BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA (wybór)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)"

Transkrypt

1 BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje również w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, członek Komisji Etnologii Miasta w Komitecie Nauk Etnologicznych PAN. Autor licznych prac, rozpraw i artykułów na temat polskiej kultury ludowej, kultury Polonii, krakowskich zwyczajów i obrzędów, szeroko rozumianej kultury zabawy, ludyzmu i zabawkarstwa. Ostatnio zajmuje się tematyką zachowań ludycznych we współczesnym społeczeństwie. Przewodniczący Rady Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Od 1997 roku redaktor naukowy kwartalnika Zabawy i Zabawki", wydawanego przez muzeum. Przez wiele lat prezes, już nieistniejącego, Centrum Zabaw i Zabawek - Towarzystwa Rozwoju Zabawkarstwa z siedzibą w Kielcach. Kierował również Zespołem Badań nad Zachowaniami Ludycznymi i Zabawkarstwem, działającym w strukturach Muzeum Zabawkarstwa (obecnie Muzeum Zabaw i Zabawek). Pełna lista prac Profesora Ryszarda Kantora liczy około tysiąca pozycji. Znajdują się na niej monografie, prace redagowane, artykuły, liczne recenzje, hasła encyklopedyczne, teksty w katalogach, a także felietony i materiały popularnonaukowe oraz publikacje wydane pod pseudonimem lub niepodpisane. Prezentowana bibliografia stanowi jedynie reprezentatywny wybór z tego bogatego dorobku. Opisy ułożone są w układzie chronologicznym, również w obrębie poszczególnych lat publikacje odnotowano w kolejności ich opublikowania. Opracowania zwarte Recepcja i funkcje plastycznej twórczości ludowej na Polskiej Orawie w drugiej połowie XIX i w XX wieku, Kraków 1980, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 608, Prace Etnograficzne, z (współautor E. Krasińska) Potomkowie osadników z Polski we wsiach Derenk i Istvánmajor na Węgrzech. Monografia etnograficzna, cz. 1: Zarys gospodarki, Kraków 1981, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 649, Prace Etnograficzne, z (współautor E. Krasińska) Potomkowie osadników z Polski we wsiach Derenk i Istvánmajor na Węgrzech. Monografia etnograficzna, cz. 2: Kultura społeczna i duchowa, 1

2 Kraków 1981, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 669, Prace Etnograficzne, z Ubiór, strój, kostium. Funkcje odzienia w tradycyjnej społeczności wiejskiej w XIX i w początkach XX wieku na obszarze Polski, Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytet Jagielloński, nr Krakowiacy, Kraków (współautor E. Krasińska) Derenk és Istvánmajor. A Lengyel Telepesek Utódainak Története és Kulturája, Miskolc Między Zaborowem a Chicago. Kulturowe konsekwencje istnienia zbiorowości imigrantów z parafii zaborowskiej w Chicago i jej kontaktów z rodzinnymi wsiami, Wrocław 1990, Biblioteka Polonijna, O dziwakach i sensacjach krakowskich gawędy, Kraków Kalejdoskop krakowski. Gawędy o Krakowie, krakowianach i ich zwyczajach, Kraków Toruń Obyczaje pradziadów Z pamiętników i wspomnień zebrane, Kielce Poważnie i na niby. Szkice o zabawach i zabawkach, Kielce 2003, Nurty i Meandry Kultury. Prace redagowane (współredakcja J. Rokicki) O język i kulturę polską w środowiskach polonijnych. Materiały z II konferencji Okrągłego Stołu, Łańcut, lipca 1986 r., Warszawa Ogród spustoszony. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej. Materiały z I konferencji naukowej zorganizowanej w dniach kwietnia roku w Krakowie i Zubrzycy Górnej, Kraków The Borderlands Culture Identity, Cracow

3 15. Bogaci tradycją. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej. Materiały z II konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 23 i 24 maja 1996 roku w Bielsku-Białej i Wiśle, Kielce Sami sobie. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej. Materiały z III konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 20 i 22 maja 1997 roku w Kielcach i Pińczowie, Kielce Wspólne jutro. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej. Materiały z IV konferencji naukowej zorganizowanej 21 i 22 maja 1998 roku w Opolu i Bierawie, Kielce Pieśni dawnej Kielecczyzny. T.1. Zebrał i opracował J. Gumuła, Kielce (współredakcja T. Paleczny, M. Banaszkiewicz) Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, Kraków 2011, Varia Culturalia. Artykuły, sprawozdania, recenzje, hasła, katalogi Recenzja książki: K. Piwocki, Sztuka żywa. Szkice z teorii i metodyki historii sztuki, Wrocław 1970, Demos R. 1974, s Recenzja książki: Płyniesz Olzo, t. 1-2, red. D. Kadłubiec, Ostrava 1970, Demos R. 1974, nr 2, s Wykorzystanie filmu w dydaktycznej działalności placówek etnograficznych, Etnografia Polska R. 19, 1975, z. 1, s Recenzja książki: A. Ligocki, Artyści dnia siódmego, Katowice 1971, Demos R. 1975, nr 2, s Recenzja książki: M. A. Kowalski, Śladami świątków, Warszawa 1971, Demos R. 1975, nr 2, s Teoretyczne i praktyczne problemy wykorzystania techniki filmowej w pracy badawczej etnografa, Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie t. 6, 1976, s Badawcza działalność Prof. A. Waligórskiego na tle afrykanistyki polskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1976, z. 9, s

4 27. Farbiarnia Jana Kleina w Orawce, Wierchy t. 45, 1976, s Otworenie etnografickeho parku v Nowom Sączi, Muzeum (Bratysława) R. 21, 1976, z. 4, s Recenzja książki: J. Bujak, Muzealnictwo etnograficzne w Polsce (do 1939 roku), Kraków 1975, Demos R. 1976, nr 4, s Recenzja książki: W. A. Serczyk, Tzw. Ziemie Ruskie w działalności badawczej Oskara Kolberga, Kraków 1974, Demos R. 1976, nr 4, s Przekonanie Orawców o odrębnych cechach własnej twórczości a ich stosunek do grup sąsiednich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1977, z. 10, s Film jako środek upowszechniania przez muzea tematyki etnograficznej, Łódzkie Studia Etnograficzne t. 19, 1977, s (współautor E. Krasińska) Z gór na niziny. Kilka etnograficznych uwag o wsiach Derenk i Istvánmajor na Węgrzech, Wierchy t. 46, 1977, s Sesja pt. Teoria kultury i polityka kulturalna. Kraków XI 1975, Lud t. 61, 1977, s Recenzja książki: S. Kovačevičova, Lidove vytravne umieni, Praha 1974, Lud t. 61, 1977, s Recenzja książki: D. T. Tałałajowie, Dziwy świata roślin, Warszawa 1974, Lud t. 61, 1977, s Recenzja książki: Macedonian Folk Embroydery, Skopije 1975, Lud t. 61, 1977, s Recenzja książki: W. Wnuk, Na góralską nutę, Warszawa 1974, Lud t. 61, 1977, s Recenzja książki: S. C. Coon, The Hunting People, Boston Toronto 1971, Lud t. 61, 1977, s Recenzja książki: E. Markova, Slovenské ludowe tkaniny, Bratislava 1976, Polska Sztuka Ludowa, t. 31: 1977, s Karol Wojciak Herodek. Kilka uwag o recepcji jego twórczości w rodzinnej wsi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1978, z. 11, s

5 42. Film o tematyce etnograficznej na tle genezy filmu naukowego, Lud t. 62, 1978, s Organizacja produkcji filmów naukowych i dydaktycznych za granicą (na przykładzie działalności Instytutu Filmu Naukowego w Getyndze), Lud t. 62, 1978, s (współautor E. Krasińska) Badania etnograficzne w lendzielskiej wsi Istvánmajor na Węgrzech, Lud t. 62, 1978, s Recenzja książki: Bakc Bükki barlanglakasok, Miskolc 1977, Kwartalnik Kultury Materialnej R. 1978, nr 2, s Recenzja książki: P. Maas, King of the Gipsies, New York 1976, Etnografia Polska R. 22, 1978, s (współautor E. Krasińska) Etnograficzne badania polonijne we wsi Istvánmajor na Węgrzech, Przegląd Polonijny R. 5, 1979, z. 1, s (współautor E. Krasińska) Derenk és Istvánmajor lengyel telepesek falu neprajzi kutatasa, A Hermman Otto Muzeum Evkönyve t. 17/18, 1979, s (współautor E. Krasińska) The role of the forest in the economic life of Polish village in Hungary at the end of the 19th century and in the 20th century, Müveltseg és Hagyomany t. 19, 1979, s Etnograf jako inspirator poczynań kulturalnych w badanej zbiorowości, [w:] Społeczne funkcje etnologii, red. Z. Jasiewicz, Poznań 1970, s Moda w zdobnictwie ludowym na przykładzie orawskich nadokienników, Rocznik Podhalański t. 2, 1979, s Symboliczna funkcja stroju ludowego w drugiej połowie XIX i w XX wieku (na podstawie materiałów z terenu Polski), Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie t. 7, 1979, s Recenzja książki: A. Jacher-Tyszkowa, Strój kielecki, Wrocław 1977, Polska Sztuka Ludowa R. 33, 1979, nr 1, s Recenzja książki: T. Petercsak, Hegyköz, Miskolc 1978, Lud t. 63, 1979, s Recenzja książki: I. Hegyi, A népi erdökieles törteneti formai, Budapest 1978, Lud t. 63, 1979, s Polska wieś na Węgrzech, Kultura i Społeczeństwo t. 24, 1980, nr 3-4, s (współautor E. Krasińska) Dzieje i kultura lendzielskich wsi Derenk i Istvanmajor na Węgrzech, Lud, t. 64, 1980, s

6 58. XI Przegląd Filmów o Sztuce w Zakopanem (9-12 IV 1980), Polska Sztuka Ludowa R. 34, 1980, nr 2, s Recenzja książki: K. Ernö, Temetök Az Aggteleki Kerszt falvaiban, Debrecen 1978, Lud t. 64, 1980, s Recenzja książki: C. Bobińska, Wieś niespokojna. Szkice małopolskie z XVIII-XIX wieku, Warszawa 1979, Lud t. 64, 1980, s Recenzja książki: I. Balassa, G. Ortutay, Magyar neprajzi, Budapest 1979, Lud t. 64, 1980, s Dzieje wsi Derenk osady polskiej na Węgrzech w relacjach jej mieszkańców, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1981, z. 14, s Muzeum w Lanckoronie w świadomości i ocenie mieszkańców, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1981, z. 14, s (współautor E. Krasińska) A lengyelországi kivandorlas neprajzi kutatásának sajatossagai (a magyarorszagi vizsgalatok peldajan), A II Bekescabai Nemzetköz Neprajzi Nemzetisegkutato Konferencia Elöadasai, t. 3, Budapest Bekecsaba 1981, s (współautor E. Krasińska) The cimborstwo. From the researches into the social life of the villages of Derenk and Istvanmajor in Hungary, Müveltség és Hagyomany t. 20, 1981, s Badania tradycyjnego i współczesnego zdobnictwa kowalskiego na Polskiej Orawie, Rocznik Muzeum Okręgowego w Czestochowie t. 5, 1981, Etnografia, 2, s Recenzja książki: C. M. Turnbull, Ikowie, ludzie gór, Warszawa 1980, Lud t. 65, 1981, s Recenzja książki: R. Wachowicz, Polskie korzenie. Opowieść o życiu polskich emigrantów w Brazylii, Lud t. 65, 1981, s Recenzja książki: M. Kula, Polonia brazylijska, Warszawa 1981, Lud t. 65, 1981, s Recenzja ksiązki: J. Gruszyński, Społeczność polska we Francji. Problemy integracyjne trzech pokoleń , Warszawa 1980, Lud t. 65, 1981, s Recenzja książki: T. Dworecki, Zmagania polonijne w Brazylii, t. 1: Polscy werbiści , Warszawa 1980, Lud t. 65, 1981, s Recenzja książki: J. S. Łątka, Adampol polska wieś nad Bosforem, Kraków 1981, Lud t. 65, 1981, s

7 (współautor E. Krasińska) Las w gospodarstwie ludności Derenku w końcu XIX i XX wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1982, z. 16, s (współautor E. Krasińska) Cimborstwo. Grupy wieku we wsiach Derenk i Istvanmajor ma Węgrzech, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1982, z. 16, s Orawskie koronki, Gościniec R. 14, 1982, nr 7 (157), s Rodzi się Muzeum Emigracji, Wieści R. 1982, nr 43, s Recenzja książki: F. Znaniecki redaktor Wychodźcy Polskiego, Warszawa 1982, Mówią Wieki R. 1982, nr 9, s Recenzja książki: M. Grönfors, Ethnic Miniorities and Deviance, Helsinki 1979, Polska Sztuka Ludowa R. 28, 1982, nr 1-4, s Recenzja książki: M. T. Salo, S. Salo, The Kalderas in Easter Canada, Ottawa 1977, Polska Sztuka Ludowa R. 28, 1982, nr 1-4, s (współautor E. Krasińska) Zwyczaj darzenia w społeczności potomków emigrantów z Polski na Węgrzech, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1983, z. 18, s (współautor E. Krasińska) O specyfice etnograficznych badań ziem polskich (na przykładzie badań na Węgrzech), [w:] Vorträge der Konferenz zur II Internationalen Nationalitätenforschung Bekecsaba 1980, Budapest 1983, s Dzwony przeciw chmurom, Gościniec R. 15, 1983, nr 4 (161), s W tajemniczym półmroku, Gościniec R. 15, 1983, nr 8 (165), s Między dydaktyką a mizoginią, Kino 1985, nr 5, s O tych, którzy niegdyś pracowali w metalu, Doświadczony mistrz 1983, nr 15-16, s Muzeum nadzieja, Gościniec R. 15, 1983, nr 10, s Zabaw świątynia, Gościniec R. 15, 1983, nr 11, s Etykieta wsi polskiej w XIX wieku, Mówią Wieki 1983, nr 10, s Trzy pamiętniki i jedna saga, Zdanie 1983, nr 11-12, s Głupi Jaś w naszym domu, Powiększenie 1983, nr 1, s Recenzja książki: T. L. Baker, Historia najstarszych osad polskich w Ameryce, Wrocław 1981, Lud t. 67, 1983, s

8 92. Recenzja książki: Kultura skupisk polonijnych, oprac. naukowe O. S. Czarnik, K. Groniowski, Warszawa 1981, Lud t. 67, 1983, s Recenzja książki: J. Samulski, Pamiętnik emigranta polskiego w Kanadzie, t. 1-2, Warszawa , Lud t. 67, 1983, s Recenzja książki: A. Łuczak, Społeczeństwo i państwo w myśli politycznej ruchu ludowego II Rzeczypospolitej, Warszawa 1982, Lud t. 67, 1983, s Recenzja książki: Wspomnienia o Jędrzeju Cierniaku, Warszawa 1982, Lud t. 67, 1983, s Recenzja książki: F. Kotula, Chłopi bronili się sami, Rzeszów 1982, Mówią Wieki 1983, nr 4, s A magyarszagi lengyel telepesek neprajzi kutatasa es Az un polonia kutatas, A Miskolci Hermman Otto Muzeum Neprajzi Kiadranyai t. 15, 1984, s Muzeum Emigracji Zarobkowej założenia programowe, Kultura i Społeczeństwo 1984, nr 4, s Etnograficzne badania polonijne. Rzeczywistość i propozycje, Lud t. 68, 1984, s Etnografia w polskim filmie popularnonaukowym, Powiększenie 1984, nr 1, s Miejsce Chicago we współczesnych migracjach zarobkowych ludności parafii Zaborów (woj. Tarnów), Przegląd Polonijny R. 10, 1984, s Polacy w Istvanmajor, Zdanie 1984, nr 1, s Krakowskie lata Oskara Kolberga, Kraków R. 1, 1984, nr 2, s Magia miłosna Krakowiaków w XIX wieku, Mówią Wieki 1984, nr 6, s Krzyże przydrożne, Gościniec R. 16, 1984, nr 8, s Płaski metal jest brzydki, Mistrz Doświadczony 1984, nr 17-18, s Poeci o żelazie i złocie, Mistrz Doświadczony 1984, nr 17-18, s Niezapomniany mistrz z Komborni, Mistrz Doświadczony 1984, nr 17-18, s Graj mi Cyganie, czyli romantyzm kontra realizm, Pismo 1984, nr 12, s Sesja naukowa nt. Organizacje polonijne a tożsamość narodowa zbiorowości emigracyjnych (Lublin XI 1983), Lud t. 68, 1984, s Seminarium nt. Charakter narodowy Polaków a różnice międzyzaborowe (Szeląg 30 V 1 VI 1984), Lud t. 68, 1984, s Uśnijże mi, uśnij, moja okruszyno. Z dawnej obrzędowości narodzinowej Krakowiaków, Wisełka 1984, nr 4, s Recenzja książki: Tajckozatatot bibliografia a varosak neprajzi antropologia kutatasakoz, Budapest 1982, Lud t. 68, 1984, s

9 114. Recenzja książki: K. Dopierała, Adampol Polonezköy. Z dziejów Polaków w Turcji, Poznań 1983, Lud t. 68, 1984, s Recenzja książki: I. Jost, Osadnictwo kaszubskie w Ontario, Lublin 1983, Lud t. 68, 1984, s Recenzja książki: Dzieje folkloru w Ameryce Łacińskiej, red. M. Kula, Wrocław 1983, Lud t. 68, 1984, s Recenzja książki: E. Kołodziej, Wychodźstwo zarobkowe z Polski Studia nad polityką emigracyjną II Rzeczypospolitej, Warszawa 1983, Lud t. 68, 1984, s Recenzja książki: Wspomnienia chłopów powstańców, Kraków 1983, Lud t. 68, 1984, s Recenzja książki: Wspomnienia o Ignacym Solarzu Chrzestnym, Warszawa 1983, Lud t. 68, 1984, s Recenzja książki: J. Zdebski, Cmentarz zasłużonych w Zakopanem. Przewodnik biograficzny, Warszawa 1983, Lud t. 68, 1984, s Recenzja książki: R. Reinfuss, Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce, Wrocław 1983, Mistrz Doświadczony R. 1984, nr 3, s Wprowadzenie do etnograficznej problematyki badań nad chłopskimi zbiorowościami polonijnymi w krajach socjalistycznych, Przegląd Polonijny R. 11, 1985, z. 2, s Film etnograficzny. Podstawowe problemy, Obiektyw 1985, nr 1-2, s O minionej chwale tatrzańskich hawiarzy, Doświadczony Mistrz 1985, nr 1-2, s Za dwóch dobrych, łotrów dwieście, Kraków 1985, nr 1 (5), s Ślusarz poeta Adam Staszczyk, Doświadczony Mistrz 1985, nr 11, s Seminarium nt. Chłopskie zbiorowości polonijne w krajach socjalistycznych (Kraków 18 maja 1984), Przegląd Polonijny R. 11, 1985, z. 1, s Seminarium nt. Chłopskie zbiorowości polonijne w krajach socjalistycznych (Kraków 18 maja 1984), Lud t. 69, 1985, s Recenzja książki: W. Sobisiak, Kultura rodzima Polonii zachodnioeuropejskiej, Poznań 1983, Przegląd Polonijny R. 11, 1985, z. 1, s Recenzja książki: J. Olejnik, Lud pod Tatrami, Martin 1978, Rocznik Podhalański t. 2, 1985, s Recenzja książki: R. Harris, J. J. Smolicz, Australijczycy polskiego pochodzenia, Wrocław 1984, Lud t. 69, 1985, s Recenzja książki: Burzliwe lata Polonii amerykańskiej. Wspomnienia i listy, Kraków 1983, Lud t. 69, 1985, s

10 133. Recenzja książki: A. Walaszek, Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie światowej, Warszawa 1983, Lud t. 69, 1985, s Recenzja książki: S. Grodziski, Feliksa Boronia pielgrzymka do historii, Kraków 1984, Lud t. 69, 1985, s Recenzja książki: F. Ziejka, Złota legenda chłopów polskich, Warszawa 1984, Lud t. 69, 1985, s Recenzja książki: Zahtanični Slovaci a narodne kulturze dedictvo, Martin 1984, Przegląd Polonijny R. 11, 1985, z. 4, s Recenzja książki: J. Samek, Polskie rzemiosło artystyczne. Czasy nowożytne, Mistrz Dokonały 1985, nr 13-14, s Stanisława Cerchy nie wydana monografia wsi Łopuszna, Rocznik Podhalański R. 4, 1986, s Wstęp [do szkiców Heleny Roj-Kozłowskiej], Rocznik Podhalański R. 4, 1986, s Kluby parafii Zaborów w Chicago i ich działalność na rzecz rodzinnych wsi. Wprowadzenie do tematu, Lud t. 70, 1986, s Kultura materialna i duchowa Górali, Wisełka 1986, nr 1-2, s Góralskie obyczaje, Wisełka 1986, nr 1-2, s Refleksje nad przyszłością, Wisełka 1986, nr 1-2, s Górale w Ameryce, Wisełka 1986, nr 1-2, s Rozmowy duchów, czyli stoliki wirujące, Kraków 1986, nr 4, s Zagroda domowa jest im całym światem, Mówią Wieki 1985, s Sympozjum nt. Polonijne środki społecznego przekazu a tożsamość etniczna i życie religijne Polonii (Lublin ), Przegląd Polonijny R. 12, 1986, z. 1, s O sesji nt. charakteru narodowego Polaków, Lud t. 70, 1986, s S. Kozielecka, Dzieje Polonii w Danii, Szczecin 1983, Lud t. 70, 1986, s Recenzja książki: F. Stasik, Polskie emigracje zarobkowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1985, Lud t. 70, 1986, s Recenzja książki: S. Z. Jabłoński, Jasna Góra. Ośrodek kultu maryjnego, Lublin 1984, Lud t. 70, 1986, s Recenzja książki: M. M. Stolarik, Growing up on the South Side. Three Generations of Slovaks in Bethlehem, Pensylvania , Toronto 1985, Przegląd Polonijny R. 12, 1986, z. 4, s

11 153. O badaniach kultury polonijnej krytycznie, [w:] Dorobek i perspektywy badań polonijnych. Zbiór materiałów, red. W. Miodunka, Lublin 1987, s Powstanie i pierwsze lata działalności klubów parafii Zaborów w Chicago ( ), Przegląd Polonijny R. 13, 1987, z. 4, s Organizacja Zaborowian w Chicago a działalność Jędrzeja Cierniaka, [w:] Materiały z Seminarium Popularnonaukowego Jędrzej Cierniak Człowiek i Dzieło, Tarnów 1987, s Świadomość polskiego pochodzenia ludności wsi Derenk i Istvanmajor na Węgrzech, [w:] Kultura skupisk polonijnych. Materiały z II Sympozjum Naukowego. Warszawa, 11 i 12 czerwca 1984 r., oprac. naukowe K. Groniowski, A. Kłossowski, W. Stankiewicz, Warszawa 1987, s Niedole poetów. Rzecz o Edmundzie Wasilewskim i Józefie Łapińskim, Kraków 1987, nr 2, s Park Krakowski, Kraków 1987, nr 3, s Te urocze stare pałace filmowe, Powiększenie 1987, nr 3-4, s Karty z dziejów krakowskich obyczajów. Od świętego Mikołaja do Nowego Roku, Kraków 1987, nr 4, s Sesja naukowa Więzi Polonii z Macierzą (Lublin 6-7 XI 1986), Przegląd Polonijny R. 13, 1987, z. 4, s Sesja naukowa poświęcona Jędrzejowi Cierniakowi ( ), Lud t. 71, 1987, s Recenzja książki: W. Wnuk, Górale za Wielką Wodą, Warszawa 1985, Przegląd Polonijny R. 13, 1987, z. 1, s Recenzja książki: Z. Mierzyńska, Wakacjuszka, cz. 1-3, Chicago , Przegląd Polonijny R. 13, 1987, z. 1, s Recenzja książki: Gwiazda Polarna 75 lat w służbie Polski i Polonii, wyd. A. R. Poray, Nowy Jork 1983, Przegląd Polonijny R. 13, 1987, z. 4, s Recenzja książki: M. E. Lender, J. K. Martin, Drinking in America, London 1982, Lud t. 71, 1987, s Recenzja książki: J. Młodziejowski, Orawą, Podhalem, Spiszem. Gawęda krajoznawcza, Warszawa 1983, Lud t. 71, 1987, s Recenzja książki: B. Baranowski, Ludzie gościńca w XVII-XVIII wieku, Łódź 1986, Lud t. 71, 1987, s Recenzja książki: H. Syska, Na wiązance z białej róży. Puszcza Biała w piśmiennictwie historycznym i wspomnieniach, Warszawa 1986, Lud t. 71, 1987, s

12 170. Kluby parafii Zaborów w Chicago. Geneza, dzieje i stan obecny, [w:] Studia nad organizacjami polonijnymi w Ameryce Północnej. Praca zbiorowa, red. G. Babiński, Wrocław 1988, s , Biblioteka Polonijna, nr O niektórych problemach prasy polonijnej w USA. Przypadek Gwiazdy Polarnej, Przegląd Polonijny R. 14, 1988, z. 3, s Potomkowie osadników z Polski we wsiach Derenk i Istvanmajor na Węgrzech. Ich kontakty z ludnością węgierską, Studia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 1988, z. 1, s Szmaragdowa kolia na piersiach miasta, Kraków 1988, nr 3, s Statua Wolności, Mówią Wieki 1988, nr 7, s lat Muzeum Polskiego w Chicago, Wiara i Odpowiedzialność 1988, nr 1, s Sympozjum nt. Problemy rodziny polskiej na emigracji (Lublin maja 1987 r.), Przegląd Polonijny R. 14, 1988, z. 1, s IV Konferencja Okrągłego Stołu nt. Wykorzystywanie wartości kulturowych związanych z Krakowem a upowszechnianie języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych (Kraków XI 1987), Przegląd Polonijny R. 14, 1988, z. 1, s Recenzja książki: PZKO. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, Ostrava 1987, Przegląd Polonijny R. 14, 1988, z. 1, s Kultura pogranicza jako problem etnograficzny, [w:] Zderzenia i przenikanie kultury na pograniczach. Materiały z konferencji naukowej w Opolu, red. Z. Jasiński, J. Korbel, Opole 1989, s Kluby parafii Zaborów w Chicago w okresie międzywojennym i w latach drugiej wojny światowej, Przegląd Polonijny R. 15, 1989, z. 4, s Od powietrza, ognia i wojny, Kraków 1989, nr 1, s Majowe igraszki, Kraków 1989, nr 2, s Z orawskiej wsi do Bazyliki Mariackiej, Kraków 1989, nr 4, s Planty jako przestrzeń kulturowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1989, z. 26, s Recenzja książki: Česi v cizinie, t. 1-2, Praha , Przegląd Polonijny R. 15, 1989, z. 2, s Recenzja książki: Rodna zeme. Zbornik k 100 vyroci Muzejni, Brno 1988, Lud t. 73, 1989/1990, s Recenzja książki: A. Walaszek, Polscy robotnicy. Praca i związki zawodowe w USA, Wrocław 1988, Lud t. 73, 1989/1990, s

13 188. Recenzja książki: Dialog serdeczny. Korespondencja W. Orkana i K. Smreczyńskiej, Warszawa 1988, Lud t. 73, 1989/1990, s Folklor grupy emigrującej. Etnograficzne wprowadzenie do zagadnienia miejsca i roli folkloru w kulturze zbiorowości polonijnych, [w:] O język i kulturę polską w środowiskach polonijnych. Materiały z II Konferencji Okrągłego Stołu, Łańcut, lipca 1986 r., red. R. Kantor, J. Rokicki, Warszawa 1990, s Zarobkowe migracje zagraniczne w tradycji i współcześnie. Raport z badań w parafii Zaborów, gmina Szczurowa, Rocznik Tarnowski 1990, s Orawa w latach , Prace Babiogórskie t. 8, 1991, s Cienie Kasrylewki, czyli skrzypek schodzi z dachu, Powiększenie 1990, nr 1-4, s Recenzja książki: J. Wojewódka, Ja, Janko Ryzykant, czyli wspomnienia chicagowskiego impresaria, Poznań 1988, Przegląd Polonijny R. 16, 1990, z. 1, s Recenzja książki: S. Zahradnik, Czasopiśmiennictwo w jęzku polskim na terenie Czechosłowacji w latach , Opole 1989, Przegląd Polonijny R. 16, 1990, z. 3, s Problematyka wiejska w polskim filmie fabularnym po II wojnie światowej. Krajobraz po klęsce, Powiększenie R. 11, 1991, nr 1-2, s Współczesne migracje zarobkowe mieszkańców Podhala do USA. Raport z badań terenowych w latach , Przegląd Polonijny R. 17, 1991, z. 1, s Gdzie chleb się kończy, a niebo zaczyna, [w:] Zakopane. Czterysta lat dziejów, t. 1, red. R. Dutkowa, Kraków 1991, s Polacy Słowacy Węgrzy. Szkic z dziejów jednego pogranicza, [w:] Na pograniczach. Kultura ludzie problemy, red. Z. Jasiński, Opole 1991, s Sympozjum Polacy w Kościele katolickim w ZSRR (Lublin maja 1990), Przegląd Polonijny R. 17, 1991, z. 2, s Recenzja książki: A. Kłossowski, W. Zalewski, Dealers of Polish and Russian Books Active Abroad 1918 to Present, Warszawa Stanford 1989, Przegląd Polonijny R. 17, 1991, z. 2, s Recenzja książki: Z. Jasiński, Działalność kulturalno-oświatowa Polaków za Olzą , Opole 1990, Przegląd Polonijny R. 17, 1991, z. 4, s Recenzja książki: R. Fiszman-Sznajdman, Mój Lublin, Lublin 1989, Lud t. 74, 1991, s Recenzja książki: E. Orzechowski, Teatr polonijny w Stanach Zjednoczonych, Wrocław 1989, Lud t. 74, 1991, s

14 204. Recenzja książki: B. Szydłowska-Ceglowa, W. Chojnacki, Polski wujek Sam. Kuplety polskie w Ameryce, Warszawa 1989, Lud t. 74, 1991, s Recenzja książki: L. Kocik, Polski farmer w Ameryce. Studium na przykładzie stanu Wisconsin w USA, Wrocław 1990, Lud t. 74, 1991, s Recenzja książki: E. Mika, Pieśni orawskie, Kraków 1991, Lud t. 74, 1991, s Recenzja książki: Z. Jasiński, Mały leksykon nadolziański, Opole 1990, Lud t. 74, 1991, s (współautor J. Rokicki) Kultura skupisk polonijnych w Europie Zachodniej, [w:] Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992, s (współautor M. Boruta) Wstępne omówienie ankiety nt. problemów narodowościowych w opinii mniejszości polskich Litwy i Związku Sowieckiego, Przegląd Polonijny R. 18, 1992, z. 2, s Andrzejki, Ostoja 1992, nr 3, s Łapka na głupich, czyli krakowska lotnia miejska, Kraków 1992, nr 1, s Recenzja książki: U. Kaczmarek, Aktywność kulturalno-oświatowa Polaków w Bułgarii, Czechosłowacji, Poznań 1991, Przegląd Polonijny R. 18, 1992, z. 4, s Recenzja książki: W. Matlakowski, Wspomnienia z życia przeszłego i teraźniejszego ( ), Wrocław 1991, Lud t. 75, 1992, s Recenzja książki: J. A. Choroszy, Huculszczyzna w literaturze polskiej, Wrocław 1991, Lud t. 75, 1992, s Recenzja książki: L. J. Bartolome, D. Łukasz, R. Stempowski, Słowianie w argentyńskim Misiones , Warszawa 1991, Lud t. 75, 1992, s Recenzja książki: Z. Jasiński, Mały leksykon nadolziański, Opole 1990, Wierchy R. 57, 1988/1991 (wyd. 1993), s Recenzja książki: U. Janicka-Krzywda. Rok karpacki obrzędy doroczne w Karpatach polskich, Warszawa 1988, Wierchy R. 57, 1988/1991 (wyd. 1993), s Recenzja książki: R. Reinfuss, Śladami Łemków, Warszawa 1990, Wierchy R. 57, 1988/1991 (wyd. 1993), s Recenzja książki: J. Rokicki, Więź społeczna a zmiana kultury. Studium dynamiki polskiej zbiorowości etnicznej w USA, Wrocław 1992, Lud t. 75, 1992, s Recenzja książki: M. i J. Krzeptowscy-Jasinek, Podhalanie w Chicago, Warszawa 1991, Przegląd Polonijny R. 18, 1992, z. 1, s Recenzja książki: Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. 1, red. J. Czajkowski, Rzeszów 1992, Wierchy R. 58, 1992 (wyd. 1993), s

15 222. O zwyczajach andrzejowych i katarzynkowych, Rota 1993, nr 2/3, s Boże Narodzenie w polskiej kulturze ludowej, Rota 1993, nr 4, s Polskie wigilie, Rota 1993, nr 4, s Sympozjum Polacy na Łotwie (Lublin maja 1992), Przegląd Polonijny R. 19, 1993, z. 1, s Polacy z Rosji mówią o sobie sympozjum Lublin KUL, Przegląd Polonijny R. 19, 1993, z. 1, s Recenzja książki: W służbie Polonii. 20 lat Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. E. Walewander, Lublin 1992, Przegląd Polonijny R. 19, 1993, z. 2, s Recenzja książki: Wartości w kulturze polskiej, red. L. Dyczewski, Lublin 1993, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: U. Janicka-Krzywda, Patron atrybut symbol, Poznań 1993, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: Aksjosemiotyka karty pocztowej, red. P. Banaś, Wrocław 1992, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: Kraków. Przestrzenie kulturowe zbiór prac, red. J. Bujak, A. Zambrzycka-Steczkowska, R. Godula, Kraków 1993, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: M. Moraczewski, Rzeź 1846 roku. Dębica, Pilzno, Tarnów i okolice, Tarnów 1992, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: Polacy na Łotwie, red. E. Walewander, Lublin 1993, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: U. Kaczmarek, Dzieje Polaków na ziemiach bułgarskich, Poznań 1993, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: E. Sołtys, B. Hedernhorm, Trwanie w walce. Kulturowa analiza Stowarzyszenia Kombatantów w Kanadzie, Toronto 1992, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: D. Bryce, Symbolika krzyży celtyckich, Kraków 1993, Lud t. 76, 1993, s Recenzja książki: J. Ciechanowski, A. Czarnowski, Tatrzańskie lata (z wędrówek po górach i Zakopanem XIX-XX w.), Kraków 1993, Wierchy R. 59, 1993 (wyd. 1994), s Recenzja książki: F. Machay, Moja droga do Polski. Pamiętnik, Kraków 1992, Wierchy R. 59, 1993 (wyd. 1994), s Recenzja książki: 80 lat zakopiańskiego gimnazjum. Szkice i wspomnienia z lata , red. W. Osiński, Zakopane 1992, Wierchy R. 59, 1993 (wyd. 1994), s Recenzja książki: W. Wnuk, A. Kudasik, Podhalański ruch regionalny, Kraków 1993, Wierchy R. 59, 1993 (wyd. 1994), s

Własny pokój etnografek 1

Własny pokój etnografek 1 Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki Własny pokój etnografek 1 Dedykuję prof. Bronisławie Kopczyńskiej-Jaworskiej (choć nie zgodziłaby się z tezami tego tekstu) Kobiety są

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Program Abstrakty Lista uczestników Paryż 2012 Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 Warszawa, 2 lutego 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 W 2014 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) realizował działania wystawiennicze,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROZWÓJ REGIONALNY ROZWÓJ LOKALNY 30 SAMORZĄD TERYTORIALNY. Mirosława Blaszczak-Waclawik

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROZWÓJ REGIONALNY ROZWÓJ LOKALNY 30 SAMORZĄD TERYTORIALNY. Mirosława Blaszczak-Waclawik UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROZWÓJ REGIONALNY ROZWÓJ LOKALNY 30 SAMORZĄD TERYTORIALNY Mirosława Blaszczak-Waclawik Wojciech Błasiak Tomasz Nawrocki GÓRNY ŚLĄSK SZCZEGÓLNY PRZYPADEK

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Ukraina ma wszystkie szanse powtórzyć sukcesy Polski (str. 8) www.dk.com.ua Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie Komentarz ekonomiczny POLSKA GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ars inter Culturas 2013 nr 2 Anna Józefowicz Uniwersytet w Białymstoku Białystok REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

O POTRZEBIE EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ Krzysztof Juszczak Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku O POTRZEBIE EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ Globalizacja, która z jednej strony prowadzi do standaryzacji wielu zjawisk, z drugiej natomiast do ujawnienia

Bardziej szczegółowo

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin NR 2805 Czas społeczny

Bardziej szczegółowo

Pogranicze Sąsiedztwo Stereotypy Przypadek polsko-słowackich relacji Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu

Pogranicze Sąsiedztwo Stereotypy Przypadek polsko-słowackich relacji Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu TRANSCARPATHICA tom II Pogranicze Sąsiedztwo Stereotypy Przypadek polsko-słowackich relacji Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Kasperka Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO A R T Y K U Ł Y Zeszyty Naukowe KUL 55 (2012), nr 4 (220) ROMAN DOKTÓR * HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO 1. Prof. Czesław Zgorzelski należał do grona najwybitniejszych polskich historyków

Bardziej szczegółowo

Migracja wartość dodana?

Migracja wartość dodana? Migracja wartość dodana? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL Studia nad migracją t. 2 Migracja wartość dodana? Redakcja: Krzysztof Markowski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Między konspiracją a sektą

Między konspiracją a sektą Tomasz Szczepański Między konspiracją a sektą Lewackie ugrupowania opozycji politycznej w PRL o mniejszościach narodowych (1980-1989) Do ugrupowań lewackich opozycji w PRL zaliczam anarchistów, trockistów,

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK ARKA 2008 NA STYKU KULTUR, JĘZYKÓW, RELIGII KURIER NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE GALICYJSKI WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK HALINA

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 18 (2) 2012 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne pod redakcją Marii Jolanty Żmichrowskiej Wydawnictwo Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo