W kierunku bezpieczeństwa. Postępowanie z przestępcami seksualnymi w lokalnej społeczności.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W kierunku bezpieczeństwa. Postępowanie z przestępcami seksualnymi w lokalnej społeczności."

Transkrypt

1 W kierunku bezpieczeństwa. Postępowanie z przestępcami seksualnymi w lokalnej społeczności.

2 Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie niniejszą ulotką. Zawiera ona ważne przesłanie. Ma odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące osób skazanych za przestępstwa seksualne, które mieszkają obecnie w Twoim sąsiedztwie. Jednym z najtrudniejszych aspektów zapewniania bezpieczeństwa publicznego jest to, że niestety coś takiego jak społeczeństwo wolne od ryzyka nie istnieje. Chcielibyśmy, żeby było inaczej. Na szczęście istnieje wiele bardzo pożytecznych inicjatyw, o których warto wiedzieć. Na przykład policja i służby więzienne współpracują ściślej niż poprzednio z innymi instytucjami, np. lokalnymi samorządami czy służbami socjalnymi, w celu zminimalizowania ryzyka dla ludności. Te instytucje nadzorują także przestępców w ich miejscu zamieszkania. W ostatnich latach w celu zmniejszenia ryzyka wprowadzono w Szkocji znaczną liczbę przepisów i procedur. Niniejsza ulotka ma na celu przybliżenie wprowadzonych zmian. Znajdziesz w niej także: informacje dotyczące rozpowszechnionych błędnych przekonań na temat przestępców seksualnych. krótki przegląd ostatnich zmian przepisów i nowych procedur mają cych chronić ludność przed znanymi przestępcami seksualnymi informację o tym, do jakich danych na temat przestępców seksual nych możesz uzyskać dostęp wskazówki, jak uzyskać dalsze informacje

3 Pojęcia: przestępca seksualny oraz przestępstwo na tle seksualnym. Pojęcia: przestępca seksualny oraz przestępstwo na tle seksualnym to ogólne pojęcia, rozciągające się na szereg różnych rodzajów przestępstw. Między innymi gwałt, napaść na tle seksualnym, czynności seksualne z osobą nieletnią, przestępstwa za pośrednictwem Internetu, seksualne wykorzystywanie dzieci, obnażanie się w miejscu publicznym. Jednakże poszczególne przypadki mogą się znacznie od siebie różnić. Należy pamiętać, że dzieci nie są ofiarami wszystkich przestępstw na tle seksualnym i nie wszyscy przestępcy seksualni są pedofilami. Panuje również powszechne przekonanie, że większości przestępstw seksualnych dopuszczają się osoby obce. Rzeczywistość świadczy o czymś zupełnie innym. Znakomita większość przestępców seksualnych to osoby znane ofiarom. Często są to znajomi lub członkowie rodzin. W 86% wszystkich przypadków, w których niezbędne było podjęcie działań ochronnych, głównym znanym sprawcą lub podejrzanym o dopuszczanie się przestępstwa seksualnego był jeden z naturalnych rodziców dziecka. Jedynie w 1% przypadków przestępca był nieznany dziecku lub jego rodzinie. Dlatego też tak ważne jest, aby znajomi, sąsiedzi oraz inni członkowie społeczności lokalnej zgłaszali swoje obawy, jeśli je mają, ale jednocześnie również trzymanie się na baczności przed obcymi osobami. Przestępcy seksualni nie muszą wcale wyglądać na starych zbereźników. Mogą nimi okazać się mężczyźni, kobiety, osoby żyjące w związkach małżeńskich, rodzice, młodzi ludzie, osoby różnych ras, wyznań czy klas społecznych. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie wszyscy przestępcy seksualni są tacy sami. Niektórzy z nich głęboko żałują popełnionych czynów, prowadząc pożyteczny i zgodny z prawem tryb życia. Inni mają głębsze psychologiczne problemy wymagające intensywnej pomocy w kontrolowaniu swoich zachowań, a jednocześnie ochrony innych. Trzeba pamiętać, że znaczna liczba przestępstw seksualnych nie jest zgłaszana, w związku z tym wielu przestępców seksualnych nie jest znanych władzom. Oni żyją pośród nas, więc musimy podejmować stosowne środki ostrożności, minimalizujące zagrożenia ze strony takich osób. Szczegółowe informacje o tym, gdzie można znaleźć praktyczne porady dotyczące własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa swojej rodziny można znaleźć na końcu tej ulotki.

4 10 lat postępów. W ostatnich 10 latach wprowadzono szereg ważnych reform, między innymi: Usprawnienie rejestru przestępców seksualnych Poza imieniem, nazwiskiem i adresem, każdy przestępca seksualny jest obecnie zobowiązany do podania policji takich danych, jak numer paszportu i ubezpieczenia społecznego, dane dotyczące konta bankowego, próbka DNA, odciski palców oraz zdjęcia. W 98% przypadków te wymogi są spełniane. Im więcej informacji posiada policja, tym łatwiej jest im zidentyfikować i znaleźć małą grupę przestępców, którzy usiłują się ukryć. Niestosowanie się do nakazu zawiadamiania odpowiednich władz przez osoby znajdujące się w rejestrze przestępców seksualnych jest karane pozbawieniem wolności do lat pięciu. Osoby skazane za popełnienie przestępstwa seksualnego za granicą (bez względu na to, czy są obywatelami brytyjskimi, czy nie), które następnie przybywają do Wielkiej Brytanii, podlegają obecnie takiemu samemu obowiązkowi rejestracji, jakby popełnili to przestępstwo tutaj Wprowadzenie stanowisk funkcjonariuszy łącznikowych ds. przestępców seksualnych (Sex Offender Liaison Officers) nadzorujących przestępców mieszkających w lokalu należącym do samorządu lokalnego lub towarzystwa mieszkaniowego Poszerzenie uprawnień policji do przeprowadzenia rewizji w domach przestępców seksualnych Wprowadzenie sądowych zakazów Sexual Offences Prevention Order Nakładają one na danego przestępcę seksualnego prawne restrykcje odnośnie jego działań w społeczności lokalnej, np. w kontaktowaniu się z dziećmi, zbliżaniu się do placów zabaw czy szkół. Stosowanie w określonych przypadkach bransolet elektronicznych metoda obecnie stosowana w monitorowaniu przestępców, którzy dopuścili się przestępstw innych niż na tle seksualnym Zawieranie między instytucjami umów ochrony publicznej (MAPPA) Zobowiązują one policję, Szkocką Służbę Więzienną i inne władze (takie jak samorządy lokalne, wydziały mieszkaniowe, służba zdrowia) do współdziałania w celu oszacowania stopnia ryzyka, jakie może stanowić każdy przestępca.

5 W razie potrzeby opracowany zostaje plan i poczynione ustalenia dotyczące działań zabezpieczających przed potencjalnym ryzykiem. W zależności od stopnia ryzyka agencje mogą podjąć szereg różnych kroków, m.in.: Wizyty policji i rozmowy, zarówno zapowiedziane jak i nieza powiedziane Regularne spotkania z udziałem przedstawicieli różnych instytucji w celu podzielenia się informacjami o przestępcy i uzgodnienia planu działań zabezpieczających Bieżące przeglądy stopnia ryzyka, jakie sobą przedstawia każdy przestępca Dążenie do ograniczenia prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przestępstw, np. w ramach pracy w grupach samopomocowych organizowanych przez służby socjalne Wysyłanie przestępców z powrotem do więzienia za poważne przypadki nieprzestrzegania warunków zwolnienia z więzienia Ponowne postawienie przed sądem przestępców nie przestrzegających warunków nadzoru sądowego lub dopuszczających się kolejnych przestępstw w okresie nadzoru Tworzenie nadzorowanych mieszkań, gdzie można ściśle monitorować przestępców, ograniczyć ich swobodę wychodzenia na zewnątrz, a w wyjątkowych przypadkach zastosować bransolety elektroniczne Wszyscy przestępcy seksualni skazani na karę pozbawienia wolności powyżej 6 miesięcy są obecnie wypuszczani warunkowo i poddawani nadzorowi przez wyznaczoną do tego komórkę lokalnych służb socjalnych W każdym rejonie lokalne instytucje i służby zawierają porozumienie MAPPA. Na ten cel oraz szkolenia przeznaczono specjalne środki finansowe. Stworzenie nowej bazy danych ViSOR (Rejestr przestępców seksualnych i agresywnych) Policja, Departament Służb Socjalnych i Służba Więzienna ma dostęp do wszelkich dostępnych informacji przy dokonywaniu oceny ryzyka dla społeczeństwa ze strony przestępcy, a także osób, które nie zostały skazane, lecz są uważane za źródło potencjalnego zagrożenia. Informacje o znanych przestępcach seksualnych można obecnie ujawniać niektórym osobom, jeżeli dany przestępca stanowi konkretne zagrożenie dla tych osób lub ich najbliższej rodziny Przestępcy seksualni, którzy próbują się wymknać spod kontroli władz, a stanowią poważne zagrożenie dla dzieci Jeżeli przestępca seksualny zniknął, jego zdjęcie można zamieścić na ogólnodostępnej stronie internetowej najbardziej poszukiwani oraz w środkach masowego przekazu. Zapobieganie zatrudniania nieodpowiednich ludzi do pracy z dziećmi Utworzenie listy osób, którym zakazano pracy z dziećmi Jest to lista osób, które niepowinny pracować z dziećmi. Na liście znajdą się osoby, które zostały w przeszłości skazane za zachowania szkodliwe dla dzieci (m.in. wykorzystywanie seksualne), a które w dalszym ciągu stanowią zagrożenie. Stworzenie nowych kategorii przestępstw wobec dzieci, tj. podszywanie się pod rówieśników na stronach internetowych

6 Do jakich informacji o znanych przestępcach seksualnych mogę mieć dostęp? Po raz pierwszy opublikowano sprawozdanie roczne MAPPA dla Twojego rejonu. Zawiera ono przegląd lokalnych wydarzeń i zarys planów na kolejny rok. Podaje też, ilu znanych przestępców seksualnych zamieszkuje w Twoim rejonie. Jeżeli policja, Służba Więzienna, pracownicy socjalni lub pracownicy służby zdrowia żywią obawę, że jakaś osoba lub ktoś z jej rodziny jest bezpośrednio zagrożony, na podstawie jej doniesienia lub własnych dochodzeń, podzielą się oni z tą osobą informacjami niezbędnymi dla jej i jej rodziny bezpieczeństwa. Odpowiedzialne korzystanie z informacji. Osoby otrzymujące te informacje są zobowiązane, aby zostały one wykorzystane tylko do zamierzonych celów. Nie wolno ich używać do prześladowania przestępców, gdyż to może ich zachęcić do zejścia w podziemie. Oznaczałoby to większe ryzyko dla ludzi, gdyż wtedy przestępcy takiego nie można nadzorować ani monitorować. Patrząc w przyszłość. Obecnie w czterech miejscowościach kraju testowany jest system pozwalający ludziom w określonych przypadkach żądać od policji informacji na temat konkretnych osób na przykład, aby dowiedzieć się, czy nowy partner był w przeszłości karany za podobne przestępstwa. W przyszłości zostanie podjęta decyzja, czy takie rozwiązanie leży w najlepszym interesie bezpieczeństwa publicznego. Mogą one obejmować ujawnienie tożsamości konkretnych przestępców, ich adresów lub miejsc pracy. Takie informacje przekazywane są podczas osobistego spotkania. Inne osoby w Twojej społeczności lokalnej, np. dyrektor szkoły, pracodawca czy właściciel mieszkania mogą także zostać szczegółowo poinformowane o miejscowych przestępcach seksualnych, aby mogli oni pomóc chronić te osoby, za których bezpieczeństwo odpowiadają.

7 Ujawnianie danych przestępców seksualnych. W niektórych regionach USA przyjęto metodę ujawniania danych przestępców seksualnych, szczególnie tych, których ofiarami są dzieci nazwiska zwolnionych przestępców może sprawdzić każdy, zwykle na stronie internetowej. Wprawdzie takie całościowe podejście do publicznego ujawniania tożsamości przestępców seksualnych (nie biorąc pod uwagę indywidualnych przypadków, np. ciągłego stosowania się do nałożonych wymogów) w teorii może się wydawać dobrym zabezpieczeniem, jednak w praktyce nie zwiększa ono bezpieczeństwa publicznego. Nieograniczone ujawnianie tożsamości sprawców może zniechęcać ofiary do zgłaszania przestępstw ze względu na obawę o ich własną anonimowość. Jest ono też bodźcem dla ludzi do działań na własną rękę, co może spowodować, iż przestępca zdecyduje się na opuszczenie miejsca zamieszkania i osiedlenie się gdzie indziej - utrudnia to skuteczne kontrolowanie zachowań przestępców, zwiększając publiczne zagrożenie. Ponadto takie podejście daje ludziom fałszywe poczucie bezpieczeństwa, koncentrując ich uwagę na skazanych przestępcach seksualnych i na obawie przed obcymi, podczas gdy wiele przestępstw nie jest nigdy zgłaszanych, wobec czego wielu przestępców nie znajdzie się na publikowanych listach. Poza tym szacuje się, że w ¾ przypadkach ofiary znają osobiście przestępców seksualnych, którymi często okazują się członkowie rodzin. Przodujące organizacje charytatywne na rzecz dzieci, takie jak CHILDREN 1st, Barnardo s Scotland, rządowe agencje, np. SurvivorScotland, a także eksperci ds. nadzoru nad przestępcami publicznie oświadczyli, że ich zdaniem stosowany obecnie w Szkocji system gwarantuje większe bezpieczeństwo publiczne, niż ujawnianie ogółowo danych dotyczących przestępców seksualnych.

8 A co z ofiarami i świadkami? SurvivorScotland założono z inicjatywy rządu szkockiego w celu usprawnienia pomocy dla osób, które były seksualnie wykorzystywane w dzieciństwie. Poza uświadamianiem ludziom tego problemu SurvivorScotland szkoli również pracowników bezpośrednio zaangażowanych w pomoc. Strona internetowa SurvivorScotland zawiera różnorodne materiały o wykorzystywaniu seksualnym, odsyłacze do innych użytecznych witryn oraz informacje o lokalnych i ogólnokrajowych organizacjach pomocy. Adres strony internetowej: Victim Support Scotland świadczy na terenie całej Szkocji bezpłatną, poufną psychologiczną i praktyczną pomoc ofiarom i świadkom, w tym rodzicom, opiekunom i krewnym osób, które padły ofiarą takiego wykorzystywania. Ich infolinia: jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach , a w piątki Do innych środków wprowadzonych celem zrozumienia i respektowania potrzeb ofiar należy automatyczne uprawnienie świadków poniżej 16 lat do określonych specjalnych procedur mających ułatwić im składanie zeznań przed sądem. Jest to np. zeznawanie zza parawanu lub za pośrednictwem łącza TV z innego pomieszczenia w budynku sądu lub nawet spoza sądu. Ponadto ostatnio ofiary przestępstw, za które przestępstw ukarano co najmniej 18-miesięczym pozbawieniem wolności mogą zostać objęte programem VNS. Polega on na uprzednim zawiadamianiu ofiary o zwolnieniu przestępcy z więzienia.

9 Więcej informacji. Do kogo się zwrócić. Dalsze informacje na tematy omawiane w tej ulotce, a także praktyczne wskazówki dotyczace bezpieczeństwa dzieci i rodziców można znaleźć na stronie internetowej Coroczne sprawozdania MAPPA. Każdy zespół MAPPA publikuje co roku sprawozdanie. Omawia w nim, co wydarzyło się w okolicy i nakreśla plany na kolejny rok. Sprawozdanie można znaleźć na stronie internetowej rządu szkockiego: Organizacje, które oferują pomoc ofiarom przestępstw na tle seksualnym, dzieciom i dorosłym: Lokalna policja: Rape Crisis Scotland: Victim Support Scotland: mappa/mappa-publications

10 Jeżeli obawiasz się, że dziecko znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. zadzwoń pod 999 Kto jeszcze może pomóc: lokalna policja lokalne służby socjalne (social work services) pielęgniarka środowiskowa (health visitor) Jeżeli obawiasz się o dobro dziecka: Zadzwoń na infolinię National Child Protection (Ogólnokrajowa Ochrona Dzieci), tel albo wejdź na stronę Rodzice i opiekunowie mogą zadzwonić na ogólnokrajową, bezpłatną i poufną infolinię ParentLine Scotland, tel Infolinia jest czynna w godz w poniedziałki, środy i piątki i godz we wtorki i czwartki. Można również wysłać na adres: Porady na temat bezpieczeństwa w Internecie: Child exploitation and Online Protection Centre (Centrum Ochrony Dzieci przy Korzystaniu z Internetu, CeOP) na stronie internetowej umieściło wiele bardzo użytecznych porad dla młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych specjalistów. Informacje mogące pomóc rodzicom można znaleźć na stronie CeOP prowadzi również w imieniu lokalnej policji akcję most wanted (najbardziej poszukiwani), w ramach której ludność może pomóc policji w znalezieniu najbardziej poszukiwanych w Wielkiej Brytanii przestępców seksualnych. Aby otrzymywać aktualne wiadomości, można się zarejestrować na Jeżeli jesteś wykorzystywanym przez kogoś dzieckiem lub nastolatkiem. Zadzwoń na Childline Scotland, tel Jest to organizacja charytatywna, która świadczy bezpłatne, poufne porady wszystkim dzieciom mającym jakiekolwiek problemy. Jeżeli podejrzewasz kogoś w Twoim otoczeniu o to, że może mieć tendencje do seksualnego wykorzystywania dzieci albo obawiasz się swoich własnych myśli i zachowań wobec dzieci: Stop it Now! (zatrzymaj to teraz) udostępnia wszystkim dorosłym ściśle poufnie informacji, porad i wsparcia w celu zapobieżenia wykorzystywaniu seksualnemu. Do Stop it Now! można zadzwonić bezpłatnie pod numerem , Internet: Ogólne informacje o bezpieczeństwie dzieci Children 1st 83 Whitehouse Loan Edinburgh EH9 1AT Tel: Fax: Infolinia:

PODRĘCZNIK IOM. Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi

PODRĘCZNIK IOM. Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi PODRĘCZNIK IOM Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi Jesteśmy głęboko przekonani, że uporządkowane migracje odbywające się z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści migrantom, krajom i społeczeństwom.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej Konwencji, Uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać

Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać Brytyjska policja Funkcjonariusze policji noszą broń palną tylko w wyjątkowych okolicznościach. Zatrzymanie Stop and Search Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać każdą osobę. Zatrzymany musi być traktowany

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy odniesienia dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych. - Kontekst, dobre praktyki i zalecenia -

Europejskie ramy odniesienia dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych. - Kontekst, dobre praktyki i zalecenia - Europejskie ramy odniesienia dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych - Kontekst, dobre praktyki i zalecenia - Kolofon Koordynacja: Holandia (ANBO) Opracowany przez: Marlou

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów M-618-PL Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów U.S. GOVERNMENT OFFICIAL EDITION NOTICE Use of ISBN Prefix This

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce OŚRODEK BADAŃ HANDLU LUDŹMI Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytet Warszawski Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Sektory w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29. Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29. Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29 01248/07/PL WP 136 Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych przyjęta w dniu 20 czerwca Niniejsza grupa robocza została powołana na mocy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Katarzyna Szymielewicz Anna Mazgal Współpraca: Dorota Głowacka, Józef Halbersztadt INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM Państwa Strony niniejszej Konwencji, Preambuła mając na względzie wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska Aktualizacja 2010 Znaleźć pracę w Europie Przewodnik dla poszukujących pracy eures.europa.eu Komisja Europejska Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji, nie odpowiada za sposób

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ Szczecin 2009 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej www.razembezpieczniej.pl Skład komputerowy

Bardziej szczegółowo

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI Zasady i praktyka Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM wyznaje zasadę, że uporządkowane migracje z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści zarówno osobom

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Biuro Pracy HANDEL LUDZMI DO PRACY PRZYMUSOWEJ: JAK MONITOROWAC PROCES REKRUTACJI PRACOWNIKÓW MIGRUJACYCH

Międzynarodowe Biuro Pracy HANDEL LUDZMI DO PRACY PRZYMUSOWEJ: JAK MONITOROWAC PROCES REKRUTACJI PRACOWNIKÓW MIGRUJACYCH Międzynarodowe Biuro Pracy HANDEL LUDZMI DO PRACY PRZYMUSOWEJ: JAK MONITOROWAC PROCES REKRUTACJI PRACOWNIKÓW MIGRUJACYCH HANDEL LUDŹMI DO PRACY PRZYMUSOWEJ JAK MONITOROWAĆ PROCES REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo