YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński"

Transkrypt

1 YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy Patronat Ministerstwa Gospodarki KRAKÓW

2 Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak ma zaszczyt zaprosić na VIII Międzynarodowe Sympozjum Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Finansowanie innowacji i monetyzacja patentów jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? 6 7 września 2012 Uniwersytet Jagielloński Kraków

3 6 września 2012 Dzień Rejestracja uczestników, kawa powitalna 9.00 Otwarcie i wystąpienia okolicznościowe Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego Michal Svantner, Dyrektor w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Georg Artelsmair, Dyrektor w Europejskim Urzędzie Patentowym Ron Marchant, Przewodniczący Sympozjum prof. Michał du Vall. In memoriam 9.40 Wystąpienie specjalne Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jak zwiększyć udział sektora prywatnego w finansowaniu innowacyjności? Rozwój strategii własności intelektualnej w uczelniach wyższych i ośrodkach badawczych oferta dla sektora prywatnego. Jak szacować wartość nowych technologii i prezentować je jako kapitał inwestycyjny dla banków / prywatnych inwestorów? Rola alternatywnych źródeł finansowania komercjalizacji własności intelektualnych w czasach awersji do zwiększonego ryzyka inwestycyjnego. Krajowe fundusze kapitałowe podwyższonego ryzyka a komercjalizacja strategicznych technologii. Prezentacje: Michal Svantner (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) Stephen Robertson (Me s Partners, Wielka Brytania) Gerard J. Pannekoek (IPXI, USA) Roman Trzaskalik (Euro-Centrum S.A., Polska) Przerwa kawowa

4 12.10 Finansowanie nowoczesnych technologii na wczesnym etapie rozwoju Jak uwolnić się z ekonomicznego klinczu i opuścić technologiczną dolinę śmierci? Monetyzacja patentów identyfikowanie kupujących, sprzedających oraz pośredników. Problemy i wyzwania związane z określeniem ceny rynkowej nowych, innowacyjnych produktów. Wsparcie instytucjonalne przedsiębiorstw innowacyjnych praktyka południowokoreańska. Prezentacje: Giancarlo Migliori (MrGoodIdea, Włochy) Ragnar Olson (Global IP Law Group, USA) Mi-Young Han (Stowarzyszenie Kobiet Wynalazców, Korea) Bogusław Smólski (Wojskowa Akademia Techniczna, Polska) Lunch Sesja równoległa I Ochrona własnej pozycji rynkowej Moderator: Richard Vary (Nokia, Wielka Brytania) Mariusz Kondrat (KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa, Polska) Beata Piwowarska (Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, Polska) Sesja równoległa II Zielone technologie i ich potencjał innowacyjny Moderator: Łukasz Cioch (Wyższa Szkoła Europejska, Polska) Maria Ciechanowska (Instytut Na y i Gazu, Polska) Bogusława Cimoszko-Skowrońska (Capital Solu ons ProAlfa Sp. z o.o., Polska) Sebas an Paszek (Wa Sp. z o.o., Polska) Aneta Wilmańska (Ministerstwo Środowiska, Polska) Małgorzata Zielińska (Główny Instytut Górnictwa, Polska)

5 6 września 2012 Dzień Sesja równoległa III Innowacje w biotechnologii medycznej Moderator: Sławomir Aleksander Wiśniewski (Centrum Badań DNA, Polska) Sławomir Dąbrowski (A&A Biotechnology, Polska) Kazimierz Murzyn (Klaster LifeScience, Kraków Global Innova on Network, Polska) Tomasz Puton (VitaInSilica Bioinforma cs for Science, Polska) Przerwa kawowa Panel dyskusyjny Polityka proinnowacyjna. W jaki sposób skutecznie wzmacniać pęd do innowacji? Moderator: Luk Palmen (InnoCo Sp. z o.o., Polska) Jesper Kongstad (Urząd Patentów i Znaków Towarowych, Dania) Krzysztof Krystowski (BUMAR Sp. z o.o., Polska) Krzysztof Jan Kurzydłowski (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska) Jerzy Majchrzak (Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki, Polska) Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek Banków Polskich, Polska) Roman Trzaskalik (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o., Polska) Zakończenie pierwszego dnia obrad

6 7 września 2012 Dzień Rejestracja, kawa powitalna 9.00 Wystąpienie specjalne: Miliard dolarów! wpływ własności intelektualnej oraz gąszczy patentowych na przedsiębiorstwa Benjamin Mitra-Kahn (Urząd Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii) 9.20 Stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez transfer technologii Transfer technologii a sektor MSP wyzwania i bariery. Modele współpracy uczelni i MSP reguła obopólnych korzyści. Wzmacnianie współpracy technologicznej w klastrach. Międzynarodowy wymiar transferu technologii z uczelni. Prezentacje: Kirsten Leute (Uniwersytet Stanforda, USA) Andrzej Rabczenko (Politechnika Warszawska, Polska) Tomasz Arciszewski (Uniwersytet im. George'a Masona, USA) Mariusz Andrzejczak (Bumar Sp. z o.o., Polska) Andrzej Rybka (Dolina Lotnicza, Polska) Przerwa kawowa Komercjalizacja własności przemysłowej i nowych technologii oraz środki redukowania ryzyka Licencjonowanie technologii jako element strategii rozwoju na rynku międzynarodowym. Komercjalizacja i obrót własnością intelektualną a rynek ubezpieczeń. Prezentacje: Colin Hunsley (ClearViewIP, Wielka Brytania) Edward Sco (ES Technology Sp. z o.o., Nowa Zelandia) Ian Lewis (SAMiAN Underwri ng Agency, Wielka Brytania) Podsumowanie sympozjum: Mar Enäjärvi (Doradca Prezesa Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Finlandia) Zamknięcie sesji plenarnej Lunch Warsztat I: W jaki sposób najkorzystniej skomercjalizować swoją technologię? Prowadzący: Stephen Robertson (Me s Partners, Wielka Brytania) Giancarlo Migliori (MrGoodIdea, Włochy) Edward Sco (ES Technology Sp. z o.o., Nowa Zelandia) Warsztat II: Wycena własności intelektualnej przy uruchomieniu spółek technologicznych na przykładzie doświadczeń akceleratorów technologicznych i funduszy zalążkowych w Polsce Prowadzący: Luk Palmen (InnoCo Sp. z o.o., Polska)

7 Prelegenci i paneliści Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Dr Alicja Adamczak rzecznik patentowy, radca prawny, adiunkt na Wydziale Zarządza- nia i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Była prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Patento- wych. Od 2002 r. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik prac legislacyjnych nad projektami ustawy Prawo własności przemysłowej i ustawy o rzecz- nikach patentowych. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej. Za działalność zawodową i społeczną została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze- nia Polski oraz odznaką Za zasługi dla wynalazczości. Mąż jest profesorem nauk technicznych oraz rektorem Politechniki Świętokrzyskiej. Syn jest doktorem matematyki i adiunktem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu War- szawskiego. Mariusz Andrzejczak Doktor nauk technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej), absolwent studiów MBA Szkoły Biz- nesu Politechniki Warszawskiej i Master of Science and Technology Commercialization organizowanych przez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego wraz z University of Texas w Austin. Od 2005 r. adiunkt, a następnie kierownik jednego, a potem dwóch jednostek organizacyjnych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomia- rów. Koordynator projektu europejskiego TALOS z zakresu ochrony granicy zewnętrznej UE o budżecie 20 mln euro. W latach członek Komitetu ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej przy Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. Od 2010 r. członek Komitetu Sterującego ds. Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Narodowego Cen- trum Badań i Rozwoju. Od roku 2011 wiceprezes BUMAR Sp z o.o. ds. badań i rozwoju. Autor ponad 25 publikacji z zakresu przetwarzania sygnałów, robotyki, komercjalizacji nauki oraz zarządzania badaniami.

8 Tomasz Arciszewski W swoich licznych zainteresowaniach naukowych skupia się głównie na inżynierii innowacyjnej, procesie nabywania wiedzy, myśleniu wizualnym w nowatorskim projektowa- niu oraz edukacji. Jest autorem ponad 160 badań i artykułów naukowych, które ukazały się w wielu pismach specjalistycznych, wydawnictwach książkowych i materiałach kon- ferencyjnych. Jest także wynalazcą i posiadaczem patentów w takich dziedzinach jak budownictwo wysokościowe i konstrukcje przestrzenne, uzyskanych w trzech krajach: Kanadzie, Polsce i USA. Od ukazania się książki jego autorstwa Efektywna edukacja. Jak wykształcić kreatywnych inżynierów (2009) jest często zapraszany m.in. przez uniwersytety w Singapurze, na Taj- wanie, z Wielkiej Brytanii i Polski, gdzie wygłasza wykłady na temat edukacji. Ostatnio wystąpił w Federalnym Departamencie Edukacji w Waszyngtonie. W najbliższym czasie książka ukaże się w oficynie China Machine Press po angielsku i po chińsku. Wkrótce wydana zostanie także w języku polskim. Dr Arciszewski uzyskał stopień magistra inżyniera w dziedzinie mechaniki konstrukcji na Politechnice Warszawskiej w 1970 r. W 1975 r. obronił tytuł doktora na tej uczelni. Zanim został zatrudniony w George Mason University w 1994 r., pracował przez 10 lat na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wayne State University. Do 1984 r. praco- wał jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Nigerii (Wydział Inżynierii Lądowej) oraz na Politechnice Warszawskiej (Wydział Konstrukcji Metalowych). Doświadczenie za- wodowe w mechanice i w mechanice konstrukcji zdobywał także w Polsce i Szwajcarii. Georg Artelsmair Od czerwca 2010 r. jest dyrektorem Dyrektoriatu ds. Współpracy Europejskiej w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO). Urodził się w 1961 r. w Austrii, w miejscowo- ści Kirchdorf. Studiował fizykę stosowaną i uzyskał tytuł doktora z zakresu politologii na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Jest autorem licznych publikacji anali- zujących wpływ globalizacji na system patentowy w Europie. W 1988 r. rozpoczął pracę w EPO jako ekspert, początkowo w wydziałach H04N i G09G (telewizja, przekazywanie obrazów, wyświetlacze), a od 1999 r. w G02B i G03B (optyka, fotografia). W 2006 r. został w EPO naczelnikiem Departamentu ds. Europejskich i Państw Członkowskich. Maria Ciechanowska Profesor Maria Ciechanowska geofizyk specjalizujący się w interpretacji profilowań geofizyki otworowej w aspekcie oceny nasyceń skał węglowodorami i w badaniach właściwości petrofizycznych. Jest autorką lub współautorką 65 publikacji, a także 70 do- kumentacji naukowo-technicznych, opracowanych dla potrzeb górnictwa naftowego. Obecnie pełni funkcję dyrektor Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie jednostki ba- dawczej, która została dwukrotnie laureatem konkursu Great Place to Work. W 2010 r. otrzymała nagrodę Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego w konkursie Teraz Polska za wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w przemyśle, a także około 40 medali i wy- różnień na międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji, m.in. w Brukseli, Norymberdze, Tajpei, Kuala Lumpur i Genewie w roku 2009.

9 Prelegenci i paneliści Bogusława Cimoszko-Skowrońska Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie transakcyjne zdobywała jako Senior Ban- ker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, w UBS AG w Zurychu oraz w butiku inwestycyjnym Fincoord Ltd., gdzie przeprowadziła szereg bardzo innowacyj- nych transakcji na polskim rynku kapitałowym i, wreszcie jako założyciel oraz prezes, w CMS Corporate Management Services Sp. z o.o., spółki, która między innymi działa jako Autoryzowany Doradca NewConnect. Studia inżynieryjne, rozpoczęte na Politechnice Łódzkiej, kontynuowała w Massachu- setts Institute of Technology. Zakończyła je dyplomem Bachelor of Science, a w roku 1985 dodatkowo ukończyła studia MBA na Harvard Business School. Łukasz Cioch Lider kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Europejskiej, dyrektor Centrum Analiz En- ergetycznych, autor koncepcji założycielskiej i strategii rozwojowej Centrum, główny koordynator międzynarodowej konferencji eksperckiej Społeczności Środowisko Pra- wo: Poszukiwanie, wydobycie i przesył gazu niekonwencjonalnego w Polsce: uwarunkowania i perspektywy rozwoju. W latach pracował w firmie ArcelorMittal Poland (ostatnie stanowisko: dyrek- tor Biura Odpowiedzialności Biznesu i Komunikacji, redaktor naczelny biuletynu 1 ). Specjalizował się w zarządzaniu CSR oraz zewnętrznych inwestycjach infrastrukturalno- projektowych firmy w 5 miastach w Polsce w obszarach: edukacja (uczelnie, szkoły), zdrowie (placówki medyczne, inicjatywy projektowe), kultura (wydarzenia, koncerty, infrastruktura), sport i zrównoważony rozwój. W 2010 r. zainicjował i uczestniczył w projekcie dokumentalnym zrealizowanym przez Discovery Channel Canada. W lutym 2011 r. ukończył miesięczny kurs dziennikarstwa informacyjnego w TVN24 w Warszawie. W ramach hobby, w kwietniu 2011 r., na zlecenie TVP 1, tłumaczył i komentował na żywo ceremonię królewskich zaślubin w Westminster Abbey. Sławomir Dąbrowski Tytuł magistra inżyniera otrzymał w roku 1994 na Politechnice Gdańskiej, gdzie 4 lata później obronił stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo na uczelni macierzystej. W latach był ki- erownikiem R&D w firmie, której był także współzałożycielem DNA-Gdansk II s.c. Od roku 2008 pełni funkcję kierownika ds. innowacji, badań i rozwoju w firmie A&A Bio- technology w Gdyni. W międzyczasie uczestniczył w pracach naukowo-badawczych w ramach stypendium unijnego Marii-Curie (Duńska Agencja Badawcza STVS Projekt Talent, grupa Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska). Ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżninia, wśród których wymienić warto nagrodę dla Młodych Naukowców na II Konferencji Naukowej Studentów (Gdańsk, 1994), nagrodę Mozołowskiego dla Młodych Naukowców (Szczecin, 1994), przyznaną przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Sławomir Dąbrowski jest także laureatem stypen- dium dla młodych naukowców START w dziedzinie inżynierii genetycznej, przyznanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w roku Jest specjalistą w dziedzinach: techniki biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, systemów produkcji i oczyszczania białek, technik fermentacji w skali laboratoryjnej i pilotażowej, znajomości technik analitycznych.

10 Martti Enäjärvi Obywatel Finlandii, emerytowany prezes Urzędu Patentów i Rejestracji Finlandii. Ukoń- czył studia prawnicze w 1969 r. z tytułem LLM. W 1972 r. ukończył aplikację sądową. Był zatrudniony m. in. jako wykładowca akademicki, profesor Politechniki w Helsinkach (w latach ). Pracował też jako dyrektor w jednym z sektorów przemysłu fiń- skiego. Piastował funkcję przewodniczącego Zgromadzeń Ogólnych WIPO w latach Od 1986 r. przewodniczył także delegacji fińskiej na konferencjach dyploma- tycznych oraz w WIPO. Był przewodniczącym i wiceprzewodniczącym kilku organizacji zajmujących się prawami IP (m.in. Związku Strasburskiego, Związku Budapesztańskiego, Związku Lokarneńskiego). Od 1996 r. był członkiem Rady Administracyjnej EPO, a także przewodniczącym Rady Administracyjnej, Komitetu Doradczego i Komisji Preselekcyjnej OHIM (Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante). Obecnie pełni funkcję doradcy Prezesa OHIM Antonio Campinosa. Mi-Young Han Prezes Światowego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców i Przedsiębiorców, założonego w Seulu (Korea). Ukończyła koreański uniwersytet kobiecy Ewha Womans University. Od roku 2001 jest wiceprezesem Taeyang Metal Industrial CO., LTD, a od 2003 r. jest przewodniczącą Koreańskiego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców oraz wiceprezesem Koreańskiej Federacji Kobiecych Stowarzyszeń Naukowych i Technicznych. W 2004 r. została wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń Zawodowych Przedsiębiorców. W latach była członkiem organu doradczego prezydenta do spraw nauki i techniki. Od 2005 r. jest członkiem Rządowego Komitetu do spraw Innowacji. W 2009 r. została wybrana prezydentem Światowego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców i Przedsiębior- ców i funkcję tę sprawuje do chwili obecnej. Colin Hunsley ClearViewIP Sp. z o.o. jest czołową firmą konsultingową w dziedzinie własności intelektu- alnej, która oferuje pomoc klientom w określeniu wartości IP. Do zadań Colina Hunsleya, jako dyrektora ds. komercjalizacji, należy kierowanie dostosowaniem portfeli paten- towych do wymagań konkretnego przedsiębiorstwa. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje wszystkie etapy procesu licencjonowania włącznie z rozpoczynaniem i roz- strzyganiem postępowania spornego. Colin Hunsley jest dyplomowanym inżynierem oraz posiada stopień licencjata nauk ścisłych z techniki budowy maszyn w Imperial Col- lege w Londynie. Jest także członkiem rady Stowarzyszenia Licensing Executives Society Britain & Ireland, byłym przewodniczącym Instytutu Budowy Maszyn. Regularne prowadzi wykłady na temat licencjonowania. Nazwisko Colina Hunsleya znalazło się w ran- kingu magazynu Intellectual Asset Management IAM Strategy 300, który przedstawia czołowych strategów IP na świecie. Obecnie jest dyrektorem ds. komercjalizacji w firmie ClearViewIP Sp. z o.o.

11 Prelegenci i paneliści Mariusz Kondrat Doktor prawa, europejski rzecznik patentowy, prowadzi Kancelarię Prawno-Patentową KONDRAT, wcześniej pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako adiunkt. Od ponad 10 lat czynnie zaan- gażowany w tworzenie i interpretowanie polskiego prawa farmaceutycznego i prawa własności przemysłowej. Redaktor i współautor pierwszego na polskim rynku komenta- rza do ustawy Prawo farmaceutyczne. Autor licznych publikacji dotyczących farmacji, wyrobów medycznych, suplementów diety i znaków towarowych. Jesper Kongstad Pełni funkcję dyrektora generalnego Duńskiego Urzędu ds. Patentów i Znaków Towa- rowych. Jest też członkiem Komitetu Wykonawczego Ministerstwa Gospodarki Danii i przewodniczącym Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej. Przed 2003 r. był prezesem wchodzącej na rynek firmy biofarmaceutycznej i dyrekto- rem ds. operacyjnych w państwowym instytucie Statens Serum Institut zajmującym się produkcją biofarmaceutyków. Pracował także jako doradca ds. polityki przemysłowej w Duńskim Ministerstwie Przemysłu. Ukończył studia z dziedziny ekonomii i planowania w Roskilde oraz zdobył tytuł Master in Public Administration na Harvard Kennedy School. Jest żonaty i ma trójkę dzieci. Jest Rycerzem Orderu Dannebrog. Krzysztof Krystowski Absolwent Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomiczne- go we Wrocławiu oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył również studia podyplomowe MBA w Oxford Brooks University. W latach był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, gdzie odpo- wiedział m.in. za kształtowanie polityki innowacyjności, badań i rozwoju oraz offsetu. W swojej karierze zawodowej pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu Avio Polska sp. z o.o. we włoskiej Grupie Avio oraz wiceprezesa zarządu w firmie IMPEL SA. Od kwietnia 2012 r. jest prezesem zarządu Bumar sp. z o.o. Pełni również funkcje w organizacjach pozarządowych jest członkiem Narodowej Rady Ekologii przy Prezydencie RP oraz prezesem Federacji Firm Lotniczych Bielsko. Żo- naty, ma trzech synów. Krzysztof Jan Kurzydłowski Profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski urodził się 29 sierpnia 1954 r. w Lublinie. Jest ab- solwentem Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył z wyróżnieniem. Na tej uczelni, w 1998 r., uzyskał tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie naukowe, a także bogate doświadczenia w administracji publicznej. Pełnił między innymi funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju objął 1 stycznia 2011 r.

12 Kirsten Leute Jest starszym pracownikiem Biura Licencjonowania Technologii na Uniwersytecie Stanford (OTL), gdzie obsługuje ponad 275 spraw związanych z wynalazkami z zakresu biotechnologii i zaawansowanych technologii. Ma też doświadczenie w sprawach do- tyczących oprogramowania, znaków towarowych i prawa autorskiego licencjonowania. Z OTL współpracowała od 1996 r., ale cały rok 2004 spędziła jako specjalista ds. techno- logii w niemieckim Centrum Badań nad Rakiem w Heidelbergu. W latach pełniła funkcję wiceprezesa ds. komunikacji w stowarzyszeniu AUTM (Association of University Technology Managers) i redaktora magazynu AUTM Journal.. Była członkiem rady WILBA (Women in Licensing Bay Area), a obecnie jest prze- wodniczącą działu ds. członkowstwa w organizacji Women in Bio w San Francisco Bay. Była prelegentem na licznych spotkaniach organizowanych na całym świecie m.in. przez BIO, LES, WIPO, ProTon, AUTM. Jest autorką wielu artykułów na temat transferu technologii. Ukończyła biologię w Wetlestey College oraz zarządzanie biznesem na Uniwersytecie w Santa Clara w USA, gdzie zrobiła specjalizację z biznesu międzynarodowego i zarządzania technologią i innowacjami. Od 2003 r. jest licencjonowanym rzecznikiem paten- towym w Stanach Zjednoczonych. Ian Lewis Posiada prawie 25-letnie doświadczenie we wspieraniu małych i dużych przedsiębiorstw w ochronie przed finansowymi skutkami sporów prawnych na gruncie własności intelektualnej. Jest współzałożycielem SAMIAN Underwriting Agency, agencji ubez- pieczeniowej specjalizującej się w rozwiązaniach polegających na przenoszeniu ryzyka związanego z własnością intelektualną i innymi aktywami niematerialnymi. Ian Lewis doradzał instytucjom rządowym i podmiotom biznesowym na poziomie krajowym i unijnym w kwestiach ubezpieczeniowych w odniesieniu do własności in- telektualnej. Jest autorem wielu artykułów i publikacji na temat ubezpieczenia ryzyka związanego z własnością intelektualną. Zanim zajął się działalnością ubezpieczeniową zdobywał doświadczenie zawodowe pracując dla niewielkiego importera perfum i kosmetyków. W tym czasie zetknął się bezpośrednio z problemem sporów licencyjnych w różnorodnych jurysdykcjach. Praco- wał także w marketingu, w firmie zajmującej się przetwarzaniem danych i marketingiem cyfrowym, gdzie odpowiadał za rachunkowość w transakcjach z europejskimi i pozaeu- ropejskimi detalistami, usługi finansowe i kontakty z tzw. trzecim sektorem. Jerzy Majchrzak Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej, kształcił się w ramach studium podyplomowego w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej. Od 1973 r. przez 25 lat pracował w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Jest współautorem ponad 30 patentów. Od połowy lat 90. powoływany w skład rad naukowych instytutów chemicznych. W latach sprawował urząd prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle, następnie w la- tach prezesa zarządu spółki akcyjnej Zakłady Azotowe Kędzierzyn. W 2006 r. odszedł z zakładów azotowych, a następnie objął stanowisko dyrektora w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Od czerwca 2012 r. pełni funkcję dyrektora Departamentu In- nowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki.

13 Prelegenci i paneliści Ron Marchant Przewodniczący Sympozjum Kawaler Orderu Łaźni, członek Królewskiego Towarzystwa Sztuki. Po ukończeniu studiów chemicznych rozpoczął pracę w brytyjskim Urzędzie Patentowym jako ekspert patentowy, gdzie w 1992 r. objął stanowisko dyrektora Departa- mentu Badań Patentowych, a następnie w 2003 r. został prezesem brytyjskiego Urzędu Patentowego. W czasie swej kadencji skoncentrował się w szczególności na rozwi- janiu i ulepszaniu usług, zwłaszcza w zakresie popularyzowania IPR wśród małych i średnich przedsiębiorców. Odegrał kluczową rolę w strategicznej debacie nt. Eu- ropejskiego Urzędu Patentowego (EPO) oraz kształtowania współpracy między EPO i urzędami patentowymi państw członkowskich. W 2006 r. w uznaniu zasług został odznaczony medalem EPO oraz otrzymał nagrodę w kategorii najlepszych osiągnięć krajowych i międzynarodowych w konkursie World Leaders European IP Awards. Od czasu przejścia na emeryturę bierze udział w pracach grup ekspertów w sprawach własności przemysłowej i innowacyjności. Jako niezależny konsultant aktywnie uczest- niczy m.in. w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej i Europejski Urząd Patentowy. Giancarlo Migliori Założyciel MrgoodIDEA, małego sklepu innowacyjno-finansowego we Włoszech, który wykorzystuje w praktyce techniki zarządzania ryzykiem i tworzenia rynku dla innowacji, własności intelektualnej i technologii. Wspiera współpracę finansowo-technologiczną z takimi instytucjami jak: Europejski Urząd Patentowy, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej czy włoskie Ministerstwo Rozwoju. Jest rzeczoznawcą programu Komisji Europejskiej Pro-Inno Valor oraz ekspertem Agencji Innowacyjności K41 Parlamentu Eu- ropejskiego. Jest doradcą kilku regionów włoskich: Toskanii, Emilii-Romanii, Lombardii, których budżety na innowacyjność na lata sięgają setek milionów euro. W 2012 r. Giancarlo Migliori w swojej działalności skupił się głównie na Specjalnych strategiach innowacyjno-finansowych, świadcząc doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw na temat pełnego cyklu Pomysł Rynek, skoncentrowanego na IP, integro- waniu funduszy publicznych i prywatnych oraz zmniejszaniu przepaści innowacyjnej w stosunku do większych firm. Benjamin H. Mitra-Kahn Od 2009 r. jest doradcą ekonomicznym w brytyjskim Urzędzie Własności Intelektualnej, gdzie zajmuje się różnorodnymi zagadnieniami analitycznymi i strategicznymi, takimi jak: patent jednolity, gąszcza patentowe, problem zaległości w rozpatrywaniu zgłoszeń, wyniki biznesowe przedsiębiorstw i prawa IP. Jako doradca ekonomiczny uczestniczył w pracy nad raportem Iana Hargreaves s na temat własności intelektualnej i wzrostu. Zanim został zatrudniony w brytyjskim Urzędzie Własności Intelektualnej, pracował w charakterze starszego konsultanta w krajach skandynawskich, Indiach i Wielkiej Bry- tanii. Prowadził także wykłady z makroekonomii. Wśród jego głównych zainteresowań naukowych są: historia ekonomii oraz relacje między własnością intelektualną a eko- nomią. Jest autorem licznych referatów naukowych, zasiada w organach doradczych Europejskiego Urzędu Patentowego i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego oraz innych organizacji. Wkrótce rozpocznie pracę dla australijskiego Urzędu Własności Inte- lektualnej na stanowisku głównego ekonomisty.

14 Kazimierz Murzyn Dyrektor Zarządzający Klastra LifeScience w Krakowie. Wiceprezes Global Innovation Network, organizacji non-profit założonej w Północnej Karolinie (USA) w ramach działal- ności Klastra LifeScience, członek Komitetu Biotechnologii PAN. Magister inżynier, absolwent Politechniki Krakowskiej. Dodatkowe wykształcenie uzyskał w wielu programach krajowych i zagranicznych, w tym m.in. w Polsko-Amerykań- skiej Szkole Biznesu w Krakowie (zarządzanie i marketing), Sloan School of Management na MIT Cambridge (USA, dynamika systemów), Rutgers University (New Brunswick, USA) Biopharma Global Entrepreneurship, MiniMBA. W działalności profesjonalnej zajmuje się tworzeniem i rozwojem ekosystemów dla in- nowacji, rozwojem ekonomicznym, transferem technologii, zarządzaniem innowacjami i przedsiębiorczością w obszarze life science i biotechnologii. Uczestniczył w opraco- waniu koncepcji inicjatywy Klaster LifeScience w Krakowie i od jego powstania pełni rolę dyrektora zarządzającego. Prowadzi również działalność naukową, w której zajmuje się zarządzaniem zasobami wiedzy, uczącymi się organizacjami i rozwojem klastrów biotechnologicznych. Posiada doświadczene i umiejętności w zakresie modelowania złożonych systemów (Complex Adaptive Systems). Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat Oceny potencjału innowacyjnego klastrów z wykorzystaniem metody dynamiki systemów (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie). Wojciech Nowak Nowo wybrany rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, chirurg i dotychczasowy prorektor ds. Collegium Medicum. Jest pierwszym lekarzem na tym stanowisku od 1948 r. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskał w 2003 r., posiada specjalizację z chirurgii ogólnej I i II stopnia. Jest m.in.: prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii członkiem Rady Egzaminacyjnej z zakresu chirurgii ogólnej w European Board of Sur- gery skarbnikiem Association of UEMS Division of General Surgery&European Board of Sur- gery konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Chirurgia ogólna członkiem European Union Network of Excellence for Gastric Cancer W latach pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiego w dziedzinie Transplan- tologii Klinicznej.

15 Prelegenci i paneliści Ragnar Olson Jest partnerem firmy Global IP, gdzie zajmuje się wszystkimi aspektami zagadnień zwią- zanych z monetyzacją patentów łącznie z licencjonowaniem, sprzedażą czy sporami patentowymi. Global IP był głównym doradcą w kwestiach własności przemysłowej dla Nortel Networks w sprawach związanych z monetyzacją pakietu patentowego Nortela, co doprowadziło do największej transakcji patentowej w historii, opiewającej na 4.5 mld dolarów. W ciągu trzech lat od powstania Global IP, wartość transakcji przeprowadzonych przez firmę osiągnęła blisko 5 mld dolarów, obejmując transakcje sprzedaży, licen- cjonowania czy transakcje związane z prowadzeniem sporów. Przed rozpoczęciem pracy dla Global IP Ragnar Olson był dyrektorem w firmie Ocean Tomo, gdzie zajmował się publicznymi aukcjami własności intelektualnej i transakcja- mi patentowymi osób prywatnych, a także nadzorował transakcje patentowe o łącznej wartości przekraczającej 100 mln dolarów. Ragnar Olson posiada stopni naukowych z chemii oraz z ekonomii Uniwersytetu Indiana, stopnia Juris Doctor z Chicago-Kent College of Law a także dyplomu z zakresu wła- sności intelektualnej. Uzyskał ponadto stopień magistra z informatyki na Uniwersytecie Northwestern. Ragnar Olson jest uprawniony do występowania przed Amerykańskim Urzędem Pa- tentów i Znaków Towarowych oraz do wykonywania zawodu prawniczego w stanie Illinois. Luk Palmen W 1994 roku ukończył kierunek zarządzanie w biznesie i ekonomii w Wyższej Szkole Eko- nomii w Limburgii, a w 1995 r. podyplomowe studia z zakresu polityki międzynarodowej w Antwerpii. Między 1995 a 2000 r. pracował najpierw jako koordynator międzynarodowego projektu w ramach PHARE-Partnership w Polsce, a następnie był koordynato- rem programu rozwoju gospodarki lokalnej i rynku pracy w Genk, w Belgii. W 2000 r. przeprowadził się do Polski. W kolejnych latach był menedżerem projektów o tematyce zarządzania MSP, innowacji, rozwoju technologii oraz zarządzania klastrami. W tym zakresie prowadził liczne konferencje, seminaria i warsztaty jest cenionym moderatorem dyskusji. Opracował modele systemowego postępowania, był autorem i współau- torem praktycznych przewodników w zakresie foresightu, komercjalizacji technologii i klastrów oraz wspierał powstawanie nowych inwestycji. Jest ekspertem oceniającym w ramach 7. Programu Ramowego UE. W 2007 r. współtworzył InnoCo Sp. z o.o. i jest prezesem zarządu spółki. Prowadzi usługi konsultingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami.

16 Gerard J. Pannekoek W 2009 r. rozpoczął pracę w IPXI Holdings, LLC na stanowisku prezesa i dyrektora gene- ralnego. Odpowiada za nadzorowanie wszystkich aspektów bieżącej działalności firmy. Legitymuje się 30-letnim doświadczeniem w pracy w korporacjach, gdzie zajmował się kwestiami związanymi z zarządzaniem, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej, finansami, marketingiem i transakcjami biznesowymi. W ciągu życia zawodowego miał okazję pracować nad wieloma projektami i inicjatywami dotyczącymi skomplikowanych zagadnień biznesowych i prawnych, fuzji i przejęć oraz procesów restrukturyzacyjnych. W latach Gerard J. Pannekoek piastował funkcje prezesa i dyrektora ds. ope- racyjnych start-up a Chicago Climate Exchange, który stał się pierwszym na świecie wielonarodowym i wielosektorowym rynkiem redukcji emisji gazów cieplarnianych i obrotu prawami do ich emisji. Gerard J. Pannekoek pochodzi z Holandii, gdzie uzyskał tytuł licencjata w H.E.A.O. College w Zwolle. Posiada stopnień magistra zarządzania z Kellogg Graduate School of Business Uniwersytetu Northwestern. Od 1995 r. jest członkiem Kapituły Doradztwa Finan- sowego Uniwersytetu Iowa. Współzałożyciel fundacji Future of Chesterton Foundation oraz członek zarządu fundacji Porter County Community Foundation. Sebastian Paszek Absolwent Politechniki Gliwickiej, założyciel i właściciel firmy Watt Sp. z o.o. trzeciego na świecie producenta kolektorów słonecznych (pod względem powierzchni produk- cyjnej). Firma Watt od 1998 r. wytycza nowe kierunki rozwoju technologii solarnych i poszukuje coraz efektywniejszych sposobów wykorzystania niewyczerpalnej energii słonecznej. Twórca nowatorskiej technologii produkcji systemów solarnych, laureat projektu Ministerstwa Środowiska GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii, konkursu promującego najbardziej obiecujące polskie rozwiązania proekologiczne. Kapi- tuła I edycji projektu GreenEvo uznała technologię produkcji kolektorów słonecznych Watt za najbardziej konkurencyjne rozwiązanie w zakresie proekologicznych techno- logii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Łączy działania w zakresie ochrony środowiska z działaniami społecznymi. Krzysztof Pietraszkiewicz Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie finansów i bankowości. Od 1991 r. związany ze Związkiem Banków Polskich, gdzie pełnił funkcje dyrektora biura, a następnie dyrektora generalnego. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyj- nego, przewodniczący Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od kwietnia 2002 r. do lipca 2003 r. przewodniczący Rady Nadzorczej banku PKO BP S.A. Reprezen- tował sektor bankowy w Komisji Nadzoru Bankowego od początku 1998 r. Od kwietnia 2003 r. pełni funkcję Prezesa Związku Banków Polskich.

17 Prelegenci i paneliści Beata Piwowarska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu ochrony własności przemysłowej na uniwersytetach: Jagiellońskim oraz Warszawskim. Karierę zawodową rozpoczęła na początku lat 90-tych, pracując jako sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu, a później w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Praga, orzekając w sprawach cywilnych. Przez 5 lat ( ) była konsulem w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Stras- burgu. Obecnie jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie orzekającą w sprawach gospo- darczych oraz przewodniczącą Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Od roku 2007 jest również orzekającą w sprawach cywilnych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, jako sędzia delegowany. Autorka licznych publikacji, dotyczących ochrony własności przemysłowej oraz wykła- dowca na studiach podyplomowych Ochrona własności intelektualnej,, prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Tomasz Puton Absolwent biologii eksperymentalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po- znaniu. W czasie studiów prowadził badania związane ze zjawiskiem programowanej śmierci komórki, a po studiach rozpoczął realizację doktoratu w dziedzinie bioinforma- tyki strukturalnej. Od 2011 r. wraz z zespołem ekspertów rozwija firmę VitaInSilica, która wspiera badaczy poprzez dostarczanie dedykowanych rozwiązań bioinformatycznych oraz świadczenie usług analizy danych biologicznych. Za swoje najważniejsze hobby uważa bieganie ukończył wiele półmaratonów i mara- tonów, a ostatnio pochłonęło go nurkowanie swobodne. Andrzej Rabczenko Profesor dr hab. Andrzej Rabczenko jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę naukową rozpoczął w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, a później na stażach w Max Planck Instytut für Experimentelle Medizin (Getynga, Niemcy), Cambridge (Wielka Brytania), Paryżu i Gif-sur-Yvette (Fran- cja). Był założycielem Domu Handlowego Nauki (1982 r.) pierwszego ośrodka transferu technologii w Polsce. Jako jeden z pierwszych wprowadzał do praktyki obliczenia wy- konalności inwestycji oraz prowadził działalność szkoleniową w odniesieniu do prawa handlowego oraz prowadzenia małych przedsiębiorstw dla osób rozpoczynającą dzia- łalność gospodarczą w formie spółek cywilnych i z o.o.. W latach pracował jako radca (nauka i technologia) w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, stymulując kontak- ty naukowe pomiędzy instytucjami polskimi i amerykańskimi. Od 1999 r. do 2001 był trenerem w szwajcarskiej firmie Gustav Käser Training International. Prowadził szkolenia i warsztaty dla grup menedżerów takich firm jak ABB, AIG, Henkel, IBM, Siemens, Skoda, Sony, Vattenfall, Volkswagen. Zajmował się również bezpośrednim doradztwem dla dyrektorów. W latach ponownie pracował w Ambasadzie RP w Waszyngtonie jako radca- minister. Zajmował się sprawami współpracy w zakresie nauki, edukacji i technologii. Obecnie pracuje na Politechnice Warszawskiej jako dyrektor Centrum Transferu Techno- logii i Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest doradcą Prezydenta Przedsiębiorców Rzeczpospolitej Polskiej dr. Andrzeja Mali- nowskiego.

18 Stephen Robertson Uznawany przez IA Magazine jako jeden z grona 250-ciu czołowych strategów IP na świecie, ukończył najpierw studia prawnicze, a następnie zdobył tytuł dyplomowa- nego księgowego w 1992 r., w firmie Deloitte & Touche w Glasgow. Pracował na wielu stanowiskach związanych z finansami korporacyjnymi w bankowości, inwestowaniem aniołów biznesu, i w sektorze spółek handlowych. Przez 4 lata pracował jako Regional Manager w szkockim biurze londyńskiej giełdy (London Stock Exchange plc), a następnie wspólnie z maklerami giełdowymi DSL utworzył ScotX. W 2003 r. założył Metis Partners i skupił się na pomocy firmom w identyfikowaniu, ocenie i wykorzystywaniu własności intelektualnej. Obecnie jest przewodniczącym szkockiej komisji Licensing Executives Society, którą zrzesza profesjonalistów zainteresowanych licencjonowaniem własności intelektualnej i transferem technologii. Andrzej Rybka Dyrektor Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotni- cza, skupiającego blisko 90 przedsiębiorstw i instytucji związanych z lotnictwem. Andrzej Rybka jest również: sekretarzem Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego współtwórcą platformy współpracy europejskich klastrów lotniczych EACP Europe- an Aerospace Cluster Partnership członkiem Komitetu Redakcyjnego ds. Strategicznego Planu Badawczego dla Aero- nautyki kierownikiem Branżowego Punktu Kontaktowego 7. Programu Ramowego przy Pol- skiej Platformy Technologicznej Lotnictwa członkiem Grupy roboczej ds. polityki klastrowej Ministerstwa Gospodarki członkiem Rady Programowej ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pod- karpackiego kierownikiem regionalnym projektu Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe kierownikiem regionalnym projektu FP7 CARE Clean Aerospace Regions. W latach był członkiem Komitetu Sterującego Narodowego Programu FO- RESIGHT POLSKA 2020.

19 Prelegenci i paneliści Edward Scott Jest posiadaczem kilku opublikowanych i nieopublikowanych patentów. Legitymuje się ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie wzornictwa przemysłowego i zarządza- nia. Przez ostanie 7 lat zajmował się komercjalizacją różnorodnych technologii na całym świecie. Jest członkiem Towarzystwa Inżynierów Plastycznych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Regularnie zapraszany z wykładami na temat komercjalizacji techno- logii i rozwoju przedsiębiorstw. Wcześniej pracował między innymi jako kierownik sprzedaży dla jednego z największych w Australii dostawców produktów odlewniczych oraz menedżer rozwoju produktu dla największego australijskiego producenta plastiku. Ostatnio pełnił funkcję wicepreze- sa w EveredgeIP czołowej firmie w dziedzinie komercjalizacji z siedzibą w Auckland, w Nowej Zelandii, gdzie zajmował się licencjonowaniem technologii generujących do- chody ze sprzedaży przekraczające 500 mln USD. Obecnie jest dyrektorem ES Technology Ltd. Bogusław Smólski Profesor Bogusław Smólski jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W latach członek Rady Agencji Techniki i Technologii. Od 1993 do 2003 r. dyrektor Departamentu Rozwoju i Wdrożeń w Ministerstwie Obrony Naro- dowej, a następnie Radca Ministra Obrony Narodowej. W latach członek Komisji Badań Stosowanych Komitetu Badań Naukowych. Od 2003 do 2007 r. Rektor Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2004 do 2007 r. członek Prezydium przewodniczący Komisji Nauki KRASP. Były członek Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyj- nej. W latach organizator i pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 1983 r. jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Członek Senatu WAT oraz wielu Rad Naukowych i Komitetów Naukowych konferencji międzyna- rodowych. Członek Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Autor oraz współautor pięciu podręczników, ponad 100 artykułów i referatów naukowych oraz 8 patentów. Promotor 9 zakończonych rozpraw doktorskich. Marek Sowa Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od grudnia 2010 r. marszałek Województwa Małopolskiego. W latach Członek Zarządu Województwa. Z samorządem terytorialnym związany od kilkunastu lat., w tym od 1999 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz reprezentant Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Prze- wodniczący Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

20 Michal Svantner Od 1 stycznia 2009 r. jest dyrektorem Wydziału Niektórych Krajów Europy i Azji (DCEA) w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie. W latach pra- cował jako starszy radca, a następnie jako starszy specjalista w tym wydziale. Zajmował się wspieraniem ochrony własności intelektualnej w krajach Europy i Azji, koncentrując się szczególnie na analizie potrzeb krajów w fazie transformacji, w zakresie moderniza- cji ich systemów własności intelektualnej, implementowania Porozumienia TRIPS oraz wspierania wykorzystania własności intelektualnej. Jest posiadaczem stopnia doktora prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. W 1981 r. ukończył studia w Instytucie Stosun- ków Międzynarodowych w Moskwie. W latach studiował w Akademii Handlu Międzynarodowego w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Włada biegle językiem arabskim, czeskim, angielskim, francuskim, węgierskim, polskim i rosyjskim, komunikatywnie zna także serbski, chorwacki i słoweński. Roman Trzaskalik Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o., którego działalność koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych i poszanowa- niu energii w budynkach. Z wykształcenia radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studium Bankowości i Finan- sów Akademii Ekonomicznej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Od 2004 r. wiceprezes Euro-Centrum S.A. Kieruje również pracami Stowarzyszenia Krajo- wego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych. Richard Vary Szef Wydziału Spornego w firmie Nokia Corporation. Począwszy od 2006 r. Nokia uczestniczy w ponad 200 sporach patentowych na całym świecie, włączając w to postępo- wania dotyczące naruszeń wniesione przez Qualcomm, Interdigital, Apple, KPN, HTC oraz IPCom. Ostatnio Nokia obroniła także swoje patenty wobec roszczeń takich firm jak: Apple, HTC, RIM and Viewsonic. Za powyższe sukcesy Wydział Sporny Nokii został uhonorowany przez miesięcznik Managing IP tytułem zespołu roku. Zespół był także nominowany do tej kategorii przez niemiecki katalog prawny Juve.. W 2012 r. Richard Vary został uznany za jedną z 50 najbardziej wpływowych osób w dziedzinie własności intelektualnej przez miesięcznik Managing IP. Zanim rozpoczął pracę dla Nokii był zatrudniony w Departamencie Własności Intelek- tualnej firmy Linklaters. Posiada stopień naukowy z chemii Uniwersytetu w Cambridge. Legitymuje się wykształceniem angielskiego prawnika. Praktykuje jako sędzia w angiel- skich sądach cywilnych.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH KOBIET W POLSCE Elżbieta Bieńkowska 27 listopada 2013 roku została zaprzysiężona na stanowisko wicepremiera i ministra infrastruktury i rozwoju. Przez całą karierę zawodową była

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 24 17-23 maja 2013 r. RZECZPOSPOLITA BABSKA Kobieto! Puchu marny pisał Adam Mickiewicz w XIX wieku. Jednak dziś romantyczny obraz polskiego wieszcza nie ma nic

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Dziękujemy sponsorom projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Projekt dofinansowany ze rodków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu publikację prezentującą sylwetki Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo