Metodyk edukacji na odległość (235103)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodyk edukacji na odległość (235103)"

Transkrypt

1 Metodyk edukacji na odległość (235103) Specjaliści

2 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Priorytet I PO KL, Działanie 1.1 Krajowy standard kompetencji zawodowych Metodyk edukacji na odległość (235103) Copyright by Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013 Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonane za podaniem źródła ISBN (całość) ISBN (22) Nakład 1000 egz. Publikacja bezpłatna Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, tel. (22) , fax (22) Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr. (48) , fax (48)

3 Spis treści 1. Dane identyfikacyjne zawodu Kod, nazwa zawodu i usytuowanie zawodu w klasyfikacjach Notka metodologiczna i autorzy Opis zawodu Synteza zawodu Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy) Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/walidacji kompetencji Zadania zawodowe Wykaz kompetencji zawodowych Relacje między kompetencjami zawodowymi a poziomem kwalifikacji w ERK/PRK Opis kompetencji zawodowych Projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na odległość w ramach kursu elektronicznego Kz Stosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i programowych w edukacji na odległość Kz Wspomaganie rozwoju usług edukacji na odległość Kz Kompetencje społeczne KzS Profil kompetencji kluczowych Słownik

4 1. Dane identyfikacyjne zawodu 1.1. Kod, nazwa zawodu i usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: Według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (KZiS 2010): Metodyk edukacji na odległość Grupa wielka 2 Specjaliści (w Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 poziom 6). Grupa elementarna 2351 Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania (w Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie 2351 Education methods specialists). Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007): Sekcja P. Edukacja, Dział 85. Edukacja, Grupa Działalność wspomagająca edukację Notka metodologiczna i autorzy Opis standardu kompetencji zawodowych wykonano na podstawie: analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz głównie wyników badań analitycznych na 17 stanowiskach pracy w 6 przedsiębiorstwach (średnie 3, małe 3, w tym produkcyjne 1, usługowe 3, inne edukacyjna 1, naukowo-badawcza 1), przeprowadzonych w marcu 2013 r. Zespół Ekspercki: Dagmara Mandat DM SMICE Firma Szkoleniowo-Doradcza w Wołowie, Artur Wojno Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Maciej Stachecki F.U.H. Stachecki Maciej Stachecki w Michałowicach, Krzysztof Symela Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu. Ewaluatorzy: Anna Soin 2L Sp. z o.o. w Warszawie, Marcin Bąkiewicz Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Recenzenci: Marta Machalska Seka.edu, w Warszawie, Eugenia Smyrnova-Trybulska Uniwersytet Śląski w Katowicach. 4

5 Komisja Branżowa (zatwierdzająca): Marcin Dąbrowski (przewodniczący) Szkoła Główna Handlowa, w Warszawie, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego w Warszawie, Marek Ptak Stowarzyszenie Edukacji na Odległość w Koninie, Tomasz Korczak Związek Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, Michał Gawryszczak Polska Izba Firm Szkoleniowych w Warszawie. Data zatwierdzenia: r. 5

6 2. Opis zawodu 2.1. Synteza zawodu Metodyk edukacji na odległość projektuje i organizuje proces kształcenia na odległość w formie kursów elektronicznych Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu Metodyk edukacji na odległość jest specjalistą metod nauczania świadczącym usługi edukacyjno-doradcze. Celem pracy metodyka edukacji na odległość jest organizowanie procesu opracowania kursu elektronicznego, stworzenie ogólnej koncepcji scenariusza oraz wybór multimediów zastosowanych w kursie. Równorzędnym zadaniem jest współpraca z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami polegająca na opracowaniu koncepcji kursu. Po zaakceptowaniu koncepcji kursu elektronicznego przez eksperta dziedzinowego metodyk edukacji na odległość przystępuje do kolejnego etapu, czyli tworzenia ostatecznej wersji kursu w postaci elektronicznej, którą zleca, m.in.: dydaktykowi aplikacji multimedialnych, metodykowi multimedialnemu, informatykowi, czy też grafikowi. Metodyk edukacji na odległość oprócz doboru form multimediów i interakcji, odpowiada również za wybór i organizację właściwych metod komunikacji związanych z kursem elektronicznym Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy) Miejscem pracy metodyka edukacji na odległość są instytucje świadczące usługi edukacji na odległość w systemie formalnego oraz pozaformalnego uczenia się. Podstawowym narzędziem pracy metodyka edukacji na odległość jest komputer z dostępem do Internetu, urządzenia peryferyjne (np. skaner, ploter, drukarka, mikrofon, słuchawki i inne) oraz odpowiednie oprogramowanie. Długotrwała praca przy komputerze wiąże się z obciążeniem dla wzroku, kręgosłupa oraz nadgarstków. Dlatego ważne jest, aby stanowisko pracy zostało zorganizowane zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska. Pracę przy monitorach ekranowych zalicza się do prac uciążliwych. Osoba zatrudniona na stanowisku metodyka edukacji na odległość często pracuje pod presją czasu i w nienormowanym wymiarze czasu pracy oraz w formie pracy zdalnej. Wykonywane prace w zawodzie nie są rutynowe i wymagają samodzielnego planowania oraz organizowania czasu i zakresu zadań. 6

7 2.4. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu Wykonywanie zawodu metodyk edukacji na odległość wymaga dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności manualnych, rozróżniania barw, zdolności analitycznych, organizacyjnych, interpersonalnych oraz logicznego myślenia. Pożądana jest również zdolność koncentracji uwagi, wytrwałość, cierpliwość, dokładność. Z uwagi na posługiwanie się komputerem i materiałami w formie elektronicznej i multimedialnej wymagana jest sprawność narządów zmysłów (wzrok, słuch) oraz sprawności sensomotoryczne (rozróżnianie barw, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja kształtów). Pracownika powinna cechować kreatywność, otwartość na innowacje oraz zdolność komunikacji werbalnej z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Wymagana jest również dokładność i konsekwencja w działaniu. Nie ma przeciwwskazań, aby zawód metodyka edukacji na odległość wykonywała osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności fizycznej, np. poruszająca się na wózku inwalidzkim Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie Metodyk edukacji na odległość powinien posiadać wykształcenie na poziomie wyższym pierwszego stopnia na kierunkach pedagogicznym, informatycznym, zwłaszcza w obszarze kształcenia zdalnego. Zawód metodyka edukacji na odległość można uzyskać również poprzez ukończenie studiów podyplomowych w specjalności związanej z edukacją na odległość, uczestnictwo w kursach specjalistycznych lub poprzez samokształcenie oraz dzięki doświadczeniu zawodowemu uzyskanym w pracy. Specjalista w tym zawodzie powinien posiadać doświadczenie projektowe i dydaktyczne. Do wykonywania zawodu zalecana jest znajomość języka angielskiego branżowego na poziomie średnim. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w zakresie metodyki edukacji na odległość w trakcie pracy. Metodyk edukacji na odległość powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, prowadzonych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe oraz organizowanych przez producentów oprogramowania lub wyspecjalizowane placówki i ośrodki szkoleniowe. 7

8 2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/ /walidacji kompetencji Metodyk edukacji na odległość, z uwagi na dużą dynamikę zmian w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, powinien ustawicznie rozwijać swoje kompetencje zawodowe poprzez samokształcenie, uczestnictwo w kursach dokształcających. W szczególności powinien brać udział w specjalistycznych szkoleniach, studiach podyplomowych dotyczących metodyki edukacji na odległość, organizowanych przez ośrodki naukowo-dydaktyczne krajowe i zagraniczne. Ponadto specjalista w tym zawodzie powinien brać udział w targach dydaktycznych, seminariach i konferencjach branżowych, na których możliwe jest poznanie nowych rozwiązań technologicznych i metodycznych stosowanych w edukacji na odległość. Metodyk edukacji na odległość może pracować, po uzupełnieniu wymaganych kwalifikacji formalnych, w zawodach pokrewnych, tj.: Dydaktyk aplikacji multimedialnych; Egzaminator on-line; Metodyk multimedialny; Nauczyciel na odległość, a także rozwijać się naukowo, uzyskując np. stopień naukowy z pedagogiki w zakresie metodyki kształcenia na odległość Zadania zawodowe Z1. Identyfikowanie potrzeb i oczekiwań różnych grup odbiorców edukacji na odległość (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz3, KzS). Z2. Prowadzenie współpracy z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami w zakresie projektowania programu kursu elektronicznego (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz3, KzS). Z3. Dobieranie metod i środków dydaktycznych do potrzeb kursu elektronicznego (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz2, KzS). Z4. Posługiwanie się narzędziami dedykowanymi do tworzenia kursu elektronicznego (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz2, KzS). Z5. Dostosowywanie tradycyjnych materiałów dydaktycznych do formy edukacji na odległość (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz2, KzS). Z6. Ocenianie jakości kursu elektronicznego (niezbędne kompetencje: Kz1, KzS). Z7. Dokumentowanie procesu tworzenia kursu elektronicznego zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej organizacji (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz2, Kz3, KzS). Z8. Udzielanie wsparcia metodycznego i doradzanie organizatorom edukacji na odległość (niezbędne kompetencje: Kz3, KzS). Z9. Doskonalenie kompetencji i własnego warsztatu pracy metodycznej (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz2, Kz3, KzS). Z10. Prowadzenie warsztatów i konferencji metodycznych dla nauczycieli kształcenia na odległość (niezbędne kompetencje: Kz3, KzS). Z11. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz2, Kz3, KzS). 8

9 2.8. Wykaz kompetencji zawodowych Kz1 Projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na odległość w ramach kursu elektronicznego (potrzebne do wykonywania zadań: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z9, Z11). Kz2 Stosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i programowych w edukacji na odległość (potrzebne do wykonywania zadań: Z3, Z4, Z5, Z7, Z9, Z11). Kz3 Wspomaganie rozwoju usług edukacji na odległość (potrzebne do wykonywania zadań: Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11). KzS Kompetencje społeczne (potrzebne do wykonywania zadań: Z1 Z11) Relacje między kompetencjami zawodowymi a poziomem kwalifikacji w ERK/PRK Kompetencje zawodowe potrzebne do wykonywania zadań w zawodzie sugeruje się wykorzystać do opisu kwalifikacji na poziomie 6 właściwym dla wykształcenia wyższego pierwszego stopnia w Europejskiej i Polskiej Ramie Kwalifikacji (ERK/PRK). Poziom ten jest uzasadniony miejscem usytuowania zawodu w Klasyfikacji zawodów i specjalności (grupa wielka 2 i jej odpowiednik w ISCED 2011). Osoba wykonująca zawód metodyka edukacji na odległość: 1) w zakresie wiedzy: zna i rozumie w zawansowanym stopniu fakty, teorie, metody i narzędzia związane z edukacją na odległość oraz złożone zależności między nimi; rozumie złożone uwarunkowania związane z procesem tworzenia kursów elektronicznych; 2) w zakresie umiejętności: potrafi rozwiązywać złożone i nietypowe problemy związane z projektowaniem, organizacją i realizacją edukacji na odległość; samodzielnie i w zespole rozwija i doskonali metody i narzędzia pracy; posługuje się językiem ojczystym w mowie i w piśmie umożliwiającym udział w dyskusji na tematy właściwe dla edukacji na odległość; potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z podstawowego piśmiennictwa w zakresie metodyki edukacji na odległość oraz komunikować się w mowie i piśmie z dostawcami i odbiorcami kursów elektronicznych. 9

10 3. Opis kompetencji zawodowych Opis kompetencji dotyczy tylko kompetencji zawodowych zdefiniowanych w badaniach na stanowiskach pracy. Wykonanie zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z9, Z11 wymaga posiadania kompetencji zawodowej Kz Projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na odległość w ramach kursu elektronicznego Kz1 Wiedza zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty, teorie i metody związane z projektowaniem kursów elektronicznych oraz złożone zależności między nimi, w szczególności zna: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska przy projektowaniu oferty edukacji na odległość; zasady organizacji stanowiska pracy w zakresie projektowania kursu elektronicznego; metody identyfikacji potrzeb i oczekiwań uczestników procesu edukacji na odległość; zasady projektowania dydaktycznego oraz oferty edukacyjnej; metody nauczania stosowane w edukacji na odległość; środki dydaktyczne edukacji na odległość; zasady opracowania scenariusza i koncepcji kursu elektronicznego; narzędzia do projektowania materiałów kursu elektronicznego; zasady tworzenia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej; zasady planowania etapów projektu kursu elektronicznego; standardy jakości tworzenia kursu elektronicznego; zasady przygotowywania dokumentacji projektowej oraz procedury jej obiegu; Umiejętności wykonuje złożone zadania w zakresie projektowania kursów elektronicznych oraz rozwiązuje nietypowe problemy w procesie edukacji na odległość, w szczególności potrafi: przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska przy projektowaniu kursów elektronicznych; diagnozować uwarunkowania procesu edukacji na odległość; analizować potrzeby i oczekiwania uczestników procesu edukacji na odległość; opracowywać ogólną koncepcję scenariusza kursu elektronicznego; opracowywać koncepcję kursu elektronicznego we współpracy z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami; dobierać metody nauczania na odległość; dobierać środki dydaktyczne w procesie edukacji na odległość; dostosowywać narzędzia do potrzeb kursu elektronicznego; dobierać aplikacje informatyczne do potrzeb kursu elektronicznego; stosować narzędzia informatyczne do tworzenia kursu elektronicznego; opracowywać ostateczną wersję kursu w formie elektronicznej z udziałem innych specjalistów (m.in.: dydaktyka, informatyka, grafika); 10

11 zasady zarządzania i ewaluacji projektów edukacyjnych; prawo autorskie i własność intelektualna; innowacyjne metody i techniki kształcenia na odległość. monitorować etapy realizacji projektu kursu elektronicznego zgodnie z harmonogramem; prowadzić dokumentację procesu tworzenia kursu elektronicznego; korzystać z aplikacji informatycznych przy sporządzaniu dokumentacji procesu tworzenia kursu elektronicznego; oceniać jakość metodyczną i dydaktyczną kursu elektronicznego; analizować przydatność narzędzi i środków dydaktycznych na potrzeby realizacji kursu elektronicznego; weryfikować materiały dydaktyczne, zgodnie ze standardami ich tworzenia; przestrzegać przepisów prawa autorskiego i własności intelektualnej; korzystać z wyników badań dotyczących edukacji na odległość przy doskonaleniu jakości kursu elektronicznego; testować przydatność nowych metod i narzędzi kształcenia na odległość; korzystać w rozwoju zawodowym z rekomendowanych przez ekspertów zasobów informacyjnych i edukacyjnych dostępnych w sieci. 11

12 Wykonanie zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, Z7, Z9, Z11 wymaga posiadania kompetencji zawodowej Kz Stosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i programowych w edukacji na odległość Kz2 Wiedza zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty, teorie, metody i procedury stosowania rozwiązań technologicznych w edukacji na odległość, w szczególności zna: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska przy korzystaniu z technologii informacyjnych i komunikacyjnych; metody i środki dydaktyczne edukacji na odległość; narzędzia i technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) stosowane w edukacji na odległość; materiały dydaktyczne w formie multimedialnej; rozwiązania technologiczne stosowane w tworzeniu materiałów w formie elektronicznej; zasady doboru narzędzi i TIK do opracowania kursu elektronicznego; informatyczne narzędzia do wspomagania zarządzania projektami edukacji na odległość; innowacyjne rozwiązania w zakresie TIK; mierniki skuteczności narzędzi i metod nauczania na odległość; obszary zastosowań wybranych narzędzi i metod zdalnego nauczania; zasady bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. przykłady dobrych praktyk otwartych zasobów edukacyjnych w formie kursów elektronicznych. Umiejętności wykonuje złożone zadania zawodowe przy wykorzystaniu standardowych i specjalistycznych narzędzi informatycznych oraz rozwiązuje nietypowe problemy w procesie tworzenia kursów elektronicznych, w szczególności potrafi: przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska przy korzystaniu z technologii informacyjnych i komunikacyjnych; dobierać narzędzia i środki dydaktyczne na potrzeby realizacji kursu elektronicznego; dobierać optymalne narzędzia i TIK do tworzenia kursu elektronicznego; korzystać z autorskich narzędzi i platform e-learning; stosować narzędzia i TIK do tworzenia materiałów w formie elektronicznej; weryfikować zgodność zastosowanych technologii z wymaganiami platformy e-learningowej; monitorować, z wykorzystaniem technik komputerowych, etapy realizacji projektu kursu elektronicznego; identyfikować oferty szkoleniowe wspomagane nowymi rozwiązanymi w zakresie TIK; oceniać skuteczność i efektywność narzędzi i technologii stosowanych w tworzeniu kursu elektronicznego; korzystać z innowacyjnych narzędzi do organizowania kształcenia na odległość; analizować obszary zastosowań i skuteczność nowych technik kształcenia na odległość. 12

13 Wykonanie zadań zawodowych: Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11 wymaga posiadania kompetencji zawodowej Kz Wspomaganie rozwoju usług edukacji na odległość Kz3 Wiedza zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty, teorie, metody stosowane we współpracy z dostawcami i odbiorcami usług edukacji na odległość, w szczególności zna: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w miejscu pracy; rynek usług edukacji na odległość; metody badania potrzeb w usługach edukacji na odległość; wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii; zasady zarządzania i ewaluacji projektów edukacyjnych; procedury obiegu dokumentacji w usługach e-learning; metodyka prowadzenia szkoleń; zasady organizacji szkoleń osób dorosłych. Umiejętności wykonuje złożone zadania zawodowe dotyczące kooperacji z dostawcami i odbiorcami usług edukacji na odległość oraz rozwiązuje nietypowe problemy z tym związane, w szczególności potrafi: przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska przy realizacji zadań; analizować rynek usług edukacji na odległość; inicjować nowe projekty związane z tworzeniem kursów elektronicznych; planować harmonogram pracy nad projektem; ustalać zasady współpracy z uczestnikami projektowania procesu kształcenia na odległość w trakcie tworzenia i realizacji kursu elektronicznego; stosować informatyczne aplikacje do tworzenia dokumentacji, narzędzi współpracy i komunikacji; prowadzić dokumentację współpracy z uczestnikami zespołu projektowego usług e-learning; monitorować realizację umów i porozumień, zgodnie z ustalonymi warunkami; wyjaśniać odbiorcom zamawiającym usługę zasady organizacji kształcenia na odległość; rekomendować optymalne metody i techniki kształcenia na odległość; prowadzić szkolenia dla nauczycieli kształcenia na odległość; doradzać zamawiającym usługę edukacji na odległość w wyborze najbardziej efektywnych rozwiązań. 13

14 Wykonanie wszystkich zidentyfikowanych w standardzie zadań zawodowych wymaga posiadania kompetencji społecznych KzS Kompetencje społeczne KzS: ponosi odpowiedzialność za realizację zadań, samodzielnie komunikuje się z dostawcami i odbiorcami usług edukacji na odległość, potrafi podjąć decyzje w ważnych kwestiach metodycznych edukacji na odległość, jest w stanie zapewnić wysoką jakość świadczonych usług edukacji na odległość. 14

15 4. Profil kompetencji kluczowych Ocenę ważności kompetencji kluczowych dla zawodu metodyka edukacji na odległość przedstawia rys. 1. Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych projekt PIAAC (OECD). Rozwiązywanie problemów Współpraca w zespole Komunikacja ustna Wywieranie wpływu/przywództwo Planowanie i organizowanie pracy Sprawność motoryczna Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Umiejętności matematyczne Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu Serie Zbędne Mało ważne Istotne Ważne Bardzo ważne Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu Metodyk edukacji na odległość 15

16 5. Słownik Zawód Specjalność Zadanie zawodowe Kompetencje zawodowe Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Kompetencje kluczowe Standard kompetencji zawodowych Kwalifikacja Europejska Rama Kwalifikacji Polska Rama Kwalifikacji Krajowy System Kwalifikacji zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy) wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki. logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu, wyodrębniony ze względu na rodzaj lub sposób wykonywania czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się produktem, usługą lub decyzją. wszystko to, co pracownik wie, rozumie i potrafi wykonać, odpowiednio do sytuacji w miejscu pracy. Opisywane są trzema zbiorami: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. zbiór opisów faktów, zasad, teorii i praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej. zdolność wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej. zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym oraz kształtowania własnego rozwoju, z uwzględnieniem kontekstu etycznego. wiedza, umiejętności i postawy odpowiednie do sytuacji, niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. norma opisująca kompetencje zawodowe konieczne do wykonywania zadań zawodowych wchodzących w skład zawodu, akceptowana przez przedstawicieli organizacji zawodowych i branżowych, pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych. zestaw efektów uczenia się (zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez uprawnioną instytucję. przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji, umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. W Europejskiej Ramie Kwalifikacji wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się; stanowią one układ odniesienia krajowych ram kwalifikacji. opis hierarchii poziomów kwalifikacji wpisywanych do zintegrowanego rejestru kwalifikacji w Polsce. ogół rozwiązań służących ustanawianiu i nadawaniu kwalifikacji (potwierdzaniu efektów uczenia się) oraz zapewnianiu ich jakości. 16

Dydaktyk aplikacji multimedialnych (235901)

Dydaktyk aplikacji multimedialnych (235901) Dydaktyk aplikacji multimedialnych (235901) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Egzaminator on-line (235902)

Egzaminator on-line (235902) Egzaminator on-line (235902) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) (241310) Specjaliści

Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) (241310) Specjaliści Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) (241310) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych (241309)

Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych (241309) Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych (241309) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw logistyki (242108)

Specjalista do spraw logistyki (242108) Specjalista do spraw logistyki (242108) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Kierownik działu zakupów (132403)

Kierownik działu zakupów (132403) Kierownik działu zakupów (132403) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw zamówień publicznych (242225)

Specjalista do spraw zamówień publicznych (242225) Specjalista do spraw zamówień publicznych (242225) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw sprzedaży (243305)

Specjalista do spraw sprzedaży (243305) Specjalista do spraw sprzedaży (243305) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji (242106)

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji (242106) Specjalista do spraw doskonalenia organizacji (242106) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Fakturzystka (431102)

Fakturzystka (431102) Fakturzystka (431102) Pracownicy biurowi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Kierownik działu sprzedaży (122102)

Kierownik działu sprzedaży (122102) Kierownik działu sprzedaży (122102) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Inspektor nadzoru budowlanego (242211)

Inspektor nadzoru budowlanego (242211) Inspektor nadzoru budowlanego (242211) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych

Bardziej szczegółowo

Analityk systemów teleinformatycznych (251101)

Analityk systemów teleinformatycznych (251101) Analityk systemów teleinformatycznych (251101) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Specjalista ochrony informacji niejawnych (242110)

Specjalista ochrony informacji niejawnych (242110) Specjalista ochrony informacji niejawnych (242110) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (242109)

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (242109) Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (242109) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok (812206)

Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok (812206) Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok (812206) Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja

Bardziej szczegółowo

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (262206)

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (262206) Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (262206) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Kierownik domu opieki społecznej (134402)

Kierownik domu opieki społecznej (134402) Kierownik domu opieki społecznej (134402) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu (242221)

Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu (242221) Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu (242221) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Specjalista zarządzania informacją (262207) Specjaliści

Specjalista zarządzania informacją (262207) Specjaliści Specjalista zarządzania informacją (262207) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych (251102)

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych (251102) Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych (251102) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn.

Bardziej szczegółowo

Spawacz metodą MAG (721204)

Spawacz metodą MAG (721204) Spawacz metodą MAG (721204) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Spawacz metodą TIG (721206)

Spawacz metodą TIG (721206) Spawacz metodą TIG (721206) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Grafik komputerowy multimediów (216602)

Grafik komputerowy multimediów (216602) Grafik komputerowy multimediów (216602) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw kadr (242307)

Specjalista do spraw kadr (242307) Specjalista do spraw kadr (242307) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych

Bardziej szczegółowo

Pracownik obsługi płacowej (431301)

Pracownik obsługi płacowej (431301) Pracownik obsługi płacowej (431301) Pracownicy biurowi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej (241106)

Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej (241106) Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej (241106) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Projektant pakietów usług finansowych (241303)

Projektant pakietów usług finansowych (241303) Projektant pakietów usług finansowych (241303) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Monter reklam (711902)

Monter reklam (711902) Monter reklam (711902) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta (332202)

Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta (332202) Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta (332202) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw szkoleń (242403)

Specjalista do spraw szkoleń (242403) Specjalista do spraw szkoleń (242403) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych

Bardziej szczegółowo

Kierownik hurtowni (142003)

Kierownik hurtowni (142003) Kierownik hurtowni (142003) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Broker edukacyjny (242401)

Broker edukacyjny (242401) Broker edukacyjny (242401) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw kontrolingu (241102)

Specjalista do spraw kontrolingu (241102) Specjalista do spraw kontrolingu (241102) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Programista aplikacji (251401)

Programista aplikacji (251401) Programista aplikacji (251401) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych

Bardziej szczegółowo

Spawacz metodą MIG (721205) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Spawacz metodą MIG (721205) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Spawacz metodą MIG (721205) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania (252901)

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania (252901) Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania (252901) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Kontroler jakości wyrobów elektronicznych (311405) Technicy i inny średni personel

Kontroler jakości wyrobów elektronicznych (311405) Technicy i inny średni personel Kontroler jakości wyrobów elektronicznych (311405) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Administrator nieruchomości (411001)

Administrator nieruchomości (411001) Administrator nieruchomości (411001) Pracownicy biurowi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Doradca finansowy (241202)

Doradca finansowy (241202) Doradca finansowy (241202) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania komputerowego (251903)

Tester oprogramowania komputerowego (251903) Tester oprogramowania komputerowego (251903) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Projektant / architekt systemów teleinformatycznych (251103)

Projektant / architekt systemów teleinformatycznych (251103) Projektant / architekt systemów teleinformatycznych (251103) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn.

Bardziej szczegółowo

Kontroler jakości wyrobów mechanicznych (311502) Technicy i inny średni personel

Kontroler jakości wyrobów mechanicznych (311502) Technicy i inny średni personel Kontroler jakości wyrobów mechanicznych (311502) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych (251202)

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych (251202) Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych (251202) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw konsultingu (242107)

Specjalista do spraw konsultingu (242107) Specjalista do spraw konsultingu (242107) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Organizator imprez sportowych (333203)

Organizator imprez sportowych (333203) Organizator imprez sportowych (333203) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn.

Bardziej szczegółowo

Promotor zdrowia (228202)

Promotor zdrowia (228202) Promotor zdrowia (228202) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Rękawicznik (753108)

Rękawicznik (753108) Rękawicznik (753108) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Asystent dyrektora (334302)

Asystent dyrektora (334302) Asystent dyrektora (334302) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Operator aplikacji komputerowych (413102)

Operator aplikacji komputerowych (413102) Operator aplikacji komputerowych (413102) Pracownicy biurowi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Zarządca nieruchomości (244103)

Zarządca nieruchomości (244103) Zarządca nieruchomości (244103) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw factoringu (241305)

Specjalista do spraw factoringu (241305) Specjalista do spraw factoringu (241305) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Analityk kredytowy (241302)

Analityk kredytowy (241302) Analityk kredytowy (241302) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Terapeuta środowiskowy (325201) Technicy i inny średni personel

Terapeuta środowiskowy (325201) Technicy i inny średni personel Terapeuta środowiskowy (325201) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Dyspozytor transportu samochodowego (432302)

Dyspozytor transportu samochodowego (432302) Dyspozytor transportu samochodowego (432302) Pracownicy biurowi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw animacji multimedialnej (216606)

Specjalista do spraw animacji multimedialnej (216606) Specjalista do spraw animacji multimedialnej (216606) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Doradca emerytalny (241201)

Doradca emerytalny (241201) Doradca emerytalny (241201) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Monter sieci cieplnych (712608)

Monter sieci cieplnych (712608) Monter sieci cieplnych (712608) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Operator koparko-ładowarki (811105)

Operator koparko-ładowarki (811105) Operator koparko-ładowarki (811105) Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Specjalista zastosowań informatyki (251902) Specjaliści

Specjalista zastosowań informatyki (251902) Specjaliści Specjalista zastosowań informatyki (251902) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Windykator (421403) Pracownicy biurowi

Windykator (421403) Pracownicy biurowi Windykator (421403) Pracownicy biurowi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Pracownik do spraw ubezpieczeń (431202)

Pracownik do spraw ubezpieczeń (431202) Pracownik do spraw ubezpieczeń (431202) Pracownicy biurowi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Broker informacji (researcher) (262204)

Broker informacji (researcher) (262204) Broker informacji (researcher) (262204) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Instruktor sportu osób niepełnosprawnych (342202)

Instruktor sportu osób niepełnosprawnych (342202) Instruktor sportu osób niepełnosprawnych (342202) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Ekspedytor (432303) Pracownicy biurowi

Ekspedytor (432303) Pracownicy biurowi Ekspedytor (432303) Pracownicy biurowi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Doradca klienta (524902)

Doradca klienta (524902) Doradca klienta (524902) Pracownicy usług i sprzedawcy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych (814204)

Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych (814204) Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych (814204) Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu (251303)

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu (251303) Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu (251303) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Homeopata (323005) Technicy i inny średni personel

Homeopata (323005) Technicy i inny średni personel Homeopata (323005) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych

Bardziej szczegółowo

Rejestratorka medyczna (422603)

Rejestratorka medyczna (422603) Rejestratorka medyczna (422603) Pracownicy biurowi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych

Bardziej szczegółowo

Monter fasad (712304)* Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Monter fasad (712304)* Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Monter fasad (712304)* Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy * kod zawodu z projektowanej Klasyfikacji zawodów i specjalności z 2013 r., stan na dzień 26.09.2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

Bardziej szczegółowo

Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie (722313)

Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie (722313) Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie (722313) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Instruktor sportów siłowych (342307)

Instruktor sportów siłowych (342307) Instruktor sportów siłowych (342307) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Spawacz ręczny łukiem elektrycznym (721208) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Spawacz ręczny łukiem elektrycznym (721208) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Spawacz ręczny łukiem elektrycznym (721208) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Koordynator projektów unijnych (242102)

Koordynator projektów unijnych (242102) Koordynator projektów unijnych (242102) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Operator pieców do obróbki cieplnej (812109)

Operator pieców do obróbki cieplnej (812109) Operator pieców do obróbki cieplnej (812109) Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Edukator ekologiczny (325501)

Edukator ekologiczny (325501) Edukator ekologiczny (325501) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Informatyk medyczny (251901)

Informatyk medyczny (251901) Informatyk medyczny (251901) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji (754401)

Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji (754401) Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji (754401) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Operator pras kuźniczych (722103) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Operator pras kuźniczych (722103) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operator pras kuźniczych (722103) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn.

Bardziej szczegółowo

Kierownik firmy sprzątającej (143907)

Kierownik firmy sprzątającej (143907) Kierownik firmy sprzątającej (143907) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w

Bardziej szczegółowo

Pośrednik w obrocie nieruchomościami (244101) Specjaliści

Pośrednik w obrocie nieruchomościami (244101) Specjaliści Pośrednik w obrocie nieruchomościami (244101) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Analityk informacji i raportów medialnych (262201)

Analityk informacji i raportów medialnych (262201) Analityk informacji i raportów medialnych (262201) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Kierownik biura (334101)

Kierownik biura (334101) Kierownik biura (334101) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Analityk ruchu na stronach internetowych (262202)

Analityk ruchu na stronach internetowych (262202) Analityk ruchu na stronach internetowych (262202) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych (251302)

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych (251302) Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych (251302) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Asystent do spraw księgowości (431101) Pracownicy biurowi

Asystent do spraw księgowości (431101) Pracownicy biurowi Asystent do spraw księgowości (431101) Pracownicy biurowi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Robotnik rozbiórki budowli (711904)

Robotnik rozbiórki budowli (711904) Robotnik rozbiórki budowli (711904) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn.

Bardziej szczegółowo

Organizator usług konferencyjnych (333204)

Organizator usług konferencyjnych (333204) Organizator usług konferencyjnych (333204) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Monter wyrobów z drewna (821905)

Monter wyrobów z drewna (821905) Monter wyrobów z drewna (821905) Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn.

Bardziej szczegółowo

Instalator systemów alarmowych (311402)

Instalator systemów alarmowych (311402) Instalator systemów alarmowych (311402) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn.

Bardziej szczegółowo

Garmażer (751101) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Garmażer (751101) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Garmażer (751101) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Instruktor gimnastyki korekcyjnej (342302)

Instruktor gimnastyki korekcyjnej (342302) Instruktor gimnastyki korekcyjnej (342302) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Menedżer zawartości serwisów internetowych (262205) Specjaliści

Menedżer zawartości serwisów internetowych (262205) Specjaliści Menedżer zawartości serwisów internetowych (262205) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Pracownik działu logistyki (333104)

Pracownik działu logistyki (333104) Pracownik działu logistyki (333104) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Specjalista analizy i rozwoju rynku (243105)

Specjalista analizy i rozwoju rynku (243105) Specjalista analizy i rozwoju rynku (243105) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Rzecznik patentowy (242216)

Rzecznik patentowy (242216) Rzecznik patentowy (242216) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Pracownik lombardu (421302)

Pracownik lombardu (421302) Pracownik lombardu (421302) Pracownicy biurowi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych

Bardziej szczegółowo

Pracownik pralni chemicznej (815702)

Pracownik pralni chemicznej (815702) Pracownik pralni chemicznej (815702) Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (712703)

Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (712703) Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (712703) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach

Bardziej szczegółowo