Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania"

Transkrypt

1 Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania 1.1. Aktywacja w ramach oferty Super Smart Plan podlega opłacie w wysokości 300 złotych Opłata, o której mowa w punkcie 1.1. jest doliczana do pierwszego rachunku telefonicznego za usługi telekomunikacyjne Opłaty za wysłanie SMS-a, o których mowa w niniejszym cenniku, zależą od długości pojedynczego SMS-a. Długość pojedynczego SMS-a wysłanego z telefonu obsługującego standard GSM, UMTS lub LTE, zgodnie z normami technologicznymi ETSI (European Telecommunications Standards Institute), została określona na nie więcej niż 160 znaków oraz nie więcej niż 140 bajtów. W przypadku jednorazowego przesłania wiadomości zawierającej więcej niż 160 znaków lub więcej niż 140 bajtów, tekst lub dane są dzielone na odpowiednią liczbę SMS-ów, z których każdy obciążany jest opłatą indywidualnie, zgodnie z niniejszym cennikiem. W przypadku używania przez Abonenta w SMS-ie znaków niestandardowych według trybu UNICODE, tj. na przykład polskich znaków diakrytycznych (m.in. ą, ę, ź), jeden SMS o wielkości 140 bajtów będzie zawierać mniej niż 160 znaków Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. 2. Kwoty abonamentu Opłaty te są naliczane z góry za Okres rozliczeniowy Kwota abonamentu. Tabela nr 1 opłaty za usługi objęte Kwotą abonamentu w ofercie Super Smart Plan Kwota abonamentu 11) Kwota abonamentu z elektroniczną formą faktury i terminową opłatą rachunków Kwota abonamentu ze zgodą Marketingową na kontakt telefoniczny Kwota abonamentu z elektroniczną formą faktury i terminową płatnością rachunków oraz wyrażoną zgodą Marketingową na kontakt telefoniczny opłaty w ofercie Super Smart Plan 40,99zł 60,99zł 80,99zł 35,98zł 55,98zł 75,98zł 35,00zł 55,00zł 75,00zł 29,99zł 49,99zł 69,99zł Strona 1 z 15

2 połączenie głosowe z numerami komórkowymi w Mobilnej Sieci Orange (z wyłączeniem numerów specjalnych i Wideo Rozmowy) połączenie głosowe z numerami komórkowymi sieci innych niż Orange (z wyłączeniem numerów specjalnych i Wideo Rozmowy) połączenie głosowe z numerami stacjonarnymi (z wyłączeniem numerów specjalnych i Wideo Rozmowy) SMS do sieci komórkowej Orange (SMS standardowy z wyłączeniem SMS-ów specjalnych) SMS do sieci krajowych operatorów komórkowych (SMS standardowy z wyłączeniem SMS-ów specjalnych) MMS na numery komórkowe w sieciach operatorów krajowych (MMS standardowy z wyłączeniem MMS-ów specjalnych) łączenie głosowe na numery komórkowe i stacjonarne w sieciach operatorów krajowych poza Kwotą abonamentu Nielimitowane Rozmowy w Sieci 1) Dzień bez Limitu 6) 0,99zł/dzień Nielimitowane Rozmowy w Sieci 1) Nielimitowane Rozmowy do Sieci komórkowych 2) 0,29zł/min Nielimitowane SMSy do Orange 4) Nielimitowane SMSy do Sieci Komórkowych 5) Nielimitowane Rozmowy w Sieci 1) Nielimitowane Rozmowy do Sieci komórkowych 2) Nielimitowane Rozmowy na Stacjonarne 3) Nielimitowane SMSy do Orange 4) Nielimitowane SMSy do Sieci Komórkowych 5) 0,40zł/MMS 0,40zł/MMS Nielimitowane MMSy 7) 0,29/ minuta 0,29/ minuta 0,29/ minuta Wideo Rozmowa z numerami komórkowymi w sieciach operatorów krajowych 0,29zł/ minuta 0,29zł/ minuta 0,29zł/ minuta MMS wysłany na adres przesyłanie danych 8) CSD 9) naliczanie sekundowe blokada prezentacji własnego numeru połączenia międzynarodowe przesyłanie danych: pakietowe 8) w ramach transmisji Bezpieczny Internet w telefonie pakiet minut na połączenia wychodzące i przychodzące w Strefie 1 w Unii Europejskiej 10) Pakiet danych w Roamingu (transfer do wykorzystania w roamingu w Strefie 1 w Unii Europejskiej) 0,40zł 0,25zł za każde 50 kb lub każdą 1 minutę Bezpłatne Bezpłatne (0,59zł + opłata według tabeli opłat za połączenia międzynarodowe)/ minutę. Połączenie nie podlega usłudze naliczanie sekundowe 1. za rozpoczętą transmisję danych w przedziale od 50kB do 300 MB pobierana jest dodatkowa jednorazowa oplata 2 zł 2. za rozpoczętą transmisję danych w przedziale powyżej 300 MB do 1 GB pobierana jest dodatkowa, jednorazowa opłata 10zł Transmisja danych powyżej 1 GB jest bezpłatna, jednak z ograniczoną prędkością do 16 kb/s. 1. za rozpoczętą 1. za rozpoczętą transmisję danych w transmisję danych w przedziale w przedziale od przedziale w przedziale od 50kB do 1GB nie jest 50kB do 2GB nie jest pobierana opłata pobierana opłata 2. za rozpoczętą 2. za rozpoczętą transmisję danych w transmisję danych w przedziale powyżej 1GB przedziale powyżej 2GB do 2,5 GB pobierana jest do 5 GB pobierana jest dodatkowa, jednorazowa dodatkowa, jednorazowa opłata 10zł opłata 10zł Transmisja danych powyżej 2,5 GB jest bezpłatna, jednak z ograniczoną prędkością do 16 kb/s. Transmisja danych powyżej 5 GB jest bezpłatna, jednak z ograniczoną prędkością do 16 kb/s. nie dotyczy nie dotyczy 400 min nie dotyczy nie dotyczy 100 MB 1) Nielimitowane Rozmowy w Sieci - Abonent otrzymuje możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń głosowych na numery komórkowe do Mobilnej Sieci Orange w Polsce. Usługa nie może być wykorzystana na połączenia z numerami specjalnymi, , *888, , z numerami skróconymi *100, *200, *400, *500, na Strona 2 z 15

3 połączenia realizowane w ramach usługi Rozmowa Konferencyjna i przekierowanie, połączenia międzynarodowe, połączenia w roamingu oraz na wideorozmowy, które są naliczane zgodnie z niniejszym cennikiem. 2) Nielimitowane Rozmowy do Sieci Komórkowych- Abonent otrzymuje możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń głosowych na numery komórkowe w sieciach wszystkich operatorów w Polsce. Usługa nie może być wykorzystana na połączenia z numerami specjalnymi, , *888, , z numerami skróconymi *100, *200, *400, *500, na połączenia realizowane w ramach usługi Rozmowa Konferencyjna i przekierowanie, połączenia międzynarodowe, połączenia w roamingu oraz na wideorozmowy, które są naliczane zgodnie z niniejszym cennikiem. 3) Nielimitowane Rozmowy na Stacjonarne - Abonent otrzymuje możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń głosowych na numery stacjonarne w sieciach wszystkich operatorów w Polsce. Usługa nie może być wykorzystana na połączenia z numerami specjalnymi, , *888, , z numerami skróconymi *100, *200, *400, *500, na połączenia realizowane w ramach usługi Rozmowa Konferencyjna i przekierowanie, połączenia międzynarodowe, połączenia w roamingu oraz na wideorozmowy, które są naliczane zgodnie z niniejszym cennikiem. 4) Nielimitowane SMSy do Orange - Abonent otrzymuje możliwość wysyłania nielimitowanych wiadomości tekstowych SMS na numery komórkowe w Mobilnej Sieci Orange w Polsce. Usługa nie działa na SMSy specjalne, skrócone, wysyłane na numery stacjonarne i międzynarodowe. SMS-y nie są wymienne na MMS. SMSy nie są dostępne w roamingu. 5) Nielimitowane SMSy do Sieci Komórkowych - Abonent otrzymuje możliwość wysyłania nielimitowanych wiadomości tekstowych SMS na numery komórkowe we wszystkich sieciach w Polsce. Usługa nie działa na SMS-y specjalne, skrócone, wysyłane na numery stacjonarne i międzynarodowe. SMSy nie są wymienne na MMS. SMS-y nie są dostępne w roamingu. 6) Dzień Bez Limitu: a) Abonent otrzymuje możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń głosowych na numery komórkowe i stacjonarne w sieciach wszystkich operatorów w Polsce oraz wysyłania nielimitowanych wiadomości tekstowych SMS na numery komórkowe we wszystkich sieciach w Polsce od momentu aktywacji usługi do końca dnia (do godz 23:59:59), w którym usługa ta została aktywowana. Usługa nie może być wykorzystana na połączenia z numerami specjalnymi, , *888, , z numerami skróconymi *100, *200, *400, *500, na połączenia realizowane w ramach usługi Rozmowa Konferencyjna i przekierowanie, połączenia międzynarodowe, połączenia w roamingu oraz na wideorozmowy, które są naliczane zgodnie z niniejszym cennikiem. Usługa nie działa na SMSy specjalne, skrócone, wysyłane na numery stacjonarne i międzynarodowe. SMSy nie są wymienne na MMS. SMS-y nie są dostępne w roamingu. b) Usługa Dzień Bez Limitu aktywowana jest automatycznie w chwili wykonania przez Abonenta połączenia na krajowy numer komórkowy inny niż w sieci Orange lub na krajowy numer stacjonarny lub w chwili wysłania SMS-a. Od chwili aktywacji usługi do końca bieżącego dnia, w którym usługa została aktywowana (tj. do godz. 23:59:59) Abonent ma możliwość korzystania z nielimitowanych rozmów i SMSów opisanych powyżej. c) W dniu w którym Abonent nie wykona krajowego połączenia głosowego do sieci komórkowej innej niż Orange lub do sieci stacjonarnej, a także nie wyśle krajowego SMS-a opłata za usługę Dzień Bez Limitu nie zostanie naliczona, a usługa nie zostanie aktywowana. Strona 3 z 15

4 7) Nielimitowane MMSy - Abonent otrzymuje możliwość wysyłania nielimitowanych wiadomości multimedialnych MMS na numery komórkowe we wszystkich sieciach w Polsce. Usługa nie działa na MMSy specjalne, skrócone, wysyłane na numery stacjonarne i międzynarodowe. MMS-y nie są dostępne w roamingu. 8) Opłata dotyczy dostępu w ramach pakietowego przesyłania danych do usługi WAP przy ustawieniach APN: wap, a także do Internetu przy ustawieniach APN: internet. APN oznacza nazwę punktu dostępowego do sieci informatycznej np. do Internetu lub serwisu WAP. Opłata za wysyłanie i odbieranie danych w ramach sesji naliczana jest łącznie. Opłata dotyczy również APN: wap.orange.pl oraz które tymczasowo będą funkcjonować z przyczyn technicznych, do momentu ich zamknięcia celem kierowania ruchu przez nowe APN: wap oraz internet. 9) W ramach przesyłania danych CSD pobierana jest opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia. Dotyczy połączeń z numerami i *888 (Internet) oraz (WAP). Połączenie nie podlega usłudze naliczanie sekundowe. 10) Minuty w ramach pakietu minut na połączenia wychodzące i przychodzące w Strefie 1 w Unii Europejskiej nie są wymienne na SMSy. 11) Na Umowie lub Aneksie zawartym pomiędzy Abonentem, a Orange Polska S.A. znajduje się Kwota abonamentu znajdująca się w Cenniku nie uwzględniająca rabatów za elektroniczną formę faktury i terminową płatnością rachunków oraz wyrażoną zgodę Marketingową na kontakt telefoniczny Rozliczanie Kwoty abonamentu Jednostki taryfowe w ramach Kwoty abonamentu niewykorzystane w danym Okresie rozliczeniowym nie przechodzą na kolejne Okresy rozliczeniowe, nie mogą być wykorzystane, a ich wartość nie podlega zwrotowi Jeżeli usługa jest świadczona przez niepełny okres rozliczeniowy, Abonentowi zostaną naliczone opłaty, rabaty, itp. proporcjonalnie do czasu korzystania z usługi w danym Okresie rozliczeniowym Rabat z tytułu udzielonej zgody marketingowej telefoniczny (zgoda na kontakt na numery telefoniczne dostępne Orange Polska S.A. w celu przedstawienia oferty Orange) naliczany jest od pierwszego pełnego Okresu rozliczeniowego W przypadku transmisji danych Bezpieczny Internet w telefonie wielkość pierwszego, bezpłatnego pakietu przyznawana jest proporcjonalnie do ilości dni Okresu rozliczeniowego, w czasie którego taka usługa jest aktywna W odniesieniu do usług stanowiących pakiet, po jego wykorzystaniu Abonent otrzymuje powiadomienie o tym fakcie poprzez SMS. 2.3 Zasady naliczania opłat za przesyłanie danych Naliczanie opłat następuje za rozpoczęcie korzystania z przesyłu danych w danym przedziale. Po wyczerpaniu w danym Okresie rozliczeniowym limitu transmisji z przedziału pierwszego, Abonent może korzystać z transferu w ramach drugiego płatnego przedziału. Po przekroczeniu w danym Okresie rozliczeniowym limitu transmisji z przedziału drugiego, Abonent może w dalszym ciągu korzystać z Strona 4 z 15

5 transferu bez ponoszenia dodatkowej opłaty, jednak prędkość tego transferu będzie ograniczona do 16 kb/s Niewykorzystane środki z limitu przesyłu danych nie przechodzą na kolejny Okres rozliczeniowy W ramach przyznanego limitu w poszczególnych przedziałach, naliczanie ilości przesyłu danych następuje co 50 kb łącznie dla danych wysyłanych i pobieranych Opłata za transfer danych dotyczy połączeń na terenie Polski w technologii HSDPA, 3G (UMTS), EDGE, GPRS, LTE przy ustawieniach APN: internet oraz wap Elektroniczna forma faktury i zgoda marketingowa Rabat za korzystanie z elektronicznej formy faktury i terminową płatność rachunków telefonicznych w wysokości 5,01 zł przyznawany jest na poniższych zasadach: a) Rabat na pierwszej fakturze przyznawany jest niezależnie od terminowego dokonania płatności za Rachunki telefoniczne. b) W kolejnych Okresach rozliczeniowych rabat jest naliczany pod warunkiem dokonywania przez Abonenta terminowych płatności Rachunku telefonicznego. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym na Rachunku telefonicznym, Abonent może utracić rabat w kolejnym Okresie rozliczeniowym. Rabat zostanie przyznany ponownie, jeśli kolejna płatność zostanie uiszczona w terminie. Rabat zostanie ponownie przyznany w odniesieniu do kolejnego Okresu rozliczeniowego przypadającego po terminie płatności wynikającym z kolejnego Rachunku telefonicznego. c) W przypadku deaktywacji elektronicznej formy faktury, Abonent będzie otrzymywał Rachunek telefoniczny w formie papierowej oraz będzie miał naliczony Abonament bez uwzględnienia rabatu od Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym zlecił deaktywację elektronicznej formy faktury Operator udziela rabatu z tytułu udzielenia i utrzymywania przez czas trwania Umowy zgody Marketingowej na kontakt telefoniczny w wysokości 5,99 zł. Rabat naliczany będzie najpóźniej po 5 dniach od wyrażenia ww. zgody przez cały czas jej obowiązywania. 3. Opłaty za usługi dodatkowe Tabela nr 2 opłaty za usługi dodatkowe nazwa usługi SMS na numery stacjonarne w sieciach operatorów krajowych SMS na numery komórkowe w sieciach operatorów zagranicznych opłata za włączenie usługi opłata za Okres rozliczeniowy 1) opłata za zdarzenie - - 1,01/ SMS - - 0,60/ SMS Strona 5 z 15

6 MMS międzynarodowy na numery komórkowe w sieciach operatorów zagranicznych Orange Poczta Głosowa (*501) - - 3,02/ MMS bezpłatna Orange Poczta Głosowa Gold (*501) - 3,00 - Multi Box bezpłatna Multi Box - 6,15 - Multi Box Platinium - 10,08 - prezentacja numeru (CLIP) bezpłatna przekierowanie - - jak zawieszenie połączenia bezpłatne informacja o połączeniu oczekującym - bezpłatna - Rozmowa Konferencyjna 2) - - jak rachunek szczegółowy - 5,00 - Powiedz Ile - - 0,20 Podzaj Usługi - - 0,20 SMS z Internetu 3) jak za SMS standardowy - jak za SMS standardowy blokada prezentacji własnego numeru (CLIR) blokady połączeń 0700 i 0701 bezpłatna bezpłatna Newsy i Informacje SMS 4) Informacje SMS, Imieniny SMS, Pogoda SMS, Informacje dla kierowców SMS, Program TV i ciekawostki, Giełda SMS (opłata dotyczy pojedynczego pakietu) - 5,04 - Duży Lotek, Multi Lotek, Zakłady Specjalne, Twój Szczęśliwy Numerek (opłata dotyczy pojedynczej gry) Lotto SMS (opłata dotyczy wszystkich gier), Waluty SMS 1) Opłata nie jest rozliczana w ramach Kwoty abonamentu. - 5, ,08-2) Rozmowa Konferencyjna to możliwość równoczesnego połączenia głosowego kilku maksymalnie pięciu numerów i prowadzenia z nimi telefonicznej konferencji (dotyczy zarówno połączeń zainicjowanych, jak również odebranych). 3) Obejmuje usługi integrujące Internet z transmisją SMS-ów. Opłata dotyczy odpowiedzi na SMS-y otrzymane z Internetu, a także i wysyłanych SMS-em. 4) Treść dostępna w ramach usługi opisana w bieżących materiałach reklamowych Orange Polska S.A. oraz na 4. Opłaty za zarządzenie kontem Tabela nr 3 opłaty za zarządzanie kontem w ofercie Super Smart Plan Strona 6 z 15

7 nazwa usługi opłata za zdarzenie zmiana wysokości Kwoty abonamentu bezpłatna zmiana Abonenta 1) 20,00 zmiana numeru abonenckiego 150,00 wymiana karty SIM lub zamiana karty SIM na SIM 3G 2) 25,00 numer na życzenie 500,00 rachunek na żądanie 3) 5,00 wysyłka duplikatu faktury 10,00 udostępnienie kodu PUK 2 10,00 zdjęcie blokady SIM-lock 4) 77,00 dopłata za wysyłkę faktury listem poleconym 5,00 1) Opłatę ponosi Abonent przejmujący zobowiązania. 2) Jeżeli karta SIM jest uszkodzona, zablokowana lub zgubiona z przyczyn leżących po stronie Abonenta, pobierana jest opłata. Gdy karta SIM jest wadliwa z przyczyn niezależnych od Abonenta, opłata nie jest pobierana. 3) Opłata jest naliczana oddzielnie za każdy numer telefonu oraz oddzielnie za każdy Okres rozliczeniowy. 4) Blokadę można usunąć wyłącznie w salonach Orange (własnych Orange Polska S.A.). Dotyczy urządzeń, w których istnieje taka możliwość techniczna. 5. Opłaty za połączenia z numerami specjalnymi, SMS-y oraz MMS-y specjalne Tabela nr 4 opłaty za połączenia z numerami specjalnymi, SMS-y oraz MMS-y specjalne w ofercie Super Smart Plan poz. nazwa usługi numer telefonu opłata 1. połączenie z numerem alarmowym Aktualna lista numerów alarmowych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Aktualny spis numerów alarmowych znajduje się bezpłatnie na stronie 2. połączenie z numerem specjalnym *501 1) *555 1) bezpłatnie 3. połączenie z numerem specjalnym jak do Orange 4. połączenie z numerem specjalnym *100 1), , *400 1), ,29/minuta połączenie objęte naliczaniem sekundowym 5. połączenie z numerem specjalnym *600, , , *456 1), , 1,50, niezależnie od , *123 1), czasu jego trwania 0,29/minuta 6. połączenie z numerem specjalnym *200 1) połączenie objęte naliczaniem sekundowym 7. połączenie z numerem specjalnym *500 1) 0,29/minuta połączenie objęte naliczaniem sekundowym 8. połączenie z numerem specjalnym 19491, 19493, ,98/ minuta 9. połączenie z numerem specjalnym 06422x 6) 4,15/ minuta 10. połączenie z numerem specjalnym ), *888 1) 4), ) 0,25/ minuta 11. SMS specjalny 500 1), 800 1), 801 1), ) bezpłatny 12. SMS specjalny ), ), 103 1), 110 1), 111 1), 212 1), 300 1), 333 1), 404 1), 505 1), 606 1), 777 1), 922 1), 995 1), ), ), ) jak za SMS standardowy 13. SMS specjalny 444 1) 0,50 (bez VAT)/ 0,61 (z VAT) 14. SMS specjalny 0 zakres numerów od 7000 do 7099, 0,50 (bez VAT)/ 0,61 (z VAT) od do SMS specjalny 1 zakres numerów od 7100 do 7199, 1,00 (bez VAT)/ 1,23 (z VAT) od do SMS specjalny 2 zakres numerów od 7200 do 7299, 2,00 (bez VAT)/ 2,46 (z VAT) od do SMS specjalny 3 zakres numerów od 7300 do 7399, 3,00 (bez VAT)/ 3,69 (z VAT) od do SMS specjalny 4 zakres numerów od 7400 do 7499, 4,00 (bez VAT)/ 4,92 (z VAT) od do SMS specjalny 5 zakres numerów od 7500 do 7599, 5,00 (bez VAT)/ 6,15 (z VAT) Strona 7 z 15

8 od do SMS specjalny 6 zakres numerów od 7600 do 7699, 6,00 (bez VAT)/ 7,38 (z VAT) od do SMS specjalny 7 zakres numerów od 7700 do 7799, 7,00 (bez VAT)/ 8,61 (z VAT) od do SMS specjalny 8 zakres numerów od 7800 do 7899, 8,00 (bez VAT)/ 9,84 (z VAT) od do SMS specjalny 9 zakres numerów od 7900 do 7999, 9,00 (bez VAT)/ 11,07 (z VAT) od do SMS specjalny 0,10 zakres numerów od do ,10 (bez VAT)/ 0,12 (z VAT) 25. SMS specjalny 0,15 zakres numerów od do ,15 (bez VAT)/ 0,18 (z VAT) 26. SMS specjalny 0,20 zakres numerów od do ,20 (bez VAT)/ 0,25 (z VAT) 27. SMS specjalny 0,25 zakres numerów od do ,25 (bez VAT)/ 0,31 (z VAT) 28. SMS specjalny 0,30 zakres numerów od do ,30 (bez VAT)/ 0,37 (z VAT) 29. SMS specjalny 0,35 zakres numerów od do ,35 (bez VAT)/ 0,43 (z VAT) 30. SMS specjalny 0,40 zakres numerów od do ,40 (bez VAT)/ 0,49 (z VAT) 31. SMS specjalny 0,45 zakres numerów od do ,45 (bez VAT)/ 0,55 (z VAT) 32. SMS specjalny 0,50 zakres numerów od do ,50 (bez VAT)/ 0,62 (z VAT) 33. SMS specjalny 10 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 12,30 (z VAT) 34. SMS specjalny 11 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 13,53 (z VAT) 35. SMS specjalny 12 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 14,76 (z VAT) 36. SMS specjalny 13 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 15,99 (z VAT) 37. SMS specjalny 14 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 17,22 (z VAT) 38. SMS specjalny 15 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 18,45 (z VAT) 39. SMS specjalny 16 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 19,68 (z VAT) 40. SMS specjalny 17 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 20,91 (z VAT) 41. SMS specjalny 18 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 22,14 (z VAT) 42. SMS specjalny 19 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 23,37 (z VAT) 43. SMS specjalny 20 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 24,60 (z VAT) 44. SMS specjalny 21 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 25,83 (z VAT) 45. SMS specjalny 22 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 27,06 (z VAT) 46. SMS specjalny 23 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 28,29 (z VAT) 47. SMS specjalny 24 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 29,52 (z VAT) 48. SMS specjalny 25 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 30,75 (z VAT) 49. SMS specjalny 35 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 43,05 (z VAT) 50. numer specjalny 0 2)4) zakres numerów od *7000 do *7099, 0,50 (bez VAT)/ 0,61 (z VAT) od *70000 do * numer specjalny 1 2)4) zakres numerów od *7100 do *7199, 1,00 (bez VAT)/ 1,23 (z VAT) od *71000 do * numer specjalny 2 2)4) zakres numerów od *7200 do *7299, 2,00 (bez VAT)/ 2,46 (z VAT) od *72000 do * numer specjalny 3 2)4) zakres numerów od *7300 do *7399, 3,00 (bez VAT)/ 3,69 (z VAT) od *73000 do * numer specjalny 4 2)4) zakres numerów od *7400 do *7499, 4,00 (bez VAT)/ 4,92 (z VAT) Strona 8 z 15

9 od *74000 do * numer specjalny 5 2)4) zakres numerów od *7500 do *7599, 5,00 (bez VAT)/ 6,15 (z VAT) od *75000 do * numer specjalny 6 2)4) zakres numerów od *7600 do *7699, 6,00 (bez VAT)/ 7,38 (z VAT) od *76000 do * numer specjalny 7 2)4) zakres numerów od *7700 do *7799, 7,00 (bez VAT)/ 8,61 (z VAT) od *77000 do * numer specjalny 8 2)4) zakres numerów od *7800 do *7899, 8,00 (bez VAT)/ 9,84 (z VAT) od *78000 do * numer specjalny 9 2)4) zakres numerów od *7900 do *7999, 9,00 (bez VAT)/ 11,07 (z VAT) od *79000 do * numer specjalny 0 2)4) zakres numerów od *4000 do *4099 0,50 (bez VAT)/ 0,62 (z VAT) 61. numer specjalny 1 2)4) zakres numerów od *4100 do *4199 1,00 (bez VAT)/ 1,23 (z VAT) 62. numer specjalny 2 2)4) zakres numerów od *4200 do *4299 2,00 (bez VAT)/ 2,46 (z VAT) 63. numer specjalny 3 2)4) zakres numerów od *4300 do *4399 3,00 (bez VAT)/ 3,69 (z VAT) 64. numer specjalny 4 2)4) zakres numerów od *4400 do *4499 4,00 (bez VAT)/ 4,92 (z VAT) 65. numer specjalny 5 2)4) zakres numerów od *4500 do *4599 5,00 (bez VAT)/ 6,15 (z VAT) 66. numer specjalny 6 2)4) zakres numerów od *4600 do *4699 6,00 (bez VAT)/ 7,38 (z VAT) 67. numer specjalny 7 2)4) zakres numerów od *4700 do *4799 7,00 (bez VAT)/ 8,61 (z VAT) 68. numer specjalny 8 2)4) zakres numerów od *4800 do *4899 8,00 (bez VAT)/ 9,84 (z VAT) 69. numer specjalny 9 2)4) zakres numerów od *4900 do *4999 9,00 (bez VAT)/ 11,07 (z VAT) 70. MMS specjalny 0 zakres numerów od 7000 do 7099, 0,50 (bez VAT)/ 0,62 (z VAT) od do 70999, za MMS-a od do MMS specjalny MMS specjalny MMS specjalny MMS specjalny MMS specjalny MMS specjalny MMS specjalny MMS specjalny MMS specjalny 9 zakres numerów od 7100 do 7199, od do 71999, od do zakres numerów od 7200 do 7299, od do 72999, od do zakres numerów od 7300 do 7399, od do 73999, od do zakres numerów od 7400 do 7499, od do 74999, od do zakres numerów od 7500 do 7599, od do 75999, od do zakres numerów od 7600 do 7699, od do 76999, od do zakres numerów od 7700 do 7799, od do 77999, od do zakres numerów od 7800 do 7899, od do 78999, od do zakres numerów od 7900 do 7999, od do 79999, od do ,00 (bez VAT)/ 1,23 (z VAT) 2,00 (bez VAT)/ 2,46 (z VAT) 3,00 (bez VAT)/ 3,69 (z VAT) 4,00 (bez VAT)/ 4,92 (z VAT) 5,00 (bez VAT)/ 6,15 (z VAT) 6,00 (bez VAT)/ 7,38 (z VAT) 7,00 (bez VAT)/ 8,61 (z VAT) 8,00 (bez VAT)/ 9,84 (z VAT) 9,00 (bez VAT)/ 11,07 (z VAT) 80. MMS specjalny 10 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 12,30 (z VAT) 81. MMS specjalny 11 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 13,53 (z VAT) 82. MMS specjalny 12 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 14,76 (z VAT) 83. MMS specjalny 13 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 15,99 (z VAT) 84. MMS specjalny 14 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 17,22 (z VAT) Strona 9 z 15

10 85. MMS specjalny 15 zakres numerów od do MMS specjalny 16 zakres numerów od do MMS specjalny 17 zakres numerów od do MMS specjalny 18 zakres numerów od do MMS specjalny 19 zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 18,45 (z VAT) 16,00 (bez VAT)/ 19,68 (z VAT) 17,00 (bez VAT)/ 20,91 (z VAT) 18,00 (bez VAT)/ 22,14 (z VAT) 19,00 (bez VAT)/ 23,37 (z VAT) 1) Połączenia z numerem skróconym są możliwe wyłącznie z Mobilnej Sieci Orange. 2) Numery specjalne mogą ulec rozszerzeniu o kolejną cyfrę. 3) Opłata pobierana niezależnie od treści wysłanego SMS-a lub MMS-a i rodzaju usługi przypisanej do danego numeru, z zastrzeżeniem punktu 1.4 niniejszego cennika. 4) Połączenie nie podlega usłudze naliczanie sekundowe. 5) Bezpłatne na terenie Polski. 6) x to kolejna cyfra z zakresu od 0 do Opłaty za przychodzący SMS/MMS specjalny Tabela nr 5 opłaty w ofercie Super Smart Plan za przychodzący SMS/MMS specjalny poz. nazwa usługi numer telefonu opłata 0,10 (bez VAT)/ 0,12 (z VAT) 1. przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do ,20 (bez VAT)/ 0,25 (z VAT) 3. przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do ,30 (bez VAT)/ 0,37 (z VAT) 4. przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do ,40 (bez VAT)/ 0,49 (z VAT) 5. przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do ,50 (bez VAT)/ 0,62 (z VAT) 6. przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do ,60 (bez VAT)/ 0,74 (z VAT) 7. przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do ,70 (bez VAT)/ 0,86 (z VAT) 8. przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do ,80 (bez VAT)/ 0,99 (z VAT) 9. przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do ,90 (bez VAT)/ 1,11 (z VAT) 10. przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 1,23 (z VAT) 11. przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 2,46 (z VAT) 12. przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 3,69 (z VAT) 13. przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 4,92 (z VAT) Strona 10 z 15

11 14. przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do przychodzący SMS/MMS specjalny zakres numerów od do ,00 (bez VAT)/ 6,15 (z VAT) 6,00 (bez VAT)/ 7,38 (z VAT) 7,00 (bez VAT)/ 8,61 (z VAT) 8,00 (bez VAT)/ 9,84 (z VAT) 9,00 (bez VAT)/ 11,07 (z VAT) 10,00 (bez VAT)/ 12,30 (z VAT) 11,00 (bez VAT)/ 13,53 (z VAT) 12,00 (bez VAT)/ 14,76 (z VAT) 13,00 (bez VAT)/ 15,99 (z VAT) 14,00 (bez VAT)/ 17,22 (z VAT) 15,00 (bez VAT)/ 18,45 (z VAT) 16,00 (bez VAT)/ 19,68 (z VAT) 17,00 (bez VAT)/ 20,91 (z VAT) 18,00 (bez VAT)/ 22,14 (z VAT) 19,00 (bez VAT)/ 23,37 (z VAT) 20,00 (bez VAT)/ 24,60 (z VAT) 21,00 (bez VAT)/ 25,83 (z VAT) 22,00 (bez VAT)/ 27,06 (z VAT) 23,00 (bez VAT)/ 28,29 (z VAT) 24,00 (bez VAT)/ 29,52 (z VAT) 25,00 (bez VAT)/ 30,75 (z VAT) 7. Opłaty za połączenia międzynarodowe Strona 11 z 15

12 Tabela nr 6 opłaty za połączenia międzynarodowe w ofercie Super Smart Plan strefa opłata dodatkowa 1,48 1,71 1,91 2,08 2,30 2,46 2,58 4,26 7,69 kierunek połączenia do sieci stacjonarnych (numer strefy) połączenia do sieci komórkowych (numer strefy) kierunek połączenia do sieci stacjonarnych (numer strefy) połączenia do sieci komórkowych (numer strefy) kierunek połączenia do sieci stacjonarnych (numer strefy) połączenia do sieci komórkowych (numer strefy) Alaska 8 8 Gruzja 5 5 Niemcy 1 3 Albania 5 5 Gujana Francuska 8 8 Norwegia 1 4 Algieria 7 7 Gwadelupa 8 8 Owcze Wyspy 1 3 Andora 1 4 Gwatemala 8 8 Portugalia 1 7 Armenia 5 5 Hawaje 8 8 Puerto Rico 8 8 Australia 6 6 Hiszpania 1 5 Rosja 4 4 Austria 1 3 Holandia 1 3 Rumunia 2 2 Azerbejdżan 5 5 Irlandia 1 5 San Marino 1 4 Belgia 1 3 Islandia 1 7 Słowacja 1 2 Białoruś 2 2 Kanada 6 6 Słowenia 4 4 Bośnia i Kanaryjskie 4 4 Hercegowina Wyspy 5 5 Somalia 8 8 Bułgaria 2 2 Kazachstan 5 5 Szwajcaria 1 3 Chorwacja 4 4 Kirgistan 5 5 Szwecja 1 3 Cypr 1 5 Libia 5 5 Tadżykista n 5 5 Czechy 1 2 Liechtenstein 1 3 Tunezja 5 5 Dania 1 3 Litwa 2 2 Turcja 5 5 Dziewicze Turkmenis 8 8 Łotwa 4 4 Wyspy USA tan 5 5 Ekwador 8 8 Luksemburg 1 4 Ukraina 2 2 Emiraty Arabskie 8 8 Macedonia 4 4 USA 6 6 Estonia 4 4 Malta 1 5 Uzbekista n 5 5 Finlandia 1 4 Maroko 7 7 Watykan 1 4 Francja 1 4 Martynika 8 8 Węgry 1 3 Gabon 8 8 Mołdawia 4 4 Wenezuela 8 8 Gibraltar 1 7 Monako 1 4 Wielka Brytania 1 4 Grecja 1 4 Serbia i Czarnogóra 4 4 Włochy 1 4 POZOSTA ŁE KIERUNKI 9 9 Połączenia międzynarodowe nie podlegają usłudze naliczanie sekundowe. 8. Opłaty za usługę roaming międzynarodowy 8.1. Opłaty za usługę roaming międzynarodowy w ofercie Super Smart Plan określa Cennik usług w roamingu. 9. Opłaty za usługę Orange World ABCD Strona 12 z 15

13 Usługa Orange World ABCD umożliwia zlecenie przesłania lub pobieranie na telefon treści w formacie plików tekstowych, graficznych, audio, video lub innych danych za pośrednictwem sieci Orange. Opłata netto oraz opłata brutto za usługę prezentowana jest na wyświetlaczu telefonu każdorazowo przed połączeniem ze stroną, w ramach której usługa jest udostępniana. Wraz z opłatami za usługę prezentowana jest dokładna nazwa usługi Orange World ABCD, gdzie ABCD odpowiada opłacie netto za skorzystanie z usługi. poz. 10. Opłaty za korzystanie numerów infolinii i serwisów audiotekstowych Tabela nr 7 opłaty w ofercie Super Smart Plan za korzystanie z numerów infolinii i serwisów audiotekstowych nazwa usługi numer telefonu opłata 1. połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami połączenie z numerami ,29(bez VAT)/ 0,36 (z VAT) 1,05 (bez VAT)/ 1,29 (z VAT) 1,69 (bez VAT)/ 2,08 (z VAT) 2,10(bez VAT)/ 2,58 (z VAT) 3,00(bez VAT)/ 3,69 (z VAT) 3,46 (bez VAT)/ 4,26 (z VAT) 4,00 (bez VAT)/ 4,92 (z VAT) 6,25(bez VAT)/ 7,69 (z VAT) 8,12(bez VAT)/ 9,99 (z VAT) 0,29(bez VAT)/ 0,36 (z VAT) 1,05 (bez VAT)/ 1,29 (z VAT) 1,69 (bez VAT)/ 2,08 (z VAT) 2,10(bez VAT)/ 2,58 (z VAT) 3,00(bez VAT)/ 3,69 (z VAT) 3,46 (bez VAT)/ 4,26 (z VAT) 4,00 (bez VAT)/ 4,92 (z VAT) 6,25(bez VAT)/ 7,69 (z VAT) 8,12(bez VAT)/ 9,99 (z VAT) 0,29(bez VAT)/ 0,36 (z VAT) 0,58 (bez VAT)/ 0,71 (z VAT) 1,69 (bez VAT)/ 2,08 (z VAT) 2,10(bez VAT)/ 2,58 (z VAT) 3,00(bez VAT)/ 3,69 (z VAT) 3,46 (bez VAT)/ 4,26 (z VAT) Strona 13 z 15

14 25. połączenie z numerami ,00 (bez VAT)/ 4,92 (z VAT) 26. połączenie z numerami ,25(bez VAT)/ 7,69 (z VAT) 27. połączenie z numerami ,58(bez VAT)/ 0,71 (z VAT) 28. połączenie z numerami ,58 (bez VAT)/ 0,71 (z VAT) 29. połączenie z numerami ,16 (bez VAT)/ 1,43 (z VAT) 30. połączenie z numerami ,03 (bez VAT)/ 2,50 (z VAT) 31. połączenie z numerami ,19 (bez VAT)/ 3,92 (z VAT) 32. połączenie z numerami ,06 (bez VAT)/ 4,99 (z VAT) 33. połączenie z numerami ,22 (bez VAT)/ 6,42 (z VAT) 34. połączenie z numerami ,12 (bez VAT)/ 9,99 (z VAT) 35. połączenie z numerami ,15 (bez VAT)/ 12,48 (z VAT) 36. połączenie z numerami ,01 (bez VAT)/ 24,61 (z VAT) 37. połączenie z numerami ,42 (bez VAT)/ 34,96 (z VAT) 38. infolinie 1) połączenie bezpłatne 39. infolinie 1) opłata liczona zgodnie z opłatą z numerami stacjonarnymi w sieciach operatorów krajowych w posiadanym przez Abonenta planie taryfowym lub w posiadanej przez Użytkownika taryfie 40. infolinie 1) infolinie 1 ) infolinie 1) infolinie 1) opłata liczona zgodnie z opłatą z numerami stacjonarnymi w sieciach operatorów krajowych w posiadanym przez Abonenta planie taryfowym lub w posiadanej przez Użytkownika taryfie opłata liczona zgodnie z za połączenie z numerami stacjonarnymi w sieciach operatorów krajowych w posiadanym przez Abonenta planie taryfowym lub w posiadanej przez Użytkownika taryfie opłata liczona zgodnie z opłatą z numerami stacjonarnymi w sieciach operatorów krajowych w posiadanym przez Abonenta planie taryfowym lub w posiadanej przez Użytkownika taryfie opłata liczona zgodnie z opłatą z numerami stacjonarnymi w sieciach operatorów krajowych w posiadanym przez Abonenta planie taryfowym lub w posiadanej przez Użytkownika taryfie 1) nie dotyczy połączeń z numerem , oraz połączenia z tymi numerami są rozliczane jak zwykłe połączenia głosowe zgodnie z niniejszym cennikiem. 11. Opłata za dostęp do numerów SMS-ów specjalnych Tabela nr 8 opłaty w ofercie Super Smart Plan za dostęp do numerów SMS-ów specjalnych poz. zakres numerów specjalnych opłata za SMS 10,00 (bez VAT)/ 12,30 (z VAT) 1. 1) od do Strona 14 z 15

15 od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do ,00 (bez VAT)/ 13,53 (z VAT) 1) 12,00 (bez VAT)/ 14,76 (z VAT) 1) 13,00 (bez VAT)/ 15,99 (z VAT) 1) 14,00 (bez VAT)/ 17,22 (z VAT) 1) 15,00 (bez VAT)/ 18,45 (z VAT) 1) 16,00 (bez VAT)/ 19,68 (z VAT) 1) 17,00 (bez VAT)/ 20,91 (z VAT) 1) 18,00 (bez VAT)/ 22,14 (z VAT) 1) 19,00 (bez VAT)/ 23,37 (z VAT) 1) 20,00 (bez VAT)/ 24,60 (z VAT) 1) 21,00 (bez VAT)/ 25,83 (z VAT) 1) 22,00 (bez VAT)/ 27,06 (z VAT) 1) 23,00 (bez VAT)/ 28,29 (z VAT) 1) 24,00 (bez VAT)/ 29,52 (z VAT) 1) 25,00 (bez VAT)/ 30,75 (z VAT) 1) 35,00 (bez VAT)/ 43,05 (z VAT) 1) 0,10 (bez VAT)/ 0,12 (z VAT) 1) 0,15 (bez VAT)/ 0,18 (z VAT) 1) 0,20 (bez VAT)/ 0,25 (z VAT) 1) 0,25 (bez VAT)/ 0,31 (z VAT) 1) 0,30 (bez VAT)/ 0,37 (z VAT) 1) 0,35 (bez VAT)/ 0,43 (z VAT) 1) 0,40 (bez VAT)/ 0,49 (z VAT) 1) 0,45 (bez VAT)/ 0,55 (z VAT) 1) 0,50 (bez VAT)/ 0,62 (z VAT) 1) 1) Opłata pobierana niezależnie od treści wysłanego SMS-a lub MMS-a i rodzaju usługi przypisanej do danego numeru, z zastrzeżeniem punktu 1.4 niniejszego cennika. Strona 15 z 15

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas UsłUgi krajowe Minuta połączenia do abonentów i użytkowników T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Cyfrowego Polsatu

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Połączenia do Użytkowników Usługi tubiedronka oraz do Abonentów lub Użytkowników T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPAS24A06; XSPAS24B06; XSPAS36A06; XSPAS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto Plan Dla startujących Opłaty abonamentowe Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto abonament telefoniczny - opłata miesięczna 12,20 zł 23% 15,00 zł bezpłatne minuty w ramach abonamentu brak Opłaty za połączenia

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy 19 zł z telefonem obowiązuje od 14 grudnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy 19 zł

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy Regulamin Oferty Promocyjnej 4.0 iphone1 6 m-cy obowiązuje od 2L września 2012 r( do odwołania( (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ INTERNET CONNECT

REGULAMIN USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ INTERNET CONNECT REGULAMIN USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ INTERNET CONNECT I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu zostają przyjęte poniższe definicje: 1. Abonent Jump abonent Operatora będący stroną Umowy Jump (lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH LINIA TELEFONICZNA Taryfa Cały czas obowiązuje od 9.07.2007r. www.netia.pl SPIS TREŚCI OPŁATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)...3 OPŁATY ABONAMENTOWE (MIESIĘCZNE)...3 3. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Pakiet 15 zł za 10zł. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo