Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 15.03.2002 13 Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie"

Transkrypt

1 Zestawienie przyznanych dotacji sporządzone na podstawie uchwał Prezydium Senatu zlecających wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2002 stan na 31 grudnia 2002 roku Lp Decyzja Prezydium z dnia Numer uchwały Wykonawca NAZWA ZADANIA Decyzja Prezydium Zadania inwestycyjne: 1. Remonty szkół polskich na Litwie: a) Szkoła Średnia w Ejszyszkach, rej. solecznicki b) Szkoła Średnia w Butrymańcach, rej. solecznicki c) Szkoła Średnia w Turgielach, rej. solecznicki d) Szkoła Średnia w Koleśnikach, rej. solecznicki e) Szkoła Podstawowa w Suderwii, rej. wileński 2. Rozbudowa Szkoły Polskiej w Landwarowie na Litwie 3. Adaptacja koszar na Szkołę Polską w Mościskach na Ukrainie 4. Budowa Podstawowej Szkoły Polskiej w Strzelczyskach na Ukrainie 5. Budowa szkoły Polskiej w Gródku Podolskim na Ukrainie 6. Remont Biblioteki Polskiej w Paryżu we Francji 7. Rozbudowa Podstawowej Szkoły Polskiej w Krasławie na Łotwie 8. Budowa Domu Młodzieży dla Towarzystwa Dobroczynnego "Polonia" w Rio de Janeiro w Brazylii 9. Remont i rozbudowa Domu Polskiego w Budapeszcie na Węgrzech 10. Remont i adaptacja Domu Polskiego w Iwieńcu na Białorusi 11. Adaptacja zakupionego obiektu w Mińsku na Białorusi 12. Remont Domu Polskiego w Suczawie w Rumunii 13. Remont obiektu na Dom Polski w Usolu Syberyjskim, Rosja 14. Zakup lokalu w Emilczynie na Ukrainie 15. Remonty szkół i przedszkoli polskich na Litwie: a) Przedszkole w Starych Trokach, rej. trocki b) Szkoła Średnia w Białej Wace, rej. solecznicki c) Szkoła Podstawowa w Taboryszkach, rej. solecznicki d) Przedszkole w Solecznikach, rej. solecznicki e) Przedszkole w Ejszyszkach, rej. solecznicki f) Szkoła Podstawowa w Egliszkach, rej. wileński g) Przedszkole w Bujwidzach, rej. wileński h) Przedszkole w Niemenczynie, rej. wileński i) Przedszkole w Mościszkach j) Szkoła Podstawowa w Wesołówce, rej. wileński zł Program rozwoju sportu polonijnego zł Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą zł Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Dofinansowanie działalności programowej w I kwartale 1. Prasa polskojęzyczna 2. Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych 3. Opieka nad katedrami polonistyki i lektoratami języka polskiego 4. Opieka nad szkółkami niedzielnymi 5. Dokumentowanie śladów obecności polskiej na Wschodzie 6. Promocja języka polskiego i kultury polskiej 7. Wspieranie aktywności obywatelskiej środowisk polskich 8. Media elektroniczne dla środowisk polskich na Wschodzie zł Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T.Goniewicza Dofinansowanie kosztów kursów dokształcających dla młodzieży polskiej na Wschodzie zł Kuria Prowincjalna Zakonu Bonifratrów Pomoc humanitarna dla Polaków zamieszkałych w rejonie Drohobycza zł Lubelski Klub Polonijny Przygotowanie i wydanie dwu numerów specjalnych "Forum Polonijnego" zł Towarzystwo Porozumienia Polsko - Białoruskiego Niesienie pomocy polskim dzieciom z Białorusi, dotkniętym chorobą "Czarnobyla" zł Strona 1 z 6

2 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich, Oddział Stołeczny Pobyt polskojęzycznej młodzieży ze Średniej Szkoły w Dowbyszu zł Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Program bezpłatnej prenumeraty prasy dla środowisk polskich na Wschodzie zł Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T.Goniewicza Dofinasowanie kosztów wydania numerów 45/46, 47i 48 kwartalnika "Rota" zł Dofinansowanie kosztów spektaklu Teatru Współczesnego Pantomimy z Wrocławia, wystawionego w ramach Dni Polskich w Bratysławie, organizowanych przez Klub Polski Stowarzyszenie Polaków i Ich Przyjaciół na Słowacji zł Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Sfinansowanie kosztów zakupu komputera oraz dyktafonu dla redakcji pisma "Rodacy", organu prasowego Kulturalno - Narodowej Organizacji Społecznej "Polonia" Republiki (Federacja Rosyjska) zł Program edukacyjny dla Polonii i Polaków za granicą zł Program pomocy socjalnej i rzeczowej zł Program:"Promocja spraw polonijnych za granicą i w kraju" zł Remont pomieszczeń Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego (Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Wileńskiego) zł Dofinansowanie działalności Związku Polaków "Zgoda" w RFN zł Stowarzyszenie Integracji "Zorza" Wymiana dzieci i młodzieży w ramach umowy o współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową w Dalikowie a Szkołą Polską Podstawową w Krasławie na Łotwie zł Fundacja Kresowa Semper Fidelis we Wrocławiu Organizacja kolonii letnich dla dzieci polskich z Ukrainy zł Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny Organizacja letniego wypoczynku w Polsce dla polskich dzieci z Grodzieńszczyzny zł Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży polskiej z Białorusi i Ukrainy zł Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza Organizacja sportowo-rekreacyjnej akcji letniej "Parafiada" dla polskich dzieci ze Wschodu zł Fundacja Młodej Polonii w Warszawie Organizacja pobytu zdrowotnego w Rabce dla polskich dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy zł Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej Organizacja kolonii społecznych w Niemodlinie dla polskich dzieci z Doliny na Ukrainie zł Związek Ukraińców w Polsce w Warszawie Udział zespołów polonijnych i polskich ze Wschodu w VII Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych zł Związek Sybiraków w Olsztynie Organizacja II Światowego Zjazdu Sierot Polskich byłych wychowanków Syberyjskich Domów Dziecka z lat , finansowanie udziału gości Polaków ze Wschodu zł Stowarzyszenie Teatr Adekwatny w Warszawie Finansowanie kosztów transportu wyjazdu charytatywnego na Litwę i Białoruś "Szlakami Mickiewicza" zł Agencja Wydawniczo Reklamowa MT Mirosław Twaróg Wydawanie społeczno-kulturalnego czasopisma "Pod Wiatr"z przeznaczeniem dla młodzieży polonijnej i polskiej ze Wschodu zł Szkolenia komputerowe dla Polaków z Ukrainy i Białorusi zł Fundacja POLONIA Szkolenia liderów polonijnych dla potrzeb młodej demokracji na terenie ich zamieszkania i działania zł Akcja letnia zł Program leczenia polskich dzieci ze Wschodu Ratujmy Życie zł Program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia, studiujących w krajach swojego zamieszkania zł Fundacja SEMPER POLONIA Program Szansa dla maturzystów zł Powołanie, koordynacja działań i współorganizowanie imprez w Polonijno Szkolnych Klubach Olimpijczyka w szkołach z wykładowym językiem polskim w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zł Stowarzyszenie Kaszubski Zespół Folklorystyczny KREBANE Dofinansowanie kosztów uczestnictwa dwóch polonijnych zespołów folklorystycznych w VIII Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Brusy zł Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych Dofinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników polonijnych w XI Światowym Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej zł Poleskie Stowarzyszenie Folklorystyczne we Włodawie Dofinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestnikówpolskich ze Wschodu w XII Międzynarodowym Poleskim Lecie z Folklorem zł Stowarzyszenie Małopolskie Forum Współpracy z Polonią Organizacja X Jubileuszowego Światowego Forum Mediów Polonijnych Tarnów - Kielce - Warszawa zł Fundacja Młodej Polonii w Warszawie Dofinansowanie kosztów noclegów, wyżywienia i wynajmu autokarów oraz pokrycie kosztów ufundowania nagród dla uczestników Poloniady 2002 olimpiady kulturalno - naukowej dla młodzieży polonijnej i polskiej zł ze Wschodu Program rozwoju organizacji młodzieżowych i harcerstwa zł Program wspierania kultury i dziedzictwa narodowego poza granicami kraju zł Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu Biblioteki Polskiej w Brukseli zł Strona 2 z 6

3 Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Prasa polskojęzyczna zł Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych zł Stowarzyszenie "Wspólnota Bukowińska" Refundacja kosztów spotkania studentów polonijnych z Bukowiny na Uniwersytecie Zielonogórskim zł Stowarzysznie Przyjaciół Polaków na Wschodzie Zorganizowanie wypoczynku dla grupy dzieci polskich z Gródka Podolskiego na Ukrainie zł Fundacja "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Maz. Dofinansowanie pobytu dzieci polskich z Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie u rodzin w powiecie makowskim zł Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna w Krakowie Dofinansowanie pomocy medycznej środowisku polonijnemu w Rumunii w polskich wsiach na Bukowinie zł Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Dofinansowanie imprez kulturalnych Polonii w ramach "Tygodnia Kilońskiego" w Szlezwiku zł Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Dofinansowanie organizacji kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin (Ukrainy, Białorusi, Litwy) w Sulistrowiczkach zł Fundacja Ochrony Polsko - Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza Dofinansowanie Szkół Letnich języka polskiego dla studentów polonistyki w Grodnie, Dynenburg i Mińsku zł Katolickie Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła Dofinansowanie organizacji I Międzynarodowych Warsztatów Polonijnych "Dziedzictwo Pokoleń" - Hrubieszów-Krasnobród zł Samodzielne Koło Terenowe nr 75 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krasnymstawie Dofinansowanie obozu wypoczynkowego dla dzieci pochodzenia polskiego z Białorusi zł Stowarzyszenie Pro Filia Dofinansowanie udziału osób polskiego pochodzenia w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz warsztatach polonistycznych dla nauczycieli ze szkół polskich na Zaolziu zł Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych Dofinansowanie organizacji kolonii letnich w Gostwicy dla dzieci z rodzin polskich z Litwy i Ukrainy zł Stowarzyszenie Wykładowców, Konsultantów i Lektorów Pro- Dofinansowanie pobytu młodzieży szkolnej pochodzenia polskiego z Saratowa na Powołżu w Pabianicach i Akademia Łodzi zł Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Dofinansowanie organizacji Letniego Uniwesytetu Trzeciego Wieku - Drohiczyn zł Unia Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Dofinansowanie organizacji obozów szkoleniowo - wypoczynkowych dla rodzin polskich zamieszkałych na Warszawskiej Ukrainie: Lwów, Mościska Żytomierz zł Uzupełnienie wniosku "Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą 1. Sfinansowanie kolonii dla 35 dzieci z biednych rodzin polskich w parafii rzymskokatolickiej w Kamyszynce w Kazachstanie zł 2. Sfinansowanie organizacji półkolonii dla dzieci pochodzenia polskiego przy parafii rzymskokatolickiej "na Malowance" w Żytomierzu na Ukrainie Opieka nad katedrami polonistyki i lektoratami języka polskiego zł Opieka nad szkółkami niedzielnymi zł Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Dokumentowanie śladów obecności polskiej na Wschodzie zł Promocja języka polskiego i kultury polskiej zł Wspieranie aktywności obywatelskiej środowisk polskich zł Media elektroniczne dla środowisk polskich na Wschodzie zł Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Dofinansowanie kosztów organizacjimiędzynarodowej Sesji Naukowej na Białorusi z okazji 200-lecia T.Goniewicza urodzin Ignacego Domeyki zł Lubelski Klub Polonijny Dofinansowanie kosztów kontynuacji wydawania dwumiesięcznika "Forum Polonijne" zł Program prac Ośrodka d.s. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju zł Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Dofinansowanie kosztów organizacji szkolenia dla działaczy polonijnych na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej, połączonego z praktykami w polskich firmach zł Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Dofinansowanie Studium Folklorystyczne dla Instruktorów Zespołów Polonijnych w Lublinie zł Rozszerzenie katalogu zadań państwowych (inwestycyjnych), określonych w Uchwale nr 10, o następujące zadania: Remont dachu Katedry Lwowskiej zł Remont zakupionego budynku dla Chorągwi Harcerstwa Polskiego na Stanicę Harcerską we Lwowie zł Budowa Domu Polskiego w Vicsani w Rumunii zł Remont i rozbudowa Domu Polskiego w Budapeszcie na Węgrzech zł Rozbudowa Podstawowej Szkoły Polskiej w Krasławie zł Remont dolnej części Domu Polskiego w Recklinghausen w Niemczech w zakresie odnowienia podłogi i ścian (Związek Polaków Zgoda w RFN) zł Dokumentacja projektowo kosztorysowa boisk szkolnych oraz ogrodzenia terenu Szkoły Polskiej w Grodnie zł Strona 3 z 6

4 Telewizja Polska S.A. Dofinansowanie zakupu i montażu trzech nadajników wraz ze sprzętem technicznym do retransmisji programu TV Polonia w Kokczetawie, Pietropawłowsku, Czkałowie w Kazachstanie zł Zjazd Stowarzyszenia Szkół Młodszych Ochotniczek zł Fundacja OCALENIE Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Fundacja "Pomost - Pomoc Polakom na Wschodzie" Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego Pomoc dla biednych rodzin polskich w Armenii i Gruzji, Kazachstanie, Mołdawii, na Ukrainie, Białorusi, Litwie, dożywienie dzieci w polskich szkołach na Litwie i Białorusi,transporty charytatywne Opieka medyczna nad osobami polskiego pochodzenia, zamieszkującymi rejon miasta Achalcyche i prowincję Kachetia w Gruzji Dożywianie uczniów Polskiego Centrum Edukacyjnego w Gruzji Kontynuacja Programu Uzupełnienia Księgozbiorów Polskich w Bibliotekach na Obczyźnie Dofinansowanie spektakli wyjazdowych w sezonie 2002/3 "Salonu Muzyki i Poezji" Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego z Toronto Sfinansowanie pomocy charytatywnej dla organizacji polonijnych na Ukrainie: Związku Polaków na Ukrainie z siedzibą w Kijowie i Stowarzyszenia Uczonych Polskich na Ukrainie Sfinansowanie organizacji Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych dla młodzieży polonijnej - Bukowina Tatrzańska 2002; zmieniona uchwałą nr 110 ("w 2 wyrazy ' zł zastępuje się wyrazami zł") Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Nowogródzki Dofinansowanie organizacji pobytu wypoczynkowo-zdrowotny kombatantów z Białorusi zł Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie Dofinansowanie organizacji VIII Festiwalu Kultury Kresowej Mrągowo zł Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Dofinansowanie organizacji kolonii letnich dla dzieci z Białorusi Gostyninie zł Związek Sybiraków Oddział Warszawski Dofinansowanie wypoczynku dla polskich dzieci z Podola zł Fundacja "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Maz. Dofinansowanie udziału dzieci polskich z Białorusi obozie integracyjnym w Kartuzach zł Stowarzyszenie Pomocy "Rubież" w Białymstoku Dofinansowanie pomocy humanitarnej dla środowisk polskich na Litwie i Białorusi zł Towarzystwo Porozumienia Polsko - Białoruskiego Dofinansowanie programu "Niesienie pomocy dzieciom polskim z Białorusi, dotkniętym chorobą Czarnobyla" zł Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dofinansowanie udziału polskich twórców i zespołów folklorystycznych ze Wschodu w XXV Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie zł Dofinansowanie udziału dziecięcego zespołu folklorystycznego "Kukułeczka" z Łotwy w I Międzynarodowym Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Festiwalu Dziecięcym Tańców Folklorystycznych w Norrköping w Szwecji (Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Kukułeczka" z Łotwy) Fundacja Ochrony Polsko - Niemieckiego Dziedzictwa Rozszerzenie zadania pn.: Szkoły Letnie języka polskiego dla studentów polonistyki w Grodnie, Dynenburg i Kulturowego im. Wita Stwosza Mińsku zł Zmiana Uchwały nr 11 - zmniejszenie kwoty dotacji na zadanie pn.: Program rozwoju sportu polonijnego zł Rozszerzenie zadania pn.: Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą zł Roszerzenie, o dodatkowe wydatki, następujących zadań: 1. Budowa Podstawowej Szkoły Polskiej w Strzelczyskach na Ukrainie, 2. Remont i adaptacja Domu Polskiego w Iwieńcu na Białorusi, 3. Adaptacja koszar na Szkołe Polską w Mościskach na Ukrainie, 4. Remont i rozbudowa Domu Polskiego w Budapeszcie zł Zmiana Uchwały nr 18 - zmniejszenie kwoty dotacji na zadania pn.: Program edukacyjny dla Polonii i Polaków za granicą; Promocja spraw polonijnych za granicą i w kraju; Program pomocy socjalnej i zł rzeczowej Zmiana Uchwały nr 39 - zwiększenie kwoty dotacji na zadanie pn.: Program rozwoju organizacji młodzieżowych i harcerstwa zł Zmiana Uchwały nr 40 (Program wspierania kultury i dziedzictwa narodowego poza granicami kraju) - nie pociąga zmiany wysokości dotacji Zmiana Uchwały nr 12 - zwiększenie kwoty dotacji na zadanie pn.: Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą zł Związek Harcerstwa Polskiego Dofinansowanie kosztów kolonii młodzieży ukraińskiej w Grotnikach koło Łodzi zł Dofinansowanie kosztów obozu polsko-ukraińskiego w Kostiuchówce na Wołyniu zł Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Dofinansowanie dzierżawy nadajników oraz pomieszczeń na nadajniki przez działającą na Litwie polską rozgłośnię radiową Radio "Znad Wilii" zł Strona 4 z zł zł zł zł zł zł zł

5 Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Dofinansowanie organizacji obchodów Roku Polskiego w Karyntii (Austria) zł Zmiana Uchwały nr 18 - rozszerzenie zadania: "Promocja spraw polonijnych za granicą i w kraju" o "Wydanie kwartalnika Wspólnota Polska"; przesuniecia w zadaniu: "Program pomocy socjalnej i rzeczowej" zł Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna w Krakowie Pomoc medyczna i rzeczowa środowiskom polonijnym w Czechach i w Niemczech poszkodowanych na skutek powodzi zł Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Udzielenie pomocy rzeczowej dla redakcji czasopisma Polonii egipskiej "Polonez" zł Polski Czerwony Krzyż Zorganizowanie kolonii letnich dla polskich dzieci z Łucka w Jastrzębiej Górze zł Zmiana Uchwały nr 40 (Rozszerzenie zadania: "Program wspierania kultury i dziedzictwa narodowegopoza granicami kraju" o "Zwiekszenie kosztów organizacji przez Związek "Zgoda" w Niemczech III Europejskiego zł Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych") Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Dofinansowanie działalności Szkoły Polskiej w Lozannie w Szwajcarii zł Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych Sfinansowanie pomocy dzieciom z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie zł Sfinansowanie kosztów prac remontowych w budynku przy "Domu Polskim w Bielcach w Republice Mołdowy zł Fundacja Mielnica Sfinansowanie pomocy stypendialnej dla osoby polskiego pochodzenia, rozpoczynającej studia na Katolicki Uniwersytecie Lubelskim zł Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny Sfinansowanie pomocy materialnej i niematerialnej polskim dzieciom z Grodzieńszczy zł Zmiana Uchwały nr 12 (zmienionej uchwałami nr 16, 20, 57, 66, 84, 89), polegająca na zwiększeniu łącznej kwoty dotacji na Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą o zł (Pomoc dla Centrum Kultury i Języka Polskiego w Taszkiencie) zł Rozszerzenie zadań państwowych (inwestycyjnych) zł Zmiana Uchwały nr 18 (zmienionej uchwałami nr 67, 86, 93), polegająca na zwiększeniu łącznej kwoty dotacji na zadanie pn. Promocja spraw polonijnych za granicą i w kraju o zł, w tym: 1. Dofinansowanie akcji charytatywnej w postaci dożywiania polskich dzieci z Armenii 2. Dofinansowanie akcji charytatywnej w postaci dofinansowania dopłat do kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez członków Związku zł Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Zmiana przeznaczenia dotacji przyznanej uchwałą nr 81 Prezydium Senatu RP z dn roku (polegająca na wyposażeniu Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego "Kukułeczka" z Łotwy) zł Fundacja SEMPER POLONIA Przesunięcie środków w zadaniu Program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w krajach swojego zamieszkania Fundacja "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Maz. Organizacja pobytu w Polsce wychowanków Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu k/wilna zł Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych Pomoc charytatywna dla dzieci i młodzieży z miejscowości Brzozówka i Iwie na Białorusi zł Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego Sfinansowanie kosztów transportu uczestników Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych dla Młodzieży Polonijnej - Bukowina Tatrzańska 2002; zmiana uchwały nr 72 ("w 2 wyrazy ' zł zastępuje się wyrazami zł") zł Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Zmiana Uchwały nr 58, polegająca na przesunięciu kwoty zł z zadania pn.: Opieka nad katedrami polonistyki i lektoratami języka polskiego na zadanie pn.: Opieka nad szkółkami niedzielnymi Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Zmiana Uchwały nr 42, polegająca na przesunięciu kwoty zł z zadania pn.: Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych na zadanie pn.: Prasa polskojęzyczna Zmiana Uchwały nr 42, polegająca na przesunięciu kwoty zł z zadania pn.: Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych na zadanie pn.: Prasa polskojęzyczna Zmiana Uchwały nr 10 (zmienionej uchwałami nr 19, 64, 85, 100, 104), polegająca na zastąpieniu w katalogu zadań państwowych (inwestycyjnych) zadania pn.: Remont zakupionego budynku dla Chorągwi Harcerstwa Polskiego na Stanicę Harcerską we Lwowie, zadaniem pn.: Remont izolatek i sanitariatów dla chorych dzieci w Polskim Domu Dziecka w Solecznikach na Litwie Zmiana Uchwały nr 11 (zmienionej uchwałą nr 83), wprowadzająca nowe brzmienie paragrafów 2 i 3 zmienianej uchwały (łaczna kwota dotacji na Program rozwoju sportu polonijnego wynosi po zmianach zł brutto) oraz załacznika do tejże uchwały Strona 5 z 6

6 Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Zmiana Uchwały nr 12 (zmienionej uchwałami nr 16, 20, 57, 66, 84, 89 i 103), wprowadzająca nowe brzmienie paragrafów 2 i 4 zmienianej uchwały (łaczna kwota dotacji na Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą wynosi po zmianach zł brutto) oraz załacznika do tejże uchwały Zmiana Uchwały nr 18 (zmienionej uchwałami nr 67, 86, 93 i 105), wprowadzająca nowe brzmienie paragrafu 2 zmienianej uchwały oraz załaczników do tejże uchwały ( łączna kwota dotacji po zmianach na: Program edukacyjny dla Polonii i Polaków za granicą zł, Program "Promocja spraw polonijnych za granicą i w kraju" zł, Program pomocy socjalnej i rzeczowej zł, wynosi zł brutto ) Zmiana Uchwały nr 39 (zmienionej uchwałą nr 87), wprowadzająca nowe brzmienie paragrafów 2 i 4 zmienianej uchwały (łaczna kwota dotacji na Program rozwoju organizacji młodzieżowych i harcerstwa wynosi po zmianach zł brutto) oraz załacznika do tejże uchwały Zmiana Uchwały nr 40 (zmienionej uchwałami nr 61, 88 i 97), wprowadzająca nowe brzmienie paragrafów 2 i 4 zmienianej uchwały (łaczna kwota dotacji na Program wspierania kultury i dziedzictwa narodowego poza granicami kraju wynosi po zmianach zł brutto) oraz załacznika do tejże uchwały Zmieniana Uchwały nr 11 (zmienionej uchwałami nr 83 i 114), polegająca na zmniejszeniu łącznej kwoty dotacji o 545 zł Zmiana Uchwały nr 18 (zmienionej uchwałami nr 67, 86, 93, 105 i 116), polegająca na zmniejszeniu łącznej kwoty dotacji o zł Zmiana Uchwały nr 39 (zmienionej uchwałami 87 i 117), polegająca na zwiększeniu łącznej kwoty dotacji o zł Zmiana Uchwały nr 40 (zmienionej uchwałami nr 61, 88, 97 i 118), polegająca na zwiększeniu łącznej kwoty dotacji o zł Zmiana Uchwały nr 42 (zmienionej uchwałą nr 112), polegająca na przesunięciu kwoty zł z programu pn. Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych na program pn. Prasa polskojęzyczna RAZEM: zł W bieżącym roku budżet Kancelarii Senatu w części Opieka nad Polonią i Polakami za granicą przewiduje następujące dotacje: na zadania programowe zł na zadania inwestycyjne zł Z tej puli środków Prezydium Senatu dotychczas przyznało dotacje w kwocie ogólnej zł, z czego: - na zadania programowe zł - na zadania inwestycyjne zł Po posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2002 roku w dyspozycji Prezydium Senatu pozostały następujące kwoty: - na zadania programowe 8 295zł, co stanowi ~ 0,07% środków - na zadania inwestycyjne 0 zł, co stanowi 0,00% środków Opracowano: w Dziale Polonijnym Biura Prawno - Organizacyjnego Kancelarii Senatu RP Strona 6 z 6

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Załącznik Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Lp. Nazwa jednostki Zadania programowe Zadania i zakupy inwestycyjne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Stan na 20 lipca 2006 roku. Kwota na zadania i zakupy inwestycyjne. Kwota na zadania programowe - przyznana. Decyzja. Nr uchwały.

Stan na 20 lipca 2006 roku. Kwota na zadania i zakupy inwestycyjne. Kwota na zadania programowe - przyznana. Decyzja. Nr uchwały. Tabela nr 1 Podsumowanie kwotowe dotacji na podstawie uchwał Prezydium Senatu zlecających wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą Stan na 20 lipca 2006 roku Lp Decyzja

Bardziej szczegółowo

Kwota na zadania i zakupy inwestycyjne. Kwota dotacji przyznana na realizację zadań programowych. Decyzja. Nr uchwały. Wykonawca.

Kwota na zadania i zakupy inwestycyjne. Kwota dotacji przyznana na realizację zadań programowych. Decyzja. Nr uchwały. Wykonawca. Tabela nr 1 Podsumowanie kwotowe dotacji na podstawie uchwał Prezydium Senatu zlecających wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą Stan na 28 lipca 2005 roku Lp Decyzja

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

jest organizacją pożytku publicznego, nr KRS: 0000034914 patronat nad działalnością statutową Stowarzyszenia

jest organizacją pożytku publicznego, nr KRS: 0000034914 patronat nad działalnością statutową Stowarzyszenia jest organizacją pozarządową jest organizacją pożytku publicznego, nr KRS: 0000034914 patronat nad działalnością statutową Stowarzyszenia sprawują Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Senatu. Biuro Polonijne

Kancelaria Senatu. Biuro Polonijne Kancelaria Senatu Biuro Polonijne REALIZACJA W 2011 ROKU PRZEZ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CELÓW STRATEGICZNYCH I PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ ZAPISANYCH W RZĄDOWYM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ

Bardziej szczegółowo

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz Krystyna Lachowicz Trzeba pomóc cz. I Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczęły ukazywać się niezależne, polskie gazety na Wschodzie. Głos znad Niemna, tygodnik Związku Polaków na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Współpraca przygraniczna. im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Współpraca przygraniczna. im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Współpraca przygraniczna Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim W Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od wielu lat prowadzona jest nauka języka ukraińskiego jako języka

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek, które otrzymały dotacje podmiotowe i celowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Wykaz jednostek, które otrzymały dotacje podmiotowe i celowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą Wykaz jednostek, które otrzymały dotacje podmiotowe i celowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą aktualizacja: 7 listopada 2011 r. Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie Odbył się w Krakowie dniach od 8 do 11 września 2005 roku. Uczestniczyło w nim 60 naukowców z całego świata. Celem Kongresu było określenie stanu nauki

Bardziej szczegółowo

Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy

Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów 1. Klub Seniora działający przy Caritas Palotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; 26-600 Radom ul. Młodzianowska

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BIURA POLONIJNEGO KANCELARII SENATU

KOMUNIKAT BIURA POLONIJNEGO KANCELARII SENATU KOMUNIKAT BIURA POLONIJNEGO KANCELARII SENATU z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie wykazu organizacji wnioskujących o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r. i przyznanie

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku Podział dotacji na z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku Działanie 9.2.1.8 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA ZA ROK 2011 Fundacja Wolność i Demokracja ul. Wiejska 13 lok. 3 00-480 Warszawa SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA ZA ROK 2011 Wersja nie uwzględniająca danych wrażliwych przekazanych do MSZ RP

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie dotacji na 2013r. 1 2 4 5 6 7. Zamojski Dom Kultury. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska

Przeznaczenie dotacji na 2013r. 1 2 4 5 6 7. Zamojski Dom Kultury. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV /280/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2012r. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2013 rok w zł. Nazwa Ogółem gmina 15 179 527 4 957 451

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz

Bardziej szczegółowo

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 11 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 14 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 11 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 14 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 11 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert, którym nie przyznano dotacji w ramach realizacji zadania Szkoła z Pasją. wnioskowana kwota dotacji

Zestawienie ofert, którym nie przyznano dotacji w ramach realizacji zadania Szkoła z Pasją. wnioskowana kwota dotacji Zestawienie ofert, którym nie przyznano dotacji w ramach realizacji zadania Szkoła z Pasją l.p nazwa oferenta numer oferty wnioskowana kwota dotacji liczba otrzymanych punktów przyznana kwota dotacji 1

Bardziej szczegółowo

2 349 751,47 2 345 390,73 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe 2 243 303,00 2 242 495,16. 1.Dotacja dla instytucji kultury

2 349 751,47 2 345 390,73 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe 2 243 303,00 2 242 495,16. 1.Dotacja dla instytucji kultury Tabela nr 5 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2014 r. Nazwa Plan Wykonanie Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Druk nr 274 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Organizacje, które wezmą udział w TOP 2010

Organizacje, które wezmą udział w TOP 2010 Lista organizacji [pełna lista w dalszej części dokumentu]: Organizacje, które wezmą udział w TOP 2010 AEGEE Wrocław, Centrum Inicjatyw UNESCO, Centrum Pojednania Kultur, Dolnośląska Federacja Organizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA ORGANIZACJI, KTÓRYM W 2009 ROKU URZĄD MIASTA RADOMSKO PRZEKAZAŁ ŚRODKI FINANSOWE

LISTA ORGANIZACJI, KTÓRYM W 2009 ROKU URZĄD MIASTA RADOMSKO PRZEKAZAŁ ŚRODKI FINANSOWE LISTA ORGANIZACJI, KTÓRYM W 2009 ROKU URZĄD MIASTA RADOMSKO PRZEKAZAŁ ŚRODKI FINANSOWE LP. NAZWA PODMIOTU NAZWA ZADANIA KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA Komenda Hufca Radomsko Wychowanie

Bardziej szczegółowo

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010 Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego dnia 25 sierpnia 2009 r., na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej i sportu; porządku

Bardziej szczegółowo

Informacja Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.07.2013 r.

Informacja Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.07.2013 r. Informacja Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.07.2013 r. Wydział Edukacji w latach 2008-2013 realizował w formie wsparcia

Bardziej szczegółowo

OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20

OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20 Lp. OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20 Nazwa Programu Kraj Opis Termin zgłaszania kandydatów do BUWiWM przez uczelnie na stypendia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.31.2015 arządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie

Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie Styczeń 2014 Pn Wt Śr Cz Pt Sb N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 wydarzenia: 1 stycznia Święto Nowego Roku 7

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok 2007

Plan pracy Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok 2007 Plan pracy Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok 2007 Lp. Cel zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi! 1. Zadania wynikające ze statutu Stowarzyszenia i statusu organizacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE. w ramach projektu Małe granty dla Polonii 2015 Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE. w ramach projektu Małe granty dla Polonii 2015 Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską WYIKI CEY FRMALEJ WISKÓW DFIASWAIE w ramach projektu Małe granty dla Polonii 2015 Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską umer wniosku Data złożenia/wpłynięcia 01/R/15 27.04.2015 Współczesna kultura polska

Bardziej szczegółowo

KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ Nr rachunku bankowego

KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ Nr rachunku bankowego Wykaz organizacji pożytku publicznego z Katowic uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 103/12. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka

Protokół Nr 103/12. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka Protokół Nr 103/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 27 czerwca 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 8 00 Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560 Wykaz organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie umów zlecających realizację zadań pomocy społecznej podmiotom niepublicznym: W oparciu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ECLECTICA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ECLECTICA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ECLECTICA Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Eclectica zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Joannę Piasecką, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed

Bardziej szczegółowo

Senat na rzecz Polonii. w 2009 roku

Senat na rzecz Polonii. w 2009 roku Senat na rzecz Polonii w 2009 roku Szanowni Państwo, wadzieścia lat temu zaczęliśmy budować demokratyczną, wolną Polskę. W kraju i na obczyźnie stawialiśmy jej fundamenty. Owocem naszego wysiłku były pierwsze

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2014 z zakresu ochrony zdrowia,, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1468) 59. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w dniach 23 i 24 marca 2010 r.

Zapis stenograficzny (1468) 59. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w dniach 23 i 24 marca 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1468) 59. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w dniach 23 i 24 marca 2010 r. VII kadencja Porządek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. z dnia... 2011 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. z dnia... 2011 r. Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 z dnia... 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe lub celowe

Bardziej szczegółowo

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310 Tabela nr 6 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2014 r. Plan Wykonanie Klasyfikacja Dotacje

Bardziej szczegółowo

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2015 godz. 15:04:12 Numer KRS: 0000000291

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2015 godz. 15:04:12 Numer KRS: 0000000291 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2015 godz. 15:04:12 Numer KRS: 0000000291 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji BRE Banku za rok 2003

Sprawozdanie Fundacji BRE Banku za rok 2003 Sprawozdanie Fundacji BRE Banku za rok 2003 sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Wspieranie dziełań z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo

Arkusz1. Wspieranie dziełań z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo Arkusz WYKAZ OFERT ZGŁOSZONYCH DO OTWARTEGO KONKURSU - DOTACJA NA 0 ROK 0 Zadanie - ochrona i promocja zdrowia. Polski Czerwony Krzyż, Odział Rejonowy 8- Wspieranie honorowego dawstwa krwi 00 Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Toruo, 18 września 2014 roku Łukasz Kaczorek

Działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Toruo, 18 września 2014 roku Łukasz Kaczorek Działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą Toruo, 18 września 2014 roku Łukasz Kaczorek Instrumenty finansowe wspierające współpracę z Polonią i Polakami za granicą Możliwośd I: Konkurs MSZ: Współpraca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie ul.przemysłowa 124d, 63 211 27 93 www.konin.bankizywnosci.pl 0000055996 Misja: 1) Zapobieganie marnotrawstwu

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wnioski odrzucone ze względów formalnych

Wnioski odrzucone ze względów formalnych Program Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 4 Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego I nabór wniosków do 1 grudnia 2008 r. Wnioski odrzucone ze względów formalnych UWAGA! Wnioski odrzucone ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R. (zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.maja 2001r.) INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie*

Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie* Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie* Nr KRS Nazwa Organizacji 6292STOWARZYSZENIE AMAZONEK "AGATA" 7835STOWARZYSZENIE ORKIESTRA JAZZOWA 10273ZACHODNIOPOMORSKA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Rok 2014 Przychody ogółem 392 136,45 zł* - Środki z 2013 r. 85 845,38 zł - Należności z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA LATA 2015-2016 W RAMACH REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA LATA 2015-2016 W RAMACH REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA LATA 2015-2016 W RAMACH REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 23 LIPCA 2015 ROKU 1. MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH ZADANIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 listopada 2011 r. Szanowni Państwo,

Warszawa, 3 listopada 2011 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 3 listopada 2011 r. Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą działając na podstawie upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej informuje Państwa o możliwości podjęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Z wybranymi podmiotami, o których mowa w 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

Z wybranymi podmiotami, o których mowa w 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego. UCHWAŁA NR 295/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2006 rokuw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wyniki I otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury

Wyniki I otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury Wyniki I otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków Lp. I. II. III. VI. 1 2 3 Lubuskie Towarzystwo Gitarowe w Zielonej

Bardziej szczegółowo

uzyskanych punktów Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy

uzyskanych punktów Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Załącznik Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dębicy nr 9/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można wpłacać 1% podatku dochodowego. Przedstawiamy poniżej wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego działających na terenie m.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POWIATU GIŻYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU

WSPÓŁPRACA POWIATU GIŻYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU WSPÓŁPRACA POWIATU GIŻYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU 24 kwietnia 2013 roku mija 10 lat funkcjonowania ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa wprowadziła regulacje

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016.

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Dz-10.0021.9.2015 UCHWAŁA Nr IX/80/2015 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Załącznik do Uchwały Nr XLV/486/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 kwietnia 2014r. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Wniosko wana kwota (zł) Kwota dofinans owania (zł) Całość zadania (zł) Nazwa organizacji. Lp. Opis oferty UWAGI

Zadanie 1. Wniosko wana kwota (zł) Kwota dofinans owania (zł) Całość zadania (zł) Nazwa organizacji. Lp. Opis oferty UWAGI KOMUNIKAT Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Neofilologii PASJA MA ZDOLNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA JĘZYKÓW. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Neofilologii UAM istnieje od

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku Zał. Nr 2 Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I. Wspieranie wydawnictw i wydarzeń związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2013 Kraków, maj 2014 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna. Copyright 2010 EGIDA

Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna. Copyright 2010 EGIDA Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna Kancelaria Doradcza EGIDA jest konsultingowa firmą specjalizującą się w organizacji współpracy pomiędzy partnerami z Polski, Ukrainy, Białorusi,

Bardziej szczegółowo

I. Tabela dofinansowania do wczasów zakupionych u innego organizatora obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku:

I. Tabela dofinansowania do wczasów zakupionych u innego organizatora obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku: Załącznik nr 19 I. Tabela dofinansowania do wczasów zakupionych u innego organizatora obowiązująca Podstawa naliczania dofinansowania: kwota widniejąca na dowodzie wpłaty, nie przekraczająca 1.500,- zł/osobę.

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

25 lat LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE. oraz REALIZACJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO STOWARZYSZENIA

25 lat LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE. oraz REALIZACJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO STOWARZYSZENIA 25 lat LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE oraz REALIZACJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO STOWARZYSZENIA NARODOWY CZYN POMOCY SZKOLE INFORMACJA O STOWARZYSZENIU LISTA UCZESTNIKÓW ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej obradującej w dniu 19.02.2010r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej obradującej w dniu 19.02.2010r. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej obradującej w dniu 19.02.2010r. Komisja w składzie: 1) Krzysztof Czerniawski przewodniczący 2) Ewa Szuber członek 3) Mateusz Szaja członek dokonała otwarcia i

Bardziej szczegółowo

Współpraca Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Współpraca Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2/12 Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FUNDACJA OŚWIATOWA IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO ul. Akacjowa 5 31-466 Kraków

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FUNDACJA OŚWIATOWA IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO ul. Akacjowa 5 31-466 Kraków SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJA OŚWIATOWA IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO ul. Akacjowa 5 31466 Kraków Za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 1 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Zespół Iasomia (Mołdawia)

Zespół Iasomia (Mołdawia) Zespół Iasomia (Mołdawia) Zespół Iasomia został założony 5 lat temu, we wrześniu 2010 roku przez choreografa Ion Bencheci, w Szkole Sztuk Pięknych, w Straseni (Straszany). Zespół brał udział w różnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ŻAGAŃ MIASTO I GMINA ŻAGAŃ

WYKAZ STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ŻAGAŃ MIASTO I GMINA ŻAGAŃ WYKAZ STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ŻAGAŃ Lp. Nazwa stowarzyszenia Adres nr KRS Rok powstania Imię i nazwisko Prezesa Kontakt MIASTO I GMINA ŻAGAŃ 1. Wojskowy Klub Sportowy Sobieski

Bardziej szczegółowo

Europejskie Forum Kultury: Skrawki wspólnego nieba

Europejskie Forum Kultury: Skrawki wspólnego nieba 2011 EUROPEJSKIE FORUM KULTURY Europejskie Forum Kultury: Skrawki wspólnego nieba MAŁOPOLSKA CZECHY-SŁOWACJA 2011 5-7 WRZEŚNIA 2011 r. CEL GŁÓWNY: Optymalizacja udziału Województwa Małopolskiego w działaniach

Bardziej szczegółowo

Obcy? Dalecy? Swoi! - studenci ze wschodu w UJ Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2015 22-23 stycznia 2015

Obcy? Dalecy? Swoi! - studenci ze wschodu w UJ Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2015 22-23 stycznia 2015 1. DANE STATYSTYCZNE 400 Liczba kandydatów ze wschodu przyjętych na studia w UJ w latach 2011-2014* Łotwa 300 200 64 64 Kazachstan Armenia Litwa 100 0 48 289 56 207 81 111 2011 2012 2013 2014 Rosja Białoruś

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 DYREKTORA MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIĘDZYRZECZU z dnia 25.08.2014r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 DYREKTORA MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIĘDZYRZECZU z dnia 25.08.2014r. ZARZĄDZENIE NR 23/201 DYREKTORA MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIĘDZYRZECZU z dnia 25.08.201r. w sprawie ustalenia stawek opłat pobieranych za wynajęcie sali kinowo-widowiskowej i innych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 376)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 376) Warszawa, 18 czerwca 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 376) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem przedmiotowej ustawy jest usunięcie

Bardziej szczegółowo

Spis uczestników pikniku

Spis uczestników pikniku Spis uczestników pikniku BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 77 CENTRUM EDUKACYJNE EMPIRIA Stowarzyszenia na rzecz Dobrej Praktyki Administracji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

MRPO.06.03.02-12-507/09 Budowa Sądeckiego Hospicjum 4 006 478,46 zł 2 780 225,11 zł

MRPO.06.03.02-12-507/09 Budowa Sądeckiego Hospicjum 4 006 478,46 zł 2 780 225,11 zł Lp Wnioskodawca Numer Projektu Tytuł Projektu 1 2 Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Krakowska Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU OGÓLNEJ REZERWY BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 LIPCA 2014 R.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU OGÓLNEJ REZERWY BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 LIPCA 2014 R. Warszawa, 18.08.2014 r. Lp. Dysponent Część INFORMACJA O WYKORZYSTANIU OGÓLNEJ REZERWY BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 LIPCA 2014 R. Wyszczególnienie Ogółem z tego, na podstawie: Uchwał Rady Ministrów Zarządzeń

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Działalność w dziedzinie kultury i ochrony

Bardziej szczegółowo

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r.

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Działalność w dziedzinie kultury i ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 39/458/09/III Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23.06.2009 r.

Uchwała Nr 39/458/09/III Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23.06.2009 r. Uchwała Nr 39/458/09/III Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23.06.2009 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko

Bardziej szczegółowo

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ 13 17 kwietnia 2010 roku Pałac Prezydencki W dniach od 13 do 17 kwietnia 2010 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego pełnione były Warty Honorowe

Bardziej szczegółowo