YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński"

Transkrypt

1 YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy Patronat Ministerstwa Gospodarki KRAKÓW

2 Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak ma zaszczyt zaprosić na VIII Międzynarodowe Sympozjum Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Finansowanie innowacji i monetyzacja patentów jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? 6 7 września 2012 Uniwersytet Jagielloński Kraków

3 6 września 2012 Dzień Rejestracja uczestników, kawa powitalna 9.00 Otwarcie i wystąpienia okolicznościowe Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego Michal Svantner, Dyrektor w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Georg Artelsmair, Dyrektor w Europejskim Urzędzie Patentowym Ron Marchant, Przewodniczący Sympozjum prof. Michał du Vall. In memoriam 9.40 Wystąpienie specjalne Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jak zwiększyć udział sektora prywatnego w finansowaniu innowacyjności? Rozwój strategii własności intelektualnej w uczelniach wyższych i ośrodkach badawczych oferta dla sektora prywatnego. Jak szacować wartość nowych technologii i prezentować je jako kapitał inwestycyjny dla banków / prywatnych inwestorów? Rola alternatywnych źródeł finansowania komercjalizacji własności intelektualnych w czasach awersji do zwiększonego ryzyka inwestycyjnego. Krajowe fundusze kapitałowe podwyższonego ryzyka a komercjalizacja strategicznych technologii. Prezentacje: Michal Svantner (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) Stephen Robertson (Me s Partners, Wielka Brytania) Gerard J. Pannekoek (IPXI, USA) Roman Trzaskalik (Euro-Centrum S.A., Polska) Przerwa kawowa

4 12.10 Finansowanie nowoczesnych technologii na wczesnym etapie rozwoju Jak uwolnić się z ekonomicznego klinczu i opuścić technologiczną dolinę śmierci? Monetyzacja patentów identyfikowanie kupujących, sprzedających oraz pośredników. Problemy i wyzwania związane z określeniem ceny rynkowej nowych, innowacyjnych produktów. Wsparcie instytucjonalne przedsiębiorstw innowacyjnych praktyka południowokoreańska. Prezentacje: Giancarlo Migliori (MrGoodIdea, Włochy) Ragnar Olson (Global IP Law Group, USA) Mi-Young Han (Stowarzyszenie Kobiet Wynalazców, Korea) Bogusław Smólski (Wojskowa Akademia Techniczna, Polska) Lunch Sesja równoległa I Ochrona własnej pozycji rynkowej Moderator: Richard Vary (Nokia, Wielka Brytania) Mariusz Kondrat (KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa, Polska) Beata Piwowarska (Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, Polska) Sesja równoległa II Zielone technologie i ich potencjał innowacyjny Moderator: Łukasz Cioch (Wyższa Szkoła Europejska, Polska) Maria Ciechanowska (Instytut Na y i Gazu, Polska) Bogusława Cimoszko-Skowrońska (Capital Solu ons ProAlfa Sp. z o.o., Polska) Sebas an Paszek (Wa Sp. z o.o., Polska) Aneta Wilmańska (Ministerstwo Środowiska, Polska) Małgorzata Zielińska (Główny Instytut Górnictwa, Polska)

5 6 września 2012 Dzień Sesja równoległa III Innowacje w biotechnologii medycznej Moderator: Sławomir Aleksander Wiśniewski (Centrum Badań DNA, Polska) Sławomir Dąbrowski (A&A Biotechnology, Polska) Kazimierz Murzyn (Klaster LifeScience, Kraków Global Innova on Network, Polska) Tomasz Puton (VitaInSilica Bioinforma cs for Science, Polska) Przerwa kawowa Panel dyskusyjny Polityka proinnowacyjna. W jaki sposób skutecznie wzmacniać pęd do innowacji? Moderator: Luk Palmen (InnoCo Sp. z o.o., Polska) Jesper Kongstad (Urząd Patentów i Znaków Towarowych, Dania) Krzysztof Krystowski (BUMAR Sp. z o.o., Polska) Krzysztof Jan Kurzydłowski (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska) Jerzy Majchrzak (Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki, Polska) Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek Banków Polskich, Polska) Roman Trzaskalik (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o., Polska) Zakończenie pierwszego dnia obrad

6 7 września 2012 Dzień Rejestracja, kawa powitalna 9.00 Wystąpienie specjalne: Miliard dolarów! wpływ własności intelektualnej oraz gąszczy patentowych na przedsiębiorstwa Benjamin Mitra-Kahn (Urząd Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii) 9.20 Stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez transfer technologii Transfer technologii a sektor MSP wyzwania i bariery. Modele współpracy uczelni i MSP reguła obopólnych korzyści. Wzmacnianie współpracy technologicznej w klastrach. Międzynarodowy wymiar transferu technologii z uczelni. Prezentacje: Kirsten Leute (Uniwersytet Stanforda, USA) Andrzej Rabczenko (Politechnika Warszawska, Polska) Tomasz Arciszewski (Uniwersytet im. George'a Masona, USA) Mariusz Andrzejczak (Bumar Sp. z o.o., Polska) Andrzej Rybka (Dolina Lotnicza, Polska) Przerwa kawowa Komercjalizacja własności przemysłowej i nowych technologii oraz środki redukowania ryzyka Licencjonowanie technologii jako element strategii rozwoju na rynku międzynarodowym. Komercjalizacja i obrót własnością intelektualną a rynek ubezpieczeń. Prezentacje: Colin Hunsley (ClearViewIP, Wielka Brytania) Edward Sco (ES Technology Sp. z o.o., Nowa Zelandia) Ian Lewis (SAMiAN Underwri ng Agency, Wielka Brytania) Podsumowanie sympozjum: Mar Enäjärvi (Doradca Prezesa Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Finlandia) Zamknięcie sesji plenarnej Lunch Warsztat I: W jaki sposób najkorzystniej skomercjalizować swoją technologię? Prowadzący: Stephen Robertson (Me s Partners, Wielka Brytania) Giancarlo Migliori (MrGoodIdea, Włochy) Edward Sco (ES Technology Sp. z o.o., Nowa Zelandia) Warsztat II: Wycena własności intelektualnej przy uruchomieniu spółek technologicznych na przykładzie doświadczeń akceleratorów technologicznych i funduszy zalążkowych w Polsce Prowadzący: Luk Palmen (InnoCo Sp. z o.o., Polska)

7 Prelegenci i paneliści Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Dr Alicja Adamczak rzecznik patentowy, radca prawny, adiunkt na Wydziale Zarządza- nia i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Była prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Patento- wych. Od 2002 r. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik prac legislacyjnych nad projektami ustawy Prawo własności przemysłowej i ustawy o rzecz- nikach patentowych. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej. Za działalność zawodową i społeczną została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze- nia Polski oraz odznaką Za zasługi dla wynalazczości. Mąż jest profesorem nauk technicznych oraz rektorem Politechniki Świętokrzyskiej. Syn jest doktorem matematyki i adiunktem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu War- szawskiego. Mariusz Andrzejczak Doktor nauk technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej), absolwent studiów MBA Szkoły Biz- nesu Politechniki Warszawskiej i Master of Science and Technology Commercialization organizowanych przez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego wraz z University of Texas w Austin. Od 2005 r. adiunkt, a następnie kierownik jednego, a potem dwóch jednostek organizacyjnych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomia- rów. Koordynator projektu europejskiego TALOS z zakresu ochrony granicy zewnętrznej UE o budżecie 20 mln euro. W latach członek Komitetu ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej przy Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. Od 2010 r. członek Komitetu Sterującego ds. Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Narodowego Cen- trum Badań i Rozwoju. Od roku 2011 wiceprezes BUMAR Sp z o.o. ds. badań i rozwoju. Autor ponad 25 publikacji z zakresu przetwarzania sygnałów, robotyki, komercjalizacji nauki oraz zarządzania badaniami.

8 Tomasz Arciszewski W swoich licznych zainteresowaniach naukowych skupia się głównie na inżynierii innowacyjnej, procesie nabywania wiedzy, myśleniu wizualnym w nowatorskim projektowa- niu oraz edukacji. Jest autorem ponad 160 badań i artykułów naukowych, które ukazały się w wielu pismach specjalistycznych, wydawnictwach książkowych i materiałach kon- ferencyjnych. Jest także wynalazcą i posiadaczem patentów w takich dziedzinach jak budownictwo wysokościowe i konstrukcje przestrzenne, uzyskanych w trzech krajach: Kanadzie, Polsce i USA. Od ukazania się książki jego autorstwa Efektywna edukacja. Jak wykształcić kreatywnych inżynierów (2009) jest często zapraszany m.in. przez uniwersytety w Singapurze, na Taj- wanie, z Wielkiej Brytanii i Polski, gdzie wygłasza wykłady na temat edukacji. Ostatnio wystąpił w Federalnym Departamencie Edukacji w Waszyngtonie. W najbliższym czasie książka ukaże się w oficynie China Machine Press po angielsku i po chińsku. Wkrótce wydana zostanie także w języku polskim. Dr Arciszewski uzyskał stopień magistra inżyniera w dziedzinie mechaniki konstrukcji na Politechnice Warszawskiej w 1970 r. W 1975 r. obronił tytuł doktora na tej uczelni. Zanim został zatrudniony w George Mason University w 1994 r., pracował przez 10 lat na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wayne State University. Do 1984 r. praco- wał jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Nigerii (Wydział Inżynierii Lądowej) oraz na Politechnice Warszawskiej (Wydział Konstrukcji Metalowych). Doświadczenie za- wodowe w mechanice i w mechanice konstrukcji zdobywał także w Polsce i Szwajcarii. Georg Artelsmair Od czerwca 2010 r. jest dyrektorem Dyrektoriatu ds. Współpracy Europejskiej w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO). Urodził się w 1961 r. w Austrii, w miejscowo- ści Kirchdorf. Studiował fizykę stosowaną i uzyskał tytuł doktora z zakresu politologii na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Jest autorem licznych publikacji anali- zujących wpływ globalizacji na system patentowy w Europie. W 1988 r. rozpoczął pracę w EPO jako ekspert, początkowo w wydziałach H04N i G09G (telewizja, przekazywanie obrazów, wyświetlacze), a od 1999 r. w G02B i G03B (optyka, fotografia). W 2006 r. został w EPO naczelnikiem Departamentu ds. Europejskich i Państw Członkowskich. Maria Ciechanowska Profesor Maria Ciechanowska geofizyk specjalizujący się w interpretacji profilowań geofizyki otworowej w aspekcie oceny nasyceń skał węglowodorami i w badaniach właściwości petrofizycznych. Jest autorką lub współautorką 65 publikacji, a także 70 do- kumentacji naukowo-technicznych, opracowanych dla potrzeb górnictwa naftowego. Obecnie pełni funkcję dyrektor Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie jednostki ba- dawczej, która została dwukrotnie laureatem konkursu Great Place to Work. W 2010 r. otrzymała nagrodę Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego w konkursie Teraz Polska za wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w przemyśle, a także około 40 medali i wy- różnień na międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji, m.in. w Brukseli, Norymberdze, Tajpei, Kuala Lumpur i Genewie w roku 2009.

9 Prelegenci i paneliści Bogusława Cimoszko-Skowrońska Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie transakcyjne zdobywała jako Senior Ban- ker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, w UBS AG w Zurychu oraz w butiku inwestycyjnym Fincoord Ltd., gdzie przeprowadziła szereg bardzo innowacyj- nych transakcji na polskim rynku kapitałowym i, wreszcie jako założyciel oraz prezes, w CMS Corporate Management Services Sp. z o.o., spółki, która między innymi działa jako Autoryzowany Doradca NewConnect. Studia inżynieryjne, rozpoczęte na Politechnice Łódzkiej, kontynuowała w Massachu- setts Institute of Technology. Zakończyła je dyplomem Bachelor of Science, a w roku 1985 dodatkowo ukończyła studia MBA na Harvard Business School. Łukasz Cioch Lider kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Europejskiej, dyrektor Centrum Analiz En- ergetycznych, autor koncepcji założycielskiej i strategii rozwojowej Centrum, główny koordynator międzynarodowej konferencji eksperckiej Społeczności Środowisko Pra- wo: Poszukiwanie, wydobycie i przesył gazu niekonwencjonalnego w Polsce: uwarunkowania i perspektywy rozwoju. W latach pracował w firmie ArcelorMittal Poland (ostatnie stanowisko: dyrek- tor Biura Odpowiedzialności Biznesu i Komunikacji, redaktor naczelny biuletynu 1 ). Specjalizował się w zarządzaniu CSR oraz zewnętrznych inwestycjach infrastrukturalno- projektowych firmy w 5 miastach w Polsce w obszarach: edukacja (uczelnie, szkoły), zdrowie (placówki medyczne, inicjatywy projektowe), kultura (wydarzenia, koncerty, infrastruktura), sport i zrównoważony rozwój. W 2010 r. zainicjował i uczestniczył w projekcie dokumentalnym zrealizowanym przez Discovery Channel Canada. W lutym 2011 r. ukończył miesięczny kurs dziennikarstwa informacyjnego w TVN24 w Warszawie. W ramach hobby, w kwietniu 2011 r., na zlecenie TVP 1, tłumaczył i komentował na żywo ceremonię królewskich zaślubin w Westminster Abbey. Sławomir Dąbrowski Tytuł magistra inżyniera otrzymał w roku 1994 na Politechnice Gdańskiej, gdzie 4 lata później obronił stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo na uczelni macierzystej. W latach był ki- erownikiem R&D w firmie, której był także współzałożycielem DNA-Gdansk II s.c. Od roku 2008 pełni funkcję kierownika ds. innowacji, badań i rozwoju w firmie A&A Bio- technology w Gdyni. W międzyczasie uczestniczył w pracach naukowo-badawczych w ramach stypendium unijnego Marii-Curie (Duńska Agencja Badawcza STVS Projekt Talent, grupa Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska). Ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżninia, wśród których wymienić warto nagrodę dla Młodych Naukowców na II Konferencji Naukowej Studentów (Gdańsk, 1994), nagrodę Mozołowskiego dla Młodych Naukowców (Szczecin, 1994), przyznaną przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Sławomir Dąbrowski jest także laureatem stypen- dium dla młodych naukowców START w dziedzinie inżynierii genetycznej, przyznanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w roku Jest specjalistą w dziedzinach: techniki biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, systemów produkcji i oczyszczania białek, technik fermentacji w skali laboratoryjnej i pilotażowej, znajomości technik analitycznych.

10 Martti Enäjärvi Obywatel Finlandii, emerytowany prezes Urzędu Patentów i Rejestracji Finlandii. Ukoń- czył studia prawnicze w 1969 r. z tytułem LLM. W 1972 r. ukończył aplikację sądową. Był zatrudniony m. in. jako wykładowca akademicki, profesor Politechniki w Helsinkach (w latach ). Pracował też jako dyrektor w jednym z sektorów przemysłu fiń- skiego. Piastował funkcję przewodniczącego Zgromadzeń Ogólnych WIPO w latach Od 1986 r. przewodniczył także delegacji fińskiej na konferencjach dyploma- tycznych oraz w WIPO. Był przewodniczącym i wiceprzewodniczącym kilku organizacji zajmujących się prawami IP (m.in. Związku Strasburskiego, Związku Budapesztańskiego, Związku Lokarneńskiego). Od 1996 r. był członkiem Rady Administracyjnej EPO, a także przewodniczącym Rady Administracyjnej, Komitetu Doradczego i Komisji Preselekcyjnej OHIM (Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante). Obecnie pełni funkcję doradcy Prezesa OHIM Antonio Campinosa. Mi-Young Han Prezes Światowego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców i Przedsiębiorców, założonego w Seulu (Korea). Ukończyła koreański uniwersytet kobiecy Ewha Womans University. Od roku 2001 jest wiceprezesem Taeyang Metal Industrial CO., LTD, a od 2003 r. jest przewodniczącą Koreańskiego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców oraz wiceprezesem Koreańskiej Federacji Kobiecych Stowarzyszeń Naukowych i Technicznych. W 2004 r. została wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń Zawodowych Przedsiębiorców. W latach była członkiem organu doradczego prezydenta do spraw nauki i techniki. Od 2005 r. jest członkiem Rządowego Komitetu do spraw Innowacji. W 2009 r. została wybrana prezydentem Światowego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców i Przedsiębior- ców i funkcję tę sprawuje do chwili obecnej. Colin Hunsley ClearViewIP Sp. z o.o. jest czołową firmą konsultingową w dziedzinie własności intelektu- alnej, która oferuje pomoc klientom w określeniu wartości IP. Do zadań Colina Hunsleya, jako dyrektora ds. komercjalizacji, należy kierowanie dostosowaniem portfeli paten- towych do wymagań konkretnego przedsiębiorstwa. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje wszystkie etapy procesu licencjonowania włącznie z rozpoczynaniem i roz- strzyganiem postępowania spornego. Colin Hunsley jest dyplomowanym inżynierem oraz posiada stopień licencjata nauk ścisłych z techniki budowy maszyn w Imperial Col- lege w Londynie. Jest także członkiem rady Stowarzyszenia Licensing Executives Society Britain & Ireland, byłym przewodniczącym Instytutu Budowy Maszyn. Regularne prowadzi wykłady na temat licencjonowania. Nazwisko Colina Hunsleya znalazło się w ran- kingu magazynu Intellectual Asset Management IAM Strategy 300, który przedstawia czołowych strategów IP na świecie. Obecnie jest dyrektorem ds. komercjalizacji w firmie ClearViewIP Sp. z o.o.

11 Prelegenci i paneliści Mariusz Kondrat Doktor prawa, europejski rzecznik patentowy, prowadzi Kancelarię Prawno-Patentową KONDRAT, wcześniej pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako adiunkt. Od ponad 10 lat czynnie zaan- gażowany w tworzenie i interpretowanie polskiego prawa farmaceutycznego i prawa własności przemysłowej. Redaktor i współautor pierwszego na polskim rynku komenta- rza do ustawy Prawo farmaceutyczne. Autor licznych publikacji dotyczących farmacji, wyrobów medycznych, suplementów diety i znaków towarowych. Jesper Kongstad Pełni funkcję dyrektora generalnego Duńskiego Urzędu ds. Patentów i Znaków Towa- rowych. Jest też członkiem Komitetu Wykonawczego Ministerstwa Gospodarki Danii i przewodniczącym Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej. Przed 2003 r. był prezesem wchodzącej na rynek firmy biofarmaceutycznej i dyrekto- rem ds. operacyjnych w państwowym instytucie Statens Serum Institut zajmującym się produkcją biofarmaceutyków. Pracował także jako doradca ds. polityki przemysłowej w Duńskim Ministerstwie Przemysłu. Ukończył studia z dziedziny ekonomii i planowania w Roskilde oraz zdobył tytuł Master in Public Administration na Harvard Kennedy School. Jest żonaty i ma trójkę dzieci. Jest Rycerzem Orderu Dannebrog. Krzysztof Krystowski Absolwent Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomiczne- go we Wrocławiu oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył również studia podyplomowe MBA w Oxford Brooks University. W latach był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, gdzie odpo- wiedział m.in. za kształtowanie polityki innowacyjności, badań i rozwoju oraz offsetu. W swojej karierze zawodowej pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu Avio Polska sp. z o.o. we włoskiej Grupie Avio oraz wiceprezesa zarządu w firmie IMPEL SA. Od kwietnia 2012 r. jest prezesem zarządu Bumar sp. z o.o. Pełni również funkcje w organizacjach pozarządowych jest członkiem Narodowej Rady Ekologii przy Prezydencie RP oraz prezesem Federacji Firm Lotniczych Bielsko. Żo- naty, ma trzech synów. Krzysztof Jan Kurzydłowski Profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski urodził się 29 sierpnia 1954 r. w Lublinie. Jest ab- solwentem Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył z wyróżnieniem. Na tej uczelni, w 1998 r., uzyskał tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie naukowe, a także bogate doświadczenia w administracji publicznej. Pełnił między innymi funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju objął 1 stycznia 2011 r.

12 Kirsten Leute Jest starszym pracownikiem Biura Licencjonowania Technologii na Uniwersytecie Stanford (OTL), gdzie obsługuje ponad 275 spraw związanych z wynalazkami z zakresu biotechnologii i zaawansowanych technologii. Ma też doświadczenie w sprawach do- tyczących oprogramowania, znaków towarowych i prawa autorskiego licencjonowania. Z OTL współpracowała od 1996 r., ale cały rok 2004 spędziła jako specjalista ds. techno- logii w niemieckim Centrum Badań nad Rakiem w Heidelbergu. W latach pełniła funkcję wiceprezesa ds. komunikacji w stowarzyszeniu AUTM (Association of University Technology Managers) i redaktora magazynu AUTM Journal.. Była członkiem rady WILBA (Women in Licensing Bay Area), a obecnie jest prze- wodniczącą działu ds. członkowstwa w organizacji Women in Bio w San Francisco Bay. Była prelegentem na licznych spotkaniach organizowanych na całym świecie m.in. przez BIO, LES, WIPO, ProTon, AUTM. Jest autorką wielu artykułów na temat transferu technologii. Ukończyła biologię w Wetlestey College oraz zarządzanie biznesem na Uniwersytecie w Santa Clara w USA, gdzie zrobiła specjalizację z biznesu międzynarodowego i zarządzania technologią i innowacjami. Od 2003 r. jest licencjonowanym rzecznikiem paten- towym w Stanach Zjednoczonych. Ian Lewis Posiada prawie 25-letnie doświadczenie we wspieraniu małych i dużych przedsiębiorstw w ochronie przed finansowymi skutkami sporów prawnych na gruncie własności intelektualnej. Jest współzałożycielem SAMIAN Underwriting Agency, agencji ubez- pieczeniowej specjalizującej się w rozwiązaniach polegających na przenoszeniu ryzyka związanego z własnością intelektualną i innymi aktywami niematerialnymi. Ian Lewis doradzał instytucjom rządowym i podmiotom biznesowym na poziomie krajowym i unijnym w kwestiach ubezpieczeniowych w odniesieniu do własności in- telektualnej. Jest autorem wielu artykułów i publikacji na temat ubezpieczenia ryzyka związanego z własnością intelektualną. Zanim zajął się działalnością ubezpieczeniową zdobywał doświadczenie zawodowe pracując dla niewielkiego importera perfum i kosmetyków. W tym czasie zetknął się bezpośrednio z problemem sporów licencyjnych w różnorodnych jurysdykcjach. Praco- wał także w marketingu, w firmie zajmującej się przetwarzaniem danych i marketingiem cyfrowym, gdzie odpowiadał za rachunkowość w transakcjach z europejskimi i pozaeu- ropejskimi detalistami, usługi finansowe i kontakty z tzw. trzecim sektorem. Jerzy Majchrzak Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej, kształcił się w ramach studium podyplomowego w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej. Od 1973 r. przez 25 lat pracował w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Jest współautorem ponad 30 patentów. Od połowy lat 90. powoływany w skład rad naukowych instytutów chemicznych. W latach sprawował urząd prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle, następnie w la- tach prezesa zarządu spółki akcyjnej Zakłady Azotowe Kędzierzyn. W 2006 r. odszedł z zakładów azotowych, a następnie objął stanowisko dyrektora w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Od czerwca 2012 r. pełni funkcję dyrektora Departamentu In- nowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki.

13 Prelegenci i paneliści Ron Marchant Przewodniczący Sympozjum Kawaler Orderu Łaźni, członek Królewskiego Towarzystwa Sztuki. Po ukończeniu studiów chemicznych rozpoczął pracę w brytyjskim Urzędzie Patentowym jako ekspert patentowy, gdzie w 1992 r. objął stanowisko dyrektora Departa- mentu Badań Patentowych, a następnie w 2003 r. został prezesem brytyjskiego Urzędu Patentowego. W czasie swej kadencji skoncentrował się w szczególności na rozwi- janiu i ulepszaniu usług, zwłaszcza w zakresie popularyzowania IPR wśród małych i średnich przedsiębiorców. Odegrał kluczową rolę w strategicznej debacie nt. Eu- ropejskiego Urzędu Patentowego (EPO) oraz kształtowania współpracy między EPO i urzędami patentowymi państw członkowskich. W 2006 r. w uznaniu zasług został odznaczony medalem EPO oraz otrzymał nagrodę w kategorii najlepszych osiągnięć krajowych i międzynarodowych w konkursie World Leaders European IP Awards. Od czasu przejścia na emeryturę bierze udział w pracach grup ekspertów w sprawach własności przemysłowej i innowacyjności. Jako niezależny konsultant aktywnie uczest- niczy m.in. w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej i Europejski Urząd Patentowy. Giancarlo Migliori Założyciel MrgoodIDEA, małego sklepu innowacyjno-finansowego we Włoszech, który wykorzystuje w praktyce techniki zarządzania ryzykiem i tworzenia rynku dla innowacji, własności intelektualnej i technologii. Wspiera współpracę finansowo-technologiczną z takimi instytucjami jak: Europejski Urząd Patentowy, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej czy włoskie Ministerstwo Rozwoju. Jest rzeczoznawcą programu Komisji Europejskiej Pro-Inno Valor oraz ekspertem Agencji Innowacyjności K41 Parlamentu Eu- ropejskiego. Jest doradcą kilku regionów włoskich: Toskanii, Emilii-Romanii, Lombardii, których budżety na innowacyjność na lata sięgają setek milionów euro. W 2012 r. Giancarlo Migliori w swojej działalności skupił się głównie na Specjalnych strategiach innowacyjno-finansowych, świadcząc doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw na temat pełnego cyklu Pomysł Rynek, skoncentrowanego na IP, integro- waniu funduszy publicznych i prywatnych oraz zmniejszaniu przepaści innowacyjnej w stosunku do większych firm. Benjamin H. Mitra-Kahn Od 2009 r. jest doradcą ekonomicznym w brytyjskim Urzędzie Własności Intelektualnej, gdzie zajmuje się różnorodnymi zagadnieniami analitycznymi i strategicznymi, takimi jak: patent jednolity, gąszcza patentowe, problem zaległości w rozpatrywaniu zgłoszeń, wyniki biznesowe przedsiębiorstw i prawa IP. Jako doradca ekonomiczny uczestniczył w pracy nad raportem Iana Hargreaves s na temat własności intelektualnej i wzrostu. Zanim został zatrudniony w brytyjskim Urzędzie Własności Intelektualnej, pracował w charakterze starszego konsultanta w krajach skandynawskich, Indiach i Wielkiej Bry- tanii. Prowadził także wykłady z makroekonomii. Wśród jego głównych zainteresowań naukowych są: historia ekonomii oraz relacje między własnością intelektualną a eko- nomią. Jest autorem licznych referatów naukowych, zasiada w organach doradczych Europejskiego Urzędu Patentowego i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego oraz innych organizacji. Wkrótce rozpocznie pracę dla australijskiego Urzędu Własności Inte- lektualnej na stanowisku głównego ekonomisty.

14 Kazimierz Murzyn Dyrektor Zarządzający Klastra LifeScience w Krakowie. Wiceprezes Global Innovation Network, organizacji non-profit założonej w Północnej Karolinie (USA) w ramach działal- ności Klastra LifeScience, członek Komitetu Biotechnologii PAN. Magister inżynier, absolwent Politechniki Krakowskiej. Dodatkowe wykształcenie uzyskał w wielu programach krajowych i zagranicznych, w tym m.in. w Polsko-Amerykań- skiej Szkole Biznesu w Krakowie (zarządzanie i marketing), Sloan School of Management na MIT Cambridge (USA, dynamika systemów), Rutgers University (New Brunswick, USA) Biopharma Global Entrepreneurship, MiniMBA. W działalności profesjonalnej zajmuje się tworzeniem i rozwojem ekosystemów dla in- nowacji, rozwojem ekonomicznym, transferem technologii, zarządzaniem innowacjami i przedsiębiorczością w obszarze life science i biotechnologii. Uczestniczył w opraco- waniu koncepcji inicjatywy Klaster LifeScience w Krakowie i od jego powstania pełni rolę dyrektora zarządzającego. Prowadzi również działalność naukową, w której zajmuje się zarządzaniem zasobami wiedzy, uczącymi się organizacjami i rozwojem klastrów biotechnologicznych. Posiada doświadczene i umiejętności w zakresie modelowania złożonych systemów (Complex Adaptive Systems). Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat Oceny potencjału innowacyjnego klastrów z wykorzystaniem metody dynamiki systemów (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie). Wojciech Nowak Nowo wybrany rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, chirurg i dotychczasowy prorektor ds. Collegium Medicum. Jest pierwszym lekarzem na tym stanowisku od 1948 r. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskał w 2003 r., posiada specjalizację z chirurgii ogólnej I i II stopnia. Jest m.in.: prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii członkiem Rady Egzaminacyjnej z zakresu chirurgii ogólnej w European Board of Sur- gery skarbnikiem Association of UEMS Division of General Surgery&European Board of Sur- gery konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Chirurgia ogólna członkiem European Union Network of Excellence for Gastric Cancer W latach pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiego w dziedzinie Transplan- tologii Klinicznej.

15 Prelegenci i paneliści Ragnar Olson Jest partnerem firmy Global IP, gdzie zajmuje się wszystkimi aspektami zagadnień zwią- zanych z monetyzacją patentów łącznie z licencjonowaniem, sprzedażą czy sporami patentowymi. Global IP był głównym doradcą w kwestiach własności przemysłowej dla Nortel Networks w sprawach związanych z monetyzacją pakietu patentowego Nortela, co doprowadziło do największej transakcji patentowej w historii, opiewającej na 4.5 mld dolarów. W ciągu trzech lat od powstania Global IP, wartość transakcji przeprowadzonych przez firmę osiągnęła blisko 5 mld dolarów, obejmując transakcje sprzedaży, licen- cjonowania czy transakcje związane z prowadzeniem sporów. Przed rozpoczęciem pracy dla Global IP Ragnar Olson był dyrektorem w firmie Ocean Tomo, gdzie zajmował się publicznymi aukcjami własności intelektualnej i transakcja- mi patentowymi osób prywatnych, a także nadzorował transakcje patentowe o łącznej wartości przekraczającej 100 mln dolarów. Ragnar Olson posiada stopni naukowych z chemii oraz z ekonomii Uniwersytetu Indiana, stopnia Juris Doctor z Chicago-Kent College of Law a także dyplomu z zakresu wła- sności intelektualnej. Uzyskał ponadto stopień magistra z informatyki na Uniwersytecie Northwestern. Ragnar Olson jest uprawniony do występowania przed Amerykańskim Urzędem Pa- tentów i Znaków Towarowych oraz do wykonywania zawodu prawniczego w stanie Illinois. Luk Palmen W 1994 roku ukończył kierunek zarządzanie w biznesie i ekonomii w Wyższej Szkole Eko- nomii w Limburgii, a w 1995 r. podyplomowe studia z zakresu polityki międzynarodowej w Antwerpii. Między 1995 a 2000 r. pracował najpierw jako koordynator międzynarodowego projektu w ramach PHARE-Partnership w Polsce, a następnie był koordynato- rem programu rozwoju gospodarki lokalnej i rynku pracy w Genk, w Belgii. W 2000 r. przeprowadził się do Polski. W kolejnych latach był menedżerem projektów o tematyce zarządzania MSP, innowacji, rozwoju technologii oraz zarządzania klastrami. W tym zakresie prowadził liczne konferencje, seminaria i warsztaty jest cenionym moderatorem dyskusji. Opracował modele systemowego postępowania, był autorem i współau- torem praktycznych przewodników w zakresie foresightu, komercjalizacji technologii i klastrów oraz wspierał powstawanie nowych inwestycji. Jest ekspertem oceniającym w ramach 7. Programu Ramowego UE. W 2007 r. współtworzył InnoCo Sp. z o.o. i jest prezesem zarządu spółki. Prowadzi usługi konsultingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami.

16 Gerard J. Pannekoek W 2009 r. rozpoczął pracę w IPXI Holdings, LLC na stanowisku prezesa i dyrektora gene- ralnego. Odpowiada za nadzorowanie wszystkich aspektów bieżącej działalności firmy. Legitymuje się 30-letnim doświadczeniem w pracy w korporacjach, gdzie zajmował się kwestiami związanymi z zarządzaniem, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej, finansami, marketingiem i transakcjami biznesowymi. W ciągu życia zawodowego miał okazję pracować nad wieloma projektami i inicjatywami dotyczącymi skomplikowanych zagadnień biznesowych i prawnych, fuzji i przejęć oraz procesów restrukturyzacyjnych. W latach Gerard J. Pannekoek piastował funkcje prezesa i dyrektora ds. ope- racyjnych start-up a Chicago Climate Exchange, który stał się pierwszym na świecie wielonarodowym i wielosektorowym rynkiem redukcji emisji gazów cieplarnianych i obrotu prawami do ich emisji. Gerard J. Pannekoek pochodzi z Holandii, gdzie uzyskał tytuł licencjata w H.E.A.O. College w Zwolle. Posiada stopnień magistra zarządzania z Kellogg Graduate School of Business Uniwersytetu Northwestern. Od 1995 r. jest członkiem Kapituły Doradztwa Finan- sowego Uniwersytetu Iowa. Współzałożyciel fundacji Future of Chesterton Foundation oraz członek zarządu fundacji Porter County Community Foundation. Sebastian Paszek Absolwent Politechniki Gliwickiej, założyciel i właściciel firmy Watt Sp. z o.o. trzeciego na świecie producenta kolektorów słonecznych (pod względem powierzchni produk- cyjnej). Firma Watt od 1998 r. wytycza nowe kierunki rozwoju technologii solarnych i poszukuje coraz efektywniejszych sposobów wykorzystania niewyczerpalnej energii słonecznej. Twórca nowatorskiej technologii produkcji systemów solarnych, laureat projektu Ministerstwa Środowiska GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii, konkursu promującego najbardziej obiecujące polskie rozwiązania proekologiczne. Kapi- tuła I edycji projektu GreenEvo uznała technologię produkcji kolektorów słonecznych Watt za najbardziej konkurencyjne rozwiązanie w zakresie proekologicznych techno- logii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Łączy działania w zakresie ochrony środowiska z działaniami społecznymi. Krzysztof Pietraszkiewicz Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie finansów i bankowości. Od 1991 r. związany ze Związkiem Banków Polskich, gdzie pełnił funkcje dyrektora biura, a następnie dyrektora generalnego. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyj- nego, przewodniczący Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od kwietnia 2002 r. do lipca 2003 r. przewodniczący Rady Nadzorczej banku PKO BP S.A. Reprezen- tował sektor bankowy w Komisji Nadzoru Bankowego od początku 1998 r. Od kwietnia 2003 r. pełni funkcję Prezesa Związku Banków Polskich.

17 Prelegenci i paneliści Beata Piwowarska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu ochrony własności przemysłowej na uniwersytetach: Jagiellońskim oraz Warszawskim. Karierę zawodową rozpoczęła na początku lat 90-tych, pracując jako sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu, a później w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Praga, orzekając w sprawach cywilnych. Przez 5 lat ( ) była konsulem w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Stras- burgu. Obecnie jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie orzekającą w sprawach gospo- darczych oraz przewodniczącą Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Od roku 2007 jest również orzekającą w sprawach cywilnych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, jako sędzia delegowany. Autorka licznych publikacji, dotyczących ochrony własności przemysłowej oraz wykła- dowca na studiach podyplomowych Ochrona własności intelektualnej,, prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Tomasz Puton Absolwent biologii eksperymentalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po- znaniu. W czasie studiów prowadził badania związane ze zjawiskiem programowanej śmierci komórki, a po studiach rozpoczął realizację doktoratu w dziedzinie bioinforma- tyki strukturalnej. Od 2011 r. wraz z zespołem ekspertów rozwija firmę VitaInSilica, która wspiera badaczy poprzez dostarczanie dedykowanych rozwiązań bioinformatycznych oraz świadczenie usług analizy danych biologicznych. Za swoje najważniejsze hobby uważa bieganie ukończył wiele półmaratonów i mara- tonów, a ostatnio pochłonęło go nurkowanie swobodne. Andrzej Rabczenko Profesor dr hab. Andrzej Rabczenko jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę naukową rozpoczął w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, a później na stażach w Max Planck Instytut für Experimentelle Medizin (Getynga, Niemcy), Cambridge (Wielka Brytania), Paryżu i Gif-sur-Yvette (Fran- cja). Był założycielem Domu Handlowego Nauki (1982 r.) pierwszego ośrodka transferu technologii w Polsce. Jako jeden z pierwszych wprowadzał do praktyki obliczenia wy- konalności inwestycji oraz prowadził działalność szkoleniową w odniesieniu do prawa handlowego oraz prowadzenia małych przedsiębiorstw dla osób rozpoczynającą dzia- łalność gospodarczą w formie spółek cywilnych i z o.o.. W latach pracował jako radca (nauka i technologia) w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, stymulując kontak- ty naukowe pomiędzy instytucjami polskimi i amerykańskimi. Od 1999 r. do 2001 był trenerem w szwajcarskiej firmie Gustav Käser Training International. Prowadził szkolenia i warsztaty dla grup menedżerów takich firm jak ABB, AIG, Henkel, IBM, Siemens, Skoda, Sony, Vattenfall, Volkswagen. Zajmował się również bezpośrednim doradztwem dla dyrektorów. W latach ponownie pracował w Ambasadzie RP w Waszyngtonie jako radca- minister. Zajmował się sprawami współpracy w zakresie nauki, edukacji i technologii. Obecnie pracuje na Politechnice Warszawskiej jako dyrektor Centrum Transferu Techno- logii i Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest doradcą Prezydenta Przedsiębiorców Rzeczpospolitej Polskiej dr. Andrzeja Mali- nowskiego.

18 Stephen Robertson Uznawany przez IA Magazine jako jeden z grona 250-ciu czołowych strategów IP na świecie, ukończył najpierw studia prawnicze, a następnie zdobył tytuł dyplomowa- nego księgowego w 1992 r., w firmie Deloitte & Touche w Glasgow. Pracował na wielu stanowiskach związanych z finansami korporacyjnymi w bankowości, inwestowaniem aniołów biznesu, i w sektorze spółek handlowych. Przez 4 lata pracował jako Regional Manager w szkockim biurze londyńskiej giełdy (London Stock Exchange plc), a następnie wspólnie z maklerami giełdowymi DSL utworzył ScotX. W 2003 r. założył Metis Partners i skupił się na pomocy firmom w identyfikowaniu, ocenie i wykorzystywaniu własności intelektualnej. Obecnie jest przewodniczącym szkockiej komisji Licensing Executives Society, którą zrzesza profesjonalistów zainteresowanych licencjonowaniem własności intelektualnej i transferem technologii. Andrzej Rybka Dyrektor Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotni- cza, skupiającego blisko 90 przedsiębiorstw i instytucji związanych z lotnictwem. Andrzej Rybka jest również: sekretarzem Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego współtwórcą platformy współpracy europejskich klastrów lotniczych EACP Europe- an Aerospace Cluster Partnership członkiem Komitetu Redakcyjnego ds. Strategicznego Planu Badawczego dla Aero- nautyki kierownikiem Branżowego Punktu Kontaktowego 7. Programu Ramowego przy Pol- skiej Platformy Technologicznej Lotnictwa członkiem Grupy roboczej ds. polityki klastrowej Ministerstwa Gospodarki członkiem Rady Programowej ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pod- karpackiego kierownikiem regionalnym projektu Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe kierownikiem regionalnym projektu FP7 CARE Clean Aerospace Regions. W latach był członkiem Komitetu Sterującego Narodowego Programu FO- RESIGHT POLSKA 2020.

19 Prelegenci i paneliści Edward Scott Jest posiadaczem kilku opublikowanych i nieopublikowanych patentów. Legitymuje się ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie wzornictwa przemysłowego i zarządza- nia. Przez ostanie 7 lat zajmował się komercjalizacją różnorodnych technologii na całym świecie. Jest członkiem Towarzystwa Inżynierów Plastycznych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Regularnie zapraszany z wykładami na temat komercjalizacji techno- logii i rozwoju przedsiębiorstw. Wcześniej pracował między innymi jako kierownik sprzedaży dla jednego z największych w Australii dostawców produktów odlewniczych oraz menedżer rozwoju produktu dla największego australijskiego producenta plastiku. Ostatnio pełnił funkcję wicepreze- sa w EveredgeIP czołowej firmie w dziedzinie komercjalizacji z siedzibą w Auckland, w Nowej Zelandii, gdzie zajmował się licencjonowaniem technologii generujących do- chody ze sprzedaży przekraczające 500 mln USD. Obecnie jest dyrektorem ES Technology Ltd. Bogusław Smólski Profesor Bogusław Smólski jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W latach członek Rady Agencji Techniki i Technologii. Od 1993 do 2003 r. dyrektor Departamentu Rozwoju i Wdrożeń w Ministerstwie Obrony Naro- dowej, a następnie Radca Ministra Obrony Narodowej. W latach członek Komisji Badań Stosowanych Komitetu Badań Naukowych. Od 2003 do 2007 r. Rektor Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2004 do 2007 r. członek Prezydium przewodniczący Komisji Nauki KRASP. Były członek Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyj- nej. W latach organizator i pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 1983 r. jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Członek Senatu WAT oraz wielu Rad Naukowych i Komitetów Naukowych konferencji międzyna- rodowych. Członek Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Autor oraz współautor pięciu podręczników, ponad 100 artykułów i referatów naukowych oraz 8 patentów. Promotor 9 zakończonych rozpraw doktorskich. Marek Sowa Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od grudnia 2010 r. marszałek Województwa Małopolskiego. W latach Członek Zarządu Województwa. Z samorządem terytorialnym związany od kilkunastu lat., w tym od 1999 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz reprezentant Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Prze- wodniczący Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

20 Michal Svantner Od 1 stycznia 2009 r. jest dyrektorem Wydziału Niektórych Krajów Europy i Azji (DCEA) w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie. W latach pra- cował jako starszy radca, a następnie jako starszy specjalista w tym wydziale. Zajmował się wspieraniem ochrony własności intelektualnej w krajach Europy i Azji, koncentrując się szczególnie na analizie potrzeb krajów w fazie transformacji, w zakresie moderniza- cji ich systemów własności intelektualnej, implementowania Porozumienia TRIPS oraz wspierania wykorzystania własności intelektualnej. Jest posiadaczem stopnia doktora prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. W 1981 r. ukończył studia w Instytucie Stosun- ków Międzynarodowych w Moskwie. W latach studiował w Akademii Handlu Międzynarodowego w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Włada biegle językiem arabskim, czeskim, angielskim, francuskim, węgierskim, polskim i rosyjskim, komunikatywnie zna także serbski, chorwacki i słoweński. Roman Trzaskalik Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o., którego działalność koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych i poszanowa- niu energii w budynkach. Z wykształcenia radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studium Bankowości i Finan- sów Akademii Ekonomicznej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Od 2004 r. wiceprezes Euro-Centrum S.A. Kieruje również pracami Stowarzyszenia Krajo- wego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych. Richard Vary Szef Wydziału Spornego w firmie Nokia Corporation. Począwszy od 2006 r. Nokia uczestniczy w ponad 200 sporach patentowych na całym świecie, włączając w to postępo- wania dotyczące naruszeń wniesione przez Qualcomm, Interdigital, Apple, KPN, HTC oraz IPCom. Ostatnio Nokia obroniła także swoje patenty wobec roszczeń takich firm jak: Apple, HTC, RIM and Viewsonic. Za powyższe sukcesy Wydział Sporny Nokii został uhonorowany przez miesięcznik Managing IP tytułem zespołu roku. Zespół był także nominowany do tej kategorii przez niemiecki katalog prawny Juve.. W 2012 r. Richard Vary został uznany za jedną z 50 najbardziej wpływowych osób w dziedzinie własności intelektualnej przez miesięcznik Managing IP. Zanim rozpoczął pracę dla Nokii był zatrudniony w Departamencie Własności Intelek- tualnej firmy Linklaters. Posiada stopień naukowy z chemii Uniwersytetu w Cambridge. Legitymuje się wykształceniem angielskiego prawnika. Praktykuje jako sędzia w angiel- skich sądach cywilnych.

X MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

X MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM X MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE OD POMYSŁU DO ZYSKU: JAK BUDOWAĆ INNOWACYJNY BIZNES 4-5 WRZEŚNIA 2014 MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY RYNEK GŁÓWNY 25, KRAKÓW ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; Zbigniew Sienkiewicz Wykształcenie: wyższe prawnicze, Radca Prawny - od 1991 do1996 studia wyższe prawnicze - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończony z wyróżnieniem, - od 1997

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012 MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE Logroño - Maj 2012 CZYM SIĘ ZAJMUJEMY Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie Praw Własności Przemysłowej: zgłoszenia, rejestracja i ochrona w trybie krajowym i

Bardziej szczegółowo

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A.

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Raport bieżący nr 16/2016 Data sporządzenia: 2016-04-05 Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w projekcie Audyt Innowacji

Zaproszenie do udziału w projekcie Audyt Innowacji Zaproszenie do udziału w projekcie Audyt Innowacji Szanowni Państwo, Strona 1 Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Park Naukowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej 2017-06-29 16:48 ATREM SA (22/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący 22/2017 Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana Członek Rady Nadzorczej Pan Jakub Bieguński Pan Jakub Bieguński powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ Studia podyplomowe współfinansowane ze środków UE Uczestnicy Uczestnikami studiów mogą być pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

Jagiellońskie Centrum Innowacji zaprasza na szkolenie LIDER INNOWACJI ZASADY RYNKOWEGO WDRAŻANIA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH

Jagiellońskie Centrum Innowacji zaprasza na szkolenie LIDER INNOWACJI ZASADY RYNKOWEGO WDRAŻANIA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH Jagiellońskie Centrum Innowacji zaprasza na szkolenie LIDER INNOWACJI ZASADY RYNKOWEGO WDRAŻANIA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH Jagiellońskie Centrum Innowacji zaprasza na szkolenie LIDER INNOWACJI ZASADY RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi.

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi. Agenda spotkania Szkolenie 21.02.2014 r. UM Dąbrowa Górnicza dla Audytorów i Kontrolerów JST szkolenie bezpłatne organizowane przez IIA Polska Koło Audytorów AW JST Biuro Audytu Wewnętrznego UM Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Feliks Kulikowski Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 roku jest właścicielem gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY: NASI DORADCY: Stanisław Rogoziński Partner zarządzający w Brante Partners sp. z o.o. Akredytowany ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ekspert biznesowy w Fundacji Wspierania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw Adwokat, ukończył LL.M na University of Michigan; międzynarodowy arbiter i mediator,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India!

Gdańsk r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India! Gdańsk 11.05.2017 r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India! PROGRAM 13:30 14:00 Rejestracja, powitalna kawa 14:00 14:10 Powitanie uczestników 14:10 14:30 Indie charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notoria Serwis SA w dniu 30 czerwca 2015 roku Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej a)

Bardziej szczegółowo

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii Ireneusz Andrzej Chadaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 41 lat. Pan Ireneusz Andrzej Chadaj posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie gdzie uzyskał tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENI PRELEGENCI

ZAPROSZENI PRELEGENCI ZAPRASZA: ZAPRASZA: 6-7listopada2008 7listopada2008 Warszawa HotelIntercontinental ul.emiliiplater49 NAJLEPSZAKONFERENCJAWPOLSCE! MUSISZTAMBYĆ! ZAPROSZENIPRELEGENCI BERTILHEERINK COLIPA PanHeerinkjestobywatelemholenderskim.UkończyłUniwersytetwLeidennawydzialeHistoriiWspółczesnej.Specjalizujesię

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski- studia w WSB w Gdańsku Patronat nad studiami

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI AKADEMIA KOMERCJALIZACJI GRUPA INVESTIN ZAPRASZA NA WARSZTAT Temat: TRANSFER TECHNOLOGII I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA ASPEKTY PODATKOWE Termin: 18 lipca 2017 r. Miejsce: Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców na temat roli i znaczenia procesów zakupowych w działalności firm MŚP. Zakupy w biznesie odgrywają

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 10 czerwca 7 lipca 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej 2016-03-01 21:15 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Raport bieżący 12/2016 Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Raport bieżący nr 9/2013 28.06.2013 Temat: Powołanie osób nadzorujących. W oparciu o 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska 2014 2020 - Unia Innowacji Jak poprawić współpracę nauki i biznesu? Nowe perspektywy.

Unia Europejska 2014 2020 - Unia Innowacji Jak poprawić współpracę nauki i biznesu? Nowe perspektywy. Gdańsk, 4 grudnia 2012 r. VI edycja konferencji z cyklu INNOspotkanie wnioski i podsumowanie Unia Europejska 2014 2020 - Unia Innowacji Jak poprawić współpracę nauki i biznesu? Nowe perspektywy. Kolejna

Bardziej szczegółowo

Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY

Bardziej szczegółowo

Marek Barć Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe

Marek Barć Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe Marek Barć Pan Marek Barć posiada wykształcenie wyższe. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Budowy Maszyn na Politechnice Łódzkiej. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Bankowości i Inżynierii Finansowej

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH - KLUB INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW. 24 lutego 2010 r. (środa), g.

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH - KLUB INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW. 24 lutego 2010 r. (środa), g. Projekt realizowany na zlecenie PARP przez konsorcjum: ECORYS Polska Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Grzegorczyk Innowacje w Przedsiębiorstwach Klub Innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bioinformatics for Science. Tomasz Puton

Bioinformatics for Science. Tomasz Puton Tomasz Puton O firmie VitaInSilica to pierwszy w Polsce projekt skupiający specjalistów z bioinformatyki, biologii molekularnej i biotechnologii. Innowacyjne przedsięwzięcie rozwijane przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 23 CZERWCA 2017 Mercure Grand Hotel, ul. Krucza 28, Warszawa K ONFERENCJA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (RODO) P RELEGENCI Teresa Grabowska Niezależny ekspert, właściciel

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI AKADEMIA KOMERCJALIZACJI PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 9 czerwca 1 lipca 2016, Miejsce: Kraków Instytut Nafty i Gazu, ul. Lubicz 25 A Godziny warsztatów: 10:00 18:00 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik Andrzej Arendarski Wieloletni Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, polityk i działacz samorządu gospodarczego, b. poseł na Sejm, minister w rządzie Hanny Suchockiej płk dr Ryszard Bełdzikowski b. szef Wywiadu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną w naukach biologicznych i medycznych, komercjalizacja wyników badań naukowych

Zarządzanie własnością intelektualną w naukach biologicznych i medycznych, komercjalizacja wyników badań naukowych Zarządzanie własnością intelektualną w naukach biologicznych i medycznych, komercjalizacja wyników badań naukowych Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników naukowych i studentów studiów

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

IX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

IX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE WDRAŻANIE INNOWACJI: PRZEKSZTAŁCANIE WIEDZY W ZYSK PROGRAM 5-6 WRZEŚNIA 2013 MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY RYNEK GŁÓWNY 25, KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 22 marca 17 maja 2016 Miejsce: Poznań Akademia Komercjalizacji jest pierwszym na polskim rynku, chronionym zgłoszeniem

Bardziej szczegółowo

Funkcje kierownicze pełnione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Funkcje kierownicze pełnione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie: Profesor nauk ekonomicznych - profesor zwyczajny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Doctor honoris causa Uniwersytetu: w Mesynie, Kijowskiego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe szkolenie dla naukowców:

Kompleksowe szkolenie dla naukowców: Kompleksowe szkolenie dla naukowców: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ TRANSFER, KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI MARKETING INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH Jak zabezpieczyć swoje prawa do wynalazku?

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance Tomasz Zadroga Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Lódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki 1. Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem ukończył

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa / Project Manager Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne. Wyrażamy nadzieję, że prezentowana inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Szanowni Państwo, Uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne. Wyrażamy nadzieję, że prezentowana inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Szanowni Państwo, Niniejszym mamy zaszczyt oraz przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w I Konferencji pt.: Rozbieżności w ustalaniu zadośćuczynienia, na rzecz poszkodowanych oraz najbliższych członków

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków Zaproszenie Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski 25 kwietnia 2017 Kraków Organizator Inicjatywa Obywatelska Akademia Nowoczesności Instytut Monteskiusza Inicjatywa Obywatelska

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej

TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej 2016-01-26 16:08 TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Raport bieżący 5/2016 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 oraz art. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) 1. Bogdan Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej; Absolwent A.E. w Katowicach (Zarządzanie i Marketing); Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości na wydziale finansów i wyższe bankowości w wyższej

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 21/2017 2017-06-08 Temat: Powołanie Członków Zarządu X kadencji Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe "Orbis" S.A. informuje, że w dniu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny i finansowanie R&D. Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010

Kredyt technologiczny i finansowanie R&D. Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010 Kredyt technologiczny i finansowanie R&D Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010 Kredyt Technologiczny 2005-2010 FKT (2005-2008 r.) Działanie 4.3 (POIG 2007-2013) Banki udzielające BGK

Bardziej szczegółowo

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK Natalia MATYBA Urzędnik w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli / EU Policy Advisor. Doktorantka w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

DORADCY INFORMATOR. Projekt: System naczyń połączonych firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej EDYCJA II i III

DORADCY INFORMATOR. Projekt: System naczyń połączonych firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej EDYCJA II i III DORADCY INFORMATOR Projekt: System naczyń połączonych firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej EDYCJA II i III Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003 roku.

Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003 roku. Mirosław Stanisławski Przewodniczący Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Budownictwa Lądowego. Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW PROKOPOWICZ. Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku.

ZBIGNIEW PROKOPOWICZ. Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku. ZBIGNIEW PROKOPOWICZ Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu

Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana Paweł Wieczyński - Prezes

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób zarządzających: I. Prezes Zarządu Imię i nazwisko: Michał Duniec Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu od 23 kwietnia 2014 roku Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pan Jerzy Biel Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 47 lat Pan Jerzy Biel pełni funkcję Prezesa Zarządu PBS Finanse S.A. (do 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

DLA ŚRODOWISKA GOSPODARCZEGO

DLA ŚRODOWISKA GOSPODARCZEGO OFERTA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY DLA ŚRODOWISKA prof. dr hab. inż. Jan Grajewski Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką mgr Agata Pluskota Kierownik Biura Upowszechniania

Bardziej szczegółowo