Cennik usług mobilnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług mobilnych"

Transkrypt

1 1 GB Internet mobilny Pakiety z limitem transmisji danych opłaty abonamentowe 24,99 zł 2 GB 29,00 zł 4 GB 34,00 zł Opłaty jednorazowe Wydanie duplikatu karty SIM Zmiana numeru telefonu w zakresie usług Toyamobilna Aktywacja usługi Toyamobilna 50,00 zł 50,00 zł 200,00zł Telefonia komórkowa Pakiety TOYAmobilna opłaty abonamentowe 29,99 zł 44,99 zł darmowe minuty w abonamencie Pakiet dodatkowy 4) - dodatkowe darmowe minuty dla korzystających z innych usług Gawex: w pakiecie TOYAmobilna na numery stacjonarne i komórkowe na terenie Polski Telefonia Gawex Internet na połączenia z numerami Telefonii Gawex i TOYAmobilna Po przekroczeniu ilości danych związanej z wybranym pakietem usługa będzie naliczana w wysokości za 1MB (taryfikowana w stawce 0,01 zł netto za każde rozpoczęte 100 KB transmisji). Limit nie obejmuje transmisji danych w Roamingu. Minuty wliczone w abonament mogą być wykorzystane na połączenia do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych z wyłączeniem Polsat Cyfrowy i Play i nie są uwzględniane przy rozliczaniu połączeń specjalnych, międzynarodowych, wykonywanych w roamingu, audiotekstowych, o podwyższonej opłacie oraz infolinii. Po wykorzystaniu minut wliczonych w abonament opłaty naliczane są zgodnie z opłatami za połączenia. Jeśli abonent posiada kilka aktywnych kart SIM w TOYAmobilna pakiety darmowych minut są kumulowane w jedną wspólną pulę. Minuty nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe. Pakiet dodatkowy - uruchamiany po wykorzystaniu pozostałych pakietów w danym okresie rozliczeniowym. 4) Minuty wliczone w pakiet dodatkowy mogą być wykorzystane na połączenia do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych z wyłączeniem Polsat Cyfrowy i Play i nie są uwzględniane przy rozliczaniu połączeń specjalnych, międzynarodowych, wykonywanych w roamingu, audiotekstowych, o podwyższonej opłacie oraz infolinii. Pakiety darmowych minut przysługujące z tytułu posiadania usług stacjonarnych naliczane są w ilości odpowiadającej ilościom usług stacjonarnych niezależnie od ilości kart SIM TOYAmobilna posiadanych przez Abonenta (jeśli Abonent posiada wiele usług stacjonarnych pakiety darmowych minut z nimi związane ulegają sumowaniu). Jeśli abonent posiada kilka aktywnych kart SIM w TOYAmobilna pakiety darmowych minut są kumulowane w jedną wspólną pulę. Minuty nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe. Infolinia:

2 Opłaty za połączenia Telefonia komórkowa Połączenia głosowe i wideorozmowa do operatorów krajowych Połączenia głosowe i wideorozmowa do Polsatu Cyfrowego i Play Połączenia do poczty głosowej, systemu IVR i w ramach obsługi klienta SMS do sieci krajowych komórkowych SMS do sieci krajowych stacjonarnych SMS do sieci zagranicznych SMS z odpytaniem o stan konta MMS krajowy (max. 100kB) 4) MMS zagraniczny (max. 100kB) 4) Transmisja danych 1MB (taryfikowana w cenie 0.01 zł netto za każde 100kB) Połączenia do systemu IVR i w ramach obsługi klienta Połączenia do poczty głosowej 0,30 zł/min 0,55 zł/min 0,13 zł/min 0,19 zł 1,21 zł 0,68 zł 0,19 zł 0,79 zł 3,08 zł 0,13 zł 0,13 zł Połączenia do numerów specjalnych, opłaty za usługi alarmowe, Premium Rate i IN Połączenia z numerem alarmowym 112 (Centrum Powiadamiania Ratowniczego), 986 (Straż Miejska), 997 (Policja), 998 (Straż Pożarna), 999 (Pogotowie Ratunkowe), 992 (Pogotowie gazowni), 993 (Pogotowie ciepłowni), 994 (pogotowie wodociągów) Biuro numerów Połączenia na *2599 do Call Center TOYA 0,00 zł 1,43 zł Połączenia do numeracji 0-80x 5) Zakres numeracji xxx xxx xxx xxx xxx xxx zł 0,43 zł 0,31 zł 0,35 zł Operator udostępnia możliwość połączenia ze specjalnymi, dodatkowymi numerami o podwyższonej opłacie, zwanymi Premium Rate. Wykaz opłat za te numery można znaleźć na stronie Wykaz jest udostępniany przez UKE i ma jedynie charakter informacyjny. W przypadku rozbieżności, odpowiedzialność spada na operatora przekazującego do UKE powyższe informacje. Opłata za połączenie jest obliczana jako iloczyn stawki netto za jednostkę połączenia i czasu połączenia. Łączna opłata powiększona jest o nalezny podatek VAT. W przypadku używania niektórych aplikacji służących do prowadzenia wideorozmowy może zostać dodatkowo naliczona opłata za transmisję danych uzależniona od rodzaju użytego oprogramowania. Z wyłączeniem Polsat Cyfrowy i Play. Opłata za SMS naliczana jest za każde rozpoczęte 160 znaków, w przypadku używania znaków niestandardowych według trybu UNICODE ilość znaków może być mniejsza. 4) Podczas aktywacji dla usług głosowych standardowo usługi dostępu do Internetu i transmisji danych są zablokowane co spowoduje również brak możliwości korzystania z usług MMS. W celu ich odblokowania Abonent musi złożyć dyspozycję telefoniczną na infolinii Operatora lub odblokować usługi we własnym zakresie poprzez e-boa. 5) Niektóre serwisy mogą być niedostępne w sieci TOYAmobilna. Opłata naliczana za każdą rozpoczętą minutę połączenia. Infolinia:

3 Usługa Premium Rate SMS Zakres numerów / Zakres numeracji / Do numerów 70xx i 70xxx 71xx i 71xxx 72xx i 72xxx 73xx i 73xxx 74xx i 74xxx 75xx i 75xxx 76xx i 76xxx 77xx i 77xxx 78xx i 78xxx 79xx i 79xxx xx 520xx 530xx 540xx 550xx 560xx 570xx 580xx 0,00 zł 0,18 zł 0,31 zł 0,43 zł 0,55 zł 590xx 601xx 602xx 603xx 604xx 605xx 606xx 607xx 608xx 609xx 610xx 611xx 612xx 613xx 614xx 615xx 616xx 617xx 618xx 619xx 620xx 621xx 622xx 623xx ,00 zł Usługi głosowe i WAP Premium Rate Zakres numeracji *70xx i *70xxx Zakres numeracji *71xx i *71xxx Zakres numeracji *72xx i *72xxx Zakres numeracji *73xx i *73xxx Zakres numeracji *74xx i *74xxx Zakres numeracji *75xx i *75xxx Zakres numeracji *76xx i *76xxx Zakres numeracji *77xx i *77xxx Zakres numeracji *78xx i *78xxx Zakres numeracji *79xx i *79xxx Zakres numeracji *40x gdzie x - 2 do 9 cyfr (za połączenie) Zakres numeracji *41x gdzie x - 2 do 9 cyfr (za połączenie) Zakres numeracji *42x gdzie x - 2 do 9 cyfr (za połączenie) Zakres numeracji *43x gdzie x - 2 do 9 cyfr (za połączenie) Zakres numeracji *44x gdzie x - 2 do 9 cyfr (za wyjątkiem *4444) (za połączenie) Zakres numeracji *45x gdzie x - 2 do 9 cyfr (za połączenie) Zakres numeracji *46x gdzie x - 2 do 9 cyfr (za połączenie) Zakres numeracji *47x gdzie x - 2 do 9 cyfr (za połączenie) Zakres numeracji *48x gdzie x - 2 do 9 cyfr (za połączenie) Zakres numeracji *49x gdzie x - 2 do 9 cyfr (za połączenie) połączenia do numeru *4444 (za połączenie) Opłata jest naliczana niezależnie od treści wysyłanej wiadomości SMS oraz od tego, czy do danego numeru specjalnego jest przypisana jakakolwiek usługa. Usługi WAP Premium Rate rozliczane są zgodnie z opłatami podanymi przez dostawcę kontentu. Dla połączeń głosowych do numeracji *7x opłaty naliczane są za każdą rozpoczętą minutę połączenia. Infolinia:

4 Usługa Premium Rate MMS Zakres numerów / Zakres numeracji / Do numerów 70xxx i 900xxx 71xxx i 901xxx 72xxx i 902xxx 73xxx i 903xxx 74xxx i 904xxx 75xxx i 905xxx 76xxx i 906xxx 77xxx i 907xxx 78xxx i 908xxx 79xxx i 909xxx 910xxx 911xxx 912xxx 913xxx 914xxx 915xxx 916xxx 917xxx 918xxx 919xxx 510xx 520xx 530xx 540xx 550xx 560xx 570xx 580xx 590xx 601xx 602xx 603xx 604xx 605xx 606xx 607xx 608xx 609xx 610xx 611xx 612xx 613xx 614xx 615xx 616xx 617xx 618xx 619xx 620xx 621xx 622xx 623xx Połączenia do numeracji Premium Rate 0-70x Zakres numeracji 7002x, 7082x, 7012x, 7032x - gdzie x ciąg 5 cyfr 7003x, 7083x, 7013x, 7033x - gdzie x ciąg 5 cyfr 7004x, 7084x, 7014x, 7034x - gdzie x ciąg 5 cyfr 7005x, 7085x, 7015x, 7035x - gdzie x ciąg 5 cyfr 7006x, 7086x, 7016x, 7036x - gdzie x ciąg 5 cyfr 7007x, 7087x, 7017x, 7037x - gdzie x ciąg 5 cyfr 7008x, 7088x, 7018x, 7038x - gdzie x ciąg 5 cyfr 7009x, 7089x, 7019x, 7039x - gdzie x ciąg 5 cyfr 7041x - gdzie x ciąg 5 cyfr (za połączenie) 4) 7042x - gdzie x ciąg 5 cyfr (za połączenie) 4) 7043x - gdzie x ciąg 5 cyfr (za połączenie) 4) 7044x - gdzie x ciąg 5 cyfr (za połączenie) 4) 7045x - gdzie x ciąg 5 cyfr (za połączenie) 4) 7046x - gdzie x ciąg 5 cyfr (za połączenie) 4) 7047x - gdzie x ciąg 5 cyfr (za połączenie) 4) stawki dla usług TOYAmobilna 1,29 zł 2,08 zł 2,58 zł 4,25 zł 7,69 zł 9,99 zł 1,43 zł 2,50 zł 3,92 zł 4,99 zł 6,42 zł 9,99 zł 12,48 zł Opłata jest naliczana niezależnie od treści wysyłanej wiadomości SMS oraz od tego, czy do danego numeru specjalnego jest przypisana jakakolwiek usługa. Niektóre serwisy mogą być niedostępne w sieci TOYAmobilna. Opłata naliczana za każdą rozpoczętą minutę połączenia. 4) Opłata za połączenie obowiązuje bez względu na długość połączenia. Operator może przestać świadczyć usługi, gdy średni czas połączeń w danym miesiącu rozliczeniowym dla danej usługi przekroczy 45 sek. (zwykle średnio trwają 15 sekund) Infolinia:

5 Połączenia do serwisów głosowych Premium Rate w sieci TOYAmobilna Do numerów *1601 *1602 *1603 *1604 *1605 *1606 *1607 *1608 *1609 *1610 *1611 *1612 *1613 *1614 *1615 *1616 *1617 *1618 *1619 *1620 *1621 *1622 *1623 *1624 *1625 *1626 *1627 *1628 *1629 *1630 *1631 *1632 *1633 *1634 *1635 *1636 *1637 *1638 *1639 *1640 *1641 *1642 *1643 *1644 *1645 *1646 *1647 *1648 *1649 *1650 *1651 *1652 *1653 *1654 *1655 *1656 *1657 *1658 *1659 *1660 *1661 *1662 *1663 *1664 *1665 *1666 *1667 *1668 *1669 *1670 *1671 *1672 *1673 *1674 *1675 *1676 *1677 *1678 *1679 *1680 *1681 *1682 *1683 *1684 *1685 *1686 *1687 *1688 *1689 *1690 *1691 *1692 *1693 *1694 *1695 *1696 *1697 *1698 * Połączenia do serwisów głosowych Premium Rate w sieci TOYAmobilna Do numerów *1701 *1702 *1703 *1704 *1705 *1706 *1707 *1708 *1709 *1710 *1711 *1712 *1713 *1714 *1715 *1716 *1717 *1718 *1719 *1720 *1721 *1722 *1723 *1724 *1725 *1726 *1727 *1728 *1729 *1730 *1731 *1732 *1733 *1734 *1735 *1736 *1737 *1738 *1739 *1740 *1741 *1742 *1743 *1744 *1745 *1746 *1747 *1748 *1749 *1750 *1751 *1752 *1753 *1754 *1755 *1756 *1757 *1758 *1759 *1760 *1761 *1762 *1763 *1764 *1765 *1766 *1767 *1768 *1769 *1770 *1771 *1772 *1773 *1774 *1775 *1776 *1777 *1778 *1779 *1780 *1781 *1782 *1783 *1784 *1785 *1786 *1787 *1788 *1789 *1790 *1791 *1792 *1793 *1794 *1795 *1796 *1797 *1798 * Opłaty naliczane są za każdą rozpoczętą minutę połączenia. Opłata jednorazowa niezależna od czasu trwania połączenia. Infolinia:

6 Opłaty za połączenia międzynarodowe: Kierunek stacjonarnych Strefa komórkowych stacjonarnych Strefa komórkowych Alaska 8 8 Kirgistan 5 5 Albania 5 5 Libia 5 5 Algieria 7 7 Liechtenstein 1 3 Andora 1 4 Litwa 2 2 Armenia 5 5 Łotwa 4 4 Australia 6 6 Luksemburg 1 4 Austria 1 3 Macedonia 4 4 Azerbejdżan 5 5 Malta 1 5 Belgia 1 3 Maroko 7 7 Białoruś 2 2 Martynika 8 8 Bośnia 4 4 Mołdawia 4 4 Bułgaria 2 2 Monako 1 4 Chorwacja 4 4 Niemcy 1 3 Cypr 1 5 Norwegia 1 4 Czechy 1 2 Owcze Wyspy 1 3 Dania 1 3 Portugalia 1 7 Dziewicze Wyspy USA 8 8 Puerto Rico 8 8 Ekwador 8 8 Rosja 4 4 Emiraty Arabskie 8 8 Rumunia 2 2 Estonia 4 4 San Marino 1 4 Finlandia 1 4 Słowacja 1 2 Francja 1 4 Słowenia 4 4 Gabon 8 8 Somalia 8 8 Gibraltar 1 7 Szwajcaria 1 3 Grecja 1 4 Szwecja 1 3 Gruzja 5 5 Tadżykistan 5 5 Gujana Francuska 8 8 Tunezja 5 5 Gwadelupa 8 8 Turcja 5 5 Gwatemala 8 8 Turkmenistan 5 5 Hawaje 8 8 Ukraina 2 2 Hiszpania 1 5 USA 6 6 Holandia 1 3 Uzbekistan 5 5 Irlandia 1 5 Watykan 1 4 Islandia 1 7 Węgry 1 3 Jugosławia 4 4 Wenezuela 8 8 Kanada 6 6 Wielka Brytania 1 4 Kanaryjskie Wyspy 5 5 Włochy 1 4 Kazachstan 5 5 POZOSTAŁE KIERUNKI 9 9 Strefa minuta połączenia 1,93 zł 2,16 zł 2,34 zł 2,50 zł 2,71 zł 2,85 zł 2,96 zł 4,53 zł 7,75 zł Naliczanie opłat za każdą rozpoczętą minutę połączenia. Infolinia:

7 Opłaty za usługi wykonane w Roamingu: Cena za 1 min. połączenia wykonywanego (rozmowa, wideorozmowa) strefa Premium Rate do Polski do strefy do strefy do strefy do strefy do strefy ,70 zł 1,70 zł 4,90 zł 5,18 zł 5,99 zł 7,98 zł 0,53 zł 0,53 zł 3,08 zł 4,90 zł 4,90 zł 4,90 zł 5,18 zł 5,99 zł 7,98 zł 2,00 zł 1,50 zł 3,08 zł 5,18 zł 5,18 zł 5,18 zł 5,18 zł 5,99 zł 7,98 zł 2,99 zł 1,50 zł 3,08 zł 5,99 zł 5,99 zł 5,99 zł 5,99 zł 5,99 zł 7,98 zł 3,99 zł 1,50 zł 3,08 zł 7,98 zł 7,98 zł 7,98 zł 7,98 zł 7,98 zł 7,98 zł 4,99 zł 1,50 zł 3,08 zł 5 1 min. połączenia odbieranego Usługi o Podwyższonej Opłacie rozliczane są jako suma opłaty za stawkę Premium wynikającą z cennika oraz opłaty za medium - usługę wykorzystywaną przy zamówieniu lub realizacji dostarczenia kontentu. SMS MMS Strefy w Roamingu: Strefa 1: Unia Europejska Strefa 2: Więcej Europy Strefa 3: USA i Kanada Kraje Unii Europejskiej (EU27) + Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Reunion Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Islandia, Gibraltar, Macedonia, Mołdawia, Norwegia, Rosja, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Owcze USA i Kanada Strefa 4: Do Azji i Afryki (Reszta świata Arabia Saudyjska, Bangladesz, Chiny, Irak, Jordania, Liban, Oman, RPA, Singapur, Sudan, Syria, Tajlandia, Tajwan, Tunezja Strefa 5: Strefa Egzotyczna (Reszta świata Pozostałe kraje świata niewymienione w strefach 1-4, roaming satelitarny, roaming na statkach (GSM-On-Ships) Transmisja danych w Roamingu: Jednostka cena w PLN Strefa 1: Unia Europejska 50 kb 1,00 zł Strefa 2: Więcej Europy 50 kb 1,50 zł Strefa 3: USA i Kanada 50 kb 1,50 zł Strefa 4: Do Azji i Afryki (Reszta świata) 50 kb 2,10 zł Strefa 5: Strefa Egzotyczna 50 kb 2,10 zł MMS 100 kb 3,08 zł Naliczanie opłat za każdą rozpoczętą minutę połączenia. Infolinia:

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 24 września 2012r. do odwołania Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Mobilna sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania 1.1. Aktywacja w ramach oferty Super Smart Plan podlega opłacie w wysokości 300 złotych. 1.2. Opłata, o której mowa w

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny Przy wyborze taryfy Pakiet korporacyjny wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Pakiet Korporacyjny, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe

Bardziej szczegółowo

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma Cennik Firma Przy wyborze taryfy Firma wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Firma, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe Oferta podstawowa

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited

Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 16 września 2013 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Nowa Firma

Cennik taryf Nowa Firma Cennik taryf Przy wyborze taryfy wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe Opłata Abonamentowa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dodatkowych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę

Cennik usług dodatkowych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę Cennik usług dodatkowych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę Usługi na terenie kraju Poczta głosowa 602 950* Poczta głosowa dzwoni do Użytkownika Połączenie krajowe z numerem Poczty głosowej, w tym

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę 4G LTE

Cennik Oferty Play Online na Kartę 4G LTE Cennik Oferty Play Online na Kartę 4G LTE Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 13.11.2013 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN)

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Firmowa

Cennik Oferty Firmowa Cennik Oferty Firmowa Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 04.02.2011 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Cennik Oferty Firmowa jest skierowany do przedsiębiorców (osób

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE PRO

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE PRO CENNIK OFERTY PLAY ONLINE PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania Opłaty za wysłanie wiadomości SMS, opisanych w niniejszym Cenniku (w punkcie 2, 5, 7, 8, 9, 10), dotyczą długości pojedynczej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Oferta ważna od 01.07.2014 r. 1. Usługi podstawowe Taryfa Abonament Kwota zasilenia miesięcznego wynikająca z abonamentu

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Połączenia do Użytkowników Usługi tubiedronka oraz do Abonentów lub Użytkowników T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma Przy wyborze taryfy Nowy Pakiet Biznes Firma wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Nowy Pakiet

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas UsłUgi krajowe Minuta połączenia do abonentów i użytkowników T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Cyfrowego Polsatu

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto Plan Dla startujących Opłaty abonamentowe Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto abonament telefoniczny - opłata miesięczna 12,20 zł 23% 15,00 zł bezpłatne minuty w ramach abonamentu brak Opłaty za połączenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE MIX II

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE MIX II CENNIK OFERTY PLAY ONLINE MIX II obowiązuje od 01.07.2012 r. do odwołania Niniejsza oferta przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób wskazanych przez Aspiro.Net sp. z o.o. jako osób, które od dnia 1

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa OMG

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa OMG Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa OMG Oferta ważna od 01.07.2013 r. 1. OPŁATY PODSTAWOWE W TARYFACH OMG Taryfy OMG 19,90 29,90 44,90 54,90 64,90 84,90 299 Abonament 19,90 zł 29,90 zł

Bardziej szczegółowo

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Obowiązuje Klientów, którzy od 14 sierpnia 2012 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie Pakietu usług Internet z Usługą TV

Bardziej szczegółowo

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet.

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. cennik usługi Biznes Pakiet obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. Jednorazowa opłata instalacyjna za usługę Biznes

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Internet z usługą tv i telefonią internetową Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Rozdział 1. Opłaty jednorazowe Tabela

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 24 Spis treści Część I. Informacje o Planie Ekonomicznym.......................... 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Informacje o opłatach................................

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.05.2015

Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.05.2015 Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.0.201 1. Opłaty podstawowe a) Opłaty abonamentowe Internet Abonenci korzystający z innych usług GVT Internet 18 Mb/s 69,90 zł 74,91 zł

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 33 Spis treści Część I. Informacje ogólne................................. 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Opłaty abonamentowe...............................

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008 CENNIK Usługi VoIP Plan taryfowy Obowiązuje od 15 grudnia 2008 Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93 e-mail: biuro@hnet.pl OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa Opłata jednorazowa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r.

Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r. Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r. 1. Opłaty podstawowe. a) Opłaty abonamentowe. Internet Abonenci korzystający z innych usług JMDI JMDI 18 Mb/s 69,90

Bardziej szczegółowo

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O.

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O. CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług telewizji kablowej i telewizji cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-06-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej Rozdzia 1. 1. multipakiet tp 512 168,99

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej Rozdzia 1. 1. multipakiet tp 512 168,99 cennik multipakiet tp Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej Rozdzia 1. Op aty jednorazowe aktywacyjna Tabela 1 1. multipakiet tp

Bardziej szczegółowo