OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ"

Transkrypt

1 ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR ZŁOTNICKA SPOTTED PIG BREEDING IN ORGANIC FARMS OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Janusz Tomasz Buczyński (1), Piotr Luciński (1), Magdalena Kozera (2), Anna Panek (1) (1) Department of Pig Breeding and Production, Agricultural University, Wołynska 33, Poznań, Polska (2) Department of Agricultural Economics, Sub-department of Management, Agricultural University, Wojska Polskiego 28, Poznań, Poland

2 ORGANIC FARMS GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE

3 ORGANIC FARMS GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE

4 ORGANIC FARMS GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE

5 ORGANIC FARMS GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE

6 ORGANIC FARMS GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE

7 MATERIAL AND METHODS MATERIAŁ I METODA Breeding of Zlotnicka Spotted pigs in Hodowla świń złp w latach Organic 4 farms Gospodarstwa ekologiczne - 4 stada Conventional 9 farms Gospodarstwa konwencjonalne - 9 stad Breeding performance (311 litters) UŜytkowość rozpłodowa 311 miotów Live testing results (134 gilts) Wyniki oceny przyŝyciowej 134 loszek Breeding performance (432 litters) UŜytkowość rozpłodowa 432 miotów Live testing results (131 gilts) Wyniki oceny przyŝyciowej 131 loszek

8 MATERIAL AND METHODS MATERIAŁ I METODA For the purpose of statistical analysis (analysis of covariance) for traits which are discrete random variables (number of piglets at birth and at day 21), transformation of data was applied to change discrete random variables into continuous random variables. Do celów analizy statystycznej (analiza kowariancji) dla cech, które są zmiennymi losowymi typu skokowego (liczba prosiąt urodzonych i w 21 dniu Ŝycia), w pracy zastosowano transformację danych pozwalającą na zamianę zmiennych losowych typu skokowego na zmienne losowe typu ciągłego.

9 MATERIAL AND METHODS MATERIAŁ I METODA Breeding efficiency of sows was compared in terms of the management method of animals using the analysis of covariance, taking into consideration first-degree partial regression coefficients in terms of successive litter. Porównania dzielności rozpłodowej loch w zaleŝności od sposobu utrzymania zwierząt dokonano za pomocą analizy kowariancji z uwzględnieniem cząstkowego współczynnika regresji pierwszego stopnia ze względu na kolejny miot.

10 MATERIAL AND METHODS MATERIAŁ I METODA In order to compare the effect of the management method on the value of fattening and slaughter performance traits, the test of significance of two means was applied (t-student test). W celu porównania wpływu systemu utrzymania na wartość cech uŝytkowości tucznej i rzeźnej zastosowano test istotności dwóch średnich (test t- Student). Statistical calculations were performed using the statistical software package SAS (2000 ver. 8.02). Do obliczeń statystycznych wykorzystano pakiet statystyczny SAS (2000 ver. 8.02).

11 Breeding performance of Złotnicka Spotted pigs depending on management system UŜytkowość rozpłodowa rasy złotnickiej pstrej w zaleŝności od sposobu utrzymania Organic farms / Gospodarstwa ekologiczne Conventional farms / Gospodarstwa konwencjonalne Organic farms- Denmarc / Gospodarstwa ekologiczne- Dania 9,45 A 8,82 B 11,95 7,53 7,90 10,30 13,44 19,20 A 9,89 B No. of piglets at birth [head] / Liczba prosiąt urodzonych w miocie [szt] No. of piglets in the litter at day 21 [head] / Liczba prosiąt w miocie w 21 dniu Ŝycia [szt] Piglet wastage until day 21 [%]/ Straty w odchowie do 21 dnia zycia [%]

12 Live testing results of Złotnicka spotted pigs depending on management system Wyniki oceny przyŝyciowej świń rasy złotnickiej pstrej w zaleŝności od sposobu utrzymania ,10 A 89,08 B 421 A 391 B Age at testing day [days] / Wiek w dniu oceny [dni] Testing day body weight [kg] / Masa ciała w dniu oceny [kg] Standardized daily weight gain [g] / Standaryzowany dobowy przyrost masy ciała [g] Organic farms / Gospodarstwa ekologiczne Conventional farms / Gospodarstwa konwencjonalne

13 Live testing results of Złotnicka spotted pigs depending on management system Wyniki oceny przyŝyciowej świń rasy złotnickiej pstrej w zaleŝności od sposobu utrzymania 46,87 A 49,13 B 20,63 A 18,19 B Mean backfat thickness from 2 measurements / Średnia grubość słoniny z dwóch pomiarów [mm] Live-tested carcass leanness [%] / PrzyŜyciowa mięsność tuszy [%] Organic farms / Gospodarstwa ekologiczne Conventional farms / Gospodarstwa konwencjonalne

14

KRAKÓW 2014 ROK XXXII ISSN report on pig breeding in Poland

KRAKÓW 2014 ROK XXXII ISSN report on pig breeding in Poland KRAKÓW 2014 ROK XXXII ISSN 0239-5096 report on pig breeding in Poland I N S T Y T U T Z O O T E C H N I K I PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ISSN 0239-5096 STAN HODOWLI I WYNIKI OCENY ŚWIŃ W ROKU 2013 REPORT

Bardziej szczegółowo

Live testing results of Złotnicka Spotted (ZS), ZS Polish Large White, and ZS Hampshire fatteners

Live testing results of Złotnicka Spotted (ZS), ZS Polish Large White, and ZS Hampshire fatteners Animal Science Papers and Reports vol. 24 (2006) Supplement 1, 65-69 Institute of Genetics and Animal Breeding, Jastrzębiec, Poland Presented at the Conference Genetic and Breeding Research on Pigs with

Bardziej szczegółowo

OCENA WARTOŚCI HODOWLANEJ I ROZPŁODOWEJ LOCH RASY WIELKIEJ BIAŁEJ POLSKIEJ I POLSKIEJ BIAŁEJ ZWISŁOUCHEJ Z REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO*

OCENA WARTOŚCI HODOWLANEJ I ROZPŁODOWEJ LOCH RASY WIELKIEJ BIAŁEJ POLSKIEJ I POLSKIEJ BIAŁEJ ZWISŁOUCHEJ Z REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO* Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2 (2010) 137 144 OCENA WARTOŚCI HODOWLANEJ I ROZPŁODOWEJ LOCH RASY WIELKIEJ BIAŁEJ POLSKIEJ I POLSKIEJ BIAŁEJ ZWISŁOUCHEJ Z REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO* * M a r i a B o c

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MASY CIAŁA PROSIĄT PRZY URODZENIU NA EFEKTY ICH ODCHOWU I WYNIKI TUCZU

WPŁYW MASY CIAŁA PROSIĄT PRZY URODZENIU NA EFEKTY ICH ODCHOWU I WYNIKI TUCZU Rocz. Nauk. Zoot., T. 38, z. 2 (2011) 189 195 WPŁYW MASY CIAŁA PROSIĄT PRZY URODZENIU NA EFEKTY ICH ODCHOWU I WYNIKI TUCZU M a r i a B o c i a n, H a n n a J a n k o w i a k, S a l o m e a G r a j e w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OCENY PRZYŻYCIOWEJ KNURKÓW MIESZAŃCÓW LINII 990 I RASY PIETRAIN RÓŻNIĄCYCH SIĘ TEMPEM WZROSTU

WYNIKI OCENY PRZYŻYCIOWEJ KNURKÓW MIESZAŃCÓW LINII 990 I RASY PIETRAIN RÓŻNIĄCYCH SIĘ TEMPEM WZROSTU UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY ZESZYTY NAUKOWE NR 248 ZOOTECHNIKA 36 (2006) 93-98 WYNIKI OCENY PRZYŻYCIOWEJ KNURKÓW MIESZAŃCÓW LINII 990 I RASY PIETRAIN

Bardziej szczegółowo

Hodowla rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej w ujęciu historycznym

Hodowla rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej w ujęciu historycznym Wiadomości Zootechniczne, R. L (2012), 3: 9 18 Hodowla rasy wbp i pbz w ujęciu historycznym Hodowla rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej w ujęciu historycznym Aurelia Mucha, Marian

Bardziej szczegółowo

RESULTS OF POSTSLAUGHTER EVALUATION OF CROSSBRED FATTENERS (ZŁOTNICKA SPOTTED X DUROC) AND PUREBRED FATTENERS (ZŁOTNICKA SPOTTED)

RESULTS OF POSTSLAUGHTER EVALUATION OF CROSSBRED FATTENERS (ZŁOTNICKA SPOTTED X DUROC) AND PUREBRED FATTENERS (ZŁOTNICKA SPOTTED) Journal of Central European Agriculture, 2011, 12(4), p.622-631 DOI: 10.5513/JCEA01/12.4.964 RESULTS OF POSTSLAUGHTER EVALUATION OF CROSSBRED FATTENERS (ZŁOTNICKA SPOTTED X DUROC) AND PUREBRED FATTENERS

Bardziej szczegółowo

Świnie ras rodzimych możliwości chowu w gospodarstwach ekologicznych

Świnie ras rodzimych możliwości chowu w gospodarstwach ekologicznych Świnie ras rodzimych w gospodarstwach ekologicznych Wiadomości Zootechniczne, R. L (2012), 3: 19 26 Świnie ras rodzimych możliwości chowu w gospodarstwach ekologicznych Magdalena Szyndler-Nędza 1, Karolina

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie rodzimych ras świń oraz moŝliwości ich ochrony w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata

Rola i znaczenie rodzimych ras świń oraz moŝliwości ich ochrony w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata Rola i znaczenie rodzimych ras świń Wiadomości Zootechniczne, R. XLIV (2006), 4: 9-14 Rola i znaczenie rodzimych ras świń oraz moŝliwości ich ochrony w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIEKU I MASY CIAŁA LOSZEK W DNIU PIERWSZEGO KRYCIA NA ICH PÓŹNIEJSZĄ UŻYTKOWOŚĆ ROZPŁODOWĄ

WPŁYW WIEKU I MASY CIAŁA LOSZEK W DNIU PIERWSZEGO KRYCIA NA ICH PÓŹNIEJSZĄ UŻYTKOWOŚĆ ROZPŁODOWĄ Rocz. Nauk. Zoot., T. 38, z. 2 (2011) 205 218 WPŁYW WIEKU I MASY CIAŁA LOSZEK W DNIU PIERWSZEGO KRYCIA NA ICH PÓŹNIEJSZĄ UŻYTKOWOŚĆ ROZPŁODOWĄ A u r e l i a M u c h a, M i r o s ł a w T y r a, M a g d

Bardziej szczegółowo

The analysis of the performance test results including correlation between the traits of this evaluation in crossbred gilts

The analysis of the performance test results including correlation between the traits of this evaluation in crossbred gilts Journal of Central European Agriculture, 2012, 13(4), p.681-694 The analysis of the performance test results including correlation between the traits of this evaluation in crossbred gilts DOI: 10.5513/JCEA01/13.4.1112

Bardziej szczegółowo

Przyżyciowa ocena cech tucznych i rzeźnych świń w Polsce

Przyżyciowa ocena cech tucznych i rzeźnych świń w Polsce Przyżyciowa ocena cech tucznych i rzeźnych świń Wiadomości Zootechniczne, R. LI (2013), 2: 71 78 Przyżyciowa ocena cech tucznych i rzeźnych świń w Polsce Aurelia Mucha, Magdalena Szyndler-Nędza, Marian

Bardziej szczegółowo

WELFARE OF PIGS IN ORGANIC PRODUCTION SYSTEM ASSUMPTIONS AND THEIR IMPLEMENTATION

WELFARE OF PIGS IN ORGANIC PRODUCTION SYSTEM ASSUMPTIONS AND THEIR IMPLEMENTATION Karolina SZULC Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań e-mail: karolasz@jay.au.poznan.pl ; karolaszulc@op.pl WELFARE OF PIGS IN ORGANIC

Bardziej szczegółowo

Production traits of Polish Large White sows kept in breeding herds in the Warmia and Mazury region in the years

Production traits of Polish Large White sows kept in breeding herds in the Warmia and Mazury region in the years Animal Science Papers and Reports vol. 24 (2006) Supplement 1, 103-112 Institute of Genetics and Animal Breeding, Jastrzębiec, Poland Presented at the Conference Genetic and Breeding Research on Pigs with

Bardziej szczegółowo

Wpływ poziomu zinbredowania na wyniki odchowu prosiąt w obrębie ras objętych programem ochrony

Wpływ poziomu zinbredowania na wyniki odchowu prosiąt w obrębie ras objętych programem ochrony Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 10 (2014), nr 3, 9-21 Wpływ poziomu zinbredowania na wyniki odchowu prosiąt w obrębie ras objętych programem ochrony Magdalena Szyndler-Nędza

Bardziej szczegółowo

Wartość rozpłodowa loch w stadach zarodowych linii ojcowskich

Wartość rozpłodowa loch w stadach zarodowych linii ojcowskich Wartość rozpłodowa loch Wiadomości Zootechniczne, R. XLVII (29), 4: 23 3 Wartość rozpłodowa loch w stadach zarodowych linii ojcowskich Barbara Orzechowska, Aurelia Mucha Instytut Zootechniki Państwowy

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA DOI: 1.2478/v183-12-3-3 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XXX (1) SECTIO EE 212 1 Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin,

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWOŚĆ ROZPŁODOWA LOCH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UMIĘŚNIENIA W DNIU PIERWSZEGO POKRYCIA

UŻYTKOWOŚĆ ROZPŁODOWA LOCH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UMIĘŚNIENIA W DNIU PIERWSZEGO POKRYCIA Acta Sci. Pol., Zootechnica 9 (4) 2010, 153 160 UŻYTKOWOŚĆ ROZPŁODOWA LOCH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UMIĘŚNIENIA W DNIU PIERWSZEGO POKRYCIA Beata Matysiak, Maria Kawęcka, Arkadiusz Pietruszka, Eugenia Jacyno,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY OCENY LOSZEK PRZED PIERWSZYM POKRYCIEM A WYNIKI ICH UŻYTKOWOŚCI ROZPŁODOWEJ

PARAMETRY OCENY LOSZEK PRZED PIERWSZYM POKRYCIEM A WYNIKI ICH UŻYTKOWOŚCI ROZPŁODOWEJ Acta Sci. Pol., Zootechnica 9 (2) 2010, 29 38 PARAMETRY OCENY LOSZEK PRZED PIERWSZYM POKRYCIEM A WYNIKI ICH UŻYTKOWOŚCI ROZPŁODOWEJ Beata Matysiak, Maria Kawęcka, Eugenia Jacyno, Anita Kołodziej-Skalska,

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych czynników na wartość wskaźników użytkowości rozpłodowej loch ras zachowawczych złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

Wpływ wybranych czynników na wartość wskaźników użytkowości rozpłodowej loch ras zachowawczych złotnickiej białej i złotnickiej pstrej Nowak Błażej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, SKN Hodowców Trzody Chlewnej Wpływ wybranych czynników na wartość wskaźników użytkowości rozpłodowej loch ras zachowawczych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ BIAŁEJ

PROGRAM OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ BIAŁEJ PROGRAM OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ BIAŁEJ 2009 Program ochrony zasobów genetycznych świń rasy złotnickiej białej Historia powstania rasy Początki wytworzenia rasy złotnickiej białej

Bardziej szczegółowo

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła Tytuł Produkcja zwierzęca cz. II Bydło ii trzoda chlewna Autor Red. T. Nałęcz-Tarwacka Wydawca Hortpress Rok wydania 2006 Liczba stron 332 Wymiary 145x210mm Okładka Miękka ISBN 83-89211-87-4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROZPŁODOWA LOCH RASY POLSKIEJ BIAŁEJ ZWISŁOUCHEJ W ZALEŻNOŚCI OD LICZEBNOŚCI I KOLEJNOŚCI MIOTU POCHODZENIA LOCHY*

WARTOŚĆ ROZPŁODOWA LOCH RASY POLSKIEJ BIAŁEJ ZWISŁOUCHEJ W ZALEŻNOŚCI OD LICZEBNOŚCI I KOLEJNOŚCI MIOTU POCHODZENIA LOCHY* Rocz. Nauk. Zoot., T. 43, z. 1 (2016) 41 49 WARTOŚĆ ROZPŁODOWA LOCH RASY POLSKIEJ BIAŁEJ ZWISŁOUCHEJ W ZALEŻNOŚCI OD LICZEBNOŚCI I KOLEJNOŚCI MIOTU POCHODZENIA LOCHY* * Jarosław Ptak 1, Aurelia Mucha 2,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W 2014 ROKU

WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W 2014 ROKU ISSN 1689-7838 WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W ROKU GENETIC RESULSTS. PIGS Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS 1 WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W ROKU GENETIC RESULSTS. PIGS Polski

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Charakterystyka zmienności cech rozpłodowych loch Danhybryd LY

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Charakterystyka zmienności cech rozpłodowych loch Danhybryd LY ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XXXII (4) SECTIO EE 2014 Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Twarda świnia na trudne warunki. Ron Hovenier PIC Europe

Twarda świnia na trudne warunki. Ron Hovenier PIC Europe Twarda świnia na trudne warunki przykłady krzepkości Ron Hovenier PIC Europe Przebieg Prezentacji Wprowadzenie Gdzie sąs Pieniądze dze? Co firma hodowlana może e zrobić w tej sprawie? Jakie będąb Rezultaty?

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OTŁUSZCZENIA LOCH NA SKŁAD CHEMICZNY SIARY I MLEKA ORAZ ICH UŻYTKOWOŚĆ ROZPŁODOWĄ

WPŁYW OTŁUSZCZENIA LOCH NA SKŁAD CHEMICZNY SIARY I MLEKA ORAZ ICH UŻYTKOWOŚĆ ROZPŁODOWĄ Rocz. Nauk. Zoot., T. 43, z. 2 (2016) 147 162 WPŁYW OTŁUSZCZENIA LOCH NA SKŁAD CHEMICZNY SIARY I MLEKA ORAZ ICH UŻYTKOWOŚĆ ROZPŁODOWĄ Mirosław Koska 1, Robert Eckert 2 1 Zakład Doświadczalny Instytutu

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XXXII (2) SECTIO EE 2014 1 Department of Pig Breeding and Production Technology, University

Bardziej szczegółowo

M. Różycki i K. Dziadek

M. Różycki i K. Dziadek Utworzenie i wykorzystanie linii świń 990 do produkcji tuczników Wiadomości Zootechniczne, R. L (2012), 3: 27 36 Utworzenie i wykorzystanie linii świń 990 do produkcji tuczników Marian Różycki, Krystian

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY MASĄ CIAŁA LOCH PIERWIASTEK W OKRESIE CIĄŻY A ICH UŻYTKOWOŚCIĄ ROZPŁODOWĄ

ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY MASĄ CIAŁA LOCH PIERWIASTEK W OKRESIE CIĄŻY A ICH UŻYTKOWOŚCIĄ ROZPŁODOWĄ Acta Sci. Pol., Zootechnica 6 (3) 2007, 25 32 ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY MASĄ CIAŁA LOCH PIERWIASTEK W OKRESIE CIĄŻY A ICH UŻYTKOWOŚCIĄ ROZPŁODOWĄ Beata Matysiak, Maria Kawęcka, Anita Kołodziej, Anna

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS wersja 9.2 i 9.3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Spis treści Wprowadzenie... 6 1. Podstawowe informacje o systemie SAS... 9 1.1. Informacje ogólne... 9 1.2. Analityka...

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W 2013 ROKU

WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W 2013 ROKU WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W ROKU Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS Opracowanie: Tłumaczenie na język angielski: Projekt okładki: dr inż. Tadeusz Blicharski dr inż. Jarosław

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Organization of pig production and breeding in the Wielkopolska region in

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Organization of pig production and breeding in the Wielkopolska region in DOI: 10.2478/v10083-012-0023-z ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XXX (3) SECTIO EE 2012 1 Department of Pig Breeding and Production, Poznań University of Life Sciences Wołyńska

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY RZECZYWISTYMI I STANDARYZOWANYMI POMIARAMI GRUBOŚCI SŁONINY I MIĘŚNIA NAJDŁUŻSZEGO GRZBIETU OCENIANYMI PRZYŻYCIOWO*

ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY RZECZYWISTYMI I STANDARYZOWANYMI POMIARAMI GRUBOŚCI SŁONINY I MIĘŚNIA NAJDŁUŻSZEGO GRZBIETU OCENIANYMI PRZYŻYCIOWO* Rocz. Nauk. Zoot., T. 41, z. 1 (2014) 21 31 ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY RZECZYWISTYMI I STANDARYZOWANYMI POMIARAMI GRUBOŚCI SŁONINY I MIĘŚNIA NAJDŁUŻSZEGO GRZBIETU OCENIANYMI PRZYŻYCIOWO* * Aurelia Mucha 1, Marian

Bardziej szczegółowo

THE INFLUENCE OF THE INTENSITY OF THE GROWTH OF GILTS ON THE REPRODUCTION PERFORMANCE IN FIRST FARROW

THE INFLUENCE OF THE INTENSITY OF THE GROWTH OF GILTS ON THE REPRODUCTION PERFORMANCE IN FIRST FARROW Acta Sci. Pol., Zootechnica 10 (4) 2011, 141 148 THE INFLUENCE OF THE INTENSITY OF THE GROWTH OF GILTS ON THE REPRODUCTION PERFORMANCE IN FIRST FARROW Bogdan Szostak University of Life Sciences in Lublin,

Bardziej szczegółowo

Maria Bocian, Hanna Jankowiak, Wojciech Kapelański, Maciej Fryca

Maria Bocian, Hanna Jankowiak, Wojciech Kapelański, Maciej Fryca Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 11 (2015), nr 2, 37-45 Efekty tuczu i wartość poubojowa tusz świń rasy wielkiej białej polskiej i mieszańców towarowych utrzymywanych w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

Relationships between placenta weight and fatness of body weight of high-pregnant sows and the selected reproduction indicators

Relationships between placenta weight and fatness of body weight of high-pregnant sows and the selected reproduction indicators Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 7 (2011), nr 4, 99-105 Relationships between placenta weight and fatness of body weight of high-pregnant sows and the selected reproduction indicators

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RAS RODZIMYCH

OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RAS RODZIMYCH INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RAS RODZIMYCH -- STAN HODOWLI I WYNIKI OCENY za rok 211 Kraków 212 z. 7 INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(13) 2009, 19-24 EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI ŻYWCA WIEPRZOWEGO W GOSPODARSTWACH REGIONU POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ W ZALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W 2015 ROKU

WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W 2015 ROKU WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W ROKU PERFORMANCE RESULTS. PIGS Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS przy współpracy z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Opracowanie: Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy hodowlanej. Krzyżowanie towarowe

Podstawy pracy hodowlanej. Krzyżowanie towarowe Podstawy pracy hodowlanej. Krzyżowanie towarowe Hodowla jest to zespół planowych działań zmierzających do doskonalenia genetycznego lub przekształcenia cech użytkowych zwierząt, zgodnie z określonymi wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Wpływ masy ciała i wieku w dniu pierwszej inseminacji na wyniki użytkowości rozpłodowej i odchowu prosiąt hybrydowych loszek PIC

Wpływ masy ciała i wieku w dniu pierwszej inseminacji na wyniki użytkowości rozpłodowej i odchowu prosiąt hybrydowych loszek PIC Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 11 (2015), nr 1, 49-57 Wpływ masy ciała i wieku w dniu pierwszej inseminacji na wyniki użytkowości rozpłodowej i odchowu prosiąt hybrydowych loszek

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze knura?

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze knura? .pl https://www..pl Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze knura? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 23 lutego 2016 Dobór knura, a raczej jego nasienia do rozrodu, nie jest rzeczą prostą. Nieodpowiednia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W 2016 ROKU

WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W 2016 ROKU ISSN 1689-7838 WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W ROKU PERFORMANCE RESULTS. PIGS Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS 1 WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W ROKU PERFORMANCE RESULTS. PIGS

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA DOI: 10.2478/v10083-012-0025-x ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XXX (4) SECTIO EE 2012 1 Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Science

Bardziej szczegółowo

Jakość tusz świń ras wbp i pbz ze szczególnym uwzględnieniem zawartości tłuszczu śródmięśniowego (IMF) w zależności od poziomu mięsności*

Jakość tusz świń ras wbp i pbz ze szczególnym uwzględnieniem zawartości tłuszczu śródmięśniowego (IMF) w zależności od poziomu mięsności* Rocz. Nauk. Zoot., T. 39, z. 1 (2012) 77 85 Jakość tusz świń ras wbp i pbz ze szczególnym uwzględnieniem zawartości tłuszczu śródmięśniowego (IMF) w zależności od poziomu mięsności* * B a r b a r a O r

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W 2012 ROKU

WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W 2012 ROKU WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W ROKU Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS Opracowanie: Tłumaczenie na język angielski: Projekt okładki: dr inż. Tadeusz Blicharski mgr inż. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wiesława MALSKA Politechnika Rzeszowska, Polska Anna KOZIOROWSKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wstęp Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

CARCASS MARKET VALUE OF FATTENER GILTS AND PRIMIPAROUS GILTS WARTOŚĆ HANDLOWA TUSZ LOSZEK TUCZNIKÓW I LOSZEK PIERWIASTEK

CARCASS MARKET VALUE OF FATTENER GILTS AND PRIMIPAROUS GILTS WARTOŚĆ HANDLOWA TUSZ LOSZEK TUCZNIKÓW I LOSZEK PIERWIASTEK Journal of Central European Agriculture, 2011, 12(1), p.155-164 DOI: 10.5513/JCEA01/12.1.893 CARCASS MARKET VALUE OF FATTENER GILTS AND PRIMIPAROUS GILTS WARTOŚĆ HANDLOWA TUSZ LOSZEK TUCZNIKÓW I LOSZEK

Bardziej szczegółowo

44 Anna Borecka, STOWARZYSZENIE Elżbieta Sowula-Skrzyńska EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

44 Anna Borecka, STOWARZYSZENIE Elżbieta Sowula-Skrzyńska EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 44 Anna Borecka, STOWARZYSZENIE Elżbieta Sowula-Skrzyńska EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 4 Anna Borecka, Elżbieta Sowula-Skrzyńska Instytut Zootechniki Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Rasy świń: porównanie użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej

Rasy świń: porównanie użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej .pl Rasy świń: porównanie użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 11 grudnia 2015 1 / 7 .pl W Polsce w fermowym chowie najczęściej utrzymywane są rasy Wielka

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RAS RODZIMYCH

OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RAS RODZIMYCH INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RAS RODZIMYCH -- STAN HODOWLI I WYNIKI OCENY za rok 2015 Kraków 2016 z. 11 INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RAS RODZIMYCH

OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RAS RODZIMYCH INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RAS RODZIMYCH -- STAN HODOWLI I WYNIKI OCENY za rok 2014 Kraków 2015 z. 10 OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RAS RODZIMYCH

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RAS RODZIMYCH

OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RAS RODZIMYCH INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ŚWIŃ RAS RODZIMYCH -- STAN HODOWLI I WYNIKI OCENY za rok 2013 Kraków 2014 z. 9 INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści ROZDZIAł I ByDłO...8 1. Znaczenie gospodarcze chowu bydła (Piotr Brzozowski)...8 2. Typy użytkowe i rasy bydła (Piotr Brzozowski)...9 2.1. Informacja o gatunku i pochodzeniu bydła...9 2.2.

Bardziej szczegółowo

Manuscript received: July 31, 2008; Reviewed: November 25, 2008; Accepted for publication: May 22, 2009

Manuscript received: July 31, 2008; Reviewed: November 25, 2008; Accepted for publication: May 22, 2009 ORIGINAL PAPER MEAT AND FAT CONTENT AND MEAT QUALITY OF PIGS OF POLISH LARGE WHITE BREED OF DIFFERENT GROWTH RATE ZAWARTOŚĆ MIĘSA I TŁUSZCZU ORAZ JAKOŚĆ MIĘSA ŚWIŃ RASY WIELKIEJ BIAŁEJ POLSKIEJ O ZRÓŻNICOWANYM

Bardziej szczegółowo

Wpływ liczebności miotu pochodzenia loch rasy polskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych

Wpływ liczebności miotu pochodzenia loch rasy polskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 9 (2013), nr 1, 41-48 Wpływ liczebności miotu pochodzenia loch rasy polskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej na liczbę prosiąt urodzonych

Bardziej szczegółowo

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu trzody chlewnej. dr inż. Tomasz Schwarz

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu trzody chlewnej. dr inż. Tomasz Schwarz Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu trzody chlewnej dr inż. Tomasz Schwarz Dotychczasowe opinie na temat żyta jako surowca paszowego Wysoka zawartość alkilorezorcynoli Wysoka zawartość i aktywność inhibitorów

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI

ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY T. 35 KRAKÓW 2008 z. 1 RADA REDAKCYJNA Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński przewodniczący Kraków-Balice, prof. dr hab. Franciszek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH W POWIECIE DRAWSKIM

ANALIZA GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH W POWIECIE DRAWSKIM UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY ZESZYTY NAUKOWE NR 248 ZOOTECHNIKA 36 (2006) 75-81 ANALIZA GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH W POWIECIE DRAWSKIM 1 Ewa Czerniawska-Piątkowska,

Bardziej szczegółowo

Effect of growth rate on slaughter value and meat quality of pigs

Effect of growth rate on slaughter value and meat quality of pigs Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 6 (2010), nr 4 Effect of growth rate on slaughter value and meat quality of pigs Barbara Orzechowska, Mirosław Tyra, Aurelia Mucha National Research

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XXV (2) SECTIO EE 2007 Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Akademii

Bardziej szczegółowo

The effect of the season of farrowing on selected performance traits in Pulawska sows

The effect of the season of farrowing on selected performance traits in Pulawska sows Animal Science Papers and Reports vol. 24 (2006) Supplement 1, 87-91 Institute of Genetics and Animal Breeding, Jastrzębiec, Poland Presented at the Conference Genetic and Breeding Research on Pigs with

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO Agnieszka Prusak, Stanisława Roczkowska-Chmaj

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROCESÓW KONCENTRACJI CHOWU NA POPYT NA PASZE PRZEMYSŁOWE W ŻYWIENIU TRZODY CHLEWNEJ

OCENA WPŁYWU PROCESÓW KONCENTRACJI CHOWU NA POPYT NA PASZE PRZEMYSŁOWE W ŻYWIENIU TRZODY CHLEWNEJ STOWARZYSZENIE Ocena wpływu procesów EKONOMISTÓW koncentracji chowu ROLNICTWA na popyt I na AGROBIZNESU pasze przemysłowe... Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 5 45 Wiesław Dzwonkowski Instytut Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

Lochy: jaką rasę świń najlepiej wybrać?

Lochy: jaką rasę świń najlepiej wybrać? Lochy: jaką rasę świń najlepiej wybrać? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 4 lipca 2016 1 / 14 Produkcja świń w Polsce opiera się w zakresie stada podstawowego loch na rasach polskiej białej

Bardziej szczegółowo

Lochy: jaką rasę świń najlepiej wybrać?

Lochy: jaką rasę świń najlepiej wybrać? https://www. Lochy: jaką rasę świń najlepiej wybrać? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 4 lipca 2016 Produkcja świń w Polsce opiera się w zakresie stada podstawowego loch na rasach polskiej

Bardziej szczegółowo

Rynek Francuski. Claude Grenier dyrektor PIC France 27.04. 7.04.2006

Rynek Francuski. Claude Grenier dyrektor PIC France 27.04. 7.04.2006 Rynek Francuski Jak dostosować genetykę PIC? Claude Grenier dyrektor PIC France 27.04. 7.04.2006 Program Prezentacji 1. Charakterystyka rynku francuskiego 2. Oferta francuskiej genetyki 3. Krajowe osiągnięcia,

Bardziej szczegółowo

Wpływ klasy (SEUROP) i masy tusz wieprzowych na zawartość mięsa szacowaną przy użyciu równań regresji z 2003 i 2011 roku

Wpływ klasy (SEUROP) i masy tusz wieprzowych na zawartość mięsa szacowaną przy użyciu równań regresji z 2003 i 2011 roku Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 10 (2014), nr 2, 65-75 Wpływ klasy (SEUROP) i masy tusz wieprzowych na zawartość mięsa szacowaną przy użyciu równań regresji z 2003 i 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu trzody chlewnej

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu trzody chlewnej Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu trzody chlewnej Przyczyny złej opinii o życie jako paszy dla zwierząt: 1. Wysoka zawartość alkilorezorcynoli 2. Wysoka zawartość i aktywność inhibitorów enzymów proteolitycznych

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI

ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY T. 34 KRAKÓW 2007 z. 2 RADA REDAKCUJNA Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński przewodniczący Kraków-Balice, prof. dr hab. Franciszek

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie testu Levene a i testu Browna-Forsythe a w badaniach jednorodności wariancji

Wykorzystanie testu Levene a i testu Browna-Forsythe a w badaniach jednorodności wariancji Wydawnictwo UR 2016 ISSN 2080-9069 ISSN 2450-9221 online Edukacja Technika Informatyka nr 4/18/2016 www.eti.rzeszow.pl DOI: 10.15584/eti.2016.4.48 WIESŁAWA MALSKA Wykorzystanie testu Levene a i testu Browna-Forsythe

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XXV (2) SECTIO EE 2007 Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Akademii

Bardziej szczegółowo

EFEKTY EKONOMICZNO-PRODUKCYJNE W ZMODERNIZOWANEJ CHLEWNI PŁYTKO ŚCIELONEJ

EFEKTY EKONOMICZNO-PRODUKCYJNE W ZMODERNIZOWANEJ CHLEWNI PŁYTKO ŚCIELONEJ Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2007 Stanisław Winnicki Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Oddział w Poznaniu Martyna Nowacka Instytut Weterynarii Rolniczej Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

Z poprzedniego wykładu

Z poprzedniego wykładu PODSTAWY STATYSTYKI 1. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki 2. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. Populacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez 5. Testy parametryczne

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2014, 310(30),

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2014, 310(30), FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2014, 310(30), 93 104 Jolanta RÓŻAŃSKA-ZAWIEJA, Anna NIENARTOWICZ-ZDROJEWSKA,

Bardziej szczegółowo

Technological parametres of meat in pigs of two Polish local breeds Zlotnicka Spotted and Pulawska*

Technological parametres of meat in pigs of two Polish local breeds Zlotnicka Spotted and Pulawska* Animal Science Papers and Reports vol. 24 (2006) no. 3, 217-224 Institute of Genetics and Animal Breeding, Jastrzębiec, Poland Technological parametres of meat in pigs of two Polish local breeds Zlotnicka

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 603

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 603 ZESZYTY NAUKOWE uniwersytetu przyrodniczego WE WROCŁAWIU nr 603 Biologia i hodowla zwierząt biology and animal breeding LXXIV WROCŁAW 2014 Redaktor merytoryczny dr hab. inż. Wojciech Kruszyński Redaktor

Bardziej szczegółowo

The effectiveness of natural and gonadotropin stimulation of young gilts Efektywność stymulacji naturalnej i gonadotropinowej młodych loszek

The effectiveness of natural and gonadotropin stimulation of young gilts Efektywność stymulacji naturalnej i gonadotropinowej młodych loszek Journal of Central European Agriculture, 2017, 18(1), p.235-244 DOI: 10.5513/JCEA01/18.1.1884 The effectiveness of natural and gonadotropin stimulation of young gilts Efektywność stymulacji naturalnej

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji trzody chlewnej w kraju na tle krajów UE i możliwości jej poprawy

Opłacalność produkcji trzody chlewnej w kraju na tle krajów UE i możliwości jej poprawy XX Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu Łódź 17-19.02.2017 Opłacalność produkcji trzody chlewnej w kraju na tle krajów UE i możliwości jej poprawy Marian Kamyczek Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. W statystyce stopień zależności między cechami można wyrazić wg następującej skali: Skala Guillforda Przedział Zależność Współczynnik [0,00±0,20)

Bardziej szczegółowo

Relations between blood serum biochemical indicators and weight gain and fat and lean meat content of carcass in pigs

Relations between blood serum biochemical indicators and weight gain and fat and lean meat content of carcass in pigs Animal Science Papers and Reports vol. 22 (2004) no. 4, 429-434 Institute of Genetics and Animal Breeding, Jastrzębiec, Poland Relations between blood serum biochemical indicators and weight gain and fat

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Przydatność rzeźna loszek po odchowaniu pierwszego miotu

Przydatność rzeźna loszek po odchowaniu pierwszego miotu Przydatność rzeźna loszek po odchowaniu pierwszego miotu Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Kapelański dr inż. Maria Bocian, dr inż. Jolanta Kapelańska, dr inż. Jan Dybała, dr inż. Hanna Jankowiak,

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych czynników na ubytki masy tusz wieprzowych w czasie wychładzania

Wpływ wybranych czynników na ubytki masy tusz wieprzowych w czasie wychładzania Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 7 (2011), nr 3, 85-94 Wpływ wybranych czynników na ubytki masy tusz wieprzowych w czasie wychładzania Krzysztof Tereszkiewicz 1, Piotr Molenda

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W 2007 ROKU

WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W 2007 ROKU WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W ROKU Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS Opracowanie: Tadeusz Blicharski Jarosław Ptak Anna Hammermeister Martyna Snopkiewicz Fotografie: Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I METODYKA prowadzenia oceny wartości uŝytkowej drobiu, wartości hodowlanej drobiu oraz znakowania i identyfikacji ptaków

ZAKRES I METODYKA prowadzenia oceny wartości uŝytkowej drobiu, wartości hodowlanej drobiu oraz znakowania i identyfikacji ptaków Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel. (0-22) 336 13 38 tel./fax (0-22) 828 23 89 e-mail: krd-ig@krd-ig.com.pl, www.krd-ig.com.pl CZŁONEK A.V.E.C.

Bardziej szczegółowo

Najlepszy Partner w Hodowli. Warto hodować świnie z nami!

Najlepszy Partner w Hodowli. Warto hodować świnie z nami! Najlepszy Partner w Hodowli Warto hodować świnie z nami! Korzystaj z profesjonalnej pomocy Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS jako organizacja samorządowa działająca od 1958 roku

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 W 1999 r. objęto systemem dopłat realizacje programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Tom XXIV Rośliny Oleiste 2003

Tom XXIV Rośliny Oleiste 2003 Tom XXIV Rośliny Oleiste 2003 Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras Instytut Zootechniki w Krakowie, Zakład Paszoznawstwa Wpływ zastąpienia soli wapniowych tłuszczu utylizacyjnego przez sole

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Krzysztof Kapela, Szymon Czarnocki Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Manuscript received: July 31, 2008; Reviewed: April 28, 2009; Accepted for publication: November 24, 2009. and P 4

Manuscript received: July 31, 2008; Reviewed: April 28, 2009; Accepted for publication: November 24, 2009. and P 4 ORIGINAL PAPER MEAT AND FAT CONTENT OF CROSSBRED GILTS BORN AND KEPT IN POLAND IN BYDGOSZCZ BREEDING DISTRICT IN YEARS 1995-2004 UMIĘŚNIENIE I OTŁUSZCZENIE LOSZEK MIESZAŃCÓW URODZONYCH I ODCHOWYWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na tempo ich wzrostu do odsadzenia w wieku 5 lub 7 tygodni

Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na tempo ich wzrostu do odsadzenia w wieku 5 lub 7 tygodni Wpływ m.c. prosiąt przy urodzeniu na tempo ich wzrostu w okresie odchowu przy matkach Wiadomości Zootechniczne, R. LIV (2016), 1: 1926 Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na tempo ich wzrostu do odsadzenia

Bardziej szczegółowo

Przyczyny nieopłacalności produkcji świń w Polsce. dr Arkadiusz Dors prof. dr hab. Zygmunt Pejsak Zakład Chorób Świń PIWet-PIB

Przyczyny nieopłacalności produkcji świń w Polsce. dr Arkadiusz Dors prof. dr hab. Zygmunt Pejsak Zakład Chorób Świń PIWet-PIB Przyczyny nieopłacalności produkcji świń w Polsce dr Arkadiusz Dors prof. dr hab. Zygmunt Pejsak Zakład Chorób Świń PIWet-PIB Puławy, 20 kwietnia 2015 Produkcja mięsa na świecie w roku 2014 wyniosła 311,6

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE

ANALIZA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Łukasz KRZYŚKO, Kazimierz SŁAWIŃSKI ANALIZA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań nad wyposażeniem gospodarstw ekologicznych zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo