CYWILIZACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYWILIZACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 CYWILIZACJA TECHNICZNA

2

3 CYWILIZACJA TECHNICZNA pod redakcją Aleksandry Mreły Jana Owedyka Piotra Wilkoszewskiego Bydgoszcz 2014

4 RADA WYDAWNICZA Marian Bybluk, Michał Czakowski, Agnieszka Florczak, Janusz Kutta, Krystyna Kwaśniewska, Anna Matuszczak, Jan Owedyk, Ryszard Paczuski, Aleksander Szwedek RECENZENT Prof. nadzw. KPSW, dr hab. inż. Włodzimierz Jabłoński PROJEKT OKŁADKI Małgorzata Truskawa Copyright by Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ISBN ADRES REDKACJI Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy ul. Piotrowskiego 12 14, Bydgoszcz tel , e-mial:

5 SPIS TREŚCI Wstęp 7 Jolanta Błędzka, Agnieszka Derezińska, Edward Kujawski Losy zawodowe pierwszych absolwentów kierunków geodezja i kartografia w KPSW w Bydgoszczy 11 Чекурин Василь Модели для управления переходными режимами течения газа в длинном трубопроводе 19 Krzysztof Czaplewski Kryterium całkowe jako narzędzie wspomagające proces optymalizacji budowy systemów pozycjonowania 33 Sławomir Kosik Spęcherzenia żywicznych posadzek przemysłowych 47 Romulad Kromplewski Obliczanie bilansu energetycznego obiektu kubaturowego do audytu 73 Romulad Kromplewski Termomodernizacja przegród budowlanych nad górną kondygnacją budynku 95 Romulad Kromplewski Termika wnętrz z grzejnikami pod oknami 107 Aleksandra Mreła, Oleksandr Sokolov Information advising systems the navigator for graduates and business in the ocean of occupations 115 5

6 Spis treści Agnieszka Pilarska Geotechnologia a społeczeństwo informacyjne 129 Katarzyna Rzeszut, Marlena Kucz Wpływ kultury chrześcijańskiej na rozwój architektury 143 Bogdan Żurek Kody QR jako szybki kanał dystrybucji informacji 155 Bibliografia 163

7 WSTĘP Cywilizacja techniczna, a właściwie cywilizacja naukowo-techniczna, zaczęła się kształtować w XIX wieku w krajach, które były rozwinięte gospodarczo. Jej cechą charakterystyczną jest relacja sprzężenia zwrotnego, która zachodzi między nauką, techniką i gospodarką. Era cywilizacji naukowo-technicznej ma wiele unikalnych osiągnięć w rozwoju edukacji oraz w rozwoju technologicznym. Rozwój nauki i zastosowanie jej zdobyczy w gospodarce najogólniej mówiąc wpływa na codzienne życie ludzi. Czasem odkrycia są epokowe i szybko znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia, jak na przykład komputery czy systemy informatyczne, czasem zamiast wielkich odkryć mamy drobne ulepszenia, które odbywają się tak często, że w ostatecznym rachunku dają duże epokowe odkrycie, na przykład zmiany w telewizorach czy telefonach. Jednym w wielu problemów, przed którymi stoją rządy zarówno krajów rozwiniętych jak i rozwijających się, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu dostaw energii dla gospodarki jak i mieszkańców. Unia Europejska sprowadza gaz z Rosji za pomocą rurociągów i bardzo ważnym zagadnieniem jaki stoi przed projektantami i wykonawcami rurociągów jest zminimalizowanie strat przesyłanego gazu płynącego długim rurociągiem oraz zoptymalizowanie jego przesyłu. Dlatego należy koniecznie opracować teoretyczne podstawy przesyłania gazu wraz z algorytmami stanowiącymi podstawę systemów kontrolnych. Oprócz zwiększania dostaw energii dla rozwijających się gospodarek należy również opracować metody jej oszczędzania. Oprócz ciągle rosnącego zapotrzebowania na energię płynącego ze strony biznesu, również ludzie zwiększają swoje potrzeby konsumpcyjne, co powoduje wzrost zużycia energii. Zatem niezwykle ważne jest ograniczenie zużycia prądu elektrycznego i energii cieplnej poprzez takie projektowanie domów, aby straty ciepła były minimalne. Aby rozpocząć działania w zakresie ogra- 7

8 Cywilizacja techniczna niczenia zużycia energii cieplnej, należy w pierwszej kolejności poznać metodologię sporządzania bilansu energetycznego budynku i świadectwa charakterystyki energetycznej. Obecnie metodologia sporządzania bilansu energetycznego budynku jest opracowana i podana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku, jednakże w praktyce stosuje się programy komputerowe, co powoduje, że można sporządzić bilans bez dogłębnego zrozumienia istoty wykonywanych rachunków. Zatem przygotowanie bilansu własnoręcznie (bez programu komputerowego) sprzyja poszukiwaniu źródeł oszczędności ciepła. Problem ucieczki ciepła z budynku jest rozważany podczas sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, ale na ogół audytorzy korzystają z programów komputerowych, więc chociaż uwzględniają mostki cieplne w budynku, to czasem pomijają miejsca, w których temperatura jest wyższa niż wymagana normatywem lub nie uwzględniają pewnych punktów w konstrukcji przegród budowlanych lub instalacji grzewczej, które mogą powodować straty energii cieplnej. Oprócz przegród budowlanych na poziomie pięter budynku należy także rozważyć straty ciepła przez przegrody budynku, które znajdują się nad najwyższą użytkowaną kondygnacją. Przez wszystkie przegrody, w tym również górne, budynek traci ciepło. Wielkość strat energii cieplnej zależy od wielu czynników, w tym od właściwej izolacji termicznej. Niestety straty ponoszone z tego tytułu są obliczane z wielkim przybliżeniem. Problemy, które rozwiązują się architekci i inżynierowie budownictwa są bardzo różnorodne i dotyczą nie tylko konstrukcji ścian i dachów, ale także pojawiają się usterki spowodowane powstaniem pęcherzy w strukturze podkładu betonowego posadzek. Spęcherzenie podkładu żywicznych posadzek przemysłowych może być spowodowane różnymi zjawiskami fizycznymi, zachodzącymi na styku betonu i posadzki. Wzrost ciśnienia w pęcherzach powoduje odspojenia i wybrzuszenia posadzki, zatem istotne jest opracowanie i wdrożenie metod przeciwdziałania tworzeniu się pęcherzy w podkładach betonowych posadzek przemysłowych. Mogłoby się wydawać, że w ramach cywilizacji technicznej, należy rozważać tylko aspekty techniczne urządzeń czy obiektów. Oczywiście, tak nie jest. Projektanci budynków zajmują się nie tylko dbałością o ich stan techniczny, ale również starają się, by budynki pełniąc różne role, tworzyły ciekawą i funkcjonalną przestrzeń. Dlatego konieczna jest znajomość historii budownictwa w Polsce i wpływ kultury na jego rozwój. Niewątpliwie, przestrzeń polskich miast i wsi kształtowała kultura chrześcijańska, więc analiza materiałów użytych do konstrukcji budynków sakralnych i wplatanie symboliki chrześcijańskiej pokazuje dążenie architektów i budowniczych do 8

9 Wstęp stworzenia budowli idealnej, czyli współgrającej z zasadami przyrody, które zostały ustanowione przez Boga. Rozwój naukowo-techniczny nie dotyczy tylko i wyłącznie obiektów i urządzeń znajdujących się na lądzie, ale także następuje rozwój jednostek pływających po morzach i oceanach, które potrzebują systemu nawigacji. W związku z powstaniem i tworzeniem coraz bardziej skomplikowanych i wyspecjalizowanych systemów geoinformacyjnych, następuje również szybki rozwój systemów nawigacyjnych. Aby zbudować nowy bardziej precyzyjny system nawigacyjny, należy opracować podstawy matematyczne nowych sposobów pomiaru odległości, na przykład matematyczne podstawy systemu nawigacyjnego opartego na ilorazie odległości i rachunku całkowym. Przez wiele osób geografia była postrzegana jako nauka, które nie może wnieść wiele nowego, bo prawie wszystko zostało już odkryte. Jednakże wraz z rozwojem metod ilościowych, analizy przestrzennej i systemów komputerowych powstają nowe subdyscypliny naukowe, jak na przykład geotechnologia. Opracowanie podstaw teoretycznych i zbudowanie systemów informacji geograficznej, teledetekcji oraz systemów nawigacji satelitarnej wpłynęło na powstanie (lub nawet stworzyło) tzw. społeczeństwo geoinformacyjne korzystające na co dzień z systemów informacji geograficznej GIS. Jednym z aspektów cywilizacji technicznej, jest zwiększenie szybkości uzyskiwania informacji i wykonywania operacji. Obecnie w sklepach kasjerki czytają kody kreskowe umieszczone na produktach, zamiast pracowicie obliczać na kartce, czy kalkulatorze kwotę, którą klient ma zapłacić za zakupiony towar. Pomysł korzystania z informacji zapisanej w postaci kodów kreskowych, przyspieszający znacznie dokonanie zakupów w sklepach, został rozwinięty i powstały tzw. kody QR, które stają się coraz bardziej powszechnym środkiem szybkiej dystrybucji informacji dzięki upowszechnieniu dostępu do sprzętu mobilnego takiego jak tablety i smartfony. Rozwijające się systemy informatyczne są coraz bardziej wykorzystywane w przemyśle i w codziennym życiu. Zaczynają być także wykorzystywane przez uczelnie do zarządzania elementami procesu dydaktycznego, na przykład mogą służyć pomocą podczas konstruowania nowych programów kształcenia. Zaletą systemów informatycznych jest możliwość analizowania dużej ilości informacji i przygotowania na tej podstawie rekomendacji do przeprowadzania pewnych działań. Należy jednak pamiętać, że rekomendacja systemu informatycznego nie zastąpi analizy sytuacji przez zainteresowane osoby. System doradczy może tylko rekomendować absolwentom, na podstawie zdobytych przez nich kompetencji, zawód jaki byłby dla nich najlepszy oraz może rekomendować pracodawcom najlepszego absolwenta jako pracownika posiadającego pewne specyficzne kompetencje. 9

10 Cywilizacja techniczna Bardzo ważne jest monitorowanie kształcenia na kierunkach technicznych, zarówno studentów jak i absolwentów. Szybko zmieniające się wymagania w stosunku do inżynierów, wymagają zmian w procesie ich kształcenia. Analiza wyników kształcenia z punktu widzenia absolwentów jest bardzo interesująca i dostarcza wiele informacji, które uczelnie mogą wykorzystać modyfikując programy kształcenia dla następnych roczników. Cywilizacja techniczna i jej gwałtowny rozwój, który odbywa się na naszych oczach, nie może być wyczerpująco opisany w jednej publikacji. Zatem konieczne są dalsze interdyscyplinarne badania w tym zakresie przez wielu różnych badaczy zajmujących się zagadnieniami technicznymi oraz zmianami społecznymi spowodowanymi przez zmiany technologiczne.

11 Błędzka Jolanta*, Derezińska Agnieszka**, Kujawski Edward*** LOSY ZAWODOWE PIERWSZYCH ABSOLWENTÓW KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA W KPSW W BYDGOSZCZY Wprowadzenie Geodezja i kartografia jest dyscypliną naukową wchodzącą w skład nauk technicznych, współpracującą ściśle z budownictwem i inżynierią środowiska. Jako wiedza teoretyczna i praktyczna jest aktualnie wykładana na poziomie magisterskim na sześciu uczelniach publicznych w Polsce, a na poziomie inżynierskim dodatkowo w kilkunastu uczelniach niepublicznych. Jako wiedza teoretyczna, geodezja i kartografia, zajmuje się odwzorowaniem kuli ziemskiej w dwu- i trójwymiarowych modelach matematycznych oraz nowoczesnymi technikami lokalizacji elementów zagospodarowania jej powierzchni w tych modelach. Jako wiedza praktyczna łączy w sobie współczesną wiedzę teoretyczną o pozycjonowaniu szczegółów znajdujących się w przestrzeni ziemskiej, z szeroko rozumianą wiedzą o zagospodarowaniu powierzchni Ziemi, metodach jej inwentaryzowania, archiwizowania oraz zarządzania. Zgodnie z założeniami programowymi, absolwent kierunku geodezja i kartografia : y posiada niezbędną dla wykonywania zawodu wiedzę z przedmiotów podstawowych, takich jak matematyka, statystyka, informatyka, y nabywa umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi, związanymi z pracami realizacyjnymi inwestycji przemysłowych, komunalnych, inżynieryjnych oraz tras komunikacyjnych, y jest przygotowany do pracy w zakresie ewidencji i gospodarki nieruchomościami, oraz rozbudowy systemów informacji o terenie, wykonując dla nich dokumentacje kartograficzne, podziały i scalenia gruntów. * Dr inż. Jolanta Błędzka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. ** Dr inż. Agnieszka Derezińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. *** Prof. dr hab. inż. Edward Kujawski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz. 11

12 Błędzka Jolanta, Derezińska Agnieszka, Kujawski Edward Mimo iż kierunek geodezja i kartografia jest wydzielonym, ujętym w określone ramy kierunkiem studiów, to przedstawiony wyżej zakres kształcenia w połączeniu z umiejętnością operowania technikami współczesnej elektroniki pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji o zjawiskach i obiektach w otaczającym nas środowisku geograficznym sprawia, że absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej, dużych firmach budowlanych a także uruchamiają własną działalność gospodarczą. Są też zatrudniani w przedsiębiorstwach luźno związanych z wyuczonym zawodem, gdyż łatwo adaptują się do warunków nowego miejsca pracy. Przedstawiona tu opinia powstała na podstawie wyników ankiety, której treścią było badanie losów absolwentów kierunku geodezja i kartografia prowadzonego w Kujawsko- -Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Geodezja i kartografia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej na mapie Polski Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa została utworzona z inicjatywy Założycieli Heleny i Romana Czakowskich na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej o wpisie do rejestru uczelni niepublicznych. Początkowo Uczelnia prowadziła kierunki humanistyczne, ale wraz z rozwojem, w roku 2007 uruchomiła Wydział Techniczny z kierunkiem geodezja i kartografia. Na ówczesnej mapie Polski (rys. 1.) kształcenie geodezyjne było stosunkowo popularne. Jak wspomniano we wprowadzeniu, kształcenie na poziomie drugiego stopnia na tym kierunku było realizowane przez Uczelnie: warszawską, dwie krakowskie, olsztyńską, wrocławską i kutnowską. Kształcenie jedynie na poziomie inżynierskim prowadziły w tym czasie uczelnie: publiczna w Koszalinie i nieliczne, niepubliczne uczelnie, np. w Rzeszowie, Nowym Sączu i Warszawie. Wynika z tego, że na obszarze o promieniu ponad 150 km wokół Bydgoszczy nie można było podejmować na omawianym kierunku kształcenia na poziomie wyższym. Chętni do studiowania geodezji i kartografii z województwa kujawsko-pomorskiego kierowali się głównie do Olsztyna. W naszym województwie działały jedynie technika o profilu geodezyjnym (w Toruniu i w Bydgoszczy) oraz szkoły policealne. Z tego powodu zapotrzebowanie na kadrę geodezyjną w regionie było bardzo duże. Jeżeli dodać do tego brak szkoły wyższej o profilu geodezyjnym w województwie wielkopolskim (odległość z Bydgoszczy do Poznania wynosi ok. 140 km), to utworzenie takiego kierunku kształcenia w Bydgoszczy było trafną decyzją. Potwierdzeniem tego zapotrzebowania była wysoka liczba naboru, sięgająca na pierwszym roku 250 studentów. Zasięg terytorialny, z którego oni pochodzili prezentuje rys

13 Losy zawodowe pierwszych absolwentów kierunku Geodezja i Kartografia w KPSW... Rys. 1. Szkoły wyższe kształcące studentów w zakresie studiów pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia w roku Źródło: opracowanie własne. Rys. 2. Kartogram terytorialnego zasięgu naboru kandydatów na studia geodezyjne w KPSW w roku Źródło: Malesa: Praca dyplomowa. KPSW-Bydgoszcz A. Malesa, Zastosowanie kartograficznych metod prezentacji danych do opracowania map regionów zamieszkania studentów GiK KPSW Bydgoszcz, Praca inżynierska, Bydgoszcz

14 Błędzka Jolanta, Derezińska Agnieszka, Kujawski Edward Analizując przedstawiony wyżej kartogram można stwierdzić, że poza województwem kujawsko-pomorskim, co jest oczywistym ze względu na lokalizację uczelni, stosunkowo dużo kandydatów zgłosiło się z województwa wielkopolskiego oraz pomorskiego. Niestety, wraz z licznością kandydatów nie wiązało się ich przygotowanie do wyższych studiów technicznych szczególnie z matematyki oraz z fizyki. Brak umiejętności rozwiązywania zadań z podstawowego przedmiotu kierunkowego geodezyjnych pomiarów szczegółowych spowodował, że z liczby 250 studentów pierwszego roku, studia ukończyło nieco ponad pięćdziesiąt osób 2. Ta grupa absolwentów została objęta naszym badaniem, którego celem było: y określenie trudności w podjęciu pracy zawodowej, y auto-ocena dostosowania się do wymogów miejsca pracy, y auto-ocena przygotowania przez Uczelnię do pracy zawodowej na stanowiskach wymagających wiedzy geodezyjno-kartograficznej. Zasady prowadzonego badania Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nałożyła na uczelnie wyższe obowiązek monitoringu zawodowych losów swoich absolwentów. Działania te, pozwalające pozyskać szerszą i rzetelną informację o jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach, podjęło także Biuro Karier KPSW. Prowadzi ono badania dotyczące przygotowania absolwentów do podjęcia pracy, oczekiwań co do przyszłej pracy zawodowej oraz sytuacji na rynku pracy. Mimo tego, zespół dydaktyczny obsługujący kierunek geodezja i kartografia podjął się przeprowadzenia własnych badań dotyczących losów pierwszych absolwentów tego kierunku. Motywem podjęcia się badań było przekonanie, że dają one dobre uzasadnienie dla wprowadzania zmian w realizowanym procesie dydaktycznym. Większość uczelni w Polsce i za granicą przeprowadza takie badania metodą ankietową poprzez rozesłanie do zainteresowanych ankiety pytań. Otrzymane na piśmie odpowiedzi opracowuje się następnie jedną z wybranych metod statystycznych. Przykłady zagranicznych rozwiązań znajdziemy w ekspertyzie przeprowadzonej przez firmę Sedlak & Sedlak z Krakowa pt. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych rozwiązania stosowane w wybranych krajach europejskich 3. 2 M. Chylewska-Szabat, E. Kujawski, Badanie przygotowania z matematyki i fizyki kandydatów na studia techniczne w Wyższych Szkołach Niepublicznych, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej EUROMATYKA 2012, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Poznań 31.V 2.VI Ekspertyza: Monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych rozwiązania stosowane w wybranych krajach europejskich, Sedlak & Sedlak, Kraków, [ ]. 14

15 Losy zawodowe pierwszych absolwentów kierunku Geodezja i Kartografia w KPSW... Istnieją też polskie rozwiązania prowadzące do oceny losów absolwentów szkoły wyższej. Bazują one głównie na masowym przeprowadzaniu ankiet elektronicznych wśród absolwentów uczelni oraz analizie pozyskanych danych za pomocą narzędzi analitycznych. Według autorów niniejszego opracowania, zaletą takiego sposobu badania (np. wypełnianie ankiet drogą internetową), jest możliwość łatwego archiwizowania oraz przeprowadzania analiz według z góry opracowanego modelu. Jednak w naszej ocenie i te sposoby, ze względu na schematyczność rozwiązania, posiadają wady. Autorzy, by uniknąć schematycznego wypełniania rubryk ankiety, postanowili przeprowadzić takie badanie poprzez bezpośrednie rozmowy z absolwentami. Mimo iż nie można mówić o obiektywnej ocenie poglądów przedstawionych przez respondenta w bezpośredniej rozmowie, to rozmowy takie, w odczuciu pytanych, były milsze aniżeli mechaniczne stawianie krzyżyków w przygotowanym schemacie ankiety. Należy też dodać, że taki sposób prowadzenia badań, mimo narzuconej pytaniami tematyki, pozwalał na swobodne dywagacje respondentów z możliwością ich własnego komentarza co do istotności dyskutowanej treści. Stwierdzono też, że w celu jednolitego podejścia do takiego sposobu ankietowania rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi będzie prowadziła ta sama osoba. Wyniki przeprowadzonego badania losów absolwentów Dyskutowana z respondentami ankieta ograniczała się do przedstawionej poniżej tematyki. 1. Czy Pani/Pan podjęła/podjął pracę: y zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów, ale biurową/terenową, y w instytucji/przedsiębiorstwie, w którym na zajmowanym miejscu pracy wiedza wyniesiona ze studiów okazała się przydatna, y po krótkich czy dłuższych poszukiwaniach. 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali od 1 do 10 swoje przygotowanie do zawodu uzyskane w KPSW? 3. Co według Pani/Pana należałoby zmienić w procesie kształcenia na Wydziale Technicznym KPSW w ramach kierunku geodezja i kartografia dla lepszego przygotowania kolejnych jej absolwentów do pracy w zawodzie. Przeprowadzono rozmowy z 29 osobami absolwentami pierwszego naboru studentów, tj. z rocznika 2007/2008. Stanowią oni 55% absolwentów, którzy terminowo ukończyli studia w roku 2011, uzyskując dyplom inżyniera w zakresie geodezji i kartografii. Uzyskane odpowiedzi, w zależ- 15

16 Błędzka Jolanta, Derezińska Agnieszka, Kujawski Edward ności od charakteru pytania (oczekującego jednoznacznej odpowiedzi lub dopuszczającego rozmytej oceny) prowadzą do następujących wniosków. 1. Absolwenci pierwszego rocznika stosunkowo łatwo podejmowali pracę. Cztery osoby już od początku studiów pracowały w studiowanym zawodzie, 20 osób (63% ankietowanych) podjęło pracę w wyuczonym zawodzie, a jedynie 5 osób nie podjęło pracy w zawodzie geodety. 2. Piętnastu absolwentów podjęło pracę w trakcie studiów. Była to praca zgodna z kierunkiem studiów. Potwierdza to wcześniejsze uwagi, że w omawianym okresie brakowało kadry o geodezyjnym wykształceniu. 3. Większość osób (52%) wykonuje prace zarówno terenowe jak i biurowe. Są to czynności związane głównie z podziałami oraz ewidencją gruntów, ale także z tyczeniem działek oraz wykonywaniem map. Pracę terenową (jako główne zajęcie) zadeklarowało 20% rozmówców. Wykonują oni pomiary sytuacyjno-wysokościowe związane z tyczeniem i inwentaryzacją obiektów. Przy pracach biurowych (kameralnych) zatrudnionych jest 24% absolwentów. Zależnie od miejsca zatrudnienia przygotowują oni materiały dla pracujących w terenie, wypisy i wyrysy dla celów ewidencyjnych lub opracowują mapy. Są to przede wszystkim panie i pracują głównie w starostwach albo w urzędach miasta lub gminy. Jedna osoba uczy geodezji w technikum geodezyjnym. 4. Absolwenci twierdzą, że łatwo dostosowali się do warunków panujących w zajmowanym miejscu pracy. W zaproponowanej skali oceny od 1 do 10 tylko raz padły oceny poniżej liczby 6, tj. 5 i 4. Natomiast najwyższą ocenę 10 podało 31% rozmówców. 5. Ocenę przygotowania do zawodu wyniesionego z KPSW (w skali od 1 do 10) można uznać za dobrą. 66% respondentów wskazało, że w zakresie wiedzy geodezyjnej oceniają to przygotowanie liczbami 7 i 8. Jedna osoba, zatrudniona przy pracach kartograficznych, oceniła przygotowanie z kartografii liczbą Na pytanie o zmiany w procesie nauczania wszyscy odpowiedzieli, zresztą zgodnie z naszymi przewidywaniami, że należy zwiększyć liczbę godzin ćwiczeniowych. Mają być one przeznaczone przede wszystkim na obsługę nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i typowe pomiary nim wykonywane, ale także na umiejętność wykorzystywania nowoczesnych programów komputerowych. Pojawiła się też propozycja szerszego nauczania zasad wykonywania operatów technicznych. 7. Zadano także pytanie na temat planów dalszego kształcenia się, w tym ukończenia studiów drugiego stopnia. Okazało się, że sześć osób kon- 16

17 Losy zawodowe pierwszych absolwentów kierunku Geodezja i Kartografia w KPSW... tynuuje studia geodezyjne, dwie osoby studiują budownictwo, jedna planowanie przestrzenne oraz jedna transport i drogi kolejowe. Pięć innych osób ma już tytuł magistra w innych dziedzinach (geografia, gospodarka przestrzenna, administracja, telekomunikacja), jedna z nich pracuje nad rozprawą doktorską z geografii, inna planuje studia doktoranckie z geografii i kartografii. Kilka osób wspomniało, że być może w przyszłości podejmą studia, ale już nie na geodezji, a tylko dwie stwierdziły, że kontynuowałyby geodezję, gdyby studia drugiego stopnia były prowadzone w KPSW. Podsumowanie W konkluzji niniejszego opracowania można stwierdzić, że uruchomienie na terenie Bydgoszczy studiów wyższych w zakresie geodezji i kartografii, było zgodne z potrzebami północno-zachodniej Polski w zakresie kadry inżynierskiej tej specjalności. Stosunkowo łatwe znajdowanie pracy przez absolwentów z pierwszego naboru świadczy o dużym zapotrzebowaniu ówczesnego rynku pracy na kadrę geodezyjną. Ich przygotowanie do pracy zawodowej, określone w auto-ocenie uzyskanej podczas bezpośrednich rozmów, świadczy też o prawidłowo opracowanym programie nauczania. Mimo tego postulat zwiększania zajęć praktycznych, uwzględniających współczesne techniki pomiarowo-obliczeniowe, który jak się wydaje jest wieloletnim postulatem podawanym przez absolwentów studiów geodezyjno-kartograficznych różnych szkół, także w ankietowanym przypadku, był mocno akcentowany. FATE OF THE FIRST GRADUATES FROM MAJOR OF GEODESY AND CARTOGRAPHY IN KPSW BYDGOSZCZ Summary Introduction of this article shows that Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz on the network of higher education schools in Poland, which have led geodesy and cartography in 2007/2008 academic year. On the basis of this situation, there were presented the results of the survey, concerning on the fates of graduates from that year. They indicates on a good curriculum the respondents emphasized on the rapid adaptation to the requirements of its work as well as the ease in finding employment in their profession. The last opinion is justified by small number of technical schools and universities, which taught such profession in the north-western part of Polish. Key words: geodesy and cartography, graduates, fate of professional. 17

18 Błędzka Jolanta, Derezińska Agnieszka, Kujawski Edward Streszczenie Artykuł we wprowadzeniu prezentuje miejsce Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w sieci szkół wyższych na terenie Polski, które w roku akademickim 2007/2008 kształciły studentów na kierunku geodezja i kartografia. Na bazie tej sytuacji przedstawiono wyniki przeprowadzonej ankiety, dotyczącej losów absolwentów z naboru wspomnianego roku. Wskazują one na dobre opracowanie programu kształcenia respondenci podkreślali szybkie dostosowanie się do wymogów miejsca zatrudnienia się jak i łatwość w znalezieniu zatrudnienia w wyuczonym zawodzie geodety. Ostatni wniosek uzasadniono nieliczną liczbą techników i szkół wyższych, kształcących w tej specjalności na terenie północno-zachodniej Polski. Słowa kluczowe: kierunek geodezja i kartografia, absolwenci, losy zawodowe.

19 Чекурин Василь* МОДЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫМИ РЕЖИМАМИ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В ДЛИННОМ ТРУБОПРОВОДЕ Задачи расчета нестационарных газодинамических процессов в трубопроводах возникают в разных прикладных отраслях. К им приходят, в частности, при исследовании и проектирование пневматических тормозных систем, пневмотранспорта, вентиляционных систем, технологических трубопроводов для химического, металлургического, литейном производствах и т.д.. Важное значение имеет эта проблема для создания систем оптимального управления процессами транспорта естественного газа магистральными газопроводами 1. Математические модели процессов перемещения естественного газа магистральными газопроводами рассматривались, в частности, в публикациях 2. Целью настоящей статьи является: а) разработка математической модели нестационарных процессов переноса массы и импульса в длинном трубопровод высокого давления с учетом условий нагнетания и отбора газа на его концах; б) формулировка в рамках модели начальнокраевых задач для описания переходных процессов, которые возникают при управлении переходными режимами течения газа; в) разработка * Prof. dr hab. Vasyl Chekurin, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. 1 B. Борисенко, Ю. Пономарев, T. Борисенко, Интегрированный моделирующий комплекс поддержки принятия решений в комплексной корпоративной системе управления магистральной газотранспортной сетью. 2 J. Kralik, P. Stiegler, Z. Vostry, J. Zavorka, Modelling the Dynamics of Flow in Gas Pipelines, IEEE Transactioms on System, Man and Cybernetics 1984, vol. sms-14, No 4, p ; J. Kralik, P. Stiegler, Z. Vostry, J. Zavorka, A Universal Dynamic Simulation Model of Gas Pipeline Networks, IEEE Transactioms on System, Man, and Cybernetics 1984, vol. sms-14, No4, p ; М.П. Химко, В.А. Фролов, В.А. Павленко, Я.Д. Пьянило, Н.М. Притула, Расчет параметров газотранспортных систем, Научно-производственный журнал Украины Нефтяная и газовая промышленность 2006, vol. 3, p

20 Чекурин Василь алгоритма численного решения сформулированных задач, г). численное моделирование процессов управления переходными режимами, оценка длительности и параметров энергетической эффективности переходных режимов транспортирования газа. Математическая модель динамики газа в длинном трубопроводе Исследование проведем в рамках одномерной модели которая описывает нестационарное движение газа в цилиндрической трубе постоянного диаметра 3. Ограничимся здесь изотермическим случаем, считая температуру T газа независимой вот времени t и координаты x вдоль осы трубы. Математическая модель, описывающая перенос массы и импульса в трубопроводе, в этом случае включает уравнения баланса массы ρ ρv + = 0 t x (1) и баланса импульса ρv 2 h + ( ρv + P) + ρ g + fr t x x = 0. (2) Здесь ρ плотность массы газа, V осреднённая по сечению трубы осевая составляющая макроскопической скорости движения газа, P давление газа, g ускорение земного тяготения, h= h( x) параметр, определяющий изменение высоты оси трубы над уровнем моря, f R плотность осреднённой по сечению трубы силы трения. Плотность ρ газа связана с его давлением P и температурой T уравнением g 2 0 P= R µ zρt = c zρ, 2 0 g c RT µ (3) где R универсальная газовая постоянная, µ g молярная масса газа, z коэффициент сжимаемости, который учитывает отличие реальных термодинамических свойств от модели идеального газа. 3 И.А. Чарный, Основы газовой динамики, М.: Гостехиздат 1961, p

21 Модели для управления переходными режимами течения газа в длинном... Известны эмпирические формулы, которые определяют z как функцию параметров состояния P и T, например, формула Американской газовой ассоциации (AGA), справедливая для диапазона давлений МПа: ( ) ( ) ( ) zpt (, ) = 1 + 0, 257 PP 0,533 PP T T, (4) c c c где T c и P c критические температура и давление газа. Сила f R учитывает вязкое трение газа в объеме, в пограничном слое и на границе «газ-стенки трубы». Для достаточно высоких скоростей течения (турбулентный режим) f R выражается формулой Дарси- Вейсбаха: f R l V = ρv. (5) 2D Здесь l коэффициент гидравлического сопротивления, который определяется шероховатостью внутренней поверхности трубы и ее внутренним диаметром D. Использование формул (3) (5) позволяет свести математическую модель движения газа в трубе к нелинейной системе двух дифференциальных уравнений в частных производных. В качестве разрешающих функций можно выбрать любую пару физических величин ρ и V, ρ и J ρv или же P и J. Хотя системы уравнений, сформулированные относительно разных пар, будут эквивалентными, выбор ключевых функции может иметь важное значение для эффективности численных алгоритмов решения соответствующих задач. Учитывая это целесообразно сформулировать разрешающую систему уравнений относительно xt, J xt. : функций ρ ( ), ( ) ρ J + = 0, (6) t x 2 J P ρ J l JJ H g ρ = 0. (7) t ρ x x ρ 2D ρ x При таком выборе определяющих функций первое уравнение системы является линейным. Для использования модели (6), (7) необходимо представить коэффициент сжимаемости и как функцию параметров состояния ρ и T. На основании формулы (3) имеем 21

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zawodu geodeta Predyspozycje zawodowe Jak zostać geodetą? Możliwości zatrudnienia Źródła informacji

Charakterystyka zawodu geodeta Predyspozycje zawodowe Jak zostać geodetą? Możliwości zatrudnienia Źródła informacji Charakterystyka zawodu geodeta Predyspozycje zawodowe Jak zostać geodetą? Możliwości zatrudnienia Źródła informacji Geodezja nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

nauczania GIS na WAT

nauczania GIS na WAT BDOT10k w programach nauczania GIS na WAT WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W Y D Z I A Ł I N Ż Y N I E R I I L Ą D O W E J I G E O D E Z J I E L Ż B I E T A B I E L E C K A Konferencja podsumowująca projekty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACJI

I. KARTA PRZEDMIOTU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACJI I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACJI. Kod przedmiotu: Nj. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Nawigacja

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GEODEZJA Z KARTOGRAFIĄ 2. Kod przedmiotu: GK 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: hydrografia

Bardziej szczegółowo

Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej

Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej Anna Styszyńska, Karolina Krośnicka, Justyna Martyniuk-Pęczek Katedra Urbanistyki

Bardziej szczegółowo

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia na UP w Lublinie Studia na kierunku geodezja i kartografia na lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym zostały

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja inżynieryjna Nazwa modułu w języku angielskim Engineering surveying

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy geodezji Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski Kod/Specjalność

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA INŻYNIERSKIE (1. STOPNIA)

SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA INŻYNIERSKIE (1. STOPNIA) SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA INŻYNIERSKIE (1. STOPNIA) Ważne informacje: Każdy student musi wybrać specjalność jest to integralna część studiów (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INŻYNIER BUDOWNICTWA - BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE - kod 214203 W klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 82,

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program studiów niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2012/2013 Semestr

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI Opis efektów kształcenia dla kierunku Kierunek gospodarka przestrzenna to studia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnić praktyczne zagadnienia tworzenia cyfrowej mapy dna

Wyjaśnić praktyczne zagadnienia tworzenia cyfrowej mapy dna C1 I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: HYDROGRAFIA. Kod przedmiotu: HA. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: hydrografia 6. Dział:

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP Projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej SPECJALNOŚCI

Dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP Projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej SPECJALNOŚCI Dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP Projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA STACJONARNE 1. STOPNIA Minimalna

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 5

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 5 Geografia I stopnia studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Kartografia i topografia Cartography and topography Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr Joanna Fidelus Zespół dydaktyczny dr Joanna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU C10

I. KARTA PRZEDMIOTU C10 I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: AUTOMATYZACJA NAWIGACJI. Kod przedmiotu:. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Nawigacja morska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Nauczanie budowy stref działania i dokładności: azymutalnych, stadiometrycznych, hiperbolicznych i mieszanych systemów nawigacyjnych.

Nauczanie budowy stref działania i dokładności: azymutalnych, stadiometrycznych, hiperbolicznych i mieszanych systemów nawigacyjnych. C1 I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: INFRASTRUKTURA NAWIGACYJNA. Kod przedmiotu: Vk. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja. Specjalność: Nawigacja

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA TECHNIKI Z INFORMATYKĄ

STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA TECHNIKI Z INFORMATYKĄ Beata Kuźmińska - Sołśnia Politechnika Radomska Katedra Informatyki Wstęp STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA TECHNIKI Z INFORMATYKĄ Przedmiot elementy informatyki na dobre zadomowił się w polskich

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SOCJOLOG KOD ZAWODU 263204 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Socjolog to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Audyting energetyczny w budownictwie Rok akademicki: 2017/2018 Kod: STC-1-309-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia ydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2015/2016 Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE Krzysztof Kałamucki UMCS w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki Jolanta Korycka-Skorupa Uniwersytet Warszawski, Katedra Kartografii Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle organizowanych przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej Załącznik 1 Opis studiów

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Analiza danych prowadzonych przez Wydział Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków"

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków rocław, 19.06.013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "ertyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków" edycja 8 organizowanych przez ydział Inżynierii Środowiska Politechniki rocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 17/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 17/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Projektowanie i Eksploatacja Energooszczędnych Systemów Automatyki Przemysłowej, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Logistyka Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KONFERENCJA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO oraz IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE:

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE: Załącznik Nr 6 Standardy nauczania dla kierunku studiów: geodezja i kartografia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia trwają nie mniej niż 5 lat

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA MINIMALNE WYMAGANIA IZBY ARCHITEKTÓW RP, DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ, NA PODSTAWIE ANKIETY IARP z czerwca 2012 r.

SYLWETKA ABSOLWENTA MINIMALNE WYMAGANIA IZBY ARCHITEKTÓW RP, DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ, NA PODSTAWIE ANKIETY IARP z czerwca 2012 r. SYLWETKA ABSOLWENTA MINIMALNE WYMAGANIA IZBY ARCHITEKTÓW RP, DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ, NA PODSTAWIE ANKIETY IARP z czerwca 2012 r. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ZAWÓD ARCHITEKT GLIWICE 9-10

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Dyscyplina:

KARTA PRZEDMIOTU. Dyscyplina: KARTA PRZEDMIOTU Jednostka: WIPiE Dyscyplina: Poziom studiów: 3 Semestr: 3 lub 4 Forma studiów: stacjonarne Język wykładowy: Nazwa przedmiotu: Metody sztucznej inteligencji Symbol przedmiotu: MSI Liczba

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Sprawy organizacyjne Podstawowe wiadomości z geodezji Wstęp do rachunku współrzędnych

Zajęcia 1. Sprawy organizacyjne Podstawowe wiadomości z geodezji Wstęp do rachunku współrzędnych KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zajęcia 1 Sprawy organizacyjne Podstawowe wiadomości z geodezji Wstęp do rachunku współrzędnych Autor: Dawid Zientek Skrypty

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

ma podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu geometrii, rozumie geometryczne podstawy rozwiązań grafiki inżynierskiej

ma podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu geometrii, rozumie geometryczne podstawy rozwiązań grafiki inżynierskiej Kierunek: Specjalnosc: Poziom: Geodezja i kartografia Wszystkie specjalnosci Studia pierwszego stopnia GiK1A_W01 GiK1A_W02 GiK1A_W03 GiK1A_W05 Wiedza ma wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, fizyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY 1

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY 1 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY kod 311924 Technik technologii odzieży (kod 311924) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r.

Uchwała nr 24/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r. Uchwała nr 24/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku informatyka i agroinżynieria o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Technologie GIS - opis przedmiotu

Technologie GIS - opis przedmiotu Technologie GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie GIS Kod przedmiotu 06.9-WZ-BezD-TGIS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe / Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Podstawy geodezyjnej obsługi inwestycji Nazwa modułu w języku angielskim Basis

Bardziej szczegółowo

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH Tematy prac dyplomowych inżynierskich dla studentów niestacjonarnych prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego na rok akademicki 2008/2009 lp tematy pracy promotor

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Ochrona środowiska studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Ochrona środowiska studia I stopnia Załącznik 5 do uchwały nr 34/d/05/2012 Wydział Inżynierii Środowiska PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Ochrona środowiska studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MATEMATYK KOD 212002 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Matematyk to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje Tryb studiów stacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje ma

Bardziej szczegółowo

Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu

Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Geodezja i systemy GIS Kod przedmiotu W5 Geod._pNadGenYN7SF Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE MATRYCA EFEKTÓW PRZEDMIORY KIERUNKOWE EFEKTÓW I I I K_W01 Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO (kod ) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO (kod ) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO (kod 233012) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka polskiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Public Disclosure of Student Learning Form

Public Disclosure of Student Learning Form International Assembly for Collegiate Business Education Public Disclosure of Student Learning Form Institution: Academic Business Unit: WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ FINANSÓW I BANKOWOŚCI Academic

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol SDJK -O- U13-WMFiI PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI DOKONANA PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Wydanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów

Bardziej szczegółowo