SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. 1 sztuki 3-fazowego testera zabezpieczeń firmy OMICRON typu CMC Cyfrowego testera przekładników prądowych CT Analyzer 3. Wielofunkcyjnego testera do pomiarów parametrów linii energetycznych II. Wymagania dla testera zabezpieczeń firmy OMICRON typu CMC Wymagania ogólne 1.1. Tester musi być urządzeniem przenośnym, zawierającym wszystkie moduły w jednej obudowie 1.2. Wraz z testerem CMC365 dostarczone będzie użytkowe oprogramowanie firmowe, 1.3. Dostarczone testery muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane w 2014r) oraz w pełni funkcjonalne i sprawne 1.4. Tester oraz dołączone oprogramowanie muszą zapewnić wykonywanie pełnych testów urządzeń, wraz z charakterystykami: - zabezpieczenia odległościowe - zabezpieczenia różnicowe linii i transformatorów 2 uzwojeniowych, a przy współpracy ze wzmacniaczem CMA 156 również 3- uzwojeniowych - zabezpieczenia nadprądowe (kierunkowe, bezkierunkowe,) - zabezpieczenia nad-/podczęstotliwościowe - zabezpieczenia nad-/podnapięciowe - zabezpieczenia mocowe (kierunkowe) - testowanie modułów SPZ, załączania na zwarcie, kołysania mocy, synchrocheck 1.5. Dla zapewnienia trwałości i odporności na uszkodzenia, nie dopuszcza się zastosowania na płycie czołowej elementów nastawczych oraz innych narażonych na uszkodzenia (np. wyświetlacz) 1.6. Tester powinien być zasilany napięciem jednofazowym Un= VAC. Kabel zasilający zakończony wtykiem standardowym 1.7. Dla zabezpieczenia na czas transportu, tester musi być wyposażony w odporną na urazy mechaniczne obudowę transportową 1.8. Tester musi współpracować ze wzmacniaczem CMA156 firmy Omicron który jest na wyposażeniu działu Zabezpieczeń i Automatyki Tester musi być wyposażony w niezależny zasilacz DC o regulowanym napięciu wyjściowym w granicach 0-260VDC i o mocy nie mniejszej od 50W Komunikacja z urządzeniem sterującym musi odbywać się za pomocą interfejsu Ethernet RJ Wraz z każdym testerem muszą być dostarczone: - Torba (pokrowiec) na tester - Kabel zasilający - Kabel do podłączenia urządzenia sterującego -2szt. - Urządzenie sterujące do obsługi testera - Trwała skrzynia transportowa z kółkami

2 - przewody do podłączenia testera z badanym zabezpieczeniem 3kpl. - Kabel wymuszający prądowo-napięciowy do podłączenia sygnałów analogowych testera do urządzenia badanego 2szt - Elastyczne adaptery zacisków z gniazdami bananowymi 4mm (30 x) - 30szt - Kabel do połączenia testera CMC 356 ze wzmacniaczem CMA Wymagania szczegółowe 2.1. Generator sygnałów analogowych musi być w pełni elektroniczny. Moduły napięciowe i prądowe powinny być zabezpieczone przed przeciążeniem, przegrzaniem, zwarciem lub brakiem obciążenia. Wszystkie generatory powinny mieć możliwość generowania prądów i napięć AC i DC. Konieczna jest galwaniczna separacja pomiędzy urzadzeniem sterującym a testerem oraz pomiędzy generatorami: napięciowym, prądowym, częścią pomiarową i wyjściami binarnymi Wszystkie generowane sygnały powinny być niezależne od siebie i mieć możliwość regulacji w zakresie amplitudy, fazy (0-360) i częstotliwości Wymagane uchyby: - max. uchyb klasy mniejszy niż 0.1% - całkowite zniekształcenia harmoniczne mniejsze niż 0.15% - odchyłka częstotliwości nie większa ni2 1ppm - przesunięcie fazowe mniejsze niż Wyjścia napięciowe AC - Tester musi mieć możliwość generacji 4 napięć - 4x0.300VAC, moc do 80VA/faza. - Trzy napięcia fazowe muszą mieć możliwość niezależnej regulacji amplitudy i fazy oraz regulacji częstotliwości - Czwarte, niezależnie ustawiane wyjście napięciowe od innych wyjść w zakresie amplitudy, fazy i częstotliwości 2.5. Wyjścia napięciowe DC - zasilacz napięcia stałego VDC, min. 50W - Napięcie DC powinno być niezależne i galwanicznie odseparowane od pozostałych czterech wyjść napięciowych 2.6. Wyjścia prądowe Tester musi posiadać sześć wyjść prądowych: - W trybie 6-fazowym 6 x 0-32A, moc 430VA /fazę - W trybie 3-fazowym 3 x 0-64A, moc_ 860VA /fazę - W trybie 1-fazowym 1 x 0-128A 2.7. Wyjścia nisko-sygnałowe Tester musi posiadać sześć niezależnych wyjść analogowych niskosygnałowych do sterowania zewnętrznych wzmacniaczy lub do testowania zabezpieczeń z wejściami nisko-sygnałowymi. Zakres: O... 7 Velf. Przy pomocy tych wyjść powinna być możliwość symulowania sygnałów

3 wyjściowych cewki Rogowskiego do testowania zabezpieczeń podłączanych do cewek Rogowskiego Wyjścia binarne Wymagane są co najmniej 4 styki bez potencjałowe, aby móc symulować wejścia binarne i styki pomocnicze wyłącznika. Dla zastosowań wymagających krótkich czasów, powinny być dostępne cztery wyjścia tranzystorowe Wejścia binarne Tester powinien być przystosowany do rozpoznawania stanu wejść binarnych ze styków z napięciem (220VDC) i bez napięcia (wejście rezystancyjne) wybór programowy oraz realizować pomiary czasu. Tester musi posiadać 10 wejść binarnych, w co najmniej 4 odseparowanych galwanicznie grupach dla: - styki bez napięciowe (otwarty/zamknięty) - napięcia odniesienia do 300 VDC, progi działania niezależnie ustawiane dla każdego wejścia - rozdzielczość czasowa - dokładność 0,1ms - Tester musi umożliwiać: - testowanie wszystkich rodzajów zabezpieczeń elektroenergetycznych łącznie z automatyką SPZ - odtwarzanie plików zapisanych w formacie COMTRADE i przesyłanie ich do badanego zabezpieczenia - generowanie raportów w języku polskim z przeprowadzonych testów oraz ich eksportowanie do różnych formatów (Word, Excel) - raporty powinny być tworzone automatycznie i zachowywane na dysku twardym urządzenia sterującego - wyniki ze sprawdzeń powinny być przedstawiane w formie graficznej i tabelarycznej - podłączenie przystawki GPS dla synchronicznego sprawdzania charakterystyki zabezpieczeń odcinkowych na obu końcach linii 3. Wymagania dla oprogramowania 3.1. Wymagania ogólne Oprogramowanie służące do obsługi testera musi: - być w pełni kompatybilne z systemami operacyjnymi Widows XP/7/8 - umożliwiać tworzenie własnych testów dla zabezpieczeń - mieć możliwość importu plików RIO - zapewniać przez update rozszerzenie funkcjonalne wykorzystania testera, bez konieczności zmian sprzętowych w samym testerze - Oprogramowanie musi zawierać moduły zapewniające: - ręczne wymuszanie zadanych stanów wyjść testera - Odtwarzanie plików COMTRADE - Tworzenie sygnałów z udziałem harmonicznych format COMTRADE - Testowanie automatyki SPZ. Elastyczne tworzenie sekwencji sygnałów i różnych stanów w funkcji czasu dla sprawdzania różnych wariantów automatyki SPZ - Testowanie elastyczne progów zadziałania i odpadu

4 - Narzędzie do zautomatyzowanego tworzenia dokumentów testowych, szablonów sprawdzeń, raportów - Ręczne lub automatyczne testowanie funkcji nadprądowych dla składowych zgodnych/przeciwnych/zerowych - Badanie charakterystyk zabezpieczeń odległościowych dla wszystkich rodzajów zwarć przy wykorzystaniu modułów automatycznych (shot, serach, check) na płaszczyźnie Z. - Niezależne i w pełni automatyczne 3-fazowe testowanie przekaźników różnicowych, w tym: badanie stabilności przy zwarciach poza strefą, badanie charakterystyk dla zwarć w strefie, badanie czasów działania, badanie funkcji blokowania harmonicznych - Import, odtwarzanie, modyfikacja przebiegów przejściowych przy wykorzystaniu COMTRADE/PL4/CSV. Graficzne przedstawienie przebiegów - Automatyczne testowanie urządzeń do synchronizacji III. Wymagania dla cyfrowego testera przekładników prądowych 1. Wymagania ogóle 1.1. Tester przekładników prądowych powinien być lekkim przyrządem pomiarowym (waga mniejsza od 10 kg) mającym zastosowanie przy pomiarach w laboratorium, jak również na stacjach elektroenergetycznych. Wymaga się, aby umożliwiał badania przekładników prądowych nn, SN i WN o różnych przekładniach nawet do 50000: Urządzenie to musi umożliwiać automatyczne testowanie i kalibrację wszystkich typów przekładników prądowych z niskim strumieniem rozproszenia. Powinno umożliwiać automatyczną ocenę wyników testów, jednoznacznie wskazując czy parametry testowanego PP są zgodne z jego specyfikacją. Do automatycznej oceny powinno brać pod uwagę normę IEC , IEC , IEEE C57.13 oraz IEC (do wyboru przez użytkownika) Powinien umożliwiać testowanie przekładników prądowych z napięciem punktu kolanowego do 15 kv bez narażania izolacji PP wskazane jest, aby technologia wykonywania pomiarów była oparta na metodzie testowania niskonapięciowego Urządzenie sterujące testerem musi zapewnić pełne wykonywanie testów sprawdzanych przekładników 1.5. Wymaga się, aby w sposób automatyczny następowało rozmagnesowanie PP po wykonaniu testu Tester powinien spełniać normy w zakresie bezpieczeństwa EN60950 oraz EN Powinien być urządzeniem odpornym na zakłócenia elektromagnetyczne Testowanie przekładników prądowych przy pomocy testera musi być przeprowadzone z wyjątkowo wysokim poziomem dokładności. Wymagany poziom dokładności to (0.02 % / 1 min.), umożliwiający weryfikację przekładników nie tylko zabezpieczeniowych ale również pomiarowych klasy Wymaga się, aby tester umożliwiał badanie przekładników: konwencjonalnych, połączonych w trójkąt, zamontowanych w

5 przepustach (np. transformatora) oraz w rozdzielnicach GIS (z izolacją gazową) Językiem obsługi urządzenia powinien być język polski Raporty generowane w trybie automatycznym powinny również być w języku polskim Raport z testu powinien być w łatwy sposób importowany do oprogramowania Microsoft Office w celu dalszego przetwarzania (np. Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft HTML) Zapis danych powinien być na karcie Compact Flash, którą można odczytać w dowolnym standardowym czytniku kart Urządzenie powinno być sterowane zarówno z lokalnego pulpitu, jak również zdalnie przy pomocy komputera i kabla połączeniowego za pomocą portu szeregowego lub USB. 2. Wymagane funkcje pomiarowe 2.1. Urządzenie powinno umożliwiać: - Pomiar obciążenia - Pomiar rezystancji uzwojenia przekładnika - Pomiar charakterystyki magnesowania przekładnika - Pomiar przekładnika prądowego w stanach przejściowych (IEC ) - Pomiar przekładni z uwzględnieniem podłączonego obciążenia (bez stosowania dodatkowych skrzynek obciążających) - Pomiar kąta i polaryzacji - Pomiar współczynnika granicznego dokładności (ALF), współczynnika bezpieczeństwa przyrządu (FS), stałej czasowej wtórnej (Ts), współczynnika pozostałości magnetycznej (Kr), współczynnika przejściowego (Ktd), napięcia/prądu punktu kolanowego, klasy, indukcyjności nasyconej i nienasyconej - Ocena zgodnie ze zdefiniowanymi normami: IEC , IEC , IEEE C57.13, IEC Automatyczne wyszukanie parametrów przekładnika takich jak przekładnia, wielkość prądu pierwotnego i wtórnego, klasa i znamionowa częstotliwość, współczynnik FS lub AFL, - Pomiary błędów przekładni oraz błędów kątowych dla różnych obciążeń w stosunku do mocy znamionowej (0%Sn, 25% Sn, 50%Sn, 100% Sn) oraz przy różnych prądach (5%In, 10%In, 20%In, 50%In, 100%In, 120%In i 200%In) w stosunku do prądu znamionowego. 3. Wymagane pomiary parametrów przekładników prądowych 3.1. Ogólne - indukcyjność nasycona - indukcyjność nienasycona - strumień resztkowy - wtórna stała czasowa - rezystancja uzwojenia - błąd przekładni prądowej i błąd kątowy dla wszystkich punktów pomiarowych zdefiniowanych w normie - Przekładnia do 50000: 1

6 - Prąd pierwotny do A 3.2. Zgodnie z IEC ALF/ALFI - współczynnik graniczny dokładności zgodnie z metodą pomiarową bezpośrednią/pośrednią - FS/FSI - współczynnik bezpieczeństwa przyrządu zgodnie z metodą pomiarową bezpośrednią/pośrednią - współczynnik przewymiarowania odpowiadający klasie PX - napięcie/prąd graniczny dokładności zgodnie z klasą PX - przekładnia zwojowa zgodnie z klasą PX - błąd przekładni zwojowej oraz błąd całkowity - Vkn / Ikn (napięcie/prąd punktu kolanowego zgodnie z IEC ) 3.3. Zgodnie z IEC znamionowy współczynnik symetrycznego prądu zwarciowego - współczynnik przejściowy - przekładnia zwojowa zgodnie z klasą TPS - błąd przekładni zwojowej zgodnie z klasą TPS - błąd szczytowy - maksymalne napięcie SEM ze składową przejściową - Vkn / Ikn (napięcie/prąd punktu kolanowego zgodnie z IEC ) 4. Parametry techniczne 4.1. Parametry generatora / wzmacniacza - Prąd wyjściowy A rms (15 A pik) - Napięcie wyjściowe V 4.2. Dokładność przekładni (dla mocy od 0 VA do mocy znamionowej) - przekładnia % - przekładnia % - przekładnia % 4.3. Pomiar kąta - Rozdzielczość 0.1 min - Dokładność 1 min (dla cos φ ) 4.4. Interfejs użytkownika - Wyświetlacz czytelny w świetle słonecznym. - Klawiatura numeryczna oraz klawisze funkcyjne do obsługi Napięcie zasilania - Napięcie znamionowe 110 V 240 V ±10 % 50 Hz - Dopuszczalny zakres 85 V 265 V 4.6. Temperatura otoczenia C

7 5. Zestawienie wymaganej aparatury i osprzętu pomocniczego 5.1. Tester 1 szt Urządzenie sterujące 1 szt Karta Compact Flash 128 MB 2 szt Czytnik kart USB 2.0 Compact Flash 1 szt Przetwornik USB - RS232 oraz kabel USB 3 szt Kabel RS232 Nullmodem 3 m 1 szt Kabel zasilający 1 szt Oprogramowanie do odczytu raportów 1 szt Oprogramowaniem do zdalnej obsługi 1 szt Kable koncentryczne pomiarowe z końcówkami bananowymi, 4 x 3 m, 2 x 10 m 2 kpl Cęgi z gniazdami bananowymi do podłączeń strony pierwotnej 4 szt Zaciski krokodylkowe (4 x czerwone, 4 x czarne) 8 szt Przewód uziemiający (PE) (ziel/żółt), 1 x 6 m, 6 mm2 2 szt Elastyczne adaptery zacisków z gniazdami bananowymi 4mm (30 x) 30szt Torba przenośna 1 szt Skrzynia transportowa dla testera z kółkami 1 szt. IV. Wymagania dla wielofunkcyjnego testera do pomiaru parametrów linii 1. Wymagania ogólne 1.1 Wielofunkcyjne urządzenie umożliwiające testowanie, pomiary i uruchamianie szerokiego zakresu urządzeń stacyjnych tj.: - Przekładniki pomiarowe - Przekładniki napięciowe - Transformatory mocy - Linii energetycznych - Kabli WN 1.2 Tester powinien posiadać szeroki zakres generowanych prądów (ac+dc) i napięć. Częstotliwość wyjść as powinna być niezależna od częstotliwości zasilania oraz powinna być możliwość nastawiania jej w zakresie od 15 do 400Hz. 1.3 Powinna być możliwość przeprowadzenia testu ręcznego i automatycznego (według wyboru użytkownika). Każdy test powinien dostarczać obliczenia oczekiwanych wyników oraz błędy. 1.4 Wyniki powinny być zapisywane automatycznie oraz automatycznie powinny być generowane raporty z testów. 1.5 Ciężar pojedynczego urządzenia nie powinien przekraczać 30kg. 2. Wymagania szczegółowe 2.1 Pomiar parametrów linii energetycznych: Urządzenie powinno umożliwiać wykonanie następujących pomiarów parametrów linii:

8 - Impedancja oraz współczynnik kompensacji ziemnozwarciowej linii napowietrznej oraz kablowej - Impedancja wzajemna linii równoległych - Impedancja składowej zgodnej oraz zerowej 2.2 Pomiary innych urządzeń stacyjnych Urządzenie powinno mieć możliwość prostej rozbudowy umożliwiającej wykonanie następujących testów i pomiarów: - przekładników napięciowych - przekładników prądowych - trasformatorów mocy - pomiary rezystancji - pomiary napięć krokowych - pomiary rezystancji uziemień 2.3 Ręczne testowanie: Użytkownik powinien mieć możliwość wykonać ogólny test ręczny poprzez wybór źródła generacji oraz do dwóch wielkości pomiarowych. W oparciu o mierzone zmienne, tester powinien wyliczać: - Moc czynną i pozorną oraz impedancję (przy mierzonych wielkościach U oraz I) - różnicę (jeśli obie wielkości pomiarowe są tego samego typu) 3. Parametry techniczne 3.1 Zakresy prądowe: - AC 800A: 0 do 800A - AC 6A: 0 do 6A - AC 3A: 0 do 3A - DC 400A: 0 do 400A - DC 6A: 0 do 6A 3.2 Zakersy napięciowe: - AC 2kV: 0 do 2kV - AC 130V: 0 do 130V 3.3 Zakres ohmowy: - 0.5µΩ do 12.5mΩ - 10µΩ do 1 Ω µω do 10 Ω Ω do 20k Ω 3.4 Zakres pomiarowy impedancji linii: Ω do 0.2Ω - 0.2Ω do 2 Ω - 2Ω do 5 Ω

9 - 5 Ω do 25Ω - 25 Ω do 300Ω - Dokładność pomiaru 1% 3.5 Częstotliwość: - Częstotliowosć sygnału AC powinna się zmieniać w zakresie 15 do 400Hz. - Użytkownik powienien mieć możliwość związania lub odcięcia częstotliowści wyjść AC od częstotliowści zasilania. 3.6 Zasilanie: - Napięcie: 230Vac - Częstotliwość: 50Hz - Temperatura pracy: -10 C to 55 C 4. Akcesoria Z testerem powinny być dostarczone następujące akcesoria: 4.1. Urządzenie sterujące testerem 1szt Standardowy kabel wysokoprądowy 2 x 6 m; 70 mm² (600A) 2kpl Standardowy kabel wysokonapięciowy (2000V) (ekranowany) 2 x 6 m; 0,5 mm² 2kpl Standardowy kabel pomiarowy 6 x 6 m; 2,5 mm² 2kpl Przewód uziemiający (GR/YE) 1 x 6 m; 6 mm² zakończony cęgami 4.6. Cęgi wysokonapięciowe do podłączenia przewodów z końcówkami bananowymi 4mm (2 czerwone + 2 czarne)- 2kpl Wtyczka do wejścia niskonapięciowego AC (0-10 V) 4.8. Elastyczne adaptery zacisków z gniazdami bananowymi 4mm (30 x) 30szt 4.9. Krokodylki do podłączenia wtyczek bananowych 4 mm (4 czerwone + 4 czarne) Kabel zasilający Skrzynia transportowa z kółkami

CT ANALYZER. Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych

CT ANALYZER. Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych CT ANALYZER Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych Unikalne rozwiązanie CT Analyzer firmy OMICRON jest wyjątkowo lekkim przyrządem spełniającym najwyższe standardy w pomiarach nasycenia, przekładni,

Bardziej szczegółowo

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych Badanie wszystkich rodzajów przekaźników: elektromechanicznych, półprzewodnikowych, cyfrowych oraz IEC61850 Możliwość pracy lokalnej, kolorowy wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

T 2000 Tester transformatorów i przekładników

T 2000 Tester transformatorów i przekładników T 2000 Tester transformatorów i przekładników T2000 - Wielozadaniowy system pomiaru przekładników prądowych, napięciowych, transformatorów, zabezpieczeń nadprądowych, liczników energii i przetworników.

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

DRTS 3 PLUS Tester zabezpieczeń przekaźnikowych

DRTS 3 PLUS Tester zabezpieczeń przekaźnikowych DRTS 3 PLUS Tester zabezpieczeń przekaźnikowych Wielozadaniowy tester przeznaczony do badania zabezpieczeń, liczników energii, przetworników. Możliwość testowania jednostek RTU i PMU. Interfejs protokołu

Bardziej szczegółowo

STS 5000 Wielofunkcyjny automatyczny zestaw pomiarowy do badania przekładników prądowych, napięciowych i transformatorów

STS 5000 Wielofunkcyjny automatyczny zestaw pomiarowy do badania przekładników prądowych, napięciowych i transformatorów STS 5000 Wielofunkcyjny automatyczny zestaw pomiarowy do badania przekładników prądowych, napięciowych i transformatorów W pełni automatyczny Wymuszalnik prądowy do 800 A (lub 2000 A, 3000 A, 5000 A z

Bardziej szczegółowo

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych: KARTA KATALOGOWA Nazwa: Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-505 Typ: EG-MPI-505 Cyfrowy wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarów: impedancji pętli

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

Miernik parametrów instalacji Eurotest MI2086

Miernik parametrów instalacji Eurotest MI2086 Miernik parametrów instalacji Eurotest 61557 MI2086 Producent: Metrel Najlepsze urządzenie do całościowych pomiarów w instalacjach elektrycznych umożlwiające testowanie, pomiary, rejestrację i analizę.

Bardziej szczegółowo

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna.  1. kat iii. Ethernet. c kat iii piec ze eńs ieczeń Bezpieczeństwo elektr yczne Ḵ - MIERNIK SyNCHRONIzACJI Przejrzysta wizualizacja parametrów (różnica częstotliwości, napięć i przesunięcia fazowego) na kolorowym wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

ekam Automatyczny wymuszalnik prądowy

ekam Automatyczny wymuszalnik prądowy ekam Automatyczny wymuszalnik prądowy W pełni automatyczny. Dwuczęściowy, przenośny. Moduł wysokoprądowy i sterowania. Wysokie wartości wymuszanego prądu: do 2000 A, 3000 A i 5000 A. Regulowana częstotliwość

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe mierniki uzwojeń i przełącznika zaczepów serii TWA Producent: DV-POWER

Trójfazowe mierniki uzwojeń i przełącznika zaczepów serii TWA Producent: DV-POWER 1 Trójfazowe mierniki uzwojeń i przełącznika zaczepów serii TWA Producent: DV-POWER Opis Pomiar rezystancji dla wszystkich pozycji przełącznika zaczepów we wszystkich 6 uzwojeniach wykonywany w jednym

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych funkcji,

Bardziej szczegółowo

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 Walizka serwisowa Wymuszalnik prądowo-napięciowy W-25 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących

Bardziej szczegółowo

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych PL 216925 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216925 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389198 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

COMBI419 Rel /05/12

COMBI419 Rel /05/12 Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Strona /5. Główne funkcje mierników serii 400 Ekrany pomocy (dostępne dla każdej funkcji) ułatwiają podłączenie przyrządu do badanej instalacji Każdy model

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej Cechy użytkowe: THD IP65 RTC Ochrona hasłem Wejście: ND1 analizator jakości sieci energetycznej PKWiU 33.20.70-90.00 Pomiar i rejestracja ponad 300 parametrów jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4.

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. Termin realizacji 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA / INSTRUCTION MANUAL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA / INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA / INSTRUCTION MANUAL Multimetr cyfrowy Wysoka dokładność pomiarów w wartościach skutecznych (TRMS) Szeroka gama mierzonych wartości, włączając THD dla prądów i napięć Szeroki zakres

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń Zintegrowany sterownik zabezpieczeń EH-P/15/01.xx Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.xx jest wielofunkcyjnym zabezpieczeniem służącym do ochrony

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie urządzeń EAZ.

Wymagania w zakresie urządzeń EAZ. Wymagania w zakresie urządzeń EAZ. 1. Dokumenty jakości. Wymaga się, aby kwalifikowane urządzenia EAZ spełniały odpowiednie wymagania w zakresie: jakości i bezpieczeństwa. Wymagania te powinny być potwierdzone

Bardziej szczegółowo

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej jako trójfazowe

Bardziej szczegółowo

PQ-Box 100 Analizator Jakości Energii

PQ-Box 100 Analizator Jakości Energii Dane techniczne Wydanie 07/2009 PQ-Bo 100 nalizator Jakości Energii dla sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia Wykrywanie zakłóceń Kontrola jakości napięcia zgodnie z PN-EN 50160, PN-EN 61000-2-2

Bardziej szczegółowo

koń pociągowy CMC 356 G e n e r a c j a P r z e s y ł D y s t r y b u c j a P r z e m y s ł K o l e j e

koń pociągowy CMC 356 G e n e r a c j a P r z e s y ł D y s t r y b u c j a P r z e m y s ł K o l e j e Światowy lider w dziedzinie nowatorskich rozwiązań do testowania układów elektroenergetycznych CMC 356 Następna generacja testerów zabezpieczeń i narzędzia do uruchomień koń pociągowy G e n e r a c j a

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth Strona 1/6 1. Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne Dokładność jest wskazywana jako ± (% odczytu + liczba cyfr) przy 23 C ± 5 C, względna wilgotność

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 223692 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223692 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399602 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny tester sprzętu elektrycznego Megger PAT350

Uniwersalny tester sprzętu elektrycznego Megger PAT350 Uniwersalny tester sprzętu elektrycznego Megger PAT350 Charakterystyka: Zwarta kompaktowa obudowa Intuicyjna obsługa Badanie ręczne lub automatyczne Pomiar ciągłości 200mA Pomiar rezystancji uziemienia

Bardziej szczegółowo

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power 1 Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power Lekki tylko 14,5kg Wydajny do 200A ( krok 1A) Zakres pomiaru napięcia 10V-300V DC Zakres pomiaru prądu za pomocą cęgów 0-1000A DC Rozdzielczość prąd 0,1A,

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-520 Indeks: WMPLMPI520 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny zarówno dla instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Umożliwia wykonanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Miernik wielofunkcyjny MPI-520 Typ: EG-MPI-520. Infolinia:

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Miernik wielofunkcyjny MPI-520 Typ: EG-MPI-520. Infolinia: KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miernik wielofunkcyjny MPI-520 Typ: EG-MPI-520 Cyfrowy miernik wielofunkcyjny zarówno dla instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów

Bardziej szczegółowo

12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V

12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V 1 Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power Lekki tylko 14,5kg Maksymalna moc rozładowania do 20kW Wydajny do 200A ( krok 1A) Zakres pomiaru napięcia 6V-300V DC Zakres pomiaru prądu za pomocą cęgów

Bardziej szczegółowo

Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15

Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15 Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Spis treści 1. Opis ogólny i rozmieszczenie wyprowadzeń...3 2. Sposób przyłączenia sondy...3 3. Parametry techniczne...4 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Tester Zabezpieczeń typu: K10xx, firmy Kingsine Electric Automation Co., Ltd. (wersja 2.3;

Cyfrowy Tester Zabezpieczeń typu: K10xx, firmy Kingsine Electric Automation Co., Ltd. (wersja 2.3; Cyfrowy Tester Zabezpieczeń typu: Kxx, firmy Kingsine Electric Automation Co., Ltd. (wersja 2.3; www.kingsine.com.cn) Opis ogólny. Rodzina nowych, zintegrowanych Testerów Zabezpieczeń typu: K, zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego:  3 1,1 15,75 3 8,5 6. Obliczenia techniczne 6.1. Dane wyjściowe: prąd zwarć wielofazowych na szynach rozdzielni 15 kv stacji 110/15 kv Brzozów 8,5 czas trwania zwarcia 1 prąd ziemnozwarciowy 36 czas trwania zwarcia 5 moc

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

3.3 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTBLOCK I/O

3.3 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTBLOCK I/O ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 3.3 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTBLOCK I/O SmartBlock I/O są układami wejść/wyjść oddalonych przeznaczonych do rozbudowy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Ćwiczenie: Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Multimetry cyfrowe Agilent U1251B, U1252B i U1253B

Multimetry cyfrowe Agilent U1251B, U1252B i U1253B Multimetry cyfrowe Agilent U1251B, U1252B i U1253B Seria cyfrowych multimetrów przenośnych Agilent U1250B dzięki swojej funkcjonalności znajdzie zastosowanie w najbardziej wymagających aplikacjach. Seria

Bardziej szczegółowo

KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE

KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE KALIBRATOR TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH 3200 DANE TECHNICZNE Czas nagrzewania Podwójny okres czasu liczony od ostatniego włączenia. 20 minut maksimum Standardowe Interfejsy RS232 Opcjonalne Interfejsy USB (Universal

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne

OBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne OBSŁUGA ZASILACZA TYP 5121 - informacje ogólne W trakcie zajęć z Laboratorrium odstaw ęlektroniki zasilacz typ 5121 wykorzystywany jest jako źróło napięcia głównie w trakcie pomiarów charakterystyk statycznych

Bardziej szczegółowo

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ RPz-410 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

ARTES. 460 560 Automatyczne systemy do badania zabezpieczeń K O C O S M E S S T E C H N I K A G [ POL ]

ARTES. 460 560 Automatyczne systemy do badania zabezpieczeń K O C O S M E S S T E C H N I K A G [ POL ] KO C O S - T H E T E C H N O L O G Y G R O U P W H E R E P R E C I S I O N M E E T S Q UA L I T Y ARTES 460 560 Automatyczne systemy do badania zabezpieczeń K O C O S M E S S T E C H N I K A G [ POL ]

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno ruchowa SMO 200

Dokumentacja techniczno ruchowa SMO 200 Dokumentacja techniczno ruchowa SMO 200 1. OGÓLNY OPIS MIERNIKA... 1 2. BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 2 3. PRZYGOTOWANIE MIERNIKA DO PRACY... 2 4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE... 2 5. KONSERWACJA I SERWIS...

Bardziej szczegółowo

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP.

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP. Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP. Dwa pół komplety zabezpieczeń podłączonych na dwóch końcach linii powinny być sfazowane ( połączenie zgodne z rysunkiem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki programowalne EASY i wyświetlacze wielofunkcyjne MFD-Titan

Przekaźniki programowalne EASY i wyświetlacze wielofunkcyjne MFD-Titan Przekaźniki EASY i wyświetlacze MFD-Titan Przekaźniki programowalne EASY i wyświetlacze wielofunkcyjne MFD-Titan Oszczędność miejsca w rozdzielnicy Menu w języku polskim Oprogramowanie w języku polskim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, nformatyki i Automatyki nstytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 5 A WWW.LUMEL.COM.PL Charakterystyka ogólna przekładników...3 Seria LCTM z uzwojeniem pierwotnym (odpowiednik WSK 40)...5 Seria LCTR z otworem na przewód (odpowiednik

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-525 Indeks: WMPLMPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe

Przetworniki pomiarowe Przetworniki pomiarowe Dokładność Klasa dokładności przetworników firmy CIRCUTOR definiuje względny błąd odczytu (sygnału wyjściowego) w przeciwieństwie do inych produktów na rynku, w których klasa określa

Bardziej szczegółowo

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640 ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640 Zasadniczą częścią przyrządu jest wzmacniacz napięcia mierzonego. Jest to układ o wzmocnieniu bezpośred nim, o dużym współczynniku wzmocnienia i dużej rezystancji wejściowej,

Bardziej szczegółowo

Walizka do badania zabezpieczeñ ziemnozwarciowych W-37

Walizka do badania zabezpieczeñ ziemnozwarciowych W-37 Walizka do badania zabezpieczeñ ziemnozwarciowych W-37 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-37 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6 Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6 1. Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne Dokładność jest wskazywana jako ± (% odczytu + liczba cyfr) przy 23 C ± 5 C,

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC 25 Elektroniczny Pomiarowy Przekaźnik Nad - lub Podnapięciowy REx-11 Przekaźnik jednofunkcyjny o działaniu bezzwłocznym Napięcie pomiarowe jest równocześnie napięciem zasilającym Możliwość zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

wzorzec CMC 256plus G e n e r a c j a P r z e s y ł D y s t r y b u c j a P r z e m y s ł K o l e j e

wzorzec CMC 256plus G e n e r a c j a P r z e s y ł D y s t r y b u c j a P r z e m y s ł K o l e j e Odkryj następną generację rozwiązań z dziedziny testowania zabezpieczeń CMC 256plus Wiodący tester zabezpieczeń i uniwersalny kalibrator wzorzec G e n e r a c j a P r z e s y ł D y s t r y b u c j a P

Bardziej szczegółowo

Przetwornik prądowo-napięciowy ze zmodyfikowanym rdzeniem amorficznym do pomiarów prądowych przebiegów odkształconych

Przetwornik prądowo-napięciowy ze zmodyfikowanym rdzeniem amorficznym do pomiarów prądowych przebiegów odkształconych dr inż. MARCIN HABRYCH Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska mgr inż. JAN LUBRYKA mgr inż. DARIUSZ MACIERZYŃSKI Kopex Electric Systems S.A. dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Na podstawie instrukcji Wtórniki Napięcia,, Laboratorium układów Elektronicznych Opis badanych układów Spis Treści 1. CEL ĆWICZENIA... 2 2.

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

ADT221A Precyzyjna kalibracja przyrządów!

ADT221A Precyzyjna kalibracja przyrządów! CECHY Symulacja RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, impulsów itp. Pomiar RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, impuls., przeł. ON/OFF Dokładność symulacji 0,02% rdg + 0,005% FS Wbudowany zasilacz 24VDC dla przetworników 2-przew.

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Treść zadania praktycznego Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza impulsowego małej mocy

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Miernik parametrów sieci - ND20. www.lumel.com.pl SPIS TREŚCI Charakterystyka ogólna przekładników...3 Seria LCTM z uzwojeniem pierwotnym (odpowiednik WSK 40)...5 Seria

Bardziej szczegółowo

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX Połączenie w jednej obudowie generatora funkcyjnego, częstościomierza, zasilacza stabilizowanego i multimetru. Generator funkcyjny

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e

Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e Tester MT3000e należy do nowej generacji szerokopasmowych testerów telekomunikacyjnych. Jest on idealnie przystosowany do odbiorów i badań sygnałami analogowymi

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka WYMAGANIA TECHNICZNE Laboratoryjne wyposażenie pomiarowe w zestawie : 1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii. Opiekun: mgr inż. Piotr Leżyński Sala nr 9, budynek A-9 Laboratorium świadczy usługi pomiarowe w obszarze EMC i jakości energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Technologicznie zaawansowane

Technologicznie zaawansowane Technologicznie zaawansowane Z możliwością zintegrowania z systemami zdalnego sterowania (XML, WEB, SNMP) Pokazuje parametry w sposób spersonalizowany, zgodnie ze współczynnikami, które można konfigurować

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

ARCHI 9000 CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI

ARCHI 9000 CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI ARCHI 9000 CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI ARCHI 9000 to: SAZ 2000 jednolity program do obsługi, komunikacji, analizy, raportowania, edycji itp. COMTRADE funkcje importu i eksportu plików obsługa portami szeregowymi

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo