Wybrane symbole na schematach instalacji elektrycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane symbole na schematach instalacji elektrycznych"

Transkrypt

1 Wybrane symbole na schematach instalacji elektrycznych symbol opis uwagi cewka, napęd elektromagnetyczny symbol ogólny cewka z dodatkowym działaniem symbol ogólny cewka o działaniu czasowym (opóźnienie załączenia) przekaźnik czasowy, opóźnione załączenie cewka o działaniu czasowym (opóźnienie wyłączenia) przekaźnik czasowy, opóźnione wyłączenie cewka zaworu elektromagnetycznego cewka impulsowa z termicznym wyłącznikiem przeciążenia przekaźniki termiczne, termiki, wyzwalacze przeciążeniowe bezpiecznik bezpiecznik

2 Wybrane symbole na schematach instalacji elektrycznych symbol opis uwagi podstawa bezpiecznikowa podstaw bezpiecznikowa ze zworą odłącznik rozłącza tory prądowe bez obciążenia rozłącznik rozłącza tory prądowe pod obciążeniem (prądy robocze) rozłącznik bezpiecznikowy sygnalizator - dzwonek sygnalizator świetlny lampka z wyłącznikiem przeciążenia prądowego wyzwalacze nadprądowe, zwarciowe

3 Wybrane symbole na schematach instalacji elektrycznych symbol opis uwagi z wyłącznikiem podnapięciowym wyzwalacze podnapięciowe silnik symbol ogólny silnik trójfazowy prądu zmiennego trójfazowe silniki klatkowe asynchroniczne styk normalnie otwarty NO (zwierny) symbol ogólny styk główny stycznika (normalnie otwarty) styk normalnie otwarty, kolejny, dodatkowy np. styki pomocnicze stycznika, wyłącznika styk normalnie zwarty NC (rozwierny) symbol ogólny styk normalnie zwarty, kolejny, dodatkowy np. styki pomocnicze stycznika, wyłącznika

4 Wybrane symbole na schematach instalacji elektrycznych symbol opis uwagi wtyk normalnie otwarty wyprzedzający zwiera z wyprzedzeniem w stosunku do normalnych styków tego samego napędu styk normalnie zwarty z opóźnionym rozłączeniem rozłącza zaciski z opóźnieniem w stosunku do pozostałych styków tego samego napędu styk normalnie otwarty z napędem nożnym pedały sterownicze styk zwarty otwarty z napędem nożnym styk normalnie otwarty z napędem ręcznym grzybkowym ryglowanym przyciski bezpieczeństwa, grzybkowe styk normalnie zwarty z napędem ręcznym grzybkowym ryglowanym przyciski bezpieczeństwa, grzybkowe styk normalnie otwarty łącznika krańcowego styk normalnie zwarty łącznika krańcowego

5 Wybrane symbole na schematach instalacji elektrycznych symbol opis uwagi styk normalnie otwarty czujników np. czujniki indukcyjne, magnetyczne itp. styk normalnie zwarty czujników np. czujniki indukcyjne, magnetyczne itp. styk normalnie otwarty łącznika pływakowego styk normalnie zwarty łącznika pływakowego przekaźnik czasowy, opóźnione wyłączenie styk normalnie otwarty o czasowym opóźnionym załączeniu styki przekaźnika czasowego typu opóźnione załączanie styk normalnie zwarty o czasowym opóźnionym załączeniu styki przekaźnika czasowego styk normalnie otwarty o czasowym opóźnionym wyłączeniu styki przekaźnika czasowego typu opóźnione wyłączenie styk normalnie zwarty o czasowym opóźnionym wyłączeniu styki przekaźnika czasowego

6 Bezpieczeństwo pracy sterowników programowalnych Pewność działania algorytmu sterującego zależy od przestrzegania pewnych zaleceń Polecenia załączania należy realizować poprzez podanie stanu 1 na wejście sterownika (wykorzystanie styku NO normalnie otwartego) (zasada prądu roboczego) Polecenia wyłączania należy realizować poprzez podanie stanu 0 na wejście sterownika (wykorzystanie styku NC normalnie zamkniętego) (zasada przerwy roboczej) Pojawienie się usterki nie może ograniczać możliwości wyłączania. Dlatego polecenia wyłączania powinny mieć pierwszeństwo w stosunku do poleceń załączania.

7 Usterki w bloku wyjściowym i elementach zewnętrznych można rozpoznawać stosując sprzężenie zwrotne sygnału wyjściowego z jednym z wejść. Odróżniamy bezpośrednie sprzężenie zwrotne sygnału wyjściowego oraz sprzężenie za pośrednictwem przekaźnika związanego z wyjściem. Uszkodzenie układu sterującego nie może prowadzić ani do zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, ani zniszczenia urządzeń i materiałów produkcyjnych. Dlatego obwody wyłączania awaryjnego muszą wyłączać spod napięcia wszystkie wyjścia sterownika logicznego razem, albo przy zastosowaniu styczników pomocniczych, grupowo.

8 Projektowanie wspomagane komputerowo Przykładowe programy wspomagania projektowania schematów elektrycznych: SEE electrical, ANIRO, ELCAD, AUCOPLAN, RUPLAN, ( ) i wiele innych Korzyści z projektowania wspomaganego komputerowo: - wydajność tworzenia dokumentacji elektrycznej (specjalizowane narzędzie) - możliwość opracowania dokumentacji zgodnie ze strukturą i zasadami określonymi przez normę - możliwość skorzystania z bogatej biblioteki gotowych schematów urządzeń - automatyczna kontrola poprawności schematu elektrycznego - automatyczne nadawanie nazw aparatów elektrycznych, nadawanie numerów zacisków i numerów połączeń (potencjałów) - generowanie list materiałowych aparatów elektrycznych - przygotowanie widoków płyt montażowych, elewacji, rozmieszczenia aparatów w szafie sterowniczej - przygotowanie topologii sieci komunikacyjnych - generowanie widoków i adresowania sterowników PLC - generowanie przeglądu kabli i listew łączeniowych - generowanie schematu montażowego urządzeń zewnętrznych

9 Przykładowy widok programu SEE electric

10 Przykładowa dokumentacja stworzona w programie SEE electric

11 Przykładowa dokumentacja stworzona w programie SEE electric

12 Przykładowe widoki programu ANIRO engineering Projekt elektryczny Widok szafy sterowniczej

13 Sterowniki PLC Przy realizacji zadań automatyzacji złożonych obiektów i procesów wykorzystuje się sterowniki programowalne PLC (ang. Programmable Logic Controller programowalny sterownik logiczny). Algorytm sterowania jest zapamiętany w pamięci sterownika PLC w postaci programu, który może być przez użytkownika dowolnie modyfikowany bez konieczności wymiany elementów lub okablowania.

14 Rodzaje sterowników PLC Ze względu na strukturę sprzętową i programową (konfigurację) sterowniki programowalne dzieli się na: - modułowe (duże, małe) - kompaktowe (mikro-plc, nano PLC) Sterownik modułowy PLC: Do zamontowania takiego sterownika niezbędna jest płyta łączeniowa, zwana kasetą (ang. Rack), która posiada gniazda (ang. Slot) do podłączenia wybranych modułów, przy czym modułami niezbędnymi są: - Zasilacz PWR (ang. PoWeR Supply). - moduł centralnej jednostki przetwarzającej CPU (ang. Central Processing Unit)

15 Sterowniki PLC Możliwe do podłączenia moduły sterowników PLC: - moduł wejść i wyjść dwustanowych DI, DO (np. wejścia przekaźnikowe typu zwarciowego, napięciowe 24VDC, napięciowe 230VAC, prądowe 20mA) - moduł wejść i wyjść analogowych AI, AO (np. wejścia prądowe 0-20mA, 4-20mA, napięciowe 0-10V, pomiarowe temperatury bezp. podłącza się czujniki PT100, PT1000) - moduł szybkiego licznika HSC (ang. High Speed Counter) do obsługi wejść dwustanowych, których stan zmienia się z częstotliwością do 100kH, (np. z enkoderów) - moduł pozycjonowania osi APM (ang. Axis Positioning Module) umożliwia synchroniczne sterowanie zespołem napędów (najczęściej dwóch, pozycjonowanie w płaszczyźnie, lub trzech, pozycjonowanie w przestrzeni). Umożliwia generowanie profili prędkości oraz ograniczenia przyśpieszeń dla łagodnego rozruchu i zatrzymywania napędów. - moduł komunikacyjny (np. z dwoma łączami szeregowymi RS-232 oraz RS-422/485) - moduł komunikacyjny sieci sterownikowych do połączenia sterowników w sieci lokalnej - moduł komunikacyjny sieci Ethernet TCP/IP LAN zapewniający możliwość wymiany danych pomiędzy sterownikami PLC i innymi użytkownikami sieci Ethernet

16 Rodzaje sterowników PLC Sterownik kompaktowy mikro-plc - sterowniki kompaktowe są sterowane do automatyzacji pojedynczych maszyn i urządzeń oraz przeznaczone są do tworzenia zdecentralizowanych struktur sterowania dla małych obiektów typu przepompownie, oczyszczalnie ścieków itp.

17 Rodzaje sterowników PLC Sterownik kompaktowy nano-plc stosuje się je w przypadku najprostszych zadań, dla których użycie sterownika PLC nie byłoby ekonomicznie uzasadnione. Niewielką liczbę wejść/wyjść procesowych nanosterownika można zwiększyć stosując dodatkowe moduły rozszerzające. Sterowniki miniaturowe są przystosowane do wbudowania w rozdzielniach elektrycznych i są montowane na typowych szynach montażowych standardu DIN. Wielkością są zbliżone do wyłączników różnicowo-prądowych.

18 Cykl działania sterownika PLC, zmienne sterownika PLC

19 Języki programowania sterowników PLC według normy IEC Lista instrukcji IL (STL) jest językiem tekstowym najniższego poziomu, zależnym w dużym stopniu od typu procesora zastosowanego w sterowniku PLC. Tekst strukturalny ST jest językiem wyższego poziomu, w którym oprócz prostych instrukcji asemblerowych języka IL, występują również instrukcje złożone, takie jak pętle iteracyjne (REPEAT-UNTIL, WHILE-DO) oraz wykonanie warunkowe (IF-THEN-ELSE, CASE). Schemat drabinkowy LD (LAD), opracowany został z myślą o projektantach elektrycznych układów przekaźnikowych, realizujących funkcje logiczne poprzez odpowiednie łączenie styków i cewek przekaźników. Schemat bloków funkcyjnych FBD, opracowany dla projektantów realizujących funkcje logiczne przez odpowiednie łączenie półprzewodnikowych elementów funkcjonalnych (bramki logiczne, kodery, dekodery, multipleksy, komutatory, liczniki itp.) na płytkach drukowanych Schemat sekwencji funkcji SFC ułatwia realizację sekwencyjnych układów logicznych, które w odróżnieniu od prostszych układów kombinacyjnych zawierają elementy pamięci. Sposób sterowania zależy od stanu w jakim znajduje się proces i system automatyki.

20 Przykład sekwencyjnego sterowania procesem za pomocą grafu sekwencji

21 Przykład sterowania sekwencyjnego

22 Przykład sterowania sekwencyjnego Manipulator składający się z siłowników S2, S3 oraz płyty z ssawkami ma za zadanie przenieść arkusz blachy z magazynu do podajnika arkuszy.

23 Przykład sterowania sekwencyjnego schemat połączenia czujników B1 B2 S3 B3 S2 B4 B5 B6 B7 Wyjścia: Y1 S2_GORA sterowanie zaworem siłownika S2 Y2 S2_DOL sterowanie zaworem siłownika S2 Y3 S3_LEWO sterowanie zaworem siłownika S3 Y4 S3_PRAWO sterowanie zaworem siłownika S3 Y5 SSANIE włączenie zaworu ssania (ssawki) Y6 WYDMUCH włączenie zaworu wydmuchu powietrza (ssawki) Wejścia: B1 S3_ZAL sygnał załadowczego położenia płyty B2 S3_ZDAW sygnał zdawczego położenia płyty B3 S2_UP sygnał górnego położenia płyty B4 S2_ZAL sygnał dolnego położenia płyty B5 S3_DOWN sygnał skrajnego dolnego położenia płyty B6 OB_PLYTY_1 sygnalizacja obecności formatki na stole zdawczym (czujnik umieszczony na płycie z ssawkami) B7 OB_PŁYTY_2 sygnalizacja obecności płyty na stole załadowczym B8 SSAWKI sygnał zassania ssawek

24 kolejny przykład sterowanie transporterami i wjazdem detalu do windy

25 kolejny przykład sterowanie transporterami i wjazdem detalu do windy

26 Wyjścia rozproszone sieci przemysłowe Profibus jest jednym z najpopularniejszych standardów sieci przemysłowych czasu rzeczywistego. Komunikacja odbywa się na zasadzie master/slave lub master/master i może obejmować do 127 urządzeń na jednej magistrali. Profibus został opracowany przez firmę SIEMENS z przeznaczeniem do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania oraz nadzoru. Węzłami sieci mogą być zarówno proste urządzenia wejścia/wyjścia analogowe i cyfrowe, czujniki lub elementy wykonawcze, jak i komputery, sterowniki swobodnie programowalne, falowniki, czy też terminale operatorskie. Zadaniem sieci jest efektywne przekazywanie dużej ilości krótkich informacji, przy zachowaniu deterministycznego czasu przesyłania danych

27 Sieć Profibus W standardzie Profibus zdefiniowano trzy profile komunikacyjne: -FMS -DP -PA Profibus DP wykorzystywany jest do bardzo szybkiej obsługi zdecentralizowanych urządzeń we/wy z krótkimi paczkami danych (np. sterowanie wieloma napędami). Warstwa fizyczna sieci Profibus DP zbudowana jest o interfejs szeregowy RS-485. Podstawową strukturę magistrali tworzy liniowy segment kabla w postaci ekranowanej skrętki. Prędkość transmisji zależy od długości oraz jakości zastosowanego przewodu. Przykładowa prędkość dla ekranowanej skrętki o przekroju przewodu 0,34mm^2:

28 Wyjścia rozproszone sieci przemysłowe Przykładowa konfiguracja sieci PROFINET/Industrial Ethernet oraz Profibus DP sieć wielopoziomowa łącząca sterowniki, elementy wykonawcze oraz panel użytkownika.

29 Sieć Profibus DP moduły we/wy

30 Sieć Profibus DP moduły we/wy

31 Sieć Profibus DP moduły we/wy

32 Sieć ASi

33 Sieć ASi

34 Rozwój sieci ASi

35 Liczba adresowanych modułów slave

36 Sieć Asi moduły wejść i wyjść rozproszonych W sieci AS-i możliwe jest adresowanie do 64 urządzeń.

37 Sieć Asi moduły wejść wyjść

38 Sieć Asi wydłużenie linii

39 Sieci przemysłowe porównanie

Klasyczna architektura sterownika PLC

Klasyczna architektura sterownika PLC Programowalne sterowniki logiczne PLC - są to komputery przemysłowe, które umożliwiają sterowanie pracą maszyn i urządzeń w układzie otwartym i/lub zamkniętym. Praca PLC polega na monitorowaniu stanu wejść,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny System napędowy Rexroth IndraDrive Kompletny, inteligentny i bezpieczny Kompetencje w dziedzinie napędów System napędowy Rexroth IndraDrive 3 Spis treści Kompetencje w dziedzinie napędów 04 Przegląd systemu

Bardziej szczegółowo

Jeden system do wszystkich zastosowań

Jeden system do wszystkich zastosowań Jeden system do wszystkich zastosowań SPIS TREŚCI Automatyzujemy przemysł i budynki 2-3 Sterowniki, interfejsy, moduły I/O 4-5 Rozwiązanie skrojone na miarę WAGO-I/O-SYSTEM 750/752 6-7 System przemyślany

Bardziej szczegółowo

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MAWOS Sp. z o.o. 92-614 Łódź ul. Rokicińska 299/301 tel. (+48 42) 689 24 00 fax (+48 42) 689 24 01 e-mail: info@mawos.com.pl Internet: www.mawos.com.pl MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Spis treści Wprowadzenie...3 Technologia reklozerów...4 Siłowniki magnetyczne...4 Łącznik drogowy...4

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Układy wielonapędowe z przetwornicami Danfoss FC 302 sterowanymi poprzez magistralę Profibus.

Tytuł Aplikacji: Układy wielonapędowe z przetwornicami Danfoss FC 302 sterowanymi poprzez magistralę Profibus. Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY TO NAPRAWDĘ ŁATWE Wyobraź sobie, jaka byłaby oszczędność energii, gdyby wszystkie silniki były sterowane przez przemienniki częstotliwości. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego KORYTKO KABLOWE Moduły kart sterujących WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 800 mm PANEL OPERATORSKI Raychem NGC-30

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechatronik 311[50]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechatronik 311[50] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechatronik 311[50] 1 2 3 4 W pracy egzaminacyjnej były oceniane następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia,

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014 ps-, Polskie Sieci ' Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.SE-EL SSiN.PL/2014y1 TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA OPRACOWANO:

Bardziej szczegółowo

vacon 100 flow inteligentne sterowanie procesem

vacon 100 flow inteligentne sterowanie procesem vacon 100 flow inteligentne sterowanie procesem DBAJĄC O PODSTAWY Branża wodnokanalizacyjna i branża systemów automatyzacji budynków, to dwa kluczowe, tak często niedostrzegane składniki naszego codziennego

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyspa zaworowa typ 10 CPV, Compact Performance

Wyspa zaworowa typ 10 CPV, Compact Performance Wyspa zaworowa typ 10 CPV, : Maksymalny przepływ przy minimalnych gabarytach Montaż bezpośredni na innych elementach Krótkie długości przewodów, krótsze czasy cyklu Szeroki asortyment funkcji zaworów Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIKI KOMPAKTOWE VACON TWORZĄC IDEALNĄ HARMONIĘ

PRZEMIENNIKI KOMPAKTOWE VACON TWORZĄC IDEALNĄ HARMONIĘ PRZEMIENNIKI KOMPAKTOWE VACON TWORZĄC IDEALNĄ HARMONIĘ TWORZĄC IDEALNĄ HARMONIĘ Przemienniki częstotliwości pomagają ulepszyć sterowanie silnikami oraz zwiększają efektywność energetyczną. Wybór odpowiedniego

Bardziej szczegółowo