HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF"

Transkrypt

1

2 CONFERENCE ORGANIZER CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES CHAIR OF CIVIL ENGINEERING AND BUILDING PHYSICS HONORARY PARTNERSHIP POLISH MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT MARSHAL OF THE MALOPOLSKA REGION Marek Sowa MAYOR OF THE CITY OF KRAKOW Jacek Majchrowski UNDER THE AUSPICES OF RECTOR OF THE CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Prof. Kazimierz Furtak, Ph.D., D.Sc., Eng. DEAN OF THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING Prof. Tadeusz Tatara, Ph.D., D.Sc., Eng. BUILDING COMMISSION OF THE KRAKÓW BRANCH OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES SECTION OF BUILDING PHYSICS OF COMMITTEE ON CIVIL ENGINNERING AND HYDROENGINEERING OF POLISH ACADEMY OF SCIENCES CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS, DISTRICT MAŁOPOLSKA CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS, DISTRICT PODKARPACKA POLISH ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS AND TECHNICIAN

3 E N E R GODOM CONFERENCE SCIENTIFIC COMMITTEE Boris BIELEK Slovak University of Technology in Bratislava, SK Mark BOMBERG Syracuse University, USA Wacław CELADYN Cracow University of Technology, PL Dorota CHWIEDUK Warsaw, University of Technology, PL Pavol DURICA Žilinská Univerzita v Žiline, SK Dariusz GAWIN Łodz, University of Technology, PL Dusan KATUNSKY Slovak Technical University of Košice, SK Piotr KLEMM Łodz, University of Technology, PL Halina KOCZYK Poznan Technical University, PL ElŜbieta KOSSECKA Institute of Fundamental Technical Problems, PL Hartwig KÜNZEL Fraunhofer Institute für Bauphysik, D Wiesław LIGĘZA Cracow University of Technology, PL Antoni MALINOWSKI Lviv Polytechnic, UA Wojciech MARKS Institute of Fundamental Technical Problems, PL Henryk NOWAK Wroclaw University of Technology, PL Aleksander PANEK National Energy Conservation Agency, PL Jerzy A. POGORZELSKI Bialystok University of Technology, PL Jan RADOŃ Cracow Agriculture University, PL Tomasz KISILEWICZ Cracow University of Technology, PL Przewodniczący / Chair ORGANIZING COMMITTEE Chair: Agnieszka Sroka-Burdzińska - Cracow University of Technology, Poland Vice-Chair: Jacek DĘBOWSKI - Cracow University of Technology, Poland Agnieszka Bucka Aleksander Byrdy Anna Dudzińska Małogorzata Fedorczak-Cisak Paweł Gałek Jolanta Gintowt Marek Kamieniarz Bernadetta Kisilewicz Andrzej Kłosak Karolina Kolisz Michał Kołaczkowski Krzysztof Korepta Dorota Kram Łukasz Łukaszewski Katarzyna Nowak Katarzyna Nowak-Dzieszko Marcin Radoń Michał Repelewicz Małgorzata Rojewska-Warchał Ryszard Skiba Aneta Szymańska-Stachura Anna Zastawna-Rumin Kinga Zębala Bartłomiej Ziarko

4 MAIN SPONSOR SUPPORTING SPONSORS MEDIA SUPPORT

5 ENERGODOM ' 2014 PROGRAM RAMOWY / General outline 8:00-11:00 Rejestracja / Registration 11:00-11:15 Otwarcie konferencji / Conference opening 11:15-12:15 Mark Bomberg Integrated system of buildings upgrade and new constructions 12:15-12:45 Kawa - herbata / Coffee - tea Środa / Wednesday :45-14:15 Sesja Panelowa / Panel Session Termorenowacja budynków istniejących / Thermal refurbishment of existing building stock Paweł Gaciek: Technologie dostosowane do czasu systemy renowacyjne oraz nowa technologia ETICS / Time adjusted technologies upgrade systems and new ETICS technology Piotr Pawlak: Trendy w polskim współczesnym budownictwie na podstawie danych z bazy BuildDesk / Trends of Polish contemporary building based on BuildDesk database Mark Bomberg: Integrated environmental control for hygrothermal upgrade of buildings Główna sala konferencyjna / Main Conference Room 14:15-15:15 Obiad / Lunch 15:15-15:45 Prezentacja sponsora konferencji : FAKRO / Sponsor s presentation: FAKRO 15:45-17:00 SESJA 1 Komfort cieplny i jakość powietrza wewnętrznego Sala A SESSION 1 Thermal comfort and internal air quality 17:00-18:00 Kawa - herbata / Coffee - tea 18:15 19:00-22:30 SESJA 2 Ruch powietrza i wentylacja Sala B SESSION 2 Air movement and ventilation Wyjazd na uroczystą kolację autobusem z parkingu hotelu Novotel / Departure for the reception, bus, Novotel parking lot Uroczysta kolacja / Reception Siepraw, ul.kawęciny 11, restaurant Pod słońcem" 23:00 Powrót do hotelu Novotel / Return to the hotel Novotel 9:00 Wyjazd do centrum Starego Miasta / Departure to the Old City of Krakow 10:00-12:00 Specjalna trasa turystyczna na Zamku Wawelskim / Special tourist route to the Wawel Castle 13:00-14:00 Obiad w Hotelu Novotel / Lunch in hotel Novotel Czwartek / Thursday Piątek / Friday :00-14:30 Prezentacja sponsora konferencji : OKNOPLAST / Sponsor s presentation: OKNOPLAST 14:30-16:15 SESJA 3 Obudowa zewnętrzna budynku energooszczędnego, część I Sala A SESSION 3 External shell of low energy building, part I 16:15-16:45 Kawa - herbata / Coffee - tea 16:45-18:30 18:30-19:30 9:00-10:30 SESJA 5 Obudowa zewnętrzna budynku energooszczędnego, część II Sala A SESSION 5 External shell of low energy building, part II SESJA 4 Badanie materiałów i przegród budowlanych Sala B SESSION 4 Building material and component testing SESSION 6 Instalacyjne aspekty budownictwa energooszczędnego Sala B SESSION 6 Technical installations in low energy building Spotkanie Komitetu Naukowego konferencji ENERGODOM 2014 / Meeting of the ENERGODOM 2014 Scientific Committee SESJA 7 / SESSION 7 Rozwój zrównowaŝony i odnawialne źródła energii / Sustainable development and renewable energy sources Główna sala konferencyjna / Main Conference Room 10:30-11:00 Kawa - herbata / Coffee - tea 11:00-12:45 SESJA 8 / SESSION 8 Bilans cieplny budynku aspekty techniczne i formalne / Thermal balance of building technical and formal aspects Główna sala konferencyjna / Main Conference Room 12:45-13:00 Zakończenie konferencji / Conference Closing 13:00-14:00 Obiad / Lunch

6 XII MIĘDZYNARODOWA KONFRENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA PROBLEMY PROJEKTOWANIA, REALIZACJI I EKSPLOATACJI BUDYNKÓW O NISKIM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ - ENERGODOM 2014 PO LITECHN IK A KR AKO WS KA Kraków, września 2014 r. P r o g r a m s z c z e g ó ł o w y / D e t a i l e d P r o g r a m Środa / Wednesday MIEJSCE OBRAD / CONFERENCE VENUE Hotel Novotel, Kraków, ul. Armii Krajowej REJESTRACJA / REGISTRATION OTWARCIE KONFERENCJI / CONFERENCE OPENING Mark Bomberg, Syracuse University, USA Integrated system of buildings upgrade and new constructions P r z e r w a n a k a w ę / C o f f e e b r e a k SESJA PANELOWA / PANEL SESSION Przewodniczący / Chairman: Tomasz Kisilewicz Termorenowacja budynków istniejących / Thermal refurbishment of existing building stock Paweł Gaciek - BOLIX Technologie dostosowane do czasu systemy renowacyjne oraz nowa technologia ETICS / Time adjusted technologies upgrade systems and new ETICS technology Piotr Pawlak ROCKWOOL BuildDesk Trendy w polskim współczesnym budownictwie na podstawie danych z bazy BuildDesk / Trends of Polish contemporary building based on BuildDesk database Mark Bomberg Syracuse University Integrated environmental control for hygrothermal upgrade of buildings D y s k u s j a / D i s c u s s i o n O b i a d / L u n c h Prezentacja sponsora konferencji : FAKRO 15 Sponsor s presentation: FAKRO SESJA 1 / SESSION 1 Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. inŝ. Jan Radoń Komfort cieplny i jakość powietrza wewn. / Thermal comfort and internal air quality 1/1 1/2 1/3 Sadłowska-Sałęga A., Radoń J., Eksperymentalne i teoretyczne badanie mikroklimatu w kościele w Wiśniowej / EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDY OF MICROCLIMATE IN HISTORICAL CHURCH IN WIŚNIOWA Szczepanik N., Schnotale J., Modelowanie metodą CFD (komputerowej dynamiki płynów) przepływu powietrza i transportu zanieczyszczeń w domu pasywnym / CFD MODELLING OF AIR FLOW AND TRANSPORT OF CONTAMINANTS IN A PASSIVE HOUSE Dudzińska A., Rola osłon przeciwsłonecznych w ograniczeniu zysków solarnych w pasywnej hali sportowej / THE ROLE OF ANTI-SOLAR PROTECTION IN THE REDUCTION OF SOLAR GAINS IN THE PASSIVE SPORTS HALL

7 1/4 1/5 1/6 Nowak Dzieszko K., Rojewska Warchał M., Analiza symulacyjna warunków mikroklimatu w wielorodzinnym budynku wielkopłytowym / SIMULATION ANALYSIS OF MICROCLIMATE CONDITIONS IN A MULTI FAMILY LARGE PANEL BUILDING Nowak Dzieszko K., Rojewska Warchał M., Wpływ zacienień na warunki mikroklimatu w budynku wielkopłytowym / INFLUENCE OF SHADING SYSTEMS ON THE MICROCLIMATE CONDITIONS IN LARGE PANEL BUILDINGS Klemm K., Ocena komfortu człowieka w strefie niezabudowanej Łodzi / AN ASSESSMENT OF CONDITIONS OF HUMAN COMFORT IN OPEN LANDSCAPED AREAS OF LODZ Ruch powietrza i wentylacja / Air movement and ventilation SESJA 2 / SESSION 2 Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. inŝ. Dorota Chwieduk 2/1 2/2 2/3 2/4 Heim D., Janicki M., Kubacka E., Model dystrybucji powietrza infiltrującego do budynku przez fasadę dwupowłokową / A MODEL OF INFILTRATING AIR FLOW AND ITS DISTRIBUTION IN A ROOM WITH A DOUBLE SKIN FAÇADE Kapalo P., Sedláková A., Vilčeková S., Domnita F., Efektywność energetyczna systemu wentylacji w budynku mieszkalnym / ENERGY EFFICIENCY OF VENTILATION SYSTEM IN APARTMENT BUILDINGS Bzowska D., Wpływ oporu cieplnego ścian budynku oraz powierzchni przeszklenia na naturalną wymianę powietrza w okresie letnim / THE EFFECT OF THERMAL RESISTANCE OF BUILDING S OPAQUE ELEMENTS AND WINDOWS SURFACE ON AIR EXCHANGE INTENSITY DURING THE SUMMER SEASON Kovac M., Knizova K., Sedláková A., Ograniczenie obciąŝenia cieplnego w sali lekcyjnej przy zastosowaniu wentylacji wyporowej / HEAT LOAD ELIMINATION BY USING DISPLACEMENT VENTILATION IN A CLASSROOM 2/5 Nowak K., Nowak Dzieszko K., Wpływ przygotowania budynku na wyniki badań szczelności / IMPACT OF PREPARATION PROCEDURES ON RESULTS OF AIRTIGHTNESS TESTS Wyjazd na uroczystą kolację autobusem z parkingu hotelu Novotel / Departure for the reception, bus, Novotel parking lot Uroczysta kolacja / Reception Siepraw, ul. Kawęciny 11, restaurant Pod słońcem Powrót do hotelu Novotel / Return to the hotel Novotel Czwartek / Thursday 9 00 Wyjazd do centrum Starego Miasta / Departure to the Old City of Krakow Specjalna trasa turystyczna na Zamku Wawelskim / Special tourist route to The Wawel Castle Powrót do hotelu Novotel / Return to the hotel Novotel O b i a d / L u n c h Prezentacja sponsora konferencji : OKNOPLAST 14 Sponsor s presentation: OKNOPLAST

8 SESJA 3 / SESSION 3 Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. inŝ. Dariusz Gawin Obudowa zewnętrzna budynku energooszczędnego, cz. I / External shell of low energy building, part I 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 Lechowska A., Schnotale J., Modelowanie CFD oraz określanie metodami analitycznymi współczynnika przenikania ciepła wielowarstwowego oszklenia z wewnętrznymi ultra cienkimi szybami / CFD MODELLING AND ANALYTICAL CALCULATIONS OF THERMAL TRANSMITTANCE OF MULTI-LAYER GLAZING WITH ULTRATHIN INTERNAL GLASS PARTITIONS Lechowska A., Schnotale J., Fedorczak-Cisak M., Paszkowski M., Pomiar współczynnika przenikania ciepła wielowarstwowego oszklenia z wewnętrznymi ultra cienkimi szybami / MEASUREMENT OF THERMAL TRANSMITTANCE OF MULTI-LAYER GLAZING WITH ULTRATHIN INTERNAL GLASS PARTITIONS Nowak Ł., Cebrat K., Bać A., Double Skin House studium wykorzystania strefy buforowej w domu jednorodzinnym / DOUBLE SKIN HOUSE CONCEPT A STUDY OF BUFFER ZONE USAGE IN A SINGLE FAMILY HOME Krause P., Steidl T., Orlik-KoŜdoń B., Wojewódka D., Analiza energetyczna budynków mieszkalnych NF 40 na wybranych przykładach / ENERGY ANALYSIS OF NF40 RESIDENTIAL BUILDINGS ON SELECTED EXAMPLES Ďurica P., Janíková M., Cangár M., Štaffenová D., Długofalowe pomiary właściwości termicznych w wybranych oknach / LONG TIME TESTING OF THERMAL PARAMETERS IN SELECTED WINDOWS Panek A., Trząski A., Rucińska J., Wpływ parametrów okien na charakterystykę energetyczną budynku wielorodzinnego / IMPACT OF WINDOWS PARAMETERS ON THE THERMAL PERFORMANCE OF A MULTI-FAMILY BUILDING Nowak K., Rojewska Warchał M., Komfort cieplny pomieszczeń biurowych o duŝej powierzchni przeszkleń / THERMAL COMFORT OF OFFICE ROOMS WITH A LARGE AREA OF GLAZING Badanie materiałów i przegród budowlanych / Building material and component testing SESJA 4 / SESSION 4 Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. inŝ. Henryk Nowak 4/1 4/2 4/3 Sobolewski M., Badania cieplne grubych izolacji z polistyrenu spienionego (EPS) o małej gęstości / A STUDY OF THICK THERMAL INSULATION WITH LOW DENSITY FOAM POLYSTYRENE (EPS) Heim D., Machniewicz A., Borowczyński A., Obliczeniowa efektywność izolacji transparentnych wyznaczana róŝnymi metodami / TRANSPARENT INSULATION EFFICIENCY DETERMINED BY DIFFERENT METHODS Nowak H., Nowak Ł., Zastosowanie termografii aktywnej do detekcji wtrąceń materiałowych w ścianach / THE USE OF ACTIVE THERMOGRAPHY TO DETECT MATERIAL INCLUSIONS IN THE WALLS Wesołowska M., Szczepaniak P., Wybrane problemy mostków termicznych we współczesnych 4/4 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych / SELECTED PROBLEMS OF THERMAL BRIDGES IN CONTEMPORARY MULTI-OCCUPANCY BUILDINGS 4/5 Kosiński P., Powietrzne mostki cieplne / AIR THERMAL BRIDGES 4/6 4/7 Koronthályová O., Bágeľ L., Kullifayová M., Ifka T., Higroskopowa analiza współczesnych oraz historycznych cegieł ceramicznych / HYGRIC PERFORMANCE OF CONTEMPORARY AND HISTORICAL CERAMIC BRICKS Orlik KoŜdoń B., Szymanowska GwiŜdŜ A., Wpływ charakterystycznych elementów konstrukcji przegród budynków mieszkalnych na jakość uŝytkowania pomieszczeń / THE EFFECT OF TRADITIONAL STRUCTURAL ELEMENTS OF PARTITION WALLS IN RESIDENTIAL BUILDINGS ON THE QUALITY OF THE USE OF THE PREMISES P r z e r w a n a k a w ę / C o f f e e b r e a k

9 SESJA 5 / SESSION 5 Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. inŝ. Wacław Celadyn Obudowa zewnętrzna budynku energooszczędnego cz. II / External shell of low energy building, part II 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 Byrdy A., Punktowe mostki termiczne w ścianach z okładziną z kamienia naturalnego / POINT THERMAL BRIDGES IN WALLS WITH EXTERNAL STONE LAYER Szymanowska-GwiŜdŜ A., Steidl T., Analiza procesów cieplno-wilgotnościowych w istniejących przegrodach z muru pruskiego / ANALYSIS OF TEMPERATURE AND HUMIDITY PROCESSES IN EXISTING HALF- TIMBERED PARTITIONS Krause P., Steidl T., Wojewódka D., Orlik-KoŜdoń B., Analiza rozwiązań lekkiej obudowy z płyt warstwowych w aspekcie izolacyjności termicznej / ANALYSIS OF SOLUTIONS OF LIGHTWEIGHT CASING MADE FROM SANDWICH PANELS IN THE ASPECT OF THERMAL INSULATION Radoń J., Wąs K., Flaga-Maryańczyk A., Antretter F., Zjawiska cieplne w płycie na gruncie z ogrzewaniem podłogowym w domu pasywnym / THERMAL PERFORMANCE OF SLAB ON GRADE WITH FLOOR HEATING IN A PASSIVE HOUSE Sedláková A., Majdlen P., Ťažký L., Budynki energooszczędne - strefa kontaktu z gruntem / ENERGY EFFICIENT BUILDINGS LOWER STRUCTURE Pawłowski K., Lewandowski F., Projektowanie cieplne przegród zewnętrznych z bali drewnianych / THERMAL DESIGN OF EXTERIOR WALLS MADE OF WOODEN BEAMS Nowak K., Zastawna-Rumin A., MoŜliwość stosowania płyt gipsowo kartonowych z dodatkiem PCM o róŝnej temperaturze przemiany fazowej / THE POSSIBILITY OF USING PCM IMPREGNATED GIPSUM BOARDS OF DIFFERENT TEMPERATURE PHASE CHANGE Katunský D., Bagoňa M., Lopušniak M., Stone C., Vašková A., Vertaľ M., Zozulák M., Ocena obudowy budynku w quasi-stacjonarnych warunkach cieplno-wilgotnościowych / EVALUATION OF BUILDING SKINS IN QUASI - STATIONARY THERMAL HUMIDITY CONDITIONS Gawin D., Konca P., Kubacka A., Wpływ dwutlenku tytanu na właściwości samoczyszczące farb do bezspoinowych systemów ociepleń / EFFECT OF TITANIUM DIOXIDE ON THE SELF CLEANING PROPERTIES OF PAINTS FOR ETICS SESJA 6 / SESSION 6 Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. inŝ. Antoni Malinowski Instalacyjne aspekty budownictwa energooszczędnego / Technical installations in low energy building 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 Adamski M., Siergiejuk J., Ojczyk G., Instalacja pomp ciepła (budynek Centrum Jana Pawła II w Krakowie) / HEAT PUMPS INSTALLATION (JOHN PAUL II CENTRE, KRAKOW) Kaposztasova D., Vranayova Z., Purcz P., Wykorzystanie wody opadowej. Zastosowanie systemu +AF36 zarządzania ryzykiem / RAINWATER HARVESTING. SYSTEM AND RISK MANAGEMENT APPLICATION Markovič G., Ahmidat M., Gromadzenie i przechowywanie wody opadowej - pomiary i ocena / PARAMETERS OF RAINWATER COLLECTION AND STORAGE MEASUREMENT AND EVALUATION Szymański M., Górzeński R., Szkarłat K., Rozbudowa układów automatyki jako pierwszy etap kompleksowej modernizacji węzłów ciepła w obiektach uŝyteczności publicznej / AUTOMATION RETROFITTING AS A FIRST STAGE OF COMPLEX RENOVATION OF DISTRICT HEATING SUBSTATIONS IN PUBLIC BUILDINGS Gavlík M., Bıszırményi L., Wyznaczanie optymalnej struktury systemu kogeneracji ciepła i elektryczności / DETERMINE THE OPTIMAL SYSTEM STRUCTURE OF THE COMBINED PRODUCTION OF ELECTRICITY AND HEAT Knizova K., Kovac M., Kosicanova D., Analiza energetycznych oraz kosztowych korzyści stosowania pomp ciepła w budownictwie wielorodzinnym / EVALUATING THE ENERGY AND COST BENEFITS OF HEAT PUMPS IN MULTI-OCCUPANCY DWELLINGS Belok J., Wilk-Słomka B., Efektywność energetyczna budynku z systemem ogrzewania płaszczyznowego / ENERGETIC EFFECTIVENESS OF A BUILDING WITH A SURFACE HEATING SYSTEM Zębala K., Kompensacja mocy biernej a oszczędność energii / REACTIVE POWER COMPENSATION AND ENERGY SAVING Spotkanie Komitetu Naukowego konferencji ENERGODOM 2014 / Meeting of the ENERGODOM 2014 Scientific Committee

10 Piątek / Friday SESJA 7 / SESSION 7 Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. inŝ. Pavol Durica Rozwój zrównowaŝony i odnawialne źródła energii / Sustainable development and renewable energy sources 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 Kušnír M., Košičanová D., Vranayová Z., Vranay F., Lojkovics J., Projekt zerowego bilansu energetycznego dla budynków biurowych / ZERO ENERGY BALANCE PROPOSAL FOR OFFICE BUILDINGS Heim D., Knera D., Szczepańska-Rosiak E., Kształtowanie wewnętrznego środowiska oświetleniowego za pomocą świetlików rurowych / PROVIDING AN INTERIOR DAYLIGHT ENVIRONMENT THROUGH THE USE OF LIGHT PIPES Bielek B., Nowa klasyfikacja odnawialnych źródeł energii w rozwoju technologicznym architektury dla zrównowaŝonego społeczeństwa / NEW CLASSIFICATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY IN ARCHITECTURE FOR A SUSTAINABLE SOCIETY Bielek B., Koncepcja nowej fizyko-energetycznej oceny budynków w rozwoju technologicznym architektury dla zrównowaŝonego społeczeństwa / CONCEPT OF THE NEW PHYSICAL-ENERGY QUANTIFICATION OF BUILDINGS IN THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY IN ARCHITECTURE FOR SUSTAINABLE SOCIETY Stanisz K., Gumuła S., Eksperymentalna ocena zasobów i moŝliwości wykorzystania energii kinetycznej wiatru do produkcji energii elektrycznej / AN EXPERIMENTAL EVALUATION OF RESOURCES AND THE POTENTIAL FOR USING THE KINETIC ENERGY OF WIND TO PRODUCE ELECTRICITY Fieducik J., Godlewski J., Dom energooszczędny wykorzystujący słoneczne kolektory powietrzne studium przypadku / THE LOW ENERGY HOUSE USING AN AIR SOLAR COLLECTOR - A CASE STUDY Gałek P., Optymalizacja pozyskiwania energii z ogniw fotowoltaicznych / OPTIMISING ENERGY PRODUCED BY PHOTOVOLTAIC CELLS Chwieduk D., Grzebielec A., Rusowicz A., Słoneczne chłodzenie w budownictwie / SOLAR COOLING IN BUILDINGS P r z e r w a n a k a w ę / C o f f e e b r e a k SESJA 8 / SESSION 8 Przewodniczący / Chairman: prof. Mark Bomberg Bilans cieplny budynku aspekty techniczne i formalne / Thermal balance of building technical and formal aspect 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 Ickiewicz I., Białe certyfikaty- uwarunkowania prawne, techniczne i ekonomiczne / WHITE CERTIFICATES - LEGAL, TECHNICAL, AND ECONOMIC ASPECTS Malinowski A., Turkowski W., Muzyczak A., Modelowanie matematyczne stanu cieplnego budynku metodami teorii obwodów energetycznych / THERMAL CONDITIONS OF BUILDINGS: MATHEMATICAL MODELING BY POWER CIRCUIT THEORY Firląg S., Przedwojenne budynki uŝyteczności publicznej wyniki badań / PRE-WAR PUBLIC UTILITY BUILDINGS RESULTS OF SURVEYS Lis P., Lis A., Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania obliczone na podstawie mocy szczytowej w budynkach edukacyjnych / THE SEASONAL HEAT DEMAND FOR HEATING, CALCULATED ON THE BASIS OF PEAK POWER VALUES IN EDUCATIONAL BUILDINGS Bandurski K., Mielczyński T., Koczyk H., Komfort termiczny i zuŝycie energii domu ekologicznego analiza symulacyjna Domtrzon / THERMAL COMFORT AND ENERGY CONSUMPTION OF THE ECOLOGICAL HOUSE SIMULATION ANALYSIS OF DOMTRZON Ďurica P., Šuštiaková M., Ponechal R., Rybárik J., Pomiarowe i symulacyjne parametry lekkich drewnianych ścian zewnętrznych / MEASURED AND SIMULATED PARAMETERS OF WOODEN LIGHTWEIGHT EXTERNAL WALLS Jaglarz G., Ciesielski F., Analiza moŝliwości przystosowania budynku w starym budownictwie do standardów budynku niskoenergetycznego / FEASIBILITY ANALYSIS OF UPRGADING AN OLD BUILDING TO THE STANDARD REQUIREMENT OF A LOW ENERGY REQUIREMENTBUILDING Nowak Dzieszko K., Dębowski J., Analiza wpływu termomodernizacji budynku wielkopłytowego na straty ciepła przez przenikanie / INFLUENCE OF THE THERMAL MODERNIZATION OF PANEL BUILDINGS ON TRANSMISSION HEAT LOSSES Zakończenie konferencji / Conference closing O b i a d / L u n c h

OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Nazwa przedmiotu: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1. Wydział: InŜynierii Środowiska i Geodezji 2. Kierunek studiów: InŜynieria Środowiska 3. Rodzaj i stopień studiów: studia I stopnia, inŝynierskie,

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe:

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: 1. 13 wykładów z geometrii wykreślnej / Tomasz Bogaczyk, Teresa Romaszkiewicz-Białas.- Wyd. 6.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, PODRĘCZNIKI

Bardziej szczegółowo

LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI

LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 55 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM WROCŁAW PIECHOWICE, 8-12.09.2008 ORGANIZATORZY ORGANIZERS Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział we Wrocławiu Katedra Akustyki,

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE 11.00-12.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI 12.00-12.30 COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 12.30-14.50 PLENARY

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY

Bardziej szczegółowo

XI th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NON-FERROUS ORE PROCESSING

XI th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NON-FERROUS ORE PROCESSING KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe Instytut Metali Nieżelaznych Program XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRZERÓBKI RUD METALI NIEŻELAZNYCH Programme of the XI th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

XI KONFERENCJA Naukowa

XI KONFERENCJA Naukowa XI KONFERENCJA Naukowa Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE) 27-30 września 2013 PIĄTEK 27.09.2013 8.00-9.00 Msza Święta za zmarłych Profesorów w Kościele O. Dominikanów, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 POLITECHNIKA LUBELSKA PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 Lublin 2005 Opracowanie redakcyjne i skład: Hanna Celoch, Maria Karwat, Stanisława Pietrzyk Dokumentacja prac: Janina Kocaj

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

WUFI-POL - PROGRAM DO CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWEGO PROJEKTOWANIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH W POLSCE

WUFI-POL - PROGRAM DO CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWEGO PROJEKTOWANIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH W POLSCE WUFI-POL - PROGRAM DO CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWEGO PROJEKTOWANIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH W POLSCE KÜNZEL Hartwig HOLM Andreas RADOŃ Jan GAWIN Dariusz Dr inż. Hartwig Künzel Kierownik naukowy grupy zajmującej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 10.06.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy: E eksperymentalna,

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

XXXVI IC-SPETO MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I TEORII OBWODÓW XXXVI 22-25. 05. 2013. pod patronatem

XXXVI IC-SPETO MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I TEORII OBWODÓW XXXVI 22-25. 05. 2013. pod patronatem R O G R A M XXXVI IC-SETO MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z ODSTAW ELEKTROTECHNIKI I TEORII OBWODÓW XXXVI 22-25. 05. 2013 pod patronatem KOMITETU ELEKTROTECHNIKI IV WYDZIAŁU OLSKIEJ AKADEMII NAUK OLSKIEJ SEKCJI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 2534; 61869 2116 fax +48/61 869 29 66 e-mail: polecosystem@mtp.pl; www.polecosystem.pl

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo