Copyright Uniwersytet Łódzki 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright Uniwersytet Łódzki 2010"

Transkrypt

1

2

3 Copyright Uniwersytet Łódzki 2010 Wydawca: Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego Narutowicza 65, Łódź tel. (48) fax (48) Opracowanie merytoryczne: Julita Czernecka Korekta: Karolina Piejak Opracowanie graficzne i skład: Paulina Narolewska-Taborowska Zdjęcia: Sebastian Buzar Łukasz Janisiewicz Anna Kaźmierak Justyna Krowieranda Jola i Franciszek Kluczyńscy Mariusz Kucharczyk Sebastian Legenza Ewa Linek Marta Tomczak Maciej Szałek Mariusz Szymański Andrzej Wach Paweł Wojtyczka oraz zdjęcia z archiwum UŁ Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 65, Łódź tel. (48) fax (48)

4 03 UNIWERSYTET ŁÓDZKI WSTĘP Oddajemy do Państwa rąk wydawnictwo, którego celem jest przybliżenie w ujęciu syntetycznym historii i współczesności Uniwersytetu Łódzkiego. Niniejsza publikacja zawiera informacje na temat potencjału kadrowego, studiów, badań, współpracy z zagranicą, infrastruktury, a także współpracy ze środowiskiem biznesu i różnymi instytucjami. Mamy nadzieję, że folder ten przybliży Państwu naszą uczelnię, która od 1945 roku kształci wysoko wykwalifikowaną kadrę w wielu dziedzinach humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych dla potrzeb regionu łódzkiego i naszego kraju.

5

6 WŁADZE UCZELNI 05 Rektor UŁ prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektorzy UŁ prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor Prorektor ds. ekonomicznych prof. zw. dr hab. Paweł Maślanka Prorektor ds. studenckich i toku studiów prof. zw. dr hab. Antoni Różalski Prorektor ds. nauki prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska Prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. zw. dr hab. Joanna Jabłkowska Prorektor ds. programów jakości kształcenia UNIWERSYTET ŁÓDZKI Dziekani UŁ prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Żądzińska Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kryczka Dziekan Wydziału Chemii prof. zw. dr hab. Jan Gajda Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego prof. zw. dr hab. Piotr Stalmaszczyk Dziekan Wydziału Filologicznego prof. nadzw. dr hab. Anna Urbaniak-Kucharczyk Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej prof. zw. dr hab. Zbigniew Anusik Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego prof. zw. dr hab. Ryszard Pawlak Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. zw. dr hab. Tadeusz Marszał Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Michalski Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Michalski Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu prof. zw. dr hab. Tomasz Domański Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych prof. nadzw. dr hab. Ewa Walińska Dziekan Wydziału Zarządzania Kanclerze UŁ dr Jarosław Grabarczyk dr Rafał Majda mgr inż. Jan Rydz Kwestor UŁ mgr Donat Kałuża

7

8 07 UNIWERSYTET ŁÓDZKI MISJA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Rozum jest duszą wolności Gottfried Wilhelm Leibniz Trzeba podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, czego podważyć się nie da. prof. Tadeusz Kotarbiński pierwszy Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Wspólnota Jako wspólnota uczonych, studentów, absolwentów oraz pracowników, oparta na dialogu, Uniwersytet Łódzki nawiązuje w swej działalności do dziedzictwa wielonarodowej i wielokulturowej Łodzi. Czując się duchowym spadkobiercą tej tradycji jest miejscem, którego tożsamość budowana jest w oparciu o zasady humanizmu i demokracji. Otwartość W poszukiwaniu i krzewieniu prawdy Uniwersytet Łódzki jest otwarty na świat w całym jego bogactwie i złożoności. Podstawową zasadą funkcjonowania uczelni jest jedność nauki, dydaktyki i wychowania w imię służby dobru i sprawiedliwości oraz przywiązania do uniwersalnych wartości etycznych i europejskich tradycji akademickich. Jedność w różnorodności Najwyższą siłą Uniwersytetu Łódzkiego jest jedność w różnorodności i działanie w duchu wolności badań naukowych, swobody dyskusji akademickiej i przekazywanej wiedzy. Innowacyjność dla rozwoju Uniwersytet Łódzki, jako jedna z wiodących polskich uczelni, bierze aktywny udział w innowacyjnym rozwoju miasta Łodzi, regionu łódzkiego i całego kraju, wskazując kierunki działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych. Jako ośrodek refleksji nad zmieniającym się otoczeniem ma na celu dobro globalnej wspólnoty oraz jej dalszy zrównoważony rozwój. Rolą Uniwersytetu Łódzkiego jest budowanie współpracy międzynarodowej, a w szczególności więzi z czołowymi uczelniami Europy Środkowej i Wschodniej. Elitarność Uniwersytet Łódzki kształci przyszłe polskie i zagraniczne elity ludzi mądrych i odpowiedzialnych, o szerokich horyzontach intelektualnych, tolerancyjnych i otwartych na odmienne poglądy i idee.

9

10 09 UNIWERSYTET ŁÓDZKI HISTORIA UCZELNI Próby utworzenia w Łodzi szkoły wyższej sięgają jednak już lat sześćdziesiątych XIX wieku. Starania o powołanie uczelni zostały zintensyfikowane po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kiedy to okazało się, iż Łódź, jako jedyne z dużych miast Polski, pozbawione jest szkoły wyższej. Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku wcześniejszych instytucji działających w okresie międzywojennym w Łodzi: Instytutu Nauczycielskiego ( ), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych ( ) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej ( ). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą Państwowy Uniwersytet Wolna Wszechnica, był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański. Rok 1945 dekret powołujący Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi przewidywał, że uczelnia składać się będzie z trzech wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno- -Ekonomicznego. Następnie powołano Wydział Lekarski oraz Stomatologiczny i Farmaceutyczny, które jednak w 1950 r. zostały wyłączone z UŁ, dając początek łódzkiej Akademii Medycznej. Rok 1945/1946 Uniwersytet Łódzki zatrudnia już 530 pracowników, a studia rozpoczyna ponad 7 tysięcy studentów, co stanowiło wówczas 12,7 % ogólnej liczby studiujących w Polsce. Rok 1956 do Uniwersytetu włączono Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Rok 1961 do Uniwersytetu włączono Wyższą Szkołę Ekonomiczną, dzięki czemu powstał Wydział Ekonomiczny. Trzy lata później wydział ten, po przejęciu socjologii z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, stał się Wydziałem Ekonomiczno- -Socjologicznym. Rok 1989 przemiany polityczne i powstanie niepodległej III Rzeczypospolitej doprowadziły do zasadniczych zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego. W tym czasie Uniwersytet Łódzki stał się jedną z największych uczelni w Polsce. Dzięki wysiłkom, staraniom i zaangażowaniu

11

12 011 UNIWERSYTET ŁÓDZKI wielu znakomitych wykładowców zdobył renomę nie tylko w kraju, ale również za granicą. Był i jest miejscem skąd wywodzą się znani politycy, ekonomiści, prawicy, ludzie kształtujący Polskę. W okresie minionych kilkunastu lat istotną kwestią było rozszerzenie współpracy międzynarodowej. Podpisano ponad 100 umów o bezpośredniej współpracy z uniwersytetami w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii. Rok 1991 przyłączono do UŁ zlokalizowany w Łodzi Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu warszawskiej AWF, który wszedł w strukturę nowoutworzonego Wydziału Nauk o Wychowaniu. Rok 1994 został powołany do życia Wydział Zarządzania. Rok 1995 dzięki współpracy z Uniwersytetem w Maryland (USA) powstało w UŁ Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, które prowadzi wysoko oceniane w ogólnopolskich rankingach studia MBA. Współpraca z partnerami amerykańskimi zaowocowała także utworzeniem w UŁ jedynego w Polsce Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej (American Corner). Rok 1998 utworzono Filię Uniwerystetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz zamiejscowe ośrodki dydaktyczne w Kutnie, Ostrołęce i Sieradzu. Rok 2000 został powołany Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Rok 2001 został powołany Wydział Nauk Geograficznych. Rok 2003 Uniwersytet Łódzki realizuje zadania badawczo- -rozwojowe w ramach programu offsetowego we współpracy z Uniwersytetem Teksańskim w Austin (USA). Rok 2004 wejście Polski do Unii Europejskiej umożliwiło polskiemu środowisku naukowemu organizowanie krajowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych. Rok 2007 powstały wydziały: Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Chemii. Rok 1996 w wyniku wydzielenia części katedr dotychczasowego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii powstał Wydział Matematyki.

13

14 013 UNIWERSYTET ŁÓDZKI UNIWERSYTET DZISIAJ Obecnie nasz uniwersytet jest jedną z największych polskich uczelni. Studiuje tu blisko 45 tysięcy młodych ludzi. Pracuje na Uniwersytecie Łódzkim prawie 4 tysiące osób, w tym ponad 2,5 tysiąca nauczycieli akademickich. Na Uniwersytet Łódzki składa się 12 wydziałów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Wydział Chemii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Filologiczny Wydział Filozoficzno-Historyczny Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych Wydział Nauk o Wychowaniu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Wydział Zarządzania oraz Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

15

16 015 UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA Uczymy na europejskim poziomie Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych, dlatego stworzyliśmy programy studiów, które stały się odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom. Uczymy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) oraz III stopnia (doktoranckich), a także na studiach podyplomowych: 38 kierunków 151 specjalności 7 kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim 3 kierunki studiów prowadzone w języku francuskim 6 kierunków kończących się podwójnymi dyplomami studia inżynierskie Międzywydziałowe Studia Matematyczo-Przyrodnicze Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne studia doktoranckie na 10 wydziałach ponad 70 studiów podyplomowych studia typu MBA Studia bez barier Jednym z naszych nadrzędnych celów jest zwiększenie dostępności studiów wyższych dla osób niepełnosprawnych. Chcemy zapewnić im równy dostęp do wykształcenia, pozbawionego jakichkolwiek barier, zarówno architektonicznych, jak i mentalnych. Pomagamy studentom zagranicznym, ucząc ich języka polskiego w jednym z najstarszych i najlepiej funkcjonującym w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Promujemy mobilność i otwieramy drogę do karier międzynarodowych Nasza Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim. Dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych (ECTS) na wszystkich kierunkach studiów w ramach Erasmus otwieramy naszym studentom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkuset uczelni zagranicznych. Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

17

18 017 UNIWERSYTET ŁÓDZKI KADRA AKADEMICKA Kadra akademicka Uniwersytetu Łódzkiego to wybitni w swoich dziedzinach naukowcy, osoby znane ze swoich osiągnięć naukowych w Polsce i na świecie. To autorytety, które przyczyniają się do budowania polskiej gospodarki, polityki i nauki. Na Uniwersytecie Łódzkim pracują także praktycy związani ze światem biznesu oraz młodzi pracownicy naukowi, którzy realizują śmiałe projekty i odnoszą liczne sukcesy zawodowe. Wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego z pasją przekazują wiedzę oraz doświadczenie i zawsze są blisko swoich studentów, by służyć im radą i pomocą. Są życzliwi, gotowi poświęcić każdemu studentowi czas i uwagę. Dzięki umiejętnościom kadry dydaktycznej kształcenie koncentruje się nie tylko na przyswajaniu wiedzy teoretycznej, ale także na udzielaniu wskazówek przy omawianiu rozwiązań praktycznych, bazujących na doświadczeniu zawodowym. Zajęcia i wykłady prowadzą także wykładowcy z innych renomowanych polskich i zagranicznych uczelni oraz zapraszani goście.

19

20 019 UNIWERSYTET ŁÓDZKI UMIĘDZYNARODOWIENIE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Współpraca międzynarodowa Uniwersytet Łódzki współpracuje obecnie ze 108 uczelniami partnerskimi na całym świecie. Umowy o współpracy bezpośredniej stanowią podstawę dla prowadzonych w UŁ studiów kończących się podwójnymi dyplomami. Ponadto zawartych jest około 400 umów z 205 uniwersytetami w ramach Programu Erasmus. Uniwersytet Łódzki bierze również udział w wielu innych programach wymiany, jak Campus Europae, Norweski Mechanizm Finansowy, Compostela Group of Universities, the Baltic University Programme, Erasmus Mundus projekt GEMMA Gender Studies realizowany przez Ośrodek Badawczy Problematyki Kobiet, Erasmus IP, Sieci Tematyczne Erasmus Network, Minerva, Comenius, Nesor, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Tempus, Jean Monnet i inne. Więcej informacji: Oferta studiów w językach obcych Na Uniwersytecie Łódzkim wprowadzono 8 programów w całości w języku angielskim, są to: Administration, Computer science, Development economics, Informatics and econometrics, Business management, Ecohydrology, International marketing, Management and Women s and Gender studies. Prowadzone są także programy w języku francuskim: Master en Administration des Affaires, Diplôme Universitaire de Droit Français oraz Diplôme Universitaire de Droit Français SPF. Więcej informacji: Międzynarodowe programy badawcze W obszarze międzynarodowych programów badawczych, na UŁ realizowane są 54 projekty (w tym 24 projekty finansowane z 6. Programu Ramowego, 22 projekty finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). UŁ złożył także 28 propozycji w ramach 7. Programu Ramowego. W sumie w ramach projektów badawczych oraz funduszy strukturalnych finansowanych jest 71 projektów ze środków zewnętrznych. Więcej informacji: Studium Języka Obcego dla Cudzoziemców Od 1952 roku ponad zagranicznych słuchaczy ukończyło najstarszą w Polsce Szkołę Języka Polskiego dla Cudzoziemców działającą przy UŁ. Szkoła prowadzi jedno, pięcio i dziewięciomiesięczne kursy przygotowujące studentów w zakresie: nauk humanistycznych, medycyny, nauk technicznych, ekonomii, rolnictwa. Studium przygotowuje słuchaczy do podjęcia studiów na polskich uczelniach na każdym poziomie: licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Wielu absolwentów Studium po ukończeniu kursu języka polskiego decyduje się na podjęcie studiów na UŁ. Więcej informacji: American Corner Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji w Łodzi szerzy wiedzę na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Centrum posiada bogatą kolekcję książek, tygodników i miesięczników amerykańskich oraz organizuje spotkania z wykładowcami, dziennikarzami i artystami zajmującymi się tym krajem. Więcej informacji:

21

22 021 UNIWERSYTET ŁÓDZKI BAZA LOKALOWA ŁĄCZYMY NOWOWCZESNOŚĆ Z TRADYCJĄ Nasze obiekty są odzwierciedleniem architektury Łodzi, w której nowoczesność przeplata się z historią. Z jednej strony przepięknie odrestaurowany Pałac Biedermanna z początku XX wieku, który znajduje się w samym centrum Łodzi, otoczony romantycznym parkiem. Z drugiej strony nasza uczelnia posiada bardzo nowoczesne i ciekawe architektonicznie budynki m.in. gmach Wydziału Prawa i Administracji czy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej, które na stałe wpisały się w miejski krajobraz. Służą nie tylko nauce, odbywają się w nich wystawy, konferencje, spotkania i wydarzenia kulturalne. Tam, gdzie uczelnia coś buduje miasto pięknieje prof. Michał Seweryński Biblioteka Uniwersytecka BUŁ powstała w 1945 roku i jest największą oraz najnowocześniejszą biblioteką w Łodzi i regionie. Zbiory BUŁ liczą około 3 mln woluminów BUŁ oferuje dostęp on-line do naukowych baz danych, katalogów, Biblioteki Cyfrowej i do elektronicznego konta czytelnika. BUŁ poleca też cenne kolekcje specjalne: starych druków, rękopisów, ikonografii, kartografii, muzykaliów i dokumentów życia społecznego. Wykwalifikowani bibliotekarze zapewniają pomoc w poszukiwaniu informacji i szkolenia użytkowników. Więcej informacji: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego WUŁ drukuje rocznie około 190 pozycji o łącznej objętości około 2800 arkuszy wydawniczych, co lokuje je na jednym z czołowych miejsc wśród oficyn uczelnianych w kraju. Publikuje literaturę naukową i dydaktyczną. Profil WUŁ obejmuje podstawowe dyscypliny naukowe oraz problematykę interdyscyplinarną. Wydawnictwo publikuje opracowania mono-

23

24 023 UNIWERSYTET ŁÓDZKI graficzne, rozprawy habilitacyjne, zeszyty naukowe, podręczniki dla studentów oraz czasopisma. Wydawnictwo przyjmuje także zewnętrzne zlecenia druku oferując wysoką jakość i przystępne ceny. Więcej informacji: Publiczne Liceum Ogólnokształcące Publiczne Liceum Ogólnokształcące jest szkołą średnią założoną przez Uniwersytet Łódzki, realizującą zajęcia dydaktyczne w oparciu o ramowy plan nauczania i pod kuratelą JM Rektora. W pierwszym roku działalności w liceum zostały utworzone dwie klasy: o profilu humanistycznym i matematyczno- -przyrodniczym. Więcej informacji: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ CWFiS to nowoczesny obiekt złożony z hali sportowej, pływalni, sali gimnastyki zdrowotnej, siłowni damskiej i męskiej oraz gabinetu odnowy biologicznej. Więcej informacji: Miasteczko akademickie Osiedle Akademickie Lumumbowo położone jest blisko centrum Łodzi wśród drzew i zieleni, co o każdej porze roku nadaje mu swoisty urok. To jeden z największych w Polsce kompleksów domów studenckich dysponujący kilkoma tysiącami miejsc w 10 wyremontowanych akademikach i dwóch hotelach asystenckich. Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne CSK oferuje łącznie 8 sal konferencyjnych i 190 miejsc noclegowych w dwóch obiektach: w centrum Łodzi oraz w pięknie położonym kompleksie w Lesie Łagiewnickim. Więcej informacji:

25

26 025 UNIWERSYTET ŁÓDZKI WSPIERAMY INNOWACYJNOŚĆ Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania PAM Center zajmuje się kompleksowym kształceniem kadry menedżerskiej. Trzy główne obszary działań PAM Center obejmują: Studia Executive MBA (akredytacja AACSB, oryginalny amerykański dyplom, program realizowany przy współpracy University of Maryland, Towson University i University of Baltimore, USA), szkolenia dla kadry menedżerskiej (prowadzone w formułach tradycyjnej, on-line i blended learning; szkolenia otwarte m.in. Studium Menedżerskie Mini MBA i dla firm) oraz e-learning, a także nowoczesne technologie teleinformatyczne w studiach i szkoleniach (m.in. wideokonferencje, platforma zdalnego nauczania). Więcej informacji: Centrum Transferu Technologii CTT UŁ to jednostka Uniwersytetu Łódzkiego utworzona w grudniu 2003 r. w ramach umowy z Uniwersytetem Teksańskim w Austin. Misją CTT UŁ jest wspieranie transferu technologii pomiędzy nauką i biznesem, pomoc we wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych, w skali krajowej i międzynarodowej. Centrum prowadzi działalność edukacyjno- -szkoleniową, naukową i doradczą w zakresie komercjalizacji nauki i technologii. CTT UŁ wykonuje wyceny technologii, pomaga określić potencjał rynkowy i przygotować plan komercjalizacji przedsięwzięcia. Prowadzi także akademicki Inkubator Technologii. Więcej informacji: Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja CIAT to program, którego misją jest podejmowanie działań dla zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności UŁ, jednostek B+R i przedsiębiorstw, w oparciu o Innowacje i Zaawansowane Technologie, Wiedzę i Kapitał dla Innowacji. Fundacja wspiera działania łączące naukę z biznesem, transfer technologii oraz innowacyjne przedsięwzięcia naukowców i przedsiębiorców. Oferta Fundacji jest skierowana do studentów i absolwentów, doktorantów i naukowców, zespołów badawczych z uczelni i instytutów, pomysłodawców i wynalazców, innowacyjnych firm nowych, mikro i MŚP, dużych firm. W ofercie jednostki znajduje się m.in. doradztwo, finansowanie projektów, promocja projektów i przedsięwzięć, organizacja konferencji i seminariów, realizacja badań, koordynowanie współpracy nauki z biznesem. Fundacja, razem z CTT UŁ, prowadzi Inkubator UŁ, dla tych, którzy mają pomysł na biznes i chcą założyć własną firmę. Więcej informacji:

27

28 027 UNIWERSYTET ŁÓDZKI UNIWERSYTET ŁÓDZKI DLA PRACODAWCÓW Celem programu jest współpraca pomiędzy pracodawcami a jednostkami i pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego, przy czym jako pracodawców rozumieć należy wszelkie podmioty sektora gospodarczego, państwowego (samorząd terytorialny) oraz społecznego zainteresowane: jakością kształconych przez Uniwersytet Łódzki kadr (w tym procesem kształcenia ustawicznego) ofertą szkoleniową UŁ przygotowywaną dla pracodawców i partnerów UŁ, dla ich indywidualnych potrzeb programami badawczymi UŁ oraz korzystaniem z infrastruktury naukowo-badawczej UŁ, np. w formie: wspólnych prac badawczych w celu wdrożenia wyników w przedsiębiorstwie, prac zamawianych przez przedsiębiorstwa ofertą konsultingową możliwością korzystania z infrastruktury praktykami i stażami wynikającymi z procesu kształcenia oraz nieobligatoryjnymi. Więcej informacji: Biuro Karier Zawodowych Celem Biura Karier Zawodowych jest ułatwianie absolwentom UŁ wejścia na rynek pracy, pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery poprzez poradnictwo i pośrednictwo pracy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, umożliwienie pracodawcom znalezienia najodpowiedniejszych kandydatów na oferowane miejsca pracy oraz praktyki. Więcej informacji: Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego świadczy usługi w zakresie doradztwa, consultingu i ekspertyz. We współpracy z pracownikami naszej uczelni realizuje prace naukowo-badawcze o różnej tematyce i specyfice. Rady biznesu Obecnie działają dwie Rady Biznesu: na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz na Wydziale Zarządzania. Głównym celem Rad Biznesu jest zbliżenie środowiska nauki i edukacji oraz sfery praktyki życia gospodarczego w celu nawiązania ich ścisłej współpracy. Obie strony mogą w ten sposób efektywniej wykorzystać posiadane zasoby i potencjał. Trwają prace nad powołaniem Rad Pracodawców na innych wydziałach.

29

30 029 UNIWERSYTET ŁÓDZKI UNIWERSYTET ZAWSZE OTWARTY Nasz Uniwersytet w Naszym Mieście Uniwersytet Łódzki to także ośrodek życia kulturalnego, otwarty na sztukę i pozanaukową aktywność. Patronuje konkursom, bierze udział w festiwalach, współuczestniczy w życiu miasta i regionu. Uczelnia współpracuje z władzami lokalnymi oraz z wieloma instytucjami i organizacjami. UŁ włącza się w liczne akcje charytatywne i społeczne. Uniwersytet Zawsze Otwarty Uniwersytet Łódzki organizuje także ciekawe wykłady, warsztaty i pokazy naukowe dla dzieci oraz młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Wizyta jest wzbogacona wycieczką po obiektach należących do uczelni: campusie, wydziałach, bibliotece. Za kwiaty dziękujemy Każdego roku tysiące studentów kupują kwiaty, które wręczają jako wyraz swojej wdzięczności promotorom oraz recenzentom prac licencjackich i magisterskich. Uniwersytet Łódzki zachęca swoich studentów do zakupu specjalnych kartek pocztowych, których projekty wykonali podopieczni Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi KRWINKA, zamiast bukietów. Wpływy ze sprzedaży pocztówek przeznaczone są na cele statutowe fundacji.

31

32 031 UNIWERSYTET ŁÓDZKI KONTAKT REKTORAT ul. Narutowicza 65, Łódź tel. (48) , fax (48) RZECZNIK PRASOWY ul. Narutowicza 65, Łódź tel. (48) CENTRUM PROMOCJI ul. Narutowicza 65, Łódź tel. (48) BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ ul. Narutowicza 65, Łódź tel. (48) , fax (48) , BIURO NAUKI ul. Lindleya nr 3, Łódź tel. (48) , DZIAŁ REKRUTACJI ul. Lindleya 3/5, Łódź tel. (48) , CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE UŁ ul. Kopcińskiego 16/18, Łódź tel. (48) fax. (48) WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA ul. Pilarskiego 14/16, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY ul. P.O.W. 3/5, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ CHEMII ul. Tamka 12, Łódź tel./fax (48) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY al. Kościuszki 65, Łódź tel. (48) fax (48)

33 032 UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY ul. Kamińskiego 27a, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ ul. Pomorska 149/153, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI ul. Banacha 22, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH ul. Narutowicza 88, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH ul. Składowa 41/43, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ul. Matejki 22/26, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU ul. Pomorska 46/48, Łódź tel. (48) fax (48) www. wnow.uni.lodz.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Małgorzata Gramala Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki Spotkanie informacyjne na temat akcji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BEZPŁATNY

INFORMATOR BEZPŁATNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

PRAWA I ADMINISTRACJI

PRAWA I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 40 41 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl www.wpia.uni.lodz.pl JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA

AKADEMIA EKONOMICZNA w ramach Europejski Funduszu Społeczn oraz w ramach Zintegrowan Programu Operacyjn Rozwoju Regionaln AKADEMIA EKONOMICZNA im. Oskara Lang we Wrocławiu Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 2011 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dokument zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki UW w dniu 29 listopada 2011r. Warszawa, 2011-11-29 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Nauk Społecznych PRAWDZIWA PASJA POLEGA NA POZNAWANIU. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE W roku 2015 Wydział Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna WSB Poznań uczelnie NIP 7781028941 REGON 630245248 Data rozpoczęcia działalności 1994-08-10 Dane

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów ECTS Część I A. Informacja o Wydziale 1.1. Dane

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź tel. (42) 635 49 87 fax (42) 635 49 88 http://www.ctt.uni.lidz.pl e-mail: ctt@uni.lidz.pl Misją CTT

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

SPIN SPÓJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NAUKI. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPIN SPÓJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NAUKI. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIN SPÓJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NAUKI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projektodawca Lider - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Władze rektorskie: - Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Władze rektorskie: - Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Uniwersytet Łódzki 90 131 Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (042) 635 40 00 fax: (042) 665 57 71, 635 40 43 http://www.uni.lodz.pl e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl Władze rektorskie: Rektor - Prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Władze rektorskie: - Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Władze rektorskie: - Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Uniwersytet Łódzki 90 131 Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. (48) 42 635 40 02, 42 635 40 00 fax.: (48) 42 665 57 71, 42 635 40 43 http://www.uni.lodz.pl e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl Władze rektorskie: Rektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Konferencja Współpraca nauki z biznesem stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców 16.07.2010, PAIiIZ Anna Tumidajewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Współpraca biznesu i nauki Biznes i naukaperspektywy na przyszłość Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Stan obecny Jakość szkolnictwa wyższego Warszawa, 26.06.2012r. Młodzi na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, luty 2012 r. 1 Wprowadzenie Strategia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze dla polskiej gospodarki Innowacyjna Łódź

Europejskie fundusze dla polskiej gospodarki Innowacyjna Łódź Europejskie fundusze dla polskiej gospodarki Innowacyjna Łódź Jako odpowiedź na potrzebę upowszechniania dostępności środków unijnych, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 19-23 listopada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

40,000. Uniwersytet Łódzki to: specjalności. około AKA DEMI CKICH LAT TRADYCJI. kierunków studiów. studentów. krajach WYDZIAŁÓW NAUCZYCIELI

40,000. Uniwersytet Łódzki to: specjalności. około AKA DEMI CKICH LAT TRADYCJI. kierunków studiów. studentów. krajach WYDZIAŁÓW NAUCZYCIELI Uniwersytet Łódzki to: 71 167 LAT TRADYCJI specjalności 80 kierunków studiów około 200 umów o bezpośredniej współpracy z uczelniami wyższymi w 50 krajach 40,000 WYDZIAŁÓW i Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ , DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF.

PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ , DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF. PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ 2016-2020, DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF. UG Szanowni Państwo, Z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego związany

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki

Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki Rola PO Kapitał Ludzki w budowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki Agnieszka Gryzik dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji PO Kapitał Ludzki - Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016 Strategia rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR na lata 2013-2016 Misja Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odzwierciedla zasadnicze elementy misji Uniwersytetu Rzeszowskiego takie jak tworzenie

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Fundusze Strukturalne

Fundusze Strukturalne Fundusze Strukturalne 2014-2020 Całkowita alokacja dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020 2 Propozycja podziału Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Campus France. Konferencja: «Studenci zagraniczni w Polsce w 2014 r»

Campus France. Konferencja: «Studenci zagraniczni w Polsce w 2014 r» Campus France Państwowa agencja na rzecz promocji francuskiego szkolnictwa wyższego za granicą oraz mobilności międzynarodowej Konferencja: «Studenci zagraniczni w Polsce w 2014 r» Poznań, 17-18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.06.2011 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2. JAK ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ OFERUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2.1 Portal

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

NOWE PERSPEKTYWY FINANSOWE W ROKU 2015 W programach mobilnościowych, badawczych i edukacyjnych

NOWE PERSPEKTYWY FINANSOWE W ROKU 2015 W programach mobilnościowych, badawczych i edukacyjnych NOWE PERSPEKTYWY FINANSOWE W ROKU 2015 W programach mobilnościowych, badawczych i edukacyjnych Przygotowanie wniosku projektowego międzynarodowe programy edukacyjne Marcin Podogrocki, Biuro Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR na lata 2013-2017 Rzeszów, maj 2013 Strategię Rozwoju Wydziału Sztuki na lata 2013-2017 pod kierunkiem Dziekana dr. hab. prof. UR J. J. Kierskiego przygotowała Komisja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE NA LATA 2012-2022

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE NA LATA 2012-2022 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE NA LATA 2012-2022 1. WPROWADZENIE Wydział Architektury jest podstawową jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Ekologii

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Dokument został przygotowany przez zespół WCh w składzie: Prof. dr hab. Edward Szłyk Dr hab. Wojciech Kujawski, prof.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku P R O J E K T w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 1. Strategia w odniesieniu do mobilności dobór uczelni/instytucji partnerskich kraje/rejony geograficzne cele i grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością

Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością z wyobraźnią i Wizja Smart University S - strategicznie uwarunkowana M - maksymalnie innowacyjna A - atrakcyjna dla wszystkich R - rozwijająca osobowości T - tworzona z pasją Misja Uczelni Uniwersytet

Bardziej szczegółowo