1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;"

Transkrypt

1 Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata (KM RPO WM ) Komisja wyborcza wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata informuje, że na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata (KM RPO WM ) zgłoszeni zostali następujący kandydaci: 1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; 1.1. Imię i nazwisko Kandydata na członka KM RPO WM Hubert Pasiak Kandydat Hubert Pasiak jest członkiem Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji (była również członkiem I i II kadencji). Z ramienia MRDPP jest członkiem Mazowieckiej Rady Ekonomii Społecznej. Pracuje aktywnie w działaniach Rady dla dobra mazowieckich organizacji pozarządowych, czego przejawem było m.in. - udział w pracach Podzespołu nr 3 przygotowującego projekt RPO WM , - udział w spotkaniach Mazowieckiego Forum Terytorialnego oraz pracach wielu innych zespołów i grup roboczych, - udział w komisjach wyboru projektów. W latach r. pracował w Regionalnym Ośrodku EFS w Siedlcach, początkowo jako doradca kluczowy i animator, a od 2012 r. był jego kierownikiem. W działalności animacyjnej Ośrodka koncentrował się na budowaniu partnerskich relacji administracji publicznej i sektora organizacji pozarządowych. Uczestniczył w powstaniu kilkudziesięciu organizacji pozarządowych na obszarze subregionu siedleckiego, z większością których stale współpracuje. W swoim dorobku ma również zbudowanie wielu partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju (w tym partnerstwa publiczno-prywatnospołeczne, np.: partnerstwo na rzecz szlaku kulinarnego Mazowiecka Micha Szlachecka, partnerstwo trzeźwościowe, partnerstwo przyrodnicze, partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarki społecznej, partnerstwo na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Mordy i inne). Hubert Pasiak jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. Jest inicjatorem szeregu działań SOKIAL, ukierunkowanych na wzmocnienie III sektora w województwie mazowieckim, przede wszystkim na obszarze subregionu siedleckiego. W okresie Stowarzyszenie SOKIAL współrealizuje projekt Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim, w którym kandydat pełni funkcję konsultanta dla podmiotów ekonomii społecznej (więcej informacji m.in. na stronie Natomiast w okresie stowarzyszenie współrealizuje projekt pt.: Mazowiecka Liga Organizacji Pozarządowych (więcej informacji: Stowarzyszenie SOKIAL jest aktualnie ambasadorem programu FIO Mazowsze Lokalnie (www.mazowszelokalnie.pl).

2 Ponadto Hubert Pasiak jest prezesem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (od grudnia 2013 r.), członkiem Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego NIWA w Krzesku Królowa Niwa oraz druhem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku Królowa Niwa. W w/w organizacjach i wielu innych, funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego, uczestniczy w pisaniu wniosków o dotacje oraz realizacji projektów, w tym dotyczących edukacji przyrodniczej i regionalnej, dofinansowanych ze źródeł krajowych i funduszy strukturalnych. Kandydat od lat aktywnie pracuje na rzecz ochrony środowiska oraz zwiększenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Jest pomysłodawcą i animatorem partnerstwa przyrodniczego, składającego się z podmiotów samorządowych, pozarządowych i gospodarczych z terenu woj. mazowieckiego i lubelskiego. Współdziała z organizacjami przyrodniczymi, w szczególności Stowarzyszeniem Grupa Ekologiczna, organizuje spotkania edukacyjne, wizyty studyjne, itd. Bogate doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów unijnych, w tym dofinansowanych z EFS kandydat wykorzystuje nie tylko w organizacjach pozarządowych. Od lutego 2015 r. jest Zastępcą Wójta Gminy Wodynie, gdzie m.in. koordynuje powstanie Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Ponadto w latach , jako pracownik Urzędu Gminy Zbuczyn był koordynatorem projektu pt.: Nowe kwalifikacje zawodowe dla rolników z Gminy Zbuczyn, realizowanego w ramach Działania 2.3 ZPORR oraz uczestniczył w realizacji projektu Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Zbuczyn jako przykład korzyści z integracji europejskiej, realizowanego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC Hubert Pasiak posiada wykształcenie, które predestynuje go do kandydowania do Komitetu Monitorującego RPO WM W 2007 r. ukończył jednolite magisterskie dzienne studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: politologia, specjalność: polityka społeczna). W 2007 r. Hubert Pasiak ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Gospodarką Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, zaś w 2011 r. Podyplomowe Studia Akademia Menedżerów III Sektora (Collegium Civitas). Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Anna Tarkowska Kandydatka na zastępcę członka KM, Anna Tarkowska na co dzień pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Platerowie, gdzie jest kierownikiem oraz przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego. Od 2010 r. jest wiceprezesem Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Edo w Siedlcach, a od roku 2011 prezesem Stowarzyszenia Lokalnych Aktywistów B, od października 2014 r jest członkiem Wschodniego Stowarzyszenia Rozwoju. Aktywnie pracuje na rzecz ochrony środowiska oraz zwiększenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Współdziała z organizacjami przyrodniczymi, w szczególności Stowarzyszeniem Grupa Ekologiczna, organizuje spotkania edukacyjne, wizyty studyjne, itd. Pracowała przy wielu projektach skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (koordynowanie, doradztwo). Od 2009 roku jest koordynatorem projektu Aktywizacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych w gminie Platerów. Od marca 2011 roku do stycznia 2013 roku była doradcą kluczowym w projekcie Tu też jest praca, podczas którego założone zostały trzy spółdzielnie socjalne, była koordynatorem projektu Aktywna kobieta to szczęśliwa kobieta. Animuje aktywność społeczności lokalnych, inicjuje powstawanie organizacji pozarządowych,

3 pomaga w tworzeniu środowiska przychylnego współpracy międzysektorowej na obszarze Miasta Łosice (tworzenie partnerstw). Zawodowo związana jest z GOPS w Platerowie. Pod jej wodzą również ośrodek staje się lokalnym centrum animowania aktywności społecznej osób i grup, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzi szkolenia z zakresu coachingu oraz ekonomii społecznej. Anna Tarkowska ukończyła Podyplomowe Studium Coachingu Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, studia podyplomowe Szkoła Menadżerów Trzeciego Sektora Collegium Civitas w Warszawie czy studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Gospodarką Społeczną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata Grupa EkoLogiczna, KRS , Siedlce, Józefa Ignacego Kraszewskiego 24 Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych udzielających poparcia 1) Stowarzyszenie Aktywni na Plus, KRS , Siedlce, ul. Wiejska 16, 2) Stowarzyszenie Dolina Świdra, KRS , Seroczyn, ul. Siedlecka 11, 3) Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Klub Ludzi Twórczych, KRS , Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 3, 4) Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica, KRS 1/2011 rejestr Starosty Siedleckiego, Oleśnica, 5) Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Kornel, KRS , Zbuczyn, Borki Wyrki 17, 6) Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, KRS , Krzesk, Stary Krzesk 62, 7) OSP w Rudniku Małym, KRS 27816, Seroczyn, Rudnik Mały 13, 8) Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe Razem, KRS , Zbuczyn, Czuryły 44, 9) Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, KRS , Krzesk, Krzesk-Królowa Niwa 45, 10) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, KRS , Wodynie, ul. Siedlecka 41, 11) Stowarzyszenie Widzimisię, KRS , Siedlce, ul. Młynarska 7/25. Informacja dotycząca: a) określenia przez kandydata najważniejszych zagadnień związane z pełnieniem z udziałem w pracach KM; b) oświadczenia, iż kandydaci zgadzają się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego ad. a) nie dotyczy, ad. b) Kandydaci zgadzają się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego 2. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej właściwej ze względu na przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętej RPO WM Imię i nazwisko Kandydata Zygmunt Kondraciuk

4 Od roku 1997 byłem członkiem Uczniowskiego Klubu Sportowego Żbik działającym w Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wyrkach, od roku 2004 do 2010 byłem jego prezesem Od roku roku pełniłem funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Kulturalno- Oświatowym Kornel działającym przy Niepublicznym Zespole Szkół w Borkach Wyrkach. Głównym celem stowarzyszenia było prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej. Jako stowarzyszenie pozyskiwaliśmy środki na prowadzenie działalności z programów unijnych Od roku 2010 należę do Związku Harcerstwa Polskiego gdzie pełniłem funkcję drużynowego, od roku 2012 członka Komendy Hufca w Siedlcach, od roku 2013 zostałem wybrany na Komendanta Hufca Podlasie w Siedlcach funkcję tą pełnie do chwili obecnej. W listopadzie 2014 roku zostałem członkiem Komendy Chorągwi Mazowieckiej ZHP. Znam specyfikę działalności i potrzeby stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Od 1995 roku podjąłem pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Borkach Wyrkach w pracy poza wykonywaniem czynności zawodowych byłem wieloletnim opiekunem Samorządu Uczniowskiego, członkiem i Prezesem Sportowego Klubu Uczniowskiego Żbik, członkiem Rady Szkoły, społecznym zastępcą dyrektora szkoły, w roku 2010 założyłem Drużynę Harcerską, której byłem drużynowym. W trakcje wykonywania pracy zdobywałem kolejne szczeble awansu zawodowego, aż do uzyskania tytuł nauczyciela dyplomowanego. Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Katarzyna Kossakowska Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, KRS , Płock, ul. Krótka 3a Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych udzielających poparcia

5 1) Federacja Organizacji Pozarządowych Pomocni Mazowszu, KRS , Płock, ul. Krótka 3a, 2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce, KRS , Ostrołęka, ul. Kościuszki 21, 3) Fundacja KSK, KRS , Warszawa, ul. Nowolipie 10 lok. 58, 4) Samodzielne Koło Terenowe nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce, KRS , Ostrołęka, ul. Koszarowa 3, 5) Samodzielne Koło Terenowe nr 21 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, KRS 12218, Warszawa, ul. Polinezyjska 10a, 6) Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Przystań, KRS , Siedlce, ul. Reymonta 2a, 7) Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS, KRS , Siedlce, ul. Kurpiowska 3, 8) Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych Mgiełka, KRS , Stok Lacki, ul. Siedlecka 277, 9) Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, KRS , Płock, ul. Wyszogrodzka 1a, 10) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Lipsko, KRS 98368, Lipsko, ul. Rynek 16. Informacja dotycząca: a) określenia przez kandydata najważniejszych zagadnień związane z pełnieniem z udziałem w pracach KM; b) oświadczenia, iż kandydat zgadza się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego ad. a) nie dotyczy, ad. b) nie dotyczy Imię i nazwisko Kandydata Rafał Kończyk ekspert ds. integracji społecznej w PO KL, doktorant w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, magister europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz magister w Akademii Obrony Narodowej. W latach pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej (w ramach swoich obowiązków podejmował działania na rzecz włączenia społecznego, działania w zakresie tworzenia warunków do lepszej edukacji i przeciwdziałania bezrobociu jak i rozwoju przedsiębiorczości), a od 2009 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu Mazowieckiego Leader a. Od 2013 roku jest prezesem Fundacji Woda i Energia. Członek Grupy Roboczej ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek zespołu ds. operacjonalizacji narzędzia Community Led Local Development powołanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

6 Prelegent/moderator/uczestnik wielu konferencji i seminariów, zarówno krajowych jak i międzynarodowych dotyczących zagadnień integracji społecznej, włączenia społecznego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji i zatrudnienia. Aktywność w organizacjach pozarządowych, w tym działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich jak LGD Kapitał-Praca-Rozwój; LGD Ziemi Mińskiej, Polska Sieć Lokalnych Grup Działania, Związek Stowarzyszeń ML czy Ochotnicze Straże Pożarne. Posiada doświadczenie trenerskie. Wśród zainteresowań można wymienić zdrową kuchnię, piłkę nożną i narciarstwo. Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Bożena Kalinowska Przebieg dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym: 1. Polskie stowarzyszenie ekspertów i asesorów funduszy Unii Europejskiej, Członek-założyciel, Udział w pracach Stowarzyszenia - wspieranie instytucji systemu absorpcji w budowaniu rozwiązań o charakterze systemowym oraz praca nad zmianami w kierunku: - zunifikowania praw i obowiązków eksperta na wszystkich poziomach programów krajowych i regionalnych poprzez opracowanie wytycznych dotyczących relacji ekspertów i instytucji uczestniczących w naborze i ocenie projektów - wprowadzenia kodeksu etycznego pracy eksperta - dopracowania transparentności mechanizmów wyboru asesora do oceny wniosków o dofinansowanie - uczestnictwo w wypracowaniu zmian i propozycji, które dotyczą ekspertów 2. Stowarzyszenie miłośników sieci komputerowych i Internetu Nasz LAN, Członek Zarządu, Vice Przewodnicząca, Skarbnik, m.in. - wspomaganie budowy sieci komputerowych - popularyzacja Internetu wśród społeczeństwa - podnoszenie poziomu edukacji społeczeństwa w dziedzinie informatyki i Internetu - integrowanie lokalnych społeczności - zapewnienie członkom usługi dostępu do Internetu - inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej - prowadzenie działalności edukacyjnej - współpraca z innymi przedsiębiorstwami w ww. zakresie 3. Stowarzyszenie Project Management Polska (IPMA) - Realizacja prac zw. z marketingiem IPMA World Congress 4. Fundacja E-misja doradca społeczny w zakresie rozwoju działalności 5. Stowarzyszenie Grupa MARKI doradca społeczny w zakresie rozwoju działalności simy kompetencje cyfrowe społeczeństwa Doświadczenie jako ekspert, asesor, konsultant w programach m.in.: 1. Ekspert Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (Mechanizm Norweski EOG); Edukacja, badania, współpraca międzynarodowa; projekty realizowane m.in. przez polskie organizacje pozarządowe

7 2. Ekspert Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Centrum Projektów Europejskich, Program realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) stanowi kontynuację i rozszerzenie współpracy w obszarach przygranicznych trzech państw. Współpraca między administracją lokalną i regionalną, różnymi instytucjami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i osobami w regionie objętym programem wymaga usprawnienia w celu realizacji i pełnego wykorzystania potencjału społecznego i gospodarczego regionu. Celem programu jest zachęcanie do podejmowania lokalnych inicjatyw i wspieranie ich w różnych dziedzinach wśród osób i wspólnot sąsiadujących obszarów przygranicznych w celu budowania dobrych relacji i tworzenia podstaw dla dalszego rozwoju współpracy. Priorytety programu: Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego; Poprawa jakości życia; Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych projekty realizowane m.in. przez polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe 3. Ekspert Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ecorys. Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie w ramach Funduszu udzielane jest na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. OBSZARY: Edukacja obywatelska, Działania kontrolne, Partycypacja w polityce publicznej. Projekty dot. wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i praw człowieka, zrównoważonego rozwoju. 4. Ekspert Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug, Stow. Samorządów Euroregionu Bug, Priorytet 1.: transfer wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych Priorytet 2.: promowanie rozwoju regionalnego i lokalnego na obszarze Zawiązku Transgranicznego Euroregionu Bug Priorytet 3.: zapewnienie rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji Priorytet 4.: współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach projekty realizowane m.in. przez i na rzecz polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych 5. Ekspert Komisja Europejska, Generalna Dyrekcja Przedsiębiorczości i Przemysłu, Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP) Bruksela, 6. Ekspert Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (RPO WM), 7. Ekspert Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 8. Ekspert PARP, POIG Działanie 1.4, 4.1, 4.4 (B+R oraz inwestycje) 9. Ekspert - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 (Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej) oraz 8.2 (Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 10. Ekspert w proj. Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, działania 1.4 "Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką"; 11. Ekspert w Żywność i żywienie w XXI w.- wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego Politechnika Łódzka. Inne doświadczenia: 1. PIAP-ScienTech sp. z o.o, Wiceprezes Zarządu

8 2. PIAP, Główny specjalista/kierownik Projektów Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata Mazowiecki Leader, KRS , Warszawa, al. Wyścigowa, nr 4C, lok. 65 Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych udzielających poparcia 1) Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach, KRS , Górki, ul. Ks. J. Poniatowskiego 123, 2) Ochotnicza Straż Pożarna w Dębem Wielkim, KRS , Dębe Wielkie, ul. Strażacka 1, 3) Ochotnicza Straż Pożarna w Cygance, KRS 18273, Cyganka, ul. Strażacka 26, 4) Mazowieckie Stowarzyszenie Edukacyjne, KRS , Warszawa, ul. Postępu 13 lok. 6, 5) Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej, KRS , Tłuszcz, ul. Warszawska 4, 6) Fundacja Subvenio, KRS , Warszawa, ul. Grochowska 186/70, 7) Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrzejniku, KRS , Jędrzejnik 128a, 8) Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie, KRS 22571, Ruda, ul. Szkolna 1, 9) Fundacja Woda i Energia, KRS , Warszawa, 10) Stowarzyszenie Kapitał Praca Rozwój, KRS , Sielce, ul. Świętojańska 4 loki 5, 11) Stowarzyszenie Aktywnej Innowacji Społecznej, KRS , Mińska Maz., ul. 1-go PLM Mazowsze 5/14. Informacja dotycząca: a) określenia przez kandydata najważniejszych zagadnień związane z pełnieniem z udziałem w pracach KM; b) oświadczenia, iż kandydat zgadza się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego ad. a) Aktywne reprezentowanie organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym ad. b) nie dotyczy Imię i nazwisko Kandydata Małgorzata Makowska Absolwentka Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowej Akademii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Od 2002 roku pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej jako koordynator, kierownik projektów. Bardzo dobra znajomość pracy metodą projektową - realizacja 14 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (PAFW, FSB, Trust for Civil Society, środki przedakcesyjne, Transition Facility, fundusze strukturalne , ), w tym zarządzanie finansami, planowanie prac zespołu, szkolenia wewnętrzne, opracowywanie materiałów szkoleniowych i publikacji (Autorka materiałów szkoleniowych z zarządzania projektami, redaktorka/współautorka: praca zbiorowa "Obywatele i Samorząd Lokalny" (opracowanie), praca zbiorowa Menedżer w urzędzie, Sprawny samorząd, materiały szkoleniowe (redakcja Małgorzata Makowska), praca zbiorowa "Zarządzanie relacjami z klientem. Zarządzanie zasobami ludzkimi" (redakcja Małgorzata Makowska)

9 Duże doświadczenie w zarządzaniu projektami szkoleniowymi, doradczymi i badawczymi. Główne zagadnienia to: współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi, profesjonalizacja zarządzania gminą/powiatem oraz edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych. Największe przedsięwzięcia z ww. obszarów to: projekt grantowy dla szkół na realizację programów rozwojowych 70 szkół (SPO RZL), projekt szkoleniowo doradczy dla 800 JST z całej Polski dotyczący tworzenia i wdrażania gminnych planów przeciwdziałania narkomanii (Transition Facility), realizacja projektu szkoleniowo doradczego dla ponad 300 samorządów z całej Polski dotyczącego profesjonalizacji zarządzania urzędem (POKL). Dodatkowe doświadczenie: - p.o. dyrektora biura FRDL ( ) - członek Komitetu Monitorującego POPT od 2011r. - szkoła reprezentacji NGO ( ) - trener szkoleń z zarządzania projektami ( ) - asystent audytora badającego zlecania zadań publicznych w trybie UDPPiW (wolontariat 2014). Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Michał Wójcik Absolwent Wydziału Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Handlu i Prawa Łazarskiego, Studia podyplomowe w Collegium Varsoviense Audyting energetyczny. im. Ryszarda 3. Od 2007 r. pracownik FRDL, najpierw jako koordynator działu szkoleń, następnie Kierownik kilku projektów unijnych, obecnie Z-ca Dyrektora FRDL Centrum Mazowsze 4. Kierownik, zrealizowanych projektach fundacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wspierających samorządy lokalne, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne, edukacje m.in. ekspert w projekcie Przejrzysta Polska Program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych oraz Kierownik w projekcie Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego 5 JST, koordynator projektu - Szkoła Równych Szans 5. Organizator wielu szkoleń, konferencji i seminariów skierowanych do administracji centralnej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych. 6. Opiekuj merytoryczny Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego które istnieje od 1996r. oraz Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego. 7. Asystent audytora badającego zlecania zadań publicznych w trybie UDPPiW (wolontariat 2014). Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, KRS 52000, Warszawa, ul. Żurawia 43 Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych udzielających poparcia 1) Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, KRS , Warszawa, ul. Strzelecka 3/12

10 2) Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY, KRS , Obryte 105a, 3) Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, KRS , Warszawa, ul. Marszałkowska 6/6, 4) Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych, KRS , Warszawa, 5) Fundacja Instytut Spraw Publicznych, KRS , Warszawa, 6) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, KRS , Warszawa 7) Stowarzyszenie Europa i My, KRS , Grodzisk Mazowiecki, 8) Fundacja Fundusz Współpracy, , Warszawa, 9) Stowarzyszenie Lepsze Dziś, KRS , Legionowo, 10) Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej, KRS , Legionowo, ul. Wrzosowa 28, 11) Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS, KRS297627, Legionowo, ul. Orląt Lwowskich 8 Informacja dotycząca: a) określenia przez kandydata najważniejszych zagadnień związane z pełnieniem z udziałem w pracach KM; b) oświadczenia, iż kandydat zgadza się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego ad. a) nie dotyczy ad. b) nie dotyczy Imię i nazwisko Kandydata Wojciech Szymalski XII.2003-II.2004, I.2007-dziś Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, Warszawa, Polska wiceprezes, koordynator projektów, obserwator zrównoważonego rozwoju - koordynator projektu LIFE+ Dobry klimat dla powiatów oraz ADAPTCITY - ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu w polityce samorządów: debaty, konferencje, szkolenia - analizy środowiskowe i społeczne, badania w zakresie wskaźników zrównoważonego rozwoju - obserwacja zrównoważonego rozwoju Mazowsza ( ) w ramach sieci obserwacyjnej InE w zakresie: transport, urbanizacja, energetyka, ochrona przyrody - odbyte szkolenia z zakresu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, moderacji, fundraisingu, narzędzi gogle IV.2004-VIII.2013 Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, ul. Nowogrodzka 46 lok. 6, Warszawa, Polska prezes, wiceprezes, skarbnik, koordynator projektów: Centrum Zrównoważonego Transportu ( ), Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych (2005), Koalicja na rzecz zrównoważonego transportu (2006), LINK Europejskie Forum Pasażerskich Przewozów Intermodalnych (międzynarodowy projekt 6PR, ), SUSTRANS współpraca na rzecz efektywności energetycznej transportu w krajach wyszehradzkich ( ) - analiza systemów transportowych oraz polityki inwestycyjnej w transporcie, w tym kosztów zewnętrznych transportu i oddziaływania na środowisko

11 - udział i organizacja procesów konsultacji społecznej - przygotowanie wniosku inwestycyjnego dla kolei lokalnych (GEF) - członek Mazowieckiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (do dziś!) - uczestnik Mazowieckiego Forum Terytorialnego X.2005-VI.2010 Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, Polska doktorant (nauczyciel akademicki) - uzyskany tytuł doktora Nauk o Ziemi w grudniu 2012 roku, koordynator projektów - programy edukacyjne w zakresie rozwoju, planowania i administracji regionalnej - przygotowywanie i ewaluacja programów edukacyjnych - badania i poszukiwania materiałów źródłowych dla potrzeb wystaw międzynarodowych Ważniejsze inne prace: 2014 Na zlecenie Centrum Aktywności Lokalnej przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego dotyczącego sieci dróg rowerowych na terenie miasta Zielonka 2014, Cykl 7 artykułów Prawo Lewisa-Mogridge a w Warszawie na portalu zm.org.pl i innych 2013, Cykl 15 artykułów Oblicza Energiewende na portalu chronmyklimat.pl i innych 2012, Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmian klimatu raport otwarcia, Instytut na rzecz Ekorozwoju, współautor: Ewa Ryłko, Warszawa 2011, Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie, przygotowanie eksperckie w ramach prac PKE OM 2011, Rola autobusów w ochronie atmosfery, IV konferencja transportu drogowego Publiczny, ekologiczny transport zbiorowy, Legnica, maj , Dlaczego internalizacja kosztów zewnętrznych w Polsce nie wspiera kolei?, raport ekspercki kampanii Tiry na tory, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2010, Case study dotyczące implementacji i wdrożenia w Polsce dyrektywy 1999/94/EC, Institute for European Environmental Policy, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Ecologic i inni 2009, Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze miasta stołecznego Warszawy do roku 2035, WYG International (jako członek zespołu część opracowania dotycząca inwentaryzacji miejsc parkingowych), Warszawa 2009, Problemy wdrażania zrównoważonego transportu w Polsce, Barometr zrównoważonego rozwoju 2008/2009, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2008, An Attempt to Evaluate the Level of External Costs Internalisation in Poland w: Passenger Intermodality - Current Frameworks, Trends and Perspectives, Studies on Mobility and Transport Research, Gronau Werner (red.), s , Koncepcja rewitalizacji przewozów kolejowych na linii Piła-Wałcz, Zielone Mazowsze członek zespołu wykonawczego (koordynator i analityk badań kordonowych) pod kier. Stanisława Biegi 2006, Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu w Polsce próba oceny postępów, Zielone Światło, nr 9 - zima 2006, s. 4-6, Centrum Zrównoważonego Transportu, Zielone Mazowsze 2006, Wstępna analiza wykonalności pierwszej linii Lekkiej Kolei Miejskiej Tychy-Katowice- Sosnowiec, konsorcjum Zielone Mazowsze i Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego członek zespołu wykonawczego pod kier. Stanisława Biegi Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Kamila Musiatowicz

12 Od VI dziś Fundacja alter eko - Prezes Fundacji, koordynator projektu EOG Kontrola obywatelska wdrożenia zapisów ustawy o odpadach ; - Członek Komisji Dialogu Społecznego ds. środowiska przyrodniczego i edukacji; - Trener szkoleń, w szczególności poświęconych tematom: gospodarka odpadowa, zrównoważony rozwój, ochrona klimatu: "Akademia liderów zrównoważonego rozwoju", " Zrównoważony rozwój jako wypadkowa podstawowych założeń polityki ekologicznej", Gospodarka odpadowa w świetle nowych przepisów, Gospodarka odpadowa ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych ZSEE, Źródła zanieczyszczeń powietrza w Polsce, ich przyczyny i skutki ; - Współautor programu Odzyskomania program zbiórki elektroodpadów dedykowany placówkom oświatowym. Od III dziś Stowarzyszenie Zielone Mazowsze - Krajowy koordynator międzynarodowego projektu "Klimat bez sadzy" - Ekspert ds. ochrony powietrza: Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza przy Ministerstwie Środowiska; Członek Koalicji Klimatycznej; Autor i trener szkoleń, w szczególności poświęconych ochronie klimatu, m.in.: "LEZ- Strefy Ograniczonej Emisji", "Wpływ pyłów zawieszonych na stan środowiska" ; Autor audycji radiowych i telewizyjnych dot. ochrony klimatu, niskiej emisji i ochrony powietrza. Od II 2008 do III 2011 Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody - Kierownik działu merytorycznego, koordynator projektów ds. edukacji ekologicznej, m.in. Zielone światło dla edukacji ekologicznej, Więcej drzew dzięki Tobie, Ochrona źródeł wody, Zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów Natura 2000 ; - Ekspert ds. środowiska przyrodniczego członek Komisji Dialogu Społecznego ds. środowiska przyrodniczego; - Trener szkoleń i warsztatów edukacyjno-ekologicznych na temat gospodarki odpadowej, energii przyjaznej środowisku, zrównoważonego rozwoju, gatunków chronionych; - Autor ponad 40 artykułów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej publikowanych na łamach czasopism branżowych, m.in. w Przyrodzie Polskiej ; Ważniejsze inne prace: - Członek komisji konkursowej Aktywni dla czystego powietrza przy Ministerstwie Środowiska; - Trener cyklu szkoleń dla UTW "Moja planeta bez elektroodpadów"; - Trener cyklu szkoleń "Edukacja ekologiczna w kontekście zrównoważonego rozwoju ; - Trener cyklu szkoleń Zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów Natura 2000 odnośnie prac ZWL w ramach przygotowań PZO ; - Prelegent dwudniowej ogólnopolskiej konferencji Zielony Certyfikat Placówka Oświatowa jako Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju ; - Prelegent Zielonego Kongresu Samorządowego, temat: Transport i mobilność ; - Prelegent konferencji Propozycje zmian prawnych, mające na celu poprawę jakości powietrza w Polsce ; - Autor publikacji i raportów: Kodeks świadomego gospodarza przewodnik po odpadach, Kodeks świadomego mieszczucha przewodnik po odpadach, Ekoquest współczesna forma

13 edukacji ekologicznej, Rola zieleni miejskiej w kontekście zanieczyszczenia powietrza, Mała retencja i jej rola w przyrodzie, Opakowanie drugie wydanie, Strefy LEZ wytyczne dla samorządów. Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, KRS , Warszawa, ul. Nabielaka 15 lok. 1 Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych udzielających poparcia 1) Fundacja Rolniczej różnorodności biologicznej AGRINATURA, KRS , Zaręby Kościelne, 2) Fundacja Alter Eko, KRS , Warszawa 3) Fundacja Client Earth, KRS , Warszawa 4) Centrum Zrównoważonego Transportu, KRS , Warszawa, 5) Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej-Młodzi Razem, KRS , Grzybów, 6) Fundacja Pole Dialogu, KRS , Warszawa, 7) Stowarzyszenie GRABO, KRS , Grabów n. Pilicą, 8) Fundacja Greenmind, KRS , Warszawa, 9) Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny, KRS , Warszawa, 10) Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, KRS , Warszawa, 11) Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, KRS , Płock, 12) Społeczny Instytut Ekologiczny, KRS 83414, Warszawa, 13) Fundacja Strefa Zieleni, KRS , Warszawa 14) Towarzystwo Przyrodniczo-Edukacyjne, KRS , Siedlce, 15) Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, KRS , Warszawa. Informacja dotycząca: a) określenia przez kandydata najważniejszych zagadnień związane z pełnieniem z udziałem w pracach KM; b) oświadczenia, iż kandydat zgadza się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego ad. a) - wsparcie projektów mających na celu ograniczenie niskiej emisji z mieszkalnictwa i transportu; - tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich, głównie związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii; - zapewnienie odpowiedniej jakości usług publicznych także poza aglomeracją warszawską, w tym usług transportu publicznego, edukacyjnych, energetycznych; - wspieranie procesów partycypacji społecznej na poziomie lokalnym; - ograniczenie skali ubóstwa, w tym ubóstwa energetycznego. ad. b) Kandydaci zgadzają się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego

14 3. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji 3.1. Imię i nazwisko Kandydata Karolina Cyran-Juraszek Karolina Cyran Juraszek jest związana z sektorem organizacji pozarządowych od 16 lat, od 5 lat w zespole FRSO. Posiada doświadczenie menadżerskie (była członkiem zarządu SYNAPSIS, kierowała programami, dyrektorowała, zarządzała wieloma projektami, w tym ze środków unijnych IW EQUAL, POKL oraz PO FIO). W tym ostatnim, wypracowała narzędzie Prove it PL! którego jest współautorem w części finansowej. Największym sukcesem było utworzenie miejsca pracy dla dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu Partnerstwo dla Rain Mana fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL. Od 8 lat w pierwszym w Polsce PS, pracuje 24 dorosłe osoby z autyzmem. Projekt został nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS i Europejska Nagroda Przedsiębiorczości2007. Obecnie Karolina Cyran Juraszek jest trenerem, konsultantem, doradcą dla wielu organizacji zajmujących wspieraniem i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorczości społecznej. Pracuje także nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz III sektora i ES. Przez dwa lata planowała i kierowała projektem systemowym, którego celem było stworzenie Zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Bierze udział w pracach SKES. Włączyła się w pracę Grupy Strategicznej przygotowującej KPRES, gdzie opracowała część finansową dla Programu wraz z narzędziem kalkulacyjnym. Jest od 5 lat ekspertem społecznym w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii wolontariat pracowniczy (ARF) oraz w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (FISE). W 2014 roku została członkiem Komitetu Sterująco Monitorującym FIO i reprezentuje w nim sektor obywatelski. Jest ekspertem niezależnym w Komitecie Akredytacyjnym OWES powołanym we wrześniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pracującym nad jakością infrastruktury wsparcia PES w ramach systemu Akredytacji. Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Cezary Miżejewski Cezary Miżejewski, działa w organizacjach pozarządowych od 1981 (stowarzyszenie Związek Młodzieży Demokratycznej). Potem dłuższy okres, który nazwalibyśmy dzisiaj działaniem w organizacjach nieformalnych. Po 1990 działacz związków zawodowych. W 1999 był współzałożycielem Związku Zawodowego Konfederacja Pracy, zrzeszającego pracowników supermarketów.

15 Od 2002 do 2009 urzędnik państwowy, a następnie znów członek organizacji obywatelskich. Kieruje Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych. Jest członkiem zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, członek Komitetu Wykonawczego Polskiej Sieci EAPN (Europejska Sieć Przeciw Ubóstwu). Jest również członkiem stowarzyszenia Obywatele Obywatelom w Łodzi i Stowarzyszenia Animacji Lokalnej Arkona w Byczynie. Jest członkiem i pracownikiem spółdzielni socjalnej Opoka w Kluczach, która otrzymała w 2014 roku tytuł Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego Roku. Jako radca Ministra Rozwoju Regionalnego pracował nad Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (szczególnie Priorytet VII). Od dwóch lat współtworzył jako kluczowy lider procesu Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Obydwa Programy przyjęła Rada Ministrów w zeszłym roku. Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, KRS , Warszawa, ul. Kłopotowskiego 6 lok 59/60 Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych udzielających poparcia 1) Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, KRS , Warszawa. Informacja dotycząca: a) określenia przez kandydata najważniejszych zagadnień związane z pełnieniem z udziałem w pracach KM; b) oświadczenia, iż kandydat zgadza się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego ad. a) Najistotniejszym zadaniem jest czuwanie nad zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów zwłaszcza w części odnoszącej się do aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej. Ważnym zadaniem będzie konsultowanie realizacji RPO z podmiotami ekonomii społecznej w tym organizacjami pozarządowymi, zbieranie uwag i wniosków i przekazywanie ich po dyskusji na Km dla Instytucji Zarządzającej. ad. b) Kandydaci zgadzają się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji 3.2. Imię i nazwisko Kandydata Wojciech Piętka Z sektorem pozarządowym związany od listopada 2001 roku. Od 2002 roku do chwili obecnej członek Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS.

16 Wieloletni Członek Komisji dialogu społecznego ds. niepełnosprawności oraz Komisji dialogu społecznego ds. poradnictwa specjalistycznego przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Od do chwili obecnej zatrudniony w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako Koordynator merytoryczny Punktów Informacyjno-Doradczych w projekcie Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach Od do zatrudniony w Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji, pełnione funkcje: pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, koordynatora Centrum Informacyjnego dla osób niepełnosprawnych, koordynatora działu informacji Centrum Integracja, koordynatora Infolinii Integracji , koordynator działu Centrum Integracja w magazynie Integracja, koordynatora programów Integracja przez Informację oraz Jestem Aktywny! Zdobywam Prace! finansowanych ze środków PFRON Brał udział w tworzeniu i realizowaniu szeregu projektów realizowanych przez Stowarzyszenie. Prowadził szereg szkoleń na temat uprawnień osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej, warsztatów dla dzieci i dorosłych na temat wrażliwości na niepełnosprawność. Twórca szeregu artykułów nt. uprawnień osób niepełnosprawnych zamieszczanych w magazynie Integracja i na portalu Biuro Porad Obywatelskich Centrum Informacji Społecznej CIS Współtwórca projektu PHARE ACCESS, dotyczącego prowadzenia poradnictwa obywatelskiego w społecznościach lokalnych. Prowadzone szkolenia: - dla repatriantów i ich rodzin w ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną - dla osobistych asystentów osób Niepełnosprawnych, oraz doradców socjalnych w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego - dla doradców w Ośrodkach Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PFRON - dla Osób Niepełnosprawnych w ramach kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancienie-Jeziorna - szkolenia wewnętrzne dla pracowników Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji (min dla Kancelarii Prezydenta RP, Lasów Państwowych, Urzędu miasta Poznań, firm CEVA i CEMEX) - prowadzenie webinarium w ramach projektu Apetyt na życie Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, uzyskany tytuł; magister politologii Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Magdalena Klaus Z sektorem pozarządowym związana od 2002 roku. W FISE od 2005 roku pełni funkcję menadżera (odpowiedzialna za pisanie i koordynowanie projektów, w tym projekty EFS, projekty systemowe, zarządzanie zespołem, koordynacja i delegowanie zadań, zarządzanie budżetem powyżej 5 mln., tworzenie programów szkoleniowych, prowadzenie spotkań, szkoleń, warsztatów, seminariów, projektowanie narzędzi edukacyjnych typu gry, szkolenia, kursy e-learningowe, współpraca z

17 podwykonawcami), od 2010 roku w zarządzie fundacji, od 2012 roku na stanowisku Prezeski Zarządu (odpowiedzialna za wytyczanie strategii Fundacji i realizację planów działania na dany rok, zatrudnianie pracowników, planowanie merytoryczne i nadzór nad projektami, koordynowanie pracy zespołu). Wybrane, koordynowane projekty w tematyce rynek pracy: 1.Tytuł: Aktywne formy walki z bezrobociem, przekazanie polskich doświadczeń partnerom z Białorusi i Ukrainy. Miejsce realizacji: Białoruś i Polska. Finansowanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Cele projektu: podzielenie się polskim doświadczeniem w walce z bezrobociem i przekazanie polskiego narzędzia- programu Spadochron- do pracy z osobami poszukującymi pracy. 2.Tytuł: Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora. Finansowanie: EFS na zlecenie Departamentu Pożytku MPiPS. Cele projektu: przygotowanie 500 specjalistów z zakresu ekonomii społecznej wśród pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. 3.Tytuł: Program szkoleniowy dla kadr instytucji rynku pracy Bezrobocie co robić?. Finansowanie: EFS. Cele projektu: przeszkolenie 100 pracowników instytucji rynku pracy w zakresie projektowania lokalnych działań na rzecz osób długotrwale bezrobotnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi rynku pracy, w tym outplacement i analiza lokalnego rynku pracy. 4.Tytuł: Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej. Finansowanie: IW EQUAL. Cele projektu: przygotowanie społeczność romską do założenia i prowadzenia czterech spółdzielni socjalnej w Polsce. Udział w badaniu kompetencji i predyspozycji zawodowych Romów do wykonywania zawodów, w oparciu o lokalną diagnozę potrzeb rynku pracy i zasoby, praca nad podręcznikiem oceny umiejętności w ramach partnerstwa ponadnarodowego Rainbow Enterpise, praca nad materiałami szkoleniowymi dotyczącymi zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych. 5.Tytuł: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Finansowanie: POKL. Cele projektu: wypracowanie trwałych systemowych rozwiązań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, w tym wystandaryzowanie działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Doświadczenie zawodowe: Od 2002 roku związana z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 2004 (marzec-sierpień): Business for people, Huntington, Anglia. Stanowisko - asystent koordynatora projektu. Obowiązki: Prowadzenie prac biurowych związanych z zarządzaniem projektami, zbieranie danych na temat programów skierowanych do osób dyskryminowanych, w tym niepełnosprawnych (Learndirect, Odysssey, Adults Option), oraz narzędzi psychologicznych do pracy z bezrobotnymi, uczestnictwo w projekcie Midpoint, finansowanego z EFS, wizyty w organizacja wspierających osoby defaworyzowane, w tym niepełnosprawnych w Cambridgeshire, zdobywanie wiedzy na temat funkcjonowania programu EFS i EQUAL w Anglii (czerwiec-sierpień): Papworth Trust, Papworth Everard, Anglia, Stanowisko- asystent trenerarehabilitanta. Obowiązki: Uczestnictwo w programie rehabilitacji zawodowej (programy Workstep, Futura, New Deal), który pomaga powrócić do pracy osobom niepełnosprawnym, współprowadzenie Job Club, organizacja zajęć grupowych, uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych, zdobywanie wiedzy na temat funkcjonowania programu EFS i EQUAL w Anglii. Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, tytuł: Andragog, dodatkowo ukończone Studia Podyplomowe na specjalizacji doradca zawodowy oraz trener Szkoły Biznesu i Doradztwa Personalnego Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, autorka programów szkoleniowych i edukacyjnych z zakresu rynku pracy i ekonomii społecznej.

18 Wybrane publikacje: Przewodnik dla dorady zawodowego 4 broszury dotyczące podmiotów ekonomii społecznej i możliwości współpracy z administracją publiczną, red. M. Klaus, Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa 2008 Gra komputerowa Przyjacielska Przysługa (dla osób bezrobotnych), red. M. Klaus, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008 Ekonomia społeczna - nowoczesne instrumenty rynku pracy, red. K. Herbst, M. Huszcza, M. Klaus, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2007 Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych, red. I. Gosk, M. Huszcza, M. Klaus, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006 Spadochron. Materiały szkoleniowe. red. Magdalena Klaus w oparciu o wersję P. Żółkiewskiego z 1994r., FISE, Warszawa 2003 Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata Fundacja Aktywizacja, KRS 49694, Warszawa, ul. Wiśniowa 40b lok. 8 Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych udzielających poparcia 1) Federacja Mazowia, KRS , Warszawa. Informacja dotycząca: a) określenia przez kandydata najważniejszych zagadnień związane z pełnieniem z udziałem w pracach KM; b) oświadczenia, iż kandydat zgadza się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego ad. a) nie dotyczy, ad. b) nie dotyczy 3.3. Imię i nazwisko Kandydata Beata Puda Beata Puda od kilkunastu lat działa w organizacjach pozarządowych, w wyniku czego posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu nimi oraz dysponuje znajomością trzeciego sektora, jego potrzeb i problemów. Dzięki ponad 10 letniej pracy w strukturze samorządowej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Urząd Miasta Płocka) oraz pozarządowej (Stowarzyszenie Forum Idei Europejskiej, Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego) zdobyła teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz umiejętności, jak powinna wyglądać efektywna współpraca organizacji pozarządowych z administracją i potrafi skutecznie ją wykorzystywać. Jest autorką i prowadziła wiele projektów zrealizowanych na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanych z funduszy unijnych w większości związanych z ekonomią społeczną, włączeniem społecznym m.in. Zacznij od siebie realizator Zakład Doskonalenia

19 Zawodowego w Płocku (szkolenia dla kadry ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego), Komunikacja bez barier realizator Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (szkolenia dla osób z własnej inicjatywy podnoszących kwalifikacje), Przerwij ciszę realizator Stowarzyszenie Forum Idei Europejskiej (szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej), Nie jesteś sam Centrum Integracji Społecznej w Słupnie realizator Gmina Słupno (uruchomienie i działalność Centrum Integracji Społecznej dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym), Razem dla Rewitalizacji- pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, partnerzy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku oraz Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (rewitalizacja społeczna mieszkańców osiedla Stare Miasto w Płocku, wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej), Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizator Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (partnerzy Miasto Płock, Powiat Sierpecki, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Miasto Zlate Moravce/Słowacja, Okręgowa Rada Lwowska/Ukraina, COOPERATIVA SOCJALE GENTE di Mare a R.L./Włochy). Znaczna część działalności związana była z rozwiązywaniem problemów społecznych, włączeniem społecznym, niwelowaniem bezrobocia oraz wsparciem rozwoju sektora pozarządowego. Niemniej jednak, w trakcie wykonywanej pracy zawodowej (Urząd Miasta Płocka) odpowiadała za przygotowywanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich i innych środków pomocowych, w tym doradztwo w przygotowaniu projektów aplikacyjnych, pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o dostępnych programach pomocowych oraz procedurach ich uzyskiwania, współpracę z instytucjami zarządzającymi programami oraz innymi instytucjami zajmującymi się współpracą z Unią Europejską, opracowywanie dla potrzeb miasta analiz i opinii dotyczących możliwości pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań miasta, prowadzenie konsultacji z komórkami organizacyjnymi miasta w zakresie składania wniosków aplikacyjnych do programów pomocowych. Dzięki zdobyciu kilkunastu certyfikatów dotyczących pozyskiwania i wdrażania funduszy unijnych Kandydatka pełni rolę konsultanta funduszy europejskich oraz nabyła uprawnienia i kwalifikacje do sprawowania funkcji eksperta przy ocenie projektów, m.in. dla PFRON (2008), ECORYS Polska (2011), MJWPU (2009). Od roku 2010 jest prezesem Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Płocku, które prowadzi aktywne działania na rzecz rozwoju środowisk lokalnych, głównie poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, działalność animacyjną, doradztwo i szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie prowadzenia działalności statutowej. W latach 2012 i 2013 odebrała z rąk Prezydenta Miasta Płocka nominację w konkursie Godni naśladowania, wyróżniającym najlepsze organizacje pozarządowe działające w Płocku. Beata Puda jest osobą niezwykle mocno zaangażowaną w proces budowania partnerstw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego promowania włączenia społecznego. Stowarzyszenie, które reprezentuje jest członkiem założycielem pierwszej w subregionie płockim spółdzielni socjalnej osób prawnych Centrum Usług Środowiskowych CUŚ z siedzibą w Słupnie. Posiadane wykształcenie wyższe m.in. na kierunku socjologii (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) oraz ukończone kierunki studiów podyplomowych (związanych z zarządzaniem organizacją, funduszami strukturalnymi UE, organizacją pomocy społecznej, rozwojem regionalnym), które predestynują ją na przedstawiciela organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym RPO

20 WYKSZTAŁCENIE 2008 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego -Studia Podyplomowe w zakresie ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 2007 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego-Studia Podyplomowe w zakresie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2007 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Studia Podyplomowe w zakresie AKADEMIA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 2005 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Studia Podyplomowe w zakresie ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 2004 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Studia Podyplomowe w zakresie ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI UNII EUROPEJSKIEJ 1996 Politechnika Warszawska, Studia Podyplomowe w zakresie PEDAGOGIKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1999 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, WYDZIAŁ SOCJOLOGII magister socjologii 1996 Politechnika Warszawska, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA inżynier w zakresie urządzeń sanitarnych Imię i nazwisko Kandydata na zastępcę członka KM RPO WM Mirosław Chyba Mirosław Chyba jest członkiem organizacji pozarządowych takich jak: Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych CONCORDIA, Stowarzyszenie Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM. Współpracuje z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego w którym prowadzi doradztwo dla podmiotów ekonomii społecznej z zakresu prawa. Aktywnie uczestniczy też we współpracy z partnerami ponadnarodowymi z którymi wypracowywany jest model funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce z wykorzystaniem doświadczeń na Słowacji, Ukrainie i we Włoszech. Praca zawodowa (dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku) ściśle wiąże się z działaniami wspierającymi organizacje pozarządowe działające w sektorze polityki społecznej, a przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym. Przebieg pracy zawodowej: Data Miejsce Firma Stanowisko Opis nadal Płock Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dyrektor Kierowanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej Data Miejsce 2013 nadal (umowa zlecenia) Płock

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze projekty FRDL skierowane do administracji publicznej

Najważniejsze projekty FRDL skierowane do administracji publicznej Rok Czas trwania Ośrodek Nazwa Projektu Budżet projektu Instytucja kontraktująca Linia budżetowa Lider projektu, 2016 01.04.2014-31.01.2016 Katowice Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem 337 088,00

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 1 CEL GŁÓWNY Wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 479/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 roku Oś priorytetowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oś

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Projekt Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej

Projekt Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej Projekt Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej ogólnopolski projekt konkursowy w ramach osi II PO WER (Działanie 2.9) okres realizacji: 01.03.2017 29.02.2020 Lider projektu: Ogólnopolski Związek

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7731 Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER Warszawa, 21 kwietnia 2016 r.

Wsparcie ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER Warszawa, 21 kwietnia 2016 r. Wsparcie ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER 2014-2020 Warszawa, 21 kwietnia 2016 r. Działania na poziomie ogólnokrajowym planowane przez MRPiPS w ramach PO WER

Bardziej szczegółowo

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Kamionka k. Nidzicy, 17-18 maja 2010 Dlaczego ekonomia społeczna jest ważna problemy społeczne Warmii i Mazur Liczba osób korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Europejska Grupa Doradców

Europejska Grupa Doradców Europejska Grupa Doradców ul. Konopnickiej 6/4 60-771 Poznań www.egd.com.pl Izabela Tokarska e) PRZYSZŁOŚĆ - projekty szkoleniowe fundusze norweskie, fundusze UE, inne (samodzielnie, w partnerstwach) -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 2020 - WOJ. DOLNOŚLĄSKIE K RADA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy

11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy Miej wpływ na wydatki z funduszu korkowego w swojej gminie 11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy Cele spotkania: Poznanie się i integracja grup Masz Głos Masz Wybór Poznanie osób oraz ich motywacji do

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Działalność DOPS w zakresie ekonomii społecznej

Działalność DOPS w zakresie ekonomii społecznej Działalność DOPS w zakresie ekonomii społecznej Dr M. Budnik Zadania DOPS w zakresie ekonomii społecznej - kontekst prawny Zadania DOPS dotyczące ekonomii społecznej wynikają z: Dolnośląska Strategia Integracji

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji konkurs grantowy 2014/2015 wyniki oceny wniosków wstępnych ścieżka Demokracja lokalna

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji konkurs grantowy 2014/2015 wyniki oceny wniosków wstępnych ścieżka Demokracja lokalna PROJEKTY MODUŁOWE Projekty modułowe zakwalifikowane do II etapu konkursu Wnioski oceniane indywidualnie przez dwóch członków Grantowej oraz na plenarnym posiedzeniu (max. ilość punktów do uzyskania: 200)

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 1. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakresy odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach (zgodnie z regulaminem Biura ) Lp. Stanowisko Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności 1. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy:

Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy: Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy: 1. Gminą Bulkowo z siedzibą w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo,

Bardziej szczegółowo

Projekt zintegrowany LIFE

Projekt zintegrowany LIFE Projekt zintegrowany LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Tomasz Pietrusiak Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Załącznik do uchwały Nr XIII/62/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Wstęp Priorytetem Powiatu Konińskiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego Małgorzata Baran - Sanocka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku 1. Nazwa, siedziba i adres Centrum Technologii Informacyjnych e-misja Płużnica 64 87-214 Płużnica

Bardziej szczegółowo

Kształtujemy Relacje

Kształtujemy Relacje Kształtujemy Relacje Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lublinie, od 17 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju samorządności, budowy społeczeństwa obywatelskiego i państwa prawa. SIS realizuje

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w powiecie płockim zmiany dla teraźniejszości i przyszłości. Okres realizacji od r. do r

Usługi publiczne w powiecie płockim zmiany dla teraźniejszości i przyszłości. Okres realizacji od r. do r Usługi publiczne w powiecie płockim zmiany dla teraźniejszości i przyszłości Okres realizacji od 02.01.2013r. do 31.12.2014r Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 2 Opis metodyki programowania RPO WM 2014-2020 Spotkanie cel Statystyki spotkań Terminy spotkań Liczba spotkań Spotkania w

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo