W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)."

Transkrypt

1 Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), jako jedna z dziewięciu szkół niepublicznych. Kim jesteśmy Misja i cele strategiczne Uczelni Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania została powołana do realizacji misji, na którą składają się: zapewnienie wysokiego poziomu nauczania m.in. przez zatrudnienie wysokokwalifikowanej kadry naukowej Polskiej Akademii Nauk kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy dzięki elastycznemu programowi oferowanych specjalności umożliwienie zdolnej młodzieży, także mniej zamożnej, dostępu do wiedzy przez utrzymywanie niskich opłat za studia (czesnego) prowadzenie badań naukowych we współpracy z najlepszymi placówkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi Uprawnienia na różnych kierunkach Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ma prawo do nadawania tytułu: magistra inżyniera i inżyniera Informatyki magistra i licencjata Zarządzania licencjata Informatyki i ekonometrii licencjata Grafiki licencjata Administracji W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Polska Akademia Nauk Patronat Funkcjonowanie WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapewnia studentom przekazywanie wiedzy przez wybitną kadrę naukową wywodzącą się z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim z Instytutu Badań Systemowych PAN. Najzdolniejsi studenci uczelni otrzymują propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. W ten sposób osiągnięcia wielu absolwentów WIT zyskują uznanie w świecie naukowym. Z Instytutem Badań Systemowych PAN współorganizujemy studia doktoranckie. Kim jesteśmy 1

2 2 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

3 Szanowni Państwo! Jest mi niezmiernie miło, że postanowiliście zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej Uczelni. Jaki wybrać kierunek studiów aby być pewnym otrzymania pracy? to najczęściej zadawane pytanie przez osoby rozpoczynające start w dorosłe życie. Od Rektora Decyzja o wyborze kierunku studiów jest jedną z najtrudniejszych a zarazem najważniejszych w życiu. Studiowanie jest inwestycją dobre studia oznaczają dobrą pracę, a zatem i przyszłość. Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną. Przekonany jestem, że zawody związane z ICT (Information and Communication Technologies) są zawodami przyszłości a studia na WIT to doskonała inwestycja w Państwa przyszłość. Proponowane przez nas specjalności stanowią unikatową ofertę na rynku edukacyjnym. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Wszędzie potrzebni są wykształceni, zdolni i kreatywni pracownicy, którzy posiadają fachową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki stosowanej. Za największy sukces uznajemy osiągnięcia naszych absolwentów, którzy są cenionymi pracownikami banków, firm konsultingowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, wydawnictw prasowych, agencji reklamowych, urzędów czy też instytucji badawczych. Mam nadzieję, że spotkam się z Państwem na inauguracji Roku Akademickiego. Zapraszam do Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Krawczak REKTOR Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Od Rektora 3

4 Opinie studentów Marta Wiącek Studia w WIT dały mi: możliwość rozwoju w dziedzinie informatyki i grafiki, wiedzę, wiedzę i wiedzę przede wszystkim, kontakty, które są tak ważne w późniejszym czasie. Karol Gębarowski Na zajęciach zdobywam wiedzę przydatną w codziennej pracy. Zaoferowane przez uczelnię stypendium z programu Socrates ERASMUS umożliwiło mi rozwój osobisty i zawodowy. Uczelnię oceniam bardzo wysoko. Specjalność Komputerowe wspomaganie zarządzania unikatowa a do tego w pełni zgodna z moimi zainteresowaniami. Wysoki poziom prowadzonych zajęć. Kasia Nowacka Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że wybór studiów to bardzo ważna rzecz, która decyduje o całym naszym późniejszym życiu. Studia otworzyły mi wiele drzwi. 4 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

5 Powody, dla których warto studiować w WIT WIT jest jedną z najlepszych uczelni w obszarze technik komputerowych w Polsce kształci informatyków, grafików i menedżerów. Nasze atuty: Nowoczesny program studiów Zróżnicowana oferta dydaktyczna dostosowana do potrzeb rynku pracy Wysoka jakość kształcenia Doskonali i pełni pasji wykładowcy Współfinansowanie studiów przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wysokie notowania w prestiżowych rankingach Nowoczesna infrastruktura sale ćwiczeniowe, wykładowe i językowe wyposażone w sprzęt audio 400 komputerów włączonych w sieć lokalną obsługiwaną przez 40 serwerów Bezprzewodowy dostęp do Internetu przez sieć Wi-Fi Konto o pojemności 1GB dla każdego studenta Możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne Praktyki studenckie, staże Etaty naukowe w Polskiej Akademii Nauk (dla najlepszych) System stypendiów i pomocy finansowej (stypendia za osiągnięcia w nauce, stypendia socjalne, zapomogi) Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w kołach naukowych Przyjazna atmosfera Powody, dla których warto studiować w WIT 5

6 Administracja studia I stopnia Grafika Zarządzanie studia I stopnia studia I i II stopnia Informatyka studia I i II stopnia Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

7 KIERUNEK ADMINISTRACJA studia I stopnia Oferta edukacyjna KIERUNEK GRAFIKA studia I stopnia (studia II stopnia w przygotowaniu) KIERUNEK INFORMATYKA studia I i II stopnia KIERUNEK ZARZĄDZANIE studia I i II stopnia STUDIA PODYPLOMOWE Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT prowadzi studia podyplomowe powiązane z prowadzonymi w uczelni kierunkami studiów: Specjalności prowadzone na kierunku Informatyka: Grafika komputerowa Bazy danych Bezpieczeństwo w nowoczesnych sieciach teleinformatycznych Specjalności prowadzone na kierunku Zarządzanie: Zarządzanie projektami informatycznymi Zarządzanie projektami samorządowymi Kierunki prowadzone na studiach podyplomowych dla nauczycieli: Informatyka Matematyka Technologia informacyjna Przedsiębiorczość Technika Oferta edukacyjna 7

8 8 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

9 Administracja studia I stopnia wit.edu.pl 9

10 Kierunek Administracja Organizacja studiów Studia stacjonarne od poniedziałku do piątku Studia niestacjonarne soboty i niedziele co 2 tygodnie Studia I stopnia Informacje ogólne Otrzymywany tytuł: licencjat Kontynuacja nauki: studia II stopnia (magisterskie) i podyplomowe Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów) Dofinansowanie z UE Studia współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego znacznie obniżone czesne. Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania do studiów można znaleźć na stronie projektu: Oferowana specjalność: Informatyka w administracji, specjalizacja: E-administracja E-administracja oznacza wykorzystanie technologii informatycznych i teleinformatycznych w administracji publicznej, któremu towarzyszy reorganizacja i poprawa kwalifikacji kadry administracyjnej. Jest ona elementem szerszej koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Potrzeby pracodawców Obecnie trwa intensywny proces informatyzacji administracji publicznej w Polsce, związany z członkostwem w UE i realizacją kilku dużych projektów, wspieranych przez fundusze unijne w obszarze elektronicznej administracji. Zachodzące przeobrażenia skutkują wzrostem popytu na wykwalifikowane kadry urzędnicze i menedżerskie dla administracji. Tacy specjaliści winni wykazywać się interdyscyplinarnym wykształceniem, łączącym wiedzę z zakresu prawa i administracji z umiejętnościami posługiwania się technikami informatycznymi. 10 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

11 Kierunek Administracja Zdobyte kompetencje Wiedza z dziedziny prawa i administracji, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej i samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych Wiedza specjalistyczna i umiejętności z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji publicznej, baz danych, systemów IT, bezpieczeństwa danych i identyfikacji tożsamości (podpis elektroniczny, profil zaufany epuap) Umiejętność wykorzystania technik multimedialnych, nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji Kompetencje w obszarze szeroko pojętej e-administracji, w tym podstaw prawnych informatyzacji administracji publicznej, realizowanych projektów i systemów w ramach e-administracji, w tym Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej BIP, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej epuap, Projekt pl.id Umiejętności tworzenia i wymiany danych za pomocą dokumentów elektronicznych, elektronicznego postępowania administracyjnego, itp. Kompetencje w zakresie zarządzania w strukturach administracji rządowej i samorządowej, dokumentowania, wizualizacji i symulacji procesów w administracji publicznej z wykorzystaniem pakietów komputerowych, komputerowego wspomagania decyzji Kierunek Administracja 11

12 Kierunek Administracja Kim jesteśmy Wiedza specjalistyczna i umiejętności zarządzania finansami publicznymi, w tym wykorzystania funduszy UE, praktyczne umiejętności opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego i studium wykonalności projektów jednostek samorządu terytorialnego, analizy SWOT Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, kierowania zespołem i technik negocjacji Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie: na stanowisku specjalisty, menedżera i konsultanta w e-administracji jako urzędnik w centralnych organach władzy państwowej, a także w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku specjalisty w zespołach wdrażających systemy informatyczne w administracji centralnej i samorządowej jako specjalista w działach administracji firm i innych organizacji Absolwenci tej specjalności mają szansę uczestniczyć w procesie transformacji i informatyzacji sektora administracji publicznej, w kreowaniu nowej jakości funkcjonowania urzędów i jednostek administracji rządowej i samorządowej Dodatkowym atutem pracy urzędnika administracji publicznej jest jej stabilność Realizowane przedmioty specjalnościowe Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznej E-administracja Elektroniczny obieg dokumentów Zarządzanie projektami z wykorzystaniem pakietów komputerowych (MS Project) Zarządzanie i finansowanie projektów samorządowych Dokumentowanie procesów w administracji z wykorzystaniem pakietów komputerowych Organizacja i techniki pracy biurowej Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej Bazy danych w administracji Systemy teleinformatyczne w administracji Zarządzanie projektami informatycznymi w administracji Podstawy inżynierii wymagań 12 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

13 Zarządzanie studia I i II stopnia wit.edu.pl 13

14 Kierunek Zarządzanie Studia na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Organizacja studiów Studia stacjonarne od poniedziałku do piątku Studia niestacjonarne soboty i niedziele co 2 tygodnie Studia I stopnia Informacje ogólne Otrzymywany tytuł: licencjat Kontynuacja nauki: studia II stopnia (magisterskie) i podyplomowe Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów) Oferowane specjalności: Informatyka w zarządzaniu Psychologia w zarządzaniu Zarządzanie relacjami z klientem Informatyka w zarządzaniu Potrzeby pracodawców Firmy poszukują specjalistów w dziedzinie zastosowań informatyki w biznesie, którzy umożliwiają sprawną komunikację między kierownictwem firmy a informatykami w określaniu założeń i celów informatyzacji oraz podczas wdrażania i użytkowania systemów informatycznych. Tacy specjaliści winni wykazywać się interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym. Zdobyte kompetencje Specjalistyczne umiejętności wykorzystywania technik komputerowych w zarządzaniu oraz wdrażania i użytkowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, rachunkowości finansowej i komputerowego wspomagania procesów zarządzania Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, kierowania zespołem 14 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

15 Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach: specjalisty ds. IT w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz administracji rządowej i samorządowej menedżera-specjalisty ds. e-biznesu konsultanta ds. wdrażania systemów informatycznych Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne. Kierunek Zarządzanie Realizowane przedmioty specjalnościowe Programowanie obiektowe Bazy danych II SQL Tworzenie aplikacji internetowych Podstawy grafiki komputerowej Architektura sieci komputerowych Systemy eksperckie Dokumentowanie i symulacja procesów igrafx Inżynieria systemów informatycznych Psychologia w zarządzaniu Potrzeby pracodawców Pracodawcy poszukują menedżerów-specjalistów, którzy posiadają kwalifikacje umożliwiające skuteczne zarządzanie zespołami, zapewniają harmonijną współpracę między pracownikami, a także tworzenie skutecznych przekazów marketingowych. Zdobyte kompetencje Umiejętności wykorzystywania wiedzy z dziedziny psychologii, komunikacji społecznej, zarządzania i marketingu w celu: efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie kierowania zespołami, rekrutacji i selekcji pracowników, szkolenia i rozwoju kadr tworzenia skutecznych przekazów marketingowych i zwiększania sprzedaży Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, rachunkowości finansowej i komputerowego wspomagania procesów zarządzania Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, technik negocjacji, technik prezentacji, pracy w zespole i kierowania zespołem Kierunek Zarządzanie 15

16 Kierunek Zarządzanie Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach: menedżera-specjalisty ds. komunikacji społecznej menedżera-specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w działach HR menedżera-specjalisty ds. zarządzania relacjami z klientem Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne. Realizowane przedmioty specjalnościowe Podstawy psychologii Psychologia reklamy Strategiczne zarządzanie marketingowe Liderzy i zespoły w organizacji Strategia biznesowa CRM Rekrutacja i selekcja pracowników Public relations Strategie promocji Szkolenia i rozwój zasobów ludzkich Zarządzanie relacjami z klientem Potrzeby pracodawców Profil kształcenia wychodzi naprzeciw obserwowanym tendencjom rynkowym. Zgodnie z prognozami, systemy zarządzania relacjami z klientem staną się w ciągu najbliższych kilku lat jednym z najszybciej rozwijających się obszarów działania przedsiębiorstwa. Zdobyte kompetencje Umiejętności wykorzystywania wiedzy z dziedziny zarządzania, marketingu, psychologii i komunikacji społecznej w celu tworzenia skutecznych przekazów marketingowych oraz pozyskiwania klientów, zwiększenia ich satysfakcji i budowania programów lojalnościowych Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, rachunkowości finansowej i komputerowego wspomagania procesów zarządzania Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, kierowania zespołem 16 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

17 Kierunek Zarządzanie Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach: menedżera-specjalisty ds. zarządzania relacjami z klientem i informatycznych systemów CRM menedżera-specjalisty ds. marketingu Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne. Realizowane przedmioty specjalnościowe Ochrona praw konsumenckich Psychologia reklamy Strategiczne zarządzanie marketingowe Systemy zarządzania relacyjną bazą danych Strategia biznesowa CRM Technologie informatyczne systemów CRM Public relations Strategie promocji Technologie teleinformatyczne w CRM Kierunek Zarządzanie 17

18 Kierunek Zarządzanie Studia II stopnia Informacje ogólne Otrzymywany tytuł: magister Kontynuacja nauki: studia III stopnia (doktoranckie) i podyplomowe Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry) Oferowane specjalności: Inżynieria procesów biznesowych Potrzeby pracodawców Reorganizacja przedsiębiorstwa często prowadzona jest jednocześnie z wdrażaniem systemu informatycznego. Rodzi to zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania zmianą w organizacji, którzy dysponują interdyscyplinarną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania procesami, zarządzania projektami oraz projektowania i wdrażania systemów informatycznych. Zdobyte kompetencje Umiejętność analizy, modelowania i doskonalenia procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. pakietów igrafix i ADONIS), w tym dokumentowania, wizualizacji i standaryzacji procesów, ich modelowania, symulacji i optymalizacji, identyfikowania wąskich gardeł, a także kompleksowego reengineeringu Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych Zarządzanie projektami, w szczególności projektami informatycznymi Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, m. in. umiejętność pracy w zespole, kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach: menedżera d.s. zarządzania zmianami w organizacji kierownika projektów informatycznych analityka biznesowego analityka systemowego Będziesz przygotowany do projektowania i wdrażania informatycznych systemów zarządzania. W realizacji programu nauczania kładziemy nacisk na przekazywanie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, stąd duży udział laboratoriów komputerowych, warsztatów i projektów w prowadzonych zajęciach. 18 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

19 Realizowane przedmioty specjalnościowe Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu Analiza systemów informacyjnych Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi pakiet MS Project Zarządzanie projektami informatycznymi (PRINCE 2) Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami biznesowymi Modelowanie procesów z wykorzystaniem pakietów komputerowych Reinżynieria procesów biznesowych Techniki zarządzania z wykorzystaniem pakietów komputerowych Zintegrowane systemy zarządzania system SAP Modelowanie procesów biznesowych w języku UML Architektura systemów informatycznych zorientowana na usługi SOA Kierunek Zarządzanie Komputerowe wspomaganie zarządzania Potrzeby pracodawców Nowoczesne firmy poszukują specjalistów, którzy umożliwiają sprawną komunikację między kierownictwem firmy a informatykami w określaniu założeń i celów informatyzacji oraz w trakcie projektowania, wdrażania i użytkowania systemów informatycznych. Tacy specjaliści winni wykazywać się interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko informatycznym. Zdobyte kompetencje Interdyscyplinarne kwalifikacje menedżera-specjalisty w dziedzinie komputerowego wspomagania procesów zarządzania Umiejętność analizy i modelowania procesów biznesowych, która jest wymagana w fazie analizy przedwdrożeniowej Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych Zarządzanie projektami informatycznymi, znajomość metodyki PRINCE 2 Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, m. in. umiejętność pracy w zespole, kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji Kierunek Zarządzanie 19

20 Kierunek Zarządzanie Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie jako projektant informatycznych systemów zarządzania na stanowisku: kierownika projektów informatycznych analityka biznesowego analityka systemowego konsultanta ds. wdrażania systemów informatycznych Realizowane przedmioty specjalnościowe Projektowanie informatycznych systemów zarządzania Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu Zarządzanie projektami informatycznymi (PRINCE 2) Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi pakiet MS Project Teoria podejmowania decyzji Komputerowe wspomaganie decyzji Zintegrowane systemy zarządzania system SAP Metody gromadzenia i analizy danych Zarządzanie procesami Modelowanie procesów z wykorzystaniem pakietów komputerowych Modelowanie procesów biznesowych w języku UML Analiza systemów bazodanowych Zarządzanie strategiczne Potrzeby pracodawców Duże korporacje poszukują menedżerów-specjalistów ds. budowy strategii, których celem jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy. Zdobyte kompetencje Umiejętność opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, formułowania strategii marketingowych, finansowych i innowacyjnych Umiejętność efektywnego wykorzystywania potencjalnych możliwości przedsiębiorstwa, planowania i realizacji zmian wewnątrz firmy, analizy otoczenia: konkurencji i odbiorców, a następnie wykorzystania tej wiedzy w celu wzmocnienia pozycji firmy na rynku Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi i prowadzenia negocjacji Biegłe posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę menedżera 20 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

21 Studenci mają możliwość sprawdzenia nabytych umiejętności menedżerskich w trakcie zajęć komputerowych z wykorzystaniem symulacyjnej menedżerskiej gry decyzyjnej W ramach projektu z zakresu zarządzania strategicznego studenci samodzielnie lub w zespołach opracowują rekomendację strategiczną dla wybranej firmy notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych Kierunek Zarządzanie Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie: na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla w instytucjach gospodarczych, finansowych, marketingowych, w administracji publicznej, w projektach Unii Europejskiej jako konsultant ds. zarządzania strategicznego w firmach doradczych Realizowane przedmioty specjalnościowe Biznes plan Strategiczne zarządzanie marketingowe Strategiczne zarządzanie finansami Strategie innowacji Komputerowe wspomaganie decyzji menedżera Zintegrowane systemy zarządzania system SAP Strategie międzynarodowych korporacji Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi pakiet MS Project Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie Techniki negocjacji Menedżerskie gry decyzyjne Analiza potrzeb klienta Analiza efektywności firm Zarządzanie w teleinformatyce Potrzeby pracodawców Profil kształcenia odpowiada aktualnym i prognozowanym potrzebom rynku pracy. Dyrektywa Komisji Europejskiej i2010 przewiduje, że techniki teleinformatyczne będą zasadniczym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Obszar stosowania tych technik nie ogranicza się wyłącznie do firm telekomunikacyjnych i medialnych, pojawiają się nowe obszary zastosowań, związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, e-biznesu, e-administracji, bankowości elektronicznej, itp. Kierunek Zarządzanie 21

22 Kierunek Zarządzanie Zdobyte kompetencje Interdyscyplinarne kwalifikacje menedżera-specjalisty w dziedzinie teleinformatycznych technik stosowanych w biznesie i administracji wspomagania procesów zarządzania Znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych usług multimedialnych w zarządzaniu Analiza i projektowanie sieci oraz zarządzanie sieciami teleinformatycznymi Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, m. in. umiejętność pracy w zespole, kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie: na stanowisku menedżera w firmach telekomunikacyjnych i instytucjach sektora medialnego jako specjalista ds. projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych w organizacjach, w szczególności w obszarze e-biznesu, e-administracji, bankowości elektronicznej Realizowane przedmioty specjalnościowe Podstawy teleinformatyki Sieci teleinformatyczne Układy i systemy teleinformatyki Nowoczesne usługi multimedialne Analiza i projektowanie sieci teleinformatycznych Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu Zintegrowane systemy zarządzania system SAP Modelowanie procesów z wykorzystaniem pakietów komputerowych Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi pakiet MS Project 22 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

23 Grafika studia I stopnia wit.edu.pl 23

24 24 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

25 Studia na Wydziale Informatyki Kierunek Grafika Kierunek Grafika Organizacja studiów Studia stacjonarne od poniedziałku do piątku Studia niestacjonarne soboty i niedziele co 2 tygodnie Studia I stopnia Informacje ogólne Otrzymywany tytuł: licencjat Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów) Kontynuacja nauki: studia II stopnia w przygotowaniu Dofinansowanie z UE Studia współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego znacznie obniżone czesne. Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania do studiów można znaleźć na stronie www projektu W ramach kierunku studiów Grafika Uczelnia kształci studentów, którzy po ich ukończeniu staną się specjalistami zarówno w dziedzinie tworzenia w różnych tradycyjnych technikach graficznych, jak i wykorzystania nabytych umiejętności w rozwijających się dynamicznie technikach i technologiach multimedialnych. Absolwenci będą kreatywni w realizowaniu dowolnie złożonych publikacji multimedialnych, wykorzystujących tekst, obraz, animację, film i dźwięk. Rosnące zapotrzebowanie na tworzenie interaktywnych publikacji internetowych będzie tylko jednym z elementów tego kompleksowego kształcenia graficznego. Taki kierunek kształcenia wychodzi naprzeciw bieżącym i przyszłym potrzebom pracodawców. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku grafika w każdej uczelni, która ma uprawnienia do prowadzenia studiów. Kierunek Grafika 25

26 26 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

27 Kierunek Grafika Oferowana specjalność: Technologie multimedialne W ramach specjalności Technologie Multimedialne studenci będą nabywać dwie kategorie umiejętności: Pierwsza kategoria związana z kierunkiem studiów to poznanie i opanowanie tradycyjnych form sztuki takich jak: rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia, kształcenie zmysłu plastycznego, plastycznej wyobraźni, kreatywnego myślenia. Studenci będą posiadać wiedzę i umiejętności warsztatowe z zakresu grafiki i obszarów pokrewnych. Fundamentalną rolę pełnią tutaj również przedmioty zaznajamiające studenta z teorią i historią sztuki, kultury, socjologią sztuki, pogłębiające wiedzę o naturze człowieka, jego potrzebach i percepcji, a także o naturze współczesnego globalnego społeczeństwa. Istotne w tych zagadnieniach jest również poznanie prawa regulującego problematykę własności intelektualnej oraz przestrzegania zasad w odniesieniu do wizerunku postaci osób prywatnych lub publicznych. Druga kategoria to poznanie i opanowanie komputerowych technik grafiki użytkowej. Współczesny grafik powinien być przygotowany technicznie do sprawnego tworzenia projektów: dwu lub trójwymiarowego, wirtualnego świata na ekranie komputera w programach 2D i 3D. W szczególności, poza nauczanymi technikami tradycyjnymi, jak np.: ołówek, pastele, fotografia itd., studenci będą potrafili posługiwać się profesjonalnymi aplikacjami komputerowymi: Kierunek Grafika 27

28 Kierunek Grafika Programami grafiki bitmapowej: Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Corel Painter Programami wspomagającymi projektowanie 2D: CorelDraw, Adobe Illustrator, Autodesk AutoCad, Adobe Flash Programami wspomagającymi projektowanie 3D: Autodesk 3D Studio Max, Autodesk Maya, Autodesk AutoCad, Autodesk Combustion Programami wspomagającymi tworzenie graficzne i skryptowe interaktywnych prezentacji oraz witryn internetowych: Adobe Flash, Quark Interactive Designer, Microsoft PowerPoint Programami do łamania publikacji: QuarkXPress, Adobe InDesign, Adobe PageMaker Studenci będą praktycznie wykonywać m.in.: Obróbkę cyfrową zdjęć, przygotowywać je do publikacji na różnych mediach Obróbkę cyfrową filmów, umieszczać je na różnych mediach Grafikę prezentacyjną w oparciu o wirtualne obiekty 2D i 3D, w tym interaktywne animacje Projekty plakatów, czasopism, książek, ulotek reklamowych, ogłoszeń i innych akcydensów, przygotowując je dla dowolnego wydawnictwa do reprodukcji w drukarni tradycyjnej i cyfrowej Projekty interaktywnych witryn internetowych, poznając również zasady ich publikowania na serwerze Interaktywne i statyczne prezentacje multimedialne Projekty logo firm i organizacji Projekty dokumentów firmowych (oprawa graficzna firmy) Hasła reklamowe Projekty reklam wielkoformatowych na billboardy, witryny sklepów, środki komunikacji Absolwenci kierunku Grafika w specjalności Technologie multimedialne będą rzetelnie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze kreatywnego grafika w: ośrodkach telewizyjnych i filmowych wydawnictwach prasowych, książkowych i studiach graficznych agencjach reklamowych, agencjach public relations firmach tworzących portale internetowe mogą wykonywać prace w ramach wolnego zawodu na rzecz wyżej wymienionych będą mogli prowadzić własną firmę oferującą ogólnie rozumiane usługi multimedialne www grafika.wsisiz.edu.pl 28 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

29 Informatyka studia I i II stopnia wit.edu.pl 29

30 Kierunek Informatyka Organizacja studiów Studia stacjonarne od poniedziałku do piątku Studia niestacjonarne soboty i niedziele co 2 tygodnie Studia I stopnia Informacje ogólne Otrzymywany tytuł: inżynier Kontynuacja nauki: studia II stopnia (magisterskie) i podyplomowe Czas trwania studiów: studia stacjonarne 3,5 roku (7 semestrów) Czas trwania studiów: studia niestacjonarne 4 lata (8 semestrów) Program studiów inżynierskich jest pomyślany w taki sposób, aby po każdym roku student uzyskiwał określone kompetencje, pozwalające mu na prowadzenie coraz bardziej złożonych prac o charakterze informatycznym. Pierwszy rok studiów poświęcony jest głównie opanowaniu niezbędnych podstaw matematycznych oraz podstaw budowy komputera (organizacja i architektura komputerów, podstawy układów logicznych). Student uzyskuje również wiedzę o ekonomicznych i prawnych podstawach działalności firm, a także wiedzę z dziedziny filozofii. Przede wszystkim otrzymuje jednak podstawowe wykształcenie i umiejętności w zakresie programowania w języku C oraz znajomość aplikacji z pakietu MS Office, łącznie z umiejętnością programowania w VBA. Drugi rok studiów obejmuje uzupełnienie wykształcenia matematycznego oraz podstawowego wykształcenia informatycznego, w tym dobrą znajomość baz danych i systemów operacyjnych oraz umiejętność zaawansowanego programowania i podstawy programowania w Internecie. Na trzecim roku student zapoznaje się z problematyką sieci komputerowych, w tym z bezpieczeństwem i programowaniem w sieciach, a także rozszerza wiedzę w wybranej specjalności. Czwarty rok studiów inżynierskich jest przeznaczony na uzupełnienie wiedzy w wybranych specjalistycznych dziedzinach; student przygotowuje pracę dyplomową. Zawodowe studia inżynierskie mają na celu wykształcenie inżyniera informatyka mogącego bez długich dodatkowych szkoleń wykonywać samodzielne prace. Mają one także wyposażyć absolwenta w mocne podstawy teoretyczne pozwalające na samodzielne dokształcanie się w przyszłości. 30 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy PANEL DYSKUSYJNY Przygotowanie absolwenta a potrzeby pracodawców w zakresie inżynierii procesów biznesowych 8 czerwca 2010 Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie Informatyka w biznesie WSB Toruń - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB? Zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, na któreobecnie jest największe zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Informatyczne fundamenty

Informatyczne fundamenty Informatyczne fundamenty Informatyka to szeroka dziedzina wiedzy i praktycznych umiejętności. Na naszych studiach zapewniamy solidną podstawę kształcenia dla profesjonalnego inżyniera IT. Bez względu na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 18.09.2016 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 13 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) W ramach szkolenia zaplanowano 4 semestry nauki, po 50 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I STOPIEŃ Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Technology practice. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Praktyka technologiczna, E2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Technology practice. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Praktyka technologiczna, E2 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE EKONOMIA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 7.06.2012 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 9 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE LOGISTYKA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia H - Socjologia - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Zasady rekrutacji: Zasady rekrutacji Dla kandydatów z nową maturą podstawa kwalifikacji są wyniki uzyskane

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu lub

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu lub Bezpłatne Szkoły zaoczne dla dorosłych 1. Liceum Ogólnokształcące: 3 letnie na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej 2. Szkoła Policealna: 2 letnia w zawodzie Technik Informatyk 3. Szkoła

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Na Wydziale Zarządzania prowadzimy trzy, dość blisko ze sobą powiązane kierunki menedżerskie:

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Na Wydziale Zarządzania prowadzimy trzy, dość blisko ze sobą powiązane kierunki menedżerskie: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Na Wydziale Zarządzania prowadzimy trzy, dość blisko ze sobą powiązane kierunki menedżerskie: INFORMATYKA I EKONOMETRIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I MARKETING. W

Bardziej szczegółowo

kapitałem wolnego od konfliktów interpersonalnych funkcjonowania komunikacji zarówno wewnątrz firmy czy urzędu jak i na zewnątrz;

kapitałem wolnego od konfliktów interpersonalnych funkcjonowania komunikacji zarówno wewnątrz firmy czy urzędu jak i na zewnątrz; PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (reklama, public relations, branding) FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: Communication Design (Projektowanie komunikacji) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: Communication Design (Projektowanie ) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl Robert Narewski Dane osobowe Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Stan cywilny: Telefon: Email: Portfolio: 13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM Studia I stopnia (licencjackie) dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

RAMOWY PROGRAM Studia I stopnia (licencjackie) dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Intycznych Technik Zarządzania WSISiZ na kierunku Zarządzanie RAMOWY PROGRAM Studia I stopnia (licencjackie) dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Specjalności: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

studia pierwszego stopnia/6 poziom Europejskiej Ramy Kwalifikacji

studia pierwszego stopnia/6 poziom Europejskiej Ramy Kwalifikacji Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PROWADZONYM NA WYDZIALE TRANSPORTU I INFORMATYKI WSEI W LUBLINIE INFORMATYKA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KURSY: BIZNES. Własna firma. Zarządzanie małą firmą

DOSTĘPNE KURSY: BIZNES. Własna firma. Zarządzanie małą firmą DOSTĘPNE KURSY: BIZNES Własna firma Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat jak założyć i prowadzić własną firmę ze wszystkimi związanymi z tym formalnościami. Zarządzanie małą firmą Szkolenie pozwala

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim nie ma ograniczenia wieku dla kandydatów zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie nie musisz mieć zdanej matury, możesz tylko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK 1 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności studentów i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ICT, poprzez:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki w Mławie

Wydział Elektroniki w Mławie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE Wydział Elektroniki w Mławie www.elektronikawmlawie.pl WYDZIAŁ ELEKTRONIKI W MŁAWIE 06-500 Mława ul. Warszawska 52 tel. (23) 654 98 08 SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji biznesowych

Programowanie aplikacji biznesowych Programowanie aplikacji biznesowych Zajęcia prowadzone będą zgodnie z nowatorską techniką dydaktyczną: Nauczanie przez projekt Project-based learning (PBL) W czasie kursów zespół studentów zrealizuje zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY PROFIL KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY INTERDYSCYPLINARNEGO - Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki narodowej, których

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo