wykaz stacji i przystanków osobowych Kolei Mazowieckich pod kątem dostosowania do odprawy osób niepełnosprawnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wykaz stacji i przystanków osobowych Kolei Mazowieckich pod kątem dostosowania do odprawy osób niepełnosprawnych"

Transkrypt

1 KM26 Antoniówka pochylnie na perony KM27 Arcelin niedostosowana Raciąż KM7 Augustówka niedostosowana Pilawa tak KM33 Azory niedostosowana Sierpc, Mysłaków KM27 Baboszewo niedostosowana Raciąż KM6 Barchów niedostosowana Klembów tak tak KM2 Barcząca pochylnie na perony tak tak KM8 Bartodzieje pochylnie na perony tak tak KM26 Bąkowiec niedostosowana Garbatka Letnisko KM3 Bednary niedostosowana Jasionna Łowicka tak tak KM2 Białki Siedleckie pochylnie na perony KM22 Bieliny Opoczyńskie niedostosowana Drzewica KM3 Błonie pochylnie na perony tak tak tak tak tak KM2 Borki Kosy pochylnie na perony tak tak KM31 Borowiki niedostosowana Siedlce KM3 Boża Wola pochylnie na perony tak KM9 Brody Warszawskie stacja w przebudowie KM1 Brwinów niedostosowana Warszawa Ursus tak tak tak KM2 Cegłów pochylnie na perony tak tak KM7 Celestynów niedostosowana Kołbiel tak tak tak KM9 Chotomów stacja w przebudowie KM22 Chronów niedostosowana Wolanów KM7 Chrosna niedostosowana Pilawa KM6 Chrzęsne pochylnie na perony tak tak tak KM8 Chynów niedostosowana Sułkowice tak tak KM9 Ciechanów stacja w przebudowie tak tak KM9 Ciechanów Przemysłowy stacja w przebudowie KM27 Cieksyn niedostosowana Nasielsk KM31 Cierpigórz niedostosowana Siedlce KM2 Cisie pochylnie na perony tak tak Strona 1 z 10

2 KM8 Czachówek Górny niedostosowana Czachówek Południowy tak tak KM8 Czachówek Południowy pochylnie na perony tak tak tak tak KM12 Czachówek Wschodni niedostosowana Czachówek Południowy KM31 Czeremcha niedostosowana Siedlce tak tak KM9 Czeruchy stacja w przebudowie KM27 Dalanówek niedostosowana Raciąż, Nasielsk KM29 Dalekie niedostosowana Klembów KM10 Dąbkowizna niedostosowana Legionowo KM2 Dębe Wielkie pochylnie na perony tak tak KM7 Dęblin pochylnie na perony tak tak KM6 Dobczyn pochylnie na perony tak tak KM8 Dobieszyn pochylnie na perony tak tak KM22 Drzewica pochylnie na perony KM9 Działdowo stacja w przebudowie tak tak tak tak KM2 Dziewule pochylnie na perony tak tak KM31 Fronołów niedostosowana Siedlce KM26 Garbatka Letnisko pochylnie na perony tak tak KM7 Garwolin niedostosowana Pilawa tak tak KM8 Gąsawy Plebańskie niedostosowana Jastrząb - KM9 Gąsocin stacja w przebudowie tak KM29 Gierwaty niedostosowana Klembów KM9 Gołotczyzna stacja w przebudowie KM33 Gostynin niedostosowana Sierpc KM8 Gośniewice niedostosowana Warka KM29 Goworowo niedostosowana Klembów KM33 Gozdowo niedostosowana Sierpc KM12 Góra Kalwaria niedostosowana Czachówek Południowy, Zalesie Górne KM8 Grabów n/pilicą niedostosowana Warka tak tak KM1 Grodzisk Mazowiecki (pochylnia na peron nr 1 Jaktorów, Warszawa Ursus tak tak tak tak tak tak tak KM2 Grodziszcze Mazowieckie pochylnie na perony tak Strona 2 z 10

3 KM29 Grzegorzewo niedostosowana Klembów KM2 Halinów pochylnie na perony tak tak KM9 Iłowo stacja w przebudowie KM9 Jackowo Dworskie stacja w przebudowie KM1 Jaktorów pochylnia na peron tak tak tak KM9 Janówek pochylnie na perony KM29 Jarzębia Łąka niedostosowana Klembów KM6 Jasienica Mazowiecka niedostosowana Klembów tak tak KM3 Jasionna Łowicka pochylnie na perony KM8 Jastrząb pochylnie na perony KM26 Jedlnia Kościelna niedostosowana Jedlnia Letnisko KM26 Jedlnia Letnisko pochylnie na perony KM1 Jesionka niedostosowana Sucha Żyrardowska tak KM7 Józefów pochylnia na peron tak tak KM27 Kaczorowo niedostosowana Raciąż KM9 Kałęczyn stacja w przebudowie - KM9 Kątne stacja w przebudowie KM3 Kęszyce pochylnie na perony KM6 Klembów pochylnia na peron tak tak KM6 Kobyłka pochylnia na peron tak tak tak tak tak tak KM6 Kobyłka Ossów pochylnia na peron tak tak tak tak KM7 Kołbiel pochylnia na peron KM9 Konopki stacja w przebudowie tak tak KM22 Kończyce Radomskie niedostosowana Wolanów KM3 Kornelin pochylnie na perony tak KM2 Kosiorki pochylnie na perony KM2 Koszewnica pochylnie na perony tak tak KM2 Kotuń platforma szynowa tak tak KM27 Koziebrody niedostosowana Raciąż, Sierpc KM8 Krężel niedostosowana Sułkowice Strona 3 z 10

4 KM9 Krośnice Mazowieckie stacja w przebudowie KM10 Krusze niedostosowana Legionowo KM8 Kruszyna pochylnie na perony tak tak KM2 Krynka Łukowska pochylnie na perony tak KM31 Krzymosze niedostosowana Siedlce KM3 Kutno niedostosowana tak tak tak tak KM9 Legionowo stacja w przebudowie tak tak tak tak KM10 Legionowo Piaski niedostosowana Legionowo KM9 Legionowo Przystanek stacja w przebudowie KM7 Leokadia niedostosowana Łaskarzew Przystanek KM3 Leonów niedostosowana Kornelin, Kęszyce tak tak KM8 Lesiów pochylnie na perony tak KM29 Leszczydół niedostosowana Klembów KM8 Lipowe Pole niedostosowana Skarżysko Kamienna KM29 Lucynów niedostosowana Klembów KM7 Łaskarzew Przystanek pochylnie na perony tak tak KM33 Łąck niedostosowana Sierpc KM6 Łochów niedostosowana Klembów tak tak KM3 Łowicz Główny niedostosowana Mysłaków tak tak tak tak KM2 Łuków pochylnie na perony tak tak KM6 Małkinia niedostosowana Klembów tak tak tak KM8 Michalczew niedostosowana Sułkowice tak KM7 Michalin pochylnia na peron tak tak tak tak tak KM10 Michałów Reginów niedostosowana Legionowo KM2 Mienia pochylnie na perony KM27 Mieszaki niedostosowana Raciąż, Sierpc KM1 Międzyborów pochylnia na peron tak tak tak KM7 Mika pochylnie na perony Strona 4 z 10

5 KM1 Milanówek niedostosowana Warszawa Ursus tak tak tak tak KM2 Mińsk Mazowiecki winda tak tak tak KM2 Mińsk Mazowiecki Anielina pochylnie na perony tak KM9 Mława stacja w przebudowie tak tak KM9 Mława Miasto stacja w przebudowie tak tak KM9 Modlin windy na perony tak tak tak tak KM6 Mokra Wieś niedostosowana Klembów KM31 Mordy niedostosowana Siedlce KM31 Mordy Miasto niedostosowana Siedlce KM29 Mostówka niedostosowana podjazd na peron nr 1 - Klembów KM2 Mrozy platforma na peron nr 2 tak tak tak KM3 Mysłaków pochylnia na peron KM9 Narzym stacja w przebudowie KM9 Nasielsk stacja w przebudowie tak tak KM31 Niemojki niedostosowana Siedlce KM10 Nieporęt niedostosowana Legionowo KM8 Nowa Iwiczna pochylnie na perony KM2 Nowe Dębe Wielkie pochylnie na perony tak KM9 Nowy Dwór Mazowiecki stacja w przebudowie tak tak KM31 Nowy Nurzec niedostosowana Siedlce KM31 Nurzec niedostosowana Siedlce tak tak KM29 Ostrołęka niedostosowana Klembów KM6 Ostrówek Węgrowski niedostosowana Klembów tak tak KM7 Otwock pochylnie na perony tak tak tak tak tak tak tak KM3 Ożarów Mazowiecki niedostosowana Płochocin tak tak tak tak tak tak KM29 Pasieki niedostosowana Klembów KM31 Patków niedostosowana Siedlce KM3 Piasecznica pochylnie na perony KM8 Piaseczno niedostosowana Nowa Iwiczna tak tak tak tak Strona 5 z 10

6 KM1 Piastów niedostosowana (pochylnia na peron nr 1 Warszawa Ursus tak tak tak tak tak tak KM7 Pilawa pochylnie na perony tak tak KM26 Pionki niedostosowana Pionki Zachodnie tak tak KM26 Pionki Zachodnie winda tak tak KM31 Platerów niedostosowana Siedlce KM3 Płochocin pochylnie na perony tak tak tak tak tak KM33 Płock niedostosowana Sierpc - tak tak tak KM33 Płock Radziwie niedostosowana Sierpc KM33 Płock Trzepowo niedostosowana Sierpc KM27 Płońsk niedostosowana Raciąż KM22 Podbór niedostosowana Wieniawa KM7 Pogorzel Warszawska niedostosowana Otwock KM9 Pomiechówek stacja w przebudowie tak tak KM29 Prabuty Góry niedostosowana Klembów KM33 Proboszczewice Płockie niedostosowana Sierpc KM6 Prostyń niedostosowana Klembów tak tak KM1 Pruszków niedostosowana Warszawa Ursus tak tak tak tak tak tak tak tak KM29 Przetycz niedostosowana Klembów KM22 Przysucha pochylnie na perony KM27 Raciąż pochylnia na peron KM33 Raciborów Kutnowski niedostosowana Sierpc KM8 Radom stacja w przebudowie Radom Południowy, Lesiów, Antoniówka tak tak tak tak KM8 Radom Południowy pochylnie na perony KM22 Radom Potkanów niedostosowana Radom Południowy, Lesiów, Aantoniówka KM2 Radomyśl pochylnie na perony KM1 Radziwiłłów Mazowiecka stacja w przebudowie Sucha Żyrardowska tak tak KM10 Radzymin niedostosowana Legionowo KM26 Rajec Poduchowny niedostosowana Radom Południowy, Lesiów, Antoniówka KM33 Rogożew niedostosowana Sierpc Strona 6 z 10

7 KM7 Rokitna Stara niedostosowana Życzyn KM8 Rożki pochylnie na perony KM7 Ruda Talubska pochylnia na peron tak tak KM8 Ruda Wielka niedostosowana Radom Południowy, Rożki KM29 Rybienko niedostosowana Klembów KM2 Sabinka niedostosowana Siedlce Zach., Kotuń tak tak KM6 Sadowne Węgrowskie niedostosowana Klembów tak tak KM31 Sarnaki niedostosowana Siedlce KM3 Seroki pochylnie na perony KM2 Siedlce pochylnie na perony tak tak tak tak tak tak KM2 Siedlce Wschodnie pochylnie na perony KM2 Siedlce Zachodnie pochylnie na perony KM31 Siemiatycze niedostosowana Siedlce tak KM33 Sierakówek niedostosowana Sierpc KM27 Sierpc pochylnia na peron tak KM8 Skarżysko Kamienna pochylnie na perony tak tak tak tak tak KM1 Skierniewice winda tak tak tak tak tak KM1 Skierniewice Rawka stacja w przebudowie Skierniewice tak tak KM22 Skrzynno niedostosowana Wieniawa KM22 Smogorzów Przysuski niedostosowana Przysucha KM7 Sobolew pochylnia na peron tak tak KM3 Sochaczew pochylnie na perony tak tak tak tak KM2 Sosnowe pochylnie na perony tak tak KM7 Stara Wieś niedostosowana Otwock tak KM31 Stok Lacki niedostosowana Siedlce KM33 Strzelce Kujawskie niedostosowana Sierpc KM8 Strzyżyna pochylnie na perony tak tak KM9 Studzianki Nowe stacja w przebudowie KM9 Stupsk Mazowiecki stacja w przebudowie KM1 Sucha Żyrardowska pochylnia na peron tak tak Strona 7 z 10

8 KM2 Sulejówek pochylnie na perony tak tak tak tak KM2 Sulejówek Miłosna pochylnie na perony tak tak tak tak KM8 Sułkowice pochylnia na peron tak tak KM33 Susk niedostosowana Sierpc KM31 Sycze niedostosowana Siedlce KM6 Szewnica niedostosowana Klembów tak tak KM8 Szydłowiec niedostosowana Skarżysko Kamienna KM7 Śródborów niedostosowana Otwock KM7 Świder pochylnia na peron KM9 Świercze stacja w przebudowie tak tak KM3 Teresin Niepokalanów pochylnie na perony tak tak tak tak KM6 Tłuszcz niedostosowana Klembów tak tak KM6 Topór niedostosowana Klembów tak tak KM6 Urle niedostosowana Klembów tak tak KM8 Ustanówek niedostosowana Zalesie Górne KM8 Warka niedostosowana tak tak KM8 Warszawa Aleje Jerozolimskie winda tak KM7 Warszawa Anin pochylnia na peron tak KM120 Warszawa Centralna ruchome schody tak tak tak tak tak tak KM9 Warszawa Choszczówka stacja w przebudowie KM8 Warszawa Dawidy niedostosowana Warszawa Żwirki i Wigury KM7 Warszawa Falenica niedostosowana Warszawa Radość KM9 Warszawa Gdańska pochylnie na perony tak tak tak tak KM7 Warszawa Gocławek pochylnie na perony KM3 Warszawa Gołąbki niedostosowana Warszawa Ursus Północny KM8 Warszawa Jeziorki niedostosowana Warszawa Żwirki i Wigury KM9 Warszawa Kasprzaka stacja w przebudowie Warszawa Gdańska tak tak tak KM9 Warszawa Koło stacja w przebudowie Warszawa Gdańska KM8 Warszawa Lotnisko Chopina dostosowana tak tak tak KM7 Warszawa Miedzeszyn niedostosowana Warszawa Radość Strona 8 z 10

9 KM7 Warszawa Międzylesie pochylnia na peron tak tak tak tak KM120 Warszawa Ochota platforma szynowa tak tak tak tak KM8 Warszawa Okęcie niedostosowana Warszawa Żwirki i Wigury KM7 Warszawa Olszynka Grochowska niedostosowana Warszawa Gocławek KM9 Warszawa Płudy pochylnie na perony KM120 Warszawa Powiśle platforma szynowa tak tak tak tak tak tak tak KM9 Warszawa Praga winda KM7 Warszawa Radość pochylnia na peron KM8 Warszawa Rakowiec winda tak tak tak tak tak tak KM2 Warszawa Rembertów pochylnia na peron tak tak tak tak tak tak KM8 Warszawa Służewiec niedostosowana Warszawa Żwirki i Wigury KM120 Warszawa Stadion ruchome schody, winda tak tak tak tak KM120 Warszawa Śródmieście winda na peron nr 2 tak tak tak tak KM9 Warszawa Toruńska stacja w przebudowie Warszawa Gdańska KM1 Warszawa Ursus pochylnie na perony tak tak tak tak tak tak KM3 Warszawa Ursus Północny pochylnie na perony KM7 Warszawa Wawer niedostosowana Warszawa Gocławek tak tak KM2 Warszawa Wesoła pochylnie na perony tak tak KM6 Warszawa Wileńska pochylnie na perony tak tak tak tak tak tak tak tak KM1 Warszawa Włochy niedostosowana Warszawa Ursus tak tak KM2 Warszawa Wola Grzybowska pochylnie na perony KM120 Warszawa Wschodnia niedostosowana Warszawa Stadion tak tak tak tak tak tak tak tak KM120 Warszawa Zachodnia niedostosowana Warszawa Ochota tak tak tak tak tak tak tak tak KM9 Warszawa ZOO stacja w przebudowie Warszawa Praga KM9 Warszawa Żerań platforma szynowa KM8 Warszawa Żwirki i Wigury winda tak KM10 Wieliszew niedostosowana Legionowo KM22 Wieniawa pochylnie na perony KM3 Witanów niedostosowana Błonie tak KM27 Wkra niedostosowana Raciąż, Nasielsk Strona 9 z 10

10 KM8 Wola Bierwiecka pochylnia na peron KM8 Wola Lipieniecka niedostosowana Radom Południowy, Rożki KM7 Wola Rowska pochylnie na perony KM22 Wolanów pochylnie na perony KM6 Wołomin niedostosowana Kobyłka tak tak tak tak tak tak KM6 Wołomin Słoneczna niedostosowana Kobyłka tak tak tak tak tak KM2 Wrzosów pochylnie na perony tak tak KM7 Wygoda pochylnia na peron KM29 Wyszków niedostosowana Klembów tak tak KM9 Wyszyny stacja w przebudowie KM7 Zabieżki pochylnia na peron tak KM6 Zagościniec niedostosowana Kobyłka tak tak tak tak tak KM26 Zajezierze k/dęblina pochylnie na perony tak KM8 Zalesie Górne pochylnia na peron tak tak tak tak KM27 Zawidz niedostosowana Raciąż, Sierpc KM27 Zawidz Kościelny niedostosowana Raciąż, Sierpc KM6 Ząbki pochylnia na peron tak tak tak tak tak KM6 Zielonka pochylnia na peron tak tak tak tak tak tak KM6 Zielonka Bankowa niedostosowana Zielonka KM29 Zygmuntowo Mazowieckie niedostosowana Klembów KM22 Zygmuntów niedostosowana Drzewica KM7 Życzyn pochylnia na peron tak KM1 Żyrardów pochylnia na peron tak tak tak tak KM26 Żytkowice niedostosowana Garbatka Letnisko, Pionki Zachodnie Strona 10 z 10

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops Warszawa Żwirki i Wigury 05:24, Warszawa Służewiec 05:26

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops Warszawa Żwirki i Wigury 05:24, Warszawa Służewiec 05:26 Rozkład azdy / Timetable / Fahrplan / Расписание Odazdy / Departures / Abfahrt / Отправление ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от 15 XII 2013 8 III 2014 ważny do / Valid to / gültig bis

Bardziej szczegółowo

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops 00:15 19623 04:30 51600 04:39 98600 05:10 91600 05:11 19601 05:39 98602 05:41 98755 05:49 51300 06:10 91602 06:16 15601 06:24 51650 06:39 98604 06:45 98701 06:49 51602 07:03 15313 07:10 91604 Janówek 00:20,

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o Warszawa ul. Lubelska 26

Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o Warszawa ul. Lubelska 26 Numeracja relacji pociągów wg obowiązującego rozkładu jazdy w 2014 roku. 1. Skierniewice - Warszawa KM 1 Skierniewice /Warszawa Wsch. - KM 101 Żyrardów /Warszawa Wsch. - KM 102 Grodzisk Maz./Warszawa Wsch.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki/Dęblin - KM 129 przez W-wę Centralną z pominięciem stacji: Pruszków, Piastów, W-wa Ursus, W-wa Włochy,

Grodzisk Mazowiecki/Dęblin - KM 129 przez W-wę Centralną z pominięciem stacji: Pruszków, Piastów, W-wa Ursus, W-wa Włochy, Numeracja relacji pociągów wg obowiązującego rozkładu jazdy w 2014 roku. 1. Skierniewice - Warszawa KM 1 Skierniewice /Warszawa Wsch. - KM 101 Żyrardów /Warszawa Wsch. - KM 102 Grodzisk Maz./Warszawa Wsch.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 35 Statystyka: (Komunikacja kolejowa w Warszawie i okolicach) SISKOM - Ankiety Wybór danych Podstawowe filtry PokaŜ statystyki wszystkich pytań gfedcb Uwzględnij: Tylko zakończone rekordy ID

Bardziej szczegółowo

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops Pomiechówek 00:40, Brody Warszawskie 00:44, Studzianki Nowe 00:47

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops Pomiechówek 00:40, Brody Warszawskie 00:44, Studzianki Nowe 00:47 Rozkład azdy / Timetable / Fahrplan / Расписание Odazdy / Departures / Abfahrt / Отправление ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от 15 XII 2013 8 III 2014 ważny do / Valid to / gültig bis

Bardziej szczegółowo

godziny odjazdów ze stacji pośrednich

godziny odjazdów ze stacji pośrednich Rozkład azdy / Timetable / Fahrlan / Расписание Przyazdy / Arrivals / Ankunft / Прибытие ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от ważny do / Valid to / gültig bis / действительный до 9. X.0

Bardziej szczegółowo

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY Al.. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa tel.: +48 22 69 97 235 faks: +48 22 69 97 236 biuro@skm.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki/Dęblin - KM 129 przez W-wę Centralną z pominięciem stacji: Pruszków, Piastów, W-wa Ursus, W-wa Włochy,

Grodzisk Mazowiecki/Dęblin - KM 129 przez W-wę Centralną z pominięciem stacji: Pruszków, Piastów, W-wa Ursus, W-wa Włochy, Numeracja relacji pociągów wg obowiązującego rozkładu jazdy w 2014 roku. 1. Skierniewice - Warszawa KM 1 Skierniewice /Warszawa Wsch. - KM 101 Żyrardów /Warszawa Wsch. - KM 102 Grodzisk Maz./Warszawa Wsch.

Bardziej szczegółowo

MODLIN. 00:36 I KM Os. 04:10 II KM Os. 04:50 II KM Os. 04:56 II KM Os. 05:05 II KM Os. 05:37 II KM Os. 05:46 I KM Os. 05:51 II KM Os.

MODLIN. 00:36 I KM Os. 04:10 II KM Os. 04:50 II KM Os. 04:56 II KM Os. 05:05 II KM Os. 05:37 II KM Os. 05:46 I KM Os. 05:51 II KM Os. Rozkład azdy / Timetable / Fahrplan / Расписание Przyazdy / Arrivals / Ankunft / Прибытие ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от 15 XII 2013 8 III 2014 ważny do / Valid to / gültig bis

Bardziej szczegółowo

Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej

Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej System Zarządzania Jakością- Minimalne Normy Jakości Obsługi ustanowiony przez przewoźnika lokalnego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA OPERATOR NR AUTOMATU DZIELNICA / GMINA. l.p. Ciepłownia Wola Mennica 232 Bemowo. Gen. S. Kaliskiego 2 Mennica 1039 Bemowo

LOKALIZACJA OPERATOR NR AUTOMATU DZIELNICA / GMINA. l.p. Ciepłownia Wola Mennica 232 Bemowo. Gen. S. Kaliskiego 2 Mennica 1039 Bemowo l.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 LOKALIZACJA OPERATOR NR AUTOMATU DZIELNICA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ciechanów Rozkład jazdy dla: kolej R90 Informacja o: kolej R90 Kierunek: Przystanki: Długość trwania przejazdu: Podsumowanie linii:

Kierunek: Ciechanów Rozkład jazdy dla: kolej R90 Informacja o: kolej R90 Kierunek: Przystanki: Długość trwania przejazdu: Podsumowanie linii: Rozkład jazdy i mapa linii dla: kolej R90 R90 Warszawa Działdowo Wyświetl Wersję Na Przeglądarkę kolej R90, linia (Warszawa Działdowo), posiada 8 tras. W dni robocze kursuje: (1) Ciechanów: 09:09-22:10

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

PL-Warszawa: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62891-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 2013/S 039-062891 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany czasowe rozkładu jazdy pociągów, ogłaszane są na stacjach oraz dostępne na www przewoźników. WARSZAWA - PILAWA KASZTAN

Zmiany czasowe rozkładu jazdy pociągów, ogłaszane są na stacjach oraz dostępne na www przewoźników. WARSZAWA - PILAWA KASZTAN 784 TLK TLK SKM SKM 445/30 SKM SKM SKM SKM I-53504 I-53510 I-72312 KW-304220 KM-21520 KW-304222 KM-40520 KW-304224 Informacja o pociągu KM-551 I-53505 I-53511 KW-194221 KW-194223 KM-1221 I-72313 KW-194225

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gimnazjów uczestniczących w XVI Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom Strona 1 z 8

Klasyfikacja gimnazjów uczestniczących w XVI Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom Strona 1 z 8 1 1 G 1 Piaseczno Piaseczno Legionowo 3 15 11 11 8 11 11 0,5 70,5 2 2 G 8 Radom Radom Radom 9 7 8 13 11 7 2 0,5 13 70,5 3 3 G 4 Pruszków Pruszków Sochaczew 13 0,5 8 9 8 11 9 9 0,5 68 4 4 G Jedlińsk Radom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

MAZOWSZE - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. 1 BIAŁOBRZESKI BIAŁOBRZEGI, UL. SPACEROWA 10 (48) 613-27-09; 500-424-442 2 CIECHANOWSKI CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2 (23) 672-44-88 3 GARWOLIŃSKI GARWOLIN, UL. STASZICA 18 4 GOSTYNIŃSKI GORZEWO,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015 1 1 SP 4 Radom Radom Radom 11 15 7 11 8 0,5 6 58,5 2 2 SP 6 Płock Płock Płock 15 8 7 13 13 56 3 3 SP Olszewo Borki Ostrołęka Ziemski Ostrołęka 0,5 13 5 9 7 8 42,5 4 4 SP 204 Warszawa Warszawa Warszawa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA - DZIAŁDOWO

WARSZAWA - DZIAŁDOWO 705 WARSZAWA - DZIAŁDOWO (220110) Wersja bez zmian czasowych, zawiera TLK Ex TLK EIC erratę i zmiany do nr 30 włącznie; I-35202 I-35504 Informacja o pociągu M-60287 M-60021 M-60221 R-60023 I-35203 M-15321

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015 1 1 SP 4 Radom Radom Radom 11 15 7 11 8 0,5 6 58,5 2 2 SP 6 Płock Płock Płock 15 8 7 13 13 56 3 3 SP Olszewo Borki Ostrołęka Ziemski Ostrołęka 0,5 13 5 9 7 8 42,5 4 4 SP 204 Warszawa Warszawa Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz tras modelowych w związku z realizacją zamknięć torowych na linii kolejowej nr 7 (zmiana nr 2) w następujących lokalizacjach: 1) Dęblin - Puławy

Wykaz tras modelowych w związku z realizacją zamknięć torowych na linii kolejowej nr 7 (zmiana nr 2) w następujących lokalizacjach: 1) Dęblin - Puławy ZAŁĄCZNIK NR 3 do Procedury Wykaz tras modelowych w związku z realizacją zamknięć torowych na linii kolejowej nr 7 (zmiana nr 2) w następujących lokalizacjach: 1) Dęblin - Puławy Numer Stacja początkowa

Bardziej szczegółowo

Numeracja relacji pociągów wg obowiązującego rozkładu jazdy w 2012/2013 roku. 1. Skierniewice - Warszawa KM 1

Numeracja relacji pociągów wg obowiązującego rozkładu jazdy w 2012/2013 roku. 1. Skierniewice - Warszawa KM 1 Numeracja relacji pociągów wg obowiązującego rozkładu jazdy w 2012/2013 roku. 1. Skierniewice - Warszawa KM 1 Skierniewice /Warszawa Wsch. - KM 101 Żyrardów /Warszawa Wsch. - KM 102 Grodzisk Maz./Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Lista projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na opracowanie albo

Bardziej szczegółowo

Warszawska Karta Miejska - bilet papierowy. Warszawska Karta Miejska - kodowanie. PKP Milanówek, tunel tak tak tak tak

Warszawska Karta Miejska - bilet papierowy. Warszawska Karta Miejska - kodowanie. PKP Milanówek, tunel tak tak tak tak Nr. biletomatu M001 M002 M003 M004 M005 M006 M007 Adres 05-820 Piastów PKP - ul. Dworcowa 1 05-822 Milanówek - ul. Warszawska 32A 05-822 Milanówek - ul. Warszawska 32A 02-305 Zachodnia - Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

W-wa Ursus, W-wa Włochy Grodzisk Maz./Dęblin - KM przez W-wę Centralna z pominięciem: Pruszków, Piastów, W-wa Ursus, W-wa Włochy

W-wa Ursus, W-wa Włochy Grodzisk Maz./Dęblin - KM przez W-wę Centralna z pominięciem: Pruszków, Piastów, W-wa Ursus, W-wa Włochy Numeracja relacji pociągów wg obowiązującego rozkładu jazdy w 2013 roku. 1. Skierniewice - Warszawa KM 1 Skierniewice /Warszawa Wsch. - KM 101 Żyrardów /Warszawa Wsch. - KM 102 Grodzisk Maz./Warszawa Wsch.

Bardziej szczegółowo

Wykaz tras modelowych w związku z realizacją zamknięć torowych na linii kolejowej nr 7 (zmiana nr 3) w następujących lokalizacjach:

Wykaz tras modelowych w związku z realizacją zamknięć torowych na linii kolejowej nr 7 (zmiana nr 3) w następujących lokalizacjach: ZAŁĄCZNIK NR 3 do Procedury Wykaz tras modelowych w związku z realizacją zamknięć torowych na linii kolejowej nr 7 (zmiana nr 3) w następujących lokalizacjach: 1) Dęblin - Puławy - Lublin Numer Stacja

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie Wykaz szlaków znakowanych przez PTTK

Województwo mazowieckie Wykaz szlaków znakowanych przez PTTK MZ-19c mazowieckie 19 czerwony KÓZKI, PKS Borsuki, linia wysokiego napięcia 26,20 2 2 MZ-22c mazowieckie 22 czerwony Mała Oleśnica rz. Brzuśnia, kładka 62,50 3 3 MZ-123c mazowieckie 123 czerwony SIERPC,

Bardziej szczegółowo

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Ciepielów brak Zwoleń Policzna od 1 do 5 Zwoleń Przyłęk

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników badań satysfakcji klienta Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej

Analiza wyników badań satysfakcji klienta Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej Analiza wyników badań satysfakcji klienta Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej przeprowadzonych w dniach 18 grudnia 2017 r. 19 stycznia 2018 r. Warszawa, marzec 2018 r. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Odjazdy / Departures 0:43 II 1:00 II 2:35 II 2:51 II 4:00 III 4:02 III. Warszawa Zachodnia 5:34. ^ Skarżysko-Kamienna 13 XII XII 2016

Odjazdy / Departures 0:43 II 1:00 II 2:35 II 2:51 II 4:00 III 4:02 III. Warszawa Zachodnia 5:34. ^ Skarżysko-Kamienna 13 XII XII 2016 ^ Skarżysko-Kamienna 3 XII 05 0 XII 0 0:43 II :00 II :35 II :5 II 4:00 III 4:00 III 4:0 III 4:0 III 35 JUPITER p y 35 JUPITER p y 350 JUPITER p 350 JUPITER p 50 70 50 70 Aktualizacja wg stanu na 5 XII

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 stycznia 2012 r. www.plk-sa.pl

Warszawa, 5 stycznia 2012 r. www.plk-sa.pl W ramach Projektu TEN-T nr 2006-PL-92608-S Przygotowanie przedsięwzięcia Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego wykonanego na podstawie umowy nr 60/005/011/11010660/09/I/I, opracowano

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie Wykaz szlaków znakowanych przez PTTK z 5. Ilość województw Liczba etapów. Numer szlaku.

Województwo mazowieckie Wykaz szlaków znakowanych przez PTTK z 5. Ilość województw Liczba etapów. Numer szlaku. Kod Kolor Początek Koniec MZ-19c 19 czerwony KÓZKI, PKS Borsuki, linia wysokiego napięcia 26,20 2 2 MZ-22c 22 czerwony Mała Oleśnica rz. Brzuśnia, kładka 62,50 3 3 MZ-123c 123 czerwony SIERPC, PKP Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

TLK TLK Ex Ex ,235 Nasielsk p p

TLK TLK Ex Ex ,235 Nasielsk p p 719 TLK TLK Ex Ex I-35202 I-15104 I-15410 I-1500 Informacja o pociągu I-35203 KM-15321 KM-15221 I-15105 KM-601 I-15411 I-1501 KM-603 KM-6025 2 ( 2 2 1-2 ( 2 1-2 * 1-2 * 2 2

Bardziej szczegółowo

Podstawy działalności Spółki

Podstawy działalności Spółki Podstawy działalności Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. w roku 2005 prowadziła działalność na bazie majątku Oddziału Mazowieckiego PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o., który dzierżawiła na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Powiat

POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Powiat POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Poniedziałek: godz.09.00 13.00 Węgrowski Sierpecki Kutnowski Płocki Budynek Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ul. Piłsudskiego 23 07-100 Węgrów Budynek

Bardziej szczegółowo

[WYCIĄG] Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

[WYCIĄG] Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego Miasto Płock [WYCIĄG] Na

Bardziej szczegółowo

POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Powiat. Poniedziałek: godz Wtorek: godz

POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Powiat. Poniedziałek: godz Wtorek: godz POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Ul. Piłsudskiego 23 Poniedziałek: godz.09.00 13.00 Węgrowski 07-100 Węgrów Wtorek: godz. 09.00 13.00 Środa: godz.14.00 18.00 Czwartek: godz. 09.00 13.00 Piątek:

Bardziej szczegółowo

Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika

Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika INTEGRACJA handlowa organizacyjna taryfowa z powodu braku odpowiednich ustaw nie ma możliwości prawnych stworzenia pełnej

Bardziej szczegółowo

91308* 91309* od 4 IX do 15 X (D) od 4 IX do 15 X (D) od 4 IX do 15 X (D) (C)

91308* 91309* od 4 IX do 15 X (D) od 4 IX do 15 X (D) od 4 IX do 15 X (D) (C) Strna: 1 z 3 Warszawa - Dęblin 19551 [1] 12201 12701 RP7 [2] 19511 98520 98521 98510 98511 d 10 XII 12370 12371 19555 21510 21511 91308* 91309* 12301* 98530 98531 98550 98551 91480* 91481* 98518 98519

Bardziej szczegółowo

Bankomaty: województwo mazowieckie. Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność

Bankomaty: województwo mazowieckie. Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność Bankomaty: województwo mazowieckie Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność Baboszewo Cicha 3 MBR Belsk Duży Nocznickiego 3 MBR Białobrzegi Krakowska 34 Bielsk 1-go maja 2 MBR Błędów Długa 5 BPS

Bardziej szczegółowo

Parafia Dominic Dominic Dominic Comun Comun Comun Mieszka % Dom % C/D % C/M Męż Kob Raz Męż Kob Raz

Parafia Dominic Dominic Dominic Comun Comun Comun Mieszka % Dom % C/D % C/M Męż Kob Raz Męż Kob Raz Lp Parafia Mieszka Dominic Dominic Dominic % Dom Comun Comun Comun Męż Kob Raz Męż Kob Raz % C/D % C/M 1. Mińsk Maz., Narodzenia NMP 17000 3095 4244 7339 52,7 897 1786 2683 36,6 15,8 2. Warszawa-Bródno,

Bardziej szczegółowo

Parafia Dominic Dominic Dominic Comun Comun Comun Mieszka % Dom % C/D % C/M Męż Kob Raz Męż Kob Raz

Parafia Dominic Dominic Dominic Comun Comun Comun Mieszka % Dom % C/D % C/M Męż Kob Raz Męż Kob Raz Lp Parafia Mieszka Dominic Dominic Dominic % Dom Comun Comun Comun Męż Kob Raz Męż Kob Raz % C/D % C/M 1. Mińsk Maz., Narodzenia NMP 17000 3095 4244 7339 52,7 897 1786 2683 36,6 15,8 2. Warszawa-Bródno,

Bardziej szczegółowo

Parafia Dominic Dominic Dominic Comun Comun Comun Mieszka % Dom % C/D % C/M Męż Kob Raz Męż Kob Raz

Parafia Dominic Dominic Dominic Comun Comun Comun Mieszka % Dom % C/D % C/M Męż Kob Raz Męż Kob Raz Lp Parafia Mieszka Dominic Dominic Dominic % Dom Comun Comun Comun Męż Kob Raz Męż Kob Raz % C/D % C/M 1. Mińsk Maz., Narodzenia NMP 17000 3095 4244 7339 52,7 897 1786 2683 36,6 15,8 2. Warszawa-Bródno,

Bardziej szczegółowo

Parafia Dominic Dominic Dominic Comun Comun Comun Mieszka % Dom % C/D % C/M Męż Kob Raz Męż Kob Raz

Parafia Dominic Dominic Dominic Comun Comun Comun Mieszka % Dom % C/D % C/M Męż Kob Raz Męż Kob Raz Lp Parafia Mieszka Dominic Dominic Dominic % Dom Comun Comun Comun Męż Kob Raz Męż Kob Raz % C/D % C/M 1. Warszawa-Grochów, Nawrócenia Św. Pawła Ap. 35000 1945 3015 4960 17,3 722 1449 2171 43,8 6,2 2.

Bardziej szczegółowo

Parafia Dominic Dominic Dominic Comun Comun Comun Mieszka % Dom % C/D % C/M Męż Kob Raz Męż Kob Raz

Parafia Dominic Dominic Dominic Comun Comun Comun Mieszka % Dom % C/D % C/M Męż Kob Raz Męż Kob Raz Lp Parafia Mieszka Dominic Dominic Dominic % Dom Comun Comun Comun Męż Kob Raz Męż Kob Raz % C/D % C/M 1. Mińsk Maz., Narodzenia NMP 17000 3095 4244 7339 52,7 897 1786 2683 36,6 15,8 2. Warszawa-Bródno,

Bardziej szczegółowo

Parafia Dominic Dominic Dominic Comun Comun Comun Mieszka % Dom % C/D % C/M Męż Kob Raz Męż Kob Raz 78,4 74,6 74,5 71,9 70,3 69,2 68,3 67,2 65,6

Parafia Dominic Dominic Dominic Comun Comun Comun Mieszka % Dom % C/D % C/M Męż Kob Raz Męż Kob Raz 78,4 74,6 74,5 71,9 70,3 69,2 68,3 67,2 65,6 Lp Parafia Mieszka Dominic Dominic Dominic % Dom Comun Comun Comun Męż Kob Raz Męż Kob Raz % C/D % C/M 1. Ostrówek 3290 531 967 1498 55,5 380 795 1175 78,4 35,7 2. Otwock, Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5

ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Dokumentacja wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza wykorzystanych na potrzeby Rocznej Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim za 2012 r. Załącznik nr 2 Obszary

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking 41. Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc - GRUDZIEŃ data uruchomienia łączna

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY łącznik do Uchwały Nr 572 /Z /2014 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 10 grudnia 2014 r. Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Mapa Z2.1. Mapa Z2.2. Mapa Z2.3 Mapa Z2.4 Mapa Z2.5 Mapa Z2.6 Mapa Z2.7 Mapa Z2.8 Tabela Z2.1. Tabela Z2.2.

SPIS TREŚCI Mapa Z2.1. Mapa Z2.2. Mapa Z2.3 Mapa Z2.4 Mapa Z2.5 Mapa Z2.6 Mapa Z2.7 Mapa Z2.8 Tabela Z2.1. Tabela Z2.2. Załącznik nr 1 OBSZARY PRZEKROCZEŃ POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH MONITOROWANYCH ZANIECZYSZCZEŃ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM NA PODSTAWIE OCENY ROCZNEJ ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI 1. Mapa Z2.1. Obszary

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w poszczególnych gminach należy składać do Dyrektora Delegatury w Warszawie do dnia 15 marca 2018 r.

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w poszczególnych gminach należy składać do Dyrektora Delegatury w Warszawie do dnia 15 marca 2018 r. INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO w WARSZAWIE z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

DĘBLIN 00:28 II 03:01 III 03:07 II 03:11 III. Rozkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление

DĘBLIN 00:28 II 03:01 III 03:07 II 03:11 III. Rozkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление ozkład azdy / Timetable / Fahrplan / Расписание Odazdy / Departures / Abfahrt / Отправление ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от 0 X 0 XII 0 ważny do / Valid to / gültig bis / действительный

Bardziej szczegółowo

Parafie według liczby mieszkańców

Parafie według liczby mieszkańców Parafie według liczby mieszkańców Lp Parafia Mieszka Dom Męż Dom Kob Dom Raz % Dom Com Męż Com Kob Com Raz % C/D % C/M 1. Warszawa - Grochów, par. Nawrócenia Św. Pawła Ap. 35000 1703 3203 4906 17,1 522

Bardziej szczegółowo

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops ^ Skarżysko-Kamienna 0 XII 07 0 III 0 0:9 70 j l d c ; p y 4:07 III 4: I 5:0 I 5:5 III 5:7 III 5:40 II 0 0 405 070 9400 04 HUBAL j l I b p y 5:55 7 l d c p y 5:57 II :05 III :0 III :45 III 7 h T l d c

Bardziej szczegółowo

Parafie według % dominicantes

Parafie według % dominicantes Parafie według % dominicantes Lp Parafia Mieszka Dom Męż Dom Kob Dom Raz % Dom Com Męż Com Kob Com Raz % C/D % C/M 1. Grzebowilk 496 183 222 405 99,6 90 115 205 50,6 41,3 2. Trawy 310 105 130 235 92,5

Bardziej szczegółowo

Parafie według liczby kobiet communicantes

Parafie według liczby kobiet communicantes Parafie według liczby kobiet communicantes Lp Parafia Mieszka Dom Męż Dom Kob Dom Raz % Dom Com Męż Com Kob Com Raz % C/D % C/M 1. Mińsk Maz., par. Narodzenia NMP 17000 2977 4147 7124 51,1 900 1793 2693

Bardziej szczegółowo

Parafia Mieszka Dominic % Dominic Commun % Comm/Dom % Comm/Mieszk Białobrzegi , ,00 10,10 Błota, par. Św. Maksymiliana Kolbe 1700

Parafia Mieszka Dominic % Dominic Commun % Comm/Dom % Comm/Mieszk Białobrzegi , ,00 10,10 Błota, par. Św. Maksymiliana Kolbe 1700 Parafia Mieszka Dominic % Dominic Commun % Comm/Dom % Comm/Mieszk Białobrzegi 1030 260 30,80 104 40,00 10,10 Błota, par. Św. Maksymiliana Kolbe 1700 661 47,44 295 44,63 17,35 Budy Barcząckie, par. MB z

Bardziej szczegółowo

Parafie według % communicantes w relacji do dominicantes

Parafie według % communicantes w relacji do dominicantes Parafie według % communicantes w relacji do dominicantes Lp Parafia Mieszka Dom Męż Dom Kob Dom Raz % Dom Com Męż Com Kob Com Raz % C/D % C/M 1. Ostrówek 3220 644 879 1523 57,7 457 727 1184 77,7 36,8 2.

Bardziej szczegółowo

Parafia Mieszka Dominic % Dominic Commun % Comm/Dom % Comm/Mieszk Grzebowilk , ,60 66,74 Ostrów , ,67 47,18

Parafia Mieszka Dominic % Dominic Commun % Comm/Dom % Comm/Mieszk Grzebowilk , ,60 66,74 Ostrów , ,67 47,18 Parafia Mieszka Dominic % Dominic Commun % Comm/Dom % Comm/Mieszk Grzebowilk 478 465 118,68 319 68,60 66,74 Ostrów 1100 900 99,82 519 57,67 47,18 Starogród 470 332 86,18 202 60,84 42,98 Warszawa - Targówek,

Bardziej szczegółowo

Parafia Mieszka Dominic % Dominic Commun % Comm/Dom % Comm/Mieszk Dobre , ,75 21,56 Mińsk Maz., par. Św. Jana Chrzciciela 3000

Parafia Mieszka Dominic % Dominic Commun % Comm/Dom % Comm/Mieszk Dobre , ,75 21,56 Mińsk Maz., par. Św. Jana Chrzciciela 3000 Parafia Mieszka Dominic % Dominic Commun % Comm/Dom % Comm/Mieszk Dobre 5000 1272 31,04 1078 84,75 21,56 Mińsk Maz., par. Św. Jana Chrzciciela 3000 767 31,19 544 70,93 18,13 Ostrówek 3250 1516 56,91 1075

Bardziej szczegółowo

Kutno 03:42, Sklęczki 03:46, Złotniki Kutnowskie 03:52, Żychlin 03:59, Zosinów 04:05, Jackowice 04:10, Niedźwiada Łowicka 04:16

Kutno 03:42, Sklęczki 03:46, Złotniki Kutnowskie 03:52, Żychlin 03:59, Zosinów 04:05, Jackowice 04:10, Niedźwiada Łowicka 04:16 ozkład azdy / Timetable / Fahrplan / Расписание Przyazdy / Arrivals / Ankunft / Прибытие ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от 5 XII 03 III 04 ważny do / Valid to / gültig bis / действительный

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014-0109507 TABELA CENOWA

Postępowanie nr: 2014-0109507 TABELA CENOWA Postępowanie nr: 204-00907 TABELA CENOWA Załacznik nr b do Formularza ofertowego Zadanie nr 2 Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. pkt ) i 2) ustawy

Bardziej szczegółowo

606 WARSZAWA - KUTNO WARSZAWA - KUTNO. Wyciąć i wkleić na stronę 623 do SRJP 2005/6. ZMIANA NR 125 DO SRJP 2005/6

606 WARSZAWA - KUTNO WARSZAWA - KUTNO. Wyciąć i wkleić na stronę 623 do SRJP 2005/6. ZMIANA NR 125 DO SRJP 2005/6 Wyciąć i wkleić na stronę 623 do SRJP 2005/6. ZMIANA NR 125 DO SRJP 2005/6 WARSZAWA - KUTNO 623 624 TLK 69/1248 13/246 E E E E E IC IC IC zmiany do nr 111 włącznie R-18505 Informacja o pociągu R-38505

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dostaw infrastruktury technicznej do Partnerów Projektu ASI

Zestawienie dostaw infrastruktury technicznej do Partnerów Projektu ASI Załącznik nr 1 do OPZ Zestawienie dostaw infrastruktury technicznej do Partnerów Projektu ASI L.p. NAZWA URZĘDU ZESTAW 1 Urząd Gminy Andrzejewo S_1-2 2 Urząd Gminy Baranów S_3-4 3 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. realizuje program modernizacji dworców kolejowych w całej Polsce. Poniżej lista dworców planowanych do modernizacji do 2023 roku:

PKP S.A. realizuje program modernizacji dworców kolejowych w całej Polsce. Poniżej lista dworców planowanych do modernizacji do 2023 roku: PKP S.A. realizuje program modernizacji dworców kolejowych w całej Polsce. Poniżej lista dworców planowanych do modernizacji do 2023 roku: 1. Biadoliny 2. Andrzejówka 3. Babimost 4. Barchów 5. Barcice

Bardziej szczegółowo

Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności

Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności Barbara Rakowska, Witold Rakowski Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego... Rocznik Żyrardowski 285 tom VI Barbara Rakowska, Witold Rakowski Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy"

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ Bilet Taniomiastowy TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy" Ceny biletów (w zł) na przejazdy w klasie 2 bezpośrednimi poc. TLK, IC Obowiazuje od dnia 1 stycznia 2016 r. 1 1 Gdańsk Główny 49,90 31,44

Bardziej szczegółowo

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy:

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: L. p. Powiat Gmina Rodzaj gminy 1 białobrzeski Stromiec wiejska 2 białobrzeski Radzanów wiejska 3 białobrzeski Stara Błotnica wiejska 4 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

Wykaz gmin, które 17 czerwca 2013 roku utracą sygnał analogowy:

Wykaz gmin, które 17 czerwca 2013 roku utracą sygnał analogowy: Wykaz gmin, które 17 czerwca 2013 roku utracą sygnał analogowy: L. p. Powiat Gmina Data wyłączenia Rodzaj gminy 1 białobrzeski Stromiec 2013-06-17 wiejska 2 białobrzeski Radzanów 2013-06-17 wiejska 3 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej Załącznik nr 4 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

mazowieckie Baboszewo ul. Cicha 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 Zrzeszenie MBR S.A.

mazowieckie Baboszewo ul. Cicha 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Baboszewo ul. Cicha 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Białobrzegi Krakowska 34 Kredyt Bank S.A. mazowieckie Bielsk ul. 1-go maja

Bardziej szczegółowo

Ciechanów. Garwolin. Gostynin. Gózd. Grodzisk Mazowiecki. 1. "Vitamed" przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp

Ciechanów. Garwolin. Gostynin. Gózd. Grodzisk Mazowiecki. 1. Vitamed przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp Ciechanów 1. "Vitamed" przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp ul. Sienkiewicza 71B 06-413 Ciechanów tel.: 023 672-32-50, 023 670-22-53 2. przychodnia/poradnia terapii uzależnienia

Bardziej szczegółowo

R /1 R (D) (D) Sochaczew 05:58 06:02 06:05 < 06:08 06:11 06:13 06:14 06:18 06:21 06:24 06:26 06:28 06:31 06:33 06:35

R /1 R (D) (D) Sochaczew 05:58 06:02 06:05 < 06:08 06:11 06:13 06:14 06:18 06:21 06:24 06:26 06:28 06:31 06:33 06:35 Strna: 1 z 4 Warszawa - Dęblin 0,000 Warszawa Zachdnia 2,175 Warszawa Ochta 3,082 Warszawa Śródmieście 3,082 Warszawa Centralna 4,872 Warszawa Pwiśle 6,278 Warszawa Stadin 7,336 Warszawa Wschdnia 11,416

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budynku dworcowego pod kątem przystosowania dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Kasy Toalety Informacja

Charakterystyka budynku dworcowego pod kątem przystosowania dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Kasy Toalety Informacja Lp. Wykaz budynków dworcowych dostosowanych do swobodnego dostępu do nich osób o ograniczonej sprawności ruchowej ( stan na listopad 2011r.) Nazwa województwa Nazwa stacji/ przystanku Charakterystyka budynku

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 1 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE NR 1 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 stycznia 2019 r. OBWIESZCZENIE NR 1 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 5 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE NR 5 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2018 r. OBWIESZCZENIE NR 5 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNO RUCHOWE LINII

WARUNKI TECHNICZNO RUCHOWE LINII Zakład Linii Kolejowych w Warszawie WARUNKI TECHNICZNO RUCHOWE LINII obowiązujące na terenie Zakładów Linii Kolejowych: Białystok, Łódź, Siedlce, D O D A T E K 1 do wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów

Bardziej szczegółowo

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo Baboszewo Baranowo Baranów Belsk Duży Białobrzegi - miasto Białobrzegi - obszar wiejski Bielany Bielsk Bieżuń - miasto

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013

REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013 REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013 Warszawa, styczeń 2011 r. www.plk-sa.pl Obszar Warszawskiego Węzła Kolejowego Nowy Dwór Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWA KONTROLI ZLECONA W ODRĘBNYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM - DO POMINIĘCIA CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI

SKŁADOWA KONTROLI ZLECONA W ODRĘBNYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM - DO POMINIĘCIA CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI Postępowanie nr: 204-00907 Załacznik nr c do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 3 Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. pkt ) i 2) ustawy

Bardziej szczegółowo

91 92 Szkoła Podstawowa Śladów 05-088 93 Szkoła Podstawowa Kochanowskiego 17 09-460 94 Szkoła Podstawowa nr 3 H. Sawickiej 5 96-500

91 92 Szkoła Podstawowa Śladów 05-088 93 Szkoła Podstawowa Kochanowskiego 17 09-460 94 Szkoła Podstawowa nr 3 H. Sawickiej 5 96-500 l.p. Nazwa i numer szkoły Ulica Kod 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Rozniszew 26-910 2 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 Zielona 14 05-501 3 Szkoła Podstawowa nr 2 Dąbrówki 10 05-300 4 Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

R R (D) (C) 04:51 04:55 04:58 < 05:01 05:03 05:05 05:08 04:51 04:55 04:58 < 05:01 05:03 05:05 05:08

R R (D) (C) 04:51 04:55 04:58 < 05:01 05:03 05:05 05:08 04:51 04:55 04:58 < 05:01 05:03 05:05 05:08 Strna: 1 z 4 Warszawa - Dęblin 0,000 Warszawa Zachdnia 2,175 Warszawa Ochta 3,082 Warszawa Śródmieście 3,082 Warszawa Centralna 4,872 Warszawa Pwiśle 6,278 Warszawa Stadin 7,336 Warszawa Wschdnia 11,416

Bardziej szczegółowo

Plan akcji krwiodawstwa. Miejsce akcji krwiodawstwa

Plan akcji krwiodawstwa. Miejsce akcji krwiodawstwa Plan akcji Termin akcji Miejsce akcji Mszczonów - przy OSP 9.00-13.00 piątek 2017.01.13 Ogony k/makowa Maz. - odwołana 9.00-13.00 Pułtusk ul. Śniegockiego 3 - przy MOSiR 9.00-13.00 Przasnysz ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu 2013 rok 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej 06 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich

Bardziej szczegółowo

Godziny rejestracji dawców. Rodzaj ekipy Ambulans Ambulans

Godziny rejestracji dawców. Rodzaj ekipy Ambulans Ambulans Plan akcji krwiodawstwa 2018 Termin akcji krwiodawstwa Miejsce akcji krwiodawstwa Godziny rejestracji dawców Rodzaj ekipy niedziela 2018.07.15 Kobyłka ul. ks. Marmo 9.00-13.00 Strzegocin 10.00-14.00 Pałac

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej w 2018 r Białobrzegi Kobiety

Wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej w 2018 r Białobrzegi Kobiety Wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Załącznik Nr 2 Lp. Powiatowa Lekarska miasto/gmina Termin pracy Powiatowych Komisji Lekarskich 1 2 3 4 5 1. Białobrzegi 207 r.p. 5 r.st Wyśmierzyce Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

R /1 R (D) (D) Radom

R /1 R (D) (D) Radom Strna: 1 z 4 Warszawa - Dęblin 0,000 Warszawa Zachdnia 2,175 Warszawa Ochta 3,082 Warszawa Śródmieście 3,082 Warszawa Centralna 4,872 Warszawa Pwiśle 6,278 Warszawa Stadin 7,336 Warszawa Wschdnia 11,416

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY. Wstępne Studium Wykonalności dla zadania Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego. Praca nr 4247/12

TYTUŁ PRACY. Wstępne Studium Wykonalności dla zadania Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego. Praca nr 4247/12 CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA ul. Chłopickiego 50 04-275 Warszawa tel. (0-22) 473 16 76 fax 610 75 97 TYTUŁ PRACY Wstępne Studium Wykonalności dla zadania Etap IV Identyfikacja projektów cząstkowych

Bardziej szczegółowo