BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA (wybór)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)"

Transkrypt

1 BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje również w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, członek Komisji Etnologii Miasta w Komitecie Nauk Etnologicznych PAN. Autor licznych prac, rozpraw i artykułów na temat polskiej kultury ludowej, kultury Polonii, krakowskich zwyczajów i obrzędów, szeroko rozumianej kultury zabawy, ludyzmu i zabawkarstwa. Ostatnio zajmuje się tematyką zachowań ludycznych we współczesnym społeczeństwie. Przewodniczący Rady Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Od 1997 roku redaktor naukowy kwartalnika Zabawy i Zabawki", wydawanego przez muzeum. Przez wiele lat prezes, już nieistniejącego, Centrum Zabaw i Zabawek - Towarzystwa Rozwoju Zabawkarstwa z siedzibą w Kielcach. Kierował również Zespołem Badań nad Zachowaniami Ludycznymi i Zabawkarstwem, działającym w strukturach Muzeum Zabawkarstwa (obecnie Muzeum Zabaw i Zabawek). Pełna lista prac Profesora Ryszarda Kantora liczy około tysiąca pozycji. Znajdują się na niej monografie, prace redagowane, artykuły, liczne recenzje, hasła encyklopedyczne, teksty w katalogach, a także felietony i materiały popularnonaukowe oraz publikacje wydane pod pseudonimem lub niepodpisane. Prezentowana bibliografia stanowi jedynie reprezentatywny wybór z tego bogatego dorobku. Opisy ułożone są w układzie chronologicznym, również w obrębie poszczególnych lat publikacje odnotowano w kolejności ich opublikowania. Opracowania zwarte Recepcja i funkcje plastycznej twórczości ludowej na Polskiej Orawie w drugiej połowie XIX i w XX wieku, Kraków 1980, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 608, Prace Etnograficzne, z (współautor E. Krasińska) Potomkowie osadników z Polski we wsiach Derenk i Istvánmajor na Węgrzech. Monografia etnograficzna, cz. 1: Zarys gospodarki, Kraków 1981, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 649, Prace Etnograficzne, z (współautor E. Krasińska) Potomkowie osadników z Polski we wsiach Derenk i Istvánmajor na Węgrzech. Monografia etnograficzna, cz. 2: Kultura społeczna i duchowa, 1

2 Kraków 1981, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 669, Prace Etnograficzne, z Ubiór, strój, kostium. Funkcje odzienia w tradycyjnej społeczności wiejskiej w XIX i w początkach XX wieku na obszarze Polski, Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytet Jagielloński, nr Krakowiacy, Kraków (współautor E. Krasińska) Derenk és Istvánmajor. A Lengyel Telepesek Utódainak Története és Kulturája, Miskolc Między Zaborowem a Chicago. Kulturowe konsekwencje istnienia zbiorowości imigrantów z parafii zaborowskiej w Chicago i jej kontaktów z rodzinnymi wsiami, Wrocław 1990, Biblioteka Polonijna, O dziwakach i sensacjach krakowskich gawędy, Kraków Kalejdoskop krakowski. Gawędy o Krakowie, krakowianach i ich zwyczajach, Kraków Toruń Obyczaje pradziadów Z pamiętników i wspomnień zebrane, Kielce Poważnie i na niby. Szkice o zabawach i zabawkach, Kielce 2003, Nurty i Meandry Kultury. Prace redagowane (współredakcja J. Rokicki) O język i kulturę polską w środowiskach polonijnych. Materiały z II konferencji Okrągłego Stołu, Łańcut, lipca 1986 r., Warszawa Ogród spustoszony. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej. Materiały z I konferencji naukowej zorganizowanej w dniach kwietnia roku w Krakowie i Zubrzycy Górnej, Kraków The Borderlands Culture Identity, Cracow

3 15. Bogaci tradycją. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej. Materiały z II konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 23 i 24 maja 1996 roku w Bielsku-Białej i Wiśle, Kielce Sami sobie. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej. Materiały z III konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 20 i 22 maja 1997 roku w Kielcach i Pińczowie, Kielce Wspólne jutro. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej. Materiały z IV konferencji naukowej zorganizowanej 21 i 22 maja 1998 roku w Opolu i Bierawie, Kielce Pieśni dawnej Kielecczyzny. T.1. Zebrał i opracował J. Gumuła, Kielce (współredakcja T. Paleczny, M. Banaszkiewicz) Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, Kraków 2011, Varia Culturalia. Artykuły, sprawozdania, recenzje, hasła, katalogi Recenzja książki: K. Piwocki, Sztuka żywa. Szkice z teorii i metodyki historii sztuki, Wrocław 1970, Demos R. 1974, s Recenzja książki: Płyniesz Olzo, t. 1-2, red. D. Kadłubiec, Ostrava 1970, Demos R. 1974, nr 2, s Wykorzystanie filmu w dydaktycznej działalności placówek etnograficznych, Etnografia Polska R. 19, 1975, z. 1, s Recenzja książki: A. Ligocki, Artyści dnia siódmego, Katowice 1971, Demos R. 1975, nr 2, s Recenzja książki: M. A. Kowalski, Śladami świątków, Warszawa 1971, Demos R. 1975, nr 2, s Teoretyczne i praktyczne problemy wykorzystania techniki filmowej w pracy badawczej etnografa, Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie t. 6, 1976, s Badawcza działalność Prof. A. Waligórskiego na tle afrykanistyki polskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1976, z. 9, s

4 27. Farbiarnia Jana Kleina w Orawce, Wierchy t. 45, 1976, s Otworenie etnografickeho parku v Nowom Sączi, Muzeum (Bratysława) R. 21, 1976, z. 4, s Recenzja książki: J. Bujak, Muzealnictwo etnograficzne w Polsce (do 1939 roku), Kraków 1975, Demos R. 1976, nr 4, s Recenzja książki: W. A. Serczyk, Tzw. Ziemie Ruskie w działalności badawczej Oskara Kolberga, Kraków 1974, Demos R. 1976, nr 4, s Przekonanie Orawców o odrębnych cechach własnej twórczości a ich stosunek do grup sąsiednich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1977, z. 10, s Film jako środek upowszechniania przez muzea tematyki etnograficznej, Łódzkie Studia Etnograficzne t. 19, 1977, s (współautor E. Krasińska) Z gór na niziny. Kilka etnograficznych uwag o wsiach Derenk i Istvánmajor na Węgrzech, Wierchy t. 46, 1977, s Sesja pt. Teoria kultury i polityka kulturalna. Kraków XI 1975, Lud t. 61, 1977, s Recenzja książki: S. Kovačevičova, Lidove vytravne umieni, Praha 1974, Lud t. 61, 1977, s Recenzja książki: D. T. Tałałajowie, Dziwy świata roślin, Warszawa 1974, Lud t. 61, 1977, s Recenzja książki: Macedonian Folk Embroydery, Skopije 1975, Lud t. 61, 1977, s Recenzja książki: W. Wnuk, Na góralską nutę, Warszawa 1974, Lud t. 61, 1977, s Recenzja książki: S. C. Coon, The Hunting People, Boston Toronto 1971, Lud t. 61, 1977, s Recenzja książki: E. Markova, Slovenské ludowe tkaniny, Bratislava 1976, Polska Sztuka Ludowa, t. 31: 1977, s Karol Wojciak Herodek. Kilka uwag o recepcji jego twórczości w rodzinnej wsi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1978, z. 11, s

5 42. Film o tematyce etnograficznej na tle genezy filmu naukowego, Lud t. 62, 1978, s Organizacja produkcji filmów naukowych i dydaktycznych za granicą (na przykładzie działalności Instytutu Filmu Naukowego w Getyndze), Lud t. 62, 1978, s (współautor E. Krasińska) Badania etnograficzne w lendzielskiej wsi Istvánmajor na Węgrzech, Lud t. 62, 1978, s Recenzja książki: Bakc Bükki barlanglakasok, Miskolc 1977, Kwartalnik Kultury Materialnej R. 1978, nr 2, s Recenzja książki: P. Maas, King of the Gipsies, New York 1976, Etnografia Polska R. 22, 1978, s (współautor E. Krasińska) Etnograficzne badania polonijne we wsi Istvánmajor na Węgrzech, Przegląd Polonijny R. 5, 1979, z. 1, s (współautor E. Krasińska) Derenk és Istvánmajor lengyel telepesek falu neprajzi kutatasa, A Hermman Otto Muzeum Evkönyve t. 17/18, 1979, s (współautor E. Krasińska) The role of the forest in the economic life of Polish village in Hungary at the end of the 19th century and in the 20th century, Müveltseg és Hagyomany t. 19, 1979, s Etnograf jako inspirator poczynań kulturalnych w badanej zbiorowości, [w:] Społeczne funkcje etnologii, red. Z. Jasiewicz, Poznań 1970, s Moda w zdobnictwie ludowym na przykładzie orawskich nadokienników, Rocznik Podhalański t. 2, 1979, s Symboliczna funkcja stroju ludowego w drugiej połowie XIX i w XX wieku (na podstawie materiałów z terenu Polski), Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie t. 7, 1979, s Recenzja książki: A. Jacher-Tyszkowa, Strój kielecki, Wrocław 1977, Polska Sztuka Ludowa R. 33, 1979, nr 1, s Recenzja książki: T. Petercsak, Hegyköz, Miskolc 1978, Lud t. 63, 1979, s Recenzja książki: I. Hegyi, A népi erdökieles törteneti formai, Budapest 1978, Lud t. 63, 1979, s Polska wieś na Węgrzech, Kultura i Społeczeństwo t. 24, 1980, nr 3-4, s (współautor E. Krasińska) Dzieje i kultura lendzielskich wsi Derenk i Istvanmajor na Węgrzech, Lud, t. 64, 1980, s

6 58. XI Przegląd Filmów o Sztuce w Zakopanem (9-12 IV 1980), Polska Sztuka Ludowa R. 34, 1980, nr 2, s Recenzja książki: K. Ernö, Temetök Az Aggteleki Kerszt falvaiban, Debrecen 1978, Lud t. 64, 1980, s Recenzja książki: C. Bobińska, Wieś niespokojna. Szkice małopolskie z XVIII-XIX wieku, Warszawa 1979, Lud t. 64, 1980, s Recenzja książki: I. Balassa, G. Ortutay, Magyar neprajzi, Budapest 1979, Lud t. 64, 1980, s Dzieje wsi Derenk osady polskiej na Węgrzech w relacjach jej mieszkańców, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1981, z. 14, s Muzeum w Lanckoronie w świadomości i ocenie mieszkańców, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1981, z. 14, s (współautor E. Krasińska) A lengyelországi kivandorlas neprajzi kutatásának sajatossagai (a magyarorszagi vizsgalatok peldajan), A II Bekescabai Nemzetköz Neprajzi Nemzetisegkutato Konferencia Elöadasai, t. 3, Budapest Bekecsaba 1981, s (współautor E. Krasińska) The cimborstwo. From the researches into the social life of the villages of Derenk and Istvanmajor in Hungary, Müveltség és Hagyomany t. 20, 1981, s Badania tradycyjnego i współczesnego zdobnictwa kowalskiego na Polskiej Orawie, Rocznik Muzeum Okręgowego w Czestochowie t. 5, 1981, Etnografia, 2, s Recenzja książki: C. M. Turnbull, Ikowie, ludzie gór, Warszawa 1980, Lud t. 65, 1981, s Recenzja książki: R. Wachowicz, Polskie korzenie. Opowieść o życiu polskich emigrantów w Brazylii, Lud t. 65, 1981, s Recenzja książki: M. Kula, Polonia brazylijska, Warszawa 1981, Lud t. 65, 1981, s Recenzja ksiązki: J. Gruszyński, Społeczność polska we Francji. Problemy integracyjne trzech pokoleń , Warszawa 1980, Lud t. 65, 1981, s Recenzja książki: T. Dworecki, Zmagania polonijne w Brazylii, t. 1: Polscy werbiści , Warszawa 1980, Lud t. 65, 1981, s Recenzja książki: J. S. Łątka, Adampol polska wieś nad Bosforem, Kraków 1981, Lud t. 65, 1981, s

7 (współautor E. Krasińska) Las w gospodarstwie ludności Derenku w końcu XIX i XX wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1982, z. 16, s (współautor E. Krasińska) Cimborstwo. Grupy wieku we wsiach Derenk i Istvanmajor ma Węgrzech, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1982, z. 16, s Orawskie koronki, Gościniec R. 14, 1982, nr 7 (157), s Rodzi się Muzeum Emigracji, Wieści R. 1982, nr 43, s Recenzja książki: F. Znaniecki redaktor Wychodźcy Polskiego, Warszawa 1982, Mówią Wieki R. 1982, nr 9, s Recenzja książki: M. Grönfors, Ethnic Miniorities and Deviance, Helsinki 1979, Polska Sztuka Ludowa R. 28, 1982, nr 1-4, s Recenzja książki: M. T. Salo, S. Salo, The Kalderas in Easter Canada, Ottawa 1977, Polska Sztuka Ludowa R. 28, 1982, nr 1-4, s (współautor E. Krasińska) Zwyczaj darzenia w społeczności potomków emigrantów z Polski na Węgrzech, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1983, z. 18, s (współautor E. Krasińska) O specyfice etnograficznych badań ziem polskich (na przykładzie badań na Węgrzech), [w:] Vorträge der Konferenz zur II Internationalen Nationalitätenforschung Bekecsaba 1980, Budapest 1983, s Dzwony przeciw chmurom, Gościniec R. 15, 1983, nr 4 (161), s W tajemniczym półmroku, Gościniec R. 15, 1983, nr 8 (165), s Między dydaktyką a mizoginią, Kino 1985, nr 5, s O tych, którzy niegdyś pracowali w metalu, Doświadczony mistrz 1983, nr 15-16, s Muzeum nadzieja, Gościniec R. 15, 1983, nr 10, s Zabaw świątynia, Gościniec R. 15, 1983, nr 11, s Etykieta wsi polskiej w XIX wieku, Mówią Wieki 1983, nr 10, s Trzy pamiętniki i jedna saga, Zdanie 1983, nr 11-12, s Głupi Jaś w naszym domu, Powiększenie 1983, nr 1, s Recenzja książki: T. L. Baker, Historia najstarszych osad polskich w Ameryce, Wrocław 1981, Lud t. 67, 1983, s

8 92. Recenzja książki: Kultura skupisk polonijnych, oprac. naukowe O. S. Czarnik, K. Groniowski, Warszawa 1981, Lud t. 67, 1983, s Recenzja książki: J. Samulski, Pamiętnik emigranta polskiego w Kanadzie, t. 1-2, Warszawa , Lud t. 67, 1983, s Recenzja książki: A. Łuczak, Społeczeństwo i państwo w myśli politycznej ruchu ludowego II Rzeczypospolitej, Warszawa 1982, Lud t. 67, 1983, s Recenzja książki: Wspomnienia o Jędrzeju Cierniaku, Warszawa 1982, Lud t. 67, 1983, s Recenzja książki: F. Kotula, Chłopi bronili się sami, Rzeszów 1982, Mówią Wieki 1983, nr 4, s A magyarszagi lengyel telepesek neprajzi kutatasa es Az un polonia kutatas, A Miskolci Hermman Otto Muzeum Neprajzi Kiadranyai t. 15, 1984, s Muzeum Emigracji Zarobkowej założenia programowe, Kultura i Społeczeństwo 1984, nr 4, s Etnograficzne badania polonijne. Rzeczywistość i propozycje, Lud t. 68, 1984, s Etnografia w polskim filmie popularnonaukowym, Powiększenie 1984, nr 1, s Miejsce Chicago we współczesnych migracjach zarobkowych ludności parafii Zaborów (woj. Tarnów), Przegląd Polonijny R. 10, 1984, s Polacy w Istvanmajor, Zdanie 1984, nr 1, s Krakowskie lata Oskara Kolberga, Kraków R. 1, 1984, nr 2, s Magia miłosna Krakowiaków w XIX wieku, Mówią Wieki 1984, nr 6, s Krzyże przydrożne, Gościniec R. 16, 1984, nr 8, s Płaski metal jest brzydki, Mistrz Doświadczony 1984, nr 17-18, s Poeci o żelazie i złocie, Mistrz Doświadczony 1984, nr 17-18, s Niezapomniany mistrz z Komborni, Mistrz Doświadczony 1984, nr 17-18, s Graj mi Cyganie, czyli romantyzm kontra realizm, Pismo 1984, nr 12, s Sesja naukowa nt. Organizacje polonijne a tożsamość narodowa zbiorowości emigracyjnych (Lublin XI 1983), Lud t. 68, 1984, s Seminarium nt. Charakter narodowy Polaków a różnice międzyzaborowe (Szeląg 30 V 1 VI 1984), Lud t. 68, 1984, s Uśnijże mi, uśnij, moja okruszyno. Z dawnej obrzędowości narodzinowej Krakowiaków, Wisełka 1984, nr 4, s Recenzja książki: Tajckozatatot bibliografia a varosak neprajzi antropologia kutatasakoz, Budapest 1982, Lud t. 68, 1984, s

9 114. Recenzja książki: K. Dopierała, Adampol Polonezköy. Z dziejów Polaków w Turcji, Poznań 1983, Lud t. 68, 1984, s Recenzja książki: I. Jost, Osadnictwo kaszubskie w Ontario, Lublin 1983, Lud t. 68, 1984, s Recenzja książki: Dzieje folkloru w Ameryce Łacińskiej, red. M. Kula, Wrocław 1983, Lud t. 68, 1984, s Recenzja książki: E. Kołodziej, Wychodźstwo zarobkowe z Polski Studia nad polityką emigracyjną II Rzeczypospolitej, Warszawa 1983, Lud t. 68, 1984, s Recenzja książki: Wspomnienia chłopów powstańców, Kraków 1983, Lud t. 68, 1984, s Recenzja książki: Wspomnienia o Ignacym Solarzu Chrzestnym, Warszawa 1983, Lud t. 68, 1984, s Recenzja książki: J. Zdebski, Cmentarz zasłużonych w Zakopanem. Przewodnik biograficzny, Warszawa 1983, Lud t. 68, 1984, s Recenzja książki: R. Reinfuss, Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce, Wrocław 1983, Mistrz Doświadczony R. 1984, nr 3, s Wprowadzenie do etnograficznej problematyki badań nad chłopskimi zbiorowościami polonijnymi w krajach socjalistycznych, Przegląd Polonijny R. 11, 1985, z. 2, s Film etnograficzny. Podstawowe problemy, Obiektyw 1985, nr 1-2, s O minionej chwale tatrzańskich hawiarzy, Doświadczony Mistrz 1985, nr 1-2, s Za dwóch dobrych, łotrów dwieście, Kraków 1985, nr 1 (5), s Ślusarz poeta Adam Staszczyk, Doświadczony Mistrz 1985, nr 11, s Seminarium nt. Chłopskie zbiorowości polonijne w krajach socjalistycznych (Kraków 18 maja 1984), Przegląd Polonijny R. 11, 1985, z. 1, s Seminarium nt. Chłopskie zbiorowości polonijne w krajach socjalistycznych (Kraków 18 maja 1984), Lud t. 69, 1985, s Recenzja książki: W. Sobisiak, Kultura rodzima Polonii zachodnioeuropejskiej, Poznań 1983, Przegląd Polonijny R. 11, 1985, z. 1, s Recenzja książki: J. Olejnik, Lud pod Tatrami, Martin 1978, Rocznik Podhalański t. 2, 1985, s Recenzja książki: R. Harris, J. J. Smolicz, Australijczycy polskiego pochodzenia, Wrocław 1984, Lud t. 69, 1985, s Recenzja książki: Burzliwe lata Polonii amerykańskiej. Wspomnienia i listy, Kraków 1983, Lud t. 69, 1985, s

10 133. Recenzja książki: A. Walaszek, Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie światowej, Warszawa 1983, Lud t. 69, 1985, s Recenzja książki: S. Grodziski, Feliksa Boronia pielgrzymka do historii, Kraków 1984, Lud t. 69, 1985, s Recenzja książki: F. Ziejka, Złota legenda chłopów polskich, Warszawa 1984, Lud t. 69, 1985, s Recenzja książki: Zahtanični Slovaci a narodne kulturze dedictvo, Martin 1984, Przegląd Polonijny R. 11, 1985, z. 4, s Recenzja książki: J. Samek, Polskie rzemiosło artystyczne. Czasy nowożytne, Mistrz Dokonały 1985, nr 13-14, s Stanisława Cerchy nie wydana monografia wsi Łopuszna, Rocznik Podhalański R. 4, 1986, s Wstęp [do szkiców Heleny Roj-Kozłowskiej], Rocznik Podhalański R. 4, 1986, s Kluby parafii Zaborów w Chicago i ich działalność na rzecz rodzinnych wsi. Wprowadzenie do tematu, Lud t. 70, 1986, s Kultura materialna i duchowa Górali, Wisełka 1986, nr 1-2, s Góralskie obyczaje, Wisełka 1986, nr 1-2, s Refleksje nad przyszłością, Wisełka 1986, nr 1-2, s Górale w Ameryce, Wisełka 1986, nr 1-2, s Rozmowy duchów, czyli stoliki wirujące, Kraków 1986, nr 4, s Zagroda domowa jest im całym światem, Mówią Wieki 1985, s Sympozjum nt. Polonijne środki społecznego przekazu a tożsamość etniczna i życie religijne Polonii (Lublin ), Przegląd Polonijny R. 12, 1986, z. 1, s O sesji nt. charakteru narodowego Polaków, Lud t. 70, 1986, s S. Kozielecka, Dzieje Polonii w Danii, Szczecin 1983, Lud t. 70, 1986, s Recenzja książki: F. Stasik, Polskie emigracje zarobkowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1985, Lud t. 70, 1986, s Recenzja książki: S. Z. Jabłoński, Jasna Góra. Ośrodek kultu maryjnego, Lublin 1984, Lud t. 70, 1986, s Recenzja książki: M. M. Stolarik, Growing up on the South Side. Three Generations of Slovaks in Bethlehem, Pensylvania , Toronto 1985, Przegląd Polonijny R. 12, 1986, z. 4, s

11 153. O badaniach kultury polonijnej krytycznie, [w:] Dorobek i perspektywy badań polonijnych. Zbiór materiałów, red. W. Miodunka, Lublin 1987, s Powstanie i pierwsze lata działalności klubów parafii Zaborów w Chicago ( ), Przegląd Polonijny R. 13, 1987, z. 4, s Organizacja Zaborowian w Chicago a działalność Jędrzeja Cierniaka, [w:] Materiały z Seminarium Popularnonaukowego Jędrzej Cierniak Człowiek i Dzieło, Tarnów 1987, s Świadomość polskiego pochodzenia ludności wsi Derenk i Istvanmajor na Węgrzech, [w:] Kultura skupisk polonijnych. Materiały z II Sympozjum Naukowego. Warszawa, 11 i 12 czerwca 1984 r., oprac. naukowe K. Groniowski, A. Kłossowski, W. Stankiewicz, Warszawa 1987, s Niedole poetów. Rzecz o Edmundzie Wasilewskim i Józefie Łapińskim, Kraków 1987, nr 2, s Park Krakowski, Kraków 1987, nr 3, s Te urocze stare pałace filmowe, Powiększenie 1987, nr 3-4, s Karty z dziejów krakowskich obyczajów. Od świętego Mikołaja do Nowego Roku, Kraków 1987, nr 4, s Sesja naukowa Więzi Polonii z Macierzą (Lublin 6-7 XI 1986), Przegląd Polonijny R. 13, 1987, z. 4, s Sesja naukowa poświęcona Jędrzejowi Cierniakowi ( ), Lud t. 71, 1987, s Recenzja książki: W. Wnuk, Górale za Wielką Wodą, Warszawa 1985, Przegląd Polonijny R. 13, 1987, z. 1, s Recenzja książki: Z. Mierzyńska, Wakacjuszka, cz. 1-3, Chicago , Przegląd Polonijny R. 13, 1987, z. 1, s Recenzja książki: Gwiazda Polarna 75 lat w służbie Polski i Polonii, wyd. A. R. Poray, Nowy Jork 1983, Przegląd Polonijny R. 13, 1987, z. 4, s Recenzja książki: M. E. Lender, J. K. Martin, Drinking in America, London 1982, Lud t. 71, 1987, s Recenzja książki: J. Młodziejowski, Orawą, Podhalem, Spiszem. Gawęda krajoznawcza, Warszawa 1983, Lud t. 71, 1987, s Recenzja książki: B. Baranowski, Ludzie gościńca w XVII-XVIII wieku, Łódź 1986, Lud t. 71, 1987, s Recenzja książki: H. Syska, Na wiązance z białej róży. Puszcza Biała w piśmiennictwie historycznym i wspomnieniach, Warszawa 1986, Lud t. 71, 1987, s

12 170. Kluby parafii Zaborów w Chicago. Geneza, dzieje i stan obecny, [w:] Studia nad organizacjami polonijnymi w Ameryce Północnej. Praca zbiorowa, red. G. Babiński, Wrocław 1988, s , Biblioteka Polonijna, nr O niektórych problemach prasy polonijnej w USA. Przypadek Gwiazdy Polarnej, Przegląd Polonijny R. 14, 1988, z. 3, s Potomkowie osadników z Polski we wsiach Derenk i Istvanmajor na Węgrzech. Ich kontakty z ludnością węgierską, Studia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 1988, z. 1, s Szmaragdowa kolia na piersiach miasta, Kraków 1988, nr 3, s Statua Wolności, Mówią Wieki 1988, nr 7, s lat Muzeum Polskiego w Chicago, Wiara i Odpowiedzialność 1988, nr 1, s Sympozjum nt. Problemy rodziny polskiej na emigracji (Lublin maja 1987 r.), Przegląd Polonijny R. 14, 1988, z. 1, s IV Konferencja Okrągłego Stołu nt. Wykorzystywanie wartości kulturowych związanych z Krakowem a upowszechnianie języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych (Kraków XI 1987), Przegląd Polonijny R. 14, 1988, z. 1, s Recenzja książki: PZKO. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, Ostrava 1987, Przegląd Polonijny R. 14, 1988, z. 1, s Kultura pogranicza jako problem etnograficzny, [w:] Zderzenia i przenikanie kultury na pograniczach. Materiały z konferencji naukowej w Opolu, red. Z. Jasiński, J. Korbel, Opole 1989, s Kluby parafii Zaborów w Chicago w okresie międzywojennym i w latach drugiej wojny światowej, Przegląd Polonijny R. 15, 1989, z. 4, s Od powietrza, ognia i wojny, Kraków 1989, nr 1, s Majowe igraszki, Kraków 1989, nr 2, s Z orawskiej wsi do Bazyliki Mariackiej, Kraków 1989, nr 4, s Planty jako przestrzeń kulturowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1989, z. 26, s Recenzja książki: Česi v cizinie, t. 1-2, Praha , Przegląd Polonijny R. 15, 1989, z. 2, s Recenzja książki: Rodna zeme. Zbornik k 100 vyroci Muzejni, Brno 1988, Lud t. 73, 1989/1990, s Recenzja książki: A. Walaszek, Polscy robotnicy. Praca i związki zawodowe w USA, Wrocław 1988, Lud t. 73, 1989/1990, s

13 188. Recenzja książki: Dialog serdeczny. Korespondencja W. Orkana i K. Smreczyńskiej, Warszawa 1988, Lud t. 73, 1989/1990, s Folklor grupy emigrującej. Etnograficzne wprowadzenie do zagadnienia miejsca i roli folkloru w kulturze zbiorowości polonijnych, [w:] O język i kulturę polską w środowiskach polonijnych. Materiały z II Konferencji Okrągłego Stołu, Łańcut, lipca 1986 r., red. R. Kantor, J. Rokicki, Warszawa 1990, s Zarobkowe migracje zagraniczne w tradycji i współcześnie. Raport z badań w parafii Zaborów, gmina Szczurowa, Rocznik Tarnowski 1990, s Orawa w latach , Prace Babiogórskie t. 8, 1991, s Cienie Kasrylewki, czyli skrzypek schodzi z dachu, Powiększenie 1990, nr 1-4, s Recenzja książki: J. Wojewódka, Ja, Janko Ryzykant, czyli wspomnienia chicagowskiego impresaria, Poznań 1988, Przegląd Polonijny R. 16, 1990, z. 1, s Recenzja książki: S. Zahradnik, Czasopiśmiennictwo w jęzku polskim na terenie Czechosłowacji w latach , Opole 1989, Przegląd Polonijny R. 16, 1990, z. 3, s Problematyka wiejska w polskim filmie fabularnym po II wojnie światowej. Krajobraz po klęsce, Powiększenie R. 11, 1991, nr 1-2, s Współczesne migracje zarobkowe mieszkańców Podhala do USA. Raport z badań terenowych w latach , Przegląd Polonijny R. 17, 1991, z. 1, s Gdzie chleb się kończy, a niebo zaczyna, [w:] Zakopane. Czterysta lat dziejów, t. 1, red. R. Dutkowa, Kraków 1991, s Polacy Słowacy Węgrzy. Szkic z dziejów jednego pogranicza, [w:] Na pograniczach. Kultura ludzie problemy, red. Z. Jasiński, Opole 1991, s Sympozjum Polacy w Kościele katolickim w ZSRR (Lublin maja 1990), Przegląd Polonijny R. 17, 1991, z. 2, s Recenzja książki: A. Kłossowski, W. Zalewski, Dealers of Polish and Russian Books Active Abroad 1918 to Present, Warszawa Stanford 1989, Przegląd Polonijny R. 17, 1991, z. 2, s Recenzja książki: Z. Jasiński, Działalność kulturalno-oświatowa Polaków za Olzą , Opole 1990, Przegląd Polonijny R. 17, 1991, z. 4, s Recenzja książki: R. Fiszman-Sznajdman, Mój Lublin, Lublin 1989, Lud t. 74, 1991, s Recenzja książki: E. Orzechowski, Teatr polonijny w Stanach Zjednoczonych, Wrocław 1989, Lud t. 74, 1991, s

14 204. Recenzja książki: B. Szydłowska-Ceglowa, W. Chojnacki, Polski wujek Sam. Kuplety polskie w Ameryce, Warszawa 1989, Lud t. 74, 1991, s Recenzja książki: L. Kocik, Polski farmer w Ameryce. Studium na przykładzie stanu Wisconsin w USA, Wrocław 1990, Lud t. 74, 1991, s Recenzja książki: E. Mika, Pieśni orawskie, Kraków 1991, Lud t. 74, 1991, s Recenzja książki: Z. Jasiński, Mały leksykon nadolziański, Opole 1990, Lud t. 74, 1991, s (współautor J. Rokicki) Kultura skupisk polonijnych w Europie Zachodniej, [w:] Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992, s (współautor M. Boruta) Wstępne omówienie ankiety nt. problemów narodowościowych w opinii mniejszości polskich Litwy i Związku Sowieckiego, Przegląd Polonijny R. 18, 1992, z. 2, s Andrzejki, Ostoja 1992, nr 3, s Łapka na głupich, czyli krakowska lotnia miejska, Kraków 1992, nr 1, s Recenzja książki: U. Kaczmarek, Aktywność kulturalno-oświatowa Polaków w Bułgarii, Czechosłowacji, Poznań 1991, Przegląd Polonijny R. 18, 1992, z. 4, s Recenzja książki: W. Matlakowski, Wspomnienia z życia przeszłego i teraźniejszego ( ), Wrocław 1991, Lud t. 75, 1992, s Recenzja książki: J. A. Choroszy, Huculszczyzna w literaturze polskiej, Wrocław 1991, Lud t. 75, 1992, s Recenzja książki: L. J. Bartolome, D. Łukasz, R. Stempowski, Słowianie w argentyńskim Misiones , Warszawa 1991, Lud t. 75, 1992, s Recenzja książki: Z. Jasiński, Mały leksykon nadolziański, Opole 1990, Wierchy R. 57, 1988/1991 (wyd. 1993), s Recenzja książki: U. Janicka-Krzywda. Rok karpacki obrzędy doroczne w Karpatach polskich, Warszawa 1988, Wierchy R. 57, 1988/1991 (wyd. 1993), s Recenzja książki: R. Reinfuss, Śladami Łemków, Warszawa 1990, Wierchy R. 57, 1988/1991 (wyd. 1993), s Recenzja książki: J. Rokicki, Więź społeczna a zmiana kultury. Studium dynamiki polskiej zbiorowości etnicznej w USA, Wrocław 1992, Lud t. 75, 1992, s Recenzja książki: M. i J. Krzeptowscy-Jasinek, Podhalanie w Chicago, Warszawa 1991, Przegląd Polonijny R. 18, 1992, z. 1, s Recenzja książki: Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. 1, red. J. Czajkowski, Rzeszów 1992, Wierchy R. 58, 1992 (wyd. 1993), s

15 222. O zwyczajach andrzejowych i katarzynkowych, Rota 1993, nr 2/3, s Boże Narodzenie w polskiej kulturze ludowej, Rota 1993, nr 4, s Polskie wigilie, Rota 1993, nr 4, s Sympozjum Polacy na Łotwie (Lublin maja 1992), Przegląd Polonijny R. 19, 1993, z. 1, s Polacy z Rosji mówią o sobie sympozjum Lublin KUL, Przegląd Polonijny R. 19, 1993, z. 1, s Recenzja książki: W służbie Polonii. 20 lat Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. E. Walewander, Lublin 1992, Przegląd Polonijny R. 19, 1993, z. 2, s Recenzja książki: Wartości w kulturze polskiej, red. L. Dyczewski, Lublin 1993, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: U. Janicka-Krzywda, Patron atrybut symbol, Poznań 1993, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: Aksjosemiotyka karty pocztowej, red. P. Banaś, Wrocław 1992, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: Kraków. Przestrzenie kulturowe zbiór prac, red. J. Bujak, A. Zambrzycka-Steczkowska, R. Godula, Kraków 1993, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: M. Moraczewski, Rzeź 1846 roku. Dębica, Pilzno, Tarnów i okolice, Tarnów 1992, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: Polacy na Łotwie, red. E. Walewander, Lublin 1993, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: U. Kaczmarek, Dzieje Polaków na ziemiach bułgarskich, Poznań 1993, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: E. Sołtys, B. Hedernhorm, Trwanie w walce. Kulturowa analiza Stowarzyszenia Kombatantów w Kanadzie, Toronto 1992, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: D. Bryce, Symbolika krzyży celtyckich, Kraków 1993, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: J. Ciechanowski, A. Czarnowski, Tatrzańskie lata (z wędrówek po górach i Zakopanem XIX-XX w.), Kraków 1993, Wierchy R. 59, 1993 (wyd. 1994), s Recenzja książki: F. Machay, Moja droga do Polski. Pamiętnik, Kraków 1992, Wierchy R. 59, 1993 (wyd. 1994), s Recenzja książki: 80 lat zakopiańskiego gimnazjum. Szkice i wspomnienia z lata , red. W. Osiński, Zakopane 1992, Wierchy R. 59, 1993 (wyd. 1994), s Recenzja książki: W. Wnuk, A. Kudasik, Podhalański ruch regionalny, Kraków 1993, Wierchy R. 59, 1993 (wyd. 1994), s

Miejsce pracy: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Zakład Etnologii i Geografii Kultury

Miejsce pracy: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Zakład Etnologii i Geografii Kultury 15.06.2013 dr Agnieszka Pieńczak etnolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii Stanowisko: adiunkt naukowo-dydaktyczny (od 2006 r.) Miejsce pracy: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

małopolska XIV regiony regionalizmy małe ojczyzny

małopolska XIV regiony regionalizmy małe ojczyzny małopolska XIV regiony regionalizmy małe ojczyzny Kraków 2012 Redakcja: Zdzisław Noga (redaktor naczelny), ks. Władysław Pilarczyk (z-ca redaktora naczelnego), Sylwester Dziki (sekretarz redakcji), Wojciech

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Zadaniem każdego pokolenia jest zabezpieczenie i najpełniejsze poznanie dziedzictwa kulturowego swego narodu oraz wiarygodne udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

OD GRZECHOTKI DO KLOCKÓW LEGO DAWNE I WSPÓŁCZESNE ZABAWKI DZIECIĘCE

OD GRZECHOTKI DO KLOCKÓW LEGO DAWNE I WSPÓŁCZESNE ZABAWKI DZIECIĘCE KONFERENCJA OD GRZECHOTKI DO KLOCKÓW LEGO DAWNE I WSPÓŁCZESNE ZABAWKI DZIECIĘCE Kielce 7-8.12.2009 Komitet Naukowy Konferencji: Prof. zw. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Kultura czeska. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo. studia drugiego stopnia stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Kultura czeska. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo. studia drugiego stopnia stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Kultura czeska Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Czynny udział w konferencjach naukowych:

Czynny udział w konferencjach naukowych: Czynny udział w konferencjach naukowych: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Pedagogiczna, Kraków 22 24 październik 2002, referat: Rola aktywności

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Nieprzemijające wartości

Nieprzemijające wartości Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je podstawą swojego wychowania! (...). Przekażcie je następnym pokoleniom! Ojciec Święty Jan Paweł II Program edukacji regionalnej w Małopolsce Nieprzemijające

Bardziej szczegółowo

charakter interdyscyplinarny Proponowane tematy:

charakter interdyscyplinarny Proponowane tematy: Ogólnopolska studencko-doktorancko-ekspercka Konferencja Naukowa W poszukiwaniu tożsamości. Synkretyzm Nowego Świata 24 25 maja 2014 Kraków, Collegium Broscianum UJ, Ul. Grodzka 52, p.ii Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE. Tom 11. Etnologia na granicy

STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE. Tom 11. Etnologia na granicy STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE Tom 11 Etnologia na granicy NR 2771 STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE Tom 11 Etnologia na granicy pod redakcją Ireny Bukowskiej-Floreńskiej i Grzegorza Odoja Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok Plan pracy Przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu w dniu 24 czerwca 2015 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI ZADAŃ BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 I. Założenia metodologiczne i porządkujące pracę.... 15 1. Uwagi wstępne... 15 2. Problemy, hipotezy, źródła wiedzy... 17 2.1. Problem podstawowy... 17 2.2. Problemy szczegółowe...

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy historii architektury

Wybrane problemy historii architektury Wybrane problemy historii architektury Rok akademicki 2008/2009 Uwagi ogólne. Szeroka literatura z historii sztuki predestynuje państwa do samodzielnego zapoznania się z tematem zajęć. Oprócz ogólnej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą!

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą! dokumentuje, rozwija i popularyzuje wiedzę o historycznych i współczesnych kulturach świata, w tym o formach kultur ludowych, nieelitarnych i popularnych upowszechnia idee tolerancji i edukacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM 43. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM. 19-26 sierpnia 2011r.

PROGRAM 43. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM. 19-26 sierpnia 2011r. PROGRAM 43. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM 18 sierpnia czwartek 19-26 sierpnia 2011r. www.mffzg.pl 17:00 Ogłoszenie wyników XL Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W.

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. dr Wojciech Furman Zakład Stosunków Międzynarodowych Katedra Politologii UR 1 października 2010 r. Wykaz publikacji 1996 1. Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

46. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich Zakopane 21-30 sierpnia 2014

46. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich Zakopane 21-30 sierpnia 2014 46. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich Zakopane 21-30 sierpnia 2014 21 sierpnia, czwartek 17:00 Ogłoszenie wyników 43. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha na wiersz o

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2112 UCHWAŁA NR XLIII/775/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Kielce, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2112 UCHWAŁA NR XLIII/775/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 11 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2112 UCHWAŁA NR XLIII/775/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 11 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur prof. UŚ Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur prof. UŚ Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur prof. UŚ Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Realizacja edukacji międzykulturowej w szkołach na pograniczu polsko-czeskim Polsko-czeskie pogranicze

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Estetyka 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE SPIS NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi nowościami dostępnymi w bibliotece szkolnej. Są wśród nich między innymi pomoce dla nauczycieli oraz nowości czytelnicze zakupione

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t Zdzisław Skuza WYKSZTAŁCENIE Tytuł zawodowy: mgr socjologii

Bardziej szczegółowo

,,Trzeboś leży na Podkarpaciu"

,,Trzeboś leży na Podkarpaciu Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebosi Program autorski,,trzeboś leży na Podkarpaciu" przeznaczony do realizacji na zajęciach kółka folklorystyczno- teatralnego w ramach 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. mgr

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998.

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Dr hab. BARBARA STOCZEWSKA Monografie: Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Kraków 2006. Kraków 2007. Kraków 2009. Litwa, Białoruś,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka POLITYKA S Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka Katowice 2008 SPIS TREŚCI I. INTEGRACJA ŚRODOWISKA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH 7 Andrzej Rączaszek OD USTRONIA WIELKOPOLSKIEGO DO SIENIAWY. DWADZIEŚCIA

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWE. oferta edukacyjna 2013/2014

SZKOŁY PODSTAWOWE. oferta edukacyjna 2013/2014 Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Muzeum dla Dzieci im. J. Korczaka Pracownie Etnograficzne, Wystawy SZKOŁY PODSTAWOWE oferta edukacyjna 2013/2014 www.ethnomuseum.pl edukacja działanie inspiracja

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016 1. 21 wiek B 2. Abecadło B 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Apetyt B 7. Auto Świat 8. Auto Motor i Sport B 9. Bialski Przegląd Akademicki 10. Bialskopodlaski Rocznik Łowiecki 11. Biblioteka w Szkole

Bardziej szczegółowo

11 LISTOPADA Powiatowe Obchody 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 LISTOPADA Powiatowe Obchody 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości LISTOPAD 2015 2 LISTOPADA Muzyczne Zaduszki Zakopane 2015, kino Sokół, ul.orkana 2 3 LISTOPADA godz.18:00 Spotkanie z Bartkiem Sabelą autorem książki Wszystkie ziarna piasku Galeria Władysława Hasiora,

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Kod

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić?

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2010 KULTURA I TURYSTYKA razem, ku przyszłości 2011 KULTURA

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

A to sztuka polska właśnie

A to sztuka polska właśnie Włodzimierz Nikonowicz nauczyciel w ZSnr 3 w Jastrzębiu Zdroju A to sztuka polska właśnie Program autorski A to sztuka polska właśnie oparty jest na podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe (recenzowane, pokonferencyjne, monografie):

Publikacje naukowe (recenzowane, pokonferencyjne, monografie): Publikacje naukowe (recenzowane, pokonferencyjne, monografie): - Długozima A., 2012: "Wzornictwo ogrodów działkowych" [w:] Rylke J. (red.), Wzornictwo ogrodowe 2012, Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

ROLA RUCHU WYDAWNICZEGO W FUNKCJONOWANIU POLAKÓW NA ZAOLZIU (1945 1992)

ROLA RUCHU WYDAWNICZEGO W FUNKCJONOWANIU POLAKÓW NA ZAOLZIU (1945 1992) Leokadia Drożdż PIN Instytut Śląski w Opolu Streszczenie wystąpienia na zebraniu pracowników PIN Instytutu Śląskiego w Opolu w dniu 22 maja 2013 r. Temat rozprawy : ROLA RUCHU WYDAWNICZEGO W FUNKCJONOWANIU

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki kulturalne Studia niestacjonarne (15 godzin ćwiczeń/ 16 godz. wykładów) Rok akademicki 2008/2009

Międzynarodowe stosunki kulturalne Studia niestacjonarne (15 godzin ćwiczeń/ 16 godz. wykładów) Rok akademicki 2008/2009 Dr Elżbieta Pałka Zakład Badań nad Europą Wschodnią Instytutu Studiów Międzynarodowych I. Ćwiczenia Międzynarodowe stosunki kulturalne Studia niestacjonarne (15 godzin ćwiczeń/ 16 godz. wykładów) Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE przy wsparciu Starosty Ostrołęckiego oraz Sponsorów. 130. rocznica urodzin Adama Chętnika

KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE przy wsparciu Starosty Ostrołęckiego oraz Sponsorów. 130. rocznica urodzin Adama Chętnika 32 KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE przy wsparciu Starosty Ostrołęckiego oraz Sponsorów 130. rocznica urodzin Adama Chętnika 12 kwietnia 2015, sala widowiskowa OCK, godz.10 CELE KONKURSU: * Kultywowanie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych na podstawie dysertacji naukowej: Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH pod redakcją Władysława Fłoryana CZĘŚĆ DRUGA SPIS TREŚCI LITERATURA BUŁGARSKA napisała HENRYKA CZAJKA I. Uwagi wstępne 7 1. Rys historyczny (do końca w. XIV) 7 2. Sztuka 13

Bardziej szczegółowo

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI Barbara Sikora POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI Barbara Sikora Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach kierunek chemia, specjalność nauczycielska, ukończyła również studia podyplomowe matematyka z elementami

Bardziej szczegółowo

wykład 12-ET-02-S2-2AJ_fs_1 6. Symboliczne wymiary jedzenia i gotowania. 7. Jedzenie a magia i religia jedzenia jako religia

wykład 12-ET-02-S2-2AJ_fs_1 6. Symboliczne wymiary jedzenia i gotowania. 7. Jedzenie a magia i religia jedzenia jako religia U n i w e r s y t e t Ś l ą s k i w K a t o w i c a c h, u l. B a n k o w a 1 2, 4 0-0 0 7 K a t o w i c e, h t t p : / / w w w. u s. e d u. p l w w w. e c o e t n o. u s. e d u. p l Kierunek i poziom

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Rocznik Pedagogiczny 37/2014 PL ISSN 0137-9585 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. CZĘŚĆ OGÓLNA SZKOLENIA Lp. Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW ŁUCZAK. Dzieje bibliotek w Sieradzu. od powstania miasta do końca XX wieku

ZBIGNIEW ŁUCZAK. Dzieje bibliotek w Sieradzu. od powstania miasta do końca XX wieku ZBIGNIEW ŁUCZAK Dzieje bibliotek w Sieradzu od powstania miasta do końca XX wieku Czego się chcesz nauczyć, napisz o tym dzieło. Joachim Lelewel Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu Sieradz 2007 NADZÓR

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie

Podstawowe informacje o projekcie Podstawowe informacje o projekcie Projekt pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego Od Ladislava Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza jest realizowany w ramach Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

dr Michał Daszczyszak Prezes Stowarzyszenia MEC

dr Michał Daszczyszak Prezes Stowarzyszenia MEC dr Michał Daszczyszak Prezes Stowarzyszenia MEC WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE MEC I CENTRUM MŁODZIEŻY IM. DR H. JORDANA W KRAKOWIE Młodzież Pamięta z Tramwajem Patriotycznym Przegląd

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Temat Czas Adresaci Uwagi Jak działa cyfrowa wypożyczalnia miedzyblioteczna książek i czasopism naukowych ACADEMICA - krok po kroku

Temat Czas Adresaci Uwagi Jak działa cyfrowa wypożyczalnia miedzyblioteczna książek i czasopism naukowych ACADEMICA - krok po kroku Zajęcia edukacyjne dla uczniów i studentów Zgłoszenia: promocja@pbw.gda.pl tel. 58 344-01-68 w. 115 Dla studentów pomoc w doborze literatury i porady dotyczące sporządzania bibliografii wskazówki, jak

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WYSTAWIENNICZO-REGIONALNE DOLNEJ WISŁY W TCZEWIE

CENTRUM WYSTAWIENNICZO-REGIONALNE DOLNEJ WISŁY W TCZEWIE Tczew miasto od zawsze związane z Wisłą Kluczowe elementy struktury miasta: 2a drogi kolejowe drogowa - droga krajowa nr 1 1 obszar staromiejski 2 a,b obszary strefy ekonomicznej 2b 1 droga wodna Program

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztów kwalifikowalnych w EUR EFRR budżet państwa wkład własny. całość wydatków kwalifikowalnych. Nazwa wnioskodawcy. Tytuł projektu. Lp.

Wartość kosztów kwalifikowalnych w EUR EFRR budżet państwa wkład własny. całość wydatków kwalifikowalnych. Nazwa wnioskodawcy. Tytuł projektu. Lp. Wnioski zakwalifikowane do oceny technicznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 II nabór Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo