Copyright Uniwersytet Łódzki 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright Uniwersytet Łódzki 2010"

Transkrypt

1

2

3 Copyright Uniwersytet Łódzki 2010 Wydawca: Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego Narutowicza 65, Łódź tel. (48) fax (48) Opracowanie merytoryczne: Julita Czernecka Korekta: Karolina Piejak Opracowanie graficzne i skład: Paulina Narolewska-Taborowska Zdjęcia: Sebastian Buzar Łukasz Janisiewicz Anna Kaźmierak Justyna Krowieranda Jola i Franciszek Kluczyńscy Mariusz Kucharczyk Sebastian Legenza Ewa Linek Marta Tomczak Maciej Szałek Mariusz Szymański Andrzej Wach Paweł Wojtyczka oraz zdjęcia z archiwum UŁ Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 65, Łódź tel. (48) fax (48)

4 03 UNIWERSYTET ŁÓDZKI WSTĘP Oddajemy do Państwa rąk wydawnictwo, którego celem jest przybliżenie w ujęciu syntetycznym historii i współczesności Uniwersytetu Łódzkiego. Niniejsza publikacja zawiera informacje na temat potencjału kadrowego, studiów, badań, współpracy z zagranicą, infrastruktury, a także współpracy ze środowiskiem biznesu i różnymi instytucjami. Mamy nadzieję, że folder ten przybliży Państwu naszą uczelnię, która od 1945 roku kształci wysoko wykwalifikowaną kadrę w wielu dziedzinach humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych dla potrzeb regionu łódzkiego i naszego kraju.

5

6 WŁADZE UCZELNI 05 Rektor UŁ prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel Prorektorzy UŁ prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor Prorektor ds. ekonomicznych prof. zw. dr hab. Paweł Maślanka Prorektor ds. studenckich i toku studiów prof. zw. dr hab. Antoni Różalski Prorektor ds. nauki prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska Prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. zw. dr hab. Joanna Jabłkowska Prorektor ds. programów jakości kształcenia UNIWERSYTET ŁÓDZKI Dziekani UŁ prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Żądzińska Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kryczka Dziekan Wydziału Chemii prof. zw. dr hab. Jan Gajda Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego prof. zw. dr hab. Piotr Stalmaszczyk Dziekan Wydziału Filologicznego prof. nadzw. dr hab. Anna Urbaniak-Kucharczyk Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej prof. zw. dr hab. Zbigniew Anusik Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego prof. zw. dr hab. Ryszard Pawlak Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. zw. dr hab. Tadeusz Marszał Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Michalski Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Michalski Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu prof. zw. dr hab. Tomasz Domański Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych prof. nadzw. dr hab. Ewa Walińska Dziekan Wydziału Zarządzania Kanclerze UŁ dr Jarosław Grabarczyk dr Rafał Majda mgr inż. Jan Rydz Kwestor UŁ mgr Donat Kałuża

7

8 07 UNIWERSYTET ŁÓDZKI MISJA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Rozum jest duszą wolności Gottfried Wilhelm Leibniz Trzeba podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, czego podważyć się nie da. prof. Tadeusz Kotarbiński pierwszy Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Wspólnota Jako wspólnota uczonych, studentów, absolwentów oraz pracowników, oparta na dialogu, Uniwersytet Łódzki nawiązuje w swej działalności do dziedzictwa wielonarodowej i wielokulturowej Łodzi. Czując się duchowym spadkobiercą tej tradycji jest miejscem, którego tożsamość budowana jest w oparciu o zasady humanizmu i demokracji. Otwartość W poszukiwaniu i krzewieniu prawdy Uniwersytet Łódzki jest otwarty na świat w całym jego bogactwie i złożoności. Podstawową zasadą funkcjonowania uczelni jest jedność nauki, dydaktyki i wychowania w imię służby dobru i sprawiedliwości oraz przywiązania do uniwersalnych wartości etycznych i europejskich tradycji akademickich. Jedność w różnorodności Najwyższą siłą Uniwersytetu Łódzkiego jest jedność w różnorodności i działanie w duchu wolności badań naukowych, swobody dyskusji akademickiej i przekazywanej wiedzy. Innowacyjność dla rozwoju Uniwersytet Łódzki, jako jedna z wiodących polskich uczelni, bierze aktywny udział w innowacyjnym rozwoju miasta Łodzi, regionu łódzkiego i całego kraju, wskazując kierunki działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych. Jako ośrodek refleksji nad zmieniającym się otoczeniem ma na celu dobro globalnej wspólnoty oraz jej dalszy zrównoważony rozwój. Rolą Uniwersytetu Łódzkiego jest budowanie współpracy międzynarodowej, a w szczególności więzi z czołowymi uczelniami Europy Środkowej i Wschodniej. Elitarność Uniwersytet Łódzki kształci przyszłe polskie i zagraniczne elity ludzi mądrych i odpowiedzialnych, o szerokich horyzontach intelektualnych, tolerancyjnych i otwartych na odmienne poglądy i idee.

9

10 09 UNIWERSYTET ŁÓDZKI HISTORIA UCZELNI Próby utworzenia w Łodzi szkoły wyższej sięgają jednak już lat sześćdziesiątych XIX wieku. Starania o powołanie uczelni zostały zintensyfikowane po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kiedy to okazało się, iż Łódź, jako jedyne z dużych miast Polski, pozbawione jest szkoły wyższej. Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku wcześniejszych instytucji działających w okresie międzywojennym w Łodzi: Instytutu Nauczycielskiego ( ), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych ( ) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej ( ). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą Państwowy Uniwersytet Wolna Wszechnica, był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański. Rok 1945 dekret powołujący Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi przewidywał, że uczelnia składać się będzie z trzech wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno- -Ekonomicznego. Następnie powołano Wydział Lekarski oraz Stomatologiczny i Farmaceutyczny, które jednak w 1950 r. zostały wyłączone z UŁ, dając początek łódzkiej Akademii Medycznej. Rok 1945/1946 Uniwersytet Łódzki zatrudnia już 530 pracowników, a studia rozpoczyna ponad 7 tysięcy studentów, co stanowiło wówczas 12,7 % ogólnej liczby studiujących w Polsce. Rok 1956 do Uniwersytetu włączono Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Rok 1961 do Uniwersytetu włączono Wyższą Szkołę Ekonomiczną, dzięki czemu powstał Wydział Ekonomiczny. Trzy lata później wydział ten, po przejęciu socjologii z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, stał się Wydziałem Ekonomiczno- -Socjologicznym. Rok 1989 przemiany polityczne i powstanie niepodległej III Rzeczypospolitej doprowadziły do zasadniczych zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego. W tym czasie Uniwersytet Łódzki stał się jedną z największych uczelni w Polsce. Dzięki wysiłkom, staraniom i zaangażowaniu

11

12 011 UNIWERSYTET ŁÓDZKI wielu znakomitych wykładowców zdobył renomę nie tylko w kraju, ale również za granicą. Był i jest miejscem skąd wywodzą się znani politycy, ekonomiści, prawicy, ludzie kształtujący Polskę. W okresie minionych kilkunastu lat istotną kwestią było rozszerzenie współpracy międzynarodowej. Podpisano ponad 100 umów o bezpośredniej współpracy z uniwersytetami w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii. Rok 1991 przyłączono do UŁ zlokalizowany w Łodzi Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu warszawskiej AWF, który wszedł w strukturę nowoutworzonego Wydziału Nauk o Wychowaniu. Rok 1994 został powołany do życia Wydział Zarządzania. Rok 1995 dzięki współpracy z Uniwersytetem w Maryland (USA) powstało w UŁ Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, które prowadzi wysoko oceniane w ogólnopolskich rankingach studia MBA. Współpraca z partnerami amerykańskimi zaowocowała także utworzeniem w UŁ jedynego w Polsce Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej (American Corner). Rok 1998 utworzono Filię Uniwerystetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz zamiejscowe ośrodki dydaktyczne w Kutnie, Ostrołęce i Sieradzu. Rok 2000 został powołany Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Rok 2001 został powołany Wydział Nauk Geograficznych. Rok 2003 Uniwersytet Łódzki realizuje zadania badawczo- -rozwojowe w ramach programu offsetowego we współpracy z Uniwersytetem Teksańskim w Austin (USA). Rok 2004 wejście Polski do Unii Europejskiej umożliwiło polskiemu środowisku naukowemu organizowanie krajowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych. Rok 2007 powstały wydziały: Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Chemii. Rok 1996 w wyniku wydzielenia części katedr dotychczasowego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii powstał Wydział Matematyki.

13

14 013 UNIWERSYTET ŁÓDZKI UNIWERSYTET DZISIAJ Obecnie nasz uniwersytet jest jedną z największych polskich uczelni. Studiuje tu blisko 45 tysięcy młodych ludzi. Pracuje na Uniwersytecie Łódzkim prawie 4 tysiące osób, w tym ponad 2,5 tysiąca nauczycieli akademickich. Na Uniwersytet Łódzki składa się 12 wydziałów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Wydział Chemii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Filologiczny Wydział Filozoficzno-Historyczny Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych Wydział Nauk o Wychowaniu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Wydział Zarządzania oraz Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

15

16 015 UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA Uczymy na europejskim poziomie Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych, dlatego stworzyliśmy programy studiów, które stały się odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom. Uczymy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) oraz III stopnia (doktoranckich), a także na studiach podyplomowych: 38 kierunków 151 specjalności 7 kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim 3 kierunki studiów prowadzone w języku francuskim 6 kierunków kończących się podwójnymi dyplomami studia inżynierskie Międzywydziałowe Studia Matematyczo-Przyrodnicze Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne studia doktoranckie na 10 wydziałach ponad 70 studiów podyplomowych studia typu MBA Studia bez barier Jednym z naszych nadrzędnych celów jest zwiększenie dostępności studiów wyższych dla osób niepełnosprawnych. Chcemy zapewnić im równy dostęp do wykształcenia, pozbawionego jakichkolwiek barier, zarówno architektonicznych, jak i mentalnych. Pomagamy studentom zagranicznym, ucząc ich języka polskiego w jednym z najstarszych i najlepiej funkcjonującym w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Promujemy mobilność i otwieramy drogę do karier międzynarodowych Nasza Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim. Dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych (ECTS) na wszystkich kierunkach studiów w ramach Erasmus otwieramy naszym studentom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkuset uczelni zagranicznych. Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

17

18 017 UNIWERSYTET ŁÓDZKI KADRA AKADEMICKA Kadra akademicka Uniwersytetu Łódzkiego to wybitni w swoich dziedzinach naukowcy, osoby znane ze swoich osiągnięć naukowych w Polsce i na świecie. To autorytety, które przyczyniają się do budowania polskiej gospodarki, polityki i nauki. Na Uniwersytecie Łódzkim pracują także praktycy związani ze światem biznesu oraz młodzi pracownicy naukowi, którzy realizują śmiałe projekty i odnoszą liczne sukcesy zawodowe. Wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego z pasją przekazują wiedzę oraz doświadczenie i zawsze są blisko swoich studentów, by służyć im radą i pomocą. Są życzliwi, gotowi poświęcić każdemu studentowi czas i uwagę. Dzięki umiejętnościom kadry dydaktycznej kształcenie koncentruje się nie tylko na przyswajaniu wiedzy teoretycznej, ale także na udzielaniu wskazówek przy omawianiu rozwiązań praktycznych, bazujących na doświadczeniu zawodowym. Zajęcia i wykłady prowadzą także wykładowcy z innych renomowanych polskich i zagranicznych uczelni oraz zapraszani goście.

19

20 019 UNIWERSYTET ŁÓDZKI UMIĘDZYNARODOWIENIE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Współpraca międzynarodowa Uniwersytet Łódzki współpracuje obecnie ze 108 uczelniami partnerskimi na całym świecie. Umowy o współpracy bezpośredniej stanowią podstawę dla prowadzonych w UŁ studiów kończących się podwójnymi dyplomami. Ponadto zawartych jest około 400 umów z 205 uniwersytetami w ramach Programu Erasmus. Uniwersytet Łódzki bierze również udział w wielu innych programach wymiany, jak Campus Europae, Norweski Mechanizm Finansowy, Compostela Group of Universities, the Baltic University Programme, Erasmus Mundus projekt GEMMA Gender Studies realizowany przez Ośrodek Badawczy Problematyki Kobiet, Erasmus IP, Sieci Tematyczne Erasmus Network, Minerva, Comenius, Nesor, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Tempus, Jean Monnet i inne. Więcej informacji: Oferta studiów w językach obcych Na Uniwersytecie Łódzkim wprowadzono 8 programów w całości w języku angielskim, są to: Administration, Computer science, Development economics, Informatics and econometrics, Business management, Ecohydrology, International marketing, Management and Women s and Gender studies. Prowadzone są także programy w języku francuskim: Master en Administration des Affaires, Diplôme Universitaire de Droit Français oraz Diplôme Universitaire de Droit Français SPF. Więcej informacji: Międzynarodowe programy badawcze W obszarze międzynarodowych programów badawczych, na UŁ realizowane są 54 projekty (w tym 24 projekty finansowane z 6. Programu Ramowego, 22 projekty finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). UŁ złożył także 28 propozycji w ramach 7. Programu Ramowego. W sumie w ramach projektów badawczych oraz funduszy strukturalnych finansowanych jest 71 projektów ze środków zewnętrznych. Więcej informacji: Studium Języka Obcego dla Cudzoziemców Od 1952 roku ponad zagranicznych słuchaczy ukończyło najstarszą w Polsce Szkołę Języka Polskiego dla Cudzoziemców działającą przy UŁ. Szkoła prowadzi jedno, pięcio i dziewięciomiesięczne kursy przygotowujące studentów w zakresie: nauk humanistycznych, medycyny, nauk technicznych, ekonomii, rolnictwa. Studium przygotowuje słuchaczy do podjęcia studiów na polskich uczelniach na każdym poziomie: licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Wielu absolwentów Studium po ukończeniu kursu języka polskiego decyduje się na podjęcie studiów na UŁ. Więcej informacji: American Corner Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji w Łodzi szerzy wiedzę na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Centrum posiada bogatą kolekcję książek, tygodników i miesięczników amerykańskich oraz organizuje spotkania z wykładowcami, dziennikarzami i artystami zajmującymi się tym krajem. Więcej informacji:

21

22 021 UNIWERSYTET ŁÓDZKI BAZA LOKALOWA ŁĄCZYMY NOWOWCZESNOŚĆ Z TRADYCJĄ Nasze obiekty są odzwierciedleniem architektury Łodzi, w której nowoczesność przeplata się z historią. Z jednej strony przepięknie odrestaurowany Pałac Biedermanna z początku XX wieku, który znajduje się w samym centrum Łodzi, otoczony romantycznym parkiem. Z drugiej strony nasza uczelnia posiada bardzo nowoczesne i ciekawe architektonicznie budynki m.in. gmach Wydziału Prawa i Administracji czy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej, które na stałe wpisały się w miejski krajobraz. Służą nie tylko nauce, odbywają się w nich wystawy, konferencje, spotkania i wydarzenia kulturalne. Tam, gdzie uczelnia coś buduje miasto pięknieje prof. Michał Seweryński Biblioteka Uniwersytecka BUŁ powstała w 1945 roku i jest największą oraz najnowocześniejszą biblioteką w Łodzi i regionie. Zbiory BUŁ liczą około 3 mln woluminów BUŁ oferuje dostęp on-line do naukowych baz danych, katalogów, Biblioteki Cyfrowej i do elektronicznego konta czytelnika. BUŁ poleca też cenne kolekcje specjalne: starych druków, rękopisów, ikonografii, kartografii, muzykaliów i dokumentów życia społecznego. Wykwalifikowani bibliotekarze zapewniają pomoc w poszukiwaniu informacji i szkolenia użytkowników. Więcej informacji: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego WUŁ drukuje rocznie około 190 pozycji o łącznej objętości około 2800 arkuszy wydawniczych, co lokuje je na jednym z czołowych miejsc wśród oficyn uczelnianych w kraju. Publikuje literaturę naukową i dydaktyczną. Profil WUŁ obejmuje podstawowe dyscypliny naukowe oraz problematykę interdyscyplinarną. Wydawnictwo publikuje opracowania mono-

23

24 023 UNIWERSYTET ŁÓDZKI graficzne, rozprawy habilitacyjne, zeszyty naukowe, podręczniki dla studentów oraz czasopisma. Wydawnictwo przyjmuje także zewnętrzne zlecenia druku oferując wysoką jakość i przystępne ceny. Więcej informacji: Publiczne Liceum Ogólnokształcące Publiczne Liceum Ogólnokształcące jest szkołą średnią założoną przez Uniwersytet Łódzki, realizującą zajęcia dydaktyczne w oparciu o ramowy plan nauczania i pod kuratelą JM Rektora. W pierwszym roku działalności w liceum zostały utworzone dwie klasy: o profilu humanistycznym i matematyczno- -przyrodniczym. Więcej informacji: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ CWFiS to nowoczesny obiekt złożony z hali sportowej, pływalni, sali gimnastyki zdrowotnej, siłowni damskiej i męskiej oraz gabinetu odnowy biologicznej. Więcej informacji: Miasteczko akademickie Osiedle Akademickie Lumumbowo położone jest blisko centrum Łodzi wśród drzew i zieleni, co o każdej porze roku nadaje mu swoisty urok. To jeden z największych w Polsce kompleksów domów studenckich dysponujący kilkoma tysiącami miejsc w 10 wyremontowanych akademikach i dwóch hotelach asystenckich. Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne CSK oferuje łącznie 8 sal konferencyjnych i 190 miejsc noclegowych w dwóch obiektach: w centrum Łodzi oraz w pięknie położonym kompleksie w Lesie Łagiewnickim. Więcej informacji:

25

26 025 UNIWERSYTET ŁÓDZKI WSPIERAMY INNOWACYJNOŚĆ Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania PAM Center zajmuje się kompleksowym kształceniem kadry menedżerskiej. Trzy główne obszary działań PAM Center obejmują: Studia Executive MBA (akredytacja AACSB, oryginalny amerykański dyplom, program realizowany przy współpracy University of Maryland, Towson University i University of Baltimore, USA), szkolenia dla kadry menedżerskiej (prowadzone w formułach tradycyjnej, on-line i blended learning; szkolenia otwarte m.in. Studium Menedżerskie Mini MBA i dla firm) oraz e-learning, a także nowoczesne technologie teleinformatyczne w studiach i szkoleniach (m.in. wideokonferencje, platforma zdalnego nauczania). Więcej informacji: Centrum Transferu Technologii CTT UŁ to jednostka Uniwersytetu Łódzkiego utworzona w grudniu 2003 r. w ramach umowy z Uniwersytetem Teksańskim w Austin. Misją CTT UŁ jest wspieranie transferu technologii pomiędzy nauką i biznesem, pomoc we wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych, w skali krajowej i międzynarodowej. Centrum prowadzi działalność edukacyjno- -szkoleniową, naukową i doradczą w zakresie komercjalizacji nauki i technologii. CTT UŁ wykonuje wyceny technologii, pomaga określić potencjał rynkowy i przygotować plan komercjalizacji przedsięwzięcia. Prowadzi także akademicki Inkubator Technologii. Więcej informacji: Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja CIAT to program, którego misją jest podejmowanie działań dla zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności UŁ, jednostek B+R i przedsiębiorstw, w oparciu o Innowacje i Zaawansowane Technologie, Wiedzę i Kapitał dla Innowacji. Fundacja wspiera działania łączące naukę z biznesem, transfer technologii oraz innowacyjne przedsięwzięcia naukowców i przedsiębiorców. Oferta Fundacji jest skierowana do studentów i absolwentów, doktorantów i naukowców, zespołów badawczych z uczelni i instytutów, pomysłodawców i wynalazców, innowacyjnych firm nowych, mikro i MŚP, dużych firm. W ofercie jednostki znajduje się m.in. doradztwo, finansowanie projektów, promocja projektów i przedsięwzięć, organizacja konferencji i seminariów, realizacja badań, koordynowanie współpracy nauki z biznesem. Fundacja, razem z CTT UŁ, prowadzi Inkubator UŁ, dla tych, którzy mają pomysł na biznes i chcą założyć własną firmę. Więcej informacji:

27

28 027 UNIWERSYTET ŁÓDZKI UNIWERSYTET ŁÓDZKI DLA PRACODAWCÓW Celem programu jest współpraca pomiędzy pracodawcami a jednostkami i pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego, przy czym jako pracodawców rozumieć należy wszelkie podmioty sektora gospodarczego, państwowego (samorząd terytorialny) oraz społecznego zainteresowane: jakością kształconych przez Uniwersytet Łódzki kadr (w tym procesem kształcenia ustawicznego) ofertą szkoleniową UŁ przygotowywaną dla pracodawców i partnerów UŁ, dla ich indywidualnych potrzeb programami badawczymi UŁ oraz korzystaniem z infrastruktury naukowo-badawczej UŁ, np. w formie: wspólnych prac badawczych w celu wdrożenia wyników w przedsiębiorstwie, prac zamawianych przez przedsiębiorstwa ofertą konsultingową możliwością korzystania z infrastruktury praktykami i stażami wynikającymi z procesu kształcenia oraz nieobligatoryjnymi. Więcej informacji: Biuro Karier Zawodowych Celem Biura Karier Zawodowych jest ułatwianie absolwentom UŁ wejścia na rynek pracy, pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery poprzez poradnictwo i pośrednictwo pracy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, umożliwienie pracodawcom znalezienia najodpowiedniejszych kandydatów na oferowane miejsca pracy oraz praktyki. Więcej informacji: Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego świadczy usługi w zakresie doradztwa, consultingu i ekspertyz. We współpracy z pracownikami naszej uczelni realizuje prace naukowo-badawcze o różnej tematyce i specyfice. Rady biznesu Obecnie działają dwie Rady Biznesu: na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz na Wydziale Zarządzania. Głównym celem Rad Biznesu jest zbliżenie środowiska nauki i edukacji oraz sfery praktyki życia gospodarczego w celu nawiązania ich ścisłej współpracy. Obie strony mogą w ten sposób efektywniej wykorzystać posiadane zasoby i potencjał. Trwają prace nad powołaniem Rad Pracodawców na innych wydziałach.

29

30 029 UNIWERSYTET ŁÓDZKI UNIWERSYTET ZAWSZE OTWARTY Nasz Uniwersytet w Naszym Mieście Uniwersytet Łódzki to także ośrodek życia kulturalnego, otwarty na sztukę i pozanaukową aktywność. Patronuje konkursom, bierze udział w festiwalach, współuczestniczy w życiu miasta i regionu. Uczelnia współpracuje z władzami lokalnymi oraz z wieloma instytucjami i organizacjami. UŁ włącza się w liczne akcje charytatywne i społeczne. Uniwersytet Zawsze Otwarty Uniwersytet Łódzki organizuje także ciekawe wykłady, warsztaty i pokazy naukowe dla dzieci oraz młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Wizyta jest wzbogacona wycieczką po obiektach należących do uczelni: campusie, wydziałach, bibliotece. Za kwiaty dziękujemy Każdego roku tysiące studentów kupują kwiaty, które wręczają jako wyraz swojej wdzięczności promotorom oraz recenzentom prac licencjackich i magisterskich. Uniwersytet Łódzki zachęca swoich studentów do zakupu specjalnych kartek pocztowych, których projekty wykonali podopieczni Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi KRWINKA, zamiast bukietów. Wpływy ze sprzedaży pocztówek przeznaczone są na cele statutowe fundacji.

31

32 031 UNIWERSYTET ŁÓDZKI KONTAKT REKTORAT ul. Narutowicza 65, Łódź tel. (48) , fax (48) RZECZNIK PRASOWY ul. Narutowicza 65, Łódź tel. (48) CENTRUM PROMOCJI ul. Narutowicza 65, Łódź tel. (48) BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ ul. Narutowicza 65, Łódź tel. (48) , fax (48) , BIURO NAUKI ul. Lindleya nr 3, Łódź tel. (48) , DZIAŁ REKRUTACJI ul. Lindleya 3/5, Łódź tel. (48) , CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE UŁ ul. Kopcińskiego 16/18, Łódź tel. (48) fax. (48) WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA ul. Pilarskiego 14/16, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY ul. P.O.W. 3/5, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ CHEMII ul. Tamka 12, Łódź tel./fax (48) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY al. Kościuszki 65, Łódź tel. (48) fax (48)

33 032 UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY ul. Kamińskiego 27a, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ ul. Pomorska 149/153, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI ul. Banacha 22, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH ul. Narutowicza 88, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH ul. Składowa 41/43, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ul. Matejki 22/26, Łódź tel. (48) fax (48) WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU ul. Pomorska 46/48, Łódź tel. (48) fax (48) www. wnow.uni.lodz.pl

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI

UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI STAN I PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska

Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Urzęd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław 2010 Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska 1 2 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO OFERTA UCZESTNICTWA Łódź, hala EXPO Spis treści Wprowadzenie.. 2 Oferta sponsor główny.... 4 Oferta - sponsor..... 5 Oferta - uczestnik..... 5 Oferta opcje dodatkowe....... 6 Kosztorys........ 6 Oferta

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Istotnym elementem funkcjonowania współczesnej uczelni jest jej społeczna odpowiedzialność, zwłaszcza wtedy,

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI 1 czyli jak nauka może służyć społeczeństwu Obywatelski projekt zmian w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce Opr acowanie zbiorowe pod redakcją Anny Muszewskiej, Łuk asza Niesiołowskiego-Spanò,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo