CENNIK 201] a f fako M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK 201] a f fako M"

Transkrypt

1 I \ I ENNIK 0] a f fako M ENTYLAJA KLIMATYZAJA : z O') c. URZĄDZENIA ENTYLAYJNE O') c..n -.J c..n w. ' '

2 ENNIK AŻNY OD r. Pdane właściwści prduktów zstały przedstawine w celach infrmacyjnych. i nie stanwią ferty w myśl przepisów prawa handlweg. HAKOM nie pnsi żadnej dpwiedzialnści za błędy pwstałe w prcesie publikacji i zastrzega sbie praw d zmiany parametrów technicznych z pwdów knstrukcyjnych bądź handlwych bez uprzedzenia. ENY PODANE ENNIKU NIE ZAIERAJĄ PODATKU VAT Przyjmujemy realizacje płatnści za zakupine twary i usługi, kartami płatniczymi i kredytwymi

3 NOOŚI entylatry: TT-MD E str. 4 Kamil imek VUT 60 VB E NOY MODEL Z BY-PASSEM A4 TT Silent MD str. 8 Ekwentylacja: MIRA 80 str. 7 MIRA 00 E str. 8 entrale wentylacyjne: VUT 300 EV E str. 5 PRODUKT ZGODNY ZE STANDARDAMI więcej str. 4-5 A ERTYFIKAT PROGRAMU NF 5 NF 40 DLA ENTRALI 3 VB E wymienniki przeciwprądwe sprawnść d 98% silniki E centrale wentylacyjne z dzyskiem ciepła by-pass autmatyka z panelem dtykwym złącze USB VUT H/EH E EO str. 5 VUT R TN H/EH E str. 7 Nagrzewnica: NKP str. 35 entylacja dmwa: nwy QUIET -S nwy QUIET-Style

4 ENTYLATORY DO KANA Ó OKRÑG YH TT / TT PRO ENTYLATORY O PRZEP YIE MIESZANYM TT Katalg entylacja prfesjnalna str. 8 - d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d mnta u w systemach wentylacyjnych wymagajàcych wyskieg ciênienia statyczneg, silneg strumienia pwietrza i niskieg pzimu ha asu - niski pzim ha asu - silnik na yskach kulkwych - budwa z wyskiej jakêci twrzywa sztuczneg - dwie pr dkêci - d pzimeg i pinweg mnta u - m liwy dst p d silnika i wirnika bez demnta u kana ów - m liwe ustawienie wentylatrów w uk adzie równleg ym (dla pdwy szenia wydajnêci) lub szeregwym (dla pdniesienia ciênienia) za pmcà ddatkwych akcesriów (TTS lub TTP) - dst pne równie w wersji z póênieniem czaswym (T) NOE NIŻSZE ENY TT 00 TT 5 TT 5S TT TT 60 Pzim brtów min 80 max 385 min 9 max 455 min 8 max 50 min 680 max 460 min 680 max TT 00 T TT 5 T TT 5S T TT T TT 60 T Pzim brtów min 80 max 385 min 9 max 455 min 8 max 50 min 680 max 460 min 680 max TT max * TT 35 max * TT PRO Katalg entylacja prfesjnalna str. 3 - d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d mnta u w systemach wentylacyjnych wymagajàcych wyskieg ciênienia statyczneg, silneg strumienia pwietrza i niskieg pzimu ha asu - niski pzim ha asu - silnik na yskach kulkwych - budwa z wyskiej jakêci twrzywa sztuczneg - dwie pr dkêci - d pzimeg i pinweg mnta u - m liwy dst p d silnika i wirnika bez demnta u kana ów - m liwe ustawienie wentylatrów w uk adzie równleg ym (dla pdwy szenia wydajnêci) lub szeregwym (dla pdniesienia ciênienia) - dst pne równie w wersji z póênieniem czaswym (T) TT PRO 00 TT PRO 5 TT PRO TT PRO 60 TT PRO 00 TT PRO TT PRO 35 Pzim brtów min 0 max 60 min 630 max 300 min 940 max 60 min 940 max 60 min 95 max 380 min 955 max 440 min 890 max TT PRO 00 T TT PRO 5 T TT PRO T TT PRO 60 T TT PRO 00 T TT PRO T TT PRO 35 T Pzim brtów min 0 max 60 min 630 max 300 min 940 max 60 min 940 max 60 min 95 max 380 min 955 max 440 min 890 max * * 4 459* 4 459* * * * TTS zestaw d p àczenia szeregweg dwóch wentylatrów typu TT/TT PRO wentylatra TT S 00 S TT 00 55* TT S 5 S TT 5 55* TT S 5S S TT 5S 55* TT S S TT 60* TT S 60 S TT 60 60* TT S 00 S TT 00 60* TT S S TT 65* TT S 35 S TT 35 70* TTP zestaw d p àczenia równleg eg dwóch wentylatrów typu TT/TT PRO wentylatra TT P 00 S TT 00 80* TT P 5 S TT 5 80* TT P 5S S TT 5S 95* TT P S TT 0* TT P 60 S TT 60 0* TT P 00 S TT 00 60* TT P S TT 90* TT P 35 S TT * * twar dst pny na indywidualne zamówienie 3

5 ENTYLATORY DO KANA Ó OKRÑG YH TT-MD Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d mnta u w systemach wentylacyjnych wymagających wyskieg cisnienia statyczneg i silneg strumienia pwietrza - silnik elektr-kmutatrwy E wyskiej sparwnści na ł yskach kulkwych - budwa ze stali malwanej prszkw - wypsa ny we wsprnik mcujący d ściany lub sufitu TT-MD / VK ENTYLATORY KANA OE O PRZEP YIE MIESZANYM NOOŚĆ 06 Obrty min - TT-MD 355- E * TT-MD 400- E * TT-MD 4- E * TT-MD 4-3 E * TT-MD 0- E * TT-MD 0-3 E * ENTYLATORY DO KANA Ó OKRÑG YH ENTYLATORY ODÂRODKOE VK Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d wentylacji ma ych i Êrednich pmieszczeƒ - niski pzim ha asu - silnik z zewn trznym wirnikiem na yskach kulkwych z wbudwanym zabezpieczeniem przed przecià eniem - budwa z plastiku wyskiej jakêci - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà regulatra brtów - d pzimeg lub pinweg mnta u - kmplet zawiera uchwyty mcujàce Ârednica VK 00 Q * VK VK 5 Q * VK VK Ârednica NOE NIŻSZE ENY VKS VK Q * VK VK VKS VK * twar dst pny na indywidualne zamówienie 4

6 VKM / VKM E / VKMz ENTYLATORY DO KANA Ó OKRÑG YH ENTYLATORY KANA OE ODÂRODKOE VKM Katalg entylacja prfesjnalna str. 44 ersja Q silnik bni nej mcy ersja E eknmiczny tryb pracy - d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d wentylacji ma ych i Êrednich pmieszczeƒ - niski pzim ha asu - silnik z zewn trznym wirnikiem na yskach kulkwych z wbudwanym zabezpieczeniem przed przecià eniem - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà regulatra brtów - d pzimeg lub pinweg mnta u - kmplet zawiera uchwyty mcujàce Ârednica VKM 00 E * VKM 00 Q * VKM VKM 5 Q * VKM 5 E * VKM VKM Q * VKMS VKM VKM 60 Q * VKM Ârednica NOE NIŻSZE ENY VKMS VKM VKM 00 E * VKMS VKM Q * VKM E * VKM VKM VKMS VKM 355 Q VKM VKM E Katalg entylacja prfesjnalna str. - d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d wentylacji ma ych i Êrednich pmieszczeƒ - niski pzim ha asu - wypsa ne w sta pràdwe silniki (technlgia E) na yskach kulkwych - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà regulatra brtów - d pzimeg lub pinweg mnta u - kmplet zawiera uchwyty mcujàce Ârednica VKM 60 E * VKM 00 E * Ârednica VKM E * VKM 35 E * VKMz Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d wentylacji ma ych i Êrednich pmieszczeƒ - niski pzim ha asu - silnik z zewn trznym wirnikiem na yskach kulkwych z wbudwanym zabezpieczeniem przed przecià eniem - budwa ze stali cynkwanej - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà regulatra brtów - d pzimeg lub pinweg mnta u - kmplet zawiera uchwyty mcujàce Ârednica VKMz 00 Q * VKMz VKMz 5 Q * VKMz VKMz VKMz * twar dst pny na indywidualne zamówienie Ârednica NOE NIŻSZE ENY VKMz 00 Q * VKMz VKMz Q * VKMz VKMz 35 Q * VKMz

7 VN / VKPF / VKPFI ENTYLATORY DO KANA Ó OKRÑG YH ENTYLATORY ODÂRODKOE VN Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji wywiewnej ma ych i Êrednich pmieszczeƒ - d mnta u pinweg - d mnta u zewn trzneg - niski pzim ha asu - silnik na yskach kulkwych z wbudwanym zabezpieczeniem przed przecià eniem - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà regulatra brtów - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw Ârednica VN * VN * Ârednica VN * VN * VN * ENTYLATORY DO KANA Ó PROSTOKĄTNYH TNYH ENTYLATORY KANA OE ODÂRODKOE VKPF Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d wentylacji pmieszczeƒ przemys wych i u ytecznêci publicznej - d mnta u wewnàtrz i na zewnàtrz pmieszczeƒ (w izlwanym wariancie wyknania) - wypsa ne w silnik z zewn trznym wirnikiem - lub 4 biegunwy silnik na yskach kulkwych - wentylatry wypsa ne sà we wbudwane termkntakty z wyjêciami d urzàdzenia sterujàceg zabezpieczeniem silnika przed przegrzaniem - budwa ze stali cynkwanej - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà regulatra brtów - E sieç jednfazwa / D sieç trójfazwa NOE NIŻSZE ENY ymiary szer. wys. VKPF 4D 400 x * VKPF 4D 0 x * VKPF 4E 600 x * VKPF 4D 600 x * VKPF 4D 600 x * VKPF 6D 700 x * ymiary szer. wys. VKPF 6D 800 x * VKPF 4D 800 x * VKPF 6D 900 x * VKPF 8D 900 x * VKPF 6D 000 x * VKPF 8D 000 x * VKPFI Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d wentylacji pmieszczeƒ przemys wych i u ytecznêci publicznej - d mnta u wewnàtrz i na zewnàtrz pmieszczeƒ (w termizlacyjnym wariancie wyknania) - wypsa ne w silnik z zewn trznym wirnikiem - lub 4 biegunwy silnik na yskach kulkwych - wentylatry wypsa ne sà we wbudwane termkntakty z wyjêciami d urzàdzenia sterujàceg zabezpieczeniem silnika przed przegrzaniem - budwa ze stali cynkwanej z izlacjà termicznà i akustycznà - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà regulatra brtów - E sieç jednfazwa / D sieç trójfazwa NOE NIŻSZE ENY ymiary szer. wys. VKPFI 4D 400 x * VKPFI 4D 0 x * VKPFI 4E 600 x * VKPFI 4D 600 x * VKPFI 4D 600 x * VKPFI 6D 700 x * ymiary szer. wys. * twar dst pny na indywidualne zamówienie VKPFI 6D 800 x * VKPFI 4D 800 x * VKPFI 6D 900 x * VKPFI 8D 900 x * VKPFI 6D 000 x * VKPFI 8D 000 x * 6

8 ENTYLATORY DO KANA Ó OKRÑG YH VPK E / VKPI E / VKP ENTYLATORY KANA OE ODÂRODKOE VKP E Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d wentylacji pmieszczeƒ przemys wych i u ytecznêci publicznej - d mnta u wewnàtrz pmieszczeƒ - wypsa ne w silnik sta pràdwy (technlgia E) na yskach kulkwych - budwa ze stali cynkwanej - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà regulatra brtów ymiary szer. wys. VKP 600 x 300 E , * VKP 600 x 3 E ,99 700* VKP 700 x 400 E ,7 7900* ymiary szer. wys. VKP 800 x 0 E , * VKP 900 x 0 E , * VKP 000 x 0 E ,98 000* VKPI E Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d wentylacji pmieszczeƒ przemys wych i u ytecznêci publicznej - d mnta u wewnàtrz i na zewnàtrz pmieszczeƒ - budwa ze stali cynkwanej z izlacjà - wypsa ne w silnik sta pràdwy (technlgia E) na yskach kulkwych - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà regulatra brtów - d pd àczenia z kana ami prstkàtnymi ymiary szer. wys. VKPI 600 x 300 E * VKPI 600 x 3 E * VKPI 700 x 400 E * ymiary szer. wys. VKPI 800 x 0 E * VKPI 900 x 0 E * VKPI 000 x 0 E * VKP Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d wentylacji pmieszczeƒ przemys wych i u ytecznêci publicznej - d mnta u wewnàtrz i na zewnàtrz pmieszczeƒ (w izlwanym wariancie wyknania) - wypsa ne w silnik z zewn trznym wirnikiem - lub 4 biegunwy silnik na yskach kulkwych z wbudwanym zabezpieczeniem przed przecià eniem - budwa ze stali cynkwanej - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà regulatra brtów - E sieç jednfazwa / D sieç trójfazwa NOE NIŻSZE ENY ymiary szer. wys. VKP E 400 x VKP E 0 x VKP 4E 0 x VKP 4D 0 x * ymiary szer. wys. VKP 4E 600 x VKP 4D 600 x * VKP 4E 600 x VKP 4D 600 x * * twar dst pny na indywidualne zamówienie 7

9 VKPI / TT SILENT-M / TT SILENT-MD E ENTYLATORY DO KANA Ó PROSTOKÑTNYH ENTYLATORY KANA OE ODÂRODKOE VKPI Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d wentylacji pmieszczeƒ przemys wych i u ytecznêci publicznej - d mnta u wewnàtrz i na zewnàtrz pmieszczeƒ - wypsa ne w silnik z zewn trznym wirnikiem - lub 4 biegunwy silnik na yskach kulkwych z wbudwanym zabezpieczeniem przed przecià eniem - budwa ze stali cynkwanej z izlacjà - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà regulatra brtów - d pd àczenia z kana ami prstkàtnymi - E sieç jednfazwa / D sieç trójfazwa ymiary szer. wys. VKPI E 400 x * VKPI E 0 x * VKPI 4E 0 x * VKPI 4D 0 x * ymiary szer. wys. NOE NIŻSZE ENY VKPI 4E 600 x * VKPI 4D 600 x * VKPI 4E 600 x * VKPI 4D 600 x * ENTYLATORY NISKOSZUMOE OBUDOIE IZOLOANEJ TT SILENT-M Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d mnta u w systemach wentylacyjnych wymagajàcych wyskieg ciênienia statyczneg, silneg strumienia pwietrza i niskieg pzimu ha asu - niski pzim ha asu - silnik na yskach kulkwych - budwa z wyskiej jakêci twrzywa sztuczneg - dwie pr dkêci - d pzimeg i pinweg mnta u - m liwy dst p d silnika i wirnika bez demnta u kana ów - m liwe ustawienie wentylatrów w uk adzie równleg ym (dla pdwy szenia wydajnêci) NOE NIŻSZE ENY Pzim brtów TT Silent M-00 TT Silent M-5 TT Silent M- TT Silent M-60 min max min max min min Pzim brtów TT Silent M-00 TT Silent M- TT Silent M-35 min min min TT SILENT-MD E Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d mnta u w systemach wentylacyjnych wymagających wyskieg cisnienia statyczneg i silneg strumienia pwietrza - silnik elektr-kmutatrwy E wyskiej sprawnści na ł yskach kulkwych - budwa ze stali malwanej prszkw izlwana termicznie i akustycznie - niski pzim hałasu - wypsa ny we wsprnik mcujący d ściany lub sufitu NOOŚĆ 06 Obrty min - TT Silent -MD 355- E * TT Silent -MD 400- E * TT Silent -MD 4- E * TT Silent -MD 4-3 E * * twar dst pny na indywidualne zamówienie 8

10 VS / VS E / KSB ENTYLATORY DO KANA Ó PROSTOKÑTNYH ENTYLATORY KANA OE ODÂRODKOE VS Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d wentylacji pmieszczeƒ dmwych i przemys wych - d pd àczenia d kana ów kràg ych - wypsa ne w silnik z zewn trznym wirnikiem -, 4 lub 6 biegunwy silnik na yskach kulkwych z wbudwanym zabezpieczeniem przed przecià eniem - wyknane ze stali cynkwanej - termizlacyjna i dêwi kch nna budwa - zdejmwane panele bczne w celu u atwienia dst pu serwisweg - regulacja pr dkêci za pmcà regulatra brtów - E sieç jednfazwa / D sieç trójfazwa NOE NIŻSZE ENY (nie uwzględnia króćców przyłączeniwych) Ârednica VS 355-4E 355 VS 355-4D 355 VS 400-4E 400 VS 400-4D 400 VS 4-4E 4 VS 4-4D 4 VS 0-4E 0 ** * * * * * * * Ârednica VS 0-4D 0 VS 560-4D 560 VS 560-6D 560 VS 630-4D 630 VS 630S-4D 630 VS 630-6D 630 VS 70-6D 70 ** * * * * * * * VS E Katalg entylacja prfesjnalna str. - d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d wentylacji pmieszczeƒ dmwych i przemys wych - d pd àczenia d kana ów kràg ych - wypsa ne w stałpràdwe silniki (technlgia E) - wyknane ze stali cynkwanej - termizlacyjna i dêwi kch nna budwa - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà regulatra brtów NOE NIŻSZE ENY Ârednica VS 35 E * VS 355 E * VS 400 E * (nie uwzględnia króćców przyłączeniwych) Ârednica VS 0 E * VS 560 E * VS 630 E * VS 4 E * KSB Katalg entylacja prfesjnalna str. 6 - d wentylacji nawiewn-wywiewnej - d wentylacji pmieszczeƒ dmwych i przemys wych - d pd àczenia d kana ów kràg ych - wypsa ne w silnik z zewn trznym wirnikiem - silnik na yskach kulkwych z wbudwanym zabezpieczeniem przed przecià eniem - wyknane ze stali cynkwanej - termizlacyjna i dêwi kch nna budwa - wltwy i wyltwy króciec z gumwà uszczelkà - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà regulatra brtów Ârednica KSB KSB KSB KSB Ârednica NOE NIŻSZE ENY KSB KSB 00S KSB KSB * twar dst pny na indywidualne zamówienie ** wydajnêç przy przep ywie strumienia pwietrza prstpad ym i równleg ym 9

11 KSK / VUN ENTYLATORY OBUDOIE IZOLOANEJ KSK Katalg entylacja prfesjnalna str. 0 - wentylatr dśrdkwy d wentylacji pmieszczeń kuchennych - w budwie stalwej - silnik ze stalwym wirnikiem dprnym na temperaturę - E sieć jednfazwa - D sieć trójfazwa Ârednica KSK -4E KSK -4D * KSK 60-4E KSK 60-4D * Ârednica NOE NIŻSZE ENY KSK 00-4E KSK 00-4D * KSK -4E KSK -4D * VUN Katalg entylacja prfesjnalna str. 6 - d wentylacji nawiewn-wywiewnej - - lub 4 biegunwe silniki asynchrniczne - m liwy mnta zewn trzny - yska kulkwe - budwa ze stali malwanej prszkw k k VUN , ,5 970* VUN , ,37 970* VUN 60x74-0, ,55 00* VUN , ,75 0* VUN , ,55 60* VUN ,- 9 70, 300* VUN , ,55 360* VUN , , 390* VUN 5x03-,-4 5 7, 770* VUN 5 03-, , 870* VUN 40x4-, , 80* VUN , ,0 80* VUN 7-, ,5 470* VUN 7-, , 470* VUN 7-5, ,5 990* VUN 80x7-, ,5 690* VUN 80 7-, , 690* VUN , ,5 380* VUN 35x43-, , 3480* VUN , ,0 3370* VUN 355x43-, , 380* VUN 355x43-4, ,0 3670* VUN , ,5 4530* VUN 400x83-, , 40* VUN , ,5 560* VUN , ,0 600* VUN 4x03-4, ,0 600* VUN 4 03-, , * VUN 0 9-5, ,5 83* VUN 0 9-7, ,5 790* VUN 0 9-, , * * twar dst pny na indywidualne zamówienie 0

12 OV / OVK ENTYLATORY OBUDOIE IZOLOANEJ OV Katalg entylacja prfesjnalna str d bezpêrednieg wyrzutu pwietrza przez Êcian - d wentylacji pmieszczeƒ dmwych i przemys wych: magazynów, warsztatów samchdwych, krytych parkingów, pmieszczeƒ gspdarczych - wyska wydajnêç - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw - silnik asynchrniczny z zewn trznym wirnikiem na yskach kulkwych, z wbudwanym zabezpieczeniem przed przecià eniem - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà elektrniczneg regulatra brtów (pza typami 0, 5, 630) - E sieç jednfazwa / D sieç trójfazwa jednfazwe trójfazwe NOE NIŻSZE ENY OV E OV E OV 4E OV E OV 4E OV 4E OV 4E OV 4E OV 4E OV 4E OV D * OV 4D * OV D * OV 4D * OV 4D * OV 4D * OV 4D * OV 4D * OV 4D * OV 4D * OV 4E OV 6E OVK Katalg entylacja prfesjnalna str d bezpêrednieg wyrzutu pwietrza przez Êcian - d wentylacji pmieszczeƒ dmwych i przemys wych: magazynów, warsztatów samchdwych, krytych parkingów, pmieszczeƒ gspdarczych - wyska wydajnêç - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw - silnik asynchrniczny z zewn trznym wirnikiem na yskach kulkwych, z wbudwanym zabezpieczeniem przed przecià eniem - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà elektrniczneg regulatra brtów (pza typami 0, 5, 630) - E sieç jednfazwa / D sieç trójfazwa jednfazwe trójfazwe NOE NIŻSZE ENY OVK E * OVK E * OVK 4E * OVK E * OVK 4E * OVK 4E * OVK 4E * OVK 4E * OVK 4E * OVK 4E * OVK D * OVK 4D * OVK D * OVK 4D * OVK 4D * OVK 4D * OVK 4D * OVK 4D * OVK 4D * OVK 4D * OVK 4E * OVK 6E * * twar dst pny na indywidualne zamówienie

13 VKF / OV ENTYLATORY OSIOE VKF Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji pmieszczeƒ handlwych, magazynwych, gspdarczych i innych - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw - i 4 biegunwy silnik na yskach kulkwych z zabezpieczeniem przed przecià eniem - m liwa regulacja pr dkêci za pmcà elektrniczneg regulatra brtów - d mnta u w ciàgach wentylacyjnych - E sieç jednfazwa - D sieç trójfazwa NOE NIŻSZE ENY jednfazwe trójfazwe VKF E * VKF E * VKF 4E * VKF E * VKF 4E * VKF 4E * VKF 4E * VKF D * VKF 4D * VKF D * VKF 4D * VKF 4D * VKF 4D * VKF 4D * VKF 4E * VKF 4E * VKF 4E * VKF 4E * OV Katalg entylacja prfesjnalna str. 4 - d bezpêrednieg wyrzutu pwietrza przez Êcian - d wentylacji pmieszczeƒ handlwych, magazynwych, gspdarczych i innych - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw - kwadratwa p yta mnta wa - prsty mnta OV OV OV OV OVK Katalg entylacja prfesjnalna str. 4 - d bezpêrednieg wyrzutu pwietrza przez Êcian - d wentylacji pmieszczeƒ handlwych, magazynwych, gspdarczych i innych - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw - kràg a p yta mnta wa OVK * OVK * OVK * OVK * * twar dst pny na indywidualne zamówienie

14 VKOM / VKOMZ / VKV ENTYLATORY OSIOE VKOM Katalg entylacja prfesjnalna str. 4 - d wentylacji pmieszczeƒ handlwych, magazynwych, gspdarczych i innych - niski pzim ha asu - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw - m e pracwaç zarówn w pzycji pinwej jak i w pzimej - m e byç mntwany w kana ach alb bezpêredni w Êcianie - kmplet zawiera uchwyty mcujàce VKOM VKOM VKOM VKOM VKOMz Katalg entylacja prfesjnalna str. 4 - d wentylacji pmieszczeƒ handlwych, magazynwych, gspdarczych i innych - niski pzim ha asu - budwa ze stali cynkwanej - m e pracwaç zarówn w pzycji pinwej jak i w pzimej - m e byç mntwany w kana ach alb bezpêredni w Êcianie - kmplet zawiera uchwyty mcujàce VKOMz VKOMz VKOMz VKOMz ENTYLATORY DAHOE VKV Katalg entylacja prfesjnalna str. - d wentylacji wywiewnej w budynkach przemys wych i u ytecznêci publicznej - d pinwych szybów wentylacyjnych - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw - wypsa ne w silnik z zewn trznym wirnikiem, 4, 6 biegunwy silnik na yskach kulkwych z zabezpieczeniem przed przecià eniem - d pinweg wyrzutu pwietrza - E jednfazwa sieç / D trójfazwa sieç VKV E VKV E VKV E VKV 4D * VKV 4E * NOE NIŻSZE ENY VKV 4D * VKV 4E VKV 4E VKV 4D * VKV 6E VKV 4E * twar dst pny na indywidualne zamówienie 3

15 VKH / VKV E / VKH E ENTYLATORY DAHOE VKH Katalg entylacja prfesjnalna str. - d wentylacji wywiewnej w budynkach przemys wych i u ytecznêci publicznej - d pinwych szybów wentylacyjnych - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw - wypsa ne w silnik z zewn trznym wirnikiem, 4 i 6 biegunwy silnik na yskach kulkwych z zabezpieczeniem przecià eniwym - d pzimeg wyrzutu pwietrza - E jednfazwa sieç / D trójfazwa sieç VKH E VKH E VKH E * VKH 4D * VKH 4E NOE NIŻSZE ENY VKH 4D * VKH 4E VKH 4E VKH 4D * VKH 6E VKH 4E VKV E Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji wywiewnej w budynkach przemys wych i u ytecznêci publicznej - d pinwych szybów wentylacyjnych - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw - d pinweg wyrzutu pwietrza - E jednfazwa sieç / D trójfazwa sieç - wypsa ne w silnik stałprądwy (technlgia E) na ł yskach kulkwych VKV E * VKV 80 E * VKV 30 E * VKV 355 E * NOE NIŻSZE ENY VKV 400 E * VKV 4 E * VKV 0 E * VKV 560 E * VKH E Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji wywiewnej w budynkach przemys wych i u ytecznêci publicznej - d pinwych szybów wentylacyjnych - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw - d pzimeg wyrzutu pwietrza - E jednfazwa sieç / D trójfazwa sieç - wypsa ne w silnik stałprądwy (technlgia E) na ł yskach kulkwych VKH E * VKH 80 E * VKH 30 E * VKH 355 E * NOE NIŻSZE ENY VKH 400 E * VKH 4 E * VKH 0 E * VKH 560 E * * twar dst pny na indywidualne zamówienie 4

16 VKMK / VOK / VOK ENTYLATORY DAHOE VKMK Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji wywiewnej w budynkach przemys wych i u ytecznêci publicznej - d pinwych szybów wentylacyjnych - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw - wypsa ne w silnik z zewn trznym wirnikiem - d pzimeg wyrzutu pwietrza VKMK VKMK VKMK VKMK VOK Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji wywiewnej w budynkach przemys wych i u ytecznêci publicznej - d pinwych szybów wentylacyjnych - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw - wypsa ne w silnik z zewn trznym wirnikiem - silnik na yskach kulkwych i zabezpieczeniem przed przecià eniem - d pzimeg wyrzutu pwietrza - E jednfazwa sieç - zastswan wentylatr siwy VOK E VOK E VOK 4E VOK E VOK 4E VOK 4E VOK Katalg entylacja prfesjnalna str d wentylacji wywiewnej w budynkach przemys wych i u ytecznêci publicznej - d pinwych szybów wentylacyjnych - budwa z blachy stalwej malwanej prszkw - d pzimeg wyrzutu pwietrza - zastswan wentylatr siwy VOK VOK VOK * twar dst pny na indywidualne zamówienie 5

17 KKV / GKV / FKV / KAM AKESORIA DO ENTYLATORÓ DAHOYH VKV/VKM KKV (ZAÓR ZROTNY) Katalg entylacja prfesjnalna str. 6 ymiary D D D d H aga (kg) KKV ,0 46 KKV ,7 93 KKV ,5 339 GKV (ŁĄZNIK ELASTYZNY) Katalg entylacja prfesjnalna str. 6 ymiary D D D d L aga (kg) GKV ,8 9 GKV , 49 GKV ,75 59 FKV (KOŁNIERZ MOUJĄY) Katalg entylacja prfesjnalna str. 6 ymiary D D D d L aga (kg) FKV ,34 49 FKV ,5 6 FKV ,05 9 ENTYLATORY KOMINKOE KAM Katalg entylacja prfesjnalna str. 9 - d rzprwadzania ciep eg pwietrza z kminka - silnik asynchrniczny na yskach kulkwych z ddatkwym wirnikiem ch dzàcym - KAM EKO: - silnik z zewn trznym wirnikiem - KAM EKO DUO: - silnik z zewn trznym wirnikiem (dwie pr dkêci brtwe) - budwa z blachy cynkwanej * twar dst pny na indywidualne zamówienie KAM KAM * KAM KAM KAM 5 EKO KAM 40 EKO * KAM EKO Kaseta filtracyjna FFK FFK 5 FFK 40 80* FFK 80 FFK Kaseta filtracyjna z zawrem zwrtnym KFK KFK 5 3 KFK * KFK 390 KFK KAM EKO MAX KAM 60 EKO KAM 5 EKO DUO min max KAM 40 EKO DUO min max * KAM EKO DUO min max KAM 60 EKO DUO Zawór zwrtny GFK min 375 max 470 GFK 5 38 GFK 40 4* GFK 4 GFK * KFK + GFK = BY-PASS 6

18 MIRA 60 / MIRA 80 SYSTEMY ENTYLAYJNE DO POJEDYNZYH POMIESZZE MIRA 60 Katalg entylacja prfesjnalna str ma a centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciep a d pjedynczych pmieszczeƒ z trzema pcjami pracy (dla 30 m / 45 m / 60 m ) - psiada m liwêç nieprzerwanej pracy - wypsa na w: - przeciwprądwy wymiennik p ytwy z plistyrenu - wentylatry z silnikami E niskim zu yciu energii - zintegrwanà autmatyk - wbudwane filtry G4 - zintegrwany pulser zabezpieczajàcy przed przepi ciami - zabezpieczenie przed zamarzaniem NOE NIŻSZE ENY Tryby pracy ydajnść Napięcie V Pbór prądu A Pzim hałasu db(a)~3m MIRA 60 A4 30 4, 00-40/-60 Hz 0,0 45 9, /-60 Hz 0, , /-60 Hz 0, Zestawy mntażwe: Materia Skład zestawu MK MIRA 60 Papier, PV Kartnwa p yta mnta wa, dwa kana y PV śr. 5/dł NB MIRA 60 Stal Pdwójny wylt z kapem 39 MK MIRA 60 Papier, PV, stal Kartnwa p yta mnta wa, dwa kana y PV śr. 5/dł. 0. Pdwójny wylt z kapem 69 MK MIRA 60 NB MIRA 60 MK MIRA 60 MIRA 80 Katalg entylacja prfesjnalna str kmpaktwa centrala d pjedynczych pmieszczen z wymiennikiem ciepła wyknanym z celulzy plimeryzwanej efektywści rekuperacji d 77% - wypsa na w autmatykę A4 sterwaną dtykw - wypsa na w filtry G4 - przeznaczna d pracy ciągłej NOOŚĆ 06 Tryby pracy ydajnść Napięcie, V Pbór prądu, A Pzim hałasu db(a)~3m MIRA 80 A / Hz 0, / Hz 0, / Hz 0,

19 MIRA 00 E / MIRA E SYSTEMY ENTYLAYJNE DO POJEDY ZYH POMIESZZE MIRA 00 E Katalg entylacja prfesjnalna str kmpaktwa centrala d pjedynczych pmieszczen z przeciwprądwym wymiennikiem ciepła wyknanym z plistyrenu, efektywści rekuperacji d 77% - wypsa na w autmatykę A6 - wypsa na w nagrzewnicę elektryczna i filtry G4 - przeznaczna d pracy ciągłej - w izilwanej budwie ze stali malwanej prszkw NOOŚĆ 06 Tryby pracy ydajnść m3/h Napięcie, V Pbór prądu, A Pzim hałasu db(a)~3m MIRA 00 E A / Hz, / Hz, / Hz, MIRA E Katalg entylacja prfesjnalna str centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciep a d pjedynczych pmieszczeƒ z pięcima trybami pracy (d 5 d ) - psiada m liwêç nieprzerwanej pracy - wypsa na w: - przeciwprądwy wymiennik p ytwy z plistyrenu - wentylatry z silnikami E niskim zu yciu energii - zintegrwanà autmatyk - wbudwane filtry G4 (nawiew) i G (wywiew) - pilta zdalneg sterwania - ddatkwą nagrzewnicę pwietrza Tryby pracy ydajnść m3/h Napięcie V Pbór prądu A Pzim hałasu db(a)~3m MIRA E A / Hz 0, ,5 30/ Hz, / Hz, ,5 30/ Hz, / Hz, Zestaw mntażwy: 55 Materia Skład zestawu 4 MK MIRA E Aluminium, PV dwa kanały PV śr. 5/dł 0, pdwójny wylt z kapem MK MIRA E 8

20 TwinFresh S / TwinFresh R / TwinFresh mf S SYSTEMY JEDNORUROE TwinFresh S Katalg entylacja prfesjnalna str. 8 - zestaw d wentylacji pjedynczych pmieszczeƒ wypsa ny w: - ceramiczny wymiennik ciep a efektywnêci d 9% - wentylatr rewerswy E niskim pbrze mcy - p aski panel frntwy - wylt zewn trzny z kapem S/SA S/SA S - kanał teleskpwy kwadratwy wym: 64 x 64, długści wylt metalwy z kapem malwanym prszkw w klrze białym, wymiarach 45 x 95 x 7 (szer./wys.gł.) 60- wylt ze stali nierdzewnej wymiarach 363 x 4 x 0 (szer./wys./gł.) A autmatyka dłączna w zestawie Ddatkwe akcesria KVS autmatyka d S-S0, S-60, S-60-, cena 400 nett TwinFresh S- TwinFresh SA- TwinFresh S-60 TwinFresh SA-60 TwinFresh S-60- TwinFresh SA-60- Pzim brtów Pr dkêç brtwa m Max. wydajnêç ,8 4,8,8 4,8,8 4,8,8 4,8,8 4,8,8 4,8 490* * 890 7* 0* TwinFresh R Katalg entylacja prfesjnalna str. 8 - zestaw d wentylacji pjedynczych pmieszczeƒ wypsa ny w: - ceramiczny wymiennik ciep a efektywnêci d 9% - wentylatr rewerswy E niskim pbrze mcy - kratk z autmatycznà aluzjà - wylt zewn trzny z kapem R kanał teleskpwy krągły długści -470 (dla mdeli ) kanał teleskpwy śr. i wylt metalwy z kapem malwanym prszkw w klrze białym, wymiarach 45 x 95 x 7 (szer./wys.gł.) - kanał teleskpwy śr. i wylt ze stali nierdzewnej wymiarach 363 x 4 x 0 (szer./wys./gł.) 5 kanał teleskpwy śr. 00 i wylt metalwy z kapem malwanym prszkw w klrze białym, wymiarach 45 x 95 x 7 (szer./wys.gł.) A autmatyka dłączna w zestawie Ddatkwe akcesria KVS autmatyka d R-, R--, cena 400 nett TwinFresh R- TwinFresh RA- TwinFresh R-- TwinFresh RA -- Pzim brtów Pr dkêç brtwa m Max. wydajnêç ,5 4,6 3,5 4,6 3,5 4,6 3,5 4,6 490* * 900* TwinFresh mf S Katalg entylacja prfesjnalna str zestaw d wentylacji pjedynczych pmieszczeƒ wypsa ny w: - ceramiczny wymiennik ciep a efektywnêci d 9% - wentylatr rewerswy E niskim pbrze mcy - kana teleskpwy d ugêci (0-340 w wersji 60-) - autmatykę z piltem zdalneg sterwania SA SA S kanał teleskpwy kwadratwy wym: x, długści dekracyjny płaski panel frntwy 35 wylt metalwy z kapem malwanym prszkw w klrze białym, wymiarach 45 x 95 x 7 (szer./wys.gł.) 35- wylt ze stali nierdzewnej wymiarach 363 x 4 x 0 (szer./wys./gł.) A wbudwana autmatyka sterwana przyciskami na budwie raz piltem zdalnej bsługi * twar dst pny na indywidualne zamówienie TwinFresh mf SA-35 TwinFresh mf SA-35- TwinFresh mf SA-35 TwinFresh mf SA-35- Pzim brtów Pr dkêç brtwa m Max. wydajnêç ,54 5,8 6, 4,54 5,8 6, 4,54 5,8 6, 4,54 5,8 6, 090 * 090* * 9

21 TwinFresh mf R / VNV -80 SYSTEMY JEDNORUROE TwinFresh mf R Katalg entylacja prfesjnalna str zestaw d wentylacji pjedynczych pmieszczeƒ wypsa ny w: - ceramiczny wymiennik ciep a efektywnêci d 9% - wentylatr rewerswy E niskim pbrze mcy - kana teleskpwy d ugêci (0-340 w wersji 60-) - autmatykę z piltem zdalneg sterwania RA RA R kanał teleskpwy krągły długści -470 (dla mdeli ) dekracyjny płaski panel frntwy kanał teleskpwy śr. i wylt metalwy z kapem malwanym prszkw w klrze białym, wymiarach 45 x 95 x 7 (szer./wys.gł.) - kanał teleskpwy śr. i wylt ze stali nierdzewnej wymiarach 363 x 4 x 0 (szer./wys./gł.) 5 kanał teleskpwy śr. 00 i wylt metalwy z kapem malwanym prszkw w klrze białym, wymiarach 45 x 95 x 7 (szer./wys.gł.) A wbudwana autmatyka sterwana przyciskami na budwie raz piltem zdalnej bsługi * twar dst pny na indywidualne zamówienie TwinFresh mf RA-5 TwinFresh mf RA-5- TwinFresh mf RA-35 TwinFresh mf RA-35 TwinFresh mf RA- TwinFresh mf RA-- TwinFresh mf RA- TwinFresh mf RA-- Pzim brtów Pr dkêç brtwa m Max. wydajnêç ,5 3,95 5,3 3,5 3,95 5,3 3,8 3,96 5,6 3,8 3,96 5,6 3,8 3,96 5,6 3,8 3,96 5,6 3,8 3,96 5,6 3,8 3,96 5, * 8 890* 990* 00* * ENTYLATORY ODŚRODKOE VNV- 80 KV Katalg entylacja prfesjnalna str jednrurwy system wentylacji party na wentylatrze z silnikiem -3 pr dkêciach wypsa nym w yska kulkwe - brty wentylatra dstswujà si autmatycznie d zmiennych prów w systemie wentylacyjnym - wypsa ny w filtr G4 - w wersji pdtynkwej z budwą d mntażu w fazie rbót gólnbudwlanych VNV- 80 KV VNV-A 80 KV VNV-B 80 KV VNV- 80 KV VNV-D 80 KV Napi cie Pr dkêci V Nat enie A 0,4 0,8 0, 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0, 0,4 0,8 Przy àczenie d sieci ( ) Max wydajnêç Pr dkêç brtwa , 43,7 6,6 30 6,6 35, 6, , 30 35, Max. temp. Dst pne pcje T TR I F H VNV- 80 KV 639* VNV-A 80 KV 574* 604* 64* 609* 69* 649* VNV-B 80 KV 584* 64* 64* 69* 639* 659* VNV- 80 KV 609* VNV-D 80 KV 599* 69* 639* 634* 654* 674* 0 * twar dst pny na indywidualne zamówienie szystkie mdele wentylatrów prócz znacznych inaczej, dst pne sà tylk w klrze bia ym. standard wy àcznik czaswy czujnik wilgtnêci wy àcznik czaswy z regulacjà czujnik ruchu

22 VN 80 / VN- 80 ENTYLATORY ODŚRODKOE VN 80 Katalg entylacja prfesjnalna str. 9 - jednrurwy system wentylacji party na wentylatrze z silnikiem -3 pr dkêciach wypsa nym w yska kulkwe - brty wentylatra dstswujà si autmatycznie d zmiennych prów w systemie wentylacyjnym - wypsa ny w filtr G4 - w wersji natynkwej z kratką aluzjwą VN 80 VNA 80 VNB 80 VN 80 VND 80 Pr dkêci 3 3 Napi cie V Nat enie A 0,4 0,8 0, 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0, 0,4 0,8 Przy àczenie d sieci ( ) Max wydajnêç Pr dkêç brtwa , 43,7 6,6 30 6,6 35, 6, , 30 35, Max. temp. Dst pne pcje T TR I F H VN * VNA * 600* 60* 605* 65* 645* VNB * 65* 65* 60* 640* 660* VN 80 60* VND * 630* 640* 635* 655* 660* szystkie mdele wentylatrów prócz znacznych inaczej, dst pne sà tylk w klrze bia ym. standard wy àcznik czaswy czujnik wilgtnêci wy àcznik czaswy z regulacjà czujnik ruchu VN- 80 Katalg entylacja prfesjnalna str. 9 - jednrurwy system wentylacji party na wentylatrze z silnikiem -3 pr dkêciach wypsa nym w yska kulkwe - brty wentylatra dstswujà si autmatycznie d zmiennych prów w systemie wentylacyjnym - wypsa ny w filtr G4 - w wersji natynkwej z p askim panelem frntwym VN- 80 VN-A 80 VN-B 80 VN- 80 VN-D 80 Pr dkêci 3 3 Napi cie V Nat enie A 0,4 0,8 0, 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0, 0,4 0,8 Przy àczenie d sieci ( ) Max wydajnêç Pr dkêç brtwa , 43,7 6,6 30 6,6 35, 6, , 30 35, Max. temp. Dst pne pcje T TR I F H VN * VN-A * 600* 60* 605* 65* 645* VN-B * 65* 65* 60* 640* 660* VN * VN-D * 630* 640* 635* 655* 660* * twar dst pny na indywidualne zamówienie szystkie mdele wentylatrów prócz znacznych inaczej, dst pne sà tylk w klrze bia ym. standard wy àcznik czaswy czujnik wilgtnêci wy àcznik czaswy z regulacjà czujnik ruchu

23 AUTOMATYKA STOSOANA ENTRALAH ENTYLAYJNYH VENTS Autmatyka d central wentylacyjnych Katalg entylacja prfesjnalna str. 88 * wersja sterwnika w klrze czarnym

24 AUTOMATYKA STOSOANA ENTRALAH ENTYLAYJNYH VENTS Autmatyka d central wentylacyjnych Katalg entylacja prfesjnalna str. 89 3

25 POLEAMY VUT 60 VB E NOY MODEL Z BY-PASSEM A4 A PRODUKT ZGODNY ZE STANDARDAMI ERTYFIKAT PROGRAMU NF 5 NF 40 DLA ENTRALI 3 VB E wymienniki przeciwprądwe sprawnść d 98% silniki E centrale wentylacyjne z dzyskiem ciepła by-pass autmatyka z panelem dtykwym złącze USB

26 VUT PB E/VUT V-VB E / VUT EV E / VUT H-EH E EO ENTRALE ENTYLAYJNE VUT PB E Katalg entylacja prfesjnalna str. 8 - pdwieszana centrala nawiewn-wywiewna z dzyskiem ciepła. - izlwana termicznie i akustycznie - wypsa na w by-pass ersje autmatyki (A4/A) tabela str. 3 NOE NIŻSZE ENY mc wentylatra mc wentylatra VUT 60 PB E A / VUT 60 PB E A 90-5 / VUT 3 PB E A / VUT 3 PB E A / VUT VB E Katalg entylacja prfesjnalna str. - centrala nawiewn-wywiewna z dzyskiem ciepła. - izlwana termicznie i akustycznie - wypsa na w by-pass PRODUKT ZGODNY ZE STANDARDAMI ersje autmatyki (A4/A) tabela str. NOE NIŻSZE ENY NOOŚĆ 06 mc wentylatra mc wentylatra VUT 60 VB E A / VUT 60 VB E A / VUT 3 VB E A / VUT 3 VB E A / VUT 5 VB E A / VUT 5 VB E A / VUT EV E Katalg entylacja prfesjnalna str. 6 - centrala nawiewn-wywiewna z dzyskiem ciepła raz dwma nagrzewnicami elektrycznymi (nagrzewnica wstępna i nagrzewnica wtórna) - wypsa na w wymiennik przeciwprądwy z plistyrlu efektywnści d 90% - wypsa na w filtry G4 - przeznaczna d pracy ciągłej wersja autmatyki: A6-tabela str. NOOŚĆ 06 Max mc magrzewnicy, k VUT 300 EV E A6 300 x -39 / * VUT 300- EV E A6 300 x -39 / * VUT H E EO, VUT EH E EO Katalg entylacja prfesjnalna str centrala nawiewn-wywiewna z dzyskiem ciepła w wersji bez nagrzewnicy (H) lub z nagrzewnicą (EH) - z by-passem - wypsa na w wyskefektywny wymiennik przeciwprądwy z plistyrenu efektywnści d 99% - wypsa na w filtry G4 - przeznaczna d pracy ciągłej wersja autmatyki: A-tabela str. dstępna d listpada 06 NOOŚĆ 06 Max mc centrali, k Max mc centrali, k VUT 300 H E EO A 300 0,9-5 / VUT 400 H E EO A 4,0-5 / VUT 900 H E EO A 940, -5 / VUT 300 EH E EO A 300 3,0-39 / VUT 400 EH E EO A 4 3,0-39 / VUT 900 EH E EO A 940 3,0-39 /

27 VUT H E / VUT EH-H E / VUT PE-P E ENTRALE ENTYLAYJNE VUT H E Katalg entylacja prfesjnalna str. 3 - cen tra la wen ty la cyj na z d zy skiem cie p a - prze zna cz ne sà d wen ty la cji d mów jed n r dzin nych, miesz kaƒ i nie wiel kich p miesz czeƒ han dl wych - zdej m wa ne pa ne le bcz ne z bu dwóch strn, u a twia jà ce d st p d b s u gi cen tra li - sk a da si z dwóch wen ty la t rów d Êrd k wych, wy mien ni ka przeciwpràdweg (REAIR) i dwóch fil trów - za st s wa n przy ja zne dla Êr d wi ska, ter m iz la cyj ne i dêwi k ch n ne tw rzy w gru b Êci 5 - wbudwane urzàdzenie zabezpieczajàce przed zamarzaniem rekuperatra (wy àczenie wentylatra nawiewneg) - w ce lu ze bra nia i d pr wa dze nia skr plin za st s wa n tacę ciekwą z d pr wa dze niem w dy - zastswan silniki pràdu sta eg (E) - szczególnie plecana d systemu VentsFlex ersje autmatyki (A) tabela str. mc wentylatra VUT 300 H E A 300 x 70-5 / * VUT 400 H E A 400 x 05-5 / * VUT 800 H E A 800 x 67-5 / * VUT EH E, VUT H E Katalg entylacja prfesjnalna str cen tra la wen ty la cyj na z d zy skiem cie p a raz z nagrzewnicà wtórną elektrycznà (EH) lub wdnà (H) i by-pass z siłwnikiem - prze zna cz ne sà d wen ty la cji d mów jed n r dzin nych, miesz kaƒ i nie wiel kich p miesz czeƒ han dl wych - zdej m wa ne pa ne le bcz ne z bu dwóch strn, u a twia jà ce d st p d b s u gi cen tra li - sk a da si z dwóch wen ty la t rów d Êrd k wych, wy mien ni ka przeciwpràdweg firmy REAIR i dwóch fil trów - za st s wa n przy ja zne dla Êr d wi ska, ter m iz la cyj ne i dêwi k ch n ne tw rzy w gru b Êci 5 - wbudwane urzàdzenie zabezpieczajàce przed zamarzaniem rekuperatra - w ce lu ze bra nia i d pr wa dze nia skr plin za st s wa n tacę ciekwą z d pr wa dze niem w dy - zastswan silniki pràdu sta eg (E) - szczególnie plecana d systemu VentsFlex ersje autmatyki (A6, A3) tabela str. 3 nagrzewnicy k VUT 300- EH E A ,0-5 / VUT 300- EH E A ,0-5 / VUT 400 EH E A ,0-5 / VUT 600 EH E A ,0-5 / VUT 300- H E A / * VUT 300- H E A / * VUT 400 H E A / * VUT 600 H E A3 5-5 / * VUT PE E, VUT P E Katalg entylacja prfesjnalna str pdwieszana cen tra la wen ty la cyj na z d zy skiem cie p a raz z nagrzewnicà wtórną elektrycznà (PE) lub wdnà (P) i by-pass z siłwnikiem - prze zna cz ne sà d wen ty la cji d mów jed n r dzin nych, miesz kaƒ i nie wiel kich p miesz czeƒ han dl wych - sk a da si z dwóch wen ty la t rów d Êrd k wych, wy mien ni ka przeciwpràdweg REAIR (dla typu 3/600/00) lub krzy weg (typ 000/3000) i dwóch fil trów - za st s wa n przy ja zne dla Êr d wi ska, ter m iz la cyj ne i dêwi k ch n ne tw rzy w gru b Êci 5 - wbudwane urzàdzenie zabezpieczajàce przed zamarzaniem rekuperatra - w ce lu ze bra nia i d pr wa dze nia skr plin za st s wa n tacę ciekwą z d pr wa dze niem w dy - zastswan silniki pràdu sta eg (E) - szczególnie plecana d systemu VentsFlex - dstępna w lewej (L) i prawej (P) wersji wyknania ersje autmatyki (A3) tabela str. 3 NOE NIŻSZE ENY nagrzewnicy k VUT 3 PE E A 400,5-5 / VUT 600 PE E A 700,0-5 / VUT 000 PE E A 00 3,3-5 / VUT 000 PE E A 000,0-5 / nagrzewnicy k VUT 600 P E A / VUT 000 P E A / VUT 000 P E A 9-5 / VUT 3000 P E A / VUT 3000 PE E A 4000,0-5 / * twar dst pny na indywidualne zamówienie 6

28 VUT MINI E / VUT R EH-H E / VUT R TN H-EH E ENTRALE ENTYLAYJNE VUT mini E Katalg entylacja prfesjnalna str cen tra la wen ty la cyj na z d zy skiem cie p a - dst pne w wersji d pd àczenia pzimeg (H) lub pinweg (V) - prze zna cz na d wen ty la cji d mów jed n r dzin nych, miesz kaƒ i nie wiel kich p miesz czeƒ u ytecznêci publicznej - pa ne le bcz ne zdej m wa ne z bu strn, u a twia jà ce d st p d b s u gi cen tra li - sk a da si z dwóch wen ty la t rów d Êrd k wych, wy mien ni ka krzy we g p y t we g (re ku pe ra t ra) i dwóch fil trów - za st s wa n przy ja zne dla Êr d wi ska, ter m iz la cyj ne i dêwi k ch n ne tw rzy w gru b Êci 0 - wbu d wa ne urzà dze nie za bez pie cza jà ce przed za ma rza niem re ku pe ra t ra (wy àczenie wentylatra nawiewneg) - w ce lu ze bra nia i d pr wa dze nia skr plin za st s wa n tacę ciekwą z d pr wa dze niem w dy - zastswan silniki pràdu sta eg (E) - w zestawie autmatyka (A) tabela str. mc wentylatra VUT 00 H mini E A 40 x 05-5 / VUT 00 V mini E A 40 x 05-5 / mc wentylatra VUT 300 H mini E A 345 x 05-5 / VUT 300 V mini E A 345 x 05-5 / VUT R EH E, VUT R H E Katalg entylacja prfesjnalna str. 5 cen tra la wen ty la cyj na z d zy skiem cie p a raz z nagrzewnicà wtórnà elektrycznà (EH) lub wdnà (H) - sk ada si z dwóch wentylatrów dêrdkwych, wymiennika rtacyjneg z aluminium HEATEX i dwóch filtrów - zastswan silniki pràdu sta eg (E) - centrala psiada autmatykę sterujàcą z prgramatrem tygdniwym czasu pracy wydajnêci i mcy nagrzewnicy - szczególnie plecana d systemu VentsFlex ersje autmatyki (A7, A8) tabela str. nagrzewnicy k VUT R 400 EH E A7 400,0-5 / VUT R 700 EH E A ,3-5 / VUT R 900 EH E A ,6-5 / VUT R 00 EH E A / VUT R 0 EH E A / VUT R 400 H E A / VUT R 700 H E A / VUT R 900 H E A / VUT R 00 H E A / VUT R 0 H E A7 0-5 / nagrzewnicy k VUT R 400 EH E A8 400,0-5 / * VUT R 700 EH E A ,3-5 / * VUT R 900 EH E A ,6-5 / * VUT R 00 EH E A / * VUT R 0 EH E A / * VUT R 400 H E A / * VUT R 700 H E A / * VUT R 900 H E A / * VUT R 00 H E A / * VUT R 0 H E A8 0-5 / * VUT R TN H E, VUT R TN EH E Katalg entylacja prfesjnalna str centrala nawiewn-wywiewna z dzyskiem ciepła w wersji bez nagrzewnicy (H) lub z nagrzewnicą (EH) z ddatkwą pmpą ciepła um liwiającą pracę w trybie grzewczym lub chłdniczym - wypsa na w wymiennik brtwy efektywnści d 85% - przeznaczna d pracy ciągłej wersja autmatyki: A8-tabela str. NOOŚĆ 06 Max mc centrali, k ydajnść cieplna pmpy cieplnej, k VUT R 400 TN H E A8 50 0,3,56 900* VUT R 700 TN H E A ,36,6 5900* VUT R 900 TN H E A ,46 3,5 3900* Max mc centrali, k ydajnść cieplna pmpy cieplnej, k VUT R 400 TN EH E A8 50 0,745, * VUT R 700 TN EH E A ,94,6 6900* VUT R 900 TN EH E A8 955,95 3,5 3900* * twar dst pny na indywidualne zamówienie 7

29 VUT-VUE P MINI / VUT MINI / VUT H ENTRALE ENTYLAYJNE NAIENE VUE 00 P mini, VUT 00 P mini Katalg entylacja prfesjnalna str pdwieszana centrala wentylacyjna z dzyskiem ciepła - dstępna w wersji z wymiennikiem krzy wym papierwym (VUE) raz plistyrenwym (VUT) - z pzimym usytuwaniem krócców - w izlwanej budwie stalwej - prze zna cz na d wen ty la cji d mów jed n r dzin nych, miesz kaƒ i nie wiel kich p miesz czeƒ u ytecznêci publicznej - sk a da si z dwóch wen ty la t rów d Êrd k wych, wy mien ni ka krzy we g p y t we g (re ku pe ra t ra) i dwóch fil trów - trzy zakresy prędkści silnika - w zestawie autmatyka (A3) tabela str. mc wentylatra VUE 00 P mini A / + 0* VUT 00 P mini A / + 7* VUT mini Katalg entylacja prfesjnalna str. 7 - cen tra la wen ty la cyj na z d zy skiem cie p a - dst pne w wersji d pd àczenia pzimeg (H) lub pinweg (V) - prze zna cz na d wen ty la cji d mów jed n r dzin nych, miesz kaƒ i nie wiel kich p miesz czeƒ u ytecznêci publicznej - pa ne le bcz ne zdej m wa ne z bu strn, u a twia jà ce d st p d b s u gi cen tra li - sk a da si z dwóch wen ty la t rów d Êrd k wych, wy mien ni ka krzy we g p y t we g (re ku pe ra t ra) i dwóch fil trów - za st s wa n przy ja zne dla Êr d wi ska, ter m iz la cyj ne i dêwi k ch n ne tw rzy w gru b Êci 0 - wbu d wa ne urzà dze nie za bez pie cza jà ce przed za ma rza niem re ku pe ra t ra (wy àczenie wentylatra nawiewneg) - w ce lu ze bra nia i d pr wa dze nia skr plin za st s wa n tacę ciekwą z d pr wa dze niem w dy - w zestawie autmatyka (A) tabela str. mc wentylatra VUT 00 H mini A 00 x 58-5 / VUT 00 V mini A 00 x 58-5 / mc wentylatra VUT 300 H mini A 300 x 58-5 / VUT 300 V mini A 300 x 58-5 / VUT H Katalg entylacja prfesjnalna str cen tra la wen ty la cyj na z d zy skiem cie p a - prze zna cz ne sà d wen ty la cji d mów jed n r dzin nych, miesz kaƒ i nie wiel kich p miesz czeƒ han dl wych - zdej m wa ne pa ne le bcz ne z bu dwóch strn, u a twia jà ce d st p d b s u gi cen tra li - sk a da si z dwóch wen ty la t rów d Êrd k wych, wy mien ni ka krzy we g p y t we g/re ku pe ra t ra/ i dwóch fil trów - za st s wa n przy ja zne dla Êr d wi ska, ter m iz la cyj ne i dêwi k ch n ne tw rzy w gru b Êci 5 - wbudwane urzàdzenie zabezpieczajàce przed zamarzaniem rekuperatra (wy àczenie wentylatra nawiewneg) - w ce lu ze bra nia i d pr wa dze nia skr plin za st s wa n tacę ciekwą z d pr wa dze niem w dy - sil nik dys p nu je 3 za kre sa mi pr d k Êci - pcjnalne ste r wa nie urzà dze niem za p m cà trój p zy cyj ne g prze àcz ni ka b r tów - psiada autmatykę sterującą z prgramatrem tygdniwym czasu pracy i wydajnści ersje autmatyki (A3) tabela str. mc wentylatra VUT 3 H A3 3 x 30-5 / * VUT 0 H A3 0 x -5 / * VUT 600 H A3 600 x 95-5 / * mc wentylatra VUT 000 H A3 00 x 40-5 / * VUT 000 H A3 00 x 8-5 / * 8

30 VUT EH-H / VPA ENTRALE ENTYLAYJNE VUT EH, VUT H Katalg entylacja prfesjnalna str cen tra la wen ty la cyj na z d zy skiem cie p a raz z nagrzewnicà wtórną elektrycznà (EH) lub wdnà (H) i by-pass z siłwnikiem - prze zna cz ne sà d wen ty la cji d mów jed n r dzin nych, miesz kaƒ i nie wiel kich p miesz czeƒ han dl wych - zdej m wa ne pa ne le bcz ne z bu dwóch strn, u a twia jà ce d st p d b s u gi cen tra li - sk a da si z dwóch wen ty la t rów d Êrd k wych, wy mien ni ka krzy we g p y t we g/re ku pe ra t ra/ i dwóch fil trów - za st s wa n przy ja zne dla Êr d wi ska, ter m iz la cyj ne i dêwi k ch n ne tw rzy w gru b Êci 5 - wbudwane urzàdzenie zabezpieczajàce przed zamarzaniem rekuperatra - w ce lu ze bra nia i d pr wa dze nia skr plin za st s wa n tacę ciekwą z d pr wa dze niem w dy - sil nik dys p nu je 3 za kre sa mi pr d k Êci - dstępne w lewej (L) i prawej (P) wersji wyknania ersje autmatyki (A6, A3) tabela str. 3 mc wentylatra VUT 3 EH A6 3 x 30-5 / VUT 0 EH A6 0 x -5 / VUT 600 EH A6 600 x 95-5 / VUT 800 EH A6 800 x 45-5 / VUT 000 EH A6 00 x 40-5 / VUT 0 EH A6 7 x / VUT 000 EH A6 00 x 6-5 / VUT 800 H- A3 780 x 45-5 / VUT 800 H-4 A3 780 x 45-5 / mc wentylatra VUT 000 H- A3 00 x 40-5 / VUT 000 H-4 A3 00 x 40-5 / VUT 0 H- A3 700 x / VUT 0 H-4 A3 700 x / VUT 000 H- A3 00 x 6-5 / VUT 000 H-4 A3 00 x 6-5 / ENTRALE ENTYLAYJNE NAIENE VPA Katalg entylacja prfesjnalna str cen tra la wen ty la cyj na nawiewna z na grzew ni cà elektrycznà - prze zna cz na jest d wen ty la cji biektów u ytecznêci publicznej raz przemys wych - zdej m wa ny pa nel bcz ny u a twia jà cy d st p d b s u gi cen tra li - za st s wa n przy ja zne dla Êr d wi ska, ter m iz la cyj ne i dêwi k ch n ne tw rzy w gru b Êci 5 - sk a da si z bu d wy, wen ty la t ra d Êrd k we g, na grzew ni cy i fil tra ersje autmatyki (A6) tabela str., 3 nagrzewnicy k VPA 00-,8-90,8-5 / * VPA 5-,4-85,4-5 / * VPA -,4-45,4-5 / * VPA -3,4-45 3,4-5 / * VPA -5, , -5 / * VPA -6, ,0-5 / * VPA 60-5, ,0-5 / * VPA 60-6, ,0-5 / * VPA 00-3,4-80 3,4-5 / + 40* nagrzewnicy k VPA 00-5, , -5 / * VPA 00-6, ,0-5 / * VPA -3, ,6-5 / + 680* VPA -6, ,0-5 / + 70* VPA -9, ,0-5 / * VPA 35-6, ,0-5 / * VPA 35-9, ,0-5 / * VPA- 35-6, ,0-5 / * VPA- 35-9, ,0-5 / * nagrzewnicy k VPA 00-,8- A6 90,8-5 / VPA 5-,4- A6 85,4-5 / VPA -,4- A6 45,4-5 / * VPA -3,4- A6 45 3,4-5 / VPA -5,-3 A6 45 5, -5 / * VPA -6,0-3 A6 45 6,0-5 / VPA 60-5,-3 A6 45 5, -5 / * VPA 60-6,0-3 A6 45 6,0-5 / VPA 00-3,4- A6 80 3,4-5 / nagrzewnicy k VPA 00-5,-3 A6 80 5, -5 / * VPA 00-6,0-3 A6 80 6,0-5 / VPA -3,6-3 A ,6-5 / * VPA -6,0-3 A ,0-5 / VPA -9,0-3 A ,0-5 / VPA 35-6,0-3 A6 90 6,0-5 / * VPA 35-9,0-3 A6 90 9,0-5 / * VPA- 35-6,0-3 A6 50 6,0-5 / VPA- 35-9,0-3 A6 50 9,0-5 /

31 MPA E / MPA ENTRALE ENTYLAYJNE NAIENE MPA E Katalg entylacja prfesjnalna str. 0 - cen tra la wen ty la cyj na nawiewna z na grzew ni cà elektrycznà - prze zna cz na jest d wen ty la cji biektów u ytecznêci publicznej raz przemys wych - za st s wa n przy ja zne dla Êr d wi ska, ter m iz la cyj ne i dêwi k ch n ne tw rzy w gru b Êci 5 - sk a da si z bu d wy, wen ty la t ra d Êrd k we g, na grzew ni cy i fil tra - sil nik wen ty la t ra p sia da 3 za kre sy pr d k Êci ersje autmatyki (A6) - tabela str, 3 nagrzewnicy k MPA 800 E 800 3,3-5 / * MPA 00 E3 00 9,9-5 / * MPA 800 E ,0-5 / * nagrzewnicy k MPA 0 E ,0-5 / * MPA 300 E , -5 / * MPA 30 E3 30 5, -5 / * nagrzewnicy k MPA 800 E A ,3-5 / MPA 00 E3 A6 00 9,9-5 / MPA 800 E3 A ,0-5 / nagrzewnicy k MPA 0 E3 A ,0-5 / MPA 300 E3 A , -5 / MPA 30 E3 A6 30 5, -5 / ENTRALE ENTYLAYJNE NAIENE I YIENE MPA Katalg entylacja prfesjnalna str. 0 - cen tra la wen ty la cyj na nawiewna z na grzew ni cà wdnà - prze zna cz ne sà d wen ty la cji biektów u ytecznêci publicznej raz przemys wych - za st s wa n przy ja zne dla Êr d wi ska, ter m iz la cyj ne i dêwi k ch n ne tw rzy w gru b Êci 5 - sk a da si z bu d wy, wen ty la t ra d Êrd k we g, na grzew ni cy i fil tra - sil nik wen ty la t ra p sia da 3 za kre sy pr d k Êci ersje autmatyki (A3) tabela str. 3 MPA / * MPA / * MPA / * MPA / * MPA / * MPA / * MPA 0-5 / * MPA 800 A3 7-5 / MPA 00 A / MPA 800 A / MPA 300 A / MPA 30 A3 3-5 / MPA 00 A / MPA 0 A3-5 / **X wkrótce w fercie * twar dst pny na indywidualne zamówienie 30

32 FILTRY YMIENNE DO ENTRAL ENTYLAYJNYH / PR / PR FILTRY YMIENNE DO ENTRAL ENTYLAYJNYH Rdzaj i klasa filtra Mdel centrali VENTS UF 00 kasetwy G4 MPA UF 00 kasetwy G4 MPA UF 003 kasetwy G4 MPA UF 004 kieszeniwy G4 MPA UF 005 kasetwy G4 VUT mini/mini E 5 UF 007 kasetwy G4 VUT H/VUT 300/400H E 58 UF 008 kasetwy G4 VUT 800 H E 93 UF 009 kasetwy G4 VUT 000 H 63 UF 0 kasetwy G4 VUT 000 H 70 UF 03 kasetwy G4 VUT EH / VUT 300/400/600 EH E 6 UF 07 kasetwy G4 VUT 800/000 EH/H 66 UF 0 kasetwy G4 VUT 0/000 EH/H 75 UF 0 kasetwy G4 VPA UF 03 kasetwy G4 VPA UF 04 kasetwy G4 VPA UF 05 kasetwy G4 VPA UF 06 kieszeniwy G4 VUT 3 PE E 74 UF 07 kasetwy G4 VUT 3 PE E 56 UF 08 kieszeniwy G4 7 VUT 600 PE/P E UF 09 kasetwy G4 60 Rdzaj i klasa filtra Mdel centrali VENTS UF 030 kieszeniwy G4 88 VUT 000 PE/P E UF 03 kasetwy G4 65 UF 03 kasetwy G4 VUT 000 PE/P E 89 UF 033 kasetwy G4 VUT 3000 PE/P E 08 UF 034 kieszeniwy G4 VUT R 400 EH/H E 80 UF 035 kasetwy G4 VUT R 400 EH/H E 78 UF 036 kieszeniwy G4 VUT R 700/900 EH/H E 0 UF 037 kasetwy G4 VUT R 700/900 EH/ HE 8 UF 0 kasetwy G4 VUT 60 PB E 75 UF 05 kasetwy G4 VUT 60V/VB E 33 UF 05 kasetwy G4 VUT 3 VB E 73 UF 053 kasetwy G4 VUT 5 VB E 83 UF 054 kasetwy G4 VUT 3 PB E 87 UF 055 kieszeniwy G4 VUT 00 P mini 33 UF 056 kasetwy G4 VUT 300 EV E 7 AKESORIA PR Katalg entylacja prfesjnalna str. 96 P ytwy wymiennik ciep a z krzy wym przep ywem pwietrza - przeznaczny d systemów wentylacyjnych przekju prstkàtnym - wchdzi w sk ad mdu weg systemu wentylacji X-VENT ymiary szer. wys. d. PR 400 x * PR 0 x * PR 0 x * PR 600 x * ymiary szer. wys. d. PR 700 x * PR 800 x * PR 900 x * PR 000 x * PR Katalg entylacja prfesjnalna str. 98 P ytwy wymiennik ciep a z krzy wym przep ywem pwietrza - przeznaczny d systemów wentylacyjnych przekju krągłym Średnica PR 300* PR P 700* * twar dst pny na indywidualne zamówienie ** wycena na indywidualne zamówienie 3

33 SFV / SFK NKP Katalg entylacja prfesjnalna str. 3 Nagrzewnica elektryczna - nagrzewnica wstępna d central wentylacyjnych stswana jak zabezpieczenie przed zamarzaniem - w budwie ze stali cynkwanej, elementy grzejne ze stali nierdzewnej - wypsa na w triakwy regulatr temperatury i zabezpieczenie przed przegrzaniem NOOŚĆ 06 Maksymalny przep yw pwietrza Mc, k Pbór prądu,a NKP 5-0,6-66 0,6,6 559 NKP 5-0,8-66 0,8 3,5 589 NKP 5-,- 66, 5, 69 NKP 60-,- 09, 5, 559 Maksymalny przep yw pwietrza Mc, k Pbór prądu,a NKP 60-,0-09,0 8,7 69 NKP 00-,- 70, 5, 579 NKP 00-,7-70,7 7,4 609 NKP 00-,0-70,0 8,7 639 NKP 60-,7, 09,7 7,4 589 * twar dst pny na indywidualne zamówienie 35

34 NK / NKU AKESORIA NK Katalg entylacja prfesjnalna str. 34 Nagrzewnica elektryczna - d na wiew nych sys te mów wen ty la cji - d na grza nia lub d grza nia p wie trza w sys te mach ka na ów wentylacyjnych - d pd à cze nia z ka na a mi krà g y mi - wyknane ze stali cynkwanej - ele men ty grzej ne ze sta li nie rdzew nej - wbu d wa ny sys tem za bez pie cza jà cy przed prze grza niem - r cz ny re start - mak sy mal na tem pe ra tu ra na wyj Êciu 40 NOE NIŻSZE ENY Minimalny przep yw pwietrza Napi cie znaminwe V IlÊç elementów grzejnych w k NK 00-0, x 0,6 9 NK 00-0, x 0,8 9* NK 00-, x 0,6 89 NK 00-, x 0,8 349* NK 00-, x 0,6 389 NK 5-0, x 0,6 9* NK 5-0, x 0,8 9 NK 5-, x, 99* NK 5-, x 0,8 359 NK 5-, x 0,8 399 NK -, x, 39* NK -, x 0,8 99* NK -3, x,7 39 NK -3, x, 379* NK -5, x,7 469* NK -6, x,0 59 NK 60-,- 30 x, 39* NK 60-, x, 99* NK 60-3,4-30 x,7 39 Minimalny przep yw pwietrza Napi cie znaminwe V IlÊç elementów grzejnych w k NK 60-5, x,7 469* NK 60-6, x,0 499 NK 00-,- 30 x, 59* NK 00-, x, 39* NK 00-3,4-30 x,7 369 NK 00-3, x, 379* NK 00-5, x,7 479* NK 00-6, x,0 59 NK -, x, 99* NK -, x, 359* NK -3, x * NK -3, x, 389* NK -6, x,0 59 NK -9, x 3,0 609 NK 35-, x, 39* NK 35-, x, 389* NK 35-3, x, 479* NK 35-6, x,0 609 NK 35-9, x 3,0 659 NK 60-3, x, 359* Dpłata d NKU (nagrzewnicy elektrycznej z blkiem sterwania) NK U (0,6-,4 k) 60* NK U (3,0-9,0 k) 730* NK U (0,5-54,0 k) 880* * twar dst pny na indywidualne zamówienie 36

35 NK / NKU AKESORIA NK Katalg entylacja prfesjnalna str. 30 Nagrzewnica elektryczna - wyknana ze stali cynkwanej - d na wiew nych sys te mów wen ty la cji - d na grza nia lub d grza nia p wie trza w sys te mach ka na ów wentylacyjnych - d pd àczenia z kana ami prstkàtnymi - ele men ty grzej ne ze sta li nie rdzew nej - wbu d wa ny sys tem za bez pie cza jà cy przed prze grza niem - r cz ny re start - mak sy mal na tem pe ra tu ra na wyj Êciu 40 Minimalny przep yw pwietrza k IlÊç elementów grzejnych w k NK 400x00-4, ,5 3 x,5 599* NK 400x00-6, ,0 3 x,0 609* NK 400x00-7, ,5 3 x,5 649* NK 400x00-9, ,0 3 x 3,0 659* NK 400x00-0, ,5 3 x 3,5 689* NK 400x00-, ,0 3 x 4,0 699* NK 400x00-5, ,0 3 x 5,0 799* NK 0x-6, ,0 3 x,0 699* NK 0x-7, ,5 3 x,5 79* NK 0x-9, ,0 3 x 3,0 739* NK 0x-0, ,5 3 x 3,5 779* NK 0x-, ,0 3 x 4,0 789* NK 0x-5, ,0 3 x 5,0 899* NK 0x-8, ,0 3 x 6,0 999* NK 0x300-6, ,0 3 x,0 89* NK 0x300-7, ,5 3 x,5 89* NK 0x300-9, ,0 3 x 3,0 839* NK 0x300-0, ,5 3 x 3,5 009* NK 0x300-, ,0 3 x 4,0 049* NK 0x300-5, ,0 3 x 5,0 069* NK 0x300-8, ,0 3 x 6,0 089* NK 0x300-, ,0 3 x 7,0 49* Minimalny przep yw pwietrza NOE NIŻSZE ENY k IlÊç elementów grzejnych w k NK 600x300-9, ,0 3 x 3,0 839* NK 600x300-, ,0 3 x 4,0 049* NK 600x300-5, ,0 3 x 5,0 49* NK 600x300-8, ,0 3 x 6,0 99* NK 600x300-, ,0 3 x 7,0 399* NK 600x300-4, ,0 3 x 8,0 499* NK 600x3-9, ,0 3 x 3,0 889* NK 600x3-, ,0 3 x 4,0 099* NK 600x3-5, ,0 3 x 5,0 99* NK 600x3-8, ,0 3 x 6,0 49* NK 600x3-, ,0 3 x 7,0 449* NK 600x3-4, ,0 3 x 8,0 549* NK 700x ,0 3 x 6,0 449* NK 700x ,0 3 x 9,0 849* NK 700x ,0 3 x,0 99* NK 800x ,0 3 x 9,0 949* NK 800x ,0 3 x,0 349* NK 800x ,0 3 x 8,0 399* NK 900x ,0 3 x 5,0 699* NK 900x ,0 3 x 8,0 399* NK 000x ,0 3 x 5,0 699* NK 000x ,0 3 x 8,0 399* Dpłata d NKU (nagrzewnicy elektrycznej z blkiem sterwania) NK U (0,6-,4 k) 60* NK U (3,0-9,0 k) 730* NK U (0,5-54,0 k) 880* * twar dst pny na indywidualne zamówienie 37

36 NKV / USVK AKESORIA NKV Katalg entylacja prfesjnalna str. 36 Nagrzewnica wdna - wyknana ze stali cynkwanej - d na wiew nych sys te mów wen ty la cji - d na grza nia lub d grza nia p wie trza w sys te mach ka na ów wentylacyjnych - d pd à cze nia z ka na a mi krà g y mi - ele men ty grzej ne wy k na ne z rur mie dzia nych z alu mi ni wym e br wa niem - d pusz czal ne ci Ênie nie r b cze.6 MPa (6 bar) przy tem pe ra tu rze w dy 00 - z àcz ka d p wie trza jà ca i d d pr wa dze nia w dy (G / ) - pcjnalnie m li we pd à cze nie czuj ni ka za bez pie cza jà ce g przed za ma rza niem (G /4 ) IlÊç rz dów rur NKV * NKV NKV 5-594* NKV NKV - 693* NKV NKV * IlÊç rz dów rur NKV NKV 00-70* NKV NKV - 954* NKV NKV 35-60* NKV NKV Katalg entylacja prfesjnalna str. 33 Nagrzewnica wdna - wyknana ze stali cynkwanej - d na wiew nych sys te mów wen ty la cji - d na grza nia lub d grza nia p wie trza w sys te mach ka na ów wentylacyjnych - d pd à cze nia z ka na a mi prstkàtny mi - ele men ty grzej ne wy k na ne z rur mie dzia nych z alu mi ni wym e br wa niem - d pusz czal ne ci Ênie nie r b cze.6 MPa (6 bar) przy tem pe ra tu rze w dy 00 - z àcz ka d p wie trza jà ca i d d pr wa dze nia w dy (G / ) - pcjnalnie m li we pd à cze nie czuj ni ka za bez pie cza jà ce g przed za ma rza niem (G /4 ) IlÊç rz dów rur NKV 400x00-484* NKV 400x * NKV 0x- 6* NKV 0x * NKV 0x * NKV 0x * NKV 600x300-8* NKV 600x * NKV 600x3-886* IlÊç rz dów rur NKV 600x * NKV 700x * NKV 700x * NKV 800x0-730* NKV 800x * NKV 900x0-9* NKV 900x * NKV 000x0-0* NKV 000x * USVK Katalg entylacja prfesjnalna str zawór trójdrgwy z siłwnikiem i pmpà wdnà d zasilania nagrzewnic wdnych i aparatów grzewczych w wd Przep yw wdy Ârednica przy àcza cal iênienie Pa USVK - ¾ - 4 d 4 ¾ * USVK d * USVK - ¼ - 0 d 0 ¼ * USVK - ½ - 6 d 6 ½ 0 990* USVK d * * twar dst pny na indywidualne zamówienie 38

37 OK / OKF AKESORIA OK Katalg entylacja prfesjnalna str kana wa ch dnica wdna d prstkàtnych kana ów wentylacyjnych, m e byç stswana d centrali nawiewnych lub nawiewn-wywiewnych ymiary k nierza szer. wys. OK 400 x * OK 0 x * OK 0 x * OK 600 x * ymiary k nierza szer. wys. OK 700 x * OK 800 x * OK 900 x * OK 000 x * OK 600 x * ymiary k nierza szer. wys. OK 400 x * OK 0 x * OK 0 x * OK 600 x * ymiary k nierza szer. wys. OK 700 x * OK 800 x * OK 900 x * OK 000 x * OK 600 x * OKF Katalg entylacja prfesjnalna str kana wa ch dnica frenwa d prstkàtnych kana ów wentylacyjnych, m e byç stswana d centrali nawiewnych lub nawiewn-wywiewnych ymiary k nierza szer. wys. OKF 400 x * OKF 0 x * OKF 0 x * OKF 600 x * ymiary k nierza szer. wys. OKF 700 x * OKF 800 x * OKF 900 x * OKF 000 x * OKF 600 x * ymiary k nierza szer. wys. OKF 400 x * OKF 0 x -3 0 * OKF 0 x * OKF 600 x * ymiary k nierza szer. wys. OKF 700 x * OKF 800 x * OKF 900 x * OKF 000 x * OKF 600 x * * twar dst pny na indywidualne zamówienie 39

38 GRM / SRS- / RS--300 / SP3- AKESORIA ELEKTRYZNE SRS- Katalg entylacja prfesjnalna str. 366 Dtykwy regulatr pr d k Êci Napi cie (V) ~30 Pbór pràdu (A) ymiary 86 x 86 x 33 Klasa bezpieczeƒstwa IP 30 SRS- RS--300 Katalg entylacja prfesjnalna str. 367 Tyrystrwy re gu la tr pr d k Êci brtów - p yn na re gu la cja pr d k Êci b r t wej wen ty la t rów z sil ni kiem asyn chr nicz nym - brak za k ó ceƒ ra di wych - m li wêç d pa s wa nia pty mal nych pa ra me trów pra cy wen ty la t ra - atwy mn ta i przy à cze nie - es te tycz ny wy glàd Napi cie (V) ~30 Pbór pràdu (A),5 ymiary 95 x 85 x 60 Klasa bezpieczeƒstwa IP 40 RS SP3- Katalg entylacja prfesjnalna str. 376 Dtykwy przełącznik pr d k Êci Napi cie (V) ~30 Pbór pràdu (A) ymiary 86 x 86 x 3 Klasa bezpieczeƒstwa IP 30 SP3-80 4

39 RS--400 / RS-N(V) / ARES / AREB / AR AKESORIA ELEKTRYZNE RS--400 Katalg entylacja prfesjnalna str. 367 Tyrystrwy re gu la tr pr d k Êci brtów - p yn na re gu la cja pr d k Êci b r t wej wen ty la t rów z sil ni kiem asyn chr nicz nym - brak za k ó ceƒ ra di wych - regulatr wypsa ny w filtr zak óceƒ wyskcz sttliwêciwych - m li wêç d pa s wa nia pty mal nych pa ra me trów pra cy wen ty la t ra - atwy mn ta i przy à cze nie - es te tycz ny wy glàd - dst pne w wersji natynkwej (N) i pdtynkwej (V) Napi cie (V) ~30 Pbór pràdu (A),8 ymiary 78 x 78 x 63 Klasa bezpieczeƒstwa IP 40 RS RS-N (V) Katalg entylacja prfesjnalna str. 368 Tyrystrwy re gu la tr pr d k Êci brtów - d w àczania / wy àczania raz regulacji brtów silnika - p yn na re gu la cja pr d k Êci b r t wej wen ty la t rów z sil ni kiem asyn chr nicz nym - brak za k ó ceƒ ra di wych - regulatr wypsa ny w filtr zak óceƒ wyskcz sttliwêciwych - m li wêç d pa s wa nia pty mal nych pa ra me trów pra cy wen ty la t ra - atwy mn ta i przy à cze nie - es te tycz ny wy glàd - dst pny w wersji natynkwej (N) i pdtynkwej (V) Napi cie (V) Pbór pràdu (A) ymiary () Klasa bezpieczeƒstwa RS-N ~30,0 6 x 80 x 70 IP RS-,5N ~30,5 6 x 80 x 70 IP RS-N ~30,0 6 x 80 x 70 IP 44 RS-,5N ~30,5 6 x 80 x 70 IP Napi cie (V) Pbór pràdu (A) ymiary () Klasa bezpieczeƒstwa RS-V ~30,0 6 x 80 x 70 IP 44 30* RS-,5V ~30,5 6 x 80 x 70 IP 44 35* RS-V ~30,0 6 x 80 x 70 IP 44 * RS-,5V ~30,5 6 x 80 x 70 IP 44 55* ARES Katalg entylacja prfesjnalna str. 37 Tyrystrwy re gu la tr pr d k Êci brtów - d włączania/wyłączania wentylatrów - d płynnej regulacji prędkści wentylatra - funkcja Sft start zapewniająca chrne przed impulsem rzruchwym i związanym z nim udarem prądwym - regulatr -fazwy, d 0 A, IP 54, - d mntażu natynkweg Napi cie (V) ~30 Pbór pràdu (A) max 0 Klasa bezpieczeƒstwa IP 54 ARES 5,0 360 ARES 0,0 45 AREB Katalg entylacja prfesjnalna str. 349 Tyrystrwy re gu la tr pr d k Êci brtów - d włączania/wyłączania wentylatrów - d płynnej regulacji prędkści wentylatra - regulatr -fazwy, d,5 A, IP 54, - d mntażu natynkweg i pdtynkweg Napi cie (V) ~30 Pbór pràdu (A) max,5 Klasa bezpieczeƒstwa IP 54 AREB * twar dst pny na indywidualne zamówienie 4

40 REGULATORY PR DKOÂI AKESORIA ELEKTRYZNE AR Katalg entylacja prfesjnalna str. 3 Transfrmatrwy re gu la tr pr d k Êci brtów - d włączania/wyłączania wentylatra - d stpniwej regulacji prędkści wentylatra - Sygnalizacja załączenia pdświetleniem - regulatr -fazwy, d 4 A - d mntażu natynkweg Napi cie (V) ~30 Pbór pràdu (A) max 4 Klasa bezpieczeƒstwa IP 54/IP30 AR AR. 85 AR.5 95 AR.0/ IP54 35 AR 3.0 IP AR 3.0/S IP AR AR AR AR ARS Katalg entylacja prfesjnalna str. 35 Transfrmatrwy re gu la tr pr d k Êci brtów - d włączania/wyłączania wentylatra - d stpniwej regulacji prędkści wentylatra - sygnalizacja załączenia pdświetleniem - wypsażny w ddatkwe wyjście d A - regulatr -fazwy, d 4 A, - d mntażu natynkweg Napi cie (V) ~30 Pbór pràdu (A) max 4 Klasa bezpieczeƒstwa IP 54/IP 30 AR.5/S 385 AR.0/S 40 AR 3.0/S 430 AR 5.0/S 600 AR 7.0/S 685 AR 0.0/S 900 AR 4.0/S 90 A3R Katalg entylacja prfesjnalna str. 35 Transfrmatrwy re gu la tr pr d k Êci brtów - d włączania/wyłączania wentylatra - d stpniwej regulacji prędkści wentylatra - wbudwane zabezpieczenie przeciwzamrżeniwe raz zabezpieczenie termiczne silnika - regulatr 3-fazwy, d 4 A - w budwie metalwej d mntażu natynkweg Napi cie (V) 400 Pbór pràdu (A) max 4 Klasa bezpieczeƒstwa IP A3R.5 90 A3R A3R A3R A3R A3R A3R

41 REGULATORY TEMPERATUROE / PRZE ÑZNIKI AKESORIA ELEKTRYZNE RTS--400, RTSD--400 Katalg entylacja prfesjnalna str. 355 Regulatr temperaturwy pr dkêci brtów - m li wêç wy b ru p mi dzy trze ma pr d k Êcia mi b r t wy mi wen ty la t ra - brak za k ó ceƒ ra di wych - utrzy my wa nie za da ne g p zi mu tem pe ra tu ry w p miesz cze niu - atwy mn ta i przy à cze nie - wy gd ny wy Êwie tlacz LD z przej rzy stym me nu - m li wêç ste r wa nia pi l tem na d le g Êç (typ RTSD) 0-40 V Hz 400 max 0, A min,0 A max Napi cie (V) Pbór pràdu (A) ymiary () Klasa bezpieczeƒstwa RTS--400 ~400,0 88 x88 x 5 IP RTSD--400 ~400,0 88 x88 x 5 IP 40 0 RT-0 Katalg entylacja prfesjnalna str. 356 Regulatr temperaturwy - d kntrli temperatury w systemach wentylacji, klimatyzacji raz w systemach grzewczych ymiary () Klasa bezpieczeƒstwa RT-0 84 x 84 x 55 IP P-5,0 N(V), P3-5,0 N(V), P5-5,0 N(V), Katalg entylacja prfesjnalna str. 358 Prze àcznik biegów wentylatra dla wentylatrów silnikach wielbiegwych - dst pny w wersji natynkwej (N) i pdtynkwej (V) Napi cie (V) Pbór pràdu (A) IlÊç biegów P-5,0 N ~30 5,0 9 P3-5,0 N ~30 5, P5-5,0 N ~30 5,0 5 X Napi cie (V) Pbór pràdu (A) IlÊç biegów P-5,0 V ~30 5,0 9 P3-5,0 V ~30 5, P5-5,0 V ~30 5,0 5 X P--300, P Katalg entylacja prfesjnalna str. 359 Prze àcznik biegów wentylatra d wentylatrów silnikach wielbiegwych X wkrótce w fercie Napi cie (V) Pbór pràdu (A) IlÊç biegów P--300 ~30 3,0 70 P ~30 3,

42 PULSERY / REGULATORY TRIAKOE / ZUJNIKI AKESORIA ELEKTRYZNE R-/00 Katalg entylacja prfesjnalna str. 360 Regulatr pr dkêci d wentylatrów z silnikami E - regulacje za pmcà pkr t a sterwania Napi cie (V) Pbór pràdu (ma) ymiary () R-/00 0~48 5,0 78 x 78 x

43 49

44 SPIS TREÂI ENTYLATORY ENTYLAJA DOMOA ENTYLATORY OSIOE NISKOSZUMOE Seria QUIET... 5 Seria QUIET Style... 5 Seria QUIET-S... 5 Seria SILENTA S Seria SILENTA M...53 ENTYLATORY OSIOE Seria S Seria M Seria LD Seria LDA Seria MA Seria M Seria PF Seria F Seria R Seria RA Seria D Seria VVR ENTYLATORY ODÂRODKOE Seria F ENTYLATORY KANA OE Seria VKO Seria VKO AKESORIA DO ENTYLATORÓ Sterwnik wielfunkcyjny BU Pdstawa mnta wa K...57 Zawór zwrtny KO...57

45 ENTYLATORY OSIOE NISKOSZUMOE SERIA QUIET / QUIET STYLE / QUIET-S SERIA QUIET ymiary [] Pzim brtów [] [] G ÊnÊç [] Max ciênienie [Pa] aga [kg] a b c d D 00 QUIET , , QUIET , QUIET QUIET Extra max min max min , ,4 3,6 0, ,4 3,6 0 a D c b d Dst pne pcje V T VT TH TP L V 00 QUIET * QUIET * QUIET X QUIET Extra X bardz niski pzim ha asu - wszystkie typy/średnice wypsa ne w silniki na ł yskach kulkwych - klasa bezpieczeƒstwa IP 45 SERIA QUIET STYLE NOOŚĆ 06 [] [] G ÊnÊç [] Max ciênienie [Pa] aga [kg] ymiary [] Ø D B L L 00 QUIET-Style 90 7, , Dst pne pcje V T VT TH TP L V 00 QUIET-Style * 09 49* + - płaski dekracyjny frnt - bardz niski pzim hałasu - silnik na ł yskach kulkwych - stpień chrny IP 45 SERIA QUIET S ymiary [] NOOŚĆ 06 [] [] G ÊnÊç [] Max ciênienie [Pa] aga [kg] Ø D B L L 00 QUIET-S 99 7, , Dst pne pcje V T VT TH TP L V 00 QUIET-S * 99 39* + - frnt z mtywem dekracyjnym - bardz niski pzim hałasu - silnik na ł yskach kulkwych - stpień chrny IP 45 szystkie mdele wentylatrów prócz znacznych inaczej, dst pne sà tylk w klrze bia ym. standard wy àcznik nisknapi ciwy czujnik ruchu wy àcznik silnik na yskach czujnik czaswy sznurkwy kulkwych wilgtnêci ilêci kartnwe X - wkrótce w fercie * twar dst pny na indywidualne zamówienie (przy zamówieniu ilści kartnwych) 5

46 ENTYLATORY OSIOE SILENTA S / SILENTA M/S entylatry SILENTA pwsta y z myêlà wentylacji pmieszczeƒ w których wymagane jest zachwanie minimalneg pzimu ha asu. Obudwy wentylatrów wyknane sà z wyskudarweg twrzywa ABS. szystkie mdele wypsa ne sà w silniki na yskach kulkwych. SERIA SILENTA S ymiary [] - 5 lat gwarancji [] [] G ÊnÊç [] a b c Ø D e SILENTA 00 S 78 7, SILENTA 5 S 48 9, SILENTA S Dst pne pcje V T VT TH TP SILENTA 00 S SILENTA 5 S SILENTA S SERIA SILENTA M ymiary [] - 5 lat gwarancji [] [] G ÊnÊç [] a b c Ø D e SILENTA 00 M 78 7, SILENTA 5 M 5 9, SILENTA M Dst pne pcje V T VT TH TP SILENTA 00 M SILENTA 5 M SILENTA M entylatry VENTS t prdukty ugruntwanej pzycji na rynku plskim, ch tnie wybierane przez Klientów. echuje je du a ró nrdnêç mdeli i pcji. Obudwy wentylatrów wyknane sà z wyskudarweg twrzywa ABS. Na wszystkie wentylatry tej marki udzielamy 5 lat gwarancji. SERIA S ymiary [] [] [] G ÊnÊç [] Obrty [min ] Max ciênienie [Pa] aga [kg] a b c Ø D e VENTS 00 S , VENTS 5 S , VENTS S , Dst pne pcje V T VT TH TP L V VENTS 00 S VENTS 5 S VENTS S * 3 76 szystkie mdele wentylatrów prócz znacznych inaczej, dst pne sà tylk w klrze bia ym. * twar dst pny na indywidualne zamówienie (przy zamówieniu ilści kartnwych) standard wy àcznik czaswy nisknapi ciwy czujnik ruchu wy àcznik sznurkwy silnik na yskach kulkwych czujnik wilgtnêci ilêci kartnwe 53

47 ENTYLATORY OSIOE M / LD / LDA / MA SERIA M ymiary [] [] [] G ÊnÊç [] Obrty [min ] Max ciênienie [Pa] aga [kg] a b c Ø D e VENTS 00 M , VENTS 5 M , VENTS M , Dst pne pcje V T VT TH TP L V VENTS 00 M * 05 8 VENTS 5 M * 3 38* VENTS M * 3 67* SERIA LD ymiary [] [] [] G ÊnÊç [] Obrty [min ] Max ciênienie [Pa] aga [kg] a b c Ø D e VENTS 00 LD , VENTS 5 LD , VENTS LD , Dst pne pcje V T VT TH TP L V VENTS 00 LD VENTS 5 LD VENTS LD SERIA LDA ymiary [] - panel frntwy ze szcztkwaneg aluminium [] [] G ÊnÊç [] Obrty [min ] Max ciênienie [Pa] aga [kg] a b c Ø D e VENTS 00 LDA , VENTS 5 LDA , VENTS LDA , Dst pne pcje V T VT TH TP L V VENTS 00 LDA VENTS 5 LDA VENTS LDA SERIA MA ymiary [] - z autmatycznà aluzjà [] [] G ÊnÊç [] Obrty [min ] Max ciênienie [Pa] aga [kg] a b c Ø D e VENTS 00 MA , VENTS 5 MA , VENTS MA , Dst pne pcje szystkie mdele wentylatrów prócz znacznych inaczej, dst pne sà tylk w klrze bia ym. V T VT TH TP L V VENTS 00 MA * 4 VENTS 5 MA 95 04* 8 7* VENTS MA 09 8* 3 4* 64 standard wy àcznik nisknapi ciwy czujnik ruchu wy àcznik silnik na yskach czujnik czaswy sznurkwy kulkwych wilgtnêci * twar dst pny na indywidualne zamówienie (przy zamówieniu ilści kartnwych) ilêci kartnwe 54

48 ENTYLATORY OSIOE M3 / PF / F / R SERIA M3 ymiary [] [] [] G ÊnÊç [] Obrty [min ] Max ciênienie [Pa] aga [kg] a b c Ø D e VENTS 00 M , VENTS 5 M , Dst pne pcje V T VT TH TP L V VENTS 00 M3 86 VENTS 5 M3 99 SERIA PF ymiary [] [] [] G ÊnÊç [] Obrty [min ] Max ciênienie [Pa] aga [kg] a b Ø D Ø D VENTS 00 PF , VENTS 5 PF , VENTS PF , Dst pne pcje V T VT TH TP L V VENTS 00 PF VENTS 5 PF 58 8 VENTS PF SERIA F ymiary [] [] [] G ÊnÊç [] Obrty [min ] Max ciênienie [Pa] aga [kg] a b c Ø D Ø D e f VENTS 00 F , VENTS 5 F , Dst pne pcje V T VT TH TP L V VENTS 00 F 64 VENTS 5 F 7 SERIA R [] [] G ÊnÊç [] Obrty [min ] Max ciênienie [Pa] aga [kg] a b c Ø d ymiary [] VENTS 00 R , Dst pne pcje a V T VT TH TP L V VENTS 00 R D c b szystkie mdele wentylatrów prócz znacznych inaczej, dst pne sà tylk w klrze bia ym. standard wy àcznik nisknapi ciwy czujnik ruchu wy àcznik silnik na yskach czujnik czaswy sznurkwy kulkwych wilgtnêci ilêci kartnwe 55

49 ENTYLATORY OSIOE RA / D / VVR / F SERIA RA ymiary [] - panel frntwy ze szcztkwaneg aluminium [] [] G ÊnÊç [] Obrty [min ] Max ciênienie [Pa] aga [kg] a b c Ø d VENTS 00 RA , Dst pne pcje a V T VT TH TP L V VENTS 00 RA D c b SERIA D - wentylatr z krótszym króçcem przy àczeniwym [] [] G ÊnÊç [] Obrty [min ] Max ciênienie [Pa] aga [kg] A B Ø D e ymiary [] 00 D , D , Dst pne pcje V T VT TH TP L V 00 D D 4 ENTYLATORY OSIOE SERIA VVR VVR ymiary [] - wentylatr z rewersem przep ywu pwietrza [] [] G ÊnÊç [] Obrty [min ] Max ciênienie [Pa] aga [kg] A B Ø D VENTS 80 VVR , VENTS 30 VVR , Dst pne pcje V T VT TH TP L V VENTS 80 VVR 30 VENTS 30 VVR ENTYLATORY ODŚRODKOE F SERIA F ymiary [] [] [] G ÊnÊç [] Obrty [min ] Max ciênienie [Pa] aga [kg] a b c Ø D e g f VENTS 00 F , Dst pne pcje V T VT TH VTH TP L V VENTS 00 F 66 75* 89* * 30* 56* szystkie mdele wentylatrów prócz znacznych inaczej, dst pne sà tylk w klrze bia ym. standard wy àcznik nisknapi ciwy czujnik ruchu wy àcznik silnik na yskach czujnik czaswy sznurkwy kulkwych wilgtnêci * twar dst pny na indywidualne zamówienie (przy zamówieniu ilści kartnwych) ilêci kartnwe 56

50 ENTYLATORY KANA OE VKO / VKO SERIA VKO ymiary [] [] [] G ÊnÊç [] Obrty [min ] Max ciênienie [Pa] aga [kg] a Ø D Ø D VENTS 00 VKO , VENTS 5 VKO , VENTS VKO , Dst pne pcje V T VT TH TP L V VENTS 00 VKO 40 VENTS 5 VKO 47 VENTS VKO 66 SERIA VKO ymiary [] [] [] G ÊnÊç [] Obrty [min ] Max ciênienie [Pa] aga [kg] a Ø D Ø d VENTS 00 VKO , VENTS 5 VKO , VENTS VKO , Dst pne pcje V T VT TH TP L V VENTS 00 VKO 49 7 VENTS 5 VKO VENTS VKO AKESORIA DO ENTYLATORÓ BU--60 / K / KO STERONIK IELOFUNKYJNY BU--60 ymiary [] Napięcie V ymiary BU x 46 x 7 45 Zastswanie BU jest przeznaczny d u ycia z wentylatrami stswanymi d wentylacji pmieszczeń mieszkalnych (łazienka, taleta, sypialnia etc.), um liwiając im pracę w ró nych trybach działania. Sterwnik zawiera funkcje regulacji pracy wentylatra: higrstat (czujnik wilgtnści), ftkmórka, timer (wyłącznik czaswy). ymienine funkcje mgą być stswane w dwlnych kmbinacjach, sterwnik um liwia te cykliczne włączanie i wyłączanie wentylatra. K - pdstawa mnta wa d wentylatra serii VKO ymiary [] e f g h K 00 VKO , K 5 VKO , K VKO KO - zawór zwrtny d wentylatrów serii: M, S, X, LD, LDA - zapbiega cfaniu si pwietrza d wn trza pmieszczeƒ ymiary [] Ø D A KO KO KO 4 szystkie wymienine prdukty dst pne sà tylk w klrze bia ym. 57

51 NOTATKI

52

WENTYLACJA PROFESJONALNA

WENTYLACJA PROFESJONALNA ENTYLAJA PROFESJONALNA SPIS TREÂI ENTYLATORY KANA OE DO SYSTEMÓ OKRÑG YH entylatry kana we przep ywie mieszanym TT.................................................................... 3 entylatry kana we

Bardziej szczegółowo

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208 MPA E AUTOMATYKA DO ENTRAL ENTYLAYJNYH LD Katalg entylacja prfesjnalna str. 246 Zastswanie: - z centralami: MPA E, VPA, VUT EH, VUT EH E LD jest dstępny pcjnalnie wyłącznie w zestawach ze współpracującymi

Bardziej szczegółowo

EKSPOZYTOR NOWO CI 2015. ni sze ceny. wentylatorów NOWE

EKSPOZYTOR NOWO CI 2015. ni sze ceny. wentylatorów NOWE EKSPOZYTOR wentylatrów Licensed by szczegó y na str. 58 wymiary 80x70x1 cm Prezentuj na yw i przeknaj klientów jakie s ciche i skuteczne! NOE ni sze ceny na asrtyment grzewczy NOO I 015 entylatry w budwie

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PROFESJONALNA

WENTYLACJA PROFESJONALNA ENTYLACJA PROFESJONALNA SPIS TREÂCI ENTYLATORY KANA OE DO SYSTEMÓ OKRÑG YCH entylatory kana owe o przep ywie mieszanym TT.................................................................... entylatory

Bardziej szczegółowo

niższe ceny www.vents-group.pl II EDYCJA Licensed by

niższe ceny www.vents-group.pl II EDYCJA Licensed by niższe ceny Licensed by II EDYCJ www.vents-group.pl EKSPOZYTOR wentylatorów Licensed by szczegóły na str. 58 wymiary 80x70x1 cm Prezentuj na żywo i przekonaj klientów jakie są ciche i skuteczne! niższe

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT ŚWIEŻEGO POWIETRZA

ŚWIAT ŚWIEŻEGO POWIETRZA Zapraszamy do kontaktu Licensed by Wentylacja domowa i profesjonalna www.vents-group.pl ŚWIT ŚWIEŻEGO POWIETRZ Vents Group Sp.z o.o dystrybutor marek: Licensed by Licensed by Podane właściwości produktów

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PROFESJONALNA

WENTYLACJA PROFESJONALNA ENTYLCJ PROFESJONLN SPIS TREŚCI ENTYLTORY KNŁOE DO SYSTEMÓ OKRĄGŁYCH entylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT... entylatory odśrodkowe VK... entylatory odśrodkowe VK VMS... entylatory odśrodkowe VKM...

Bardziej szczegółowo

Licensed by NOWE. niższe ceny. na asortyment PROFI

Licensed by NOWE. niższe ceny. na asortyment PROFI Liensed y NOE niższe eny n sortyment PROFI EKSPOZYTOR wentyltorów Liensed y szzegóły n str. 60 Prezentuj n żywo i przekonj klientów jkie są ihe i skutezne! NOE niższe eny n sortyment PROFI ENTYLTORY CENTRLE

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa centrali nawiewnej

Karta katalogowa centrali nawiewnej Karta katalgwa centrali nawiewnej wentylatry kana³we CAIB Oznaczenia: CAIB - 17 BRT Zastswanie Seria CAIB jest wykrzystywana w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie zachdzi ptrzeba pdniesienia

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PROFESJONALNA

WENTYLACJA PROFESJONALNA ENTYLCJ PROFESJONLN SPIS TREÂCI ENTYLTORY KN OE DO SYSTEMÓ OKRÑG YCH entyltory kn owe o przep ywie miesznym TT... entyltory odêrodkowe VK... entyltory odêrodkowe VK VMS... entyltory odêrodkowe VKM... entyltory

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy:

maksymalna temperatura pracy: wentylatry dachwe ROOFTEC knstrukcja: Dachwy wentylatr prmieniwy wypsa ny w silnik zlkalizwany pza strumieniem przep³ywaj¹ceg pwietrza. Knstrukcja wentylatra sk³ada siê z budwy w kszta³cie œmik¹ta, dziêki

Bardziej szczegółowo

Wyd. [m³/h] Waga [kg] 100 QUIET. Wyłącznik czasowy. Wyłącznik sznurkowy

Wyd. [m³/h] Waga [kg] 100 QUIET. Wyłącznik czasowy. Wyłącznik sznurkowy KATALOG PRODUKTÓW 2014 WENTYLACJA KLIMATYZACJA WENTYLACJA CHŁODNICTWO POMPY CIEPŁA IZOLACJE SPIS TREŚCI 1. Wentylatory... 3 1.1. Łazienkowe... 3 1.2. Kanałowe przyłącze okrągłe... 5 1.3. Kanałowe przyłącze

Bardziej szczegółowo

www.vents-group.pl Wentylacja domowa i profesjonalna

www.vents-group.pl Wentylacja domowa i profesjonalna OKLDK CENNIK nr 01_013 6-0-13 0:16 Stron 1 entylj domow i profesjonln www.vents-group.pl Podne w ÊiwoÊi produktów zost y przedstwione w elh informyjnyh i nie stnowià oferty w myêl przepisów prw hndlowego.

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe CAIB

wentylatory kanałowe CAIB wentylatry kanałwe CAIB Zastswanie Seria CAIB jest wykrzystywana w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie zachdzi ptrzeba pdniesienia temperatury w kresach zimwych lub utrzymania temperatury

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatory dachowe

Karta katalogowa wentylatory dachowe Karta katalgwa wentylatry dachwe wentylatry dachwe CTH..., CTV... Zastswanie Wentylacja wywiewna magazynów, hal sklepwych i przemysłwych, budynków gspdarczych w rlnictwie, etc. Ze względu na wyską dprnść

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CTH..., CTV...

wentylatory dachowe CTH..., CTV... wentylatry dachwe CTH..., CTV... Zastswanie Wentylacja wywiewna magazynów, hal sklepwych i przemys³wych, budynków gspdarczych w rlnictwie, etc. Ze wzglêdu na wysk¹ dprnœæ temperaturw¹ zalecane zw³aszcza

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CTH..., CTV...

wentylatory dachowe CTH..., CTV... wentylatry dachwe CTH..., CTV... Zastswanie Wentylacja wywiewna magazynów, hal sklepwych i przemysłwych, budynków gspdarczych w rlnictwie, etc. Ze względu na wyską dprnść temperaturwą zalecane zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CTH..., CTV...

wentylatory dachowe CTH..., CTV... wentylatry dachwe CTH..., CTV... Zastswanie Wentylacja wywiewna magazynów, hal sklepwych i przemys³wych, budynków gspdarczych w rlnictwie, etc. Ze wzglêdu na wysk¹ dprnœæ temperaturw¹ zalecane zw³aszcza

Bardziej szczegółowo

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min]

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min] ALFA AC Vent Wydajnœæ pwietrza d 800 d 6000 m /h Nagrzewnica wdna, nagrzewnica elektryczna, ch³dnica bezpœrednieg dparwania Zintegrwany system sterwania ze zdalnym sterwnikiem przewdwym Kmpaktwa knstrukcja

Bardziej szczegółowo

wentylatory oddymiające THGT

wentylatory oddymiające THGT Zastswanie Odprnść na temperaturę 4 C/2h, C/2h i C/2h. Standardwa wersja t 4 C/2h, pzstałe na życzenie. Obudwa krótka Knstrukcja Wentylatry wyknane są zgdnie ze standardem nrmy EN1211-. Wentylatry siwe

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2015 WENTYLACJA

KATALOG PRODUKTÓW 2015 WENTYLACJA KATALOG PRODUKTÓW 2015 WENTYLACJA KLIMATYZACJA WENTYLACJA CHŁODNICTWO POMPY CIEPŁA IZOLACJE SPIS TREŚCI 1. Wentylatory... 3 1.1. Łazienkowe... 3 1.2. Kanałowe przyłącze okrągłe... 5 1.3. Kanałowe przyłącze

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych Karta katalgwa wentylatrów przeciwwybuchwych wentylatry przeciwwybuchwe EGM Zastswanie Kmry lakiernicze, labratria chemiczne, przemys³ chemiczny, petrchemia itp. Wentylatry prmieniwe EGM prdukwane s¹ zgdnie

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Prgramy yrzutnia ietrzenie Kminek www.tqd.cm.pl CENTRALE ENTYLACYJNE Uprzejmie infrmujemy, e ceny zawarte w tej brszurze s¹ cenami nett, d których nale y dliczyæ 3% pdatku VAT. Cennik nie stanwi ferty

Bardziej szczegółowo

Wentylatory ROSENBERG

Wentylatory ROSENBERG Wentylatory ROSENBERG Wentylatory kanałowe R i RS, wielkość i wydajność, wielkość i wydajność R 100 V = 165 m 3 /h 90 RS 100 L V = 215 m 3 /h 87 R 100 L V = 255 m 3 /h 90 RS 125 L V = 330 m 3 /h 87 R 125

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN

WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU EKOFAN 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr kminkwy typu Ekfan przeznaczny jest d rzprwadzania ciepłeg

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew).

Seria VUT WH. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Seria Seria A16 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i wtórną nagrzewnicą elektryczną, o wydajności do 2200 m 3 /h, w izolowanej obudowie.

Bardziej szczegółowo

CENNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA (WRZESIEŃ 2010)

CENNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA (WRZESIEŃ 2010) CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA (WRZESIEŃ 2010) Spis treści: 1. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła i nagrzewnicą wbudowaną RESTOR 300, 500, 800 wraz z wyposażeniem dodatkowym. 2. Centrale

Bardziej szczegółowo

LIRA 1-GR "QA" sterowanie elektroniczne wymiary zewnętrzne: 478 574 567H zasilanie: 230V (400V) / 2,0 kw

LIRA 1-GR QA sterowanie elektroniczne wymiary zewnętrzne: 478 574 567H zasilanie: 230V (400V) / 2,0 kw cennik waŝny d czasu zastąpienia g nwym cennikiem PÓŁ PROFESJONALNE EKSPRESY UNO CIŚNIENIOWE DO KAWY DUE 2.150 PLN cena: 3.770 PLN wym: 280 250 350H mm wym: 340 420 390H mm zasilanie: 230V / 1,6 kw zasilanie:

Bardziej szczegółowo

APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE SUFITOWE UGW/S

APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE SUFITOWE UGW/S AARATY OGRZEWZO-WENTYLAYJNE SUFITOWE UGW/S ZASTOSOWANIE Aparaty grzewcz-wentylacyjne sufitwe s³u ¹ grzewania i wentylacji rzleg³ych pmieszczeñ takich jak: hale przemys³we, warsztaty, magazyny, pawilny

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 26-01-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) 26-01-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

Seria. TwinFresh Comfo R

Seria. TwinFresh Comfo R JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Seria Comfo S Seria Comfo R System jednorurowy Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajno ci do 54 m 3 /h. Zastosowanie Do energooszcz dnej wentylacji pojedynczych pomieszcze

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 19-02-2017 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 19-02-2017 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ 2016 WENTYLATORY KANAŁOWE DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH: WENTYLATORY KANAŁOWE DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH: Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT

NOWOŚĆ 2016 WENTYLATORY KANAŁOWE DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH: WENTYLATORY KANAŁOWE DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH: Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT Licensed by WENTYLATORY KANAŁOWE DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH: Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT str. 28 Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT PRO str. 32 NOWOŚĆ 2016 Wentylatory kanałowe

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 2500 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

/8 RIS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 2500 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 8-11-2015 1/8 RIS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 2500 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 8-11-2015 2/8 RIS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

BOLID CHILLERS POLAND

BOLID CHILLERS POLAND BOLID CHILLERS POLAND Kmpaktwe chillery małej i średniej mcy (0,5ŕ34 kw) prgram prdukcji katalg prduktów 2015 Schładzacz (chiller) - trchę infrmacji Schładzacze Blid (ang. chillers) - są specjalistycznymi

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 13-11-2017 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 13-11-2017 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 17-01-2017 1/8 RIS 1500 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) 17-01-2017 2/8 RIS 1500 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

VPA-E z nagrzewnicą elektryczną

VPA-E z nagrzewnicą elektryczną z nagrzewnicą elektryczną Centrala nawiewna VPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 200 do 1500 m/h Obudowa

Bardziej szczegółowo

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 2/8 RIS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

WKp. WKp WENTYLATORY KANA OWE

WKp. WKp WENTYLATORY KANA OWE KANA OWE WKp BUDOWA Wyknanie z blachy stalwej cynkwanej, k³nierze z prfilu P-2, zapewniaj¹ce zintegrwanie z pszczególnymi elementami instalacji, tej samej wielkœci. Wirnik bêbnwy z silnikiem z wiruj¹c¹

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

WKp. WENTYLATORY KANAŁOWE WKp

WKp. WENTYLATORY KANAŁOWE WKp KANAŁOWE WKp BUDOWA Wyknanie z blachy stalwej cynkwanej, kłnierze z prfilu P-2, zapewniające zintegrwanie z pszczególnymi elementami instalacji, tej samej wielkści. Wirnik bębnwy z silnikiem z wirującą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANA OWE DO SYSTEMÓW OKR G YCH:

WENTYLATORY KANA OWE DO SYSTEMÓW OKR G YCH: Licensed by WENTYLATORY KANA OWE DO SYSTEMÓW OKR G YCH: Wentylatory kana owe o przep ywie mieszanym TT str. 22 Wentylatory kana owe o przep ywie mieszanym TT PRO str. 24 Wentylatory kana owe od rodkowe

Bardziej szczegółowo

/6 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/6 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 13-11-2014 1/6 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 13-11-2014 2/6 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 1/8 RIRS 3500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 2/8 RIRS 3500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

REKUPERACJA. Seria VUT V/VB EC. Seria VUT PB EC. Licensed by

REKUPERACJA. Seria VUT V/VB EC. Seria VUT PB EC. Licensed by REKUPERACJA Seria VUT V/VB Seria VUT PB Licensed by CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA NOWOŚĆ 2015 Seria Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła o wydajności do 410 m 3 /h,

Bardziej szczegółowo

Centrale rekuperacyjne i wentylacyjne

Centrale rekuperacyjne i wentylacyjne Centrale rekuperacyjne VALLOX TYP /kpl. Vallox 95 306 m 3 /h 3930,00 Vallox 132 396 m 3 /h 4750,00 Vallox Digit 2 SE 396 m 3 /h 6050,00 Vallox 90 SE 270 m 3 /h 7800,00 Vallox 96 SE 309 m 3 /h 7300,00 Vallox

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) źródło: 19-01-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) 19-01-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) źródło: 2-02-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) 2-02-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

Seria VUT PW EC. VUT PW EC model z nagrzewnicą wodną, z wentylatorami stałoprądowymi EC.

Seria VUT PW EC. VUT PW EC model z nagrzewnicą wodną, z wentylatorami stałoprądowymi EC. CENTRALE NAWIEWNOWYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Seria Seria Wyświetlacz SAS908 Wyświetlacz SAS908 Podwieszana nawiewnowywiewna centrala wentylacyjna o wydajności do 4000 m 3 /h w izolowanej obudowie z nagrzewnicą

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H)

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 1/8 RIRS 1200 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 2/8 RIRS 1200 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

o osprz t osobno o osprz t zamontowany o o stal o stal nierdzewna o

o osprz t osobno o osprz t zamontowany o o stal o stal nierdzewna o Sze cienne i cylindryczne zbirniki kndensatu z zabudwanym sprz tem Przep yw kndensatu Temperatura kndensatu Ci nienie kndensatu Knstrukcja zbirnika: Pmpy kndensatu: Il Wysk pdnszenia Sterwanie prac pmp:

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami.

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami. VUT EH EC Wyświetlacz LCD Wyświetlacz SAS908 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m 3 /h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CRV

wentylatory dachowe CRV wentylatory dachowe RV Dane techniczne Zastosowanie entylatory dachowe wyci¹gowe RV przeznaczone s¹ do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane s¹ w instalacjach wyci¹gowych

Bardziej szczegółowo

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H 30 OTD Centrale wentylacyjne nawiewne Centrale wentylacyjne nawiewne obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, izolowana wełną mineralną gr. 30 mm standardowo wyposażone w nagrzewnicę elektryczną

Bardziej szczegółowo

Turbo Wydajność do 2350 m3/h

Turbo Wydajność do 2350 m3/h WENTYLATOR KANAŁOWY O PRZEPŁYWIE MIESZANYM Turbo Wydajność do 2350 m3/h n Zastosowanie q wywiewne i nawiewne systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych i u ytkowych q w innych pomieszczeniach, w których

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

BART IMPORT POLAND Jesteœmy firm¹ istniej¹c¹ na rynku od 1995 roku. Specjalizujemy siê w imporcie, produkcji i dystrybucji nagrzewnic i kurtyn

BART IMPORT POLAND Jesteœmy firm¹ istniej¹c¹ na rynku od 1995 roku. Specjalizujemy siê w imporcie, produkcji i dystrybucji nagrzewnic i kurtyn NAGRZEWNICE WODNE PREZENTACJA FIRMY BART IMPORT POLAND Jesteœmy firm¹ istniej¹c¹ na rynku d 995 rku. Specjalizujemy siê w imprcie, prdukcji i dystrybucji nagrzewnic i kurtyn pwietrznych, klimatyzatrów,

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 700. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIRS 700. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 26-05-2017 1/8 RIRS 700 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) 26-05-2017 2/8 RIRS 700 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły z grzałką

Nawietrzak okrągły z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak z grzałką doprowadza świeże powietrze do wnętrza budynku wstępnie je podgrzewając. Termostat zapewnia automatyczną

Bardziej szczegółowo

Korzystniejsze ch³odzenie i ogrzewanie. fan-coile klimakonwektory pompy ciepła

Korzystniejsze ch³odzenie i ogrzewanie. fan-coile klimakonwektory pompy ciepła Krzystniejsze ch³dzenie i grzewanie. fan-cile klimaknwektry pmpy ciepła hybrydwy system klimatyzacji hybrydwe systemy klimatyzacji Knkrety Jak t zrbiæ? 03 SHERP Pmpy ciep³a 04 SLR+ klimaknwektry inwerterwe

Bardziej szczegółowo

/7 RIS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 3500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/7 RIS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 3500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 27-01-2018 1/7 RIS 3500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 3500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 27-01-2018 2/7 RIS 3500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 5500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 5500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIS 5500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 5500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 31-10-2016 1/8 RIS 5500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 5500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 31-10-2016 2/8 RIS 5500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH EC. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew).

Seria VUT WH EC. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). VUT EH EC A8 A13 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m 3 /h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 90%. Nawiewno-wywiewna

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 1/8 RIS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 2/8 RIS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 Dostawa sprzętu chłodniczego. Lp. Nazwa przedmiotu Ilość

Zadanie 5 Dostawa sprzętu chłodniczego. Lp. Nazwa przedmiotu Ilość ZAŁĄCZNIK NR 3.5 DO SIWZ.. Pieczęć Wyknawcy Zadanie 5 Dstawa sprzętu chłdniczeg Lp. Nazwa przedmitu Ilść 1 Lada chłdnicza 2 szt. 2 Witryna d napjów 1 szt. 3 Dystrybutr d bitej śmietany 1 szt. 4 Dystrybutr

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-06-2014 1/8 RIS 200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-06-2014 2/8 RIS 200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne: 1.1 Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4

1. Dane ogólne: 1.1 Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla potrzeb przebudowy i rozbudowy budynku zwierzętarni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1 1. Dane ogólne:

Bardziej szczegółowo

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC Centrala wentylacyjne VUT H EC ECO oraz VUT EH EC ECO z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI.

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI. 1 INWESTOR:.. OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Trzebini TEMAT: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI.. Nr opracowania : Projektował: Opracował: Sprawdził: mgr inż. M. Stępień mgr inż. M. Stępień

Bardziej szczegółowo

DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH

DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH USZCZELNIENIA METALOWE DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH Uszczelki spiralne Charakterystyka Uszczelki spiralne s¹ jednymi z najczêœciej stswanych uszczelek metalwych. Maj¹ wszechstrnne zastswanie. Gwarantuj¹ bardz

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła 2015 Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Oferta ważna od 20.09.2015 ennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego. Podane ceny mają charakter orientacyjny. o podanych cen

Bardziej szczegółowo

i dużą wytrzymałość mechaniczną. Wentylator posiada hermetyczną skrzynkę przyłączeniową.

i dużą wytrzymałość mechaniczną. Wentylator posiada hermetyczną skrzynkę przyłączeniową. WENTYLATORY DO KANAŁÓW OKRĄGŁYCH Seria VK Konstrukcja Obudowa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego ABS, które to posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne

Bardziej szczegółowo

Informacje techniczne. ASPOL FV Sp. z o.o., ódÿ, ul. Helska 39/45, tel./fax:(0-42) , WindMaker REKUPERATORY

Informacje techniczne. ASPOL FV Sp. z o.o., ódÿ, ul. Helska 39/45, tel./fax:(0-42) , WindMaker REKUPERATORY AL FV Sp. z o.o., 9-4 ódÿ, ul. Helska 9/45, tel./fax:(- 4) 654-9-69, 65-9-69 E-mail:aspol@aspol.com.pl www.aspol.com.pl WindMaker REKUPERATRY Publikacja zawiera informacje techniczne odnoœnie nastêpuj¹cych

Bardziej szczegółowo

BL6L. układ poziomy, leżący. opis. automatyka. CENTRALE WENTYLACYJNE BL to kompaktowe urządzenia

BL6L. układ poziomy, leżący. opis. automatyka. CENTRALE WENTYLACYJNE BL to kompaktowe urządzenia BL6L układ poziomy, leżący CENTRALE WENTYLACYJNE BL to kompaktowe urządzenia produkowane w wersji stojącej, leżącej lub podwieszanej. Przeznaczone są do wentylacji wszystkich pomieszczeń wolnych od gazów

Bardziej szczegółowo