Kwalifikator ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwalifikator ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013"

Transkrypt

1 Kwalifikator ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013 Przewodnik dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Przewodnik ma za zadanie pomóc potencjalnym wnioskodawcom ustalić, czy mogą składać wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WK-P Nr 39/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. wprowadziły cztery tzw. schematy kryteriów wyboru projektów wyodrębnione w oparciu o: (1) dotychczasowe dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w gminie, w której planowana jest realizacja projektu, (2) poziom bezrobocia w powiecie, obejmującym gminę, w której planowana jest realizacja projektu. Czy mogę uzyskać dotację (wsparcie) na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą. Ile wniosków o dofinansowanie projektu mogę złożyć w ramach konkursu W ramach danego konkursu można złożyć tylko jeden projekt objęty jednym wnioskiem o dofinansowanie projektu w jednym z czterech schematów. Wpływ na kształt kryteriów miały również wyniki badania zawarte w raporcie: Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata z czerwca 2013 roku, opublikowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 1

2 Wymienionymi wyżej czterema schematami kryteriów wyboru projektu są: Schemat 1. Projekt będzie realizowany w gminie, w której dotychczas nie realizowano projektu mikroprzedsiębiorstwa w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P, a bezrobocie w powiecie obejmującym daną gminę jest większe niż 23%. Jaki schemat jest dla mnie? Każda gmina z województwa kujawsko-pomorskiego została przypisana do jednego z czterech schematów. Wybór schematu zależy od miejsca realizacji projektu. Powiat chełmiński: Chełmno gmina wiejska Lisewo Papowo Biskupie Powiat golubsko-dobrzyński: Golub-Dobrzyń gmina wiejska Radomin Zbójno Powiat grudziądzki: Łasin Radzyń Chełmiński Rogóźno Świecie nad Osą Powiat inowrocławski: Rojewo Złotniki Kujawskie Powiat lipnowski: Bobrowniki Chrostkowo Dobrzyń nad Wisłą Kikół Lipno gmina miejska Skępe Tłuchowo Wielgie Powiat nakielski: Kcynia Mrocza Powiat włocławski: Baruchowo Boniewo Izbica Kujawska Kowal miejska Kowal wiejska Co to jest linia demarkacyjna? Linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego ich finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/ charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta. 2

3 Schemat 2. Projekt będzie realizowany w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym bezrobocie wynosi od 18 do 23% i dotychczas zrealizowano maksymalnie jeden projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P lub w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym bezrobocie jest większe niż 23% i dotychczas zrealizowano co najmniej jeden projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P. Powiat aleksandrowski: Bądkowo Ciechocinek Nieszawa Raciążek Waganiec Zakrzewo Powiat chełmiński: Chełmno gmina miejska Kijewo Królewskie Stolno Unisław Powiat golubsko-dobrzyński: Ciechocin Golub-Dobrzyń gmina miejska Kowalewo Pomorskie Powiat grudziądzki: Grudziądz gmina wiejska Gruta Powiat m. Grudziądz: M. Grudziądz Powiat inowrocławski: Dąbrowa Biskupia Gniewkowo Inowrocław gmina miejska Inowrocław gmina wiejska Janikowo Kruszwica Pakość Powiat lipnowski: Lipno gmina wiejska Powiat mogileński: Dąbrowa Jeziora Wielkie Mogilno Strzelno Powiat nakielski: Nakło nad Notecią Powiat rypiński: Brzuze Rogowo Rypin gmina miejska Skrwilno Wąpielsk Powiat sępoleński: Kamień Krajeński Sępólno Krajeńskie Sośno Więcbork Powiat świecki: Bukowiec Dragacz Drzycim Jeżewo Lniano Nowe Osie Pruszcz Świekatowo Warlubie Powiat toruński: Chełmża gmina miejska Chełmża gmina wiejska Łubianka Wielka Nieszawka Powiat tucholski: Cekcyn Kęsowo Lubiewo Śliwice Powiat wąbrzeski: Dębowa Łąka Książki Płużnica Wąbrzeźno gmina miejska Wąbrzeźno gmina wiejska Powiat włocławski: Brześć Kujawski 3

4 Sadki Szubin Powiat radziejowski: Bytoń Dobre Osięciny Piotrków Kujawski Radziejów miejska Radziejów wiejska Topólka Choceń Chodecz Fabianki Lubanie Lubień Kujawski Lubraniec Włocławek gmina wiejska Powiat żniński: Gąsawa Janowiec Wielkopolski Łabiszyn Schemat 3. Projekt będzie realizowany w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym bezrobocie wynosi od 18 do 23% i dotychczas zrealizowano więcej niż jeden projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P lub projekt będzie realizowany w powiecie, w którym bezrobocie jest większe niż 11% i mniejsze niż 18%. Powiat aleksandrowski: Aleksandrów Kujawski gmina miejska Aleksandrów Kujawski gmina wiejska Koneck Powiat brodnicki: Bobrowo Brodnica gmina miejska Brodnica gmina wiejska Brzozie Górzno Bartniczka Jabłonowo Pomorskie Osiek Świedziebnia Zbiczno Powiat bydgoski: Białe Błota Dąbrowa Chełmińska Dobrcz Koronowo Nowa Wieś Wielka Osielsko Sicienko Solec Kujawski Powiat rypiński: Rypin gmina wiejska Powiat świecki: Świecie Powiat toruński: Czernikowo Lubicz Łysomice Obrowo Zławieś Wielka Powiat tucholski: Gostycyn Tuchola Powiat żniński: Barcin Rogowo Żnin Powiat m. Włocławek: M. Włocławek Schemat 4. Projekt będzie realizowany w powiecie o bezrobociu wynoszącym maksymalnie 11%. Miasto Bydgoszcz Miasto Toruń 4

5 Czy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie projektu razem z moim wspólnikiem w spółce cywilnej? Tak, ale pod warunkiem, że każdy ze wspólników spółki cywilnej spełni kryteria wyboru projektów, tj. działalność spółki cywilnej musi się ściśle pokrywać z działalnościami zgłoszonymi przez każdego ze wspólników do ewidencji działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorstwo każdego ze wspólników musi mieć siedzibę i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w przypadku schematu 3 i 4 wspólnicy nie mogą prowadzić swoich działalności dłużej niż 36 miesięcy (na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie). Ogłoszony konkurs zawiera liczne ograniczenia przedmiotowe i podmiotowe wynikające m.in. z tzw. linii demarkacyjnej pomiędzy Regionalnymi Programami Operacyjnymi z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: PROW), decyzji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dalej: Instytucja Zarządzająca) w zakresie katalogu wydatków kwalifikowanych w ramach konkursu oraz działalności gospodarczych, których dotyczy projekt, a wykluczonych ze wsparcia (w oparciu o klasyfikację PKD 2007). Projekty, które z jakichkolwiek przyczyn nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Czy wniosek o dofinansowanie projektu może złożyć (nie spełniają spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca warunków dostępu status mikroprzedsiębiorcy? określonych w Konkurs jest skierowany jest do mikroprzedsiębiorców, dokumentach bez wskazywania ich formy prawnej. Tak, więc spółki prawa programowych PROW) mogą ubiegać handlowego mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeśli się o wsparcie w posiadają status mikroprzedsiębiorstwa. ramach RPO WK-P, jeśli tylko spełnią kryteria konkursu. Ubiegający się o dofinansowanie muszą spełnić szereg warunków zawartych m. in. w kryteriach wyboru projektów, by ich przedsięwzięcie miało szansę uzyskać 5

6 dofinansowanie. W tym celu niezbędnym dla wnioskodawcy jest sprawdzenie czy może ubiegać się o wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu dla mikroprzedsiębiorstw. Weryfikacja, czy wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie przebiega na zasadach opisanych poniżej: Co to jest obszar wiejski zdefiniowany w PROW? Jest to gmina, określona w 4 ust. 1 pkt. f) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dania 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata (Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.). Wykaz gmin będących obszarami wiejskimi zdefiniowanymi w PROW znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Przewodnika. Wykaz działalności nierolniczych, w ramach których może zostać przyznane dofinansowanie w ramach PROW, znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Przewodnika. Krok 1. Określenie miejsca zamieszkania wnioskodawcy osoby fizyczne prowadzące ewidencjonowaną działalność gospodarczą lub siedziby (oddziału) przedsiębiorstwa pozostałe podmioty, w celu ustalenia, czy posiadają miejsce zamieszkania/ siedzibę (oddział) na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW czy poza nimi. Krok 2. Określenie wnioskowanej kwoty dofinansowania. Sprawdzenie możliwości wnioskowania do RPO WK-P, w szczególności przez wnioskodawców zamieszkałych lub mających siedzibę (oddział) na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW. Linia demarkacyjna wyznacza m. in. limity wartości dofinansowania projektu w zależności od liczby nowych trwałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu. Jakie są limity wartości dofinansowania projektu? Limity dofinansowania projektu wynikają m.in. z linii demarkacyjnej. Np. projekt o wartości dofinansowania powyżej 300 tys. zł może być dofinansowany w ramach RPO WK-P, nawet gdy Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania/siedzibę (oddziała) na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW. Krok 3. Weryfikacja, jakiej działalności gospodarczej (według PKD 2007) dotyczy projekt Wnioskodawcy. Wykluczenia działalności gospodarczej dotyczą danej działalności objętej projektem, a nie prowadzonej w ogóle działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Oznacza to, że ze wsparcia nie są wykluczeni wnioskodawcy, prowadzący działalność gospodarczą 6

7 określoną wykluczonymi PKD 2007, które pokrywają się z listą PKD 2007 wykluczonych ze wsparcia (załącznik 3 do Trybu składania wniosków), ale istotne jest bowiem jakiej działalności gospodarczej według PKD 2007 dotyczy projekt złożony do dofinansowania. Jeżeli Wnioskodawca kwalifikuje się do wsparcia w ramach PROW, dofinansowanie w ramach RPO WK-P może uzyskać tylko na działalność, która nie jest wspierana w ramach PROW (załącznik nr 2). Poniżej prezentujemy Państwu założenia dofinansowania projektów w ramach ogłoszonego konkursu. Uzupełnieniem jest Test Weryfikator, narzędzie mające ułatwić weryfikację, czy mogą Państwo w ramach konkursu skierowanego do mikroprzedsiębiorstw ubiegać się o wsparcie. Obszar wiejski zdefiniowany w PROW (załącznik nr 1) (Wnioskodawca nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS!) Poza obszarami wiejskimi zdefiniowanymi w PROW Wysokość dofinansowania, o jaką ubiega się Wnioskodawca Do 300 tys. zł* Powyżej 300 tys. zł max 350 tys. zł (schemat 1, 2) max 300 tys. zł (schemat 3) max 250 tys. zł (schemat 4) Możliwość wnioskowania do RPO RPO NIE chyba, że działalność gospodarcza objęta projektem wykracza poza zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata (Dz. U. z 2008 r. Nr RPO TAK: 1. schemat 1, 2: do max 350 tys. zł dofinansowania (wysokość wydatków kwalifikowanych na poziomie do 500 tys. zł)* 2. schemat 3 kwota 300 tys. zł dofinansowania (wysokość wydatków kwalifikowanych na poziomie 500 tys. zł) * RPO TAK Zgodnie ze schematami (wysokość wydatków kwalifikowanych do 500 tys. zł) 7

8 139, poz. 883 z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie do PROW). Sprawdzenie kodów PKD, których dotyczy projekt Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 3 ** niniejszego Przewodnika Załącznik nr 3 niniejszego Przewodnika Załącznik nr 3 niniejszego Przewodnika * dla beneficjentów, których kolejny projekt złożony do PROW przekroczyłby wraz z dotychczas złożonymi w PROW projektami limit dofinansowania 300 tys. zł, w RPO uzyskają dofinansowanie w wysokości: a) schemat 1, 2: max 350 tys. zł (wysokość wydatków kwalifikowanych max 500 tys. zł), b) schemat 3: max 300 tys. zł (wysokość wydatków kwalifikowanych max 500 tys. zł). ** Działalność gospodarcza objęta projektem musi wykraczać poza listę kodów PKD 2007 wyznaczonych w Rozporządzeniu do PROW (lista stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Przewodnika), chyba, że Wnioskodawca planuje zakup używanych środków trwałych i/lub nabycie nieruchomości i/lub uzyskać większą kwotę dofinansowania ze względu na liczbę trwałych nowych miejsc pracy to wtedy działalność objęta wnioskiem o dofinansowanie projektu winna dotyczyć kodów PKD 2007 dozwolonych do dofinansowania zgodnie z Załącznikiem nr 3 niniejszego Przewodnika. Czy mogę uzyskać dofinansowanie na założenie sklepu wielobranżowego, chociaż dotychczas prowadziłem ewidencjonowaną działalność gospodarczą tylko w zakresie produkcji farb i lakierów? Nie, ze względu na wyłączenia przedmiotowe dofinansowania w ramach konkursu (załącznik nr 2 lub załącznik nr 3). Proszę pamiętać, że o dofinansowaniu decyduje kod PKD 2007 tej działalności, której dotyczy projekt. Czy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, w którym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 400 tys. zł? Tak, ponieważ wartość wydatków kwalifikowanych niezależnie od schematu winna wynosić do 500 tys. zł. Natomiast maksymalna wartość dofinansowania projektu zależy od wybranego schematu oraz liczby nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu. Poniższy test służy określeniu możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu dla mikroprzedsiębiorstw w ramach RPO WK-P. 8

9 Na pytania należy odpowiedzieć według wyznaczonej kolejności, rozpoczynając od pytania nr 1, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi przy poszczególnych pytaniach oraz wypełniając zadania wskazane przy opisie do rozdziałów. Zamieszczona w teście kolumna 3 służy do oznaczania przez Wnioskodawcę odpowiedzi na poszczególne pytania. Opisy przy każdym pytaniu dają odpowiedź czy Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. UWAGA! Należy podkreślić, iż niniejszy test ma charakter poglądowy, zaś potwierdzenie spełnienia kryteriów dla danego konkursu następuje na etapie oceny formalnej i merytorycznej. L.p. Pytanie Odpowiedź Wnioskodawcy Rozdział Wnioskodawca 1 1 Czy Wnioskodawca (w tym chociażby jeden ze wspólników spółki cywilnej) otrzymał dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ciągu roku (data zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach PO KL) poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw? Jeśli odpowiedź brzmi Nie, nie otrzymałem wsparcia przejdź do pytania 2. Odpowiedź Tak, otrzymałem wsparcie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 2 Czy Wnioskodawca (w tym wspólnik spółki cywilnej) jest objęty ubezpieczeniem w KRUS? Jeśli odpowiedź brzmi Nie, nie jestem objęty ubezpieczeniem w KRUS przejdź do pytania 3. Odpowiedź Tak, jestem objęty ubezpieczeniem w KRUS eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 3 Czy wnioskodawca posiada siedzibę (filię, oddział) / miejsce zamieszkania (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a w przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników) na terenie województwa kujawskopomorskiego? Jeśli odpowiedź brzmi Tak przejdź do pytania 4. 9

10 Odpowiedź Nie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 4 Czy Wnioskodawca składa jeden projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach jednego z czterech schematów? Jeśli odpowiedź brzmi Tak przejdź do Rozdziału 2 by wykonać zadania od 5a do 5d. Odpowiedź Nie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Rozdział 2 Wysokość dofinansowania Po wykonaniu zadań od 5a do 5d proszę przejść do pytania 6. 5a 5b 5c Proszę ustalić schemat kryteriów jaki dotyczy danego projektu Wnioskodawcy w oparciu o gminy przypisane do schematów oraz załącznik nr 1 do niniejszego Przewodnika i uzupełnić zdanie z sąsiedniej kolumny. Proszę ustalić wartość wydatków kwalifikowanych, tj. wartość netto planowanych w inwestycji wydatków zgodnych z załącznikiem VI do Uszczegółowienia RPO i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P. Proszę obliczyć wysokość dofinansowania, o jaką ubiegać się może Wnioskodawca (5a x 5b). Wnioskodawcę dotyczy schemat:, więc intensywność dofinansowania wynosi:... % Intensywność dofinansowania: Schemat 1 i 2: 70%, Schemat 3: 60%, Schemat 4: 50% Wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi:.. zł Wysokość dofinansowania wynosi: 10

11 ..zł 5d Proszę wskazać ile nowych trwałych miejsc pracy 1 Wnioskodawca zamierza utworzyć w wyniku realizacji projektu. 6 Czy wartość dofinansowania projektu (określona w pytaniu 5c) mieści się w limitach wartości dofinansowania uzależnionej od liczby nowo utworzonych trwałych miejsc pracy (wskazanych w punkcie 5d):? RJR Rozdział 3 Schemat 1 i 2: min 1 RJR max 200 tys zł, min 2 RJR max 350 tys. zł. Schemat 3: min 1 RJR max 200 tys. zł, min 2 RJR max 300 tys. zł. Schemat 4: min 1 RJR max 200 tys. zł, min 2 RJR max 250 tys. zł. Jeśli odpowiedź brzmi Tak przejdź do pytania 7. Odpowiedź Nie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Miejsce zamieszkania / siedziba (oddział) Wnioskodawcy 7 Czy Wnioskodawca (w tym wspólnicy spółki cywilnej) posiada miejsce zamieszkania/siedzibę (oddział) na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW? Jeżeli Tak należy przejść do pytania nr 8. Jeżeli Nie - należy przejść do pytania nr 9. 8 Czy Wnioskodawca (w tym wspólnicy spółki cywilnej) mający miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW może ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO? 8a Wystarczy odpowiedzieć TAK na jedno z poniższych pięciu pytań, by na pytanie nr 8 odpowiedzieć twierdząco. Czy działalność, której dotyczy projekt Wnioskodawcy dotyczy PKD 2007 innych niż zawarte w załączniku do Rozporządzenia MRiRW 2 (Odpowiedzi proszę udzielić na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego Przewodnika)? Jeśli odpowiedź brzmi Tak pytanie 8 i 9 jest automatycznie spełnione i Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. Jeśli odpowiedź brzmi Nie proszę przejść do pytania 8b. 8b Czy wartość dofinansowania inwestycji będącej 11

12 przedmiotem projektu określona w punkcie 5c przekracza 300 tys. zł, wyznaczone Rozporządzeniem 3 MRiRW limity wartości dofinansowania? Jeśli odpowiedź brzmi Tak pytanie 8 jest automatycznie spełnione i Wnioskodawca może przejść do pytania 9. Jeśli odpowiedź brzmi Nie proszę przejść do pytania 8c. 8 c Czy wartość dofinansowania inwestycji będącej przedmiotem projektu przekracza wyznaczone Rozporządzeniem 3 MRiRW limity wartości dofinansowania przypadające na utworzenie nowego trwałego miejsca pracy? (na podstawie załącznika nr 4) Jeśli odpowiedź brzmi Tak pytanie 8 jest automatycznie spełnione i Wnioskodawca może przejść do pytania 9. 8d Jeśli odpowiedź brzmi Nie proszę przejść do pytania 8d. Czy Wnioskodawca planuje w ramach projektu nabycie nieruchomości? Jeśli odpowiedź brzmi Tak pytanie 8 jest automatycznie spełnione i Wnioskodawca może przejść do pytania 9. Jeśli odpowiedź brzmi Nie proszę przejść do pytania 8e. 8e Czy Wnioskodawca planuje w ramach projektu nabycie używanych środków trwałych? Jeśli odpowiedź brzmi Tak pytanie 8 jest automatycznie spełnione i Wnioskodawca może przejść do pytania 9. Odpowiedź Nie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Rozdział Zakres projektu 4 9 Czy zakres działalności objętej projektem Wnioskodawcy dotyczy działalności wskazanych (dozwolonych) do dofinansowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Przewodnika? Jeśli odpowiedź brzmi Tak Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. Wnioskodawca może przejść do pytania 10. Odpowiedź Nie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 12

13 Rozdział Dodatkowe ograniczenia dla schematu 3 i Czy Wnioskodawca w punkcie 5a zaznaczył schemat 3 lub 4? Jeśli odpowiedź brzmi Tak proszę przejść do pytania 10a. Odpowiedź Nie kończy test. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. 10 a Czy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 36 miesięcy? Jeśli odpowiedź brzmi Tak Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. Wnioskodawca może przejść do pytania 10b. Odpowiedź Nie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 10 b Czy Wnioskodawca uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata (projekt został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa)? Odpowiedź Tak eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Odpowiedź Nie kończy test. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. 1 Liczbę nowych miejsc pracy należy ustalić na bazie Rocznych Jednostek Roboczych (RJR) zgodnie z art. artykułem 5 Pułap zatrudnienia Załącznika I do rozporządzenia KE (WE) 800/ rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dania 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania ora wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata (Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.). 3 - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dania 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania ora wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata (Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.). 13

14 Załącznik nr 1 Podział obszarów wiejskich zdefiniowanych w PROW na schematy konkursu w ramach RPO WK-P. Kolor zaznaczenia nazwy gminy odpowiada właściwemu schematowi kryteriów (wg legendy na końcu niniejszego załącznika). Gminy wiejskie Powiat aleksandrowski: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo Koneck Raciążek Waganiec Zakrzewo Gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast liczących pow. 5 tys. mieszkańców Powiat brodnicki: Górzno (miasto i obszar wiejski) Jabłonowo Pomorskie (miasto i obszar wiejski) Powiat bydgoski: Koronowo (obszar wiejski) Solec Kujawski (obszar wiejski) Gminy miejskie, z wyłączeniem miejscowości liczących pow. 5 tys. mieszkańców Powiat aleksandrowski: Nieszawa Powiat włocławski: Kowal Powiat brodnicki: Bartniczka Bobrowo Brodnica Brzozie Osiek Świedziebnia Zbiczno Powiat bydgoski: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska Dobrcz Nowa Wieś Wielka Osielsko Sicienko Powiat chełmiński: Chełmno Kijewo Królewskie Lisewo Papowo Biskupie Stolno Unisław Powiat golubsko-dobrzyński: Ciechocin Golub-Dobrzyń Radomin Powiat golubsko-dobrzyński: Kowalewo Pomorskie (miasto i obszar wiejski) Powiat grudziądzki: Łasin (miasto i obszar wiejski) Radzyń Chełmiński (miasto i obszar wiejski) Powiat inowrocławski: Gniewkowo (obszar wiejski) Janikowo (obszar wiejski) Kruszwica (obszar wiejski) Pakość (obszar wiejski) Powiat lipnowski: Dobrzyń n/wisłą (miasto i obszar wiejski) Skępe (miasto i obszar wiejski) Powiat mogileński: Mogilno (obszar wiejski) Strzelno (obszar wiejski) Powiat nakielski: Kcynia (miasto i obszar wiejski) Mrocza (miasto i obszar wiejski) Nakło nad Notecią (obszar wiejski) Szubin (obszar wiejski) Powiat radziejowski: 14

15 Zbójno Powiat grudziądzki: Grudziądz Gruta Rogóźno Świecie n/osą Powiat inowrocławski: Dąbrowa Biskupia Inowrocław Rojewo Złotniki Kujawskie Powiat lipnowski: Bobrowniki Chrostkowo Kikół Lipno Tłuchowo Wielgie Powiat mogileński: Dąbrowa Jeziora Wielkie Powiat nakielski: Sadki Powiat radziejowski: Bytoń Dobre Osięciny Radziejów Topólka Piotrków Kujawski (miasto i obszar wiejski) Powiat sępoleński: Kamień Krajeński (miasto i obszar wiejski) Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) Więcbork (obszar wiejski) Powiat świecki: Nowe (obszar wiejski) Świecie (obszar wiejski) Powiat tucholski: Tuchola (obszar wiejski) Powiat włocławski: Brześć Kujawski (miasto i obszar wiejski) Chodecz (miasto i obszar wiejski) Izbica Kujawska ((miasto i obszar wiejski) Lubień Kujawski (miasto i obszar wiejski) Lubraniec (miasto i obszar wiejski) Żnin (obszar wiejski) Powiat żniński: Barcin (obszar wiejski) Janowiec Wielkopolski (miasto i obszar wiejski) Łabiszyn (miasto i obszar wiejski) Powiat rypiński: Brzuze Rogowo Rypin Skrwilno Wąpielsk Powiat sępoleński: Sośno Powiat świecki: Bukowiec Dragacz Drzycim Jeżewo 15

16 Lniano Osie Pruszcz Świekatowo Warlubie Powiat toruński: Chełmża Czernikowo Lubicz Łubianka Łysomice Obrowo Wielka Nieszawka Zławieś Wielka Powiat tucholski: Cekcyn Gostycyn Kęsowo Lubiewo Śliwice Powiat wąbrzeski: Dębowa Łąka Książki Płużnica Wąbrzeźno Powiat włocławski: Baruchowo Boniewo Choceń Fabianki Kowal Lubanie Włocławek Powiat żniński: Gąsawa Rogowo LEGENDA: Schemat 1; Schemat 2; Schemat 3 16

17 Załącznik nr 2 PKD 2007, które kwalifikują się do wsparcia w ramach PROW (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata )(Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.) Jeżeli Wnioskodawca kwalifikuje się do wsparcia w ramach PROW nie może uzyskać dofinansowania w ramach RPO WK-P na działalność wymienioną poniżej. Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z A B C A B Działalność usługowa następująca po zbiorach Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Pozyskiwanie drewna Działalność usługowa związana z leśnictwem Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie glin i kaolinu Wydobywanie torfu Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja lodów Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Produkcja przypraw - nie dotyczy produkcji octu Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - nie dotyczy produkcji wyrobów z jaj, soków i ekstraktów z mięsa, ryb, skorupiaków i mięczaków Produkcja piwa Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja przędzy bawełnianej Produkcja przędzy wełnianej Produkcja przędzy z włókien chemicznych Produkcja tkanin bawełnianych Produkcja tkanin wełnianych 17

18 13.20.C D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Produkcja tkanin z włókien chemicznych Produkcja pozostałych tkanin Wykończanie wyrobów włókienniczych Produkcja dzianin metrażowych Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Produkcja dywanów i chodników Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja odzieży skórzanej Produkcja odzieży roboczej Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Produkcja bielizny Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja wyrobów futrzarskich Produkcja wyrobów pończoszniczych Produkcja pozostałej odzieży dzianej Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Produkcja obuwia Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja gotowych parkietów podłogowych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja tapet Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostałe drukowanie 18

19 18.13.Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z A B Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej - w zakresie ograniczonym do produkcji brykietów z torfu Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja olejków eterycznych Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja szkła płaskiego Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Produkcja szkła gospodarczego Produkcja ceramicznych kafli i płytek Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Produkcja wyrobów ściernych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja prętów ciągnionych na zimno Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja drutu Produkcja miedzi Odlewnictwo żeliwa Odlewnictwo staliwa Odlewnictwo metali lekkich Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 19

20 25.11.Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców Produkcja zamków i zawiasów Produkcja narzędzi Produkcja pojemników metalowych Produkcja opakowań z metali Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja złączy i śrub Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja elementów elektronicznych - w zakresie ograniczonym do produkcji elektronicznych złączek do obwodów drukowanych; produkcji elektronicznych przełączników stosowanych w aparaturze elektronicznej Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku - w zakresie ograniczonym do produkcji konsoli do gier video Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja zegarków i zegarów Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja kabli światłowodowych Produkcja pozostałych przewodów elektronicznych i elektrycznych i kabli Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - w zakresie ograniczonym do produkcji elektrycznych narzędzi do spawania i lutowania; produkcji ochronników przeciwprzepięciowych Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych - w zakresie ograniczonym do produkcji tłoków, pierścieni tłoków, gaźników do silników spalania wewnętrznego, silników Diesla itp.; produkcji zaworów wlotowych i wylotowych do silników spalania wewnętrznego Z Z Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego - w zakresie ograniczonym do produkcji kurków i zaworów do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Produkcja pozostałych kurków i zaworów Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 20

21 28.22.Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków - w zakresie ograniczonym do produkcji taczek Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - w zakresie ograniczonym do produkcji siedzeń do samochodów Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego - w zakresie ograniczonym do produkcji siedzeń dla taboru szynowego Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn - w zakresie ograniczonym do produkcji siedzeń do statków powietrznych, kosmicznych i podobnych maszyn Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja mebli kuchennych Produkcja materaców Produkcja pozostałych mebli Produkcja monet Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Produkcja instrumentów muzycznych Produkcja sprzętu sportowego Produkcja gier i zabawek Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne - w zakresie ograniczonym do produkcji termometrów medycznych, wag laboratoryjnych, inkubatorów i różnorodnych przyrządów, aparatów, instrumentów pomiarowych i kontrolnych; produkcji okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych, soczewek wykonywanych na receptę, soczewek kontaktowych, okularów ochronnych Produkcja mioteł, szczotek i pędzli Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - w zakresie ograniczonym do naprawy i konserwacji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 21

22 33.12.Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja statków i łodzi Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie paliw gazowych - w zakresie ograniczonym do produkcji gazu uzyskanego jako produkt uboczny pochodzenia rolniczego lub z odpadów Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów niebezpiecznych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - w zakresie ograniczonym do wiercenia i obudowywania studni Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Tynkowanie Zakładanie stolarki budowlanej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 22

23 45.32.Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż hurtowa skór Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa obrabiarek Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w 23

24 wyspecjalizowanych sklepach Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - w zakresie ograniczonym do sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami 24

25 50.10.Z Z Z Z Z Z A B Z B C Z Z Z Z Z A B Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z A Transport morski i przybrzeżny pasażerski Transport morski i przybrzeżny towarów Transport wodny śródlądowy pasażerski Transport wodny śródlądowy towarów Transport lotniczy pasażerski Transport lotniczy towarów Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Pozostałe zakwaterowanie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Ruchome placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała działalność wydawnicza Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania i analizy związane z jakością żywności 25

26 71.20.B Z A B C D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z A B Z A B C Z Z Z Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Badanie rynku i opinii publicznej Działalność fotograficzna Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - w zakresie ograniczonym do kontroli dokumentów przewozowych, informacji dotyczących stawek za fracht; doradztwa w zakresie agronomii; doradztwa związanego z bezpieczeństwem Działalność weterynaryjna Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego - w zakresie ograniczonym do wynajmu balonów bez załogi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agentów turystycznych Działalność pośredników turystycznych Działalność organizatorów turystyki Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Działalność w zakresie informacji turystycznej Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność detektywistyczna 26

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy)

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń grudziądzki inowroc ław Jednostka

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028 UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Październik 2015 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

GUS, - GUS, - GUS)

GUS, - GUS, - GUS) Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz miejsc ubezpieczenia Lp. Węzeł miejscowość ulica nr 1 ZPR Ciechocinek Ciechocinek Bema gen. Józefa 60 2 ZPR Budkrusz Aleksandrów Kujawski Narutowicza Gabriela 16 3 WG Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r.

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r. KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO P LAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 1 2 01.63.Z 01.70.Z 02.20.Z 02.40.Z 08.11.Z 08.12.Z 08.92.Z

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia Załącznik do uchwały Nr 30/1135/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r.

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Zawartość opracowania 1. Wprowadzenie 2. Założenia metodyczne

Bardziej szczegółowo

I 2 Działalność usługowa następująca po zbiorach Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

I 2 Działalność usługowa następująca po zbiorach Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Dziennik Ustaw -6- Poz. 339 Zalączruk do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. (poz. 339) WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NJEROLNJCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOżE BYĆ PRZYZNANA POMOC

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r.

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r. STAN REALIZACJI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ROKU 2012 Toruń, 2013 Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu Toruń, 2013 r. Opracowanie sporządzone przez: Regionalny

Bardziej szczegółowo

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 1 Rosochatka 2 Kozielec Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/739/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Schemat klasyfikacji PKD - C

Schemat klasyfikacji PKD - C SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.11 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki 2015-02-05 16:02 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 26/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 02.20.Z Pozyskiwanie drewna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja.

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja. Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja 1 000 000,00 EURO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/847/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 roku Wykaz złoŝonych wniosków o udzielenie dotacji celowej dla gmin w ramach realizacji zadania "Place

Bardziej szczegółowo

26 maja 2014 11:09:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail

26 maja 2014 11:09:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail ilosc firm wg PKD 26 maja 2014 11:09:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 169 57 49.41.Z Transport drogowy

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw DZIAŁANIE 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Wykaz PKD działalności gospodarczych w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności Rodzaj działalności (PKD) 1 2 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działalności. Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z

Rodzaj działalności. Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 1 2 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE LICZBIE

II. INFORMACJE LICZBIE II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU, CENTRÓW URAZOWYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008 Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008 Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 01.61.Z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 10.12.Z

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów 1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 10.72.Z Produkcja sucharów

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail ilosc firm wg PKD 21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 161 37 49.41.Z Transport drogowy

Bardziej szczegółowo

"a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia "Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc",

a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CI/2038/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 maja 2016 r. Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele Firma WKK Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie szkoleń/ doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

"Doskonaląc siebie- inwestujesz w przyszłość" dedykowanym specjalnie dla Branży Budowlanej.

Doskonaląc siebie- inwestujesz w przyszłość dedykowanym specjalnie dla Branży Budowlanej. Firma WKK Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie szkoleń/ doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu 2015-09-16 16:45 PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu Raport Bieżący nr 18/2015 Zarząd spółki PlastPack

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskie Aleksandrów Kujawski Słowackiego 73 kujawsko-pomorskie Bądkowo ul. Włocławska 35 kujawsko-pomorskie Brodnica ul. Kamionka 27 kujawsko-pomorskie Brodnica Duży Rynek 24 kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA. 21.1 21.10 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA. 21.1 21.10 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Lista kodów PKD obszarów technologicznych kluczowych dla rozwoju województwa śląskiego zgodnie z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 2020. 1. OBSZAR TECHNOLOGICZNY - TECHNOLOGIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XXXIX NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZTYT 389 TORUŃ 2009 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Goniądz 19.06.2015 r. Robert Cieszyński K-PWINGiK 1 Najważniejsze akty prawne ustawa z dnia 17.05.1989

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo kujawsko pomorskie gminy miejskie 1 Aleksandrów Kujawski-miasto Dorota Piekarska gr@aleksandrowkujawski.pl 54 2826828 2 Ciechocinek Michał Szczepanowski

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Zarząd Mercor SA informuje, Ŝe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 5, nr 6 oraz nr 7 podjętymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Miejscowość Ulica Bankomat Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28 BGŻ Barcin ul. Lotników 13 BPS Barcin ul. 4 Stycznia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.01.2014 godz. 15:27:02 Numer KRS: 0000493826

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.01.2014 godz. 15:27:02 Numer KRS: 0000493826 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2014 godz. 15:27:02 Numer KRS: 0000493826 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 dla gmin wiejskich posiadających szkoły zlokalizowane wyłącznie w obszarach wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego autor: Bogdan Stępień W razie pytań

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim arkusz standardowy Powiat Gmina Szkoła Adres szkoły W szkole W gminie W powiecie W województwie aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 339. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 7 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 339. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 7 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 339 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie moŝe być przyznana pomoc ze środków PROW

Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie moŝe być przyznana pomoc ze środków PROW Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 2.1.A. Schemat A MRPO Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie moŝe być przyznana pomoc

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo