Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014"

Transkrypt

1 Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej W r. w pogłowiu trzody chlewnej utrzymała się tendencja spadkowa. Według informacji GUS w końcu listopada r. w Polsce pogłowie trzody chlewnej liczyło niecałe 11 mln szt., o 1,2% mniej niż przed rokiem. Zmniejszenie liczby świń odnotowano w trzynastu województwach. W porównaniu ze stanem z końca listopada r. najgłębszy spadek (o 13%) pogłowia tych zwierząt nastąpił w woj. małopolskim. Liczebność trzody chlewnej najbardziej (o 6%) wzrosła w woj. wielkopolskim, w którym było utrzymywane prawie 36% krajowego pogłowia świń. Liczba świń zwiększyła się również w woj. mazowieckim (o 3%) i nieznacznie (o 0,2%) w woj. lubelskim. Krajowe pogłowie bydła Krajowe pogłowie bydła ogółem w grudniu r. wyniosło 5,6 mln szt. i było o 1,4% większe niż rok wcześniej. Spadek odnotowano jedynie w pogłowiu krów. Liczba cieląt wzrosła o 2% i przekroczyła 1,4 mln szt., a młodego bydła (w wieku 1 2 lata) zwiększyła się o 3,4% i wyniosła niecałe 1,4 mln szt. Ogółem bydła w wieku do 2 lat było 2,8 mln szt., o 2,7% więcej niż w grudniu r. mln sztuk 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,3 5,2 0,28 0,29 2,86 2,78 0,91 0,93 Pogłowie bydła w Polsce w latach (stan z grudnia) 5,4 0,28 5,3 0,31 2,80 2,68 0,99 1,03 5,4 0,27 2,74 1,05 1,10 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,6 0,31 0,30 0,31 0,32 0,34 0,37 2,77 2,68 2,64 2,57 2,47 2,44 1,19 1,23 1,26 1,32 1,37 1,22 1,21 1,31 1,26 1,34 1,39 1,42 1,39 1,36 1,39 1,42 4,0 Pogłowie trzody chlewnej według województw (stan z końca listopada) 0, cielęta młode bydło krowy ogółem bydło pozostałe mln sztuk 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ograniczenie pogłowia trzody chlewnej w Polsce nastąpiło we wszystkich grupach wiekowo-użytkowych, z wyjątkiem tuczników (których w listopadzie r. było o 1,5% więcej niż przed rokiem). Najbardziej (o 5,8%) zmalała liczba loch prośnych. Pogłowie prosiąt zmniejszyło się o 2%, a warchlaków o 2,5%. Liczby umieszczone nad poszczególnymi słupkami dotyczą pogłowia ogółem. Krajowy skup żywca rzeźnego Według danych GUS w grudniu r. do skupu dostarczono 92 tys. ton żywca wieprzowego, o ponad 1% więcej niż miesiąc wcześniej i o niecałe 1% więcej niż przed rokiem. Skup żywca wołowego ukształtował się na poziomie 24 tys. ton i był o 8,5% mniejszy niż w listopadzie r. oraz o 2% mniejszy niż w grudniu r. Żywca drobiowego skupiono 157 tys. ton, o 5% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 15% więcej niż rok wcześniej. W ostatnim miesiącu r. skup żywca rzeźnego wyniósł ogółem 274 tys. ton, o 3,5% mniej niż w listopadzie r., ale o 8% więcej niż w grudniu r. 1

2 tys. ton VII VIII IX W r. skup żywca rzeźnego osiągnął poziom tys. ton, o 4% wyższy niż w r. Wzrost skupu żywca ogółem był wynikiem zwiększenia dostaw drobiu (o 8% w odniesieniu do r.) i bydła (o 7%). Drobiu skupiono tys. ton, zaś bydła 431 tys. ton. O 1% mniejszy niż w r. był skup trzody chlewnej, który ukształtował się na poziomie tys. ton. Handel zagraniczny Skup żyw ca rzeźnego w w adze żyw ej o g ó ł e m b y d ł o X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII t r z o d a c h l e w n a d r ó b Pomimo spadku unijnej produkcji wieprzowiny w r. eksport produktów wieprzowych z UE w okresie jedenastu miesięcy tego roku ukształtował się na poziomie wyższym od notowanego w analogicznym okresie r., a import uległ zmniejszeniu. Według informacji Komisji Europejskiej (KE) w okresie styczeń listopad r. z UE do krajów trzecich wywieziono tys. ton asortymentu wieprzowego 1, o 1% więcej niż rok wcześniej. Głównymi krajami przeznaczenia były Rosja, Chiny i Hongkong, do których trafiło 59% unijnego eksportu wie- 1 Informacje KE dotyczące handlu UE produktami wieprzowymi, wołowymi i cielęcymi oraz drobiowymi z krajami trzecimi są danymi wstępnymi i zostały wyrażone w wadze produktu. przowiny. W okresie jedenastu miesięcy r. przywóz wieprzowiny do UE wyniósł tylko 31 tys. ton, tj. o 10% mniej niż przed rokiem. Wieprzowina sprowadzona do UE w 52% pochodziła ze Szwajcarii. W r. popyt zagraniczny na wieprzowinę przyczynił się do wzrostu wywozu tego mięsa z Polski. Eksport żywca, mięsa oraz tłuszczów i przetworów wieprzowych wyrażony w ekwiwalencie mięsa 2 w okresie pierwszych jedenastu miesięcy r. osiągnął nienotowany dotąd poziom 612 tys. ton, o 14% wyższy niż w tym samym okresie r. Zwiększenie eksportu asortymentu wieprzowego było możliwe dzięki wzrostowi importu trzody chlewnej. W okresie styczeń listopad r. do Polski sprowadzono ponad 4,6 mln szt. trzody chlewnej 3, o 32% więcej niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku (w tym import prosiąt i warchlaków wyniósł blisko 3,4 mln szt., o 24% więcej, a import tuczników 1,2 mln szt., o 85% więcej). W strukturze asortymentowej przywozu nadal jednak zdecydowanie dominowało mięso surowe (75% ogółu przywozu asortymentu wieprzowego wyrażonego w ekwiwalencie mięsa). Całkowity import do Polski produktów wieprzowych (w ekwiwalencie mięsa) osiągnął poziom 733 tys. ton i był o 6% większy niż rok wcześniej. Ujemne saldo polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym wyniosło 121 tys. ton wobec 150 tys. ton w okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2 Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. 3 Dane dotyczą trzody chlewnej objętej kodami CN: , , ,

3 r. Bilans polskiego handlu produktami wieprzowymi w ujęciu wartościowym również był ujemny i ukształtował się na poziomie 352 mln EUR wobec 345 mln EUR rok wcześniej. W r. wzrost konkurencji na światowym rynku wołowiny i zmniejszenie produkcji tego mięsa w UE przyczyniły się do spadku eksportu wołowiny i wzrostu importu do UE. Zmniejszenie unijnego wywozu asortymentu wołowego i cielęcego było także spowodowane zerowymi stawkami refundacji wywozowych 4. W okresie od stycznia do listopada r. unijny eksport produktów wołowych i cielęcych wyniósł 413 tys. ton, o 12% mniej niż w tym samym okresie r. Najwięcej (16%) wołowiny wywieziono do Rosji. Import asortymentu wołowego i cielęcego do UE wzrósł o 9%, do 310 tys. ton. Import ten w 73% odbywał się z Brazylii, Urugwaju i Argentyny. Wołowina produkowana w Polsce jest konkurencyjna cenowo na unijnym rynku, co sprzyja wzrostowi eksportu. W okresie od stycznia do listopada r. z Polski wywieziono 317 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, o 2% więcej niż w porównywalnym okresie r. Mięso wołowe stanowiło blisko 90% eksportu całego asortymentu wołowego przeliczonego na ekwiwalent mięsa. Wywóz mięsa wołowego był większy niż rok wcześniej, natomiast eksport żywca i przetworów wołowych uległ zmniejszeniu. Jednocześnie wzrósł 4 KE obniżyła stawki refundacji do zera z dniem 21 września r. (rozporządzenie nr 859/). import asortymentu wołowego i cielęcego, ale w dalszym ciągu był on niewielki. W okresie pierwszych jedenastu miesięcy r. do Polski przywieziono 25 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, o 4 tys. ton więcej niż w porównywalnym okresie r. Do wzrostu importu przyczynił się głównie zwiększony przywóz bydła, który osiągnął poziom 65 tys. szt. (11 tys. ton w ekwiwalencie mięsa), o ponad 70% wyższy niż przed rokiem. W ujęciu ilościowym nadwyżka handlu zagranicznego wołowiną i cielęciną wyniosła 292 tys. ton (w ekwiwalencie mięsa) i była o 1% większa niż w tym samym okresie r. Saldo wartościowe ukształtowało się na poziomie 899 mln EUR i było zbliżone do notowanego przed rokiem. Eksport produktów drobiowych z państw UE w okresie od stycznia do listopada r. osiągnął poziom tys. ton, o 1% wyższy od notowanego w tym samym okresie r. Drób eksportowany z UE w 40% trafił do Arabii Saudyjskiej, RPA, Beninu i Hongkongu. Równocześnie unijny import asortymentu drobiowego zmalał o 7%, do 746 tys. ton. Asortyment drobiowy importowany do UE w 63% sprowadzono z Brazylii, a w 28% z Tajlandii. W r. wzrósł polski eksport drobiu, ale dynamika wzrostu była słabsza niż w r. Spowolnienie tempa wzrostu eksportu w r. było wynikiem rosnącej produkcji drobiarskiej na świecie, w tym w UE. W okresie pierwszych jedenastu miesięcy r. eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych z Polski osiągnął nieno- 3

4 towany dotychczas poziom 643 tys. ton, o 9% wyższy niż w porównywalnym okresie r. Jednocześnie import asortymentu drobiowego zwiększył się o 10 tys. ton, do 88 tys. ton. W porównaniu z okresem od stycznia do listopada r. wzrósł przywóz żywego drobiu (o 10 tys. ton, do 44 tys. ton w ekwiwalencie mięsa). Tak jak w poprzednich latach sprowadzano też mięso drobiowe na cele przetwórcze (ogółem import mięsa drobiowego wyniósł 38 tys. ton, o 1% mniej niż w okresie pierwszych jedenastu miesięcy r.). Dodatni bilans ilościowy polskiego handlu drobiem wyniósł 555 tys. ton i był o 9% większy niż w okresie styczeń listopad r. Dodatnie saldo w ujęciu wartościowym osiągnęło poziom mln EUR, o 6% wyższy niż przed rokiem. Działania ARR na rynku mięsa obsługuje m.in. pięć funduszy promocji mięsa: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego i Fundusz Promocji Mięsa Końskiego. Zadaniem tych funduszy jest wspieranie marketingu i promocja produktów mięsnych oraz wzrost ich spożycia. Zgodnie z planem finansowym na 2014 r. głównymi zadaniami finansowanymi lub dofinansowanymi w br. z funduszy promocji mięsa będą kampanie i programy promocji: Piknik Wieprzowy, Program promocji mięsa wieprzowego, Smaki polskie wieprzowina polska tradycja, promocja materiału hodowlanego trzody chlewnej podczas regionalnych targów i wystaw, Smakuj Europę, Polska wołowina na polskim stole, Kampania promocyjna wędlin drobiowych, Piknik Drobiowy, promocja mięsa drobiowego i jego przetworów podczas targów SIAL 2014 w Paryżu, a także Promocja walorów jagnięciny, jako delikatesowej żywności funkcjonalnej o wysokich wartościach prozdrowotnych i walorach kulinarnych oraz promocja mięsa końskiego podczas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w Kętrzynie. Tendencje cenowe Krajowe ceny skupu żywca (bez VAT) Grudzień r. był czwartym z kolei miesiącem, w którym spadały średnie krajowe ceny skupu żywca wieprzowego. Według informacji GUS w ostatnim miesiącu r. trzodę chlewną skupowano przeciętnie po 5,28, o 3,5% taniej niż miesiąc wcześniej i o 1,5% taniej niż przed rokiem. Ceny skupu trzody chlewnej, bydła i drobiu 6,80 6,40 6,00 5,60 5,20 4,80 4,40 4,00 3,60 VII VIII IX X Za żywiec wieprzowy w skupie najmniej otrzymywali producenci z woj. pomorskiego (4,76 ) i śląskiego (5,05 ), a najwięcej producenci z woj. lubuskiego (5,52 ) i dolnośląskiego (5,49 ). XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII b y d ł o t r z o d a c h l e w n a d r ó b 4

5 Przeciętna cena skupu bydła ogółem (bez cieląt) wyniosła 6,10, a młodego bydła 6,32. Ceny te były o około 1% wyższe niż miesiąc wcześniej, ale o 7 8% niższe niż przed rokiem. Żywiec wołowy najtaniej skupowano od producentów z woj. lubuskiego (5,48 ) i pomorskiego (5,60 ), a najdrożej od producentów z woj. lubelskiego (6,75 ) i świętokrzyskiego (6,65 ). Średnia cena drobiu w grudniu r. wyniosła (według GUS) 3,99 i była o 1% niższa niż w listopadzie r. oraz o 2% niższa niż w grudniu r. Zakłady drobiarskie objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w grudniu r. za kurczęta brojlery płaciły przeciętnie 3,51, o 1% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 4% mniej niż przed rokiem. Indyki skupowano po 5,82, o 3% taniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 5% drożej niż rok wcześniej. Zgodnie z danymi ZSRIR w styczniu 2014 r. trzodę chlewną skupowano o 4% taniej niż w grudniu r., a indyki o 3% taniej. Ceny bydła natomiast wzrosły o 1%, a kurcząt były zbliżone do notowanych miesiąc wcześniej. Krajowe ceny zbytu mięsa (bez VAT) W grudniu r. odnotowano wzrost cen zbytu tusz, ale (poza cenami tuszek kurcząt) były one niższe niż przed rokiem. Według danych ZSRIR MRiRW w ostatnim miesiącu r. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe średnio po 7,71, nieco (o 2 gr/kg) drożej niż w listopadzie r., ale o 1% taniej niż w grudniu r. Ćwierćtusze wołowe zbywano przeciętnie po 12,29, nieznacznie (o 3 gr/kg) drożej niż w poprzednim miesiącu, ale o 8% taniej niż przed rokiem. Cena zbytu tuszek kurcząt ukształtowała się na poziomie 5,45, o 7,5% wyższym niż miesiąc wcześniej i o 2% wyższym niż przed rokiem. Za tuszki indyków otrzymywano średnio 9,46, o 3% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 0,4% mniej niż przed rokiem. 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 Zgodnie z danymi ZSRIR w styczniu br. ceny zbytu półtusz wieprzowych były o 5,5% niższe niż w poprzednim miesiącu, zaś ćwierćtusz wołowych o 2% wyższe. Ceny zbytu tuszek kurcząt były zbliżone do notowanych miesiąc wcześniej, a indyków uległy obniżeniu o 7%. Opłacalność produkcji trzody chlewnej w Polsce Ceny zbytu tusz i tuszek 5,00 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII półtusze w ieprzow e ćw ierćtusze w ołow e tuszki kurcząt tuszki indyków Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW. W grudniu r. w następstwie spadku krajowych cen skupu żywca wieprzowego oraz wzrostu targowiskowych cen zbóż nastąpiło dalsze zmniejszenie opłacalności chowu trzody chlewnej. Relacje cen skupu 5

6 żywca wieprzowego do targowiskowych cen zbóż nadal były jednak lepsze niż przed rokiem. W grudniu r. w przypadku żyta relacje cen wynosiły 7,8:1 wobec 8,3:1 w listopadzie r. i 6,8:1 w grudniu r. W przypadku jęczmienia relacje ukształtowały się na poziomie 6,3:1 wobec odpowiednio 6,6:1 i 6,0:1. W styczniu 2014 r. w Polsce odnotowano dalsze pogorszenie ekonomicznych warunków produkcji trzody chlewnej. Ceny prosiąt Zgodnie z danymi GUS w grudniu r. na krajowych targowiskach za 1 prosię otrzymywano średnio 169 zł. Było to o 2% mniej w Niemczech 59,10 EUR, zaś w Polsce 43,02 EUR. Ceny żywca i mięsa w Unii Europejskiej Podobnie jak w Polsce, w ostatnim kwartale r. również w UE obniżały się ceny trzody chlewnej. W grudniu r. (według informacji KE) żywiec wieprzowy skupowano przeciętnie po 170,13 EUR/100 kg (masy poubojowej schłodzonej klasy E), tj. o 1% taniej niż w listopadzie r. i o 2% taniej niż w grudniu r. Krajowa cena żywca wieprzowego tej klasy w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 168,41 EUR/100 kg. 200 Ceny rynkowe żywca wieprzowego w UE według masy poubojowej schłodzonej klasy E niż w poprzednim miesiącu i o 5% mniej niż rok wcześniej. Średnie ceny prosiąt na targowiskach 185 EUR/100 kg zł za sztukę VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dania Niemcy Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej. 160 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W dniach r. na krajowych targowiskach objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW przeciętna cena prosiąt wynosiła 172 zł za 1 sztukę i była o 4% wyższa niż przed miesiącem. Zgodnie ze wstępnymi danymi KE w UE w ostatnim tygodniu stycznia 2014 r. za jedno prosię płacono średnio 51,40 EUR, w tym w Danii 44,89 EUR, w Holandii 43,50 EUR, W dniach r. średnia krajowa cena wieprzowiny klasy E wynosiła 161,23 EUR/100 kg. Była ona wyższa niż m.in. we Francji, w Belgii, Holandii i Danii, ale niższa niż np. w Niemczech i na Węgrzech. W UE za wieprzowinę płacono przeciętnie 164,33 EUR/100 kg. Przeciętna cena skupu bydła rzeźnego w grudniu r. w UE kształtowała się na poziomie 391,98 EUR/100 kg (masy poubojowej schłodzonej klasy R3) i była o 1% wyższa od notowanej miesiąc wcześniej, ale 6

7 o 1,5% niższa niż przed rokiem. W Polsce cena żywca wołowego tej klasy w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 306,37 EUR/100 kg i była nieco (o 0,3%) wyższa od notowanej w poprzednim miesiącu, ale o 8% niższa niż rok wcześniej. Mniej niż w Polsce za bydło płacono wyłącznie w krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii. EUR/100 kg Ceny rynkowe żywca wołowego w UE według wagi poubojowej schłodzonej klasy R3 w UE tuszki kurcząt sprzedawano przeciętnie po 191,86 EUR/100 kg, zaś w Polsce po 132,33 EUR/100 kg. EUR/100 kg Ceny zbytu tuszek kurcząt brojlerów w UE VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Niemcy Polska W. Brytania średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Włochy Holandia Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej. W ostatnim tygodniu stycznia 2014 r. w UE za wołowinę klasy R3 płacono przeciętnie 394,69 EUR za 100 kg, a w Polsce 314,16 EUR za 100 kg. W grudniu r. tuszki kurcząt brojlerów (z szyjami) zbywano w UE średnio po 190,96 EUR/100 kg, o 2% drożej niż miesiąc wcześniej, ale o 2% taniej niż przed rokiem. Krajowa cena wyrażona w walucie unijnej wyniosła 128,83 EUR/100 kg i była najniższa w UE. Tuszki kurcząt w Polsce były o 6% droższe niż miesiąc wcześniej, ale o około 20% tańsze niż przed rokiem. W dniach r. (według KE) 7

8 Miesięczny skup żywca rzeźnego Okres zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % tys. ton tys. ton tys. ton miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna I 277,2-8,2 3,0 90,2-20,9-24,3 20,5-7,1-11,5 165,5 0,3 31,8 Skup meldunkowy II 244,5-11,8-3,5 87,3-3,2-25,9 18,5-9,7-20,2 137,6-16,8 23,8 III 269,5 10,3-7,2 96,2 10,3-27,2 25,1 35,7-13,1 146,9 6,8 14,8 IV 250,5-7,2-7,8 86,4-10,2-29,9 20,8-17,3-11,7 142,0-3,4 15,2 V 266,6 6,5-2,3 93,5 8,3-18,1 25,7 23,9-2,8 146,2 3,0 11,7 VI 246,2-7,7-8,5 82,5-11,8-24,2 23,8-7,4 2,0 138,8-5,0 2,5 VII 245,8-0,1-2,3 82,3-0,2-25,1 23,8-0,1-5,2 138,5-0,2 20,2 VIII 260,7 6,0-4,7 85,4 3,7-26,2 23,2-2,3-8,5 150,9 8,9 15,0 IX 244,9-6,1-10,6 81,1-5,0-27,1 23,7 2,1-10,4 139,0-7,9 3,0 X 288,4 17,8 2,0 97,4 20,2-17,4 26,4 11,1 4,9 163,5 17,7 18,2 XI 272,7-5,4-2,7 91,2-6,4-22,2 27,0 2,5 8,2 153,6-6,1 11,9 XII 253,2-7,2-16,2 91,2 0,0-20,0 24,0-11,2 8,8 137,0-10,8-16,9 Skup sprawozdawczy 4 507,6 x -1, ,6 x -11,1 528,4 x -4, ,5 x 9,4 I 276,2 9,1-0,4 96,7 6,0 7,2 25,1 4,5 22,5 153,4 11,9-7,3 Skup meldunkowy II 252,2-8,7 3,2 85,9-11,2-1,6 23,6-5,9 27,6 141,7-7,6 3,0 I-XII * tys. ton III 269,6 6,9 0,0 93,5 8,8-2,9 24,9 5,6-0,8 150,0 5,8 2,1 IV 277,0 2,7 10,6 91,9-1,7 6,3 26,0 4,4 25,3 158,1 5,4 11,4 V 269,2-2,8 1,0 89,6-2,4-4,2 27,3 4,9 6,0 151,2-4,4 3,4 VI 254,1-5,6 3,2 81,0-9,6-1,7 29,1 6,8 22,3 143,0-5,4 3,0 VII 280,4 10,4 14,1 89,4 10,4 8,6 28,5-2,2 19,6 161,5 13,0 16,6 VIII 262,0-6,6 0,5 84,4-5,7-1,1 24,5-14,0 5,4 152,1-5,8 0,8 IX 267,5 2,1 9,2 87,2 3,3 7,5 26,3 7,5 10,9 152,9 0,5 10,0 X 305,4 14,2 5,9 96,7 10,9-0,8 28,8 9,2 9,0 178,9 17,1 9,5 XI 283,7-7,1 4,0 90,6-6,3-0,6 25,7-10,6-4,8 166,4-7,0 8,4 XII 273,7-3,5 8,1 91,8 1,3 0,7 23,5-8,5-1,9 157,5-5,4 14,9 * - skorygowano o dane ze skupu sprawozdawczego za I półrocze r ,2 x 4, ,4 x -0,8 431,4 x 6, ,6 x 7,9 Skup meldunkowy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. Żywiec rzeźny ogółem Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy 8

9 Miesięczne ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) Trzoda chlewna Bydło ogółem bydło młode Drób Okres zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna I 5,19-6,9 39,9 6,59 3,8 26,0 6,96 3,7 23,5 4,25-2,0 22,2 II 5,34 2,9 35,2 6,58-0,2 23,6 6,93-0,5 20,9 4,18-1,7 10,8 III 5,20-2,7 23,0 6,41-2,6 12,4 6,78-2,1 10,9 4,11-1,7 2,6 IV 5,29 1,8 18,3 6,32-1,4 10,0 6,56-3,3 5,7 4,09-0,3 0,4 V 5,36 1,4 21,6 6,31-0,3 8,8 6,51-0,8 4,8 4,12 0,7 5,4 VI 5,62 4,9 23,1 6,42 1,8 13,6 6,65 2,2 9,8 4,36 5,9 8,2 VII 5,54-1,5 16,3 6,45 0,4 16,8 6,78 2,0 15,5 4,51 3,4 4,9 VIII 5,69 2,7 19,6 6,61 2,6 12,6 7,04 3,8 12,3 4,46-1,1 1,8 IX 5,91 3,9 18,1 6,61 0,0 10,9 6,97-0,9 9,4 4,45-0,3-1,0 X 5,93 0,3 16,8 6,46-2,3 7,6 6,82-2,2 6,3 4,32-2,9-0,7 XI 5,72-3,5 9,9 6,55 1,3 7,1 6,93 1,6 7,0 4,16-3,6-1,1 XII 5,36-6,2-3,8 6,58 0,5 3,6 6,88-0,7 2,6 4,06-2,5-6,4 * 5,40 x 19,5 6,40 x 14,6 6,82 x 10,5 4,18 x 2,5 I 5,13-4,4-1,2 6,56-0,3-0,5 6,84-0,6-1,7 3,98-2,0-6,5 II 5,18 1,1-2,9 6,62 0,8 0,5 6,85 0,1-1,2 3,99 0,4-4,5 III 5,36 3,3 3,1 6,37-3,7-0,7 6,57-4,1-3,2 4,26 6,8 3,8 IV 5,30-1,1 0,1 6,38 0,1 0,9 6,53-0,5-0,3 4,13-3,1 0,9 V 5,16-2,6-3,8 6,19-3,0-1,9 6,34-3,0-2,6 4,23 2,5 2,7 VI 5,56 7,6-1,2 6,18-0,1-3,8 6,34 0,0-4,7 4,30 1,5-1,5 VII 5,80 4,4 4,7 6,05-2,2-6,2 6,26-1,2-7,7 4,58 6,7 1,6 VIII 5,97 3,0 4,9 6,02-0,4-9,0 6,26 0,1-11,0 4,59 0,1 2,9 IX 5,96-0,2 0,8 6,11 1,5-7,6 6,30 0,6-9,6 4,53-1,4 1,8 X 5,73-3,8-3,3 6,11-0,1-5,5 6,33 0,5-7,1 4,27-5,7-1,2 XI 5,47-4,5-4,2 6,04-1,1-7,8 6,28-0,8-9,4 4,01-5,9-3,6 XII 5,47-4,5-4,2 6,04-1,1-7,8 6,28-0,8-9,4 4,01-5,9-3,6 I-XII 5,39 x 0,0 6,27 x -2,3 6,43 x -5,7 4,24 x 0,8 * - na podstawie skupu sprawozdawczego. 9

10 Ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) według siedziby producenta Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy Wyszczególnienie w grudniu r. w zmiana ceny w % w grudniu zmiana ceny w % w grudniu zmiana ceny w % r. r. miesięczna roczna w miesięczna roczna w miesięczna roczna POLSKA 5,28-3,5-1,5 6,10 1,0-7,4 3,99-0,7-1,8 Dolnośląskie 5,49-3,9-1,5 6,26 4,0-5,0 4,31-5,3-8,4 Kujawsko-pomorskie 5,31-2,5-2,4 6,20 0,0-8,7 4,17 1,5-1,0 Lubelskie 5,26-1,4-2,6 6,75-0,7-6,4 4,08-0,5-1,3 Lubuskie 5,52-4,4 3,8 5,48-1,3-13,5 4,82-5,4 4,6 Łódzkie 5,20-1,5-1,7 6,15 3,4-5,8 3,69-3,7-4,2 Małopolskie 5,23-1,5-2,3 6,06-3,3-6,7 3,85 7,3 3,1 Mazowieckie 5,32-5,8-1,9 5,92-0,2-6,0 3,66 4,4-1,2 Opolskie 5,14-1,9-1,8 6,04 3,9-9,0 3,53 5,8-0,9 Podkarpackie 5,31-0,2-2,0 5,80 6,5-2,8 3,71 1,0 1,9 Podlaskie 5,25-8,3-4,5 5,85 3,1-8,4 3,74-1,3-4,4 Pomorskie 4,76-8,3-7,2 5,60 3,0-9,2 3,69 8,7-0,8 Śląskie 5,05-0,7-1,0 5,97-2,4-9,0 3,69 7,8 7,1 Świętokrzyskie 5,14-4,6-6,1 6,65 7,8-4,6 3,72 8,2 0,9 Warmińsko-mazurskie 5,32-8,5-2,0 5,84-0,1-12,4 5,48 0,2 3,7 Wielkopolskie 5,43-2,0 0,8 6,18 1,0-7,0 3,89-6,1-4,8 Zachodniopomorskie 5,41-1,9-0,5 5,99-1,3-5,7 3,59-3,6-7,8 10

11 Miesięczne ceny skupu kurcząt i indyków oraz ceny zbytu tuszek kurcząt i indyków (bez VAT) Okres żywca kurcząt brojlerów Ceny skupu indyków tuszek kurcząt patroszonych "65%" z szyjami Ceny zbytu tuszek indyków patroszonych "73%" zmiana w % zmiana w % zmiana w % zmiana w % miesięczna roczna żywca miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna I 3,52-2,0 9,1 5,78-1,4 16,6 5,29-1,5 6,9 9,10-7,6 25,2 II 3,73 5,9 8,6 5,56-3,8 10,0 5,86 10,8 9,9 8,83-3,0 19,7 III 3,74 0,3-1,6 5,52-0,7 6,4 5,77-1,5-3,5 8,86 0,3 14,1 IV 3,77 0,7-3,6 5,40-2,2-2,7 5,79 0,3-6,3 8,84-0,2-2,6 V 3,87 2,8 6,3 5,30-1,9-8,8 6,06 4,7 14,6 8,79-0,6 7,3 VI 4,05 4,8 14,5 5,31 0,2-12,0 6,34 4,6 19,2 8,87 0,9 4,0 VII 4,08 0,6 12,7 5,33 0,3-11,3 6,29-0,8 12,8 8,81-0,7 1,0 VIII 4,02-1,5 3,9 5,25-1,5-10,8 6,06-3,7-0,1 8,41-4,5-5,3 IX 4,02 0,0 1,7 5,24-0,2-9,9 5,95-1,8-3,6 8,52 1,3-6,6 X 3,88-3,5 0,7 5,42 3,4-7,2 5,67-4,7-3,4 8,51-0,1-6,3 XI 3,76-3,1 1,1 5,53 2,0-5,8 5,39-4,9-2,5 8,81 3,5-4,4 XII 3,66-2,7 1,8 5,55 0,4-5,3 5,35-0,7-0,4 9,50 7,8-3,6 3,84 x 4,4 5,43 x -4,0 5,82 x 3,2 8,82 x 2,7 I 3,72 1,6 5,6 5,54-0,2-4,2 5,55 3,7 4,9 8,46-10,9-7,0 II 3,84 3,2 2,9 5,59 0,9 0,5 5,89 6,1 0,5 8,60 1,7-2,6 III 4,01 4,4 7,2 5,59 0,0 1,3 6,17 4,8 6,9 9,39 9,2 6,0 IV 3,93-2,1 4,3 5,59 0,0 3,5 5,81-5,8 0,3 8,59-8,5-2,8 V 3,97 1,1 2,6 5,67 1,4 7,0 6,28 8,1 3,6 8,57-0,2-2,5 VI 4,06 2,3 0,1 5,93 4,6 11,6 6,32 0,6-0,3 9,05 5,6 2,0 VII 4,17 2,7 2,2 6,09 2,7 14,3 6,46 2,2 2,7 8,74-3,4-0,8 VIII 4,13-1,0 2,7 6,16 1,1 17,3 6,47 0,2 6,8 9,20 5,3 9,4 IX 4,06-1,7 1,0 6,27 1,8 19,7 6,14-5,1 3,2 9,09-1,2 6,7 X 3,69-9,1-4,9 6,29 0,3 16,0 5,35-12,9-5,6 9,17 0,9 7,8 XI 3,47-6,0-7,7 6,00-4,5 8,5 5,07-5,2-5,9 9,15-0,2 3,9 XII 3,51 1,2-4,1 5,82-3,0 4,9 5,45 7,5 1,9 9,46 3,4-0,4 3,88 x 1,0 5,88 x 8,2 5,91 x 1,6 8,96 x 1,5 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW. 11

12 Ceny rynkowe 1) w UE w grudniu r. Kraj/Gatunek zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % EUR/100 kg EUR/100 kg miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna Średnio w UE 170,13-0,8-1,6 391,98 0,7-1,5 190,96 1,7-1,6 Belgia 150,49-2,7-5,2 337,79-0,2-4,6 174,86 4,8-3,3 Bułgaria 201,06-5,1-3, ,71-2,5-12,6 Czechy 170,26-0,9-6,9 299,63-1,3-13,9 182,96-2,2-8,6 Dania 158,40-2,8-5,3 389,65-0,3-3,4 244,33-6,0-6,5 Niemcy 170,18 0,6-2,1 374,69-0,1-9,2 266,00 0,0 3,9 Estonia 171,13-2,5-4,1 303,93 1,8-4, Grecja 200,38 0,5-3,4 432,20-0,9 0,0 203,12 0,1-3,1 Hiszpania 179,07-2,7 2,8 387,59 2,5 0,2 169,58-1,9-10,1 Francja 153,03-2,0-3,1 387,83 0,8-1,0 225,00 0,0-2,2 Chorwacja 171,76 0,9-341, ,84 0,5 - Irlandia 165,89-3,2-3,3 388,76-0,2 0,2 180,00 0,0 0,0 Włochy 193,49 4,3 2,6 422,13 2,7 3,1 240,08 5,0 2,2 Cypr 190,28-2,3-3, ,60 0,0 0,6 Łotwa 182,43-0,4-4,0 241,55 6,8-0,9 153,09-13,7-16,5 Litwa 175,63 0,2-2,8 283,37 3,2-10,4 147,67-0,4-5,2 Luksemburg 160,98-2,3-7,1 383,76-0,6-2, Węgry 171,02 1,2-1,3 260,18 7,0-10,1 167,37-0,7-24,8 Malta 237,00 0,0 4, ,50 0,1 19,9 Holandia 152,66 0,9-3,1 327,79 1,7-2,9 198,62 0,5 0,2 Austria 167,79-1,1-0,9 376,70 1,6-5,2 195,95 0,5 48,4 Polska 168,41-0,6-3,2 306,37 0,3-8,3 128,83 6,3-19,5 Portugalia 170,21-0,6-2,5 367,89-0,1 1,2 151,71-0,1-18,9 Rumunia 186,43-3,4-4,8 259,22 1,4 0,2 155,03-1,0-27,3 Słowenia 170,33-1,3-0,2 339,43-0,5-10,6 195,81-4,5-4,0 Słowacja 173,98-2,8-5,8 304,60-3,7-15,8 195,42 3,8-25,8 Finlandia 172,33 0,7-4,8 397,41 0,0 1,4 269,75-0,9 7,7 Szwecja 185,22-2,0 0,1 365,66-1,7-8,3 241,62 2,8 59,0 Wielka Brytania 199,72 0,0 3,4 472,42-1,2 3,3 155,65 0,2 2,4 1 Euro = 4, średni kurs w grudniu r. 1) cena rynkowa - uśrednione ceny (za masę poubojową) z poszczególnych krajów z ważniejszych rynków i klas zwierząt. - brak danych. Ceny skupu świń rzeźnych * (masa poubojowa schłodzona kl. E) EUR/100 kg * - (data odczytu 06 lutego 2014 r.). Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych z Komisji Europejskiej i NBP. Ceny skupu bydła rzeźnego (masa poubojowa schłodzona kl. R3) Cena zbytu tuszek kurcząt * "65 %" 12

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W ostatnim tygodniu października 2013 r. w Polsce przeważały spadki cen skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu maja 2015 r. odnotowano wzrost krajowych cen zakupu żywca rzeźnego oraz cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny zbytu ćwierci wołowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Od połowy października br. utrzymuje się spadkowa tendencja krajowych cen skupu trzody chlewnej. W dniach 18-24.11.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu października br. w Polsce obniżyły się ceny skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca W dniach 21-27.10.2013 r. (według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.10.2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,77. Było

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca W dniach 25.11-01.12.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) w Polsce za żywiec wieprzowy w skupie otrzymywano średnio

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu lipca br. w krajowym skupie obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, kurzego i indyczego, niewielki wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W marcu r. w Polsce odnotowano znaczący wzrost skupu żywca rzeźnego. Krajowy skup żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Na przełomie sierpnia i września br. odnotowano obniżkę cen skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lutym r. odnotowano spadek krajowego skupu żywca rzeźnego. Nadal był on jednak znacząco

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Wraz ze spadkiem cen wieprzowiny na rynku UE, obniżyły się krajowe ceny skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Zwiększenie produkcji trzody chlewnej, bydła oraz drobiu w Polsce 1 znajduje odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton mln ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Skup żywca utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W porównaniu z

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lipcu r. krajowy skup żywca wieprzowego (zgodnie z informacją GUS) wyniósł 117 tys.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Krajowy skup żywca W czerwcu 2017 r., w wyniku większych dostaw żywca drobiowego i wołowego, zwiększeniu uległ skup żywca rzeźnego ogółem i według GUS wyniósł 465 tys. ton. Był on o 20% większy

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/2015 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej Spadek cen zbóż po zbiorach w 2013 r. przyczynił się do odwrócenia w r. spadkowej tendencji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II Tabela. 6. Handel zagraniczny drobiem (w tys. ton wagi produktu) Wykres 6. Średnie miesięczne ceny sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka kurczaka 65%, w euro za 100 kg) Handel

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 3/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 48/2017

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU Warszawa,.10.19 CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU r. Produkty I-VI VII-XII VIII w złotych = 100 VIII = 100 CENY SKUPU Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: Pszenica... 50,55 46,22 64,78 68,83 148,9 106,3

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 16/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 19/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 45/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 30/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 15/2017

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8 Warszawa,.7.2 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU r. I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU VI = 1 V = 1 Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,7 186,9 99,8 Żyto...

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I OID (272) 5/2014 Rynek drobiu w 2013 roku cz. I W 2013 roku rynek drobiarski w Polsce cechowało wolniejsze, w porównaniu z rokiem poprzednim, tempo wzrostu produkcji popytu krajowego i obrotów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2 Warszawa, 2012.08.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r. 2011 2012 I-VI -XII VI w złotych CENY SKUPU 2011 = 100 VI 2012= 100 Pszenica... 93,17 76,10 90,69

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 41/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20. 02. 2017 r. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w styczniu 2017 r. Na rynku rolnym w styczniu 2017 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 49/2017

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.09. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w sierpniu r. W sierpniu r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów roślinnych,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 35/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 36/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 27/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 09/2007 01 marca 2007 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2 Warszawa,.09.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 2012 I-VI VII-XII VII w złotych CENY SKUPU 2012 = 100 VII = 100 Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6 Warszawa, 211.6.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 211 r. 211 I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU V = 1 IV 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 21,2

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 r. W czerwcu 2017 r., w skupie i na targowiskach utrzymywał się wzrost cen większości podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Handel zagraniczny W 2013 roku eksport drobiu rósł wolniej niż w roku poprzednim, lecz nadal stanowił ponad jedną trzecią krajowej produkcji mięsa drobiowego i był głównym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21. 03. 2017 r. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w lutym 2017 r. Na rynku rolnym w lutym 2017 r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach w skali miesiąca

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7 Warszawa, 211.1.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 211 r. 21 211 I-VI VII-XII VIII w złotych CENY SKUPU 21 = 1 VIII 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 75,48

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 16/2007 19 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 14/2007

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Szacunek niższych niż przed rokiem zbiorów, opóźnienia w ich realizacji spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz na razie względnie małe

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 2/ marca 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: STYCZEŃ LUTY 2014r. POLSKA.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 2/ marca 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: STYCZEŃ LUTY 2014r. POLSKA. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 2/ 20 marca r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8 Warszawa, 2014.10.20 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r. 2013 2014 I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU IX 2013 = 100 VIII 2014= 100 Pszenica...

Bardziej szczegółowo

Pogłowie w Polsce za. MRiRW ZSRIR na podstawie GUS

Pogłowie w Polsce za. MRiRW ZSRIR na podstawie GUS Pogłowie w Polsce za MRiRW ZSRIR na podstawie GUS POMORSKIE stan pogłowia dane ARiMR i obliczenia własne Na rok/dzień Ilość stad Sztuk fizycznych Średnio w stadzie (sztuk) 1.09.2012 15 852 1 229 392 77,6

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.08.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w lipcu 2017 r. W lipcu 2017 r., w skupie odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów rolnych, wzrosły

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu .pl https://www..pl Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 27 września 2016 Produkcja drobiu w Unii Europejskiej stale rośnie, konsumenci wciąż bowiem chętnie spożywają

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/2008 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.04.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r. Na rynku rolnym w marcu 2015 r., w porównaniu z lutym 2015 r. odnotowano zarówno w skupie, jak

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 35/2006

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/ 19 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów mlecznych W Polsce postępuje proces redukcji pogłowia krów mlecznych. Jednak notowane w drugiej połowie 2013 r. rekordowo wysokie ceny skupu mleka przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach.

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.05.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w kwietniu 2015 r. Na rynku rolnym w kwietniu 2015 r., w porównaniu z marcem 2015 r. odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Niesłabnący popyt na zboŝa wysokiej jakości przyczynił się do utrzymania wzrostowej tendencji cen zbóŝ podstawowych na rynku krajowym w końcu stycznia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 11/2008 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2 Warszawa,.03.18 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM r. I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU II = 100 I = 100 Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2016 r. Na rynku rolnym w czerwcu 2016 r., w porównaniu z majem 2016 r., wzrosły ceny większości produktów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 12/2010

Bardziej szczegółowo

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.06.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w maju 2016 r. Na rynku rolnym w maju 2016 r., w porównaniu z kwietniem 2016 r., odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 11/2013

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 10/2013

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 3/2011

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 6/ lipca 2013 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MAJ CZERWIEC 2013r. POLSKA.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 6/ lipca 2013 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MAJ CZERWIEC 2013r. POLSKA. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 6/ 18 lipca r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/ 21 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 18/ 7

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo