Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r.

2 2

3 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego Co to jest wykluczenie finansowe i jakie są jego przyczyny? Jak wygląda wykluczenie finansowe w Polsce i w innych krajach? Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Szkoła Główna Handlowa Tomasz Koźliński, Departament Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Dominika Maison, Uniwersytet Warszawski Wykluczenie finansowe a rachunek bankowy czy i jak można zwiększyć ubankowienie w Polsce? Moderator: Remigiusz Kaszubski, Dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich Uczestnicy panelu: Elżbieta Arciszewska, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Tomasz Bogus, Prezes Zarządu, Bank Pocztowy S.A. Dominika Duziak, Związek Banków Polskich Piotr Szczepański, Prezes Fundacji Wspomagania Wsi Czy i jak można ograniczyć wykluczenie finansowe za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych? Moderator: Renata Pawlicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Uczestnicy panelu: Mirosława Boryczka, Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Barbara Kapica, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Małgorzata O Shaughnessy, Wiceprezes, Visa Europe, Dyrektor Generalna: Polska, Czechy, Słowacja Anna Trepka, Dyrektor, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Przerwa kawowa Czy i jak można ograniczyć wykluczenie finansowe wśród osób z niepełnosprawnością? Moderator: Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Uczestnicy panelu: Piotr Aleksandrowicz, Szef Działu Biznes, Newsweek Polska Tadeusz Kościński, Dyrektor Banku, Bank Zachodni WBK S.A. Bogdan Szczepankowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Anna Woźniak-Szymańska, Prezes Zarządu Głównego, Polski Związek Niewidomych Czy i jak należy zapewnić dostęp do kredytów dla osób zagrożonych wykluczeniem finansowym? Moderator: Agnieszka Tułodziecka, Prezes Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Uczestnicy panelu: Tomasz Kaźmierczak, Prezes Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej Aleksandra Łukasiewicz, Prezes Zarządu, Home Broker Doradcy Finansowi sp. z o.o. Andrzej Wolski, Dyrektor Generalny, Związek Banków Polskich Mariusz Wyżycki, Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A Co sektor publiczny może zrobić dla przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu? Moderator: Jerzy Hausner, Członek Rady Polityki Pieniężnej Uczestnicy panelu: Dariusz Daniluk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów Krzysztof Freliszek, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Adam Płociński, Dyrektor Zarządzający Pionem Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Anna Prekurat, Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Podsumowanie konferencji Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Poczęstunek 3

4 4

5 Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego Profesor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1986 r. habilitował się. Od 1986 r. związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach i odbył staże naukowe na Uniwersytecie Columbia i Uniwersytecie w Chicago, zaś w 1990 r. w London School of Economics. Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. W 1990 r. został doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP. Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach w rządzie Leszka Millera. W latach był premierem rządu RP. Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od stycznia 2009 r. dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej pełnił również funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką ( ). Opublikował ponad 100 prac naukowych, poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityki antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Jest także członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W dniu 10 czerwca 2010 r. prof. dr hab. Marek Belka został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął w dniu 11 czerwca 2010 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP. 5

6 Jacek Majcherek Prowadzący Konferencję, Narodowy Bank Polski Absolwent polonistyki na UW, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w oświacie. Od wielu lat jest związany z edukacją niepubliczną jako nauczyciel i dyrektor. Uczestniczył w realizacji wielu projektów z zakresu prawa oświatowego. Współpracował z Wydawnictwem Wolters Kluwer w ramach Akademii Zarządzania. Od 2009 r. doradca w Departamencie Komunikacji i Promocji NBP. 6

7 Co to jest wykluczenie finansowe i jakie są jego przyczyny? Jak wygląda wykluczenie finansowe w Polsce i w innych krajach? Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Szkoła Główna Handlowa Tomasz Koźliński Departament Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Dominika Maison Uniwersytet Warszawski 7

8 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Ekonomista. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 r. rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim. W latach był specjalistą i kierownikiem zespołu w Departamencie Analiz i Prognoz Ekonomicznych, a następnie w Departamencie Analiz i Badań. W latach był dyrektorem Departamentu Rachunków Banków, zaś od 1998 r. jest dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego i Sekretarzem Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie NBP. Od 1998 r. koordynuje współpracę NBP ze Związkiem Banków Polskich w zakresie prac standaryzacyjnych i innych przedsięwzięć międzybankowych. Od 1994 r. członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W 2006 r. był przedstawicielem Prezesa NBP w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, z głosem doradczym. Od 2006 r. Członek SEPA Forum Polska w charakterze obserwatora. Od marca 2008 r. Przewodniczący Prezydium Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. 8

9 Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Szkoła Główna Handlowa Profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych, w której kieruje Zakładem Rynku Usług Finansowych. Od 1993 r. czynnie związana z praktyką bankową. Odbyła staże w bankach zagranicznych oraz w Federalnej Korporacji ds. Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) w USA. Uczestniczyła w programie stypendialnym organizowanym przez Georgetown University w Waszyngtonie. Jest autorką wielu publikacji z zakresu bankowości i rynku usług fi nansowych, a także uczestniczką projektów badawczych, w tym dotyczących wykluczenia fi nansowego i edukacji fi nansowej. Ostatnie najważniejsze publikacje to: Konglomeraty fi nansowe (red.) (PWE, 2007), Bankowość. Zagadnienia podstawowe (współautor, Poltext, 2006 i 2010), Zarządzanie fi nansowe bankiem (PWE, 2005 i 2010). 9

10 Tomasz Koźliński Departament Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Pracownik Narodowego Banku Polskiego od 2006 r., po wygraniu konkursu na stanowisko ds. badań w Wydziale Nadzoru w Departamencie Systemu Płatniczego, obecnie starszy specjalista w Wydziale Analiz i Badań. Absolwent studiów interspecjalizacyjnych na kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tym samym wydziale ukończył również stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych. Studiował także na Uniwersytecie Joensuu i Politechnice Północnej Karelii w Finlandii. Przeprowadził kilkanaście badań naukowych m.in. na temat bankowości elektronicznej, dostępu do usług bankowych, sposobów wykonywania płatności przez Polaków, płatności masowych, współpracy przedsiębiorstw z bankami w obszarze systemu płatniczego, modelowania i prognozowania kursów walutowych, usług private banking, konsolidacji giełd papierów wartościowych na świecie. Autor raportu z przygotowanych w Narodowym Banku Polskim warsztatów nt. rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce w 2007 r. Od 2008 r. do 2009 r. uczestniczył w przygotowywaniu projektu Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz jednej z pierwszych książek w Polsce o bankowości internetowej. Organizator konferencji i redaktor książki Współczesne zjawiska w gospodarce. Otrzymał nagrodę im. Mariana Kantona za najlepszą pracę magisterską z zakresu systemów płatniczych przyznaną przez KIR S.A. i ZBP w 2003 r. 10

11 Dominika Maison Uniwersytet Warszawski Doktor psychologii, profesor UW, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady na temat psychologii reklamy, zachowań konsumenckich i badań marketingowych. Od początku lat 90. zajmuje się badaniami marketingowymi. W 2005 r. założyła specjalizującą się w badaniach jakościowych i fi nansowych fi rmę badań marketingowych Dom Badawczy Maison. Autorka wielu publikacji i książek, m.in.: Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, Zogniskowane wywiady grupowe, Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej. Autorka wielu badań dotyczących zagadnień fi nansowych, m.in.: cyklicznego badania Money- Track badającego postawy Polaków wobec fi nansów i instytucji fi nansowych oraz oszczędzania i inwestowania pieniędzy, badań dla NBP dotyczących postaw wobec emerytury i postaw wobec obrotu bezgotówkowego oraz dla Fundacji Kronenberga na temat edukacji fi nansowej Polaków. W latach była prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO). Obecnie jest przedstawicielem ESOMAR na Polskę największej międzynarodowej organizacji badań opinii i badań marketingowych (European Society for Opinion and Marketing Research). 11

12 Wykluczenie finansowe a rachunek bankowy czy i jak można zwiększyć ubankowienie w Polsce? Moderator: Remigiusz Kaszubski Dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich Uczestnicy panelu: Elżbieta Arciszewska Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Tomasz Bogus Prezes Zarządu, Bank Pocztowy S.A. Dominika Duziak Związek Banków Polskich Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi 12

13 Remigiusz Witold Kaszubski Dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich Ekspert z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, profesor UW, doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent studiów podyplomowych The George Washington University, autor ponad 100 publikacji /książek, broszur, artykułów i felietonów/ z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii, kierownik Pracowni Centrum Prawa Nowych Technologii WPiA UW, członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego Glosa, Dyrektor ZBP, Koordynator Krajowy i Członek Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA PL (SEPA Single Euro Payments Area Jednolity Obszar Płatności w Euro). Członek Rady Nadzorczej First Data Poland S.A. (dawniej POLCARD S.A.). Stały uczestnik posiedzeń Rady ds. Systemu Płatniczego, działającej przy Zarządzie NBP. Członek Komitetu Prawniczego i Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. Wieloletni pracownik Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego zastępującego Dyrektora Biura Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcję członka zarządu i członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pełnił funkcję Członka Grupy Wsparcia Prawnego i Grupy Kart Płatniczych Europejskiej Rady ds. Płatności w okresie tworzenia założeń SEPA. Pełnił funkcję Członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i fi rmami audytorskimi. Prowadził wykłady w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości, na Wydziale Ekonomii UW. Współtwórca leasingu tenencyjnego srebrny medal na Targach Instrumentów Finansowych. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług fi nansowych, m.in. ustawy Prawo bankowe, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawy o podpisie elektronicznym. 13

14 Elżbieta Arciszewska Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz policealnych studiów ekonomicznych. Przez wiele lat zatrudniona na stanowiskach kierowniczych w administracji państwowej i instytucjach rządowych, między innymi w resorcie fi nansów, Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pracę zawodową łączyła zawsze z działalnością społeczną. Odznaczona najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Od 17 lat pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, będącego największą organizacją pozarządową skupiającą osoby starsze i niepełnosprawne w Polsce. Jako reprezentantka całej społeczności emerytów i inwalidów inicjuje i prowadzi szereg działań zmierzających do poprawy ich sytuacji bytowej i zmniejszenia rozmiarów wykluczenia społecznego. Aktywnie przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji ze względu na wiek i niepełnosprawność. Ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie cieszy się ogromnym autorytetem w środowisku emerytów i rencistów. 14

15 Tomasz Bogus Prezes Zarządu, Bank Pocztowy S.A. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z bankowością. Doświadczenie w zakresie bankowości korporacyjnej zdobywał m.in. w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A., w którym pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw oraz Banku Austria Creditanstalt Poland S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału Banku. Od 2001 r. związany był z BRE Bankiem S.A., gdzie najpierw szefował MultiBankowi, a później pełnił funkcję Dyrektora Banku ds. Zarządzania Siecią Oddziałów Korporacyjnych. Z Bankiem Pocztowym S.A. związany jest od 2008 r. Najpierw jako Członek Zarządu kierował bankowością korporacyjną, a od listopada 2009 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zajmując powyższe stanowiska, Tomasz Bogus uzyskał umiejętności z zakresu przygotowywania i realizacji strategii biznesowych w bankowości detalicznej i korporacyjnej, tworzenia i prowadzenia projektów rozwojowych w kanałach dystrybucji i projektów restrukturyzacyjnych. Posiada również doświadczenie w zakresie zarządzania liniami biznesowymi w bankowości, budżetowania, wspierania i monitorowania wyników fi nansowych oraz zarządzania sprzedażą w bankowości. Ma wiedzę w zakresie produktów bankowych dla korporacji, produktów rozliczeniowych i fi nansowych, jak również analizy fi nansowej podmiotów gospodarczych. Tomasz Bogus jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 15

16 Dominika Duziak Związek Banków Polskich W Związku Banków Polskich od 2006 r. Pełni funkcje Zastępcy Koordynatora Krajowego SEPA oraz Sekretarza Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Uczestniczyła w tworzeniu struktury koordynującej wdrażanie SEPA w Polsce i od początku koordynuje jej prace. Bierze udział w pracach European Payments Council, m.in. w Programme Management Forum. Jest przedstawicielem Polski w EU Forum of National SEPA Coordination Committees. Przewodnicząca Zespołu ds. Podstawowego Rachunku Bankowego. Absolwentka Centrum Prawa Amerykańskiego (WPiA UW i Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda). Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zgłębiająca zagadnienie wykluczenia fi nansowego oraz prawnych narzędzi walki z tym zjawiskiem. 16

17 Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi Prezes Fundacji Wspomagania Wsi, był wykładowcą na Politechnice Warszawskiej, delegatem na pierwszy krajowy zjazd NSZZ Solidarność w 1981 r., radcą w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, wieceprezesem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, prezesem honorowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Farynach na Mazurach. Ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, Podyplomowe Studium Zarządzania organizacją pozarządową (Johns Hopkins University, Baltimore), Podyplomowe Studium Dyplomacji (Collegium Civitas, Warszawa). Zajmuje się rozwojem terenów wiejskich, mikroprzedsiębiorczością, edukacją nieformalną, edukacją z wykorzystaniem internetu. 17

18 Czy i jak można ograniczyć wykluczenie finansowe za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych? Moderator: Renata Pawlicka Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Uczestnicy panelu: Mirosława Boryczka Członek Zarządu ds. ekonomiczno-fi nansowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Barbara Kapica Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Małgorzata O Shaughnessy Wiceprezes Visa Europe, Dyrektor Generalna: Polska, Czechy, Słowacja Anna Trepka Dyrektor, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 18

19 Renata Pawlicka Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Ekonomistka, specjalizacja zawodowa: fi nanse i bankowość. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończyła także Wydział Finansów i Bankowości Akademii Finansów w Warszawie. Z sektorem usług fi nansowych związana jest od 1994 roku. Karierę w bankowości rozpoczynała w Banku Pekao S.A., gdzie pełniła funkcje kierownicze. Od 2001 r. pracowała w Banku Ochrony Środowiska S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego m.in. za segment klientów indywidualnych, gdzie od podstaw stworzyła i wdrożyła koncepcję funkcjonowania bankowości detalicznej oraz strategii jej rozwoju. W latach była członkiem RN DM BOŚ S.A., w tym także pełniła funkcję Przewodniczącej Rady. Od 2009 r. pracuje w NBP, obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego. Wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu znajomości rynków fi nansowych, marketingu, controllingu, a także zarządzania zasobami ludzkimi. Jest autorką wielu artykułów z dziedziny rynku usług fi nansowych, marketingu oraz bankowości elektronicznej. 19

20 Mirosława Boryczka Członek Zarządu ds. ekonomiczno-fi nansowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. ekonomiczno fi nansowych od 2009 r. oraz w latach Odpowiada za zapewnienie płynności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rozliczenia FUS z płatnikami i ubezpieczonymi, a także zarządzanie aktywami Funduszu Rezerwy Demografi cznej i fi nansami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu. Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Wcześniej m.in. dyrektor generalny ministerstw: Gospodarki oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy, członek rad nadzorczych Narodowego Centrum Sportu, Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 20

21 Barbara Kapica Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach. Magister ekonomii absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Ukończone podyplomowe studia: Organizacja i zarządzanie urzędem pracy oraz Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metodyki PRINCE2. Od 20 lat zatrudniona w publicznych służbach zatrudnienia, najpierw w strukturach administracji rządowej, a następnie samorządowej. Przez cały okres związana zawodowo z problematyką rynku pracy i współpracy z partnerami społecznymi oraz przedsiębiorcami. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, od wielu lat inicjuje i realizuje liczne programy/projekty z zakresu wspierania tworzenia nowych miejsc pracy oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Od 2000 r. zarządza realizacją wielu projektów współfi nansowanych ze środków europejskich (w ramach programów: Leonardo da Vinci, Phare, SPO RZL, PO KL). Jest współtwórcą wielu dokumentów strategicznych, istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu kartuskiego: Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kartuskiego, Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie kartuskim na lata , Strategii rozwoju edukacji ponadgimnazjalnej w powiecie kartuskim , Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy, Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej. W swojej pracy korzysta z nowoczesnych rozwiązań technicznych. Innowacyjność i kreatywność w działaniu skutkuje wprowadzaniem pionierskich w skali kraju rozwiązań w zakresie obsługi klientów, m.in.: w 1999 r. system kolejkowy, w 2006 r. bezgotówkowa wypłata świadczeń za pomocą kart świadczeniowych. 21

22 Małgorzata O Shaughnessy Wiceprezes, Visa Europe, Dyrektor Generalna: Polska, Czechy, Słowacja Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Kontynuowała naukę w Londynie. Od września 1995 r. dyrektor generalna Visa w Polsce. Senior Vice President organizacji Visa Europe, do której Polska należy od 2004 r., odpowiedzialna za Polskę, Czechy i Słowację. Małgorzata O Shaughnessy koordynuje działania organizacji Visa na polskim rynku od 1990 r. W tym okresie do organizacji przystąpiło kilkadziesiątków banków, które oferują bogatą paletę kart Visa od najbardziej popularnych, płaskich kart debetowych Visa, aż po najbardziej prestiżową kartę Visa Infi nite. Liczba kart Visa wydanych w Polsce osiągnęła na koniec września 2010 r. blisko 22 mln, co plasuje Polskę już na 6-tym miejscu wśród krajów, które swoim zasięgiem działania obejmuje organizacja Visa Europe. Już 30 banków migruje swoje karty Visa do standardu EMV, zaś w listopadzie 2010 r. na rynku było już ponad osiemset tysięcy zbliżeniowych kart Visa. Zainteresowania: sztuka, literatura, fi lm, sport, podróże. 22

23 Anna Trepka Dyrektor, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła Policealne Studium Pracowników Socjalnych w Katowicach, następnie uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UŚ Katowice. Pracę w zawodzie rozpoczęła w roku 1986 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Katowicach na stanowisku pracownika socjalnego. Następnie w latach pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach rozpoczynając od stanowiska starszego pracownika socjalnego, a kończąc swą współpracę z Ośrodkiem na stanowisku Kierownika Obwodu. Dodatkowo od kwietnia do września 2000 r. pełniła obowiązki Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Od 2000 r. zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach na stanowisku Konsultanta, w tym samym roku awansowana na Kierownika Sekcji ds. Rodzin z Dziećmi, a w 2002 r. na Kierownika Działu Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego. W 2005 r. została Zastępcą Dyrektora MOPS Katowice, od października 2008 r. pełniła obowiązki Dyrektora MOPS Katowice. Z dniem 1 września 2009 r. objęła stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 23

24 Czy i jak można ograniczyć wykluczenie finansowe wśród osób z niepełnosprawnością? Moderator: Piotr Pawłowski Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracja Uczestnicy panelu: Piotr Aleksandrowicz Szef Działu Biznes, Newsweek Polska Tadeusz Kościński Dyrektor Banku, Szef Obszaru Direct Banking, Bank Zachodni WBK S.A. Bogdan Szczepankowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Anna Woźniak-Szymańska Prezes Zarządu Głównego, Polski Związek Niewidomych 24

25 Piotr Pawłowski Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji W wieku 16 lat podczas skoku do wody uległ wypadkowi, wskutek którego jest całkowicie sparaliżowany i porusza się na wózku inwalidzkim. Absolwent UKSW i UW, doktorant IFiS PAN. Działacz społeczny. Założyciel wielu organizacji pozarządowych, w tym w szczególności: Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji (1995) i Fundacji Integracja (1997), które prowadzą kompleksowe i profesjonalne działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością. Twórca i redaktor naczelny ogólnopolskiego magazynu Integracja i portalu Autor i twórca audycji radiowych i telewizyjnych. Twórca kampanii społecznych i programów edukacyjnych. Przewodniczył Zespołowi ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Jest członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Wiceprezesem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Wyróżniony m.in. Nagrodą im. A. Bączkowskiego, Katolicką Nagrodą Totus, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Mieszka i pracuje w Warszawie. Żonaty. 25

26 Piotr Aleksandrowicz Szef Działu Biznes, Newsweek Polska Szef działu biznes tygodnika Newsweek. Wcześniej pracował m.in. w polskiej edycji magazynu BusinessWeek, Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej i Przeglądzie Tygodniowym. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois (MBA). 26

27 Tadeusz Kościński Dyrektor Banku, Szef Obszaru Direct Banking, Bank Zachodni WBK S.A. Urodzony w Londynie, ukończył Uniwersytet Goldsmith College w Londynie. Z bankowością związany od 30 lat. Karierę rozpoczynał od pracy w japońskim banku Tokai Bank w Londynie, następnie przez 12 lat był Dyrektorem londyńskiego oddziału Banku Handlowego w Warszawie. Na początku lat dziewięćdziesiątych przeprowadził się na stałe do Polski i przez siedem lat pełnił funkcję konsultanta w dziedzinie bankowości i fi nansów. W tym czasie zajmował się doradztwem dla różnych banków, podróżując po całej Polsce. W 1997 r. rozpoczął pracę w Wielkopolskim Banku Kredytowym przekształconym ostatecznie w Bank Zachodni WBK S.A., gdzie od początku zajmował pozycję Dyrektora Banku. Aktualnie Tadeusz Kościński zarządza Obszarem Direct Banking, który odpowiedzialny jest za rozwój takich kanałów dystrybucji w BZ WBK jak: bankowość telefoniczna, kanały elektroniczne, sieci zewnętrznej sprzedaży, współpraca z pośrednikami, BZWBK24, mobilni doradcy oraz biznes kartowy i bankomatowy. 27

28 Bogdan Szczepankowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nauczyciel niesłyszącej młodzieży i nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, surdopedagog i logopeda. Jest współtwórcą polskiego systemu językowomigowego, a jako pierwszy dokonał opisu tego systemu dla celów nauczania. Zajmował się także dostosowaniem manualnych środków porozumiewania się dla osób głuchoniewidomych. Autor bądź współautor ponad 50 książek, wśród których są takie tytuły jak Fonetyka akustyczna, audytywna i wizualna, Oczy pomagają słyszeć, Podstawy języka migowego, Język migowy w zakładzie pracy, Język migowy - pierwsza pomoc medyczna, Szkolny słownik języka migowego, Niesłyszący głusi głuchoniemi: wyrównywanie szans, Słownik liturgiczny języka migowego, Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego Audiofonologia pedagogiczna. Jest także autorem blisko 40 programów nauczania, ponad 80 scenariuszy fi lmów dydaktycznych, ponad 150 artykułów zamieszczanych w pracach zbiorowych oraz fachowych i środowiskowych czasopismach oraz blisko 100 referatów wygłaszanych na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Ekspert języka migowego, twórca systemu kształcenia w tym zakresie, współinicjator i organizator letnich szkół języka migowego, podczas których nauczyciele niesłyszących dzieci opanowują podstawy języka migowego. Zajmuje się także problematyką osób głuchoniewidomych. Jest współzałożycielem kilku organizacji osób niepełnosprawnych. Uczestniczył w wielu gremiach zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, był m.in. wiceprezydentem Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, a także rzecznikiem praw obywateli niepełnosprawnych. Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym i Stowarzyszeniu Popierania Edukacji Niepełnosprawnych Hefajstos. Będąc osobą słabosłyszącą, propaguje prawo ludzi niepełnosprawnych do podmiotowości. 28

29 Anna Woźniak-Szymańska Prezes Zarządu Głównego, Polski Związek Niewidomych Z wykształcenia polityk społeczny, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Osoba słabowidząca z powodu zwyrodnienia barwnikowego siatkówki. Duszę społecznika odkryła już w szkole podstawowej, od tamtej pory angażuje się w działalność samorządów szkolnych, akademickich, oświatowych, kulturalnych, kobiecych, pracowała również na rzecz dzieci, a szczególnie sierot. Od trzydziestu lat związana ze środowiskiem osób niewidomych i słabowidzących. Zawodowo pracowała jako rehabilitant osób z dysfunkcją narządu wzroku w różnych strukturach Związku i instytucjach pracujących na rzecz niewidomych. Od ponad 6 lat prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, organizacji zrzeszającej około 70 tysięcy członków. Koordynuje i inspiruje na terenie całej Polski działalność rehabilitacyjną na rzecz osób niewidomych. Współinicjatorka wprowadzenia systemowych rozwiązań rehabilitacji dla niewidomych. Od wielu lat tworzy grupy lobbingowe, organizuje spotkania i dyskusje z parlamentarzystami w celu nowelizacji praw dla niewidomych i jego dostosowania do standardów unijnych. Współpracuje z Europejską i Światową Unią Niewidomych jako ekspert w komisjach ds. rehabilitacji i zatrudnienia oraz prawodawstwa unijnego. Od 2008 r. Prezes Zarządu Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Za wieloletnią działalność na rzecz osób niewidomych odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PZN. 29

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH KOBIET W POLSCE Elżbieta Bieńkowska 27 listopada 2013 roku została zaprzysiężona na stanowisko wicepremiera i ministra infrastruktury i rozwoju. Przez całą karierę zawodową była

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 24 17-23 maja 2013 r. RZECZPOSPOLITA BABSKA Kobieto! Puchu marny pisał Adam Mickiewicz w XIX wieku. Jednak dziś romantyczny obraz polskiego wieszcza nie ma nic

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE I KONFERENCJA Z CYKLU

FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE I KONFERENCJA Z CYKLU I KONFERENCJA Z CYKLU FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE 1990 2010 2030 Ile państwa w rynku, ile rynku w państwie? Doświadczenia i perspektywy rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki Warszawa, 16 września

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo