Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 15.03.2002 13 Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie"

Transkrypt

1 Zestawienie przyznanych dotacji sporządzone na podstawie uchwał Prezydium Senatu zlecających wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2002 stan na 31 grudnia 2002 roku Lp Decyzja Prezydium z dnia Numer uchwały Wykonawca NAZWA ZADANIA Decyzja Prezydium Zadania inwestycyjne: 1. Remonty szkół polskich na Litwie: a) Szkoła Średnia w Ejszyszkach, rej. solecznicki b) Szkoła Średnia w Butrymańcach, rej. solecznicki c) Szkoła Średnia w Turgielach, rej. solecznicki d) Szkoła Średnia w Koleśnikach, rej. solecznicki e) Szkoła Podstawowa w Suderwii, rej. wileński 2. Rozbudowa Szkoły Polskiej w Landwarowie na Litwie 3. Adaptacja koszar na Szkołę Polską w Mościskach na Ukrainie 4. Budowa Podstawowej Szkoły Polskiej w Strzelczyskach na Ukrainie 5. Budowa szkoły Polskiej w Gródku Podolskim na Ukrainie 6. Remont Biblioteki Polskiej w Paryżu we Francji 7. Rozbudowa Podstawowej Szkoły Polskiej w Krasławie na Łotwie 8. Budowa Domu Młodzieży dla Towarzystwa Dobroczynnego "Polonia" w Rio de Janeiro w Brazylii 9. Remont i rozbudowa Domu Polskiego w Budapeszcie na Węgrzech 10. Remont i adaptacja Domu Polskiego w Iwieńcu na Białorusi 11. Adaptacja zakupionego obiektu w Mińsku na Białorusi 12. Remont Domu Polskiego w Suczawie w Rumunii 13. Remont obiektu na Dom Polski w Usolu Syberyjskim, Rosja 14. Zakup lokalu w Emilczynie na Ukrainie 15. Remonty szkół i przedszkoli polskich na Litwie: a) Przedszkole w Starych Trokach, rej. trocki b) Szkoła Średnia w Białej Wace, rej. solecznicki c) Szkoła Podstawowa w Taboryszkach, rej. solecznicki d) Przedszkole w Solecznikach, rej. solecznicki e) Przedszkole w Ejszyszkach, rej. solecznicki f) Szkoła Podstawowa w Egliszkach, rej. wileński g) Przedszkole w Bujwidzach, rej. wileński h) Przedszkole w Niemenczynie, rej. wileński i) Przedszkole w Mościszkach j) Szkoła Podstawowa w Wesołówce, rej. wileński zł Program rozwoju sportu polonijnego zł Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą zł Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Dofinansowanie działalności programowej w I kwartale 1. Prasa polskojęzyczna 2. Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych 3. Opieka nad katedrami polonistyki i lektoratami języka polskiego 4. Opieka nad szkółkami niedzielnymi 5. Dokumentowanie śladów obecności polskiej na Wschodzie 6. Promocja języka polskiego i kultury polskiej 7. Wspieranie aktywności obywatelskiej środowisk polskich 8. Media elektroniczne dla środowisk polskich na Wschodzie zł Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T.Goniewicza Dofinansowanie kosztów kursów dokształcających dla młodzieży polskiej na Wschodzie zł Kuria Prowincjalna Zakonu Bonifratrów Pomoc humanitarna dla Polaków zamieszkałych w rejonie Drohobycza zł Lubelski Klub Polonijny Przygotowanie i wydanie dwu numerów specjalnych "Forum Polonijnego" zł Towarzystwo Porozumienia Polsko - Białoruskiego Niesienie pomocy polskim dzieciom z Białorusi, dotkniętym chorobą "Czarnobyla" zł Strona 1 z 6

2 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich, Oddział Stołeczny Pobyt polskojęzycznej młodzieży ze Średniej Szkoły w Dowbyszu zł Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Program bezpłatnej prenumeraty prasy dla środowisk polskich na Wschodzie zł Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T.Goniewicza Dofinasowanie kosztów wydania numerów 45/46, 47i 48 kwartalnika "Rota" zł Dofinansowanie kosztów spektaklu Teatru Współczesnego Pantomimy z Wrocławia, wystawionego w ramach Dni Polskich w Bratysławie, organizowanych przez Klub Polski Stowarzyszenie Polaków i Ich Przyjaciół na Słowacji zł Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Sfinansowanie kosztów zakupu komputera oraz dyktafonu dla redakcji pisma "Rodacy", organu prasowego Kulturalno - Narodowej Organizacji Społecznej "Polonia" Republiki (Federacja Rosyjska) zł Program edukacyjny dla Polonii i Polaków za granicą zł Program pomocy socjalnej i rzeczowej zł Program:"Promocja spraw polonijnych za granicą i w kraju" zł Remont pomieszczeń Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego (Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Wileńskiego) zł Dofinansowanie działalności Związku Polaków "Zgoda" w RFN zł Stowarzyszenie Integracji "Zorza" Wymiana dzieci i młodzieży w ramach umowy o współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową w Dalikowie a Szkołą Polską Podstawową w Krasławie na Łotwie zł Fundacja Kresowa Semper Fidelis we Wrocławiu Organizacja kolonii letnich dla dzieci polskich z Ukrainy zł Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny Organizacja letniego wypoczynku w Polsce dla polskich dzieci z Grodzieńszczyzny zł Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży polskiej z Białorusi i Ukrainy zł Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza Organizacja sportowo-rekreacyjnej akcji letniej "Parafiada" dla polskich dzieci ze Wschodu zł Fundacja Młodej Polonii w Warszawie Organizacja pobytu zdrowotnego w Rabce dla polskich dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy zł Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej Organizacja kolonii społecznych w Niemodlinie dla polskich dzieci z Doliny na Ukrainie zł Związek Ukraińców w Polsce w Warszawie Udział zespołów polonijnych i polskich ze Wschodu w VII Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych zł Związek Sybiraków w Olsztynie Organizacja II Światowego Zjazdu Sierot Polskich byłych wychowanków Syberyjskich Domów Dziecka z lat , finansowanie udziału gości Polaków ze Wschodu zł Stowarzyszenie Teatr Adekwatny w Warszawie Finansowanie kosztów transportu wyjazdu charytatywnego na Litwę i Białoruś "Szlakami Mickiewicza" zł Agencja Wydawniczo Reklamowa MT Mirosław Twaróg Wydawanie społeczno-kulturalnego czasopisma "Pod Wiatr"z przeznaczeniem dla młodzieży polonijnej i polskiej ze Wschodu zł Szkolenia komputerowe dla Polaków z Ukrainy i Białorusi zł Fundacja POLONIA Szkolenia liderów polonijnych dla potrzeb młodej demokracji na terenie ich zamieszkania i działania zł Akcja letnia zł Program leczenia polskich dzieci ze Wschodu Ratujmy Życie zł Program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia, studiujących w krajach swojego zamieszkania zł Fundacja SEMPER POLONIA Program Szansa dla maturzystów zł Powołanie, koordynacja działań i współorganizowanie imprez w Polonijno Szkolnych Klubach Olimpijczyka w szkołach z wykładowym językiem polskim w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zł Stowarzyszenie Kaszubski Zespół Folklorystyczny KREBANE Dofinansowanie kosztów uczestnictwa dwóch polonijnych zespołów folklorystycznych w VIII Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Brusy zł Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych Dofinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników polonijnych w XI Światowym Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej zł Poleskie Stowarzyszenie Folklorystyczne we Włodawie Dofinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestnikówpolskich ze Wschodu w XII Międzynarodowym Poleskim Lecie z Folklorem zł Stowarzyszenie Małopolskie Forum Współpracy z Polonią Organizacja X Jubileuszowego Światowego Forum Mediów Polonijnych Tarnów - Kielce - Warszawa zł Fundacja Młodej Polonii w Warszawie Dofinansowanie kosztów noclegów, wyżywienia i wynajmu autokarów oraz pokrycie kosztów ufundowania nagród dla uczestników Poloniady 2002 olimpiady kulturalno - naukowej dla młodzieży polonijnej i polskiej zł ze Wschodu Program rozwoju organizacji młodzieżowych i harcerstwa zł Program wspierania kultury i dziedzictwa narodowego poza granicami kraju zł Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu Biblioteki Polskiej w Brukseli zł Strona 2 z 6

3 Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Prasa polskojęzyczna zł Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych zł Stowarzyszenie "Wspólnota Bukowińska" Refundacja kosztów spotkania studentów polonijnych z Bukowiny na Uniwersytecie Zielonogórskim zł Stowarzysznie Przyjaciół Polaków na Wschodzie Zorganizowanie wypoczynku dla grupy dzieci polskich z Gródka Podolskiego na Ukrainie zł Fundacja "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Maz. Dofinansowanie pobytu dzieci polskich z Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie u rodzin w powiecie makowskim zł Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna w Krakowie Dofinansowanie pomocy medycznej środowisku polonijnemu w Rumunii w polskich wsiach na Bukowinie zł Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Dofinansowanie imprez kulturalnych Polonii w ramach "Tygodnia Kilońskiego" w Szlezwiku zł Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Dofinansowanie organizacji kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin (Ukrainy, Białorusi, Litwy) w Sulistrowiczkach zł Fundacja Ochrony Polsko - Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza Dofinansowanie Szkół Letnich języka polskiego dla studentów polonistyki w Grodnie, Dynenburg i Mińsku zł Katolickie Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła Dofinansowanie organizacji I Międzynarodowych Warsztatów Polonijnych "Dziedzictwo Pokoleń" - Hrubieszów-Krasnobród zł Samodzielne Koło Terenowe nr 75 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krasnymstawie Dofinansowanie obozu wypoczynkowego dla dzieci pochodzenia polskiego z Białorusi zł Stowarzyszenie Pro Filia Dofinansowanie udziału osób polskiego pochodzenia w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz warsztatach polonistycznych dla nauczycieli ze szkół polskich na Zaolziu zł Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych Dofinansowanie organizacji kolonii letnich w Gostwicy dla dzieci z rodzin polskich z Litwy i Ukrainy zł Stowarzyszenie Wykładowców, Konsultantów i Lektorów Pro- Dofinansowanie pobytu młodzieży szkolnej pochodzenia polskiego z Saratowa na Powołżu w Pabianicach i Akademia Łodzi zł Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Dofinansowanie organizacji Letniego Uniwesytetu Trzeciego Wieku - Drohiczyn zł Unia Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Dofinansowanie organizacji obozów szkoleniowo - wypoczynkowych dla rodzin polskich zamieszkałych na Warszawskiej Ukrainie: Lwów, Mościska Żytomierz zł Uzupełnienie wniosku "Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą 1. Sfinansowanie kolonii dla 35 dzieci z biednych rodzin polskich w parafii rzymskokatolickiej w Kamyszynce w Kazachstanie zł 2. Sfinansowanie organizacji półkolonii dla dzieci pochodzenia polskiego przy parafii rzymskokatolickiej "na Malowance" w Żytomierzu na Ukrainie Opieka nad katedrami polonistyki i lektoratami języka polskiego zł Opieka nad szkółkami niedzielnymi zł Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Dokumentowanie śladów obecności polskiej na Wschodzie zł Promocja języka polskiego i kultury polskiej zł Wspieranie aktywności obywatelskiej środowisk polskich zł Media elektroniczne dla środowisk polskich na Wschodzie zł Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Dofinansowanie kosztów organizacjimiędzynarodowej Sesji Naukowej na Białorusi z okazji 200-lecia T.Goniewicza urodzin Ignacego Domeyki zł Lubelski Klub Polonijny Dofinansowanie kosztów kontynuacji wydawania dwumiesięcznika "Forum Polonijne" zł Program prac Ośrodka d.s. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju zł Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Dofinansowanie kosztów organizacji szkolenia dla działaczy polonijnych na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej, połączonego z praktykami w polskich firmach zł Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Dofinansowanie Studium Folklorystyczne dla Instruktorów Zespołów Polonijnych w Lublinie zł Rozszerzenie katalogu zadań państwowych (inwestycyjnych), określonych w Uchwale nr 10, o następujące zadania: Remont dachu Katedry Lwowskiej zł Remont zakupionego budynku dla Chorągwi Harcerstwa Polskiego na Stanicę Harcerską we Lwowie zł Budowa Domu Polskiego w Vicsani w Rumunii zł Remont i rozbudowa Domu Polskiego w Budapeszcie na Węgrzech zł Rozbudowa Podstawowej Szkoły Polskiej w Krasławie zł Remont dolnej części Domu Polskiego w Recklinghausen w Niemczech w zakresie odnowienia podłogi i ścian (Związek Polaków Zgoda w RFN) zł Dokumentacja projektowo kosztorysowa boisk szkolnych oraz ogrodzenia terenu Szkoły Polskiej w Grodnie zł Strona 3 z 6

4 Telewizja Polska S.A. Dofinansowanie zakupu i montażu trzech nadajników wraz ze sprzętem technicznym do retransmisji programu TV Polonia w Kokczetawie, Pietropawłowsku, Czkałowie w Kazachstanie zł Zjazd Stowarzyszenia Szkół Młodszych Ochotniczek zł Fundacja OCALENIE Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Fundacja "Pomost - Pomoc Polakom na Wschodzie" Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego Pomoc dla biednych rodzin polskich w Armenii i Gruzji, Kazachstanie, Mołdawii, na Ukrainie, Białorusi, Litwie, dożywienie dzieci w polskich szkołach na Litwie i Białorusi,transporty charytatywne Opieka medyczna nad osobami polskiego pochodzenia, zamieszkującymi rejon miasta Achalcyche i prowincję Kachetia w Gruzji Dożywianie uczniów Polskiego Centrum Edukacyjnego w Gruzji Kontynuacja Programu Uzupełnienia Księgozbiorów Polskich w Bibliotekach na Obczyźnie Dofinansowanie spektakli wyjazdowych w sezonie 2002/3 "Salonu Muzyki i Poezji" Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego z Toronto Sfinansowanie pomocy charytatywnej dla organizacji polonijnych na Ukrainie: Związku Polaków na Ukrainie z siedzibą w Kijowie i Stowarzyszenia Uczonych Polskich na Ukrainie Sfinansowanie organizacji Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych dla młodzieży polonijnej - Bukowina Tatrzańska 2002; zmieniona uchwałą nr 110 ("w 2 wyrazy ' zł zastępuje się wyrazami zł") Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Nowogródzki Dofinansowanie organizacji pobytu wypoczynkowo-zdrowotny kombatantów z Białorusi zł Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie Dofinansowanie organizacji VIII Festiwalu Kultury Kresowej Mrągowo zł Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Dofinansowanie organizacji kolonii letnich dla dzieci z Białorusi Gostyninie zł Związek Sybiraków Oddział Warszawski Dofinansowanie wypoczynku dla polskich dzieci z Podola zł Fundacja "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Maz. Dofinansowanie udziału dzieci polskich z Białorusi obozie integracyjnym w Kartuzach zł Stowarzyszenie Pomocy "Rubież" w Białymstoku Dofinansowanie pomocy humanitarnej dla środowisk polskich na Litwie i Białorusi zł Towarzystwo Porozumienia Polsko - Białoruskiego Dofinansowanie programu "Niesienie pomocy dzieciom polskim z Białorusi, dotkniętym chorobą Czarnobyla" zł Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dofinansowanie udziału polskich twórców i zespołów folklorystycznych ze Wschodu w XXV Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie zł Dofinansowanie udziału dziecięcego zespołu folklorystycznego "Kukułeczka" z Łotwy w I Międzynarodowym Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Festiwalu Dziecięcym Tańców Folklorystycznych w Norrköping w Szwecji (Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Kukułeczka" z Łotwy) Fundacja Ochrony Polsko - Niemieckiego Dziedzictwa Rozszerzenie zadania pn.: Szkoły Letnie języka polskiego dla studentów polonistyki w Grodnie, Dynenburg i Kulturowego im. Wita Stwosza Mińsku zł Zmiana Uchwały nr 11 - zmniejszenie kwoty dotacji na zadanie pn.: Program rozwoju sportu polonijnego zł Rozszerzenie zadania pn.: Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą zł Roszerzenie, o dodatkowe wydatki, następujących zadań: 1. Budowa Podstawowej Szkoły Polskiej w Strzelczyskach na Ukrainie, 2. Remont i adaptacja Domu Polskiego w Iwieńcu na Białorusi, 3. Adaptacja koszar na Szkołe Polską w Mościskach na Ukrainie, 4. Remont i rozbudowa Domu Polskiego w Budapeszcie zł Zmiana Uchwały nr 18 - zmniejszenie kwoty dotacji na zadania pn.: Program edukacyjny dla Polonii i Polaków za granicą; Promocja spraw polonijnych za granicą i w kraju; Program pomocy socjalnej i zł rzeczowej Zmiana Uchwały nr 39 - zwiększenie kwoty dotacji na zadanie pn.: Program rozwoju organizacji młodzieżowych i harcerstwa zł Zmiana Uchwały nr 40 (Program wspierania kultury i dziedzictwa narodowego poza granicami kraju) - nie pociąga zmiany wysokości dotacji Zmiana Uchwały nr 12 - zwiększenie kwoty dotacji na zadanie pn.: Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą zł Związek Harcerstwa Polskiego Dofinansowanie kosztów kolonii młodzieży ukraińskiej w Grotnikach koło Łodzi zł Dofinansowanie kosztów obozu polsko-ukraińskiego w Kostiuchówce na Wołyniu zł Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Dofinansowanie dzierżawy nadajników oraz pomieszczeń na nadajniki przez działającą na Litwie polską rozgłośnię radiową Radio "Znad Wilii" zł Strona 4 z zł zł zł zł zł zł zł

5 Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Dofinansowanie organizacji obchodów Roku Polskiego w Karyntii (Austria) zł Zmiana Uchwały nr 18 - rozszerzenie zadania: "Promocja spraw polonijnych za granicą i w kraju" o "Wydanie kwartalnika Wspólnota Polska"; przesuniecia w zadaniu: "Program pomocy socjalnej i rzeczowej" zł Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna w Krakowie Pomoc medyczna i rzeczowa środowiskom polonijnym w Czechach i w Niemczech poszkodowanych na skutek powodzi zł Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Udzielenie pomocy rzeczowej dla redakcji czasopisma Polonii egipskiej "Polonez" zł Polski Czerwony Krzyż Zorganizowanie kolonii letnich dla polskich dzieci z Łucka w Jastrzębiej Górze zł Zmiana Uchwały nr 40 (Rozszerzenie zadania: "Program wspierania kultury i dziedzictwa narodowegopoza granicami kraju" o "Zwiekszenie kosztów organizacji przez Związek "Zgoda" w Niemczech III Europejskiego zł Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych") Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Dofinansowanie działalności Szkoły Polskiej w Lozannie w Szwajcarii zł Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych Sfinansowanie pomocy dzieciom z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie zł Sfinansowanie kosztów prac remontowych w budynku przy "Domu Polskim w Bielcach w Republice Mołdowy zł Fundacja Mielnica Sfinansowanie pomocy stypendialnej dla osoby polskiego pochodzenia, rozpoczynającej studia na Katolicki Uniwersytecie Lubelskim zł Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny Sfinansowanie pomocy materialnej i niematerialnej polskim dzieciom z Grodzieńszczy zł Zmiana Uchwały nr 12 (zmienionej uchwałami nr 16, 20, 57, 66, 84, 89), polegająca na zwiększeniu łącznej kwoty dotacji na Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą o zł (Pomoc dla Centrum Kultury i Języka Polskiego w Taszkiencie) zł Rozszerzenie zadań państwowych (inwestycyjnych) zł Zmiana Uchwały nr 18 (zmienionej uchwałami nr 67, 86, 93), polegająca na zwiększeniu łącznej kwoty dotacji na zadanie pn. Promocja spraw polonijnych za granicą i w kraju o zł, w tym: 1. Dofinansowanie akcji charytatywnej w postaci dożywiania polskich dzieci z Armenii 2. Dofinansowanie akcji charytatywnej w postaci dofinansowania dopłat do kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez członków Związku zł Fundacja "Oświata Polska za Granicą" Zmiana przeznaczenia dotacji przyznanej uchwałą nr 81 Prezydium Senatu RP z dn roku (polegająca na wyposażeniu Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego "Kukułeczka" z Łotwy) zł Fundacja SEMPER POLONIA Przesunięcie środków w zadaniu Program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w krajach swojego zamieszkania Fundacja "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Maz. Organizacja pobytu w Polsce wychowanków Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu k/wilna zł Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych Pomoc charytatywna dla dzieci i młodzieży z miejscowości Brzozówka i Iwie na Białorusi zł Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego Sfinansowanie kosztów transportu uczestników Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych dla Młodzieży Polonijnej - Bukowina Tatrzańska 2002; zmiana uchwały nr 72 ("w 2 wyrazy ' zł zastępuje się wyrazami zł") zł Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Zmiana Uchwały nr 58, polegająca na przesunięciu kwoty zł z zadania pn.: Opieka nad katedrami polonistyki i lektoratami języka polskiego na zadanie pn.: Opieka nad szkółkami niedzielnymi Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Zmiana Uchwały nr 42, polegająca na przesunięciu kwoty zł z zadania pn.: Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych na zadanie pn.: Prasa polskojęzyczna Zmiana Uchwały nr 42, polegająca na przesunięciu kwoty zł z zadania pn.: Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych na zadanie pn.: Prasa polskojęzyczna Zmiana Uchwały nr 10 (zmienionej uchwałami nr 19, 64, 85, 100, 104), polegająca na zastąpieniu w katalogu zadań państwowych (inwestycyjnych) zadania pn.: Remont zakupionego budynku dla Chorągwi Harcerstwa Polskiego na Stanicę Harcerską we Lwowie, zadaniem pn.: Remont izolatek i sanitariatów dla chorych dzieci w Polskim Domu Dziecka w Solecznikach na Litwie Zmiana Uchwały nr 11 (zmienionej uchwałą nr 83), wprowadzająca nowe brzmienie paragrafów 2 i 3 zmienianej uchwały (łaczna kwota dotacji na Program rozwoju sportu polonijnego wynosi po zmianach zł brutto) oraz załacznika do tejże uchwały Strona 5 z 6

6 Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Zmiana Uchwały nr 12 (zmienionej uchwałami nr 16, 20, 57, 66, 84, 89 i 103), wprowadzająca nowe brzmienie paragrafów 2 i 4 zmienianej uchwały (łaczna kwota dotacji na Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą wynosi po zmianach zł brutto) oraz załacznika do tejże uchwały Zmiana Uchwały nr 18 (zmienionej uchwałami nr 67, 86, 93 i 105), wprowadzająca nowe brzmienie paragrafu 2 zmienianej uchwały oraz załaczników do tejże uchwały ( łączna kwota dotacji po zmianach na: Program edukacyjny dla Polonii i Polaków za granicą zł, Program "Promocja spraw polonijnych za granicą i w kraju" zł, Program pomocy socjalnej i rzeczowej zł, wynosi zł brutto ) Zmiana Uchwały nr 39 (zmienionej uchwałą nr 87), wprowadzająca nowe brzmienie paragrafów 2 i 4 zmienianej uchwały (łaczna kwota dotacji na Program rozwoju organizacji młodzieżowych i harcerstwa wynosi po zmianach zł brutto) oraz załacznika do tejże uchwały Zmiana Uchwały nr 40 (zmienionej uchwałami nr 61, 88 i 97), wprowadzająca nowe brzmienie paragrafów 2 i 4 zmienianej uchwały (łaczna kwota dotacji na Program wspierania kultury i dziedzictwa narodowego poza granicami kraju wynosi po zmianach zł brutto) oraz załacznika do tejże uchwały Zmieniana Uchwały nr 11 (zmienionej uchwałami nr 83 i 114), polegająca na zmniejszeniu łącznej kwoty dotacji o 545 zł Zmiana Uchwały nr 18 (zmienionej uchwałami nr 67, 86, 93, 105 i 116), polegająca na zmniejszeniu łącznej kwoty dotacji o zł Zmiana Uchwały nr 39 (zmienionej uchwałami 87 i 117), polegająca na zwiększeniu łącznej kwoty dotacji o zł Zmiana Uchwały nr 40 (zmienionej uchwałami nr 61, 88, 97 i 118), polegająca na zwiększeniu łącznej kwoty dotacji o zł Zmiana Uchwały nr 42 (zmienionej uchwałą nr 112), polegająca na przesunięciu kwoty zł z programu pn. Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych na program pn. Prasa polskojęzyczna RAZEM: zł W bieżącym roku budżet Kancelarii Senatu w części Opieka nad Polonią i Polakami za granicą przewiduje następujące dotacje: na zadania programowe zł na zadania inwestycyjne zł Z tej puli środków Prezydium Senatu dotychczas przyznało dotacje w kwocie ogólnej zł, z czego: - na zadania programowe zł - na zadania inwestycyjne zł Po posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2002 roku w dyspozycji Prezydium Senatu pozostały następujące kwoty: - na zadania programowe 8 295zł, co stanowi ~ 0,07% środków - na zadania inwestycyjne 0 zł, co stanowi 0,00% środków Opracowano: w Dziale Polonijnym Biura Prawno - Organizacyjnego Kancelarii Senatu RP Strona 6 z 6

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Załącznik Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Lp. Nazwa jednostki Zadania programowe Zadania i zakupy inwestycyjne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez w roku 2009. Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

Stan na 20 lipca 2006 roku. Kwota na zadania i zakupy inwestycyjne. Kwota na zadania programowe - przyznana. Decyzja. Nr uchwały.

Stan na 20 lipca 2006 roku. Kwota na zadania i zakupy inwestycyjne. Kwota na zadania programowe - przyznana. Decyzja. Nr uchwały. Tabela nr 1 Podsumowanie kwotowe dotacji na podstawie uchwał Prezydium Senatu zlecających wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą Stan na 20 lipca 2006 roku Lp Decyzja

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE PREZYDIUM SENATU RP w dniu 5 marca 2009 r. (wnioski polonijne)

POSIEDZENIE PREZYDIUM SENATU RP w dniu 5 marca 2009 r. (wnioski polonijne) POSIEDZENIE PREZYDIUM SENATU RP w dniu 5 marca 2009 r. (wnioski polonijne) I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie kierunek 3 : promowanie kultury polskiej

Bardziej szczegółowo

Kwota na zadania i zakupy inwestycyjne. Kwota dotacji przyznana na realizację zadań programowych. Decyzja. Nr uchwały. Wykonawca.

Kwota na zadania i zakupy inwestycyjne. Kwota dotacji przyznana na realizację zadań programowych. Decyzja. Nr uchwały. Wykonawca. Tabela nr 1 Podsumowanie kwotowe dotacji na podstawie uchwał Prezydium Senatu zlecających wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą Stan na 28 lipca 2005 roku Lp Decyzja

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez w roku 2010. Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Konkursu Grantowego. Bliżej Polski. Regranting

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Konkursu Grantowego. Bliżej Polski. Regranting Nr Numer porządkowy Organizacja Nazwa projektu Data wpłynięcia wersji Uwagi Elektronicznej Papierowej 1. 1/R/2016 Fundacja Edukacja i Przyszłość Zaczynam studia w języku polskim intensywny kurs języka

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2008. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI. L.p. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli. Jelenia Góra w 2013 r.

WYKAZ KONTROLI. L.p. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli. Jelenia Góra w 2013 r. WYKAZ KONTROLI komórek Urzędu Miasta Jelenia Góra, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych oraz dotacji podlegających kontroli Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w 2014 roku L.p. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Współpraca przygraniczna. im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Współpraca przygraniczna. im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Współpraca przygraniczna Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim W Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od wielu lat prowadzona jest nauka języka ukraińskiego jako języka

Bardziej szczegółowo

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2017

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2017 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2017 W 2017 roku ogłoszono II tury otwartych konkursów ofert na łączną kwotę 211 500,00 złotych I TURA II TURA kwota 131 000,00 zł Ogłoszona 18 stycznia 2017 Rozstrzygnięta

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 29 PREZYDIUM SENATU. z dnia 21 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR 29 PREZYDIUM SENATU. z dnia 21 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR 29 PREZYDIUM SENATU z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zlecenia Fundacji Semper Polonia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r. Na podstawie art. 131

Bardziej szczegółowo

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz Krystyna Lachowicz Trzeba pomóc cz. I Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczęły ukazywać się niezależne, polskie gazety na Wschodzie. Głos znad Niemna, tygodnik Związku Polaków na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kwota przekazanej dotacji 30 000,00

Kwota przekazanej dotacji 30 000,00 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2010 ROKU FUNDACJE Lp. Nazwa jednostki, której przyznano dotację/

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZŁOZONYCH WNIOSKÓW DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ROKU 2008. Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana dotacja

ZESTAWIENIE ZŁOZONYCH WNIOSKÓW DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ROKU 2008. Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana dotacja ZESTAWIENIE ZŁOZONYCH WNIOSKÓW DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ROKU 2008. I. W ZAKRESIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI (3.000 ZŁ) 1. Ochotnicza straŝ poŝarna w Korszach Organizacja Szczebla

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Senatu. Biuro Polonijne

Kancelaria Senatu. Biuro Polonijne Kancelaria Senatu Biuro Polonijne REALIZACJA W 2011 ROKU PRZEZ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CELÓW STRATEGICZNYCH I PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ ZAPISANYCH W RZĄDOWYM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2016 z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA ZA ROK 2011 Fundacja Wolność i Demokracja ul. Wiejska 13 lok. 3 00-480 Warszawa SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA ZA ROK 2011 Wersja nie uwzględniająca danych wrażliwych przekazanych do MSZ RP

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA. Opracowali: mgr Izabela Florek mgr Andrzej Kot

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA. Opracowali: mgr Izabela Florek mgr Andrzej Kot WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Opracowali: mgr Izabela Florek mgr Andrzej Kot Dydaktyczna zajęcia w szkole Sportowe zawody i turnieje Współpraca zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSSportowych w Tarnowie Historyczne,

Bardziej szczegółowo

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów 1. Klub Seniora działający przy Caritas Palotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; 26-600 Radom ul. Młodzianowska

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15.02.2013 r. na zadania własne Gminy

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15.02.2013 r. na zadania własne Gminy Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15.02.2013 r. na zadania własne Gminy W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego przez Burmistrza Węgorzewa otwartego konkursu ofert dla organizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI. Termin przeprowadzenia kontroli. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski we Wrocławiu, Koło w Jeleniej Górze

WYKAZ KONTROLI. Termin przeprowadzenia kontroli. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski we Wrocławiu, Koło w Jeleniej Górze WYKAZ KONTROLI komórek Urzędu Miasta Jelenia Góra, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych oraz dotacji podlegających kontroli Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w 2015 roku Lp. Jednostka

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku Podział dotacji na z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku Działanie 9.2.1.8 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia... r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia... r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia...... r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

jest organizacją pożytku publicznego, nr KRS: 0000034914 patronat nad działalnością statutową Stowarzyszenia

jest organizacją pożytku publicznego, nr KRS: 0000034914 patronat nad działalnością statutową Stowarzyszenia jest organizacją pozarządową jest organizacją pożytku publicznego, nr KRS: 0000034914 patronat nad działalnością statutową Stowarzyszenia sprawują Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków 150 000 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji pozarządowych, którym w 2009 roku Urząd przekazał środki finansowe

Lista organizacji pozarządowych, którym w 2009 roku Urząd przekazał środki finansowe Lista organizacji pozarządowych, którym w 2009 roku Urząd przekazał środki finansowe Dodatkowo w ciągu roku na podstawie uchwały Nr XL/464/2009 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2009 roku przyznano środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK PRZYCHODY OGÓŁEM (A + B)... 303 959,48 zł A. DOTACJE I GRANTY NA DZIAŁALNOŚĆ... 232 500,00 zł 1. Województwo Podkarpackie w Rzeszowie - Mecenat Kulturalny Program Mecenat

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24 PREZYDIUM SENATU. z dnia 21 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR 24 PREZYDIUM SENATU. z dnia 21 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR 24 PREZYDIUM SENATU z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Wspólnota Polska w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami w 2008 r. Na podstawie art. 131 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 R.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 R. NGO 0715-3/6/10 Ostróda, dn. 5 maja 2010 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 R. Zarząd Powiatu w Ostródzie na posiedzeniu w dniu 5 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek, które otrzymały dotacje podmiotowe i celowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Wykaz jednostek, które otrzymały dotacje podmiotowe i celowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą Wykaz jednostek, które otrzymały dotacje podmiotowe i celowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą aktualizacja: 7 listopada 2011 r. Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury

Bardziej szczegółowo

2 349 751,47 2 345 390,73 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe 2 243 303,00 2 242 495,16. 1.Dotacja dla instytucji kultury

2 349 751,47 2 345 390,73 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe 2 243 303,00 2 242 495,16. 1.Dotacja dla instytucji kultury Tabela nr 5 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2014 r. Nazwa Plan Wykonanie Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. /2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia. lutego 2013 r.

UCHWAŁA Nr.. /2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia. lutego 2013 r. UCHWAŁA Nr.. /2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia. lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/497/12 Sejmiku Województwa z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy

Bardziej szczegółowo

LISTA ORGANIZACJI, KTÓRYM W 2009 ROKU URZĄD MIASTA RADOMSKO PRZEKAZAŁ ŚRODKI FINANSOWE

LISTA ORGANIZACJI, KTÓRYM W 2009 ROKU URZĄD MIASTA RADOMSKO PRZEKAZAŁ ŚRODKI FINANSOWE LISTA ORGANIZACJI, KTÓRYM W 2009 ROKU URZĄD MIASTA RADOMSKO PRZEKAZAŁ ŚRODKI FINANSOWE LP. NAZWA PODMIOTU NAZWA ZADANIA KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA Komenda Hufca Radomsko Wychowanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BIURA POLONIJNEGO KANCELARII SENATU

KOMUNIKAT BIURA POLONIJNEGO KANCELARII SENATU KOMUNIKAT BIURA POLONIJNEGO KANCELARII SENATU z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie wykazu organizacji wnioskujących o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r. i przyznanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

VIII PREZENTACJE KULTURY POLAKÓW Z KRESÓW WSCHODNICH I BUKOWINY

VIII PREZENTACJE KULTURY POLAKÓW Z KRESÓW WSCHODNICH I BUKOWINY VIII PREZENTACJE KULTURY POLAKÓW Z KRESÓW WSCHODNICH I BUKOWINY Wiechlice Nowa Sól Zielona Góra 24-25.10 2015 2 Podsumowanie wyników badania odbiorców oferty kulturalnej, jaką jest wydarzenie pn. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Druk nr 274 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20

OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20 Lp. OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20 Nazwa Programu Kraj Opis Termin zgłaszania kandydatów do BUWiWM przez uczelnie na stypendia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 19 marca 2004 r. wyjazdowego i w mieście

PROTOKÓŁ 19 marca 2004 r. wyjazdowego i w mieście PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji w dniu 19 marca 2004 r. rozpatrującej oferty na organizację wypoczynku letniego wyjazdowego i w mieście dla łódzkich dzieci i młodzieży w czasie wakacji w terminie 28.06-31.08.2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA W ROKU 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA POLSKA W ROKU 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA W ROKU 2006 Krakowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w roku sprawozdawczym realizował zadania państwowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 września 2012 r.

Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz. 4967 UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Na podstawie art.211,

Bardziej szczegółowo

25 lat LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE. oraz REALIZACJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO STOWARZYSZENIA

25 lat LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE. oraz REALIZACJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO STOWARZYSZENIA 25 lat LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE oraz REALIZACJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO STOWARZYSZENIA NARODOWY CZYN POMOCY SZKOLE INFORMACJA O STOWARZYSZENIU LISTA UCZESTNIKÓW ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2014 r.

Projekt budŝetu na 2014 r. 311 Biuro Funduszy Europejskich 1.451.000 750 Administracja publiczna 1.451.000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120.000 75095 2176962 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2017 roku

8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2017 roku 8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2017 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa beneficjenta Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 1 010 01095 Polski Związek Działkowców w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Strona 1 z 7

DOTACJE Strona 1 z 7 celowa celowa dotacje na zadania bieżące 27 973 834 7 646 934 4 514 172 2 374 577 758 185 20 326 900 14 916 344 0 5 410 556 01030 Podkarpacka Izba Rolnicza, ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała wpłata na

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych (tytuł roboczy)

Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych (tytuł roboczy) Warszawa, 31 marca 2015 r. Oferty złożone w obszarze I - organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci

Bardziej szczegółowo

Informacja Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.07.2013 r.

Informacja Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.07.2013 r. Informacja Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.07.2013 r. Wydział Edukacji w latach 2008-2013 realizował w formie wsparcia

Bardziej szczegółowo

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010 Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego dnia 25 sierpnia 2009 r., na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej i sportu; porządku

Bardziej szczegółowo

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Świebodzin

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Świebodzin Załącznik Nr 11 Dotacje udzielone z budżetu Gminy Świebodzin 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 098,00 5 097,12 99,98

Bardziej szczegółowo

w 2008 r. Obszar zadań publicznych zakres współpracy

w 2008 r. Obszar zadań publicznych zakres współpracy Lp. ZESTAWIENIE DOTACJI przyznanych ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM i innym Podmiotom prowadzącym działalność poŝytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań Nazwa organizacji w 2008

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ Załącznik nr 6 Wykaz dotacji przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym osobom prawnym na realizację zadań gminy w 2011 roku Dział Rozdział Treść Kwota dotacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie dotacji na 2013r. 1 2 4 5 6 7. Zamojski Dom Kultury. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska

Przeznaczenie dotacji na 2013r. 1 2 4 5 6 7. Zamojski Dom Kultury. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV /280/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2012r. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2013 rok w zł. Nazwa Ogółem gmina 15 179 527 4 957 451

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W 2006 R. (WYDATKI BIEŻĄCE) 1. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dział Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 11 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 14 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 11 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 14 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 11 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310 Tabela nr 6 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2014 r. Plan Wykonanie Klasyfikacja Dotacje

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

NAZWA PODMIOTU DOTOWANEGO

NAZWA PODMIOTU DOTOWANEGO ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2006 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU: Załącznik nr 3 upowszechniania kultury fizycznej, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie skutków zmian w ustawie o systemie oświaty

Informacja w sprawie skutków zmian w ustawie o systemie oświaty Informacja została przygotowana zgodnie z ramowym planem pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm na rok 2016. Przedstawia ona skutki ilościowe i organizacyjne zmian wprowadzonych ustawą

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH OGŁOSZONEGO PRZEZ DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI KONKURSU

WYNIKI PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH OGŁOSZONEGO PRZEZ DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI KONKURSU WYNIKI PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH OGŁOSZONEGO PRZEZ DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI KONKURSU Pn. WSPIERANIE INICJATYW NA RZECZ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO I EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Organizacje, które wezmą udział w TOP 2010

Organizacje, które wezmą udział w TOP 2010 Lista organizacji [pełna lista w dalszej części dokumentu]: Organizacje, które wezmą udział w TOP 2010 AEGEE Wrocław, Centrum Inicjatyw UNESCO, Centrum Pojednania Kultur, Dolnośląska Federacja Organizacji

Bardziej szczegółowo

Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi

Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w roku 2013 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8a/FK/07 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 12 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 8a/FK/07 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 12 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 8a/FK/07 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.31.2015 arządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA Nr XVIII/149/12 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie

Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie Styczeń 2014 Pn Wt Śr Cz Pt Sb N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 wydarzenia: 1 stycznia Święto Nowego Roku 7

Bardziej szczegółowo

LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY WRAZ Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ w 2012 r. Nazwa projektu/programu

LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY WRAZ Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ w 2012 r. Nazwa projektu/programu LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY WRAZ Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ w 2012 r. 1 2 3 Nazwa wnioskodawcy Akademia podmiotowego wspierania młodzieży Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Fundacja Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU OGÓLNEJ REZERWY BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 LIPCA 2014 R.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU OGÓLNEJ REZERWY BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 LIPCA 2014 R. Warszawa, 18.08.2014 r. Lp. Dysponent Część INFORMACJA O WYKORZYSTANIU OGÓLNEJ REZERWY BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 LIPCA 2014 R. Wyszczególnienie Ogółem z tego, na podstawie: Uchwał Rady Ministrów Zarządzeń

Bardziej szczegółowo

I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie Odbył się w Krakowie dniach od 8 do 11 września 2005 roku. Uczestniczyło w nim 60 naukowców z całego świata. Celem Kongresu było określenie stanu nauki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Olsztyn, dn r.

DOCHODY. Olsztyn, dn r. Olsztyn, dn. 25.11.2005r. UZASADNIENIE do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2005 rok i uchwały w sprawie budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejsce Organizatorzy konferencji Uczestnicy konferencji

Miejsce Organizatorzy konferencji Uczestnicy konferencji Konferencje, kongresy, seminaria X Międzynarodowy Kongres - W 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 6.11.2015 w dniach 6-7.11.2015 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Współczesne

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2015-02-17 DE.WZP.262.1.1.2015.3.BR. Oferenci zainteresowani złożeniem oferty w otwartym konkursie ofert

Warszawa, 2015-02-17 DE.WZP.262.1.1.2015.3.BR. Oferenci zainteresowani złożeniem oferty w otwartym konkursie ofert DE.WZP.262.1.1.2015.3.BR Warszawa, 2015-02-17 Oferenci zainteresowani złożeniem oferty w otwartym konkursie ofert Dotyczy: otwartego konkursu ofert Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora. zmianą

1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora. zmianą Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/137/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 10.11.2011 r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 103/12. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka

Protokół Nr 103/12. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka Protokół Nr 103/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 27 czerwca 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 8 00 Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Nazwa zadania

Arkusz1. Nazwa zadania Arkusz WYKAZ OFERT ZGŁOSZONYCH DO OTWARTEGO KONKURSU - DOTACJA NA ROK Zadanie - ochrona i promocja zdrowia. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" Rumia, ul. Stoczniowców 7, 8- Rumia Działalność

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2015 godz. 15:04:12 Numer KRS: 0000000291

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2015 godz. 15:04:12 Numer KRS: 0000000291 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2015 godz. 15:04:12 Numer KRS: 0000000291 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo