Wojciech Jabłoński. 07/ /2004 Pentor Research International (obecnie: TNS Polska) praktykant

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojciech Jabłoński. 07/2004 08/2004 Pentor Research International (obecnie: TNS Polska) praktykant"

Transkrypt

1 Wojciech Jabłoński Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Socjologii Katedra Metod i Technik Badań Społecznych ul. Rewolucji 1905 r Łódź WYKSZTAŁCENIE 09/ /2014 Studia podyplomowe: Metody statystyczne w biznesie Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych 11/ /2014 Studium Doktoranckie Socjologii / asystentura w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia (stopień nadany 29/09/2014) Praca: Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI) ze szczególnym uwzględnieniem działań ankieterskich ; promotor: prof. Anna Kubiak 10/ /2005 Studia magisterskie: socjologia Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii Magister socjologii Praca: Ankieter w różnych typach badań surveyowych ZATRUDNIENIE od 10/2014 Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Metod i Technik Badań Społecznych adiunkt 11/ /2014 Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Metod i Technik Badań Społecznych asystent 11/ /2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach asystent 03/ /2008 Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi nauczyciel 11/ /2006 MillwardBrown SMG/KRC (obecnie: MillwardBrown) współpracownik przygotowywanie narzędzi sprawdzających wiedzę i umiejętności ankieterów terenowych 07/ /2004 Pentor Research International (obecnie: TNS Polska) praktykant przygotowywanie narzędzi do badań sondażowych; analiza danych ilościowych i jakościowych 10/ /2004 Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ankieter terenowy przeprowadzanie badań sondażowych w terenie (w domach respondentów, instytucjach, miejscach publicznych) 10/ /2004 Centrum Badania Opinii Społecznej ankieter terenowy przeprowadzanie badań sondażowych w terenie (w domach respondentów, instytucjach, miejscach publicznych) 1/5

2 DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE Socjologia (studia I stopnia): Metody badań społecznych II (ćwiczenia), Ośrodki badania opinii ich organizacja, standardy profesjonalne i etyczne (konwersatorium), Socjologiczne aspekty badań rynku (konwersatorium), Metodologiczne problemy badań ewaluacyjnych (konwersatorium), Metody analizy danych zastanych (konwersatorium) Socjologia (studia II stopnia): Wprowadzenie do metodologii badań społecznych (konwersatorium), Metodologia badań społecznych (konwersatorium), Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych ilościowych warsztaty SPSS (ćwiczenia informatyczne) Praca socjalna (studia I stopnia): Podstawy metod badań społecznych (konwersatorium), Techniki badań terenowych (ćwiczenia) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia): Opinie i postawy teoria i pomiar (konwersatorium) Public Relations (studia podyplomowe): Metody i techniki badania przebiegu procesów komunikowania i PR (wykład i ćwiczenia) Erasmus Teaching Staff Mobility Programme: CATI Surveys and CATI Interviewers (lecture & practice class), Quantitative research modes of data collection (lecture & practice class), Methodology of social research (lecture) PUBLIKACJE Jabłoński W Landline versus Cell Phone Surveys: Interviewers Experience, Bulletin of Sociological Methodology/ Bulletin de Methodologie Sociologique 123(1), s Jabłoński W Stressful Situations in Telephone Interviews, Survey Practice 5(4), s Jabłoński W CATI Interviewers s Job Satisfaction Level, American Statistical Association Proceedings of the Joint Statistical Meetings, Alexandria, s Jabłoński W Sytuacje trudne w wywiadzie telefonicznym, Przegląd Socjologiczny 61(1), s Jabłoński W Ankieterzy CATI o swoim zadowoleniu z pracy, Acta Universitatis Lodzensis Folia Sociologica 42, s Jabłoński W Recenzja książki: S. Haeder, M. Haeder, M. Kuehne (red.) Telephone Surveys in Europe. Research and Practice, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, [w:] Acta Universitatis Lodzensis Folia Sociologica 42, s Jabłoński W Recenzja książki: D. Maison Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, Warszawa: PWN, [w:] Przegląd Socjologii Jakościowej (Qualitative Sociology Review) 7(3), s Męcfal S., Jabłoński W Konferencja Działania pozorne wczoraj, dziś, jutro?, Kultura i Społeczeństwo 52(4), s Jabłoński W Rynek sondaży przedwyborczych w Polsce, Przegląd Socjologiczny 56(1), s Jabłoński W Recenzja książki: D. Maison, A. Noga-Bogomilski (red.) Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańsk: GWP, [w:] Przegląd Socjologiczny 56(1), s Grzeszkiewicz-Radulska K., Jabłoński W Socjologiczne badania wyborcze, Studia Wyborcze 1(1), s /5

3 SZKOLENIA Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem Fundacja na rzecz Nauki Polskiej & MDDP 27-28/05/2015 Poznań Research Project Management Fundacja na rzecz Nauki Polskiej & VITAE 21-21/01/2015 Wrocław Komercjalizacja wyników prac badawczych Fundacja na rzecz Nauki Polskiej & CoWinners 26-28/11/2014 Wrocław Public Engagement for Scientists Fundacja na rzecz Nauki Polskiej & VITAE 27-28/10/2014 Warszawa Entrepreneurship for Scientists Fundacja na rzecz Nauki Polskiej & Fuentek 15-18/10/2014 Warszawa Szkolenie z zakresu obsługi systemu sondażowania CAWI Platformy CADAS (obsługa operacyjna sondażowania, programowanie ankiet, przetwarzanie danych sondażowych) CADAS Software 29/09/2014 Warszawa Social Media & Web 2.0 Communication Skills Workshop for Scientists Fundacja na rzecz Nauki Polskiej & Econnect Communication 12-13/06/2014 Warszawa Research Team Management Fundacja na rzecz Nauki Polskiej & Entwicklungsräume 10-11/10/2013 Poznań Negotiating Skills for Scientists Fundacja na rzecz Nauki Polskiej & Quercus Training 27-28/06/2013 Warszawa Improving Surveys with Paradata: Making Use of Process Information AAPOR (American Association for Public Opinion Research) 17/05/2012 Orlando, FL, USA Self-presentation and Public Speaking for Scientists Fundacja na rzecz Nauki Polskiej & Creativity by Design 8-9/12/2011 Warszawa Working with Comparative Surveys (ESS Training Course) GESIS Leibniz Institut für Sozialwissenschaften 07-08/08/2010 Ljubljana, Słowenia Paradata in Social Survey Research (ESS Training Course) GESIS Leibniz Institut für Sozialwissenschaften 26-27/04/2010 Mannheim, Niemcy Socio-Demographic Background Variables for Cross-National Comparative Survey Research in Europe (7 th ESS Training Course) GESIS Leibniz Institut für Sozialwissenschaften 12-13/10/2009 Ljubljana, Słowenia Mixed Mode Surveys (ESS Training Course) GESIS Leibniz Institut für Sozialwissenschaften 30/04/ /05/2009 Ljubljana, Słowenia Comparability of Survey Data Across Countries and Time (ESS Training Course) GESIS Leibniz Institut für Sozialwissenschaften 10-11/11/2008 Mannheim, Niemcy Analiza danych ankietowych III SPSS Poland 18-19/12/2006 Kraków KONFERENCJE American Association for Public Opinion Research (AAPOR) 70 th Conference Hollywood, FL, USA 14-17/05/2015 referat: Quality in CATI Surveys. What does it Mean to Market Research Practitioners? 25 th International Workshop on Household Survey Nonresponse Reykjavik, Islandia Statistics Iceland 2-4/09/2014 referat: Investigating Nonresponse Bias in Telephone Surveys: Focus on Sampling Procedures Used in Polish CATI Research 3/5

4 American Association for Public Opinion Research (AAPOR) 69 th Conference Anaheim, CA, USA 15-18/05/2014 referat: Questionnaire Design in Telephone Surveys: Interviewers and Call Center Managers Experience XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Szczecin 11-14/09/2013 referat: Wywiad CATI jako narzędzie badań socjologicznych European Survey Research Association (ESRA) 5 th Conference Ljubljana, Słowenia 15-19/07/2013 referat: Response Scales in CATI Surveys. Interviewers Experience & organizacja sesji: Fieldwork in Interview Surveys Professional Guidelines and Field Observations 7 th International Total Survey Error Workshop (ITSEW) Ames, IA, USA Iowa State University 02-04/06/2013 poster: Fieldwork in CATI Surveys: How Can We Improve the Data Quality International Sociological Association (ISA) Research Committee on Logic and Methodology (RC33) 8 th International Conference on Social Science Methodology Sydney, Australia 09-13/07/2012 referat: Landline versus Cell Phone Surveys: Interviewers Experience American Association for Public Opinion Research (AAPOR) 67 th Conference Orlando, FL, USA 17-20/05/2012 referat: CATI Interviewers Job Satisfaction Level European Survey Research Association (ESRA) 4 th Conference Lozanna, Szwajcaria 18-22/07/2011 referat: Telephone Interviewer Training: How Does It Link to Data Quality? American Association for Public Opinion Research (AAPOR) 66 th Conference Phoenix, AZ, USA 12-15/05/2011 referaty: Difficult Situations in Telephone Interviews & Investigating the General Telephone Interviewer Training Procedure XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Kraków 08-11/09/2010 referat: Rynek badań CATI w Polsce European Survey Research Association (ESRA) 3 rd Conference Warszawa 29/06/ /07/2009 referat: CATI Interviewers About Their Job XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Zielona Góra 13-15/09/2007 referat: Kompetencje i strategie działania ankieterów RECENZJE czasopismo Field Methods 2013 czasopismo Przegląd Socjologii Jakościowej (Qualitative Sociology Review) 2011 i 2013 konferencje American Association for Public Opinion Research (AAPOR) 2013, 2014 i 2015 PROJEKTY BADAWCZE Wszechnica Skierniewicka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO Kapitał Ludzki, priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.3: Upowszechnienie formalnego wykształcenia ustawicznego; realizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach; 03/ /2012 Specyfika pracy ankietera telefonicznego I i Specyfika pracy ankietera telefonicznego II Projekty indywidualne finansowane ze środków pomocy Mechanizmu Norweskiego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego; działanie III stypendia indywidualne Projekty przewidywały odbycie 10-dniowych wizyt studyjnych i przeprowadzenie badań w zagranicznych ośrodkach badawczych: Capacent Gallup, Akureyri (Islandia), 10/2009 i Statistics Norway, Oslo (Norwegia), 04/2010 4/5

5 NAGRODY / GRANTY / STYPENDIA 2013: Iowa State University Travel Award Pokrycie części kosztów uczestnictwa w warsztatach ITSEW w Ames, IA, USA w : AAPOR The Burns Bud Roper Fellow Award Pokrycie części kosztów uczestnictwa w konferencji AAPOR w Orlando, FL, USA w : Fundacja na rzecz Nauki Polskiej grant konferencyjny Pokrycie części kosztów uczestnictwa w konferencji ESRA w Lozannie, Szwajcaria w 2011 Stypendia dydaktyczne Erasmus/Erasmus+ Teaching Staff Mobility Prowadzenie gościnnych zajęć ze studentami socjologii na uczelniach zagranicznych: University of Turku (Finlandia), 03/2010; Vilnius University (Litwa), 10/2010; University of Sakarya (Turcja), 11/2011; University of Tartu (Estonia), 10/2012; University of Bergen (Norwegia), 09/2013; Polytechnic of Porto (Portugalia), 03/2015 5/5

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA WYKSZTAŁCENIE Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2015) tytuł profesora nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) - stopień doktora habilitowanego nauk

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Piotra Soji w post

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Piotra Soji w post Prof. zw. dr hab. Czesław Domański Łódź, 26.07.2012 Katedra Metod Statystycznych Instytut Statystyki i Demografii Uniwersytet Łódzki Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Piotra

Bardziej szczegółowo

JAK BADAĆ OPINIĘ PUBLICZNĄ W INTERNECIE? EWALUACJA WYBRANYCH TECHNIK BADAWCZYCH

JAK BADAĆ OPINIĘ PUBLICZNĄ W INTERNECIE? EWALUACJA WYBRANYCH TECHNIK BADAWCZYCH DANIEL MIDER Uniwersytet Warszawski* JAK BADAĆ OPINIĘ PUBLICZNĄ W INTERNECIE? EWALUACJA WYBRANYCH TECHNIK BADAWCZYCH Streszczenie Niniejszy artykuł zawiera próbę porównania i ewaluacji dwóch klasycznych

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

Tomasz Szapiro Skrócone CV

Tomasz Szapiro Skrócone CV www.szapiro.net 2012 1 Tomasz Szapiro Skrócone CV KONTAKT: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa e-mail: tszapiro@gmail.com http://www.szapiro.net WYKSZTAŁCENIE:

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Publikacja w ramach projektu fi nansowanego przez NCN

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2014 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Zamawianie prac dyplomowych przez przedsiębiorstwa

Zamawianie prac dyplomowych przez przedsiębiorstwa komponentibadani a: Rolaprac dyplomowych w rozwoj u gospodarkiwoj ewództwamałopolski ego raportzawi erazestawi eni ewydzi ałów publi cznych małopolski ch uczelni Pr o j e k tws p ó ł f i n a n s o wa n

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom X Numer 2 Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo. 31 maja 2014. pod redakcją Jakuba Niedbalskiego

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom X Numer 2 Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo. 31 maja 2014. pod redakcją Jakuba Niedbalskiego 31 maja 2014 Przegląd Socjologii Jakościowej Tom X Numer 2 Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo pod redakcją Jakuba Niedbalskiego Polskie Towarzystwo Socjologiczne www.przegladsocjologiijakosciowej.org

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Zbigniew Gralak

Dr inż. Zbigniew Gralak Dr inż. Zbigniew Gralak 1.Data i miejsce urodzenia 1949-09-07 Biała Podlaska, 2. Wykształcenie o 1985-1986 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Wydział Pedagogiczny w Bydgoszczy studia podyplomowe; o 1982-1983-

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

RYNEK USŁUG IT W POLSCE

RYNEK USŁUG IT W POLSCE 2015 RYNEK USŁUG IT W POLSCE Koordynator projektu: Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl Autorzy raportu: Piotr Czupryn, IT Operations Manager, Kemira rozdział 7 Janusz

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO POLSKA UCZELNIA ŚWIATOWA LIGA Prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO czym jest dla nas umiędzynarodowienie? AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO Umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo