Szkolnictwo str

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolnictwo str. 225-230"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Kraków, ul. Gołębia 24 tel fax więcej informacji: INSTYTUT POLONIJNY Kraków - Przegorzały, ul. Jodłowa 13 tel fax Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego Kraków, ul. Garbarska 7A tel fax STUDIUM EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ Kraków, ul. Garbarska 7A tel ext. 105 fax COLLEGIUM MEDICUM - WYDZIAŁ LEKARSKI SZKOŁA MEDYCZNA DLA OBCOKRAJOWCÓW Kraków, ul. Św. Anny 12 tel fax OŚRODEK WSPÓŁPRACY MIĘDZYNAR- ODOWEJ UJ Kraków, ul. Gołębia 24 p 8C tel/fax Polish American Humanistic Academy Shaumburg HighSchool 1100 W. Schaumburg Rd. Schaumburg, IL tel tel kursy j.angielskiego dla doros³ych - kursy j.polskiego jako j. obcego - kursy jêzyków (niemieckiego, francuskiego, w³oskiego, rosyjskiego, hiszpañskiego.) - klasy gry na instrumentach -kursy ksiêgowoœci Szkolnictwo str BiuroNauczaniaJęzykówiKulturyp.SzkolnictwoPubliczne CentrumKształceniaDlaNauczycielip.SzkolnictwoPubliczne Collegium Medicum- Wydział Lekarski dla Obcokrajowców UJ Fundacja Edukacyjna św. Franciszka z Asyżu Instytut Polonijny Uniwersytet Jagielloński Konkurs Matematyczny Kangur Kurator Szkół Publicznych w Chicago MadonnaUniversityOrchardLakeMI MiędzynarodowaSzkołaInżynierskaAGH wkrakowie NaukawStanachZjednoczonych Ośrodek Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Jagielloński PolishAmerican-HumanisticAcademy Polish Teachers Association PolskieSzkołySobotnie Przewodnik Dla Studentów Polsko-Amerykańskich RadaNauczycieliPolonijnych StudiaWyższewUSA Studium Europy Środkowej i Wschodniej Uniwersytet Jagielloński Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego Uniwersytet Jagielloński Szkoła Medyczna Dla Obcokrajowców Uniwersytet Jagielloński SzkołaPolskaim.J.lllSobieskiego SzkolnictwoPublicznewChicago SzkołyŚredniezPolskimProgramemDwójęzycznymp.Szkoły Szkoły z Polskim Programem Dwujęzycznym StypendiadlaStudentówPolskiegoPochodzenia Uniwersytet Jagielloński UznawaniePolskichStudiówwUSA WyższaSzkołaKulturySpołecznejiMedialnejToruń Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce RADA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH COUNCIL OF EDUCATORS IN POLONIA PRESIDENT - Prof. Lidia Filus VICE-PRESIDENT - Czes³awa Kolak RECORDING SECRETARY - Kenneth Gill CORRESPONDING SECRETARY - Krystyna Zak MEMBERSHIP SECRETARY - Hanna Kapica TREASURER - Helena Danielska CHAPLAIN-Sr. Mary Edward Gira, C.R. DIRECTORS: Aniela Bartoszek, Linda Goff Dr. Ryszard Lysakowski, Helena Martinez Josephine Nocula, Leonard Rink Prof. Lidia Filus, 325 S. Chester, Park Ridge, IL 60068, Ph: , Fax: , Informator Polonijny 2011/ ZRZESZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH W AMERYCE POLISH TEACHERS ASSOCIATION IN AMERICA, INC. Ewa Koch-prezes Zebrania co drugi wtorek miesi¹ca o godz: 700 pm u O.Jezuitów 5825 W. Irving Park Rd P.O.BOX 583 TECHNY, IL A

2 A 226 KTO MOŻE ROZPOCZĄĆ NAUKĘ NA AMERYKAŃSKIEJ UCZELNI? na zdjęciu: autorka artykułu Naukę w Stanach Zjednoczonych może podjąć praktycznie każdy. Ale trzeba tu rozróżnić trzy grupy osób. Pierwsza grupa to osoby z zalegalizowanym pobytem tzn. posiadające zieloną kartę lub obywatelstwo. Drugą grupę stanowią osoby posiadające wizę studencką o którą ubiegają się w Ambasadzie lub Konsulacie amerykańskim na terenie Polski. Rząd amerykański w chwili obecnej patrzy bardzo przychylnie na potencjalnych studentów, dlatego uzyskanie jej nie sprawia prawie żadnych kłopotów. Nie trzeba być nawet studentem aby się o nią starać. Minimalny wiek osoby to 10 lat. Inną możliwością studiowania i przebywania legalnie na terenie Stanów Zjednoczonych jest wiza turystyczna, bądź J-1 czyli pracownicza. Te ostatnie wizy możemy zamienić w trakcie pobytu w Stanach na wizę studencką, po której przyznaniu, podejmujemy naukę. Ostatnia grupa osób to osoby nie posiadające zalegalizowanego pobytu w USA. Tu jest pewien problem, ale wiele Uniwersytetów czy Community Colleges przyjmuje studentów bez wymaganego statusu, czy Social Security Number (SSN), dysponując nawet finansową pomocą dla swoich uczniów. SYSTEM EDUKACJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH. Struktura systemu edukacji w Stanach Zjednoczonych znacznie różni się od tego, który obowiązuje w Polsce. Naukę tutaj rozpoczynamy w wieku 6 lat, uczęszczając do Primary School - dzieci uczą się tutaj przez kolejne sześć lat. Następny etap to Middle School, gdzie nauka trwa około dwóch lat. Kolejne cztery lata to High School czyli polskie Liceum Ogólnokształcące. Odpowiednikiem polskiej matury jest tutaj zdanie egzaminu SAT, bądź ACT. Są to testy sprawdzające umiejętność logicznego rozumowania, matematyki i języka angielskiego. Po ukończeniu High School swoją edukację możemy kontynuować w Community College lub na Uniwersytecie. Możemy studiować zarówno na uczelniach prywatnych jak i państwowych. Ogromnym powodzeniem cieszą się rankingi szkół, które konkurują ze sobą w ofercie najciekawszej programowo uczelni, warunkach finansowych, kosztów związanych z nauką itd Ważny jest tu również prestiż, tradycja i wielokulturowość danej uczelni, gdyż Ameryka to zlepek różnych nacji, kultur, religii i orientacji. UZNAWANIE POLSKICH STUDIÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH Wiele osób nie wie o możliwości uznania studiów z Polski. Niepotrzebnie rozpoczynają edukację od początku, tracąc przy tym czas, pieniądze, nie wiedząc o możliwościach jakie na nich czekają. Bez względu na to, czy posiadamy przerwane lub ukończone studia w Polsce typu pomaturalne, licencjackie czy magisterskie a chcemy swą naukę kontynuować w Stanach Zjednoczonych mamy możliwość uznania wszystkich przedmiotów oraz dyplomu na uczelniach amerykańskich. Nieważne, czy były to studia dzienne, wieczorowe, zaoczne, państwowe czy prywatne. Jeśli zdecydujemy się na kontynuację studiów na jednej z amerykańskich uczelni, zaliczenie przedmiotów Polski pozwoli nam na ukończenie nauki w krótszym czasie i za zdecydowanie niższą opłatą. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić EWALUACJĘ zaliczonych przedmiotów a cały proces uznania studiów nazywa się NOSTRYFIKACJĄ DYPLOMU. JAK PRZEBIEGAJĄ STUDIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH? Uczęszczając na studia, oprócz zaliczenia przedmiotów i uzyskania ocen ważne są godziny kredytowe obowiązujące na amerykańskich uczelniach. Godzina kredytowa to ilość punktów, jakie otrzymujemy za zaliczenie danego przedmiotu. Aby ukończyć Community College powinniśmy uzyskać około 60 godzin kredytowych. W przypadku studiów Undergraduate (otrzymujemy tytuł Bachelor) stanowi to 120 godzin kredytowych. 60 godzin kredytowych możemy zaliczyć w College i następnie je przetransferować na Uniwersytet w wymiarze również 60 godzin. Jeśli chcemy uzyskać tytuł Master powinniśmy zdobyć kolejne 30 punkty kredytowe. Atutem szkolnictwa wyższego jest tutaj możliwość wyboru rozkładu zajęć. Na zajęcia możemy uczęszczać zarówno rano, jak i popołudniu, czy wieczorem. Nauka może również odbywać się w weekendy, co wtedy nie koliduje z naszą pracą. Od nas także zależy jak często chodzimy na zajęcia i w jakiej kolejności wybieramy interesujące nas przedmioty. Edukacja w USA również umożliwia podjęcie nauki w różnym przedziale wiekowym, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. TYTUŁY ORAZ DYPLOMY. Po ukończeniu Community College otrzymujemy tytuł Associate. Szkołę tę możemy porównać do dwuletniej szkoły pomaturalnej w Polsce. Jednakże przewagą jej jest możliwość przeniesienia zaliczonych przedmiotów na Uniwersytet, o ile oczywiście chcemy kontynuować naszą edukację. Wiele osób po ukończeniu High School decyduje się właśnie na tę szkołę z uwagi na niższe opłaty. Uczniowie pragnący jednak kroczyć ścieżką akademicką decydują się na czteroletnią naukę na Uniwersytecie (Undergraduate) i tak jak wspomniałam otrzymują tytuł Bachelor. Zdecydowana większość osób już wtedy rozpoczyna swoją karierę zawodową. Jednak po jakimś czasie, kiedy ich ambicje nie zostają zaspokojone decydują się na 2 letnie studia Graduate, po ukończeniu których otrzymują tytuł Master. Nobilitują one również do uzyskania wykształcenia zawodowego np. prawnik, lekarz, stomatolog, weterynarz, farmaceuta, biznesman (MBA). Jednak studia te możemy dopiero rozpocząć na poziomie Graduate. Tu podamkilka przykładów: lekarzem można zostać dopiero po 4 latach Undergraduate plus 4 lata Graduate oraz 3 letni staż w szpitalu, jeśli chcemy kontynuować karierę naukową po ukończeniu Master udajemy się na Studia Doktoranckie czyli Phd. Trwają one od 3- ch do 5-ciu lat, oczywiście od wybranego przez nas kierunku. Doktoranci często otrzymują pomoc finansową od swojej uczelni, pracują też jako asystenci na interesujących ich wydziałach. STYPENDIA I POMOC FINANSOWA. Ponieważ studia w USA są płatne, istnieje wiele różnych form otrzymania stypendium lub innej pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z naszą edukację. Pomoc tę można uzyskać z wielu źródeł: rządu, szkół, różnego rodzaju fundacji a nawet osób prywatnych. Niestety w większości przypadków, aby otrzymać stypendium np. rządowe musimy posiadać zieloną kartę lub obywatelstwo. Inną formą opłacenia naszej nauki może być nisko oprocentowana pożyczka, którą spłacamy dopiero po ukończeniu studiów. Osoby przebywające na wizie studenckiej nie mogą się ubiegać o dotacje rządowe, jednakże w wielu szkołach na podstawie ewaluacji przedmiotów i uzyskania wysokiej średniej ze studiów z Polski, bądź podczas studiowania, mogą otrzymać stypendium oferowane przez daną szkołę. Istnieją również różnego rodzaju stypendia dla osób bez uregulowanego statusu pobytu. WIZY STUDENCKIE F-1 Istnieją dwie drogi uzyskania wizy studenckiej. Pierwsza z nich, to ubieganie się w Ambasadzie lub Konsulacie amerykańskim w Polsce. Jednak zanim będziemy starać się o tę wizę, cała dokumentacja musi być przygotowana w USA. Wizę F-1 możemy otrzymać na okres od 1 miesiąca do 5 lat. Wszystko zależy od tego, na jak długo planujemy przyjechać i uczyć się. Jeśli decydujemy przyjechać np. tylko na wakacyjny kurs języka angielskiego wówczas wizę możemy otrzymać na kilka miesięcy. Jeśli w trakcie nauki zdecydujemy się jednak kontynuować naszą edukację mamy możliwość przedłużenia wizy na kolejne miesiące czy lata bez konieczności opuszczania Stanów Zjednoczonych. Natomiast atutem otrzymania wizy studenckiej w Polsce jest możliwość opuszczania terytorium USA podczas nauki i ponowny powrót do nich, w przypadku gdy chcemy wyjechać do rodziny, na wakacje, na święta itd Niestety takiej możliwości nie mają osoby, które ubiegały się o wizę studencką na terenie USA, zamieniając swoją wizę turystyczną B-2 czy J-1. Po takiej zamianie wizy B-2 na F-1 jeśli wyjedziecie ze Stanów Zjednoczonych, musicie ponownie ubiegać się o wizę studencką ale już w Polsce. Teoretycznie osoba, która otrzymała status studenta nie powinna mieć problemów z ponownym otrzymaniem wizy. Ale życie niesie wiele niespodzianek i od strony praktycznej bywa to różnie. O wizę studencką może ubiegać się każda osoba. Jedynym ograniczeniem jest wiek, nie można mieć mniej niż 10 lat. Również, aby ubiegać się o wizę F-1 nie trzeba być studentem polskiej uczelni. Do amerykańskich szkół przyjeżdżają zarówno licealiści, studenci czy osoby dorosłe. Często zdarza się tak, że po miesięcznym okresie nauki chcielibyśmy dalej ją kontynuować. Nie ma problemu. Można utrzymywać wizę F-1 i dalej się uczyć bez ponownego wyjazdu do Polski. Również osoba przebywająca na wizie studenckiej może transferować się do innych szkół bez konieczności opuszczania USA i ubiegania się o wizę. Jednym z przywilejów posiadania wizy studenckiej jest możliwość otrzymania prawa jazdy oraz innych niezbędnych dokumentów. Po ukończeniu nauki z tytułem Associate, Bachelor czy Master zdobywamy tzw. praktyki OPT lub CPT, dzięki którym otrzymujemy roczne pozwolenie na pracę oraz Social Security Number (SSN). Jeśli jeden z członków rodziny ubiega się o wizę studencką F-1, pozostałe osoby otrzymują wizę F-2. Oznacza to, że jedynie osoba, która otrzymała wizę F-1 uczęszcza do szkoły ale pozostali jej członkowie mogą przebywać na terenie USA legalnie. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które posiadają dzieci poniżej 21 roku życia lub przebywają tu ze swoimi współmałżonkami. Reasumując to wszystko okazuje się, że przebywanie na wizie studenckiej ma wiele zalet i przywilejów. Dlatego też naprawdę warto się o nią ubiegać czy to na terenie Polski czy tutaj na miejscu i utrzymywać status studenta podczas naszego pobytu w USA. Nie mam również żadnych wątpliwości, że nowe doświadczenia, dobra znajomość języka angielskiego, otrzymanie dyplomu amerykańskiej uczelni otworzy nam drogę do wielu drzwi abyśmy mogli spełniać swoje marzenia i realizować się w tym co najbardziej lubimy. Informacje zostały przygotowane przez Annę Frontczak założycielkę Nobel International- Centrum Edukacji, które współpracuje z Uniwersytetami, Community Colleges, szkołami językowymi, pomaga osobom, które myślą o dalszej edukacji, uzyskaniem stypendium, wyborze szkoły,uznaniem studiów z Polski w Stanach Zjednoczonych, transferem między szkołami. Centrum Edukacji również pomaga w uzyskaniu wizy studenckiej w USA jak i w Polsce oraz zajmuje się tlumaczeniem dokumentów i pisaniem resume. Tel: Więcej informacji znajdziesz w dziale SZKOŁY. Informator Polonijny 2011/2012

3 Szkolnictwo publiczne w Chicago INFORMACJA OGÓLNA tel BIURO GŁÓWNEGO KURATORA tel fax BIURO D/S WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ tel BIURO NAUCZANIA I INSTRUKCJI DEPARTAMENT D/S JĘZYKÓW I KULTURY tel fax Departament Naucznia Językow i Kultury prowadzi następujace usługi: nadzoruje nauczanie języków obcych, ESL, programów dwujęzycznych i dwujęzykowych zapewnia ewaluacje świadectw z Polski (szkoły średnie) pomaga w uzyskaniu wiz studenckich F1 dla uczniów szkół średnich w systemie szkół chicagowskich NAUCZANIE SPECJALNE SPECJALNA EDUKACJA tel WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE tel TRANSPORT (AUTOBUSY SZKOLNE) TEL GORĄCA LINIA ZAPOBIEGANIE PRZE- MOCY (24 godziny ma dobę) CHICAGOWSKIE SZKOŁY PUBLICZNE - Chicago Public Schools 125 S. Clark, Chicago, IL Jean Claude Brizard Kurator Naczelny/Dyrektor Wykonawczy Noemi Donoso Kurator d/s Edukacji CERTYFIKACJA NAUCZYCIELI W STANIE ILLINOIS TEL PRZYJĘCIA UCZNIÓW Z POLSKI DO SZKÓŁ ŚREDNICH Uczniowie przyjeżdzajacy z Polski powinni przywieżć ze sobą następujace dokumenty, które potrzebne będą im w momencie przyjęcia do szkoły: metryka urodzenia świadectwo ukończenia drugiej klasy gimnazjum i każdej klasy powyżej paszport Dokumenty te potrzebne są przy dokonywaniu ewaluacji i przyjęciu do właściwej klasy w szkole średniej. Ewaluacji dokonuje Biuro d/s Nauczania Języków i Kultury. Do biura centralnego uczniowie kierowani są przez szkołę. Na spotkanie z urzędnikiem dokonującym ewaluacji należy sie umówić. Szkoły podstawowe i średnie akceptując ucznia wymagają również dodatkowych dokumentów, potwierdzających np. zamieszkanie rodziny w rejonie szkoły. Oficjalnie uznawane dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania w Chicago to: rachunki za opłaty (gaz, prąd, telefon), prawo jazdy stanu Illinois lub karta identyfikacyjna, akt własności domu, karta identyfikacyjna z pracy, karty MediPlan/Medicaid, karta do głosowania w USA, dokumenty sądowe, karta z Departamenu Opieki Społecznej, potwierdzony przez Urząd Pocztowy formularz zmiany adresu, czeki z Social Security lub Pomocy Społecznej Stanu Illinois. Szkoła sprawdzi również metrykę urodzenia i paszport. Szkoła nie ma uprawnień do sprawdzania statusu emigracyjnego ucznia ani jego numeru Social Security. Każde dziecko w stanie Illinois, które nie przekroczyło 17 roku życia ma prawo do bezpłatnej edukacji. Badania lekarskie i szczepienia należy dostarczyć do szkoły do 15 października. Formularze medyczne, które wypełnia lekarz można uzyskać w szkole. PRZYJĘCIA UCZNIÓW Z POLSKI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Uczniowie powinni być przyjmowani do szkoły podstawowej na podstawie metryki urodzenia i umieszczeni w klasie z rówieśnikami. Szkoła może prosić o świadectwa z zaliczonych wcześniej klas szkoły podstawowej. Należy mieć ze sobą świadectwo potwierdzające ukończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej. WAŻNE STRONY INTERNETOWE Informator Polonijny 2011/ Granice rejonu przynależącego do danej szkoły można sprawdzić na stronie internetowej: Strona internetowa CPS: Strona oferuje użyteczne informacje w sekcji dla rodziców oraz informacje dotyczące wszystkich oferowanych programów, typów szkół, przyjęć, egzaminów, etc. Informacje dotyczące przyjęć do szkół selektywnego naboru: Tel Składanie podań na stronie internetowej: https://apply.cps.edu/ POLISH BILINGUAL PROGRAMS Szkoły podstawowe z polskim programem dwujęzycznym: 1.Bridge N. New England, Chicago, IL Byrne S. Oak Park, Chicago, IL Canty N. Panama Ave, Chicago, IL Chicago Academy N. Austin Ave, Chicago, IL Dever N. Osceola Ave, Chicago, IL Dirksen W. Foster Ave, Chicago, IL Garvy N. Oak Park Ave, Chicago, IL Kinzie S. Mobile Ave, Chicago, IL Locke N. Oak Park Ave, Chicago, IL Oriole Park N. Oketo Ave, Chicago, IL Prussing N. Menard Ave, Chicago, IL Reilly W. School St, Chicago, IL Reinberg N. Major Ave, Chicago, IL Onahan W. Raven St, Chicago, IL Smyser N. Melvina Ave, Chicago, IL Twain S. Lotus Ave, Chicago, IL Szkoły średnie z polskim programem dwujęzycznym: 1.Kennedy W. 56th St, Chicago, IL Steinmetz N. Mobile Ave, Chicago, IL Taft W. Bryn Mawr, Chicago, IL A

4 A 228 POLSKIE SZKOŁY SOBOTNIE W METROPOLII CHICAGOWSKIEJ Zrzeszenie Nauczycieli Polskich zobacz str ADDISON Polska Szkoła im. Gen. Władysława Sikorskiego Driscoll Catholic High School 555 Lombard Rd., Addison, IL Janusz Boksa ALGONQUIN Polska Szkoła im. Św. Małgorzaty Marii 111 S. Hubbard St., Algonquin, IL Beata Rzadkowska Akademia Adama Mickiewicza P.O. Box 372, Algonquin, IL Małgorzata Kusiak - ARLINGTON HTS Polska Szkoła im. Jana III Sobieskiego pod patronatem Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego St. Peter Lutheran School 111 W. Olive St., Arlington Heights, IL Waldemar Warzecha BARTLETT Polska Szkoła im. Emilii Plater Eastview Middle School 321 N. Oak St., Bartlett, IL Ann Siek BRIDGEVIEW Polska Szkoła im. św. Fabiana Parafia św. Fabiana 8300 S. Thomas Ave., Bridgeview, IL Maria Pocica BUFFALO GROVE Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina 1100 W. Dundee Rd., Buffalo Grove, IL Wiktor Barczyk BURBANK Polska Szkoła Millenijna im. Mikołaja Reja Parafia św. Alberta 5555 State St., Burbank, IL Anna Pałasz CHICAGO Polska Szkoła im. Gen. Władysława Andersa Parafia św. Tekli 6723 West Devon Ave., Chicago IL Wanda Penar Polska Szkoła im. Ks. Prałata Cholewińskiego Parafia św. Kamila 5426 S. Lockwood Ave., Chicago IL Dyrektor Beata Kresso-Zielonka Polska Szkoła św. Ferdynanda Parafia św. Ferdynanda 5900 West Barry Ave., Chicago IL sr. Genowefa Potaczała Polska Szkoła im. Św. Jakuba Parafia św. Jakuba 5730 W. Fullerton Ave., Chicago IL sr. Agnieszka Michna Polska Szkoła im. św. Maksymiliana Kolbego Parafia św. Konstancji 5841 West Strong Ave., Chicago IL Jolanta Zabłocka Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej Parafia Pięciu Braci Męczenników 4327 S. Richmond, Chicago IL Stanisław Skubisz Polska Szkoła im. Gen. Tadeusza Kościuszki Parafia św. Władysława 5345 W. Roscoe Street, Chicago, IL N. Harlem, Chicago IL Polska Szkoła Millenijna im. Mikołaja Reja Parafia Daniela Proroka 5300 S. Natoma Ave., Chicago, IL Kazimiera Gal Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie Parafia św. Juliany 7400 W. Touhy Ave., Chicago, IL Agnieszka Trzupek Prywatna Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego pod patronatem Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego 4200 North Central Ave., Chicago IL North Luther High School 5700 W. Berteau Ave, Chicago, IL Waldemar Warzecha Polska Szkoła im. św. Trójcy Parafia św. Trójcy 1118 North Noble Street, Chicago IL Barbara Ignas Polska Szkoła im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika 5352 W. Belden Ave., Chicago IL Andrzej Sitko Parafialna Szkoła Polska im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Bazylika św. Jacka 3636 West Wolfram Ave., Chicago IL Ks. Michał Osuch - Prezydent ; Ewa Koch HARWOOD HTS Polska Szkoła im. Gen. Kazimierza Pułaskiego Parafia św. Rozalii 6740 West Montrose, Harwood Heights IL Ewa Wejda ITASCA Polska Szkoła im. Gen. Władysława Sikorskiego 500 N. Cherry St., Itasca, IL Janusz Boksa JOLIET Polska Szkoła im. św. Krzyża Parafia św. Krzyża 706 N. Broadway, Joliet, IL Janina Szocińska LEMONT Polska Szkoła im. Jana Pawła II w Lemont Parafia św. Cyryla i Metodego 608 John Sobieski St., Lemont IL Jolanta Tatara MCHENRY Polska Szkoła im. Jana Matejki Holy Apostles Parish 5211 Bull Valley Rd., McHenry, IL Hanna Walas MT. PROSPECT Akademia J. Polskiego im. W. Rutkiewicz 4230 E. Rand Rd., Suite B, Arlington Hts., IL więcej szczegółów na str NAPERVILLE Polska Szkoła im. Heleny Modrzejewskiej Neuqua Valley High School 3220 Cedar Glade Dr., Naperville IL Barbara Pańczyk NILES Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika Parafia św. Jana Brebeuf 8301 North Harlem Ave., Niles IL Bernarda Redlińska Polska Szkoła im. Ignacego Paderewskiego Parafia św. Izaaka 8149 Golf Rd, Niles, IL Anna Witowska-Gmiterek NORRIDGE Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego Parafia Divine Savior 7740 W. Montrose Ave., Norridge, IL Daniel Lach NORTHLAKE Polska Szkoła im. Św. Królowej Jadwigi St. John Vianney Parish 46 North Wolf Rd., Northlake, IL Włodzimierz Florek OAK LAWN Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej Louis de Monfort Parish 8840 S. Ridgeland., Oak Lawn, IL Stanisław Skubisz PALATINE Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina Palatine High School 1111 N. Rohlwing Rd. Palatine, IL 0067 Wiktor Barczyk PALOS HEIGHTS Polska Szkoła im. Ks. Prałata Cholewińskiego Southwest Chicago Christian School S. Oak Park Ave., Palos Heights, IL Małgorzata Siodlak RIVER GROVE Polska Szkoła im. Gen. Tadeusza Kościuszki Mother Guerin Prep 8001 W. Belmont Ave., River Grove, IL Elżbieta Stankiewicz ROCKFORD Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika Parafia św. Stanisława Kostki 201 Buckbee St., Rockford, IL Bogumiła Sas ROMEOVILLE Polska Szkoła im. Jana Pawła II w Lemont Parafia św. Andrzeja 606 Kingstone Dr., Romeoville, IL Jolanta Tatara SCHAUMBURG Polska Szkoła im. Czesława Miłosza Polish American Humanistic Acedemy Schaumburg High School 1100 W. Schaumburg Rd., Schaumburg, IL Anna Dunajewski SKOKIE Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie RP 5202 Old Orchard Rd., Skokie IL Krystyna Lewkowicz SUMMIT Polska Szkoła im. Św. Błażeja Parafia św. Błażeja 6101 South 75th Street, Summit IL Sr. Dorota Domin ; Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza Parafia św. Józefa 5641 S. 73th Ave., Summit IL Elżbieta Poremba TINELEY PARK Polska Szkoła im. Jana Brzechwy Andrew Victor High School 9001 W. 171st St., Tinley Park, IL WHEELING Polska Szkoła im. Juliusza Słowackiego, Parafia św. Józefa Robotnika 181 W. Dundee Rd., Wheeling IL Renata Rudnicka INDIANA GRANGER Polska Szkoła w Granger, Indiana Parafia św. Piusa X Fir Rd., Granger, IN Małgorzata Derbiszewska MUNSTER Polska Szkoła im. Św. Rafała Kalinowskiego Klasztor Karmelitów Bosych 1628 Ridge Rd. Munster, Indiana Bożena Matson WISCONSIN MILWAUKEE Polska Szkoła Sobotnia w Milwaukee 2427 S. 15th St., Milwaukee, WI Joanna Lewandowski MADISON Szkoła Polska w Madison Ewa Zylka Za pomoc w redagowaniu tej listy dziękujemy p. HELENIE ZIÓŁKOWSKIEJ z kwartalnika Głos Nauczyciela. Zobacz str. 225 Informator Polonijny 2011/2012

5 MIEDZYNARODOWA SZKO A IN YNIERSKA STUDIA TECHNICZNE W JÊZYKU ANGIELSKIM W POLSCE Z KONTYNUACJ W USA OFERUJE WE WSPÓ PRACY Z: PARTNERSKIM UNIWERSYTETEM ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ITT) W CHICAGO Oferuje studia w jêzyku angielskim na kierunkach: AUTOMATICS AND ROBATICS MECHATRONICS (Automatyka i Robotyka - Mechatronika) ENVIRONMENTAL ENGINEERING (In ynieria Œrodowiska ) MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (In ynieria Materia³owa) MINING ENGINEERING (Gór nictwo i Geologia) gdzie mo na znaleÿæ wstêpny formularz aplikacji. UL.MICKIEWICZA KRAKÓW TEL/FAX (+48-12) TEL (+48-12) Wszystkie dzieci: małe, duże wystartować chcą w Kangurze! ZAPRASZAMY WSZYSTKICH POLONIJNYCH UCZNIÓW OD KLASY 1 do 12 do Największego Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur Zawsze w marcu zapisy trwają od września do stycznia. Pamiątkowa koszulka, dyplom oraz podarunek - dla każdego uczestnika już w dniu konkursu. GRANTY PIENIĘŻNE, WAKACJE w EUROPIE - wśród nagród dla zwycięzców. Zadania są wybrane przez Międzynarodową Komisję stosownie do wieku uczestników. Konkurs odbywa sie w języku angielskim, a na życzenie po polsku, w prawie wszystkich stanach USA. 229 Informacja i zapisy na oraz: po godz. 18-tej po polsku i ang. A Informator Polonijny 2011/2012

6 A 230 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej ul. Św. Józefa 23/ Toruń Tel. (+48 56) , Fax (+48 56) Hotel Akademicki ul. Starotoruńska Toruń Tel. (+48 56) Fax (+48 56) Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów w naszej Uczelni. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zapewnia wyspecjalizowaną kadrę naukową, reprezentującą wiodące uczelnie krajowe i zagraniczne, a także najnowocześniejszy sprzęt audio-wizualny oraz komputerowy. O. Tadeusz Rydzyk CSsR, prof. WSKSiM Założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz pierwszy Rektor Uczelni w latach Założyciel i Dyrektor rozgłośni Radio Maryja, założyciel Fundacji "Lux Veritatis" i Telewizji Trwam, inspirator powstania ogólnopolskiego dziennika "Nasz Dziennik" oraz Fundacji Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. O. dr Krzysztof Bieliński CSsR Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od września 2007 r. Tytuł magistra otrzymał na Wydziale Teologii (Teologia Nowego Testamentu) Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1993 r. Studia specjalistyczne ukończył na Ludwig-Maximilians-Universität München w 2001 r., uzyskując tytuł doktora teologii w zakresie biblistyki. Przez cały okres studiów w Niemczech pracował w duszpasterstwie polonijnym przy Polskiej Misji Katolickiej w Monachium, prowadzonym przez polskich redemptorystów. Od 2001 r. zaangażowany jako wykładowca Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym redemptorystów, równocześnie też w pracy formacyjnej, najpierw jako socjusz prefekta przy Studium Filozofii w Krakowie, a następnie od 2002 do 2007 r. jako prefekt Studium Teologii w Tuchowie. Jest absolwentem Szkoły Wychowawców Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych ( ) prowadzonej przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich a także Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. FUNDACJA EDUKACYJNA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU P.O. BOX 34027, CHICAGO, IL 60634, Gdzie jest miłosierdzie i delikatność, tam nie ma ani zbytku, ani zatwardziałości serca. Święty Franciszek z Asyżu Napomnienia Fundacja Oświatowa Świętego Franciszka z Asyżu jest niedochodową organizacją, która powstała w celu pomocy emigrantom w dziedzinie zdobycia wykształcenia i podniesienia kwalifikacji potrzebnych do uzyskania lepszego statusu zawodowego i społecznego. FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI: - informacja o żródłach edukacji w USA - informacja o możliwościach uzyskania stypendiów - organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji oświatowych amerykańskich i polskich - poradnictwo wychowawcze i zawodowe - zakup książek dla szkół polonijnych - organizowanie szkoleń w zakresie: psychologii rozwojowej dziecka, etyki społecznej Kościoła, ochrony zdrowia, oświaty religijnej - prowadzenie kursów: języka angielskiego, hiszpańskiego oraz przygotowujących do testów: TOEFL, GED, SAT - pomoc w uzyskaniu obywatelstwa Stanów Zjednoczonych Naszym dążeniem jest także pomoc rodzinom emigrantów w dziele wychowania i wykształcenia dzieci w duchu religii katolickiej. Głównym źródłem dochodu fundacji są donacje wolne od podatku, które można przesyłać czekiem lub Money Order z podaniem nazwy fundacji w języku angielskim: St. Francis of Assisi Education Foundation na adres: ST. FR. OF A. EDU; P.O. BOX 34027; CHICAGO, IL Osoby zainteresowane podjęciem studiów na Uniwersytecie Madonna w jednym ośmiu kolegiów, w tym renomowanej Szkole Pielęgniarstwa i Szkole Biznesu, powinny skontaktować się z Admission Office, tel. (800) , STYPENDIA DLA STUDENTÓW POLSKIEGO POCHODZENIA The Kosciuszko Foundation Tuition Scholarship Program Kosciuszko Foundation Grants Office, 15 E. 65th Street, NY (212) The Annual Polish American Arts Association Scholarship Estelle von Wachel-Torres, M. D. (703) Pulaski Scholarship for Advanced Studies Mr. Marion V. Winters, 51 Camile Rd. Webster, MA Tel/Fax:(508) Skalny Scholarship Mary J. Wiesen-Kosinski, J.D., 516 Josef Hofmann Terrace, Aiken SC (803) Jan A. Gorecki's Scholarship PeterPaley...Tel.:(310) Fax:(310) The Polish Scholarship Fund, Inc. Polish Scholarship Fund, inc. 104 Camilus Park Drive, Camilus, NY Stan Musial Scholarship National Polish-American Sports Hall of Fame, Gallagher, Hamtramck, MI Polish National Alliance Scholarship Award Program Polish National Alliance Educational Department, 6100N. Cicero Ave., Chicago, IL Association of the Sons Poland Scholarship Association of the Sons of Poland Scholarship Committee, 333 Hackensack Street, Carlstad, NJ Tel.: (201) Fax:(201) INNE INSTYTUCJE OFERUJĄCE STYPENDIA: Based on Newsweek's "America's Hottest Colleges 2005" Edition and other sources. Informator Polonijny 2011/2012

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Polskie Dzieci w Brytyjskich Szkołach Podstawowych PRZEWODNIK DLA RODZICÓW Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Kwiecień 2010 1 2 Spis Treści Wstęp 5 Struktura szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji Justyna Rutkowska Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii Ekspertyza ta powstała na podstawie materiałów publikowanych przez rządowe i pozarządowe organizacje zajmujące się wyznaczaniem

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów M-618-PL Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów U.S. GOVERNMENT OFFICIAL EDITION NOTICE Use of ISBN Prefix This

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA nr 1 (71) luty 2015 PISMO UCZELNI Du i D p u i Ws S i + Wk K i + Wj = C + (1 - C) J i + Wb B i Dc D p c + Wu U i + Ww W i Skąd się biorą pieniądze na uczelni? s. 9 RZUT WSTECZ ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

ranking szkół wyższych >8 15, 18

ranking szkół wyższych >8 15, 18 Nr 115 (8931) Czwartek 19 maja ranking szkół wyższych Najlepszą wizytówką UJ są prestiżowe publikacje >3 UM w Białymstoku. To nie jest miejsce dla uśpionych docentów. >5 Tabele z wynikami >8 15, 18 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów

Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów StudiawNiemczech? Goracopolecam! Dorota Iwaszczuk z Polski jest studentka studiów doktoranckich na kierunku Geodezja na Technische Universität München.

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki i Niniejszy przewodnik ma Państwu pomóc w przejściu ze znanego, ale należącego już do przeszłości świata szkoły średniej do świata akademickiego, w

Bardziej szczegółowo