ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Dokumentacja wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza wykorzystanych na potrzeby Rocznej Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim za 2012 r. Załącznik nr 2 Obszary przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych i poziomów celu długoterminowego w województwie mazowieckim w 2012 r. Załącznik nr 3 Kartograficzna dokumentacja wyników modelowania matematycznego imisji zanieczyszczeń powietrza wykonanego na potrzeby Rocznej Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim za 2012 r. Załącznik nr 4 Kartograficzna dokumentacja inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń powietrza wykonanej na potrzeby Rocznej Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim za 2012 r. Załącznik nr 5 Kartograficzna dokumentacja modelowania matematycznego warunków meteorologicznych wykonanego na potrzeby Rocznej Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim za 2012 r.

2 Załącznik nr 1 Dokumentacja wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza, wykorzystanych na potrzeby ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA w województwie mazowieckim za 2012 r. Załącznik nr 1

3 SPIS TABEL: Zestawienie stacji pomiarowych z ich właścicielami.2 Cel: Ochrona zdrowia, zanieczyszczenie: SO Cel: Ochrona zdrowia, zanieczyszczenie: NO 2. 5 Cel: Ochrona zdrowia, zanieczyszczenie: PM Cel: Ochrona zdrowia, zanieczyszczenie: PM2,5..9 Cel: Ochrona zdrowia, zanieczyszczenie: Ozon..10 Cel: Ochrona zdrowia, zanieczyszczenie: Benzen...11 Cel: Ochrona zdrowia, zanieczyszczenie: CO.12 Cel: Ochrona zdrowia, zanieczyszczenie: Ołów.13 Cel: Ochrona zdrowia, zanieczyszczenie: Arsen.14 Cel: Ochrona zdrowia, zanieczyszczenie: Kadm.15 Cel: Ochrona zdrowia, zanieczyszczenie: Nikiel.16 Cel: Ochrona zdrowia, zanieczyszczenie: Benzo(a)piren 17 Cel: Ochrona roślin, teren kraju, zanieczyszczenie: SO Cel: Ochrona roślin, teren kraju, zanieczyszczenie: NOx..19 Cel: Ochrona roślin, teren kraju, zanieczyszczenie: Ozon (AOT40)...20 Załącznik nr 1

4 ZESTAWIENIE STACJI POMIAROWYCH Z ICH WŁAŚCICIELAMI Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Lp. Nazwa strefy Kod strefy Nazwa stacji Kod krajowy stacji Typ stacji Właściciel stanowiska 1 Warszawa, Al. Niepodległości MzWarNiepodKom komunikacyjna WIOŚ 2 Warszawa-Podleśna MzWarPodIMGW tło miejskie IMGW 3 Warszawa, ul Anieli Krzywoń MzWarszAKrzywon tło miejskie WIOŚ 4 Warszawa, ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie MzWarszBernWoda oddziaływanie przemysłu PGNiG Termika 5 Warszawa, ul. Krucza MzWarszKrucza tło miejskie IOŚ PIB aglomeracja warszawska PL Warszawa, ul. Nowoursynowska MzWarszSGGW tło miejskie SGGW 7 Warszawa, ul. Porajów MzWarszPorajow oddziaływanie przemysłu PGNiG Termika 8 Warszawa, ul. Puszczy Solskiej MzWarszPuszSolska oddziaływanie przemysłu PGNiG Termika 9 Warszawa, ul. Wokalna MzWarszUrsynow tło miejskie WIOŚ 10 Warszawa, ul. Kondratowicza MzWarTarKondra tło miejskie WIOŚ 11 Płock, Gimnazjum nr 5 MzPlockPKN oddziaływanie przemysłu PKN Orlen miasto Płock PL Płock, ul. Reja MzPlockReja tło miejskie WIOŚ 13 Radom, ul. 25 Czerwca MzRadomCz tło miejskie WIOŚ 14 miasto Radom PL1403 Radom, ul. Hallera MzRadomHallera tło miejskie WIOŚ 15 Radom, ul. Tochtermana MzRadomTochter tło miejskie WIOŚ 16 Belsk Duży MzBelskIGFPAN tło regionalne IGF PAN 17 Ciechanów, ul. Strażacka MzCiechStrazacka tło miejskie WIOŚ 18 Granica KPN MzGranicaKPN tło regionalne WIOŚ 19 Legionowo, ul. Zegrzyńska MzLegionZegIMGW tło miejskie WIOŚ 20 Mława, ul. Ordona MzMlawaOrdona tło miejskie WIOŚ 21 strefa mazowiecka PL1404 Ostrołęka, ul. Targowa MzOstrolTargowa tło miejskie WIOŚ 22 Otwock, ul. Brzozowa MzOtwockBrzoz tło miejskie WIOŚ 23 Piastów, ul. Pułaskiego MzPiastowPulask tło miejskie WIOŚ 24 Siedlce, ul. Konarskiego MzSiedlceKonar tło miejskie WIOŚ 25 Wołomin, ul. Ogrodowa MzWolOgrodowa tło miejskie WIOŚ 26 Żyrardów, ul. Roosevelta MzZyrardRoosevel tło miejskie WIOŚ 2 Załącznik nr 1

5 ZANIECZYSZCZENIE: DWUTLENEK SIARKI CEL: OCHRONA ZDROWIA Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Czas uśredniania stężeń Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S 99,2(24-h) S 99,7(1-h) g/m 3 S śr. g/m 3 Poziom dopuszczalny g/m 3 Liczba przekroczeń w roku Klasa strefy 1 Warszawa, ul. Wokalna MzWarszUrsynow 24 -h 30,6 125/3dni godzina 51,2 350/24razy 0 A 2 Warszawa, ul. Kondratowicza MzWarTarKondra 24 -h 33,5 125/3dni godzina 73,7 350/24razy aglomeracja warszawska Warszawa, ul. Porajów Warszawa, ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie Warszawa, ul. Puszczy Solskiej MzWarszPorajow MzWarszBernWoda MzWarszPuszSolska 24 -h - 125/3dni godzina - 350/24razy h 22,8 125/3dni ,8 5,4 1 godzina 40,1 350/24razy h 32,4 125/3dni ,3 11,4 1 godzina 44,3 350/24razy 0 seria unieważniona A A 6 Warszawa, ul. Krucza MzWarszKrucza 24 - h 22,7 125/3dni ,7 1 godzina 39,3 350/24razy 0 A 7 miasto Radom Radom, ul. Tochtermana MzRadomTochter 24-h 39,3 125/3dni ,1 1 godzina 66,3 350/24razy 0 A 8 9 miasto Płock Płock, ul. Reja Płock, Gimnazjum MzPlockReja MzPlockPKN 24 -h 39,7 125/3dni ,6 1 godzina /24razy 0 24-h 23,8 125/3dni ,8 5,4 1 godzina 62,7 350/24razy 0 A A 3 Załącznik nr 1

6 ZANIECZYSZCZENIE: DWUTLENEK SIARKI CEL: OCHRONA ZDROWIA Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Czas uśredniania stężeń Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S 99,2(24-h) S 99,7(1-h) g/m 3 S śr. g/m 3 Poziom dopuszczalny g/m 3 Liczba przekroczeń w roku Klasa strefy 10 Belsk Duży MzBelskIGPAN 24-h /3dni ,2 5,8 1 godzina 45,7 350/24razy 0 A 11 Legionowo, ul. Zegrzyńska MzLegionZegIMGW 24 -h 32,3 125/3dni ,8 1 godzina 51,4 350/24razy 0 A 12 Granica KPN MzGranicaKPN strefa mazowiecka Piastów, ul. Pułaskiego Siedlce, ul. Konarskiego 24-h 20,4 125/3dni ,1 1 godzina 31,8 350/24razy 0 MzPiastowPulask 24 -h MzSiedlceKonar 41,1 125/3dni 9,6 66,2 350/24razy 24 -h 22,6 125/3dni ,6 1 godzina 39,3 350/24razy 0 A 0 A A 15 Żyrardów, ul. Roosvelta MzZyrardRoosvel 24-h 43,1 125/3dni ,6 1 godzina 71,9 350/24razy 0 A 4 Załącznik nr 1

7 ZANIECZYSZCZENIE: DWUTLENEK AZOTU CEL: OCHRONA ZDROWIA Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Okres uśredniania stężeń Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S śr. S 99,8 (1 h) g/m 3 Poziom dopuszczalny g/m 3 Liczba przekroczeń Klasa strefy 1 Warszawa, Al. Niepodległości MzWarNiepodKom rok kalendarzowy 58, ,0 1-h /18 razy 13 C 2 Warszawa, ul. Kondratowicza MzWarTarKondra rok kalendarzowy 25, ,0 1-h 108,1 200/18 razy 0 A 3 Warszawa, ul. Wokalna MzWarszUrsynow rok kalendarzowy 24, ,0 1-h 110,0 200/18 razy 0 A 4 aglomeracja warszawska Warszawa, ul. Porajów MzWarszPorajow rok kalendarzowy h - 200/18 razy - seria unieważniona 5 Warszawa, ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie MzWarszBernWoda rok kalendarzowy h - 200/18 razy - seria unieważniona 6 Warszawa, ul. Puszczy Solskiej MzWarszPuszSolska rok kalendarzowy 19, ,2 1 - h 92,9 200/18 razy 0 A 7 Warszawa, ul. Krucza MzWarszKrucza rok kalendarzowy 29, ,0 1 - h 129,4 200/18 razy 0 A 8 miasto Radom Radom, ul. Tochtermana MzRadomTochter rok kalendarzowy 20, ,0 1-h /18 razy 0 A 5 Załącznik nr 1

8 ZANIECZYSZCZENIE: DWUTLENEK AZOTU CEL: OCHRONA ZDROWIA Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Okres uśredniania stężeń Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S śr. S 99,8 (1 h) g/m 3 Poziom dopuszczalny g/m 3 Liczba przekroczeń Klasa strefy 9 miasto Płock Płock, ul. Reja MzPlockReja rok kalendarzowy 17, ,0 1 - h 85,4 200/18 razy 0 A 10 Płock, Gimnazjum nr 5 MzPlockPKN rok kalendarzowy 13, ,6 1 - h 59,8 200/18 razy 0 A 11 Legionowo, ul. Zegrzyńska MzLegionZegIMGW rok kalendarzowy 17, ,0 1-h 81,3 200/18 razy 0 A 12 Granica KPN MzGranicaKPN rok kalendarzowy 9, ,0 1-h 46,5 200/18 razy 0 A strefa mazowiecka Piastów, ul. Pułaskiego Siedlce, ul. Konarskiego MzPiastowPulas MzSiedlceKonar rok kalendarzowy 19, ,0 1-h 93,6 200/18 razy 0 rok kalendarzowy 29, ,0 1-h 129,4 200/18 razy 0 A A 15 Żyrardów, ul. Roosevelta MzZyrardRoosvel rok kalendarzowy 16, ,0 1-h 76,9 200/18 razy 0 A 16 Belsk Duży MzBelskIGPAN rok kalendarzowy 11, ,0 1-h 54,0 200/18 razy 0 A 6 Załącznik nr 1

9 ZANIECZYSZCZENIE: PYŁ ZAWIESZONY PM10 CEL: OCHRONA ZDROWIA Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Czas uśredniania stężeń Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S śr. S90,4(24- h) g/m 3 Poziom dopuszczalny g/m 3 Liczba przekroczeń (dopuszczalne 35) Klasa strefy 1 Warszawa, ul. Kondratowicza MzWarTarKondra rok kalendarzowy 42, ,4 24-h 77, C 2 Warszawa, ul. Wokalna MzWarszUrsynow 3 Warszawa, Al. Niepodległości MzWarNiepodKom aglomeracja warszawska 4 Warszawa, ul. Anieli Krzywoń MzWarszAKrzywon 5 Warszawa, ul. Krucza MzWarszKrucza rok kalendarzowy 37, h 64,9 50 rok kalendarzowy 38, ,2 24-h 59,5 50 rok kalendarzowy 33, ,5 24-h rok kalendarzowy h C 50 zbyt krótka seria pomiarowa 48 C - seria unieważniona 6 Warszawa, ul. Nowoursynowska MzWarszSGGW rok kalendarzowy h seria unieważniona 7 miasto Radom Radom, ul. Tochtermana MzRadomTochter 8 Radom, ul. 25 Czerwca MzRadomCzerwca rok kalendarzowy 38, h 72,1 50 rok kalendarzowy 34, ,7 24-h 62, C 57 C 9 miasto Płock Płock, ul. Reja MzPlockReja rok kalendarzowy 32, h 62, C 7 Załącznik nr 1

10 Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Czas uśredniania stężeń Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S śr. S90,4(24- h) g/m 3 Poziom dopuszczalny g/m 3 Liczba przekroczeń (dopuszczalne 35) Klasa strefy 10 Otwock, ul. Brzozowa MzOtwockBrzozowa rok kalendarzowy 43, ,8 24-h 91, C 11 Wołomin, ul. Ogrodowa MzWolOgrodowa 12 Granica-KPN MzGranicaKPN 13 Żyrardów, ul. Roosevelta MzZyrardRoosvel 14 Ciechanów, ul. Strażacka MzCiechStrazacka 15 strefa mazowiecka Belsk Duży MzBelskIGPAN 16 Ostrołęka, ul. Targowa MzOstrolTargowa 17 Piastów, ul. Pułaskiego MzPiastowPulask 18 Siedlce, ul. Konarskiego MzSiedlceKonar 19 Legionowo, ul. Zegrzyńska MzLegionZegIMGW 20 Mława, ul. Ordona MzMlawaOrdona rok kalendarzowy 36, h 69,8 50 rok kalendarzowy 22, h 46,2 50 rok kalendarzowy 39, h 80,2 50 rok kalendarzowy 32, ,1 24-h 69,3 50 rok kalendarzowy 33, ,9 24-h 55,4 50 rok kalendarzowy h - 50 rok kalendarzowy 33, ,7 24-h 60,7 50 rok kalendarzowy h rok kalendarzowy 33, ,8 24-h 61,9 50 rok kalendarzowy ,5 34, h 65, C 28 A 77 C 40 zbyt krótka seria pomiarowa 42 zbyt krótka seria pomiarowa - seria unieważniona 56 C 63 C 56 C 53 C Załącznik nr 1

11 ZANIECZYSZCZENIE: PYŁ ZAWIESZONY PM2.5 CEL: OCHRONA ZDROWIA Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Czas uśredniania stężeń Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S śr. g/m 3 Poziom dopuszczalny g/m 3 Poziom dopuszczalny z marginesem tolerancji g/m 3 Klasa strefy 1 Warszawa, ul. Kondratowicza MzWarTarKondra rok kalendarzowy ,8 25, B 2 Warszawa, ul. Wokalna MzWarszUrsynow rok kalendarzowy ,0 23, A 3 aglomeracja warszawska Warszawa, Al. Niepodległości MzWarNiepodKom rok kalendarzowy ,5 25, zbyt krótka seria pomiarowa 4 Warszawa, ul. Nowoursynowska MzWarszSGGW rok kalendarzowy seria unieważniona 5 miasto Radom Radom, ul. Hallera MzRadomHallera rok kalendarzowy ,0 24, A 6 miasto Płock Płock, ul. Reja MzPlockReja rok kalendarzowy ,9 24, A 7 8 strefa mazowiecka Siedlce, ul. Konarskiego Piastów, ul. Pułaskiego MzSiedlceKonar rok kalendarzowy ,2 29, C MzPiastowPulask rok kalendarzowy ,4 28, C 9 Załącznik nr 1

12 ZANIECZYSZCZENIE: OZON CEL: OCHRONA ZDROWIA Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Czas uśredniania stężeń Okres pomiarowy Poziom docelowy g/m 3 % zatwierdzonych wyników Ilość dni z przekroczeniem poziomu docelowego (dopuszczalna 25 dni) Ilość dni z przekroczeniem S śr. g/m 3 S93,2(8h) Max 8-h g/m 3 g/m 3 Klasa strefy średnia 1 Warszawa, ul. Wokalna MzWarszUrsynow 8-h średnia krocząca ,0 15* ,8 110,3 131,3 A 2 3 aglomeracja warszawska Warszawa, ul. Podleśna Warszawa, ul. Kondratowicza MzWarPodIMGW MzWarszTarKondra 8-h średnia krocząca 8-h średnia krocząca , ,5 109,9 133,8 A ,0 1 7* ,7 112,7 130,9 A 4 Warszawa, ul. Krucza MzWarszKrucza 8-h średnia krocząca ,0 11 3* ,5 100,2 117,9 A 5 miasto Radom Radom, ul. Tochtermana MzRadomTochter 8-h średnia krocząca ,0 0 5* ,6 106,4 145,5 A 6 miasto Płock Płock, Gimnazjum nr 5 MzPlockPKN 8-h średnia krocząca ,4 21* 2* ,2 100,3 126,1 A 7 Belsk Duży MzBelskIGPAN 8-h średnia krocząca ,0 10* 6* ,5 108,5 132,2 A 8 9 strefa mazowiecka Legionowo, ul. Zegrzyńska Siedlce, ul. Konarskiego MzLegionZegIMGW MzSiedlceKonar 8-h średnia krocząca 8-h średnia krocząca , ,4 112,3 135,1 A , ,2 99,0 116,6 A 10 Granica KPN MzGranicaKPN 8-h średnia krocząca , * ,7 116,0 144,5 A * - serie pomiarowe nie spełniały wymagań dyrektywy, co do kompletności serii pomiarowych w odniesieniu do potwierdzenia braku przekroczeń 10 Załącznik nr 1

13 ZANIECZYSZCZENIE: BENZEN CEL: OCHRONA ZDROWIA Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Okres uśredniania wyników pomiarów Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S śr. g/m 3 Poziom dopuszczalny g/m 3 Klasa strefy 1 Warszawa, ul. Wokalna MzWarszUrsynow rok kalendarzowy ,3 1,20 5 A aglomeracja warszawska 2 Warszawa, Al. Niepodległości MzWarNiepodKom rok kalendarzowy ,6 1,74 5 A 3 miasto Radom Radom, ul. Tochtermana MzRadomTochter rok kalendarzowy ,3 1,62 5 A 4 Płock, ul. Reja MzPlockReja rok kalendarzowy ,0 1,80 5 A miasto Płock 5 Płock, Gimnazjum nr 5 MzPlockPKN rok kalendarzowy ,8 2,07 5 zbyt krótka seria pomiarowa 6 strefa mazowiecka Siedlce, ul. Konarskiego MzSiedlceKonar rok kalendarzowy ,0 1,94 5 A 11 Załącznik nr 1

14 ZANIECZYSZCZENIE: TLENEK WĘGLA CEL: OCHRONA ZDROWIA Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Okres uśredniania stężeń Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S śr. g/m 3 S max 8 h g/m 3 Poziom dopuszczalny g/m 3 Klasa strefy 1 Warszawa, ul. Kondratowicza MzWarszTarKondra 8-h średnia krocząca , A 2 aglomeracja warszawska Warszawa, Al. Niepodległości MzWarNiepodKom 8-h średnia krocząca , A 3 Warszawa, ul. Krucza MzWarszKrucza 8-h średnia krocząca seria unieważniona 4 miasto Radom Radom, ul. Tochtermana MzRadomTochter 8-h średnia krocząca , A 5 6 miasto Płock Płock, ul. Reja Płock, Gimnazjum nr 5 MzPlockReja MzPlockPKN 8-h średnia krocząca 8-h średnia krocząca , A , A 7 8 strefa mazowiecka Belsk Duży Siedlce, ul. Konarskiego MzBelskIGPAN MzSiedlceKonar 8-h średnia krocząca 8-h średnia krocząca , A , A 12 Załącznik nr 1

15 ZANIECZYSZCZENIE: OŁÓW W PYLE PM10 CEL: OCHRONA ZDROWIA Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Okres uśredniania stężeń Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S śr. g/m 3 Poziom docelowy g/m 3 Klasa strefy 1 aglomeracja warszawska Warszawa, ul. Anieli Krzywoń MzWarszAKrzywon rok kalendarzowy ,8 0,01 0,5 A 2 miasto Radom Radom, ul. 25 Czerwca MzRadomCzerwca rok kalendarzowy ,0 0,02 0,5 A 3 Ostrołęka, ul. Targowa MzOstrolTargowa rok kalendarzowy ,5 4 strefa mazowiecka Mława, ul. Ordona MzMlawaOrdona rok kalendarzowy ,2 0,01 0,5 seria unieważniona zbyt krótka seria pomiarowa 5 Siedlce, ul. Konarskiego MzSiedlceKonar rok kalendarzowy ,3 0,01 0,5 A próby do oznaczeń ołowiu pobierane są codziennie, ołów jest oznaczany z prób łączonych 13 Załącznik nr 1

16 ZANIECZYSZCZENIE: ARSEN W PYLE PM10 CEL: OCHRONA ZDROWIA Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Okres uśredniania stężeń Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S śr. ng/m 3 Poziom docelowy ng/m 3 Klasa strefy 1 aglomeracja warszawska Warszawa, ul. Anieli Krzywoń MzWarszAKrzywon rok kalendarzowy ,8 1,03 6 A 2 miasto Radom Radom, ul. 25 Czerwca MzRadomCzerwca rok kalendarzowy ,0 1,15 6 A 3 Ostrołęka, ul. Targowa MzOstrolTargowa rok kalendarzowy seria unieważniona 4 strefa mazowiecka Mława, ul. Ordona MzMlawaOrdona rok kalendarzowy ,7 0,88 6 A 5 Siedlce, ul. Konarskiego MzSiedlceKonar rok kalendarzowy ,8 0,93 6 A próby do oznaczeń arsenu pobierane są codziennie, arsen jest oznaczany z prób łączonych 14 Załącznik nr 1

17 ZANIECZYSZCZENIE: KADM W PYLE PM10 CEL: OCHRONA ZDROWIA Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Okres uśredniania stężeń Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S śr. ng/m 3 Poziom docelowy ng/m 3 Klasa strefy 1 aglomeracja warszawska Warszawa, ul. Anieli Krzywoń MzWarszAKrzywon rok kalendarzowy ,8 0,38 5 A 2 miasto Radom Radom, ul. 25 Czerwca MzRadomCzerwca rok kalendarzowy ,0 0,60 5 A 3 Ostrołęka, ul. Targowa MzOstrolTargowa rok kalendarzowy seria unieważniona 4 strefa mazowiecka Mława, ul. Ordona MzMlawaOrdona rok kalendarzowy ,2 0,34 5 A 5 Siedlce, ul. Konarskiego MzSiedlceKonar rok kalendarzowy ,3 0,44 5 A próby do oznaczeń kadmu pobierane są codziennie, kadm jest oznaczany z prób łączonych 15 Załącznik nr 1

18 ZANIECZYSZCZENIE: NIKIEL W PYLE PM10 CEL: OCHRONA ZDROWIA Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Okres uśredniania stężeń Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S śr. ng/m 3 Poziom docelowy ng/m 3 Klasa strefy 1 aglomeracja warszawska Warszawa, ul. Anieli Krzywoń MzWarszAKrzywon rok kalendarzowy ,8 1,63 20 A 2 miasto Radom Radom, ul. 25 Czerwca MzRadomCzerwca rok kalendarzowy ,0 2,33 20 A 3 Ostrołęka, ul. Targowa MzOstrolTargowa rok kalendarzowy seria unieważniona 4 strefa mazowiecka Mława, ul. Ordona MzMlawaOrdona rok kalendarzowy ,7 1,49 20 A 5 Siedlce, ul. Konarskiego MzSiedlceKonar rok kalendarzowy próby do oznaczeń niklu pobierane są codziennie, nikiel jest oznaczany z prób łączonych seria unieważniona 16 Załącznik nr 1

19 ZANIECZYSZCZENIE: BENZO(A)PIREN W PYLE PM10 CEL: OCHRONA ZDROWIA Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Okres uśredniania stężeń Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S śr. ng/m 3 Poziom docelowy ng/m 3 Klasa strefy 1 aglomeracja warszawska Warszawa, ul. Anieli Krzywoń MzWarszAKrzywon rok kalendarzowy ,0 3,1 1 C 2 miasto Radom Radom, ul. 25 Czerwca MzRadomCzerwca rok kalendarzowy ,0 4,7 1 C 3 Ostrołęka, ul. Targowa MzOstrolTargowa rok kalendarzowy seria unieważniona 4 Siedlce, ul. Konarskiego MzSiedlceKonar rok kalendarzowy ,0 7,1 1 C 5 Legionowo, ul. Zegrzyńska MzLegionZegIMGW rok kalendarzowy ,0 6,2 1 C strefa mazowiecka 6 Piastów, ul. Pułaskiego MzPiastowPulask rok kalendarzowy ,0 4,6 1 C 7 Otwock, ul. Brzozowa MzOtwockBrzozowa rok kalendarzowy ,0 7,8 1 C 8 Mława, ul. Ordona MzMlawaOrdona rok kalendarzowy ,7 3,5 1 C 17 Załącznik nr 1

20 ZANIECZYSZCZENIE: DWUTLENEK SIARKI CEL: OCHRONA ROŚLIN Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Okres uśredniania stężeń Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S śr. g/m 3 Poziom krytyczny g/m 3 Klasa strefy 1 Belsk Duży MzBelskIGPAN rok kalendarzowy pora zimowa ,2 5,8 97,7 7,5 20 A 2 strefa mazowiecka Granica KPN MzGranicaKPN rok kalendarzowy pora zimowa ,0 6, ,1 20 A 3 Legionowo, ul. Zegrzyńska MzLegionZegIMGW rok kalendarzowy pora zimowa ,0 8, ,7 20 A 18 Załącznik nr 1

21 ZANIECZYSZCZENIE: TLENKI AZOTU CEL: OCHRONA ROŚLIN Lp. Strefa Stanowisko pomiarowe Kod krajowy stacji Okres uśredniania stężeń Rok pomiarowy % zatwierdzonych wyników S śr. g/m 3 Poziom krytyczny g/m 3 Klasa strefy 1 Belsk Duży MzBelskIGPAN rok kalendarzowy ,0 13,0 30 A 2 strefa mazowiecka Granica KPN MzGranicaKPN rok kalendarzowy ,0 11,0 30 A 3 Legionowo, ul. Zegrzyńska MzLegionZegIMGW rok kalendarzowy ,0 23,4 30 A 19 Załącznik nr 1

22 ZANIECZYSZCZENIE: OZON-AOT40 CEL: OCHRONA ROŚLIN Lp. Strefa Stanowisko Kod krajowy stacji Czas uśredniania Lata pomiarowe Poziom docelowy g/m 3 h Wartość AOT40 g/m 3 h Średnia wartość AOT g/m 3 h Klasa strefy 1 Belsk Duży MzBelskIGPAN (okres wegetacyjny ) A 2 Strefa mazowiecka Legionowo, ul. Zegrzyńska MzLegionZegIMGW (okres wegetacyjny ) * A 3 Granica KPN MzGranicaKPN (okres wegetacyjny ) * A * - serie pomiarowe nie spełniały wymagań dyrektywy CAFE, co do kompletności serii pomiarowych 20 Załącznik nr 1

23 Załącznik nr 2 OBSZARY PRZEKROCZEŃ POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH MONITOROWANYCH ZANIECZYSZCZEŃ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM NA PODSTAWIE OCENY ROCZNEJ ZA 2012 ROK

24 SPIS TREŚCI 1. Mapa Z2.1. Obszary przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM10-24h Mapa Z2.2. Obszary przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM10-rok Mapa Z2.3. Obszary przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM2,5-rok Mapa Z2.4. Obszary przekroczenia poziomu docelowego PM2,5-rok 6 5. Mapa Z2.5. Obszary przekroczenia poziomu dopuszczalnego NO 2 -rok Mapa Z2.6. Obszary przekroczenia poziomu docelowego B(a)P-rok Mapa Z2.7 Obszar przekroczenia poziomu celu długoterminowego O 3-8h Mapa Z2.8. Obszar przekroczenia poziomu celu długoterminowego AOT Tabela Z2.1. Zestawienie obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych i docelowych) w strefach dla których istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia Programów Ochrony Powietrza (POP) Tabela Z2.2. Zestawienie obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów docelowych i celów długoterminowych) w strefach dla których nie istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia Programów Ochrony Powietrza (POP) Załącznik nr 2

25 Mapa Z Załącznik nr 2

26 Mapa Z Załącznik nr 2

27 Mapa Z Załącznik nr 2

28 Mapa Z Załącznik nr 2

29 Mapa Z Załącznik nr 2

30 Mapa Z Załącznik nr 2

31 Mapa Z Załącznik nr 2

32 Mapa Z Załącznik nr 2

33 Tabela Z2.1. Zestawienie obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych i docelowych) w strefach, dla których istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia Programów Ochrony Powietrza (POP) Nr mapy z załącznika, nr obszaru na mapie Kryterium Nazwa gminy Nazwa strefy Kod strefy Powierzchnia obszaru [km 2 ] Szacowana liczba ludności [tys.] Przekroczenie potwierdzone pomiarem regionalne krajowe Z2.1, 1-PM10-24h-12 PM10(24h) Lipsko strefa mazowiecka PL1404 0,03 0 Nie Tak Nie Z2.1, 2-PM10-24h-12 PM10(24h) Szydłowiec strefa mazowiecka PL1404 0,95 0,13 Nie Tak Nie Z2.1, 3-PM10-24h-12 PM10(24h) Skaryszew strefa mazowiecka PL1404 0,24 0,02 Nie Tak Nie Z2.1, 4-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Radom miasto Radom PL1403 0,03 0,05 Nie Tak Nie Z2.1, 5-PM10-24h-12 PM10(24h) Zwoleń strefa mazowiecka PL1404 1,08 0,1 Nie Tak Nie Z2.1, 6-PM10-24h-12 PM10(24h) Zakrzew strefa mazowiecka PL1404 9,97 1,26 Nie Tak Nie Z2.1, 7-PM10-24h-12 PM10(24h) Jedlnia-Letnisko strefa mazowiecka PL1404 4,01 0,75 Nie Tak Nie Z2.1, 8-PM10-24h-12 PM10(24h) Skaryszew strefa mazowiecka PL1404 0,66 0,05 Nie Tak Nie Z2.1, 9-PM10-24h-12 PM10(24h) Kowala strefa mazowiecka PL1404 0,02 0 Nie Tak Nie Z2.1, 10-PM10-24h-12 PM10(24h) Skaryszew strefa mazowiecka PL1404 0,06 0,01 Nie Tak Nie Z2.1, 11-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Radom miasto Radom PL ,47 135,22 Tak Tak Nie Z2.1, 12-PM10-24h-12 PM10(24h) Białobrzegi strefa mazowiecka PL1404 0,63 0,08 Nie Tak Nie Z2.1, 13-PM10-24h-12 PM10(24h) Grójec strefa mazowiecka PL1404 2,8 0,58 Nie Tak Nie Z2.1, 14-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Mława strefa mazowiecka PL1404 4,43 3,95 Tak Tak Nie Z2.1, 15-PM10-24h-12 PM10(24h) Garwolin strefa mazowiecka PL1404 1,49 0,12 Nie Tak Nie Z2.1, 16-PM10-24h-12 PM10(24h) Żabia Wola strefa mazowiecka PL1404 0,17 0,01 Nie Tak Nie Z2.1, 17-PM10-24h-12 PM10(24h) Żabia Wola strefa mazowiecka PL1404 0,17 0,01 Nie Tak Nie Z2.1, 18-PM10-24h-12 PM10(24h) Żabia Wola strefa mazowiecka PL1404 0,22 0,02 Nie Tak Nie Z2.1, 19-PM10-24h-12 PM10(24h) Jaktorów strefa mazowiecka PL1404 2,75 0,54 Nie Tak Nie Z2.1, 19-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Żyrardów strefa mazowiecka PL ,59 33,58 Tak Tak Nie Z2.1, 19-PM10-24h-12 PM10(24h) Radziejowice strefa mazowiecka PL1404 0,07 0,01 Nie Tak Nie Z2.1, 19-PM10-24h-12 PM10(24h) Wiskitki strefa mazowiecka PL1404 1,7 0,11 Nie Tak Nie Z2.1, 20-PM10-24h-12 PM10(24h) Celestynów strefa mazowiecka PL1404 0,55 0,07 Nie Tak Nie 11 Załącznik nr 2

34 Nr mapy z załącznika, nr obszaru na mapie Kryterium Nazwa gminy Nazwa strefy Kod strefy Powierzchnia obszaru [km 2 ] Szacowana liczba ludności [tys.] Przekroczenie potwierdzone pomiarem regionalne krajowe Z2.1, 20-PM10-24h-12 PM10(24h) Celestynów strefa mazowiecka PL1404 0,2 0,03 Nie Tak Nie Z2.1, 22-PM10-24h-12 PM10(24h) Jaktorów strefa mazowiecka PL1404 0,14 0,03 Nie Tak Nie Z2.1, 23-PM10-24h-12 PM10(24h) Jaktorów strefa mazowiecka PL1404 0,44 0,09 Nie Tak Nie Z2.1, 24-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Otwock strefa mazowiecka PL1404 0,26 0,25 Nie Tak Nie Z2.1, 25-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Otwock strefa mazowiecka PL1404 0,03 0,03 Nie Tak Nie Z2.1, 26-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Wilanów Aglomeracja Warszawska PL1401 2,22 1,51 Nie Tak Nie Z2.1, 27-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Sochaczew strefa mazowiecka PL1404 0,4 0,58 Nie Tak Nie Z2.1, 28-PM10-24h-12 PM10(24h) Błonie strefa mazowiecka PL1404 0,8 0,2 Nie Tak Nie Z2.1, 29-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Mińsk Mazowiecki strefa mazowiecka PL1404 8,56 25,67 Nie Tak Nie Z2.1, 29-PM10-24h-12 PM10(24h) Mińsk Mazowiecki strefa mazowiecka PL1404 1,9 0,24 Nie Tak Nie Z2.1, 30-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Siedlce strefa mazowiecka PL1404 5,08 12,21 Tak Tak Nie Z2.1, 31-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Sochaczew strefa mazowiecka PL ,41 20,93 Nie Tak Nie Z2.1, 31-PM10-24h-12 PM10(24h) Sochaczew strefa mazowiecka PL1404 5,28 0,57 Nie Tak Nie Z2.1, 32-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Sochaczew strefa mazowiecka PL1404 0,01 0,01 Nie Tak Nie Z2.1, 33-PM10-24h-12 PM10(24h) Łomianki strefa mazowiecka PL1404 0,06 0,04 Nie Tak Nie Z2.1, 34-PM10-24h-12 PM10(24h) Jabłonna strefa mazowiecka PL1404 0,53 0,14 Nie Tak Nie Z2.1, 35-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Węgrów strefa mazowiecka PL1404 0,11 0,04 Nie Tak Nie Z2.1, 36-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Gostynin strefa mazowiecka PL1404 4,8 2,86 Nie Tak Nie Z2.1, 37-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Nowy Dwór Mazowiecki strefa mazowiecka PL1404 2,17 2,18 Nie Tak Nie Z2.1, 38-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Nowy Dwór Mazowiecki strefa mazowiecka PL1404 0,08 0,08 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Brwinów strefa mazowiecka PL ,99 11,8 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Grodzisk Mazowiecki strefa mazowiecka PL ,88 13,9 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Izabelin strefa mazowiecka PL ,99 2,07 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Jabłonna strefa mazowiecka PL ,6 4,83 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Jaktorów strefa mazowiecka PL1404 0,05 0,01 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Konstancin-Jeziorna strefa mazowiecka PL1404 1,02 0,32 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Lesznowola strefa mazowiecka PL ,95 3,4 Nie Tak Nie 12 Załącznik nr 2

35 Nr mapy z załącznika, nr obszaru na mapie Kryterium Nazwa gminy Nazwa strefy Kod strefy Powierzchnia obszaru [km 2 ] Szacowana liczba ludności [tys.] Przekroczenie potwierdzone pomiarem regionalne krajowe Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Łomianki strefa mazowiecka PL ,88 10,55 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Legionowo strefa mazowiecka PL ,27 52,72 Tak Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Milanówek strefa mazowiecka PL ,33 15,01 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Piastów strefa mazowiecka PL1404 5,76 22,94 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Podkowa Leśna strefa mazowiecka PL ,49 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Pruszków strefa mazowiecka PL ,77 51,19 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Michałowice strefa mazowiecka PL ,7 16,92 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Nadarzyn strefa mazowiecka PL ,62 4,34 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Nieporęt strefa mazowiecka PL1404 0,84 0,12 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Ożarów Mazowiecki strefa mazowiecka PL ,04 8,52 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Piaseczno strefa mazowiecka PL ,53 11,2 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Raszyn strefa mazowiecka PL ,44 19,05 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Stare Babice strefa mazowiecka PL ,82 8,34 Nie Tak Nie Z2.1, 39-PM10-24h-12 PM10(24h) Wieliszew strefa mazowiecka PL1404 7,34 0,8 Nie Tak Nie Z2.1, 40-PM10-24h-12 PM10(24h) Halinów strefa mazowiecka PL ,59 3,81 Nie Tak Nie Z2.1, 40-PM10-24h-12 PM10(24h) Karczew strefa mazowiecka PL1404 4,52 0,89 Nie Tak Nie Z2.1, 40-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Józefów strefa mazowiecka PL ,88 13,91 Nie Tak Nie Z2.1, 40-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Kobyłka strefa mazowiecka PL ,52 13,91 Nie Tak Nie Z2.1, 40-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Marki strefa mazowiecka PL ,39 22,66 Nie Tak Nie Z2.1, 40-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Otwock strefa mazowiecka PL ,64 20,56 Tak Tak Nie Z2.1, 40-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Sulejówek strefa mazowiecka PL ,74 18,77 Nie Tak Nie Z2.1, 40-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Ząbki strefa mazowiecka PL ,97 29,67 Nie Tak Nie Z2.1, 40-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Zielonka strefa mazowiecka PL ,18 3,55 Nie Tak Nie Z2.1, 40-PM10-24h-12 PM10(24h) Nieporęt strefa mazowiecka PL1404 4,22 0,58 Nie Tak Nie Z2.1, 40-PM10-24h-12 PM10(24h) Radzymin strefa mazowiecka PL1404 3,38 0,6 Nie Tak Nie Z2.1, 40-PM10-24h-12 PM10(24h) Wiązowna strefa mazowiecka PL ,5 2,27 Nie Tak Nie Z2.1, 40-PM10-24h-12 PM10(24h) Wołomin strefa mazowiecka PL ,72 20,62 Tak Tak Nie 13 Załącznik nr 2

36 Nr mapy z załącznika, nr obszaru na mapie Kryterium Nazwa gminy Nazwa strefy Kod strefy Powierzchnia obszaru [km 2 ] Szacowana liczba ludności [tys.] Przekroczenie potwierdzone pomiarem regionalne krajowe Z2.1, 41-PM10-24h-12 PM10(24h) Jabłonna strefa mazowiecka PL1404 0,75 0,19 Nie Tak Nie Z2.1, 41-PM10-24h-12 PM10(24h) Nieporęt strefa mazowiecka PL1404 4,06 0,56 Nie Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Bemowo Aglomeracja Warszawska PL ,48 115,66 Tak Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Białołęka Aglomeracja Warszawska PL ,14 79,05 Nie Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Bielany Aglomeracja Warszawska PL ,33 132,65 Nie Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Mokotów Aglomeracja Warszawska PL ,94 192,85 Nie Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Ochota Aglomeracja Warszawska PL1401 9,6 84,99 Nie Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Praga Południe Aglomeracja Warszawska PL ,42 178,67 Nie Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Praga Północ Aglomeracja Warszawska PL ,01 69,51 Nie Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Rembertów Aglomeracja Warszawska PL ,13 23,24 Nie Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Śródmieście Aglomeracja Warszawska PL ,49 122,65 Nie Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Targówek Aglomeracja Warszawska PL ,25 123,26 Tak Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Ursynów Aglomeracja Warszawska PL ,5 134,07 Tak Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Wawer Aglomeracja Warszawska PL ,69 46,19 Nie Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Wesoła Aglomeracja Warszawska PL ,91 22,8 Nie Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Wilanów Aglomeracja Warszawska PL1401 8,04 5,45 Nie Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Włochy Aglomeracja Warszawska PL ,15 38,07 Nie Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Wola Aglomeracja Warszawska PL ,08 137,52 Nie Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa, Żoliborz Aglomeracja Warszawska PL1401 8,15 48,34 Nie Tak Nie Z2.1, 42-PM10-24h-12 PM10(24h) Warszawa,Ursus Aglomeracja Warszawska PL1401 9,38 53,62 Nie Tak Nie Z2.1, 43-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Sokołów Podlaski strefa mazowiecka PL1404 3,76 4,03 Nie Tak Nie Z2.1, 44-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Nowy Dwór Mazowiecki strefa mazowiecka PL1404 1,31 1,32 Nie Tak Nie Z2.1, 44-PM10-24h-12 PM10(24h) Pomiechówek strefa mazowiecka PL1404 0,41 0,04 Nie Tak Nie Z2.1, 45-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Płock miasto Płock PL1402 0, Nie Tak Nie Z2.1, 46-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Płock miasto Płock PL1402 9,65 1,37 Tak Tak Nie Z2.1, 47-PM10-24h-12 PM10(24h) Wyszków strefa mazowiecka PL1404 4,13 0,98 Nie Tak Nie Z2.1, 48-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Płońsk strefa mazowiecka PL1404 3,17 6,15 Nie Tak Nie 14 Załącznik nr 2

37 Nr mapy z załącznika, nr obszaru na mapie Kryterium Nazwa gminy Nazwa strefy Kod strefy Powierzchnia obszaru [km 2 ] Szacowana liczba ludności [tys.] Przekroczenie potwierdzone pomiarem regionalne krajowe Z2.1, 49-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Płońsk strefa mazowiecka PL1404 0,03 0,06 Nie Tak Nie Z2.1, 50-PM10-24h-12 PM10(24h) Pułtusk strefa mazowiecka PL1404 0,12 0,02 Nie Tak Nie Z2.1, 51-PM10-24h-12 PM10(24h) Pułtusk strefa mazowiecka PL1404 2,02 0,36 Nie Tak Nie Z2.1, 52-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Ostrów Mazowiecka strefa mazowiecka PL1404 5,66 5,84 Nie Tak Nie Z2.1, 52-PM10-24h-12 PM10(24h) Ostrów Mazowiecka strefa mazowiecka PL1404 0,02 0 Nie Tak Nie Z2.1, 53-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Sierpc strefa mazowiecka PL1404 2,22 2,25 Nie Tak Nie Z2.1, 54-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Sierpc strefa mazowiecka PL1404 0,02 0,02 Nie Tak Nie Z2.1, 55-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Maków Mazowiecki strefa mazowiecka PL1404 0,79 0,79 Nie Tak Nie Z2.1, 56-PM10-24h-12 PM10(24h) Ciechanów strefa mazowiecka PL1404 0,3 0,1 Nie Tak Nie Z2.1, 56-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Ciechanów strefa mazowiecka PL1404 6,18 8,55 Tak Tak Nie Z2.1, 57-PM10-24h-12 PM10(24h) m. Przasnysz strefa mazowiecka PL1404 0,98 0,68 Nie Tak Nie Z2.1, 58-PM10-24h-12 PM10(24h) Żuromin strefa mazowiecka PL1404 1,23 0,14 Nie Tak Nie Z2.2, 1-PM10-rok-12 PM10(rok) m. Radom miasto Radom PL1403 0,15 0,3 Nie Tak Nie Z2.2, 2-PM10-rok-12 PM10(rok) m. Radom miasto Radom PL ,32 20,39 Nie Tak Nie Z2.2, 3-PM10-rok-12 PM10(rok) Grodzisk Mazowiecki strefa mazowiecka PL1404 5,12 2,04 Nie Tak Nie Z2.2, 4-PM10-rok-12 PM10(rok) m. Otwock strefa mazowiecka PL1404 0,09 0,09 Tak Tak Nie Z2.2, 5-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Ursynów Aglomeracja Warszawska PL1401 0,03 0,09 Nie Tak Nie Z2.2, 6-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Mokotów Aglomeracja Warszawska PL1401 2,17 13,56 Nie Tak Nie Z2.2, 6-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Ursynów Aglomeracja Warszawska PL1401 1,15 3,72 Nie Tak Nie Z2.2, 7-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Praga Północ Aglomeracja Warszawska PL1401 0,23 1,43 Nie Tak Nie Z2.2, 8-PM10-rok-12 PM10(rok) m. Piastów strefa mazowiecka PL1404 1,83 7,28 Nie Tak Nie Z2.2, 8-PM10-rok-12 PM10(rok) Michałowice strefa mazowiecka PL1404 3,67 1,79 Nie Tak Nie Z2.2, 8-PM10-rok-12 PM10(rok) Raszyn strefa mazowiecka PL1404 3,11 1,5 Nie Tak Nie Z2.2, 9-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Bemowo Aglomeracja Warszawska PL1401 6,4 29,07 Nie Tak Nie Z2.2, 9-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Bielany Aglomeracja Warszawska PL1401 0,51 2,11 Nie Tak Nie Z2.2, 9-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Mokotów Aglomeracja Warszawska PL1401 1,58 9,87 Nie Tak Nie Z2.2, 9-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Ochota Aglomeracja Warszawska PL1401 7,29 64,47 Nie Tak Nie 15 Załącznik nr 2

38 Nr mapy z załącznika, nr obszaru na mapie Kryterium Nazwa gminy Nazwa strefy Kod strefy Powierzchnia obszaru [km 2 ] Szacowana liczba ludności [tys.] Przekroczenie potwierdzone pomiarem regionalne krajowe Z2.2, 9-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Praga Południe Aglomeracja Warszawska PL1401 0,34 2,68 Nie Tak Nie Z2.2, 9-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Śródmieście Aglomeracja Warszawska PL ,67 84,52 Nie Tak Nie Z2.2, 9-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Ursus Aglomeracja Warszawska PL1401 6,42 36,67 Nie Tak Nie Z2.2, 9-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Włochy Aglomeracja Warszawska PL ,77 15,91 Nie Tak Nie Z2.2, 9-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Wola Aglomeracja Warszawska PL ,84 128,53 Nie Tak Nie Z2.2, 9-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Żoliborz Aglomeracja Warszawska PL1401 0,88 5,24 Nie Tak Nie Z2.2, 10-PM10-rok-12 PM10(rok) m. Marki strefa mazowiecka PL1404 1,29 1,37 Nie Tak Nie Z2.2, 11-PM10-rok-12 PM10(rok) Wołomin strefa mazowiecka PL1404 2,4 2 Nie Tak Nie Z2.2, 12-PM10-rok-12 PM10(rok) m. Płock miasto Płock PL1402 1,4 1,97 Nie Tak Nie Z2.2, 13-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Białołęka Aglomeracja Warszawska PL1401 4,7 6,17 Tak Nie Nie Z2.2, 13-PM10-rok-12 PM10(rok) Warszawa, Targówek Aglomeracja Warszawska PL1401 9,58 48,71 Tak Nie Nie Z2.3, 1-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) Siedlce strefa mazowiecka PL1404 7,06 16,98 Tak Tak Nie Z2.3, 2-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) m. Radom miasto Radom PL ,91 31,41 Nie Tak Nie Z2.3, 3-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) Żyrardów strefa mazowiecka PL1404 4,85 14,04 Nie Tak Nie Z2.3, 4-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) Grodzisk Mazowiecki strefa mazowiecka PL1404 7,99 3,18 Nie Tak Nie Z2.3, 5-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) Otwock strefa mazowiecka PL1404 2,6 2,47 Nie Tak Nie Z2.3, 6-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) Józefów strefa mazowiecka PL1404 0,09 0,07 Nie Tak Nie Z2.3, 7-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) Raszyn strefa mazowiecka PL1404 0,81 0,39 Nie Tak Nie Z2.3, 8-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) Michałowice strefa mazowiecka PL1404 1,7 0,83 Nie Tak Nie Z2.3, 8-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) Piastów strefa mazowiecka PL1404 1,86 7,41 Nie Tak Nie Z2.3, 9-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) Kobyłka strefa mazowiecka PL1404 0,32 0,33 Nie Tak Nie Z2.3, 9-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) Wołomin strefa mazowiecka PL1404 5,06 4,22 Nie Tak Nie Z2.3, 10-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) Sokołów Podlaski strefa mazowiecka PL1404 0,82 0,88 Nie Tak Nie Z2.3, 11-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) m. Płock miasto Płock PL1402 2,12 3 Nie Tak Nie Z2.3, 12-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) Piastów strefa mazowiecka PL1404 0,79 3,13 Tak Tak Nie Z2.3, 13-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) Warszawa, Ursus Aglomeracja Warszawska PL1401 3,2 10,58 Nie Tak Nie Z2.3, 14-PM2,5-rok-12 PM2,5(rok) Warszawa, Ursus Aglomeracja Warszawska PL1401 0,02 0,07 Nie Tak Nie 16 Załącznik nr 2

39 Nr mapy z załącznika, nr obszaru na mapie Kryterium Nazwa gminy Nazwa strefy Kod strefy Powierzchnia obszaru [km 2 ] Szacowana liczba ludności [tys.] Przekroczenie potwierdzone pomiarem regionalne krajowe Z2.5, 1-NO 2-rok-12 NO 2(rok) Warszawa, Mokotów Aglomeracja Warszawska PL1401 0,2 0,65 Nie Tak Nie Z2.5, 1-NO 2-rok-12 NO 2(rok) Warszawa, Ursynów Aglomeracja Warszawska PL1401 0,28 0,93 Nie Tak Nie Z2.5, 2-NO 2-rok-12 NO 2(rok) Warszawa, Włochy Aglomeracja Warszawska PL1401 0,89 2,93 Nie Tak Nie Z2.5, 3-NO 2-rok-12 NO 2(rok) Warszawa, Włochy Aglomeracja Warszawska PL1401 0,35 1,17 Nie Tak Nie Z2.5, 4-NO 2-rok-12 NO 2(rok) Warszawa, Bemowo Aglomeracja Warszawska PL1401 1,96 6,48 Nie Tak Nie Z2.5, 4-NO 2-rok-12 NO 2(rok) Warszawa, Mokotów Aglomeracja Warszawska PL1401 0,56 1,86 Nie Tak Nie Z2.5, 4-NO 2-rok-12 NO 2(rok) Warszawa, Ochota Aglomeracja Warszawska PL1401 3,44 11,39 Nie Tak Nie Z2.5, 4-NO 2-rok-12 NO 2(rok) Warszawa, Śródmieście Aglomeracja Warszawska PL1401 3,99 13,18 Nie Tak Nie Z2.5, 4-NO 2-rok-12 NO 2(rok) Warszawa, Wola Aglomeracja Warszawska PL ,19 36,99 Tak Tak Nie Z2.5, 5-NO 2-rok-12 NO 2(rok) Warszawa, Bemowo Aglomeracja Warszawska PL1401 0,01 0,03 Nie Tak Nie Z2.5, 5-NO 2-rok-12 NO 2(rok) Warszawa, Bielany Aglomeracja Warszawska PL1401 0,03 0,1 Nie Tak Nie Z2.5, 5-NO 2-rok-12 NO 2(rok) Warszawa, Żoliborz Aglomeracja Warszawska PL1401 0,15 0,5 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Baranów strefa mazowiecka PL ,25 5 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Belsk Duży strefa mazowiecka PL ,41 6,67 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Białobrzegi strefa mazowiecka PL ,36 10,37 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Bielsk strefa mazowiecka PL ,08 2,28 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Błędów strefa mazowiecka PL ,91 7,79 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Błonie strefa mazowiecka PL ,49 20,91 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Bodzanów strefa mazowiecka PL ,22 4,47 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Borkowice strefa mazowiecka PL ,69 4,54 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Borowie strefa mazowiecka PL ,43 4,47 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Brochów strefa mazowiecka PL ,44 0,41 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Brudzeń Duży strefa mazowiecka PL ,2 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Brwinów strefa mazowiecka PL ,19 24,01 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Cegłów strefa mazowiecka PL ,56 6,22 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Celestynów strefa mazowiecka PL ,85 11,44 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Chlewiska strefa mazowiecka PL ,89 6,19 Nie Tak Nie 17 Załącznik nr 2

40 Nr mapy z załącznika, nr obszaru na mapie Kryterium Nazwa gminy Nazwa strefy Kod strefy Powierzchnia obszaru [km 2 ] Szacowana liczba ludności [tys.] Przekroczenie potwierdzone pomiarem regionalne krajowe Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Chotcza strefa mazowiecka PL1404 8,69 0,25 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Chynów strefa mazowiecka PL ,88 9,68 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Ciepielów strefa mazowiecka PL ,28 0,44 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Czosnów strefa mazowiecka PL ,92 8,19 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Dąbrówka strefa mazowiecka PL ,35 6,74 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Dębe Wielkie strefa mazowiecka PL ,67 9,28 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Dobre strefa mazowiecka PL ,13 2,37 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Garbatka-Letnisko strefa mazowiecka PL ,65 3,83 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Garwolin strefa mazowiecka PL ,2 11,17 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Gąbin strefa mazowiecka PL ,75 6,1 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Gielniów strefa mazowiecka PL ,13 4,72 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Głowaczów strefa mazowiecka PL ,56 3,26 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Gniewoszów strefa mazowiecka PL ,05 1,62 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Gostynin strefa mazowiecka PL ,67 10,8 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Goszczyn strefa mazowiecka PL ,45 2,97 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Góra Kalwaria strefa mazowiecka PL ,76 25,52 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Górzno strefa mazowiecka PL ,15 6,34 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Gózd strefa mazowiecka PL ,89 8,35 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Grabów nad Pilicą strefa mazowiecka PL1404 9,63 0,31 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Grębków strefa mazowiecka PL1404 0,03 0 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Grodzisk Mazowiecki strefa mazowiecka PL ,27 42,74 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Grójec strefa mazowiecka PL ,24 24,94 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Halinów strefa mazowiecka PL ,04 14,48 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Iłów strefa mazowiecka PL ,68 1,74 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Iłża strefa mazowiecka PL ,4 15,26 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Izabelin strefa mazowiecka PL ,95 10,34 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Jabłonna strefa mazowiecka PL ,74 16,81 Nie Tak Nie 18 Załącznik nr 2

41 Nr mapy z załącznika, nr obszaru na mapie Kryterium Nazwa gminy Nazwa strefy Kod strefy Powierzchnia obszaru [km 2 ] Szacowana liczba ludności [tys.] Przekroczenie potwierdzone pomiarem regionalne krajowe Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Jadów strefa mazowiecka PL ,32 5,58 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Jaktorów strefa mazowiecka PL ,24 10,94 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Jakubów strefa mazowiecka PL ,57 5,05 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Jasieniec strefa mazowiecka PL ,1 5,42 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Jastrząb strefa mazowiecka PL ,48 5,24 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Jastrzębia strefa mazowiecka PL ,97 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Jedlińsk strefa mazowiecka PL ,6 14 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Jedlnia-Letnisko strefa mazowiecka PL ,53 12,22 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Kałuszyn strefa mazowiecka PL ,3 4,21 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Kampinos strefa mazowiecka PL ,59 2,64 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Karczew strefa mazowiecka PL ,43 15,98 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Kazanów strefa mazowiecka PL ,99 2,42 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Klembów strefa mazowiecka PL ,63 9,37 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Klwów strefa mazowiecka PL ,66 3,51 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Kołbiel strefa mazowiecka PL ,42 8,09 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Konstancin-Jeziorna strefa mazowiecka PL ,51 24,82 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Kowala strefa mazowiecka PL ,61 11,55 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Latowicz strefa mazowiecka PL ,48 2,15 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Leoncin strefa mazowiecka PL ,94 1,65 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Leszno strefa mazowiecka PL ,86 8,67 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Lesznowola strefa mazowiecka PL ,23 21,47 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Lipsko strefa mazowiecka PL ,41 9,62 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Łaskarzew strefa mazowiecka PL ,6 4,49 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Łąck strefa mazowiecka PL ,56 4,16 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Łochów strefa mazowiecka PL ,81 6,3 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Łomianki strefa mazowiecka PL ,79 24,23 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Gostynin strefa mazowiecka PL ,36 19,28 Nie Tak Nie 19 Załącznik nr 2

42 Nr mapy z załącznika, nr obszaru na mapie Kryterium Nazwa gminy Nazwa strefy Kod strefy Powierzchnia obszaru [km 2 ] Szacowana liczba ludności [tys.] Przekroczenie potwierdzone pomiarem regionalne krajowe Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Józefów strefa mazowiecka PL ,9 19,69 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Kobyłka strefa mazowiecka PL ,62 20,19 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Legionowo strefa mazowiecka PL ,53 53,75 Tak Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Marki strefa mazowiecka PL ,12 27,68 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Milanówek strefa mazowiecka PL ,43 16,35 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Mińsk Mazowiecki strefa mazowiecka PL ,17 39,5 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Nowy Dwór Mazowiecki strefa mazowiecka PL ,17 28,22 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Otwock strefa mazowiecka PL ,28 44,91 Tak Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Piastów strefa mazowiecka PL1404 5,76 22,94 Tak Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Pionki strefa mazowiecka PL ,39 19,7 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Podkowa Leśna strefa mazowiecka PL ,12 3,93 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Pruszków strefa mazowiecka PL ,17 58,49 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Sochaczew strefa mazowiecka PL ,15 37,99 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Sulejówek strefa mazowiecka PL ,29 19,32 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Wyśmierzyce strefa mazowiecka PL ,32 0,82 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Ząbki strefa mazowiecka PL ,97 29,67 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Zielonka strefa mazowiecka PL ,41 17,44 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) m. Żyrardów strefa mazowiecka PL ,33 41,53 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Maciejowice strefa mazowiecka PL1404 6,37 0,27 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Magnuszew strefa mazowiecka PL1404 1,15 0,06 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Mała Wieś strefa mazowiecka PL ,29 1,57 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Miastków Kościelny strefa mazowiecka PL ,22 5,04 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Michałowice strefa mazowiecka PL ,7 16,92 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Mińsk Mazowiecki strefa mazowiecka PL ,24 14,11 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Mirów strefa mazowiecka PL ,01 3,89 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Młodzieszyn strefa mazowiecka PL ,68 2,18 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Mogielnica strefa mazowiecka PL ,99 8,94 Nie Tak Nie 20 Załącznik nr 2

43 Nr mapy z załącznika, nr obszaru na mapie Kryterium Nazwa gminy Nazwa strefy Kod strefy Powierzchnia obszaru [km 2 ] Szacowana liczba ludności [tys.] Przekroczenie potwierdzone pomiarem regionalne krajowe Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Mrozy strefa mazowiecka PL ,12 2,79 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Mszczonów strefa mazowiecka PL ,69 11,56 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Nadarzyn strefa mazowiecka PL ,36 11,95 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Nasielsk strefa mazowiecka PL ,29 11,07 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Nieporęt strefa mazowiecka PL ,54 13,09 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Nowa Sucha strefa mazowiecka PL ,04 6,29 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Nowe Miasto nad Pilicą strefa mazowiecka PL ,71 8,04 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Nowy Duninów strefa mazowiecka PL ,65 0,56 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Odrzywół strefa mazowiecka PL ,85 3,42 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Orońsko strefa mazowiecka PL ,88 5,95 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Osieck strefa mazowiecka PL ,77 3,31 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Ożarów Mazowiecki strefa mazowiecka PL ,2 21,63 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Pacyna strefa mazowiecka PL ,17 3,81 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Parysów strefa mazowiecka PL ,33 3,28 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Piaseczno strefa mazowiecka PL ,14 73,45 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Pilawa strefa mazowiecka PL ,43 10,34 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Pionki strefa mazowiecka PL ,07 7,42 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Pniewy strefa mazowiecka PL ,21 4,69 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Pokrzywnica strefa mazowiecka PL1404 7,92 0,32 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Policzna strefa mazowiecka PL ,13 5,17 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Pomiechówek strefa mazowiecka PL ,34 8,31 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Poświętne strefa mazowiecka PL ,85 6,01 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Potworów strefa mazowiecka PL ,64 4,33 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Prażmów strefa mazowiecka PL ,39 9,76 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Promna strefa mazowiecka PL ,12 5,66 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Przyłęk strefa mazowiecka PL ,33 3,97 Nie Tak Nie Z2.6, 1-B(a)P-12 BaP(rok) Przysucha strefa mazowiecka PL ,66 12,49 Nie Tak Nie 21 Załącznik nr 2

SPIS TREŚCI Mapa Z2.1. Mapa Z2.2. Mapa Z2.3 Mapa Z2.4 Mapa Z2.5 Mapa Z2.6 Mapa Z2.7 Mapa Z2.8 Tabela Z2.1. Tabela Z2.2.

SPIS TREŚCI Mapa Z2.1. Mapa Z2.2. Mapa Z2.3 Mapa Z2.4 Mapa Z2.5 Mapa Z2.6 Mapa Z2.7 Mapa Z2.8 Tabela Z2.1. Tabela Z2.2. Załącznik nr 1 OBSZARY PRZEKROCZEŃ POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH MONITOROWANYCH ZANIECZYSZCZEŃ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM NA PODSTAWIE OCENY ROCZNEJ ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI 1. Mapa Z2.1. Obszary

Bardziej szczegółowo

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Ciepielów brak Zwoleń Policzna od 1 do 5 Zwoleń Przyłęk

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Lista projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na opracowanie albo

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking 41. Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc - GRUDZIEŃ data uruchomienia łączna

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Podstawy prawne: art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 23 stycznia 2008 r. Nr 25, poz. 150), rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Ciechanów. Garwolin. Gostynin. Gózd. Grodzisk Mazowiecki. 1. "Vitamed" przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp

Ciechanów. Garwolin. Gostynin. Gózd. Grodzisk Mazowiecki. 1. Vitamed przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp Ciechanów 1. "Vitamed" przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp ul. Sienkiewicza 71B 06-413 Ciechanów tel.: 023 672-32-50, 023 670-22-53 2. przychodnia/poradnia terapii uzależnienia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od 18.10.2015 r. godz. 8.00 do 19.10.2015 r. do godz. 8.00 poniedziałek, 19.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Wolka Brzózka(pow. radomski)-

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH Spis treści Spis rysunków... 2 1.1 Demografia... 3 1.2 Warunki życia... 9 1.3 Bezpieczeństwo ruchu drogowego... 17 1.4 Zanieczyszczenie powietrza... 19 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu. PilotaŜowe projekty. śabia Wola i Osieck

Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu. PilotaŜowe projekty. śabia Wola i Osieck Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu PilotaŜowe projekty śabia Wola i Osieck Cele projektu zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu wszystkim podmiotom gospodarczym oraz mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo Baboszewo Baranowo Baranów Belsk Duży Białobrzegi - miasto Białobrzegi - obszar wiejski Bielany Bielsk Bieżuń - miasto

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych Odsetek zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dane za I kwartał 2016 Kwota wypłaconych świadczeń pomniejszona o odzyskane nienależnie pobrane świadczenia Kwoty

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. alternatywnie

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. alternatywnie Załącznik nr 8 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwo i ginekologia (I stopień referencyjności) Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie WSTĘPNA OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA PYŁEM PM2.5 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie WSTĘPNA OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA PYŁEM PM2.5 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax:0-22 651-06-76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 0-22 651-07-07, 0-22 651-06-60 http://www.wios.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA

PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA Zbierając od uczestników dane dotyczące miejsca zamieszkania, należy mieć na uwadze, iż w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej Załącznik nr 4 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

91 92 Szkoła Podstawowa Śladów 05-088 93 Szkoła Podstawowa Kochanowskiego 17 09-460 94 Szkoła Podstawowa nr 3 H. Sawickiej 5 96-500

91 92 Szkoła Podstawowa Śladów 05-088 93 Szkoła Podstawowa Kochanowskiego 17 09-460 94 Szkoła Podstawowa nr 3 H. Sawickiej 5 96-500 l.p. Nazwa i numer szkoły Ulica Kod 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Rozniszew 26-910 2 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 Zielona 14 05-501 3 Szkoła Podstawowa nr 2 Dąbrówki 10 05-300 4 Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Bankomaty: województwo mazowieckie. Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność

Bankomaty: województwo mazowieckie. Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność Bankomaty: województwo mazowieckie Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność Baboszewo Cicha 3 MBR Belsk Duży Nocznickiego 3 MBR Białobrzegi Krakowska 34 Bielsk 1-go maja 2 MBR Błędów Długa 5 BPS

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Oddział Chirurgii Ogólnej. Oddział Chirurgii Ogólnej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Oddział Chirurgii Ogólnej. Oddział Chirurgii Ogólnej Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat,

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy:

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: L. p. Powiat Gmina Rodzaj gminy 1 białobrzeski Stromiec wiejska 2 białobrzeski Radzanów wiejska 3 białobrzeski Stara Błotnica wiejska 4 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r.

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. L.p. Adres placówki Organ prowadzący Typ domu Liczba 1. Jasionna 32 26-800 Białobrzegi tel. do kierownika 9

Bardziej szczegółowo

mazowieckie Baboszewo ul. Cicha 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 Zrzeszenie MBR S.A.

mazowieckie Baboszewo ul. Cicha 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Baboszewo ul. Cicha 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Białobrzegi Krakowska 34 Kredyt Bank S.A. mazowieckie Bielsk ul. 1-go maja

Bardziej szczegółowo

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki)

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61, 26-600 Radom (Powiat Delegatura w Radomiu radomski i Miasto Radom) 01.12.2016 Delegatura

Bardziej szczegółowo

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza Spis treści Wprowadzenie... 2 1. Podsystem monitoringu jakości powietrza...3 2. Podsystem monitoringu jakości... 12 2.1. Monitoring jakości powierzchniowych...12 2.2. Monitoring jakości podziemnych...30

Bardziej szczegółowo

Gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ich realizacja w województwie mazowieckim w 2012 roku.

Gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ich realizacja w województwie mazowieckim w 2012 roku. Gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ich realizacja w województwie mazowieckim w 212 roku. W 212 roku wśród 314 gmin województwa mazowieckiego 58 tj.

Bardziej szczegółowo

Lista partnerów. ul. Kościuszki 30

Lista partnerów. ul. Kościuszki 30 Załącznik nr 2 do OPZ i umowy GW-7.ZP.U.272.18.2014.MK Lista partnerów Wykaz lokalizacji i dostaw w projekcie EA 1. Partnerzy szczebla powiatowego Lp. Urząd Adres Kod pocztowy 1 Starostwo Powiatowe w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e

V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e C z ę ś ć V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e Poz. 1. Powiat białobrzeski z siedzibą władz w Białobrzegach Białobrzegi Promna Radzanów Stara Błotnica Stromiec Wyśmierzyce Poz. 2. Powiat

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 284/2015 za okres od 11.10.2015 r. godz. 8.00 do 12.10.2015 r. do godz. 8.00. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 284/2015 za okres od 11.10.2015 r. godz. 8.00 do 12.10.2015 r. do godz. 8.00. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 284/2015 za okres od 11.10.2015 r. godz. 8.00 do 12.10.2015 r. do godz. 8.00 poniedziałek, 12.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Zielonka Nowa (powiat

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim. (według rozdzielnika)

Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim. (według rozdzielnika) Warszawa, 10 czerwca 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI BW-I.020.22.2013.KJ Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim (według rozdzielnika)

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015 1 1 SP 4 Radom Radom Radom 11 15 7 11 8 0,5 6 58,5 2 2 SP 6 Płock Płock Płock 15 8 7 13 13 56 3 3 SP Olszewo Borki Ostrołęka Ziemski Ostrołęka 0,5 13 5 9 7 8 42,5 4 4 SP 204 Warszawa Warszawa Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOMENDY POWIATOWE POLICJI I DANE ADRESOWE OPIEKI SPOŁECZNEJ

KOMENDY POWIATOWE POLICJI I DANE ADRESOWE OPIEKI SPOŁECZNEJ WYDZIAŁ PREWENCJI KSP Źródło: http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/porady/przemoc-w-rodzinie/informacje-dla-ofiar-pr/48794,komendy-powiatowe-policji-i-d ane-adresowe-opieki-spolecznej.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015 1 1 SP 4 Radom Radom Radom 11 15 7 11 8 0,5 6 58,5 2 2 SP 6 Płock Płock Płock 15 8 7 13 13 56 3 3 SP Olszewo Borki Ostrołęka Ziemski Ostrołęka 0,5 13 5 9 7 8 42,5 4 4 SP 204 Warszawa Warszawa Warszawa

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1. Wnioskodawca

Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1. Wnioskodawca L.p. Numer kancelaryjny wniosku Znak KSI Wnioskodawca Tytuł projektu watrość projektu Wysokość wkładu własnego Kwota dofinansowania ogółem w 2008 r.w PLN Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Delegatura w Radomiu Delegatura w Radomiu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności

Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności Barbara Rakowska, Witold Rakowski Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego... Rocznik Żyrardowski 285 tom VI Barbara Rakowska, Witold Rakowski Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Więcej chętnych na mammografię i cytologię w gminach biorących udział w konkursie Zdrowa Gmina

Więcej chętnych na mammografię i cytologię w gminach biorących udział w konkursie Zdrowa Gmina Więcej chętnych na mammografię i cytologię w gminach biorących udział w konkursie Zdrowa Gmina W okresie od marca do czerwca w 80 gminach i dzielnicach biorących udział w konkursie Zdrowa Gmina odnotowano

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Szkoła Podstawowa Bielsk Bielsk mazowieckie 2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. K.

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Szkoła Podstawowa Bielsk Bielsk mazowieckie 2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. K. lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Szkoła Podstawowa Bielsk Bielsk 2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego Borki Wyrki Zbuczyn 3 Szkoła Podstawowa nr 15 im. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń powietrza wykonywane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach

Modelowanie przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń powietrza wykonywane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach Modelowanie przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń powietrza wykonywane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach rocznych ocen jakości powietrza Informacje o modelu CALMET/CALPUFF

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osoby ubiegającej j się o udział w projekcie Wsparcie osób młodych Formularz należy wypełnić DRUKOWANYMI literami Wypełnia kandydat: Imię, imiona Nazwisko PESEL Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W 2012 ROKU

MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W 2012 ROKU MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W 2012 ROKU Ocenę oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko przeprowadza się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie badań monitoringowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Ostry dyżur pediatryczny - województwo Mazowieckie

Ostry dyżur pediatryczny - województwo Mazowieckie Ostry dyżur pediatryczny - województwo Mazowieckie CIECHANÓW Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 06-400 Ciechanów ul. Powstańców Wielkopolskich 2 (23)-672-31-27 GARWOLIN 08-400 Garwolin ul. Lubelska 50

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Powiat białobrzeski. Stromiec ul. Piaski 4. Powiat ciechanowski. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Ośrodek

Powiat białobrzeski. Stromiec ul. Piaski 4. Powiat ciechanowski. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Ośrodek Instytucje udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie (stan na 1.07.2015) Gmina Nazwa Ośrodka Adres Podmiot Lp Prowadzący 1 Stromiec Poradnictwo psychologiczne 2 Gołymin-Ośrodek Punkt konsulatacyjno

Bardziej szczegółowo

Ruch pojazdów ciężarowych w Warszawie w świetle Warszawskich Badań Ruchu 2005.

Ruch pojazdów ciężarowych w Warszawie w świetle Warszawskich Badań Ruchu 2005. Maciej Dobrosielski 1 Tomasz Dybicz 2 Ruch pojazdów ciężarowych w Warszawie w świetle Warszawskich Badań Ruchu 2005. W roku 2005 w Warszawie wykonano kompleksowe badania 3, których jednym z celów było

Bardziej szczegółowo

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl Wykaz punktów konsultacyjnych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (na podstawie Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, za okres 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

Raport atrakcyjności inwestycyjnej województwa mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego

Raport atrakcyjności inwestycyjnej województwa mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego Raport atrakcyjności inwestycyjnej województwa mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska- Majkowska Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Magdalena Typa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Gminy: Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna

Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Gminy: Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna 140102 2 Radzanów 140103 2 Stara Błotnica 140104 2 Stromiec

Bardziej szczegółowo

Plan akcji krwiodawstwa. Miejsce akcji krwiodawstwa

Plan akcji krwiodawstwa. Miejsce akcji krwiodawstwa Plan akcji Termin akcji Miejsce akcji Mszczonów - przy OSP 9.00-13.00 piątek 2017.01.13 Ogony k/makowa Maz. - odwołana 9.00-13.00 Pułtusk ul. Śniegockiego 3 - przy MOSiR 9.00-13.00 Przasnysz ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci przewidziani do do dofinansowania w 2011r. Lista uchwalona przez Sejmik. Beneficjenci przyjęci

Beneficjenci przewidziani do do dofinansowania w 2011r. Lista uchwalona przez Sejmik. Beneficjenci przyjęci Ip- beneficjent powiat lokalizacja nazwa zadania w 2011r. Lista 1 Gmina Wyśmierzyce białobrzeski Kostrzyn 80, dz. nr 792, 793, 26-811 Wyśmierzyce 2 Gmina Ciechanów ciechanowski Gumowo 6, dz. nr 489/2,

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów konsultacyjnych

Wykaz punktów konsultacyjnych L p Wykaz punktów konsultacyjnych (na podstawie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.) Nazwa Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Załącznik nr 1 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110 tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZN OCEN JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

LICZBA RADNYCH Wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego w wyborach w 2014 r.

LICZBA RADNYCH Wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego w wyborach w 2014 r. Sejmik 1 Sejmik województwa mazowieckiego 51 Rady Powiatów Nazwa powiatu 1 powiat białobrzeski 15 R 2 powiat ciechanowski 21 C 3 powiat garwoliński 23 S 4 powiat gostyniński 17 P 5 powiat grodziski 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE. NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 'PROFESJA' Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE. NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 'PROFESJA' Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu 1 2 3 4 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 'PROFESJA' Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu 1905 Roku 3J 26-600 Radom Niepubliczna Zaoczna

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego od 1 lipca 2012 r.

MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego od 1 lipca 2012 r. MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE RZECZNIK PRASOWY WOJEWODY MAZOWIECKIEGO tel: 22 695 62 72, 695 60 63 fax: 22 695 62 50 e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA OPERATOR NR AUTOMATU DZIELNICA / GMINA. l.p. Ciepłownia Wola Mennica 232 Bemowo. Gen. S. Kaliskiego 2 Mennica 1039 Bemowo

LOKALIZACJA OPERATOR NR AUTOMATU DZIELNICA / GMINA. l.p. Ciepłownia Wola Mennica 232 Bemowo. Gen. S. Kaliskiego 2 Mennica 1039 Bemowo l.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 LOKALIZACJA OPERATOR NR AUTOMATU DZIELNICA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Świadczenie usług telefonicznych w zakresie telefonii stacjonarnej. nr sprawy 36/15

FORMULARZ OFERTOWY. Świadczenie usług telefonicznych w zakresie telefonii stacjonarnej. nr sprawy 36/15 ) Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Świadczenie usług telefonicznych w zakresie telefonii stacjonarnej. nr sprawy 36/15 Wykonawca: Zarejestrowana nazwa:... Zarejestrowany adres Wykonawcy:... Numer

Bardziej szczegółowo

Adresy kół terenowych:

Adresy kół terenowych: http://pzn.org.pl Okręg mazowiecki 1 / 8 Adres:ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa tel.: 22 827-21-30, tel. kom.: 505010790, fax:22 828-86-01 Internet: e-mail: sekretariat@pzn-mazowsze.org.pl, www: www.pzn-mazowsze.org.pl

Bardziej szczegółowo

Plan akcji krwiodawstwa

Plan akcji krwiodawstwa Plan akcji Termin akcji Miejsce akcji 2015.08.13 Żyrardów pl. Jana Pawła II 9.00-13.00 Piastów ul. Tysiąclecia 1 - przy MOSiR 9.00-13.00 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 66 - CARITAS 11.00-16.00 2015.08.14

Bardziej szczegółowo

L.P MIASTO/GMINA TYP JEDNOSTKI ULICA I NUMER KOD MIASTO/GMINA ADRES E-MAIL TELEFON. 1 białobrzeski

L.P MIASTO/GMINA TYP JEDNOSTKI ULICA I NUMER KOD MIASTO/GMINA ADRES E-MAIL TELEFON. 1 białobrzeski L.P MIASTO/GMINA TYP JEDNOSTKI ULICA I NUMER KOD MIASTO/GMINA ADRES E-MAIL TELEFON 1 białobrzeski r 1 Białobrzegi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Reymonta 11 26-800 Białobrzegi mgops@bialobrzegi.pl

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014

ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014 ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014 1. Skrócenie czasu dojazdu Cele zmian w Planie Zwiększenie liczby miejsc wyczekiwania ZRM (o 20) Współpraca z Lotniczym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty.

Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty. Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty. L. p. Powiat Gmina Data wyłączenia Rodzaj gminy 1 białobrzeski Białobrzegi 2013-03-19 miejsko - wiejska

Bardziej szczegółowo

GUS, Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Warszawa 2013.

GUS, Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Warszawa 2013. 0 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 2 Analiza poziomu życia... 4 życia w miastach subregionalnych... 15 życia w miastach podregionu ciechanowskiego... 17 życia w miastach podregionu ostrołęckiego... 18 życia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący problemu bezdomności zwierząt na terenie województwa mazowieckiego

Raport dotyczący problemu bezdomności zwierząt na terenie województwa mazowieckiego Raport dotyczący problemu bezdomności zwierząt na terenie województwa mazowieckiego Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Siedlce, dnia 4 kwietnia 2011 1 Spis treści I. Wstęp (Lista

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus Obszar objęty oceną jakości powietrza Ocena w 18 strefach dla: SO2, NO2, PM10,

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół/placówek wytypowanych do monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego z terenu Delegatury w Radomiu

Wykaz szkół/placówek wytypowanych do monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego z terenu Delegatury w Radomiu Wykaz szkół/placówek wytypowanych do monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego z terenu Delegatury w LICEA WYTYPOWANE DO MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ LP.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

www.geodezja.mazovia.pl Nowe mapy topograficzne. Informujemy, że do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe mapy topograficzne - standardowe opracowania kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy:

Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy: Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy: L. p. Powiat Gmina Data wyłączenia Rodzaj gminy 1 białobrzeski Białobrzegi 2013-03-19 miejsko - wiejska 2 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wizja transportu kolejowego na Mazowszu w 2030 roku

Wstęp. Wizja transportu kolejowego na Mazowszu w 2030 roku Wstęp Przedstawiona strategia przedstawia bardzo kompletny obraz stanu istniejącego w zakresie transportu kolejowego na Mazowszu. Wyczerpująco omówiono jakość przewozów, infrastruktury, otoczenia administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r.

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 notatka informacyjna Data opracowania 10.03.2014 r. Internet: www.stat.gov.pl/warsz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA-ZBIORCZA ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ZA LATA 2007-2010

ANALIZA FINANSOWA-ZBIORCZA ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ZA LATA 2007-2010 ANALIZA FINANSOWA-ZBIORCZA ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ZA LATA 2007-2010 Lp. Wyszczególnienie 2007 r. struktura 2008 r. struktura 2009 r. struktura 2010 r.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 273/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 273/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 273/2015 za okres od 30.09.2015 r. godz. 8.00 do 01.10.2015 r. do godz. 8.00 czwartek, 01.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Błonie (pow. warszawski zachodni)

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie mazowieckich gmin według wysokości środków niewykorzystanych na wydatki w 2007 roku

Pozycjonowanie mazowieckich gmin według wysokości środków niewykorzystanych na wydatki w 2007 roku 1 Błonie warszawski zachodni 25579772,69 31550663,88 2 Piaseczno piaseczyński 25228667,48 267970950,62 3 Sochaczew (gm.m.) sochaczewski 24258551,49 63354715,08 4 Łomianki warszawski zachodni 21104887,21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

rezultatów. Adekwatność doboru grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie. 10/6 Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu.

rezultatów. Adekwatność doboru grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie. 10/6 Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu. Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe dla konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo