Kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA"

Transkrypt

1 Kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA KRAKÓW IX, WROCŁAW IX, KATOWICE IX, POZNAŃ IX, ŁóDź IX, Warszawa X, KRAKÓW X, KATOWICE X, WROCŁAW X, RZESZÓW X, Łódź X, Poznań XI, WARSZAWA XI, KRAKÓW XI, WROCŁAW XI, KATOWICE XI, Łódź XI, RZESZÓW 1-2 XII, Poznań 1-2 XII, WARSZAWA XII, KATOWICE XII, WROCŁAW XII, KRAKÓW XII, Łódź XII >> SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY MIEJSCA <<

2 TEMAT SZKOLENIA: KURS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI CEL SZKOLENIA: Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a także zapoznanie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Podczas kursu słuchacze uzyskają aktualną wiedzę o prawnych i praktycznych aspektach ochrony danych osobowych. ADRESACI: Kurs skierowany jest do obecnych lub przyszłych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, kadry kierowniczej, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji oraz pracowników upoważnionych do przetwarzania danych. POZIOM SZKOLENIA: Podstawowy TERMINY SZKOLEŃ: Kraków IX, Wrocław IX, Katowice IX, Poznań IX, Łódź IX, Warszawa X, Kraków X, Katowice X, Wrocław X, Rzeszów X, Łódź X, Poznań XI, Warszawa XI, Kraków XI, Wrocław XI, Katowice XI, Łódź XI, Rzeszów 1-2 XII, Poznań XII, Warszawa 5-6 XII, Katowice 8-9 XII, Wrocław 8-9 XII, Kraków XII, Łódź XII KOSZT: 799 zł netto (982,77 zł brutto) 799 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych MATERIAŁY I CERTYFIKATY: Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej. Dodatkowo, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. ZAMÓWIENIE SZKOLENIA: Podstawą uczestnictwa w kursie jest zapoznanie się z Regulaminem Szkoleń oraz przesłanie zgłoszenia na wybrane szkolenie poprzez formularz rejestracyjny on-line dostępny na stronie internetowej. Formularz rejestracji na szkolenie można także pobrać w formacie PDF, wypełnić i wysłać na adres REZYGNACJA ZE SZKOLENIA: Rezygnację z uczestnictwa w kursie należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na adres: W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, a szkolenie zostało już opłacone, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości. Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia. PROMOCJE I RABATY: Każdy kolejny zgłoszony uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat. Zgłaszając się na szkolenie min. 15 dni przed terminem szkolenia oferujemy 15% rabatu. Rabaty nie podlegają sumowaniu. CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: - uczestnictwo w szkoleniu - materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej - serwis kawowy oraz lunch - imienny certyfikat - bezpłatne konsultacje przez 30 dni - bezpłatne szablony dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych

3 PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników szkolenia. 9:15-10:30 BLOK I PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 1. Ustawa z dn r. o ochronie danych osobowych 2. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy 3. Ochrona dóbr osobistych w przepisach konstytucyjnych 4. Inne przepisy regulujące ochronę danych osobowych BLOK II ZAKRES STOSOWANIA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Zakres podmiotowy a. Podmioty publiczne b. Podmioty prywatne c. Wyłączenia stosowania ustawy 2. Zakres przedmiotowy a. Forma tradycyjna przetwarzania danych b. Forma elektroniczna przetwarzania danych c. Wyłączenia stosowania ustawy BLOK III PODSTAWOWE POJĘCIA 1. Dane osobowe a. Dane osobowe zwykłe i wrażliwe b. Co jest, a co nie daną osobową? 2. Zbiór danych osobowych a. Jak wyodrębnić zbiór danych osobowych? b. Co to jest zbiór doraźny? 3. Przetwarzanie danych osobowych 4. Usuwanie danych osobowych a. Czym różni się usunięcie danych od anonimizacji danych? 5. Administrator danych osobowych (ADO) a. Kim jest administrator danych osobowych? b. ADO w podmiotach prywatnych i publicznych c. Obowiązki administratora danych osobowych 6. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) 7. Administrator systemów informatycznych (ASI) 8. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych 9. Odbiorca danych osobowych a. Kto nie będzie odbiorcą danych osobowych? 10. Procesor danych osobowych 11. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) 10:30-10:40 Przerwa kawowa

4 10:40 13:00 BLOK IV ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zasada legalności a. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych b. Prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych osobowych c. Zgoda jako szczególna podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Warunki skutecznego pozyskania zgody Formy wyrażania zgody Przykłady prawidłowo wyrażonej zgody d. Skutki bezprawnego przetwarzanie danych osobowych 2. Zasada celowości 3. Zasada merytorycznej poprawności 4. Zasada adekwatności a. Czy zgoda zwalnia z obowiązku przestrzegania zasady adekwatności? b. Inne przepisy określające adekwatność danych c. Czy można skanować lub kserować dokumenty tożsamości? 5. Zasada ograniczenia czasowego a. Jak długo można przechowywać dane osobowe? BLOK V REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 1. Cel obowiązku informacyjnego. 2. Kiedy należy realizować obowiązek informacyjny? 3. Jak prawidłowo realizować obowiązek informacyjny? a. Formy realizacji obowiązku b. Jakie informacje należy przekazać? Bezpośrednie źródło pochodzenia danych Pośrednie źródło pochodzenia danych c. Wyłączenia obowiązku informacyjnego d. Przykłady klauzul informacyjnych 4. Aktualizacja informacji 5. Skutki braku realizacji obowiązku informacyjnego BLOK VI PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM 1. Warunki udostępnienia danych osobowych 2. Warunki powierzenia danych osobowych a. Cel i zakres powierzenia b. Umowa powierzenia Zapisy obligatoryjne Zapisy fakultatywne c. Jakie dane osobowe można powierzyć? d. Obowiązki procesora (zleceniobiorcy) oraz ADO 3. Transfer danych do państw trzecich a. Warunki umożliwiające transfer danych b. Umowne klauzule c. Wiążące reguły korporacyjne 4. Skutki bezprawnego udostępnienia danych osobowych 13:00-13:30 Lunch

5 13:30 15:50 BLOK VII USTAWOWE PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 1. Uzyskiwanie informacji 2. Poprawianie danych 3. Wniesienie sprzeciwu 4. Skutki braku realizacji praw osób, których dane dotyczą BLOK VIII ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Wymogi ustawy a. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych b. Ewidencja osób upoważnionych c. Zachowanie w tajemnicy danych osobowych d. Prowadzenie dokumentacji e. Zabezpieczenie danych przed zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem 2. Wymogi rozporządzenia a. Podstawowe wymogi dot. systemów informatycznych b. Poziomy bezpieczeństwa systemów informatycznych Poziom podstawowy Poziom podwyższony Poziom wysoki 3. Przykłady zabezpieczeń danych osobowych a. Zabezpieczenia techniczne b. Zabezpieczenia organizacyjne 4. Skutki naruszenia obowiązku zabezpieczenia danych osobowych BLOK IX REJESTRACJA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH 1. Zgłoszenie a rejestracja zbiorów danych osobowych 2. Kiedy nie rejestrować zbiorów? 3. Jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie? 4. Formy zgłoszenia zbiorów a. Forma tradycyjna b. Forma elektroniczna (platforma e-giodo) 5. Weryfikacja zgłoszenia i usunięcie braków formalnych 6. Rejestracja zbioru lub odmowa rejestracji 7. Aktualizacja zgłoszenia 8. Wykreślenie zbioru z rejestru GIODO 9. Skutki braku zgłoszenia zbiorów danych osobowych BLOK X KONTROLE GIODO 1. Uprawnienia kontrolne GIODO 2. Kompetencje egzekucyjne GIODO 3. Procedura kontrolna GIODO 4. Jak przygotować się do kontroli? 5. Skutki utrudniania wykonywania czynności kontrolnych

6 BLOK XI UNIJNA REFORMA PRZEPISÓW 1. Ochrona danych osobowych w grupie kapitałowej 2. Prawo do bycia zapomnianym 3. Prawo przenoszenia danych do innych podmiotów 4. Powszechny obowiązek zgłaszania naruszeń 5. Szerszy obowiązek informacyjny 6. Warunki wyrażania zgody 7. Nowy system kar 15:50 16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia II DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników szkolenia. 9:15-10:30 BLOK I POWOŁANIE I ZGŁOSZENIE ABI DO GIODO 1. Czy powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest obowiązkowe? 2. Jakie są korzyści wynikające z powołania i zgłoszenia ABI? 3. ABI wewnętrzny czy zewnętrzny zalety i wady. 4. Wymagania wobec Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 5. Odrębność organizacyjna Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 6. Zgłoszenie powołania ABI do rejestracji GIODO. a. Kiedy należy zgłosić powołanie ABI-ego? b. Jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie? c. Jak zgłosić ABI-ego? forma papierowa;; forma elektroniczna (epuap oraz epk). d. Weryfikacja zgłoszenia oraz usunięcie ew. braków formalnych. e. Zaświadczenie o zarejestrowaniu ABI-ego. f. Błędy w zgłoszeniach 7. Jawny rejestr Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. 8. Zgłoszenie zmian do rejestru GIODO 9. Odwołanie ABI i wykreślenie z rejestru GIODO. 10. Ponowne zgłoszenie ABI-ego do rejestracji. 11. Warunki powołania zastępców Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 12. Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji. BLOK II SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZEPISAMI 1. Rodzaje sprawdzeń. a. Sprawdzenie planowe. b. Sprawdzenie doraźne. c. Sprawdzenie na wniosek GIODO. 2. Plan sprawdzeń. a. Co powinien zawierać plan sprawdzeń? b. Jak przygotować plan sprawdzeń?

7 3. Jak przeprowadzić sprawdzenie? a. Przygotowania przed sprawdzeniem. b. Dokumentowanie dowodów w trakcie sprawdzenia. c. Czego nie wolno robić? 4. Sprawozdania ze sprawdzeń. a. Elementy sprawozdania. b. Jak przygotować sprawozdanie ze sprawdzeń. 5. Terminy przekazania sprawozdań. 10:30-10:40 Przerwa kawowa 10:40-13:00 BLOK III NADZOROWANIE OPRACOWANIA I AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI 1. Kto może przygotować dokumentację? 2. Jak opracować Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych? a. Ewidencja obszarów przetwarzania. b. Ewidencja zbiorów danych osobowych. c. Opis struktury zbiorów danych osobowych. d. Opis sposobów przepływu danych między systemami informatycznymi. e. Opis środków technicznych i organizacyjnych. 3. Jak opracować Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym? a. Procedury nadawania uprawnień w systemach IT. b. Stosowane metody i środki uwierzytelniania. c. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy w systemie IT. d. Procedury tworzenia kopii zapasowych. e. Sposób, miejsce i czas przechowywania elektronicznych nośników i kopii zapasowych. f. Sposób zabezpieczenia systemu IT przed działalnością oprogramowania "złośliwego". g. Sposób odnotowywania informacji o odbiorcach danych. h. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów IT. 4. Pozostała dokumentacja. a. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. b. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. c. Oświadczenie dot. zapewnienia przestrzegania przepisów. 13:00-13:30 Lunch 13:30-15:50 BLOK IV SZKOLENIA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH 1. Jak często szkolić? 2. Kto powinien szkolić? 3. Formy szkoleń. 4. Zakres tematyczny szkoleń. BLOK V PROWADZENIE REJESTRU ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ABI 1. Kiedy należy prowadzić rejestr zbiorów? 2. Formy prowadzenia rejestru. a. Papierowa. b. Elektroniczna. 3. Struktura rejestru zbiorów.

8 BLOK VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 1. Odpowiedzialność karna. 2. Odpowiedzialność cywilna. 3. Odpowiedzialność pracownicza. BLOK VII ABI W NOWYM ROZPORZĄDZENIU UE 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji czy Inspektor Ochrony Danych? 2. Status Inspektora Ochrony Danych. 3. Kiedy należy powołać Inspektora Ochrony Danych? 4. Zadania Inspektora Ochrony Danych. 15:50 16:00 Zakończenie szkolenie. Wydanie certyfikatów.

9 FORMULARZ ZGŁOSZENIA na SZKOLENIE Wybierz miejsce i datę szkolenia: KRAKÓW IX 2016 r. WROCŁAW IX 2016 r. KATOWICE IX 2016 r. POZNAŃ IX 2016 r. Łódź IX 2016 r. Warszawa X 2016 r. KRAKÓW X 2016 r. KATOWICE X 2016 r. WROCŁAW X 2016 r. RZESZÓW X 2016 r. Łódź X 2016 r. Poznań XI 2016 r. Warszawa 7-8 XI 2016 r. Kraków XI 2016 r. WROCŁAW XI 2016 r. KATOWICE XI 2016 r. Łódź XI 2016 r. Rzeszów XII 2016 r. POZNAŃ XII 2016 r. WARSZAWA 5-6 XII 2016 r. KATOWICE 8-9 XII 2016 r. WROCŁAW 8-9 XII 2016 r. KRAKÓW XII 2016 r. Łódź XII 2016 r. DANE ZGŁASZAJĄCEGO: LP. Imię i nazwisko Telefon 1. Uczestnicy szkolenia: LP. Imię i nazwisko Telefon DANE PODMIOTU ( DO FAKTURY ): PEŁNA NAZWA PODMIOTU: ADRES: KOD POCZTOWY: MIEJSCOWOŚĆ: NUMER NIP: WARUNKI ZGŁOSZENIA: 1. Formularz należy wypełnić, podpisać i wysłać na adres. 2. Odbiór zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzony drogą mailową, na adres wskazany w zgłoszeniu. 3. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data wpłynięcia zgłoszenia. 4. Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia. 5. Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje warunki określone w Regulaminie Szkoleń zamieszczonym na stronie. DATA I CZYTELNY PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO: PIECZĄTKA FIRMY: Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. TAK Uprzejmie informujemy, iż podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez firmę z siedzibą w Krakowie,, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135) w celach związanych z organizacją szkoleń oraz w celu informowania o innych szkoleniach organizowanych przez w przyszłości. Informujemy także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia. NIE

10 KIM JESTEŚMY? Jesteśmy firmą doradczo - szkoleniową, której nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w organizacjach. W tym zakresie oferujemy kompleksową obsługę firm i instytucji w oparciu o najwyższe standardy, aktualnie obowiązujące normy i przepisy prawa. Realizujemy projekty audytorsko - wdrożeniowe dla podmiotów prywatnych i publicznych oraz autorskie programy szkoleniowe w zakresie ochrony danych osobowych. Wyróżnia nas dbałość o szczegóły, indywidualne podejście do Klienta oraz doświadczony zespół Specjalistów, łączących wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, prawa oraz informatyki. Współpraca z nami gwarantuje bezpieczeństwo, stabilność i ciągłość funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych. Dotychczas mogli przekonać się o tym nasi Klienci - małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji samorządowej, a wśród nich najbardziej rozpoznawalne: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko", Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bieszczadzki Park Narodowy, Narodowe Centrum Nauki, Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej, Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "PRO FAMILIA", Zakłady Przemysłu Cukierniczego "SKAWA" S.A., Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie, Neptis S.A., Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Pokój, Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., Getin Holding S.A., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Hispano-Suiza Polska Sp. z o.o., Centrozłom Wrocław S.A. Polski Związek Motorowy, Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni w Inowrocławiu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA KATOWICE - 9 V 2017, WROCŁAW - 11 V 2017, Kraków - 15 V 2017, ŁÓDŹ - 23 V 2017, Warszawa - 29 V 2017, POZNAŃ - 30 V

Bardziej szczegółowo

Kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA

Kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA Kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA KATOWICE 9-10 V 2017, WROCŁAW 11-12 V 2017, Kraków 15-16 V 2017, ŁÓDŹ 23-24 V 2017, Warszawa 29-30 V 2017,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Katowice 20 czerwca 2016 r. 2016 r.

Szkolenie otwarte Katowice 20 czerwca 2016 r. 2016 r. Ochrona danych osobowych w praktyce Szkolenie otwarte Katowice 20 czerwca 2016 r. 2016 r. TEMAT SZKOLENIA: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przedstawienie roli i

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE O RODO - UNIJNA REFORMA PRZEPISÓW. 1-dniowe szkolenie. W OPARCIU o NOWE ROZPORZĄDZENIe o OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

PRAKTYCZNIE O RODO - UNIJNA REFORMA PRZEPISÓW. 1-dniowe szkolenie. W OPARCIU o NOWE ROZPORZĄDZENIe o OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) PRAKTYCZNIE O RODO - UNIJNA REFORMA PRZEPISÓW 1-dniowe szkolenie W OPARCIU o NOWE ROZPORZĄDZENIe o OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) WARSZAWA 20 xi 2017, GDAŃSK 27 XI 2017, POZNAŃ 27 xi 2017, WROCŁAW 5

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Katowice 16-17 czerwca 2016 r. 2016 r.

Szkolenie otwarte Katowice 16-17 czerwca 2016 r. 2016 r. Kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte Katowice 16-17 czerwca 2016 r. 2016 r. TEMAT SZKOLENIA: KURS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI CEL SZKOLENIA: Celem kursu jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Kurs Administratorów SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kurs Administratorów SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kurs Administratorów SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KATOWICE - 3 III 2017, KRAKÓW - 10 III 2017, ŁÓDŹ - 17 III 2017, WROCŁAW - 7 IV 2017, KRAKÓW - 10 IV 2017, KATOWICE - 11 IV 2017, WARSZAWA - 28 IV 2017 TEMAT

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA KRAKÓW - 15 IX, WROCŁAW - 19 IX, KATOWICE - 22 IX, POZNAŃ - 26 IX, ŁóDź - 29 IX, Warszawa - 3 X, KRAKÓW - 10 X, KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Katowice 21-22 stycznia 2016 r. 2016 r.

Szkolenie otwarte Katowice 21-22 stycznia 2016 r. 2016 r. Kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte Katowice 21-22 stycznia 2016 r. 2016 r. TEMAT SZKOLENIA: KURS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI CEL SZKOLENIA: Celem kursu jest

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Wrocław 28-29 stycznia 2016 r. 2016 r.

Szkolenie otwarte Wrocław 28-29 stycznia 2016 r. 2016 r. Kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte Wrocław 28-29 stycznia 2016 r. 2016 r. TEMAT SZKOLENIA: KURS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI CEL SZKOLENIA: Celem kursu jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Kurs INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (dawniej ABI)

Kurs INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (dawniej ABI) Kurs INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (dawniej ABI) 2-dniowe szkolenie W OPARCIU o NOWE ROZPORZĄDZENIe o OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) Kraków 16-17 I 2018, GDAŃSK 18-19 I 2018, POZNAŃ 23-24 I 2018, WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Kurs INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (dawniej ABI)

Kurs INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (dawniej ABI) Kurs INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (dawniej ABI) 2-dniowe szkolenie W OPARCIU o NOWE ROZPORZĄDZENIe o OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) WARSZAWA 19-20 x 2017, POZNAŃ 24-25 x 2017, WROCŁAW 26-27 X 2017, Kraków

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY Administratorów Bezpieczeństwa Informacji UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY

WARSZTATY Administratorów Bezpieczeństwa Informacji UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY WARSZTATY Administratorów Bezpieczeństwa Informacji UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY KRAKÓW - 19-20 IX, KATOWICE - 29-30 IX, POZNAŃ - 6-7 X, Warszawa - 13-14 X, KRAKÓW - 20-21 X, KATOWICE - 24-25 X, WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

KOMPENDIUM Administratorów Bezpieczeństwa Informacji KOMPENDIUM Administratorów Bezpieczeństwa Informacji 4-dniowe szkolenie UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY KATOWICE - 27 II 2017-2 III 2017, ŁÓDŹ - 13-16 III 2017, KRAKÓW -27-30 III 2017, WROCŁAW - 3-6 IV 2017,

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY Administratorów Bezpieczeństwa Informacji UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY

WARSZTATY Administratorów Bezpieczeństwa Informacji UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY WARSZTATY Administratorów Bezpieczeństwa Informacji UWZGLĘDNIA NOWELIZACJĘ USTAWY KRAKÓW - 17-18 V 2017, ŁÓDŹ - 25-26 V 2017, POZNAŃ - 1-2 VI 2017, WARSZAWA - 28-29 VI 2017, WROCŁAW - 20-21 VII 2017, KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Warsztaty INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH przygotowanie organizacji do skutecznego wdrożenia rodo

Warsztaty INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH przygotowanie organizacji do skutecznego wdrożenia rodo Warsztaty INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH przygotowanie organizacji do skutecznego wdrożenia rodo POZNAŃ 26-27 x 2017, KATOWICE 15-16 xi 2017, WARSZAWA 22-23 xi 2017, WROCŁAW 7-8 XII 2017 TEMAT SZKOLENIA: WARSZTATY

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Praktyczny kurs dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Praktyczny kurs dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji - przygotuj się do samodzielnego pełnienia funkcji Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Profesjonalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Profesjonalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji Specjalistyczny kurs dla przyszłych i obecnych ABI Na kurs zapraszamy zarówno

Bardziej szczegółowo

Kompendium INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

Kompendium INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH Kompendium INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH 4-dniowe szkolenie przygotowanie organizacji do skutecznego wdrożenia rodo KATOWICE 12-16 Ix 2017, Kraków 26-29 Ix 2017, GDAŃSK 17-20 X 2017, POZNAŃ 24-27 x 2017,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Katowice 17-19 lutego 2016 r. 2016 r.

Szkolenie otwarte Katowice 17-19 lutego 2016 r. 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte Katowice 17-19 lutego 2016 r. 2016 r. TEMAT SZKOLENIA: WARSZTATY ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI CEL SZKOLENIA: Nadrzędny

Bardziej szczegółowo

Kompendium INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

Kompendium INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH Kompendium INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH 4-dniowe szkolenie przygotowanie organizacji do skutecznego wdrożenia rodo WARSZAWA 20-23 xi 2017, WROCŁAW 5-8 XII 2017 TEMAT SZKOLENIA: KOMPENDIUM INSPEKTORÓW OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Praktyczne warsztaty dla ABI i ADO, tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych

Praktyczne warsztaty dla ABI i ADO, tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych Praktyczne warsztaty dla ABI i ADO, tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem Termin i miejsce szkolenia: 25-26 lutego 2016 r. Hotel Kotarz *** Spa & Wellness Brenna, ul. Wyzwolenia 40 http://www.kotarz.com/

Bardziej szczegółowo

Kompendium INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

Kompendium INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH Kompendium INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH 4-dniowe szkolenie przygotowanie organizacji do skutecznego wdrożenia rodo KRAKÓW 16-19 I 2018, Poznań 23-26 I 2018, Wrocław 6-9 II 2018, Warszawa 6-9 III 2018, GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

GRUPA GUMUŁKA -KIERUNEK NA INNOWACJE OFERTA SZKOLENIA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GRUPA GUMUŁKA -KIERUNEK NA INNOWACJE OFERTA SZKOLENIA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE OFERTA SZKOLENIA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE KATOWICE, 18.04.2017 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych nałożyła na przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA Nowe regulacje dot. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI): o kompetencje; o status w hierarchii Administratora danych;

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. zadania: przepisami; Nowe kompetencje GIODO: Administratora danych; Przekazywanie danych do państw trzecich:

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. zadania: przepisami; Nowe kompetencje GIODO: Administratora danych; Przekazywanie danych do państw trzecich: ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA Nowe regulacje dot. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI): o kompetencje; o status w hierarchii Administratora danych;

Bardziej szczegółowo

GRUPA GUMUŁKA -KIERUNEK NA INNOWACJE OFERTA SZKOLENIA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM EUROPEJSKIEJ REFORMY PRZEPISÓW - RODO KATOWICE

GRUPA GUMUŁKA -KIERUNEK NA INNOWACJE OFERTA SZKOLENIA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM EUROPEJSKIEJ REFORMY PRZEPISÓW - RODO KATOWICE OFERTA SZKOLENIA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM EUROPEJSKIEJ REFORMY PRZEPISÓW - RODO KATOWICE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 2015 nałożyła na przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia - Rejestracja i bezpieczeństwo danych osobowych

Program szkolenia - Rejestracja i bezpieczeństwo danych osobowych Program szkolenia - Rejestracja i bezpieczeństwo danych osobowych DZIEŃ I Omówienie procedur ochrony danych osobowych i adaptacja nowych regulacji rozporządzenia UE 2016 Część I Ogólne podstawy ochrony

Bardziej szczegółowo

Kurs ABI / RODO (podstawowy 1 dniowy)

Kurs ABI / RODO (podstawowy 1 dniowy) Agenda szkolenia: Wprowadzenie: Akty prawne regulujące kwestie związane z ochroną danych osobowych: Rozporządzenie Unijne- przedstawienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego obowiązywania, wskazanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Ochrona danych osobowych w administracji publicznej Adresaci szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia

Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia Miejsce szkolenia: Warszawa Godzina szkolenia: 09:00 Data szkolenia: 08.08.2017 Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 20 maja 2016 r. cena 270 zł netto

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 20 maja 2016 r. cena 270 zł netto Nowe obowiązki, nowe sankcje do równowartości 20.000.000 euro. Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2016 roku. Termin i miejsce szkolenia: 7 czerwca 2016 r.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH czy Ośrodki Pomocy Społecznej są gotowe na wejście w życie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO)?

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH czy Ośrodki Pomocy Społecznej są gotowe na wejście w życie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO)? Studio Profilaktyki Społecznej zaprasza na szkolenie z cyklu Prawo w praktyce : OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH czy Ośrodki Pomocy Społecznej są gotowe na wejście w życie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. Szkolenie otwarte Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. 8 czerwca 2015 r. Katowice Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji po deregulacji. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie. Funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji po deregulacji. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie Funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji po deregulacji Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie w kompleksowy sposób zapoznaje uczestników

Bardziej szczegółowo

:00 17:00. Organizator szkolenia: Związek Pracodawców Ziemi Jaworskiej

:00 17:00. Organizator szkolenia: Związek Pracodawców Ziemi Jaworskiej PRAKTYCZNE SZKOLENIE Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 19-05-2016 9:00 17:00 Organizator szkolenia: Związek Pracodawców Ziemi Jaworskiej Szkolący: ODO 24 Sp. z o.o. ODO 24 to firma, oferująca kompleksowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z uwzględnieniem najnowszych zmian

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z uwzględnieniem najnowszych zmian OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z uwzględnieniem najnowszych zmian Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy umożliwiającej samodzielne pełnienie funkcji związanych z ochroną danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o kursach

Szczegółowe informacje o kursach Szczegółowe informacje o kursach Adresaci: Cele: Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO) Przekazanie uczestnikom informacji dotyczących wymagań prawnych stawianym jednostkom

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Czym są dane osobowe? Jakie znaczenie dla Twojej Firmy ma ich przetwarzanie? W jaki sposób możemy legalnie zbierać i przetwarzać dane osobowe osób fizycznych? Na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZENIA, SPRAWOZDANIA, JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH NOWE ZADANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ OMÓWIENIE

SPRAWDZENIA, SPRAWOZDANIA, JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH NOWE ZADANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ OMÓWIENIE SPRAWDZENIA, SPRAWOZDANIA, JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH NOWE ZADANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ OMÓWIENIE PROGNOZOWANYCH NOWYCH REWOLUCYJNYCH ZMIAN dt. ABI ( INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH)

Bardziej szczegółowo

Wszystkie poniższe numery artykułów dotyczą ustawy o ochronie danych osobowych.

Wszystkie poniższe numery artykułów dotyczą ustawy o ochronie danych osobowych. Zestawienie zmian w ustawie o ochronie danych osobowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. na mocy ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2015 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych

Od 1 stycznia 2015 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych 23 października 2014 roku Sejm przyjął tzw. IV ustawę deregulacyjną, która wprowadziła zmiany w blisko trzydziestu innych ustawach, w tym także w ustawie o ochronie danych osobowych. Od 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH CZYLI ABI PO NOWEMU W ASPEKCIE

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH CZYLI ABI PO NOWEMU W ASPEKCIE INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH CZYLI ABI PO NOWEMU W ASPEKCIE EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH- NOWOŚĆ KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA ADO, ABI ( INSPEKTORÓW), ASI Warsztaty mają za zadanie

Bardziej szczegółowo

KURS ABI. Dzień 1 Podstawy pełnienia funkcji ABI SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA MODUŁ I

KURS ABI. Dzień 1 Podstawy pełnienia funkcji ABI SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA MODUŁ I KURS ABI Dzień 1 Podstawy pełnienia funkcji ABI SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA MODUŁ I I. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć pojawiających się w ustawie o ochronie danych 1) dane osobowe, 2) przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na szkolenie Unijna (r)ewolucja w zakresie ochrony danych osobowych

Zaproszenie na szkolenie Unijna (r)ewolucja w zakresie ochrony danych osobowych Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zainteresować Państwa i jednocześnie serdecznie zaprosić na organizowane przez nas 1-dniowe szkolenie pt. Unijna (r)ewolucja w. Stawiamy sobie bardzo prosty cel chcemy przygotować

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA KURS ABI

PROGRAM NAUCZANIA KURS ABI PROGRAM NAUCZANIA KURS ABI Dzień 1 Podstawy pełnienia funkcji ABI SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA MODUŁ I I. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć pojawiających się w ustawie o ochronie danych 1) dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO OBJĘCIA FUNKCJI ABI I ASI. NOWE ZADANIA - SPRAWDZENIA, SPRAWOZDANIA, JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH.

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO OBJĘCIA FUNKCJI ABI I ASI. NOWE ZADANIA - SPRAWDZENIA, SPRAWOZDANIA, JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH. WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO OBJĘCIA FUNKCJI ABI I ASI. NOWE ZADANIA - SPRAWDZENIA, SPRAWOZDANIA, JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH. Zapraszamy na kompleksowe szkolenie prowadzone przez wysokiej klasy eksperta,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z 1 stycznia 2015 r. informacje wstępne:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z 1 stycznia 2015 r. informacje wstępne: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA W jakich aktach prawnych można znaleźć odpowiedzi na pytania związane z ochroną? źródła prawa; Nowelizacja przepisów z zakresu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z 1 stycznia 2015 r. informacje wstępne:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z 1 stycznia 2015 r. informacje wstępne: Kancelaria Lex Artist Ul. Oświatowa 14/8 01-366 Warszawa Tel. +48 22 253 28 18 e-mail: kancelaria@lex-artist.pl OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA W jakich aktach

Bardziej szczegółowo

Art. 36a - Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U r. poz. 922 z późn. zm.)

Art. 36a - Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U r. poz. 922 z późn. zm.) NOWY OBOWIĄZEK ADO I ABI- SZKOLENIA PERSONELU Art. 36a - Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) ( ) 2. Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy: 1) zapewnianie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania szkolenia- 1 DZIEŃ

Czas trwania szkolenia- 1 DZIEŃ NOWE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH- NOWOŚĆ ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ NAS PO 25 MAJA 2018 ROKU?

Bardziej szczegółowo

Kurs ABI / RODO (rozszerzony 2 dniowy)

Kurs ABI / RODO (rozszerzony 2 dniowy) Agenda warsztatów DZIEŃ 1 Wprowadzenie Gdzie znaleźć obowiązujące nas wymogi? - najważniejsze akty prawne krajowe i unijne, regulujące tematykę ochrony danych osobowych Przegląd kluczowych pojęć z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych i tajemnicy bankowej oraz innych tajemnic dostawców usług płatniczych

Ochrona danych osobowych i tajemnicy bankowej oraz innych tajemnic dostawców usług płatniczych Ochrona danych osobowych i tajemnicy bankowej oraz innych tajemnic dostawców usług płatniczych Transfery danych osobowych po wyroku TSUE w sprawie Schrems i ostatnich zmianach w ustawie o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowanie się do zmian.

Ochrona danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowanie się do zmian. Ochrona danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowanie się do zmian. Miejsce: Warszawa Termin: 12-13.09.2016, poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00

Bardziej szczegółowo

wraz z wzorami wymaganej prawem dokumentacją

wraz z wzorami wymaganej prawem dokumentacją NOWOŚĆ - NOWE ZADANIA ABI (INSPEKTORA) PO WEJŚCIU W ŻYCIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) wraz z wzorami wymaganej prawem dokumentacją (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

AKREDYTOWANY KURS ABI. KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI)

AKREDYTOWANY KURS ABI. KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI) AKREDYTOWANY KURS ABI. KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI) SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I - PODSTAWY PEŁNIENIA FUNKCJI ABI Godziny REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR) I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR) I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM 2 grudnia Warszawa UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR) Zmiana podejścia do ochrony danych osobowych w sektorze publicznym Szczególne zasady nakładania kar finansowych za przetwarzanie danych

Bardziej szczegółowo

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH CZYLI ABI PO NOWEMU W ASPEKCIE

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH CZYLI ABI PO NOWEMU W ASPEKCIE INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH CZYLI ABI PO NOWEMU W ASPEKCIE EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - NOWOŚĆ KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA ADO, ABI (INSPEKTORÓW), ASI Warsztaty mają za zadanie

Bardziej szczegółowo

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - funkcja, pozycja i obowiązki po zmianach nowelizacyjnych z 2015 r.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - funkcja, pozycja i obowiązki po zmianach nowelizacyjnych z 2015 r. Administrator Bezpieczeństwa Informacji - funkcja, pozycja i obowiązki po zmianach nowelizacyjnych z 2015 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/10/5061/3253 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych Regulamin szkoleń otwartych 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez Łukasz Pulter z siedzibą we Wrocławiu 50-008, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w JST

Ochrona danych osobowych w JST WARSZTATY Ochrona danych osobowych w JST UWAGA NOWELIZACJA! 30 MARCA 2015, WARSZAWA Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności znacząco zmodyfikowano

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MSZCZONOWSKA. Łukasz Zegarek 29 listopada 2016 r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MSZCZONOWSKA. Łukasz Zegarek 29 listopada 2016 r. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MSZCZONOWSKA Łukasz Zegarek 29 listopada 2016 r. Po co nam ochrona danych osobowych? obowiązek: ustawa, umowa bezpieczeństwo własnych danych pewność

Bardziej szczegółowo

Szkolenie : Administrator Bezpieczeństwa Informacji (2 dni)

Szkolenie : Administrator Bezpieczeństwa Informacji (2 dni) ZRBS/45/2015 Warszawa, dnia 05.06. Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność przesyła ofertę na szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zmiana obowiązków zabezpieczania danych osobowych

Zmiana obowiązków zabezpieczania danych osobowych Nowe obowiązki zabezpieczenia danych osobowych po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych fakty i mity Maciej Byczkowski Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Zmiana obowiązków

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel fax

ECK EUREKA tel fax ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Ochrona danych osobowych zmiany w 2016 r. Adresaci usługi szkoleniowej Szkolenie dedykowane jest do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Nowy status i zakres obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji Andrzej Kaczmarek. Biuro Generalnego Inspektora. Ochrony Danych Osobowych

Nowy status i zakres obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji Andrzej Kaczmarek. Biuro Generalnego Inspektora. Ochrony Danych Osobowych Nowy status i zakres obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 11. 05. 2009 r. Warszawa 1 Generalny Inspektor Ochrony Danych

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE SZKOLENIA PERSONELU JAKO NOWY OBOWIĄZEK ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

SKUTECZNE SZKOLENIA PERSONELU JAKO NOWY OBOWIĄZEK ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI SKUTECZNE SZKOLENIA PERSONELU JAKO NOWY OBOWIĄZEK ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Art. 36a - Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) ( ) 2. Do zadań administratora

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Nowa rola i zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w jednostce organizacyjnej JST Adresaci usługi szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O.

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowanych szkoleń oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Szczegółowe zagadnienia

Certyfikowany kurs dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Szczegółowe zagadnienia Kancelaria Prawnicza Lex Artist Ul. Oświatowa 14/8 01-366 Warszawa Tel. +48 22 253 28 18 e-mail: kontakt@lex-artist.pl Certyfikowany kurs dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Temat Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNYCH KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH DLA FARMACEUTÓW PROWADZONYCH PRZEZ OCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Organizator Konferencji Organizatorem Regionalnych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Profesjonalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Profesjonalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji Specjalistyczny kurs dla przyszłych i obecnych ABI Na kurs zapraszamy zarówno

Bardziej szczegółowo

Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Michał Cupiał

Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Michał Cupiał Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji Michał Cupiał ZMIANY od 1 stycznia 2015 roku ABI Metody rejestracji zbiorów danych osobowych Możliwość zlecania sprawdzeń

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEZ SERWISY SPRZĘTU AGD Agnieszka Wiercińska-Krużewska 15 września 2016 r.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEZ SERWISY SPRZĘTU AGD Agnieszka Wiercińska-Krużewska 15 września 2016 r. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEZ SERWISY SPRZĘTU AGD Agnieszka Wiercińska-Krużewska 15 września 2016 r. Przepisy prawa i przydatne informacje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 listopada 2016 r. Szanowni Państwo,

Warszawa, 29 listopada 2016 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 29 listopada 2016 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zapraszają w ramach Forum Pracowników Kadr na szkolenie Przetwarzanie danych osobowych w stosunkach

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Gremium IDK, Moszyn 50, 06-100 Pułtusk, tel. 507 188 997, gremium@gremium.com.pl

Gremium IDK, Moszyn 50, 06-100 Pułtusk, tel. 507 188 997, gremium@gremium.com.pl Termin szkolenia: 26-27 listopada 2015, godziny 10-16 Miejsce: Hotel Łazienkowski, ul. 29 Listopada 3b, Warszawa Adresaci: wykonawcy biorący udział w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy leków,

Bardziej szczegółowo

Od Wykazu do Rejestru. Zmiany zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych. Maciej Kołodziej

Od Wykazu do Rejestru. Zmiany zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych. Maciej Kołodziej Od Wykazu do Rejestru Zmiany zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych Maciej Kołodziej Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Agenda 1. Rejestracja zbiorów danych osobowych 2. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla ABI i ADO (2-dniowe) tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych

Warsztaty dla ABI i ADO (2-dniowe) tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych Warsztaty dla ABI i ADO (2-dniowe) tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/09/7492/10692 Cena netto 1 650,00 zł Cena brutto 2 029,50

Bardziej szczegółowo

17 grudnia w Białymstoku

17 grudnia w Białymstoku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum w Białymstoku 17 grudnia w Białymstoku NOWE ZADANIA ABI I ADO W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH- SPRAWDZENIA, SPRAWOZDANIA I AUDYTY

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI?

OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI? OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI? MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta

Bardziej szczegółowo

weryfikację prawidłowości zapisów dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.

weryfikację prawidłowości zapisów dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres usług dotyczących realizacji procedur z zakresu ochrony danych osobowych. AUDIT Audyt w placówce obejmuje w szczególności: weryfikację obszarów przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie

Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie Kwestię przetwarzania danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Danymi osobowymi w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ochrona informacji niejawnych.

Ochrona informacji niejawnych. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 29 września 2017 roku na szkolenie na temat: Ochrona informacji niejawnych. Cele i korzyści ze szkolenia: Szkolenie jest spełnieniem obowiązku wynikającego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na 2 dniowe warsztaty Od Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) do

Zaproszenie na 2 dniowe warsztaty Od Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) do Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zainteresować Państwa i jednocześnie serdecznie zaprosić na organizowane przez nas 2-dniowe warsztaty pt. Od. Stawiamy sobie bardzo prosty cel przekazać Państwu jak najwięcej

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OTWARTYCH I USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OTWARTYCH I USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OTWARTYCH I USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ przez Vademecum Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. I. Definicje użyte w regulaminie 1. Regulamin oznacza niniejszy dokument. 2. Vademecum

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z dnia 1 stycznia 2015 r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z dnia 1 stycznia 2015 r. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA Nowelizacja przepisów z zakresu ochrony Nowelizacja Ustawy o ochronie (UODO) z dnia 1 stycznia 2015 r.: przyczyny

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe Wg. Ustawy o ochronie danych osobowych: Dane osobowe każda informacja dotycząca osoby fizycznej pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby. Przetwarzanie danych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie powołania i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów

Bardziej szczegółowo

2. Administratorem Danych Osobowych w SGSP w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Rektor-Komendant SGSP.

2. Administratorem Danych Osobowych w SGSP w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Rektor-Komendant SGSP. ZARZĄDZENIE NR 34/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w SGSP w ramach wdrożenia kompleksowej Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNYCH KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH DLA FARMACEUTÓW PROWADZONYCH PRZEZ OMNI CONSUMER INFO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Organizator konferencji Organizatorem regionalnych konferencji

Bardziej szczegółowo

Administrator Bezpieczeństwa Informacji po zmianie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Administrator Bezpieczeństwa Informacji po zmianie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji po zmianie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Opis Zapraszamy na kompleksowe szkolenie prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów, podczas zajęć poznacie

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE PRZEMYSŁAW R. STOPCZYK MAŁGORZATA GŁUSZEK STOPCZYK BARBARA TREFOŃ JABŁOŃSKA ANDŻELIKA MADEJ KOWAL ROBERT MIKULSKI ANDRZEJ FILIP MAŁGORZATA SIKORA BARTOSZ MARCINIAK AGNIESZKA ZWIERZYŃSKA PAULINA ŻABIŃSKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r.

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r. Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia 27.01.2017 r. 1. Organizator Organizatorem szkoleń jest FCPL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ochronie danych osobowych : vademecum dyrektora i nauczyciela placówki oświatowej / Dariusz Skrzyński. wyd. 2.

Przewodnik po ochronie danych osobowych : vademecum dyrektora i nauczyciela placówki oświatowej / Dariusz Skrzyński. wyd. 2. Przewodnik po ochronie danych osobowych : vademecum dyrektora i nauczyciela placówki oświatowej / Dariusz Skrzyński. wyd. 2. Warszawa, 2016 Spis treści CZĘŚĆ I - OGÓLNE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo