HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF"

Transkrypt

1

2 CONFERENCE ORGANIZER CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES CHAIR OF CIVIL ENGINEERING AND BUILDING PHYSICS HONORARY PARTNERSHIP POLISH MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT MARSHAL OF THE MALOPOLSKA REGION Marek Sowa MAYOR OF THE CITY OF KRAKOW Jacek Majchrowski UNDER THE AUSPICES OF RECTOR OF THE CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Prof. Kazimierz Furtak, Ph.D., D.Sc., Eng. DEAN OF THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING Prof. Tadeusz Tatara, Ph.D., D.Sc., Eng. BUILDING COMMISSION OF THE KRAKÓW BRANCH OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES SECTION OF BUILDING PHYSICS OF COMMITTEE ON CIVIL ENGINNERING AND HYDROENGINEERING OF POLISH ACADEMY OF SCIENCES CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS, DISTRICT MAŁOPOLSKA CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS, DISTRICT PODKARPACKA POLISH ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS AND TECHNICIAN

3 E N E R GODOM CONFERENCE SCIENTIFIC COMMITTEE Boris BIELEK Slovak University of Technology in Bratislava, SK Mark BOMBERG Syracuse University, USA Wacław CELADYN Cracow University of Technology, PL Dorota CHWIEDUK Warsaw, University of Technology, PL Pavol DURICA Žilinská Univerzita v Žiline, SK Dariusz GAWIN Łodz, University of Technology, PL Dusan KATUNSKY Slovak Technical University of Košice, SK Piotr KLEMM Łodz, University of Technology, PL Halina KOCZYK Poznan Technical University, PL ElŜbieta KOSSECKA Institute of Fundamental Technical Problems, PL Hartwig KÜNZEL Fraunhofer Institute für Bauphysik, D Wiesław LIGĘZA Cracow University of Technology, PL Antoni MALINOWSKI Lviv Polytechnic, UA Wojciech MARKS Institute of Fundamental Technical Problems, PL Henryk NOWAK Wroclaw University of Technology, PL Aleksander PANEK National Energy Conservation Agency, PL Jerzy A. POGORZELSKI Bialystok University of Technology, PL Jan RADOŃ Cracow Agriculture University, PL Tomasz KISILEWICZ Cracow University of Technology, PL Przewodniczący / Chair ORGANIZING COMMITTEE Chair: Agnieszka Sroka-Burdzińska - Cracow University of Technology, Poland Vice-Chair: Jacek DĘBOWSKI - Cracow University of Technology, Poland Agnieszka Bucka Aleksander Byrdy Anna Dudzińska Małogorzata Fedorczak-Cisak Paweł Gałek Jolanta Gintowt Marek Kamieniarz Bernadetta Kisilewicz Andrzej Kłosak Karolina Kolisz Michał Kołaczkowski Krzysztof Korepta Dorota Kram Łukasz Łukaszewski Katarzyna Nowak Katarzyna Nowak-Dzieszko Marcin Radoń Michał Repelewicz Małgorzata Rojewska-Warchał Ryszard Skiba Aneta Szymańska-Stachura Anna Zastawna-Rumin Kinga Zębala Bartłomiej Ziarko

4 MAIN SPONSOR SUPPORTING SPONSORS MEDIA SUPPORT

5 ENERGODOM ' 2014 PROGRAM RAMOWY / General outline 8:00-11:00 Rejestracja / Registration 11:00-11:15 Otwarcie konferencji / Conference opening 11:15-12:15 Mark Bomberg Integrated system of buildings upgrade and new constructions 12:15-12:45 Kawa - herbata / Coffee - tea Środa / Wednesday :45-14:15 Sesja Panelowa / Panel Session Termorenowacja budynków istniejących / Thermal refurbishment of existing building stock Paweł Gaciek: Technologie dostosowane do czasu systemy renowacyjne oraz nowa technologia ETICS / Time adjusted technologies upgrade systems and new ETICS technology Piotr Pawlak: Trendy w polskim współczesnym budownictwie na podstawie danych z bazy BuildDesk / Trends of Polish contemporary building based on BuildDesk database Mark Bomberg: Integrated environmental control for hygrothermal upgrade of buildings Główna sala konferencyjna / Main Conference Room 14:15-15:15 Obiad / Lunch 15:15-15:45 Prezentacja sponsora konferencji : FAKRO / Sponsor s presentation: FAKRO 15:45-17:00 SESJA 1 Komfort cieplny i jakość powietrza wewnętrznego Sala A SESSION 1 Thermal comfort and internal air quality 17:00-18:00 Kawa - herbata / Coffee - tea 18:15 19:00-22:30 SESJA 2 Ruch powietrza i wentylacja Sala B SESSION 2 Air movement and ventilation Wyjazd na uroczystą kolację autobusem z parkingu hotelu Novotel / Departure for the reception, bus, Novotel parking lot Uroczysta kolacja / Reception Siepraw, ul.kawęciny 11, restaurant Pod słońcem" 23:00 Powrót do hotelu Novotel / Return to the hotel Novotel 9:00 Wyjazd do centrum Starego Miasta / Departure to the Old City of Krakow 10:00-12:00 Specjalna trasa turystyczna na Zamku Wawelskim / Special tourist route to the Wawel Castle 13:00-14:00 Obiad w Hotelu Novotel / Lunch in hotel Novotel Czwartek / Thursday Piątek / Friday :00-14:30 Prezentacja sponsora konferencji : OKNOPLAST / Sponsor s presentation: OKNOPLAST 14:30-16:15 SESJA 3 Obudowa zewnętrzna budynku energooszczędnego, część I Sala A SESSION 3 External shell of low energy building, part I 16:15-16:45 Kawa - herbata / Coffee - tea 16:45-18:30 18:30-19:30 9:00-10:30 SESJA 5 Obudowa zewnętrzna budynku energooszczędnego, część II Sala A SESSION 5 External shell of low energy building, part II SESJA 4 Badanie materiałów i przegród budowlanych Sala B SESSION 4 Building material and component testing SESSION 6 Instalacyjne aspekty budownictwa energooszczędnego Sala B SESSION 6 Technical installations in low energy building Spotkanie Komitetu Naukowego konferencji ENERGODOM 2014 / Meeting of the ENERGODOM 2014 Scientific Committee SESJA 7 / SESSION 7 Rozwój zrównowaŝony i odnawialne źródła energii / Sustainable development and renewable energy sources Główna sala konferencyjna / Main Conference Room 10:30-11:00 Kawa - herbata / Coffee - tea 11:00-12:45 SESJA 8 / SESSION 8 Bilans cieplny budynku aspekty techniczne i formalne / Thermal balance of building technical and formal aspects Główna sala konferencyjna / Main Conference Room 12:45-13:00 Zakończenie konferencji / Conference Closing 13:00-14:00 Obiad / Lunch

6 XII MIĘDZYNARODOWA KONFRENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA PROBLEMY PROJEKTOWANIA, REALIZACJI I EKSPLOATACJI BUDYNKÓW O NISKIM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ - ENERGODOM 2014 PO LITECHN IK A KR AKO WS KA Kraków, września 2014 r. P r o g r a m s z c z e g ó ł o w y / D e t a i l e d P r o g r a m Środa / Wednesday MIEJSCE OBRAD / CONFERENCE VENUE Hotel Novotel, Kraków, ul. Armii Krajowej REJESTRACJA / REGISTRATION OTWARCIE KONFERENCJI / CONFERENCE OPENING Mark Bomberg, Syracuse University, USA Integrated system of buildings upgrade and new constructions P r z e r w a n a k a w ę / C o f f e e b r e a k SESJA PANELOWA / PANEL SESSION Przewodniczący / Chairman: Tomasz Kisilewicz Termorenowacja budynków istniejących / Thermal refurbishment of existing building stock Paweł Gaciek - BOLIX Technologie dostosowane do czasu systemy renowacyjne oraz nowa technologia ETICS / Time adjusted technologies upgrade systems and new ETICS technology Piotr Pawlak ROCKWOOL BuildDesk Trendy w polskim współczesnym budownictwie na podstawie danych z bazy BuildDesk / Trends of Polish contemporary building based on BuildDesk database Mark Bomberg Syracuse University Integrated environmental control for hygrothermal upgrade of buildings D y s k u s j a / D i s c u s s i o n O b i a d / L u n c h Prezentacja sponsora konferencji : FAKRO 15 Sponsor s presentation: FAKRO SESJA 1 / SESSION 1 Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. inŝ. Jan Radoń Komfort cieplny i jakość powietrza wewn. / Thermal comfort and internal air quality 1/1 1/2 1/3 Sadłowska-Sałęga A., Radoń J., Eksperymentalne i teoretyczne badanie mikroklimatu w kościele w Wiśniowej / EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDY OF MICROCLIMATE IN HISTORICAL CHURCH IN WIŚNIOWA Szczepanik N., Schnotale J., Modelowanie metodą CFD (komputerowej dynamiki płynów) przepływu powietrza i transportu zanieczyszczeń w domu pasywnym / CFD MODELLING OF AIR FLOW AND TRANSPORT OF CONTAMINANTS IN A PASSIVE HOUSE Dudzińska A., Rola osłon przeciwsłonecznych w ograniczeniu zysków solarnych w pasywnej hali sportowej / THE ROLE OF ANTI-SOLAR PROTECTION IN THE REDUCTION OF SOLAR GAINS IN THE PASSIVE SPORTS HALL

7 1/4 1/5 1/6 Nowak Dzieszko K., Rojewska Warchał M., Analiza symulacyjna warunków mikroklimatu w wielorodzinnym budynku wielkopłytowym / SIMULATION ANALYSIS OF MICROCLIMATE CONDITIONS IN A MULTI FAMILY LARGE PANEL BUILDING Nowak Dzieszko K., Rojewska Warchał M., Wpływ zacienień na warunki mikroklimatu w budynku wielkopłytowym / INFLUENCE OF SHADING SYSTEMS ON THE MICROCLIMATE CONDITIONS IN LARGE PANEL BUILDINGS Klemm K., Ocena komfortu człowieka w strefie niezabudowanej Łodzi / AN ASSESSMENT OF CONDITIONS OF HUMAN COMFORT IN OPEN LANDSCAPED AREAS OF LODZ Ruch powietrza i wentylacja / Air movement and ventilation SESJA 2 / SESSION 2 Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. inŝ. Dorota Chwieduk 2/1 2/2 2/3 2/4 Heim D., Janicki M., Kubacka E., Model dystrybucji powietrza infiltrującego do budynku przez fasadę dwupowłokową / A MODEL OF INFILTRATING AIR FLOW AND ITS DISTRIBUTION IN A ROOM WITH A DOUBLE SKIN FAÇADE Kapalo P., Sedláková A., Vilčeková S., Domnita F., Efektywność energetyczna systemu wentylacji w budynku mieszkalnym / ENERGY EFFICIENCY OF VENTILATION SYSTEM IN APARTMENT BUILDINGS Bzowska D., Wpływ oporu cieplnego ścian budynku oraz powierzchni przeszklenia na naturalną wymianę powietrza w okresie letnim / THE EFFECT OF THERMAL RESISTANCE OF BUILDING S OPAQUE ELEMENTS AND WINDOWS SURFACE ON AIR EXCHANGE INTENSITY DURING THE SUMMER SEASON Kovac M., Knizova K., Sedláková A., Ograniczenie obciąŝenia cieplnego w sali lekcyjnej przy zastosowaniu wentylacji wyporowej / HEAT LOAD ELIMINATION BY USING DISPLACEMENT VENTILATION IN A CLASSROOM 2/5 Nowak K., Nowak Dzieszko K., Wpływ przygotowania budynku na wyniki badań szczelności / IMPACT OF PREPARATION PROCEDURES ON RESULTS OF AIRTIGHTNESS TESTS Wyjazd na uroczystą kolację autobusem z parkingu hotelu Novotel / Departure for the reception, bus, Novotel parking lot Uroczysta kolacja / Reception Siepraw, ul. Kawęciny 11, restaurant Pod słońcem Powrót do hotelu Novotel / Return to the hotel Novotel Czwartek / Thursday 9 00 Wyjazd do centrum Starego Miasta / Departure to the Old City of Krakow Specjalna trasa turystyczna na Zamku Wawelskim / Special tourist route to The Wawel Castle Powrót do hotelu Novotel / Return to the hotel Novotel O b i a d / L u n c h Prezentacja sponsora konferencji : OKNOPLAST 14 Sponsor s presentation: OKNOPLAST

8 SESJA 3 / SESSION 3 Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. inŝ. Dariusz Gawin Obudowa zewnętrzna budynku energooszczędnego, cz. I / External shell of low energy building, part I 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 Lechowska A., Schnotale J., Modelowanie CFD oraz określanie metodami analitycznymi współczynnika przenikania ciepła wielowarstwowego oszklenia z wewnętrznymi ultra cienkimi szybami / CFD MODELLING AND ANALYTICAL CALCULATIONS OF THERMAL TRANSMITTANCE OF MULTI-LAYER GLAZING WITH ULTRATHIN INTERNAL GLASS PARTITIONS Lechowska A., Schnotale J., Fedorczak-Cisak M., Paszkowski M., Pomiar współczynnika przenikania ciepła wielowarstwowego oszklenia z wewnętrznymi ultra cienkimi szybami / MEASUREMENT OF THERMAL TRANSMITTANCE OF MULTI-LAYER GLAZING WITH ULTRATHIN INTERNAL GLASS PARTITIONS Nowak Ł., Cebrat K., Bać A., Double Skin House studium wykorzystania strefy buforowej w domu jednorodzinnym / DOUBLE SKIN HOUSE CONCEPT A STUDY OF BUFFER ZONE USAGE IN A SINGLE FAMILY HOME Krause P., Steidl T., Orlik-KoŜdoń B., Wojewódka D., Analiza energetyczna budynków mieszkalnych NF 40 na wybranych przykładach / ENERGY ANALYSIS OF NF40 RESIDENTIAL BUILDINGS ON SELECTED EXAMPLES Ďurica P., Janíková M., Cangár M., Štaffenová D., Długofalowe pomiary właściwości termicznych w wybranych oknach / LONG TIME TESTING OF THERMAL PARAMETERS IN SELECTED WINDOWS Panek A., Trząski A., Rucińska J., Wpływ parametrów okien na charakterystykę energetyczną budynku wielorodzinnego / IMPACT OF WINDOWS PARAMETERS ON THE THERMAL PERFORMANCE OF A MULTI-FAMILY BUILDING Nowak K., Rojewska Warchał M., Komfort cieplny pomieszczeń biurowych o duŝej powierzchni przeszkleń / THERMAL COMFORT OF OFFICE ROOMS WITH A LARGE AREA OF GLAZING Badanie materiałów i przegród budowlanych / Building material and component testing SESJA 4 / SESSION 4 Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. inŝ. Henryk Nowak 4/1 4/2 4/3 Sobolewski M., Badania cieplne grubych izolacji z polistyrenu spienionego (EPS) o małej gęstości / A STUDY OF THICK THERMAL INSULATION WITH LOW DENSITY FOAM POLYSTYRENE (EPS) Heim D., Machniewicz A., Borowczyński A., Obliczeniowa efektywność izolacji transparentnych wyznaczana róŝnymi metodami / TRANSPARENT INSULATION EFFICIENCY DETERMINED BY DIFFERENT METHODS Nowak H., Nowak Ł., Zastosowanie termografii aktywnej do detekcji wtrąceń materiałowych w ścianach / THE USE OF ACTIVE THERMOGRAPHY TO DETECT MATERIAL INCLUSIONS IN THE WALLS Wesołowska M., Szczepaniak P., Wybrane problemy mostków termicznych we współczesnych 4/4 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych / SELECTED PROBLEMS OF THERMAL BRIDGES IN CONTEMPORARY MULTI-OCCUPANCY BUILDINGS 4/5 Kosiński P., Powietrzne mostki cieplne / AIR THERMAL BRIDGES 4/6 4/7 Koronthályová O., Bágeľ L., Kullifayová M., Ifka T., Higroskopowa analiza współczesnych oraz historycznych cegieł ceramicznych / HYGRIC PERFORMANCE OF CONTEMPORARY AND HISTORICAL CERAMIC BRICKS Orlik KoŜdoń B., Szymanowska GwiŜdŜ A., Wpływ charakterystycznych elementów konstrukcji przegród budynków mieszkalnych na jakość uŝytkowania pomieszczeń / THE EFFECT OF TRADITIONAL STRUCTURAL ELEMENTS OF PARTITION WALLS IN RESIDENTIAL BUILDINGS ON THE QUALITY OF THE USE OF THE PREMISES P r z e r w a n a k a w ę / C o f f e e b r e a k

9 SESJA 5 / SESSION 5 Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. inŝ. Wacław Celadyn Obudowa zewnętrzna budynku energooszczędnego cz. II / External shell of low energy building, part II 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 Byrdy A., Punktowe mostki termiczne w ścianach z okładziną z kamienia naturalnego / POINT THERMAL BRIDGES IN WALLS WITH EXTERNAL STONE LAYER Szymanowska-GwiŜdŜ A., Steidl T., Analiza procesów cieplno-wilgotnościowych w istniejących przegrodach z muru pruskiego / ANALYSIS OF TEMPERATURE AND HUMIDITY PROCESSES IN EXISTING HALF- TIMBERED PARTITIONS Krause P., Steidl T., Wojewódka D., Orlik-KoŜdoń B., Analiza rozwiązań lekkiej obudowy z płyt warstwowych w aspekcie izolacyjności termicznej / ANALYSIS OF SOLUTIONS OF LIGHTWEIGHT CASING MADE FROM SANDWICH PANELS IN THE ASPECT OF THERMAL INSULATION Radoń J., Wąs K., Flaga-Maryańczyk A., Antretter F., Zjawiska cieplne w płycie na gruncie z ogrzewaniem podłogowym w domu pasywnym / THERMAL PERFORMANCE OF SLAB ON GRADE WITH FLOOR HEATING IN A PASSIVE HOUSE Sedláková A., Majdlen P., Ťažký L., Budynki energooszczędne - strefa kontaktu z gruntem / ENERGY EFFICIENT BUILDINGS LOWER STRUCTURE Pawłowski K., Lewandowski F., Projektowanie cieplne przegród zewnętrznych z bali drewnianych / THERMAL DESIGN OF EXTERIOR WALLS MADE OF WOODEN BEAMS Nowak K., Zastawna-Rumin A., MoŜliwość stosowania płyt gipsowo kartonowych z dodatkiem PCM o róŝnej temperaturze przemiany fazowej / THE POSSIBILITY OF USING PCM IMPREGNATED GIPSUM BOARDS OF DIFFERENT TEMPERATURE PHASE CHANGE Katunský D., Bagoňa M., Lopušniak M., Stone C., Vašková A., Vertaľ M., Zozulák M., Ocena obudowy budynku w quasi-stacjonarnych warunkach cieplno-wilgotnościowych / EVALUATION OF BUILDING SKINS IN QUASI - STATIONARY THERMAL HUMIDITY CONDITIONS Gawin D., Konca P., Kubacka A., Wpływ dwutlenku tytanu na właściwości samoczyszczące farb do bezspoinowych systemów ociepleń / EFFECT OF TITANIUM DIOXIDE ON THE SELF CLEANING PROPERTIES OF PAINTS FOR ETICS SESJA 6 / SESSION 6 Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. inŝ. Antoni Malinowski Instalacyjne aspekty budownictwa energooszczędnego / Technical installations in low energy building 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 Adamski M., Siergiejuk J., Ojczyk G., Instalacja pomp ciepła (budynek Centrum Jana Pawła II w Krakowie) / HEAT PUMPS INSTALLATION (JOHN PAUL II CENTRE, KRAKOW) Kaposztasova D., Vranayova Z., Purcz P., Wykorzystanie wody opadowej. Zastosowanie systemu +AF36 zarządzania ryzykiem / RAINWATER HARVESTING. SYSTEM AND RISK MANAGEMENT APPLICATION Markovič G., Ahmidat M., Gromadzenie i przechowywanie wody opadowej - pomiary i ocena / PARAMETERS OF RAINWATER COLLECTION AND STORAGE MEASUREMENT AND EVALUATION Szymański M., Górzeński R., Szkarłat K., Rozbudowa układów automatyki jako pierwszy etap kompleksowej modernizacji węzłów ciepła w obiektach uŝyteczności publicznej / AUTOMATION RETROFITTING AS A FIRST STAGE OF COMPLEX RENOVATION OF DISTRICT HEATING SUBSTATIONS IN PUBLIC BUILDINGS Gavlík M., Bıszırményi L., Wyznaczanie optymalnej struktury systemu kogeneracji ciepła i elektryczności / DETERMINE THE OPTIMAL SYSTEM STRUCTURE OF THE COMBINED PRODUCTION OF ELECTRICITY AND HEAT Knizova K., Kovac M., Kosicanova D., Analiza energetycznych oraz kosztowych korzyści stosowania pomp ciepła w budownictwie wielorodzinnym / EVALUATING THE ENERGY AND COST BENEFITS OF HEAT PUMPS IN MULTI-OCCUPANCY DWELLINGS Belok J., Wilk-Słomka B., Efektywność energetyczna budynku z systemem ogrzewania płaszczyznowego / ENERGETIC EFFECTIVENESS OF A BUILDING WITH A SURFACE HEATING SYSTEM Zębala K., Kompensacja mocy biernej a oszczędność energii / REACTIVE POWER COMPENSATION AND ENERGY SAVING Spotkanie Komitetu Naukowego konferencji ENERGODOM 2014 / Meeting of the ENERGODOM 2014 Scientific Committee

10 Piątek / Friday SESJA 7 / SESSION 7 Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. inŝ. Pavol Durica Rozwój zrównowaŝony i odnawialne źródła energii / Sustainable development and renewable energy sources 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 Kušnír M., Košičanová D., Vranayová Z., Vranay F., Lojkovics J., Projekt zerowego bilansu energetycznego dla budynków biurowych / ZERO ENERGY BALANCE PROPOSAL FOR OFFICE BUILDINGS Heim D., Knera D., Szczepańska-Rosiak E., Kształtowanie wewnętrznego środowiska oświetleniowego za pomocą świetlików rurowych / PROVIDING AN INTERIOR DAYLIGHT ENVIRONMENT THROUGH THE USE OF LIGHT PIPES Bielek B., Nowa klasyfikacja odnawialnych źródeł energii w rozwoju technologicznym architektury dla zrównowaŝonego społeczeństwa / NEW CLASSIFICATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY IN ARCHITECTURE FOR A SUSTAINABLE SOCIETY Bielek B., Koncepcja nowej fizyko-energetycznej oceny budynków w rozwoju technologicznym architektury dla zrównowaŝonego społeczeństwa / CONCEPT OF THE NEW PHYSICAL-ENERGY QUANTIFICATION OF BUILDINGS IN THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY IN ARCHITECTURE FOR SUSTAINABLE SOCIETY Stanisz K., Gumuła S., Eksperymentalna ocena zasobów i moŝliwości wykorzystania energii kinetycznej wiatru do produkcji energii elektrycznej / AN EXPERIMENTAL EVALUATION OF RESOURCES AND THE POTENTIAL FOR USING THE KINETIC ENERGY OF WIND TO PRODUCE ELECTRICITY Fieducik J., Godlewski J., Dom energooszczędny wykorzystujący słoneczne kolektory powietrzne studium przypadku / THE LOW ENERGY HOUSE USING AN AIR SOLAR COLLECTOR - A CASE STUDY Gałek P., Optymalizacja pozyskiwania energii z ogniw fotowoltaicznych / OPTIMISING ENERGY PRODUCED BY PHOTOVOLTAIC CELLS Chwieduk D., Grzebielec A., Rusowicz A., Słoneczne chłodzenie w budownictwie / SOLAR COOLING IN BUILDINGS P r z e r w a n a k a w ę / C o f f e e b r e a k SESJA 8 / SESSION 8 Przewodniczący / Chairman: prof. Mark Bomberg Bilans cieplny budynku aspekty techniczne i formalne / Thermal balance of building technical and formal aspect 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 Ickiewicz I., Białe certyfikaty- uwarunkowania prawne, techniczne i ekonomiczne / WHITE CERTIFICATES - LEGAL, TECHNICAL, AND ECONOMIC ASPECTS Malinowski A., Turkowski W., Muzyczak A., Modelowanie matematyczne stanu cieplnego budynku metodami teorii obwodów energetycznych / THERMAL CONDITIONS OF BUILDINGS: MATHEMATICAL MODELING BY POWER CIRCUIT THEORY Firląg S., Przedwojenne budynki uŝyteczności publicznej wyniki badań / PRE-WAR PUBLIC UTILITY BUILDINGS RESULTS OF SURVEYS Lis P., Lis A., Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania obliczone na podstawie mocy szczytowej w budynkach edukacyjnych / THE SEASONAL HEAT DEMAND FOR HEATING, CALCULATED ON THE BASIS OF PEAK POWER VALUES IN EDUCATIONAL BUILDINGS Bandurski K., Mielczyński T., Koczyk H., Komfort termiczny i zuŝycie energii domu ekologicznego analiza symulacyjna Domtrzon / THERMAL COMFORT AND ENERGY CONSUMPTION OF THE ECOLOGICAL HOUSE SIMULATION ANALYSIS OF DOMTRZON Ďurica P., Šuštiaková M., Ponechal R., Rybárik J., Pomiarowe i symulacyjne parametry lekkich drewnianych ścian zewnętrznych / MEASURED AND SIMULATED PARAMETERS OF WOODEN LIGHTWEIGHT EXTERNAL WALLS Jaglarz G., Ciesielski F., Analiza moŝliwości przystosowania budynku w starym budownictwie do standardów budynku niskoenergetycznego / FEASIBILITY ANALYSIS OF UPRGADING AN OLD BUILDING TO THE STANDARD REQUIREMENT OF A LOW ENERGY REQUIREMENTBUILDING Nowak Dzieszko K., Dębowski J., Analiza wpływu termomodernizacji budynku wielkopłytowego na straty ciepła przez przenikanie / INFLUENCE OF THE THERMAL MODERNIZATION OF PANEL BUILDINGS ON TRANSMISSION HEAT LOSSES Zakończenie konferencji / Conference closing O b i a d / L u n c h

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Tadeusz Głuski Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ HENRYK KWAPISZ *1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT Wydarzenia: I dzień - Konferencja II dzień - Szkolenie Wystawa technik EE i OZE Konkurs TOPTEN Okna 2014 Rekomendacje DAES Prezentacje domków NF 40 i NF 15 PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Podstawy teoretyczne i praktyka - wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej / część teoretyczna pod redakcją Dariusza Gawina i Henryka Sabiniaka ; autorzy: Dariusz Gawin, Maciej Grzywacz, Tomasz

Bardziej szczegółowo

The analysis of the energy demand for heating and cooling of the house built on the basis of the traditional Canadian wood-frame construction

The analysis of the energy demand for heating and cooling of the house built on the basis of the traditional Canadian wood-frame construction Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology 85, 2014: 40-44 (Ann. WULS - SGGW, For. and Wood Technol. 85, 2014) The analysis of the energy demand for heating and cooling

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo

THE ASSESSMENT OF HEAT CONSUMPTION IN BUILDINGS

THE ASSESSMENT OF HEAT CONSUMPTION IN BUILDINGS ANNA LIS OCENA POZIOMU ZUśYCIA CIEPŁA W BUDYNKACH THE ASSESSMENT OF HEAT CONSUMPTION IN BUILDINGS S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t Przedmiotem analizy było zuŝycie ciepła do ogrzewania budynków

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Michał Strzeszewski Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych (streszczenie) Promotor

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji. dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL A.Siuta-Olcha@pollub.pl telefon: +48 81 538 4321

Spis publikacji. dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL A.Siuta-Olcha@pollub.pl telefon: +48 81 538 4321 Spis publikacji dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL A.Siuta-Olcha@pollub.pl telefon: +48 81 538 4321 1992 Cholewa L., Siuta-Olcha A., Liniowe straty ciśnienia w przewodach z tworzyw sztucznych w

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 1(15) 2015, s. 49-54 Anna CHWASTEK Politechnika Częstochowska RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W artykule zwrócono

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD STOSOWANYCH DO OKREŚLANIA DŁUGOŚCI OKRESU OGRZEWCZEGO

PORÓWNANIE METOD STOSOWANYCH DO OKREŚLANIA DŁUGOŚCI OKRESU OGRZEWCZEGO CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (3/16), lipiec-wrzesień 2016, s. 131-138 Hanna JĘDRZEJUK 1 Mateusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ MAŁOPOLSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA DOBRA TERMOMODERNIZACJA W PRAKTYCE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna:

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna: Część teoretyczna pod redakcją: dr hab. inż. Dariusza Gawina i prof. dr hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; dr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. TEMAT Promotor Student INSTALACJE SANITARNE 1. Instalacje sanitarne w części socjalnej basenu. 2. Instalacje sanitarne

Bardziej szczegółowo

Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana różnych grup przedsiębiorców oraz osób indywidualnych.

Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana różnych grup przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. Prezentujemy szczegółową ofertę Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, opartą na zapleczu naukowo-laboratoryjnym Politechniki Krakowskiej. Poprzez współpracę z MCBE istnieje możliwość przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Czwartek 4 grudnia 2014

PROGRAM KONFERENCJI. Czwartek 4 grudnia 2014 PROGRAM KONFERENCJI Czwartek 4 grudnia 2014 13.00 13.45- Rejestracja gości / Registration 14-15 obiad / lunch 15.00 15. 30 Uroczyste otwarcie / Welcoming the participants Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

MOSTKI TERMICZNE W BUDYNKACH WIELKOPŁYTOWYCH PRZED I PO DOCIEPLENIU

MOSTKI TERMICZNE W BUDYNKACH WIELKOPŁYTOWYCH PRZED I PO DOCIEPLENIU CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), październik-grudzień 2014, s. 391-400 Katarzyna NOWAK

Bardziej szczegółowo

budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny

budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny 1 budownictwo zrównoważone zasada 4r zmniejszenie (reduce): materiały budowlane zużycie energii ponowne użycie (reuse): ponowne użycie materiałów recykling

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO MICHAŁ TURSKI SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO Promotor: Dr hab. inż. ROBERT SEKRET, Prof. PCz Częstochowa 2010 1 Populacja światowa i zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE OPTYMALNEGO UDZIAŁU OKIEN W BUDYNKU MIESZKALNYM

OKREŚLANIE OPTYMALNEGO UDZIAŁU OKIEN W BUDYNKU MIESZKALNYM ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 291, Mechanika 87 RUTMech, t. XXXII, z. 87 (3/15), lipiec-wrzesień 2015, s. 269-276 Barbara ZAJĄC 1 Michał POMORSKI 2 OKREŚLANIE OPTYMALNEGO UDZIAŁU OKIEN W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji. dr inż. Tomasz Cholewa T.Cholewa@wis.pol.lublin.pl telefon: +48 81 538 4424

Spis publikacji. dr inż. Tomasz Cholewa T.Cholewa@wis.pol.lublin.pl telefon: +48 81 538 4424 Spis publikacji dr inż. Tomasz Cholewa T.Cholewa@wis.pol.lublin.pl telefon: +48 81 538 4424 2016 Cholewa T., Siuta-Olcha A.: Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym. Ośrodek Informacji

Bardziej szczegółowo

MACIEJ MIJAKOWSKI, JERZY SOWA, PIOTR NAROWSKI

MACIEJ MIJAKOWSKI, JERZY SOWA, PIOTR NAROWSKI MACIEJ MIJAKOWSKI, JERZY SOWA, PIOTR NAROWSKI SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA ODZYSKU CIEPŁA A ŚREDNIOSEZO ONOWE OGRANICZENIE ZUŻYCIA CIEPŁA W SYSTEMIEE WENTYLACJI WPŁYW STRATEGII ODZYSKU CIEPŁA Z POWIETRZA USUWANEGO

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Budynek energooszczędny, budynek pasywny, układ zintegrowany grzewczo- chłodzący Grzegorz KRZYŻANIAK* PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytut Budownictwa Wydział InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wykorzystanie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

budownictwo niskoenergetyczne

budownictwo niskoenergetyczne budownictwo niskoenergetyczne lata 80-te XX w. Dania, Szwecja niskoenergetyczny standard budynków nowych znaczne grubości termoizolacji minimalizowanie mostków termicznych szczelność powietrzna budynków

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne Optymalizacja rozwiąza zań energooszczędnych, a oszczędno dności eksploatacyjne Bartosz PrzysięŜny Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Plan prezentacji 1. W którą stronę idzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie techniki instalacyjnej w. budynkach niskoenergetycznych

Wymagania w zakresie techniki instalacyjnej w. budynkach niskoenergetycznych Wymagania w zakresie techniki instalacyjnej w Prof. dr hab. inŝ. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Kwiecień 2008 budynkach niskoenergetycznych 1 Budynek

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM JEDNORODZINNYM

ANALIZA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM JEDNORODZINNYM Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 1(13) 2014, s. 9-14 Izabela ADAMCZYK-KRÓLAK Politechnika Częstochowska ANALIZA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM JEDNORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

as an example of completion of an investment

as an example of completion of an investment jolanta gintowt * ekologiczne aspekty budownictwa pasywnego na przykładzie realizacji inwestycji ecological aspects of passive house as an example of completion of an investment Streszczenie Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej

Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej DOROTA CHWIEDUK Instytut Techniki Cieplnej WydziałMechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska POLEKO 2.11.2010 Poznań Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Głos developera w kontekście budownictwa efektywnego energetycznie

Głos developera w kontekście budownictwa efektywnego energetycznie Głos developera w kontekście budownictwa efektywnego energetycznie firma założona w 1995 roku do 2010 roku przekazano Klientom 14 889 mieszkań, głównie w segmencie popularnym działalność skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRAT CIEPŁA DOMU JEDNORODZINNEGO WYKONANEGO W DWÓCH TECHNOLOGIACH

ANALIZA STRAT CIEPŁA DOMU JEDNORODZINNEGO WYKONANEGO W DWÓCH TECHNOLOGIACH ANALIZA STRAT CIEPŁA DOMU JEDNORODZINNEGO WYKONANEGO W DWÓCH TECHNOLOGIACH Wanda MOJKOWSKA a, Katarzyna GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK b a student, Politechnika Białostocka, Inżynieria Środowiska V rok b Wydział

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 1 Certyfikacja energetyczna budynków Rozporządzenie MI z dn. 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 2 Dyrektywa 2002/91/EC i Rozporządzenia: nakładają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE BIUROWCA ZLOKALIZOWANEGO W LUBLINIE

OCENA JAKOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE BIUROWCA ZLOKALIZOWANEGO W LUBLINIE Proceedings of ECOpole Vol. 4, No. 1 2010 Alicja SIUTA-OLCHA 1, Tomasz CHOLEWA 1, Łukasz GUZ 1 i Agnieszka RÓJ 1 OCENA JAKOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE BIUROWCA ZLOKALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

tekst dot. certyfikacji budynków narzędziem CESBA

tekst dot. certyfikacji budynków narzędziem CESBA Projekt CEC5: Demonstracja Efektywności Energetycznej i Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Budynkach Publicznych 3sCE412P3 tekst dot. certyfikacji budynków narzędziem CESBA Opracowane przez Powiślańską

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW opracował: mgr inŝ. Dariusz Jazdończyk STAN ISTNIEJĄCY GENEZA TERMOMODERNIZACJI W POLSCE KOSZTY ENERGETYCZNE BUDYNKU W UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE 4,5%

Bardziej szczegółowo

4D and 5D applications in BIM technology.

4D and 5D applications in BIM technology. 4D and 5D applications in BIM technology. Datacomp Grzegorzecka 79 street, 31-559 Cracow, Poland Paweł Kogut p.kogut@datacomp.com.pl Andrzej Tomana a.tomana@datacomp.com.pl Plan Who we are? Experience.

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Od Redakcji 11 Recenzja 12 1. Wykaz oznaczeń 13 2. Obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród budynków 16 2.1. Obliczenia współczynników przenikania ciepła 16 2.1.1. Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W ASPEKCIE BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W ASPEKCIE BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(14) 2014, s. 7-15 Jakub JURA, Małgorzata ULEWICZ Politechnika Częstochowska Marianna ŠUŠTIAKOVÁ, Pavol ĎURICA Uniwersytet w Żylinie ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

podwójna fasada double skin façade

podwójna fasada double skin façade podwójna fasada double skin façade Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 double skin façade http://seed100.com/air-condition/green%20building001.html

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI TEMPERATURY KOMFORTU W GRUPIE BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH

OSZACOWANIE WARTOŚCI TEMPERATURY KOMFORTU W GRUPIE BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH Budownictwo 20 Anna Lis OSZACOWANIE WARTOŚCI TEMPERATURY KOMFORTU W GRUPIE BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH Wprowadzenie Zapewnienie prawidłowych warunków komfortu cieplnego osobom przebywającym w budynkach jest

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Sławomir Kurpaska, Hubert Latała Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

budownictwo niskoenergetyczne

budownictwo niskoenergetyczne budownictwo niskoenergetyczne Karolina Kurtz dr inż., arch. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych diabeł tkwi w szczegółach 1 zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA POTRZEB ENERGETYCZNYCH JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH O RÓŻNYM STANDARDZIE WYKONANIA

ANALIZA PORÓWNAWCZA POTRZEB ENERGETYCZNYCH JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH O RÓŻNYM STANDARDZIE WYKONANIA Proceedings of ECOpole Vol. 5, No. 1 2011 Alicja SIUTA-OLCHA 1, Tomasz CHOLEWA 1 i Łukasz GUZ 1 ANALIZA PORÓWNAWCZA POTRZEB ENERGETYCZNYCH JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH O RÓŻNYM STANDARDZIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Numeryczne modelowanie mostków cieplnych a projektowe zapotrzebowanie na ciepło w lokalu mieszkalnym

Numeryczne modelowanie mostków cieplnych a projektowe zapotrzebowanie na ciepło w lokalu mieszkalnym Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol. 6, No. 1/2015 Anna Justyna WERNER-JUSZCZUK Politechnika Białostocka, WBiIŚ ul.wiejska 45E, 15-351 Białystok E-mail: a.juszczuk@pb.edu.pl Numeryczne modelowanie mostków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARIANTÓW TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO W KONTEKŚCIE OPTYMALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA ENERGETYCZNEGO

ANALIZA WARIANTÓW TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO W KONTEKŚCIE OPTYMALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA ENERGETYCZNEGO Inżynieria Ekologiczna nr 37, maj 2014, s. 162 173 DOI: 10.12912/2081139X.27 ANALIZA WARIANTÓW TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO W KONTEKŚCIE OPTYMALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA ENERGETYCZNEGO Gabriela Rutkowska

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

Zasoby a Perspektywy

Zasoby a Perspektywy PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO Dr hab. Inż. Jan Danielewicz, prof. PWr Dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Zasoby a Perspektywy Regulacje prawne w zakresie ochrony cieplnej Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

efektywność energetyczna w obiektach użyteczności publicznej

efektywność energetyczna w obiektach użyteczności publicznej efektywność energetyczna w obiektach użyteczności publicznej WYBRANE ZAGADNIENIA Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Katedra Dróg, Mostów i Materiałów

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła

Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła Przyszłe uwarunkowania i trendy w technice budowlanej Poprawa standardów

Bardziej szczegółowo

Mirosława Górecka. Dr inż. arch.

Mirosława Górecka. Dr inż. arch. Mirosława Górecka Dr inż. arch. Kontakt tel: 48 22 59 35 135 e-mail: miroslawa_gorecka@sggw.pl SGGW Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Budowlanej Ul. Nowoursynowska 159 02-776

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

FORMA a ENERGIA. Karlina Kurtz WPŁYW ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH NA POTRZEBY ENERGETYCZNE BUDYNKU

FORMA a ENERGIA. Karlina Kurtz WPŁYW ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH NA POTRZEBY ENERGETYCZNE BUDYNKU FORMA a ENERGIA Karlina Kurtz ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY rysunek: Rafał Taracha 1 kształtowanie zapotrzebowania na energię cykl życia budynku

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 23.09.2016., Bielsko-Biała Czym jest Park Naukowo-Technologiczny?

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE OBLICZANIE STRAT CIEPŁA Z BUDYNKU PRZEZ GRUNT O WYNIKACH ZGODNYCH Z PN-EN ISO 11370:2001

UPROSZCZONE OBLICZANIE STRAT CIEPŁA Z BUDYNKU PRZEZ GRUNT O WYNIKACH ZGODNYCH Z PN-EN ISO 11370:2001 JERZY A. POGORZELSKI *1 UPROSZCZONE OBLICZANIE STRAT CIEPŁA Z BUDYNKU PRZEZ GRUNT O WYNIKACH ZGODNYCH Z PN-EN ISO 11370:2001 SIMPLIFIED CALCULATIONS OF HEAT LOSSES FROM BUILDING VIA THE GROUND COMPATIBLE

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska Anna Woroszyńska Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków 2010/31/UE CEL: zmniejszenie energochłonności mieszkalnictwa i obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Edward Szczechowiak Politechnika Poznaska Wydział Budownictwa i Inynierii rodowiska 05. czerwca 2008

Edward Szczechowiak Politechnika Poznaska Wydział Budownictwa i Inynierii rodowiska 05. czerwca 2008 Prof. dr hab. in. Edward Szczechowiak Politechnika Poznaska Wydział Budownictwa i Inynierii rodowiska 05. czerwca 2008 WOIIB Pozna 2008! "# #$ "# %$&' ( ) *( +!, &-.%/ %01) 2#3 (4!,.#5(, 67!-.%/ %01&.8

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

ENERGOCHŁONNOŚĆ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH I ICH IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMAGAŃ

ENERGOCHŁONNOŚĆ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH I ICH IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMAGAŃ Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 1(15) 2015, s. 101-108 Anna LIS Politechnika Częstochowska ENERGOCHŁONNOŚĆ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH I ICH IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA W ŚWIETLE AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POMPY CIEPŁA I KOLEKTORY SŁONECZNE W PRAKTYCE - ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE ORGANIZATORZY KONFERENCJI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii Budynki można dzielić na różne kategorie. Jedną z nich jest zapotrzebowanie na energię. Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Prof.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ze stosowania świadectw energetycznych dla budynków w nowowznoszonych i oddanych do użytku u

Doświadczenia ze stosowania świadectw energetycznych dla budynków w nowowznoszonych i oddanych do użytku u Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż.. Edward Szczechowiak dr inż.. Radosław aw GórzeG rzeński Doświadczenia ze stosowania świadectw energetycznych dla budynków

Bardziej szczegółowo

Wentylacja w budynkach pasywnych i prawie zero energetycznych

Wentylacja w budynkach pasywnych i prawie zero energetycznych Akademia Powietrza SWEGON, Poznań-Kraków 16-17 X 2012 Wentylacja w budynkach pasywnych i prawie zero energetycznych Tomasz M. Mróz Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Środowiska Zakres prezentacji

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA Poprawę efektywności energetycznej budynków szpitala osiągnięto przez: Ocieplenie budynków Wymianę okien i drzwi zewnętrznych Modernizację instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Nasze środowisko to budynki 80 % naszego Ŝycia spędzamy we

Bardziej szczegółowo

OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII

OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII Krzysztof KASPERKIEWICZ Instytut Techniki Budowlanej OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII Rzeczywiste zużycie ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych zwykle

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Audyt energetyczny Nazwa modułu w języku angielskim Energy audit of buildings Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone.

Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone. Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone. Certyfikacja BREEAM i LEED a efektywność energetyczna budynków Daniel Hojniak Grontmij Polska Poznań, październik 2014 Profil firmy 2 Założona w 1915 Wiodąca europejska

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Struktura zużycia energii w Polsce Ponad 13 mln istniejących mieszkań Blisko 1 mln mieszkań nie posiadających ocieplenia!

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POJEMNOŚCI CIEPLNEJ NA BILANS CIEPLNY BUDYNKU INFLUENCE OF THERMAL CAPACITY ON BUILDING HEAT BALANCE

WPŁYW POJEMNOŚCI CIEPLNEJ NA BILANS CIEPLNY BUDYNKU INFLUENCE OF THERMAL CAPACITY ON BUILDING HEAT BALANCE IRENA ICKIEWICZ *1 WPŁYW POJEMNOŚCI CIEPLNEJ NA BILANS CIEPLNY BUDYNKU INFLUENCE OF TERMAL CAPACITY ON BUILDING EAT BALANCE Streszczenie Abstract W artykule przedstawiono analizę wpływu pojemności cieplnej

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL POPLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL Inwestor słyszy Dom, który nie traci energii Dom pasywny, czyli tanie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo komunalne w Białymstoku

Budownictwo komunalne w Białymstoku Budownictwo komunalne w Białymstoku 1 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku jest jednostką budżetową Gminy Białystok, gospodarującą majątkiem gminnym, między innymi budynkami i lokalami mieszkalnymi.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN

Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN Numer karty CZE Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz

Bardziej szczegółowo

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY Jak budować ekologicznie: domy pasywne oraz architektura niskoenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD 3. PR P Z R E Z G E R G O R D O Y D TRÓ R J Ó W J A W RS R T S WO W W O E

PRZYKŁAD 3. PR P Z R E Z G E R G O R D O Y D TRÓ R J Ó W J A W RS R T S WO W W O E PRZYKŁAD 3. PRZEGRODY TRÓJWARSTWOWE PRZEGRODY PRZEŹROCZYSTE Certyfikacja energetyczna stolarki budowlanej 1. Nowoczesne szyby 2. Energooszczędne przegrody przeźroczyste 3. Stolarka podsumowanie Między

Bardziej szczegółowo