Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie"

Transkrypt

1 Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika Warszawska / Warsaw University of Technology

2

3 Organizatorzy / Organizers Patronat honorowy / Honorary patronage Marszałek Województwa Mazowieckiego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Partner merytoryczny / Content partner Patroni medialni / Media partners

4 Kreatywne Mazowsze ul. Domaniewska Warszawa tel:

5 Nasza konferencja jest poświęcona zapewnieniu wsparcia dla władz, środowisk akademickich oraz liderów biznesu w zakresie działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych, które umożliwią transformację gospodarczą Mazowsza. To wydarzenie jest pierwszą w Polsce próbą zebrania nastawionych na innowację decydentów politycznych, a także grupy światowej klasy prelegentów, zamierzających podjąć dyskusję na temat kluczowych trendów w tworzeniu kreatywnych dzielnic. Projekt Kreatywne Mazowsze budujemy w oparciu o partnerstwo z polskimi i europejskimi liderami. Korzystając z okazji, jaką daje konferencja, zapraszamy również Państwa do wzięcia w niej udziału w działaniach tej inicjatywy. Our conference is dedicated to help local authorities, academics and business leaders lead innovation solutions, which enable transform Mazovian economy. This event is first gathering of innovation policymakers in Poland and features a world class lineup of speakers discussing the key trends in making creative districts. We are developing project Creative Mazovia in partnership with Polish and European leaders. As we look forward to our conference, we invite you too to join us in this initiative.

6 Program Konferencji Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i Europie Rejestracja uczestników, powitalna kawa Otwarcie konferencji Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Mariusz Frankowski, p.o Dyrektora, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych; Łukasz Madej, Koordynator Projektu Kreatywne Mazowsze Prezentacja: Przestrzeń dla rozwoju - rozwój dla przestrzeni: czym jest innowacyjność i jakie elementy tworzą ją współcześnie? Prof. Christoph Mandl, Universität Wien Prezentacje: Nowoczesne dzielnice biznesowo - naukowe w Polsce i w Europie: dzień z życia dzielnicy kreatywnej Floris de Gelder, Director, Utrecht Science Park; Patrick Horsley, Managing Director, Cambridge Visits; Sascha Brinkhoff, Business Development Manager, Adlershof Technology Park Panel dyskusyjny: Nowoczesne dzielnice biznesowo - naukowe w Polsce i w Europie: dzień z życia dzielnicy kreatywnej Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Floris de Gelder, Director, Utrecht Science Park; Patrick Horsley, Managing Director, Cambridge Visits; Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozowju Gospodraczeo, Miasto Stołeczne Warszawa, Agata Miętek, Główny Specjalista w Departamencie konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Moderator: Luk Palmen, Prezes, InnoCo Lunch Prezentacja: Fenomen Cambridge Walter Herriot, Former Director of the St.Johns Innovation Centre, Cambridge Science Park Panel dyskusyjny: Droga do sukcesu: ośrodki przewagi konkurencyjnej w Europie i w Polsce oraz ich recepty na gospodarczy sukces Walter Herriot, Former Director of the St.Johns Innovation Centre, Cambridge Science Park; Tomasz Tarczyński, Prezes, Radomskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii; Maria Batycka-Wąsik, Wójt, Gmina Lesznowola; Prof. Tomasz Skotnicki, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych i programowych, CEZAMAT; Marcin Nowak, Dyrektor Zarządzający Infrastructure Services Capgemini Polska; Sascha Brinkhoff, Business Development Manager, Adlershof Technology Park Moderator: Wiktor Doktór, Prezes, Pro Progressio Panel dyskusyjny: Innowacyjność w świecie biznesu: działalność badawczo rozwojowa i jej znaczenie dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw Andrzej Dulka, Prezes, Alcatel Lucent; Krzysztof Kozłowski, Dyrektor Badań i Rozwoju Sieci i Platform Usługowych, Orange Polska; Ireneusz Miski, Prezes Zarządu, Tieto Poland; Piotr Biniewicz, Global Business Intelligence Platforms Operations Manager, Procter & Gamble; Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych; Paweł Szczerkowski, Dyrektor Generalny, Ericpol Modertator: Wiktor Doktór, Prezes, Pro Progressio Panel dyskusyjny: Wsparcie innowacyjnych projektów: formy i modele wsparcia merytorycznego oraz finansowego Mariusz Frankowski, p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych; Anna Rogowska, p.o Zastępcy Kanclerza ds. Rozwoju, Politechnika Warszawska; Jarosław Pichla, Wicedyrektor Departamentu Projektów Własnych, Agencja Rozwoju Przemysłu Moderator: Igor Sokołowski, TVP Info Koktajl

7 Conference Agenda Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe Registration of guests, coffee break Conference opening Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Mariusz Frankowski, p.o Dyrektora, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych; Łukasz Madej, Koordynator Projektu Kreatywne Mazowsze Presentation: Space for development development for space: what does innovativeness mean and what elements does it consist of these days? Prof. Christoph Mandl, Universität Wien Presentations: Cutting edge business and scientific districts in Poland and across Europe: a one-day insight into a life of a creative district Floris de Gelder, Director, Utrecht Science Park; Patrick Horsley, Managing Director, Cambridge Visits; Sascha Brinkhoff, Business Development Manager, Adlershof Technology Park Discussion panel: Cutting edge business and scientific districts in Poland and across Europe: a one-day insight into a life of a creative district Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Floris de Gelder, Director, Utrecht Science Park; Patrick Horsley, Managing Director, Cambridge Visits; Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozowju Gospodraczeo, Miasto Stołeczne Warszawa, Agata Miętek, Główny Specjalista w Departamencie konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Moderator: Luk Palmen, Prezes, InnoCo Lunch Presentation: Cambridge Phenomen Walter Herriot, Former Director of the St.Johns Innovation Centre, Cambridge Science Park Discussion panel: Road to success: centers of competitive advantage in Europe and in Poland, and their advices for an economic success Walter Herriot, Former Director of the St.Johns Innovation Centre, Cambridge Science Park; Tomasz Tarczyński, Prezes, Radomskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii; Maria Batycka-Wąsik, Wójt, Gmina Lesznowola; Prof. Tomasz Skotnicki, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych i programowych, CEZAMAT; Marcin Nowak, Dyrektor Zarządzający Infrastructure Services Capgemini Polska; Sascha Brinkhoff, Business Development Manager, Adlershof Technology Park Moderator: Wiktor Doktór, Prezes, Pro Progressio Discussion panel: Innovativeness in the business world: R&D activities and their impact on small, medium and large enterprises Andrzej Dulka, Prezes, Alcatel Lucent; Krzysztof Kozłowski, Dyrektor Badań i Rozwoju Sieci i Platform Usługowych, Orange Polska; Ireneusz Miski, Prezes Zarządu, Tieto Poland; Piotr Biniewicz, Global Business Intelligence Platforms Operations Manager, Procter & Gamble; Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych; Paweł Szczerkowski, Dyrektor Generalny, Ericpol Modertator: Wiktor Doktór, Prezes, Pro Progressio Discussion panel: Support for innovative projects: forms and models of professional and financial support Mariusz Frankowski, p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych; Anna Rogowska, p.o Zastępcy Kanclerza ds. Rozwoju, Politechnika Warszawska; Jarosław Pichla, Wicedyrektor Departamentu Projektów Własnych, Agencja Rozwoju Przemysłu Moderator: Igor Sokołowski, TVP Info Cocktail

8 8 Dzielnice innowacji - przestrzenie przyszłości Dzielnice innowacji to już rzeczywistość wielu aglomeracji w Unii Europejskiej. Barcelona, Berlin czy Kopenhaga to miejsca, gdzie konsekwentnie od lat realizowane są projekty, dzięki którym nie tylko zwiększono innowacyjność całych regionów, ale również w znaczący sposób poprawiono jakość życia mieszkańców. 12 maja 2015 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbywa się konferencja, której tematem przewodnim są Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie. Organizatorami wydarzenia są Politechnika Warszawska oraz członkowie Kreatywnego Mazowsza inicjatywy łączącej kluczowe podmioty z Mazowsza: instytucje samorządowe, uniwersytety oraz przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji tej warszawskiej uczelni wyższej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Partnerem merytorycznym konferencji jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Środków Unijnych. Konferencję Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie odróżnia od podobnych inicjatyw to, że nie tylko będzie ona miejscem, gdzie można się zapoznać z najnowszymi trendami dotyczącymi kreowania nowoczesnych przestrzeni, ale wiedza ta zostanie wykorzystana do budowy niekonwencjonalnych rozwiązań w polskich miastach. Celem konferencji jest wymiana najlepszych praktyk dotyczących budowy ekosystemu wspierania innowacyjnego biznesu. Podczas jej trwania zagraniczni i polscy preleganci, przedstawiciele świata nauki, samorządów oraz biznesu zaprezentują zagraniczne i polskie przykłady dzielnic innowacji powstałych jako efekt współpracy pomiędzy samorządami a jednostkami biznesowymi. Tematami ich dyskusji będą także sposoby tworzenia środowiska sprzyjającego innowacyjności, funkcjonowanie działów R&D oraz sposoby finansowania najlepszych rozwiązań w UE. Districts of innovation - spaces of future Districts of innovation are already the reality of many agglomerations in the European Union. Barcelona, Berlin and Copenhagen are places where over the years the projects have been consistently implemented, so that not only innovation throughout the whole regions increased, but the quality of life of residents significantly improved. On 12th of May 2015, in the Small Hall of the Warsaw University of Technology, there is held a conference dedicated mainly to Spaces of future - districts of innovation in Poland and across Europe. The event is organized by the Warsaw University of Technology and members of the Creative Mazovia- an initiative that connects key units of the Mazovia, i.e.: local government institutions, universities and entrepreneurships. The project is organized as a part of celebrations of the 100th anniversary of the Revival of this Warsaw university. The honorary patronage over the event was taken by the Marshal of the Mazovia, Mr. Adam Struzik, and the National Centre for Research and Development. The contents partner of the conference is the Mazovian Unit of EU Programmes Implementation. The conference entitled Spaces of future - districts of innovation in Poland and across Europe differs from similar initiatives since it will not only be a place where you can familiarize yourself with the latest trends for the creation of modern spaces, but this knowledge will be used to build unconventional solutions in Polish cities. The purpose of the conference is to exchange best practices concerning the creation of an ecosystem to support innovative business. During the conference, both Polish and foreign speakers, representatives of the scientific community, governments and business will present examples of foreign and Polish districts of innovation, created as a result of cooperation between local governments and business units. The subjects of their discussion will also be the ways to create an environment being conducive to innovation, operation of R&D departments and financing methods for best practices in the EU.

9 - Mazowsze dysponuje najlepszą infrastrukturę badawczą w Polsce, ale często niewykorzystaną w zakresie wdrażania rozwiązań biznesowych. Odczuwalny jest zwłaszcza brak infrastruktury, która zapewniałaby transfer technologii oraz stymulowała powstawanie innowacyjnych projektów i tą swoistą lukę innowacji ma szansę wypełnić projekt Kreatywnego Mazowsza mówi Łukasz Sztern, Chief Innovation Officer w Kreatywnym Mazowszu. Dzięki budowie przestrzeni kreatywnych mamy szansę dogonić czołówkę UE w zakresie innowacji dodaje. W programie konferencji znalazły się takie panele jak: Przestrzeń dla rozwoju - rozwój dla przestrzeni: czym jest innowacyjność i jakie elementy tworzą ją współcześnie? Nowoczesne dzielnice biznesowo - naukowe w Polsce i w Europie: dzień z życia dzielnicy kreatywnej Droga do sukcesu: innowacyjne ośrodki przewagi konkurencyjnej w Europie i w Polsce oraz ich recepty na gospodarcze zwycięstwo Wiele miejsca w zaplanowanym programie zajmą również kwestie związane z innowacyjnością w świecie biznesu oraz systemem finansowania innowacji do 2020 roku. - The Mazovia has the best research infrastructure in Poland, but often not utilized in regard to the implementation of business solutions. One can especially notice the lack of infrastructure, which would provide technology transfer and simulate the emergence of innovative projects, and this kind of innovation gap can be filled by the project of Creative Mazovia - says Lukasz Sztern, Chief Innovation Officer at Creative Mazovia With the establishment of creative spaces, we have a chance to catch up with leading EU in the area of innovation he adds. The conference program included such panels as Space for development - development for space: what is innovation and what elements make it today? Modern business and scientific districts in Poland and Europe: a day in the life of a creative district The way to success: innovative competitive advantage in Europe and Poland and their economic recipes for economic victory The program is largely dedicated to issues related to innovation in the world of business and the innovation financing system by

10 Kreatywne Mazowsze w liczbach Creative Mazovia in figures 18 sygnatariuszy Manifestu Kreatywne Mazowsze signatories of Creative Mazovia Manifesto 28,7% uśredniona liczba punktów zdobyta przez Mazowsze w rankingu regionów pod względem innowacyjności w Europie w 2014 r. (wg Regional Innovation Scoreboard) average number of points scored by Mazovia in the ranking of regions in terms of innovation in Europe in (according to the Regional Innovation Scoreboard) 50 miejsce Mazowsza w rankingu regionów w Europie pod wzgledem innowacyjności - cel inicjatywy Kreatywne Mazowsze position of Mazovia in the ranking of regions in Europe in terms of innovation - the aim of the initiative Creative Mazovia 141 obecne miejsce Mazowsza w rankingu regionów pod względem innowacyjności w Europie w 2014 r. (wg Regional Innovation Scoreboard) current position of Mazovia in the ranking of regions in terms of innovation in Europe in 2014 (according to the Regional Innovation Scoreboard) 1669 dni od dnia Konferencji do 1 stycznia 2020 r. days from Conference to 1 st of January 2020

11 Warto wiedzieć Important to know

12 Celem projektu Kreatywne Mazowsze jest stworzenie płaszczyzny współpracy łączącej przedstawicieli i ekspertów z różnych środowisk: nauki, biznesu, władz lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, dającej pole do wspólnego dialogu i kreowania innowacji w zakresie kluczowych wyzwań dla rozwoju regionu. Celem działań sympatyków projektu jest, by Mazowsze w 2020 r. znalazło się wśród 50 najbardziej innowacyjnych regionów Europy. Według specjalistów rozwijające się miasta to te, które inwestują w nowoczesne technologie, które sprawiają, że miasta są bardziej zrównoważone, efektywne i przyjemne dla życia jego mieszkańców, oraz gdzie biznes ma stworzone warunki do rozwoju innowacji. Organizatorzy konferencji wierzą, że rozwiązania, które z powodzeniem implementowane są w najbardziej innowacyjnych regionach Europy, min. przestrzenie innowacji, mogą być wykorzystane również w Polsce. - Stworzenie inteligentnego miasta, otwartego na innowacje to proces, który można przeprowadzić wyłącznie dzięki kooperacji firm i instytucji samorządowych, a dzięki stworzeniu warunków do powstania jak największej liczby kreatywnych przestrzeni, dzielnic, czy miasteczek nasze regiony mogą szybko dogonić najbardziej innowacyjne ośrodki w Unii Europejskiej podsumowuje Łukasz Sztern, CIO Kreatywnego Mazowsza. The aim of the Creative Mazovia Project is to create a ground for cooperation, linking the representatives and experts from all walks of life i.e. science, business, local authorities - governments, non-governmental organizations, providing a scope for joint dialogue and creation of innovations in the field of key challenges for the development of the region. The aim of activities taken by the supporters of the project is that in 2020 the Mazovia was among the 50 most innovative regions in Europe. According to the experts, developing cities are ones that invest in modern technologies, making the cities more sustainable, efficient and pleasant to the life of their inhabitants, and where the business has conditions for the development of innovations. The conference organizers believe that the solutions being successfully implemented in the most innovative regions of Europe, among others: spaces of innovation, can be used also in Poland. - Creation of an intelligent city, open to innovations, is a process that can be carried out only through the cooperation of companies and government institutions, and by creating conditions for the emergence of as many creative spaces, districts or towns as possible, our regions can quickly catch up with the most innovative centers in the European Union summarizes Lukasz Sztern, CIO of the Creative Mazovia. Firmy Companies Nauka Science Samorząd Local government 3. sektor 3rd sector Inteligentna infrastruktura Intelligent infrastructure Gospodarcze programy sektorowe Economic sector programs Innowacje społeczne Social innovations Mazowsze wśród pierwszych 50 Regionów Europy Mazowsze among Top 50 Regions of Europe 12 konsorcjum Kreatywne Mazowsze Creative Mazovia consortium koordynacja, animowanie i realizacja projektów rozwojowych coordination, animation and implementation of development projects wspólny efekt realizacji różnych celów rozwojowych a joint outcome of various development objectives performance

13 Podczas V Forum Rozwoju Mazowsza podpisany został Manifest, który jest dokumentem wyrażającym chęć współpracy i tworzenia platformy współpracy pomiędzy światem nauki, biznesu oraz jednostkami samorządowymi. During 5th Mazovia Development Forum the Manifesto was signed - a document expressing willingness to create a cooperation platform between science, business and local governments. Od lewej (from the left side): Łukasz Madej - President of ProDevelopment, Mariusz Malinowski - representative of Gmina Grodzisk Mazowiecki, Wojciech Gackowski - Vice President of Willson & Brown, dr Mariusz Figurski - Vice Rector of Wojskowa Akademia Techniczna, dr Rafał Cieślak - Managing Director of Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, Piotr Popik - Board Member of Agencja Rozwoju Mazowsza, Adam Struzik - Marshal of Mazovia Province, Magdalena Jackowska-Rejman - Board Member of Innovatika, Tomasz Rudolf - President of Innovatika, Mariusz Frankowski - Director of Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, prof. Marek Bryx Prorektor ds. Zarządzania Szkoła Główna Handlowa, Artur Banach - President of Netsprint, prof. Stanisław Wincenciak - Vice Rector of Politechnika Warszawska, Tomasz Tarczyński - President of Radomskie Centrum Innowacji i Technologii, Cweti Czyżycka - Vice President of Fundacja Centrum Innowacji FIRE, Paweł Nowicki - President of BTM Innovations Mazowiecki Klaster BioTechMed 13

14 14 Sygnatariusze Kreatywnego Mazowsza Creative Mazovia signatories

15 Manifest Programowy Warszawa, 4 listopada 2014 Creative Mazovia Manifesto Warszawa, 4 th of November 2014 Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i wiedzy jesteśmy głęboko przekonani, iż stoimy w obliczu wyzwań, jakie dotyczą gospodarek rozwiniętych na całym świecie. Dostrzegamy konieczność nadania naszemu regionowi nowego impulsu rozwojowego. Będzie on budowany na fundamencie tworzonym przez naukę i biznes, realizując tym samym wizję, jaka została zawarta w programie rozwoju społeczno gospodarczego Unii Europejskiej (UE) - Strategia Europa 2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Doświadczenia innych państw i regionów przekonują, że odpowiednio rozwijana wiedza i innowacyjność pozwalają uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną, dlatego podejmujemy się: Basing up the expertise and know-how we have gained by far, we are truly convinced that we are about to face up challenges that occur to developed economies worldwide. We have identified the need to provide our region with a new development stimulation. It will be grounded on a foundation made of science and business. Therefore, it will implement the vision that has been comprised in the social and economic development program of the European Uniona (EU) Strategy Europe 2020 and Development Strategy for Mazowieckie Province until Basing on experience of other states and regions, we do believe that a properly expanded knowledge and innovativeness contribute to a permanent competitive advantage Dołożenia wszelkich starań, by innowacyjność stała się realną, and that is why we shall undertake the following: wiodącą cechą Mazowsza. Naszym celem jest awans Mazowsza do grona 50 najbardziej innowacyjnych regionów Unii Europejskiej do roku Use best endeavors to turn innovativeness into a leading trait of Mazowsze. Our objective is to be promoted to the group including top 50 of EU innovative regions until Podjęcia otwartej współpracy w celu stworzenia środowiska popierającego rozwój przedsiębiorczości, wzrost gospodarki inteligentnych specjalizacji oraz skutecznej komercjalizacji ambitnych prac badawczorozwojowych. Commence an open cooperation in order to establish the environment supporting development of entrepreneurial activities, growth of the economy of intelligent specializations and efficient Podjęcia działań na rzecz wypracowania skutecznego modelu commercialization of ambitious R&D achievements. współpracy między nauką, biznesem oraz instytucjami państwowymi tak, aby doprowadzić do stworzenia efektywnej struktury prawnej umożliwiającej realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Carry out actions aimed at effective collaboration model between the science, business and state institutions, so to set up an effective legal structure allowing for implementation of joint R&D Budowy wzajemnej synergii inicjatyw projects. i projektów umożliwiającej efektywne pozyskiwanie finansowania dla poszczególnych działań. Build up a mutual synergy of initiatives and projects, enabling to raise funds in an efficient manner, so to finance particular Wypracowania narzędzi do realnego wspierania działań na rzecz operations. polityki zrównoważonego rozwoju i świadomości ekologicznej. Develop tools for real enhancement of actions dedicated to the Działań na rzecz rozwoju innowacji społecznych, tworzenia sustainable development policy and ecological awareness. multikulturowego środowiska, stymulowania kreatywności i Conduct operations contributing to expansion of social przedsiębiorczości lokalnego społeczeństwa. innovations, creation of multicultural society, stimulation of creativity and entrepreneurship of the local communities. 15

16 ŚWIAT BIZNESU Działy R&D polskich i zagranicznych korporacji, startupy oraz instytucje otoczenia biznesu. BUSINESS WORLD R&D departments of Polish and international corporations, startups and business environment institutions NAUKA Ośrodki naukowe, badawcze i uniwersyteckie SCIENCE Academic, research and university centers JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE Instytucje samorządowe na poziomie gmin, powiatów i województw DOŁĄCZ DO INNOWACYJNEGO PROJEKTU Celem projektu jest stworzenie płaszczyzny współpracy łączącej przedstawicieli i ekspertów z różnych środowisk: nauki, biznesu, władz lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych. Formuje ona pole do wspólnego dialogu i kreowania innowacji w zakresie kluczowych wyzwań dla rozwoju regionu. Zapoznaj się z inicjatywą Kreatywne Mazowsze Zobacz, jak w praktyce może wyglądać współpraca pomiędzy światem nauki, biznesu i instytucjami samorządowymi LOCAL AUTHORITIES Local institutions operating at the level of communes, counties and provinces JOIN THE INNOVATIVE PROJECT The goal of this project is to establish a common ground linking representatives and experts of various environments: science, business, local authorities local governments, non-governmental organizations. It generates an area for a joint dialogue and creation of innovations in the field of key challenges for the region s development. Learn on the Kreatywne Mazowsze initiative See how the cooperation between the world of science, business and local authorities may look like in practice

17 Czym jest Kreatywne Mazowsze? Celem projektu jest stworzenie płaszczyzny współpracy łączącej przedstawicieli i ekspertów z różnych środowisk: nauki, biznesu, władz lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, dającej pole do wspólnego dialogu i kreowania innowacji w zakresie kluczowych wyzwań dla rozwoju regionu. Chcemy by innowacyjność stała się rzeczywistą, wiodącą cechą Mazowsza, pozwalającą konkurować z najbardziej innowacyjnymi regionami Europy w Niemczech, Danii, Szwecji i Finlandii. Chcemy by w 2020 r., Mazowsze znalazło się wśród 50 najbardziej innowacyjnych regionów Europy. Jakie obszary współpracy są kluczowe? W wyniku licznych spotkań, konsultacji i ustaleń pomiędzy współinicjatorami Kreatywnego Mazowsza powstały założenia do dalszych prac merytorycznych i współpracy podmiotów z różnych środowisk w kilku kluczowych, z perspektywy rozwoju innowacyjności regionu, obszarach. Chcielibyśmy, aby te założenia stały się punktem wyjścia i podstawą do współpracy, dialogu oraz wspólnego wypracowania efektywnych narzędzi dla wzrostu innowacyjności myśli, gospodarki oraz dynamicznego rozwoju Mazowsza jako regionu istotnego dla budowania siły ekonomicznej Polski. What is Kreatywne Mazowsze? The goal of this project is to establish a common ground linking representatives and experts of various environments: science, business, local authorities local governments, non-governmental organizations, providing an area for a joint dialogue and creation of innovations in the field of key challenges for the region s development. We intend to turn the innovation into reality, a leading feature of Mazowsze Province, allowing for competition with the most innovative regions of Europe, in Germany, Denmark, Sweden and Finland. We would like that in 2020 Mazowsze will have been amongst 50 top innovative regions of Europe. What common grounds are considered crucial? A large number of meetings, consultations, and arrangements made between the founders of Kreatywne Mazowsze resulted in assumptions for further professional works and cooperation of the entities coming from various environments, in a couple of fundamental areas, in terms of region innovation development. We would like this brief become a starting point and basis for collaboration, dialogue and common grounds for efficient tools for innovation growth in the field of thoughts, economy and a dynamic development of Mazowsze, as a region that considerably contributes to strengthening of the Polish economy. 17

18 Efektywne łączenie infrastruktury i usług dla rozwoju i transferu technologii Rola laboratoriów w ekosystemie innowacji; efektywny transfer innowacji w jaki sposób zamienić idee w sukces rynkowy? Budowa synergii najemców i zarządzanie ryzykiem w doborze partnerów w projekcie. Skuteczne budowanie klastrów Metoda tworzenia modelowych klastrów. Źródła finansowania klastrów w nowej perspektywie finansowej. Budowa powiązań pomiędzy firmami dla rozwoju regionalnego. Produktywne współdziałanie startupów i korporacji Technology scounting jako odpowiedź na problemy technologiczne korporacji. Startupy jako inspiracja dla działania korporacji. Nauka jako źródło wzrostu Modele komercjalizacji własności intelektualnej. Współpraca nauki z biznesem jako sposób na odmienienie współczesnej dydaktyki. Metoda budowania strategii przewagi polskiej gospodarki. Inwestycyjne podejście w zarządzaniu R&D Działanie polskich działów R&D w stosunku do R&D w innych krajach Europy. Rola spójnej strategia R&D i core businessu w budowaniu przewagi rynkowej. R&D oparte o najwyższe technologie. Aktywizująca rola samorządu Regionalna strategia innowacji. Koncentracja na branżach wiodących; zintegrowanie polityki inwestycyjnej z polityką przestrzenną. Model współpracy biznesu, nauki i samorządu jak opracować efektywną strukturę prawną wspólnych projektów? Zrównoważony rozwój w oparciu o eko innowacje i innowacje społeczne Ekologiczne rozwiązania a efektywność ekonomiczna. Stosowanie najnowszych rozwiązań ekologicznych w procesach inwestycyjnych. Metody budowania multikulturowego środowiska dla rozwoju regionu. Komercyjne wzornictwo i design thinking Design to nie sama obudowa miejsce designu w nowoczesnym świecie. Jak słuchać rynku, aby zaprojektować sukces rynkowy produktu rola design thinking w procesie kreacji produktów i usług. Jak to się robi: jakich projektantów i specjalistów od marketingu wybrać? jaką wybrać technologię? jak odpowiednio wykonać i przetestować prototyp? jak odnieść sukces rynkowy? An efficient merging of the infrastructure and services aimed at development and transfer of technology The role of labs in the innovation ecosystem; an effective innovation transfer how to convert ideas into the market success? Building the synergy of tenants and managing the risk in selection of project partners. An efficient establishing of clusters The method to create model clusters. Funding sources for clusters in the new financial perspective. Building relations between the companies provided for the regional development. Productive interaction of startups and corporations Technology scounting as a response to technological problems of corporations. Startups as an inspiration for corporate operations. Science as a source of growth Commercialization models of the intellectual property. Cooperation of the science and business as a solution for restoration of modern didactics. A method of building up a competitive advantage strategy for the Polish economy. Investment-oriented approach in R&D management Operation of Polish R&D department versus operations of R&D in other European states. The role of a coherent R&D strategy and core business in creation of a market advantage. R&D based on advanced technologies. A stimulating role of local governments A regional innovation strategy. Focusing on the leading industries; integration of the investment policy and the land development policy. The model involving cooperation of business, science and local authorities how to draw up an efficient legal structure for joint projects? Sustainable development based on eco-innovations and social innovations Eco solutions against economic efficiency. Applying state-of-the-art eco solutions in the investment processes. Methods to create a multicultural environment aimed at region s development. Commercial design and design thinking Design is not only about the packaging the place of design in a contemporary world. How to listen to the market in order to make the product be successful on the market the role of design thinking in the process of product and service creation. How does it work: what designer and marketing specialist to pick? what technology should be chosen? how to make properly and test the prototype? how to be successful on the market? W jakich obszarach chcemy koncentrować prace merytoryczne? What areas do we focus on in our professional works?

19 Partnerzy inicjatywy Kreatywne Mazowsze to przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz jednostek samorządowych. Podpisując manifest programowy, zdecydowali się oni podjąć współpracę, aby osiągnąć wspólne cele oraz przyczynić się do rozwoju Mazowsza. Każdy z partnerów wnosi do inicjatywy unikalne wartości i zasoby, tworząc tym samym nową jakość i budując innowacyjną przyszłość województwa mazowieckiego. Partners of Kreatywne Mazowsze intiative recruit from the world of science, business and local authorities. Upon signature of the manifesto, they decided to start a cooperation in order to achieve common objectives and contribute to development of Mazowsze. Each partner introduces unique values and resources to the initiative and therefore they bring new quality and build up an innovative future of Mazowieckie Province. Regiony pod względem poziomu innowacyjności Regions according to their innovation development źródło/source: Regional Innovation Scoreboard

20 Podejmujemy działania organizacyjne w celu utworzenia Mazowieckiego Konsorcjum Kreatywne Mazowsze Realizacja celu rozwojowego dla województwa wymaga różnego rodzaju zaangażowania. Swoją rolę w tym procesie mają do odegrania zarówno administracja na poziomie regionu jak i lokalne samorządy. Wsparcie w tym dążeniu będą z pewnością działania podejmowane przez uczelnie wyższe i przedsiębiorców. Aby zapewnić możliwie zrównoważony wzrost całego potrzebne jest podjęcie działań na wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego. Biorąc to wszystko pod uwagę sygnatariusze Manifestu Kreatywne Mazowsze postanowili zsynchronizować swoje działania poprzez zawarcie konsorcjum dążącego do realizacji celów postawionych w 2014 r. W tym celu sygnatariusze Manifestu Programowego wytypowali najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa działające i rozwijające się na Mazowszu, szkoły wyższe oraz organizacje wspierające innowacyjność, które zostały zaproszone do podpisania przygotowanej umowy konsorcjum. We have taken steps in order to establish the Mazowieckie Consortium Kreatywne Mazowsze The implementation of the development objective for the Voivodship requires all kinds of involvement. Both administration, at the regional level, and the local governments are to contribute to this process. Universities and entrepreneurs will also certainly make every effort to reach the target. In order to provide the sustainable growth of the entire venture, it is necessary to carry out actions in numerous areas of the economic and social life. Therefore, the signatories of the Kreatywne Mazowsze Manifesto have decided to synchronize their operations through establishing of the consortium striving for achievement of objectives formulated back in 2014 The signatories of Program Manifesto have identified the most innovative enterprises running their business operations and developing within the Mazowsze Region, universities and organizations supporting innovativeness, that have been invited to sign the consortium agreement. 20 Punktem wyjścia działania konsorcjum będzie stworzenie grup roboczych,w oparciu o zidentyfikowane inteligentne specjalizacje Mazowsza. Zadaniem grup roboczych będzie zbudowanie planu działania, który pozwoli na realizację celów rozwojowych na poziomie firm, branż i całego regionu. The starting point for the consortium will be setting up working groups, basing on identified, intelligent specializations of the Mazowsze Region. The task to be completed by working groups will be drawing up of a plan, that will enable to implement the development goals within the companies, industries and the entire region. Inteligentne specjalizacje Intelligent specializations Bezpieczna żywność Safe food Inteligentne systemy zarządzania Intelligent management systems Nowoczesne usługi dla biznesu Cutting edge services dedicated to business Wysoka jakość życia High quality life Grupy robocze Working groups Identyfikacja celów Identifying objectives Podejmowanie działań Taking up actions Osiągnięcie zamierzeń Reaching targets

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Konferencja Regional Creative Network, czyli jak zbudować sieć wsparcia dla przemysłów kreatywnych w regionie Morza Bałtyckiego Warszawa, 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Współpraca uczelni i parków na wybranych przykładach brytyjskich

Współpraca uczelni i parków na wybranych przykładach brytyjskich Współpraca uczelni i parków na wybranych przykładach brytyjskich Dawid Szarański 8 kwietnia 2014 Agenda 1. Rola brytyjskich uczelni na przestrzeni lat 2. Parki naukowo-technologiczne pośrednikiem pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim

Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim Idea działania BIZNES NAUKA ADMINISTRACJA Eltzkowitz & Leyesdorff 1995 Warszawska Przestrzeń Technologiczna integracja inicjatyw, projektów i działań na

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER Support and advocacy for Industry Beata Staszków President of the Board & CEO About us The Employers Organization of Polish Copper (Związek Pracodawców Polska Miedź)

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

VIII Polish Outsourcing Forum Indie 2013 Poland - Your next move Roadshow Polska wraz z Indo Polish Chamber of Commerce & Industry we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Ambasadą Indii w Polsce oraz

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

EmpInno. S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions. Małgorzata Gałczyńska. Lublin, 27 czerwca 2016 r.

EmpInno. S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions. Małgorzata Gałczyńska. Lublin, 27 czerwca 2016 r. EmpInno S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions Małgorzata Gałczyńska Lublin, 27 czerwca 2016 r. Informacje ogólne Oś priorytetowa 1: Potencjał dla Innowacji Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego 1.ABM Space Education 2.Antmicro 3.Astri Polska 4.Astronika 5.Centrum Badań Kosmicznych 6.CLOUDFERRO 7.Creotech Instruments 8.Elproma

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY PARTNERZY KONFERENCJI Stowarzyszenie Project Management Polska Reprezentuje Polskę w International Project Management Association. Jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

GROW - Bridging Business and Science

GROW - Bridging Business and Science GROW - Bridging INTERREG IIIC Agnieszka Sito Kierownik CITTRU Partnerzy projektu: University of Surrey Research and Enterpreneurship Services, Guildford, UK (lider projektu) CITTRU, Kraków Universidad

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU Agencja Rozwoju Przemysłu SA Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU CEBBIS OFFER FOR ENTERPRENEURS AND BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS Zygmunt Wons

Bardziej szczegółowo

The historical influences Poland-Turkey

The historical influences Poland-Turkey The historical influences Poland-Turkey XIX-XX century W czasie zaborów Turcja często postrzegana była jako kraj sprzyjający sprawie polskiej i potencjalny sojusznik. Turcja nigdy nie uznała rozbiorów

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co financed by the ERDF Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu Konsultacje publiczne Warszawa, 29 maja 2012 Magdalena Wątorska-Dec,

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Platforma IUSER. 2 lata działalności. Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej. 2 października 2014

Platforma IUSER. 2 lata działalności. Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej. 2 października 2014 Platforma IUSER Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej 2 lata działalności 2 października 2014 prof. Józef Modelski, Politechnika Warszawska USTANOWIENIE PLATFORMY 10 października 2012

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Local innovation systems in Poland - is it possible?

Local innovation systems in Poland - is it possible? Wojciech Dziemianowicz Klaudia Peszat Local innovation systems in Poland - is it possible? University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies Between NS and LS 1. Characteristics of the national

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo