PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK SOCJOLOGIA I ROK SEMESTR I Rodzaj zajęć. Razem.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2016 KIERUNEK SOCJOLOGIA I ROK SEMESTR I Rodzaj zajęć. Razem."

Transkrypt

1 Kod przedmiotu wersja po uwagach Działu Jakości i Akredytacji PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK SOCJOLOGIA I ROK SEMESTR I Rodzaj zajęć Nazwa przedmiotu Wykłady 1 Ćwiczenia laboratorium/wa rsztaty S2S[1]O_01 Filozofia kultury E 2 S2S[1]O_02 Logika z ogólną metodologią nauk S2S[1]O_03 Procedury badań ewaluacyjnych E 5 S2S[1]O_04 Zróżnicowanie społeczne E 5 S2S[1]O_05 Komputerowa analiza statystyczna Z/0 4 S2S[1-4]O_07 Seminarium magisterskie Z 10 S2S[1-2]O_08 Języki obce S2S[1]I_01 Warsztat badawczy socjologa konwersatorium Egzamin Zaliczenie Z/0 4 S2S[1]I_02 Socjologia ogólna Z/0 4 S2S[1-4]U_01 S2S[1-4]U_02 S2S[1-4]U_03 Kurs praktyczny z badań techniką FGI Kurs praktyczny z badań techniką CATI Kurs praktyczny z badań techniką CAPI SEMESTR II S2S[2]O_01 Filozofia społeczna E 2 S2S[2]O_02 Metodologia nauk społecznych 60 E 5 S2S[2]O_03 Socjologia globalizacji E 5 S2S[2]O_04 Wielowymiarowa analiza danych Z/O 4 S2S[1-4]O_07 Seminarium magisterskie Z 12 S2S[1-2]O_08 Języki obce E 2 S2S[1-4]U_01 S2S[1-4]U_02 kurs praktyczny z badań techniką FGI kurs praktyczny z badań techniką CATI ECTS +8 +6

2 S2S[1-4]U_03 kurs praktyczny z badań techniką CAPI S2S[2]U_03 Staże studenckie Z seminarium magisterskie zostanie uruchomione pod warunkiem zapisania się na nie co najmniej 10 osób; na dane seminarium może zapisać się nie więcej niż 12 osób, w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Ewentualne zwiększenie maksymalnej liczby uczestników danego seminarium wymaga zgody ze strony Dyrekcji Instytutu Socjologii. Seminarium magisterskie będzie miało charakter tematyczny. Lista seminariów tematycznych zostanie przedstawiona do wiadomości studentów do września 2014 r. Moduły wyrównujące efekty kształcenia dla osób, które ukończyły studia I stopnia na innym kierunku niż socjologia. grupa przedmiotów finansowanych z projektu unijnego nr 1/POKL/4.1.1/2010 pt. "UR - nowoczesność i przyszłość regionu". Regulamin pozwala na wybór jednego lub więcej kursów praktycznych w trakcie całego pierwszego roku cyklu kształcenia (studiów II stopnia) staże studenckie finansowane z projektu unijnego nr 1/POKL/4.1.1/2010 pt. "UR - nowoczesność i przyszłość regionu". Udział w stażach ma charakter fakultatywny. Liczba miejsc na staże jest ograniczona. Zasady naboru na staże zawiera regulamin określającym zasady rekrutacji i udziału studentów kierunku socjologia w płatnych stażach studenckich realizowanych w ramach zadania 4 projektu: UR Nowoczesności i Przyszłość Regionu. 2

3 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu wersja po uwagach Działu Jakości i Akredytacji PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK SOCJOLOGIA II ROK SEMESTR III Wykłady Rodzaj zajęć PRZEDMIOTY OGÓLNOKIERUNKOWE S2S[1-4]O_07 Seminarium magisterskie Z 20 S2S[3]F_01-07 Przedmioty fakultatywne (wybór przedmiotów spośród znajdujących się na liście poniżej) Z/O 4 S2S[3]F_01 Socjologia polityki Z/O 2 S2S[3]F_02 Socjologia kultury Z/O 2 S2S[3]F_03 Teorie zmian społecznych Z/O 2 S2S[3]F_04 Socjologia problemów społecznych Z/O 2 S2S[3]F_05 Socjologia religii Z/O 2 S2S[3]F_06 Selected Topics in Sociology Z/O 2 S2S[3]F_06 Ekonomia społeczna Z/O 2 S2S[3]W_01 Wykłady ogólnowydziałowe Z/O 2 Ćwiczenia Konwersatorium Laboratorium/warsztaty Egzamin Zaliczenie ECTS PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI: MEDIA CYFROWE I BADANIA MARKETINGOWE W INTERNECIE S2S[3]MC_01 S2S[3]MC_02 S2S[3]MC_03 S2S[3]MC_04 Wybrane zagadnienia badawcze przestrzeni wirtualnej Media społecznościowe e-pr z elementami zarządzania informacją i mediaplanningiem Tworzenie i realizacja projektów interaktywnych PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI S2S[3]ZL_01 Socjologia organizacji i zarządzania Z/O 2 3

4 S2S[3]ZL_02 Zarządzanie zasobami ludzkimi Z/O 2 S2S[3]ZL_03 Systemy ocen pracowniczych S2S[3]ZL_04 Elementy prawa pracy PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI: SOCJOLOGIA BIZNESU I ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH S2S[3]ZK_01 Podstawy marketingu S2S[3]ZK_02 Socjotechnika Z/O 2 S2S[3]ZK_03 Socjologia biznesu Z/O 2 S2S[3]ZK_04 Etyka biznesu S2S[3]SB_01 S2S[3]SB_02 PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI: SOCJOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA Wprowadzenie do socjologii bezpieczeństwa Socjologia katastrof i klęsk żywiołowych S2S[3]SB_03 Zarządzanie ryzykiem S2S[3]DZ_01 S2S[3]DZ_02 S2S[3]DZ_03 S2S[3]DZ_04 PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI: DORADZTWO ZAWODOWE Socjologia pracy Psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne podstawy poradnictwa zawodowego Planowanie kariery i rozwój zawodowy Zawodoznawstwo i informacja zawodowa Z/0 S2S[3]DZ_05 Rynek pracy S2S[3]DZ_06 Elementy prawa pracy PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI: MEDIACJE RODZINNE 1 S2S[3]MR_01 Mediacje na tle ADR (alternatywne metody rozwiązywania konfliktów) S2S[3]MR_02 Postępowanie mediacyjne: istota, struktura i dynamika S2S[3]MR_03 Psychologia konfliktu S2S[3]MR_04 Socjologia konfliktu S2S[3]MR_05 Psychologia rodziny: rodzina w kryzysie S2S[3]MR_06 Psychopatologia życia rodzinnego 4

5 180 SEMESTR IV S2S[1-4]O_07 Seminarium magisterskie Z 20 S2S[4]F_01-08 Przedmioty fakultatywne (wybór przedmiotów spośród znajdujących się na liście poniżej) Z/O 4 S2S[4]F_01 Socjologia codzienności S2S[4]F_02 Ikonosfera miejska Z/O 2 S2S[4]F_03 Przestrzeń i społeczeństwo Z/O 2 S2S[4]F_04 Młodzież pogranicza wschodniego Z/O 2 S2S[4]F_05 Socjologia zdrowia Z/O 2 S2S[4]F_07 Socjologia władzy Z/O 2 S2S[4]F_08 Qualitative sociology and anthropology Z/O 2 PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI: MEDIA CYFROWE I BADANIA MARKETINGOWE W INTERNECIE S2S[4]MC_01 Prawne aspekty nowych mediów S2S[4]MC_02 S2S[4]MC_03 S2S[4]MC_04 Etyczne aspekty zachowań w przestrzeni wirtualnej Copywriting warsztat pisania w sieci Metody badań marketingowych w Internecie PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI S2S[4]ZL_01 Komunikacja w organizacji S2S[4]ZL_02 Kultura organizacyjna S2S[4]ZL_03 Systemy motywacyjne S2S[4]ZL_04 Coaching i mentoring S2S[4]ZL_05 Etyka zarządzania i biznesu S2S[4]ZL_06 Wybrane elementy zarządzania organizacjami PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI: SOCJOLOGIA BIZNESU I ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH S2S[4]ZK_01 Promocja i reklama S2S[4]ZK_02 Kultura organizacyjna z elementami etykiety w biznesie S2S[4]ZK_03 Negocjacje w biznesie 5

6 S2S[4]ZK_04 Analiza zachowań konsumenckich Z/O 2 PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI: SOCJOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA S2S[4]SB_01 Zarządzanie sytuacją kryzysową 15 Z/0 1 S2S[4]SB_02 Wybrane prawne aspekty bezpieczeństwa oraz ochrona informacji niejawnych S2S[4]SB_03 Bezpieczeństwo cyfrowe S2S[4]SB_04 Bezpieczeństwo publiczne S2S[4]SB_05 Bezpieczeństwo w biznesie S2S[4]SB_06 Bezpieczeństwo osobiste PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI: DORADZTWO ZAWODOWE S2S[4]DZ_01 Warsztat doradcy zawodowego S2S[4]DZ_02 S2S[4]DZ_03 S2S[4]DZ_04 S2S[4]DZ_05 Aktywizacja zawodowa grup defaworyzowanych Kompetencje doradcy zawodowego Transnacjonalne doradztwo zawodowe Problemy etyczne doradztwa zawodowego PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI: MEDIACJE RODZINNE S2S[4]MR_01 Techniki komunikacji w mediacji S2S[4]MR_02 Mediacje rodzinne i plan rodzicielski S2S[4]MR_03 Mediacje rodzinne ćwiczenia/symulacje 180 Łączna liczba godzin w trakcie całego toku studiów wynosi: Z/0 4 Minimalna liczba punktów ECTS z całego toku studiów wynosi: 120 (pod warunkiem uzyskania zaliczenia wszystkich przedmiotów obligatoryjnych przewidzianych w planie studiów oraz zaliczenia określonej w planie liczby przedmiotów fakultatywnych oraz przedmiotów w ramach wybranej i uruchomionej specjalności). specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 15 osób; w przypadku braku uruchomienia specjalności wybranej przez studenta student będzie miał możliwość wybrania jednej z uruchomionych specjalności. w przypadku wyboru wykładu ogólnowydziałowego student(ka) może wybrać o jeden fakultet mniej z listy fakultetów oferowanych w siatce studiów. całkowita liczba godzin danego rodzaju zajęć oraz liczba zaliczeń jest zależna od wybranej specjalności. 6

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym roku studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA

PLAN STUDIÓW I STOPNIA PLAN STUDIÓW I STOPNIA na kierunku Administracja Studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2014/2015 I ROK I SEMESTR 1 Podstawy prawoznawstwa 24 1 40 E 2 Historia administracji

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYM

RAPORT OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY RAPORT OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYM Rok akademicki 2013/2014 Autorzy raportu: mgr Anna Waligórska-Kotfas

Bardziej szczegółowo

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane socjologicznych psychologicznych pedagogicznych polityki

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane socjologicznych psychologicznych pedagogicznych polityki Praca Socjalna kształci na wysokim poziomie profesjonalistów od rozwiązywania problemów społecznych. Oferujemy studia licencjackie, stacjonarne, przygotowujące studentów do praktycznego rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-PS programu wg USOS Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE

2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Informator 2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE Szanowni Państwo, w Wasze ręce trafia właśnie kolejny informator studiów podyplomowych studiów, które

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. (068) 32 82 000, fax (068) 324 55 97 Działy Kształcenia: Szkoły Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 2006/2007

PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 2006/2007 PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 2006/2007 Program studiów stacjonarnych na kierunku Stosowane nauki społeczne w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo