W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)."

Transkrypt

1 Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), jako jedna z dziewięciu szkół niepublicznych. Kim jesteśmy Misja i cele strategiczne Uczelni Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania została powołana do realizacji misji, na którą składają się: zapewnienie wysokiego poziomu nauczania m.in. przez zatrudnienie wysokokwalifikowanej kadry naukowej Polskiej Akademii Nauk kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy dzięki elastycznemu programowi oferowanych specjalności umożliwienie zdolnej młodzieży, także mniej zamożnej, dostępu do wiedzy przez utrzymywanie niskich opłat za studia (czesnego) prowadzenie badań naukowych we współpracy z najlepszymi placówkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi Uprawnienia na różnych kierunkach Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ma prawo do nadawania tytułu: magistra inżyniera i inżyniera Informatyki magistra i licencjata Zarządzania licencjata Informatyki i ekonometrii licencjata Grafiki licencjata Administracji W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Polska Akademia Nauk Patronat Funkcjonowanie WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapewnia studentom przekazywanie wiedzy przez wybitną kadrę naukową wywodzącą się z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim z Instytutu Badań Systemowych PAN. Najzdolniejsi studenci uczelni otrzymują propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. W ten sposób osiągnięcia wielu absolwentów WIT zyskują uznanie w świecie naukowym. Z Instytutem Badań Systemowych PAN współorganizujemy studia doktoranckie. Kim jesteśmy 1

2 2 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

3 Szanowni Państwo! Jest mi niezmiernie miło, że postanowiliście zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej Uczelni. Jaki wybrać kierunek studiów aby być pewnym otrzymania pracy? to najczęściej zadawane pytanie przez osoby rozpoczynające start w dorosłe życie. Od Rektora Decyzja o wyborze kierunku studiów jest jedną z najtrudniejszych a zarazem najważniejszych w życiu. Studiowanie jest inwestycją dobre studia oznaczają dobrą pracę, a zatem i przyszłość. Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną. Przekonany jestem, że zawody związane z ICT (Information and Communication Technologies) są zawodami przyszłości a studia na WIT to doskonała inwestycja w Państwa przyszłość. Proponowane przez nas specjalności stanowią unikatową ofertę na rynku edukacyjnym. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Wszędzie potrzebni są wykształceni, zdolni i kreatywni pracownicy, którzy posiadają fachową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki stosowanej. Za największy sukces uznajemy osiągnięcia naszych absolwentów, którzy są cenionymi pracownikami banków, firm konsultingowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, wydawnictw prasowych, agencji reklamowych, urzędów czy też instytucji badawczych. Mam nadzieję, że spotkam się z Państwem na inauguracji Roku Akademickiego. Zapraszam do Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Krawczak REKTOR Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Od Rektora 3

4 Opinie studentów Marta Wiącek Studia w WIT dały mi: możliwość rozwoju w dziedzinie informatyki i grafiki, wiedzę, wiedzę i wiedzę przede wszystkim, kontakty, które są tak ważne w późniejszym czasie. Karol Gębarowski Na zajęciach zdobywam wiedzę przydatną w codziennej pracy. Zaoferowane przez uczelnię stypendium z programu Socrates ERASMUS umożliwiło mi rozwój osobisty i zawodowy. Uczelnię oceniam bardzo wysoko. Specjalność Komputerowe wspomaganie zarządzania unikatowa a do tego w pełni zgodna z moimi zainteresowaniami. Wysoki poziom prowadzonych zajęć. Kasia Nowacka Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że wybór studiów to bardzo ważna rzecz, która decyduje o całym naszym późniejszym życiu. Studia otworzyły mi wiele drzwi. 4 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

5 Powody, dla których warto studiować w WIT WIT jest jedną z najlepszych uczelni w obszarze technik komputerowych w Polsce kształci informatyków, grafików i menedżerów. Nasze atuty: Nowoczesny program studiów Zróżnicowana oferta dydaktyczna dostosowana do potrzeb rynku pracy Wysoka jakość kształcenia Doskonali i pełni pasji wykładowcy Współfinansowanie studiów przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wysokie notowania w prestiżowych rankingach Nowoczesna infrastruktura sale ćwiczeniowe, wykładowe i językowe wyposażone w sprzęt audio 400 komputerów włączonych w sieć lokalną obsługiwaną przez 40 serwerów Bezprzewodowy dostęp do Internetu przez sieć Wi-Fi Konto o pojemności 1GB dla każdego studenta Możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne Praktyki studenckie, staże Etaty naukowe w Polskiej Akademii Nauk (dla najlepszych) System stypendiów i pomocy finansowej (stypendia za osiągnięcia w nauce, stypendia socjalne, zapomogi) Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w kołach naukowych Przyjazna atmosfera Powody, dla których warto studiować w WIT 5

6 Administracja studia I stopnia Grafika Zarządzanie studia I stopnia studia I i II stopnia Informatyka studia I i II stopnia Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

7 KIERUNEK ADMINISTRACJA studia I stopnia Oferta edukacyjna KIERUNEK GRAFIKA studia I stopnia (studia II stopnia w przygotowaniu) KIERUNEK INFORMATYKA studia I i II stopnia KIERUNEK ZARZĄDZANIE studia I i II stopnia STUDIA PODYPLOMOWE Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT prowadzi studia podyplomowe powiązane z prowadzonymi w uczelni kierunkami studiów: Specjalności prowadzone na kierunku Informatyka: Grafika komputerowa Bazy danych Bezpieczeństwo w nowoczesnych sieciach teleinformatycznych Specjalności prowadzone na kierunku Zarządzanie: Zarządzanie projektami informatycznymi Zarządzanie projektami samorządowymi Kierunki prowadzone na studiach podyplomowych dla nauczycieli: Informatyka Matematyka Technologia informacyjna Przedsiębiorczość Technika Oferta edukacyjna 7

8 8 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

9 Administracja studia I stopnia wit.edu.pl 9

10 Kierunek Administracja Organizacja studiów Studia stacjonarne od poniedziałku do piątku Studia niestacjonarne soboty i niedziele co 2 tygodnie Studia I stopnia Informacje ogólne Otrzymywany tytuł: licencjat Kontynuacja nauki: studia II stopnia (magisterskie) i podyplomowe Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów) Dofinansowanie z UE Studia współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego znacznie obniżone czesne. Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania do studiów można znaleźć na stronie projektu: Oferowana specjalność: Informatyka w administracji, specjalizacja: E-administracja E-administracja oznacza wykorzystanie technologii informatycznych i teleinformatycznych w administracji publicznej, któremu towarzyszy reorganizacja i poprawa kwalifikacji kadry administracyjnej. Jest ona elementem szerszej koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Potrzeby pracodawców Obecnie trwa intensywny proces informatyzacji administracji publicznej w Polsce, związany z członkostwem w UE i realizacją kilku dużych projektów, wspieranych przez fundusze unijne w obszarze elektronicznej administracji. Zachodzące przeobrażenia skutkują wzrostem popytu na wykwalifikowane kadry urzędnicze i menedżerskie dla administracji. Tacy specjaliści winni wykazywać się interdyscyplinarnym wykształceniem, łączącym wiedzę z zakresu prawa i administracji z umiejętnościami posługiwania się technikami informatycznymi. 10 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

11 Kierunek Administracja Zdobyte kompetencje Wiedza z dziedziny prawa i administracji, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej i samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych Wiedza specjalistyczna i umiejętności z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji publicznej, baz danych, systemów IT, bezpieczeństwa danych i identyfikacji tożsamości (podpis elektroniczny, profil zaufany epuap) Umiejętność wykorzystania technik multimedialnych, nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji Kompetencje w obszarze szeroko pojętej e-administracji, w tym podstaw prawnych informatyzacji administracji publicznej, realizowanych projektów i systemów w ramach e-administracji, w tym Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej BIP, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej epuap, Projekt pl.id Umiejętności tworzenia i wymiany danych za pomocą dokumentów elektronicznych, elektronicznego postępowania administracyjnego, itp. Kompetencje w zakresie zarządzania w strukturach administracji rządowej i samorządowej, dokumentowania, wizualizacji i symulacji procesów w administracji publicznej z wykorzystaniem pakietów komputerowych, komputerowego wspomagania decyzji Kierunek Administracja 11

12 Kierunek Administracja Kim jesteśmy Wiedza specjalistyczna i umiejętności zarządzania finansami publicznymi, w tym wykorzystania funduszy UE, praktyczne umiejętności opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego i studium wykonalności projektów jednostek samorządu terytorialnego, analizy SWOT Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, kierowania zespołem i technik negocjacji Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie: na stanowisku specjalisty, menedżera i konsultanta w e-administracji jako urzędnik w centralnych organach władzy państwowej, a także w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku specjalisty w zespołach wdrażających systemy informatyczne w administracji centralnej i samorządowej jako specjalista w działach administracji firm i innych organizacji Absolwenci tej specjalności mają szansę uczestniczyć w procesie transformacji i informatyzacji sektora administracji publicznej, w kreowaniu nowej jakości funkcjonowania urzędów i jednostek administracji rządowej i samorządowej Dodatkowym atutem pracy urzędnika administracji publicznej jest jej stabilność Realizowane przedmioty specjalnościowe Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznej E-administracja Elektroniczny obieg dokumentów Zarządzanie projektami z wykorzystaniem pakietów komputerowych (MS Project) Zarządzanie i finansowanie projektów samorządowych Dokumentowanie procesów w administracji z wykorzystaniem pakietów komputerowych Organizacja i techniki pracy biurowej Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej Bazy danych w administracji Systemy teleinformatyczne w administracji Zarządzanie projektami informatycznymi w administracji Podstawy inżynierii wymagań 12 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

13 Zarządzanie studia I i II stopnia wit.edu.pl 13

14 Kierunek Zarządzanie Studia na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Organizacja studiów Studia stacjonarne od poniedziałku do piątku Studia niestacjonarne soboty i niedziele co 2 tygodnie Studia I stopnia Informacje ogólne Otrzymywany tytuł: licencjat Kontynuacja nauki: studia II stopnia (magisterskie) i podyplomowe Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów) Oferowane specjalności: Informatyka w zarządzaniu Psychologia w zarządzaniu Zarządzanie relacjami z klientem Informatyka w zarządzaniu Potrzeby pracodawców Firmy poszukują specjalistów w dziedzinie zastosowań informatyki w biznesie, którzy umożliwiają sprawną komunikację między kierownictwem firmy a informatykami w określaniu założeń i celów informatyzacji oraz podczas wdrażania i użytkowania systemów informatycznych. Tacy specjaliści winni wykazywać się interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym. Zdobyte kompetencje Specjalistyczne umiejętności wykorzystywania technik komputerowych w zarządzaniu oraz wdrażania i użytkowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, rachunkowości finansowej i komputerowego wspomagania procesów zarządzania Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, kierowania zespołem 14 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

15 Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach: specjalisty ds. IT w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz administracji rządowej i samorządowej menedżera-specjalisty ds. e-biznesu konsultanta ds. wdrażania systemów informatycznych Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne. Kierunek Zarządzanie Realizowane przedmioty specjalnościowe Programowanie obiektowe Bazy danych II SQL Tworzenie aplikacji internetowych Podstawy grafiki komputerowej Architektura sieci komputerowych Systemy eksperckie Dokumentowanie i symulacja procesów igrafx Inżynieria systemów informatycznych Psychologia w zarządzaniu Potrzeby pracodawców Pracodawcy poszukują menedżerów-specjalistów, którzy posiadają kwalifikacje umożliwiające skuteczne zarządzanie zespołami, zapewniają harmonijną współpracę między pracownikami, a także tworzenie skutecznych przekazów marketingowych. Zdobyte kompetencje Umiejętności wykorzystywania wiedzy z dziedziny psychologii, komunikacji społecznej, zarządzania i marketingu w celu: efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie kierowania zespołami, rekrutacji i selekcji pracowników, szkolenia i rozwoju kadr tworzenia skutecznych przekazów marketingowych i zwiększania sprzedaży Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, rachunkowości finansowej i komputerowego wspomagania procesów zarządzania Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, technik negocjacji, technik prezentacji, pracy w zespole i kierowania zespołem Kierunek Zarządzanie 15

16 Kierunek Zarządzanie Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach: menedżera-specjalisty ds. komunikacji społecznej menedżera-specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w działach HR menedżera-specjalisty ds. zarządzania relacjami z klientem Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne. Realizowane przedmioty specjalnościowe Podstawy psychologii Psychologia reklamy Strategiczne zarządzanie marketingowe Liderzy i zespoły w organizacji Strategia biznesowa CRM Rekrutacja i selekcja pracowników Public relations Strategie promocji Szkolenia i rozwój zasobów ludzkich Zarządzanie relacjami z klientem Potrzeby pracodawców Profil kształcenia wychodzi naprzeciw obserwowanym tendencjom rynkowym. Zgodnie z prognozami, systemy zarządzania relacjami z klientem staną się w ciągu najbliższych kilku lat jednym z najszybciej rozwijających się obszarów działania przedsiębiorstwa. Zdobyte kompetencje Umiejętności wykorzystywania wiedzy z dziedziny zarządzania, marketingu, psychologii i komunikacji społecznej w celu tworzenia skutecznych przekazów marketingowych oraz pozyskiwania klientów, zwiększenia ich satysfakcji i budowania programów lojalnościowych Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, rachunkowości finansowej i komputerowego wspomagania procesów zarządzania Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, kierowania zespołem 16 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

17 Kierunek Zarządzanie Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach: menedżera-specjalisty ds. zarządzania relacjami z klientem i informatycznych systemów CRM menedżera-specjalisty ds. marketingu Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne. Realizowane przedmioty specjalnościowe Ochrona praw konsumenckich Psychologia reklamy Strategiczne zarządzanie marketingowe Systemy zarządzania relacyjną bazą danych Strategia biznesowa CRM Technologie informatyczne systemów CRM Public relations Strategie promocji Technologie teleinformatyczne w CRM Kierunek Zarządzanie 17

18 Kierunek Zarządzanie Studia II stopnia Informacje ogólne Otrzymywany tytuł: magister Kontynuacja nauki: studia III stopnia (doktoranckie) i podyplomowe Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry) Oferowane specjalności: Inżynieria procesów biznesowych Potrzeby pracodawców Reorganizacja przedsiębiorstwa często prowadzona jest jednocześnie z wdrażaniem systemu informatycznego. Rodzi to zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania zmianą w organizacji, którzy dysponują interdyscyplinarną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania procesami, zarządzania projektami oraz projektowania i wdrażania systemów informatycznych. Zdobyte kompetencje Umiejętność analizy, modelowania i doskonalenia procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. pakietów igrafix i ADONIS), w tym dokumentowania, wizualizacji i standaryzacji procesów, ich modelowania, symulacji i optymalizacji, identyfikowania wąskich gardeł, a także kompleksowego reengineeringu Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych Zarządzanie projektami, w szczególności projektami informatycznymi Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, m. in. umiejętność pracy w zespole, kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach: menedżera d.s. zarządzania zmianami w organizacji kierownika projektów informatycznych analityka biznesowego analityka systemowego Będziesz przygotowany do projektowania i wdrażania informatycznych systemów zarządzania. W realizacji programu nauczania kładziemy nacisk na przekazywanie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, stąd duży udział laboratoriów komputerowych, warsztatów i projektów w prowadzonych zajęciach. 18 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

19 Realizowane przedmioty specjalnościowe Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu Analiza systemów informacyjnych Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi pakiet MS Project Zarządzanie projektami informatycznymi (PRINCE 2) Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami biznesowymi Modelowanie procesów z wykorzystaniem pakietów komputerowych Reinżynieria procesów biznesowych Techniki zarządzania z wykorzystaniem pakietów komputerowych Zintegrowane systemy zarządzania system SAP Modelowanie procesów biznesowych w języku UML Architektura systemów informatycznych zorientowana na usługi SOA Kierunek Zarządzanie Komputerowe wspomaganie zarządzania Potrzeby pracodawców Nowoczesne firmy poszukują specjalistów, którzy umożliwiają sprawną komunikację między kierownictwem firmy a informatykami w określaniu założeń i celów informatyzacji oraz w trakcie projektowania, wdrażania i użytkowania systemów informatycznych. Tacy specjaliści winni wykazywać się interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko informatycznym. Zdobyte kompetencje Interdyscyplinarne kwalifikacje menedżera-specjalisty w dziedzinie komputerowego wspomagania procesów zarządzania Umiejętność analizy i modelowania procesów biznesowych, która jest wymagana w fazie analizy przedwdrożeniowej Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych Zarządzanie projektami informatycznymi, znajomość metodyki PRINCE 2 Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, m. in. umiejętność pracy w zespole, kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji Kierunek Zarządzanie 19

20 Kierunek Zarządzanie Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie jako projektant informatycznych systemów zarządzania na stanowisku: kierownika projektów informatycznych analityka biznesowego analityka systemowego konsultanta ds. wdrażania systemów informatycznych Realizowane przedmioty specjalnościowe Projektowanie informatycznych systemów zarządzania Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu Zarządzanie projektami informatycznymi (PRINCE 2) Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi pakiet MS Project Teoria podejmowania decyzji Komputerowe wspomaganie decyzji Zintegrowane systemy zarządzania system SAP Metody gromadzenia i analizy danych Zarządzanie procesami Modelowanie procesów z wykorzystaniem pakietów komputerowych Modelowanie procesów biznesowych w języku UML Analiza systemów bazodanowych Zarządzanie strategiczne Potrzeby pracodawców Duże korporacje poszukują menedżerów-specjalistów ds. budowy strategii, których celem jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy. Zdobyte kompetencje Umiejętność opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, formułowania strategii marketingowych, finansowych i innowacyjnych Umiejętność efektywnego wykorzystywania potencjalnych możliwości przedsiębiorstwa, planowania i realizacji zmian wewnątrz firmy, analizy otoczenia: konkurencji i odbiorców, a następnie wykorzystania tej wiedzy w celu wzmocnienia pozycji firmy na rynku Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi i prowadzenia negocjacji Biegłe posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę menedżera 20 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

21 Studenci mają możliwość sprawdzenia nabytych umiejętności menedżerskich w trakcie zajęć komputerowych z wykorzystaniem symulacyjnej menedżerskiej gry decyzyjnej W ramach projektu z zakresu zarządzania strategicznego studenci samodzielnie lub w zespołach opracowują rekomendację strategiczną dla wybranej firmy notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych Kierunek Zarządzanie Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie: na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla w instytucjach gospodarczych, finansowych, marketingowych, w administracji publicznej, w projektach Unii Europejskiej jako konsultant ds. zarządzania strategicznego w firmach doradczych Realizowane przedmioty specjalnościowe Biznes plan Strategiczne zarządzanie marketingowe Strategiczne zarządzanie finansami Strategie innowacji Komputerowe wspomaganie decyzji menedżera Zintegrowane systemy zarządzania system SAP Strategie międzynarodowych korporacji Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi pakiet MS Project Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie Techniki negocjacji Menedżerskie gry decyzyjne Analiza potrzeb klienta Analiza efektywności firm Zarządzanie w teleinformatyce Potrzeby pracodawców Profil kształcenia odpowiada aktualnym i prognozowanym potrzebom rynku pracy. Dyrektywa Komisji Europejskiej i2010 przewiduje, że techniki teleinformatyczne będą zasadniczym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Obszar stosowania tych technik nie ogranicza się wyłącznie do firm telekomunikacyjnych i medialnych, pojawiają się nowe obszary zastosowań, związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, e-biznesu, e-administracji, bankowości elektronicznej, itp. Kierunek Zarządzanie 21

22 Kierunek Zarządzanie Zdobyte kompetencje Interdyscyplinarne kwalifikacje menedżera-specjalisty w dziedzinie teleinformatycznych technik stosowanych w biznesie i administracji wspomagania procesów zarządzania Znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych usług multimedialnych w zarządzaniu Analiza i projektowanie sieci oraz zarządzanie sieciami teleinformatycznymi Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, m. in. umiejętność pracy w zespole, kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji Kim będziesz po studiach Znajdziesz zatrudnienie: na stanowisku menedżera w firmach telekomunikacyjnych i instytucjach sektora medialnego jako specjalista ds. projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych w organizacjach, w szczególności w obszarze e-biznesu, e-administracji, bankowości elektronicznej Realizowane przedmioty specjalnościowe Podstawy teleinformatyki Sieci teleinformatyczne Układy i systemy teleinformatyki Nowoczesne usługi multimedialne Analiza i projektowanie sieci teleinformatycznych Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu Zintegrowane systemy zarządzania system SAP Modelowanie procesów z wykorzystaniem pakietów komputerowych Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi pakiet MS Project 22 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

23 Grafika studia I stopnia wit.edu.pl 23

24 24 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

25 Studia na Wydziale Informatyki Kierunek Grafika Kierunek Grafika Organizacja studiów Studia stacjonarne od poniedziałku do piątku Studia niestacjonarne soboty i niedziele co 2 tygodnie Studia I stopnia Informacje ogólne Otrzymywany tytuł: licencjat Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów) Kontynuacja nauki: studia II stopnia w przygotowaniu Dofinansowanie z UE Studia współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego znacznie obniżone czesne. Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania do studiów można znaleźć na stronie www projektu W ramach kierunku studiów Grafika Uczelnia kształci studentów, którzy po ich ukończeniu staną się specjalistami zarówno w dziedzinie tworzenia w różnych tradycyjnych technikach graficznych, jak i wykorzystania nabytych umiejętności w rozwijających się dynamicznie technikach i technologiach multimedialnych. Absolwenci będą kreatywni w realizowaniu dowolnie złożonych publikacji multimedialnych, wykorzystujących tekst, obraz, animację, film i dźwięk. Rosnące zapotrzebowanie na tworzenie interaktywnych publikacji internetowych będzie tylko jednym z elementów tego kompleksowego kształcenia graficznego. Taki kierunek kształcenia wychodzi naprzeciw bieżącym i przyszłym potrzebom pracodawców. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku grafika w każdej uczelni, która ma uprawnienia do prowadzenia studiów. Kierunek Grafika 25

26 26 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

27 Kierunek Grafika Oferowana specjalność: Technologie multimedialne W ramach specjalności Technologie Multimedialne studenci będą nabywać dwie kategorie umiejętności: Pierwsza kategoria związana z kierunkiem studiów to poznanie i opanowanie tradycyjnych form sztuki takich jak: rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia, kształcenie zmysłu plastycznego, plastycznej wyobraźni, kreatywnego myślenia. Studenci będą posiadać wiedzę i umiejętności warsztatowe z zakresu grafiki i obszarów pokrewnych. Fundamentalną rolę pełnią tutaj również przedmioty zaznajamiające studenta z teorią i historią sztuki, kultury, socjologią sztuki, pogłębiające wiedzę o naturze człowieka, jego potrzebach i percepcji, a także o naturze współczesnego globalnego społeczeństwa. Istotne w tych zagadnieniach jest również poznanie prawa regulującego problematykę własności intelektualnej oraz przestrzegania zasad w odniesieniu do wizerunku postaci osób prywatnych lub publicznych. Druga kategoria to poznanie i opanowanie komputerowych technik grafiki użytkowej. Współczesny grafik powinien być przygotowany technicznie do sprawnego tworzenia projektów: dwu lub trójwymiarowego, wirtualnego świata na ekranie komputera w programach 2D i 3D. W szczególności, poza nauczanymi technikami tradycyjnymi, jak np.: ołówek, pastele, fotografia itd., studenci będą potrafili posługiwać się profesjonalnymi aplikacjami komputerowymi: Kierunek Grafika 27

28 Kierunek Grafika Programami grafiki bitmapowej: Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Corel Painter Programami wspomagającymi projektowanie 2D: CorelDraw, Adobe Illustrator, Autodesk AutoCad, Adobe Flash Programami wspomagającymi projektowanie 3D: Autodesk 3D Studio Max, Autodesk Maya, Autodesk AutoCad, Autodesk Combustion Programami wspomagającymi tworzenie graficzne i skryptowe interaktywnych prezentacji oraz witryn internetowych: Adobe Flash, Quark Interactive Designer, Microsoft PowerPoint Programami do łamania publikacji: QuarkXPress, Adobe InDesign, Adobe PageMaker Studenci będą praktycznie wykonywać m.in.: Obróbkę cyfrową zdjęć, przygotowywać je do publikacji na różnych mediach Obróbkę cyfrową filmów, umieszczać je na różnych mediach Grafikę prezentacyjną w oparciu o wirtualne obiekty 2D i 3D, w tym interaktywne animacje Projekty plakatów, czasopism, książek, ulotek reklamowych, ogłoszeń i innych akcydensów, przygotowując je dla dowolnego wydawnictwa do reprodukcji w drukarni tradycyjnej i cyfrowej Projekty interaktywnych witryn internetowych, poznając również zasady ich publikowania na serwerze Interaktywne i statyczne prezentacje multimedialne Projekty logo firm i organizacji Projekty dokumentów firmowych (oprawa graficzna firmy) Hasła reklamowe Projekty reklam wielkoformatowych na billboardy, witryny sklepów, środki komunikacji Absolwenci kierunku Grafika w specjalności Technologie multimedialne będą rzetelnie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze kreatywnego grafika w: ośrodkach telewizyjnych i filmowych wydawnictwach prasowych, książkowych i studiach graficznych agencjach reklamowych, agencjach public relations firmach tworzących portale internetowe mogą wykonywać prace w ramach wolnego zawodu na rzecz wyżej wymienionych będą mogli prowadzić własną firmę oferującą ogólnie rozumiane usługi multimedialne www grafika.wsisiz.edu.pl 28 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

29 Informatyka studia I i II stopnia wit.edu.pl 29

30 Kierunek Informatyka Organizacja studiów Studia stacjonarne od poniedziałku do piątku Studia niestacjonarne soboty i niedziele co 2 tygodnie Studia I stopnia Informacje ogólne Otrzymywany tytuł: inżynier Kontynuacja nauki: studia II stopnia (magisterskie) i podyplomowe Czas trwania studiów: studia stacjonarne 3,5 roku (7 semestrów) Czas trwania studiów: studia niestacjonarne 4 lata (8 semestrów) Program studiów inżynierskich jest pomyślany w taki sposób, aby po każdym roku student uzyskiwał określone kompetencje, pozwalające mu na prowadzenie coraz bardziej złożonych prac o charakterze informatycznym. Pierwszy rok studiów poświęcony jest głównie opanowaniu niezbędnych podstaw matematycznych oraz podstaw budowy komputera (organizacja i architektura komputerów, podstawy układów logicznych). Student uzyskuje również wiedzę o ekonomicznych i prawnych podstawach działalności firm, a także wiedzę z dziedziny filozofii. Przede wszystkim otrzymuje jednak podstawowe wykształcenie i umiejętności w zakresie programowania w języku C oraz znajomość aplikacji z pakietu MS Office, łącznie z umiejętnością programowania w VBA. Drugi rok studiów obejmuje uzupełnienie wykształcenia matematycznego oraz podstawowego wykształcenia informatycznego, w tym dobrą znajomość baz danych i systemów operacyjnych oraz umiejętność zaawansowanego programowania i podstawy programowania w Internecie. Na trzecim roku student zapoznaje się z problematyką sieci komputerowych, w tym z bezpieczeństwem i programowaniem w sieciach, a także rozszerza wiedzę w wybranej specjalności. Czwarty rok studiów inżynierskich jest przeznaczony na uzupełnienie wiedzy w wybranych specjalistycznych dziedzinach; student przygotowuje pracę dyplomową. Zawodowe studia inżynierskie mają na celu wykształcenie inżyniera informatyka mogącego bez długich dodatkowych szkoleń wykonywać samodzielne prace. Mają one także wyposażyć absolwenta w mocne podstawy teoretyczne pozwalające na samodzielne dokształcanie się w przyszłości. 30 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTA A POTRZEBY PRACODAWCÓW W ZAKRESIE INŻYNIERII PROCESÓW BIZNESOWYCH

PANEL DYSKUSYJNY PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTA A POTRZEBY PRACODAWCÓW W ZAKRESIE INŻYNIERII PROCESÓW BIZNESOWYCH Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2010 PANEL DYSKUSYJNY PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTA A POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2015/2016

studia II stopnia 2015/2016 studia II stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA II STOPNIA STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI na kierunkach: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NOWOŚĆ w przygotowaniu FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE Już

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKADEMICKI SAS

PROGRAM AKADEMICKI SAS Dla przyszłych liderów analityki i big data PROGRAM AKADEMICKI SAS THE POWER TO KNOW INFORMACJE O SAS SAS na świecie SAS Institute jest liderem rynku analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo