Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie"

Transkrypt

1 Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika Warszawska / Warsaw University of Technology

2

3 Organizatorzy / Organizers Patronat honorowy / Honorary patronage Marszałek Województwa Mazowieckiego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Partner merytoryczny / Content partner Patroni medialni / Media partners

4 Kreatywne Mazowsze ul. Domaniewska Warszawa tel:

5 Nasza konferencja jest poświęcona zapewnieniu wsparcia dla władz, środowisk akademickich oraz liderów biznesu w zakresie działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych, które umożliwią transformację gospodarczą Mazowsza. To wydarzenie jest pierwszą w Polsce próbą zebrania nastawionych na innowację decydentów politycznych, a także grupy światowej klasy prelegentów, zamierzających podjąć dyskusję na temat kluczowych trendów w tworzeniu kreatywnych dzielnic. Projekt Kreatywne Mazowsze budujemy w oparciu o partnerstwo z polskimi i europejskimi liderami. Korzystając z okazji, jaką daje konferencja, zapraszamy również Państwa do wzięcia w niej udziału w działaniach tej inicjatywy. Our conference is dedicated to help local authorities, academics and business leaders lead innovation solutions, which enable transform Mazovian economy. This event is first gathering of innovation policymakers in Poland and features a world class lineup of speakers discussing the key trends in making creative districts. We are developing project Creative Mazovia in partnership with Polish and European leaders. As we look forward to our conference, we invite you too to join us in this initiative.

6 Program Konferencji Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i Europie Rejestracja uczestników, powitalna kawa Otwarcie konferencji Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Mariusz Frankowski, p.o Dyrektora, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych; Łukasz Madej, Koordynator Projektu Kreatywne Mazowsze Prezentacja: Przestrzeń dla rozwoju - rozwój dla przestrzeni: czym jest innowacyjność i jakie elementy tworzą ją współcześnie? Prof. Christoph Mandl, Universität Wien Prezentacje: Nowoczesne dzielnice biznesowo - naukowe w Polsce i w Europie: dzień z życia dzielnicy kreatywnej Floris de Gelder, Director, Utrecht Science Park; Patrick Horsley, Managing Director, Cambridge Visits; Sascha Brinkhoff, Business Development Manager, Adlershof Technology Park Panel dyskusyjny: Nowoczesne dzielnice biznesowo - naukowe w Polsce i w Europie: dzień z życia dzielnicy kreatywnej Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Floris de Gelder, Director, Utrecht Science Park; Patrick Horsley, Managing Director, Cambridge Visits; Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozowju Gospodraczeo, Miasto Stołeczne Warszawa, Agata Miętek, Główny Specjalista w Departamencie konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Moderator: Luk Palmen, Prezes, InnoCo Lunch Prezentacja: Fenomen Cambridge Walter Herriot, Former Director of the St.Johns Innovation Centre, Cambridge Science Park Panel dyskusyjny: Droga do sukcesu: ośrodki przewagi konkurencyjnej w Europie i w Polsce oraz ich recepty na gospodarczy sukces Walter Herriot, Former Director of the St.Johns Innovation Centre, Cambridge Science Park; Tomasz Tarczyński, Prezes, Radomskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii; Maria Batycka-Wąsik, Wójt, Gmina Lesznowola; Prof. Tomasz Skotnicki, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych i programowych, CEZAMAT; Marcin Nowak, Dyrektor Zarządzający Infrastructure Services Capgemini Polska; Sascha Brinkhoff, Business Development Manager, Adlershof Technology Park Moderator: Wiktor Doktór, Prezes, Pro Progressio Panel dyskusyjny: Innowacyjność w świecie biznesu: działalność badawczo rozwojowa i jej znaczenie dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw Andrzej Dulka, Prezes, Alcatel Lucent; Krzysztof Kozłowski, Dyrektor Badań i Rozwoju Sieci i Platform Usługowych, Orange Polska; Ireneusz Miski, Prezes Zarządu, Tieto Poland; Piotr Biniewicz, Global Business Intelligence Platforms Operations Manager, Procter & Gamble; Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych; Paweł Szczerkowski, Dyrektor Generalny, Ericpol Modertator: Wiktor Doktór, Prezes, Pro Progressio Panel dyskusyjny: Wsparcie innowacyjnych projektów: formy i modele wsparcia merytorycznego oraz finansowego Mariusz Frankowski, p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych; Anna Rogowska, p.o Zastępcy Kanclerza ds. Rozwoju, Politechnika Warszawska; Jarosław Pichla, Wicedyrektor Departamentu Projektów Własnych, Agencja Rozwoju Przemysłu Moderator: Igor Sokołowski, TVP Info Koktajl

7 Conference Agenda Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe Registration of guests, coffee break Conference opening Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Mariusz Frankowski, p.o Dyrektora, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych; Łukasz Madej, Koordynator Projektu Kreatywne Mazowsze Presentation: Space for development development for space: what does innovativeness mean and what elements does it consist of these days? Prof. Christoph Mandl, Universität Wien Presentations: Cutting edge business and scientific districts in Poland and across Europe: a one-day insight into a life of a creative district Floris de Gelder, Director, Utrecht Science Park; Patrick Horsley, Managing Director, Cambridge Visits; Sascha Brinkhoff, Business Development Manager, Adlershof Technology Park Discussion panel: Cutting edge business and scientific districts in Poland and across Europe: a one-day insight into a life of a creative district Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Floris de Gelder, Director, Utrecht Science Park; Patrick Horsley, Managing Director, Cambridge Visits; Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozowju Gospodraczeo, Miasto Stołeczne Warszawa, Agata Miętek, Główny Specjalista w Departamencie konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Moderator: Luk Palmen, Prezes, InnoCo Lunch Presentation: Cambridge Phenomen Walter Herriot, Former Director of the St.Johns Innovation Centre, Cambridge Science Park Discussion panel: Road to success: centers of competitive advantage in Europe and in Poland, and their advices for an economic success Walter Herriot, Former Director of the St.Johns Innovation Centre, Cambridge Science Park; Tomasz Tarczyński, Prezes, Radomskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii; Maria Batycka-Wąsik, Wójt, Gmina Lesznowola; Prof. Tomasz Skotnicki, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych i programowych, CEZAMAT; Marcin Nowak, Dyrektor Zarządzający Infrastructure Services Capgemini Polska; Sascha Brinkhoff, Business Development Manager, Adlershof Technology Park Moderator: Wiktor Doktór, Prezes, Pro Progressio Discussion panel: Innovativeness in the business world: R&D activities and their impact on small, medium and large enterprises Andrzej Dulka, Prezes, Alcatel Lucent; Krzysztof Kozłowski, Dyrektor Badań i Rozwoju Sieci i Platform Usługowych, Orange Polska; Ireneusz Miski, Prezes Zarządu, Tieto Poland; Piotr Biniewicz, Global Business Intelligence Platforms Operations Manager, Procter & Gamble; Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych; Paweł Szczerkowski, Dyrektor Generalny, Ericpol Modertator: Wiktor Doktór, Prezes, Pro Progressio Discussion panel: Support for innovative projects: forms and models of professional and financial support Mariusz Frankowski, p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych; Anna Rogowska, p.o Zastępcy Kanclerza ds. Rozwoju, Politechnika Warszawska; Jarosław Pichla, Wicedyrektor Departamentu Projektów Własnych, Agencja Rozwoju Przemysłu Moderator: Igor Sokołowski, TVP Info Cocktail

8 8 Dzielnice innowacji - przestrzenie przyszłości Dzielnice innowacji to już rzeczywistość wielu aglomeracji w Unii Europejskiej. Barcelona, Berlin czy Kopenhaga to miejsca, gdzie konsekwentnie od lat realizowane są projekty, dzięki którym nie tylko zwiększono innowacyjność całych regionów, ale również w znaczący sposób poprawiono jakość życia mieszkańców. 12 maja 2015 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbywa się konferencja, której tematem przewodnim są Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie. Organizatorami wydarzenia są Politechnika Warszawska oraz członkowie Kreatywnego Mazowsza inicjatywy łączącej kluczowe podmioty z Mazowsza: instytucje samorządowe, uniwersytety oraz przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji tej warszawskiej uczelni wyższej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Partnerem merytorycznym konferencji jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Środków Unijnych. Konferencję Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie odróżnia od podobnych inicjatyw to, że nie tylko będzie ona miejscem, gdzie można się zapoznać z najnowszymi trendami dotyczącymi kreowania nowoczesnych przestrzeni, ale wiedza ta zostanie wykorzystana do budowy niekonwencjonalnych rozwiązań w polskich miastach. Celem konferencji jest wymiana najlepszych praktyk dotyczących budowy ekosystemu wspierania innowacyjnego biznesu. Podczas jej trwania zagraniczni i polscy preleganci, przedstawiciele świata nauki, samorządów oraz biznesu zaprezentują zagraniczne i polskie przykłady dzielnic innowacji powstałych jako efekt współpracy pomiędzy samorządami a jednostkami biznesowymi. Tematami ich dyskusji będą także sposoby tworzenia środowiska sprzyjającego innowacyjności, funkcjonowanie działów R&D oraz sposoby finansowania najlepszych rozwiązań w UE. Districts of innovation - spaces of future Districts of innovation are already the reality of many agglomerations in the European Union. Barcelona, Berlin and Copenhagen are places where over the years the projects have been consistently implemented, so that not only innovation throughout the whole regions increased, but the quality of life of residents significantly improved. On 12th of May 2015, in the Small Hall of the Warsaw University of Technology, there is held a conference dedicated mainly to Spaces of future - districts of innovation in Poland and across Europe. The event is organized by the Warsaw University of Technology and members of the Creative Mazovia- an initiative that connects key units of the Mazovia, i.e.: local government institutions, universities and entrepreneurships. The project is organized as a part of celebrations of the 100th anniversary of the Revival of this Warsaw university. The honorary patronage over the event was taken by the Marshal of the Mazovia, Mr. Adam Struzik, and the National Centre for Research and Development. The contents partner of the conference is the Mazovian Unit of EU Programmes Implementation. The conference entitled Spaces of future - districts of innovation in Poland and across Europe differs from similar initiatives since it will not only be a place where you can familiarize yourself with the latest trends for the creation of modern spaces, but this knowledge will be used to build unconventional solutions in Polish cities. The purpose of the conference is to exchange best practices concerning the creation of an ecosystem to support innovative business. During the conference, both Polish and foreign speakers, representatives of the scientific community, governments and business will present examples of foreign and Polish districts of innovation, created as a result of cooperation between local governments and business units. The subjects of their discussion will also be the ways to create an environment being conducive to innovation, operation of R&D departments and financing methods for best practices in the EU.

9 - Mazowsze dysponuje najlepszą infrastrukturę badawczą w Polsce, ale często niewykorzystaną w zakresie wdrażania rozwiązań biznesowych. Odczuwalny jest zwłaszcza brak infrastruktury, która zapewniałaby transfer technologii oraz stymulowała powstawanie innowacyjnych projektów i tą swoistą lukę innowacji ma szansę wypełnić projekt Kreatywnego Mazowsza mówi Łukasz Sztern, Chief Innovation Officer w Kreatywnym Mazowszu. Dzięki budowie przestrzeni kreatywnych mamy szansę dogonić czołówkę UE w zakresie innowacji dodaje. W programie konferencji znalazły się takie panele jak: Przestrzeń dla rozwoju - rozwój dla przestrzeni: czym jest innowacyjność i jakie elementy tworzą ją współcześnie? Nowoczesne dzielnice biznesowo - naukowe w Polsce i w Europie: dzień z życia dzielnicy kreatywnej Droga do sukcesu: innowacyjne ośrodki przewagi konkurencyjnej w Europie i w Polsce oraz ich recepty na gospodarcze zwycięstwo Wiele miejsca w zaplanowanym programie zajmą również kwestie związane z innowacyjnością w świecie biznesu oraz systemem finansowania innowacji do 2020 roku. - The Mazovia has the best research infrastructure in Poland, but often not utilized in regard to the implementation of business solutions. One can especially notice the lack of infrastructure, which would provide technology transfer and simulate the emergence of innovative projects, and this kind of innovation gap can be filled by the project of Creative Mazovia - says Lukasz Sztern, Chief Innovation Officer at Creative Mazovia With the establishment of creative spaces, we have a chance to catch up with leading EU in the area of innovation he adds. The conference program included such panels as Space for development - development for space: what is innovation and what elements make it today? Modern business and scientific districts in Poland and Europe: a day in the life of a creative district The way to success: innovative competitive advantage in Europe and Poland and their economic recipes for economic victory The program is largely dedicated to issues related to innovation in the world of business and the innovation financing system by

10 Kreatywne Mazowsze w liczbach Creative Mazovia in figures 18 sygnatariuszy Manifestu Kreatywne Mazowsze signatories of Creative Mazovia Manifesto 28,7% uśredniona liczba punktów zdobyta przez Mazowsze w rankingu regionów pod względem innowacyjności w Europie w 2014 r. (wg Regional Innovation Scoreboard) average number of points scored by Mazovia in the ranking of regions in terms of innovation in Europe in (according to the Regional Innovation Scoreboard) 50 miejsce Mazowsza w rankingu regionów w Europie pod wzgledem innowacyjności - cel inicjatywy Kreatywne Mazowsze position of Mazovia in the ranking of regions in Europe in terms of innovation - the aim of the initiative Creative Mazovia 141 obecne miejsce Mazowsza w rankingu regionów pod względem innowacyjności w Europie w 2014 r. (wg Regional Innovation Scoreboard) current position of Mazovia in the ranking of regions in terms of innovation in Europe in 2014 (according to the Regional Innovation Scoreboard) 1669 dni od dnia Konferencji do 1 stycznia 2020 r. days from Conference to 1 st of January 2020

11 Warto wiedzieć Important to know

12 Celem projektu Kreatywne Mazowsze jest stworzenie płaszczyzny współpracy łączącej przedstawicieli i ekspertów z różnych środowisk: nauki, biznesu, władz lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, dającej pole do wspólnego dialogu i kreowania innowacji w zakresie kluczowych wyzwań dla rozwoju regionu. Celem działań sympatyków projektu jest, by Mazowsze w 2020 r. znalazło się wśród 50 najbardziej innowacyjnych regionów Europy. Według specjalistów rozwijające się miasta to te, które inwestują w nowoczesne technologie, które sprawiają, że miasta są bardziej zrównoważone, efektywne i przyjemne dla życia jego mieszkańców, oraz gdzie biznes ma stworzone warunki do rozwoju innowacji. Organizatorzy konferencji wierzą, że rozwiązania, które z powodzeniem implementowane są w najbardziej innowacyjnych regionach Europy, min. przestrzenie innowacji, mogą być wykorzystane również w Polsce. - Stworzenie inteligentnego miasta, otwartego na innowacje to proces, który można przeprowadzić wyłącznie dzięki kooperacji firm i instytucji samorządowych, a dzięki stworzeniu warunków do powstania jak największej liczby kreatywnych przestrzeni, dzielnic, czy miasteczek nasze regiony mogą szybko dogonić najbardziej innowacyjne ośrodki w Unii Europejskiej podsumowuje Łukasz Sztern, CIO Kreatywnego Mazowsza. The aim of the Creative Mazovia Project is to create a ground for cooperation, linking the representatives and experts from all walks of life i.e. science, business, local authorities - governments, non-governmental organizations, providing a scope for joint dialogue and creation of innovations in the field of key challenges for the development of the region. The aim of activities taken by the supporters of the project is that in 2020 the Mazovia was among the 50 most innovative regions in Europe. According to the experts, developing cities are ones that invest in modern technologies, making the cities more sustainable, efficient and pleasant to the life of their inhabitants, and where the business has conditions for the development of innovations. The conference organizers believe that the solutions being successfully implemented in the most innovative regions of Europe, among others: spaces of innovation, can be used also in Poland. - Creation of an intelligent city, open to innovations, is a process that can be carried out only through the cooperation of companies and government institutions, and by creating conditions for the emergence of as many creative spaces, districts or towns as possible, our regions can quickly catch up with the most innovative centers in the European Union summarizes Lukasz Sztern, CIO of the Creative Mazovia. Firmy Companies Nauka Science Samorząd Local government 3. sektor 3rd sector Inteligentna infrastruktura Intelligent infrastructure Gospodarcze programy sektorowe Economic sector programs Innowacje społeczne Social innovations Mazowsze wśród pierwszych 50 Regionów Europy Mazowsze among Top 50 Regions of Europe 12 konsorcjum Kreatywne Mazowsze Creative Mazovia consortium koordynacja, animowanie i realizacja projektów rozwojowych coordination, animation and implementation of development projects wspólny efekt realizacji różnych celów rozwojowych a joint outcome of various development objectives performance

13 Podczas V Forum Rozwoju Mazowsza podpisany został Manifest, który jest dokumentem wyrażającym chęć współpracy i tworzenia platformy współpracy pomiędzy światem nauki, biznesu oraz jednostkami samorządowymi. During 5th Mazovia Development Forum the Manifesto was signed - a document expressing willingness to create a cooperation platform between science, business and local governments. Od lewej (from the left side): Łukasz Madej - President of ProDevelopment, Mariusz Malinowski - representative of Gmina Grodzisk Mazowiecki, Wojciech Gackowski - Vice President of Willson & Brown, dr Mariusz Figurski - Vice Rector of Wojskowa Akademia Techniczna, dr Rafał Cieślak - Managing Director of Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, Piotr Popik - Board Member of Agencja Rozwoju Mazowsza, Adam Struzik - Marshal of Mazovia Province, Magdalena Jackowska-Rejman - Board Member of Innovatika, Tomasz Rudolf - President of Innovatika, Mariusz Frankowski - Director of Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, prof. Marek Bryx Prorektor ds. Zarządzania Szkoła Główna Handlowa, Artur Banach - President of Netsprint, prof. Stanisław Wincenciak - Vice Rector of Politechnika Warszawska, Tomasz Tarczyński - President of Radomskie Centrum Innowacji i Technologii, Cweti Czyżycka - Vice President of Fundacja Centrum Innowacji FIRE, Paweł Nowicki - President of BTM Innovations Mazowiecki Klaster BioTechMed 13

14 14 Sygnatariusze Kreatywnego Mazowsza Creative Mazovia signatories

15 Manifest Programowy Warszawa, 4 listopada 2014 Creative Mazovia Manifesto Warszawa, 4 th of November 2014 Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i wiedzy jesteśmy głęboko przekonani, iż stoimy w obliczu wyzwań, jakie dotyczą gospodarek rozwiniętych na całym świecie. Dostrzegamy konieczność nadania naszemu regionowi nowego impulsu rozwojowego. Będzie on budowany na fundamencie tworzonym przez naukę i biznes, realizując tym samym wizję, jaka została zawarta w programie rozwoju społeczno gospodarczego Unii Europejskiej (UE) - Strategia Europa 2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Doświadczenia innych państw i regionów przekonują, że odpowiednio rozwijana wiedza i innowacyjność pozwalają uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną, dlatego podejmujemy się: Basing up the expertise and know-how we have gained by far, we are truly convinced that we are about to face up challenges that occur to developed economies worldwide. We have identified the need to provide our region with a new development stimulation. It will be grounded on a foundation made of science and business. Therefore, it will implement the vision that has been comprised in the social and economic development program of the European Uniona (EU) Strategy Europe 2020 and Development Strategy for Mazowieckie Province until Basing on experience of other states and regions, we do believe that a properly expanded knowledge and innovativeness contribute to a permanent competitive advantage Dołożenia wszelkich starań, by innowacyjność stała się realną, and that is why we shall undertake the following: wiodącą cechą Mazowsza. Naszym celem jest awans Mazowsza do grona 50 najbardziej innowacyjnych regionów Unii Europejskiej do roku Use best endeavors to turn innovativeness into a leading trait of Mazowsze. Our objective is to be promoted to the group including top 50 of EU innovative regions until Podjęcia otwartej współpracy w celu stworzenia środowiska popierającego rozwój przedsiębiorczości, wzrost gospodarki inteligentnych specjalizacji oraz skutecznej komercjalizacji ambitnych prac badawczorozwojowych. Commence an open cooperation in order to establish the environment supporting development of entrepreneurial activities, growth of the economy of intelligent specializations and efficient Podjęcia działań na rzecz wypracowania skutecznego modelu commercialization of ambitious R&D achievements. współpracy między nauką, biznesem oraz instytucjami państwowymi tak, aby doprowadzić do stworzenia efektywnej struktury prawnej umożliwiającej realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Carry out actions aimed at effective collaboration model between the science, business and state institutions, so to set up an effective legal structure allowing for implementation of joint R&D Budowy wzajemnej synergii inicjatyw projects. i projektów umożliwiającej efektywne pozyskiwanie finansowania dla poszczególnych działań. Build up a mutual synergy of initiatives and projects, enabling to raise funds in an efficient manner, so to finance particular Wypracowania narzędzi do realnego wspierania działań na rzecz operations. polityki zrównoważonego rozwoju i świadomości ekologicznej. Develop tools for real enhancement of actions dedicated to the Działań na rzecz rozwoju innowacji społecznych, tworzenia sustainable development policy and ecological awareness. multikulturowego środowiska, stymulowania kreatywności i Conduct operations contributing to expansion of social przedsiębiorczości lokalnego społeczeństwa. innovations, creation of multicultural society, stimulation of creativity and entrepreneurship of the local communities. 15

16 ŚWIAT BIZNESU Działy R&D polskich i zagranicznych korporacji, startupy oraz instytucje otoczenia biznesu. BUSINESS WORLD R&D departments of Polish and international corporations, startups and business environment institutions NAUKA Ośrodki naukowe, badawcze i uniwersyteckie SCIENCE Academic, research and university centers JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE Instytucje samorządowe na poziomie gmin, powiatów i województw DOŁĄCZ DO INNOWACYJNEGO PROJEKTU Celem projektu jest stworzenie płaszczyzny współpracy łączącej przedstawicieli i ekspertów z różnych środowisk: nauki, biznesu, władz lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych. Formuje ona pole do wspólnego dialogu i kreowania innowacji w zakresie kluczowych wyzwań dla rozwoju regionu. Zapoznaj się z inicjatywą Kreatywne Mazowsze Zobacz, jak w praktyce może wyglądać współpraca pomiędzy światem nauki, biznesu i instytucjami samorządowymi LOCAL AUTHORITIES Local institutions operating at the level of communes, counties and provinces JOIN THE INNOVATIVE PROJECT The goal of this project is to establish a common ground linking representatives and experts of various environments: science, business, local authorities local governments, non-governmental organizations. It generates an area for a joint dialogue and creation of innovations in the field of key challenges for the region s development. Learn on the Kreatywne Mazowsze initiative See how the cooperation between the world of science, business and local authorities may look like in practice

17 Czym jest Kreatywne Mazowsze? Celem projektu jest stworzenie płaszczyzny współpracy łączącej przedstawicieli i ekspertów z różnych środowisk: nauki, biznesu, władz lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, dającej pole do wspólnego dialogu i kreowania innowacji w zakresie kluczowych wyzwań dla rozwoju regionu. Chcemy by innowacyjność stała się rzeczywistą, wiodącą cechą Mazowsza, pozwalającą konkurować z najbardziej innowacyjnymi regionami Europy w Niemczech, Danii, Szwecji i Finlandii. Chcemy by w 2020 r., Mazowsze znalazło się wśród 50 najbardziej innowacyjnych regionów Europy. Jakie obszary współpracy są kluczowe? W wyniku licznych spotkań, konsultacji i ustaleń pomiędzy współinicjatorami Kreatywnego Mazowsza powstały założenia do dalszych prac merytorycznych i współpracy podmiotów z różnych środowisk w kilku kluczowych, z perspektywy rozwoju innowacyjności regionu, obszarach. Chcielibyśmy, aby te założenia stały się punktem wyjścia i podstawą do współpracy, dialogu oraz wspólnego wypracowania efektywnych narzędzi dla wzrostu innowacyjności myśli, gospodarki oraz dynamicznego rozwoju Mazowsza jako regionu istotnego dla budowania siły ekonomicznej Polski. What is Kreatywne Mazowsze? The goal of this project is to establish a common ground linking representatives and experts of various environments: science, business, local authorities local governments, non-governmental organizations, providing an area for a joint dialogue and creation of innovations in the field of key challenges for the region s development. We intend to turn the innovation into reality, a leading feature of Mazowsze Province, allowing for competition with the most innovative regions of Europe, in Germany, Denmark, Sweden and Finland. We would like that in 2020 Mazowsze will have been amongst 50 top innovative regions of Europe. What common grounds are considered crucial? A large number of meetings, consultations, and arrangements made between the founders of Kreatywne Mazowsze resulted in assumptions for further professional works and cooperation of the entities coming from various environments, in a couple of fundamental areas, in terms of region innovation development. We would like this brief become a starting point and basis for collaboration, dialogue and common grounds for efficient tools for innovation growth in the field of thoughts, economy and a dynamic development of Mazowsze, as a region that considerably contributes to strengthening of the Polish economy. 17

18 Efektywne łączenie infrastruktury i usług dla rozwoju i transferu technologii Rola laboratoriów w ekosystemie innowacji; efektywny transfer innowacji w jaki sposób zamienić idee w sukces rynkowy? Budowa synergii najemców i zarządzanie ryzykiem w doborze partnerów w projekcie. Skuteczne budowanie klastrów Metoda tworzenia modelowych klastrów. Źródła finansowania klastrów w nowej perspektywie finansowej. Budowa powiązań pomiędzy firmami dla rozwoju regionalnego. Produktywne współdziałanie startupów i korporacji Technology scounting jako odpowiedź na problemy technologiczne korporacji. Startupy jako inspiracja dla działania korporacji. Nauka jako źródło wzrostu Modele komercjalizacji własności intelektualnej. Współpraca nauki z biznesem jako sposób na odmienienie współczesnej dydaktyki. Metoda budowania strategii przewagi polskiej gospodarki. Inwestycyjne podejście w zarządzaniu R&D Działanie polskich działów R&D w stosunku do R&D w innych krajach Europy. Rola spójnej strategia R&D i core businessu w budowaniu przewagi rynkowej. R&D oparte o najwyższe technologie. Aktywizująca rola samorządu Regionalna strategia innowacji. Koncentracja na branżach wiodących; zintegrowanie polityki inwestycyjnej z polityką przestrzenną. Model współpracy biznesu, nauki i samorządu jak opracować efektywną strukturę prawną wspólnych projektów? Zrównoważony rozwój w oparciu o eko innowacje i innowacje społeczne Ekologiczne rozwiązania a efektywność ekonomiczna. Stosowanie najnowszych rozwiązań ekologicznych w procesach inwestycyjnych. Metody budowania multikulturowego środowiska dla rozwoju regionu. Komercyjne wzornictwo i design thinking Design to nie sama obudowa miejsce designu w nowoczesnym świecie. Jak słuchać rynku, aby zaprojektować sukces rynkowy produktu rola design thinking w procesie kreacji produktów i usług. Jak to się robi: jakich projektantów i specjalistów od marketingu wybrać? jaką wybrać technologię? jak odpowiednio wykonać i przetestować prototyp? jak odnieść sukces rynkowy? An efficient merging of the infrastructure and services aimed at development and transfer of technology The role of labs in the innovation ecosystem; an effective innovation transfer how to convert ideas into the market success? Building the synergy of tenants and managing the risk in selection of project partners. An efficient establishing of clusters The method to create model clusters. Funding sources for clusters in the new financial perspective. Building relations between the companies provided for the regional development. Productive interaction of startups and corporations Technology scounting as a response to technological problems of corporations. Startups as an inspiration for corporate operations. Science as a source of growth Commercialization models of the intellectual property. Cooperation of the science and business as a solution for restoration of modern didactics. A method of building up a competitive advantage strategy for the Polish economy. Investment-oriented approach in R&D management Operation of Polish R&D department versus operations of R&D in other European states. The role of a coherent R&D strategy and core business in creation of a market advantage. R&D based on advanced technologies. A stimulating role of local governments A regional innovation strategy. Focusing on the leading industries; integration of the investment policy and the land development policy. The model involving cooperation of business, science and local authorities how to draw up an efficient legal structure for joint projects? Sustainable development based on eco-innovations and social innovations Eco solutions against economic efficiency. Applying state-of-the-art eco solutions in the investment processes. Methods to create a multicultural environment aimed at region s development. Commercial design and design thinking Design is not only about the packaging the place of design in a contemporary world. How to listen to the market in order to make the product be successful on the market the role of design thinking in the process of product and service creation. How does it work: what designer and marketing specialist to pick? what technology should be chosen? how to make properly and test the prototype? how to be successful on the market? W jakich obszarach chcemy koncentrować prace merytoryczne? What areas do we focus on in our professional works?

19 Partnerzy inicjatywy Kreatywne Mazowsze to przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz jednostek samorządowych. Podpisując manifest programowy, zdecydowali się oni podjąć współpracę, aby osiągnąć wspólne cele oraz przyczynić się do rozwoju Mazowsza. Każdy z partnerów wnosi do inicjatywy unikalne wartości i zasoby, tworząc tym samym nową jakość i budując innowacyjną przyszłość województwa mazowieckiego. Partners of Kreatywne Mazowsze intiative recruit from the world of science, business and local authorities. Upon signature of the manifesto, they decided to start a cooperation in order to achieve common objectives and contribute to development of Mazowsze. Each partner introduces unique values and resources to the initiative and therefore they bring new quality and build up an innovative future of Mazowieckie Province. Regiony pod względem poziomu innowacyjności Regions according to their innovation development źródło/source: Regional Innovation Scoreboard

20 Podejmujemy działania organizacyjne w celu utworzenia Mazowieckiego Konsorcjum Kreatywne Mazowsze Realizacja celu rozwojowego dla województwa wymaga różnego rodzaju zaangażowania. Swoją rolę w tym procesie mają do odegrania zarówno administracja na poziomie regionu jak i lokalne samorządy. Wsparcie w tym dążeniu będą z pewnością działania podejmowane przez uczelnie wyższe i przedsiębiorców. Aby zapewnić możliwie zrównoważony wzrost całego potrzebne jest podjęcie działań na wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego. Biorąc to wszystko pod uwagę sygnatariusze Manifestu Kreatywne Mazowsze postanowili zsynchronizować swoje działania poprzez zawarcie konsorcjum dążącego do realizacji celów postawionych w 2014 r. W tym celu sygnatariusze Manifestu Programowego wytypowali najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa działające i rozwijające się na Mazowszu, szkoły wyższe oraz organizacje wspierające innowacyjność, które zostały zaproszone do podpisania przygotowanej umowy konsorcjum. We have taken steps in order to establish the Mazowieckie Consortium Kreatywne Mazowsze The implementation of the development objective for the Voivodship requires all kinds of involvement. Both administration, at the regional level, and the local governments are to contribute to this process. Universities and entrepreneurs will also certainly make every effort to reach the target. In order to provide the sustainable growth of the entire venture, it is necessary to carry out actions in numerous areas of the economic and social life. Therefore, the signatories of the Kreatywne Mazowsze Manifesto have decided to synchronize their operations through establishing of the consortium striving for achievement of objectives formulated back in 2014 The signatories of Program Manifesto have identified the most innovative enterprises running their business operations and developing within the Mazowsze Region, universities and organizations supporting innovativeness, that have been invited to sign the consortium agreement. 20 Punktem wyjścia działania konsorcjum będzie stworzenie grup roboczych,w oparciu o zidentyfikowane inteligentne specjalizacje Mazowsza. Zadaniem grup roboczych będzie zbudowanie planu działania, który pozwoli na realizację celów rozwojowych na poziomie firm, branż i całego regionu. The starting point for the consortium will be setting up working groups, basing on identified, intelligent specializations of the Mazowsze Region. The task to be completed by working groups will be drawing up of a plan, that will enable to implement the development goals within the companies, industries and the entire region. Inteligentne specjalizacje Intelligent specializations Bezpieczna żywność Safe food Inteligentne systemy zarządzania Intelligent management systems Nowoczesne usługi dla biznesu Cutting edge services dedicated to business Wysoka jakość życia High quality life Grupy robocze Working groups Identyfikacja celów Identifying objectives Podejmowanie działań Taking up actions Osiągnięcie zamierzeń Reaching targets

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo