ROZWIĄZANIA DO OBSŁUGI POWIETRZA I GAZÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWIĄZANIA DO OBSŁUGI POWIETRZA I GAZÓW"

Transkrypt

1 Engineered Gas Handling Solutions ROZWIĄZANIA DO OBSŁUGI POWIETRZA I GAZÓW Rotacyjne sprężarki łopatkowe lub z pierścieniem cieczowym Pompy próżniowe łopatkowe lub z pierścieniem cieczowym Zestawy mobilne

2 RYNKI ZBYTU MPR Industries, projektant i producent urządzeń obrotowych do powietrza i gazu, ma ponad 90 lat doświadczeń w zastosowaniach przemysłowych sprężarek, pomp próżniowych i dmuchaw. Dużą liczba klientów na całym świecie oraz szeroka gama produktów perfekcyjnie dopasowanych do potrzeb klientów, jest powodem dlaczego MPR Industries jest uznawany za poważanego na całym świecie dostawcę niezawodnych i wydajnych urządzeń do obsługi powietrza i gazu do wielu aplikacjach przemysłowych. MPR Industries jest dostawcą szerokiego wachlarza produktów spełniających wymagania różnorodnych aplikacji, jak i systemów na zamówienie, projektowanych pod konkretne wymagania procesowe naszych klientów. Gazowce LNG Dzięki zastosowaniu technologii objętościowej wykorzystującej ruchome łopatki lub pierścień cieczowy, MPR Industries oferuje pełny szereg sprężarek i pomp próżniowych, które mogą osiągać wydajność do m³godz. MPR Industries oferuje również szeroki wybór dmuchaw bocznokanałowych i dmuchaw Roota o przepustowości od kilku do wielu tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Systemy odzysku gazów i par Dzięki posiadaniu własnego działu projektowego, MPR Industries może opracowywać rozwiązania dopasowane do szczególnych wymagań klientów, z użyciem takich technologii, jakie są konieczne w danej aplikacji. Instalacje biogazu Założona w 1921 przez szwajcarskich inżynierów, którzy wynaleźli technologię ruchomych łopatek, firma MPR Industries stała się podmiotem zależnym Ensival Moret w roku 2012, a następnie weszła w skład dywizji pomp grupy Moret Industries. W Ensival Moret Division, MPR Industries odpowiada za rozwiązania dotyczące zasilania powietrzem i obsługi gazów. Produkcja cementu i kopalnictwo MPR Industries ma zakłady produkcyjne i centrum handlowe w pobliżu Paryża oraz sieć agentów w wielu krajach na całym świecie. Sprężarki i pompy próżniowe przemysłowe

3 PRODUKTY Sprężarki łopatkowe Pompy Rootsa Sprężarki z pierścieniem Dmuchawy bocznokanałowe Pompy próżniowe z pierścieniem Mobilne systemy zintegrowane Pompy próżniowe łopatkowe

4 RYNKI Pa ge 5 G a zowce LN G Pa ge 6-7 ga zów i pa r u sk zy d o y m te ys S Pa ge 8 zu In sta la cje bioga Pa ge 9 n tu i Prod u kcja cem e rzem ysłowe p e w io żn ró p y p Spręża rki i pom Pa ge 10 PRODUKTY owe Spręża rki łopa tk n iem cieczowym ie c rś ie p z i rk ża Sprę zo ierścien iem ciec p z e w io żn ró p y Po m p Po m p y owe próżn iowe łopa tk Pom py Rootsa Dm Mo a n a łowe u ch a wy boczn ok tegrowa n e bil n e system y zi n Pa ge 11 Pa ge 12 wym Pa ge 13 Pa ge 14 Pa ge 15 Pa ge 16 Pa ge 17

5 G a zowce LN G Od ponad 40 lat, MPR Industries bierze udział w produkcji znacznej liczby gazowców do transportu skroplonego gazu (LNG). MPR Industries we współpracy z firmą GTT (która skonstruowała gazowce LNG i w chwili obecnej ma ponad 80% udział w rynku tego typu statków) opracowała standard N096 w konstrukcji gazowców LNG, bazujący na cienkościennych, próżniowych membranach. RYNKI MPR Industries dostarcza pompy próżniowe, które wytwarzają i utrzymują próżnię między ścianami statku, gwarantując bezpieczeństwo transportu. Pompy te są również wykorzystywane do wypompowywania ścieków, które mogą gromadzić się w przestrzeni izolacyjnej, co zmniejsza koszty utrzymania gazowca. Pompy próżniowe łopatkowe P i PF: - Wydajność do m³godz - Próżnia do 100 mbar bezwzgl Korzyści: Referencje: - Łatwość instalacji (plug and play) - Ulepszona szczelność głowicy - Niskie koszty utrzymania - Brak produkcji ścieków - Brak zanieczyszczeń - Niski poziom drgań - Czas życia równy lub dłuższy niż czas eksploatacji gazowców LNG typ NO - MTBF > 5 lat Chantiers de l'atlantique, DSME, Ficantieri, Hanjin, Mitsubishi, STX... 5

6 System od zysku ga zu z fl a r i z o System odzysku gazu z flar Flary (pochodnie) stosowane są do spalania węglowodorów powstających na różnych etapach procesu rafinacji ropy naftowej lub przy wydobyciu gazu. Jednakże jest to głównie urządzenie zabezpieczające instalację procesową. Niemożliwe jest pozbycie się flary, niemożliwe jest zabezpieczenie przed przedostaniem się węglowodorów do flary, ale można zabezpieczyć się przed niebezpiecznym spalaniem gazów. Zazwyczaj wszystkie gazy odpadowe przeznaczone są do spalania: - Gaz wyciekający z zaworów nadmiarowych - Gaz wyciekające z zaworów regulacyjnych - Normal gas flow rates - Gaz wydmuchowy - Gaz z głowic wydobywczych - Gaz upuszczany awaryjnie Niektóre z tych gazów są wystarczająco czyste i mogą być wykorzystywane bezpośrednio do zasilania generatorów lub wysyłane do instalacji składowania dystrybucji, niektóre jednak nie są i muszą być skierowane ponownie do procesu oczyszczania. Koszt systemu odzysku gazu zwraca się po 16 do 48 miesięcy, w zależności od złożoności instalacji. MPR Industries jest wiodącym, światowym producentem systemów odzysku gazu, które działają już na 35 instalacjach. Jesteśmy w stanie zaprojektować, wyprodukować i zainstalować system idealnie pasujący do wymagań naszych klientów i charakterystyk gazu. Możemy dostarczyć zarówno pojedynczą sprężarkę (jedno- lub wielostopniową łopatkową lub jednostopniową z pierścieniem cieczowym), jak i gotowy (plug & play) mobilny system odzysku gazu. 6 System odzysku gazu z flary Mobilny i zabudowany system odzysku MPR Industries ma bogate doświadczenie w zakresie badań i rozwoju. Opracowaliśmy system przeznaczony do tradycyjnych kopalni gazu i kopalni gazów łupkowych. Ten gotowy pod klucz, zabudowany system jest w pełni niezależny i charakteryzuje się następującymi zaletami : Brak zużycia wody Obsługa gazu z zawartością piasku i wody Możliwość transportu przy użyciu samochodów, tak więc może być transportowany w miejsce, gdzie jest właśnie potrzebny.

7 o p a ró w System odzysku par RYNKI MPR Industries jest wiodącym dostawcą systemów zaprojektowanych do odzysku par węglowodorów pochodzących z instalacji ich składowania i przetwarzania. Systemy odzysku par dostarczane przez MPR Industries umożliwiają spełnienie wszystkich wymagań nowych regulacji dotyczących składowania, wychwytywania par i ponownego ich wykorzystania. Są one przeznaczone do obsługi węglowodorów gazowych zawierających wszystkie rodzaje zanieczyszczeń, takie jak H2S, asfaltymasy bitumiczne, chlorki, itd Nasze systemy zostały zaprojektowane w myślą o maksymalizacji zwrotu nakładów i mają średni czas życia około 30 lat. Ich konstrukcja umożliwia uzyskanie średniego czasu międzyawaryjnego (MTBF) na poziomie godzin. Nasze systemy odzysku par mogą być wyposażone w naszej produkcji sprężarki łopatkowe lub z pierścieniem cieczowym lub w podobne sprężarki innych producentów. Wszystkie produkowane przez nas urządzenia mogą spełniać wymagania wszystkich norm i standardów (ASME, ABSA, API, CODAP, itd ) Technologia łopatkowa: - Przepustowość do: 6000 m³godz. - Ciśnienie do 25 bar (375 psi) Technologia z pierścieniem cieczowym: - Przepustowość do m³godz. - Ciśnienie do 4,8 bar (70 psi) System odzysku par Wybrane referencje: Total, Shell, ENI, Samir, Syrian Gas Company, SIR, MOL, Lyondell Basell, Sofresid Sonatrac...

8 I n s t a l a c j e b i o ga z u MPR Industries rozpoczęło dostarczanie sprężarek do mieszania w komorach fermentacji osadów w oczyszczalniach ścieków w roku Dzisiaj, po wyposażeniu ponad 300 zakładów, MPR Industries jest głównym producentem rozwiązań w tym przemyśle. Sprężarki do komór fermentacyjnych mogą być typu łopatkowego lub z pierścieniem cieczowym. RYNKI MPR Industries ma w swoje ofercie również pełny szereg dmuchaw bocznokanałowych i dmuchaw Rootsa, które są wykorzystywane do transportu biogazu. MPR Industries jest obecne w ogromnej liczbie komór fermentacyjnych w zakładach uzdatniania wody we Francji i na całym świecie (w ponad 30 krajach), jak również w coraz większej liczbie instalacji fermentacji beztlenowej. Wykorzystanie sprężarek MPR Industries do ponownego wstrzykiwania biogazu na dno komór fermentacyjnych w celu zmieszania ścieków zwiększa ogólną wydajność procesu fermentacji beztlenowej. MPR Industries opracowało specjalny olej biodegradowalny do smarowania sprężarek łopatkowych. Olej ten jest całkowicie rozkładany przez bakterie metanogenne, co dodatkowo zwiększa efektywność fermentacji beztlenowej. Zastosowania: Korzyści: - Zbieranie i transport biogazu na wysypiskach - Mieszanie w komorach fermentacyjnych beztlenowych - Mieszanie w komorach fermentacji osadów w - Niezawodność - Czas życia ponad 30 lat - Niewielkie drgania - Wysoka produktywność - Brak zanieczyszczeń Wybrane referencje: Degrémont, OTV, Suez, Siaap, Coca-Cola, Lyonnaise des eaux, K & K Technology... 8 Sprężarki łopatkowe R lub RF: Dmuchawy boczno kanałowe CL: Pompy Rootsa SEM lub SEM V: - Przepływ do m³godz. - Ciśnienie do 15 bar (215 psi) - Przepływ do m³godz. - Ciśnienie do 300 mbar (4.35 psi) - Przepływ: od 50 do m³godz. - Ciśnienie do 1,6 bar (23 psi)

9 Prod u kcj a cem en tu i kopa l n i e W procesie produkcji cementu lub w kopalniach, sprężarki MPR Industries wykorzystujące technologię łopatkową, są stosowane do transportu pneumatycznego surowej mączki, która powstaje w procesach rozdrabniania i suszenia. RYNKI Tego typu mączka jest następnie przesyłana do silosów jako materiał suchy lub pół-suchy, lub do kolejnych procesów mieszania produkcji. Nasze sprężarki mogą obsługiwać gazy o znacznej zawartości pyłów bez pogorszenia jakości działania i bez konieczności instalowania wysokiej jakości (i drogich) systemów filtracyjnych. Nasze sprężarki są również bardzo łatwe w obsłudze i nie wymagają specjalnie przeszkolonych pracowników obsługi. Dlatego też stanowią idealne rozwiązanie dla zakładów produkcji cementu budowanych w krajach rozwijających się, jak również w instalacjach polowych kopalni. Korzyści: Wybrane referencjes: - Łatwość obsługi - Niewielkie drgania - Długi czas życia - Bardzo duża produktywność - Łatwość konserwacji - Niskie koszty działania - Zmniejszone koszty konserwacji - Czas życia ponad 15 lat - Mała masa i niewielka zajętość Lafarge, SCMI, CBR, Cementos Catatumbo, HBL, Polysius... 9 Sprężarki łopatkowe R: - Przepływ do 6100 m³godz. - Ciśnienie do 20 bar

10 Przemysłowe pom py próżn i owe i sprężarki MPR Industries ma bogate doświadczenie w projektowaniu pomp próżniowych i sprężarek do specjalistycznych wymagań przemysłu chemicznego, petrochemicznego, przetwórstwa żywności o farmaceutycznego, jak i specjalnych wymagań sektora energetycznego. RYNKI Ponieważ posiadamy nasz własny departament projektowania, o szerokiej wiedzy z różnych dziedzin technologii sprężania, i ponieważ posiadamy zintegrowane systemy wytwarzania, składania i testowania każdego typu sprężarek i pomp próżniowych, jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom najlepsze rozwiązania pasujące dokładnie do ich potrzeb. Know-how firmy MPR Industries umożliwia produkcję urządzeń do obsługi skomplikowanych, wybuchowych, korozyjnych substancji chemicznych z potencjalnie dużą zawartością zawiesin ciał stałych. MPR Industries posiada szerokie doświadczenie w następujących procesach: Sprężarki do gazu kopalnianego, odwiertów gazowych, gazu łupkowego, metanu z pokładów węgla Pompy próżniowe do produkcji metioniny (zintegrowane systemy plug-nad-play stanowiące część procesu produkcyjnego) Sprężarki do gazu ziemnego turbin Sprężarki i pompy próżniowe do przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i przetwórstwa żywności Nasze systemy integrują rozwiązania wykorzystujące technologie łopatkowe, pierścieni cieczowych lub pomp Rootsa. Dzięki wiedzy o procesie technologicznym użytkownika, MPR Industries może zaoferować nie tylko gwarancję mechaniczną jak wielu producentów sprężarek i pomp próżniowych, ale również pewne gwarancje dotyczące samego procesu. Korzyści: - Czas życia powyżej 30 lat - Zmniejszone koszty utrzymania - Łatwość konserwacji - Urządzenie całkowicie zautomatyzowane i niezależne Możliwości działania zestawy mobilne: na życzenie, zamówieniem zgodne Wybrane referencje: z Adisseo, Arkema, EDF, EADS, Alsthom, French Atomic Agency (CEA), Eurocopter, Lubrizol... 10

11 T YP R SPRĘŻARKI ŁOPATKOWE Konstrukcja: Cylinder z żeliwa z obróbką powierzchni, pojedyncza obudowa do wersji chłodzonych powietrzem i podwójna obudowa do wersji z chłodzeniem wodnym Z nieuzbrojoną końcówką wałka lub jako kompletne urządzenie Jednoczęściowy wirnik ze stali Łopatki wyprodukowane z wysoko wytrzymałych materiałów kompozytowych (żywica fenolowa i włókna aramidowe) Pojedyncze lub podwójne uszczelnienie mechaniczne Łożyska wałeczkowe, łożyska kulkowe, podwójne stożkowe łożyska kulkowe, zależnie od aplikacji Sprzężenie API Własne systemy mikro smarowania; pompa oleju napędzana bezpośrednio przez wał sprężarki lub przez niezależny silnik elektryczny (Minilub). Monitoring jako opcjan Zawór zwrotny na wylocie Manometry ciśnienia wlotowego i wylotowego Przełączniki temperaturowe i ciśnieniowe na wlocie Filtr wlotowe (sito lub typu ceramicznego) Testy fabryczne wraz z raportem testów Trwałe uszczelnienie z izolacją azotową Dokumentacja techniczna Automatyka PRODUKTY Dane techniczne: Przepływ: od 5 do 6000 m3godz. Ciśnienie: powyżej 30 bar (435 psi) Materiały konstrukcyjne: Obudowa z żeliwa lub żeliwa sferoidalnego Stalowy wirnik Inne materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi użytkownika Zastosowania przemysłowe: Gaz wydmuchowy i flary Gromadzenie i transport biogazu ze składowisk odpadów Mieszanie w komorach fermentacyjnych beztlenowych w instalacjach biogazu Mieszanie osadów w komorach fermentacyjnych w zakładach uzdatniania ścieków Kogeneracja Sprężarki przemysłowe (przemysł chemiczny, żywnościowy, farmaceutyczny,...)) Sprężarki gazu kopalnianego Sprężarki do pary wodnej Petrol gas boostersurpressor 11

12 T YP AL SPRĘŻARKI Z PIERŚCIENIEM CIECZOWYM Konstrukcja: Obudowa z żeliwa lub stali nierdzewnej, inne materiały na życzenie Sterownik układu cyrkulacji wody Z nieuzbrojoną końcówką wałka lub jako kompletne urządzenie Wirnik ze stali węglowej lub stali nierdzewnej, inne materiały na życzeniet Pojedyncze lub podwójne uszczelnienie mechaniczne Łożyska wałeczkowe, łożyska kulkowe, podwójne stożkowe łożyska kulkowe, zależnie od aplikacji Sprzężenie API Zawór zwrotny na wlocie Manometry ciśnienia wlotowego i wylotowego Przełączniki temperaturowe i ciśnieniowe na wlocie Separator wody Testy fabryczne wraz z raportem testów Trwałe uszczelnienie z izolacją azotową Dokumentacja techniczna Automatyka PRODUKTY Dane techniczne: Przepływ: od 800 do m3godz. Ciśnienie: od 1,2 do 4,7 bar Materiały konstrukcyjne: Żeliwo, wirnik z żeliwa sferoidalnego Żeliwo, wirnik ze stali nierdzewnej Stal nierdzewna * Stal nierdzewna 2652+* Inne materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi użytkownika * Zawartość procentowa CrNiMo. Zastosowania przemysłowe: Gaz wydmuchowy i flary Gromadzenie i transport biogazu ze składowisk odpadów Mieszanie w komorach fermentacyjnych beztlenowych w instalacjach biogazu Sprężarki przemysłowe 12

13 T YP VR N POMPY PRÓŻNIOWE Z PIERŚCIENIEM CIECZOWYM Konstrukcja: Obudowa z żeliwa lub stali nierdzewnej, inne materiały na życzenie Sterownik układu cyrkulacji wody Z nieuzbrojoną końcówką wałka lub jako kompletne urządzenie Wirnik ze stali węglowej lub stali nierdzewnej, inne materiały na życzenie Pojedyncze lub podwójne uszczelnienie mechaniczne Łożyska wałeczkowe, łożyska kulkowe, podwójne stożkowe łożyska kulkowe, zależnie od aplikacji Sprzężenie API Zawór zwrotny na wlocie Manometry ciśnienia wlotowego i wylotowego Przełączniki temperaturowe i ciśnieniowe na wlocie Separator wody Testy fabryczne wraz z raportem testów Trwałe uszczelnienie z izolacją azotową Dokumentacja techniczna Automatyka PRODUKTY Dane techniczne: Przepływ: do m3godz (100,000 USgpm) Próżnia: do 10 mbar Ciśnienie: do 0,8 bar Materiały konstrukcyjne: Żeliwo, wirnik z żeliwa sferoidalnego Stal nierdzewna * Stal nierdzewna 2652+* Inne materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi użytkownika * Zawartość procentowa CrNiMo Zastosowania przemysłowe: Ogólnego przeznaczenia Gaz kopalniany z zamkniętych wyrobisk Duże instalacja testowe, duże przepływy (testy symulacyjne przemysłu kosmicznego) Skraplacze w elektrowniach Obróbka powierzchni metali pokrywanie próżniowe Próżnia procesowa w przemyśle chemicznym i nuklearnym Osuszanie próżniowe Wyciskanie próżniowe i procesy wtryskiwania 13

14 T YP P POMPY PRÓŻNIOWE ŁOPATKOWE Konstrukcja: Cylinder z żeliwa bezz obróbką powierzchni (zależnie od aplikacji), pojedyncza obudowa do wersji chłodzonych powietrzem i podwójna obudowa do wersji z chłodzeniem wodnyms Z nieuzbrojoną końcówką wałka lub jako kompletne urządzenie Jednoczęściowy wirnik z odkuwanej stali stali nierdzewnej Łopatki wyprodukowane z wysoko wytrzymałych materiałów kompozytowych (żywica fenolowa i włókna aramidowe) lub ze specjalnych polimerów Łożyska wałeczkowe, łożyska kulkowe, podwójne stożkowe łożyska kulkowe, zależnie od aplikacji Pojedyncze lub podwójne uszczelnienie mechaniczne Sprzężenie API Własne systemy mikrosmarowania; pompa oleju napędzana bezpośrednio przez wał sprężarki lub przez niezależny silnik elektryczny (Minilub). Monitoring jako opcja Zawór zwrotny na wylocie Manometry ciśnienia wlotowego i wylotowego Filtr wlotowy i wylotowy (sito lub typu ceramicznego) Testy fabryczne wraz z raportem testów Trwałe uszczelnienie z izolacją azotową Dokumentacja techniczna Automatyka PRODUKTY Dane techniczne: Przepływ: od 5 do 6000 m3godz Ciśnienie: do 10-4 mbar bezwzgl Materiały konstrukcyjne: Obudowa z żeliwa lub żeliwa sferoidalnego Stalowy wirnik Inne materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi użytkownika Zastosowania przemysłowe: Ogólnego przeznaczenia Gaz kopalniany z zamkniętych wyrobisk Duże instalacja testowe, duże przepływy (testy symulacyjne przemysłu kosmicznego) Skraplacze w elektrowniach Obróbka powierzchni metali pokrywanie próżniowe Próżnia procesowa w przemyśle chemicznym i nuklearnym Osuszanie próżniowe Wyciskanie próżniowe i procesy wtryskiwania 14

15 T YP SEM POMPY ROOTSA Konstrukcja: Obudowa z żeliwa lub stali nierdzewnej Napęd bezpośredni lub paskowy Wirnik ze stali węglowej lub stali nierdzewnej Łożyska wałeczkowe, łożyska kulkowe, podwójne stożkowe łożyska kulkowe, zależnie od aplikacji Pojedyncze lub podwójne uszczelnienie mechaniczne Zawór zwrotny na wlocie Manometry ciśnienia wlotowego i wylotowego Przełączniki temperaturowe i ciśnieniowe na wlocie Filtr wlotowy (typu ceramicznego) Testy fabryczne wraz z raportem testów Trwałe uszczelnienie z izolacją azotową Dokumentacja techniczna Automatyka PRODUKTY Dane techniczne: Przepływ: od 50 do m3godz Ciśnienie: od 0,4 bar (bezwzgl.) do 1 bar (bezwzgl.) Materiały konstrukcyjne: Żeliwo lub stal nierdzewna Zastosowania przemysłowe: Gromadzenie i transport biogazu ze składowisk odpadów Kogeneracja Sprężarka procesowa wzmacniacz Petrol gas booster 15

16 T YP CL DMUCHAWY BOCZNOKANAŁOWE Konstrukcja: Obudowa gazoszczelna z odlewu aluminiowego z wykończeniem antykorozyjnym powierzchni Uszczelki wargowe z Vitonu Specjalny filtr wlotowy z sitem do biogazów Bezpośredni napęd przy użyciu silnika elektrycznego W pełni gotowy zestaw (przetestowany i pomalowany) PRODUKTY Dane techniczne: Przepływ: do 2000 m3godz Ciśnienie: do 1,05 bar Materiały konstrukcyjne: Obudowa z aluminium i aluminium anodyzowanego Inne materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi użytkownika Zastosowania przemysłowe: Gromadzenie i transport biogazu ze składowisk odpadów Kogeneracja Natlenianie zbiorników wodnych Petrol gas booster 16

17 S KI D ZINTEGROWANE SYSTEMY Konstrukcja: Każdy system dostarczany przez MPR Industries jest systemem zaprojektowanym specjalnie na życzenie klienta, zgodnie z rzeczywistymi technicznymi i procesowymi. Nasze urządzenia zbudowane są wokół sprężarki (dostarczanej przez MPR Industries lub innego producenta): filtrysita, skrubery, separatory gazuwody, odmgławiacze, wymienniki ciepła procesowego i sprężarki, parowniki, skraplacze, przody rurowe i kanały, zawory, Każde urządzenie wyposażone jest we własny system monitoringu bezpieczeństwa, system monitorowania procesu (zawory recyrkulacji, systemy VEV,...). Wszystkie elementy i konstrukcja systemy stosowane są zgodnie z wymaganiami czasu międzyawaryjnego i czasu dostępu określanych przez użytkownika. Standardowe czasy to MTBF równe godzin, a czas dostępności 99,96%. W pełni gotowy system: złożony, okablowany i przetestowany w warunkach fabrycznych. Automatyka systemu jest zgodna z wymaganiami użytkownika. Wydajne i niezawodne rozwiązanie do najbardziej wymagających przemysłów: zestawy do odzysku gazu z flar, sprężanie i obsługa gazu, gazy przemysłowe, transport i składowanie gazu W pełni mobilny system plug-and-play, który może stanowić osobne zabudowane urządzenie lub zintegrowany z instalacją procesową zakładu. MPR Industries projektuje mobilne systemy zgodne z wieloma standardami: ASME, API, ANSI, NEMA, IEC, ATEX 17 PRODUCTS Dane techniczne: Dla tego typu urządzeń, MPR Industries gwarantuje dane techniczne zgodne z wymaganiami procesu oraz czas dostępności Standardowe materiały: Materiały konstrukcyjne zgodne z wymaganiami technicznymi użytkownika

18 Ws p a r c i e t e c h n i c z n e Badania mechaniczne, analiza jakości działania lub całkowita renowacja urządzeń, w każdej sytuacji MPR Industries znajdzie najlepsze rozwiązania Renowacja - Konserwacja - Modyfikacja Możliwe jest serwisowanie pomp próżniowych, sprężarek i dmuchaw wszystkich producentów i typów. Nasi wykwalifikowani technicy są w stanie wykonać wszystkie naprawy gwarantujące powrót urządzenia do stanu oryginalnego. Po renowacji, urządzenia są testowane i zwracane użytkownikowi wraz z pełną gwarancją. Dokumentację wykonanych prac stanowi dołączany raport. Firma, na którą możesz liczyć Gwarantujemy prace serwisowe najwyższej jakości wykonywane zgodnie z planem. Nasi technicy mogą dokonywać napraw albo w jednym z naszych centrów serwisowych, albo bezpośrednio na instalacji. MPR Industries oferuje również kompletne pakiety serwisowe, które mogą być dobrane do wymagań klienta. W ich skład mogą wchodzić następujące usługi: - Umowy serwisowe - Konserwacja wyprzedzająca - Optymalizacja systemu - Zmniejszenie poziomu hałasu - Filtracja - Analiza drgań - Ocena prawidłowości montażu - Modyfikacja dmuchaw... Przekazanie do eksploatcji Commissioning Jakość procedur uruchomienia i przekazania do eksploatacji stanowi fundament niezawodności rozwiązań dla gazów procesowych. Bogate doświadczenie pozwala na spełnienie wymagań wszystkich użytkowników. Od instalacji do kontraktowego określenia jakości działania, gwarantujemy, że każda prowadzona operacja ma na celu uzyskanie jakości działania i niezawodności, które są oczekiwane przez użytkownika. Commissioning Usługi inżynierskie do systemów gazów procesowych MPR Industries wspiera swoich klientów przez cały czas życia instalacji procesowej. Nasz interdyscyplinarny zespół inżynierów może pomagać w tworzeniu projektów o specjalnych wymaganiach: - ulepszenie procesów sprężania - automatyzacja - efektywność energetyczna - nowe projekty kluczowych elementów instalacji - monitoring 18

19 SYSTEMY POMP Dostawca innowacji Stuletnie doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu pomp przemysłowych jest jednym z powodów, dla których Ensival Moret jest dobrze znanym, światowym dostawcą o uznanym poziomie rozwiązań technicznych i technologicznych. Niezawodne rozwiązania techniczne i wysoka jakość produktów charakteryzuje szeroką gamę pomp przemysłowych spełniających wymagania wszystkich gałęzi przemysłu, nawet tych najtrudniejszych z trudnymi warunkami pracy pomp. Ensival Moret oferuje kompletny szereg pomp odśrodkowych i diagonalnych o przepływie do m³godz. i temperaturach od -160 C do +900 C. Ten szereg pomp obejmuje również pompy samozasysające, pompy głębinowe o dużej przepustowości i pomp z silnikiem w pojedynczej obudowie. Dostępna jest również szeroka gama materiałów konstrukcyjnych. 19

20 MPR Industries 74, rue Henri Farman TREMBLAY-EN-FRANCE FRANCE Telefon: +33 (0) Faks : +33 (0) Firma BP Techem SA jest wyłącznym przedstawicielem MPR Industries na Polskę. Od początku powstania tj. od 1990 roku BP Techem SA związana jest ze sprężonym powietrzem i próżnią. W 2007 roku rozpoczęła współpracę z MPR Industries. Firma oferuje rotacyjne łopatkowe kompresory i pompy próżniowe zaprojektowane zgodnie z wymogami indywidualnych klientów. W celu spełnienia oczekiwań swoich najbardziej wymagających klientów, BP Techem SA dostarcza urządzenia firmy MPR posiadające zaawansowane technologicznie rozwiązania. BP Techem SA posiada w swojej ofercie sprężarki i pompy próżniowe do gazów o różnym składzie chemicznym, gazom agresywnym, pyłom i czynnikom wybuchowym. Oferuje również serwis urządzeń MPR oraz sprzedaż części zamiennych. Każde urządzenie jest dobierane do indywidualnych potrzeb klienta. All elements provided within this commercial document are exclusively intended for information purpose only, and as such are not binding. Therefore Moret Industries Group shall not be bound by any information provided herein. Ref. : MPRI_EN_MR_0114. Engineered Gas Handling Solutions

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

news THE INTERNATIONAL MAGAZINE OF LEROY-SOMER > INNOWACYJNOŚĆ > METRO W CHINACH > KU PEŁNEMU ZWYCIĘSTWU

news THE INTERNATIONAL MAGAZINE OF LEROY-SOMER > INNOWACYJNOŚĆ > METRO W CHINACH > KU PEŁNEMU ZWYCIĘSTWU news POLAND 28 THE INTERNATIONAL MAGAZINE OF LEROY-SOMER PAŹDZIERNIK 2013 > METRO W CHINACH Huasuitong lub sztuka drążenia tuneli > KU PEŁNEMU ZWYCIĘSTWU Hydrogeneratory Watt&Sea i regaty Vendée Globe

Bardziej szczegółowo

Pompy i Systemy. Program produktów. Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania. NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust

Pompy i Systemy. Program produktów. Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania. NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust Pompy i Systemy Program produktów Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust Przedsiębiorstwo Grupa NETZSCH Holding NETZSCH Od 1873 firma NETZSCH

Bardziej szczegółowo

Wszystkie. Jeden dostawca. Precyzyjna regulacja temperatury i brak korozji. Produkty ze stali nierdzewnej dla rybołówstwa

Wszystkie. Jeden dostawca. Precyzyjna regulacja temperatury i brak korozji. Produkty ze stali nierdzewnej dla rybołówstwa MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Produkty dla rybołówstwa Precyzyjna regulacja temperatury i brak korozji W rybołówstwie potrzebne są szybkie, wydajne i trwałe rozwiązania, zarówno na morzu, jak i na etapie

Bardziej szczegółowo

treści 040608111114161920222324252627

treści 040608111114161920222324252627 osuszacze COTES 10 osuszacze COTES Misją KLIMA-THERM S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze dystrybucji produktów o najwyższych standardach jakości, dający pełną satysfakcję Klientom oraz zapewniający

Bardziej szczegółowo

Precyzyjna regulacja temperatury i brak korozji

Precyzyjna regulacja temperatury i brak korozji Precyzyjna regulacja temperatury i brak korozji W mleczarstwie najważniejsza jest higiena i regulacja temperatury. Danfoss oferuje szeroką gamę wyrobów ze stali nierdzewnej do instalacji chłodniczych w

Bardziej szczegółowo

ZIGLER POLSKA AEROSOL & FILLING TECHNOLOGY KATALOG MASZYN

ZIGLER POLSKA AEROSOL & FILLING TECHNOLOGY KATALOG MASZYN ZIGLER POLSKA AEROSOL & FILLING TECHNOLOGY KATALOG MASZYN AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI OD PROJEKTU DO URUCHOMIENIA www.zigler.pl SPIS TREŚCI: STRONA: DLACZEGO ZIGLER?...4 AEROZOLE...5-19 ATOMIZERY...

Bardziej szczegółowo

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia SPIS TREŚCI O BIURZE HANDLOWYM ABB ALLEN-BRADLEY APAR APLISENS BECKHOFF DANFOSS DKC EATON EMERSON HACH LANGE HONEYWELL IFM ELECTRONIC LIMATHERM SENSOR LUMEL MEAN WELL METRONIC NORGREN OMRON PHOENIX CONTACT

Bardziej szczegółowo

Osuszanie chłodnicze: PoleStar Smart

Osuszanie chłodnicze: PoleStar Smart Osuszanie chłodnicze: PoleStar Smart Zanieczyszczenie sprężonego powietrza Poważny problem w przemysłowych procesach produkcyjnych Sprężone powietrze to podstawowe źródło energii w większości przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY TO NAPRAWDĘ ŁATWE Wyobraź sobie, jaka byłaby oszczędność energii, gdyby wszystkie silniki były sterowane przez przemienniki częstotliwości. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze przemysłowe. Zaprojektowane aby spełnić oczekiwania Klientów

Odkurzacze przemysłowe. Zaprojektowane aby spełnić oczekiwania Klientów Odkurzacze przemysłowe Zaprojektowane aby spełnić oczekiwania Klientów Mocny, inteligentny i oszczędny jakikolwiek odkurzacz wybierzesz Nilfisk-ALTO oferuje pełny asortyment innowacyjnych i mocnych odkurzaczy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów White Paper 56 Wersja 2 Streszczenie Współczesne pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym wymagają

Bardziej szczegółowo

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych. wrzesień 2014 Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Szanghaju ENGEL udostępnia podwójny system kształcenia zawodowego w Chinach Strona 7 Witamy na targach

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA CIEPŁEM DLA TERMINALI MAGAZYNOWYCH

ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA CIEPŁEM DLA TERMINALI MAGAZYNOWYCH ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA CIEPŁEM DLA TERMINALI MAGAZYNOWYCH bezpieczne i NiEZaWODNE UtrZymaNiE temperatury W instalacjach thermal management SOlUtiONS WWW.PENtairtHErmal.Pl ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

KsięgaGazów Honeywell - Detekcja gazów

KsięgaGazów Honeywell - Detekcja gazów KsięgaGazów Honeywell - Detekcja gazów 1 1 Wstęp Celem Księgi gazów jest przekazanie prostych wytycznych osobom rozważającym korzystanie ze stacjonarnych i przenośnych detektorów gazu. Jej zadaniem jest

Bardziej szczegółowo

H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r

H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r 17 H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r Automation IT Artykuł gościnny autorstwa Prof. Dr. Steusloff Automatyka Technologie informacyjne w służbie ludzkości Rozwiązaniem jest switch tec.news

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 dzisiaj 1 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 Wystartowała kolejna fabryka ABB w Polsce 4 Efektywnie i cicho. Transformatory dla PSE 9 Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój, produkcja i sprzedaż: Jedno źródło made in Germany

Rozwój, produkcja i sprzedaż: Jedno źródło made in Germany OSUSZACZE 2010 Osuszanie kondensacyjne w przemyśle i handlu 2010 Rozwój, produkcja i sprzedaż: Jedno źródło made in Germany Utworzona w 10 roku firma doradztwa inżynieryjnego, AERIAL GmbH jest obecnie

Bardziej szczegółowo

Moc ultradźwięków to przyszłość mycia technologicznego ))

Moc ultradźwięków to przyszłość mycia technologicznego )) Weber Ultrasonics Moc ultradźwięków to przyszłość mycia technologicznego )) Technika w służbie czystości. Silni partnerzy po Twojej stronie Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta to źródło naszego

Bardziej szczegółowo

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo