AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ BUDYNKÓW SZKOŁY I PRZEDSZKOLA w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Wojska Polskiego 8 i 8B w Sępopolu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ BUDYNKÓW SZKOŁY I PRZEDSZKOLA w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Wojska Polskiego 8 i 8B w Sępopolu"

Transkrypt

1 doradztwo energetyczne Warszawa, ul. Obwodowa 11 j tel , tel./fax: AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ BUDYNKÓW SZKOŁY I PRZEDSZKOLA w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Wojska Polskiego 8 i 8B w Sępopolu wykonany zgodnie wytycznymi określonymi w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Zamawiający Gmina Sępopol ul. 22 Lipca Sępopol Data wykonania lipiec 2013 r.

2 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE Podstawa do sporządzania audytu efektywności ekologicznej Uprawnienia do sporządzania audytu efektywności ekologicznej Sposób sporządzenia audytu efektywności ekologicznej OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW (PRZED MODERNIZACJĄ) OCENA PLANOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW (PO MODERNIZACJI) ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC I ENERGIĘ Obliczania efektu energetycznego w wyniku modernizacji lokalnej sieci ciepłowniczej OBLICZENIE EFEKTU ENERGETYCZNEGO PROJEKTU - ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WG NOŚNIKÓW ENERGII DLA STANU PRZED I PO REALIZACJI PROJEKTU OBLICZENIA PLANOWANEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO PROJEKTU OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI CO OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ OPIS TECHNICZNY ROBÓT PLANOWANYCH DO REALIZACJI WRAZ Z UPROSZCZONYM PRZEDMIAREM Budynek szkoły przy ul. Wojska Polskiego 8 w Sępopolu Budynek przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 8B w Sępopolu Podsumowanie ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK

3 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Podstawa do sporządzania audytu efektywności ekologicznej Audyt efektywności ekologicznej budynków Szkoły i Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 8 w Sępopolu sporządzono na podstawie wytycznych określonych w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii - Wytyczne w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczania efektywności ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem Uprawnienia do sporządzania audytu efektywności ekologicznej Audyt efektywności ekologicznej budynków Szkoły i Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 8 w Sępopolu wykonali: 1) mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz, Warszawa, ul. Obwodowa 11j, ukończone studia podyplomowe Budownictwo energooszczędne, certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków Politechnika Warszawska Wydział MEiL, nr świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 24/2010, nr wpisu do rejestru uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 8380 potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zawiera ZAŁĄCZNIK 1, 2) mgr inż. Dorota Jaremkiewicz, Warszawa, ul. Obwodowa 11j, ukończone studia podyplomowe Budownictwo energooszczędne, certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków Politechnika Warszawska Wydział MEiL, nr świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 24/2010, nr wpisu do rejestru uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 8382 potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zawiera ZAŁĄCZNIK 1. 2

4 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 1.3. Sposób sporządzenia audytu efektywności ekologicznej Audyt efektywności ekologicznej budynków Szkoły i Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 8 w Sępopolu sporządzono z wykorzystaniem programów: 1) BuildDesk Energy Certificate Pro, wersja v zapotrzebowanie energii użytkowej, końcowej i pierwotnej na potrzeby: ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia wbudowanego oraz energii pomocniczej. 2) BuildDesk Energy Audit, wersja aktualna w dniu sporządzenia audytu zapotrzebowanie mocy na potrzeby: ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej. Pliki z danymi do obliczeń oraz wydruki wyników obliczeń w formacie PDF zawiera ZAŁĄCZNIK 8. Pliki z danymi do obliczeń oraz z wynikami obliczeń w oryginalnej wersji elektronicznej zawiera płyta CD dołączona do niniejszego audytu. Uwaga: Wszystkie ceny podano w wartościach brutto z 23% podatkiem VAT. 3

5 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 2. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW (PRZED MODERNIZACJĄ) OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku 1 szkoły przy ul. Wojska Polskiego 8 w Sępopolu (przed modernizacją) Budynek oceniany: Właściciel/ władający 2 budynkiem Przeznaczenie budynku użyteczności publicznej (wykonywane zadania publiczne) 2 Adres budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Gmina Sępopol, ul. 22 Lipca 7, Sępopol budynek oświaty ul. Wojska Polskiego 8, Sępopol II poł. XIX wieku, dobudowa ok Rok budowy instalacji II poł. XIX wieku, dobudowa ok Całkowita powierzchnia użytkowa (m 2 ) Całkowita powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (A f ) (m 2 ) Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej 3 (m 2 ) Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej 3 o regulowanej temperaturze (m 2 ) % powierzchni mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej o regulowanej temperaturze Budynek zabytkowy pod ochroną konserwatora zabytków Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)* Budynek oceniany kwh/(m 2 rok) TAK dotyczy historycznego budynku szkoły Zapotrzebowanie na energię końcową** (EK)*** Budynek oceniany kwh/(m 2 rok) * przez wskaźnik EP należy rozumieć roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną budynku (iloczyn zapotrzebowania na energię końcową i współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej; zapotrzebowanie na energię końcową obliczone jest zgodnie z Wytycznymi w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczenia efektywności ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem) na jednostkę całkowitej powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze powietrza w budynku (A f ) wyrażone w kwh/(m 2 rok); ** niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie: ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia wbudowanego oraz energii pomocniczej (efektywność całkowita). *** przez wskaźnik EK należy rozumieć roczne zapotrzebowanie energii końcowej budynku (obliczone zgodnie z Wytycznymi w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczenia efektywności ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem) na jednostkę całkowitej powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze powietrza w budynku (A f ) wyrażone w kwh/(m 2 rok); Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia stacja Kętrzyn oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2. 1 podać pełną nazwę budynku 2 niepotrzebne skreślić 3 o tym czy działalność gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (właściciel/władający budynkiem) na podstawie Podręcznika pomocy dla wnioskodawcy 4

6 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku przed modernizacją Liczba kondygnacji 4 Wysokość kondygnacji 3.10 m, sala gimnastyczna 7.4 m Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato zima: 20 C; lato: nieregulowana Podział powierzchni użytkowej: tak/nie, strefy, lokale pomieszczenia kondygnacji 0-2: m 2, pomieszczenia poddasza: m 2 Kubatura budynku m 3 Rodzaj konstrukcji budynku Liczba użytkowników 322 Źródła zasilania w ciepło Źródła zasilania w energię elektryczną Osłona budynku: opis, parametry termiczne Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry Instalacja chłodzenia: tak/nie, opis, parametry Instalacja przygotowania ciepłej wody: tak/nie, opis, parametry Instalacja oświetlenia wbudowanego: tak/nie, opis, parametry tradycyjna murowana lokalna kotłownia węglowa sieć elektroenergetyczna ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej U = W/(m 2 K), z kamienia U = W/(m 2 K), z betonu komórkowego U = W/(m 2 K); podłoga zagłębiona U = W/(m 2 K); podłoga na gruncie U = W/(m 2 K); ściana podziemia przylegająca do gruntu U = W/(m 2 K); dach skośny U = W/(m 2 K); stropodach U = W/(m 2 K); okna U = 1.6 W/(m 2 K), okna poddasza 5.0 W/(m 2 K); drzwi zewnętrzne U = 2.00 W/(m 2 K) tak, kotły węglowe wyprodukowane w latach (η H,g =0.70); ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej, bez regulacji miejscowej (η H,e =0.80); ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych (η H,d =0.96); brak zasobnika buforowego (η H,s =1.00) tak, wentylacja naturalna nie tak, elektryczny podgrzewacz przepływowy (η W,g =1.00); miejscowe przygotowanie c.w.u. bezpośrednio przy punktach poboru wody ciepłej (η W,d =1.00); brak zasobnika buforowego (η W,s =1.00) tak, oprawy świetlówkowe Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energię budynku przed modernizacją Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kwh /(rok)] Nośnik energii Ogrzewanie + Wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 4 Suma Olej opałowy Gaz ziemny Gaz płynny Węgiel kamienny Węgiel brunatny Biomasa Inny (podać jaki) Ciepło sieciowe 5 4 sumaryczna energia pomocnicza dla systemów: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chłodzenia 5 z ciepłowni/ elektrociepłowni, podać rodzaj ciepłowni/ elektrociepłowni np. ciepłownia węglowa, w przypadku gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument 5

7 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycznej Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku lub wyeksportowana do sieci (podawać ze znakiem minus) Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową netto [kwh /(rok)] Podział zapotrzebowania energii Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie + Wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 4 Suma Wartość [kwh/m 2 rok)] Udział [%] Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie + Wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 4 Suma Wartość [kwh/m 2 rok)] Udział [%] Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kwh/(m 2 rok) Ogrzewanie + Wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 4 Suma Wartość [kwh/m 2 rok)] Udział [%] Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową dotyczy stanu przed modernizacją 1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku: Ocieplenie ścian zewnętrznych części dobudowanej, dachu części historycznej, stropodachu nad salą gimnastyczną, podłogi na gruncie oraz podłogi w podziemiu. Wymiana niewymienionych okien. Ze względu na zalecenia konserwatorskie nie jest możliwe ocieplenie ścian zewnętrznych historycznej części szkoły (niewykonalne pod względem prawnym). W związku z powyższym nie jest możliwe ocieplenie ścian podziemia przylegających do gruntu w historycznej części szkoły (niewykonalne pod względem technicznym). 2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii: Wymiana kotłów ze zmianą nośnika energii na OZE. Wymiana pionów i poziomów, wymiana niewymienionych grzejników, montaż zaworów termostatycznych. Izolacja przewodów zgodnie z WT. 3) Możliwe zmiany w zakresie oświetlenia wbudowanego: Brak uwag. 4) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej: Brak uwag. 5) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z energią pomocniczą: Wymiana pomp obiegowych, montaż automatyki. 6) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku: Brak uwag. 7) Inne uwagi osoby sporządzającej ocenę charakterystyki energetycznej: 6

8 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Brak uwag. Objaśnienia Zapotrzebowanie na energię Zapotrzebowanie na energię w ocenie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową, jako suma potrzeb dla ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego i energii pomocniczej. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie inwentaryzacji techniczno budowlanej budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko (poprzez zmniejszenie emisji CO 2 budynku). Zapotrzebowanie na energię końcową Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie także chłodzenia), wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz energii pomocniczej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji, oświetlenie wbudowane i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność. Budynek z lokalami usługowymi (działalność gospodarcza konkurencyjna 2 ) lub mieszkalnymi Ocena charakterystyki energetycznej budynku, w którym znajduje się część mieszkalna lub na prowadzenie działalności gospodarczej konkurencyjnej) będzie wystawiona dla całego budynku Informacje dodatkowe 1) Obliczona w ocenie charakterystyki energetycznej wartość EP wyrażona w [kwh/m 2 rok] jest wartością obliczeniową określającą szacunkowe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych. 2) Wyższą efektywność energetyczną budynku można uzyskać przez poprawienie jego cech technicznych wykonując modernizację w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energię lub zmieniając parametry eksploatacyjne. Sporządzający ocenę: Imię i nazwisko: mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: 8380 Data wystawienia: Data Pieczątka i podpis 7

9 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku 1 przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 8B w Sępopolu (przed modernizacją) Budynek oceniany: Właściciel/ władający 2 budynkiem Przeznaczenie budynku użyteczności publicznej (wykonywane zadania publiczne) 2 Adres budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy instalacji Gmina Sępopol, ul. 22 Lipca 7, Sępopol budynek oświaty ul. Wojska Polskiego 8B, Sępopol Całkowita powierzchnia użytkowa (m 2 ) Całkowita powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (A f ) (m 2 ) Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej 3 (m 2 ) Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej 3 o regulowanej temperaturze (m 2 ) % powierzchni mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej o regulowanej temperaturze Budynek zabytkowy pod ochroną konserwatora zabytków NIE Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)* Budynek oceniany kwh/(m 2 rok) Zapotrzebowanie na energię końcową** (EK)*** Budynek oceniany kwh/(m 2 rok) * przez wskaźnik EP należy rozumieć roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną budynku (iloczyn zapotrzebowania na energię końcową i współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej; zapotrzebowanie na energię końcową obliczone jest zgodnie z Wytycznymi w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczenia efektywności ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem) na jednostkę całkowitej powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze powietrza w budynku (A f ) wyrażone w kwh/(m 2 rok); ** niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie: ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia wbudowanego oraz energii pomocniczej (efektywność całkowita). *** przez wskaźnik EK należy rozumieć roczne zapotrzebowanie energii końcowej budynku (obliczone zgodnie z Wytycznymi w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczenia efektywności ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem) na jednostkę całkowitej powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze powietrza w budynku (A f ) wyrażone w kwh/(m 2 rok); Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia stacja Kętrzyn oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2. 8

10 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku przed modernizacją Liczba kondygnacji 3 Wysokość kondygnacji 3.00 m, Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato Podział powierzchni użytkowej: tak/nie, strefy, lokale Kubatura budynku zima: 20 C; lato: nieregulowana pomieszczenia nadziemia: m 2, pomieszczenia piwnicy: m m 3 Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna murowana Liczba użytkowników 126 Źródła zasilania w ciepło Źródła zasilania w energię elektryczną Osłona budynku: opis, parametry termiczne Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry lokalna kotłownia węglowa sieć elektroenergetyczna ściany zewnętrzne z betonu komórkowego U = W/(m 2 K), ściana podziemia przylegająca do gruntu U = W/(m 2 K), ściana podziemia U = W/(m 2 K), podłoga zagłębiona U = W/(m 2 K), stropodach U = W/(m 2 K); okna U = 1.6 W/(m 2 K); okna niewymienione U = 5.0 W/(m 2 K), drzwi zewnętrzne U = 1.80 W/(m 2 K) tak, kotły węglowe wyprodukowane w latach (η H,g =0.70); ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej, bez regulacji miejscowej (η H,e =0.80); ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych (η H,d =0.96); brak zasobnika buforowego (η H,s =1.00) tak, wentylacja naturalna Instalacja chłodzenia: tak/nie, opis, parametry Instalacja przygotowania ciepłej wody: tak/nie, opis, parametry Instalacja oświetlenia wbudowanego: tak/nie, opis, parametry nie tak, elektryczny podgrzewacz przepływowy (η W,g =1.00); miejscowe przygotowanie c.w.u. bezpośrednio przy punktach poboru wody ciepłej (η W,d =1.00); brak zasobnika buforowego (η W,s =1.00) tak, oprawy świetlówkowe Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energię budynku przed modernizacją Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kwh /(rok)] Nośnik energii Ogrzewanie + Wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 4 Suma Olej opałowy Gaz ziemny Gaz płynny Węgiel kamienny Węgiel brunatny Biomasa Inny (podać jaki) Ciepło sieciowe 5. Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycznej

11 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku lub wyeksportowana do sieci (podawać ze znakiem minus) Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową netto [kwh /(rok)] Podział zapotrzebowania energii Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie + Wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 4 Suma Wartość [kwh/m 2 rok)] Udział [%] Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie + Wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 4 Suma Wartość [kwh/m 2 rok)] Udział [%] Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kwh/(m 2 rok) Ogrzewanie + Wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 6 Suma Wartość [kwh/m 2 rok)] Udział [%] Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową - dotyczy stanu przed modernizacją 1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku: Ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian przylegających do gruntu, stropodachu, podłogi w podziemiu. Wymiana niewymienionych okien, wymiana drzwi zewnętrznych. 2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii: Wymiana kotłów ze zmianą nośnika energii na OZE. Wymiana węzła rozdzielaczowego, pomp obiegowych, montaż automatyki. Wymiana pionów i poziomów, wymiana niewymienionych grzejników, montaż zaworów termostatycznych. Izolacja przewodów zgodnie z WT. 3) Możliwe zmiany w zakresie oświetlenia wbudowanego: Brak uwag. 4) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej: Brak uwag. 5) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z energią pomocniczą: Wymiana pomp obiegowych, montaż automatyki. 6) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku: Brak uwag. 7) Inne uwagi osoby sporządzającej ocenę charakterystyki energetycznej: Brak uwag. Objaśnienia 10

12 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Zapotrzebowanie na energię Zapotrzebowanie na energię w ocenie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową, jako suma potrzeb dla ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego i energii pomocniczej. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie inwentaryzacji techniczno budowlanej budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko (poprzez zmniejszenie emisji CO 2 budynku). Zapotrzebowanie na energię końcową Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie także chłodzenia), wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz energii pomocniczej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji, oświetlenie wbudowane i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność. Budynek z lokalami usługowymi (działalność gospodarcza konkurencyjna 2 ) lub mieszkalnymi Ocena charakterystyki energetycznej budynku, w którym znajduje się część mieszkalna lub na prowadzenie działalności gospodarczej konkurencyjnej) będzie wystawiona dla całego budynku Informacje dodatkowe 1) Obliczona w ocenie charakterystyki energetycznej wartość EP wyrażona w [kwh/m 2 rok] jest wartością obliczeniową określającą szacunkowe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych. 2) Wyższą efektywność energetyczną budynku można uzyskać przez poprawienie jego cech technicznych wykonując modernizację w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energię lub zmieniając parametry eksploatacyjne. Sporządzający ocenę: Imię i nazwisko: mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: 8380 Data wystawienia: Data Pieczątka i podpis 11

13 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 3. OCENA PLANOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW (PO MODERNIZACJI) OCENA PLANOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 8 w Sępopolu (po modernizacji) Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku po modernizacji Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato Podział powierzchni użytkowej: tak/nie, strefy, lokale Źródła zasilania w ciepło Źródła zasilania w energię elektryczną Osłona budynku: opis, parametry termiczne Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry Instalacja chłodzenia: tak/nie, opis, parametry Instalacja przygotowania ciepłej wody: tak/nie, opis, parametry Instalacja oświetlenia wbudowanego: tak/nie, opis, parametry zima: 20 C; lato: nieregulowana pomieszczenia kondygnacji 0-2: m 2, pomieszczenia poddasza: m 2 lokalna kotłownia na biomasę sieć elektroenergetyczna ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej U = W/(m 2 K), z kamienia U = W/(m 2 K), z betonu komórkowego ocieplona styropianem grubości 0.14 m U = W/(m 2 K); podłoga zagłębiona U = W/(m 2 K); podłoga na gruncie U = W/(m 2 K); ściana podziemia przylegająca do gruntu U = W/(m 2 K); dach skośny ocieplony wełną mineralną grubości 0.32 m U = W/(m 2 K); stropodach ocieplony styropianem grubości 0.22 m U = W/(m 2 K); okna U = 1.6 W/(m 2 K), okna poddasza 0.9 W/(m 2 K); drzwi zewnętrzne U = 2.00 W/(m 2 K) tak, kotły na biomasę (zrębki) powyżej 100 kw do 600 kw (η H,g =0.85); centralne ogrzewanie z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej (zakres P- 2K) (η H,e =0.93); ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych (η H,d =0.98); brak zasobnika buforowego (η H,s =1.00) tak, wentylacja naturalna nie tak, elektryczny podgrzewacz przepływowy (η W,g =1.00); miejscowe przygotowanie c.w.u. bezpośrednio przy punktach poboru wody ciepłej (η W,d =1.00); brak zasobnika buforowego (η W,s =1.00) tak, oprawy świeltówkowe Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energię po modernizacji Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kwh /(rok)] Nośnik energii Ogrzewanie + wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 4 Suma Olej opałowy Gaz ziemny Gaz płynny Węgiel kamienny Węgiel brunatny Biomasa (zrębki) Inny (podać jaki) 12

14 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Ciepło sieciowe 5. Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycznej Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku lub wyeksportowana do sieci (podawać ze znakiem minus) Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową netto [kwh /(rok)] Podział zapotrzebowania energii Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową 3 [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie + wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 4 Suma Wartość [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową 3 [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie + wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 4 Suma EK Wartość [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną 3 [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie + wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 4 Suma - EP Wartość [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Sporządzający ocenę: Imię i nazwisko: mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: 8380 Data wystawienia: Data Pieczątka i podpis Uzasadnienie dla niewprowadzenia określonych w wytycznych współczynników przenikania ciepła Ściany zewnętrzne: Ze względu na zalecenia konserwatorskie nie jest możliwe ocieplenie ścian zewnętrznych historycznej części szkoły (niewykonalne pod względem prawnym). Ściana podziemia przylegająca do gruntu: Ocieplenie ścian przylegających do gruntu jest nieuzasadnione ze względów ekonomicznych. Prosty czas zwrotu inwestycji polegającej na dociepleniu ścian przy gruncie styrodurem grubości 0.18 m (λ = W/(m K) wynosi SPBT = lata (koszt modernizacji zł/m 2 brutto). Podłoga na gruncie: Ocieplenie podłogi jest nieuzasadnione ze względów ekonomicznych. Prosty czas zwrotu inwestycji polegającej na dociepleniu podłogi na gruncie styrodurem grubości 0.10 m (λ = W/(m K) wynosi SPBT = lat (koszt modernizacji zł/m 2 brutto). 13

15 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Podłoga zagłębiona: Ocieplenie podłogi jest nieuzasadnione ze względów ekonomicznych. Prosty czas zwrotu inwestycji polegającej na dociepleniu podłogi na gruncie styrodurem grubości 0.10 m (λ = W/(m K) wynosi SPBT = lat (koszt modernizacji zł/m 2 brutto). Okna Wymiana okien jest nieuzasadniona ze względów ekonomicznych. Prosty czas zwrotu inwestycji polegającej na wymianie okien na okna U = 0.9 W/(m 2 K) wynosi SPBT = lat (koszt modernizacji 900 zł/m 2 brutto). Drzwi zewnętrzne Wymiana drzwi jest nieuzasadniona ze względów ekonomicznych. Prosty czas zwrotu inwestycji polegającej na wymianie drzwi na drzwi U = 1.3 W/(m 2 K) wynosi SPBT = lat (koszt modernizacji 1300 zł/m 2 brutto). 14

16 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ OCENA PLANOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 8B w Sępopolu (po modernizacji) Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku po modernizacji Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato Podział powierzchni użytkowej: tak/nie, strefy, lokale Źródła zasilania w ciepło Źródła zasilania w energię elektryczną Osłona budynku: opis, parametry termiczne Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry Instalacja chłodzenia: tak/nie, opis, parametry Instalacja przygotowania ciepłej wody: tak/nie, opis, parametry Instalacja oświetlenia wbudowanego: tak/nie, opis, parametry zima: 20 C; lato: nieregulowana pomieszczenia nadziemia: m 2, pomieszczenia piwnicy: m 2 lokalna kotłownia na biomasę sieć elektroenergetyczna ściany zewnętrzne z betonu komórkowego ocieplone styropianem grubości 0.15 m U = W/(m 2 K), ściana podziemia ocieplona styropianem grubości 0.17 m U = W/(m 2 K), ściana podziemia przylegająca do gruntu ocieplona styropianem grubości 0.17 m U = W/(m 2 K), podłoga zagłębiona U = W/(m 2 K), stropodach ocieplony wełną mineralną grubości 0.22 m U = W/(m 2 K); okna U = 1.6 W/(m 2 K); okna niewymienione U = 0.9 W/(m 2 K), drzwi zewnętrzne U = 1.80 W/(m 2 K) tak, kotły na biomasę (zrębki) powyżej 100 kw do 600 kw (η H,g =0.85); centralne ogrzewanie z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej (zakres P- 2K) (η H,e =0.93); ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych (η H,d =0.98); brak zasobnika buforowego (η H,s =1.00) tak, wentylacja naturalna nie tak, elektryczny podgrzewacz przepływowy (η W,g =1.00); miejscowe przygotowanie c.w.u. bezpośrednio przy punktach poboru wody ciepłej (η W,d =1.00); brak zasobnika buforowego (η W,s =1.00) tak, oprawy świetlówkowe Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energię po modernizacji Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kwh /(rok)] Nośnik energii Ogrzewanie + wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 4 Suma Olej opałowy Gaz ziemny Gaz płynny Węgiel kamienny Węgiel brunatny Biomasa Inny (podać jaki) Ciepło sieciowe 5. Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycznej

17 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku lub wyeksportowana do sieci (podawać ze znakiem minus) Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową netto [kwh /(rok)] Podział zapotrzebowania energii Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową 3 [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie + wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 4 Suma Wartość [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową 3 [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie + wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 4 Suma EK Wartość [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną 3 [kwh/(m 2 rok)] Ogrzewanie + wentylacja C.w.u. Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Energia 4 Suma - EP Wartość [kwh/(m 2 rok)] Udział [%] Sporządzający ocenę: Imię i nazwisko: mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: 8380 Data wystawienia: Data Pieczątka i podpis Uzasadnienie dla niewprowadzenia określonych w wytycznych współczynników przenikania ciepła Podłoga zagłębiona: Ocieplenie podłogi jest nieuzasadnione ze względów ekonomicznych. Prosty czas zwrotu inwestycji polegającej na dociepleniu podłogi na gruncie styrodurem grubości 0.11 m (λ = W/(m K) wynosi SPBT = lat (koszt modernizacji zł/m 2 brutto). Okna Wymiana okien jest nieuzasadniona ze względów ekonomicznych. Prosty czas zwrotu inwestycji polegającej na wymianie okien na okna U = 0.9 W/(m 2 K) wynosi SPBT = lat (koszt modernizacji 900 zł/m 2 brutto). Drzwi zewnętrzne Wymiana drzwi jest nieuzasadniona ze względów ekonomicznych. Prosty czas zwrotu inwestycji polegającej na wymianie drzwi na drzwi U = 1.3 W/(m 2 K) wynosi SPBT = lat (koszt modernizacji 1200 zł/m 2 brutto). 16

18 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 4. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC I ENERGIĘ 4.1. Obliczania efektu energetycznego w wyniku modernizacji lokalnej sieci ciepłowniczej Obliczenia efektu energetycznego w wyniku przebudowy (modernizacji) lokalnej sieci ciepłowniczej, wykonano zgodnie z pkt. 1.2 Wytycznych w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczania efektywności ekonomicznej oraz opisu technicznego prometu wraz z uproszczonym przedmiarem. Tabela 1. Charakterystyka konstrukcji sieci Lp. Średnica nominalna [mm] Długość sieci [m] Technologia (producent) Rok budowy Głębokość posadowienia [m] Stan izolacji Armatura Sieć ciepłownicza wodna na potrzeby c.o. praca sieci tylko w sezonie grzewczym 1. 2xDN kanałowa ok ok zły Brak danych Straty ciepła w sieci w sezonie grzewczym przed modernizacją E s = 10 5 ( ) 8.64 q L D s i s q s = u t + t 2 t 1 sr 2sr s u = a u 0 D s dni 232 Kętrzyn L i m 110 t 1sr C 70 t 2sr C 45 t s C 11 (tabl. 33) a (tabl. 35) u 0 W/(mK) (tabl. 34) u = = W/(mK) ( ) q = = W/m s E = = GJ/rok s 17

19 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Tabela 2. Straty ciepła przez przenikanie E s w sezonie grzewczym przed modernizacją Lp. Dn L i u 0 a u t s q s E s [mm] [m] [W/mK] [-] [W/mK] [ C] [W/m] [GJ/rok] 1 2xDN Straty ciepła w sieci w sezonie poza sezonem grzewczym przed modernizacją E 1 = 0.0 (sieć ciepłownicza nie pracuje poza sezonem grzewczym). E n 2 = 3.26 Li Dwn vs 1sr 2sr 9 ( t + t 24) 10 D wn mm 54.5 v s E n = ( ) 10 = 0.26 Tabela 3. Straty ciepła przez nieszczelności E n przed modernizacją Lp. Dn L i D wn v s t 1sr t 2sr E n [mm] [m] [mm] [-] [ C] [ C] [GJ/rok] 1 2xDN Sumaryczne straty ciepła w rurociągu przed modernizacją: E = E + E 1 s q n E 1 s = = [GJ/rok] = 39764[kWh/rok] Straty ciepła w sieci w sezonie grzewczym po modernizacji Średnie jednostkowe straty w sieci przyjęte na podstawie danych uzyskanych od producentów rur preizolowanych. Straty spowodowane nieszczelnością przyjęto równe zeru. Ze względu na termomodernizację budynku przedszkola przewiduje się zmniejszenie średnicy rurociągu do 2xDN40. D s dni 232 Kętrzyn L i m 110 t 1sr C 70 t 2sr C 45 t s C 8 rurociąg położony w gruncie u W/(mK) rury preizolowane 18

20 AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ q s ( ) = = E s = = [GJ/rok] = 7761[kWh/rok] Tabela 4. Straty ciepła przez przenikanie E s w sezonie grzewczym po modernizacji Lp. Dn L i u t s q s E 2s [mm] [m] [W/mK] [ C] [W/m] [GJ/rok] 1 2xDN Oszczędność energii w wyniku modernizacji sieci ciepłowniczej Δ E = E s E 1 2s = = [GJ/rok] = 32003[kWh/rok] Straty mocy cieplnej Straty mocy cieplnej w warunkach obliczeniowych Q o, wyrażone w kw, obliczone ze wzoru Q o = 10 3 q L q o jednostkowe straty ciepła sieci w warunkach obliczeniowych [W/m]. Tabela 5. Straty mocy cieplnej w warunkach obliczeniowych Q o przed modernizacją o i Lp. Dn L i u t 1 t 2 t s q o Q o [mm] [m] [W/mK] [ C] [ C] [ C] [W/m] [kw] 1 2xDN Tabela 6. Straty mocy cieplnej w warunkach obliczeniowych Q o po modernizacji Lp. Dn L i u t 1 t 2 t s q o Q o [mm] [m] [W/mK] [ C] [ C] [ C] [W/m] [kw] 1 2xDN Tabela 7. Zestawienie efektu energetycznego modernizacji lokalnej sieci ciepłowniczej Obiekt Przed modernizacją Po modernizacji Straty ciepła [kwh/rok] Straty mocy cieplnej [kw]

21 Lp Obiekt Moc cieplna [kw] 4. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC I ENERGIĘ STAN PRZED MODERNIZACJĄ Zapotrzebowanie na energię końcową - ciepło [kwh/rok] Moc elektryczna [kw] Zapotrzebnowanie na energię końcową - energia elektryczna [kwh/rok] Moc cieplna [kw] Zapotrzebowanie na energię końcową - ciepło [kwh/rok] - - Straty przesyłania (dotyczy lokalnych sieci 12. ciepłowniczych - w przypadku źródła zlokalizowanego poza budynkiem 1 RAZEM STAN PO MODERNIZACJI Moc elektryczna [kw] Zapotrzebnowanie na energię końcową - energia elektryczna [kwh/rok] 1. Budynek szkoły przy ul. Wojska Polskiego 8B w Sępopolu Budynek przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 8B w Sępopolu Należy podać informacje dotyczące nazwy i wersji programu oraz dołączyć do dokumentacji pliki wsadowe z danymi do obliczeń w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie PDF (to samo dotyczy wydruków wyników obliczeń). W przypadku samodzielnego wykonania obliczeń, należy zamieścić pełną dokumentację przebiegu obliczeń w wersji zgodnej PDF i elektronicznej. Sporządzający ocenę: Imie i nazwisko: mgr inż. Dorota Jaremkiewicz Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: Data wystawienia Data Pieczątka i podpis

22 5. OBLICZENIE EFEKTU ENERGETYCZNEGO PROJEKTU - ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WG NOŚNIKÓW ENERGII DLA STANU PRZED I PO REALIZACJI PROJEKTU ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ (w kwh/rok) Lp. Nośnik energii STAN PRZED MODERNIZACJĄ STAN PO MODERNIZACJI RÓŻNICA (kol. 3 - kol. 4) Olej opałowy 0 Gaz ziemny 0 Gaz płynny 0 Węgiel kamienny Węgiel brunatny 0 Biomasa Inny (podać jaki) 0 Ciepło sieciowe z ciepłowni 0 Ciepło sieciowe z ciepłowni wyłącznie na biomasę 0 Ciepło sieciowe z elektrociepłowni 0 Ciepło sieciowe z elektrociepłowni wyłącznie opartej na energii odnawialnej (biogaz, biomasa) 0 1) 2) 3) Energia elektryczna zużyta na potrzeby budynku Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na 1) 3) potrzeby budynku lub sprzedana (wyeksportowana) do sieci 0 (podawać ze znakiem minus) ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EFEKT ENERGETYCZNY - PROCENT OSZCZĘDNOŚCI ENERGII KOŃCOWEJ 50.22% 1) Wartość energii elektrycznej uwzględnia ilość energii elektrycznej na potrzeby danego budynku: oświetlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napędu urządzeń chłodniczych dla klimatyzacji oraz gdy wystepuje np. ogrzewanie, c.w.u.; 2) Dla energii elektrycznej, zakłada się, że wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej; 3) eksport energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej dotyczy wyłącznie wniosków wzorcowych. Sporządzający ocenę: Imie i nazwisko: mgr inż. Dorota Jaremkiewicz Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: Data wystawienia Data Pieczątka i podpis

23 6. OBLICZENIA PLANOWANEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO PROJEKTU OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI CO Olej opałowy (podawać w GJ/rok) Gaz ziemny (podawać w GJ/rok) Gaz płynny (podawać w GJ/rok) Węgiel kamienny (podawać w GJ/rok) Węgiel brunatny (podawać w GJ/rok) Biomasa 8) (podawać w GJ/rok) Inny (podać jaki) Ciepło sieciowe z ciepłowni 5) (podawać w GJ/rok) Ciepło sieciowe z ciepłowni wyłącznie na biomasę 7) (podawać w GJ/rok) Ciepło sieciowe z elektrociepłowni 5) (podawać w GJ/rok) Ciepło sieciowe z elektrociepłowni opartej wyłącznie na energii odnawialnej (biogaz, biomasa) 7) (podawać w GJ/rok) Energia elektryczna zużyta na potrzeby budynku/ budynków 2) 6) (podawać w MWh/rok) Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku/ budynkówlub sprzedana (wyeksportowana) do sieci 2) 8) (podawać w MWh/rok ze znakiem minus) SUMA PROCENT REDUKCJI EMISJI 64% 1) Wartości zapotrzebowania na energię koncową w okresie eksploatacji (po modernizacji) należy przyjmować dla stanu docelowego, czyli roku nastepnego po zakończeniu okresu inwestowania (po modernizacji). 2) Wartość energii elektrycznej uwzględnia ilość energii elektrycznej na potrzeby danego budynku/ budynków: oświetlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napędu urządzeń chłodniczych dla klimatyzacji (oraz np. ogrzewanie, c.w.u.) 3) Wspólczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nalży przyjąc zgodnie z tabelą nr 40 Załącznika nr 5 do regulaminu Konkursu 4) Wskaźniki emisji należy przyjmować zgodnie z Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, które są do stosowania w danym roku rozliczeniowym, publikowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji 5) W przypadku zużycia energii pochodzącej z zewnętrznego źródła ciepła (miejska sieć ciepłownicza itp.) należy zastosować współczynniki nakładu niednawialnej energii pierwotnej oraz obliczenia energii końcowej w ocenach charakterystyki energetycznej budynków. W przypadku gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument. W przypadku gdy paliwem jest w 100% (wyłącznie biomasą lub biogazem wskaźnik emisji wynosi 0 6) Dla energii elektrycznej, zakłada się, że wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaźnik emisji wynosi 0,812 Mg CO 2 /MWh. 7) wyłącznie (w 100%) opalanego biomasą; wielkości dotyczące energii podawane są informacyjnie, wskaźnik emisji zgodnie z założeniami Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CO 2 /GJ. 8) sprzedaż (eksport) energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej dotyczy wyłącznie wniosków wzorcowych. 9) w tym unikniąta emisja Nośnik energii WSPÓŁCZYNNIKI NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ 3 WSKAŹNIK EMISJI 4)6) kgco 2 /GJ lub MgCO 2 /MWh Rok bazowy - stan przed modernizacją (przed realizacją projektu) Zapotrzebowani e na energię końcową (GJ/rok lub MWh/rok) Wielkość emisji MgCO 2 /rok Okres eksploatacji - stan po modernizacji (po realizacji projektu) Zapotrzebowanie na energię końcową1 (GJ/rok lub MWh/rok) Wielkość emisji MgCO 2 /rok Redukcja emisji 9) MgCO 2 /rok Sporządzający ocenę: Imię i nazwisko mgr inż. Dorota Jaremkiewicz Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru 8382 Data wystawienia Data Pieczątka i podpis

24 7. OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ 7.a. ARKUSZ OBLICZENIOWY wskaźników ekonomicznych Suma kwalifikowanych kosztów realizacji projektu (K i ) Koszty eksploatacyjne przed modernizacją rocznie (O1) Koszty eksploatacyjne po modernizacji rocznie (O2) Różnica kosztów eksploatacyjnych (ΔO = O1 O2) Efekt ekologiczny (końcowy efekt redukcji emisji Mg CO zł zł zł zł Mg Prosty czas zwrotu SPBT (I / ΔO) Koszt redukcji emisji KRE (I / ΔE) lata 19.2 zł/mg CO Sporządzający ocenę: Imie i nazwisko: mgr inż. Dorota Jaremkiewicz Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru Data wystawienia Data Pieczątka i podpis

25 7. OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ 7.b. Kalkulacja wartości zaoszczędzonej energii Koszty eksploatacyjne związane z zaopatrzeniem w energię Lp Składniki kosztów/przychodów Przed modernizacją Po modernizacji 1. Koszt zakupu paliwa lub ciepła (zł) a. obliczeniowe zużycie paliwa lub ciepła z msc (t/rok, m3/rok,gj/rok) b. Średnia cena jednostkowa paliwa lub ciepła z msc (zł/t, zł/m3,zł/gj) Koszt energii elekrycznej na potrzeby energii pomocniczej, oświetlenia i urządzeń chłodniczych (zł) a. zużycie energii elektrycznej na potrzeby energii pomocniczej, oświetlenia i urządzeń chłodniczych [kwh/rok] b. Średnia cena jednostkowa energii elektrycznej [zł/kwh] Koszt innych mediów (zł) Materiały (zł) Wynagrodzenia brutto z narzutami (zł) Usługi obce (zł) Koszty remontów i konserwacji (zł) Opłaty za korzystanie ze środowiska (zł) Inne (podać jakie, nie uwzględniać amortyzacji (zł) Przychody z tytułu unikniętych kosztów zakupu energii [zł] Przychody z tytułu eksportu nadwyżki energii elektrycznej [zł] Przychody z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej [zł] Razem (zł/rok) Wartość zaoszczędzonej energii (zł/rok) Instrukcje: 1. Karty w powyższym układzie należy sprządzić dla grupy budynków pod warunkiem, że dla budynków tych energia cieplna dostarczana jest od tego samego dostawcy i po tych cenach (budynki należą to tej samej grupy taryfowej) lub jeżeli zasilane są z tej samej kotłowni lokalnej. W przeciwnym przypadku, kartę należy sporządzić oddzielnie dla każdego budynku. 2. Do obliczenia wskaźnika efektywności ekonomicznej dla całego projektu należy zsumować wszystkie wartości zaoszczędzonej energii (jeżeli dotyczy). 3. Obliczeniowe zużycie energii przez budynek oraz obliczeniową moc cieplną należy podawać jako sumę co i cwu 4. Przez unikniete koszty zakupu energii należy rozumiec wartość energii elektrycznej wytworzonej i zużytej wewnątrz granicy bilansowej budynku (grupy budyn 5. Pozycje 10,11,12 wpisywać ze znakiem "minus" Sporządzający ocenę: Imie i nazwisko mgr inż. Dorotaa Jaremkiewicz Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru Data wystawienia: Data Pieczątka i podpis

NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub

NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub Dane identyfikacyjne budynku Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości): Wały Generała ul. nr 8 Sikorskiego kod:

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁOGÓWKU UL. POWSTAŃCÓW 34, 48-250 GŁOGÓWEK

AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁOGÓWKU UL. POWSTAŃCÓW 34, 48-250 GŁOGÓWEK kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych 03-532 Warszawa, ul. Obwodowa 11 j tel. 604 463 707, tel./fax: +48 22 743 69 38 www.argox.com.pl argox@argox.com.pl; argox@poczta.fm AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 24/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek portierni - budynek C Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

1.4 Lokalizacja. kod miejscowość ul. nr tel. Fax kod miejscowość Nazwa Nr powiat województwo

1.4 Lokalizacja. kod miejscowość ul. nr tel. Fax kod miejscowość Nazwa Nr powiat województwo Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 214 22 Poddziałanie 3.1 Dane identyfikacyjne lokalnej

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie Dla budynku nr: 495/2010 1 Ważne do: 12 maja 2020 Budynek oceniany: Budynek biurowy ANTARES Rodzaj budynku Budynek biurowy Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok ul. Marynarska 11,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: 1/04/2012 1 Ważne do: Budynek oceniany: mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Michał Strzeszewski Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Poradnik W Y D A N I E D R U G I E Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków. Poradnik. Wersja 2.00 (sierpień 2010). W

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Załącznik do wniosku aplikacyjnego dla naboru otwartego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 przedsięwzięć w

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny WAŻNE DO 30 styczeń 2020 NUMER ŚWIADECTWA 3/2010 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr..

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia...(poz. ) Załącznik nr 1 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz 5. Strona tytułowa CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. WaŜne z projektem termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Ważne do: 2012r. dla budynku nr 002/2011/kontener Budynek oceniany: Rodzaj budynku Budynek kontenerowy wolnostojący zaplecze socjalne Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 4 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 6 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku niemieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku niemieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK NOWY BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500

BUDYNEK NOWY BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Konstrukcja budynku-nowoczesna i funkcjonalna, bez podpiwniczenia. Dach czterospadowy. WAŻNE DO 18 Września 2022 NUMER ŚWIADECTWA 2/09/12

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa Strona 1/6 Budynek oceniany: Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej administracyjny Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 49,23 kwh/(m 2 rok) EP = 173,51 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 49,23 kwh/(m 2 rok) EP = 173,51 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. tak 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1974 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

budynek magazynowy metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 81,70 kwh/(m 2 rok) EP = 116,21 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

budynek magazynowy metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 81,70 kwh/(m 2 rok) EP = 116,21 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. nie 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1994 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla nowego budynku a

Wymagania dla nowego budynku a Rodzaj budynku 1) Przeznaczenie budynku 2) Adres budynku Rok oddania do nia budynku 3) Metoda obliczania charakterystyki energetycznej 4) Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 142,84 kwh/(m 2 rok) EK = 241,83 kwh/(m 2 rok) EP = 326,71 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 142,84 kwh/(m 2 rok) EK = 241,83 kwh/(m 2 rok) EP = 326,71 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. tak 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1920 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

2. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku 1 Administracyjnego przy ul. Parkowej. (przed modernizacją)

2. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku 1 Administracyjnego przy ul. Parkowej. (przed modernizacją) 2. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku 1 Administracyjnego przy ul. Parkowej. (przed modernizacją) Budynek oceniany: Właściciel/ władający 2 budynkiem Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim ul.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Użyteczności publicznej Przeznaczenie budynku 3) Biurowy Adres budynku 30-336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Tak ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Gen. Mariana Langiewicza 26, Rzeszów, Rzeszów

budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Gen. Mariana Langiewicza 26, Rzeszów, Rzeszów ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/10637/3/2015 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. tak

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Załącznik obowiązkowy do Wniosku aplikacyjnego dla naboru otwartego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/3 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej ADRES BUDYNKU WARSZAWA, SOSNKOWSKIEGO 3 NAZWA PROJEKTU MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 2 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Garaż OSP w Dąbrowie Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1 Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/6 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 93 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu Zdjęcie budynku Adres obiektu 11-300 Biskupiec

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 91 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Jerzy Żurawski Dolnoœl¹ska Agencja Energii i Œrodowiska W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE [1] obowiązek sporządzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Krzysztof Szymański Wrocław, 27.10.2016 r. Audyt energetyczny: określa optymalne parametry techniczne ulepszeń termomodernizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Lira I Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Orion III Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 33,50 kwh/(m 2 rok) EP = 153,31 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 33,50 kwh/(m 2 rok) EP = 153,31 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Adres budynku Stanisława Worcella 7, Kraków-Śródmieście, 31-154 Kraków-Śródmieście

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKU

OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKU Oceniany budynek Rodzaj budynku Przeznaczenie budynku Adres Budynku Rok oddania do nia budynku Metoda obliczania charakterystyki energetycznej 4) Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania ZAŁĄCZNIK 3 DOKUMENT INFORMACYJNY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU PROGRAM PRIORYTETOWY: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI CZĘŚĆ 5) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH WYBRANYCH PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Miriam II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Andromeda I Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Justynian Mały II z poddaszem Wrocław Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka ''Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów'' Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka w Pojałowicach ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO Szkoła Podstawowa im. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Symbol sprawy: IK.PZ-380-01/UE/PN/17 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr POIS.1/1/2015 Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Prometeusz Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Energia pomocnicza Energia pierwotna

Energia pomocnicza Energia pierwotna Energia pomocnicza Energia pierwotna Łukasz Rajek Bielsko Biała 25.09.2015r. www.fewe.pl office@fewe.pl l.rajek@fewe.pl Od energii użytkowej do pierwotnej Energia końcowa Energia pierwotna Energia użytkowa

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Letycja II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Nala Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Selena Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny zbiorczy budynku

Audyt energetyczny zbiorczy budynku Audyt energetyczny zbiorczy budynku (adres budynku) Preferencyjna pożyczka na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej (tzw. pożyczka JESSICA II) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Atlas III Katowice Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna Analiza środowiskowo-ekonomiczna Biskupiec, 207-0-5 ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689--, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Juliusz Multi - Comfort Wrocław Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Bella Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Lisa Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Malta Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Megan III Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Dakota VIII Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Mikrus I Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (A f, m 2 ) Budynek Usługowo-Mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Dariusz Mały Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo