Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej"

Transkrypt

1 Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Wydanie to ma charakter specjalny i zawiera Kalendarium NTIE obejmujące cały okres działalności Towarzystwa. Mamy nadzieję, że lektura ta przywoła szereg przyjemnych wspomnień, a także zachęci Państwa do współtworzenia dalszej historii NTIE. W imieniu Zarządu NTIE prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski Redaktor Biuletynu NTIE dr Barbara Filipczyk 1

2 Kalendarium Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Autorzy: Stanisław Wrycza Uniwersytet Gdański Adam Nowicki Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Henryk Sroka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Jerzy Gołuchowski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Spis treści 1. Członkowie Założyciele NTIE Prezesi NTIE Członkowie Honorowi NTIE Najważniejsze wydarzenia z 19 letniej działalności NTIE NTIE w liczbach Statutowe cele NTIE Galeria zdjęć Archiwalne numery Biuletynu NTIE... 45

3 1. Członkowie Założyciele NTIE Witold Abramowicz Andrzej Baborski Grzegorz Bartoszewicz Witold Chmielarz Ryszarda Czajkowska Wiesław Flakiewicz Jan Goliński Zbigniew Gontar Mariusz Grabowski Jerzy Jakubczyc Jerzy Kisielnicki Andrzej Kobyliński Edward Kolbusz Bernard Kubiak Marian Kuraś Ryszard Kurzyjamski Marek Markowski Andrzej Małachowski Bogdan Miś Elżbieta Niedzielska Adam Nowicki Marian Niedżwiedziński Małgorzata Nycz Jacek Ochman Wojciech Olejniczak Celina Olszak Małgorzata Pańkowska Danuta Pokojska Jadwiga Sobieska Karpińska Henryk Sroka Stanisław Stanek Witold Staniszkis Bogdan Stefanowicz Grażyna Szlapin Zdzisław Szyjewski Stanisław Wrycza Andrzej Zaliwski Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Łódzki SGH w Warszawie SGH w Warszawie Uniwersytet Łódzki Akademia Ekonomiczna w Krakowie Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Uniwersytet Warszawski SGH w Warszawie Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Gdański Akademia Ekonomiczna w Krakowie Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Gdański Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu dziennikarz WordPress Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Uniwersytet Łódzki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Uniwersytet Szczeciński Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Katowicach Uniwersytet Gdański Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Katowicach RODAN Systems S.A. SGH w Warszawie SGH w Warszawie Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Gdański Cork University, Cork, Irlandia 3

4 2. Prezesi NTIE Stanisław Wrycza Uniwersytet Gdański Andrzej Baborski Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Adam Nowicki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Henryk Sroka Akademia Ekonomiczna w Katowicach Jerzy Gołuchowski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od

5 3. Członkowie Honorowi NTIE Wiesław Flakiewicz Jacek Ochman Elżbieta Niedzielska Tadeusz Wierzbicki Jan Goliński Stanisław Wrycza Jerzy Zieliński Adam Nowicki Henryk Sroka Jerzy Kisielnicki (1996, Szkoła Główna Handlowa) (1996, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) (1998, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) (1998, Uniwersytet Szczeciński) (2004, Szkoła Główna Handlowa) (2006, Uniwersytet Gdański) (2007, Uniwersytet Łódzki) (2011, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) (2011, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) (2011, Uniwersytet Warszawski) 5

6 4. Najważniejsze wydarzenia z 19 letniej działalności NTIE września I Ogólnopolska Konferencja Informatyki Ekonomicznej w Jastrzębiej Górze Na Konferencji przedstawiciele wszystkich jednostek naukowo dydaktycznych w Polsce podejmują decyzję o potrzebie powołania ogólnopolskiego towarzystwa naukowego, integrującego i reprezentującego środowisko naukowo dydaktyczne informatyki ekonomicznej w Polsce. Powołano Komitet Założycielski Towarzystwa. Na konferencję przygotowano obszerne materiały, które stanowiły swoistą inwentaryzację stanu informatyki ekonomiczniej w Polsce poprzez zebranie i usystematyzowanie danych dotyczących: jednostek naukowo dydaktycznych w Polsce, ich składu osobowego, programów nauczania informatyki ekonomicznej w różnych ośrodkach akademickich w Polsce, szczegółowych treści poszczególnych przedmiotów wykładanych w ramach informatyki ekonomicznej. Materiały były pierwszym informatorem informatyki ekonomicznej w Polsce. 22 listopada Zjazd Założycielski NTIE w Sali Senatu Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Odbywa się dyskusja nad nazwą towarzystwa padają różne propozycje. Uczestnicy Zjazdu zgłosili w trakcie dyskusji 3 nazwy Towarzystwa, które w głosowaniu, uzyskały odpowiednio następującą liczbę głosów: Polskie Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej 8, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej 21, Naukowe Towarzystwo Przetwarzania Informacji Ekonomicznej 6. 6

7 Zjazd przyjął, iż nazwa Towarzystwa brzmieć będzie: Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej NTIE. Uznanie większości uzyskuje więc propozycja nazwy autorstwa Prof. Andrzeja Baborskiego. Zjazd większością głosów podejmuje uchwałę o powołaniu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NTIE z siedzibą w Gdańsku. Członkowie założyciele w liczbie 37 pracowników naukowo dydaktycznych z całej Polski, podpisują akt powołania NTIE. Z kolei odbywa się dyskusja nad Statutem NTIE, Zostaje on przegłosowany, zatwierdzony i w takiej postaci obowiązuje do dziś. Jedyna poprawka dotyczyła zmiany siedziby NTIE. Zjazd Założycielski wybiera pierwsze władze Towarzystwa: Zarząd NTIE w składzie: Stanisław Wrycza (prezes), Jan Goliński, Adam Nowicki, Wojciech Olejniczak (wiceprezesi), Małgorzata Pańkowska (skarbnik), Komisję Rewizyjną z przewodniczącą Jadwigą Sobieską Karpińską, Sąd Koleżeński z przewodniczącym Wiesławem Flakiewiczem, Radę Naukową z przewodniczącym Jerzym Kisielnickim. Data Zjazdu Założycielskiego, niezależnie od późniejszych niezbędnych zabiegów prawnych, jest datą narodzin Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NTIE. Pierwsze władze Towarzystwa stanowiły Komitet Założycielski NTIE. 15 marca Formalna rejestracja NTIE i jego Statutu w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku 2 kwietnia 1996 Wpis do Rejestru Stowarzyszeń w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku 29 kwietnia 1996 Wiadomość o powstaniu NTIE ukazuje się w ComputerWorld wraz z obszernym wywiadem udzielonym przez wiceprezesa NTIE prof. Jana Golińskiego Informatycy bliżej gospodarki. 7

8 10 maja 1996 Ukazuje się i zostaje rozesłany do wszystkich członków pierwszy numer Biuletynu NTIE Biuletyn NTIE ukazuje się zazwyczaj 3 4 razy rocznie, po ważnych dla Towarzystwa wydarzeniach, jak zjazdy, konferencje, posiedzenia Zarządu, czy konsorcja doktoranckie. Powstaje także strona internetowa dostępna pod adresem: 19 czerwca 1996 Posiedzenie Zarządu NTIE w Sopocie Zarząd przyjmuje 22 nowych członków. Przyjmowanie nowych członków pozostanie stałym punktem wszystkich kolejnych zebrań Zarządu NTIE. Zarząd postanowił również, iż każdy pracownik, który uzyska stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego z dziedziny informatyki ekonomicznej otrzymuje dyplom honorowy NTIE. Zarząd podjął decyzję, że co roku będzie organizowany konkurs na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki ekonomicznej. Zarząd ogłosił konkurs na logo Towarzystwa. Konkurs nie został rozstrzygnięty. 3 lipca1996 Otwarcie rachunku bankowego NTIE w banku PEKAO S.A. 12 lipca1996 Nadanie Towarzystwu przez gdański WUS numeru statystycznego REGON 16 października 1996 Nadanie Towarzystwu przez Izbę Skarbową numeru identyfikacji podatkowej NIP listopada 1996 II Zjazd i II Konferencja Naukowo Dydaktyczna w Jadwisinie 8

9 W Jadwisinie pod Warszawą odbywają się II Zjazd i II Konferencja Naukowo Dydaktyczna, zorganizowane przez Prof. Jana Golińskiego i Katedrę Informatyki Gospodarczej SGH. Po raz pierwszy nastąpiło nadanie tytułów Członków Honorowych NTIE, z racji znaczącego wkładu w rozwój dziedziny informatyki ekonomicznej w Polsce. Dyplomy wręczono Prof. Wiesławowi Flakiewiczowi z warszawskiej SGH oraz Prof. Jackowi Ochmanowi z wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. Laudacje wygłosili Prof. Jan Goliński i Prof. Jadwiga Sobieska Karpińska. Zjazd ogłosił ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich z dziedziny informatyki ekonomicznej i powołał Komisję Konkursową. Na Zjeździe sformułowano postulat o powołaniu Forum Dyskusyjnego Informatyki Ekonomicznej przy Komitecie Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Grupowałby on wszystkich samodzielnych pracowników nauki uprawiających informatykę ekonomiczną. Forum takie mogłoby się następnie przekształcić w Sekcję Informatyki Ekonomicznej przy tym Komitecie. Wśród członków NTIE było 30 samodzielnych pracowników nauki. Tak wyrazisty i wyjątkowy udział kadry profesorskiej wśród członków towarzystwa, rzutował na postrzeganie NTIE w środowisku informatycznym jako towarzystwa elitarnego. Na pierwszych dwu Zjazdach i Konferencjach NTIE, jego członkowie nie ponosili żadnych opłat z tytułu uczestnictwa. 25 czerwca 1997 posiedzenie Zarządu NTIE w Gdańsku Na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu NTIE. Przyjął on Regulamin Konkursu na Prace Magisterskie z Dziedziny Informatyki Ekonomicznej, którego pierwotna wersja została opracowana przez Prof. Wiesława Flakiewicza. Zarząd podziękował Profesorowi za włożony trud. Regulamin Konkursu wraz z odpowiednim plakatem został przesłany do wielu jednostek naukowo dydaktycznych i instytucji w Polsce a ogłoszenie o Konkursie zostało opublikowane w czasopismach informatycznych. Drugim, jak się okazało równie trwałym przedsięwzięciem NTIE była propozycja uruchomienia Konsorcjum Doktoranckiego Informatyki Ekonomicznej. Zostało ono pomyślane jako wkład NTIE w dzieło 9

10 promowania i wspierania rozwoju naukowego młodych pracowników nauki. Zainicjowano również listę dyskusyjną NTIE grudnia 1997 posiedzenie Zarządu i I Konsorcjum Doktoranckie NTIE w Polanicy Było to kreatywne, nowatorskie podejście do nowego wyzwania z udziałem i głębokim zaangażowaniem kadry profesorskiej i młodzieży asystenckiej z wszystkich znaczących ośrodków naukowo dydaktycznych informatyki ekonomicznej w Polsce. Konsorcjum jest i długo pozostawało unikalną inicjatywą w dziedzinie nauk ekonomicznych. W opinii uczestników bardzo pożyteczne. I Konsorcjum Doktoranckie zorganizowali i przeprowadzili Prof. Adam Nowicki z zespołem Instytutu Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestniczyło w nim 25 młodych pracowników nauki i kilkunastu promotorów z wszystkich ośrodków akademickich, reprezentowanych w NTIE. Zostaje wydana i rozesłana wszystkim członkom Towarzystwa niebieska książeczka, zawierająca Statut NTIE oraz Regulamin Konkursu na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki ekonomicznej. 16 stycznia 1998 W znakomitych salach warszawskiego Business Centre Club wręczono nagrody I Konkursu Prac Magisterskich NTIE Pierwszy werdykt Jury Konkursu pod przewodnictwem Prof. Wiesława Falkiewicza był następujący: Nagroda I stopnia (1200 zł) Paweł Afelt Zastosowanie metod i technik sztucznej inteligencji w programowaniu zapotrzebowania na energię elektryczną (promotor prof. Jerzy Zieliński, Uniwersytet Łódzki); Nagroda II stopnia (800 zł) Mirosław Rusin System DELPHI jako implementacja techniki obiektowej (promotor prof. Stanisław Wrycza, Uniwersytet Gdański); 10

11 Nagroda III stopnia (600 zł) Paweł Gorczyca Narzędzia informatyczne w analizie technicznej Giełdy ( promotor, prof. Jan Goliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W I Konkursie wzięło udział 14 prac magisterskich z 4 uczelni SGH, UG, UŁ. PWr. Wręczeniu nagród nadano bardzo uroczystą oprawę. Zaproszono wszystkich członków NTIE. Główny (do dziś) Sponsor Konkursu firma Andersen Consulting (aktualnie Accenture) była reprezentowana przez Dyrektora Generalnego P. Sebastiao Albequerque. W uroczystości brali udział przedstawiciele mass mediów toteż w prasie i mediach elektronicznych ukazały się informacje na temat Konkursu i NTIE. Uroczystość wręczania nagród w Konkursie w podobny sposób przebiegała w kolejnych jego, corocznych edycjach. 12 marca 1998 Ustalenie minimum programowego informatyki ekonomicznej Rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu prof. Andrzej Baborski zaprosił kierownictwo NTIE oraz samodzielnych pracowników nauki z tej dziedziny na spotkanie poświęcone ustaleniu minimum programowego informatyki ekonomicznej w ramach kierunku informatyka i ekonometria oraz dyskusji nad przyszłością informatyki ekonomicznej. Przyjęty wówczas program, z podziałem na przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne obowiązuje do dziś. Natomiast proporcje udziału przedmiotów ekonometryczno statystycznych i informatycznych, z przewagą tych pierwszych, budził i budzi kontrowersje i protesty naszego środowiska. Jednym z istotnych czynników w dyskusji nad programem była definicja informatyki ekonomicznej, sformułowana przez Prof. Elżbietę Niedzielską: Informatyka ekonomiczna, to dziedzina badań naukowych, kształcenia akademickiego oraz praktyki gospodarczej, wyodrębniona z informatyki i poświęcona metodyce i pragmatyce zastosowania w ekonomii środków i narzędzi techniki komputerowej. Wielokrotnie wcześniej i później NTIE odczuwało pozytywną, życzliwą i inspirującą rolę Pani Profesor. 11

12 Na spotkaniu zebrani ustalili cel strategiczny informatyki ekonomicznej którym jest: [ ] stworzenie środowiska informatyków w uczelniach ekonomicznych jako partnerskiego dla środowisk specjalistów z rachunkowości czy zarządzania. Między innymi wyrazem ukonstytuowania się takiego środowiska byłoby umożliwienie bronienia dysertacji z zakresu informatyki w dziedzinie ekonomii. 23 kwietnia 1998 posiedzenie Zarządu NTIE w Poznaniu W Poznaniu odbywa się posiedzenie Zarządu poświęcone przygotowaniom do III Konferencji NTIE. Zarząd podjął uchwałę o uczestniczeniu Towarzystwa w Kongresie Informatyki Polskiej w Poznaniu i poprosił Prof. Bogdana Stefanowicza o reprezentowanie NTIE w Komitecie Organizacyjnym Kongresu listopada 1998 III Konferencja NTIE w Ustroniu Śląskim W Ustroniu Śląskim odbywa się III Konferencja NTIE pt.: Informatyka ekonomiczna jako dziedzina dydaktyki, pomyślana jako ogólnopolski zjazd zakładów, katedr i instytutów informatyki ekonomicznej. Wiele pracy i czasu w przygotowanie Konferencji wniosła dr Małgorzata Pańkowska. Była to jak dotąd Konferencja o dużej frekwencji i reprezentatywności środowiska brało w niej udział ponad 70 uczestników, spośród 130 (już!) członków NTIE. Konferencja została zainicjowana kilkugodzinnym wykładem Prof. Dietricha Seibta, kierownika katedry Informatyki Ekonomicznej na Uniwersytecie w Kolonii pt.: Informatyka ekonomiczna jako dyscyplina akademicka i edukacyjna. Profesor nakreślił szeroką panoramę zagadnień badawczych, dydaktycznych, akredytacyjnych, organizacyjnych i publikacyjnych związanych z informatyką ekonomiczną w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych. Informatyka od kilkudziesięciu już lat jest tam samodzielną, wyodrębnioną, dysertybilną (a więc doktorat uzyskuje się w dziedzinie informatyki ekonomicznej a nie np. zarządzania), dojrzałą dyscypliną naukową. 12

13 W tym czasie stworzono niezwykle żywotne środowisko informatyki ekonomicznej ponad 70 katedr prowadzących ten kierunek studiów licencjackich, magisterskich, MBA i doktoranckich, towarzystwo naukowe, czasopismo naukowe, cykliczną konferencję (co dwa lata), w której bierze udział ok pracowników naukowych, dydaktycznych i praktyków gospodarczych, liczne międzynarodowe publikacje. Wystąpienie Prof. Seibta z założenia miało być inspiracja do podobnych działań w naszym środowisku i w ograniczonej skali to oczekiwanie było stopniowo spełniane. Na konferencji tytuły i dyplomy Członków Honorowych NTIE przyznano Prof. Elżbiecie Niedzielskiej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) oraz Prof. Tadeuszowi Wierzbickiemu (Uniwersytet Szczeciński) polskim autorytetom informatyki ekonomicznej, mającym ogromny wkład w jej rozwój jako dyscypliny akademickiej. Z tego dorobku korzystają kolejne generacje pracowników naukowych i studentów informatyki ekonomicznej. Trwałym owocem konferencji w Ustroniu Śląskim jest pierwsza książka NTIE Informatyka ekonomiczna jako dziedzina dydaktyki. Zebrano w niej programy nauczania informatyki ekonomicznej na polskich uczelniach, w tym szczegółowe programy nauczania ponad 100 przedmiotów informatycznych. Książka zawierała również Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programs In Information Systems. Zarówno Konferencja jak i publikacja były dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych. Poszczególne sesje naukowe i dyskusje odbywały się w grupach tematycznych, odpowiadających nazwom przedmiotów minimum programowego a więc m. in. programowanie komputerów, bazy danych, projektowanie systemów informatycznych, inżynieria oprogramowania, sieci komputerowe. Miały one być zaczynem powstawania przewidzianych Statutem NTIE sekcji tematycznych. Tak się jednak w dłuższej perspektywie nie stało. Na posiedzeniu Zarządu powołano wrocławskie Koło NTIE, które pozostało osamotnionym kołem Towarzystwa. Wokół III Konferencji, którą przygotowywano szczególnie starannie, skupiło się wiele oczekiwań i nadziei na dynamiczny rozwój informatyki ekonomicznej w Polsce. Spełniły się one jedynie częściowo a entuzjazm wokół dalszych działań na rzecz rozwoju NTIE, został znacząco wyhamowany. Zabrakło ukierunkowanej na przyszłość, kreatywnej 13

14 debaty. Dyskusję zdominował bowiem problem samego terminu informatyka ekonomiczna, który niektórzy uczestnicy uznali za nieuprawniony wobec jedynej niepodzielnej informatyki. Naturalnie dziś taka ocena może wzbudzić zdziwienie czy rozbawienie, jeśli bierze się pod uwagę liczne jednostki naukowe czy specjalności kształcenia akademickiego z zakresu: informatyki teoretycznej, stosowanej, technicznej, matematycznej, inżynierskiej, chemicznej, nauczycielskiej, bankowej, ubezpieczeniowej, medycznej i innych. Jednak to właśnie naukowo dydaktyczne środowisko informatyki ekonomicznej może sobie przypisywać pierwszeństwo w tworzeniu i akceptacji informatyk specjalistycznych czy branżowych, głównie dzięki konsekwencji i wytrwałości kierowanego przez Prof. Elżbietę Niedzielską zespołu Instytutu Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 25 kwietnia 1999 Posiedzenie Zarządu NTIE w Warszawie Na posiedzeniu Zarządu w Szkole Głównej Handlowej dyskutowano rutynowe sprawy Konkursu Prac Magisterskich, Konsorcjum Doktoranckiego, przyjęć nowych członków a także przyjęto uchwałę o organizacji III Zjazdu i IV Konferencji NTIE w 2000 roku w Sopocie. 10 listopada 1999 Posiedzenie Zarządu i II Konsorcjum Doktoranckie W Polanicy Zdroju odbywa się posiedzenie Zarządu i II Konsorcjum Doktoranckie. Uczestniczy w nim 12 promotorów i 22 doktorantów. 15 maja 2000 Posiedzeniu Zarządu NTIE w Warszawie Na posiedzeniu Zarządu w Warszawie opracowano, w nawiązaniu do Statutu NTIE, szczegółowy program III Zjazdu i IV Konferencji Towarzystwa w Gdańsku. 14

15 30 listopada 1 grudnia 2000 III Zjazd i IV Ogólnopolska Konferencja NTIE w Gdańsku Prezes przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu. Po dyskusji, na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd uzyskał absolutorium i ustąpił. Wybrano nowe władze Towarzystwa. Jedynym kandydatem na Prezesa NTIE był Prof. Andrzej Baborski, którego wybrano jednomyślnie. Gdański Zjazd wybiera władze Towarzystwa II kadencji: Zarząd NTIE w składzie: Andrzej Baborski (prezes), Stanisław Wrycza (wiceprezes), Jan Goliński, Marian Niedźwiedziński, Adam Nowicki, Wojciech Olejniczak (członkowie Zarządu), Dorota Jelonek(skarbnik), Jacek Unold (sekretarz), Komisję Rewizyjną z przewodniczącą Jadwigą Sobieską Karpińską, Sąd Koleżeński z przewodniczącym Józefem Oleńskim, Radę Naukową z przewodniczącym Jerzym Kisielnickim. Warto przytoczyć przesłanie jakie zawarł w swoim expose nowy Prezes NTIE Prof. Andrzej Baborski, a które stało się swoistym testamentem: Sprawą o kluczowym znaczeniu jest sprawa podniesienia rangi informatyki ekonomicznej. Powinniśmy zrobić wszystko aby doprowadzić do uczynienia informatyki ekonomicznej dziedziną dysertabilną lub aby na wydziałach ekonomicznych uniwersytetów i akademii ekonomicznych można było bronić prac doktorskich i przeprowadzać kolokwia habilitacyjne z informatyki, w powiązaniu z naukami o zarządzaniu, jako najbliższymi informatyce ekonomicznej. Szampan, kilkupiętrowy tort, zespół muzyczny oraz gremialne Sto lat uświetniły jubileuszowy wieczór 5 lecia Towarzystwa. W części konferencyjnej obszerny wykład Ekonomika informacji przedmiot, metody pojęcia wygłosił Prof. Józef Oleński z Uniwersytetu Warszawskiego.. Ukazała się kolejna publikacja książkowa NTIE, zawierająca materiały zjazdowe i konferencyjne. 15

16 15 maja 2001 Posiedzenie Zarządu NTIE we Wrocławiu Na posiedzeniu dyskutowano program działań Zarządu NTIE II kadencji. W spotkaniu uczestniczył redaktor Computerworldu, czego pokłosiem był obszerny artykuł nt. NTIE w tym piśmie. 30 października 2001 Posiedzenie Zarządu NTIE w Warszawie Posiedzenie poświęcone Konsorcjum Doktoranckiemu, Konkursowi prac magisterskich i przyszłej konferencji NTIE w Kołobrzegu. Po rezygnacji a potem śmierci Profesora Wiesława Falkiewicza, komisji Konkursu Prac Magisterskich przewodniczyli w kolejnych latach W. Chmielarz (UW) a następnie J. Gołuchowski (AE Katowice). 10 listopada 2001 Umiera Prezes NTIE Profesor Andrzej Baborski Na uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się 14 listopada 2001 roku na cmentarzu przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu, żegnaliśmy wybitnego uczonego i specjalistę z dziedziny informatyki ekonomicznej, znanego i cenionego w kraju i zagranicą, wspaniałego pedagoga, wychowawcę i przyjaciela młodzieży akademickiej, wielkiego a zarazem skromnego i życzliwego Człowieka. Nekrolog NTIE ukazał się w Rzeczypospolitej. 20 marca 2002 Wybór nowego Prezesa NTIE na posiedzeniu Zarządu Trzecim Prezesem Towarzystwa zostaje wybrany jednomyślnie Prof. Adam Nowicki z wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. 16

17 23 kwietnia 2002 Posiedzenie Zarządu NTIE Dominantą tego spotkania Zarządu NTIE było przedyskutowanie zamierzeń oraz podjęcie działań związanych z uczestnictwem Towarzystwa w III Kongresie Informatyki Polskiej i V konferencji BIS, corocznie organizowanej przez Prof. Witolda Abramowicza z poznańskiej Akademii Ekonomicznej. 6 8 czerwca 2002 X jubileuszowa Europejska Konferencja Informatyki Ekonomicznej ECIS European Conference on Information Systems odbywa się w Gdańsku. Ze względu na prestiż, pozycję i reprezentatywność głównej europejskiej konferencji informatyki ekonomicznej w Europie (i drugiej po ICIS w świecie) ECIS nazywany jest kongresem. Organizację ECIS2002 przyznano Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego w wyniku wygrania konkursu na kongresie ECIS w Aix en Provance w 1998 roku. Współorganizatorem ECIS2002 było NTIE. Działający przez 2 lata przygotowań do kongresu 120 osobowy, kierowany przez S. Wryczę Międzynarodowy Komitet Programowy, złożony był z uznanych autorytetów z tej dziedziny wiedzy z niemal 50 krajów. NTIE było reprezentowane w Komitecie przez swoich członków założycieli: W. Abramowicza, A. Baborskiego, W. Chmielarza, J. Golińskiego, M. Niedzwiedzińskiego J. Oleńskiego, M. Pańkowską, i A Zaliwskiego. Komitet wspomogły swoim autorytetem uznane osobistości polskiej i międzynarodowej informatyki: J. Madey, R. Tadeusiewicz, J. Węglarz i A. Wierzbicki. Nie zabrakło znanych i aktywnych na polu międzynarodowej informatyki ekonomicznej Polonusów: J. Fedorowicz, L. Janczewskiego, L. Maciaszka, M. Orłowskiej, J. Sipior, R. Walczuch,. W. i G. Wojtkowskich. Wśród uznanych osobistości wręcz guru światowej informatyki ekonomicznej należy wymienić: takie nazwiska jak: R. Baskerville, J. Becker, G.B. Davis, P. Ein Dor, S. Klein, R. D. Galliers, K H. Kautz, D. Kariagannis, S. Krishna, K. Kurbel, E. McLean, C. Loebbecke, K. Lyytinen, C. Rolland, D. Seibt K. Siau, R. Stamper, czy E. Whitley. Komitetowi Organizacyjnemu ECIS2002, składającemu się z pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu 17

18 Gdańskiego przewodniczył S. Wrycza. Organizatorzy wykonali olbrzymią, w opinii niektórych uczestników tytaniczną pracę, wymagającą ponad rocznego pełnego zaangażowania w ponadnormatywnym wymiarze godzin. Temat przewodni X Kongresu to: Information Systems and the Future of the Digital Economy. W związku z tym program ECIS2002 obejmował wszystkie zasadnicze nurty badań informatyki ekonomicznej uporządkowane w 10 głównych ścieżek tematycznych, dotyczących między innymi: teoretyczno metodologicznych podstaw informatyki ekonomicznej, analizy i projektowania systemów informatycznych, systemów ERP, baz i hurtowni danych, zarządzania wiedzą, telepracy, modeli e biznesu i m biznesu, e learningu i zastosowań informatyki ekonomicznej w biznesie i administracji. Referaty miały postać research papers, research in progress, case studies i paneli. Przed konferencja odbył się 3 dniowe Konsorcjum Doktoranckie dla 25 doktorantów z całego świata. Komitet Organizacyjny ECIS 2002 podjął bardzo intensywne działania promocyjne. Opracowano zaproszenie na Konferencję 12 stronicowy na wysokim poziomie edytorskim Call for Participation, promującą ECIS 2002 Zaproszenie to, w liczbie 4000 rozesłano do wszystkich ośrodków informatyki ekonomicznej na świecie i w Polsce a także na wiele znaczących tematycznych konferencji. Również plakat promujący ECIS2002 był eksponowany na wielu uczelniach zagranicznych. Ogłoszenia promujące ukazały się w międzynarodowych czasopismach profesjonalnych o wysokim nakładzie. Znaczącą rolę odegrała promocja środkami elektronicznymi w postaci serwisu internetowego. Link do serwisu ECIS2002 był dołączany do wielu tematycznych portali i serwisów internetowych w kraju i zagranicą. W rezultacie akcji promocyjnej nadesłano na konferencję niemal 450 referatów z 46 krajów. Najwięcej opracowań na ECIS 2002 napłynęło z Wielkiej Brytanii, Australii, Niemiec, USA i Skandynawii. Nie zabrakło jednak referatów z tak odległych krajów jak Chile, Chiny, Egipt, Indie, Japonia, Jordania, Hong Kong, Korea, Puerto Rico, Singapur, RPA, Tajlandia czy Tajwan. Tak więc, mimo że Kongres był europejski wzbudził duże zainteresowanie na całym świecie. Otrzymane referaty zostały poddane w procesie recenzowania kilkustopniowej ocenie Międzynarodowego Komitetu Programowego oraz kilkuset ekspertów z całego świata. 18

19 Każdy referat oceniany był przez 4 5 recenzentów. Złożony proces recenzowania był możliwy dzięki wspomagającemu go serwisowi internetowemu, opracowanemu przez członka NTIE D. Kralewskiego. W rezultacie ostrej selekcji wybrano do prezentacji w Gdańsku 159 referatów, które uzyskały najwyższe noty stopień akceptacji wyniósł więc ok. 35%. Zostały one zaprezentowane w trakcie kongresu na 56 sesjach tematycznych. Częścią składową ECIS2002 były sesje plenarne, stanowiące wystąpienia uznanych autorytetów gospodarki elektronicznej z Komisji Europejskiej (nt. europejskiej drogi do społeczeństwa wiedzy), INTELA, London School of Economics oraz Georgia State University. ECIS2002 Proceedings zostały wydany zarówno w wersji papierowej jak elektronicznej CD ROM. Wersję książkową, obejmująca 1646 stron w 2 tomach, zamówiło wiele bibliotek na świecie. Materiały są ciągle dostępne w serwisie ECIS. W Kongresie ostatecznie uczestniczyło około 350 osób z Europy i innych kontynentów. Wszyscy uczestnicy kongresu otrzymali jego maskotkę biało czerwonego bociana. Koncerty w Katedrze Oliwskiej i Capella Gedaniensis oraz Gala Dinner i przyjęcie w Dworze Artusa dopełniały programu. European Conference on Information Systems ECIS 2002 najbardziej prestiżowa konferencja europejskiej informatyki ekonomicznej wzbogaciła historię polskiej informatyki ekonomicznej i NTIE. Kongres był zauważonym znaczącym, zarejestrowanym przez polskie media i zagraniczne pisma fachowe wkładem polskiego środowiska informatyki ekonomicznej do europejskiej i światowej informatyki ekonomicznej. Jako taki pozostanie w annałach tej dziedziny. Kongres został wysoko oceniony przez fachowców. Za jego organizację i przeprowadzenie AIS Association for Information Systems przyznało S. Wryczy dyplom honorowy, Polska Organizacja Turystyczna tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich a Rada Miasta Gdańska za promowanie Gdańska w świecie i wkład do informatyki ekonomicznej Medal Księcia Mściwoja II. 19

20 19 czerwca 2002 Posiedzenie Zarządu NTIE w Warszawie W Warszawie odbywa się posiedzenie Zarządu poświęcone głównie przygotowaniom do V Konferencji NTIE organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorską Szkołę Biznesu oraz do 3. Kongresu Informatyki Polskiej września 2002 V Konferencja NTIE W Kołobrzegu odbyła się V Konferencja NTIE nt. Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie społeczeństwa informacyjnego. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Prof. Wojciech Olejniczak, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, członek Zarządu NTIE dwu pierwszych kadencji. Konferencja rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym Prof. W. Abramowicza Kształcenie dla społeczeństwa informacyjnego, a dalsze obrady były prowadzone w formie kilku dyskusji panelowych była to konferencja następujących paneli (w nawiasach przewodniczący panelu): Wizerunek absolwenta (Prof. W. Olejniczak), Akredytacja na kierunkach informatycznych (Prof. S. Wrycza), Nauczanie i badania na uniwersytetach zagranicznych (Prof. W. Abramowicz), Współpraca uczelni ekonomicznych z firmami informatycznymi (Prof. M. Niedźwiedziński), Kształcenie kadry naukowej na poziomie doktoranckim i habilitacyjnym (Prof. J. Kisielnicki), Perspektywy dydaktyki informatyki ekonomicznej (Prof. A. Nowicki). W konferencji wzięło udział ok. 60 osób ze wszystkich ośrodków NTIE w Polsce. Należy podkreślić bardzo znaczące zaangażowanie uczestników w poszczególne panele i żywy udział w dyskusjach. Na spotkaniu Zarządu NTIE duże zainteresowanie wywołał zakup jedynego po dziś dzień laptopa NTIE. 20

21 16 maja 2003 Posiedzenie Zarządu na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Obok pilnych spraw bieżących omówiono prace redakcyjne i wydawnicze materiałów pokonferencyjnych Konferencji Dydaktycznej w Kołobrzegu a także prace redakcyjne nad publikacją dedykowaną Prof. Andrzejowi Baborskiemu, Prezesowi NTIE. 2 4 czerwca 2003 III Kongres Informatyki Polskiej W Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu odbywa się III Kongres Informatyki Polskiej Polska informatyka w Unii Europejskiej. Kongresowi patronuje Prezydent RP. Dużą aktywnością w promowaniu i podkreślaniu roli informatyki ekonomicznej wykazuje się na Kongresie silna grupa NTIE na czele z Prezesem Prof. A. Nowickim. Rezultaty dyskusji kongresowych opublikowano w całkiem pokaźnym raporcie. 14 czerwca 2004 Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego zostaje zaproszona jako partner do Europejskiego Centrum Badawczego Informatyki Ekonomicznej ERCIS (European Research Centre for Information Systems) w Muenster, Niemcy. Z każdego kraju jest zapraszana tylko jedna jednostka naukowo badawcza informatyki ekonomicznej. Celem ERCIS jest prowadzenie badań i projektów z dziedziny informatyki ekonomicznej integrujących różnorodną tematykę IE oraz pracowników naukowych z różnych krajów. Poza Katedrami IE z uniwersytetów w Munster (lider Centrum pierwsze miejsce w rankingu katedr i kierunków IE w obszarze niemieckojęzycznym) i Gdańsku, partnerami sieci i konsorcjum są: The University of Manchester (Manchester Business School), Turku School of Economics and Business Administration (Institute for Information Systems Science), Università Cattolica del Sacro Cuore Milano (Institute of Enterprise Economy), University College Dublin, University of Maribor (Faculty of Organizational Sciences, ecommerce Centre), Universidad Politécnica de Madrid (Facultad de Informática), Telematica Instituut Enschede, University of St. Gallen (Institute of 21

22 Information Management), ecommerce Competence Center Vienna, Bordeaux Ecole de management (Départment Information, Décisions et Management), Copenhagen Business School (Institute for Informatics), Queensland University of Technology (Centre for Information Technology Innovation) Brisbane, Stevens Institute of Technology (Wesley J. Howe School of Technology Management) USA września 2004 IV Zjazd i VI Konferencja NTIE w Morsku pod Częstochową Zjazd wybiera władze Towarzystwa III kadencji:: Zarząd NTIE w składzie: Adam Nowicki (prezes), Jan Goliński, Henryk Sroka, Witold Abramowicz (wiceprezesi), Dorota Jelonek (sekretarz), Iwona Chomiak (skarbnik), Komisję Rewizyjną z przewodniczącym Bogdanem Stefanowiczem, Sąd Koleżeński z przewodniczącym Stanisławem Wryczą, Radę Naukową z przewodniczącym Jerzym Kisielnickim. Doniosłym momentem Zjazdu było nadanie Prof. Janowi Golińskiemu godności Honorowego Członka Towarzystwa. Laudację na cześć Laureata wygłosił Prof. B. Stefanowicz. Prezes NTIE dokonał wręczenia pamiątkowego medalu będącego wyrazem uznania dla Prof J. Golińskiego. Uczestnicy Zjazdu podjęli także uchwałę o nadaniu godności Honorowego Członka NTIE Prof. Jerzemu Zielińskiemu. Sylwetkę kandydata przedstawił Prof. Jerzy Kisielnicki. Dyplomem za zasługi w rozwój informatyki ekonomicznej uhonorowano także Prof. Mariana Niedźwiedzińskiego. Hasłem Konferencji Naukowej NTIE była Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo dydaktyczny. Udział w konferencji wzięła rekordowa liczba 95 osób z kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce. Ten niewątpliwy sukces frekwencyjny oraz sprawny przebieg Zjazdu i Konferencji, to zasługa głównej ich organizatorki dr Doroty Jelonek, zastępcy kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej Politechniki Częstochowskiej. W ramach publikacji konferencyjnych ukazały się dwie książki oraz ich wersja elektroniczna na CD. Pierwsza to Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo dydaktyczny pod redakcją J. Golińskiego, D. Jelonek, A. Nowickiego. Drugą publikacją 22

23 była Informatyka ekonomiczna. Aspekty naukowe i dydaktyczne pod redakcją J. Golińskiego, D. Jelonek, A. Nowickiego. Pierwszy z wykładów inauguracyjnych Konferencji O Aksjomatach Informatyki Ekonomicznej wygłosił prof. dr hab. B. Stefanowicz. Drugi referat, którego tematem był Wpływ technologii informacyjnej na rozwój nauk organizacji i zarządzania, przedstawił prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki. W programie Konferencje swoje prezentacje przedstawiły firmy BPSC i Microsoft, a uczestnicy wzięli udział w wycieczce po Jurze Krakowsko Częstochowskiej do ruin zamków w Ogrodzieńcu, Mirowie i Bobolicach. Biuletyn NTIE zmienił szatę graficzną na bardziej atrakcyjną. Odnowioną stronę internetową NTIE merytorycznie redaguje D. Jelonek, natomiast webmasterem jest I. Pawełoszek Korek. 24 września 2004 obchody XXX lecia Instytutu Informatyki Ekonomicznej, AE Wrocław Na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu odbyły się obchody XXX lecia Instytutu Informatyki Ekonomicznej. Przy Instytucie istnieje Koło NTIE a niemal wszyscy pracownicy naukowo dydaktyczni są członkami Towarzystwa, wielu we władzach NTIE (dwu Prezesów). Instytut IE jest kolebką informatyki ekonomicznej w Polsce. Komitetowi Honorowemu przewodniczył Prof. Zdzisław Hellwig, prekursor informatyki w środowisku wrocławskim. Instytutem kierowali profesorowie Elżbieta Niedzielska, Henryk Sobis i Adam Nowicki. Z okazji jubileuszu została wydana monografia, będąca świadectwem imponującego dorobku: dziesiątek monografii naukowych i dydaktycznych, konferencji krajowych i z udziałem gości zagranicznych, tysięcy artykułów opublikowanych w kraju i zagranicą. Instytut wypromował rzeszę magistrów, zdecydowanie najwięcej doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów w dziedzinie informatyki ekonomicznej w Polsce. Zespół intensywnie realizował międzynarodowe, krajowe, regionalne i uczelniane projekty badawcze, prace wdrożeniowe we współpracy ze znaczącymi firmami Dolnego Śląska, doskonalił program akademickiego kształcenia informatyki ekonomicznej. Jego wytrwały, konsekwentny trud i jego owoce były inspiracją, punktem odniesienia i oparcia dla 23

24 innych polskich ośrodków naukowo dydaktycznych informatyki ekonomicznej. Ich przedstawiciele docenili ten wkład, wyrażając uznanie i podziękowanie na jubileuszowej konferencji. Pozycja i dorobek Instytutu zostały dostrzeżone przez wiele innych osobistości, instytucji i organizacji informatycznych i akademickich, które przysłały listy gratulacyjne. Zapewne Instytut zainicjuje jeszcze jedną inicjatywę jubileuszy informatyki ekonomicznej w innych ośrodkach akademickich. 30 marca 2005 Powstaje ISAHI Information Systems Academic Heads International to Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowników Katedr Informatyki Ekonomicznej. Wśród 120 inicjatorów i założycieli z całego świata jest S. Wrycza, kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej UG. 11 maja 2005 Posiedzenie Zarządu NTIE Na posiedzeniu Zarządu NTIE poruszono, m. in. dwie ważne kwestie: list otwarty Prof. Bogdana Stefanowicza w sprawie plagiatów, uchwałę Zarządu Towarzystwa w sprawie nowelizacji i unowocześnienia standardów kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria września 2005 V Konsorcjum Doktoranckie i zebranie Zarządu NTIE W Dobieszkowie pod Łodzią odbywa się V Konsorcjum Doktoranckie i zebranie Zarządu. Konsorcja od trzeciego są organizowane przez Zakład Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego, kierowanego przez Prof. Mariana Niedżwiedzińskiego. Na Zarządzie propozycję połączenia obchodów 10 lecia NTIE ze 100 leciem SGH złożył Członek Honorowy NTIE, kierownik Katedry Informatyki Gospodarczej SGH, Prof. Jan 24

25 Goliński. Kolejna VII Konferencja nt.: Modelowanie kształcenia w zakresie Informatyki Ekonomicznej odbędzie się więc w Warszawie. Prof. B. Stefanowicz przedstawił projekt Kodeksu Honorowego członków NTIE. Podjęto dyskusję nad tworzeniem własnego czasopisma NTIE. Prezes złożył propozycję, aby prof. B. Stefanowicz został pierwszym redaktorem naczelnym tego czasopisma. Zarząd przyjął dwa ważne dokumenty o wymiarze ludzkim, humanitarnym, dotyczące: pamięci o zmarłych Członkach NTIE, koleżeńskiej pomocy naukowej. W Biuletynie pojawiło się logo firmy Accenture, niezawodnego, wiernego i szczodrego sponsora Konkursu Prac Magisterskich NTIE od jego pierwszej edycji. 10 stycznia 2006 Posiedzenie Zarządu NTIE Posiedzenie Zarządu było poświęcone licznym sprawom bieżącym. Na szczególną uwagę zasługują: Realizacja projektu badawczego Doskonalenie kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria, zaprezentowana przez Prof. A. Nowickiego, udokumentowana dwoma książkami: Identyfikacja kształcenia w obszarze informatyki i Analiza i ocena kształcenia w obszarze informatyki. W kwestii czasopisma naukowego Zarząd stwierdził, iż jest to bardzo cenna inicjatywa, niestety napotyka na wiele barier, w tym przede wszystkim na bariery finansowe. Zaprezentowano książkę Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, upamiętniającą postać Prezesa NTIE, Prof. dr hab. inż. Andrzeja Baborskiego. Redaktorami naukowymi pracy są Witold Abramowicz, Adam Nowicki i Mieczysław Owoc. W imieniu zespołu Katedry Informatyki Gospodarczej SGH dr A. Kobyliński przedstawił założenia VII Konferencji Naukowo Dydaktycznej NTIE pt. Modelowanie kształcenia w zakresie informatyki ekonomicznej, która odbędzie 25

26 się w dniach listopada br. w Warszawie. Zarówno ta, jak i kolejne konferencje będą z założenia tanie, aby umożliwić szerokiemu gronu pracowników naukowo badawczych informatyki ekonomicznej uczestniczenie w tym wydarzeniu. Pozwoli to w pełni realizować statutową misję NTIE. 25 stycznia 2006 Rejestracja PLAIS Po niemal półrocznej procedurze aplikacyjnej powstaje i zostaje zarejestrowany PLAIS, Polish Chapter of AIS Association for Information Systems Międzynarodowe Stowarzyszenie Informatyki Ekonomicznej, zrzeszające znakomitą większość pracowników naukowo dydaktycznych IE na świecie. Członkami założycielami PLAIS byli członkowie NTIE: B. Czarnacka Chrobot SGH, M. Goliński SGH, A. Kobyliński SGH, M. Kowalkiewicz AE Poznań, M. Kuciapski UG, B. Marcinkowski UG, J. Maślankowski (Treasurer) UG, J. Olejniczak (Secretary) SGH, P. Soja AE Kraków i S. Wrycza (President) UG, tudzież przyjaciele Polski i naszego Towarzystwa: B. Lent (Szwajcaria), N. Pliskin (Izrael) i J. Sipior (USA). Osoby te zgłosiły akces do PLAIS po komunikacie zaproszeniu, wysłanym na listę ISWorld. W związku z rejestracją PLAIS, Prezydent AIS Prof. Claudia Loebbecke przesłała komunikat na listę ISWorld (ponad 4000 odbiorców na całym świecie), skierowany do PLAIS i całego środowiska informatyki ekonomicznej w Polsce: Dear Polish AIS friends, dear AISWorld community, I am very happy to inform you that AIS Council unanimously approved the establishment of a Polish Chapter of AIS (PLAIS). On behalf of AIS Council and the AIS community, I would like to thank Professor Stanislaw Wrycza for his initiative, his efforts, and his patience. Now it is time to get started; we look forward to working you! Congratulations and kind regards Claudia 26

27 Pierwszą imprezą zorganizowaną przez PLAIS będzie The Second AIS SIGSAND European Symposium on Systems Analysis and Design w Gdańsku 5 czerwca 2007, przewidziane na Europejczyków i gości z całego świata. Sympozjum przyznano PLAIS i Katedrze Informatyki Ekonomicznej UG na spotkaniu w Galway, Irlandia. Opłata 50 euro. Jest to kolejna więc międzynarodowa szansa dla NTIE. Czy nie zmarnowana? Serwis internetowy PLAIS zawiera najobszerniejsze zestawienie polskich zasobów z zakresu informatyki ekonomicznej w układzie: IS at Polish Universities, Polish Contribution for IS Academic Community At Large, Polish ICT Societies and Organizations, ICT Fairs and Exhibitions in Poland, ICT Journals in Polish, ICT Firms at Warsaw Stock Exchange, MBA IT in Poland, E learning in Poland, Polish Internet Portals. 31 maja 2 czerwca 2006 BIS 2006 w Klagenfurcie 9th International Conference on Business Information Systems BIS 2006 w Klagenfurcie, Austria. Cykl międzynarodowych konferencji o ustalonym prestiżu w międzynarodowym środowisku informatyki ekonomicznej. Organizowany corocznie od 1997 roku przez Prof. Witolda Abramowicza i zespół Katedry Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Konferencja gościła w USA i krajach europejskich. W Komitecie Programowym BIS oraz jako prelegenci w kolejnych jej edycjach licznie występują członkowie NTIE. Materiały konferencyjne wydawane są przez Springera. 27

28 7 czerwca 2006 Posiedzenie Zarządu NTIE w Poznaniu Na wniosek Prezesa NTIE prof. A. Nowickiego do Zarządu NTIE powołano prof. Zdzisława Szyjewskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednogłośnie zatwierdzono także wniosek o pełnienie przez niego funkcji wiceprezesa Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Prezes wyraził nadzieję, iż Profesor zaktywizuje działalność środowiska szczecińskiego w ramach NTIE. Prof. B. Stefanowicz rozpoznał możliwości utworzeniem własnego czasopisma NTIE. Przyznał, iż jest to bardzo cenna inicjatywa, która napotyka na wiele barier. W toku dyskusji zaniechano propozycji utworzenia czasopisma NTIE w chwili obecnej. 31 sierpnia 2 września 2006 ISD2006 w Budapeszcie. 15th International Conference on Information Systems Development Methods and Tools, Theory and Practice to cykl międzynarodowych konferencji o ustalonym prestiżu w międzynarodowym środowisku informatyki ekonomicznej. Organizowana corocznie od 1988 roku przez S. Wryczę i zespoły Katedr Informatyki Ekonomicznej w Gdańsku, Boise (USA) i Mariborze (Słowenia). Konferencja gościła w USA, Australii i wielu krajach europejskich. Zarówno w Komitecie Programowym ISD, jak i jako prelegenci w kolejnych jej edycjach licznie występują członkowie NTIE. Materiały konferencyjne wydawane były przez nowojorskie Plenum Press a ostatnio Kluwer Academic listopada 2006 VII Konferencja Naukowo Dydaktyczna NTIE w Warszawie Konferencji n.t. Modelowanie kształcenia w zakresie informatyki ekonomicznej przewodniczyli prof. Jan Goliński, prof. Adam Nowicki i prof. Andrzej Kobyliński. W konferencji uczestniczyło 65 osób z polskich uczelni ekonomicznych i technicznych. Na uroczystej inauguracji konferencji był obecny Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych prof. Marek Rocki, Senator Rzeczpospolitej Polskiej. W pierwszej sesji 28

29 prof. A Nowicki wraz z zespołem badawczym przedstawili Program badawczy doskonalenia kształcenia informatycznego dla ekonomistów. W drugiej sesji w formie dyskusji panelowej rozważano zagadnienie E learning i związane z nim doświadczenia w zakresie nauczania informatyki ekonomicznej. Moderatorem sesji był prof. Zygmunt Drążek. Tematem trzeciej sesji była prezentacja Prac naukowych prowadzonych w katedrach informatyki ekonomicznej. Sesji przewodniczył prof. Leszek Kiełtyka. W drugim dniu odbyły się prezentacje firm: Oracle Polska, Cisco Systems, BPSC S.A. Doniosłym momentem Konferencji było nadanie prof. zw. dr hab. Stanisławowi Wryczy godności Honorowego Członka Towarzystwa. Laudację na cześć prof. St. Wryczy wygłosił prof. H. Sroka. Prezes NTIE dokonał wręczenia pamiątkowej tablicy, będącej wyrazem uznania dla Pana Profesora za jego wkład w powstanie i rozwój informatyki ekonomicznej. 1 czerwca 2007 Zgłoszenie do Rady Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji prof. zw. dr hab. Jerzego Kisielnickiego jako reprezentanta NTIE czerwca 2007 Prof. A. Nowicki uczestniczył w XVI Konferencji dydaktycznej na temat unifikacji programów nauczania przedmiotów ilościowych organizowanej przez środowisko ekonometryczno statystyczne Uniwersytetu Łódzkiego i wygłosił referat na temat Przyszłość doskonalenia kierunku Informatyka i Ekonometria w ramach współpracy środowisk informatyków i ekonometryków września 2007 V Walny Zjazd Członków NTIE, Konsorcjum Doktoranckie i Seminarium Dydaktyczne na temat Teraźniejszość i przyszłość kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria w Łodzi Zebrani wysłuchali wykładu prof. Ryszarda Tadeusiewicza na temat Dokąd zmierza informatyka? Doniosłym momentem Zjazdu było nadanie prof. zw. dr hab. Jerzemu 29

30 Zielińskiemu godności Honorowego Członka NTIE. Laudację na część prof. Jerzego Zielińskiego wygłosił prof. Jerzy Kisielnicki, który przedstawił sylwetkę Profesora, jego dorobek naukowy i organizacyjny oraz najważniejsze osiągnięcia naukowo badawcze. Prezes NTIE uroczyście wręczył prof. J. Zielińskiemu dyplom upamiętniający nadanie tytułu Honorowego Członka NTIE. Prezesem NTIE został wybrany prof. zw. dr hab. Henryk Sroka. W skład Zarządu weszli: prof. Witold Abramowicz, prof. Marian Niedźwiedziński, prof. Andrzej Kobyliński, dr Magdalena Kotnis, dr Artur Rot, dr hab. Małgorzata Pańkowska (Sekretarz) mgr Edyta Abramek (skarbnik). Przewodniczącym Rady Naukowej został prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki a Komisji Rewizyjnej prof. Adam Nowicki. Siedziba NTIE została przeniesiona do Katowic. W programie seminarium dydaktycznego odbyły się trzy dyskusje panelowe: Standardy kształcenia, Studia dwustopniowe na kierunku Informatyka i Ekonometria, Sylwetka absolwenta studiów kierunku Informatyka i Ekonometria I i II stopnia. 29 listopada 2007 Posiedzenie Zarządu NTIE w Katowicach W Katedrze Informatyki Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu NTIE, na którym przeprowadzono dyskusję nad propozycjami zmian zgłoszonymi na V Walnym Zjeździe przez ustępujący Zarząd i rozwojem współpracy naukowej z instytucjami i innymi stowarzyszeniami krajowymi. W trakcie posiedzenia wprowadzono m.in. zmiany Regulaminu Konkursu Prac Dyplomowych NTIE, omówiono także stan przygotowań do uruchomienia kolejnej XII edycji Konkursu Prac Dyplomowych. 22 października 2008 Posiedzenie Zarządu NTIE w Ustroniu Na posiedzeniu zarządu, które odbyło się w Ustroniu, dyskutowano nad Kodeksem Honorowym NTIE i efektami jego upublicznieniem na stronie internetowej NTIE, 30

31 dokonano podsumowania Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową NTIE w roku Przedstawiono także informację o organizacji VIII Konferencji Naukowej NTIE Informatyka Ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki, organizowanej przez Katedrę Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz dokonano zaproszenia na Konsorcjum Doktoranckie, które odbędzie się września 2009 w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego października 2008 VIII Konferencja Naukowa Informatyka Ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach i połączona była z XXIII Edycją Konferencji Systemy Wspomagania Organizacji. W Konferencji wzięło udział ok. 70 osób członków NTIE, przedstawicieli sponsora Konkursu Prac Dyplomowych NTIE, specjalistów zastosowań informatyki w zarządzaniu i ekonomii. W imieniu władz Akademii Ekonomicznej w Katowicach zaproszonych gości przywitał Prorektor ds. Organizacyjnych prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski. Obrady Konferencji odbyły się w trzech sesjach. Sesji I Informatyka jako dziedzina dydaktyki przewodniczył prof. Adam Nowicki. Moderatorem Sesji II Miejsce informatyki ekonomicznej w naukach informatycznych i zarządzania Rozwój technologii informatycznych Technologie wirtualne był prof. Jerzy Kisielnicki. Trzecią Sesję pt.: Quo vadis Informatyko poprowadził prof. Zdzisław Szyjewski. W dniu 22 października 2008 przed uroczystą kolacją odbyło się wręczenie nagród i dyplomów promotorom i laureatom XII Konkursu Prac Dyplomowych NTIE. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele sponsora Konkursu firmy Accenture. 13 marca 2009 posiedzenie Zarządu NTIE we Wrocławiu W Katedrze Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zarządu NTIE. Poświęcone było ono m.in. realizacji XIII edycji Konkursu Prac Dyplomowych oraz przygotowaniom do Konsorcjum Doktoranckiego Kierunki 31

32 badań w środowisku informatyki ekonomicznej w Polsce, które odbędzie się w dniach września w Łodzi. 20 września 2009 Posiedzenie Zarządu NTIE w Łodzi W Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi odbyło się posiedzenie Zarządu NTIE. Poświęcone było ono m.in. realizacji XIII edycji Konkursu Prac Dyplomowych, współpracy ze sponsorem Konkursu Prac Dyplomowych firmą Accenture oraz przygotowaniom do Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków NTIE, a także przygotowaniom do Konferencji Naukowo Dydaktycznej NTIE, która odbędzie się w 2010 roku we Wrocławiu września 2009 Konsorcjum Doktoranckie Kierunki badań w środowisku informatyki ekonomicznej w Polsce Udział w Konsorcjum zgłosili doktoranci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Częstochowskiej. 21 września 2009 Nadzwyczajny Zjazd Członków NTIE w Łodzi Podczas Zjazdu dyskutowano nad przyjęciem rozszerzeń Statutu NTIE o zapisy dotyczące prowadzenia przez NTIE działalności gospodarczej, której dochód służyłby realizacji celów statutowych. W świetle licznych argumentów za i przeciw przedstawionych w trakcie długotrwałej dyskusji ostatecznej decyzji odnośnie do zapisów nie podjęto i obowiązuje Statut NTIE w swoim dotychczasowym brzmieniu. 32

33 21 września 2009 Uroczyste wręczenie nagród XIII Edycji Konkursu Prac Dyplomowych NTIE z udziałem przedstawicieli sponsora Konkursu firmy Accenture. Wręczenia nagród i dyplomów dokonali Prezes NTIE prof. Henryk Sroka, Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. Mieczysław Owoc i Sekretarz Komisji Konkursowej prof. Maria Mach. 8 marca 2010 Posiedzenie Zarządu NTIE w Katowicach W Katedrze Informatyki Wydziału Informatyki i Komunikacji Akademii Ekonomicznej w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu NTIE. Na spotkaniu omówiono stan przygotowań do Konferencji Naukowo Dydaktycznej NTIE Systemy Informacyjne w zarządzaniu organizacją. Nauka. Dydaktyka. Praktyka, organizowanej przez Katedrę Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która odbędzie się w dniach września we Wrocławiu. W trakcie posiedzenia dyskutowano również m.in. nad realizacją XIV edycji Konkursu Prac Dyplomowych oraz o sprawach finansowych NTIE września 2010 X Konferencja Naukowo Dydaktyczna NTIE Systemy Informacyjne w Zarządzaniu Organizacją. Nauka. Dydaktyka. Praktyka we Wrocławiu, połączona z jubileuszem 70 tych urodzin Profesora Adama Nowickiego. 28 września 2011 VI Walny Zjazd członków NTIE w Łodzi Zjazd odbył się na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia na lata Funkcję Prezesa V Kadencji NTIE objął: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski z Uniwersytetu 33

34 Ekonomicznego w Katowicach. Wiceprezesami zostali: prof. dr hab. Witold Abramowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Kobyliński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński z Uniwersytetu Łódzkiego. Pozostali członkowie Zarządu to: prof. PCz dr hab. Dorota Jelonek z Politechniki Częstochowskiej, dr Magdalena Kotnis z Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz dr Artur Rot z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Sekretarzem NTIE została prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a skarbnikiem dr Edyta Abramek, również z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Powołano Radę Naukową, Sąd Koleżeński, Komisję Rewizyjną oraz Komisję Konkursu Prac Dyplomowych NTIE. Przewodniczącym Rady Naukowej został prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki z Uniwersytetu Warszawskiego, pozostali członkowie Rady Naukowej to: prof. dr hab. Henryk Sroka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. Jan Goliński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Adam Nowicki i prof. dr hab. inż. Jerzy Korczak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr Monika Kaczmarek i dr Agata Filipowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz prof. dr hab. Stanisław Wrycza z Uniwersytetu Gdańskiego. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został wybrany dr Krzysztof Węcel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pozostali członkowie Sądu Koleżeńskiego to dr Magdalena Kotnis z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany prof. dr hab. Andrzej Bytniewski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli prof. dr hab. Witold Chmielarz z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Michał Goliński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczącą Jury Konkursu Prac Dyplomowych została wybrana prof. Dr hab. inż. Małgorzata Nycz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członkami honorowymi NTIE zostali: prof. zw. dr hab. Adam Nowicki prof. zw. dr hab. Henryk Sroka prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki Laudacje wygłosił prof. zw. dr hab. Witold Abramowicz. 34

35 28 września ogłoszono wyniki XV edycji Konkursu Prac Dyplomowych i wręczono dyplomy i nagrody. 27 stycznia Posiedzenie Zarządu NTIE. Zaakceptowano nowe logo oraz projekt nowej strony internetowej NTiE. Powołano nowy komitet redakcyjnego Biuletynu NTIE, którego przewodniczącą została prof. UE M. Mach Król. Przyjęto do grona członków NTIE dr Piotra Soję z, Uniwersytetu Ekonomiczny w Krakowie oraz prof. UG dr hab. inż. Marcina Sikorskiego z Politechniki Gdańskiej października 2012 X Konferencja Naukowo Dydaktyczna NTIE połączona z XXVII Konferencją Systemy Wspomagania Organizacji/Creativity Support Systems (SWO/CSS) W Szczyrku w ośrodku szkoleniowym Exploris odbyła się X Konferencja Naukowo Dydaktyczna NTIE połączona z XXVII Konferencją Systemy Wspomagania Organizacji/Creativity Support Systems (SWO/CSS) oraz konsorcjum doktoranckie złożone z dwóch części. W pierwszej części konsorcjum, z udziałem promotorów pomocniczych, zaproszeni wysłuchali prezentacji 8 doktorantów: Joanny Wójcik oraz Joanny Świętoniowska z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a także Adama Piaseckiego, Stanisława Drosio, Sebastiana Kostrubały, Jakuba Guzek, Agnieszki Janas a także Radosława Kowala z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Po dyskusji doktoranci sformułowali wiele pytań skierowanych do profesorów uczestniczących w drugiej części Konsorcjum. Druga część konsorcjum doktoranckiego obejmowała dyskusję i wysłuchanie odpowiedzi na w/w pytania, wypowiedzi udzielonych przez obecnych na konsorcjum profesorów. 35

36 16 października 2012 Konferencja naukowo dydaktyczna NTIE Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Prof. dr hab. Ekonomicznego w Katowicach, Prezes NTIE. Jerzy Auksztol z Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił wykład nt. "KIERUNKI ROZWOJU METOD BADAWCZYCH INFORMATYKI EKONOMICZNEJ". Odbyły się także dwie dyskusje panelowe. W pierwszej, nt. Informatyka ekonomiczna jako dyscyplina naukowa, moderowanej przez prof. W. Abramowicza udział wzięli prof. A. Kobyliński, prof. W. Chmielarz, prof. J. Kisielnicki, prof. J. Gołuchowski. W drugiej, nt. Miejsce informatyki ekonomicznej w środowisku akademickim i w praktyce gospodarczej, moderowanej przez prof. J. Kisielnickiego udział wzięli: prof. W. Chmielarz, prof. M. Owoc, prof. J. Korczak, prof. Z. Szyjewski, prof. M. Pańkowska, dr H. Dudycz. W następnej części konferencji wysłuchano prezentacji firm informatycznych tj. BPSC i ESAPROJEKT z Chorzowa. 8 marca Posiedzenie Zarządu NTIE w Warszawie Katedrze Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ul. Madalińskiego 6/8 odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu NTIE. W trakcie posiedzenia omawiano m.in. przebieg Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny informatyki ekonomicznej obronionych w roku 2011/12 oraz przygotowania do Konsorcjum Doktoranckiego towarzyszącego międzynarodowej konferencji BIS w Poznaniu, Konsorcjum Doktoranckiego w Łodzi oraz Konsorcjum Doktoranckiego w Warszawie towarzyszącego międzynarodowej konferencji BIR w Warszawie. Zaproponowano organizację Seminarium Kół Naukowych w ramach konferencji SWO'CSS w Szczyrku 21 października 2013 roku. 36

37 17 18 września 2013r. - I Kongres Towarzystw Naukowych W Warszawie na terenie kampusu SGGW odbył się I Kongres Towarzystw Naukowych. NTIE na Kongresie reprezentowali: Prezes NTIE prof. Jerzy Gołuchowski oraz sekretarz NTIE prof. Małgorzata Pańkowska. Prof. M. Pańkowska przedstawiła, opracowany z prof. J.Gołuchowskim, referat nt. Działalność Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) w środowisku akademickim i gospodarczym. W trakcie obrad Kongresu eksponowano najważniejsze problemy Towarzystw Naukowych w Polsce, m.in. brak środków na działalność statutową, brak aktywności młodych osób, brak możliwości pozyskania grantu jako stowarzyszenie, a zarazem silną rolę kulturotwórczą i koordynacji badań naukowych, jaką pełnią towarzystwa naukowe w Polsce. 22 października 2013r Posiedzenie Zarządu NTIE w Szczyrku W Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Exploris w Szczyrku, ul. Salmopolska 30 odbyło się posiedzenie Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE). Omówiono przebieg Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny informatyki ekonomicznej obronionych w roku 2012/2013( na Konkurs wpłynęło 29 prac, w tym 11 licencjackich, 13 magisterskich i 5 doktorskich). Prof. J. Gołuchowski poinformował o odejściu prof. M. Mach Król ze stanowiska Redaktora Biuletynu NTIE. Jednogłośną decyzją Zarządu NTIE na stanowisko Redaktora Naczelnego Biuletynu NTIE została powołana dr Barbara Filipczyk z Katedry Inżynierii Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dr Barbara Filipczyk była członkiem zespołu redagującego Biuletyn NTIE od 2011r. Przyjęto kolejnych dwóch nowych członków Dr inż. Marcin Hernesa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz Dr inż. Zdzisława Pólkowskiego z Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. 37

38 4 marca 2014 Posiedzenie Zarządu NTIE w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) z udziałem zaproszonych gości: prof. Dr hab. Paweł Luli z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Jerzego Korczaka z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dr Iwony Chomiak Orsa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Omówiono przygotowania do X Konferencji Naukowo Dydaktyczna NTIE w 2014r. W ostatniej części posiedzenia Zarządu, prof. W. Abramowicz poprowadził dyskusję na temat dydaktyki w dziedzinie informatyki ekonomicznej na uniwersytetach ekonomicznych w Polsce. Dalsze rozważania w tym zakresie będą prowadzone na Konferencji Naukowo Dydaktycznej we Wrocławiu w dn września 2014r września XI Konferencja Naukowo Dydaktyczna NTIE we Wrocławiu Wykład rozpoczynający konferencję pt.: Droga do profesury w informatyce ekonomicznej wygłosił W. Abramowicz. J. Gołuchowski był moderatorem sesji plenarnej pt.: Trendy/perspektywy rozwoju Informatyki Ekonomicznej jako dyscypliny naukowej i praktyki. W panelu udział wzięli: J. Kisielnicki, L. Maciaszek, W. Szyjewski, M. Niedźwiedziński. Drugą sesję plenarną "Kierunki rozwoju dydaktyki w obszarze Informatyki Ekonomicznej" poprowadził W. Abramowicz. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli M. Pańkowska, A. Kobyliński, J. Korczak, D. Jelonek. 38

39 5. NTIE w liczbach 1 - jedno Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej (22 listopada 1995). 4 cztery statutowe organy władzy NTIE: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Rada Naukowa. 5 pięciu prezesów NTIE: S. Wrycza, A. Baborski, A. Nowicki, H. Sroka; J. Gołuchowski, 5 pięciu redaktorów Biuletynu NTIE Stanisław Wrycza (do nr 15), Dorota Jelonek (do nr 30), Małgorzata Pańkowska (do nr 42), Maria Mach Król (do nr 47), Barbara Filipczyk (od nr 48 nadal) 7 siedem zjazdów NTIE w Warszawie (1995), Jadwisinie (1996), Gdańsku (2000), Morsku (2004), Łodzi (2007, 2009, 2011). 8 osiem Konsorcjów Doktoranckich NTIE. 9 dziewięciu wiceprezesów NTIE Witold Abramowicz, Jan Goliński (dwukrotnie), Andrzej Kobyliński, M. Niedźwiedziński, Adam Nowicki, Wojciech Olejniczak, Henryk Sroka, Zdzisław Szyjewski, Stanisław Wrycza. 10 dziesięciu Członków Honorowych NTIE: Wiesław Flakiewicz (1996, SGH), Jacek Ochman (1996, AE Wrocław), Elżbieta Niedzielska (1998, AE Wrocław), Tadeusz Wierzbicki (1998, US), Jan Goliński (2004, SGH), Stanisław Wrycza (2006, UG), Jerzy Zieliński (2007, UŁ), Adam Nowicki (2011, UE we Wrocławiu), Henryk Sroka (2011, UE w Katowicach), Jerzy Kisielnicki (2011, UW). 11 jedenaście Konferencji Naukowo Dydaktycznych NTIE: Jastrzębia Góra (1995), Jadwisin (1996), Ustroń (1998), Gdańsk (2000), Kołobrzeg (2002), Morsko (2004), Warszawa (2006), Łódź (2007), Katowice (2008, 2012), Wrocław (2010, 2014). 16 szesnaście Konkursów Prac Dyplomowych NTIE (od 1998). 19 dziewiętnastolecie istnienia NTIE (od 1995). 39

40 37 trzydziestu siedmiu Członków Założycieli Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. 40 czterdziestolecie Instytutu Informatyki Ekonomicznej AE we Wrocławiu (2004). 49 czterdzieści dziewięć Biuletynów NTIE. 54 pięćdziesiąt cztery posiedzenia Zarządu NTIE. 98 dziewięćdziesięciu ośmiu Członków liczy Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej w 2014 roku. 40

41 6. Statutowe cele NTIE Celem Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej jest: 1. prowadzenie, inicjowanie i popieranie badań naukowych w dziedzinie informatyki ekonomicznej, 2. popularyzowanie praktycznego zastosowania jej osiągnięć w gospodarce i w życiu społecznym. Towarzystwo osiąga swoje cele przez: prowadzenie studiów i badań naukowych w dziedzinie informatyki ekonomicznej, współdziałanie w tym zakresie z właściwymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami, komitetami i towarzystwami naukowymi, uczelniami i organizacjami gospodarczymi, oddziaływanie na integrację tych badań w skali krajowej, organizowanie kongresów, konferencji oraz narad naukowych krajowych i międzynarodowych, prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez organizowanie bądź inicjowanie konferencji, sympozjów, seminariów, narad, konkursów naukowych, odczytów, pokazów, itp. form działalności, prowadzenie bądź inicjowanie działalności wydawniczej z zakresu problematyki informatyki ekonomicznej, prowadzenie bibliotek fachowych, zbiorów dokumentacyjnych i innych materiałów źródłowych, inicjowanie tworzenia fundacji i funduszów stypendialnych w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami, udzielanie konsultacji i rozwiązywanie konkretnych problemów w zakresie praktycznego stosowania informatyki ekonomicznej na zlecenie instytucji i organizacji gospodarczych, podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla realizacji statutowych celów NTIE. Kalendarium zostało przygotowane na podstawie dokumentacji i protokołów NTIE, Biuletynów NTIE, oraz publikacji NTIE. 41

42 7. Galeria zdjęć Pierwszy Zarząd NTIE: prof. zw. dr hab. Stanisław Wrycza (Prezes), prof. zw. dr hab. inż. Jan Goliński (Wiceprezes), prof. zw. dr hab. Adam Nowicki (Wiceprezes), dr Małgorzata Pańkowska (Skarbnik), prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Przewodniczący Rady Naukowej) 42

43 X Konferencja Naukowo Dydaktyczna w 2012 Jerzy Gołuchowski (Prezes NTIE), Małgorzata Pańkowska (sekretarz) Paneliści na X Konferencji Naukowo Dydaktycznej w 2012 od lewej Andrzej Kobyliński, Witold Abramowicz, Jerzy Gołuchowski, Jerzy Kisielnicki, Witold Chmielarz 43

44 Edyta Abramek skarbnik, Andrzej Kobyliński wiceprezes NTIE, Marian Niedźwiedziński wiceprezes NTIE, Witold Abramowicz wiceprezes NTIE, Artur Rot członek Zarządu NTIE, Małgorzata Pańkowska sekretarz NTIE, Jerzy Gołuchowski prezes NTIE V kadencji, Henryk Sroka prezez NTIE IV kadencji, Andrzej Bytniewski przewodniczący Komisji Rewizyjnej 44

45 8. Archiwalne numery Biuletynu NTIE Wszystkie numery Biuletynu NTIE są dostępne na stronie: 45

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM NAUKOWEGO TOWARZYSTWA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ 1995-2014

KALENDARIUM NAUKOWEGO TOWARZYSTWA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ 1995-2014 KALENDARIUM NAUKOWEGO TOWARZYSTWA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ 1995-2014 Stanisław Wrycza Uniwersytet Gdański Adam Nowicki Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Henryk Sroka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (33) Rok XI Wrocław czerwiec 2007

Nr 2 (33) Rok XI Wrocław czerwiec 2007 Nr 2 (33) Rok XI Wrocław czerwiec 2007 I Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 1 czerwca 2007 Katedrze Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2 Przyszłości

Informatyka 2 Przyszłości Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z okazji XXX - lecia prowadzenia zajęć z informatyki zaprasza na międzynarodową konferencję naukową p.t. Informatyka 2 Przyszłości organizowaną pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (31) Rok X Wrocław listopad 2006

Nr 3 (31) Rok X Wrocław listopad 2006 Nr 3 (31) Rok X Wrocław listopad 2006 I Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 17 listopada 2006 w Szkole Głównej Handlowej w Katedrze Informatyki Gospodarczej kierowanej przez prof. zw. dr hab. inż. Jana Golińskiego

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (41) Rok XIV Katowice wrzesień 2010

Nr 2 (41) Rok XIV Katowice wrzesień 2010 Nr 2 (41) Rok XIV Katowice wrzesień 2010 I. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 12 września 2010 r. w Hotelu Orbis Wrocław we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 7 odbyło się posiedzenie Zarządu NTIE. Zebraniu

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Rada Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii

Bardziej szczegółowo

Biuletyn NTIE. 1. Minimum programowe.. Nr 2(10) Rok III Gdańsk październik 1998

Biuletyn NTIE. 1. Minimum programowe.. Nr 2(10) Rok III Gdańsk październik 1998 Biuletyn NTIE Nr 2(10) Rok III Gdańsk październik 1998 1. Minimum programowe.. Od końca ubiegłego roku toczyła się w naszym środowisku dyskusja na temat minimum programowego informatyki ekonomicznej w

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Misją koła jest organizacja i czynny udział w propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA UWAGA!!!! Przedstawiane poglądy są prywatnymi poglądami autora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU z działalności w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 lipca

Bardziej szczegółowo

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA Rozdział I Postanowienia ogólne z dnia 29.05.2014 r. Koło naukowe: Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Elektrotechniki ElektroENERGA, zwanej dalej Kołem

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 I. SKŁAD KOMITETU W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu. Komitet Nauk Psychologicznych liczył 35 członków.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych 24-25 września 2015 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych Organizator: BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD Załącznik do uchwały nr 167 Senatu SGH z dnia 5 lipca 2017 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 1 1. Specjalny fundusz nagród tworzony jest z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu PROGRAM KONFERENCJI Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu Brenna, 1-2 czerwca 2012 PROMOCJA 1. Umieszczenie informacji o konferencji w portalach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Matematyki i Informatyki PASJA TO SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE 30.01.1919 r. utworzono Wydział

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki 2 października 2017 r. Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki PREAMBUŁA Nagroda Siemensa już od 1995 roku jest przyznawana corocznie naukowcom i zespołom

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2006/2007

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2006/2007 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2006/2007 Siódmy rok działalności rok akademicki 2006/2007 Październik 2006 uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 W nowym roku studia na pierwszym roku

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz działającego przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Fizyków Migacz,

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (27) Rok IX Wrocław październik 2005

Nr 2 (27) Rok IX Wrocław październik 2005 Nr 2 (27) Rok IX Wrocław październik 2005 I Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września 2005 w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się posiedzenie Zarządu NTIE. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki, prorektor i profesor Kolegium Karkonoskiego, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu,

Prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki, prorektor i profesor Kolegium Karkonoskiego, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, W dniach 15 do 18 maja w Jeleniej Górze odbyło się III Zebranie Konsultacyjne: poszukiwaniu innowacyjnych przedmiotów dla kursów o języku i kulturze (Consultant Assembly III: In Search of Innovatory Subjects

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 24 stycznia 2013 r. minęło 40 lat od zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY PARTNERZY KONFERENCJI Stowarzyszenie Project Management Polska Reprezentuje Polskę w International Project Management Association. Jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl Z A P R O S Z E N I E na

Bardziej szczegółowo

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 jest największą w Europie i najbardziej prestiżową cykliczną konferencją poświęconą mediom i kulturze audiowizualnej. Wydarzenie gromadzi około 450

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (29) Rok X Wrocław styczeń 2006

Nr 1 (29) Rok X Wrocław styczeń 2006 Nr 1 (29) Rok X Wrocław styczeń 2006 I Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 10 stycznia 2006 w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu kierowanej przez prof. dr hab. Witolda Abramowicza

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016 Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Skład Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016: 1. Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013 Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 203 Rekrutacja do kolejnej edycji London Study Excursion została zakończona. Po trwającym blisko dwa miesiące procesie rekrutacji, który był także okresem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Temat planowanych obrad : Zdolności i twórczość: od potencjału do realizacji

Szanowni Państwo, Temat planowanych obrad : Zdolności i twórczość: od potencjału do realizacji Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 83 87-100 Toruń kontakt tel.: (0-prefix-56) 6555560 (sekretariat GiLA) e-mail:

Bardziej szczegółowo

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ UCHWAŁA Nr 38-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów Naczelna Rada Lekarska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze pod redakcją Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 62/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw.

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować, że Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE

APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SPECJALNOŚCI APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE 2-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG Prof. dr hab. Stanisław Wrycza Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-4/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-4/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-IV-4/98 DZIAŁ I - OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji

Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji Józefów, 5 września 2014 r. Innow@cja - Administracja Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17 Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 25 lutego 2014 roku

Protokół nr 17 Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 25 lutego 2014 roku Protokół nr 17 Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 25 lutego 2014 roku I Przyjęcie porządku obrad. Obrady Rady Wydziału rozpoczęła Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Przewodnicząca: Katarzyna Regulska Sekretarz: Magdalena Musiela Skarbnik:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU. nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego I. PRZEPISY OGÓLNE

PROJEKT REGULAMINU. nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego I. PRZEPISY OGÓLNE PROJEKT REGULAMINU nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystw Farmaceutyczne w swojej działalności związanej z realizacją podstawowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.:

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.: OFERTA PARTNERSKA SPIS TREŚCI 1. Informacje o konferencji 2. Podsumowanie korzyści dla Partnerów konferencji 3. Strategiczny Partner VII Forum 2014 4. Partner VII Forum 2014 5. Zasady współpracy 6. Kontakt

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo

Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo 28-29 września 2017 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo Organizatorzy: BizTech Konsulting SA

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Na podstawie Statutu Politechniki Poznańskiej (Załącznik nr 6, punkt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIX z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w dniu 25 stycznia 2012 r.

Protokół Nr XXXIX z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w dniu 25 stycznia 2012 r. Protokół Nr XXXIX z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w dniu 25 stycznia 2012 r. Obecni wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1. Obrady otworzył JMR, który serdecznie powitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 366-370 2014 Dr Jolanta Przyłuska Łódź IMP ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Konferencja Współpraca nauki z biznesem stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców 16.07.2010, PAIiIZ Anna Tumidajewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Senat przyjmuje strategię Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, stanowiącą załącznik do uchwały.

Senat przyjmuje strategię Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, stanowiącą załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 5 / 2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia strategii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Działając na podstawie art. 62 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO ProBiz+ Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

STATUT KOŁA NAUKOWEGO ProBiz+ Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego STATUT KOŁA NAUKOWEGO ProBiz+ Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe ProBiz+, zwane dalej Kołem, jest stowarzyszeniem opierającym działalność na pracy społecznej

Bardziej szczegółowo

C e n t r u m E n e r g e t y k i, A G H w K r a k o w i e l i s t o p a d a r.

C e n t r u m E n e r g e t y k i, A G H w K r a k o w i e l i s t o p a d a r. 2 nd I n t e r n a ti o n a l C o n f e r e n c e o n t h e S u s t a i n a b l e E n e r g y a n d E n v i r o n m e n t D e v e l o p m e n t ( S E E D 1 7 ) C e n t r u m E n e r g e t y k i, A G H

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla sponsora. Opis konferencji

Korzyści dla sponsora. Opis konferencji Opis konferencji Historia konferencji OPTO sięga 2005 roku, gdy we Wrocławiu miał miejsce SPIE International Congress on Optics and Electronics. Od tego czasu konferencja organizowana jest corocznie przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku ============================================================== Członkowie Senatu w głosowaniu jawnym,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Na podstawie Statutu Politechniki Poznańskiej (Załącznik nr 5, punkt

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w High School Business Challenge

Zapraszamy do udziału w High School Business Challenge Zapraszamy do udziału w High School Business Challenge 01 Organizatorzy 02 Opis konkursu 03 Zgłoszenia 04 Nagrody 05 Kontakt 01 Organizatorzy Chartered Ins,tute of Management Accountants Fundacja Promocji

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (39) Rok XII I Katowice październik 2009

Nr 2 (39) Rok XII I Katowice październik 2009 Nr 2 (39) Rok XII I Katowice październik 2009 I. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 20 września 2009 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, ul Rogowska 26 odbyło się posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Profesor Bogdan Gregor naukowiec i nauczyciel akademicki

Profesor Bogdan Gregor naukowiec i nauczyciel akademicki http://dx.doi.org/10.18778/7969-046-6.03 Profesor Bogdan Gregor naukowiec i nauczyciel akademicki Przebieg kariery zawodowej i naukowej Profesor dr hab. Bogdan Gregor urodził się w 22 listopada 1943 roku

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny oraz

Główny Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014 2020. Istota, znaczenie oraz zakres

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO INSTYTUT PSYCHOLOGII 85-867 Bydgoszcz, ul. Leopolda Staffa 1 fax (0-52) 3708401 telefon (052) 3708402, 3708403 e-mail: psyche@ukw.edu.pl REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity) Załącznik nr do uchwały senatu nr 2/o/0/20 z dnia 2 kwietnia 20 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity) Rektor przyznaje nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (36) Rok XII Katowice kwiecie 2008

Nr 1 (36) Rok XII Katowice kwiecie 2008 Nr 1 (36) Rok XII Katowice kwiecie 2008 I. Posiedzenie Zarzdu NTIE W dniu 4 kwietnia 2008 r. w Katedrze Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierowanej przez prof. dr hab. Jana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Jelenia Góra, 18.01.2011r PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Miejsce zebrania: bursa POTOK ul. Sądowa 9, 58-570 Jelenia

Bardziej szczegółowo