Program Stowarzyszenia Nasz Targówek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Stowarzyszenia Nasz Targówek"

Transkrypt

1 Program Stowarzyszenia Nasz Targówek Opisane poniżej przedsięwzięcia, związane ze zrównoważonym rozwojem Dzielnicy Targówek, nie są czymś nowatorskim w świetle blisko dwudziestopięcioletniej działalności samorządu gminnego. Wiele z nich już zapisano w planach inwestycyjnych w minionych latach, niektóre z nich są systematycznie realizowane, inne ciągle czekają na realizację. Wśród nich znajdują się też zadania inwestycyjne, które wymagają natychmiastowego przystąpienia do realizacji. Niektóre zamierzenia wymagają ogromnych nakładów finansowych i są prowadzone na obszarach większych niż dzielnica (miasto): metro, drogi i obiekty o znaczeniu ponad lokalnym. Są też przedsięwzięcia mniej kosztowne, ale wymagające ogromnego nakładu pracy i czasu (lat), żmudne i uciążliwe jak: porządkowanie własności, budowa niezbędnej infrastruktury dla gospodarki odpadami, budowa infrastruktury w otoczeniu budynków mieszkalnych (drogi, ścieżki, place, parkingi, ogródki oraz urządzenia małej architektury), przy których realizacji oczekiwana jest dobra wola indywidualnych mieszkańców. Wszystkie te uwarunkowania techniczno - finansowe mają wprawdzie duże znaczenie przy podejmowaniu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, lecz nie wyczerpują listy wszystkich warunków i zależności. To, że niektóre z planów pojawiają się w kolejnych kampaniach wyborczych i do tej pory nie zostały zrealizowane, nie oznacza wszak, że są niepotrzebne oznacza to jedynie, że nie wszystko da się od razu zrealizować. Uwarunkowania ekonomiczne są tym czynnikiem, który twardo potrafi zweryfikować każde nawet te wydawałoby się najbardziej realne plany. Idealnym przykładem jest chociażby ciągle planowana budowa mostu Krasińskiego. Połączenie mostem ulic Krasińskiego na Żoliborzu i Budowlanej na Targówku inwestycja narysowana jeszcze przez Stefana Starzyńskiego w latach trzydziestych XX wieku, pomimo upływu blisko 80 lat, nadal czeka na swoją realizację. A przecież prawie każdy powie, że jest to przedsięwzięcie niezwykle ważne nie tylko dla obu dzielnic ale dla całej Warszawy. Realizacja części przedstawionych zamierzeń uzależniona jest od planów i finansów władz miasta a nie dzielnicy, ale jeśli my, mieszkańcy Targówka, nie będziemy głośno domagali się realizacji tych nawet dawno temu nakreślonych i do tej pory niezrealizowanych ale potrzebnych przedsięwzięć, to na pewno nikt za nas tego nie uczyni. Niezrealizowanych potrzeb w innych dzielnicach też jest wiele. Dochodzi do tego stereotyp postrzegania Targówka przez znaczną część mieszkańców Warszawy. Bardzo silny wpływ na kierunki rozwoju Dzielnicy Targówek mają również uwarunkowania społeczne. Powojenne wizje planistyczne dla tego obszaru sporządzane na Placu Bankowym, przeznaczały część Targówka na brudne zaplecze Warszawy. Ta tendencja istnieje nadal, nie tylko w sferze planistycznej, ale również w odbiorze społecznym. Wymienione w programie Stowarzyszenia Nasz Targówek zamierzenia nie są więc kolejną wersją obietnic przedwyborczych. Ten program to zbiór przedsięwzięć, które naszym zdaniem trzeba zrealizować aby można było o naszej dzielnicy powiedzieć, że oferuje warunki życia na miarę dążeń i aspiracji swoich mieszkańców. Przedstawiamy Państwu nasze zamierzenia pogrupowane w następujące dziedziny:

2 I. Inwestycje (w podziale na osiedla Targówek Fabryczny, Targówek Mieszkaniowy, Bródno i Zacisze) II. Oświata i wychowanie III. Kultura IV. Sport i rekreacja V. Pomoc społeczna VI. Bezpieczeństwo VII. Zdrowie Jest oczywiste, że dziedziny te wzajemnie się przenikają stąd nic dziwnego, że w wielu miejscach pojawiają się powtórzenia zaproponowanych działań. Nie wszystkie też dziedziny w równym stopniu uzależnione są od możliwości oddziaływania władz dzielnicy. Bezpośredni wpływ dzielnicy na takie dziedziny jak bezpieczeństwo czy zdrowie jest niewielki, co znalazło także odzwierciedlenie w kształcie naszego programu. Chcieliśmy Państwu przedstawić jednak jak najbardziej kompleksowy zbiór naszych zamierzeń. I. INWESTYCJE TARGÓWEK FABRYCZNY 1. Dostosowanie miejscowego planu zagospodarowania terenu do nowych warunków społeczno gospodarczych (uwzględnienie realizowanych już planów rewitalizacji Targówka Fabrycznego polegających na rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz dopuszczenia funkcjonowania obszarów z nieagresywnym dla środowiska przemysłem); 2. Inwestycje drogowe: budowa Trasy Świętokrzyskiej do ul. Zabranieckiej, budowa Wschodniej Obwodnicy Śródmiejskiej (od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba), budowa ul. Nowo-Rzecznej i ul. Nowo-Trockiej oraz Trasy Mostu Krasińskiego (do Placu Wilsona), budowa ul. Nowo-Ziemowita (wraz z linią tramwajową) do Ząbek, budowa Trasy Olszynki Grochowskiej; Realizacja takiego układu komunikacyjnego stworzyłaby możliwości inwestowania na tych terenach (dotychczas słabo lub nie wykorzystanych) w działalność usługowo przemysłową lub w mieszkalnictwo. Warto dodać, że otwarcie przynajmniej jednego dodatkowego korytarza komunikacyjnego będzie już znaczącym ułatwieniem dla tego obszaru dlatego tak ważne jest by zaplanowana obecnie budowa Trasy Świętokrzyskiej była jak najszybciej ukończona. 3. Infrastruktura społeczna: budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Janowieckiej (w sąsiedztwie budowanego Osiedla Wilno ), budowa żłobka i przychodni zdrowia przy skrzyżowaniu ul. Janowieckiej i ul. Swojskiej, rozbudowa i modernizacja domu (wpisanego do rejestru zabytków) przy ul. Siarczanej 6, a także rewitalizacja otaczającego ten dom parku na potrzeby z zakresu kultury i oświaty;

3 4. Ochrona środowiska: kontynuowanie rewitalizacji Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika wodnego, dokończenie programu termomodernizacji domów komunalnych, uporządkowanie przebiegu rur ciepłowniczych i umieszczenie ich pod ziemią. TARGÓWEK MIESZKANIOWY 1. Inwestycje komunikacyjne: kontynuowanie budowy drugiej linii metra, przynamniej do stacji Targówek II przy ul. Trockiej (wg planów zostaną zakończone do roku 2018); 2. Inwestycje drogowe: domknięcie Wschodniej Obwodnicy Śródmiejskiej (od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba), budowa drugiej jezdni ul. Św. Wincentego, budowa ul. Nowo-Trockiej (do ul. Matki Teresy z Kalkuty), przebudowa ringu (małej obwodnicy) Targówka (ul. Ossowskiego/Handlowa) w docelowym śladzie łącznie ze ścieżką rowerową; 3. Infrastruktura społeczna: budowa kompleksu obiektów sportowych przy ul. Kołowej 18, rozbudowa (budowa modułów) przedszkola przy ul Smoleńskiej 64, dokończenie remontu budynku Liceum im. Lisa-Kuli przy ul. Oszmiańskiej wraz z budową boiska, budowa zespołu boisk przy Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4 uporządkowanie w docelowy sposób obszaru w otoczeniu przyszłej stacji metra Targówek II przy ul. Trockiej (wraz ze zmianą lokalizacji bazarku przy ul. Trockiej), uporządkowanie przyszłościowego głównego ciągu spacerowego mieszkańców Targówka Mieszkaniowego ul. Pratulińskiej na całej swojej długości (wliczając obydwie stacje metra i Park Wiecha), budowa parkingów wielopoziomowych z jednoczesnym uwolnieniem i przekształceniem na tereny zielone terenów obecnie zajmowanych przez parkingi w centrum osiedla, dokończenie budowy infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami dla poszczególnych nieruchomości, budowa zespołu mieszkań komunalnych na terenie przy ul. Radzymińskiej róg Remiszewskiej; 4. Ochrona środowiska: kontynuowanie rewitalizacji kanału Drewnowskiego, rewitalizacja Parku Wiecha, dokończenie termomodernizacji budynków komunalnych i podłączenia ich do sieci CO, uporządkowanie obszaru przy ul. Radzymińskiej strona wschodnia w tym teren po zakładach tłuszczowych; BRÓDNO 1. Inwestycje komunikacyjne: dokończenie budowy drugiej linii metra przynajmniej do ul. Rembielińskiej, budowa Trasy Mostu Krasińskiego od ul. Wysockiego do Pl. Wilsona;

4 2. Inwestycje drogowe: dokończenie budowy drugiej jezdni ul. Matki Teresy z Kalkuty, budowa drugiej jezdni ul. Św. Wincentego (do Trasy Armii Krajowej), budowa ciągu komunikacyjnego w kierunku południowym do Ronda Wiatraczna tj. budowa ulic: Nowo-Trockiej i Nowo-Rzecznej; 3. Infrastruktura społeczna: budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Malborskiej, modernizacja Domu Kultury Świt, budowa Centrum Kultury Targówek przy ul. Św. Wincentego obok ratusza, remont istniejącego budynku i budowa hali sportowej na terenach OSiR przy ul. Łabiszyńskiej, budowa parkingów wielopoziomowych z jednoczesnym uwolnieniem i przekształceniem na tereny zielone terenów obecnie zajmowanych przez parkingi na terenie osiedla, dokończenie budowy infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami dla poszczególnych nieruchomości, budowa boisk szkolnych przy: Szkole Podstawowej nr 298 przy ul Krakusa 2, XLVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Żuromińskiej 4, Szkole Podstawowej nr 285 ul. Turmoncka 20, Szkole Podstawowej nr 277 ul. Suwalska 29, Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75, rozbudowa (moduły) o oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 277 ul. Suwalska 29, kontynuacja Parku Rzeźby i budowa stałej sceny w Parku Bródnowskim, budowa zespołu mieszkań komunalnych przy ul. Odrowąża róg Budowlanej; 4. Ochrona środowiska: kontynuacja rewitalizacji Kanału Bródnowskiego wraz z budową ścieżek rowerowych. ZACISZE 1. Inwestycje komunikacyjne: kontynowanie budowy II linii metra wraz ze stacją na Zaciszu, doprowadzenie ciągu pieszo jezdnego do stacji kolejowej Warszawa Zacisze Wilno od strony osiedla Zacisze; 2. Inwestycje drogowe: budowa dwujezdniowej ulicy Łodygowej łącznie z wiaduktem nad torami kolejowymi i rozjazdami po stronie Ząbek, połączenie z Rondem Wiatraczna ciągiem ulic: Nowo-Trocką i Nowo-Rzeczną, budowa Trasy Olszynki Grochowskiej, dokończenie budowy ul. Codziennej do mostu nad Kanałem Bródnowskim, przedłużenie ul. Tużyckiej do ul. Nowo Ziemowita (obecnej ul. Swojskiej), dokończenie przebudowy dróg gruntowych; 3. Infrastruktura społeczna: budowa Hali Widowiskowo-Sportowej Arena Varsovia na terenach tzw. Bramy Białostockiej, rozbudowa zaplecza sportowego przy ul. Blokowej, modernizacja i rozbudowa Domu Kultury Zacisze, budowa budynków komunalnych przy ul. Św. Wincentego po obydwu stronach ul.

5 Gilarskiej; 4. Ochrona środowiska: kontynuowanie rewitalizacji Kanału Bródnowskiego i Zaciszańskiego wraz z budową ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych. II. OŚWIATA I WYCHOWANIE Rodzina jest podstawową komórką społeczną. Najważniejszym jej zadaniem jest wychowanie młodego pokolenia i przygotowanie go do życia w dorosłym społeczeństwie. Przedszkole, szkoła mogą, a nawet powinny wspierać rodzinę w zrealizowaniu tego bardzo trudnego i niezwykle odpowiedzialnego zadania. Dlatego dbałość o placówki edukacyjne i wspieranie ich na wszystkich płaszczyznach ich funkcjonowania jest jednym z najważniejszych zadań władz samorządowych, które są organami prowadzącymi szkoły i przedszkola. Z danych demograficznych dotyczących Dzielnicy Targówek wynika wzrost liczby uczniów w dzielnicowych placówkach edukacyjnych w najbliższej przyszłości. Liczba dostępnych miejsc w lokalnych przedszkolach ciągle nie zaspakaja potrzeb mieszkańców dzielnicy. Dlatego w programie przyszłego samorządu musi się znaleźć: 1. Budowa nowych zespołów szkolno przedszkolnych na terenach już zarezerwowanych na ten cel (Gilarska, Malborska, Janowiecka); 2. Rozbudowa i modernizacja istniejących placówek edukacyjnych, w tym, miedzy innymi, kontynuacja rozbudowy i modernizacji XIII LO przy ul. Oszmiańskiej; 3. Remontowanie i konserwacja budynków szkolnych i przedszkolnych w celu ciągłej poprawy poziomu ich funkcjonalności i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża, XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego, Gimnazjum 141 oraz Szkoły Podstawowej nr 28, których obecny stan techniczny jest najgorszy; 4. Dokończenie budowy nowoczesnych boisk szkolnych (brakuje ich jeszcze w 8 placówkach) i bieżąca konserwacja istniejących; W celu wspierania edukacji w realizacji jej zadań dydaktycznych oraz opiekuńczo wychowawczych potrzebne jest: 5. Doposażenie placówek edukacyjnych w nowoczesne pomoce służące realizacji zadań dydaktycznych. Między innymi chodzi tu o tablice interaktywne, sprzęt multimedialny i właściwe wyposażenie pracowni przedmiotowych i specjalistycznych; 6. Wspieranie pracy nauczycieli poprzez organizowanie im warsztatów i szkoleń w celu zapoznawania ich z nowatorskimi metodami pracy oraz zmieniającymi się przepisami prawa i nowymi zdaniami jakie stawiane są placówkom edukacyjnym w ciągle zmieniającej się rzeczywistości; 7. Umożliwianie placówkom edukacyjnym dzielenia się osiągnięciami i doświadczeniami poprzez organizowanie im wspólnych konferencji i paneli dyskusyjnych, lekcji pokazowych, konkursów i różnego rodzaju imprez, na których mogą zaprezentować efekty swojej pracy;

6 8. Promowanie i nagradzanie najlepszych nauczycieli oraz placówek osiągających najlepsze wyniki; 9. Kontynuacja wykładów dla nauczycieli, rodziców i młodzieży w ramach Wszechnicy Edukacyjnej w celu pomocy placówkom w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych; 10. Organizowanie konferencji, warsztatów i imprez dla rodziców ułatwiających im lepsze zrozumienie realiów pracy placówki edukacyjnej i zachęcenie ich do efektywnej współpracy z nią dla dobra ich dzieci; 11. Pomoc Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w jej współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz pedagogom i psychologom szkolnym w realizacji ich zadań. 12. Zwiększenie liczby świetlic socjoterapeutycznych. 13. Wspieranie współpracy Policji i Straży Miejskiej z placówkami edukacyjnymi w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zapobiegania agresji, uzależnieniom i przestępczości nieletnich. III. KULTURA Rozwój kultury w dzielnicy, naszym zdaniem silnie wpłynie na zwiększenie integracji mieszkańców, którzy bardziej będą się utożsamiać ze swoją dzielnicą co często skutkuje również ożywieniem aktywności społecznej, a na tym nam wszystkim zależy. Dlatego warto inwestować w tę dziedzinę działalności i rozwijać ją. Pragniemy to realizować poprzez następujące działania: 1. Rozwój bazy kulturalnej Targówka: a) budowa centrum kulturalnego na terenie położonym w sąsiedztwie Urzędu Dzielnicy (w nim między innymi izba pamięci historycznej Targówka), b) rozbudowa i modernizacja Domu Kultury Zacisze, modernizacja Domu Kultury Świt ( koniecznie budowa parkingu), c) rozbudowa i modernizacja domu przy ul. Siarczanej 6 w celu przeznaczenia go na cele kulturalno społeczne, d) budowa domu kultury (lub stworzenie filii któregoś z istniejących) na Targówku Mieszkaniowym. 2. Ożywienie Parku Wiecha: a) postawienie w nim popiersia Stefana Wiecheckiego i tablicy z informacjami o nim, b) ustawienie ławeczek tematycznych (np. czytelniczej, dla zakochanych itp.), c) organizowanie na terenie parku plenerowych imprez kulturalnych. 3. Budowa stałej sceny koncertowej w Parku Bródnowskim. 4. Organizowanie imprez edukacyjno kulturalnych w Parku Bródnowskim i w Parku Archeologicznym Grodziszcze na Bródnie. 5. Zorganizowanie festiwalu teatrów ulicznych. 6. Organizowanie przeglądów młodzieżowych zespołów rockowych.

7 7. Organizowanie festiwalu dla dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie. 8. Organizowanie kina letniego w dzielnicowych parkach. 9. Zwiększenie liczby imprez plenerowych o charakterze rekreacyjno-kulturalnym skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców. 10. Ożywienie współpracy z organizacjami pozarządowymi (w tym także kombatanckimi) i klubami prowadzącymi działalność kulturalną. 11. Nawiązanie współpracy z centrami handlowymi w celu zachęcenia ich do sponsorowania działalności kulturalnej. 12. Założenie Klubu Nauczycieli Emerytowanych i umożliwienie im działalności. 13. Wzmocnienie szkolnych koordynatorów edukacji kulturalnej i doprowadzenie do powstania szkolnych programów edukacji kulturalnej. 14. Zwiększenie liczby słupów informacyjnych do umieszczania informacji o imprezach kulturalnych; 15. Wzmocnienie promocji działalności kulturalnej dzielnicy aktywizacja współpracy z mediami. 16. Wydawanie informatora kulturalnego dzielnicy dostępnego również na terenie innych dzielnic. IV. SPORT I REKREACJA Mówimy często sport to zdrowie. Jednocześnie życząc sobie zdrowia przy różnych okazjach twierdzimy, że jest ono najważniejsze. Wynika z tego, jak ważny jest sport i rekreacja, bo przecież ma istotny wpływ nie tylko na nasze zdrowie ale także na kształtowanie charakteru i osobowości człowieka, co szczególnie w przypadku młodzieży ma ogromne znaczenie. Dlatego też w naszym programie staraliśmy się zebrać najważniejsze naszym zdaniem potrzeby z tej dziedziny życia w Dzielnicy Targówek, aby tym samym wytyczyć cele ważne dla jej rozwoju. Uprawianie sportu powinno stać się nawykiem większości mieszkańców. Przede wszystkim aby móc skutecznie wpływać na rozwój sportu i rekreacji trzeba dążyć do likwidacji dysproporcji w podziale środków budżetowych na poszczególne dziedziny funkcjonowania samorządu Warszawy i zabiegać o zwiększanie nakładów na sport uwzględniając osiągnięcia uzyskiwane przez poszczególne dzielnice stolicy. Dostrzegamy następujące zadania do realizacji w najbliższej i dalszej przyszłości: Rozwój infrastruktury sportowej 1. Modernizacja i rewitalizacja szkolnych obiektów sportowych, dokończenie budowy boisk przy placówkach edukacyjnych. 2. Przyjęcie standardów wyposażeniowych koniecznych do realizacji przy budowie nowych placówek edukacyjnych.

8 3. Dokonanie inwentaryzacji terenów nadających się do budowy infrastruktury sportowej. 4. Promowanie rozwoju infrastruktury sportowej przez osoby prywatne. 5. Utworzenie wypożyczalni sprzętu sportowego. 6. Podjęcie działań na rzecz budowy Hali Widowiskowo- sportowej Arena Varsovia przy ul. Radzymińskiej (istnieje koncepcja) 7. Tworzenie miejsc w przestrzeni publicznej do uprawiania sportu w celu umożliwienia podnoszenia aktywności ruchowej przez różne grupy wiekowe mieszkańców i promowania aktywnego stylu życia: a) ścieżki rowerowe i biegowe, b) w okresach zimowych ogólnodostępne boisko, c) stoliki do gry w szachy, warcaby itp. w dzielnicowych parkach, d) jeszcze jeden skatepark. Podnoszenie aktywności ruchowej osób z różnych grup wiekowych, propagowanie aktywnego stylu życia. 1. W dziedzinie sportu kwalifikowanego i rekreacji zwiększenie liczby programów sportowych dla osób w wieku pozaszkolnym i stworzenie systemu informacyjnego prezentującego te programy. a) organizowanie rozgrywek branżowych dla pracowników zatrudnionych na terenie dzielnicy, b) utworzenie dzielnicowej drużyny seniorskiej w grach zespołowych (zapewnienie szkolenia i udziału w rozgrywkach III ligi), c) utworzenie lig osiedlowych dla rozgrywek sportowych w grach zespołowych. 3. Rozwój najtańszych i najprostszych dyscyplin sportowych takich jak: biegi przełajowe, marsze przełajowe z kijkami, dyscypliny rowerowe, oraz proste dyscypliny lekkoatletyczne. 4. Zwiększenie dostępności boisk szkolnych tak, aby stały się one centrum rekreacji i sportu dla mieszkańców Targówka w wolnym czasie. Można to zrealizować wprowadzając funkcję animatora sportu, który będzie jednocześnie opiekunem boiska (tak jak na Orliku), przy każdym boisku w okresie wiosna-lato-jesień. Można wtedy organizować tam lokalne rozgrywki, a przy okazji kształtować właściwe zachowania młodych kibiców oraz promować zasadę fair play wśród młodych adeptów sportu i nagradzać tych którzy przestrzegają jej w praktyce. 5. Rozwój sportów wodnych i pływackich. 6. Zwiększenie dostępności istniejących w dzielnicy basenów i lodowisk poprzez tańsze karnety oraz działania promocyjne skierowane do seniorów, osób niepełnosprawnych i z problemami zdrowotnymi. 7. Współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się sportem dla niepełnosprawnych, współorganizowanie imprez dla niepełnosprawnych. 8. Udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym w organizacji szkolenia zminimalizowanie kosztów wynajmu bazy sportowej.

9 9. Utworzenie przychodni medycyny sportu (finansowanej przez NFZ). 10. W dziedzinie sportu szkolnego dążenie do nadania odpowiedniej rangi zajęciom sportowym i podniesienia poziomu sportowego uczniów poprzez: a) wpisanie wychowania fizycznego oraz zajęć rodzinnych do grupy bardzo ważnych przedmiotów i zadań edukacyjnych, b) udoskonalanie szkolenia nauczycieli w zakresie sportu, c) rozszerzanie oferty pozalekcyjnych zajęć sportowych, d) utrzymywanie kontaktów sportowych ze szkołami z innych dzielnic Warszawy oraz innych miast Polski, e) organizację szkolnej całorocznej ligi w grach zespołowych (zamiast pojedynczych zawodów w ciągu roku), f) stworzenie systemu wyłaniania talentów i cykliczności szkolenia sportowego utworzenie klas usportowionych w każdej szkole podstawowej oraz sportowych w gimnazjach. Rozwój sportu klubowego. 1. Opracowanie programu pomocy klubom sportowym. 2. Promocja sportu klubowego. 3. Opracowanie systemu wynajmu infrastruktury sportowej dla klubów. 4. Wyznaczenie zadań dla OSiR-u w zakresie współpracy z placówkami oświatowymi i klubami sportowymi. Finansowanie sportu. 1. Przeznaczanie na sport odpowiednich środków w budżecie dzielnicy. 2. Właściwe wykorzystanie systemu dotacji miejskich i dzielnicowych. 3. Opracowanie systemu zachęt do finansowania sportu przez sponsorów (instytucje, firmy). Działania promocyjne 1. Organizowanie konkursów i imprez promujących tematykę sportową, poszerzających wiedzę na temat historii sportu (również dzielnicowego), wdrażających wartości patriotyczne. 2. Stworzenie warunków do monitorowania osiągnięć sportowych placówek edukacyjnych, klubów sportowych dzielnicowych, warszawskich, krajowych. 3. Rozwijanie konkursów na najlepszych sportowców w dzielnicy, nadawanie im odpowiedniej rangi. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców życia w takich dziedzinach jak pomoc społeczna, bezpieczeństwo i zdrowie jest realizowane przez instytucje nie podlegające organizacyjnie władzom dzielnicy. Nie wyklucza to jednak współpracy z tymi instytucjami i przedstawiania im potrzeb i oczekiwań mieszkańców, których zaspokojenie jest bardzo potrzebne, a czasem wręcz konieczne. Dlatego podejmujemy próbę zinwentaryzowania najważniejszych zadań do wykonania

10 również w tych obszarach. Są one naszym zdaniem następujące. V. POMOC SPOŁECZNA 1. Wsparcie wolontariatu w celu wspomagania programu Pomocy Opieki Społecznej kierowanego do młodzieży z różnorodnymi problemami. 2. Zwiększenie liczby świetlic socjoterapeutycznych. 3. Nawiązanie współpracy z Bankiem Żywności i zwiększenie ilości punktów wydawania żywności. 4. Poprawa dostępności informacji o działalności Pomocy Społecznej. 5. Utworzenie punktów wydawania żywności dla osób kierowanych przez Pomoc Społeczną - zbadanie możliwości wykorzystania środków unijnych 6. Organizowanie zajęć sportowych dla bezdomnych. 7. Zintensyfikowanie działań skierowanych do osób bezrobotnych przy współpracy działu aktywizacji zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej. 8. Aktywizacja społeczności lokalnej organizowanie spotkań podwórkowych. VI. BEZPIECZEŃSTWO 1. Uregulowanie przepisów prawnych dotyczących Policji i Straży Miejskiej w celu poprawy funkcjonowania tych instytucji. 2. Zainstalowanie monitoringu w niebezpiecznych miejscach w naszej Dzielnicy. 3. Kontynuowanie programu Bezpieczny Senior skierowanego do szerszej grupy osób starszych. 4. Sporządzenie mapy niebezpiecznych miejsc na terenie Dzielnicy Targówek 5. Poprawa bezpieczeństwa na drogach naszej Dzielnicy poprzez : właściwe oświetlenie dróg instalacje sygnalizacji świetlnej poprawa stanu ciągów pieszych VII. ZDROWIE 1. Uruchomienie filii Przychodni Zdrowia na osiedlu Wilno. 2. Uruchomienie przychodni geriatrycznej na terenie Targówka. 3. Zorganizowanie placówki dziennego pobytu dla Seniorów. 4. Zwiększenie dostępności poradnictwa psychologicznego.

11 Przeprowadzona powyżej inwentaryzacja potrzeb dla obszaru Dzielnicy Targówek odzwierciedla jedynie potrzeby do tej pory w jakiś sposób upublicznione. Jest dla nas oczywiste, że w trakcie dalszego rozwoju następne potrzeby się pojawią i będą musiały pojawić się także następne sposoby ich zaspokojenia.

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna.

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna. PROGRAM WYBORCZY Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Kandydat na Prezydenta Miasta Leszna Łukasz Borowiak 13 października 2014 r. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka,

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY WERSJA ROZSZERZONA MĄDRZE Zadbamy o rozwój intelektualny Polaków przez całe życie ZDROWO Zadbamy o zdrowe życie i bezpłatną pomoc medyczną wysokiej jakości. BEZPIECZNIE Zadbamy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo