mgr inż. Michał MARONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr inż. Michał MARONA"

Transkrypt

1 Instalacje fotowoltaiczne - wymagania prawne i praktyczne aspekty instalacji systemów PV mgr inż. Michał MARONA Katowice, dn styczeń 2013r.

2 Fotowoltaika jako źródło wykorzystywania energii słonecznej Źródła odnawialne Źródła kopalne Światowa konsumpcja TWy / rok 2050* 28 TWy / rok 215 Gaz Słońce TWy/ rok 240 Ropa Biomasa 6 Twy / rok Energia cieplna oceanów 11Twy / rok 70 Wiatr 300 Uran Geotermia 2 Twy / rok Pływy morskie 0,7 Twy / rok Elektorwnie wodne 4 Twy / rok 900 Węgiel Źródło: Perez & Perez,

3 Globalny potencjał PV w latach [MW] źródło: EPIA,

4 Fotowoltaika na świecie Najszybciej rozwijająca się technologia OZE Globalna moc PV w latach GW Europa Świat źródło: EPIA, 2012 Roczna światowa zdolność produkcyjna modułów PV: 60 GW Szacowany popyt w 2013: 30 GW Ciągły spadek cen modułów PV bardzo dynamiczny spadek cen w ostatnich 2 latach (50% w 2011) ceny osiągają minimum i powinny się wkrótce ustabilizować antydumpingowa polityka USA cła na panele chińskich producentów (UE rozważa podobny krok) 5

5 Fotowoltaika na świecie Rozkład geograficzny zainstalowanej mocy [MW, %] Polska 2020 (wg MG), 600, 1% Włochy; ; 18% Reszta Świata (ROW); 7 529; 11% Australia; 1 298; 2% Czechy; 1 959; 3% Belgia; 2 018; 3% Francja; 2 659; 4% Chiny; 3 093; 4% USA; 4 383; 6% Niemcy; ; 35% Hiszpania; 4 400; 6% Japonia; 4 914; 7% źródło: EPIA,

6 Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce Polska jest największym rynkiem energii elektrycznej w Europie, na który nie wkroczyła jeszcze fotowoltaika Ilość skumulowanej mocy PV zainstalowanej w Polsce jest znikoma w porównaniu z krajami o podobnym potencjale Tymczasem, wytwarzanie energii elektrycznej w systemach PV jest doskonałym uzupełnieniem energetyki konwencjonalnej w skali dobowej, okres najwydajniejszej pracy systemów fotowoltaicznych pokrywa się z okresem zwiększonego zużycia energii (z punktu widzenia całego systemu elektroenergetycznego) * * Zainstalowana moc PV w MW na 1 mieszkańca (maj 2012) źródło: EPIA - Global Market Outlook for PV until

7 Stan aktualny polskiego rynku PV W przeciwieństwie do rynku kolektorów słonecznych, rynek fotowoltaiki nie rozwinął się dotychczas w Polsce z następujących powodów: Ograniczony system wsparcia system zielonych certyfikatów promujący energetykę wiatrową brak gwarancji na skup energii konieczność założenia działalności gospodarczej niezależnie od mocy instalacji (roczny koszt funkcjonowania działalności gospodarczej przekracza przychód z przydomowej mikroinstalacji o mocy 3kWp) konieczność uzyskania koncesji wytwórcy energii skomplikowana i czasochłonna procedura uzyskiwania pozwoleń i licencji konieczność sprzedaży świadectw pochodzenia (np. zielonych certyfikatów) na rynku towarowym Relatywnie wysoki koszt technologii Brak świadomości społecznej oraz woli politycznej do zmian w zakresie OZE Brak perspektyw rozwoju fotowoltaiki w polityce energetycznej Polski (Polityka energetyczna Polski do 2030 (Załącznik 2) oraz Krajowy plan działania w zakresie OZE opublikowane przez Ministerstwo Gospodarki odpowiednio w 2009 i w 2010 roku prognozowały wielkość zainstalowanej mocy PV na poziomie zaledwie 2 MW do roku 2020 oraz 32 MW do roku 2030). 8

8 Warunki klimatyczne Polski Średnie roczne nasłonecznienie (optymalne nachylenie) Kraj Nasłonecznienie [kwh/m 2 ] Zainstalowana moc [GW] Polska ,003 Niemcy Czechy Wielka Brytania ,3 Belgia Średnie usłonecznienie 1600 h (liczba godzin bezpośredniego promieniowania Słońca) Udział promieniowania rozproszonego ~ 50 % Optymalne nachylenie modułów PV: 36 o (średnia krajowa) Klimat przejściowy (podobnie jak Czechy lub południowe Niemcy) gorące lata (wraz ze wzrostem temperatury spada wydajność modułów PV) mroźne zimy (ekstremalnie niskie temperatury mają wpływ na dobór inwerterów) okresowa pokrywa śnieżna (ograniczenie produkcji) 9

9 Mapa nasłonecznienia Europy źródło: PVGIS, European Communities, Joint Research Center 10

10 Mapa nasłonecznienia Polski źródło: PVGIS, European Communities, Joint Research Center 11

11 Zmiana polskiej polityki energetycznej Konieczność wprowadzenia przepisów implementujących Dyrektywę UE 2009/28/WE z w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (termin transpozycji dyrektywy do prawa krajowego upłynął w grudniu 2010 roku!). Trójpak energetyczny Ustawa Prawo energetyczne (projekt z ) projekt, uzasadnienie, OSR Ustawa Prawo gazowe (projekt z ) projekt, uzasadnienie, OSR Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (projekt z ) projekt, uzasadnienie, OSR Ustawa wprowadzająca powyższe ustawy (projekt z ) projekt, uzasadnienie, OSR Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki ( ) - rozporządzenie zwiększenia obowiązkowego udziału OZE w miksie energetycznym Polski do 12% w 2013 roku w kolejnych latach udział ten będzie rósł o 1 punkt procentowy aż do 20% w roku 2021 (Dyrektywa UE wymaga udziału zielonej energii w konsumpcji energii finalnej, co najmniej na poziomie 15% w 2020) Projekty ustawy o OZE oraz ustawy wprowadzającej trafiły już do Komitetu do Spraw Europejskich. Projekty wszystkich trzech ustaw energetycznych oraz ustawy wprowadzającej są obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych, a za 2-3 tygodnie mają trafić do Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów, a następnie do Sejmu. Planowana data wejścia w życie ustaw to 1 stycznia 2013 roku (prawdopodobne jest kliku miesięczne opóźnienie). źródło: 12

12 Ustawa wprowadzająca tzw. trójpak energetyczny ( ) zasady wydawania oraz okresu obowiązywania koncesji i pozwoleń uregulowanie opodatkowania przychodów osób fizycznych uzyskujących przychody z tytułu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii w mikro- i małych instalacjach OZE objętych systemem taryf gwarantowanych (ww. przychody wpisano do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej) zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z OZE pierwsze stałe ceny jednostkowe, po których dokonywany będzie w latach 2013 i 2014 skup energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE pierwsze współczynniki korekcyjne na lata obowiązywanie nowych mechanizmów wsparcia w przypadku instalacji OZE, które oddano do użytkowania przed dniem wejścia w życie ustawy o OZE (jednak ze współczynnikiem korekcyjnym świadectw pochodzenia na poziomie 1) rozszerzenie kompetencji Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego o sprawy dotyczące świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych źródło: 13

13 Podział instalacji w nowej ustawie o OZE Mikroinstalacja - instalacja o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 40 kw Mała instalacja - instalacja o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 40 kw do 200 kw Instalatorem małych instalacji i mikroinstalacji, może być osoba, która posiada ważny certyfikat instalatora małych instalacji i mikroinstalacji odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju instalacji. Do uzyskania ważnego 5 lat certyfikatu instalatora konieczne będzie odbycie specjalnego kursu dla konkretnego rodzaju OZE, w którego montażu chce się specjalizować dany instalator. Egzaminy certyfikujące będzie przeprowadzać Urząd Dozoru Technicznego (UDT). 14

14 Kluczowe założenia ustawy o OZE ( ) Mikroinstalacje: zwolnienie z obowiązku posiadania koncesji na produkcję energii zniesienie obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej (wystarczy poinformować o posiadaniu mikrosystemu lokalny zakład energetyczny wskazując rodzaj instalacji, lokalizację i zainstalowaną moc) Małe instalacje: zwolnienie z obowiązku posiadania koncesji na produkcję energii rejestracja w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji prowadzonym przez Urząd Regulacji Energetyki Duże instalacje: konieczna koncesja na produkcję energii instalacje oddawane do użytku od początku 2015 roku muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed ich uruchomieniem komponenty systemów PV będą musiały spełniać szereg norm technicznych zgodnych z wymogami Unii Europejskiej dot. m.in. oznakowania ekologicznego, etykiet energetycznych Brak limitu całkowitej zainstalowanej mocy w fotowoltaice (doświadczenie innych krajów UE wskazuje na prawdopodobieństwo wprowadzenia takiego ograniczenia w późniejszym terminie) 15

15 System wsparcia Stałe taryfy gwarantowane (instalacje do 100 kw) Operator energetyczny zobowiązany do zakupu energii z instalacji OZE po cenie obowiązującej w momencie oddania instalacji do użytku Ceny skupu energii (taryfy) określane do 30 listopada każdego roku (na kolejny rok kalendarzowy) Minimalna cena zakupu energii nie może być niższa niż suma ceny energii elektrycznej oraz równowartości opłaty zastępczej skorygowanej odpowiednim współczynnikiem korekcyjnym obowiązującym w danym roku Raz ustalona taryfa obowiązuje daną instalację przez 15 lat (jednak nie dłużej niż do końca 2027r.) Zielone certyfikaty (instalacje powyżej 100 kw) Współczynniki korekcyjne powiększające wartość zielonych certyfikatów dla farm fotowoltaicznych będą stałe przez 15 lat dla danej inwestycji (jednak nie dłużej niż do końca 2035 roku) Ministerstwo Gospodarki podało współczynniki, które będą obowiązywać w latach Wartość współczynników na kolejne lata ma być ogłaszana przez resort gospodarki co 3 lata do 30 czerwca danego roku - na kolejne 5 lat. Przy ustalaniu współczynników resort ma brać pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania na rzecz OZE, a także możliwość uzyskania zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych z uwzględnieniem ich finansowania w okresie do 15 lat 16

16 Stałe taryfy gwarantowane dla PV Stawki obowiązujące w latach : Typ instalacji Instalacje na budynkach (do 10 kw) Instalacje na budynkach ( kw) Instalacje poza budynkami (do 10 kw) Instalacje poza budynkami ( kw) Stawka 1,30 PLN/kWh 1,15 PLN/kWh 1,15 PLN/kWh 1,10 PLN/kWh We wszystkich w/w przypadkach model ekonomiczny przygotowany przez MG zakłada wewnętrzną stopę zwrotu kapitału własnego IRR na poziomie 12% - przy 15-letnim kredycie w wysokości 70% kosztów inwestycji i średnim oprocentowaniu na poziomie 8%. Resort gospodarki zakłada, że wysokość taryf będzie maleć w kolejnych latach średnio o 5% rocznie (dot. nowych instalacji). 17

17 Taryfy gwarantowane 1,4 biogaz hydro wiatr PV 1,2 1 zł / kwh 0,8 0,6 0,4 0,2 0 18

18 Zielone certyfikaty Zbywalne prawa majątkowe powstające w wyniku konwersji wydawanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia, które producenci energii odnawialnej otrzymują oprócz regularnej ceny energii (ilość zielonych certyfikatów odpowiada ilości energii wykazanej w danym świadectwie). Przedmiot obrotu na polskiej Giełdzie Energii (dowodem własności jest zapis elektroniczny w systemie ewidencyjnym rejestru). Instrument bezterminowy (o nominale 1kWh), podlegającym umorzeniu na życzenie jego posiadacza. Przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia albo uiszczenia tzw. opłaty zastępczej. O ile rynkową cenę certyfikatów wyznaczają transakcje zawierane pomiędzy operatorami energetycznymi i producentami zielonej energii w bilateralnych umowach lub na Towarowej Giełdzie Energii, rynkową wartość certyfikatów determinuje poziom opłaty zastępczej wyznaczanej przez Urząd Regulacji Energetyki. Dotychczas (system zielonych certyfikatów funkcjonuje w Polsce od ), co roku URE podnosiło cenę opłaty zastępczej o wskaźnik inflacji z roku poprzedniego. Tym samym referencyjna wartość zielonych certyfikatów systematycznie wzrastała. W ubiegłych latach wartość opłaty zastępczej, a więc i referencyjna wartość zielonych certyfikatów, kształtowała się następująco: 258,89 zł/mwh (2009), 267,95 zł/mwh (2010), 274,92 zł/mwh (2011), 286,74 zł/mwh (2012). W myśl nowej ustawy, opłata zastępcza ustanowiona zostanie na poziomie z roku 2012 (286,74 zł/mwh) i nie będzie waloryzowana w kolejnych latach. W przypadku gdy cena zielonych certyfikatów na TGE przez dwa kolejne kwartały będzie niższa niż 75% wartości opłaty zastępczej, MG będzie mogło podnieść obowiązek zakupu certyfikatów (w celu ochrony producentów OZE). 19

19 Zielone certyfikaty współczynniki korekcyjne dla PV Typ instalacji kw 1 MW (na budynkach) 100 kw 1 MW (poza budynkami) 2,85 2,85 2,70 2,55 2,40 2,75 2,75 2,60 2,45 2,32 1 MW 10 MW 2,45 2,45 2,32 2,20 2,07 Zaproponowane przez MG współczynniki korekcyjne zielonych certyfikatów powinny zapewnić osiągnięcie stopy zwrotu z kapitału własnego IRR na poziomie 12% netto. Degresywność współczynników korekcyjnych wynosi około 5,5% rocznie. 20

20 Zielone certyfikaty - współczynniki korekcyjne 3 biogaz biomasa PV wiatr hydro inne 2,5 2 1,5 1 0,5 0 21

21 Sprzedaż energii Sprzedawca zobowiązany (daw. sprzedawca z urzędu) dystrybutor energii, zobowiązany do zakupu energii wyprodukowanej w instalacjach OZE po cenie ustalonej przez URE (cena obowiązująca w 2013: 198,9 zł/mwh) Wartość ceny skupu energii będzie co roku powiększana o inflację, ale nie może być wyższa niż średnia cena energii na rynku konkurencyjnym ustalona przez Prezesa URE Eliminacja nadwsparcia : Jeśli rzeczywista cena skupu energii przekroczy 105% ceny URE* (czyli 208,85 zł/mwh w 2013), wówczas producent zielonej energii traci prawo do uzyskania zielonego certyfikatu (w takiej sytuacji konieczne będzie również uiszczenia podatku akcyzowego w wysokości 20 zł/mwh) *średnia cena energii elektrycznej w III kwartale 2012 wyniosła 203,37zł/MWh. 22

22 Porównanie poziomu wsparcia operatorów instalacji PV dot. instalacji oddanych do użytku w 2013 roku przy założeniu sprzedaży 100% wyprodukowanej energii Moc instalacji Przychód STAŁE TARYFY GWARANTOWANE ZIELONE CERTYFIKATY < 10 kw (na budynkach) kw (na budynkach) < 10 kw (poza budynkami) kw (poza budynkami) 100 kw 1 MW (na budynkach) 100 kw 1 MW (poza budynkami) 1,30 zł/kwh = 1300 zł/mwh 1,15 zł/kwh = 1150 zł/mwh 1,15 zł/kwh = 1150 zł/mwh 1,10 zł/kwh = 1100 zł/mwh 198,9 zł/mwh + 2,85*270 zł/mwh = 968 zł/mwh 198,9 zł/mwh + 2,75*270 zł/mwh = 941 zł /MWh 1 MW 10 MW 198,9 zł/mwh + 2,45*270 zł/mwh = 860 zł/mwh 23

23 Liczniki energii w mikroinstalacjach Liczniki energii elektrycznej będą zamontowane na zaciskach instalacji fotowoltaicznej oraz w miejscu jej przyłączenia do sieci. Wytwórca energii uzyska przychód ze sprzedaży ilości energii wskazanej przez licznik w miejscu przyłączenia do sieci (produkowana energia ma być w pierwszej kolejności zużywana na własne potrzeby, a dopiero nadwyżki energii będą mogły trafiać do sieci). Przedstawiony mechanizm wsparcia powinien ograniczyć nieuzasadnione zużycie energii na własne potrzeby i ma być zachętą do oszczędzania energii (właścicielowi mikroinstalacji będzie bardziej opłacało się sprzedać całą produkowaną energię, a zużywaną przez siebie energię kupować od zakładu energetycznego w innym czasie). Zawansowana struktura pomiarowa (ang. AMI - Advance Metering Infrastructure) Zgodnie z projektem ustawy Prawo Energetyczne, do roku 2020 każdy odbiorca energii elektrycznej w Polsce będzie miał zainstalowany inteligentny licznik energii elektrycznej (ang. smart meter) Koszt instalacji licznika inteligentnego poniesie operator systemu dystrybucyjnego Photo: 24

24 Nowelizacja Prawa Energetycznego koszty przyłączenia do sieci Mikroinstalacje ( 40 kw) zwolnienie z opłaty przyłączeniowej (z wyjątkiem przyłączeń do sieci przesyłowych) umowa o przyłączenie do sieci po spełnieniu warunków przyłączenia (po zainstalowaniu przez właściwego operatora odpowiednich układów zabezpieczających i pomiarowo rozliczeniowych) bez konieczności przedstawienia decyzji o warunkach zabudowy czy wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (we wniosku o przyłączenie mikroinstalacji do sieci trzeba będzie wskazać tytuł prawny do posiadanej instalacji i nieruchomości, na której zostanie ona zainstalowana) Instalacje > 40 kw 5MW - połowa opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia (przeciętnie 75 zł/kw) > 5MW - pełna opłata ustalona na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia (przeciętnie 150 zł/kw) Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia (po stwierdzeniu przez zakład energetyczny jego kompletności) inwestor w ciągu 21 dni będzie musiał wpłacić zaliczkę przyłączeniową w wysokości 30 zł/kw planowanej mocy (nie więcej niż 3 mln zł) źródło: Projekt ustawy Prawo Energetyczne, Rozdział 1, Zasady i warunki przyłączania urządzeń, instalacji lub sieci, Art ptk

25 Zasady przyłączania instalacji OZE do sieci Obowiązek przyłączania instalacji OZE do sieci przedsiębiorstwa zajmującego się przesyłem lub dystrybucją energii pod warunkiem spełnienia warunków ekonomicznych i technicznych (podtrzymane) Pierwszeństwo w przyłączaniu OZE w stosunku do konwencjonalnych elektrowni (podtrzymane) Obowiązek wyznaczenia inwestorom (przez przedsiębiorstwa energetyczne) w warunkach przyłączenia harmonogramu prac i kosztów związanych z niezbędną do przyłączenia rozbudową sieci (w przypadku braku warunków ekonomicznych przyłączenia) Obowiązek wyznaczenia planowanego terminu wykonania niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci oraz najbliższego możliwego terminu przyłączenia (w przypadku braku warunków technicznych przyłączenia w terminie proponowanym przez podmiot ubiegający się o przyłączenie) Obowiązek wydania warunków przyłączenia na taką moc, dla jakiej będą spełnione warunki techniczne przyłączenia (w przypadku niewystarczających warunków technicznych w zakresie całej planowanej mocy) W przypadku gdy wartość dostępnej mocy przyłączeniowej będzie mniejsza niż wartość mocy przyłączeniowej określonej przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, przedsiębiorstwo energetyczne może, na wniosek tego podmiotu, wydać warunki przyłączenia i zawrzeć umowę o przyłączenie, pod warunkiem, że odnawialne źródło energii będzie wyposażone w magazyn energii elektrycznej Obowiązek sporządzania ekspertyzy określającej wpływ planowanego przyłączenia na sieć energetyczną (nie dotyczy instalacji OZE o mocy do 2 MW) Obowiązek wydania przez przedsiębiorstwo energetyczne warunków przyłączenia w terminie do 30 dni - dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym do 1 kv oraz do 150 dni dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu powyżej 1 kv (licząc od dnia złożenia przez inwestora kompletnego wniosku) Warunki przyłączenia będą ważne 2 lata źródło: 26

26 Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych w Polsce źródło: 27

27 Prawo Budowlane Brak dokładnych przepisów określających status instalacji fotowoltaicznych Interpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: instalowanie na obiekcie budowlanym ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą nie wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi, ani uzyskania pozwolenia na budowę, o ile zainstalowana całość nie przekracza 3 m wysokości pozwolenie na budowę wymagane jest zawsze w przypadku gdy przy instalacji dochodzi do wykonywania robót budowlanych na obiekcie budowlanym, na którym urządzenie jest instalowane (ingerencja w obiekt, rozbudowa bądź nadbudowa obiektu budowlanego) montaż wolno stojących ogniw fotowoltaicznych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia Ustawa o OZE zakłada wprowadzenie do Prawa Budowlanego zapisu mówiącego, że pozwolenie budowlane nie będzie wymagane w przypadku mikroinstalacji (co oznacza, że na budowę instalacji fotowoltaicznych większych niż 40 kwp będzie wymagane pozwolenie na budowę) Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę znacząco ułatwia inwestorowi realizację projektu i przyspiesza ją w czasie Z drugiej strony, brak dokumentów poświadczających przez lokalne władze akceptację dot. budowy zwłaszcza większych farm PV może negatywnie wpływać na rozmowy z bankiem lub odsprzedaż projektu Doprecyzowanie statusu systemów fotowoltaicznych w Prawie Budowlanym pozwoliłoby inwestorom na dokładniejsze planowanie projektów w zakresie czasowym i finansowym. 28

28 Kwestie podatkowe Podatek VAT Instalacje powyżej 40 kw wymagają założenia działalności gospodarczej, producenci energii będę więc wystawiać faktury VAT za energię. Ustawa o OZE nie precyzuje jednak czy taryfy gwarantowane są stawkami brutto czy netto (w przypadku stawek netto, do podanej taryfy firmy powinny doliczać podatek VAT, który następnie będą odprowadzać do urzędu skarbowego, a który odliczyć będzie mógł zakład energetyczny). Ustawa o cenach mówi jednak, że w przypadku braku określenia czy ceny są podane w ujęciu netto, ceny ustalone przez strony są cenami brutto i nie można do nich doliczyć VAT-u (przyjęcie takiej interpretacji w sprawie taryf gwarantowanych byłoby bardzo niekorzystne obniżając realną stawkę, jaką inwestorzy mogą otrzymywać za sprzedaną energię) Mikroinstalacje nie wymagają założenia działalności gospodarczej w związku z czym nie funkcjonują w obrocie VAT (podmioty prywatne osiągające roczny przychód w wysokości do 150 tys. zł są zwolnione z obowiązku rejestracji jako podatnicy VAT, a taki poziom przychodów będzie nieosiągalny nawet dla otrzymujących największą taryfę gwarantowaną) Podatek gruntowy Maksymalna stawka podatku od gruntów zajętych pod działalność gospodarczą określona przez Ministra Finansów na 2012 rok to 0,84 zł/m2 (dotyczy tylko instalacji związanych z gruntem na trwale, a opodatkowaniu podlega ta część gruntu, która wykorzystywana jest w celach zarobkowych - pozostała część dzierżawionego gruntu rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym) Podatek od budowli (2% wartości budowli rocznie) Może dotyczyć naziemnych lub dachowych instalacji PV wymagających pozwolenia budowlanego (systemy powyżej 40 kw) Interpretacja Ministerstwa Finansów w analogicznym przypadku elektrowni wiatrowych: 2-procentowy podatek od budowli powinien być liczony tylko od wartości fundamentów i wieży, czyli od części budowlanych elektrowni Zmiany proponowane przez nową ustawę o OZE w kwestii pozwolenia budowlanego - nawet po jej wejściu w życie - będą wymagały nowelizacji ustawy Prawo Budowlane (w celu wpisania do katalogu konstrukcji zwolnionych z konieczności posiadania pozwolenia budowlanego systemów PV o mocy do 40 kw). Do tego czasu farmy fotowoltaiczne w zakresie regulacji budowlanych i wynikających z tego konsekwencji w zakresie opodatkowania powinny zachować status quo (obecna interpretacja GUNB nie wskazuje potrzeby posiadania pozwolenia budowlanego w zakresie budowy farm fotowoltaicznych) 29

29 Kwestie podatkowe cd. Podatek dochodowy Poszerzenie katalogu działalności polegającej na produkcji energii elektrycznej o produkcję w mikro- i małych instalacjach OZE Do przychodów wskazanych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oprócz przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia) zaliczone zostaną także przychody z tytułu sprzedaży energii w mikro- i małych instalacjach OZE objętych systemem taryf gwarantowanych Podatek akcyzowy Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii: na podstawie dokumentu stwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia (instalacje >100 kw) w chwili wytworzenie energii elektrycznej (instalacje do 100 kw) Wytwórcy energii w instalacjach > 100 kw nie otrzymujący świadectw pochodzenia (w przypadku przekroczenia dopuszczalnej ceny sprzedaży energii) zobowiązani są uiścić podatek akcyzowy w wysokości 20 zł/mwh Koszty poniesione w związku z budową instalacji fotowoltaicznej podlegają odpisom amortyzacyjnym - stopa amortyzacji urządzeń: 10% - stopa amortyzacji konstrukcji gruntowej: 4.5% 30

30 Perspektywy rozwoju fotowoltaiki wg Ministerstwa Gospodarki Po wprowadzeniu w życie nowego systemu wsparcia dla OZE, z początkiem przyszłego roku w Polsce zacznie się rozwijać rynek instalacji fotowoltaicznych i będzie on rósł w tempie MW zainstalowanych mocy rocznie (w 2020 roku całkowity potencjał fotowoltaiki powinien wynieść około 600 MW) System dopłat do produkcji energii w mikro- i małych systemach fotowoltaicznych przyczyni się do zainstalowania w przyszłym roku w sumie 20 MW tego rodzaju systemów PV, a ich liczba do 2020 roku wzrośnie do ponad 235 MW Całkowita moc instalacji <100kW [MW] 0 20,0 44,0 67,8 99,8 131,8 163,8 199,8 235,8 Koszt wsparcia [mln zł] 0 21,6 46,3 69,5 99,1 127,3 154,1 182,7 209,8 Dzięki takiemu potencjałowi na koniec obecnej dekady w Polsce ma być produkowane 222,5 GWh energii słonecznej rocznie z mikro- i małych instalacji PV Szacuje się, że do 2020 w Polsce pojawi się 80 tys. miejsc pracy w energetyce odnawialnej 31

31 Zalety proponowanych ustaw (z punktu widzenia inwestora) gwarancja przyłączenia instalacji OZE do sieci przedsiębiorstwa energetycznego (po spełnieniu warunków przyłączenia) pierwszeństwo przyłączania instalacji OZE w stosunku do elektrowni konwencjonalnych gwarancja skupu energii wsparcie w postaci taryf stałych lub zielonych certyfikatów brak limitu całkowitej zainstalowanej mocy OZE w Polsce zwolnienie z obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w mikro i małych instalacjach OZE zniesienie obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej dla właścicieli mikroinstalacji zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej pochodzącej z OZE zwolnienie z opłaty przyłączeniowej (mikroinstalacje) lub zmniejszenie opłaty przyłączeniowej o połowę (instalacje do 5 MW) brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę mikroinstalacji uregulowany sposób opodatkowania przychodów osób fizycznych uzyskujących przychody z tytułu wytwarzania energii w mikro i małych instalacjach OZE 32

32 Wady proponowanych ustaw (z punktu widzenia inwestora) Ograniczenie okresu wsparcia taryfy gwarantowane: 15 lat, nie dłużej niż do (krótszy okres wsparcia dla instalacji oddanych do użytku po ) zielone certyfikaty: 15 lat, nie dłużej niż do (krótszy okres wsparcia dla instalacji oddanych do użytku po ) Ograniczenie przez URE ceny energii, po jakiej zakłady energetyczne będą zobowiązane kupować ją od operatorów OZE do poziomu ~200 zł/mwh Utrata praw do zielonych certyfikatów w przypadku sprzedaży energii po cenie wyższej niż 105% powyższej ceny URE Brak gwarancji cen zielonych certyfikatów (wzrost ryzyka inwestycyjnego) ryzyko nadpodaży zielonych certyfikatów (niskie progi interwencyjne MG możliwość podniesienia obowiązku zakupu certyfikatów dopiero jeśli cena zielonych certyfikatów będzie niższa niż 75% wartości opłaty zastępczej przez 2 kolejne kwartały) brak mechanizmu corocznej waloryzacji opłaty zastępczej Brak jasno określonego mechanizmu ustalania przyszłych taryf stałych oraz współczynników korekcyjnych certyfikatów Brak przepisów przejściowych, które chroniłyby prawa nabyte oraz inwestycje w toku Brak gwarancji utrzymania proponowanego stanu prawnego Brak ulg w podatku dochodowym lub zmniejszonej stawki podatku VAT na zakup urządzeń do produkcji zielonej energii Ograniczony dostęp do zawodu certyfikowanego instalatora Stanowisko Stowarzyszenia Energii Odnawialnej (SEO) w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii Stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO) w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii Stanowisko Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE) do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii 33

33 Klasyfikacja systemów fotowoltaicznych Systemy fotowoltaiczne Podłączone do sieci grid tied Nie podłączone do sieci off-grid Bezpośrednio połączone z siecią Połączone z siecią poprzez podsieć Z magazynowaniem energii Systemy hybrydowe Bez magazynowania energii Systemy wydzielone AC Z trubiną wiatrową Systemy wydzielone DC Współpracujące z silnikiem Konsumenckie Z generatorem diesla Źródło: Planning & Installing Photovoltaic Systems, DGS, Londyn

34 Systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci Plan prezentacji Konstrukcja systemu Zastosowania Dostarczanie energii do sieci wymagania Wymagania techniczne połączenia z siecią ustawa OZE 35

35 Grid Tied systems - Konstrukcja systemu źródło: Elementy systemu: Moduły fotowoltaiczne zamontowane na dachu, bądź ziemi. Konwertują energię słoneczną na prąd stały. Inwerter (falownik - konwerter DC / AC) zamieniający prąd stały a prąd zmienny o charakterystyce sieci. Połącznie z siecią Licznik energii Sieć przesyłowa 36

36 Grid Tied systems - Konstrukcja systemu 4 źródło: Elementy systemu: Moduły fotowoltaiczne zamontowane na dachu, bądź ziemi. Konwertują energię słoneczną na prąd stały. Inwerter (falownik - konwerter DC / AC) zamieniający prąd stały a prąd zmienny o charakterystyce sieci. Połącznie z siecią Licznik energii Sieć przesyłowa 4 Licznik energii na zaciskach instalacji 37

37 Liczniki energii w mikroinstalacjach Liczniki energii elektrycznej będą zamontowane na zaciskach instalacji fotowoltaicznej oraz w miejscu jej przyłączenia do sieci. Wytwórca energii uzyska przychód ze sprzedaży ilości energii wskazanej przez ten drugi licznik (energia produkowana przez operatora mikroinstalacji fotowoltaicznej ma być w pierwszej kolejności zużywana na własne potrzeby, a dopiero nadwyżki energii będą mogły trafiać do sieci). Przedstawiony mechanizm wsparcia powinien ograniczyć nieuzasadnione zużycie energii na własne potrzeby i będzie zachętą do oszczędzania energii (właścicielowi mikroinstalacji będzie bardziej opłacało się sprzedać całą produkowaną energię, a zużywaną przez siebie energię kupować z zakładu energetycznego w innym czasie). Koszt instalacji licznika inteligentnego ponosi operator systemu dystrybucyjnego. 38

38 Liczniki inteligentne Instalacja inteligentnych liczników - Oszczędność dla domu min. 100 zł rocznie Każdy odbiorca energii elektrycznej w Polsce będzie miał zainstalowany inteligentny licznik energii elektrycznej. Element AMI czyli Advance Metering Infrastructure (zaawansowana struktura pomiarowa). Operatorzy dystrybuujący energię elektryczną mają obowiązek zainstalować na własny koszt u każdego odbiorcy Istnienie takiej sieci warunkuje rozwój energetyki prosumenckiej, a istnienie technologi AMI ma pomóc rozwojowi mikrointalacji. źródło: - Inteligentne liczniki energii 39

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin 2 Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Prawo energetyczne aktualny

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE Warszawa 13.12.2012 2012 1. kryteria podziału 2. zasady i warunki wytwarzania 3. przyłą łączenia mikroinstalacji a NPE odnawialne

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiki w Polsce

fotowoltaiki w Polsce { Raport Gramwzielone.pl} Perspektywy fotowoltaiki w Polsce GRAMWZIELONE.PL 2012 Perspektywy fotowoltaiki w Polsce 2012 WSTĘP W grudniu 2011 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało propozycję pakietu ustaw

Bardziej szczegółowo

FOTOWOLTAIKA i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy OZE

FOTOWOLTAIKA i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy OZE FOTOWOLTAIKA Przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy OZE EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski gwisniewski@ieo.pl (+48 22) 825-46 46-52 wew. 108 www.ieo.pl (C) IEO

Bardziej szczegółowo

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW W październiku 2012 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało propozycję ustawy o odnawialnych źródłach (OZE). Zawarte w niej regulacje znacząco zmienią zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Ilona Jędrasik, Koalicja Klimatyczna Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - OSES 2013 Szczecin, Nowe Warpno, 19-20 września 2013 Prosument

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU

PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU Światowy potencjał energii odnawialnej i nieodnawialne Roczny strumień energii promieniowania słonecznego docierający do powierzchni Ziemi przekracza

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R,

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, Fotowoltaika w projekcie ustawy o OZE Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2013 energia fal

Bardziej szczegółowo

Instalacje prosumenckie w praktyce

Instalacje prosumenckie w praktyce Instalacje prosumenckie w praktyce Mgr inż. Henryk Palak Eco-energia Sp. z o.o. Ul. Wojciechowska 7 20-704 Lublin +48 81 44 64 94 www.eco-energia.pl info@eco-energia.pl Czym zajmuje się firma Eco-energia

Bardziej szczegółowo

Elektrownie Słoneczne Fotowoltaika dla domu i firmy

Elektrownie Słoneczne Fotowoltaika dla domu i firmy Elektrownie Słoneczne Fotowoltaika dla domu i firmy dotacja 50% dla klientów z woj. małopolskiego okres zwrotu z inwestycji ok. 4 lat możliwość sprzedaży energii do sieci po atrakcyjnych stawkach (po wejściu

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt

Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt Klient Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urządzeniami elektrycznymi Dane klimatyczne BIELSKO/BIALA ( - ) Moc generatora PV 65 kwp Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Instalacje fotowoltaiczne / Bogdan Szymański. Wyd. 6. Kraków, Spis treści

Instalacje fotowoltaiczne / Bogdan Szymański. Wyd. 6. Kraków, Spis treści Instalacje fotowoltaiczne / Bogdan Szymański. Wyd. 6. Kraków, 2017 Spis treści 1. MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 10 1.1. MODUŁ FOTOWOLTAICZNY - DEFINICJA I BUDOWA 10 1.2. PODZIAŁ OGNIW I MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii ROZWÓJ J ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Brodnica 29 maja 2009 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Plan prezentacji: 1.Stan aktualny w Polsce i UE 2. Akty prawne w Polsce 3. Procesy planistyczne

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r.

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Polityka Rządu w zakresie OZE Odnawialne źródła energii w Polsce (dane historyczne) 8 7 6 5 4

Bardziej szczegółowo

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Szanse i zagrożenia dla rozwoju "zielonej" energii elektrycznej w świetle procedowanych zmian w Prawie Energetycznym na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

FOTOWOLTAIKA prąd ze słońca

FOTOWOLTAIKA prąd ze słońca FOTOWOLTAIKA prąd ze słońca Wartości dodane SENPROS 1) Kompleksową obsługę we wszystkich etapach inwestycji: - przygotowanie niezbędnych wniosków, - projekt instalacji, - dobór optymalnych parametrów instalacji,

Bardziej szczegółowo

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Mały Trójpak Ustawa OZE Obecne warunki prawne

Bardziej szczegółowo

Ilona Rubis Katarzyna Błaszczyk

Ilona Rubis Katarzyna Błaszczyk Ilona Rubis Katarzyna Błaszczyk Systemy fotowoltaiczne i hybrydowe (off-grid i on-grid) dla gospodarstw domowych ENERGYREGION - Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SOLARNY - 100 kw GENESIS SOLAR INVERTER. on-grid

SYSTEM SOLARNY - 100 kw GENESIS SOLAR INVERTER. on-grid SYSTEM SOLARNY - 100 kw GENESIS SOLAR INVERTER on-grid PRODUKUJ ENERGIĘ I SPRZEDAWAJ JĄ Z ZYSKIEM Systemy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na obniżenie rachunków za prąd, to również sposób na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2,5 kwp nazwa projektu:

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2,5 kwp nazwa projektu: System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2,5 kwp nazwa projektu: Zlokalizowany w woj. podkarpackim raport ekonomiczny Grupa O5 Sp. z o.o. Starzyńskiego 11 - Rzeszów () Data: Rzeszów, 2015-03-09 Analiza

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce, w aspekcie nowej

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE MARLENA BALLAK DOKTORANTKA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SZCZECIN, 28 MARCA 2014 ROK SYSTEM WSPARCIA OZE W OBECNYCH REGULACJACH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania mikroinstalacji

Procedura przyłączania mikroinstalacji I. Uwagi Ogólne Procedura przyłączania mikroinstalacji Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA. instalacje fotowoltaiczne Perez Photovoltaic

PORADNIK INWESTORA. instalacje fotowoltaiczne Perez Photovoltaic PORADNIK INWESTORA instalacje fotowoltaiczne Koncepcja instalacji Elektrownia fotowoltaiczna, będąca przedmiotem tego opracowania, przeznaczona jest do wytwarzania prądu przemiennego we współpracy z siecią

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r.

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r. Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany Warszawa, 2 października 2014 r. Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie

Bardziej szczegółowo

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu:

System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: System fotowoltaiczny Moc znamionowa równa 2 kwp nazwa projektu: Zlokalizowany w woj. podkarpackim Klient Przykład raport ekonomiczny Grupa O5 Sp. z o.o. Starzyńskiego 11 - Rzeszów () Data: Rzeszów, 2015-03-08

Bardziej szczegółowo

Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA

Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA Sosnowiec 5 czerwca 2013 roku Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA Bezprzewodowe systemy inteligentnego pomiaruzużycia mediów, sterowania oświetleniem i

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE Marlena Ballak Szczecin, 15 maja 2015 r. OZE w regulacjach Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Adam Mroziński. Zasoby energii słonecznej w województwie Kujawsko-Pomorskim oraz ekonomiczne i ekologiczne aspekty jej wykorzystania

Dr inż. Adam Mroziński. Zasoby energii słonecznej w województwie Kujawsko-Pomorskim oraz ekonomiczne i ekologiczne aspekty jej wykorzystania Dr inż. Adam Mroziński Zasoby energii słonecznej w województwie Kujawsko-Pomorskim oraz ekonomiczne i ekologiczne aspekty jej wykorzystania Zasoby energii słonecznej w województwie Kujawsko-Pomorskim Dr

Bardziej szczegółowo

Przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja mikroinstalacji. Andrzej Korpol Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja

Przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja mikroinstalacji. Andrzej Korpol Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja Przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja Andrzej Korpol Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja MIKROINSTALACJE Odnawialne źródło energii wiatr, słońce Moc źródła o mocy < 0 kw Przyłączone

Bardziej szczegółowo

Systemy fotowoltaiczne alternatywne źródło energii

Systemy fotowoltaiczne alternatywne źródło energii Systemy fotowoltaiczne alternatywne źródło energii Mgr inż. Artur Pawelec STARACHOWICE 30 maj 2014 Przebieg prezentacji: 1. Wprowadzenie czy są warunki dla PV? 2. Budowa, rodzaje i parametry modułów fotowoltaicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt wymagań do programu funkcjonalno-użytkowego opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Projekt wymagań do programu funkcjonalno-użytkowego opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Projekt wymagań do programu funkcjonalno-użytkowego opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Etap prac na 21.07.2015 r. Wymagania w zakresie modułów fotowoltaicznych Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Program PROSUMENT założenia, realizacja, prognoza. Szczecin, 15 maj 2015r.

Program PROSUMENT założenia, realizacja, prognoza. Szczecin, 15 maj 2015r. Program PROSUMENT założenia, realizacja, prognoza Szczecin, 15 maj 2015r. 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał umowę z NFOŚiGW na udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek

Bardziej szczegółowo

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej Analiza kosztów Główne składniki systemu fotowoltaicznego 1 m 2 instalacji fotowoltaicznej może dostarczyć rocznie 90-110 kwh energii elektrycznej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Sopot, wrzesień 2014 r.

Sopot, wrzesień 2014 r. Sopot, wrzesień 2014 r. Fotowoltaika Stanowi jedno z odnawialnych źródeł energii (OZE), które pozwala na bezpośrednią zamianę energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny bez emisji szkodliwych

Bardziej szczegółowo

3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA ( )

3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA ( ) Projekt Adres: WOJSKA POLSKIEGO 3, 39-300 MIELEC Data wprowadzenia do eksploatacji: 2017-02-21 Opis projektu: -PROJEKT INSTALACJI FOTOFOLTAICZNEJ 199,8 KW 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii PROSUMENT PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYCZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALANYCH Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Słupsk - sierpień 2015 2 Ustawa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Odnawialne źródła energii INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE Informacje podstawowe - nasłonecznienie

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,6 kw na dachu oficyny ratusza w Żywcu.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,6 kw na dachu oficyny ratusza w Żywcu. Przedsiębiorstwo VOTRE Projekt Sp. z o.o. Henryka Pobożnego 1/16 Strzelce Opolskie Polska Osoba kontaktowa: Kamil Brudny Telefon: 533-161-381 E-mail: k.brudny@votreprojekt.pl Klient Urząd Miast Żywiec

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie systemów PV z punktu widzenia polskiego OSD. Robert Stelmaszczyk Prezes Zarządu RWE Stoen Operator

Przyłączanie systemów PV z punktu widzenia polskiego OSD. Robert Stelmaszczyk Prezes Zarządu RWE Stoen Operator Przyłączanie systemów PV z punktu widzenia polskiego OSD Robert Stelmaszczyk Prezes Zarządu RWE Stoen 06.06.2013 Przyłączanie systemów PV z punktu widzenia polskiego OSD może być przyjazne RWE Stoen Sp.z

Bardziej szczegółowo

Inteligentny dom plus-energetyczny. Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski

Inteligentny dom plus-energetyczny. Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski Inteligentny dom plus-energetyczny Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 40% energii zużywanej w UE wykorzystywana jest

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiego rynku fotowoltaiki i kolektorów słonecznych w kontekście energetyki prosumenckiej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiego rynku fotowoltaiki i kolektorów słonecznych w kontekście energetyki prosumenckiej WARSZAWA 19 Marca 2013 Konferencja pt. Fotowoltaika i kolektory słoneczne w małych i mikroinstalacjach w Polsce i w Niemczech Potencjał i ścieżki rozwoju polskiego rynku fotowoltaiki i kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie montażu odnawialnych źródeł energii

Informacja dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie montażu odnawialnych źródeł energii Informacja dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie montażu odnawialnych źródeł energii W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborem wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE MAREK SIUCIAK TERESPOL, 26.05.2014 PROSUMENT? Producent + konsument Pojęcie zaczerpnięte z pilotażowego programu finansowego

Bardziej szczegółowo

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v.

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument i Bocian Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce Maria Milewska Doradca Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE CO TO JEST FOTOWOLTAIKA? Proces przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną następuje za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne składają się z pojedynczych

Bardziej szczegółowo

1 Instalacja Fotowoltaiczna (PV)

1 Instalacja Fotowoltaiczna (PV) Spis treści 1 Instalacja Fotowoltaiczna (PV)... 2 1.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 1.2 Moce i uzyski z instalacji fotowoltaicznej... 2 1.3 Moduły fotowoltaiczne w technologii microac-si... 3 1.4

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Uzysk energii oraz ekonomika instalacji fotowoltaicznej Wojciech Piątek 07.06.2013 1 1) Promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej

Procedury przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Procedury przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Prezentację przygotował: mgr inż. Jerzy Łysek Kierownik Wydziału Przyłączania i Rozwoju Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja produkcji z OZE poprzez uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej Jadowniki wykorzystującej zaawansowane rozwiązania techniczne

Maksymalizacja produkcji z OZE poprzez uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej Jadowniki wykorzystującej zaawansowane rozwiązania techniczne Nazwa projektu: Maksymalizacja produkcji z OZE poprzez uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej Jadowniki wykorzystującej zaawansowane rozwiązania techniczne ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.04.2014 W związku

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA.

ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA. ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA. Chmiel Tadeusz SEP O/Rzeszów Prosument odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe 3 modułowe szkolenie systemy PV Program zajęć

Kompleksowe 3 modułowe szkolenie systemy PV Program zajęć Kompleksowe 3 modułowe szkolenie systemy PV Program zajęć Dzień 1 tematyka zajęć moduł teoretyczny (część pierwsza) 8.00-16.00 Fotowoltaika-definicja korzyści ze stosowania źródeł energii słonecznej, wpływ

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku

Plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku 63 spotkanie Forum Energia -Efekt - Środowisko", NFOŚiGW, 11 lipca 2013 roku Plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku założenia krajowej mapy drogowej Grzegorz Wiśniewski Instytut

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania wytwórców

Procedura przyłączania wytwórców Procedura przyłączania wytwórców I. Uwagi Ogólne Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Prosument na Warmii i Mazurach

Prosument na Warmii i Mazurach Prosument na Warmii i Mazurach PROSUMENT = PRODUCENT + KONSUMENT Moc zamówiona Zużycie energii 1. DEKARBONIZACJA 2. NISKA EMISJA Podstawa Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów w

Bardziej szczegółowo

Parametr Wartość Jednostka Znamionowa temperatura pracy ogniwa 45,

Parametr Wartość Jednostka Znamionowa temperatura pracy ogniwa 45, Wytyczne do opracowania projektów instalacji dotyczących udziału w projekcie pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT. najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa. Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk

PROSUMENT. najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa. Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk PROSUMENT najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk Grudzień 2014 Urząd Miasta Józefów wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Lublin, ul. Wojciechowska 7.

Lublin, ul. Wojciechowska 7. Lublin, ul. Wojciechowska 7 www.eco-energia.pl Podstawowe elementy instalacji PV Instalacje fotowoltaiczne po 1 lipca 2016 roku mikro-instalacje do 40 kw instalacje o mocy powyżej 40 kw osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Wirtualne elektrownie

Wirtualne elektrownie Wirtualne elektrownie Polska na progu rewolucji energetycznej Techmine Innovations Conference Katowice, 5 czerwca 2014 r. Energetyka dawniej i dziś Lokomotywa parowa G. Stephensona (1825) Pierwsze parowe

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE POŁANIEC SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY. MARZEC 2017 r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE POŁANIEC SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY. MARZEC 2017 r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE POŁANIEC SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY MARZEC 2017 r. Projekt będzie realizowany przez Gminę Połaniec ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Autor: Henryk Klein - wiceprezes Zarządu OPA-LABOR, Siemianowice Śląskie ( Czysta Energia nr 2/2012) Sukces lub porażka koncepcji rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE w świetle budowy i eksploatacji małych elektrowni wodnych. Poznań, 26/5/2013 Andrzej GRZEŚ

Ustawa o OZE w świetle budowy i eksploatacji małych elektrowni wodnych. Poznań, 26/5/2013 Andrzej GRZEŚ Ustawa o OZE w świetle budowy i eksploatacji małych elektrowni wodnych Poznań, 26/5/2013 Andrzej GRZEŚ Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych 29 lat istnienia stowarzyszenia 24 lata od rejestracji

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Uwarunkowania rynkowe: wejście na rynek, ceny energii i certy4atów zielonych, brązowych, żółtych, czerwonych i fioletowych

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm

Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm Dofinansowanie z WFOŚ i GW w Katowicach dla instytucji posiadających osobowość prawną (firmy, urzędy, kościoły) Skorzystaj z częściowego lub

Bardziej szczegółowo

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM?

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? DLACZEGO USTAWA O OZE JEST POTRZEBNA? Pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20% przyjęty przez Unię Europejską w 2008 r. zakłada wsparcie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt Przedsiębiorstwo SIG Energia Ul.Przemyska 24 E 38-500 Sanok Polska Osoba kontaktowa: Adam Mazur Klient Projekt 3D, Instalacja PV podłączona do sieci - Pełne zasilanie Dane klimatyczne Moc generatora PV

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika dla domu

Fotowoltaika dla domu Fotowoltaika dla domu Dlaczego INSUN? Mamy doświadczenie i niezbędną wiedzę, aby dostarczyć Ci kompletny zestaw paneli słonecznych PV, które zapewnią Ci dostęp do taniej i wydajnej energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach

RAPORT Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach RAPORT 216 Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 21-22 Opracowanie: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Współpraca: Redakcja GLOBEnergia Moc [MWp] MOC SKUMULOWANA W ELEKTROWNIACH

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG 69 Spotkanie Forum EEŚ Warszawa, NFOŚiGW 28 stycznia 2015 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

SolarEdge Poznaj zalety

SolarEdge Poznaj zalety SolarEdge Poznaj zalety Zasady działania Inteligentne panele PV Każdy panel PV jest podłączany do optymalizatora mocy Optymalizatory są połączone szeregowo do falownika (dłuższy string) Monitoring pokazuje

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Park solarny w Polsce - czy to się opłaca?

Park solarny w Polsce - czy to się opłaca? Park solarny w Polsce - czy to się opłaca? Autor: Łukasz Lech, analityk inwestycyjny, Fortum ( Nowa Energia nr 5/212) Ceny energii elektrycznej, tak samo jak pomyślność biznesu fotowoltaicznego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna przedsiębiorstwa

Charakterystyka energetyczna przedsiębiorstwa Warszawa, xx.xx.2016 Instytut Energetyki Odnawialnej ul. Mokotowska 4/6 00-641 Warszawa tel./fax. 22 825 46 52/ 22 875 86 78 e-mail: biuro@ieo.pl Opinia IEO dla firmy xxx na temat zasadności inwestycji

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE Systemy wsparcia odnawialnych źródeł ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE w oparciu o proponowane regulacje prawne Michał Ćwil Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Europejskie Słoneczne Dni Doświadczenia z wdrożeń technologii fotowoltaicznych

Europejskie Słoneczne Dni Doświadczenia z wdrożeń technologii fotowoltaicznych Europejskie Słoneczne Dni Doświadczenia z wdrożeń technologii fotowoltaicznych Łukasz Świątek Olsztyn, 09.05.2013 1 MW Wierzchosławice Pierwsza Polska Farma Fotowoltaiczna Georyt Solar Krzysztof Witkowski

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE Opis modelu rynkowego, w tym rozliczeń w relacji prosument i sprzedawca w warunkach obecnie obowiązującego prawa oraz w świetle przygotowywanych regulacji ustawy o OZE Warsztaty Rynku Energetycznego Zespół

Bardziej szczegółowo

Raport. Przełom w magazynowaniu energii

Raport. Przełom w magazynowaniu energii Raport Przełom w magazynowaniu energii Przełom w magazynowaniu energii 1 2 3 Plan prezentacji: Rozwój technologii magazynowania energii Czy to się opłaca? Wysoka cena energii elektrycznej dla gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Energetyczne projekty wiatrowe

Energetyczne projekty wiatrowe Energetyczne projekty wiatrowe Potencjał i moŝliwości w warunkach polskich Marcin Kaniewski CIBET REenergy Sp. z o.o. Al. Krakowska 197; 02-180 Warszawa Tel.: 022 57 39 733 Email: info@cibetreenergy.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik wyjaśniający najważniejsze zagadnienia i informacje zawarte w Projekcie 3D elektrowni fotowoltaicznej.

Przewodnik wyjaśniający najważniejsze zagadnienia i informacje zawarte w Projekcie 3D elektrowni fotowoltaicznej. Przewodnik wyjaśniający najważniejsze zagadnienia i informacje zawarte w Projekcie 3D elektrowni fotowoltaicznej. Aby ułatwić Państwu zrozumienie zawartych w Słonecznym Raporcie (projekcie 3D) informacji

Bardziej szczegółowo

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja: Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y Ustawa o odnawialnych źródłach energii spojrzenie odbiorcy przemysłowego. Jachranka 27.09.2012 r. WIELOPOZIOMOWE WSPARCIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ WIELOPOZIOMOWE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznej. 1. Imię i nazwisko.. 2. Adres zameldowania.. 3. Adres zamieszkania. 4.

ANKIETA dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznej. 1. Imię i nazwisko.. 2. Adres zameldowania.. 3. Adres zamieszkania. 4. ANKIETA dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznej Dane osobowe Wnioskodawcy ( właściciela nieruchomości ) : 1. Imię i nazwisko.. 2. Adres zameldowania.. 3. Adres zamieszkania 4. Numer telefonu 5. Adres

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE MARIAN MIŁEK 1 ZAKRES PROJEKTU USTAWY o OZE Zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła

Bardziej szczegółowo