Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRZYCHODNIA RODZINNA MARIACKA Sp. z o.o. Ul. Mariacka 6/8, Nysa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRZYCHODNIA RODZINNA MARIACKA Sp. z o.o. Ul. Mariacka 6/8, Nysa"

Transkrypt

1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRZYCHODNIA RODZINNA MARIACKA Sp. z o.o. Ul. Mariacka 6/8, Nysa Nr zamówienia PR MARIACKA 02/2009 Nysa, dnia 12 listopada 2009 r. Wykonawcy, którym przekazano siwz oraz strona internetowa na której została udostępniona siwz. Dotyczy : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nowoczesnych aparatów diagnostycznych w ramach projektu p.n. Zakup nowoczesnych aparatów diagnostycznych i przebudowa pomieszczeń w NZOZ Przychodnia Rodzinna MARIACKA w Nysie - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Poddziałanie nr Ambulatoryjna opieka medyczna Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (jednolity tekst ustawy Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223 poz z późniejszymi zmianami) Zamawiający przesyła zmieniony załącznik nr 3 do swiz - Zestawienie parametrów wymaganych. Zmianie uległa kolumna Wartość wymagana w punkcie 3A VIII 8, 9 10 (wprowadzona zmiana została zaznaczona kolorem czerwonym). Przedmiotowe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawcy mają obowiązek uwzględnić dokonane zmiany w treści składanych ofert. W załączeniu : Załącznik nr 3 do swiz - Zestawienie parametrów wymaganych

2 Załącznik Nr 3 do SIWZ Zestawienie parametrów wymaganych 3A. Zestawienie parametrów wymaganych dla aparatu rtg do zdjęć kostno - płucnych Lp. OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA I. Aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ urządzenia Podać 3 Rok produkcji nie starszy niż 2009 r., podać 4 Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy i nieużywany. Aparat powinien posiadać wspólną na 5 wszystkie elementy aparatu RTG Deklarację Zgodności, załączyć do Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z oferty dnia14 czerwca 1993r. 6 Pozytywna opinia PZH na aparat, załączyć do 7 Aparat powinien posiadać zgłoszenie / wpis do Rejestru Wyrobów medycznych dopuszczające do użytkowania na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych Medycznych dnia 20 kwietnia 2004r. f, załączyć do oferty t II. Generator rtg 1 Generator wysokiej częstotliwości min. 50 khz, podać 2 Moc generatora > 50 kw 3 Zasilanie trójfazowe 4 Zakres napięć min kv 5 Zakres mas radiografii 6 Zakres ma radiografii Min. 1 mas Max. 800 mas Min. 10 ma Max. 500 ma 7 Czas ekspozycji 1 ms 8 Automatyka ekspozycji AEC dla stołu i statywu 9 Programy anatomiczne min. 70 programów, podać ilość 10 Techniki automatyki zdjęciowej, min. 1 i 2 punktowa 11 Ręczny dobór parametrów III. Lampa rtg 1 Ognisko lampy małe, 0,6 mm 2 Ognisko lampy duże, 1,2 mm 3 Moce ognisk -małe ognisko -duże ognisko, 25 kw, 50 kw

3 4 Rzeczywiste obroty anody, 8500 obr/min 5 Pojemność cieplna anody, 170 kj IV. Kolumna z lampą rtg 1 Kolumna mocowana do podłogi 2 Zakres ruchów kolumny - wzdłużny 150 cm 3 4 Kolimator z przesłonami prostokątnymi i lokalizatorem świetlnym Zainstalowana komora jonizacyjna z pomiarem dawki ekspozycyjnej w wiązce pierwotnej w kolimatorze V. Stół kostny 1 Stół z pływającym blatem Wymiary blatu stołu ( dł. x szer.), 2 min. 200cm x 70cm 3 4 Ruch blatu w płaszczyźnie poziomej w czterech kierunkach Ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta przy 100 kv, 0,6 mm Al 5 Odległość płyta-film, 70 mm 6 Dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta, 450 kg Zakres ruchu płyty pacjenta: 7 - poprzeczny, 20 cm - wzdłużny, 90 cm 8 Kratka przeciwrozproszeniowa oscylacyjna, podać parametry 9 Zakres ruchu szuflady z kratką przeciwrozproszeniową 10 Szuflada akceptująca kasety o Rozmiarach od 13 x 18 cm do 35 x 43 cm Możliwość łatwego wyjmowania kratki przeciwrozproszeniowej (przez obsługę bez użycia 11 narzędzi) w razie procedur pediatrycznych (zgodnie z odpowiednim Zarządzeniem Ministra Zdrowia) Możliwość wykonywania badań pacjenta 12 w obszarze min. 190 cm bez konieczności przemieszczania pacjenta VI. Statyw do zdjęć odległościowych, 50 cm 1 Zakres ruchu szuflady kasetowej, 150 cm 2 3 Kratka przeciw rozproszeniowa oscylacyjna Min. wysokość środka panelu stojaka od podłogi, podać parametry, 35 cm 4 Ekwiwalent pochłaniana płyty pacjenta, 0,6 mm Al 5 Odległość płyta-film, 50 mm 6 Szuflada akceptująca kasety o Rozmiarach od 13 x 18 cm do 35 x 43 cm VII. Wyposażenie

4 Akcesoria: -uchwyt dłoni pacjenta na blacie stołu -komplet uchwytów ułatwiających wykonanie zdjęć płucnych na statywie płucnym -uchwyt kaset do pozycji bocznej - pas kompresyjny Zestaw do kontroli jakości aparatu RTG wyposażonego w system radiografii pośredniej CR (m. in. densytometr, fantom testowy do kontroli kolimacji i osiowości, powtarzalności dawki, rozdzielczości, kontrastu granicznego, dozymetr, światłomierz, zestaw komputerowy) Środki ochrony osobistej: - fartuch jednostronny 0,5 mm Pb 1 szt. - osłony na gonady męskie i żeńskie 1 komplet - osłony na gonady żeńskie 1 komplet - osłona tarczycy 0,5 mm Pb 1 komplet Wieszak ścienny na fartuchy rtg z min. 1 obrotowym ramieniem 1 szt. VIII. Inne 1. Interkom do komunikacji głosowej z pacjentem Możliwość współpracy aparatu z systemem radiografii pośredniej CR bez dodatkowych modyfikacji / rozbudowy aparatu Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ( na zasadach określonych w odrębnej umowie ) terenie Polski Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie aparatu 5. Przeszkolenie personelu Wykonanie testów akceptacyjnych Generator, lampa RTG wyprodukowane przez jednego producenta Czas oczekiwania na reakcję serwisu w okresie gwarancji (licząc od zgłoszenia do rozpoczęcia naprawy). Podać w h 9. Czas usunięcia usterki (przywrócenie pełnej sprawności urządzenia) w okresie gwarancji liczony od momentu podjęcia interwencji w miejscu zainstalowania aparatu. Max. 48 h przypadających w dni robocze Max. 5 dni roboczych od chwili przystąpienia do naprawy a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza granic polski 10 dni roboczych 10. Liczba napraw gwarancyjnych podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu urządzenia na nowy Max Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji Podać

5 Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach Gwarancja min. 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Min. 10 lat, podać 3B. Zestawienie parametrów wymaganych dla aparatu rtg stomatologicznego Lp. OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA I. Aparat rtg do zdjęć wewnątrzustnych 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ urządzenia Podać 3. Rok produkcji nie starszy niż 2009 r., podać 4. Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy i nieużywany. 5. Rozmiar ogniska, 0,5 x 0,5 mm 6. Napięcie anodowe stałe, 65 kv 7. Filtracja, 1,5 mm Al Możliwość wykonywania zdjęć pojedynczych zębów, zgryzowych oraz zgryzowo-skrzydłowych w dowolnej technice Minimalny zasięg czasów ekspozycji od 0,02 s do 2 s zgodnie ze skalą R Możliwość wyboru naświetlania dorosły / dziecko 11. Możliwość współpracy z dowolnym systemem radiografii cyfrowej 12. Fotel dla pacjenta System radiografii cyfrowej dla aparatu rtg zewnątrzustnego, składający się z następujących elementów: - detektora z czujnikiem CCD lub CMOS - komputera PC - oprogramowania umożliwiającego obróbkę i zapamiętywanie obrazów Gwarancja na aparat rtg wewnątrzustny wraz systemem radiografii cyfrowej min. 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, podać nazwę i typ systemu radiografii cyfrowej

6 3C. Zestawienie parametrów wymaganych dla systemu radiografii pośredniej CR Lp. OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ WYMAGANA I. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ urządzenia Podać 3. Rok produkcji nie starszy niż 2009 r. 4. Głębia szarości obrazu generowanego min. 12 bitów, podać 5. Głębia szarości obrazu wysyłanego do stacji roboczej i do kamery cyfrowej min. 12 bitów, podać 6. Skanowanie wszystkich formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 7. Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm, podać wszystkie rodzaje i formaty 8. Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 60 płyt/godz., podać 9. Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia Inne parametry skanera: - powierzchnia zabudowy - masa urządzenia zasilanie Podać - zakres temperatur pracy - zakres wilgotności powietrza - głośność urządzenia, max., stand-by 11. Skaner (czytnik) zarejestrowany jako wyrób medyczny w klasie min. IIa lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie min. IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC II. Kasety z płytami obrazowymi 1 kpl, załączyć dokumenty 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej (ilość cyklów zapisu i odczytu), podać 4. Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 35x43cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm, podać 4 szt. 5. Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 24x30cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm, podać 4 szt. 6. Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przekładania przez obsługę 7. Płyty obrazowe nie zintegrowane z kasetą możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane jako wyrób medyczny 8. w klasie min. IIa lub posiadające w chwili dostawy certyfikat CE, załączyć właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego w klasie min. dokumenty IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów 1 III. kpl 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ urządzenia Podać 3. Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych WARTOŚĆ OFEROWANA

7 4. 5. Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 2 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Monitor LCD kolorowy, min. 19, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 300 cd/m 2, kontrast 800:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160, podać nazwę, typ i parametry 6. Obsługa stanowiska poprzez monitor klawiaturę i mysz 7. Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) 8. Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych 9. Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań mammograficznych Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z 10. obrazem CR 11. Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie 12. badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) /Nie, załączyć Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i certyfikat 13. monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne wyrobu medycznego 14. Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: Imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania, podać kryteria wyszukiwania Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o funkcję MPPS 15. (Modality Performed Procedure Step) Multisesyjność możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi 16. badaniami w tym samym czasie Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, 17. kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, kompozycja wydruków Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu 18. skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do 19. pierwotnej wersji jednym kliknięciem 20. Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu 21. Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie 22. pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.:, podać - kaseta zidentyfikowana dostępne obraz wydrukowany wskaźniki - obraz zarchiwizowany statusu - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane 24. Generowanie histogramu dla obrazu /Nie Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów 25. w wielkościach rzeczywistych Wykonywanie pomiarów pomiar odległości, pomiar kąta, 26. automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości Nanoszenia adnotacji min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, 27. kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów

8 Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu, podać, podać nazwę handlową oprogramowan ia Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów 30. obróbki obrazu na podstawie typu projekcji Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań 31. pantomograficznych rozmiaru 15x30 cm Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki 32. obrazu dla różnych grup wiekowych (podział na co najmniej 4 grupy w zakresie wieku 0-16 lat) Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie 33. badań kości długich oprogramowanie automatycznie łączące obraz do rozmiaru min. 35x124 cm Funkcjonalność wpisywania do systemu danych o parametrach 34. ekspozycji (kv, mas) Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM 35. wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC 36. Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4 obrazy 37. na jednej błonie 38. Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem, podać 39. zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie nazwę i typ oprogramowania 40. IV. Oprogramowanie CR zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie min. IIa i posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego w klasie min. IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC Stacja diagnostyczna dedykowana dla badań CR/DR/US 1 kpl, załączyć dokumenty 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Komputer, minimalne wymagania: procesor czterordzeniowy 2,4, podać GHz, 8 GB pamięci RAM, dysk twardy 3x300 GB RAID-5, DVD RW, nazwę, typ i karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system parametry operacyjny 1 kpl Monitor diagnostyczny 2 sztuki, - czarno-biały, pionowy, LCD, - rozdzielczość co najmniej 2 megapiksele, - jasność co najmniej 900 cd/m 2, - kontrast co najmniej 700:1, - obszar roboczy o przekątnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm), - LUT minimum 10 bitów, - przedni panel zabezpieczający ekran, - wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora i lampy CCFL, - urządzenie i oprogramowanie do kalibracji DICOM, - dedykowana do zastosowań medycznych karta graficzna, - monitory fabrycznie parowane, - monitor i karta graficzna tego samego producenta. Monitor LCD kolorowy, min. 19, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 250 cd/m 2, kontrast 700:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160 1 szt., podać nazwę, typ i parametry, podać nazwę, typ i parametry

9 6. 7. Monitory diagnostyczne i monitor kolorowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania V. Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej 1 szt., podać nazwę i typ 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną 4. Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej nie przypisana do hardware komputera 5. Otwieranie badań CR/DR/US i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych 6. Wyświetlanie kolorowych obrazów USG na trzecim kolorowym monitorze stacji 7. System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta 8. Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów 9. Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które są przechowywane lokalnie; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta rodzaj badania - opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (po integracji z systemem RIS) Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości 11. w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: - jak korzystać z systemu pomocy opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - nawigacja po systemie - wyszukiwanie badań - odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań - przygotowywanie badań do kominków i konferencji 13. Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku konfigurowanie informacji zawartych na wydruku Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: - tryb drukowania obrazów badania na białym tle w ramach oszczędności czarnego koloru, - funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska 15. pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, - funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, - funkcja podglądu wydruku, - tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 12x12 i 20x20 obiektów na wydruk; obiektem może być obraz, dowolny element tekstowy lub atrybut badania.

10 Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM 16. wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC Funkcjonalność tworzenia własnych makr wyświetlających listę 17. badań min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia 18. wybranego obrazu w badaniu jako istotny Obrazy zaznaczone w badaniu jako istotne" są widziane jako miniatury przy opisie badania w aplikacji stacji diagnostycznej kliknięcie na miniaturę pozwala wyświetla obraz na monitorze diagnostycznym Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: obraz po obrazie, - tylko pomiędzy zaznaczonymi istotnymi obrazami (patrz poprzedni punkt). Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, dwa monitory na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, - wszystkie monitory na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie. Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach 22. monitorów wyświetlających obrazy badań Automatyczne dostosowywanie wartości jasności 23. i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, - ustawienie zakresu obrazów do animacji. 25. Funkcja scalania wszystkich dostępnych serii w jedną serię 26. Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii Automatyczne łączenie dwóch lub więcej serii badania na podstawie 27. unikatowej referencji ramki obrazu - Tag DICOM (0020,0052) Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z możliwością 28. trwałego jej zapisania Funkcja sortowania obrazów w serii badania według wybranych tagów DICOM; dostępne sortowanie rosnąco i malejąco; dostępne kryteria sortowania min.: numer obrazu, - czas akwizycji obrazu, - lokalizacja warstwy. Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji 30. wprowadzonych przez użytkownika 31. Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez 32. użytkownika 33. Funkcja kolimacji obrazu badania 34. Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie

11 Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: replikacji pikseli, - interpolacji. 37. Pomiar kątów Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania 38. o długości min. 16 znaków 39. Funkcja dodania strzałki do obrazu badania 40. Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie 41. Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez 42. użytkownika 43. Funkcja obrotu obrazu o 180 oraz o 90 stopni w lewo/w prawo Funkcja płynnego obrotu obrazu - o dowolnie wybrany przez 44. użytkownika kąt wraz z aktualną prezentacją kąta podczas wykonywania obrotu Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: wybrany obraz, - wybrana seria badania, - całe badanie. Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości 46. odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). 48. Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowanej postaci 49. obrazu 50. Funkcja wyświetlenia topogramu dla badania Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego 51. obrazu badania Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz innym, zdefiniowanym przez użytkownika kształcie wraz z informacjami: - liczba pikseli w regionie zainteresowania, - długość obwodu regionu zainteresowania, powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). 53. Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import 24 bitowego formatu True Color BMP, import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii badania lub do obrazów z ostatniej serii w badaniu. Funkcja tworzenia badania podsumowującego zawierającego kopie 55. obrazów z więcej niż jednego badania

12 Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych 56. przez aplikacje zewnętrzne (np. umożliwiających segmentację 3D) 57. Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się VI. Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne, badania tomograficzne z kontrastem Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie min. IIa lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego w klasie min. IIa stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację 1 kpl, załączyć certyfikat wyrobu medycznego, załączyć dokumenty 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ urządzenia Podać 3. Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację systemem PACS i oferowanymi stacjami roboczymi z użyciem jednego publicznego adresu IP, wykluczone zastosowanie oprogramowania typu freeware/shareware (np. VNC) oraz systemów korzystających z serwera dostępowego firmy trzeciej (np. TeamViewer), opisać VII. Pozostałe wymagania 1. Następujące elementy oferowanego systemu muszą pochodzić od tego samego producenta celem zapewnienia ich pełnej kompatybilności i integracji: - czytnik płyt obrazowych, - kasety, - stanowisko przypisywania danych pacjenta, - stacja lekarska. VIII Drukarka dokumentacyjna. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ urządzenia Podać 3. Sposób uzyskania obrazu Podać 4. Geometryczna rozdzielczość min. 320 dpi, podać 5. Rozdzielczość kontrastu min. 12 bitowa, podać 6. Obsługa, co najmniej dwóch formatów błon, w tym 35 x 43 cm (lub 14 x 17 ) oraz 20 x 25 cm (lub 8 x 10 ), podać dostępne formaty 7. Gęstość optyczna dla błon: Dmax: 3.1 O.D., podać 8. Praca urządzenia i załadunek błon w świetle dziennym 9. Kalibracja automatyczna przy użyciu wbudowanego densytometru, podać 10. Wydruk na papierze w formacie min. A4 dostępne formaty 11. Interfejs typu DICOM 12. Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń medycznych stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC IX. Gwarancja Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru W okresie gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym, podać, podać ilość przeglądów Podać

13 Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD przy dostawie Szkolenia użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania Podać 4D. Zestawienie parametrów wymaganych- ultrasonograf ogólnodiagnostyczny z kolorowym Dopplerem Nazwa aparatu /model: Producent :. Kraj pochodzenia: Dostawca:.. Lp Parametry techniczne Wymagania Oferowane parametry, opis, 1. Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z cyfrowym systemem formowania wiązki fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2009 roku lub nowszy 2. Ilość kanałów niezależnych procesowych Min Wersja aparatu wprowadzona do eksploatacji nie wcześniej niż w 2007 roku. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym 4. Ilość gniazd głowic obrazowych Min Dynamika systemu Min. 195 db 6. Monitor LCD o przekątnej ekranu 15, wysokiej rozdzielczości bez przeplotu min.1024x768 oraz możliwością pochylania i obrotu oraz zmiany wysokości pulpitu 7. Zakres częstotliwości pracy USG Min. 1,5-13 MHz 8. Obrazowanie II harmonicznej 9. Głębokość pola obrazowego Min. 2 do 30 cm 10. Ustawienia wstępne użytkownika (preset) Min Liczba stref ogniskowania Min Częstotliwość odświeżania obrazu B- min. 495 obr./sek. mode 13. Pamięć kinowa (CINE LOOP) 14. Ilość klatek CINE LOOP Powyżej 2500 (dla B i B/CD) 15. Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania w pętli z różnymi prędkościami 16. Sposoby prezentowanych na ekranie opisać obrazów B/ B+B itd.

14 17. Obrazowanie harmoniczne z zastosowaniem inwersji faz 18. Obrazowanie panoramiczne o długości min. 60 cm 19. Doppler spektralny pulsacyjny (PW) ze wszystkich głowic opisać 20. Maksymalna mierzona prędkość Min. 7,0 m/s dla kąta korekcji Zakres regulacji wielkości bramki Min. 1,0 mm-20 mm 22. Zakres regulacji kąta korekcji Min / Doppler kolorowy (CD) z wszystkich głowic 24. Maksymalna mierzona prędkość Min. 3,0 m/s 25. Power Doppler (PD) z wszystkich głowic 26. Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu 27. Triplex mode (B+CD/PD +PWD) z wszystkich głowic 28. Doppler spektralny ciągły (CW) z głowic sektorowych (phased array) sterowany pod kontrolą obrazu B-mode 29. Maksymalna mierzona prędkość Min. 12,5 m/s 30. Jednoczasowe obrazowanie na dwóch półobrazach w trybie B i B/CD 31. Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem na dysku twardym obrazów, pętli kinowych i danych pacjentów o opisać pojemności dysku twardego min 80 GB. Możliwość archiwizacji na dyskach CD/R, CD/RW i DVD/R, DVD/RW 32. Archiwizacja na zewnętrznej pamięci USB 33. Videoprinter czarno-biały 34. Oprogramowanie, standardowe: pakiety obliczeniowe, raporty z badań - badania jamy brzusznej - badania naczyniowe + raport - badania małych i powierzchownie położonych narządów - badania ginekologiczno- położnicze + raporty - badania urologiczne -badania kardiologiczne + raport 35. Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie w czasie rzeczywistym oraz Min. 10x zamrożonym 36. Podział obrazu Min. 4 obrazy 37. Liczba jednoczesnych pomiarów na ekranie Min pomiar odległości pomiar obwodu pomiar pola powierzchni pomiar objętości 42. Przełączanie głowic z klawiatury 43. Głowica elektroniczna sektorowa

15 (phased array) do badań kardiologicznych 44. -zakres częstotliwości 2,0-4,0 MHz (+/- 0,5Mhz) ilość częstotliwości pracy do wyboru Min. 3 dla B-modepodać 46. -liczba elementów Min kąt skanowania Min. 85 stopni 48. -ilość częstotliwości pracy dla Min. 2- podać obrazowania harmonicznego 49. Głowica elektroniczna liniowa do badań naczyniowych i narządów powierzchownych szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy zakres częstotliwości 5,0 10,0 MHz liczba elementów Min długość czoła głowicy Poniżej 40 mm ilość częstotliwości pracy dla Min.2 podać obrazowania harmonicznego obrazowanie trapezowe 55. Głowica elektroniczna convex do badań brzusznych, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy 56. -głowica wielorzędowa lub wykonana w technologii zastępującej wielorzędową (zapewniającej ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej czoła głowicy), dla technologii innej niż wielorzędowa- opisać technologię 57. -zakres częstotliwości 2,0-5,0 MHz (+/- 0,5 MHz) 58. -ilość częstotliwości pracy do wyboru Min. 3 dla B-modepodać 59. -głębokość obrazowania Min. 30 cm 60. -liczba elementów Min. 360 (lub 128 dla technologii zastępującej matrycową) 61. -kąt skanowania Powyżej obrazowanie harmoniczne 63. -ilość częstotliwości pracy dla Min. 2- podać obrazowania harmonicznego 64. Świadectwo CE 65. Instrukcja w języku polskim 66. Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu 67. Zagwarantowanie dostępności części przez min. 10 lat od daty dostawy Możliwość rozbudowy : 68. Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o opcję obrazowania 3D 69. Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o technologię poprawiającą obrazowanie struktury opisać naczyń (likwidujące zakłócenia wynikające z przepływu krwi) 70. Możliwość rozbudowy na dzień

16 składania oferty o spektralny i kolorowy Doppler tkankowy 71. Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o obrazowanie wielokierunkowe ( tryb skrzyżowanych ultradźwięków). 72. Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty pomiar grubości Intima Media z pakietem kalkulacyjnym do oceny wieku naczyń i chorób wieńcowych 73. Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o pakiet Stress Echo wbudowany w aparat 74. Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o głowicę endowaginalną elektroniczną, szerokopasmową za zmienną częstotliwością pracującą w zakresie częstotliwości min 4-9 MHz opisać UWAGI i OBJAŚNIENIA Parametry określone jako TAK, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( lub ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi NIE lub ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w języku polskim, lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski. Oferowane według w/w wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów (poza materiałami eksploatacyjnymi)...., dnia podpis osoby/ ób uprawnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowe Miasto Lubawskie: Ucyfrowienie stacjonarnego aparatu RTG w Lubawie dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 243582-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt.

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Załącznik nr 1 do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR 2 Pozycja nr 1 UCYFROWIENIE DWÓCH APARATÓW PRZYŁÓśKOWYCH Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna zał. nr. 1 do SIWZ Producent: Nazwa aparatu, typ, model: Rok produkcji,( wymagany 2008, fabrycznie nowy, model nie używany do prezentacji) Jednostka/ wartość Szczegółowy opis Lp.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail: ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel./fax:. e-mail: Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO INFORMACJE OGÓLNE

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO INFORMACJE OGÓLNE ZAŁĄCZNIK nr 2 DO ZAPROSZENIA SPZOZ-OiZP/2/24/241/30-10/2015 Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Miejscowość... Data... PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO L.p. Producent / Firma Kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG załącznik nr 1 L.p. Wymagane parametry techniczne Wymagania Parametry oferowane 1. Oferent/Producent (podać) 2. Pełna nazwa i typ (podać) 3. Kraj pochodzenia (podać)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Załącznik nr 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZADANIE NR 1 Przedmiot zamówienia: dostawa ultrasonografu Producent :... Nazwa i typ:... Rok produkcji: 2013 Okres gwarancji na jednostkę główną:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE.

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE. Załącznik nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Miejscowość Data Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych granicznych przedmiotu zamówienia Aparat USG kardiologiczny z trzema głowicami i specjalistycznym oprogramowaniem oraz videoprinterem

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 6 Istotne warunki specyfikacji do zakupu ucyfrowionego aparatu rentgenowskiego wraz z akcesoriami i wyposaŝeniem dodatkowym

Zał. Nr 6 Istotne warunki specyfikacji do zakupu ucyfrowionego aparatu rentgenowskiego wraz z akcesoriami i wyposaŝeniem dodatkowym Zał. Nr 6 Istotne warunki specyfikacji do zakupu ucyfrowionego aparatu rentgenowskiego wraz z akcesoriami i wyposaŝeniem dodatkowym Lp. Opis parametrów Wartość wymagana I Wartość oferowana Aparat RTG do

Bardziej szczegółowo

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Pełna nazwa urządzenia: -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych

Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy 2014 Uwaga:

Bardziej szczegółowo

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Wymagane Parametry Techniczne Pełna nazwa ultrasonografu Producent Kraj Dystrybutor - Oferent Lp. Parametry / Warunek Parametr wymagany Odpowiedź oferenta 1. Aparat fabrycznie nowy 2015r. 2. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANIA GRANICZNE DLA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA PORADNI UROLOGICZNEJ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANIA GRANICZNE DLA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA PORADNI UROLOGICZNEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do siwz Dostawa i montaż trzech sztuk aparatów ultrasonograficznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej l.p. 1. Nazwa urządzenia Aparat ultrasonograficzny dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych Aparatu Ultrasonograficznego z trzema głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna Producent: Nazwa i typ aparatu: Kraj pochodzenia: Rok produkcji 2012 Ilość

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Załącznik A dosiwz Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Lp Parametry techniczne Parametry wymagane Opis oferowanego urządzenia (TAK lub NIE) uwagi I Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Aparat USG (1 szt.) (nazwa producenta, model/typ urządzenia) LP ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH PARAMETR/ PARAMETR

Bardziej szczegółowo

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać Parametry techniczno- użytkowe załącznik nr 1 do SIWZ Aparat USG 3D4D położniczo- ginekologiczny do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY Załącznik 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE

Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Parametry techniczne stacjonarnego ULTRASONOGRAFU KLINICZNEGO wysokiej klasy z głowicami: konweksową,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych Załącznik nr 6 do SIWZ Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych L.p. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANE 1. Dodatkowa stacja technika z ekranem dotykowym min. 19 cali.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA APARAT USG 1 szt. Nazwa Wykonawcy Pełna nazwa urządzenia: Producent: Kraj: Rok

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem Znak sprawy: 19/WOMP ZCLiP / 2013 Załącznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem Nazwa aparatu:... Producent:...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych Producent Informacje ogólne Model / Typ Kraj pochodzenia Lp. 1. Konstrukcja Parametry graniczne 2. Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny

Bardziej szczegółowo

ECHOKARDIOGRAFU Parametr Lp. Parametry Parametr oferowany wymagany Głowice nowe wyprodukowane w 2013r.

ECHOKARDIOGRAFU Parametr Lp. Parametry Parametr oferowany wymagany Głowice nowe wyprodukowane w 2013r. Modyfikacja TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ECHOKARDIOGRAFU Lp. Parametry Parametr wymagany 1 Producent/Oferent Podać 2 Kraj pochodzenia Podać 3 Urządzenie rekondycjonowane rok produkcji nie starszy niż

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf weterynaryjny Załącznik nr 1A do SIWZ. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 1. Aparat

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych fabrycznie nowego echokardiografu. Należy opisać każde bez wyjątku z podanych wymagań Zamawiającego. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU USG

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU USG ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU USG Zał. nr 1 do SIWZ I. Dane ogólne: Pełna nazwa ultrasonografu Producent/ Kraj Rok produkcji Dystrybutor-Wykonawca Podać Podać Podać

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Graniczne wymagania techniczno - eksploatacyjne Zestaw 1 - Aparat USG wysokiej klasy z jedną głowicą typu convex

Graniczne wymagania techniczno - eksploatacyjne Zestaw 1 - Aparat USG wysokiej klasy z jedną głowicą typu convex Załącznik Nr 1 do SIWZ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Graniczne wymagania techniczno - eksploatacyjne Zestaw 1 - Aparat USG wysokiej klasy z jedną głowicą typu convex 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych. Instrukcja sporządzenia formularza szczegółowego oferty.

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych. Instrukcja sporządzenia formularza szczegółowego oferty. Załącznik nr 1. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych. Instrukcja sporządzenia formularza szczegółowego oferty. WYKONAWCA SPORZĄDZI DOKUMENT WEDŁUG PONIśSZEGO WZORU: FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego:

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego: Załącznik 1A Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego: Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany 1 Producent podać 2 Nazwa i typ podać 3 Kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Aparat USG z głowicami: convex i endokawitarną.

Aparat USG z głowicami: convex i endokawitarną. Załącznik Nr 5 Załącznik nr do SIWZ GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Aparat USG z głowicami: convex i endokawitarną. Dane oferowanego aparatu USG: Nazwa, Typ, model:... Oferent:... Producent

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 5)

Załącznik nr 10 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 5) Załącznik nr 10 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 5) Pełna nazwa ultrasonografu Producent / Kraj Rok produkcji Dystrybutor - Wykonawca Lp. Opis parametrów Wymagana wartość graniczna Oferowane parametry

Bardziej szczegółowo

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY AE/ AE/ZP-27-45/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne APARAT RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DVD/CD do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH .. Załącznik Nr 2 (pieczęć firmowa Wykonawcy) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa i montaż Aparatu RTG do wykonywania zdjęć kostnych ze statywem płucnym

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH Pakiet Nr 1: Aparat USG - 1 szt. Wykonawca... Producent oraz model/typ urządzenia... Lp. 1 Aparat fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy rok produkcji 2014, wyklucza się aparat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat rentgenowski z ramieniem C

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat rentgenowski z ramieniem C Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE tel. (18) 20 150 45, fax. (18) 20 146 32 e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl www.szpitalsokolowski.pl

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE Ultrasonografu z sondą kardiologiczną zamówienie w trybie przetargu nr I/1/2012 wraz z wyposażeniem dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lecznica S.C. Maria

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO RCZ/PPR/68/2016

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO RCZ/PPR/68/2016 Zadanie Nr 8 / Podzadanie 8.1 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RCZ w Lubinie, w ramach projektu pn. Rozbudowa, zakup sprzętu i wyposażenia wraz z budową lądowiska w celu utworzenia Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo cenowy

Formularz asortymentowo cenowy ( Oznaczenie Wykonawcy ) Formularz asortymentowo cenowy Załącznik Nr 1 do SIWZ Część nr 1 - Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem 1 sztuka Formularz asortymentowy: L. p. Wymagania do

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia):

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia): ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia): L.p. APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM I MIN. 2 DETEKTORAMI I WYMAGANIA OGÓLNE Oferowany model aparatu / producent / kraj

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE TAK / OPISAĆ

WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE TAK / OPISAĆ PAKIET 1, ZADANIE A: APARAT RTG PRZYŁÓŻKOWY 1 SZT. Cena jednostkowa netto za 1 szt. Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) VAT (%) Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) 1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę cyfrowego aparatu rtg

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę cyfrowego aparatu rtg Wrocław, dnia 1.08.2014r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę cyfrowego aparatu rtg w związku z realizacją projektu: Cyfrowa diagnostyka obrazowa- innowacyjne rozwiązania w firmie MEDIX współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia Echokardiograf 1 szt. Oferowany model (pełna nazwa urządzenia, model, typ, nr katalogowy):. Producent (+ adres, adres strony www): Kraj produkcji:... Rok

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus Jolly 30 plus DR Jolly 4 plus Producent: Filtracja całkowita Lampa ze stałą anodą Wielkość ognisk 3-punktowy tryb pracy (kv-ma-ms)

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu, wdrożenie i instruktaż stanowiskowy personelu w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 (ul. Hetmańska),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu powyżej 199 db? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu powyżej 199 db? Odpowiedź Zamawiającego: Tak Dęblin, dnia 30 kwietnia 2010 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM, URUCHOMIENIEM

Bardziej szczegółowo

Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi butlami TR -26

Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi butlami TR -26 Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Aparat do krioterapii ciekłym azotem + zbiornik 26L L.p. NAZWA J.M ILOŚĆ VAT % PRODUCENT 1. Aparat do krioterapii ciekłym azotem + zbiornik 26L szt. 1 RAZEM Wymagane

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

TAK węglowego 7. Płyta blatu z włókna węglowego TAK 8. Szerokość blatu stołu 54 cm TAK/PODAĆ 9. Długość blatu stołu 230 cm TAK/PODAĆ

TAK węglowego 7. Płyta blatu z włókna węglowego TAK 8. Szerokość blatu stołu 54 cm TAK/PODAĆ 9. Długość blatu stołu 230 cm TAK/PODAĆ (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak: SW/ZP/251/N/32/2014 DO Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Grupa 1 Stół z pływającym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Dane ogólne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Dane ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIK NR do SIWZ Pełna nazwa ultrasonografu Producent / Kraj Rok produkcji Dystrybutor - Wykonawca Dane ogólne Lp. Opis parametrów Wymagana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna aparatu USG

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna aparatu USG Lp. 1. Nazwa sprzętu APARAT USG Z TRZEMA GŁOWICAMI 1SZT. Nazwa sprzętu producent Typ Cena jedn. netto [PLN] Cena jedn. brutto [PLN] 2. Rok produkcji 2013-3. Certyfikaty CE (świadectwo) 4. Autoryzacja na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA APARAT RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA APARAT RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA APARAT RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH Producent Typ urządzenia Rok produkcji 2009 Rok wprowadzenia do eksploatacji Gwarancja Dostawa aparatu Wymagane dokumenty Wymagamy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych ze stacją technika z systemem PACS ( oprogramowanie + serwer)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna aparat USG. Wymagane Parametry Techniczne

Specyfikacja techniczna aparat USG. Wymagane Parametry Techniczne Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy PN-51/15/DJ z dnia 13.05.2015 Specyfikacja techniczna aparat USG Wymagane Parametry Techniczne Kliniczny cyfrowy ultrasonograf klasy Premium z dwoma głowicami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

SZP-2910-14(41/ZP/11)-

SZP-2910-14(41/ZP/11)- SZP-2910-14(41/ZP/11)- 11 ( 1 ) Płock, dnia 21.11.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-14(41/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny..

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. Parametry techniczne Lp. Wymagania techniczne Wymagania ogólne System wielofunkcyjny do aplikacji: jamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ

GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ System składa się z generatora o mocy 50kW oraz dwóch stanowisk ze zintegrowanymi detektorami o aktywnej powierzchni 43x43cm. System jest zarządzany z poziomu

Bardziej szczegółowo

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB?

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB? Stargard Szczeciński, 16.10.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2015 r. na dostawę, instalację, i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami dla Pracowni USG

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (wymagany)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (wymagany) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Parametr wymagany Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury

Bardziej szczegółowo

DZP-BZ-271-194/2013 Załącznik nr 1a do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i uruchomienie stołu do biopsji stereotaktycznej Uwagi i objaśnienia: - Parametry określone jako tak są

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie

Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę aparatu usg dla Powiatowego Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej Przemyśl, 02.05.2013r. Oferenci, którzy złożyli zapytania do warunków zamówienia j/n. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: - zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2009r. W imieniu Zamawiającego

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2009r. W imieniu Zamawiającego 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 http://www.powiat.radomszczanski.pl tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335 e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl Radomsko, dnia 01.07.2009 r. FP 341.12/18/09

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Aparat ekg

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia Tytuł zamówienia: dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. (CPV: 38.00.00.00-5)

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 2 Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE ECHOKARDIOGRAF

ZADANIE 2 Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE ECHOKARDIOGRAF Załącznik nr 3.2 do SIWZ ZADANIE 2 Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE ECHOKARDIOGRAF Nazwa/Typ aparatu:.. Producent:. L.p. A. PARAMETRY OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty. KARDIOMONITORY - 4 szt.

Zaproszenie do złożenia oferty. KARDIOMONITORY - 4 szt. Zaproszenie do złożenia oferty Niniejszym mam przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na: KARDIOMONITORY - 4 szt. zgodnie z przedstawionymi niżej wymaganiami: 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Parametry

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ANALOGOWEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO KOSTNO-PŁUCNEGO Z KOLUMNĄ JEZDNĄ

DOSTAWA ANALOGOWEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO KOSTNO-PŁUCNEGO Z KOLUMNĄ JEZDNĄ Znak sprawy: SZP/380/27/2013 MODYFIKACJA FORMULARZ OFERTOWY Znak sprawy: SZP/380/27/2013 MODYFIKACJA Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY UWAGA: (Wypełnia w całości i podpisuje WYKONAWCA) NAZWA WYKONAWCY:......

Bardziej szczegółowo