Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r.

2 2

3 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego Co to jest wykluczenie finansowe i jakie są jego przyczyny? Jak wygląda wykluczenie finansowe w Polsce i w innych krajach? Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Szkoła Główna Handlowa Tomasz Koźliński, Departament Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Dominika Maison, Uniwersytet Warszawski Wykluczenie finansowe a rachunek bankowy czy i jak można zwiększyć ubankowienie w Polsce? Moderator: Remigiusz Kaszubski, Dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich Uczestnicy panelu: Elżbieta Arciszewska, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Tomasz Bogus, Prezes Zarządu, Bank Pocztowy S.A. Dominika Duziak, Związek Banków Polskich Piotr Szczepański, Prezes Fundacji Wspomagania Wsi Czy i jak można ograniczyć wykluczenie finansowe za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych? Moderator: Renata Pawlicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Uczestnicy panelu: Mirosława Boryczka, Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Barbara Kapica, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Małgorzata O Shaughnessy, Wiceprezes, Visa Europe, Dyrektor Generalna: Polska, Czechy, Słowacja Anna Trepka, Dyrektor, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Przerwa kawowa Czy i jak można ograniczyć wykluczenie finansowe wśród osób z niepełnosprawnością? Moderator: Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Uczestnicy panelu: Piotr Aleksandrowicz, Szef Działu Biznes, Newsweek Polska Tadeusz Kościński, Dyrektor Banku, Bank Zachodni WBK S.A. Bogdan Szczepankowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Anna Woźniak-Szymańska, Prezes Zarządu Głównego, Polski Związek Niewidomych Czy i jak należy zapewnić dostęp do kredytów dla osób zagrożonych wykluczeniem finansowym? Moderator: Agnieszka Tułodziecka, Prezes Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Uczestnicy panelu: Tomasz Kaźmierczak, Prezes Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej Aleksandra Łukasiewicz, Prezes Zarządu, Home Broker Doradcy Finansowi sp. z o.o. Andrzej Wolski, Dyrektor Generalny, Związek Banków Polskich Mariusz Wyżycki, Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A Co sektor publiczny może zrobić dla przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu? Moderator: Jerzy Hausner, Członek Rady Polityki Pieniężnej Uczestnicy panelu: Dariusz Daniluk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów Krzysztof Freliszek, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Adam Płociński, Dyrektor Zarządzający Pionem Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Anna Prekurat, Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Podsumowanie konferencji Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Poczęstunek 3

4 4

5 Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego Profesor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1986 r. habilitował się. Od 1986 r. związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach i odbył staże naukowe na Uniwersytecie Columbia i Uniwersytecie w Chicago, zaś w 1990 r. w London School of Economics. Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. W 1990 r. został doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP. Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach w rządzie Leszka Millera. W latach był premierem rządu RP. Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od stycznia 2009 r. dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej pełnił również funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką ( ). Opublikował ponad 100 prac naukowych, poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityki antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Jest także członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W dniu 10 czerwca 2010 r. prof. dr hab. Marek Belka został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął w dniu 11 czerwca 2010 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP. 5

6 Jacek Majcherek Prowadzący Konferencję, Narodowy Bank Polski Absolwent polonistyki na UW, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w oświacie. Od wielu lat jest związany z edukacją niepubliczną jako nauczyciel i dyrektor. Uczestniczył w realizacji wielu projektów z zakresu prawa oświatowego. Współpracował z Wydawnictwem Wolters Kluwer w ramach Akademii Zarządzania. Od 2009 r. doradca w Departamencie Komunikacji i Promocji NBP. 6

7 Co to jest wykluczenie finansowe i jakie są jego przyczyny? Jak wygląda wykluczenie finansowe w Polsce i w innych krajach? Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Szkoła Główna Handlowa Tomasz Koźliński Departament Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Dominika Maison Uniwersytet Warszawski 7

8 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Ekonomista. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 r. rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim. W latach był specjalistą i kierownikiem zespołu w Departamencie Analiz i Prognoz Ekonomicznych, a następnie w Departamencie Analiz i Badań. W latach był dyrektorem Departamentu Rachunków Banków, zaś od 1998 r. jest dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego i Sekretarzem Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie NBP. Od 1998 r. koordynuje współpracę NBP ze Związkiem Banków Polskich w zakresie prac standaryzacyjnych i innych przedsięwzięć międzybankowych. Od 1994 r. członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W 2006 r. był przedstawicielem Prezesa NBP w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, z głosem doradczym. Od 2006 r. Członek SEPA Forum Polska w charakterze obserwatora. Od marca 2008 r. Przewodniczący Prezydium Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. 8

9 Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Szkoła Główna Handlowa Profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych, w której kieruje Zakładem Rynku Usług Finansowych. Od 1993 r. czynnie związana z praktyką bankową. Odbyła staże w bankach zagranicznych oraz w Federalnej Korporacji ds. Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) w USA. Uczestniczyła w programie stypendialnym organizowanym przez Georgetown University w Waszyngtonie. Jest autorką wielu publikacji z zakresu bankowości i rynku usług fi nansowych, a także uczestniczką projektów badawczych, w tym dotyczących wykluczenia fi nansowego i edukacji fi nansowej. Ostatnie najważniejsze publikacje to: Konglomeraty fi nansowe (red.) (PWE, 2007), Bankowość. Zagadnienia podstawowe (współautor, Poltext, 2006 i 2010), Zarządzanie fi nansowe bankiem (PWE, 2005 i 2010). 9

10 Tomasz Koźliński Departament Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Pracownik Narodowego Banku Polskiego od 2006 r., po wygraniu konkursu na stanowisko ds. badań w Wydziale Nadzoru w Departamencie Systemu Płatniczego, obecnie starszy specjalista w Wydziale Analiz i Badań. Absolwent studiów interspecjalizacyjnych na kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tym samym wydziale ukończył również stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych. Studiował także na Uniwersytecie Joensuu i Politechnice Północnej Karelii w Finlandii. Przeprowadził kilkanaście badań naukowych m.in. na temat bankowości elektronicznej, dostępu do usług bankowych, sposobów wykonywania płatności przez Polaków, płatności masowych, współpracy przedsiębiorstw z bankami w obszarze systemu płatniczego, modelowania i prognozowania kursów walutowych, usług private banking, konsolidacji giełd papierów wartościowych na świecie. Autor raportu z przygotowanych w Narodowym Banku Polskim warsztatów nt. rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce w 2007 r. Od 2008 r. do 2009 r. uczestniczył w przygotowywaniu projektu Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz jednej z pierwszych książek w Polsce o bankowości internetowej. Organizator konferencji i redaktor książki Współczesne zjawiska w gospodarce. Otrzymał nagrodę im. Mariana Kantona za najlepszą pracę magisterską z zakresu systemów płatniczych przyznaną przez KIR S.A. i ZBP w 2003 r. 10

11 Dominika Maison Uniwersytet Warszawski Doktor psychologii, profesor UW, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady na temat psychologii reklamy, zachowań konsumenckich i badań marketingowych. Od początku lat 90. zajmuje się badaniami marketingowymi. W 2005 r. założyła specjalizującą się w badaniach jakościowych i fi nansowych fi rmę badań marketingowych Dom Badawczy Maison. Autorka wielu publikacji i książek, m.in.: Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, Zogniskowane wywiady grupowe, Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej. Autorka wielu badań dotyczących zagadnień fi nansowych, m.in.: cyklicznego badania Money- Track badającego postawy Polaków wobec fi nansów i instytucji fi nansowych oraz oszczędzania i inwestowania pieniędzy, badań dla NBP dotyczących postaw wobec emerytury i postaw wobec obrotu bezgotówkowego oraz dla Fundacji Kronenberga na temat edukacji fi nansowej Polaków. W latach była prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO). Obecnie jest przedstawicielem ESOMAR na Polskę największej międzynarodowej organizacji badań opinii i badań marketingowych (European Society for Opinion and Marketing Research). 11

12 Wykluczenie finansowe a rachunek bankowy czy i jak można zwiększyć ubankowienie w Polsce? Moderator: Remigiusz Kaszubski Dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich Uczestnicy panelu: Elżbieta Arciszewska Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Tomasz Bogus Prezes Zarządu, Bank Pocztowy S.A. Dominika Duziak Związek Banków Polskich Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi 12

13 Remigiusz Witold Kaszubski Dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich Ekspert z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, profesor UW, doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent studiów podyplomowych The George Washington University, autor ponad 100 publikacji /książek, broszur, artykułów i felietonów/ z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii, kierownik Pracowni Centrum Prawa Nowych Technologii WPiA UW, członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego Glosa, Dyrektor ZBP, Koordynator Krajowy i Członek Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA PL (SEPA Single Euro Payments Area Jednolity Obszar Płatności w Euro). Członek Rady Nadzorczej First Data Poland S.A. (dawniej POLCARD S.A.). Stały uczestnik posiedzeń Rady ds. Systemu Płatniczego, działającej przy Zarządzie NBP. Członek Komitetu Prawniczego i Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. Wieloletni pracownik Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego zastępującego Dyrektora Biura Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcję członka zarządu i członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pełnił funkcję Członka Grupy Wsparcia Prawnego i Grupy Kart Płatniczych Europejskiej Rady ds. Płatności w okresie tworzenia założeń SEPA. Pełnił funkcję Członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i fi rmami audytorskimi. Prowadził wykłady w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości, na Wydziale Ekonomii UW. Współtwórca leasingu tenencyjnego srebrny medal na Targach Instrumentów Finansowych. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług fi nansowych, m.in. ustawy Prawo bankowe, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawy o podpisie elektronicznym. 13

14 Elżbieta Arciszewska Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz policealnych studiów ekonomicznych. Przez wiele lat zatrudniona na stanowiskach kierowniczych w administracji państwowej i instytucjach rządowych, między innymi w resorcie fi nansów, Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pracę zawodową łączyła zawsze z działalnością społeczną. Odznaczona najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Od 17 lat pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, będącego największą organizacją pozarządową skupiającą osoby starsze i niepełnosprawne w Polsce. Jako reprezentantka całej społeczności emerytów i inwalidów inicjuje i prowadzi szereg działań zmierzających do poprawy ich sytuacji bytowej i zmniejszenia rozmiarów wykluczenia społecznego. Aktywnie przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji ze względu na wiek i niepełnosprawność. Ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie cieszy się ogromnym autorytetem w środowisku emerytów i rencistów. 14

15 Tomasz Bogus Prezes Zarządu, Bank Pocztowy S.A. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z bankowością. Doświadczenie w zakresie bankowości korporacyjnej zdobywał m.in. w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A., w którym pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw oraz Banku Austria Creditanstalt Poland S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału Banku. Od 2001 r. związany był z BRE Bankiem S.A., gdzie najpierw szefował MultiBankowi, a później pełnił funkcję Dyrektora Banku ds. Zarządzania Siecią Oddziałów Korporacyjnych. Z Bankiem Pocztowym S.A. związany jest od 2008 r. Najpierw jako Członek Zarządu kierował bankowością korporacyjną, a od listopada 2009 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zajmując powyższe stanowiska, Tomasz Bogus uzyskał umiejętności z zakresu przygotowywania i realizacji strategii biznesowych w bankowości detalicznej i korporacyjnej, tworzenia i prowadzenia projektów rozwojowych w kanałach dystrybucji i projektów restrukturyzacyjnych. Posiada również doświadczenie w zakresie zarządzania liniami biznesowymi w bankowości, budżetowania, wspierania i monitorowania wyników fi nansowych oraz zarządzania sprzedażą w bankowości. Ma wiedzę w zakresie produktów bankowych dla korporacji, produktów rozliczeniowych i fi nansowych, jak również analizy fi nansowej podmiotów gospodarczych. Tomasz Bogus jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 15

16 Dominika Duziak Związek Banków Polskich W Związku Banków Polskich od 2006 r. Pełni funkcje Zastępcy Koordynatora Krajowego SEPA oraz Sekretarza Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Uczestniczyła w tworzeniu struktury koordynującej wdrażanie SEPA w Polsce i od początku koordynuje jej prace. Bierze udział w pracach European Payments Council, m.in. w Programme Management Forum. Jest przedstawicielem Polski w EU Forum of National SEPA Coordination Committees. Przewodnicząca Zespołu ds. Podstawowego Rachunku Bankowego. Absolwentka Centrum Prawa Amerykańskiego (WPiA UW i Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda). Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zgłębiająca zagadnienie wykluczenia fi nansowego oraz prawnych narzędzi walki z tym zjawiskiem. 16

17 Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi Prezes Fundacji Wspomagania Wsi, był wykładowcą na Politechnice Warszawskiej, delegatem na pierwszy krajowy zjazd NSZZ Solidarność w 1981 r., radcą w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, wieceprezesem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, prezesem honorowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Farynach na Mazurach. Ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, Podyplomowe Studium Zarządzania organizacją pozarządową (Johns Hopkins University, Baltimore), Podyplomowe Studium Dyplomacji (Collegium Civitas, Warszawa). Zajmuje się rozwojem terenów wiejskich, mikroprzedsiębiorczością, edukacją nieformalną, edukacją z wykorzystaniem internetu. 17

18 Czy i jak można ograniczyć wykluczenie finansowe za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych? Moderator: Renata Pawlicka Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Uczestnicy panelu: Mirosława Boryczka Członek Zarządu ds. ekonomiczno-fi nansowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Barbara Kapica Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Małgorzata O Shaughnessy Wiceprezes Visa Europe, Dyrektor Generalna: Polska, Czechy, Słowacja Anna Trepka Dyrektor, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 18

19 Renata Pawlicka Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Ekonomistka, specjalizacja zawodowa: fi nanse i bankowość. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończyła także Wydział Finansów i Bankowości Akademii Finansów w Warszawie. Z sektorem usług fi nansowych związana jest od 1994 roku. Karierę w bankowości rozpoczynała w Banku Pekao S.A., gdzie pełniła funkcje kierownicze. Od 2001 r. pracowała w Banku Ochrony Środowiska S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego m.in. za segment klientów indywidualnych, gdzie od podstaw stworzyła i wdrożyła koncepcję funkcjonowania bankowości detalicznej oraz strategii jej rozwoju. W latach była członkiem RN DM BOŚ S.A., w tym także pełniła funkcję Przewodniczącej Rady. Od 2009 r. pracuje w NBP, obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego. Wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu znajomości rynków fi nansowych, marketingu, controllingu, a także zarządzania zasobami ludzkimi. Jest autorką wielu artykułów z dziedziny rynku usług fi nansowych, marketingu oraz bankowości elektronicznej. 19

20 Mirosława Boryczka Członek Zarządu ds. ekonomiczno-fi nansowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. ekonomiczno fi nansowych od 2009 r. oraz w latach Odpowiada za zapewnienie płynności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rozliczenia FUS z płatnikami i ubezpieczonymi, a także zarządzanie aktywami Funduszu Rezerwy Demografi cznej i fi nansami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu. Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Wcześniej m.in. dyrektor generalny ministerstw: Gospodarki oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy, członek rad nadzorczych Narodowego Centrum Sportu, Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 20

21 Barbara Kapica Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach. Magister ekonomii absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Ukończone podyplomowe studia: Organizacja i zarządzanie urzędem pracy oraz Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metodyki PRINCE2. Od 20 lat zatrudniona w publicznych służbach zatrudnienia, najpierw w strukturach administracji rządowej, a następnie samorządowej. Przez cały okres związana zawodowo z problematyką rynku pracy i współpracy z partnerami społecznymi oraz przedsiębiorcami. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, od wielu lat inicjuje i realizuje liczne programy/projekty z zakresu wspierania tworzenia nowych miejsc pracy oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Od 2000 r. zarządza realizacją wielu projektów współfi nansowanych ze środków europejskich (w ramach programów: Leonardo da Vinci, Phare, SPO RZL, PO KL). Jest współtwórcą wielu dokumentów strategicznych, istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu kartuskiego: Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kartuskiego, Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie kartuskim na lata , Strategii rozwoju edukacji ponadgimnazjalnej w powiecie kartuskim , Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy, Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej. W swojej pracy korzysta z nowoczesnych rozwiązań technicznych. Innowacyjność i kreatywność w działaniu skutkuje wprowadzaniem pionierskich w skali kraju rozwiązań w zakresie obsługi klientów, m.in.: w 1999 r. system kolejkowy, w 2006 r. bezgotówkowa wypłata świadczeń za pomocą kart świadczeniowych. 21

22 Małgorzata O Shaughnessy Wiceprezes, Visa Europe, Dyrektor Generalna: Polska, Czechy, Słowacja Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Kontynuowała naukę w Londynie. Od września 1995 r. dyrektor generalna Visa w Polsce. Senior Vice President organizacji Visa Europe, do której Polska należy od 2004 r., odpowiedzialna za Polskę, Czechy i Słowację. Małgorzata O Shaughnessy koordynuje działania organizacji Visa na polskim rynku od 1990 r. W tym okresie do organizacji przystąpiło kilkadziesiątków banków, które oferują bogatą paletę kart Visa od najbardziej popularnych, płaskich kart debetowych Visa, aż po najbardziej prestiżową kartę Visa Infi nite. Liczba kart Visa wydanych w Polsce osiągnęła na koniec września 2010 r. blisko 22 mln, co plasuje Polskę już na 6-tym miejscu wśród krajów, które swoim zasięgiem działania obejmuje organizacja Visa Europe. Już 30 banków migruje swoje karty Visa do standardu EMV, zaś w listopadzie 2010 r. na rynku było już ponad osiemset tysięcy zbliżeniowych kart Visa. Zainteresowania: sztuka, literatura, fi lm, sport, podróże. 22

23 Anna Trepka Dyrektor, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła Policealne Studium Pracowników Socjalnych w Katowicach, następnie uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UŚ Katowice. Pracę w zawodzie rozpoczęła w roku 1986 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Katowicach na stanowisku pracownika socjalnego. Następnie w latach pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach rozpoczynając od stanowiska starszego pracownika socjalnego, a kończąc swą współpracę z Ośrodkiem na stanowisku Kierownika Obwodu. Dodatkowo od kwietnia do września 2000 r. pełniła obowiązki Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Od 2000 r. zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach na stanowisku Konsultanta, w tym samym roku awansowana na Kierownika Sekcji ds. Rodzin z Dziećmi, a w 2002 r. na Kierownika Działu Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego. W 2005 r. została Zastępcą Dyrektora MOPS Katowice, od października 2008 r. pełniła obowiązki Dyrektora MOPS Katowice. Z dniem 1 września 2009 r. objęła stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 23

24 Czy i jak można ograniczyć wykluczenie finansowe wśród osób z niepełnosprawnością? Moderator: Piotr Pawłowski Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracja Uczestnicy panelu: Piotr Aleksandrowicz Szef Działu Biznes, Newsweek Polska Tadeusz Kościński Dyrektor Banku, Szef Obszaru Direct Banking, Bank Zachodni WBK S.A. Bogdan Szczepankowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Anna Woźniak-Szymańska Prezes Zarządu Głównego, Polski Związek Niewidomych 24

25 Piotr Pawłowski Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji W wieku 16 lat podczas skoku do wody uległ wypadkowi, wskutek którego jest całkowicie sparaliżowany i porusza się na wózku inwalidzkim. Absolwent UKSW i UW, doktorant IFiS PAN. Działacz społeczny. Założyciel wielu organizacji pozarządowych, w tym w szczególności: Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji (1995) i Fundacji Integracja (1997), które prowadzą kompleksowe i profesjonalne działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością. Twórca i redaktor naczelny ogólnopolskiego magazynu Integracja i portalu Autor i twórca audycji radiowych i telewizyjnych. Twórca kampanii społecznych i programów edukacyjnych. Przewodniczył Zespołowi ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Jest członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Wiceprezesem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Wyróżniony m.in. Nagrodą im. A. Bączkowskiego, Katolicką Nagrodą Totus, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Mieszka i pracuje w Warszawie. Żonaty. 25

26 Piotr Aleksandrowicz Szef Działu Biznes, Newsweek Polska Szef działu biznes tygodnika Newsweek. Wcześniej pracował m.in. w polskiej edycji magazynu BusinessWeek, Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej i Przeglądzie Tygodniowym. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois (MBA). 26

27 Tadeusz Kościński Dyrektor Banku, Szef Obszaru Direct Banking, Bank Zachodni WBK S.A. Urodzony w Londynie, ukończył Uniwersytet Goldsmith College w Londynie. Z bankowością związany od 30 lat. Karierę rozpoczynał od pracy w japońskim banku Tokai Bank w Londynie, następnie przez 12 lat był Dyrektorem londyńskiego oddziału Banku Handlowego w Warszawie. Na początku lat dziewięćdziesiątych przeprowadził się na stałe do Polski i przez siedem lat pełnił funkcję konsultanta w dziedzinie bankowości i fi nansów. W tym czasie zajmował się doradztwem dla różnych banków, podróżując po całej Polsce. W 1997 r. rozpoczął pracę w Wielkopolskim Banku Kredytowym przekształconym ostatecznie w Bank Zachodni WBK S.A., gdzie od początku zajmował pozycję Dyrektora Banku. Aktualnie Tadeusz Kościński zarządza Obszarem Direct Banking, który odpowiedzialny jest za rozwój takich kanałów dystrybucji w BZ WBK jak: bankowość telefoniczna, kanały elektroniczne, sieci zewnętrznej sprzedaży, współpraca z pośrednikami, BZWBK24, mobilni doradcy oraz biznes kartowy i bankomatowy. 27

28 Bogdan Szczepankowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nauczyciel niesłyszącej młodzieży i nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, surdopedagog i logopeda. Jest współtwórcą polskiego systemu językowomigowego, a jako pierwszy dokonał opisu tego systemu dla celów nauczania. Zajmował się także dostosowaniem manualnych środków porozumiewania się dla osób głuchoniewidomych. Autor bądź współautor ponad 50 książek, wśród których są takie tytuły jak Fonetyka akustyczna, audytywna i wizualna, Oczy pomagają słyszeć, Podstawy języka migowego, Język migowy w zakładzie pracy, Język migowy - pierwsza pomoc medyczna, Szkolny słownik języka migowego, Niesłyszący głusi głuchoniemi: wyrównywanie szans, Słownik liturgiczny języka migowego, Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego Audiofonologia pedagogiczna. Jest także autorem blisko 40 programów nauczania, ponad 80 scenariuszy fi lmów dydaktycznych, ponad 150 artykułów zamieszczanych w pracach zbiorowych oraz fachowych i środowiskowych czasopismach oraz blisko 100 referatów wygłaszanych na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Ekspert języka migowego, twórca systemu kształcenia w tym zakresie, współinicjator i organizator letnich szkół języka migowego, podczas których nauczyciele niesłyszących dzieci opanowują podstawy języka migowego. Zajmuje się także problematyką osób głuchoniewidomych. Jest współzałożycielem kilku organizacji osób niepełnosprawnych. Uczestniczył w wielu gremiach zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, był m.in. wiceprezydentem Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, a także rzecznikiem praw obywateli niepełnosprawnych. Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym i Stowarzyszeniu Popierania Edukacji Niepełnosprawnych Hefajstos. Będąc osobą słabosłyszącą, propaguje prawo ludzi niepełnosprawnych do podmiotowości. 28

29 Anna Woźniak-Szymańska Prezes Zarządu Głównego, Polski Związek Niewidomych Z wykształcenia polityk społeczny, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Osoba słabowidząca z powodu zwyrodnienia barwnikowego siatkówki. Duszę społecznika odkryła już w szkole podstawowej, od tamtej pory angażuje się w działalność samorządów szkolnych, akademickich, oświatowych, kulturalnych, kobiecych, pracowała również na rzecz dzieci, a szczególnie sierot. Od trzydziestu lat związana ze środowiskiem osób niewidomych i słabowidzących. Zawodowo pracowała jako rehabilitant osób z dysfunkcją narządu wzroku w różnych strukturach Związku i instytucjach pracujących na rzecz niewidomych. Od ponad 6 lat prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, organizacji zrzeszającej około 70 tysięcy członków. Koordynuje i inspiruje na terenie całej Polski działalność rehabilitacyjną na rzecz osób niewidomych. Współinicjatorka wprowadzenia systemowych rozwiązań rehabilitacji dla niewidomych. Od wielu lat tworzy grupy lobbingowe, organizuje spotkania i dyskusje z parlamentarzystami w celu nowelizacji praw dla niewidomych i jego dostosowania do standardów unijnych. Współpracuje z Europejską i Światową Unią Niewidomych jako ekspert w komisjach ds. rehabilitacji i zatrudnienia oraz prawodawstwa unijnego. Od 2008 r. Prezes Zarządu Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Za wieloletnią działalność na rzecz osób niewidomych odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PZN. 29

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A.

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Raport bieżący nr 16/2016 Data sporządzenia: 2016-04-05 Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Feliks Kulikowski Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 roku jest właścicielem gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. po wdrożeniu DRUGA EDYCJA. 14-15 kwietnia 2011. warsztatów. Warszawa. W programie m.in.: Prelegenci warsztatów:

REKOMENDACJA. po wdrożeniu DRUGA EDYCJA. 14-15 kwietnia 2011. warsztatów. Warszawa. W programie m.in.: Prelegenci warsztatów: 14-15 kwietnia 2011 Warszawa REKOMENDACJA po wdrożeniu T JAK WŁAŚCIWIE DOSTOSOWAĆ DZIAŁANIA BANKÓW DO WYMOGÓW NAJNOWSZYCH REGULACJI W programie m.in.: Przegląd różnych ofert: LtV, okres kredytowania, waluty

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana Członek Rady Nadzorczej Pan Jakub Bieguński Pan Jakub Bieguński powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2016 r. Akademia Dostępne Finanse gala podsumowująca. Program konferencji

Warszawa, 17 maja 2016 r. Akademia Dostępne Finanse gala podsumowująca. Program konferencji Warszawa, 17 maja 2016 r. Akademia Dostępne Finanse gala podsumowująca Program konferencji Program konferencji 9.30 Rejestracja uczestników 10.00 Rozpoczęcie konferencji Sławomir Siezieniewski, dziennikarz

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notoria Serwis SA w dniu 30 czerwca 2015 roku Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej a)

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik Andrzej Arendarski Wieloletni Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, polityk i działacz samorządu gospodarczego, b. poseł na Sejm, minister w rządzie Hanny Suchockiej płk dr Ryszard Bełdzikowski b. szef Wywiadu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobrych Rozwiązań

Fundacja Dobrych Rozwiązań Fundacja Dobrych Rozwiązań Tel./Faks 22/ 849-92-53 www.fdr.org.pl e-mail: biuro@fdr.org.pl Lp Imię i nazwisko mediatora Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Telefon, e-mail Rodzaj mediacji specjaliz

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. IMIĘ I NAZWISKO Sławomir Lachowski e-mail: slawomir.lachowski@gmail.com Data urodzenia: 01.01 1958r.

CURRICULUM VITAE. IMIĘ I NAZWISKO Sławomir Lachowski e-mail: slawomir.lachowski@gmail.com Data urodzenia: 01.01 1958r. CURRICULUM VITAE IMIĘ I NAZWISKO Sławomir Lachowski e-mail: slawomir.lachowski@gmail.com Data urodzenia: 01.01 1958r. Żonaty, jeden syn WYKSZTAŁCENIE Studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości. Życiorysy zawodowe członków Zarządu BOŚ S.A. Mariusz Klimczak Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A.

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Rafał Witek został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Invico Spółka Akcyjna ( Spółka ) w dniu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010.

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Data: 15-16 kwietnia 2010 Miejsce: Warszawa, Centrum Finansowe Puławska Najważniejsze zagadnienia konferencji: Perspektywy ożywienia akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI MAREK ROCKI Pan Marek Rocki, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa, dalej SGH ) gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie ekonometrii, w 98 r. uzyskał

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Studia I stopnia; o profilu praktycznym; Finanse i Rachunkowość w WSPA to: stacjonarne, niestacjonarne, wspomagane on-line; od wielu lat cieszące się dużym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Relacja depozytariusz fundusz przewidziana w nowelizacji Nowe obowiązki informacyjne dla i depozytariuszy Operacje

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa.

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa. SEMINARIUM UZGODNIENIOWE 13-14 kwietnia 2011 r. Warszawa Hotel Kyriad Prestige ul. Towarowa 2 PARTNER MERYTORYCZNY PATONAT MEDIIALNY Najlepsze praktyki wdrażania nowych wymogów regulacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK Natalia MATYBA Urzędnik w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli / EU Policy Advisor. Doktorantka w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) 1. Bogdan Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej; Absolwent A.E. w Katowicach (Zarządzanie i Marketing); Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości na wydziale finansów i wyższe bankowości w wyższej

Bardziej szczegółowo

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych Akademii Nauk Społecznych.

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych Akademii Nauk Społecznych. JACEK BARTKIEWICZ Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych Akademii Nauk Społecznych. od września 2002 2001-2002 1997-2001

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki 1. Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem ukończył

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Konferencja portalu Taxfin.pl Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Jak prawidłowo stosować standardy które weszły w życie oraz przygotować się do tych które zaczną

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. 2016-06-24 15:09 RELPOL SA Powołanie osób nadzorujących Spółkę Raport bieżący 16/2016 Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r. Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu.

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Krzysztof Misiak Członek rady Nadzorczej, lat 35 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. 15.03.1995-15.03.1998 Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy SA - Analityk finansowy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r.

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Cykl konferencji Instytutu Studiów Podatkowych: Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Serdecznie zapraszam na konferencję

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 21/2017 2017-06-08 Temat: Powołanie Członków Zarządu X kadencji Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe "Orbis" S.A. informuje, że w dniu

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. 2016-02-08 21:15 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. Raport bieżący 22/2016 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Rada

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Rok urodzenia 1978. Powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. w dniu 10 lutego 2010 r.

Rok urodzenia 1978. Powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. w dniu 10 lutego 2010 r. Marek Sobiecki Rok urodzenia 1978. Powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. w dniu 10 lutego 2010 r. Marek Sobiecki jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika 21 maja 2014 Pałac Lubomirskich, Warszawa patronat patronat

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym.

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym. Tomasz Trela II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, profil matematyczno - fizyczny. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Organizacji i Zarządzania; rok ukończenia -

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy

11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy Miej wpływ na wydatki z funduszu korkowego w swojej gminie 11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy Cele spotkania: Poznanie się i integracja grup Masz Głos Masz Wybór Poznanie osób oraz ich motywacji do

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA SZKOLENIE EFG? W Studium mogą

Bardziej szczegółowo

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej 2016-03-01 21:15 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Raport bieżący 12/2016 Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż

Bardziej szczegółowo

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; Zbigniew Sienkiewicz Wykształcenie: wyższe prawnicze, Radca Prawny - od 1991 do1996 studia wyższe prawnicze - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończony z wyróżnieniem, - od 1997

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Noty biograficzne Członków Rady Nadzorczej Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 17/2015

Noty biograficzne Członków Rady Nadzorczej Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 17/2015 Noty biograficzne Członków Rady Nadzorczej Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 17/2015 Pan Rolf Olof Grundberg, Pan Rolf Olof Grudberg pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm Agenda Kim jesteśmy Nasze rozwiązania Korzyści dla klientów Partnera WR Korzyści Zasady współpracy Kim jesteśmy Wspólny Rynek powstał z myślą o potrzebach przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej 2017-06-29 16:48 ATREM SA (22/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący 22/2017 Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance Tomasz Zadroga Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Lódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Bardziej szczegółowo

Informacjant. egzaminu na

Informacjant. egzaminu na Informacjant. egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB organizowanego w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP Spotkanie ze studentami organizowane przez Koło Naukowe Audytu i Bankowości,

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003 roku.

Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003 roku. Mirosław Stanisławski Przewodniczący Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Budownictwa Lądowego. Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003

Bardziej szczegółowo

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe Raport nr 6 W uzupełnieniu do Raportu nr 3/2010, informującego o powołaniu Zarządu Spółki na kolejną kadencję, poniżej przesyłamy życiorysy Członków Zarządu. I. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu

Bardziej szczegółowo

Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm.

Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm. Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm. 20.10.2015 r., Warszawa Cel szkolenia: Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1128 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika. Pałac Lubomirskich, Warszawa

Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika. Pałac Lubomirskich, Warszawa VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika 21 maja 2014 Pałac Lubomirskich, Warszawa patronat naukowy

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Marek Barć Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe

Marek Barć Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe Marek Barć Pan Marek Barć posiada wykształcenie wyższe. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Budowy Maszyn na Politechnice Łódzkiej. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Bankowości i Inżynierii Finansowej

Bardziej szczegółowo

Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe)

Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe) Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Audyt podatkowy i finansowy - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Audyt podatkowy polega na dokładnym przyjrzeniu

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi Adwokat Joanna Agacka-Indecka W 1996 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Łodzi. Od 2001 r. członek tej Rady i przewodnicząca Komisji Wniosków Legislacyjnych, w 2004 wicedziekan

Bardziej szczegółowo