DETALICZNY ROLETKI DZIEÑ / NOC CENNIK Rev

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DETALICZNY ROLETKI DZIEÑ / NOC CENNIK Rev"

Transkrypt

1 DETALICZNY CENNIK ROLETKI DZIEÑ / NOC 2014 Rev

2 ROLETKI MATERIA OWE Rolety materia³owe w systemie dzieñ / noc 1. Tkaniny do rolet tekstylnych Cennik tkanin 3 2. Roletka materia³owa Mini Opis roletki materia³owej RMDN-18 Mini Kolorystyka systemu, standardy Cennik roletki materia³owej RMDN-18 Mini Roletka materia³owa Mini Fix Opis roletki materia³owej RMDN-18 Mini Fix Kolorystyka systemu, standardy Cennik roletki materia³owej RMDN-18 Mini Fix Roletka klasyczne RMDN-28 Roleta klasyczna RMDN-28 Opis systemu, standardy Cennik roletki klasycznej RMDN Roletka w UNI w pó³kasecie RUDN Roleta klasyczna RUDN Opis systemu, standardy Cennik roletki UNI w pó³kasecie Roletka LUISA RLDN Roleta LUISA RLDN Opis systemu, standardy Cennik roletki Luisa Suplement techniczny Wymiarowanie roletek Mini RMDN-18 Wymiarowanie roletek RMDN-28 Wymiarowanie roletek RMUN Wymiarowanie roletek Luisa RLDN Formularz zamówienia roletek Dzieñ / Noc

3 ROLETKI KLASYCZNE DZIEÑ / NOC Tkaniny do rolet tekstylnych w systemie dzieñ / noc NR GRUPY SERIA TYP TKANINY SZEROKOŒÆ MATERIA U BELKI za 1 CENA NETTO DOCIÊCIE 1 KUPONU I BAHAMA 1 GR.200 SECRET GR.10 IMPRESS Transparentna, dzieñ / noc Transparentna, dzieñ / noc Transparentna, dzieñ / noc ,20 55,20 55,20 13,00 13,00 13,00 NR GRUPY SERIA TYP TKANINY SZEROKOŒÆ MATERIA U BELKI za 1 CENA NETTO DOCIÊCIE 1 KUPONU II BAHAMA 6 GR.300 MAGIC Transparentna, dzieñ / noc Transparentna, dzieñ / noc ,10 72,10 13,00 13,

4 ROLETKI MATERIA OWE RMDN-18 MINI ROLETA MATERIA OWA MINI SYSTEM DZIEÑ / NOC L.P. Nazwa elementu cena jm Pakiet monta owy: Uchwyt mini ( lewy / prawy ) Wk³adka ustalaj¹co - ³o yskowa ( lewa / prawa ) Mechanizm mini Zatyczka rury O17 Profil ³¹cz¹cy z zaczepem Wieszak PCV górny ¹cznik ³añcuszka 8,32 z³ 7,80 z³ 0,65 z³ 0,13 z³ kpl L.P. Nazwa elementu cena jm añcuszek Obci¹ nik ³añcuszka Rurka obci¹ aj¹ca O12 (aluminium) bia³y / br¹z Zaœlepka rurki obci¹ aj¹cej Aluminiowa rura nawojowa O17 Dwustronna taœma klej¹ca 1,06 z³ 1,04 z³ 9,88 z³ 0,91 z³ 5,72 z³ 2.04

5 ROLETKI KLASYCZNE DZIEÑ / NOC RMDN-18 MINI ROLETA MATERIA OWA MINI SYSTEM DZIEÑ / NOC W standardzie roleta zawiera: 1. Rurê nawojow¹ z zamocowan¹ tkanin¹, wykoñczon¹ w dolnej czêœci rur¹ obci¹ aj¹c¹ 2. Mechanizm zwijaj¹cy z ³añcuszkiem steruj¹cym o d³ugoœci ok. 75% wysokoœci rolety. 3. Obci¹ nik ³añcuszka, oraz 3 ³¹czniki ³añcuszka (s³u y do ³¹czenia ³añcuszka oraz ustawienia wysokoœci granicznych rolety: górnej i dolnej). 4. Wieszak z tworzywa PCV lub metalowy do bezinwazyjnego monta u rolety (.2) 5. Aluminiow¹ rurê obci¹ aj¹c¹ tkaniny w kolorze bia³ym lub br¹zowym System dostêpny w kolorze Dostêpne kolory (lakier): Bia³y (BI) Br¹z (BR) Tkanina wed³ug Katalog Tkanin Rolet I II BAHAMA 1 BAHAMA 6 Nazwa materia³u. Szerokoœæ min. 40 Szerokoœæ max Wysokoœæ max

6 ROLETKI MATERIA OWE RMDN-18 MINI ROLETA MATERIA OWA MINI SYSTEM DZIEÑ / NOC Wysokoœæ w cm Szerokoœæ rolety w cm Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej roletki I Wysokoœæ w cm Szerokoœæ rolety w cm II Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej roletki 2.06

7 ROLETKI KLASYCZNE DZIEÑ / NOC 2.07

8 ROLETKI MATERIA OWE RMDN-18 MINI FIX ROLETA MATERIA OWA MIN SYSTEM DZIEÑ / NOCI L.P. Nazwa elementu cena jm Pakiet monta owy: Uchwyt mini ( lewy / prawy ) Wk³adka ustalaj¹co - ³o yskowa ( lewa / prawa ) Mechanizm mini Zatyczka rury O17 Profil ³¹cz¹cy z zaczepem Wieszak PCV górny Przystawka y³ka (O0,7) ¹cznik ³añcuszka 8,32 z³ 7,80 z³ 0,65 z³ 0,78 z³ 0,13 z³ kpl L.P. Nazwa elementu cena jm añcuszek Obci¹ nik ³añcuszka Zaczep stalowy dolny Rurka obci¹ aj¹ca O12 (aluminium) bia³y / br¹z Zaœlepka rurki obci¹ aj¹cej Aluminiowa rura nawojowa O17 Dwustronna taœma klej¹ca 1,06 z³ 1,04 z³ 1,56 z³ 9,88 z³ 0,91 z³ 5,72 z³ 2.08

9 ROLETKI KLASYCZNE DZIEÑ / NOC RMDN-18 MINI FIX ROLETA MATERIA OWA MINI SYSTEM DZIEÑ / NOC W standardzie roleta zawiera: 1. Rurê nawojow¹ z zamocowan¹ tkanin¹ 2. Mechanizm zwijaj¹cy z ³añcuszkiem steruj¹cym o d³ugoœci ok. 75% wysokoœci rolety. 3. Obci¹ nik ³añcuszka, oraz 3 ³¹czniki ³añcuszka (s³u y do ³¹czenia ³añcuszka oraz ustawienia wysokoœci granicznych rolety: górnej i dolnej). 4. Wieszak z tworzywa PCV do bezinwazyjnego monta u rolety (.2) 5. Zaczep sprê ysty dolny do monta u bezinwazyjnego (.2) 6. Linki prowadzenia bocznego 7. Aluminiow¹ rurkê obci¹ aj¹c¹ tkaninê w kolorze bia³ym lub br¹zowym System dostêpny w kolorze Dostêpne kolory (lakier): Bia³y (BI) Br¹z (BR) Tkanina wed³ug Katalog Tkanin Rolet I II BAHAMA 1 BAHAMA 6 Nazwa materia³u. Szerokoœæ min. 40 Szerokoœæ max Wysokoœæ max

10 ROLETKI MATERIA OWE RMDN-18 MINI FIX ROLETA MATERIA OWA MINI FIX SYSTEM DZIEÑ / NOC Wysokoœæ w cm Szerokoœæ rolety w cm Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej roletki I Wysokoœæ w cm Szerokoœæ rolety w cm II Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej roletki 2.10

11 ROLETKI KLASYCZNE DZIEÑ / NOC 2.11

12 ROLETKI MATERIA OWE RMDN-28 ROLETA MATERIA OWA KLASYCZNA SYSTEM DZIEÑ / NOC L.P. Nazwa elementu cena jm Profil os³onowy MGS (bia³y) Profil noœny MGS (bia³y) Pakiet monta owy Uchyt PCV (bia³y) Wk³adka ustalaj¹co - ³o yskowa Mechanizm Zatyczka rury O 19,50 z³ 22,10 z³ 11,70 z³ kpl L.P. Nazwa elementu cena jm Obci¹ nik ³añcuszka (bia³y, br¹z) Rura obci¹ aj¹ca O12 (aluminium) bia³y / br¹z Zaœlepka rury O12 (bezbarwna) Rura nawojowa O28 (stalowa) Listwa mocuj¹ca z klejem Klip monta owy 1,04 z³ 9,88 z³ 13,75 z³ 10,40 z³ 0,78 z³ 2,99 z³ Profil zaczepowy ¹cznik ³añcuszka añcuszek 9,10 z³ 0,13 z³ 1,04 z³ 2.12

13 ROLETKI KLASYCZNE DZIEÑ / NOC RMDN-28 ROLETA MATERIA OWA KLASYCZNA SYSTEM DZIEÑ / NOC W standardzie roleta zawiera: 1. Rurê nawojow¹ z zamocowan¹ tkanin¹ 2. Mechanizm zwijaj¹cy z ³añcuszkiem steruj¹cym o d³ugoœci ok. 75% wysokoœci rolety. 3. Obci¹ nik ³añcuszka oraz 3 ³¹czniki ³añcuszka (s³u y do ³¹czenia ³añcuszka oraz ustawienia wysokoœci granicznych rolety: górnej i dolnej). 4. Aluminiow¹ rurkê obci¹ aj¹c¹ tkaninê w kolorze bia³ym lub br¹zowym. System dostêpny w kolorze Dostêpne kolory (lakier): Bia³y (BI) Br¹z (BR) Tkanina wed³ug Katalog Tkanin Rolet I II BAHAMA 1 BAHAMA 6 Nazwa materia³u. Szerokoœæ min. 40 Szerokoœæ max Wysokoœæ max

14 ROLETKI MATERIA OWE RMDN-28 ROLETA MATERIA OWA KLASYCZNA SYSTEM DZIEÑ / NOC Wysokoœæ rolety w cm Szerokoœæ rolety w cm I Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej roletki Wysokoœæ rolety w cm Szerokoœæ rolety w cm II Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej roletki 2.14

15 ROLETKI KLASYCZNE DZIEÑ / NOC 2.15

16 ROLETKI MATERIA OWE RUDN ROLETA MATERIA OWA UNI W PÓ KASECIE SYSTEM DZIEÑ / NOC L.P. Nazwa elementu cena jm jm cena (lakier) cena (okleina) Pakiet monta owy: Mechanizm mikro Zatyczka mikro Wk³adka ustalaj¹co-³o yskowa mikro (lewa / prawa) Œcianka boczna ( lewa / prawa ) Os³onka boczna (lewa / prawa) kpl 8,58z³ kpl 2,08 z³ 0,65 z³ 1,30 z³ 1,30 z³ 12,87z³ kpl 3,12 z³ 0,97 z³ 1,95 z³ 1,95 z³ añcuszek ¹cznik ³añcuszka Obci¹ nik ³añcuszka Prêt aluminiowy 8mm (bia³y, br¹zowy) Profil zaczepowy (bia³y, br¹z, d¹b) Prowadnica boczna profilowana z taœm¹ klej¹c¹ 1. Prowadnica PCV 2. Prowadnica aluminiowa 3. Prowadnica aluminiowa szeroka Profil os³onowy (kaseta) Aluminiowa rura nawojowa 17 Listwa mocuj¹ca z klejem 1,06 z³ 0,13 z³ 1,04 z³ 11,70 z³ 10,40 z³ 4,22 z³ 7,15 z³ 9,10 z³ 17,68 z³ 5,72 z³ 0,78 z³ 1,06 z³ 0,13 z³ 1,04 z³ 11,70 z³ 10,40 z³ 7,80 z³ 11,70 z³ 26,65 z³ 5,72 z³ 0,78 z³ 2.16

17 ROLETKI KLASYCZNE DZIEÑ / NOC RUDN ROLETA MATERIA OWA UNI W PÓ KASECIE SYSTEM DZIEÑ / NOC KASETA ALU W standardzie roleta zawiera: 1. Kasetê aluminiow¹ z rur¹ nawojow¹ z zamocowanym materia³em 2. Mechanizm ³añcuszkowy z ³añcuszkiem d³ugoœci ok.75% wysokoœci rolety. 3. Obci¹ nik ³añcuszka oraz 3 ³¹czniki ³añcuszka ( s³u y do ³¹czenia ³añcuszka oraz ustawienia wysokoœci granicznych górnej i dolnej ) 4. Komplet wkrêtów monta owych przeznaczonych do mocowania kasetki rolety. 5. Profilowane prowadnice boczne aluminiowe lub PCV wed³ug tabeli dostêpnych prowadnic wyposa one w dwustronn¹ taœmê monta ow¹ na ca³ej d³ugoœci prowadnicy. Dostêpne prowadnice PROWADNICE ALU PROWADNICE PCV Dostêpne w pe³nej kolorystyce systemu PU1 PU2 PROWADNICE ALU Dostêpne w kolorach bia³y i br¹z PU3 STANDARD PU1 - PCV, PU2 - aluminiowa OPCJA dop³ata 1,50 z³/ System dostêpny w kolorze Dostêpne kolory (lakier): Okleiny (struktura drewna): Bia³y (BI) Br¹z (BR) RAL 9016 RAL 8017 Jasny D¹b (JD) Z³oty D¹b (ZD) Wiœnia (WI) Mahoñ (MH) Orzech (OR) Srebrny Anodowany (SA) Tkanina wed³ug Katalog Tkanin Rolet I II BAHAMA 1 BAHAMA 6 Nazwa materia³u. Szerokoœæ min. 40 Szerokoœæ max Wysokoœæ max

18 ROLETKI MATERIA OWE RUDN ROLETA MATERIA OWA UNI W PÓ KASECIE SYSTEM DZIEÑ / NOC Wysokoœæ w cm TKANINY: BAHAMA 1 Szerokoœæ rolety w cm I Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej roletki Wysokoœæ w cm TKANINY: BAHAMA 6 Szerokoœæ rolety w cm II Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej roletki 2.18

19 ROLETKI KLASYCZNE DZIEÑ / NOC 2.19

20 ROLETKI MATERIA OWE RLDN ROLETA MATERIA OWA LUISA W KASECIE SYSTEM DZIEÑ / NOC L.P. Nazwa elementu cena jm jm cena (lakier) cena (anoda) Pakiet monta owy: Mechanizm Luisa 24 Zatyczka Os³onka boczna ( lewa / prawa ) 29,90z³ kpl 0,65 z³ 1,30 z³ 1,30 z³ 29,90z³ kpl 0,97 z³ 1,95 z³ 1,95 z³ añcuszek ¹cznik ³añcuszka Obci¹ nik ³añcuszka Rura obci¹ aj¹ca O12 (aluminium) bia³y / br¹z Zaœlepka rury O12 (bezbarwna) Rura nawojowa O28 Profil os³onowy Luisa Profil noœny Luisa Klip monta owy Profil zaczepowy Luisa dzieñ / noc 1,06 z³ 0,13 z³ 1,04 z³ 9,88 z³ 0,26 z³ 7,54 z³ 26,65 z³ 33,80 z³ 2,99 z³ 9,10 z³ 1,06 z³ 0,13 z³ 1,04 z³ 17,55 z³ 0,26 z³ 7,54 z³ 31,20 z³ 41,60 z³ 2,99 z³ 9,10 z³ 2.20

21 ROLETKI KLASYCZNE DZIEÑ / NOC RLDN ROLETA MATERIA OWA LUISA W KASECIE SYSTEM DZIEÑ / NOC KASETA ALU W standardzie roleta zawiera: 1. Kasetê aluminiow¹ z rur¹ nawojow¹ z zamocowanym materia³em 2. Mechanizm ³añcuszkowy z ³añcuszkiem d³ugoœci ok.75% wysokoœci rolety. 3. Obci¹ nik ³añcuszka oraz 3 ³¹czniki ³añcuszka ( s³u y do ³¹czenia ³añcuszka oraz ustawienia wysokoœci granicznych górnej i dolnej ) 4. Aluminiow¹ rurkê obci¹ aj¹c¹ tkaninê w kolorze bia³ym System dostêpny w kolorze Dostêpne kolory (lakier): Bia³y (BI) RAL 9016 Dostêpne kolory (anoda): Srebrny Anodowany (SA) Tkanina wed³ug Katalog Tkanin Rolet I II BAHAMA 1 BAHAMA 6 Nazwa materia³u. Szerokoœæ min. 40 Szerokoœæ max Wysokoœæ max

22 ROLETKI MATERIA OWE RLDN ROLETA MATERIA OWA LUISA W KASECIE SYSTEM DZIEÑ / NOC Wysokoœæ w cm Szerokoœæ rolety w cm TKANINY: BAHAMA Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej roletki I Wysokoœæ w cm Szerokoœæ rolety w cm TKANINY: BAHAMA II Ceny netto w z³, dotycz¹ 1 uki kompletnej roletki 2.22

23 ROLETKI KLASYCZNE DZIEÑ / NOC 2.23

24 ROLETKI MATERIA OWE Wymiarowanie rolet RM-18 i RM-18 MINi-FIX (DZIEÑ / NOC) K L K2 K K2 L2 L L2 K1 5,5 8 11,5 Pomiar K - szerokoœæ tkaniny - wysokoœæ ca³kowita L - szerokoœæ ca³kowita - wysokoœæ ca³kowita Opis wymiarowania - szerokoœæ calkowita = szerokoœæ tkaniny + 34mm - szerokoœæ tkaniny = odleg³oœæ miêdzy koñcami listew przyszybowych - wysokoœæ ca³kowita = wysokoœæ od górnej krawêdzi skrzyd³a okiennego do koñca dolnej listwy przyszybowej szerokoœæ ca³kowita 17 szerokoœæ tkaniny 17 wysokoœæ ca³kowita L1 K1 - szerokoœæ - koñce listew przyszybowych K2 - wysokoœæ - góra - krawêdÿ skrzyd³a okiennego dó³ - koniec listwy przyszybowej L1 - szerokoœæ - ca³kowita (mo liwa) szerokoœæ rolety L2 - wysokoœæ - góra - krawêdÿ skrzyd³a okiennego dó³ - koniec listwy przyszybowej

25 ROLETKI KLASYCZNE DZIEÑ / NOC Wymiarowanie RMDN-28 Wieszak PCV RMDN szerokoœæ ca³kowita = szerokoœæ tkaniny + 40mm wysokoœæ ca³kowita = wysokoœæ zamawiana /O 25 (RM-25) /O 28 (RM-28) wysokoœæ ca³kowita szerokoœæ ca³kowita szerokoœæ tkaniny Wieszak metalowy RMDN szerokoœæ ca³kowita = szerokoœæ tkaniny + 40mm wysokoœæ ca³kowita = wysokoœæ zamawiana /O 25 (RM-25) /O 28 (RM-28) 40 RM-25, RM-28, RM

26 ROLETKI MATERIA OWE Wymiarowanie rolet w pó³kasetach A1 LK B LP 1 Szyba okienna 2 Listwa przyszybowa a2 b2 3 Profil skrzyd³a okna a a2 b b2 a1 b1 a1 - szerokoœæ - rant listwy przyszybowej a2 - wysokoœæ - góra - koniec listwy przyszybowej dó³ - koniec listwy przyszybowej b1 - szerokoœæ - koñce listew przyszybowych b2 - wysokoœæ - koñce listew przyszybowych szerokoœæ ca³kowita VEGA 64 szerokoœæ kasety wysokoœæ ca³kowita szerokoœæ tkaniny Pomiar A - listwa przyszybowa z rantem B - listwa przyszybowa pó³okr¹g³a Opis wymiarowania UNI 34 System VEGA - szerokoœæ kasety = szerokoœæ tkaniny + 13mm - szerokoœæ ca³kowita rolety = szerokoœæ kasety + 22mm - wysokoœæ ca³kowita = wysokoœæ kasety + wysokoœæ prowadnic System UNI - szerokoœæ kasety = szerokoœæ tkaniny + 13mm - szerokoœæ ca³kowita rolety = szerokoœæ kasety + 28mm - wysokoœæ ca³kowita = wysokoœæ kasety + wysokoœæ prowadnic

27 ROLETKI KLASYCZNE DZIEÑ / NOC Wymiarowanie rolety Luisa szerokoœæ ca³kowita szerokoœæ materia³u wysokoœæ ca³kowita 55 Opis wymiarowania - szerokoœæ ca³kowita = szerokoœæ materia³u + 40mm - szerokoœæ kasety = szerokoœæ wewnêtrzna prowadnic + 50mm - szerokoœæ ca³kowita = szerokoœæ kasety + 16mm

28 Numer zamówienia ROLETKI DZIEÑ / NOC Dane zamawiaj¹cego (pieczêæ firmowa) ZAMÓWIENIE MIKOLA ROLETY MOSKITIERY ALUZJE Wroc³aw, ul. Woronowicka 4 tel , fax Data zamówienia ( rrrr-mm-dd ) RMDN-18 RMDN-28 RUDN Bia³y (BI) Br¹z (BR) Orzech (OR) Srebrny (S ) Jasny D¹b (JD) Z³oty D¹b (ZD) Wiœnia (WI) Mahoñ (MH) UWAGA! Maksymalne dopuszczalne wymiary wynikaj¹ z tabeli nawojów materia³ów oraz cennika KOD MATERIA U ZAMÓWIENIE NALE Y WYS AÆ faksem na numer: poczt¹ elektroniczn¹ na adres: UWAGI STRONA OBS UGI KOD KOLORU SYSTEMU KOD LP ILOŒÆ PRODUKTU SZEROKOŒÆ WYMIARY [mm] WYSOKOŒÆ L - lewa P - prawa wed³ug katalogu materia³ów RLDN Bia³y (BI) FIX PROWADZENIE Y KOWE MINI MINI FIX Bia³y (BI) Bia³y (BI) Br¹z (BR) Br¹z (BR) WG. POMIARU ( E,F ) e2 e2 f2 CA KOWITA MATERIA U Dodatkowe uwagi, informacje, rysunki E POMIAR F e1 f f e1 f1

29 Kolorystyka systemów (lakier): Bia³y RAL 9016 Srebrny Orzech RAL 8028 Jasny Br¹z RAL 8008 Br¹z RAL 8017 Ciemny br¹z RAL 8022 Kolorystyka systemów (okleiny drewnopodobne): D¹b bagienny Orzech Wiœnia Jasny D¹b Palisander Z³oty D¹b Mahoñ

30

DETALICZNY ROLETY KLASYCZNE CENNIK Rev

DETALICZNY ROLETY KLASYCZNE CENNIK Rev DETALICZNY CENNIK ROLETY KLASYCZNE 2014 Rev. 3.105 2014-05-31 ROLETKI MATERIA OWE Rolety materia³owe klasyczne 1. Tkaniny do rolet tekstylnych Cennik tkanin 3 2. Falbanki i wykoñczenia do rolet tekstylnych

Bardziej szczegółowo

MIKOLA ALUZJA PIONOWA ZAMÓWIENIE ZAMÓWIENIE NALE Y WYS AÆ. KOD MATERIA U. WYMIARY [cm] KOD PRODUKTU

MIKOLA ALUZJA PIONOWA ZAMÓWIENIE ZAMÓWIENIE NALE Y WYS AÆ. KOD MATERIA U. WYMIARY [cm] KOD PRODUKTU -0 Wroc³aw, ul. Woronowicka tel. 9 0, 9 9 fax. 9 0 ZJE PIONOWE NALE Y WYS AÆ 9 0 ZJA PIONOWA ZP ZJA PIONOWA SKOŒNA ZPS Typy sterowañ T T T T T SKOS (T+T) (dotyczy wy³¹cznie ZPS) max. O SPOSÓB MONTA U (rodzaj

Bardziej szczegółowo

DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev

DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev DETALICZNY CENNIK MOSKITIERY 2014 Rev. 3.71 2014-05-31 Moskitiery 1. Moskitiera ramkowa okienna Rysunek techniczny, cennik elementów Opis systemu Uchwyty mocuj¹ce moskitiery Cennik moskitier z siatk¹ z

Bardziej szczegółowo

DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev. 3.72 2014-06-21

DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev. 3.72 2014-06-21 DETALICZNY CENNIK MOSKITIERY 2014 Rev. 3.72 2014-06-21 Moskitiery 1. Moskitiera ramkowa okienna Rysunek techniczny, cennik elementów Opis systemu Uchwyty mocuj¹ce moskitiery Cennik moskitier z siatk¹ z

Bardziej szczegółowo

Suplement techniczny MIKOLA. www.mikola.pl

Suplement techniczny MIKOLA. www.mikola.pl Suplement techniczny MIKOLA www.mikola.pl Suplement techniczny aluzje poziome. aluzja pozioma Venus Standard (P) Rysunek techniczny, cennik elementów Opis systemu Cennik aluzji z lamel¹ 6mm Cennik aluzji

Bardziej szczegółowo

DETALICZNY PLISY ALUZJE PIONOWE ALUZJE PIONOWE SKOŒNE CENNIK ALUZJE POZIOME ALUZJE DREWNIANE ALUZJE ALUMINIOWE KLASYCZNE

DETALICZNY PLISY ALUZJE PIONOWE ALUZJE PIONOWE SKOŒNE CENNIK ALUZJE POZIOME ALUZJE DREWNIANE ALUZJE ALUMINIOWE KLASYCZNE DETALICZNY CENNIK ALUZJE POZIOME ALUZJE DREWNIANE ALUZJE ALUMINIOWE KLASYCZNE PLISY ALUZJE PIONOWE ALUZJE PIONOWE SKOŒNE PA DZIERNIK 013 Rev. 5.1 @ 013-09-6 ALUZJE aluzje poziome 1. aluzja pozioma aluminiowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW 2017

CENNIK PRODUKTÓW 2017 CENNIK PRODUKTÓW 2017 1 2 3 4 5 6 CENNIK NA TKANINY, TAŚMY DWUSTRONNE, DRUK, LAKIEROWANIE. Tkanina do rolet sprzedawana w mb. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY MINI

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY MINI Eko-plast ROLETY MINI Monta na skrzydle okiennym. Mechanizm ³añcuszkowy ze stopem. Listwa dolna PVC obszyta w materiale. W standardzie y³ki do utrzymania tkaniny przy skrzydle. Kolory mechanizmów: - z³oty

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. 1 2 3 4 CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus

Bardziej szczegółowo

SYSTEM B-1 mini. 1. Belka dolna stalowa

SYSTEM B-1 mini. 1. Belka dolna stalowa SYSTEM B- mini. Belka dolna stalowa. Rura mini. Napêd B- mini. añcuszek. ¹cznik ³añcuszka. Uchwyt ³añcuszka. Zaœlepka belki dolnej stalowej. Magnes okr¹g³y. Podstawka pod uchwyt. Taœma flizelinowa /0 (szerokoœæ

Bardziej szczegółowo

Vegas Profil / Profil Dzień i Noc III

Vegas Profil / Profil Dzień i Noc III III ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU PROFIL Wariant wykonania rolety typu Profil VPL VPL-DN VPL-K VPL-DN-K Rodzaj pokrywy ALU ALU ALU ALU Użyty mechanizm Vegas MKV-N Vegas MKV-N Klaudia MKK-N1

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny produktu. Rolety.

Katalog techniczny produktu. Rolety. Katalog techniczny produktu Rolety Miniroleta Opis: roleta zwijana wolnowisząca Miejsce montażu: skrzydło okienne Sposób montażu: zawieszana lub przyklejana (uniwersalny uchwyt do witryn) Kolor mechanizmu:

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. A B C D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus 25 % Taśma dwustronnie klejąca

Bardziej szczegółowo

Rolety wolnowiszące Standardy wykonania

Rolety wolnowiszące Standardy wykonania Dokument obowiązuje od 4. 11. 2013, poprzednie tracą ważność. Rolety wolnowiszące Standardy wykonania 1. Rolety wolnowiszące MINI-T DZIEŃ NOC Skład rolety: MINI-T: Standard: - Mechanizm operacyjny MINI-T

Bardziej szczegółowo

Roletka mini standard

Roletka mini standard ROLETY Rolety Roletka mini standard bez prowadnic Wymiary na typowe okna Zastosowanie do okien uchylnych oraz z mikrowentylacją Nowoczesna metoda montażu za pomocą zaczepu Realizacja zamówień nietypowych,

Bardziej szczegółowo

Roleta materiałowa Vegas CLASSIC (RVC) DOKUMENTACJA TECHNICZNA - widok rozstrzelony systemu

Roleta materiałowa Vegas CLASSIC (RVC) DOKUMENTACJA TECHNICZNA - widok rozstrzelony systemu Roleta materiałowa Vegas CLASSIC (RVC) 2 Płytka boczna Vegas Classic 4 Osłonka Vegas Classic pełna 5 Osłonka Vegas Classic z otworkiem 6 Kaseta Vegas Classic (PCV lub ALU) 7 Rura nawojowa Vegas ø 18 mm

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY Opis Jednostka Pakowanie. profil aluminiowy niski biały. mb 150. profil aluminiowy niski anoda. mb 150. profil aluminiowy niski grafit

KOMPONENTY Opis Jednostka Pakowanie. profil aluminiowy niski biały. mb 150. profil aluminiowy niski anoda. mb 150. profil aluminiowy niski grafit KOMPONENTY Opis Jednostka Pakowanie profil aluminiowy niski biały mb 150 profil aluminiowy niski anoda mb 150 profil aluminiowy niski grafit mb 150 profil aluminiowy niski oliwka mb 150 profil aluminiowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX Roletka DEKOLUX przeznaczona jest do okien dachowych. Wyposa ona jest w wygodny mechanizm sprê ynowy, który umo liwia samoczynne zwijanie materia³u do kasety. Kolejn¹

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI KOLORYSTYKA I DOPŁATY DO KOLORÓW NIESTANDARDOWYCH...2 CENNIK ROLET ZEWNĘTRZNYCH W SKRZYNKACH ALUMINIOWYCH...4 I. Skrzynka standard...5 II. Skrzynka półokrągła...7

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY MOSKITIERY RAMKOWE

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY MOSKITIERY RAMKOWE Eko-plast MOSKITIERY RAMKOWE Moskitiery ramkowe dostêpne s¹ w dwóch wersjach: - Standard - okno typowe lub zlicowane - Exclusive - tylko okno typowe Rodzaje siatek: - Standard - trudnopalna z w³ókna szklanego

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH SZYBA

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH SZYBA ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH POMIAR SZEROKOŒÆ FAKRO, ROTO SKOŒNE As A C WYSOKOŒÆ VELUX, OKPOL ROTO PROSTE C As A C FAKRO, ROTO SKOŒNE Hs H VELUX,

Bardziej szczegółowo

VARIO PLUS 25 opis systemu

VARIO PLUS 25 opis systemu SYSTEMY ROLETOWE VARIO PLUS 25 opis systemu Vario Plus 25 to nowoczesny system rolet wolnowiszących montowanych na większych powierzchniach. Roleta posiada zintegrowany wpust z listwą montażową, umożliwiający

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T Y D O P R O D U KC J I R O L E T

E L E M E N T Y D O P R O D U KC J I R O L E T ELEMENT Y DO PRODUKCJI ROLET Katalog Produktów 2 SPIS TREŒCI 1. Wieszaki.................................................................... 3 2. Stopery zewnêtrzne.....................................................

Bardziej szczegółowo

Vegas Cover / Cover Dzień i Noc. Edycja: VII

Vegas Cover / Cover Dzień i Noc. Edycja: VII Vegas Cover / Cover Dzień i Noc VII ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU COVER Wariant wykonania rolety typu COVER VCO-25 VCO-DN-25 VCO-32 VCO-DN-32 Rodzaj pokrywy LAVCO-DN / PAVCO-DN LAVCO-DN / PAVCO-DN

Bardziej szczegółowo

Rolety wolnowiszące Standardy wykonania

Rolety wolnowiszące Standardy wykonania Dokument obowiązuje od 4. 11. 2013, poprzednie tracą ważność. Rolety wolnowiszące Standardy wykonania 1. Rolety wolnowiszące MINI-T Skład rolety: MINI-T: Standard: - Mechanizm operacyjny MINI-T 4,5 mm

Bardziej szczegółowo

Vegas Mix VI Edycja:

Vegas Mix VI Edycja: Vegas Mix VI ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX Wariant wykonania rolety typu Mix VX - - - Rodzaj pokrywy ALU - - - Użyty mechanizm sprężynowy MZS - - - Materiał tkaniny standard - - - Rura

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązuje od , poprzednie tracą ważność. ROLETOWE SYSTEMY KASETOWE VARIO 17 i VARIO 25

Dokument obowiązuje od , poprzednie tracą ważność. ROLETOWE SYSTEMY KASETOWE VARIO 17 i VARIO 25 Dokument obowiązuje od 4. 11. 2013, poprzednie tracą ważność. ROLETOWE SYSTEMY KASETOWE VARIO 17 i VARIO 25 Spis treści 1 2 3 Roleta w kasecie VARIO 17 Kaseta Mechanizm VARIO 17/13 Rura nawojowa 13mm 4

Bardziej szczegółowo

Cennik aluminiowych "żaluzji poziomych" z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900)

Cennik aluminiowych żaluzji poziomych z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900) SPIS TREŚCI ŻALUZJE POZIOME Żaluzje poziome, 25mm, białe.. 1 Żaluzje poziome, 25mm, kolory jednolite... 2 Żaluzje poziome, 25mm, kolory niestandardowe... 3 Żaluzje poziome, 16mm, wszystkie kolory dostępne

Bardziej szczegółowo

KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE. - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO

KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE. - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO SPIS TREŚCI strona RODZAJE MOSKITIER ROLOWANYCH VOLANDO MOSKITIERY PIONOWE

Bardziej szczegółowo

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m.

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. www.sgf.com.pl Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. p l, SYSTEMY NAPINAJ CE DO WINYLI Profil Symbol Opis

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX

ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX VI ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX Wariant wykonania rolety typu Mix VX - - - Rodzaj pokrywy ALU - - - Użyty mechanizm sprężynowy MZS - - - Materiał tkaniny standard - - - Rura nawojowa Rura

Bardziej szczegółowo

LATERNE MINI - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. LATERNE PLUS - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt.

LATERNE MINI - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. LATERNE PLUS - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. LATERNE MINI - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. grupa A Tkaniny z grupy A: SOFT S-05 Ivory, S-09 Orange, S-15 Chocolate, S-17 Black 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0,6 64 71

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PORTOS

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PORTOS SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PORTOS ROLETKA MATERIAŁOWA 1. Roletka wolnowisząca MINI, MAXI...................... 5 2. Roletka w kasetce w systemie DELUX.................... 23 3. Roletka

Bardziej szczegółowo

ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS

ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS 1. Ceny brutto za 1 m 2 zawierają 23% podatku VAT. 2. Minimalny wymiar to szer. 1m, wys. 1 m. 4. Czas oczekiwania do 3 dni roboczych. 5. W cenę detaliczną nie jest wliczony

Bardziej szczegółowo

CENNIK INTER SYSTEMY MOSKITIER S Y S T E M

CENNIK INTER SYSTEMY MOSKITIER S Y S T E M CENNIK INTER S Y S T E M SYSTEMY MOSKITIER Możliwość zastosowania w każdym budynku Wysoka jakość, solidność, piękno Odporność na zmienne warunki atmosferyczne MOSKITIERY PLISOWANE Moskitiera pozioma Informacje

Bardziej szczegółowo

Witamy w świecie FILL!

Witamy w świecie FILL! Witamy w świecie FILL! Jesteśmy doświadczonym producentem rolet materiałowych, rolet zewnętrznych, żaluzji, verticali, moskitier oraz bram. Firma działa na rynku od 2007 roku. Od tego czasu nieustannie

Bardziej szczegółowo

565 x x x x x x x x 835

565 x x x x x x x x 835 Okna standardowe Symbol Wymiary Sposób Obwód Twoja okna szer x wys otwierania mb cena netto OKNA JEDNOSKRZYD OWE (skrzyd³o U-uchylne) 01 02 03 03B 04 05 06 07 565 x 535 865 x 535 1165 x 535 1465 x 535

Bardziej szczegółowo

świetle szyby, kolory biały/brąz wg cennika + RAL za dopłatą.

świetle szyby, kolory biały/brąz wg cennika + RAL za dopłatą. PROPONUJEMY: FINEZJA roleta ze sprzęgiełkiem, przykręcana, w prowadnicach, tkanina w świetle szyby, kolory biały/brąz wg cennika + RAL za dopłatą. FINEZJA BIS roleta samohamująca, przykręcana lub przyklejana,

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168 Moskitiery Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM17 166 System GS 168 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech Cena w tabeli obejmuje moskitierę

Bardziej szczegółowo

Pomiar i montaż rolet Vegas Classic Dzień i Noc

Pomiar i montaż rolet Vegas Classic Dzień i Noc 1 - Pomiar okna wg krawędzi skosu listew przyszybowych A - szerokość = wymiar od krawędzi skosów rama okna Wymiary produkcyjne - dokładność cięcia 0,1 cm listwa przyszybowa Pokrywa "A" minus 0,2 cm Rura

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych Okucia uchylno-przesuwne do okien aluminiowych WIDOK OD WEWNĄTRZ " lewe " " prawe " Typy okien

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

S u p l e m e n t t e c h n i c z n y R e f l e k s o l e

S u p l e m e n t t e c h n i c z n y R e f l e k s o l e 05.12.2008 max Ø105 Ø125 58 125 min. 65 85 67,5 S u p l e m e n t t e c h n i c z n y R e f l e k s o l e 2 0 0 9 66 90 SELT SPS ul. Głogowska 24a, 45-315 Opole Wydział Żaluzji Fasadowych i Refleksoli

Bardziej szczegółowo

suplement system refleksol markizoleta

suplement system refleksol markizoleta suplement system refleksol markizoleta edycja 2/2013 SPIS TREŚCI SYSTEM REFLEKSOL 125... 3 SYSTEM REFLEKSOL ZIIIP... 8 SYSTEM REFLEKSOL 103... 12 SYSTEM REFLEKSOL 103 LOCK... 21 SYSTEM REFLEKSOL 90...

Bardziej szczegółowo

Cennik rolety "Dzień i Noc" system Mini

Cennik rolety Dzień i Noc system Mini Cennik rolety "Dzień i Noc" system Mini do/do 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 do/do 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 500 116 127 139 150 162 173 184 196 207 218 500 131 143 156

Bardziej szczegółowo

POMIAR I MONTAŻ ROLET Vegas Klaudia

POMIAR I MONTAŻ ROLET Vegas Klaudia 1 - POMIAR OKNA WG KRAWĘDZI SKOSU LISTEW PRZYSZYBOWYCH A -szer.=wymiar od krawędzi skosu Rama okna WYMIARY PRODUKCYJNE Kaseta "A" minus 0,2 cm Rura "A" plus 0,2 cm Belka "A" minus 1,5 cm Prowadnica "B"

Bardziej szczegółowo

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY Kompleksowa oferta Twój dom. Twój komfort. Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Prowadnice rolkow Prowadnice rolkowe

Prowadnice rolkow Prowadnice rolkowe Prowadnice rolkow Prowadnice rolkowe MIN 7 (.5) MIN 0 (8.5).5 Prowadnica Standard BLUM 0M/E czêœciowy wysuw Prowadnica Standard BLUM 0M/E czêœciowy wysuw Min. g³êb. korpusu mm Strata wysuwu dla p³yty mm

Bardziej szczegółowo

LADY RECEPCYJNE - emel 3

LADY RECEPCYJNE - emel 3 I nne kolory p³yty z kolekcj i: w w w.feiderer.com ul. Jacka Odrow¹ a 15, 03-310 Warszawa, tel.: (22) 591 62 62, e-mail: meble@helikon.pl, www.helikon.pl ADY RECECYJNE - eme eme1 eme2 eme 3 eme4 eme5 ady

Bardziej szczegółowo

POMIAR I MONTAŻ ROLET Vegas Profil

POMIAR I MONTAŻ ROLET Vegas Profil - POMIAR OKNA WG KRAWĘDZI SKOSU LISTEW PRZYSZYBOWYCH A - szer.=wymiar od krawędzi skosu WYMIARY PRODUKCYJNE Kaseta "A" plus 3,4 cm rama okna Rurka "A" plus 3,0 cm Belka Prowadnica "A" plus,8 cm "B" ~4.5

Bardziej szczegółowo

Rolety. KASETOWE Uni 19 mm 68 Luisa 25/28 mm 72 Absolute S 74 Absolute M 77 Absolute L 80. DACHOWE Dekolux 25 mm 82 Dekolux Plus 25 mm 84

Rolety. KASETOWE Uni 19 mm 68 Luisa 25/28 mm 72 Absolute S 74 Absolute M 77 Absolute L 80. DACHOWE Dekolux 25 mm 82 Dekolux Plus 25 mm 84 Rolety WOLNOWISZĄCE Mini 19 mm 46 Midi 25/28 mm 47 Absolute S 48 Absolute M Absolute L 54 RT 32 mm 56 RT 40 mm 58 RT 45 mm RT mm 64 RT mm 66 KASETOWE Uni 19 mm 68 Luisa 25/28 mm 72 Absolute S 74 Absolute

Bardziej szczegółowo

POMIAR I MONTAŻ ROLET Vegas Classic

POMIAR I MONTAŻ ROLET Vegas Classic 1 - POMIAR OKNA WG KRAWĘDZI SKOSU LISTEW PRZYSZYBOWYCH A -szer.=wymiar od krawędzi skosu rama okna WYMIARY PRODUKCYJNE Kaseta "A" minus 0,2 cm Rura "A" minus 0,7 cm Belka "A" minus 1,5 cm Prowadnica "B"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.3 do SIWZ D5 Aranżacja

Załącznik nr 5.3 do SIWZ D5 Aranżacja L.p. Oznaczenie/ Element wyposażenia Opis elementu Ilość kod CPV 1 Roleta półkaseta MGS montowana na oknie, wolnowisząca. 4 szt. ( po 2 szt. Sposób u: bezinwazyjnie na oknie. Rodzaj rolety: dzień/ noc.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4 do SIWZ Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej L.p. Oznaczenie/ Element wyposażenia Opis elementu Ilość

Załącznik nr 5.4 do SIWZ Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej L.p. Oznaczenie/ Element wyposażenia Opis elementu Ilość L.p. Oznaczenie/ Element wyposażenia Opis elementu Ilość kod CPV 1 2 Wystrój okna 1 + Wystrój okna 2 + Roleta półkaseta MGS montowana na oknie, wolnowisząca. Sposób u: bezinwazyjnie na oknie. Rodzaj rolety:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT TECHNICZNY REFLEKSOLE I MARKIZOLETY

SUPLEMENT TECHNICZNY REFLEKSOLE I MARKIZOLETY sun protection systems SUPLEMENT TECHNICZNY REFLEKSOLE I MARKIZOLETY Spis treści 1. SYSTEM REFLEKSOL 76... 3 1.1. Refleksol 76 - przekroje... 4 1.2. Refleksol 76 - opcje... 5 1.3. Refleksol 76 - linka...

Bardziej szczegółowo

Składniki pakietu : - dwie zaślepki boczków (komplet), - złączka łańcuszka, - dwa ograniczniki.

Składniki pakietu : - dwie zaślepki boczków (komplet), - złączka łańcuszka, - dwa ograniczniki. KASETKA VEGAS CLASSIC - klasyczna elegancja kształtu kasetki, - mechanizm samohamujący na zewnątrz płytki bocznej demontowany bez ściągania roletki, - trwałe i mocne elementy PCV, - płaskie prowadnice.

Bardziej szczegółowo

ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS

ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS ZWYKŁE, BIS. Ceny brutto za m 2 zawierają 23% podatku VAT. 2. Minimalny wymiar to szer. m, wys. m. 4. Czas oczekiwania do 3 dni roboczych. 5. W cenę detaliczną nie jest wliczony montaż. LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

PLISY KATALOG TECHNICZNY

PLISY KATALOG TECHNICZNY PLISY KATALOG TECHNICZNY Spis treści 1 2 3 4 5 6 7 8 Prostokątne okna i drzwi Żaluzje plisowane z prowadzeniem linkowym Kształtowe okna i drzwi Żaluzje plisowane z prowadzeniem linkowym Prostokątne okna

Bardziej szczegółowo

ŻALUZJE DREWNIANE 25mm

ŻALUZJE DREWNIANE 25mm ŻALUZJE DREWNIANE 25mm Wykaz listew drewnianych do żaluzji poziomych: Żaluzje drewniane to niezwykle nastrojowe i klimatyczne osłony, które komponują się zarówno w nowoczesnych, jak i stylowych wnętrzach.

Bardziej szczegółowo

Żaluzje plisowane Standardy wykonania

Żaluzje plisowane Standardy wykonania Żaluzje plisowane Standardy wykonania 1. Tkaniny Żaluzje plisowane wykonywane są z tkaniny o szerokości plis 20 mm. Posiadamy w ofercie: plisy - pojedyncza harmonijka, duette - podwójną harmonijka (w przekroju

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE NA DRZWI PREMIUM. (nadaje zamawiaj¹cy) ... Miasto ... NIP. Pokrycie skrzyd³a drzwi z dostawkami. Z³oty D¹b ciemny

ZAMÓWIENIE NA DRZWI PREMIUM. (nadaje zamawiaj¹cy) ... Miasto ... NIP. Pokrycie skrzyd³a drzwi z dostawkami. Z³oty D¹b ciemny R ZAMÓWIE NA DRZWI PREMIUM Nr:... (nadaje zamawiaj¹cy) Pokrycie skrzyd³a drzwi jednoskrzyd³owe i dwuskrzyd³owe: Wenge Mahoñ w³oski D¹b Pokrycie skrzyd³a drzwi z dostawkami D¹b Strona otwierania: Kierunek

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H.

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. 2014 ROLETA MINI 2. Dokonując pomiaru należy podać szerokość materiału, podany wymiar powinien być o około 4cm większy od szerokości szyby, 3. Roleta

Bardziej szczegółowo

Pomiar i montaż rolet Vegas Profil Dzień i Noc

Pomiar i montaż rolet Vegas Profil Dzień i Noc 1 - Pomiar okna wg krawędzi skosu listew przyszybowych A - szerokość = wymiar od krawędzi skosów Rama okna Wymiary produkcyjne - dokładność cięcia 0,1 cm Pokrywa "A" plus 3,4 cm Rura nawojowa 18 "A" plus

Bardziej szczegółowo

PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM

PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 MAX SZER. - 120 cm. MAX SZER. - 120 cm. MAX SZER. - 120 cm. MAX SZER. - 120 cm. PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H.

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. 2015 ROLETA MINI 2. Dokonując pomiaru należy podać szerokość materiału, podany wymiar powinien być o około 4cm większy od szerokości szyby, 3. Roleta

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna do produkcji

Dokumentacja techniczna do produkcji Dokumentacja techniczna do produkcji - 1 - - 2 - SPIS ZAWARTOŒCI 1. SPOSOBY MONTA U ORAZ WYMIAROWANIE BRAMY ZWIJANEJ GARA OWEJ BGR... 6 1.1.MONTA NA ŒCIANIE WEWN TRZ POMIESZCZENIA BRAMA ZWIJANA WEWNÊTRZNIE

Bardziej szczegółowo

MATERIA / KONSTRUKCJA

MATERIA / KONSTRUKCJA H=mm Blat=32mm 24 8 HPL - laminat MFC profil usztywniaj¹cy kana³ kablowy (opcja) reling ozdobny chromowany MATERIA / KONSTRUKCJA Blaty 32 mm gruboœci: - blat górny - 0,8 mm HPL postforming (z zaokr¹glonymi

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

P92 P93 P06 P09 P07 P08 P02 M00 M05 M03 M11

P92 P93 P06 P09 P07 P08 P02 M00 M05 M03 M11 107 LINEA LINEA OPIS SYSTEMU KOLORYSTYKA Linea to nowy system mebli biurowych w ofercie FURNIKO. Elementy systemu umo liwiaj¹ zabudowê stanowisk pracy w uk³adach typu ³awka. Blaty robocze wykonane z p³yt

Bardziej szczegółowo

edycja 05_II_2013 rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów

edycja 05_II_2013 rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów edycja 05_II_2013 rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów INFORMACJE DO CENNIKA CENA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ceny zawarte w cenniku wyrażone są w PLN i są cenami netto za jednostkę (szt./kpl. towaru

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H.

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. 2016 ROLETA MINI 1. Podajemy numer materiału wg katalogu firmowego, 2. Dokonując pomiaru należy podać szerokość materiału, podany wymiar powinien

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170 Moskitiery Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM17 168 System GS43 170 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech winchester Cena w tabeli obejmuje

Bardziej szczegółowo

tora Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl

tora Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl SPIS TREŒCI 1. BIURKA 2. KONTENERY 3. CZNIKI I DOSTAWKI 4. STO Y KONFERENCYJNE I OKOLICZNOŒCIOWE

Bardziej szczegółowo

Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery. Producent Systemów Osłonowych

Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery.  Producent Systemów Osłonowych Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery www.koboproducent.pl Producent Systemów Osłonowych Ogólne Warunki Sprzedaży 1.Wszystkie ceny w cenniku są wyrażone w złotówkach oraz są cenami netto (nie zawierają

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Produkty ALURON. Wstêp

Produkty ALURON. Wstêp Wstêp ALURON zajmuje siê projektowaniem i wytwarzaniem innowacyjnych systemów aluminiowych do produkcji okien i drzwi drewnianych oraz drewniano-aluminiowych. Dysponuj¹c du ym doœwiadczeniem jesteœmy w

Bardziej szczegółowo

Część I - zakup i dostawa oraz montaż mebli i regałów bibliotecznych

Część I - zakup i dostawa oraz montaż mebli i regałów bibliotecznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1A do specyfikacji Część I - zakup i dostawa oraz montaż mebli i regałów bibliotecznych Zadanie A Nazwa (zdjęcie poglądowe) Ilość [szt.] Biblioteka (parter)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM SKANDYNAWSKI

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM SKANDYNAWSKI CENNIK OKIEN POL-SKONE Uw=1,1 (W/m 2 K) dla okna referencyjnego Top Swing 1230mm x 1480mm Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm Ug=0,8 W/m2K wg EN 673 g=53% wg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO Instrukcja monta u rolet - 1 - - 2 - Zalecenia ogólne Monta rolety mo e odbywaæ siê wy³¹cznie przez przeszkolon¹ ekipê monta ow¹. Nale y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów BHP, w szczególnoœci dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK PRODUKTÓW WEWNĘTRZNYCH 2018 wydanie pierwsze 03.04.2018 Wyjątkowe osłony okienne VERTEX Aranżacja wnętrza to swego rodzaju sztuka, a dobrze skomponowana przestrzeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1c SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 3 1.Roletki i moskitiery okienne LP NAZWA WYMIARY +/- 5% szer./wys. (cm) 1. Roletka okienna 2. Roletka okienna wg. opisu 3. Roletka okienna

Bardziej szczegółowo

I. Oznaczenia bram gara owych

I. Oznaczenia bram gara owych RAMY GARAZOE I. Oznaczenia bram gara owych Model p³ata bramy: yró nik: bramy segmentowe izolowane gara owe SD -SD -SD SP -SP SK SMD (struktura deski) p³at bramy z poziomymi mi rowkowymi w deseniu drewnopodobnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

SZAFY OPIS TECHNICZNY

SZAFY OPIS TECHNICZNY SZAFY OPIS TECHNICZNY Szafy wystepują w czterech modułach wysokości: 2OH, 3OH, 4OH i 5OH. Dodatkowo przewidziano szafy o wysokości 72 cm przeznaczone jako elementy dostawiane do biurek. Szafy produkowane

Bardziej szczegółowo

styczeń 2011 CENNIK DETALICZNY INDECO 23% VAT

styczeń 2011 CENNIK DETALICZNY INDECO 23% VAT styczeń 2011 CENNIK DETALICZNY INDECO PN-EN 1527:2000 ITB AT-15-7902/2009 Profil: Drzwi z obramowaniem stalowym - profil Montreal stalowy lakierowany, drzwi przesuwne S100 Szerokość [m] Srebro 2,75 2,75

Bardziej szczegółowo

ROLETY TEKSTYLNE Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza

ROLETY TEKSTYLNE Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza ROLETY TEKSTYLNE Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza ROLETY TEKSTYLNE Rolety DK-PROF wykonane są z najwyższej jakości komponentów i materiałów, gwarantujących długotrwałą satysfakcję z użytkowania.

Bardziej szczegółowo

ŻALUZJE PLISOWANE COSIMO ONE. Strona 38

ŻALUZJE PLISOWANE COSIMO ONE. Strona 38 ŻALUZJE PLISOWANE COSIMO ONE Strona 38 ŻALUZJE PLISOWANE COSIMO ONE 1. Cena końcowa plisy składa się z dwóch części: cena osprzętu (patrz tabela) + cena tkaniny (m 2 ); 2. Za dopłatą istnieje możliwość

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H.

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. ROLETA MINI 2. Dokonując pomiaru należy podać szerokość materiału, podany wymiar powinien być o około 4cm większy od szerokości szyby, 3. Roleta wykonana

Bardziej szczegółowo

MASSONI f a b r y k a m e b l i

MASSONI f a b r y k a m e b l i L A B O R A SYSTEM MEBLI BIUROWYCH LABORA Opis techniczny: 34 Materiały: Płyta: Meble systemu Labora produkowane są z płyty melaminowanej, spełniającej normy klasy higieniczności E-1 (struktura biurowa

Bardziej szczegółowo

CENA Z MONTAŻEM Żaluzje 25 mm 1 Żaluzje poziome kolorowe m 2 44,00 zł 52,00 zł 2 Żaluzje poziome "25" kolor - 01,02,03 m 2 55,00 zł 63,00 zł

CENA Z MONTAŻEM Żaluzje 25 mm 1 Żaluzje poziome kolorowe m 2 44,00 zł 52,00 zł 2 Żaluzje poziome 25 kolor - 01,02,03 m 2 55,00 zł 63,00 zł ŻALUZJE POZIOME 1. Ceny brutto, zawierają 23% podatku VAT. 2. Żaluzje 25 mm - min. powierzchnia 0,6 m 2. 3. Żaluzje MIKRO 16 mm - min. powierzchnia 0,6 m 2. 4. Żaluzje 16 i 25 zaciemniające do ceny należy

Bardziej szczegółowo

Systemy przesuwno-sk³ad Systemy przesuwno-sk³adane

Systemy przesuwno-sk³ad Systemy przesuwno-sk³adane Systemy przesuwno-sk³ad Systemy przesuwno-sk³adane Komplet IMPULS 0 HETTICH Komplet IMPULS 0 HETTICH Nazwa Komplet -skrzyd³owy Komplet 4-skrzyd³owy Komplet 6-skrzyd³owy 08HH06640 08HH0664 08HH0664 min.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH

INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH R Z K A LI S Z A INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH Przed przystąpieniem do montażu rolety należy zapoznać się z poniższą instrukcją. W czasie transportu i składowania roleta powinna

Bardziej szczegółowo

AURA MODU OWY SYSTEM ARAN ACJI PRZESTRZENI METAL TKANINA P YTA TAPICEROWANE ELEMENTY UZUPE NIAJ CE ELEMENTY UZUPE NIAJ CE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

AURA MODU OWY SYSTEM ARAN ACJI PRZESTRZENI METAL TKANINA P YTA TAPICEROWANE ELEMENTY UZUPE NIAJ CE ELEMENTY UZUPE NIAJ CE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Inne kolory p³yty z kolekcji: www.pfleiderer.com Inne kolory metalu wed³ug kolekcji: RAL Pozosta³e tkaniny wg kolekcji: www.camirafabrics.com MODU OWY SYSTEM ARAN ACJI PRZESTRZENI KOLORYSTYKA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017

Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017 Kraków, 16.06.2017 r. DZP.271-214/2017 Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017 WYJA NIENIA TRE CI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PARKLET system altan modułowych Cennik ważny od r. zdjęcie nazwa opis cena netto vat 23% cena brutto

PARKLET system altan modułowych Cennik ważny od r. zdjęcie nazwa opis cena netto vat 23% cena brutto l.p. nr katalogowy PARKLET system altan modułowych Cennik ważny od 01.06.2016r. zdjęcie nazwa opis cena netto vat 23% cena brutto 1 PARKLET - moduły 1.1 100-01 "SOLID" moduł pełny 240cm x 240cm x 240cm

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNICE, OBUDOWY I AKCESORIA

ROZDZIELNICE, OBUDOWY I AKCESORIA Obudowy przemysłowe CS Obudowy metalowe z płytą montażową. Stopień ochrony IP 66. Wys. x szer. x gł. 1000x800x300 mm CS-108/300 111715 Wys. x szer. x gł. 300x300x200 mm CS-33/200 111649 Wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo