zastosowanie odpowiednich środków promocji (miesiąc 1-5). Przebudowa systemu testowania i egzaminowania studentów, możliwość stopniowego wprowadzania kumulatywnych egzaminów. Przyjęcie pierwszej grupy studentów (miesiąc 5 ). Roczna ocena postępów, recenzja międzynarodowych naukowców zaproponowanych lub zaakceptowanych przez ISAB (miesiąc 11-12). Powyższe kroki będą powtarzane przy przyjmowaniu 2-giej i 3-ciej grupy studentów, zgodnie z poniższym harmonogramem: wstępna organizacja (7-11, 19-23), wewnętrzne przygotowania (7-12, 19-24), przyjęcie studentów (12,24), ocena postępów (również dla tych którzy zostali przyjęci wcześniej 23-24, 33-36). Sugeruje się, aby pierwszy wykładowca z ERA przyjechał przed wizytą pierwszego obcego studenta z dwóch powodów: 1- cały schemat może zostać przetestowany i polscy doktoranci mogą zaznajomić się z wpływem umiędzynarodowienia na ich studia (język angielski stanie się oficjalnym językiem uczestników) oraz 2 wykładowcy, którzy dotychczas uczestniczyli w podobnych wydarzeniach (z Kanady i USA) będą mogli kontynuować swoje uczestnictwo we własnym kraju, tj. umiędzynarodowienie studiów doktoranckich nie będzie przebiegało wyłącznie na koszt Unii Europejskiej. 6

7 Zaproszeni wykładowcy (z krajów ze Wspólnoty Europejskiej), oprócz uzyskania zwrotów kosztów podróż i diet, otrzymają również odpowiednie wynagrodzenie za przygotowanie wykładów, multimedialne prezentacje oraz inne odpowiednie materiały. Tezy powinny być zainspirowane książką z rezultatami pierwszego pakietu roboczego (WP1). Powinny one zawierać: Opracowanie nowych metodyk analizy wody i pokrewnych próbek środowiskowych, ze szczególną uwagą poświęconą etapowi pobrania i przygotowania (izolacja i/lub wzbogacanie). Wypracowanie modułów i/lub kompletnych monitorów dla wcześniej wspomnianych celów (możliwa praca zespołowa). Wstępne studia nad wybranymi tematami z zakresu biomonitoringu. Zaprojektowanie i przeprowadzenie badań nad możliwością wykorzystania pasywnych urządzeń (próbniki, dozymetry) jako interesującej alternatywy dla klasycznych metod pobierania próbek. Metody umożliwiające badanie procesów transportu zanieczyszczeń w układzie powietrze-woda i woda-powietrze. Opiekunowie poszczególnych doktorantów zapewnią swoje usługi w tej materii nieodpłatnie, jako że należy to do ich regularnych obowiązków, jako nauczycieli akademickich. Partnerzy zaangażowani: jw. Oczekiwane rezultaty całego pakietu: D4 opublikowanie referatów, oczekiwana ilość referatów współautorstwa studentów powinna wynosić 30, kopie zostaną przesłane do Komisji Europejskiej, Departament Badań, w trzech rocznych seriach D5 3 roczne raporty z postępu przygotowania prac doktorskich (prace te zostaną uzupełnione po ukończeniu tego projektu, normalny okres realizacji rozprawy doktorskiej na Politechnice Gdańskiej wynosi 4 5 lat) D6 zwięzły raport i uwagi wykładowców zostaną dostarczone w miesiącu 10, 22 i 34 7

8 Tytuł i numer pakietu roboczego: WP3 Chemometryczne Aspekty Analityki Środowiskowej i Monitoringu Rodzaj działalności: inny Początek działań: 25 miesiąc Harmonogram: wstępne prace organizacyjne: 25, czas wydarzenia: (okres wakacji), opublikowanie małej broszury: do 3 miesięcy po wydarzeniu. Cele: 1. Integracja i tworzenie sieci na przyszłość, zintegrowanie młodych polskich naukowców z naukowcami z obszaru ERA. 2. Określenie i promocja najlepszych doktorantów i wybitnych studentów możliwość wyłonienia przyszłych liderów do międzynarodowej współpracy, wymiana koncepcji w sprzyjających warunkach i nawiązanie kontaktów naukowych. Opis zawartości pakietu, plan pracy, kroki, podejścia, metodologia: Wstępne prace organizacyjne, ogłoszenie otwarcia szkoły letniej, zebranie informacji na temat przyszłych studentów, określenie tematów seminariów i motywów sesji posterowej, wybór kandydatów konkurs w oparciu o zasadę równych szans (30-stu uczestników: 10-ciu Unia Europejska + kraje stowarzyszone, 10-ciu kraje kandydujące, 10-ciu Polska), konsultacje z ISAB (miesiąc 21-27), przygotowanie sal i zakwaterowania, zaproszenie wykładowców i prowadzących seminaria oraz dyskusje (3-ech profesorów ze Wspólnoty, 2 młodych naukowców z Polski), przygotowanie wykładów, zastosowanie odpowiednich środków promocji (miesiąc 22-27). Wydarzenie, 2 tygodnie, 1 tydzień 1 dzień przyjęcie/organizacja, 1 dzień wykłady, 2 dni seminaria oraz sesje w postaci burzy mózgów, 1 dzień prezentacje, weekendowy program kulturalny; 2 tydzień 2 dni wykłady, 2 dni prezentacje i konkurs na najlepszy poster, 1 dzień zwiedzenie pomieszczeń i laboratoriów CEEAM, weekendowy program kulturalny (miesiąc 27-29, powinny być wakacje). Wydanie tomu (do 80 stron) z opisem stosowanych procedur analitycznych 8

9 łącznie z krótkimi streszczeniami wszystkich współautorów. Zaproszeni eksperci, oprócz uzyskania zwrotów kosztów podróż i diet, otrzymają również odpowiednie wynagrodzenie za przygotowanie wykładów, multimedialne prezentacje oraz inne odpowiednie materiały. Tematy szkoły letniej powinny dać jej uczestnikom możliwość zgromadzenia danych odnośnie podstawowych koncepcji, szczególnie z zakresu zautomatyzowanych systemów monitorowania itp. To, będzie stanowiło kontrast w porównaniu z poszczególnymi tezami, często poświęconymi pojedynczej metodzie. Szkoła letnia powinna stymulować ich rozmyślania na temat relacji pomiędzy metodą a systemem. Partnerzy zaangażowani: jw. oraz inni, określeni podczas wcześniejszych zadań Centrum, w szczególności WP1, WP5 (jako źródła wykładowców, kandydatów, członków komicji oceniającej w konkursie, recenzenci) Oczekiwane rezultaty całego pakietu: D7 opracowanie sprawozdania (dostarczonego pod koniec 35 miesiąca) Tytuł i numer pakietu roboczego: WP4 Staż podoktorski pt. Badania analityczne ekosystemu wodnego (osady denne, biota wodne). Rodzaj działalności: kontakty bliźniaczych ośrodków (twinning), tworzenie sieci, koordynacja (x3) Początek działań: 6 miesiąc Harmonogram: wstępne pace organizacyjne: 6-12, pierwszy uczestnik do CEEAM (12-21) (orientacyjnie, maj ± 2 miesiące), drugi uczestnik do CEEAM (25-34) (orientacyjnie, maj ± 2 miesiące), pierwszy uczestnik z CEEAM (25-34) (orientacyjnie, maj ± 2 miesiące). Cele: 1. Dyskusja na temat specyficznych tematów z zakresu naukowego obszaru zainteresowań CEEAM. 9

10 2. Promocja przyszłej sieci doskonałości na wszystkich poziomach praktycznej pracy badawczej. 3. Wzrost wiedzy (know-how) CEEAM z zakresu wybranych nowoczesnych technik analitycznych. Opis zawartości pakietu, plan pracy, kroki, podejścia, metodologia: Wstępne prace organizacyjne, ogłoszenie otwarcia, zebranie informacji na temat przyszłych kandydatów, określenie możliwych tematów badań naukowych (początek tego programu jest specjalnie zaplanowany po ukończeniu pierwszego warsztatu z WP1), dokładne określenie instytucji badawczych, do lub z których uczestnicy wezmą udział w wymianie, wybór kandydatów konkurs w oparciu o zasadę równych szans (konsultacje z ISAB) (miesiąc 6-12), przygotowanie sal i zakwaterowania, miejsc pracy, zakup odczynników, przygotowanie próbek itp. (miesiąc 8-12 i 21-24). Badania powinny być poświecone najbardziej obiecującym tematom z zakresu zainteresowań naukowych CEEAM. Proces ich wyboru powinien zapewnić kandydatom szkolenia w wybranych technikach. Jeden wyjazd naukowca z CEEAM zagranicę powinien dać szanse zdobycia doświadczenia w nowych technikach, z nadzieją na ich wykorzystanie w Centrum (miesiące wskazano w harmonogramie Ganta). Koszty osobowe, Centrum zapewni dobry poziom i atrakcyjne koszty zakwaterowania. Profil naukowy badań dla stażystów w CEEAM będzie podobny do tego opisanego w WP2. Plany badawcze powinny, jednakże, zostać opracowane przez samych kandydatów jako podstawa konkursu. Powinny one być odpowiednio bardziej zaawansowane i zainspirowane przez opracowanie książkowe (D1), powstałe po zakończeniu pierwszego pakietu roboczego (WP1). Konsultacje z pracownikami CEEAM dadzą możliwość określenia szans wykorzystania zdobytej wiedzy w laboratoriach własnych uczestników. Plany badawcze pozwalą na wprowadzenie nowych metod, wiedzy i nowości metodologicznych. Stażysta z CEEAM zostanie wyłoniony przez pracowników Centrum (po konsultacjach z ISAB) i zaakceptowany przez Dyrektora Centrum. Zagraniczne instytucje zostaną wybrane w oparciu o kryterium możliwości przeprowadzenia szkoleń w zakresie nowych technikach pomiaru w danej jednostce naukowo-badawczej. 10

11 Partnerzy zaangażowani: jw. jak również inni, określeni podczas wcześniejszych aktywności Centrum, w szczególności WP1, WP5 (jako możliwi wykładowcy, źródła pozyskania kandydatów, sędziowie w konkursie, recenzenci) Oczekiwane rezultaty całego pakietu: D8 opublikowanie referatów (przewidywane są 1-2 referaty od każdego ze stażystów, 1 zestaw dostarczony w 23 miesiącu, 2 zestaw w 34 miesiącu) D9 2-3 raporty ze szkoleń w zakresie zaawansowanych technik analitycznych (dostarczone w tym samym czasie co zestawy referatów) Tytuł i numer pakietu roboczego: WP5 Wizyty studyjne pt. Ku Europejskiej Wspólnocie Ekoanalityków Rodzaj działalności: wizyty, koordynacja Początek działań: 2 miesiąc Harmonogram: wstępne prace organizacyjne: 1 2, powtarzane w miesiącach i 23-25, pierwsza seria wizyt: 3-12, druga seria: 13-24, trzecia seria: Cele: 1. Rozwój pracy w sieci doskonałości i kontaktów z ośrodkami bliźniaczymi, zwiększenie liczby zagranicznej współpracy i podpisanych pojedynczych porozumień. 2. Zapewnienie kontynuowania międzynarodowej współpracy po okresie realizacji projektu. 3. Zdobycie doświadczenia przez pracowników CEEAM w poprawie kontaktów na linii społeczność naukowa-przemysł i społeczność naukowa-społeczeństwo (zastosowanie wyników naukowych w praktyce). 4. Zdobycie doświadczenie w zakresie zarządzania i organizacji wyników pracy Centrum. 5. Działalność szkoleniowa w zakresie wybranych, specyficznych technik analitycznych. Opis zawartości pakietu, plan pracy, kroki, podejścia, metodologia: 11

12 Program jest zaprojektowany w sposób obejmujący 3 serie wizyt studyjnych, każdą trwającą około 1 roku; po każdej serii wizyt, zostaną zastosowane odpowiednie procedury ich oceny w celu podsumowania osiągniętych wyników oraz uczynienia niezbędnych poprawek dla celów planowanych w następnym roku. W każdej serii, zorganizowanych zostanie 8-siem wizyt z CEEAM oraz 4-ery do CEEAM. Cykl wizyt akademickich do CEEAM będzie zawierał 4-ery jednotygodniowe krótkie wizyty młodszych naukowców (cel: 1,2,3,4) oraz 2-ie jednotygodniowe wizyty profesorów (cel 3 i 5), jak również 2 jednomiesięczne wizyty (jedna młodszego naukowca, jedna profesora, cel 5). Zaproszeni eksperci z Unii Europejskiej powinni dążyć do realizacji celów 3, 4, i 5 poprzez szczegółową dyskusje na temat prowadzonych czynności w ramach WP2 i WP4, jak również przez organizowanie krótkich seminariów. Te wizyty powinny trwać od 3-ech do 5-ciu dni. Raporty zostaną przegotowane po każdej z tych krótkich wizyt w celu promowania wyników osiągniętych przez naukowców z CEEAM (WP6). Raporty będą archiwizowane w Centrum w celu ich przyszłej oceny. Prace organizacyjne, określenie instytucji naukowych i/lub zakładów przemysłowych, które będą wizytowane, zdefiniowanie dokładnego zakresu każdej z wizyt (wygłoszenie wykładów lub seminariów jest również możliwe) (miesiąc 1-2, 11-13, 23-25, sesje pomiarowe: 11-13, 23-25, 34-36), przygotowanie sal i zakwaterowania (miesiąc 1-2, 11-13, 23-25). Partnerzy zaangażowani: jw. Oczekiwane rezultaty całego pakietu: D10 raporty na temat wizyt akademickich (dostarczane w miesięcznych grupach: 6, 12, 18, 24, 30, 36) D11 kopie porozumień stałej współpracy podpisane między CEEAM i instytucjami badawczymi z obszaru ERA (dostarczone do Komisji Europejskiej w 3 rocznych grupach raportów) Tytuł i numer pakietu roboczego: WP6 Promocja działalności CEEAM i szerzenie osiągniętych wyników Rodzaj działalności: inny 12

13 Początek działań: 1 miesiąc Harmonogram: wstępne prace organizacyjne: 1 2; stworzenie dwujęzycznej strony internetowej (www) CEEAM (1-3), rozwój strony domowej(4-36), promocyjne ulotki i broszury (2 serie: 5,21), udział w Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO w Poznaniu (co roku w miesiącu listopadzie). Cele: 1. Promocja prac badawczych prowadzonych przez CEEAM wśród społeczności naukowej. 2. Poprawa współpracy CEEAM z przemysłem, lokalnymi władzami, i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. 3. Szerzenie rezultatów osiągniętych w dziedzinie badań naukowych (tj. opublikowanie wstępnych wyników na stronie www). Opis zawartości pakietu, plan pracy, kroki, podejścia, metodologia: Czynności, wchodzące w skład tego pakietu powinny umożliwić społeczności naukowej w Polsce i zagranicą utrzymanie bieżących kontaktów z pracami prowadzonymi w CEEAM, zarówno w zakresie organizacji prac prowadzonych w Centrum (wszystkie czynności organizacyjne wspomniane w WP1-WP5, nadchodzące wydarzenia, terminy spotkań itp. powinny zostać zawarte na internetowej stronie domowej Centrum) oraz badań. Wyniki prowadzonych badań naukowych zostaną opublikowane w internecie. To powinno ułatwić i zwiększyć kontakty pomiędzy naukowcami z CEEAM i lokalnymi władzami. Przygotowania do Targów Ekologicznych powinny natomiast nasilić relacje z przemysłem, w szczególności z krajów Unii Europejskiej oraz zwiększyć zastosowanie rezultatów badań w praktyce. Związki z pozarządowymi proekologicznymi organizacjami powinny również zostać wzmocnione. Stworzenie dwujęzycznej strony domowej CEEAM (www) (miesiąc 1-3), Rozszerzenie i polepszenie atrakcyjności strony domowej (4-36), Drukowanie ulotek promocyjnych i broszur (2 serie: miesiąc 5,21), Udział w Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO w Poznaniu. Przygotowanie stoiska wystawienniczego z multimedialną prezentacja Centrum (co roku w miesiącu listopadzie) 13

14 Działania w tym polu zostaną również podjęte przez poszczególnych naukowców z CEEAM przy każdej nadarzającej się ku temu okazji, nie koniecznie związanej z Programem Ramowym Unii, tj. udział w każdej innej konferencji organizowanej przez polską lub międzynarodową organizację naukową poza V Programem Ramowym UE. Partnerzy zaangażowani: Ten pakiet roboczy będzie realizowany przez osoby zaangażowane w realizację zadań CEEAM, asystentkę, doktorantów, doktorów i naukowców zaangażowanych w szczegółowe działania Centrum. Oczekiwane rezultaty całego pakietu: D12 strona domowa Centrum w formie tradycyjnej (druk) i płyty CD (dostarczona w miesiącu 3 i następnie każdego roku, w celu prezentacji jej rozwoju) D13 raport i kopie prezentacji multimedialnych oraz inne materiały informacyjne zebrane po każdych Targach Ekologicznych POLEKO (miesiące 12, 24, 36) D14 ulotki informacyjne (pierwszy pakiet pod koniec 1 roku, drugi pod koniec roku 2) Tytuł i numer pakietu roboczego: WP7 Koordynacja Początek działań: przed rozpoczęciem działania Centrum Harmonogram: wstępne prace organizacyjne: 0-1, pierwsze spotkanie ISAB (2), drugie spotkanie ISAB (13), trzecie spotkanie ISAB (25), spotkanie Rady Koordynacyjnej (raz na 2 miesiące), sekretariat (przez cały czas działalności Centrum). Cele: 1. Właściwe zarządzanie, planowanie na przyszłość, nadzór nad pracami w toku, ocena wykonanych prac. 2. Koordynacja prac, konsultacje z ISAB. Opis zawartości pakietu, plan pracy, kroki, podejścia, metodologia: Czynności w tym obszarze obejmują bieżące zarządzanie Centrum, planowanie, nadzór oraz ocenę postępu w zakresie realizacji poszczególnych pakietów roboczych. Dyrektor 14

15 Centrum, jego Zastępca, przewodniczący zespołów roboczych będą wykonywali swoją pracę bez wynagrodzenia, które może zostać przyznane tylko w przypadku, gdy zostaną oni wybrani jako wykładowcy, recenzenci, itp. dla potrzeb poszczególnych pakietów. Członkowie ISAB będą otrzymywali zwrot kosztów podróży oraz diety (mogą otrzymać wynagrodzenie tylko w przypadku, gdy zostaną wybrani na wykładowców, recenzentów itp. do pakietów WP1-WP5). W czasie pomiędzy spotkaniami zarząd CEEAM będzie komunikował się z członkami komisji przez , regularną pocztę i inne dostępne środki (wszystkie ważne decyzje muszą być podejmowane na drodze korespondencji pocztowej). Zarząd będzie również zajmował się przygotowywaniem wymaganych raportów na temat działalności Centrum (w tym raporty finansowe), które zostaną przesłane do biura V Programu Ramowego UE w Brukseli. Zarząd będzie odpowiedzialny za realizację zaleceń wyznaczonych przez ISAB, Radę Koordynacyjną i władze w Brukseli. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na właściwe zarządzanie prowadzonymi pracami badawczymi, jak zostało to opisane w WP2 i WP4 oraz ocenę postępu zadań badawczych realizowanych przez doktorantów. Dyrektor będzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasady równych szans we wyborze studentów i kandydatów do poszczególnych pakietów. Partnerzy zaangażowani: Dyrektor Centrum, Zastępca, asystentka, przewodniczący zespołów roboczych, odpowiednie jednostki i komórki organizacyjne Politechniki Gdańskiej a w szczególności Wydziału Chemicznego PG. Oczekiwane rezultaty całego pakietu: D15 kopie raportu z każdego spotkania komisji ISAB (dostarczone w 3, 15, 27 miesiącu) D16 szkic działań ISAB i ich rekomendacje (dostarczone w 6, 12, 18, 24, 30, 36 miesiącu) 15

16 STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE CENTRUM Międzynarodowa Komisja Doradców Naukowych (ISAB) Koordynator i dyrektor CEEAM Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK Rada Koordynacyjna Zastępca dyrektora Dr hab. inż Wojciech CHRZANOWSKI Dział finansowy Wydziału Chemicznego i inne komórki administracyjne PG Asystentka Mgr. inż. Patrycja ŻMIJEWSKA Zespół Roboczy 1 Przewodniczący Prof. dr hab. inż. Marek BIZIUK Zespół Roboczy 2 Przewodniczący: Dr inż. Andrzej WASIK Zespół Roboczy 3 Przewodniczący: Dr hab. inż. Waldemar WARDENCKI prof nadzw. PG 16

Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska CEEAM

Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska CEEAM Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska CEEAM Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Analitycznej ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk Tel: (+45 58) 348 60 79 Fax: (+48

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska (Centre of Excellence in Environmental Analysis and Monitoring CEEAM)

Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska (Centre of Excellence in Environmental Analysis and Monitoring CEEAM) 1. STRESZCZENIE PROJEKTU Tytuł projektu Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska (Centre of Excellence in Environmental Analysis and Monitoring CEEAM) Problemy do rozwiązania Centrum Doskonałości

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r.

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r. I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 2 czerwca 2015 r. Plan prezentacji Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM GODZINOWY ORAZ PUNKTACJA ECTS CZTEROLETNIEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO

HARMONOGRAM GODZINOWY ORAZ PUNKTACJA ECTS CZTEROLETNIEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO P O L I T E C H N I K A WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI DZIEKAN Ś L Ą S K A UL. AKADEMICKA 16 44-100 GLIWICE T: +48 32 237 13 10 T: +48 32 237 24 13 F: +48 32 237 24 13 Dziekan_aei@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Część A Kryteria tworzenia listy rankingowej doktorantów I roku studiów,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIACH DOKTORANCKICH PRZY WYDZIALE HISTORYCZNYM Z SIEDZIBĄ W ISNS ORAZ STUDIACH DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

Stypendium doktoranckie:

Stypendium doktoranckie: Zasady ocen i punktacji osiągnięć naukowych uczestników studiów doktoranckich oraz warunków, jakie winni spełniać przy ubieganiu się o stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Projekt studiów podyplomowych został przygotowany zgodnie z wymogami Uchwały nr 175/2008 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM GODZINOWY ORAZ PUNKTACJA ECTS CZTEROLETNIEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO

HARMONOGRAM GODZINOWY ORAZ PUNKTACJA ECTS CZTEROLETNIEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO P O L I T E C H N I K A WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI DZIEKAN Ś L Ą S K A UL. AKADEMICKA 16 44-100 GLIWICE T: +48 32 237 13 10 T: +48 32 237 24 13 F: +48 32 237 24 13 Dziekan_aei@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 czerwca 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUINIU ZARZĄDZENIE Nr 124 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie procedury monitorowania losów absolwentów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje pojęć

Postanowienia ogólne. Definicje pojęć Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 335/2011/2012 Rektora UAM z dnia 05.03.2012 Regulamin organizacji staży zagranicznych, staży dla młodych doktorów oraz wizyt studyjnych w ramach projektu pt.: UAM: Unikatowy

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Organizacja wizyty gościa zagranicznego Symbol: WEK/ P5 / 2013 Data: 20 listopada 2013 1. Dokumenty związane z procedurą Zarządzenie Wewnętrzne nr 53/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie świadczeń na

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny SCIEX Możliwości finansowania. Katarzyna Aleksandrowicz, FRSE Warszawa, 24 czerwca 2013

Fundusz Stypendialny SCIEX Możliwości finansowania. Katarzyna Aleksandrowicz, FRSE Warszawa, 24 czerwca 2013 Fundusz Stypendialny SCIEX Możliwości finansowania Katarzyna Aleksandrowicz, FRSE Warszawa, 24 czerwca 2013 Plan prezentacji Informacje ogólne o Sciex Jakie projekty mogą być finansowane? Jak prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Studenci

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Studenci Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Studenci Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Tryb i zasady przyznawania Stypendium Wypłata Stypendium Postanowienia ko cowe

Tryb i zasady przyznawania Stypendium Wypłata Stypendium Postanowienia ko cowe Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych uczestnikom Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Etap I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 1) Kandydat zwany dalej doktorantem składa

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Promocji i Informacji

Biuro ds. Promocji i Informacji Biuro ds. Promocji i Informacji 1. Biuro ds. Promocji i Informacji BPI jest jednostką organizacyjną powołaną do podejmowania działalności mającej na celu promocję Politechniki Warszawskiej, wspomaganie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM I. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH II. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA DRUGIM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Rodzaj dokumentu: Tytuł: Dotyczy procesu: KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Numer: II-O-1 Wersja: 1 Liczba stron: 8 Opracował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ( ASP lub

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011 Załącznik do Uchwały Nr 1121/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2009 roku Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Program HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Program HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Program HMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Synthesis of diverse carbohydrate building blocks, derived from hyaluronic acid, as scaffolds for drug delivery Katarzyna M. Koroniak Wydział Chemii

Bardziej szczegółowo

Zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane w harmonogramie rzeczowofinansowym

Zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane w harmonogramie rzeczowofinansowym Informacja nt. realizacji Projektu PL0100 Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich w II kwartale roku 2008. w okresie kwiecień czerwiec 2008r.

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie Ukończyłam studia na Politechnice Szczecińskiej w 1991 r. specjalność: lekka synteza organiczna (dr hab. inż. R. Dobrzeniecka, prof. PS) w 1992 r. rozpoczęłam Studia

Bardziej szczegółowo

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Michał Pietras O Fundacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY REGULAMIN WYMIANY

PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY REGULAMIN WYMIANY PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYMIANY 1. Program realizowany jest na podstawie Umowy zawartej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY przy realizacji projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej Kryteria oceny uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym będące podstawą do tworzenia listy rankingowej przy przyznawaniu stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Konkurs na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK. organizowany przez. Krajową Reprezentację Doktorantów

Konkurs na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK. organizowany przez. Krajową Reprezentację Doktorantów Konkurs na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK organizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów Ilekroć we wniosku mowa jest o jednostkach Uczelni należy przez to rozumieć podstawowe

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi Stacjonarne i Zaoczne Studia Doktoranckie zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Definicje pojęć

I. Postanowienia ogólne. Definicje pojęć Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dn. 20.08.2014 r. nr 326/2013/2014 Regulamin organizacji staży zagranicznych, staży dla młodych doktorów oraz wizyt studyjnych w ramach projektu pt.: UAM: Unikatowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WS zrealizowana w Montrealu

WS zrealizowana w Montrealu UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WS zrealizowana w Montrealu w ramach Zadania 6 Wymiana doświadczeń kadry

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych 1

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych 1 SUSTMAN Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie Artur Zimny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno-Humanistyczny SUSTMAN sustainable management

Bardziej szczegółowo

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum Informacji o Studiach w USA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta http://www.fulbright.edu.pl ola.augustyniak@fulbright.edu.pl HISTORIA

Bardziej szczegółowo

FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY

FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY Nr PL-SK/TAT/IPP/III/172 WARSZTATY Nowy Targ 2013-10-28 Cel główny: Wzmocnienie współpracy i kontaktów pomiędzy samorządami miejskimi Euroregionu Tatry w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.6.2016 r. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium doktoranckie na pierwszym roku przysługuje doktorantowi, który

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Programy Stypendialne Polsko- Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Programy Stypendialne Polsko- Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Programy Stypendialne Polsko- Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum Informacji o Studiach w USA Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta ola.augustyniak@fulbright.edu.pl http://www.fulbright.edu.pl HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów

Mobilność doktorantów Mobilność doktorantów Marta Łazarowicz Politechnika Warszawska 28 marca 2015 Organizatorzy: Porozumienie Uczelni Technicznych wraz z, Warszawskiej i Warszawskim Porozumieniem. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA

TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą Biuro Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych PROGRAM TEAM Celem jest zwiększenie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu na stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji pracowników ASP w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Zasady kwalifikacji pracowników ASP w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 Zasady kwalifikacji pracowników ASP w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 I Informacje ogólne Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oferuje swoim pracownikom następujące

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 008-009 Kwiecień 009 I. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW. Cele działań Celem działań

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Reguły obliczania pensum dydaktycznego na Wydziale Fizyki UW

Reguły obliczania pensum dydaktycznego na Wydziale Fizyki UW Spis treści: 1. Zajęcia regularne 2. Zajęcia laboratoryjne 3. Seminaria 4. Zajęcia nieregularne 5. Egzaminy licencjackie i magisterskie 6. Urlopy i wyjazdy zagraniczne Reguły obliczania pensum dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Proces szkoleń KE z cyklu EURES Initial Training - 2012

Proces szkoleń KE z cyklu EURES Initial Training - 2012 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Proces szkoleń KE z cyklu EURES Initial Training - 2012 Izabela Litewska Wydział Europejskich SłuŜb Zatrudnienia Warszawa 3 lutego 2012

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH ORAZ PROCEDUR OPARTYCH NA ANALIZIE ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTACH

Bardziej szczegółowo

Regulamin kwalifikowania wniosków o dofinansowanie w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Regulamin kwalifikowania wniosków o dofinansowanie w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Regulamin kwalifikowania wniosków o dofinansowanie w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Regulamin określa szczegółowe kryteria kwalifikacji wniosków na

Bardziej szczegółowo

UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania. dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP

UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania. dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP Fakty - zakresy analizy Nauka: wybrane aspekty Kształcenie: wybrane aspekty lata: 2012-2017 źródła: DBNiWZ,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Analitycznej

Katedra Chemii Analitycznej Katedra Chemii Analitycznej Gdańsk, 13 kwietnia 2014 Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl Ocena dorobku naukowego dr inż. Mariusza Ślachcińskiego

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007

Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007 Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007 Wskazówki dla Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego O Programie Program Małych Grantów (PMG) wspiera działania związane z zaangażowaniem obywatelskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn...

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn... Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego.. Lublin, dn.... Imię i Nazwisko Wydział Teologii KUL Instytut... Wniosek o przyznanie stypendium naukowego z dotacji na finansowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty: Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 21 czerwca 2013 r. Procedura obligatoryjna od 1 października 2013 r. Przeprowadzenie czynności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Naukowiec w Programie Ramowym Początkujący naukowiec (Early-stage researcher - ESR) - posiada dyplom magistra - nie ma stopnia doktora - ma do 4 lat (full-time

Bardziej szczegółowo