Cennik usług w ofercie nju z rachunkiem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług w ofercie nju z rachunkiem"

Transkrypt

1 Cennik usług w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od r. do odwołania Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od 3 października 2016 r. oraz zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017r. Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od 15 czerwca 2017 r. nju mobile w rozumieniu niniejszego cennika oznacza ofertę świadczoną w ramach mobilnej sieci Orange, której operatorem jest Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie, adres (02-326) Al. Jerozolimskie 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ; REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym złotych. Pojęcie mobilnej sieci Orange nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi. 1. Aktywacja w ramach oferty nju z rachunkiem wynosi 20 złotych. 2. Opłaty za wysłanie SMS-a, o których mowa w niniejszym Cenniku, zależą od długości pojedynczego SMS-a. Długość pojedynczego SMS-a wysłanego z telefonu GSM lub UMTS, zgodnie z normami technologicznymi ETSI (European Telecommunications Standards Institute), została określona na nie więcej niż 160 znaków oraz nie więcej niż 140 bajtów. W przypadku jednorazowego przesłania wiadomości zawierającej więcej niż 160 znaków lub więcej niż 140 bajtów, tekst lub dane są dzielone na odpowiednią liczbę SMS-ów, z których każdy obciążany jest opłatą indywidualnie, zgodnie z niniejszym Cennikiem. W przypadku używania przez Abonenta w SMS-ie znaków niestandardowych według trybu UNICODE, tj. na przykład polskich znaków diakrytycznych (m.in. ą, ę, ź), jeden SMS o wielkości 140 bajtów będzie zawierać mniej niż 160 znaków. 3. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Tabela nr 1 Opłaty połączenie głosowe z krajowymi numerami stacjonarnymi, głosowe z krajowymi numerami komórkowymi oferta nju z rachunkiem 0,19 / minuta SMS do krajowych numerów 0,09 MMS do krajowych numerów 0,19 MMS wysłany na adres 0,19 przesyłanie danych 1) CSD 2) naliczanie sekundowe 0,19 za każdy 1 MB bezpłatne przesyłanie danych: pakietowe 1) 1 Taktowanie odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 100 kb (danych wysłanych i odebranych liczonych łącznie) 1) Opłata dotyczy dostępu w ramach pakietowego przesyłania danych do usługi WAP przy ustawieniach APN: wap, a także do Internetu przy ustawieniach APN: internet. APN oznacza nazwę punktu dostępowego informatycznej np. do Internetu lub serwisu WAP. Opłata za wysyłanie i odbieranie danych w ramach sesji naliczana jest łącznie. Opłata dotyczy również APN: wap.idea.pl oraz które tymczasowo będą funkcjonować z przyczyn technicznych, do momentu ich zamknięcia celem kierowania ruchu przez nowe APN: wap oraz internet. 2) W ramach przesyłania danych CSD pobierana jest opłata za każdą rozpoczętą minutę. Dotyczy połączeń z numerami i *888 (Internet) oraz (WAP). Połączenie nie podlega naliczaniu sekundowemu. 4. Zarządzanie swoim planem taryfowym możliwe jest: poprzez wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do nju moje konto na stronie bezpłatnie, poprzez kontakt z Obsługą Klienta nju pod numerem *610 w drodze bezpośredniego telefonicznego z konsultantem (podlega dodatkowej opłacie ). Operator zastrzega możliwość udostępnienia innych, dodatkowych sposobów zarządzania swoim planem taryfowym niż wskazane w niniejszym Cenniku poprzez zamieszczenie informacji o tych sposobach zmiany planu taryfowego na stronach oraz ewentualnie podanie tej informacji do wiadomości w inny sposób. 5. Zarządzanie usługami dodatkowymi wymienionymi w niniejszym Cenniku (tj. zlecenie takich czynności jak: włączenie, wyłączenie lub zmiana usługi dodatkowej) możliwe jest poprzez: SMS, wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do nju moje konto na stronie automatyczną obsługa nju mobile pod numerem *620; za pośrednictwem Obsługi Klienta nju pod numerem *610: w drodze bezpośredniego telefonicznego z konsultantem (podlega dodatkowej opłacie ).

2 6. Zasady naliczania opłat za przesyłanie danych: 6.1. Za rozpoczęcie korzystania z przesyłu danych w ofercie nju mobile w każdym cyklu rozliczeniowym, naliczana jest opłata zgodna z Tabelą nr Opłata za transfer danych dotyczy połączeń na terenie Polski w technologii HSDPA, 3G (UMTS), EDGE, GPRS przy ustawieniach APN: internet oraz wap. 7. Opłaty za usługi dodatkowe: Tabela nr 2 oferta nju z rachunkiem nazwa usługi opłata za włączenie usługi opłata za okres rozliczeniowy 1) opłata za zdarzenie SMS do krajowych numerów 1,23 / SMS SMS międzynarodowy do wszystkich operatorów 0,50 / SMS MMS międzynarodowy do wszystkich operatorów 2,46 / MMS SMS Ile 0,09/ SMS nju Poczta Głosowa (*501) prezentacja numeru (CLIP) przekierowanie jak zawieszenie bezpłatne informacja o połączeniu oczekującym jak Rozmowa Konferencyjna 2) jak Rozmowa na koszt odbiorcy 0,35 / minuta rachunek szczegółowy 5,00 blokada prezentacji własnego numeru (CLIR) blokady połączeń 3) blokady połączeń z numerami specjalnymi, blokady SMS-ów/ MMS-ów specjalnych, specjalnych, blokady ch SMS-ów/MMS-ów specjalnych, blokada Stref Premium 4) Wideo Rozmowa z numerami krajowych operatorów międzynarodowe 0,19/ minuta (0,19 + opłata według tabeli opłat za międzynarodowe)/ minutę. Połączenie nie podlega naliczaniu sekundowemu 1) Okres, za który dokonywane są na koncie abonenckim rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych, rozpoczynający i kończący się we wskazanych przez Operatora w rachunku telefonicznym dniach miesięcy kalendarzowych. 2) Rozmowa Konferencyjna to możliwość równoczesnego głosowego kilku maksymalnie pięciu numerów i prowadzenia z nimi telefonicznej konferencji (dotyczy zarówno połączeń zainicjowanych, jak również odebranych). 3) 5 blokad indywidualnie wybieranych z klawiatury telefonu, poprzez wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do nju moje konto na stronie pl/mojekonto bądź poprzez wybór odpowiedniej opcji w automatycznej obsłudze klienta nju pod numerem *620: blokada wszystkich połączeń wychodzących, blokada wszystkich połączeń ch; blokada połączeń międzynarodowych; blokada połączeń ch w roamingu; blokada połączeń wychodzących w roamingu z wyjątkiem połączeń lokalnych i do Polski. 4) Wykaz wszystkich usług w tabeli nr Opłaty za zarządzenie kontem. Tabela nr 3 nazwa usługi zmiana planu taryfowego opłata za zdarzenie zmiana numeru abonenckiego 50,00 wymiana karty SIM 1) 25,00 2

3 nazwa usługi opłata za zdarzenie rachunek na żądanie 2) 5,00 wysyłka duplikatu faktury 10,00 udostępnienie kodu PUK 2 10,00 dopłata za wysyłkę faktury listem poleconym 5,00 1) Wydanie nowej karty SIM następuje na koszt Abonenta, jeśli wymiana wynika z okoliczności nie leżących po stronie Operatora. 2) Opłata jest naliczana oddzielnie za każdy numer telefonu oraz oddzielnie za każdy okres rozliczeniowy. 9. Opłaty za z numerami specjalnymi, SMS-y oraz MMS-y specjalne. Tabela nr 4 1. połączenie z numerem alarmowym 2. połączenie z numerem specjalnym 3. połączenie z numerem specjalnym Aktualna lista numerów alarmowych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Aktualny spis numerów alarmowych znajduje się na stronie *610, *620 1) bezpłatnie 0,19 zł/minuta Opłata naliczana sekundowo. Maksymalna opłata wynosi 5 PLN, niezależnie od czasu jego trwania. 0,19 /minuta Opłata naliczana sekundowo. Maksymalna opłata wynosi 0,40 PLN, niezależnie od czasu jego trwania. 4. połączenie z numerem specjalnym *630 1) bezpłatnie 5. połączenie z numerem specjalnym jak do njumobile 6. połączenie z numerem specjalnym 19491, 19493, ,98 / minuta 7. połączenie z numerem specjalnym 06422x 6) 4,15 / minuta 8. połączenie z numerem specjalnym ), *888 1) 4), ) 0,25 / minuta 9. SMS specjalny 500 1), 800 1), 801 1), ) bezpłatny 10. SMS specjalny ), ), 103 1), 110 1), 111 1), 212 1), 300 1), 333 1), 404 1), 505 1), 606 1), 777 1), 922 1), 995 1), ), ), ) 11. SMS specjalny 444 1) jak za SMS standardowy 0,50 (bez VAT) / 0,61 (z VAT) za SMS-a 3) 1) Połączenia z numerem skróconym są możliwe wyłącznie z nju mobile. 2) Usługi umożliwiają dostęp do treści opisanych w bieżących materiałach reklamowych Orange Polska oraz na Numery specjalne mogą ulec rozszerzeniu o kolejną cyfrę. 3) Opłata pobierana niezależnie od treści wysłanego SMS-a lub MMS-a i rodzaju usługi przypisanej do danego numeru, z zastrzeżeniem punktu 1.4 Cennika. 4) Połączenie nie podlega naliczaniu sekundowemu. 5) Bezpłatne na terenie Polski. 6) x to kolejna cyfra z zakresu od 0 do Połączenia z numerami, SMS-ami, MMS-ami specjalnymi oraz opłaty za przychodzące SMS-y/MMS-y specjalne. Tabela nr 5 1. SMS specjalny 0 zakres numerów od 7000 do 7099, od do ,50 (bez VAT) / 0,62 (z VAT) za SMS-a 3) 2. SMS specjalny 1 zakres numerów od 7100 do 7199, od do ,00 (bez VAT) / 1,23 (z VAT) za SMS-a 3) 3

4 3. SMS specjalny 2 zakres numerów od 7200 do 7299, od do ,00 (bez VAT) / 2,46 (z VAT) za SMS-a 3) 4. SMS specjalny 3 zakres numerów od 7300 do 7399, od do ,00 (bez VAT) / 3,69 (z VAT) za SMS-a 3) 5. SMS specjalny 4 zakres numerów od 7400 do 7499, od do za SMS-a 3) 6. SMS specjalny 5 zakres numerów od 7500 do 7599, od do ,00 (bez VAT) / 6,15 (z VAT) za SMS-a 3) 7. SMS specjalny 6 zakres numerów od 7600 do 7699, od do ,00 (bez VAT) / 7,38 (z VAT) za SMS-a 3) 8. SMS specjalny 7 zakres numerów od 7700 do 7799, od do ,00 (bez VAT) / 8,61 (z VAT) za SMS-a 3) 9. SMS specjalny 8 zakres numerów od 7800 do 7899, od do ,00 (bez VAT) / 9,84 (z VAT) za SMS-a 3) 10. SMS specjalny 9 zakres numerów od 7900 do 7999, od do ,00 (bez VAT) / 11,07 (z VAT) za SMS-a 3) 11. SMS specjalny 0,10 zakres numerów od do ,10 (bez VAT) / 0,12 (z VAT) za SMS-a 3) 12. SMS specjalny 0,15 zakres numerów od do ,15 (bez VAT) / 0,18 (z VAT) za SMS-a 3) 13. SMS specjalny 0,20 zakres numerów od do ,20 (bez VAT) / 0,25 (z VAT) za SMS-a 3) 14. SMS specjalny 0,25 zakres numerów od do ,25 (bez VAT) / 0,31 (z VAT)za SMS-a 3) 15. SMS specjalny 0,30 zakres numerów od do ,30 (bez VAT) / 0,37 (z VAT) za SMS-a 3) 16. SMS specjalny 0,35 zakres numerów od do ,35 (bez VAT) / 0,43 (z VAT) za SMS-a 3) 17. SMS specjalny 0,40 zakres numerów od do ,40 (bez VAT) / 0,49 (z VAT) za SMS-a 3) 18. SMS specjalny 0,45 zakres numerów od do ,45 (bez VAT) / 0,55 (z VAT) za SMS-a 3) 19. SMS specjalny 0,50 zakres numerów od do ,50 (bez VAT) / 0,62 (z VAT) za SMS-a 3) 20. SMS specjalny 10 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 12,30 (z VAT) za SMS-a 3) 21. SMS specjalny 11 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 13,53 (z VAT) za SMS-a 3) 22. SMS specjalny 12 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 14,76 (z VAT) za SMS-a 3) 23. SMS specjalny 13 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 15,99 (z VAT) za SMS-a 3) 24. SMS specjalny 14 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 17,22 (z VAT) za SMS-a 3) 25. SMS specjalny 15 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 18,45 (z VAT) za SMS-a 3) 26. SMS specjalny 16 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 19,68 (z VAT) za SMS-a 3) 27. SMS specjalny 17 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 20,91 (z VAT) za SMS-a 3) 28. SMS specjalny 18 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 22,14 (z VAT) za SMS-a 3) 29. SMS specjalny 19 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 23,37 (z VAT) za SMS-a 3) 30. SMS specjalny 20 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 24,60 (z VAT) za SMS-a 3) 31. SMS specjalny 21 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 25,83 (z VAT) za SMS-a 3) 32. SMS specjalny 22 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 27,06 (z VAT) za SMS-a 3) 33. SMS specjalny 23 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 28,29 (z VAT) za SMS-a 3) 34. SMS specjalny 24 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 29,52 (z VAT) za SMS-a 3) 35. SMS specjalny 25 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 30,75 (z VAT) za SMS-a 3) 36. SMS specjalny 35 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 43,05 (z VAT) za SMS-a 3) 37. numer specjalny 0 2) 4) zakres numerów od *7000 do *7099, od *70000 do * numer specjalny 1 2) 4) zakres numerów od *7100 do *7199, od *71000 do * numer specjalny 2 2) 4) zakres numerów od *7200 do *7299, od *72000 do * numer specjalny 3 2) 4) zakres numerów od *7300 do *7399, od *73000 do * numer specjalny 4 2) 4) zakres numerów od *7400 do *7499, od *74000 do * ,50 (bez VAT) / 0,62 (z VAT) 1,00 (bez VAT) / 1,23 (z VAT) 2,00 (bez VAT) / 2,46 (z VAT) 3,00 (bez VAT) / 3,69 (z VAT) 4

5 42. numer specjalny 5 2) 4) zakres numerów od *7500 do *7599, od *75000 do * numer specjalny 6 2) 4) zakres numerów od *7600 do *7699, od *76000 do * numer specjalny 7 2) 4) zakres numerów od *7700 do *7799, od *77000 do * numer specjalny 8 2) 4) zakres numerów od *7800 do *7899, od *78000 do * numer specjalny 9 2) 4) zakres numerów od *7900 do *7999, od *79000 do * numer specjalny 0 2)4) zakres numerów od *4000 do * numer specjalny 1 2)4) zakres numerów od *4100 do * numer specjalny 2 2)4) zakres numerów od *4200 do * numer specjalny 3 2)4) zakres numerów od *4300 do * numer specjalny 4 2)4) zakres numerów od *4400 do * numer specjalny 5 2)4) zakres numerów od *4500 do * numer specjalny 6 2)4) zakres numerów od *4600 do * numer specjalny 7 2)4) zakres numerów od *4700 do * numer specjalny 8 2)4) zakres numerów od *4800 do * numer specjalny 9 2)4) zakres numerów od *4900 do * MMS specjalny MMS specjalny MMS specjalny MMS specjalny MMS specjalny MMS specjalny MMS specjalny MMS specjalny MMS specjalny MMS specjalny 9 zakres numerów od 7000 do 7099, od do 70999, od do zakres numerów od 7100 do 7199, od do 71999, od do zakres numerów od 7200 do 7299, od do 72999, od do zakres numerów od 7300 do 7399, od do 73999, od do zakres numerów od 7400 do 7499, od do 74999, od do zakres numerów od 7500 do 7599, od do 75999, od do zakres numerów od 7600 do 7699, od do 76999, od do zakres numerów od 7700 do 7799, od do 77999, od do zakres numerów od 7800 do 7899, od do 78999, od do zakres numerów od 7900 do 7999, od do 79999, od do MMS specjalny 10 zakres numerów od do MMS specjalny 11 zakres numerów od do MMS specjalny 12 zakres numerów od do MMS specjalny 13 zakres numerów od do MMS specjalny 14 zakres numerów od do MMS specjalny 15 zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 6,15 (z VAT) 6,00 (bez VAT) / 7,38 (z VAT) 7,00 (bez VAT) / 8,61 (z VAT) 8,00 (bez VAT) / 9,84 (z VAT) 9,00 (bez VAT) / 11,07 (z VAT) 0,50 (bez VAT) / 0,62 (z VAT) 1,00 (bez VAT) / 1,23 (z VAT) 2,00 (bez VAT) / 2,46 (z VAT) 3,00 (bez VAT) / 3,69 (z VAT) 5,00 (bez VAT) / 6,15 (z VAT) 6,00 (bez VAT) / 7,38 (z VAT) 7,00 (bez VAT) / 8,61 (z VAT) 8,00 (bez VAT) / 9,84 (z VAT) 9,00 (bez VAT) / 11,07 (z VAT) 0,50 (bez VAT)/ 0,62 (z VAT) 1,00 (bez VAT)/ 1,23 (z VAT) 2,00 (bez VAT)/ 2,46 (z VAT) 3,00 (bez VAT)/ 3,69 (z VAT) 4,00 (bez VAT)/ 4,92 (z VAT) 5,00 (bez VAT)/ 6,15 (z VAT) 6,00 (bez VAT)/ 7,38 (z VAT) 7,00 (bez VAT) / 8,61 (z VAT) 8,00 (bez VAT) / 9,84 (z VAT) 9,00 (bez VAT) / 11,07 (z VAT) 10,00 (bez VAT) / 12,30 (z VAT) 11,00 (bez VAT) / 13,53 (z VAT) 12,00 (bez VAT) / 14,76 (z VAT) 13,00 (bez VAT) / 15,99 (z VAT) 14,00 (bez VAT) / 17,22 (z VAT) 15,00 (bez VAT) / 18,45 (z VAT)

6 73. MMS specjalny 16 zakres numerów od do MMS specjalny 17 zakres numerów od do MMS specjalny 18 zakres numerów od do MMS specjalny 19 zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/ MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do ,00 (bez VAT) / 19,68 (z VAT) 17,00 (bez VAT) / 20,91 (z VAT) 18,00 (bez VAT) / 22,14 (z VAT) 19,00 (bez VAT) / 23,37 (z VAT) 0,10 (bez VAT) / 0,12 (z VAT) 0,20 (bez VAT) / 0,25 (z VAT) 0,30 (bez VAT) / 0,37 (z VAT) 0,40 (bez VAT) / 0,49 (z VAT) 0,50 (bez VAT) / 0,62 (z VAT) 0,60 (bez VAT) / 0,74 (z VAT) 0,70 (bez VAT) / 0,86 (z VAT) 0,80 (bez VAT) / 0,99 (z VAT) 0,90 (bez VAT) / 1,11 (z VAT) 1,00 (bez VAT) / 1,23 (z VAT) 2,00 (bez VAT) / 2,46 (z VAT) 3,00 (bez VAT) / 3,69 (z VAT) 5,00 (bez VAT) / 6,15 (z VAT) 6,00 (bez VAT) / 7,38 (z VAT) 7,00 (bez VAT) / 8,61 (z VAT) 8,00 (bez VAT) / 9,84 (z VAT) 9,00 (bez VAT) / 11,07 (z VAT) 10,00 (bez VAT) / 12,30 (z VAT) 11,00 (bez VAT) / 13,53 (z VAT) 12,00 (bez VAT) / 14,76 (z VAT) 13,00 (bez VAT) / 15,99 (z VAT) 14,00 (bez VAT) / 17,22 (z VAT) 15,00 (bez VAT) / 18,45 (z VAT) 16,00 (bez VAT) / 19,68 (z VAT) 17,00 (bez VAT) / 20,91 (z VAT) 6

7 SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do SMS/MMS specjalny zakres numerów od do ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ,00 (bez VAT) / 22,14 (z VAT) 19,00 (bez VAT) / 23,37 (z VAT) 20,00 (bez VAT) / 24,60 (z VAT) 21,00 (bez VAT) / 25,83 (z VAT) 22,00 (bez VAT) / 27,06 (z VAT) 23,00 (bez VAT) / 28,29 (z VAT) 24,00 (bez VAT) / 29,52 (z VAT) 25,00 (bez VAT) / 30,75 (z VAT) 0,29(bez VAT) / 0,36 (z VAT) 1,05 (bez VAT) / 1,29 (z VAT) 1,69 (bez VAT) / 2,08 (z VAT) 2,10(bez VAT) / 2,58 (z VAT) 3,00(bez VAT) / 3,69 (z VAT) 3,46 (bez VAT) / 4,26 (z VAT) 6,25(bez VAT) / 7,69 (z VAT) 8,12 (bez VAT) / 9,99 (z VAT) 0,29(bez VAT) / 0,36 (z VAT) 1,05 (bez VAT) / 1,29 (z VAT) 1,69 (bez VAT) / 2,08 (z VAT) 2,10(bez VAT) / 2,58 (z VAT) 3,00(bez VAT) / 3,69 (z VAT) 3,46 (bez VAT) / 4,26 (z VAT) 6,25(bez VAT) / 7,69 (z VAT) 8,12(bez VAT) / 9,99 (z VAT) 0,29(bez VAT) / 0,36 (z VAT) 0,58 (bez VAT) / 0,71 (z VAT) 1,69 (bez VAT) / 2,08 (z VAT) 2,10(bez VAT) / 2,58 (z VAT) 7

8 133. 4) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) audioteksowymi 4) audioteksowymi 4) audioteksowymi 4) audioteksowymi 4) audioteksowymi 4) audioteksowymi 4) audioteksowymi 4) audioteksowymi 4) audioteksowymi 4) ,00(bez VAT) / 3,69 (z VAT) 3,46 (bez VAT) / 4,26 (z VAT) 6,25(bez VAT) / 7,69 (z VAT) 0,58(bez VAT) / 0,71 (z VAT) 0,58 (bez VAT) / 0,71 (z VAT) 1,16 (bez VAT) / 1,43 (z VAT) 2,03 (bez VAT) / 2,50 (z VAT) 3,19 (bez VAT) / 3,92 (z VAT) 4,06 (bez VAT) / 4,99 (z VAT) 5,22 (bez VAT) / 6,42 (z VAT) 8,12 (bez VAT) / 9,99 (z VAT) 10,15 (bez VAT) / 12,48 (z VAT) 20,01 (bez VAT) / 24,61 (z VAT) 28,42 (bez VAT) / 34,96 (z VAT) 0,29(bez VAT)/ 0,36 (z VAT) 1,05 (bez VAT)/ 1,29 (z VAT) 1,69 (bez VAT)/ 2,08 (z VAT) 2,10(bez VAT)/ 2,58 (z VAT) 3,00(bez VAT)/ 3,69 (z VAT) 3,46 (bez VAT)/ 4,26 (z VAT) 4,00 (bez VAT)/ 4,92 (z VAT) 6,25(bez VAT)/ 7,69 (z VAT) 8,12(bez VAT)/ 9,99 (z VAT) połączenie bezpłatne opłata liczona zgodnie z opłatą stacjonarnej w posiadanym przez Abonenta planie taryfowym lub w posiadanej przez Użytkownika taryfie opłata liczona zgodnie z opłatą stacjonarnej w posiadanym przez Abonenta planie taryfowym lub w posiadanej przez Użytkownika taryfie 8

9 opłata liczona zgodnie z opłatą stacjonarnej w posiadanym przez Abonenta planie taryfowym lub w posiadanej przez Użytkownika taryfie opłata liczona zgodnie z opłatą stacjonarnej w posiadanym przez Abonenta planie taryfowym lub w posiadanej przez Użytkownika taryfie opłata liczona zgodnie z opłatą stacjonarnej w posiadanym przez Abonenta planie taryfowym lub w posiadanej przez Użytkownika taryfie 1) Nie dotyczy połączeń z numerem , oraz z tymi numerami są rozliczane jak zwykłe głosowe zgodnie z obowiązującym abonenta cennikiem usług, 2) Numery specjalne mogą ulec rozszerzeniu o kolejną cyfrę 3) Opłata pobierana niezależnie od treści wysłanego SMS-a lub MMS-a i rodzaju usługi przypisanej do danego numeru, z zastrzeżeniem punktu 2. Cennika. 4) Połączenie podlega naliczaniu za każdą rozpoczętą minutę. Zasady i sposoby aktywacji usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny znajdują się w Regulaminie usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile na stronie internetowej Opłaty za międzynarodowe Tabela nr 6 strefa opłata dodatkowa 1,48 1,71 1,91 2,08 2,30 2,46 2,58 4,26 7,69 Alaska 8 8 Gruzja 5 5 Norwegia 1 4 Albania 5 5 Gujana Francuska 8 8 Owcze Wyspy 1 3 Algieria 7 7 Gwadelupa 8 8 Portugalia 1 7 Andora 1 4 Gwatemala 8 8 Puerto Rico 8 8 Armenia 5 5 Hawaje 8 8 Rosja 4 4 Australia 6 6 Hiszpania 1 5 Rumunia 2 2 Austria 1 3 Holandia 1 3 San Marino 1 4 Azerbejdżan 5 5 Irlandia 1 5 Serbia 4 4 Belgia 1 3 Islandia 1 7 Słowacja 1 2 Białoruś 2 2 Kanada 6 6 Słowenia 4 4 Bośnia i Hercegowina 4 4 Kanaryjskie Wyspy 5 5 Somalia 8 8 Bułgaria 2 2 Kazachstan 5 5 Szwajcaria 1 3 Chorwacja 4 4 Kirgistan 5 5 Szwecja 1 3 Cypr 1 5 Kosowo 6 6 Tadżykistan 5 5 Czarnogóra 4 4 Libia 5 5 Tunezja 5 5 Czechy 1 2 Liechtenstein 1 3 Turcja 5 5 9

10 Dania 1 3 Litwa 2 2 Turkmenistan 5 5 Dziewicze Wyspy USA 8 8 Łotwa 4 4 Ukraina 2 2 Ekwador 8 8 Luksemburg 1 4 USA 6 6 Emiraty Arabskie 8 8 Macedonia 4 4 Uzbekistan 5 5 Estonia 4 4 Malta 1 5 Watykan 1 4 Finlandia 1 4 Maroko 7 7 Węgry 1 3 Francja 1 4 Martynika 8 8 Wenezuela 8 8 Gabon 8 8 Mołdawia 4 4 Wielka Brytania 1 4 Gibraltar 1 7 Monako 1 4 Włochy 1 4 Grecja 1 4 Niemcy 1 3 POZOSTAŁE KIERUNKI Połączenia międzynarodowe nie podlegają naliczaniu sekundowemu. 12. Opłaty za usługę roaming międzynarodowy: Opłaty za usługę roaming międzynarodowy w ofercie nju mobile określa Cennik usług w roamingu 13. Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych w technologiach mobilnych obowiązujące od 1 stycznia 2017r. Tabela nr Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych w technologiach mobilnych obowiązujące od 1 stycznia 2017r. Rodzaj technologii mobilnej Szacunkowa maksymalna prędkość pobierania danych Szacunkowa maksymalna prędkość wysyłania danych 4G LTE (Agregacja Pasm) 225 Mb/s 45 Mb/s 3G ( HSPA+DC) 37 Mb/s 6 Mb/s 2G ( EDGE) 0,236 Mb/s 0,192 Mb/s CDMA 2,4 Mb/s 1,8 Mb/s 10

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia r.

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia r. Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 01.01.2014r. Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od 22 grudnia 2014 r. Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od 3 października 2016 r. oraz zmiany obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia r.

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia r. Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 01.01.2014r. Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 22 grudnia 2014 r. nju mobile w rozumieniu niniejszego Cennika oznacza ofertę telekomunikacyjną, której

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania

Cennik usług w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania Cennik usług w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania nju mobile w rozumieniu niniejszego cennika oznacza ofertę świadczoną w ramach mobilnej sieci telekomunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r.

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. NJU/PDF23/2013 Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. nju mobile w rozumieniu niniejszego Cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

cennik usług w ofercie Orange POP 7

cennik usług w ofercie Orange POP 7 XOPOP/PDF01/0214, Strona 1 z 4 cennik usług w ofercie Orange POP 7 z dnia 22 grudnia 2014 roku Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 16 marca 2015. Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go 1 obowiązuje od 22 grudnia 2014 roku

Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go 1 obowiązuje od 22 grudnia 2014 roku OGO/PDF02/0214, Strona 1 z 53 Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go 1 obowiązuje od 22 grudnia 2014 roku Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 16 marca 2015. Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę 12 z dnia 11 marca 2014 roku

Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę 12 z dnia 11 marca 2014 roku Cennik usług w ofercie Free na Kartę 12 z dnia 11 marca 2014 roku Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st.

Bardziej szczegółowo

Cennik. Usług w Ofercie Rozmowy bez limitu obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania

Cennik. Usług w Ofercie Rozmowy bez limitu obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania Cennik Usług w Ofercie Rozmowy bez limitu obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 12 z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 12 z dnia 16 kwietnia 2013 r. Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 12 z dnia 16 kwietnia 2013 r. Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedziba w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę12 12 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę12 12 z dnia 22 grudnia 2014 roku PREPPDF100214, Strona 1 z 53 Cennik usług w ofercie Free na Kartę12 12 z dnia 22 grudnia 2014 roku Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 16 marca 2015. Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Cennik. Usług w Ofercie Rozmowy bez limitu obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania MAS/PDF19/0114

Cennik. Usług w Ofercie Rozmowy bez limitu obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania MAS/PDF19/0114 Cennik Usług w Ofercie Rozmowy bez limitu obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty CENNIK STANDARDOWY USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ Simfonia Fresh Obowiązuje od 01.02.2012 r. Informacje o usłudze 1. Taryfy standardowe dostępne dla kart SIM w usłudze Simfonia Fresh. 2. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Business Everywhere bez umowy

Cennik usług Business Everywhere bez umowy Cennik usług w ofercie obowiązuje od dnia 10 lutego 2014 roku do odwołania Cennik usług w ofercie, dalej zwany Cennikiem Usług, skierowany jest do Abonentów będących przedsiębiorcami (w rozumieniu Ustawy

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Smart M2M obowiązuje od dnia 21 listopada 2016 roku do odwołania

Cennik usług w ofercie Smart M2M obowiązuje od dnia 21 listopada 2016 roku do odwołania Cennik usług w ofercie Smart M2M obowiązuje od dnia 21 listopada 2016 roku do odwołania Cennik usług w ofercie Smart M2M, obowiązuje Abonentów, którzy począwszy od dnia 21 listopada 2016 r. skorzystali

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go 1

Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go 1 Cennik usług w ofercie Nowe Go 1 obowiązuje od dnia 7.05.2008 r. Sieć w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa - Centertel sp.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia r.

Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia r. Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia 01.07.2015r. nju mobile w rozumieniu niniejszego cennika oznacza ofertę telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w Internet LTE dla domu obowiązuje od 23 czerwca 2017 r. do odwołania

Cennik usług w Internet LTE dla domu obowiązuje od 23 czerwca 2017 r. do odwołania Cennik usług w Internet LTE dla domu obowiązuje od 23 czerwca 2017 r. do odwołania 1. Informacje podstawowe 1.1. Opłaty za wysłanie SMS-a, o których mowa w niniejszym Cenniku, zależą od długości pojedynczego

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange Music na kartę 1 Obowiązuje od nia r.

Cennik usług w ofercie Orange Music na kartę 1 Obowiązuje od nia r. Cennik usług w ofercie Orange Music na kartę 1 Obowiązuje od nia 15.10.2007 r. Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w Orange FreeNet obowiązuje od 23 czerwca 2017 r. do odwołania

Cennik usług w Orange FreeNet obowiązuje od 23 czerwca 2017 r. do odwołania Cennik usług w Orange FreeNet obowiązuje od 23 czerwca 2017 r. do odwołania 1. Informacje podstawowe 1.1. Opłaty za wysłanie SMS-a, o których mowa w niniejszym Cenniku, zależą od długości pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Internet Mobilny

Cennik usług w ofercie Internet Mobilny Cennik usług w ofercie Internet Mobilny Cennik obowiązuje tych z Państwa, którzy od 21 sierpnia 2017 r. zawierają umowę lub aneks do umowy. Wszystkie ceny podane są w złotych i zawierają podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w Internet LTE dla domu obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania

Cennik usług w Internet LTE dla domu obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania Cennik usług w Internet LTE dla domu obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania 1. Informacje podstawowe 1.1. Opłaty za wysłanie SMS-a, o których mowa w niniejszym Cenniku, zależą od długości pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go obowiązuje od 23 kwietnia 2009r.

Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go obowiązuje od 23 kwietnia 2009r. Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go obowiązuje od 23 kwietnia 2009r. Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa - Centertel

Bardziej szczegółowo

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4)

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4) Cennik usług w roamingu Obowiązuje od dnia 03.10.2016 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

opłaty w ofertach Orange abonament oraz Orange mix

opłaty w ofertach Orange abonament oraz Orange mix Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiązuje od 24 listopada 2009 r. Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółką pod

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 13 z dnia 22.12.2014 r.

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 13 z dnia 22.12.2014 r. Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 13 z dnia 22.12.2014 r. Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 16 marca 2015. Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Smart Plan LTE Wspólny obowiązuje od 9 marca 2017 roku do odwołania

Cennik usług w ofercie Smart Plan LTE Wspólny obowiązuje od 9 marca 2017 roku do odwołania Cennik usług w ofercie Smart Plan LTE Wspólny obowiązuje od 9 marca 2017 roku do odwołania 1.1. Aktywacja w ramach oferty Smart Plan LTE Wspólny podlega opłacie w wysokości 300 złotych ( Opłata aktywacyjna

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. Cennik Oferty 2012 Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2014r. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN)

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011 r.

Cennik usług w ofertach Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011 r. Cennik usług w ofertach Delfin II w,, (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011 r. Sieć w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 24 września 2012r. do odwołania Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć

Bardziej szczegółowo

1.2. Opłata, o których mowa w punkcie 1.1 jest doliczana do pierwszego rachunku telefonicznego za usługi telekomunikacyjne.

1.2. Opłata, o których mowa w punkcie 1.1 jest doliczana do pierwszego rachunku telefonicznego za usługi telekomunikacyjne. Cennik usług w Orange obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania 1. Informacje podstawowe 1.1. Aktywacja w ramach oferty Orange podlega opłacie w wysokości 300 złotych. 1. Opłata, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange strefa obowiązuje od 15 lutego 2010r. ze zmianami z dnia 1 stycznia 2011r.

Cennik usług w ofercie Orange strefa obowiązuje od 15 lutego 2010r. ze zmianami z dnia 1 stycznia 2011r. Cennik usług w ofercie Orange strefa obowiązuje od 15 lutego 2010r. ze zmianami z dnia 1 stycznia 2011r. Oferta Orange strefa (dalej: Oferta) dostępna jest jedynie dla osób fizycznych, które korzystają

Bardziej szczegółowo

Crowley - Dostęp do Internetu

Crowley - Dostęp do Internetu Page 1 of 6 ENGLISH SŁOWNIK MAPA SERWISU SZUKAJ EXTRANET Plan taryfowy TeleMobile ZERO TeleMobile 35 TeleMobile 70 TeleMobile 120 Aktywacja karty SIM (przyłączenie do sieci) Abonament miesięczny 0 zł 35

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange strefa obowiązuje od 4 sierpnia 2011r.

Cennik usług w ofercie Orange strefa obowiązuje od 4 sierpnia 2011r. Cennik usług w ofercie Orange strefa obowiązuje od 4 sierpnia 2011r. Oferta Orange strefa (dalej: Oferta) dostępna jest jedynie dla osób fizycznych, które korzystają z usługi Orange Strefa (dalej: Usługa)

Bardziej szczegółowo

w ramach Kwoty abonamentu abonamentu abonamentu 0,29zł/minuta 0,29zł/minuta 0,20zł 0,40zł 0,25zł za 50 kb 0,25zł za 1 minutę połączenia bezpłatne

w ramach Kwoty abonamentu abonamentu abonamentu 0,29zł/minuta 0,29zł/minuta 0,20zł 0,40zł 0,25zł za 50 kb 0,25zł za 1 minutę połączenia bezpłatne Cennik usług w ofertach Smart Plan LTE oraz Smart Plan LTE tylko SIM obowiązuje od 9 marca 2017r. do odwołania uwzględnia zmiany obowiązujące od 15 czerwca 2017 r. 1.1. Aktywacja w ramach ofert Smart Plan

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange strefa obowiązuje od 2 grudnia 2010r. ze zmianami z dnia 1 stycznia 2011r.

Cennik usług w ofercie Orange strefa obowiązuje od 2 grudnia 2010r. ze zmianami z dnia 1 stycznia 2011r. Cennik usług w ofercie Orange strefa obowiązuje od 2 grudnia 2010r. ze zmianami z dnia 1 stycznia 2011r. Oferta Orange strefa (dalej: Oferta) dostępna jest jedynie dla osób fizycznych, które korzystają

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 24 września 2012r. do odwołania Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 13

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 13 Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 13 z dnia 18 kwietnia 2013 r. Sieć kobilna mrange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza siec telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka po firmą nolska

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w Orange FreeNet obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania

Cennik usług w Orange FreeNet obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania Cennik usług w Orange FreeNet obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania 1. Informacje podstawowe 1.1. Opłaty za wysłanie SMS-a, o których mowa w niniejszym Cenniku, zależą od długości pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Delfin, Pelikan, Pantera abonament i mix obowiązuje od 21 kwietnia 2010 r.

Cennik usług w ofertach Delfin, Pelikan, Pantera abonament i mix obowiązuje od 21 kwietnia 2010 r. Cennik usług w ofertach Delfin, Pelikan, Pantera abonament i mix obowiązuje od 21 kwietnia 2010 r. Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka

Bardziej szczegółowo

Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. cennik usług w ofercie Nowa Orange strefa obowiązuje od 18 czerwca 2014 r. 1. Oferta Nowa Orange strefa (dalej: Oferta) dostępna jest jedynie dla osób fizycznych, które korzystają z usługi Nowa Orange

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. CENNIK OFERTY TELE25 Cennik Usług Telekomunikacyjnych Tele25. obowiązuje od 01.04.2014 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Niniejszy Cennik obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2016r. i w całości zastępuje Cennik Oferty

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania 1.1. Aktywacja w ramach oferty Super Smart Plan podlega opłacie w wysokości 300 złotych. 1.2. Opłata, o której mowa w

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 11 kwietnia 2014 r. do odwołania Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Mobilna sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku

Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku Postanowienia ogólne 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów Mobilnej Sieci Orange, którzy są stroną pisemnej umowy

Bardziej szczegółowo

Cennik taryfy TakJakLubię dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile

Cennik taryfy TakJakLubię dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile Cennik taryfy TakJakLubię dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 15 czerwca 2017 r. do odwołania i w całości zastępuje Cennik taryfy TakJakLubię dla Klientów Abonamentowych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Cennik usług mobilnych

Cennik usług mobilnych 1 GB Internet mobilny Pakiety z limitem transmisji danych opłaty abonamentowe 24,99 zł 2 GB 29,00 zł 4 GB 34,00 zł Opłaty jednorazowe Wydanie duplikatu karty SIM Zmiana numeru telefonu w zakresie usług

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r.

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r. Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich () i zawierają

Bardziej szczegółowo

Opłaty aktywacyjne. 1. Aktywacja numeru 349,99

Opłaty aktywacyjne. 1. Aktywacja numeru 349,99 Cennik usług w ofercie Plan Komórkowy obowiązuje od 21 sierpnia 2017 r. do odwołania Wszystkie ceny podane są w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), chyba że wskazano inaczej I. Zasady

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA

CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VIKINGCO POLAND SP. Z O.O. OBOWIĄZUJE OD 12.11.2014 Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna Obowiązuje od 1.07.2012 r. Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. obowiązuje od 30.04.2016 Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. Opłaty za wysłanie wiadomości SMS,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A.

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 19 maja 2016 roku. I. Opłaty Abonamentowe (plany taryfowe oraz pakiety dodatkowe) A. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

Cennik taryfy Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę

Cennik taryfy Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę Cennik taryfy Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę obowiązuje od dnia 15 czerwca 2017 r. do odwołania i w całości zastępuje Cennik taryfy Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę obowiązujący od dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Nowy Play Online na Kartę

Cennik Oferty Nowy Play Online na Kartę Cennik Oferty Nowy Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 07.07.2011 r. do odwołania (zmieniony dn. 19.01.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Smart Plan LTE obowiązuje od 20 sierpnia 2015 r. do odwołania

Cennik usług w ofercie Smart Plan LTE obowiązuje od 20 sierpnia 2015 r. do odwołania Cennik usług w ofercie Smart Plan LTE obowiązuje od 20 sierpnia 2015 r. do odwołania 1.1. Aktywacja w ramach oferty Smart Plan LTE podlega opłacie w wysokości 300 złotych ( Opłata aktywacyjna ). 1.2. Opłata

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY INTERNET NA KARTĘ CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH P4 SP. Z O.O. obowiązuje od 20 grudnia 2016 r. do odwołania

CENNIK OFERTY INTERNET NA KARTĘ CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH P4 SP. Z O.O. obowiązuje od 20 grudnia 2016 r. do odwołania CENNIK OFERTY INTERNET NA KARTĘ CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH P4 SP. Z O.O. obowiązuje od 20 grudnia 2016 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Nowy Play Online na Kartę

Cennik Oferty Nowy Play Online na Kartę Cennik Oferty Nowy Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 07.07.2011 do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w Orange Free Net

Cennik usług w Orange Free Net Cennik usług w obowiązuje od 1 lipca 2014 r. do odwołania Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 21 grudnia 2014 r. Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w Orange Free Net

Cennik usług w Orange Free Net Cennik usług w obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Cennik usługi Orange Love Internet/Telefon komórkowy

Cennik usługi Orange Love Internet/Telefon komórkowy Cennik usługi Orange Love Internet/Telefon komórkowy aktywacyjne 1. Aktywacja usługi w Opcjach: do 10 Mb, do 20 Mb, do 80 Mb Cennik obowiązuje Klientów, którzy od 7 grudnia 2017 r. zawierają umowę lub

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w Orange Free Net

Cennik usług w Orange Free Net Cennik usług w obowiązuje od 29 sierpnia 2013 r. do odwołania Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY MIXTURA

CENNIK OFERTY PLAY MIXTURA CENNIK OFERTY PLAY MIXTURA Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę 4G LTE

Cennik Oferty Play Online na Kartę 4G LTE Cennik Oferty Play Online na Kartę 4G LTE Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 13.11.2013 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN)

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r. Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010r. do odwołania (zmieniony dn. 01.01.2011r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ

CENNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ Opłaty za połączenia Nazwa usługi Aktywacja Abonament Ilość minut Minuta w Metro Minuta poza ą Metro Minuta do P4 i Cyfrowy Polsat Metro 10 50 PLN 9,90 PLN 10 0,30 PLN 0,30

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi Netia Mobile

Cennik Usługi Netia Mobile Obowiązuje od 1.07.2013 r. do odwołania. 1. Zasady rozliczania usług Tabela nr 1. Wysokości abonamentów przy Umowie na czas nieokreślony: Dostępny abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament miesięczny

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w Orange Free Net

Cennik usług w Orange Free Net Cennik usług w obowiązuje od 1 lipca 2014 r. do odwołania Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.

CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r. CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 1.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.01.2011 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Cennik usługi Orange Love Internet/Telefon komórkowy

Cennik usługi Orange Love Internet/Telefon komórkowy Cennik usługi Orange Love Internet/Telefon komórkowy aktywacyjne 1. Aktywacja usługi w Opcjach: do 10 Mb, do 20 Mb, do 80 Mb Cennik obowiązuje Klientów, którzy od 15 czerwca 2017 r. zawierają umowę lub

Bardziej szczegółowo

Spis cenników i tabel

Spis cenników i tabel Cennik Usług WPmobi 1 Cennik Usług WPmobi ważny od dnia 1 marca 2008 r. Cennik Usług WPmobi 2 Spis cenników i tabel Tabela 1. Cennik za usługi podstawowe w ofercie WPmobi...3 Tabela 2. Cennik usług informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 23% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty głosowej, w tym odsłuchanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Cennik usługi Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy

Cennik usługi Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy Cennik usługi Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy Cennik obowiązuje Klientów, którzy od 23 czerwca 2017 r. zawierają umowę lub aneks do umowy. Wszystkie ceny podane są w złotych i zawierają podatek

Bardziej szczegółowo

W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja jest bezpłatna.

W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja jest bezpłatna. Cennik usług telekomunikacyjnych Heyah Usługi Cennik usług dla Użytkowników Heyah korzystających z Taryfy Pakietowej i taryfy (w tym korzystających. z Równej Taryfy do 27.05.2009 r) Ceny za usługi podane

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA

CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VIKINGCO POLAND SP. Z O.O. OBOWIĄZUJE OD 20.04.2015 Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY MIXTURA

CENNIK OFERTY PLAY MIXTURA CENNIK OFERTY PLAY MIXTURA Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2011 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Promocyjnej Lubię to!

Cennik Oferty Promocyjnej Lubię to! Cennik Oferty Promocyjnej Lubię to! Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 22 grudnia 2014 r. (zmieniony dn. 30 kwietnia 2016 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo

Spis cenników i tabel

Spis cenników i tabel Cennik Oferty WPmobi ważny od dnia 29 sierpnia 2007 r. Cennik Oferty WPmobi 2 Spis cenników i tabel Tabela 1. Cennik za usługi podstawowe w ofercie WPmobi...3 Tabela 2. Cennik usług informacyjnych i lokalizacyjnych...4

Bardziej szczegółowo