Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe"

Transkrypt

1 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Zwiększenie produkcji trzody chlewnej, bydła oraz drobiu w Polsce 1 znajduje odzwierciedlenie we wzroście skupu żywca rzeźnego. W maju r. krajowy skup żywca wieprzowego (według danych GUS) osiągnął poziom 117 tys. ton i był o 10% większy niż w kwietniu r. oraz o 28% większy niż w maju r. Skup żywca wołowego wyniósł 32 tys. ton i był o 1% większy niż w poprzednim miesiącu oraz o 10% większy niż rok wcześniej. Żywca drobiowego skupiono 191 tys. ton, o 1% więcej niż miesiąc wcześniej i o 9% więcej niż przed rokiem. Ogółem w maju r. do skupu dostarczono 340 tys. ton żywca rzeźnego, o 4% więcej niż w kwietniu r. i o 15% więcej niż w maju r Skup żywca rzeźnego w wadze żywej I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V bydło żywiec rzeźny ogółem Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS. trzoda chlewna drób W okresie pierwszych pięciu miesięcy r. krajowy skup żywca rzeźnego wyniósł 1 Prognoza dotycząca pogłowia trzody chlewnej oraz produkcji żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego w Polsce na rok według IERiGŻ PIB, Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy nr 48 (czerwiec ) tys. ton, o 15% więcej niż w tym samym okresie r. Zwiększenie skupu odnotowano zarówno w przypadku trzody chlewnej, jak i bydła oraz drobiu. Dostawy do skupu żywca drobiowego osiągnęły poziom 949 tys. ton, o 12% wyższy niż w okresie styczeń maj r. Skup żywca wieprzowego wyniósł 575 tys. ton, o 17% więcej niż przed rokiem, a żywca wołowego 163 tys. ton, o 24% więcej. Handel zagraniczny Wieprzowina W r. rosnący popyt na wieprzowinę na rynku światowym przyczynił się do wzrostu unijnego eksportu. W okresie styczeń kwiecień r. z UE wyeksportowano 935 tys. ton produktów wieprzowych 2, o 6% więcej niż w analogicznym okresie r. Najwięcej wieprzowiny wywieziono do: Chin (31,5% wywozu tego mięsa, 36% więcej niż rok wcześniej), Korei Południowej (9% wywozu, 40% więcej), Japonii (9% wywozu, choć o 13% mniej niż przed rokiem), Hongkongu (9% wywozu, 33% mniej) oraz na Filipiny (6% wywozu, 3% więcej). Unijny przywóz asortymentu wieprzowego wyniósł 12 tys. ton i był o 6% większy niż w okresie pierwszych czterech miesięcy r. Wieprzowina w 56% pochodziła ze Szwajcarii. 2 Udostępnione 18 czerwca r. przez KE wyniki unijnego eksportu produktów wieprzowych, wołowych i cielęcych oraz drobiowych do krajów trzecich są danymi wstępnymi. Dane dotyczące wieprzowiny i drobiu są wyrażone w masie produktu, natomiast dotyczące żywca i mięsa wołowego (łącznie z cielęcym) w ekwiwalencie mięsa. 1

2 Z Polski w okresie styczeń maj r. wyeksportowano (w ekwiwalencie mięsa) 255 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych 3, o 0,5% więcej niż w tym samym okresie r. Zmalał wywóz trzody chlewnej i tłuszczów, a zwiększył się wywóz mięsa i przetworów wieprzowych. Do Polski sprowadzono 334 tys. ton produktów wieprzowych, o 1% mniej niż rok wcześniej. Przywóz żywca zmalał o 1%, z tys. szt. do tys. szt. Ogółem masa importowanej trzody chlewnej była jednak o 15% mniejsza niż przed rokiem ze względu na mniejszą średnią masę importowanych świń (przywieziono o połowę mniej tuczników, a więcej prosiąt i warchlaków oraz świń hodowlanych). Zmalał również przywóz tłuszczów, natomiast wzrósł przywóz mięsa i przetworów wieprzowych. Deficyt polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym w okresie styczeń maj r. w ujęciu wagowym wyniósł 79 tys. ton i był o 4% mniejszy niż w analogicznym okresie r., a w ujęciu wartościowym 119 mln EUR, o 34% mniejszy. Wołowina i cielęcina Wzrost światowej konsumpcji wołowiny spowodował, że pomimo rosyjskiego em- 3 Podane wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym, wołowym i cielęcym oraz drobiowym dotyczą zwierząt gatunków domowych i produktów z tych zwierząt. W związku z tym przez żywiec, mięso i tłuszcze rozumie się wybrany asortyment z pozycji towarowych CN: 0102, 0103, 0105, 0201, 0202, 0203, 0207 i Do przetworów mięsnych zaliczono wybrane produkty z pozycji CN: 1601, 1602 i Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi. Ekwiwalent mięsa został obliczony przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. barga na wołowinę z UE 4, w okresie pierwszych czterech miesięcy r. unijny eksport asortymentu wołowego i cielęcego osiągnął poziom 183 tys. ton, o 13% wyższy niż przed rokiem. Najwięcej wołowiny i cielęciny wysłano do: Hongkongu (11% eksportu tego mięsa z UE, o 32% więcej niż przed rokiem), Libanu (9% eksportu, o 62% więcej), Ghany (7% eksportu, o 14% więcej), Wybrzeża Kości Słoniowej (6% eksportu, o 38% więcej) oraz Bośni i Hercegowiny (6% eksportu, o 7% więcej). Do UE w okresie styczeń kwiecień r. przywieziono 99 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, o 6% mniej niż w tym samym okresie r. Wołowinę sprowadzono głównie z Brazylii (44% unijnego przywozu) i Urugwaju (15% przywozu), choć przywóz z tych krajów był mniejszy niż przed rokiem, odpowiednio o 8% i 4%. Po spadku w poprzednich latach, w okresie pierwszych czterech miesięcy r. wzrósł import produktów wołowych z Argentyny (o 1%), a jej udział w imporcie tego mięsa do UE zwiększył się do 13%. Z Polski w okresie styczeń maj r. wyeksportowano (w ekwiwalencie mięsa) 170 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, o 14% więcej niż w tym samym okresie r. Wzrósł wywóz mięsa, a zmniejszył się wywóz żywca (z 74 tys. szt. do 42 tys. szt.) i przetworów. 4 W pierwszej dekadzie sierpnia r. Rosja objęła embargiem import mięsa wołowego i cielęcego (CN 0201 i 0202) oraz przetworów (z poz. CN 0210 i ), a w październiku r. import podrobów i mączek (z poz. CN 0206 i 0210) oraz tłuszczów z bydła (z poz. CN 1502). 2

3 Import asortymentu wołowego i cielęcego do Polski również się zwiększył i wyniósł 17 tys. ton wobec 14 tys. ton rok wcześniej. Wzrósł przywóz zarówno żywca (z 45 tys. szt. do 55 tys. szt.), jak i mięsa oraz przetworów. Dodatnie saldo polskiego handlu zagranicznego wołowiną i cielęciną w ujęciu wagowym wyniosło 153 tys. ton, a w ujęciu wartościowym 457 mln EUR i było odpowiednio o 13% i 17% większe niż przed rokiem. Drób Wzrost popytu na rynku globalnym spowodował, że mimo rosyjskiego embarga na import unijnego drobiu 5, w okresie pierwszych czterech miesięcy r. eksport mięsa drobiowego z UE osiągnął poziom 466 tys. ton, o 2,5% wyższy niż w tym samym okresie r. Najwięcej mięsa drobiowego z UE skierowano: do Beninu (12% unijnego wywozu, o 9% więcej niż przed rokiem), RPA (11% wywozu, choć wywóz do tego kraju był o 12% mniejszy niż rok wcześniej), Arabii Saudyjskiej (10% wywozu, o 6% więcej) oraz na Filipiny (8% wywozu, 2,7 razy więcej). Do UE zaimportowano 256 tys. ton mięsa drobiowego, o 9% mniej niż w okresie pierwszych czterech miesięcy r. Większość drobiu pochodziła z Brazylii (53% importu do UE, o 23% mniej niż przed rokiem) i z Tajlandii (36% importu, o 16% więcej). 5 W pierwszej dekadzie sierpnia r. Rosja objęła embargiem import mięsa drobiowego (CN 0207), zaś w październiku r. import tłuszczów z drobiu (z poz. CN 1501). Nadal dynamicznie rośnie polski eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych. W okresie pierwszych pięciu miesięcy r. wyniósł on 399 tys. ton (w ekwiwalencie mięsa) i był o 16% większy niż w tym samym okresie r. Wzrósł wywóz zarówno żywca, jak i mięsa wszystkich gatunków drobiu (tzn. ptactwa domowego z gatunku Gallus domesticus, indyków, gęsi, kaczek i perliczek) oraz przetworów drobiowych. Import produktów drobiowych do Polski wyniósł 43 tys. ton i był o 1% mniejszy niż w okresie styczeń maj r. Wzrósł przywóz żywca (nieznacznie) i mięsa, a zmniejszył się przywóz przetworów drobiowych. Polski eksport netto drobiu w ujęciu ilościowym wyniósł 356 tys. ton, a w ujęciu wartościowym 638 mln EUR, odpowiednio o 18% i 19% więcej niż przed rokiem. Działania ARR na rynku mięsa Fundusze Promocji Mięsa obsługuje m.in. pięć funduszy promocji mięsa. Środki znajdujące się w dyspozycji funduszy są wydatkowane na wspieranie marketingu oraz promocję produktów mięsnych i wzrost ich konsumpcji. W okresie pierwszych pięciu miesięcy r. na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego wpłynęło 6,2 mln zł, na Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego 5,0 mln zł, na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego 2,3 mln zł, na Fundusz Promocji Mięsa Końskiego 62 tys. zł, a na Fundusz Promocji Mięsa Owczego niecałe 7 tys. zł. 3

4 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/ Głównymi zadaniami, które finansowano lub dofinansowano z funduszy promocji mięsa oraz które realizowano w r. były: promocja materiału hodowlanego trzody chlewnej podczas regionalnych targów i wystaw, Piknik Wieprzowy, program promocji mięsa wieprzowego, kampania Zasmakuj w Europie, kampania promocyjna mięsa drobiowego pakowanego, kampania promocyjna mięsa kaczego oraz kapania Kurczak w domu i szkole, nie tylko w rosole. Tendencje cenowe Krajowe ceny skupu żywca (bez VAT) Zwiększenie produkcji żywca wieprzowego w UE 6, w tym w Polsce spowodowało, że w pierwszej połowie r. unijne i krajowe ceny trzody chlewnej były niższe niż przed rokiem. Znaczny wzrost krajowego skupu żywca wieprzowego w maju r. w porównaniu z poprzednim miesiącem przyczynił się do pogłębienia spadku cen skupu tego gatunku żywca. W maju r. trzodę chlewną (zgodnie z danymi GUS) skupowano przeciętnie po 4,23, o 4% taniej niż w kwietniu r. i o 16% taniej niż w maju r. Żywiec wieprzowy najtaniej skupowano od producentów z woj. pomorskiego (po 4,04 ) i śląskiego (4,08 ), a najdrożej od producentów z woj. zachodniopomorskiego (4,40 ) i wielkopolskiego (4,32 ). Mimo wzrostu unijnej i krajowej produkcji duży popyt na wołowinę w UE i państwach trzecich spowodował, że w maju r. ce- 6 Prognoza KE dotycząca produkcji żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego w UE na rok, z lutego r. ny bydła w UE, w tym w Polsce były wyższe niż przed rokiem. Krajowe ceny były wyższe również niż miesiąc wcześniej. Bydło ogółem (bez cieląt) w maju r. skupowano przeciętnie po 6,13, zaś młode bydło po 6,33, o 1% drożej niż w poprzednim miesiącu. Jednocześnie bydło ogółem było o 1% droższe niż przed rokiem, a młode bydło o 2% droższe. 6,40 6,00 5,60 5,20 4,80 4,40 4,00 3,60 Ceny skupu trzody chlewnej, bydła i drobiu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V trzoda chlewna bydło drób Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS. Za żywiec wołowy w skupie najmniej uzyskiwali producenci z woj. mazowieckiego, opolskiego i podkarpackiego (po 5,53 ), a najwięcej producenci z woj. lubelskiego (6,98 ) i świętokrzyskiego (6,42 ). Zwiększona podaż żywca drobiowego z produkcji unijnej i krajowej przyczyniła się do obniżki cen drobiu w UE i Polsce w porównaniu z poprzednim rokiem. W maju r. (według GUS) średnia krajowa cena drobiu wyniosła 3,87 i była o 1% wyższa niż w poprzednim miesiącu, ale o 2,5% niższa niż przed rokiem. Zakłady drobiarskie objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za kurczęta brojlery płaciły przeciętnie 3,45, o 2% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 5% mniej niż rok wcześniej. 4

5 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/ Indyki skupowano po 5,84, o 1% taniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 1% drożej niż przed rokiem. W czerwcu r. przeważały wzrosty cen żywca rzeźnego. Średnia cena zakupu (według ZSRIR MRiRW) trzody chlewnej była o 6% wyższa od notowanej w poprzednim miesiącu, bydła o 2% wyższa, a kurcząt o 4% wyższa. Cena skupu indyków uległa natomiast nieznacznemu obniżeniu (o 0,2%). Krajowe ceny zbytu mięsa (bez VAT) W maju r. (według ZSRIR MRiRW) półtusze wieprzowe zbywano przeciętnie po 6,16, o 4% taniej niż w kwietniu r. i o 15,5% taniej niż w maju r. Średnia cena zbytu ćwierćtusz wołowych osiągnęła poziom 12,22, o 1% wyższy niż w poprzednim miesiącu i niż przed rokiem. Tuszki kurcząt (z szyjami) sprzedawano po 5,42, o 8% drożej niż miesiąc wcześniej, ale o 5% taniej niż przed rokiem. Przeciętna cena zbytu tuszek indyków wyniosła 9,02 i była o 1% niższa od notowanej w poprzednim miesiącu, ale o 3% wyższa niż przed rokiem. 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Ceny zbytu tusz i tuszek XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V półtusze wieprzowe tuszki kurcząt ćwierćtusze wołowe tuszki indyków Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW. W czerwcu r. przeważały wzrosty cen zbytu tusz. Średnia cena zbytu półtusz wieprzowych była o 4% wyższa niż w poprzednim miesiącu, ćwierćtusz wołowych o 2% wyższa, a tuszek kurcząt o 7% wyższa. Przeciętna cena zbytu tuszek indyków obniżyła się o 1%. Opłacalność produkcji trzody chlewnej w Polsce W maju r. relacje cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen zbóż były zbliżone do notowanych w poprzednim miesiącu i przed rokiem. Przeciętna relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (według GUS) wyniosła 6,0:1 wobec 6,1:1 w kwietniu r. i 5,9:1 w maju r. W czerwcu r., w wyniku wzrostu cen skupu żywca wieprzowego i spadku cen zbóż (według ZSRIR MRiRW), w Polsce odnotowano poprawę opłacalności chowu trzody chlewnej. Jeśli po tegorocznych żniwach ceny zbóż nie ulegną istotnej zwyżce, w końcu r. może nastąpić prognozowany przez IERiGŻ PIB wzrost krajowego pogłowia trzody chlewnej. Ceny prosiąt W maju r. (według GUS) na krajowych targowiskach za jedno prosię płacono przeciętnie 163 zł, o 1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 7% mniej niż rok wcześniej. W czerwcu i na początku lipca r. ceny prosiąt w Polsce wykazywały tendencję spadkową. W dniach r. na krajowych targowiskach objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za prosięta płacono 5

6 EUR/100 kg zł za sztukę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/ średnio 150 zł za 1 sztukę, o 8% mniej niż przed miesiącem oraz o 11% mniej niż rok wcześniej Średnie ceny prosiąt na targowiskach przed rokiem. Krajowa cena żywca wieprzowego klasy E wyniosła 137,48 EUR/100 kg. Najniższe w UE ceny zakupu świń rzeźnych tej klasy były w Belgii (121,50 EUR/100 kg) i Holandii (122,66 EUR/100 kg), zaś najwyższe na Malcie (228,00 EUR/100 kg) i w Wielkiej Brytanii (184,60 EUR/100 kg) Ceny rynkowe żywca wieprzowego w UE według masy poubojowej schłodzonej klasy E I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS. W UE w okresie r. (według wstępnych danych KE) przeciętna cena prosiąt wyniosła 37,72 EUR za 1 sztukę i była o 7% niższa niż miesiąc wcześniej oraz o 23% niższa niż przed rokiem. Ceny żywca i mięsa w Unii Europejskiej W maju r. przeciętna cena świń rzeźnych w UE (według KE) ukształtowała się na poziomie 142,03 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E i była o 1% niższa niż w kwietniu r. oraz o 13% niższa niż w maju r. Krajowa cena zakupu trzody chlewnej tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 139,59 EUR/100 kg. Mniej niż w Polsce za świnie rzeźne klasy E płacono w: Holandii, Belgii, Chorwacji, Danii, we Włoszech i w Czechach. W dniach r. w UE świnie rzeźne klasy E kupowano przeciętnie po 144,19 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, nieznacznie (o 0,2%) drożej niż miesiąc wcześniej, ale o 18% taniej niż 120 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V Dania Niemcy Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej. Średnia cena zakupu bydła rzeźnego w UE w maju r. ukształtowała się na poziomie 380,35 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy R3 i była o 1,5% niższa niż w poprzednim miesiącu, ale o 2% wyższa niż rok wcześniej. Krajowa cena żywca wołowego tej klasy w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 320,69 EUR/100 kg. Bydło klasy R3 było tańsze niż Polsce: na Łotwie, na Węgrzech, w Rumunii, na Litwie, w Estonii i na Słowacji. Na przełomie czerwca i lipca r. w UE bydło rzeźne klasy R3 kupowano średnio po 383,91 EUR/100 kg, o 1% drożej niż przed miesiącem i o 5% drożej niż rok wcześniej. W Polsce cena bydła tej klasy wyniosła 312,25 EUR/100 kg. Najmniej za żywiec wołowy klasy R3 otrzymywano na Łotwie (232,17 EUR/100 kg) i w Rumunii 6

7 EUR/100 kg EUR/100 kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/ (263,99 EUR/100 kg), a najwięcej w Wielkiej Brytanii (507,46 EUR/100 kg) i w Grecji (444,69 EUR/100 kg) Ceny rynkowe żywca wołowego w UE według masy poubojowej schłodzonej klasy R3 na poziomie 193,04 EUR/100 kg i była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 2% niższa niż przed rokiem. Przeciętna krajowa cena tuszek kurcząt w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 129,36 EUR/100 kg i w dalszym ciągu była najniższa w UE. Najwyższą średnią cenę tuszek odnotowano w Finlandii (263,71 EUR/100 kg) oraz w Niemczech (262,00 EUR/100 kg) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V Włochy Holandia Polska średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie tygodniowych danych Komisji Europejskiej. Tuszki kurcząt brojlerów (z szyjami) w maju r. zbywano w UE przeciętnie po 188,11 EUR/100 kg, nieznacznie (o 0,1%) drożej niż w kwietniu r., ale o 3% taniej niż w maju r. Krajowa cena zbytu tuszek kurcząt wyrażona w walucie unijnej wyniosła 131,91 EUR/100 kg i była najniższa w UE. 280 Ceny zbytu tuszek kurcząt brojlerów w UE (z szyjami) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V Niemcy Polska W. Brytania średnio UE Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej. W dniach r. (zgodnie ze wstępną informacją KE) średnia unijna cena zbytu tuszek kurcząt ukształtowała się 7

8 Miesięczny skup żywca rzeźnego Okres tys. ton Żywiec rzeźny ogółem Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % zmiana wielkości w % tys. ton tys. ton tys. ton miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna Skup sprawozdawczy ,1 x 9, ,2 x 8,8 645,5 x 22, ,3 x 6,0 I 294,3 7,5 6,6 94,2 2,6-2,6 23,4-0,4-6,5 175,8 11,6 14,6 skup meldunkowy II 257,3-12,6 2,1 83,7-11,1-2,5 24,4 4,1 3,5 148,3-15,6 4,6 III 302,8 17,6 12,3 107,7 28,6 15,2 26,3 7,6 5,4 167,9 13,2 11,9 IV 326,3 7,8 17,8 114,4 6,2 24,6 28,5 8,3 9,3 182,0 8,4 15,1 V 296,7-9,0 10,2 91,4-20,1 2,0 29,0 1,9 6,2 175,3-3,7 16,0 VI 293,9-1,0 15,7 95,5 4,5 17,9 25,9-10,5-10,9 171,5-2,2 19,9 VII 317,4 8,0 13,2 105,1 10,0 17,5 27,9 7,6-1,9 183,3 6,9 13,4 VIII 292,8-7,8 11,7 102,0-2,9 20,8 25,1-10,1 2,5 164,7-10,1 8,3 IX 333,9 14,1 24,9 116,3 14,0 33,4 30,6 22,1 16,4 186,0 12,9 21,7 X 356,0 6,6 16,6 120,1 3,3 24,2 32,0 4,3 11,2 202,9 9,1 13,4 XI 319,3-10,3 12,6 112,0-6,7 23,7 28,0-12,3 9,0 178,3-12,1 7,1 XII 328,9 3,0 20,1 119,1 6,3 29,8 27,5-2,0 16,7 181,3 1,7 15,2 Skup sprawozdawczy 5 414,1 x 10, ,8 x 9,2 675,0 x 4, ,5 x 12,5 I 333,3 1,4 13,2 116,7-2,0 23,9 28,4 3,4 21,2 187,2 3,2 6,5 skup meldunkowy II 316,1-5,1 22,8 100,9-13,5 20,5 32,6 14,8 33,6 181,7-3,0 22,5 III 375,1 18,6 23,9 134,6 33,4 25,0 38,9 19,1 48,0 200,3 10,2 19,3 IV 328,2-12,5 0,6 106,3-21,0-7,1 31,6-18,7 11,1 189,3-5,5 4,0 V 340,0 3,6 14,6 116,7 9,7 27,7 31,9 1,0 10,1 190,5 0,6 8,6 I-V 1 692,7 x 14,6 575,2 x 17,1 163,4 x 24,2 949,0 x 11,7 Skup meldunkowy Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS. 8

9 Miesięczne ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) Okres 2013* Bydło Trzoda chlewna ogółem bydło młode Drób zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 5,39 x -0,2 6,20 x -3,1 6,44 x -5,6 4,22 x 0,9 I 5,06-4,2-1,3 6,17 1,3-5,9 6,40 1,3-6,4 3,90-2,2-1,9 II 4,60-9,0-11,2 6,12-0,9-7,5 6,33-1,2-7,6 4,07 4,5 2,0 III 4,73 2,8-11,6 6,00-2,0-5,8 6,20-2,0-5,6 4,07 0,0-4,4 IV 5,02 6,1-5,2 6,11 1,9-4,2 6,29 1,5-3,7 3,98-2,4-3,7 V 5,02 0,0-2,8 6,05-1,1-2,3 6,20-1,4-2,1 3,97-0,2-6,3 VI 5,31 5,9-4,3 5,99-0,9-3,1 6,16-0,8-2,8 4,17 5,1-2,9 VII 5,33 0,3-8,1 5,89-1,7-2,6 6,16 0,1-1,6 4,36 4,6-4,8 VIII 5,19-2,6-13,1 5,99 1,7-0,5 6,28 2,0 0,3 4,45 2,0-3,0 IX 4,95-4,8-17,0 5,85-2,3-4,2 6,08-3,1-3,5 4,24-4,8-6,3 X 4,61-6,8-19,6 5,62-4,0-8,0 5,93-2,5-6,3 4,11-3,2-3,8 XI 4,41-4,3-19,4 5,65 0,6-6,4 6,02 1,4-4,2 4,02-2,1 0,1 XII 4,16-5,8-21,3 5,75 1,7-5,7 6,06 0,7-4,2 3,99-0,8 0,0 * 4,82 x -10,6 5,96 x -3,9 6,18 x -4,0 4,08 x -3,3 I 4,05-2,6-20,0 5,99 4,2-2,9 6,32 4,4-1,3 3,91-1,9 0,3 II 4,44 9,8-3,5 6,13 2,2 0,2 6,40 1,3 1,2 3,90-0,4-4,3 III 4,38-1,5-7,5 6,15 0,4 2,6 6,36-0,6 2,6 3,98 2,1-2,4 IV 4,40 0,5-12,4 6,08-1,2-0,6 6,27-1,4-0,3 3,83-3,6-3,6 V 4,23-3,8-15,6 6,13 0,9 1,4 6,33 1,0 2,1 3,87 1,0-2,5 I-V 4,30 x -12,2 6,10 x 0,2 6,34 x 0,8 3,90 x -2,4 * na podstawie skupu sprawozdawczego Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS. 9

10 Ceny skupu żywca rzeźnego (bez VAT) według siedziby producenta Żywiec wieprzowy Żywiec wołowy Żywiec drobiowy Wyszczególnienie w maju r. w zmiana ceny w % w maju zmiana ceny w % w maju zmiana ceny w % r. r. miesięczna roczna w miesięczna roczna w miesięczna roczna POLSKA 4,23-3,8-15,6 6,13 0,9 1,4 3,87 1,0-2,5 Dolnośląskie 4,13-12,5-14,6 6,28 1,6 2,0 3,88-0,2-1,2 Kujawsko-pomorskie 4,23-4,7-15,6 6,29 1,4 3,4 3,92-0,9-0,8 Lubelskie 4,18-4,2-16,0 6,98 0,5 2,8 4,12 5,4-5,6 Lubuskie 4,10-4,0-26,0 5,61 10,4 4,1 5,22 6,6 6,4 Łódzkie 4,21-3,3-17,0 6,03-0,1 1,9 3,59 3,7 0,7 Małopolskie 4,19 0,5-18,9 6,18-3,5-0,1 4,05 12,7 2,8 Mazowieckie 4,27-3,3-15,5 5,53 0,3-4,7 3,55 2,1-2,5 Opolskie 4,13-5,4-18,2 5,53-11,4-6,4 3,41 2,1-6,5 Podkarpackie 4,17-3,0-17,1 5,53-0,2-5,3 3,91 8,2-2,4 Podlaskie 4,13-3,8-18,3 6,37 4,5 6,7 3,60-3,3-1,9 Pomorskie 4,04-3,8-16,2 5,78 0,1 0,2 3,53 5,0-4,7 Śląskie 4,08-5,3-15,8 6,40 0,9 7,6 3,40 1,0-9,1 Świętokrzyskie 4,23-5,6-17,8 6,42-2,1-0,3 3,62 8,7-0,2 Warmińsko-mazurskie 4,29-4,7-17,3 6,10-1,5 5,2 5,18-7,9-2,7 Wielkopolskie 4,32-3,5-13,1 6,28 1,1 3,0 3,81 1,2 0,1 Zachodniopomorskie 4,40-3,3-14,6 5,83 0,9-2,8 3,64 1,2-2,8 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS. 10

11 Miesięczne ceny skupu kurcząt i indyków oraz ceny zbytu tuszek kurcząt i indyków (bez VAT) Okres żywca kurcząt brojlerów Ceny skupu indyków tuszek kurcząt patroszonych "65%" z szyjami Ceny zbytu tuszek indyków patroszonych "73%" zmiana w % zmiana w % zmiana w % zmiana w % miesięczna roczna żywca miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna ,88 x 1,0 5,88 x 8,2 5,91 x 1,6 8,96 x 1,5 I 3,52 0,3-5,4 5,67-2,6 2,3 5,45 0,0-1,8 8,64-8,7 2,1 II 3,70 5,0-3,7 5,57-1,8-0,4 5,92 8,6 0,5 8,51-1,5-1,0 III 3,71 0,4-7,5 5,57 0,0-0,4 5,75-2,9-6,8 8,53 0,2-9,2 IV 3,66-1,3-6,8 5,65 1,4 1,1 5,70-0,9-1,9 9,39 10,1 9,3 V 3,64-0,6-8,4 5,78 2,2 1,9 5,68-0,4-9,6 8,74-6,9 2,0 VI 3,85 5,8-5,2 5,94 2,8 0,2 6,25 10,0-1,1 8,98 2,7-0,8 VII 3,89 1,0-6,7 5,88-1,0-3,4 6,06-3,0-6,2 8,81-1,9 0,8 VIII 3,96 1,8-4,1 5,87-0,2-4,7 6,23 2,8-3,7 8,83 0,2-4,0 IX 3,73-5,8-8,1 5,88 0,2-6,2 5,59-10,2-9,0 8,83 0,0-2,9 X 3,56-4,6-3,5 5,94 1,0-5,5 5,27-5,7-1,5 8,83 0,0-3,7 XI 3,46-2,8-0,3 5,94 0,0-1,0 5,14-2,5 1,4 9,14 3,5-0,1 XII 3,46 0,0-1,4 5,95 0,2 2,2 5,25 2,1-3,7 9,60 5,0 1,5 3,68 x -5,2 5,80 x -1,3 5,69 x -3,8 8,90 x -0,6 I 3,42-1,3-3,0 5,91-0,7 4,2 5,17-1,6-5,2 8,88-7,5 2,8 II 3,45 1,0-6,7 5,91 0,0 6,1 5,33 3,2-10,0 8,74-1,6 2,7 III 3,52 2,0-5,1 5,90-0,2 5,9 5,47 2,6-4,9 9,47 8,4 11,0 IV 3,39-3,7-7,4 5,90 0,0 4,4 5,00-8,6-12,3 9,11-3,8-3,0 V 3,45 1,8-5,2 5,84-1,0 1,1 5,42 8,4-4,6 9,02-1,0 3,2 I-V 3,45 x -5,5 5,89 x 4,3 5,28 x -7,4 9,04 x 3,2 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW. 11

12 Wyszczególnienie Ceny zakupu świń rzeźnych* (masa poubojowa schłodzona kl. E) EUR/100 kg Ceny rynkowe 1) w UE w maju r. Ceny zakupu bydła rzeźnego (masa poubojowa schłodzona kl. R3) Cena zbytu tuszek kurcząt* "65 %" zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % EUR/100 kg EUR/100 kg miesięczna roczna miesięczna roczna** miesięczna roczna Średnio w UE 142,03-1,4-13,4 380,35-1,5 1,6 188,11 0,1-3,4 Belgia 124,60-2,4-16,5 350,73-0,2 4,3 168,68-3,8-5,0 Bułgaria 163,53-2,1-15, ,21-3,9-0,4 Czechy 139,40-0,1-13,7 326,33-0,1 4,4 181,73 0,3-1,1 Dania 135,63 3,2-9,8 385,18 2,3-2,9 248,63 4,8-2,1 Niemcy 146,34-1,6-12,1 367,16-2,6 3,3 262,00 0,3-2,2 Estonia 145,63 1,0-10,7 281,89-7,4-4, Grecja 147,71 2,0-20,5 437,16-0,2 1,0 180,00 0,0 0,0 Hiszpania 150,77-1,9-17,2 370,21-1,0-1,3 197,55-1,1-0,6 Francja 144,93 1,2-7,4 334,40 0,0-12,4 167,90-1,9-13,5 Chorwacja 134,19-0,6-19,7 337,41-0,5-5,4 222,03 0,9 0,0 Irlandia 147,02 1,7-11,2 408,82-0,8 6,6 186,90 0,0 0,6 Włochy 138,83-6,2-393,14-2,5 0,9 215,00-1,0-6,5 Cypr 163,23 0,4-18, ,18-0,4-1,2 Łotwa 153,80 0,0-11,4 225,44-2,9 2,1 161,51-2,0-10,1 Litwa 148,30-0,9-11,4 278,96 1,8 3,0 150,85-0,3 4,1 Luksemburg 142,87-1,6-11,6 373,56-1,2 2, Węgry 144,59-2,2-13,2 255,70-0,2 7,5 154,76-2,0-5,2 Malta 229,00 0,0-3, ,87-0,5-1,1 Holandia 124,43-2,8-15,9 345,92-0,1 0,0 196,00 0,0-6,8 Austria 142,79-4,2-13,4 371,01-2,1 5,5 184,11 0,3-6,9 Polska 139,59-4,8-14,4 320,69 0,0 6,8 131,91 5,4-3,7 Portugalia 156,10 0,9-14,0 363,71-1,1-4,0 161,87 3,8-1,9 Rumunia 143,97-2,2-10,9 270,83-0,5 0,6 143,51-1,7-15,0 Słowenia 150,94-7,1-8,2 340,44-2,3 1,9 197,70-0,7 0,1 Słowacja 144,24 0,1-12,1 319,77 0,7 3,9 173,40-3,2-9,9 Finlandia 152,43-0,3-5,4 389,00 0,1-2,6 263,53-0,5-0,9 Szwecja 172,65 0,6-8,3 436,65 10,0 22,6 243,38 0,0 0,2 Wielka Brytania 180,31 0,3-7,5 468,52-3,4 8,8 174,68-0,6 8,5 1 EUR = 4,0783 PLN średni kurs w maju r. według NBP 1) uśrednione ceny zbytu (za masę poubojową) z poszczególnych krajów z ważniejszych rynków i klas zwierząt * - dane nieostateczne (data odczytu 15 lipca r.) ** Roczne zmiany cen zakupu bydła rzeźnego zostały obliczone przez analityków ARR w stosunku do cen wołowiny klasy R3 nieuwzględniającej przed r. nowej kategorii Z (młode bydło). - brak danych Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej i NBP. 12

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W marcu r. w Polsce odnotowano znaczący wzrost skupu żywca rzeźnego. Krajowy skup żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lutym r. odnotowano spadek krajowego skupu żywca rzeźnego. Nadal był on jednak znacząco

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu maja 2015 r. odnotowano wzrost krajowych cen zakupu żywca rzeźnego oraz cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny zbytu ćwierci wołowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W ostatnim tygodniu października 2013 r. w Polsce przeważały spadki cen skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.10.2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,77. Było

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Od połowy października br. utrzymuje się spadkowa tendencja krajowych cen skupu trzody chlewnej. W dniach 18-24.11.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu października br. w Polsce obniżyły się ceny skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca W dniach 21-27.10.2013 r. (według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Na przełomie sierpnia i września br. odnotowano obniżkę cen skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca W dniach 25.11-01.12.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) w Polsce za żywiec wieprzowy w skupie otrzymywano średnio

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu lipca br. w krajowym skupie obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, kurzego i indyczego, niewielki wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014 Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej W r. w pogłowiu trzody chlewnej utrzymała się tendencja spadkowa. Według informacji GUS w końcu listopada r. w Polsce pogłowie trzody

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Wraz ze spadkiem cen wieprzowiny na rynku UE, obniżyły się krajowe ceny skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lipcu r. krajowy skup żywca wieprzowego (zgodnie z informacją GUS) wyniósł 117 tys.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton mln ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Skup żywca utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W porównaniu z

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/2015 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 5/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej Spadek cen zbóż po zbiorach w 2013 r. przyczynił się do odwrócenia w r. spadkowej tendencji

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA Krajowy skup żywca W czerwcu 2017 r., w wyniku większych dostaw żywca drobiowego i wołowego, zwiększeniu uległ skup żywca rzeźnego ogółem i według GUS wyniósł 465 tys. ton. Był on o 20% większy

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 45/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 30/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 41/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 3/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 48/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 15/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 16/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 19/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 27/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 35/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 36/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 09/2007 01 marca 2007 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 49/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 16/2007 19 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 14/2007

Bardziej szczegółowo

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II Tabela. 6. Handel zagraniczny drobiem (w tys. ton wagi produktu) Wykres 6. Średnie miesięczne ceny sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka kurczaka 65%, w euro za 100 kg) Handel

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 35/2006

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Szacunek niższych niż przed rokiem zbiorów, opóźnienia w ich realizacji spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz na razie względnie małe

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU Warszawa,.10.19 CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU r. Produkty I-VI VII-XII VIII w złotych = 100 VIII = 100 CENY SKUPU Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: Pszenica... 50,55 46,22 64,78 68,83 148,9 106,3

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2 Warszawa, 2012.08.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r. 2011 2012 I-VI -XII VI w złotych CENY SKUPU 2011 = 100 VI 2012= 100 Pszenica... 93,17 76,10 90,69

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I OID (272) 5/2014 Rynek drobiu w 2013 roku cz. I W 2013 roku rynek drobiarski w Polsce cechowało wolniejsze, w porównaniu z rokiem poprzednim, tempo wzrostu produkcji popytu krajowego i obrotów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 12/2010

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 18/ 7

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 11/2013

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 10/2013

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.09. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w sierpniu r. W sierpniu r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów roślinnych,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 22/ 9

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 3/2011

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Handel zagraniczny W 2013 roku eksport drobiu rósł wolniej niż w roku poprzednim, lecz nadal stanowił ponad jedną trzecią krajowej produkcji mięsa drobiowego i był głównym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 r. W czerwcu 2017 r., w skupie i na targowiskach utrzymywał się wzrost cen większości podstawowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8 Warszawa,.7.2 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU r. I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU VI = 1 V = 1 Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,7 186,9 99,8 Żyto...

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 29/2013

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20. 02. 2017 r. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w styczniu 2017 r. Na rynku rolnym w styczniu 2017 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 23/2008

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 39/2008 2 października 2008

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 25/2013

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 26/2008 3 lipca 2008 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 14/2008

Bardziej szczegółowo