RAPORT CDBWMS, CHILDREN S HOUSE SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT CDBWMS, CHILDREN S HOUSE SP. Z O.O."

Transkrypt

1 RAPORT CDBWMS, CHILDREN S HOUSE SP. Z O.O. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

2 SPIS TREŚCI 1. KIM JESTEŚMY? Główne obszary działalności firmy O raporcie Strategia Firmy Kluczowe Ryzyka i Szanse MAPA INTERESARIUSZY FIRMY ZACHOWANIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE W CDBWMS WDROŻONE DZIAŁANIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W 2014 R Cele SOB CDBWMS w 2014 r Działania SOB CDBWMS w 2014 r Efekty realizacji działań w 2014 r Kodeks Etyczny. System wartości biznesowych i etycznych System ocen pracowniczych Przewodnik Wspóldziałania z Warsaw Montessori School na rzecz dzieci...24 Strona 2 z 25

3 1. KIM JESTEŚMY? 1.1. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI FIRMY Szkoła Warsaw Montessori School powstała w 2004 r. jako naturalna kontynuacja założonego w 1999 r. przedszkola Casa Dei Balbini. Do września 2011 działalność prowadzona była pod nazwą spółki Casa dei Bambini, w roku 2011 dla przejrzystości ładu organizacyjnego została utworzona spółka CDBWMS Children s House do której została przeniesiona działalność szkoły Warsaw Montessori School. Założycielką i właścicielką obu placówek jest Małgorzata Tarnowska. Małgorzata Tarnowska, jak sama podkreśla, stworzyła od podstaw świat dla przyszłych montesorian począwszy od żłobka a kończąc na szkole podstawowej. W planach ma także rozszerzenie działalności o kolejne szczeble oświatowo-edukacyjne, w tym m.in. szkołę średnią. Placówki Montessori skupione pod marką Casa dei Bambini Warsaw Montessori School od początku swojego istnienia, utrzymują bardzo wysoki poziom nauczania. Najważniejszym celem działania placówek jest wychowanie dzieci do wartości. Placówki działają w świecie międzynarodowym współpracując ze znakomitymi postaciami świata Montessori, wykładowcami, trenerami i doradcami. Przedszkole i szkoła są zrzeszone w międzynarodowej organizacji: North American Montessori Teacher s Association, rekomendującej profesjonalne placówki Montessori (NAMTA annual directory), AMS (American Montessori Society) i Montessori Europe. Głównym, i póki co jedynym, zakresem działalności Spółki CDBWMS Children s House jest prowadzenie Warsaw Montessori School niepublicznej szkoły podstawowej w Warszawie kształcącej zgodnie z filozofią i pedagogiką Montessori, w której realizowany jest podwójny program nauczania: - six to nine bilingual (dwujęzyczny, polsko-angielski program nauczania dla dzieci w wieku od sześciu do dziewięciu lat) oraz Strona 3 z 25

4 - six to nine english (angielski program nauczania dla dzieci w wieku od sześciu do dziewięciu lat). Szkoła podstawowa realizuje program zajęć nauczania początkowego w zakresie klas 1-3 i od września 2007 klas 4-6. Klasy liczą dzieci w różnym wieku. Dzięki temu, że w klasach nie ma podziału grup ze względu na wiek dzieci starsze w sposób naturalny zaczynają opiekować się młodszymi, przekazują im swoją wiedzę, uczą nowych umiejętności i zabaw, a dzieci młodsze w szybszy i bardziej zrównoważony sposób się rozwijają. Istotnym uzupełnieniem nauki i okazją do zabawy są także popołudniowe zajęcia dodatkowe np. rozszerzone zajęcia sportowe (wspinaczka, szachy, baseball, basen, aikido, mini golf, narty, łyżwy); zajęcia językowe (m.in.: native speakers: j. hiszpański, j. niemiecki) oraz zajęcia dodatkowe, np.: teatr i balet, rytmika, gra na fortepianie, flecie i skrzypcach, joga. Zgodnie z zadaniami pedagogiki Montessori, szkoła realizuje swój cel z zachowaniem ośmiu najważniejszych zasad: 1. uczenie przez działanie: aktywność dziecka to klucz do samodzielnego zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności 2. samodzielność: dzieci swobodnie wybierają czas, rodzaj i formę pracy oraz to, jak będą działać (indywidualnie czy grupowo); uczą się realnej oceny swoich możliwości 3. koncentracja: w nauce poszczególnych zadań dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość 4. lekcje ciszy: cisza jako wartość sama w sobie- sprzyja skupieniu w zajęciach samodzielnych i grupowych 5. porządek: wszystko musi wrócić do pierwotnego stanu; dzieci uczą się przestrzegać zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu 6. reguły społeczne: dzieci zróżnicowane wiekowo przebywają w jednej grupie, wymieniają zdolności i umiejętności; uczą się przestrzegać zasad: nie niszcz, nie rań, nie przeszkadzaj. 7. obserwacja: nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka; otacza je opieką i dyskretnie towarzyszy na każdym kroku 8. indywidualny tok rozwoju: dziecko- serdecznie przyjęte przez nauczyciela i darzące go zaufaniem- pracuje własnym rytmem, podejmując zadania, do których jest już gotowe. Strona 4 z 25

5 Celem placówki jest, pomoc dzieciom w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, charakteru oraz w zdobywaniu wiedzy i umiejętności porozumiewania się z innymi. Wspólne poznawanie świata możliwe jest zarówno dzięki współpracy nauczycieli i dzieci, jak i metodom nauczania. Cele szkoły realizowane są m.in. przez pomoc dziecku w: - kształtowaniu szacunku dla pracy i porządku, - pogłębianiu koncentracji nad wykonywanym zadaniem, - rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły, - wypracowaniu zamiłowania do ciszy i szacunku dla pracy innych, - osiąganiu postawy posłuszeństwa opartego na samokontroli - nie zaś zewnętrznym przymusie lub obietnicy nagrody, - formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji. Wartością nadrzędną dla całej organizacji są dzieci oraz ich wychowanie w kanonie Montessorianskich wartości tak by zapewnić im szczęście i pewność siebie, nauczyć kreatywności i ciekawości świata, tolerancyjności i otwartości, podejmowania decyzji i świadomych wyborów, oraz doceniania pracowitości i uporządkowanego sposobu myślenia. Te cechy Warsaw Montessori School stanowią jej przewagę konkurencyjną w stosunku do innych placówek oświatowych i budują jej unikalny charakter. Siedziba Warsaw Montessori School, szkoły w Warszawie, znajduje się przy ulicy Szwoleżerów. W trzy kondygnacyjnym budynku, który zajmuje, mieszczą się klasy szkolne, sala gimnastyczna, pomieszczenia socjalne wszystko dostosowane do potrzeb małych użytkowników. Na zewnątrz znajduje się ogród z wieloma gatunkami roślin oraz place sportowe, np. do gry w piłkę nożną, mini golfa oraz przestrzenie zaprojektowane do zabawy i odpoczynku. Planowana jest dalsza rozbudowa budynku szkolnego O RAPORCIE Strona 5 z 25

6 Niniejszy raport jest pierwszym raportem społecznej odpowiedzialności biznesu CDBWMS i dotyczy działalności firmy w obszarze SOB w roku W tym roku spółka rozpoczęła sformalizowane działania społecznie odpowiedzialne zaczynając je od stworzenia Planu Rozwoju w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W planowaniu i wdrażaniu działań odpowiedzialnych społecznie pomogło spółce uczestnictwo w projekcie współfinansowanych przez PARP Społeczna Odpowiedzialność biznesu. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie opracowano i wdrożono: kodeks etyczny, system ocen oraz przewodnik współdziałania z Warsaw Montessori School na rzecz dzieci. Niniejszy raport pokazuje główne działania firmy w zakresie relacji wewnętrznych relacji z pracownikami oraz relacji rynkowych podstawowymi interesariuszami. Były to główne obszary działania firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności firmy w roku STRATEGIA FIRMY Warsaw Montessori School to placówka, w której uczniowie mają zapewniony wysoki poziom nauczania i stały rozwój. WMS to przedsięwzięcie edukacyjne dla dzieci wywodzących się z wielu kultur i krajów, gdyż nauka w placówce oparta jest na zasadach pedagogiki dr Marii Montessori, zgodnie z którą dorosły powinien pomóc dziecku zrobić to samodzielnie. Twórczyni metody uważała, że szczególnym zadaniem dorosłych jest dawanie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju fizycznego, kulturowego oraz społecznego. Zgodnie z tą ideą placówka oferuje uczniom wsparcie dla twórczej i spontanicznej aktywności w każdej dziedzinie życia, którą przychodzi im odkrywać. Misją firmy jest kształcenie niezależnych i wartościowych obywateli świata poprzez pasję, oddanie i wychowanie do wartości. Celem głównym firmy jest wzrost liczby dzieci kształcących się w metodzie Montessori w placówkach CDBWMS o 30 punktów procentowych do końca roku 2020 (w stosunku do roku 2014). W roku 2014 cel ten realizowany był poprzez następujące cele szczegółowe: Strona 6 z 25

7 1. Zapewnienie zachowania najwyższych norm społecznych i wartości etycznych w codziennej działalności placówki poprzez wprowadzenie do końca 2014 r. kodeksu wartości etycznych. Cel ten został zrealizowany zgodnie z założeniami tj. do końca 2014 r. 2. Zapewnienie wysokiej jakości pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły, potwierdzonej wynikami ewaluacji rocznej pracowników i ich podopiecznych (co najmniej dobra ocena ewaluacji w pięciostopniowej skali) Cel ten jest w trakcie realizacji opracowano i wdrożono system ocen. W placówce przeprowadzono pierwszą ocenę. 3. Zachowanie norm organizacji uczącej się, w której pracownicy stale nabywają nowe kompetencje i podnoszą własny zakres wiedzy i umiejętności (średnioroczny udział pracowników w co najmniej 2 szkoleniach wewnętrznych i/lub zewnętrznych) Założenia celu zostaną w części zrealizowane w 2015 r. 4. Zapewnienie rozpoznawalności szkoły w środowisku lokalnym poprzez organizację co najmniej jednej imprezy otwartej w roku oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnorozrywkowych organizowanych przez dzielnicę, organizacje pozarządowe lub środowiska biznesowe oraz opracowanie co najmniej 5 informacji merytorycznych rocznie (newslettery, artykuły itp.) Założenia celu zostaną w części zrealizowane w 2015 r. 5. Systematyczna poprawa bazy szkoły i jej wyposażenia poprzez pozyskanie środków i rozbudowę budynku i zakup dodatkowego wyposażenia do końca 2020 r. Założenia celu zostaną w części zrealizowane w 2015 r. i w latach późniejszych. Strona 7 z 25

8 6. Poprawa i wzmocnienie relacji z rodzicami i opiekunami uczniów poprzez opracowanie i wdrożenie przewodnika dla rodziców po metodzie Montessori i organizację co najmniej jednego warsztatu merytorycznego w roku szkolnym. Założenia celu zostały po części zrealizowane w 2014 r., realizacja będzie kontynuowana w 2015 r. i w latach późniejszych. 7. Zapewnienie ciągu edukacyjnego dla absolwentów placówki otwarcie gimnazjum i szkoły średniej do 2020 r. Założenia celu zostaną w części zrealizowane w latach późniejszych KLUCZOWE RYZYKA I SZANSE Do największych wyzwań społecznych i zagrożeń z jakimi mierzy się placówka można zaliczyć: pojawienie się namiastek konkurencji, tj. placówek dwujęzycznych lub takich, które nie znając podstaw Montessori będą próbowały sprzedać swoje usługi pod tą marką, jednoczenie źle wpływając na cały rynek; ograniczony zasięg działania pomimo bardzo dobrej lokalizacji placówki, ma ona ograniczony zasięg działania bo część rodziców chce aby ich dzieci chodziły do szkoły blisko domu a wielu z nich mieszka poza miastem; konieczność dostosowania do systemu oświaty działającego w Polsce, gdzie testy i uzyskiwane punkty są jednym z najważniejszych elementów uzyskiwanie punktów, rozwiązywanie testów i wszelkie inne miary w postaci ocen nie są zgodne z ideą metody Montessori stąd nie są stosowane. Polskie prawo oświatowe wymaga jednak od wszystkich uczni uczestnictwa w testach i klasyfikuje dzieci pod względem ich wyników. Rodzice oczekują, ze wyniki te będą bardzo dobre. Jest to wyzwanie dla wychowawców i nauczycieli, gdyż pomimo zupełnie innej koncepcji nauczania muszą przygotować dzieci do testów mierzących postęp ich wiedzy i udział w dalszych szczeblach nauczania w Polsce i za granica; Strona 8 z 25

9 niewystarczające zrozumienie metody nauczania/wychowania przez rodziców i wynikające z tego niezadowolenie wynikające z niedostatecznej wiedzy nt. metody; kryzys gospodarczy wpływający na mniejsze możliwości finansowe rodziców; stosunkowo wysokie czesne a co za tym idzie konieczność dotarcia do szczególnej grupy odbiorców i potencjalnych klientów tj. dobrze sytuowanych właścicieli firm, pracowników ambasad, korporacji itp. konieczność utrzymania bardzo dobrej komunikacji wewnątrz organizacji pomiędzy nauczycielami, nauczycielami a kierownictwem oraz placówką a rodzicami; konieczność zapewniania bardzo wysokiego zaangażowania pracowników w pracę z poszanowaniem dzieci i ich rodziców/opiekunów a także siebie nawzajem; umiejętne zatrzymanie pracowników w organizacji - obniżenie rotacji pracowników; konieczność zapewnienia kadry rozwijającej się, z wysokimi kompetencjami i wiedzą w zakresie pedagogiki Montessori. Konieczność wprowadzenie jasnej i przejrzystej ewaluacji pracowników i powiązanego z nią systemu motywacyjnego; Konieczność zapewnienia integracja pracowników i ich wkładu w życie placówki; wzbudzenia w pracownikach zaangażowania w działania poza lekcyjne, oraz proces dzielenia się wiedzą i doświadczeniem; Głównymi problemami a zarazem wyzwaniami przed jakimi stoi placówka są: - zapewnienie kompetentnej, wykwalifikowanej i zmotywowanej do pracy kadry jest to siła napędowa dla każdej branży, szczególnie w placówkach edukacyjno-oświatowych, tutaj jakość wykonywanej pracy musi być najwyższa z możliwych; praca w szkole Montessori musi być pasją; - upowszechnienie i zrozumienie pedagogiki Montessori przez wszystkich interesariuszy placówek - upowszechnienie metody wychowania do wartości zapewniającej włączanie rodziców do wychowania dzieci oraz podzielanie wartości etycznych z placówką; Tabela 1: Kluczowe szanse i zagrożenia Strona 9 z 25

10 l.p. Kluczowe szanse i zagrożenia Ważność problemu siła wpływu problemu Istotność (0 nieistotny, 10 krytyczny) (0 nieistotny, 10 krytyczny) (+ wpływ pozytywny; - wpływ negatywny) 1 substytuty słabej jakości niedostosowanie do systemu oświaty działającego w Polsce kryzys gospodarczy wpływający na mniejsze możliwości finansowe rodziców; prestiż prywatnej edukacji marka spadające zaangażowanie pracowników i ich niska integracja brak ewaluacji pracowników słaba komunikacja wewnątrz organizacji wdrożenie norm i wartości etycznych niewystarczające zrozumienie metody nauczania/wychowania (rodzice i nauczyciele) coraz większa świadomość "mądrych rodziców" włączających się w edukację dzieci Źródło: Plan Rozwoju CSR firmy oraz opracowanie własne na podstawie warsztatów z Zarządem Stałym wyzwaniem strategicznym Warsaw Montessori School jest podnoszenie jakości udzielanego dzieciom wsparcia poprzez ciągłe podnoszenie standardów pracy ich wychowawców, tworzenie i doskonalenie dobrego otoczenia dla ich wzrostu i rozwoju oraz wsparcie ich środowiska rodzinnego. Wyróżnikiem szkoły jest nie tylko program ale i oferowane materiały edukacyjne oraz specjalne przygotowanie nauczycieli. Nauczyciel w Warsaw Montessori School jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem. Jest jego przewodnikiem po codziennie inaczej odkrywanej rzeczywistości. Program oraz materiały edukacyjne obejmują nauczanie na kilku poziomach myślenia i postrzegania rzeczywistości przez dzieci: ćwiczenia z praktycznego życia, materiały sensoryczne, nauka języka, matematyka, materiały do poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego z elementami fizyki, geografii, biologii, nauki o kulturze etc., materiały artystyczne. Niezwykle istotna jest prostota, precyzja i estetyka wykonania pomocy naukowych, tak by dzieci mogły wielokrotnie korzystać i powracać do swoich ulubionych zajęć oraz dzielić się wiedzą na ich temat z innymi. Konkretny rodzaj pomocy występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu zaś budowa każdego z nich uwzględnia samodzielną kontrolę błędów. Różnego rodzaju klocki, Strona 10 z 25

11 puzzle, figury geometryczne, mapy, plansze i karty ilustracje etc. dostosowane są do potrzeb rozwojowych dziecka i uwzględniają zasadę stopniowania kolejnych trudności. W ramach wszystkich zajęć - od matematycznych, przez językowe, po przyrodnicze - nauczyciele stosują materiały zachowujące logiczną spójność ogniw, w następujących po sobie ciągach tematycznych. Przewagę konkurencyjną Warsaw Montessori School budują takie czynniki jak: indywidualne podejście, gdzie dziecko zawsze jest w centrum zainteresowania; bardzo wysokie standardy kształcenia; nauczanie zgodnie z metodą Montesorri nauczanie do wartości; program dwujęzyczny; bardzo dobrze wykwalifikowany, kreatywny i dwujęzyczny personel; oferta zajęć wakacyjnych; bardzo dobrze wyposażone klasy; lokalizacja (prestiżowa, blisko ambasad, blisko parku, blisko centrum miasta, bezpiecznie); Strona 11 z 25

12 2. MAPA INTERESARIUSZY FIRMY W przypadku firmy CDBWMS Sp. z o. o. w 2014 r. zidentyfikowano 5 kluczowych interesariuszy, z których 3 grupy zaliczono do szczególnie wrażliwych w zakresie włączania do współdziałania tj: pracownicy - wpływ: bardzo wysoki mają bezpośrednie przełożenie na jakość oferowanych usług i wychowanie powierzonych dzieci. Od ich pracy zależy opinia całej placówki. Są zaangażowani w to co się dzieje w szkole, i współuczestniczą w jej codziennym życiu. uczniowie wpływ: bardzo wysoki, gdyż ich opinia o szkole ma wpływ na decyzje rodziców względem wybrania konkretnej placówki, a także na kształtowanie opinii o placówce w ich środowisku. Są zaangażowani w to co się dzieje w szkole, i współuczestniczą w jej codziennym życiu. rodzice wpływ: bardzo wysoki, gdyż ich opinia o szkole odgrywa ma decydujące znaczenie przy wyborze placówki, a także na kształtowanie opinii o placówce w ich środowisku. Nie są zaangażowani w to co się dzieje w szkole, i zazwyczaj nie współuczestniczą w jej codziennym życiu. Pozostali interesariusze nie mający aż tak dużego wpływu na placówkę jednak zostali zidentyfikowani jako kluczowi interesariusze firmy: pracodawcy rodziców - wpływ: wysoki są decydentami, którzy płacą za usługę, ich opinia o szkole często ma przełożenie na opinię pracowników. Nie są zaangażowani w to co się dzieje w szkole, i zazwyczaj nie współuczestniczą w jej codziennym życiu. partnerzy organizacyjni tj. firmy przeprowadzkowe, organizacje pozarządowe, rodzice absolwentów, którzy wspierają placówkę wpływ: niski nie są w stanie zmienić decyzji klienta lecz mogą mieć wpływ na kształtowanie opinii społecznej o placówce. Nie są zainteresowani działalnością placówki. Strona 12 z 25

13 3. ZACHOWANIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE W CDBWMS Analiza głównych obszarów działalności spółki wykazała, że powinna ona rozważyć podejmowanie działań we wszystkich kluczowych zakresach funkcjonowania placówki. Analizie poddano: stosunki pracy, kulturę zarządzania, prawa człowieka, środowisko naturalne, zagadnienia konsumenckie, uczciwe praktyki operacyjne oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. CDBWMS Sp. z o.o. we wszystkich zakresach spełnia normy prawne/społeczne. Jest to firma o wysokiej kulturze organizacyjnej, w której szanuje się wszystkich interesariuszy. Nie zdefiniowano w firmie żadnych luk oraz wyszczególniono 9 wyróżników w 3 obszarach, które stanowią źródło przewagi konkurencyjnej firmy. Są to: kultura zarządzania, prawa człowieka i stosunki pracy. Kultura zarządzania. Decyzje w firmie są podejmowane w sposób etyczny, właścicielka szkoły doskonale wie jak postępować w sytuacji budzącej wątpliwości etyczne. Ogromną kartą przetargową firmy jest fakt, że decyzje podejmowane są bardzo szybko, a właścicielka jest wysokiej klasy specjalistką w zakresie pedagogiki Montessori. Ma to szczególne znaczenie w komunikacji z pracownikami i rodzicami. Prawa człowieka. Ze względu na wysokie standardy etyczne jakie stosuje właścicielka oraz wartości jakie wyznaje, firma wspiera różnorodność wśród pracowników. Stosunki pracy. Firma wypełnia swoje zobowiązania w stosunku do pracowników tj. oferowany jest bardzo atrakcyjny poziom wynagrodzeń, wynagrodzenia wypłacane są terminowo, wszelkie składki odprowadzane są w terminach, pracownicy nie muszą pracować w nadgodzinach i panuje pełne poszanowanie wszystkich nawzajem i wysoka kultura osobista. Firma zapewnia też pracownikom dostęp do szkoleń i otwiera możliwości rozwoju osobistego. Strona 13 z 25

14 Środowisko naturalne. Przedsiębiorstwo jest w pełni przyjazne środowisku naturalnemu. W firmie panuje pełna świadomość potrzeby działań proekologicznych. Uczciwe praktyki operacyjne. Firma stosuje metody angażowania swoich interesariuszy w działania i komunikowania im głównych aspektów funkcjonowania. Zagadnienia konsumenckie. Firma dobrze współpracuje i zachowuje wysokie standardy etyczne. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych. Szkoła angażuje się społecznie, wspierając organizację wydarzeń lokalnych. Istotne jest stałe utrzymywanie dialogu ze społecznościami lokalnymi. Strona 14 z 25

15 4. WDROŻONE DZIAŁANIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W 2014 R CELE SOB CDBWMS W 2014 R. 1. Cel strategiczny w zakresie SOB. Opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego obejmującego całość relacji placówki ze wszystkimi interesariuszami do końca 2014r. Zadania: o Opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego 2. Cel strategiczny w zakresie CSR: Wzrost lojalności i efektywności pracowników o co najmniej 5 punktów procentowych rocznie wyrażanych w trakcie rocznych ocen i badania satysfakcji pracowników do końca 2016 r. Zadania: o Opracowanie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych powiązanego z systemem wynagradzania o Opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego powiązanego z systemem wynagradzania o Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju osobistego pracowników 3. Cel strategiczny w zakresie CSR. Zbudowanie do końca 2016 r. polityki odpowiedzialnej komunikacji z rodzicami i opiekunami oraz odpowiedzialnego włączania rodziców w wychowanie dzieci. Zadania: o Opracowanie i wdrożenie Przewodnika współdziałania z Warsaw Montessori School na rzecz dzieci. Strona 15 z 25

16 4.2. DZIAŁANIA SOB CDBWMS W 2014 R. Tabela 2. Działania planowane do wdrożenia w 2014 r. Działanie Okres realizacji Zaplanowane działania Terminy realizacji działań Opracowanie i Opracowanie wstępnej wersji wartości Rezultaty działań 1. Dokument Kodeks Etyczny Termin pomiaru rezultatów STAN REALIZACJI Zrealizowano w całości zgodnie z wdrożenie Dyskusja z pracownikami Kodeks etyczny na WWW oraz w założeniami. kodeksu 3.Opracowanie wersji docelowej wartości pakiecie dokumentów pracowniczych etycznego 4.Opracowanie materiałów promujących wartości Wyznaczenie oficera etyki Opracowanie systemu monitorowania naruszeń wartości 7.Przeszkolenie pracowników 8. System wartości na WWW Opracowanie i opracowanie ankiety ocen Ankieta ocen wraz z procedurą jej Zrealizowano w całości zgodnie z wdrożenie przedyskutowanie ankiety z zarządem i pracownikami przeprowadzania założeniami punkty 1-7. Trwa systemu ocen 3.Opracowanie ostatecznej wersji systemu ocen System ocen powiązany z podsumowanie 1 edycji ocen. pracowniczych 4. Opracowanie materiałów informacyjnych dla systemem wynagrodzeń powiązanego z pracowników o procedurze systemem 5.akceptacja systemu przez zarząd wynagradzania 6. przeszkolenie pracowników przeprowadzenie ocen podsumowanie 1 edycji Strona 16 z 25

17 Opracowanie i wdrożenie Przewodnika współdziałania z Warsaw Montessori School na rzecz dzieci opracowania zasad dotyczących dwustronności komunikacji 2. zapewnienie łatwego dostępu do informacji o usługach i produktach; rzeczowej i bezstronnej informacji; stworzenie poradników dotyczących działalności firmy i pedagogiki Montessori; 3. wypracowanie metod, technik i zasad współdziałania z rodzicami i włączania ich w edukację dzieci Zasady dotyczące komunikacji z inetresariuszami, w tym szczególnie z rodzicami 2. Zbiór materiałów i artykułów na stornie internetowej firmy 3. Przewodnik współdziałania z Warsaw Montessori School na rzecz dzieci Zrealizowano w całości zgodnie z założeniami punkty 1-2. Placówka jest w trakcie realizacji wypracowania metod, technik i zasad współdziałania z rodzicami. Wspieranie Przygotowanie i uczestnictwo w kształceniu dzieci i Potwierdzenie zrealizowania Zrealizowano w całości zgodnie z działań młodzieży w pedagogice Montessori - Synaj celu przez organizacje odbiorców założeniami. wolontariatu 2. Przygotowanie ozdób świątecznych i ciasteczek do wsparcia pracowniczego zbiórki pieniędzy dla Instytutu Głuchoniemych Realizacja akcji rozpowszechniania przygotowanych materiałów Zorganizowanie i przygotowanie paczek edukacyjnych w ramach akcji Caritas. 4. Wsparcie organizacyjne i finansowe Balu Charytatywnego Fundacji Św. Patryka Źródło: Plan Rozwoju CSR firmy oraz opracowanie własne na podstawie warsztatów z Zarządem Strona 17 z 25

18 4.3. EFEKTY REALIZACJI DZIAŁAŃ W 2014 R KODEKS ETYCZNY. SYSTEM WARTOŚCI BIZNESOWYCH I ETYCZNYCH Naszą misją jest kształcenie niezależnych i wartościowych obywateli świata poprzez pasję, oddanie i wychowanie do wartości. Wartością nadrzędną dla całej organizacji są dzieci i ich wychowanie w kanonie Montessoriańskich wartości tak by zapewnić im szczęście, nauczyć pewności siebie, kreatywności i ciekawości świata, tolerancyjności i otwartości, podejmowania decyzji i świadomych wyborów, oraz doceniania pracowitości i uporządkowanego sposobu myślenia. NASZE WYZWANIE To stałe podnoszenie jakości edukacji i udzielanego dzieciom wsparcia poprzez ciągłe podnoszenie standardów i jakości pracy kadry wychowawczej, tworzenie i doskonalenie dobrego otoczenia dla ich wzrostu i rozwoju (zapewnienie przyjaznego otoczenia szkoły, dostępności materiałów edukacyjnych najwyższej jakości itd.) oraz wsparcie ich środowiska rodzinnego (przekazanie wiedzy opiekunom i rodzicom na temat metody Montessori oraz technik i narzędzi kształcenia, tak by mogli świadomie współuczestniczyć w procesie edukacji i wychowania). CO CZYNI NAS UNIKALNYMI? indywidualne podejście, gdzie dziecko zawsze jest w centrum zainteresowania; bardzo wysokie standardy kształcenia; nauczanie zgodnie z metodą Montesorri nauczanie do wartości; program dwujęzyczny; bardzo dobrze wykwalifikowany, kreatywny i dwujęzyczny personel; oferta zajęć wakacyjnych; bardzo dobrze wyposażone klasy; lokalizacja. Strona 18 z 25 tel ,

19 NASI INTERESARIUSZE Dzieci dla których działamy! Rodzice, z którymi chcemy współpracować! Pracownicy naszych placówek, dzięki którym możemy realizować nasze cele! Dostawcy materiałów edukacyjnych którzy są dla nas inspiracją i pomocą! NASZE WARTOŚCI Jesteśmy przewodnikami dzieci. Chcemy by stały się one obywatelami świata. Uczymy je jak obserwować świat, by stać się jego aktywną częścią. Pokazujemy dzieciom jak stać się niezależnymi i kochającymi ludźmi, osobami. Dzielimy się wiedzą, pomagamy dzieciom budować ich samych poprzez umiejętne rozpoznanie ich uczuć i potrzeb. Zapewniany stabilne środowisko, takie, z którego mogą się uczyć i w którym mogą rozwijać swój potencjał. Kochamy uczyć. Stwarzamy możliwości. Sprawiamy, że dzieci kochają szkołę i naukę. Jesteśmy profesjonalistami. Wiemy jak nauczyć młodego człowieka świata. Dziecko jest zawsze w centrum naszej uwagi. Jesteśmy cierpliwi. Nie naciskamy i nie wymuszamy żadnych określonych zachowań na naszych podopiecznych. Szanujemy różnorodność kulturową. Respektujemy tradycje i kulturę każdej narodowości czy religii. Utrzymujemy postawę etyczną. We wszystkich naszych działaniach przestrzegamy podstawowych wartości etycznych i uznajemy zobowiązania wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy. Szanujemy prawo. Nasze działania są realizowane przy pełnym poszanowaniu prawa, ustanowionego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe. Nie dyskryminujemy. Wszystkie decyzje podejmowane są bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Jesteśmy zespołem. Dbamy o siebie nawzajem. Wspieramy dążenia do samorozwoju i doskonalenia swej wiedzy i umiejętności. Strona 19 z 25 tel ,

20 Niesiemy pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują. Budujemy i dajemy zaufanie sobie nawzajem oraz naszym podopiecznym. Jesteśmy lojalni i oddani. Dbamy o dobre imię placówki. Pracujemy dla dzieci i ich opiekunów. Jesteśmy uczciwi, zawsze i w stosunku do każdego. Jesteśmy prawdomówni. Jesteśmy elastyczni, co przejawia się w chęci pomocy i lojalności. W miarę swoich możliwości staramy się dopasować do potrzeb naszych podopiecznych i ich opiekunów oraz członków naszego zespołu. Przejawiamy szacunek. Zawsze odnosimy się do siebie z szacunkiem. Zawsze szanujemy naszych podopiecznych i ich prawo do wyrażania własnej woli, własnych uczuć i własnych potrzeb. Przejawiamy empatię i zrozumienie dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Mamy poczucie humoru i staramy się zawsze być uśmiechnięci. Optymistycznie patrzymy na świat i tego też uczymy naszych podopiecznych. Jesteśmy punktualni. Szanujemy czas innych. Punktualnie wywiązujemy się z powierzonych obowiązków. Współpracujemy. Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy. Nie rywalizujemy. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Dbamy o prawidłową komunikację. Zarówno w zespole, jak i z naszymi interesariuszami zewnętrznymi. Dbamy o właściwą komunikację i dobre relacje z dziećmi i ich opiekunami. Przejawiamy zaangażowanie. Chcemy działać na rzecz naszej placówki, chcemy włączać się w jej życie i chcemy włączać w nie naszych podopiecznych i ich opiekunów. Zachowujemy poufność. Wszystkie rozmowy z podopiecznymi i ich opiekunami objęte są klauzulą poufności. Nie plotkujemy o sobie nawzajem. Funkcjonujemy w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, minimalizujemy swoje negatywne oddziaływanie na środowisko. Strona 20 z 25 tel ,

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo