RAPORT CDBWMS, CHILDREN S HOUSE SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT CDBWMS, CHILDREN S HOUSE SP. Z O.O."

Transkrypt

1 RAPORT CDBWMS, CHILDREN S HOUSE SP. Z O.O. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

2 SPIS TREŚCI 1. KIM JESTEŚMY? Główne obszary działalności firmy O raporcie Strategia Firmy Kluczowe Ryzyka i Szanse MAPA INTERESARIUSZY FIRMY ZACHOWANIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE W CDBWMS WDROŻONE DZIAŁANIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W 2014 R Cele SOB CDBWMS w 2014 r Działania SOB CDBWMS w 2014 r Efekty realizacji działań w 2014 r Kodeks Etyczny. System wartości biznesowych i etycznych System ocen pracowniczych Przewodnik Wspóldziałania z Warsaw Montessori School na rzecz dzieci...24 Strona 2 z 25

3 1. KIM JESTEŚMY? 1.1. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI FIRMY Szkoła Warsaw Montessori School powstała w 2004 r. jako naturalna kontynuacja założonego w 1999 r. przedszkola Casa Dei Balbini. Do września 2011 działalność prowadzona była pod nazwą spółki Casa dei Bambini, w roku 2011 dla przejrzystości ładu organizacyjnego została utworzona spółka CDBWMS Children s House do której została przeniesiona działalność szkoły Warsaw Montessori School. Założycielką i właścicielką obu placówek jest Małgorzata Tarnowska. Małgorzata Tarnowska, jak sama podkreśla, stworzyła od podstaw świat dla przyszłych montesorian począwszy od żłobka a kończąc na szkole podstawowej. W planach ma także rozszerzenie działalności o kolejne szczeble oświatowo-edukacyjne, w tym m.in. szkołę średnią. Placówki Montessori skupione pod marką Casa dei Bambini Warsaw Montessori School od początku swojego istnienia, utrzymują bardzo wysoki poziom nauczania. Najważniejszym celem działania placówek jest wychowanie dzieci do wartości. Placówki działają w świecie międzynarodowym współpracując ze znakomitymi postaciami świata Montessori, wykładowcami, trenerami i doradcami. Przedszkole i szkoła są zrzeszone w międzynarodowej organizacji: North American Montessori Teacher s Association, rekomendującej profesjonalne placówki Montessori (NAMTA annual directory), AMS (American Montessori Society) i Montessori Europe. Głównym, i póki co jedynym, zakresem działalności Spółki CDBWMS Children s House jest prowadzenie Warsaw Montessori School niepublicznej szkoły podstawowej w Warszawie kształcącej zgodnie z filozofią i pedagogiką Montessori, w której realizowany jest podwójny program nauczania: - six to nine bilingual (dwujęzyczny, polsko-angielski program nauczania dla dzieci w wieku od sześciu do dziewięciu lat) oraz Strona 3 z 25

4 - six to nine english (angielski program nauczania dla dzieci w wieku od sześciu do dziewięciu lat). Szkoła podstawowa realizuje program zajęć nauczania początkowego w zakresie klas 1-3 i od września 2007 klas 4-6. Klasy liczą dzieci w różnym wieku. Dzięki temu, że w klasach nie ma podziału grup ze względu na wiek dzieci starsze w sposób naturalny zaczynają opiekować się młodszymi, przekazują im swoją wiedzę, uczą nowych umiejętności i zabaw, a dzieci młodsze w szybszy i bardziej zrównoważony sposób się rozwijają. Istotnym uzupełnieniem nauki i okazją do zabawy są także popołudniowe zajęcia dodatkowe np. rozszerzone zajęcia sportowe (wspinaczka, szachy, baseball, basen, aikido, mini golf, narty, łyżwy); zajęcia językowe (m.in.: native speakers: j. hiszpański, j. niemiecki) oraz zajęcia dodatkowe, np.: teatr i balet, rytmika, gra na fortepianie, flecie i skrzypcach, joga. Zgodnie z zadaniami pedagogiki Montessori, szkoła realizuje swój cel z zachowaniem ośmiu najważniejszych zasad: 1. uczenie przez działanie: aktywność dziecka to klucz do samodzielnego zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności 2. samodzielność: dzieci swobodnie wybierają czas, rodzaj i formę pracy oraz to, jak będą działać (indywidualnie czy grupowo); uczą się realnej oceny swoich możliwości 3. koncentracja: w nauce poszczególnych zadań dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość 4. lekcje ciszy: cisza jako wartość sama w sobie- sprzyja skupieniu w zajęciach samodzielnych i grupowych 5. porządek: wszystko musi wrócić do pierwotnego stanu; dzieci uczą się przestrzegać zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu 6. reguły społeczne: dzieci zróżnicowane wiekowo przebywają w jednej grupie, wymieniają zdolności i umiejętności; uczą się przestrzegać zasad: nie niszcz, nie rań, nie przeszkadzaj. 7. obserwacja: nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka; otacza je opieką i dyskretnie towarzyszy na każdym kroku 8. indywidualny tok rozwoju: dziecko- serdecznie przyjęte przez nauczyciela i darzące go zaufaniem- pracuje własnym rytmem, podejmując zadania, do których jest już gotowe. Strona 4 z 25

5 Celem placówki jest, pomoc dzieciom w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, charakteru oraz w zdobywaniu wiedzy i umiejętności porozumiewania się z innymi. Wspólne poznawanie świata możliwe jest zarówno dzięki współpracy nauczycieli i dzieci, jak i metodom nauczania. Cele szkoły realizowane są m.in. przez pomoc dziecku w: - kształtowaniu szacunku dla pracy i porządku, - pogłębianiu koncentracji nad wykonywanym zadaniem, - rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły, - wypracowaniu zamiłowania do ciszy i szacunku dla pracy innych, - osiąganiu postawy posłuszeństwa opartego na samokontroli - nie zaś zewnętrznym przymusie lub obietnicy nagrody, - formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji. Wartością nadrzędną dla całej organizacji są dzieci oraz ich wychowanie w kanonie Montessorianskich wartości tak by zapewnić im szczęście i pewność siebie, nauczyć kreatywności i ciekawości świata, tolerancyjności i otwartości, podejmowania decyzji i świadomych wyborów, oraz doceniania pracowitości i uporządkowanego sposobu myślenia. Te cechy Warsaw Montessori School stanowią jej przewagę konkurencyjną w stosunku do innych placówek oświatowych i budują jej unikalny charakter. Siedziba Warsaw Montessori School, szkoły w Warszawie, znajduje się przy ulicy Szwoleżerów. W trzy kondygnacyjnym budynku, który zajmuje, mieszczą się klasy szkolne, sala gimnastyczna, pomieszczenia socjalne wszystko dostosowane do potrzeb małych użytkowników. Na zewnątrz znajduje się ogród z wieloma gatunkami roślin oraz place sportowe, np. do gry w piłkę nożną, mini golfa oraz przestrzenie zaprojektowane do zabawy i odpoczynku. Planowana jest dalsza rozbudowa budynku szkolnego O RAPORCIE Strona 5 z 25

6 Niniejszy raport jest pierwszym raportem społecznej odpowiedzialności biznesu CDBWMS i dotyczy działalności firmy w obszarze SOB w roku W tym roku spółka rozpoczęła sformalizowane działania społecznie odpowiedzialne zaczynając je od stworzenia Planu Rozwoju w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W planowaniu i wdrażaniu działań odpowiedzialnych społecznie pomogło spółce uczestnictwo w projekcie współfinansowanych przez PARP Społeczna Odpowiedzialność biznesu. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie opracowano i wdrożono: kodeks etyczny, system ocen oraz przewodnik współdziałania z Warsaw Montessori School na rzecz dzieci. Niniejszy raport pokazuje główne działania firmy w zakresie relacji wewnętrznych relacji z pracownikami oraz relacji rynkowych podstawowymi interesariuszami. Były to główne obszary działania firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności firmy w roku STRATEGIA FIRMY Warsaw Montessori School to placówka, w której uczniowie mają zapewniony wysoki poziom nauczania i stały rozwój. WMS to przedsięwzięcie edukacyjne dla dzieci wywodzących się z wielu kultur i krajów, gdyż nauka w placówce oparta jest na zasadach pedagogiki dr Marii Montessori, zgodnie z którą dorosły powinien pomóc dziecku zrobić to samodzielnie. Twórczyni metody uważała, że szczególnym zadaniem dorosłych jest dawanie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju fizycznego, kulturowego oraz społecznego. Zgodnie z tą ideą placówka oferuje uczniom wsparcie dla twórczej i spontanicznej aktywności w każdej dziedzinie życia, którą przychodzi im odkrywać. Misją firmy jest kształcenie niezależnych i wartościowych obywateli świata poprzez pasję, oddanie i wychowanie do wartości. Celem głównym firmy jest wzrost liczby dzieci kształcących się w metodzie Montessori w placówkach CDBWMS o 30 punktów procentowych do końca roku 2020 (w stosunku do roku 2014). W roku 2014 cel ten realizowany był poprzez następujące cele szczegółowe: Strona 6 z 25

7 1. Zapewnienie zachowania najwyższych norm społecznych i wartości etycznych w codziennej działalności placówki poprzez wprowadzenie do końca 2014 r. kodeksu wartości etycznych. Cel ten został zrealizowany zgodnie z założeniami tj. do końca 2014 r. 2. Zapewnienie wysokiej jakości pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły, potwierdzonej wynikami ewaluacji rocznej pracowników i ich podopiecznych (co najmniej dobra ocena ewaluacji w pięciostopniowej skali) Cel ten jest w trakcie realizacji opracowano i wdrożono system ocen. W placówce przeprowadzono pierwszą ocenę. 3. Zachowanie norm organizacji uczącej się, w której pracownicy stale nabywają nowe kompetencje i podnoszą własny zakres wiedzy i umiejętności (średnioroczny udział pracowników w co najmniej 2 szkoleniach wewnętrznych i/lub zewnętrznych) Założenia celu zostaną w części zrealizowane w 2015 r. 4. Zapewnienie rozpoznawalności szkoły w środowisku lokalnym poprzez organizację co najmniej jednej imprezy otwartej w roku oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnorozrywkowych organizowanych przez dzielnicę, organizacje pozarządowe lub środowiska biznesowe oraz opracowanie co najmniej 5 informacji merytorycznych rocznie (newslettery, artykuły itp.) Założenia celu zostaną w części zrealizowane w 2015 r. 5. Systematyczna poprawa bazy szkoły i jej wyposażenia poprzez pozyskanie środków i rozbudowę budynku i zakup dodatkowego wyposażenia do końca 2020 r. Założenia celu zostaną w części zrealizowane w 2015 r. i w latach późniejszych. Strona 7 z 25

8 6. Poprawa i wzmocnienie relacji z rodzicami i opiekunami uczniów poprzez opracowanie i wdrożenie przewodnika dla rodziców po metodzie Montessori i organizację co najmniej jednego warsztatu merytorycznego w roku szkolnym. Założenia celu zostały po części zrealizowane w 2014 r., realizacja będzie kontynuowana w 2015 r. i w latach późniejszych. 7. Zapewnienie ciągu edukacyjnego dla absolwentów placówki otwarcie gimnazjum i szkoły średniej do 2020 r. Założenia celu zostaną w części zrealizowane w latach późniejszych KLUCZOWE RYZYKA I SZANSE Do największych wyzwań społecznych i zagrożeń z jakimi mierzy się placówka można zaliczyć: pojawienie się namiastek konkurencji, tj. placówek dwujęzycznych lub takich, które nie znając podstaw Montessori będą próbowały sprzedać swoje usługi pod tą marką, jednoczenie źle wpływając na cały rynek; ograniczony zasięg działania pomimo bardzo dobrej lokalizacji placówki, ma ona ograniczony zasięg działania bo część rodziców chce aby ich dzieci chodziły do szkoły blisko domu a wielu z nich mieszka poza miastem; konieczność dostosowania do systemu oświaty działającego w Polsce, gdzie testy i uzyskiwane punkty są jednym z najważniejszych elementów uzyskiwanie punktów, rozwiązywanie testów i wszelkie inne miary w postaci ocen nie są zgodne z ideą metody Montessori stąd nie są stosowane. Polskie prawo oświatowe wymaga jednak od wszystkich uczni uczestnictwa w testach i klasyfikuje dzieci pod względem ich wyników. Rodzice oczekują, ze wyniki te będą bardzo dobre. Jest to wyzwanie dla wychowawców i nauczycieli, gdyż pomimo zupełnie innej koncepcji nauczania muszą przygotować dzieci do testów mierzących postęp ich wiedzy i udział w dalszych szczeblach nauczania w Polsce i za granica; Strona 8 z 25

9 niewystarczające zrozumienie metody nauczania/wychowania przez rodziców i wynikające z tego niezadowolenie wynikające z niedostatecznej wiedzy nt. metody; kryzys gospodarczy wpływający na mniejsze możliwości finansowe rodziców; stosunkowo wysokie czesne a co za tym idzie konieczność dotarcia do szczególnej grupy odbiorców i potencjalnych klientów tj. dobrze sytuowanych właścicieli firm, pracowników ambasad, korporacji itp. konieczność utrzymania bardzo dobrej komunikacji wewnątrz organizacji pomiędzy nauczycielami, nauczycielami a kierownictwem oraz placówką a rodzicami; konieczność zapewniania bardzo wysokiego zaangażowania pracowników w pracę z poszanowaniem dzieci i ich rodziców/opiekunów a także siebie nawzajem; umiejętne zatrzymanie pracowników w organizacji - obniżenie rotacji pracowników; konieczność zapewnienia kadry rozwijającej się, z wysokimi kompetencjami i wiedzą w zakresie pedagogiki Montessori. Konieczność wprowadzenie jasnej i przejrzystej ewaluacji pracowników i powiązanego z nią systemu motywacyjnego; Konieczność zapewnienia integracja pracowników i ich wkładu w życie placówki; wzbudzenia w pracownikach zaangażowania w działania poza lekcyjne, oraz proces dzielenia się wiedzą i doświadczeniem; Głównymi problemami a zarazem wyzwaniami przed jakimi stoi placówka są: - zapewnienie kompetentnej, wykwalifikowanej i zmotywowanej do pracy kadry jest to siła napędowa dla każdej branży, szczególnie w placówkach edukacyjno-oświatowych, tutaj jakość wykonywanej pracy musi być najwyższa z możliwych; praca w szkole Montessori musi być pasją; - upowszechnienie i zrozumienie pedagogiki Montessori przez wszystkich interesariuszy placówek - upowszechnienie metody wychowania do wartości zapewniającej włączanie rodziców do wychowania dzieci oraz podzielanie wartości etycznych z placówką; Tabela 1: Kluczowe szanse i zagrożenia Strona 9 z 25

10 l.p. Kluczowe szanse i zagrożenia Ważność problemu siła wpływu problemu Istotność (0 nieistotny, 10 krytyczny) (0 nieistotny, 10 krytyczny) (+ wpływ pozytywny; - wpływ negatywny) 1 substytuty słabej jakości niedostosowanie do systemu oświaty działającego w Polsce kryzys gospodarczy wpływający na mniejsze możliwości finansowe rodziców; prestiż prywatnej edukacji marka spadające zaangażowanie pracowników i ich niska integracja brak ewaluacji pracowników słaba komunikacja wewnątrz organizacji wdrożenie norm i wartości etycznych niewystarczające zrozumienie metody nauczania/wychowania (rodzice i nauczyciele) coraz większa świadomość "mądrych rodziców" włączających się w edukację dzieci Źródło: Plan Rozwoju CSR firmy oraz opracowanie własne na podstawie warsztatów z Zarządem Stałym wyzwaniem strategicznym Warsaw Montessori School jest podnoszenie jakości udzielanego dzieciom wsparcia poprzez ciągłe podnoszenie standardów pracy ich wychowawców, tworzenie i doskonalenie dobrego otoczenia dla ich wzrostu i rozwoju oraz wsparcie ich środowiska rodzinnego. Wyróżnikiem szkoły jest nie tylko program ale i oferowane materiały edukacyjne oraz specjalne przygotowanie nauczycieli. Nauczyciel w Warsaw Montessori School jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem. Jest jego przewodnikiem po codziennie inaczej odkrywanej rzeczywistości. Program oraz materiały edukacyjne obejmują nauczanie na kilku poziomach myślenia i postrzegania rzeczywistości przez dzieci: ćwiczenia z praktycznego życia, materiały sensoryczne, nauka języka, matematyka, materiały do poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego z elementami fizyki, geografii, biologii, nauki o kulturze etc., materiały artystyczne. Niezwykle istotna jest prostota, precyzja i estetyka wykonania pomocy naukowych, tak by dzieci mogły wielokrotnie korzystać i powracać do swoich ulubionych zajęć oraz dzielić się wiedzą na ich temat z innymi. Konkretny rodzaj pomocy występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu zaś budowa każdego z nich uwzględnia samodzielną kontrolę błędów. Różnego rodzaju klocki, Strona 10 z 25

11 puzzle, figury geometryczne, mapy, plansze i karty ilustracje etc. dostosowane są do potrzeb rozwojowych dziecka i uwzględniają zasadę stopniowania kolejnych trudności. W ramach wszystkich zajęć - od matematycznych, przez językowe, po przyrodnicze - nauczyciele stosują materiały zachowujące logiczną spójność ogniw, w następujących po sobie ciągach tematycznych. Przewagę konkurencyjną Warsaw Montessori School budują takie czynniki jak: indywidualne podejście, gdzie dziecko zawsze jest w centrum zainteresowania; bardzo wysokie standardy kształcenia; nauczanie zgodnie z metodą Montesorri nauczanie do wartości; program dwujęzyczny; bardzo dobrze wykwalifikowany, kreatywny i dwujęzyczny personel; oferta zajęć wakacyjnych; bardzo dobrze wyposażone klasy; lokalizacja (prestiżowa, blisko ambasad, blisko parku, blisko centrum miasta, bezpiecznie); Strona 11 z 25

12 2. MAPA INTERESARIUSZY FIRMY W przypadku firmy CDBWMS Sp. z o. o. w 2014 r. zidentyfikowano 5 kluczowych interesariuszy, z których 3 grupy zaliczono do szczególnie wrażliwych w zakresie włączania do współdziałania tj: pracownicy - wpływ: bardzo wysoki mają bezpośrednie przełożenie na jakość oferowanych usług i wychowanie powierzonych dzieci. Od ich pracy zależy opinia całej placówki. Są zaangażowani w to co się dzieje w szkole, i współuczestniczą w jej codziennym życiu. uczniowie wpływ: bardzo wysoki, gdyż ich opinia o szkole ma wpływ na decyzje rodziców względem wybrania konkretnej placówki, a także na kształtowanie opinii o placówce w ich środowisku. Są zaangażowani w to co się dzieje w szkole, i współuczestniczą w jej codziennym życiu. rodzice wpływ: bardzo wysoki, gdyż ich opinia o szkole odgrywa ma decydujące znaczenie przy wyborze placówki, a także na kształtowanie opinii o placówce w ich środowisku. Nie są zaangażowani w to co się dzieje w szkole, i zazwyczaj nie współuczestniczą w jej codziennym życiu. Pozostali interesariusze nie mający aż tak dużego wpływu na placówkę jednak zostali zidentyfikowani jako kluczowi interesariusze firmy: pracodawcy rodziców - wpływ: wysoki są decydentami, którzy płacą za usługę, ich opinia o szkole często ma przełożenie na opinię pracowników. Nie są zaangażowani w to co się dzieje w szkole, i zazwyczaj nie współuczestniczą w jej codziennym życiu. partnerzy organizacyjni tj. firmy przeprowadzkowe, organizacje pozarządowe, rodzice absolwentów, którzy wspierają placówkę wpływ: niski nie są w stanie zmienić decyzji klienta lecz mogą mieć wpływ na kształtowanie opinii społecznej o placówce. Nie są zainteresowani działalnością placówki. Strona 12 z 25

13 3. ZACHOWANIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE W CDBWMS Analiza głównych obszarów działalności spółki wykazała, że powinna ona rozważyć podejmowanie działań we wszystkich kluczowych zakresach funkcjonowania placówki. Analizie poddano: stosunki pracy, kulturę zarządzania, prawa człowieka, środowisko naturalne, zagadnienia konsumenckie, uczciwe praktyki operacyjne oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. CDBWMS Sp. z o.o. we wszystkich zakresach spełnia normy prawne/społeczne. Jest to firma o wysokiej kulturze organizacyjnej, w której szanuje się wszystkich interesariuszy. Nie zdefiniowano w firmie żadnych luk oraz wyszczególniono 9 wyróżników w 3 obszarach, które stanowią źródło przewagi konkurencyjnej firmy. Są to: kultura zarządzania, prawa człowieka i stosunki pracy. Kultura zarządzania. Decyzje w firmie są podejmowane w sposób etyczny, właścicielka szkoły doskonale wie jak postępować w sytuacji budzącej wątpliwości etyczne. Ogromną kartą przetargową firmy jest fakt, że decyzje podejmowane są bardzo szybko, a właścicielka jest wysokiej klasy specjalistką w zakresie pedagogiki Montessori. Ma to szczególne znaczenie w komunikacji z pracownikami i rodzicami. Prawa człowieka. Ze względu na wysokie standardy etyczne jakie stosuje właścicielka oraz wartości jakie wyznaje, firma wspiera różnorodność wśród pracowników. Stosunki pracy. Firma wypełnia swoje zobowiązania w stosunku do pracowników tj. oferowany jest bardzo atrakcyjny poziom wynagrodzeń, wynagrodzenia wypłacane są terminowo, wszelkie składki odprowadzane są w terminach, pracownicy nie muszą pracować w nadgodzinach i panuje pełne poszanowanie wszystkich nawzajem i wysoka kultura osobista. Firma zapewnia też pracownikom dostęp do szkoleń i otwiera możliwości rozwoju osobistego. Strona 13 z 25

14 Środowisko naturalne. Przedsiębiorstwo jest w pełni przyjazne środowisku naturalnemu. W firmie panuje pełna świadomość potrzeby działań proekologicznych. Uczciwe praktyki operacyjne. Firma stosuje metody angażowania swoich interesariuszy w działania i komunikowania im głównych aspektów funkcjonowania. Zagadnienia konsumenckie. Firma dobrze współpracuje i zachowuje wysokie standardy etyczne. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych. Szkoła angażuje się społecznie, wspierając organizację wydarzeń lokalnych. Istotne jest stałe utrzymywanie dialogu ze społecznościami lokalnymi. Strona 14 z 25

15 4. WDROŻONE DZIAŁANIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W 2014 R CELE SOB CDBWMS W 2014 R. 1. Cel strategiczny w zakresie SOB. Opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego obejmującego całość relacji placówki ze wszystkimi interesariuszami do końca 2014r. Zadania: o Opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego 2. Cel strategiczny w zakresie CSR: Wzrost lojalności i efektywności pracowników o co najmniej 5 punktów procentowych rocznie wyrażanych w trakcie rocznych ocen i badania satysfakcji pracowników do końca 2016 r. Zadania: o Opracowanie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych powiązanego z systemem wynagradzania o Opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego powiązanego z systemem wynagradzania o Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju osobistego pracowników 3. Cel strategiczny w zakresie CSR. Zbudowanie do końca 2016 r. polityki odpowiedzialnej komunikacji z rodzicami i opiekunami oraz odpowiedzialnego włączania rodziców w wychowanie dzieci. Zadania: o Opracowanie i wdrożenie Przewodnika współdziałania z Warsaw Montessori School na rzecz dzieci. Strona 15 z 25

16 4.2. DZIAŁANIA SOB CDBWMS W 2014 R. Tabela 2. Działania planowane do wdrożenia w 2014 r. Działanie Okres realizacji Zaplanowane działania Terminy realizacji działań Opracowanie i Opracowanie wstępnej wersji wartości Rezultaty działań 1. Dokument Kodeks Etyczny Termin pomiaru rezultatów STAN REALIZACJI Zrealizowano w całości zgodnie z wdrożenie Dyskusja z pracownikami Kodeks etyczny na WWW oraz w założeniami. kodeksu 3.Opracowanie wersji docelowej wartości pakiecie dokumentów pracowniczych etycznego 4.Opracowanie materiałów promujących wartości Wyznaczenie oficera etyki Opracowanie systemu monitorowania naruszeń wartości 7.Przeszkolenie pracowników 8. System wartości na WWW Opracowanie i opracowanie ankiety ocen Ankieta ocen wraz z procedurą jej Zrealizowano w całości zgodnie z wdrożenie przedyskutowanie ankiety z zarządem i pracownikami przeprowadzania założeniami punkty 1-7. Trwa systemu ocen 3.Opracowanie ostatecznej wersji systemu ocen System ocen powiązany z podsumowanie 1 edycji ocen. pracowniczych 4. Opracowanie materiałów informacyjnych dla systemem wynagrodzeń powiązanego z pracowników o procedurze systemem 5.akceptacja systemu przez zarząd wynagradzania 6. przeszkolenie pracowników przeprowadzenie ocen podsumowanie 1 edycji Strona 16 z 25

17 Opracowanie i wdrożenie Przewodnika współdziałania z Warsaw Montessori School na rzecz dzieci opracowania zasad dotyczących dwustronności komunikacji 2. zapewnienie łatwego dostępu do informacji o usługach i produktach; rzeczowej i bezstronnej informacji; stworzenie poradników dotyczących działalności firmy i pedagogiki Montessori; 3. wypracowanie metod, technik i zasad współdziałania z rodzicami i włączania ich w edukację dzieci Zasady dotyczące komunikacji z inetresariuszami, w tym szczególnie z rodzicami 2. Zbiór materiałów i artykułów na stornie internetowej firmy 3. Przewodnik współdziałania z Warsaw Montessori School na rzecz dzieci Zrealizowano w całości zgodnie z założeniami punkty 1-2. Placówka jest w trakcie realizacji wypracowania metod, technik i zasad współdziałania z rodzicami. Wspieranie Przygotowanie i uczestnictwo w kształceniu dzieci i Potwierdzenie zrealizowania Zrealizowano w całości zgodnie z działań młodzieży w pedagogice Montessori - Synaj celu przez organizacje odbiorców założeniami. wolontariatu 2. Przygotowanie ozdób świątecznych i ciasteczek do wsparcia pracowniczego zbiórki pieniędzy dla Instytutu Głuchoniemych Realizacja akcji rozpowszechniania przygotowanych materiałów Zorganizowanie i przygotowanie paczek edukacyjnych w ramach akcji Caritas. 4. Wsparcie organizacyjne i finansowe Balu Charytatywnego Fundacji Św. Patryka Źródło: Plan Rozwoju CSR firmy oraz opracowanie własne na podstawie warsztatów z Zarządem Strona 17 z 25

18 4.3. EFEKTY REALIZACJI DZIAŁAŃ W 2014 R KODEKS ETYCZNY. SYSTEM WARTOŚCI BIZNESOWYCH I ETYCZNYCH Naszą misją jest kształcenie niezależnych i wartościowych obywateli świata poprzez pasję, oddanie i wychowanie do wartości. Wartością nadrzędną dla całej organizacji są dzieci i ich wychowanie w kanonie Montessoriańskich wartości tak by zapewnić im szczęście, nauczyć pewności siebie, kreatywności i ciekawości świata, tolerancyjności i otwartości, podejmowania decyzji i świadomych wyborów, oraz doceniania pracowitości i uporządkowanego sposobu myślenia. NASZE WYZWANIE To stałe podnoszenie jakości edukacji i udzielanego dzieciom wsparcia poprzez ciągłe podnoszenie standardów i jakości pracy kadry wychowawczej, tworzenie i doskonalenie dobrego otoczenia dla ich wzrostu i rozwoju (zapewnienie przyjaznego otoczenia szkoły, dostępności materiałów edukacyjnych najwyższej jakości itd.) oraz wsparcie ich środowiska rodzinnego (przekazanie wiedzy opiekunom i rodzicom na temat metody Montessori oraz technik i narzędzi kształcenia, tak by mogli świadomie współuczestniczyć w procesie edukacji i wychowania). CO CZYNI NAS UNIKALNYMI? indywidualne podejście, gdzie dziecko zawsze jest w centrum zainteresowania; bardzo wysokie standardy kształcenia; nauczanie zgodnie z metodą Montesorri nauczanie do wartości; program dwujęzyczny; bardzo dobrze wykwalifikowany, kreatywny i dwujęzyczny personel; oferta zajęć wakacyjnych; bardzo dobrze wyposażone klasy; lokalizacja. Strona 18 z 25 tel ,

19 NASI INTERESARIUSZE Dzieci dla których działamy! Rodzice, z którymi chcemy współpracować! Pracownicy naszych placówek, dzięki którym możemy realizować nasze cele! Dostawcy materiałów edukacyjnych którzy są dla nas inspiracją i pomocą! NASZE WARTOŚCI Jesteśmy przewodnikami dzieci. Chcemy by stały się one obywatelami świata. Uczymy je jak obserwować świat, by stać się jego aktywną częścią. Pokazujemy dzieciom jak stać się niezależnymi i kochającymi ludźmi, osobami. Dzielimy się wiedzą, pomagamy dzieciom budować ich samych poprzez umiejętne rozpoznanie ich uczuć i potrzeb. Zapewniany stabilne środowisko, takie, z którego mogą się uczyć i w którym mogą rozwijać swój potencjał. Kochamy uczyć. Stwarzamy możliwości. Sprawiamy, że dzieci kochają szkołę i naukę. Jesteśmy profesjonalistami. Wiemy jak nauczyć młodego człowieka świata. Dziecko jest zawsze w centrum naszej uwagi. Jesteśmy cierpliwi. Nie naciskamy i nie wymuszamy żadnych określonych zachowań na naszych podopiecznych. Szanujemy różnorodność kulturową. Respektujemy tradycje i kulturę każdej narodowości czy religii. Utrzymujemy postawę etyczną. We wszystkich naszych działaniach przestrzegamy podstawowych wartości etycznych i uznajemy zobowiązania wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy. Szanujemy prawo. Nasze działania są realizowane przy pełnym poszanowaniu prawa, ustanowionego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe. Nie dyskryminujemy. Wszystkie decyzje podejmowane są bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Jesteśmy zespołem. Dbamy o siebie nawzajem. Wspieramy dążenia do samorozwoju i doskonalenia swej wiedzy i umiejętności. Strona 19 z 25 tel ,

20 Niesiemy pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują. Budujemy i dajemy zaufanie sobie nawzajem oraz naszym podopiecznym. Jesteśmy lojalni i oddani. Dbamy o dobre imię placówki. Pracujemy dla dzieci i ich opiekunów. Jesteśmy uczciwi, zawsze i w stosunku do każdego. Jesteśmy prawdomówni. Jesteśmy elastyczni, co przejawia się w chęci pomocy i lojalności. W miarę swoich możliwości staramy się dopasować do potrzeb naszych podopiecznych i ich opiekunów oraz członków naszego zespołu. Przejawiamy szacunek. Zawsze odnosimy się do siebie z szacunkiem. Zawsze szanujemy naszych podopiecznych i ich prawo do wyrażania własnej woli, własnych uczuć i własnych potrzeb. Przejawiamy empatię i zrozumienie dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Mamy poczucie humoru i staramy się zawsze być uśmiechnięci. Optymistycznie patrzymy na świat i tego też uczymy naszych podopiecznych. Jesteśmy punktualni. Szanujemy czas innych. Punktualnie wywiązujemy się z powierzonych obowiązków. Współpracujemy. Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy. Nie rywalizujemy. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Dbamy o prawidłową komunikację. Zarówno w zespole, jak i z naszymi interesariuszami zewnętrznymi. Dbamy o właściwą komunikację i dobre relacje z dziećmi i ich opiekunami. Przejawiamy zaangażowanie. Chcemy działać na rzecz naszej placówki, chcemy włączać się w jej życie i chcemy włączać w nie naszych podopiecznych i ich opiekunów. Zachowujemy poufność. Wszystkie rozmowy z podopiecznymi i ich opiekunami objęte są klauzulą poufności. Nie plotkujemy o sobie nawzajem. Funkcjonujemy w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, minimalizujemy swoje negatywne oddziaływanie na środowisko. Strona 20 z 25 tel ,

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Budowa koncepcji pracy szkoły Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z Dyrektorem Szkoły

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ 1. Wspieranie dziecka w poznawaniu oraz wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego i budowaniu pozytywnego obrazu własnego ja. 2. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach :

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach : Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach : Korzenie: Chcemy by dzieci w przedszkolu czuły się bezpieczne, szczęśliwe, radosne i uśmiechnięte akceptując je takimi jakie są Chcemy zapewnić

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019 Koncepcja pracy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Choszcznie na lata 2015/2016 2018/2019 Choszczno 2015 r. 1 1. Założenia koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, który odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Legionowo, 23.02.2016 r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Program innowacji Obserwuję, badam, odkrywam jest skierowany do uczniów I etapu edukacyjnego. Program innowacji będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj na lata

xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj na lata qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013 Wymiar I - Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9 JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

tel./fax (0-56) 686 34 29

tel./fax (0-56) 686 34 29 nawiązaniu do Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie ul. Słowackiego 3 tel. (0-56) 686 00 52 tel./fax (0-56) 686 34 29 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W CHEŁMNIE na lata 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Kraina Magii

Przedszkole Kraina Magii Przedszkole Kraina Magii Przedszkole Kraina Magii jest nowo powstałym niepublicznym przedszkolem prowadzonym przez Spółdzielnie Socjalną Aktywni. Do przedszkola zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 lat. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Zielona Góra 65-031 ul. Chopina 15 a

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Zielona Góra 65-031 ul. Chopina 15 a ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Zielona Góra, 20.12.2013 r. NAZWA SZKOŁY Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) Osrodek Doskonalenia Nauczycieli Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Nowy cykl szkoleń w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren

Nowy cykl szkoleń w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren Nowy cykl szkoleń w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren 1. Warsztat Przestrzeń jako trzeci nauczyciel - aranżacja bezpiecznej i inspirującej przestrzeni w przedszkolu, 09.12. 10.12.2016., koszt:

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach 1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych 1. W skład Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych wchodzą: Szkoła młodzieżowa 24 oddziały; 662 uczniów Technikum

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Czym jest poradnictwo zawodowe i jakie są jego formy? Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy i centra

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA 2013-2018 Nasze atuty to: przyjazna atmosfera w szkole i poczucie bezpieczeństwa (monitoring i karty wejść); możliwość wpływu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU Koncepcja pracy Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za krokiem w Zamościu nakreśla podstawowe cele i zadania

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Firma Eurokreator s.c. posiada i udostępnia procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SOSW-I DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO OKRUSZEK W KOŁOBRZEGU. z dnia 10 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR SOSW-I DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO OKRUSZEK W KOŁOBRZEGU. z dnia 10 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR SOSW-I.013.11.2011 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO OKRUSZEK W KOŁOBRZEGU z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Kodeksu Etycznego Pracowników Specjalnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja opracowana na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1. Wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum im. K. Klenczona w Dźwierzutach biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego na poziomie klasy drugiej. Udział ucznia w projekcie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo