Jak założyć własną firmę w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak założyć własną firmę w Warszawie"

Transkrypt

1

2

3 Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

4 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny okładki: Anna Maria Burchard Studio Graficzne Zdjęcia: Bogdan Śladowski BoFoTo Opracowanie typograficzne, skład, łamanie i druk: Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska ul. Czarnieckiego Wrocław 2

5 Spis treści 1. Własna firma Będę przedsiębiorcą jak zacząć? Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Kroki niezbędne do uruchomienia własnej firmy Nazwa firmy Zakres działalności Rejestracja firmy Rejestracja w systemie CEIDG lub wpis do rejestru w KRS Lista danych podlegających wpisowi do systemu CEIDG Zmiana zarejestrowanych danych firmy Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Wyrejestrowanie z systemu CEIDG REGON i NIP Podatki przedsiębiorcy Firmowy rachunek bankowy oraz pieczęć firmowa Działalność regulowana i obowiązkowe ubezpieczenia zawodowe Zawiadomienie instytucji o prowadzeniu działalności Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowa Inspekcja Sanitarna Państwowa Inspekcja Weterynaryjna Państwowa Inspekcja Handlowa i Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Państwowa Straż Pożarna Państwowa Inspekcja Pracy Urząd Celny Ważne adresy i telefony stołecznych instytucji Portale dla małych i średnich przedsiębiorstw Możliwości uzyskania wsparcia administracyjnego, finansowego i merytorycznego oferowanego przedsiębiorcom

6 7. Działalność gospodarcza regulacje prawne i istotne definicje Istotne definicje i pojęcia Akty prawne regulujące prowadzenie działalności gospodarczej Prezentacja firm powstałych w ramach projektu Lepszy start dla zawodowca, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa

7 1. Własna firma 1.1. Będę przedsiębiorcą jak zacząć? Prowadzenie własnej firmy to prawdziwe wyzwanie. Wymaga ciągłego zaangażowania, wiąże się z odpowiedzialnością i niemałym ryzykiem finansowym i osobistym. Dlaczego warto zostać przedsiębiorcą? Każdy powinien odpowiedzieć sobie na to pytanie. Najczęściej motywem są większe dochody, swoboda decydowania o swojej pracy czy chęć spełnienia marzeń. Rozpoczęcie działalności gospodarczej to ważna decyzja i czasami niełatwy proces. Nie chodzi o samą formalną rejestrację lub liczne obowiązki prawne. Czasami pierwszym krokiem do przejścia na swoje jest przekroczenie bariery mentalnej pokonanie naturalnej awersji do ryzyka. Przedsiębiorczość oznacza między innymi umiejętność szukania szans tam, gdzie większość odstrasza niepewność i ryzyko. Czujesz w sobie gotowość do działania? Wiesz już co chcesz robić? Świetnie, ale będziesz potrzebować znacznie więcej. Wielu przedsiębiorców zaczyna od pomysłu na biznes i... na pomyśle kończy. Albo nigdy go nie realizują, albo efekty są dalekie od oczekiwań. Zanim zaczniesz prowadzić swoją działalność, koniecznie odpowiedz sobie na następujące pytania: do kogo skierowana jest moja oferta, jakie potrzeby zaspokoi, jaką unikatową wartość powinna dostarczyć. Kiedy już znasz te odpowiedzi, to wiesz co warto robić i możesz zacząć planować jak to osiągnąć. W tym celu przeanalizujesz różne aspekty: jakie są niezbędne umiejętności, czy potrzebujesz pracowników, jaki kapitał będzie niezbędny, ile czasu zajmie realizacja kolejnych etapów, z kim będziesz konkurować i wiele innych. Do tego jeszcze policzysz, kiedy i ile zaczniesz na swojej działalności zarabiać. Przemyślenia i efekty analiz spisz w formie odpowiedniego dokumentu, który pozwoli Ci lepiej przygotować się do rozpoczęcia działalności, a później kontrolować realizację zamierzeń. Gotowe? Świetnie, czyli masz już biznesplan. Najtrudniejsze za Tobą. Reszta to głównie procedury, sprawy techniczne i administracyjne, przez które pomoże Ci przejść ten przewodnik. Powodzenia! 5

8 1.2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Zanim rozpoczniesz rejestrację, musisz zdecydować jaką formę prawną przyjmie Twoja działalność. To od niej zależy wybór organu rejestrującego, czyli miejsce i sposób dokonania kolejnych czynności. Określenie, jaka forma działalności będzie dla Ciebie najbardziej korzystna, wymaga rozważenia kilku czynników. Przede wszystkim zwróć uwagę na: problem dziedziczenia, zakres możliwości upłynniania udziałów w przedsiębiorstwie obowiązek zawarcia umowy notarialnej (dodatkowe koszty) uwidocznienie przedsiębiorstwa w ewidencji działalności gospodarczej bądź też w rejestrze przedsiębiorstw, co wiąże się z wysokością kosztów założycielskich obowiązek ujawnienia w nazwie przedsiębiorstwa nazwiska (nazwisk) przedsiębiorcy konieczność spełnienia wymagań dotyczących liczby wspólników (spółka akcyjna, spółdzielnia) i wielkości wkładów kapitałowych (spółka akcyjna, spółka z o.o.) konieczność publicznego ujawniania wyników działalności (spółka akcyjna) zakres odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania przedsiębiorstwa i ryzyko kapitałowe uczestnika przedsięwzięcia. Zapoznaj się koniecznie z krótką charakterystyką najczęściej wybieranych form prawnych oraz ich wadami i zaletami. Indywidualna działalność gospodarcza Indywidualna działalność gospodarcza to najprostsza i najtańsza forma prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Jest to przedsiębiorstwo jednego właściciela będącego osobą fizyczną niezależnie od liczby pracowników, których zatrudnia. Podstawą prawną tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw jednoosobowych w Polsce jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.). Przedsiębiorstwa jednoosobowe to najliczniejsza grupa firm. Najczęściej spotyka się je w takich dziedzinach jak handel, usługi, rolnictwo czy drobna produkcja. Jest to często pierwsza forma działalności gospodarczej, która wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa podlega zmianie. 6

9 Organ rejestracyjny: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wymagania kapitałowe: brak. Odpowiedzialność: właściciel odpowiada w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy majątkiem przedsiębiorstwa oraz osobistym. Reprezentacja: przedsiębiorstwo jednoosobowe prowadzi i reprezentuje właściciel. Zalety Niskie koszty założenia i prowadzenia działalności Krótki czas i stosunkowa łatwość w założeniu / likwidacji firmy Możliwe wszystkie formy opodatkowania Możliwość odliczania różnych wydatków związanych z prowadzeniem działalności (zakup samochodu, komputera itp.) Elastyczność, szybka reakcja na zmiany w otoczeniu gospodarczym Wady Za zobowiązania odpowiada się całym swoim majątkiem Przydatna dla działalności o mniejszym rozmiarze Rozwój firmy i jej przyszłość uzależniona od jednej osoby Ograniczone zasoby finansowe i rzeczowe Ograniczona ochrona danych osobowych Spółka cywilna Spółka cywilna jest umową, na mocy której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Innymi słowy, spółka cywilna jest umową indywidualnych przedsiębiorców. Umowę tego typu regulują przepisy art kodeksu cywilnego. Spółka cywilna sprawdza się najlepiej, gdy jest oparta na wzajemnym zaufaniu wspólników. Jest to forma prowadzenia działalności odpowiednia np. dla firm rodzinnych. Organ rejestracyjny: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Umowa: umowa spółki powinna być zawarta na piśmie. 7

10 Wymagania kapitałowe: brak. Odpowiedzialność: za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy majątkiem wspólnym (majątkiem spółki) oraz każdy ze wspólników z osobna majątkiem osobistym bez ograniczeń. Reprezentacja: każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Jeśli w umowie lub uchwale wspólników nie zostanie to uregulowane odmiennie, to każdy wspólnik może samodzielnie reprezentować spółkę. Zalety Niski koszt i łatwość rejestracji oraz prowadzenia Każdy ze wspólników ma wpływ na podejmowanie decyzji, prowadzenie i reprezentowanie spółki Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki Możliwe wszystkie formy opodatkowania Wady Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki Stałość składu osobowego i niepodzielność majątku praktycznie niemożliwe zmiany właścicielskie Każdy ze wspólników musi rejestrować się osobno Działalność raczej małych rozmiarów Spółka jawna Spółka jawna jest bardzo podobna do spółki cywilnej. Również nie posiada osobowości prawnej, tworzona jest zwykle przez niewielką liczbę wspólników darzących się wzajemnie zaufaniem. Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, ale nie jest spółką handlową. Jej działalność reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz z późn. zm.). Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich lub przynajmniej jednego wspólnika oraz dodatkowe oznaczenie spółka jawna. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp.j.. Organ rejestracyjny: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Umowa: umowa spółki musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Wymagania kapitałowe: brak. Odpowiedzialność: każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez 8

11 ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność ma charakter subsydiarny wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Reprezentacja: każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. W umowie spółki można wyłączyć prawo wspólnika do reprezentowania spółki albo określić, że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Zalety Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę, można też w umowie wyłączyć wspólnika Swoboda w formułowaniu treści umowy Nie ma określonych wymagań kapitałowych Możliwość korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania Wady Sporządzanie obowiązkowego corocznego sprawozdania finansowego Nie posiada osobowości prawnej Wyższe koszty umowy spółki oraz rejestracji i zmian we wpisie do KRS Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki Spółka partnerska Spółka partnerska to specyficzna forma służąca wyłącznie do wykonywania wolnych zawodów. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, np. adwokata, aptekarza, architekta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, księgowego, lekarza, notariusza, rzeczoznawcy majątkowego, tłumacza przysięgłego, itp. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Firma (nazwa) spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie i partner bądź i partnerzy albo spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp. p.. Organ rejestracyjny: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Umowa: umowa spółki musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Wymagania kapitałowe: brak. 9

12 Odpowiedzialność: partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Partnerzy odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu, np. zaciągnięcie kredytu przez spółkę. Reprezentacja: każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Zalety Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez innych partnerów Brak określonych wymagań kapitałowych Prowadzenie spraw spółki można przekazać zarządowi Nie jest wymagana tzw. pełna księgowość Wady Możliwość działalności spółki wyłącznie w zakresie wykonywania wolnego zawodu partnerów Nie posiada osobowości prawnej Spółkę mogą założyć tylko osoby fizyczne Nie może być prowadzona jednoosobowo, ani też w sytuacji, gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności Spółka komandytowa Spółka komandytowa to forma prawna, umożliwiająca wspólnikom dogodne określenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz za prowadzenie jej spraw. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp. k.. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przeciwnym razie będzie odpowiadał wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. Organ rejestracyjny: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Umowa: umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Wymagania kapitałowe: brak. 10

13 Odpowiedzialność: za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona tylko do jego wkładu (sumy komandytowej). Reprezentacja: spółkę reprezentują komplementariusze. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Zalety Ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej Nie ma określonych wymagań dot. sumy komandytowej Wady Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego Nie ma osobowości prawnej Spółka komandytowo-akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna to odpowiednia forma dla przedsiębiorców, którzy chcą przyciągnąć do swojej firmy kapitał, a obawiają się wrogiego przejęcia. Główną różnicą między spółką komandytową a komandytowo-akcyjną jest fakt nabywania kapitału przez emitowanie akcji. Poza tym wspólnicy pełnią rolę akcjonariuszy, więc nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Ponadto kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej złotych. Pozostałe cechy obu spółek są bardzo podobne. Zalety Dla akcjonariusza - brak odpowiedzialności za zobowiązania spółki Dla komplementariuszy - decydujący wpływ na działania spółki bez konieczności uczestniczenia w pokryciu kapitału zakładowego Możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji Wady Wysoki minimalny kapitał zakładowy Konieczność sporządzenia statutu w postaci aktu notarialnego Wyłącznie pełna księgowość (wysokie koszty) 11

14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna spółka kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób. Ten rodzaj działalności sprawdza się w przypadku znacznego kapitału i prowadzenia przedsiębiorstwa na większą skalę. Nie tylko wspólnicy, ale już sama spółka jest podmiotem prawnym. Kolejną zaletą jest nieograniczona możliwość prowadzenia różnych przedsiębiorstw. Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu spółka z o.o. lub sp. z o.o.. Organ rejestracyjny: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Umowa: umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Wymagania kapitałowe: co najmniej złotych. Odpowiedzialność: wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wartości ich udziałów. To spółka ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem, ponieważ posiada odrębną osobowość prawną. Reprezentacja: spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy zarząd, który składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Zalety Wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki Możliwość pozyskania kapitału poprzez włączenie nowego wspólnika Osobowość prawna Możliwość prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć o znacznej wielkości Wady Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych Kosztowna procedura rejestracyjna Wysoki kapitał zakładowy Podwójne opodatkowanie dochodów CIT płacony przez spółkę i opodatkowane wypłaty dla wspólników 12

15 Spółka akcyjna Spółka akcyjna to forma spółki handlowej, przeznaczona do prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw. Wymaga zaangażowania dużego kapitału. Firma spółki może być dowolna, ale musi zawierać dodatkowe oznaczenie spółka akcyjna. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu S.A.. Organ rejestracyjny: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Umowa: umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Wymagania kapitałowe: co najmniej złotych, podzielone na akcje o równej wartości nominalnej, która nie może być niższa niż 1 grosz. Odpowiedzialność: za zobowiązania spółki akcyjnej odpowiada spółka całym swoim majątkiem. Akcjonariusze ryzykują tylko kapitał, za który objęli akcje. Reprezentacja: spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy zarząd, który składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Zalety Możliwość pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym poprzez emisję akcji Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki Potencjalnie większa wiarygodność obowiązek audytu, publikacja rocznych raportów finansowych Łatwość zmian właścicielskich i kapitałowych Wady Wysoki minimalny kapitał zakładowy Kosztowny, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji Mniejsi akcjonariusze nie mają wpływu na działalność spółki Pełna księgowość i liczne obowiązki sprawozdawcze Osobowość prawna Podwójne opodatkowanie dochodów CIT płacony przez spółkę i opodatkowane dywidendy 13

16 2. Kroki niezbędne do uruchomienia własnej firmy 2.1. Nazwa firmy Wybór firmy, pod jaką będzie działać przedsiębiorstwo, jest sprawą bardzo ważną i wbrew pozorom trudną. Przede wszystkim nazwy będziesz używać w obrocie gospodarczym oraz w celach promocyjnych, dlatego powinna być dokładnie przemyślana. Poza tym przepisy nie pozostawiają pełnej swobody, jeśli chodzi o wybór firmy. Ustawodawca przede wszystkim nakłada wymogi dotyczące nazwy przedsiębiorstwa, związane z jego formą prawno-organizacyjną, o czym była mowa powyżej. Najlepiej przedstawić je na przykładach. Forma prawna Indywidualna działalność gospodarcza Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Przykłady nazwy pełnej Sklep ABC Jan Kowalski Adam Pawlak Skuteczne Windykacje Przedsiębiorstwo Usługowe Serwis Jolanta Nowak Jan Kowalski, Adam Pawlak Spółka Cywilna SERWIS spółka cywilna Jolanta Nowak i Adam Pawlak Sklep ABC spółka cywilna Kowalski i Pawlak spółka jawna NAZWA Kowalski, Pawlak i Nowak spółka jawna lub NAZWA Kowalski i ska, spółka jawna J. Kowalski, J. Nowak i Partnerzy Architekci Kancelaria Adwokatów J. Kowalski, J. Nowak i Partnerzy Biuro Radców Prawnych A. Pawlak spółka partnerska Skuteczne Windykacje Adam Pawlak spółka komandytowa Przykłady nazwy skróconej Sklep ABC Skuteczne Windykacje P.U. Serwis Jan Kowalski, Adam Pawlak S.C. SERWIS s.c. Sklep ABC s.c. W przypadku pozostałych spółek skróceniu może ulec tylko oznaczenie formy prawnej. Np.: NAZWA Kowalski i ska, sp. j. Biuro Radców Prawnych A. Pawlak sp. p. Skuteczne Windykacje Adam Pawlak sp. k. Skuteczne Windykacje Adam Pawlak S.K.A. IDEA sp. z o.o. IDEA S.A. 14

17 Forma prawna Spółka komandytowo - akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Przykłady nazwy pełnej Skuteczne Windykacje Adam Pawlak spółka komandytowoakcyjna J. Kowalski, J. Nowak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IDEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IDEA Spółka Akcyjna Przykłady nazwy skróconej Jeśli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą, to firmą jest Twoje imię i nazwisko. Musi się ono znajdować na wszystkich dokumentach związanych z obrotem gospodarczym, czyli również na fakturach. Jeśli nawet podczas rejestracji podana została nazwa skrócona bez imienia i nazwiska, to na wystawionej fakturze trzeba je koniecznie umieścić. Przykład: Jolanta Nowak zarejestrowała działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe Serwis Jolanta Nowak i nazwą skróconą P.U. Serwis. Na fakturze powinna umieścić bądź pełną nazwę, bądź Jolanta Nowak P.U. Serwis. Nie ma za to żadnego obowiązku umieszczania w nazwie określenia przedmiotu działalności, typu Przedsiębiorstwo Handlowe, PPH lub P.P.H.U. Jest to wyłączny wybór przedsiębiorcy. Natomiast zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2010 r. (sygn. akt I FSK 1443/09) nazwa spółki cywilnej nie musi zawierać imion i nazwisk jej wspólników i nie muszą o ne widnieć na fakturach VAT wystawianych przez spółkę. Warto wiedzieć, że wspólnicy spółki cywilnej w ewidencji działalności gospodarczej figurować będą odrębnie, czyli np. Jan Kowalski Sklep ABC oraz Adam Pawlak Sklep ABC. Jednak dla celów podatku VAT oraz w Urzędzie Statystycznym spółka cywilna występować będzie pod postacią Sklep ABC s.c. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Dopuszcza się natomiast funkcjonowanie tych samych firm na różnych rynkach, przez co rozumie się różne branże, przedmioty prowadzonej działalności, a nie 15

18 wyłącznie zakres terytorialny ich działania. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Tyle na temat firmy mówi prawo. Jednak wybór pod jaką nazwą będzie działało Twoje przedsiębiorstwo ma przede wszystkim ogromne znaczenie biznesowe. Jest to kluczowy element budowania wizerunku i decyduje o tym, czy klienci ją zapamiętają, czy też szybko zapomną. Źle wybrana nazwa może przysporzyć również wielu kłopotów. Opracowanie nazwy można zlecić wyspecjalizowanym ekspertom. Jest to jednak usługa dość kosztowna. W internecie można znaleźć wiele porad na temat kreacji dobrej firmy. Poniżej kilka uwag, które powinny pomóc w samodzielnym jej opracowaniu: Wybierz nazwę, która będzie atrakcyjna nie tylko dla Ciebie, ale taką, która przyciągnie potencjalnych klientów Postaraj się, żeby firma Cię wyróżniała jeśli w nazwie użyjesz np. pro, net, inter lub czegoś równie wyeksploatowanego, to zginiesz wśród tysiąca podobnych Dobrze, gdy nazwa mówi coś o przedsiębiorstwie, jego wartościach, strategii, produktach. Najgorsze są nazwy, które nie mówią nic Unikaj nazw zbyt długich, trudnych do wymówienia lub zapamiętania Zadbaj o to, żeby nazwa nie była obraźliwa lub w niezamierzony sposób komiczna (jeśli ma to znaczenie również w innych językach). Unikaj takich, które mogą powodować negatywne skojarzenia dla klienta lub dla Ciebie (jeśli użyjesz nazwy Grosik, to nie dziw się, że wszyscy będą oczekiwali niskich cen) Jeśli przewidujesz znaczną współpracę z podmiotami zagranicznymi upewnij się, czy Twoja firma nie przysporzy Ci zbyt wielu błędów w dokumentach Jeśli planujesz rozszerzenie działalności wybierz nazwę, która w przyszłości nie będzie myliła klientów Sprawdź, czy wolna jest odpowiednia domena internetowa. Kiedy wymyślisz kilka propozycji, nie podejmuj natychmiast decyzji. Sprawdź reakcję znajomych, a jeszcze lepiej potencjalnych klientów. Postaraj się równocześnie myśleć o całości wizerunku firmy także o logo, kolorystyce, itp. 16

19 2.2. Zakres działalności Rejestrując działalność gospodarczą musisz podać jaki będzie jej zakres. Odbywa się to poprzez podanie odpowiednich kodów według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Obecnie obowiązuje klasyfikacja z grudnia 2007 roku, nazywana też PKD Jest to pięciostopniowa systematyka, która składa się z 21 sekcji, 88 działów, 272 grup, 615 klas oraz szeregu podklas. Niezmiernie ważne jest, aby składając wniosek np. o wpis do działalności gospodarczej podać wszystkie numery PKD, które będą opisywały Twój biznes. Dopisanie kolejnych w późniejszym terminie może wiązać się z opłatami (w KRS dopisanie PKD jest płatne, w CEIDG - bezpłatne), a na pewno ze stratą czasu. Chociaż głównym celem PKD jest dostarczanie danych o gospodarce, które zbiera i analizuje Główny Urząd Statystyczny, to nieprzemyślany wybór kodów może mieć istotny wpływ na Twoją działalność: błędna czy niepełna lista PKD może Ci utrudnić postępowanie przetargowe, uzyskanie dotacji czy relacje z kontrahentami zawierając umowę o dzieło czy umowę zlecenia w charakterze pracownika, nie przedsiębiorcy, upewnij się, że przedmiot takiej umowy nie pokrywa się z PKD w Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w KRS. Jeżeli dana usługa objęta jest wybranym PKD, nie możesz rozliczać jej podatkowo jako działalności wykonywanej osobiście. Możesz jedynie wystawić fakturę w ramach firmy, bez potrącania 20% czy 50% kosztów uzyskania przychodu wybór kodów PKD może mieć również wpływ na to, czy skorzystasz ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Na przykład osoba zajmująca się doradztwem musi być czynnym płatnikiem VAT. Jeśli nie masz zamiaru faktycznie zajmować się doradztwem i chcesz ze zwolnienia skorzystać nie wpisuj związanych z tą działalnością kodów podejmowanie i wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej może wiązać się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania np. koncesji, licencji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, zgody lub zezwolenia. Stąd też warto dbać, aby Twoje firmowe PKD było zgodne z faktycznym zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. Nie wpisuj jednak więcej kodów, niż faktycznie potrzebujesz. Odpowiedni numer znajdziesz na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, korzystając z wyszukiwarki pod adresem gov.pl/klasyfikacje/. 17

20 Używając wyszukiwania zaawansowanego możesz w łatwy sposób wybrać wszystkie interesujące Cię kody PKD. Wystarczy wpisać frazę, np. doradztwo gospodarcze, żeby odszukać właściwy kod i nazwę rodzaju działalności. Do niektórych pozycji wyniku udostępnione są precedensy, których treść można wyświetlić po kliknięciu w przycisk PRECEDENS (znajdujący się w trzeciej kolumnie). Po wybraniu odpowiedniego symbolu, np Z, możesz zapoznać się z pełnym opisem, które rodzaje działalności dana podklasa zawiera, a także które nie wchodzą w jej zakres (łącznie z ich symbolami). W ten sposób możesz łatwo wybrać interesujący Cię zestaw kodów PKD Rejestracja firmy Rejestracja w systemie CEIDG lub wpis do rejestru w KRS Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Od 1 lipca 2011 r. weszły w życie zmiany Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w wyniku których ewidencje działalności gospodarczej prowadzone przez gminy zastąpiła Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (również jako wspólnik spółki cywilnej), masz do wyboru pięć sposobów: Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku online i złożenie (podpisanie) go elektronicznie. Zalogowanie się do CEIDG, przygotowanie wniosku online i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku). Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku online i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku). Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony. Składając wniosek o wpis do CEIDG równocześnie dokonujesz: wpisu do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) zgłoszenia, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP) 18

21 zgłoszenia płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (ZUS lub KRUS) oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Do wniosku o wpis do CEIDG możesz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, ale tylko jeśli dysponujesz podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Składając osobiście lub podpisując wniosek w urzędzie zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Więcej informacji uzyskasz pod adresem CEIDG Krajowy Rejestr Sądowy Jednym z zadań Krajowego Rejestru Sądowego jest prowadzenie rejestru przedsiębiorców. Obowiązek rejestracji w KRS dotyczy spółek osobowych i kapitałowych, czyli spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowoakcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Ważne: zanim rozpoczniesz proces rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym musisz dopilnować zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Rejestr prowadzą odpowiednie dla poszczególnych dzielnic Wydziały Gospodarcze KRS przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Wpis dla poszczególnych form działalności wymaga złożenia innego zestawu dokumentów i formularzy. Zasady zakładania i zgłaszania do rejestru spółek znajdziesz pod adresem przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-iodpowiadajacych-im-formularzach. W tym samym miejscu znajdziesz również informacje na temat trybu zgłaszania zmian oraz wykreślania podmiotu z rejestru. Rejestracja spółki w KRS wiąże się z wyższymi kosztami niż działalności indywidualnej. Oprócz aktu notarialnego, odpisów umowy oraz podatku od czynności cywilnoprawnych musisz wnieść także opłatę za wpis do rejestru w wysokości 500 złotych oraz za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł. W przypadku pierwszej rejestracji spółki 19

22 w KRS należy dołączyć drugi egzemplarz umowy spółki oraz przedstawić oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu lub nieruchomości, gdzie znajduje się siedziba. Ważne: rejestrując spółkę w KRS musisz równocześnie złożyć: wniosek o wpis do REGON druk RG-1 zgłoszenie płatnika składek druk ZUS-ZPA zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk NIP-2. Obowiązek ten nie dotyczy rejestracji spółki z o.o. w formie elektronicznej. Obecnie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć elektronicznie, za pośrednictwem systemu S24 (https://ems.ms.gov.pl). Pierwszym krokiem do tego jest założenie konta w systemie, który udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości. Musi to zrobić nie tylko osoba wypełniająca wniosek, lecz również każdy ze wspólników. Rejestrując spółkę przez internet kapitał początkowy może stanowić wyłącznie gotówka, ponieważ ekspresowa procedura nie pozwoli na wnoszenie wkładów niepieniężnych w postaci aportów. Również umowa spółki będzie standardowa, oparta na wzorcu przygotowanym przez Ministerstwo. Szczegółowy opis procedury rejestracyjnej w trybie S24 znajdziesz pod adresem https://ems.ms.gov.pl/pomoc/index.html Lista danych podlegających wpisowi do systemu CEIDG Rubryki i pola, wypełnienie których jest wymagane podczas składania wniosku o wpis, zostały oznaczone na formularzu znakiem gwiazdki (*). W rubryce 01 zaznaczasz, czy składasz wniosek o wpis, o zmianę w istniejącym wpisie, o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej lub wznowieniu działalności gospodarczej albo o wykreślenie wpisu w CEIDG. Pola w rubrykach 03, 04 i 05, to dane osobowe, miejsce zamieszkania oraz zameldowania. W rubryce 03 podajesz numer PESEL i NIP, jeżeli je posiadasz, oraz numer REGON (jeżeli posiadasz już wpis do ewidencji). Pola to m.in. następujące dane: firma przedsiębiorcy, w tym imię i nazwisko rodzaje wykonywanej działalności przy pomocy kodów PKD 2007 data rozpoczęcia działalności może być późniejsza niż data rejestracji 20

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności - jak wypełnić VAT-R? Formularz VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dla prawidłowej likwidacji działalności gospodarczej nie wystarczy, że przedsiębiorca po prostu przestanie świadczyć usługi lub sprzedawać towary. Potrzebna jest także

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np. ZAKŁADAMY FIRMĘ Prowadzanie własnej gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca,,na swoim jest lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

2. Kroki niezbędne do uruchomienia własnej firmy

2. Kroki niezbędne do uruchomienia własnej firmy 1.Własna firma 2 1.1 Indywidualna działalność gospodarcza 1.2 Spółka cywilna 1.3 Spółka jawna 1.4 Spółka partnerska 1.5 Spółka komandytowa 1.6 Spółka komandytowo-akcyjna 1.7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Jak założyć działalność gospodarczą? Kusi Cię chęć posiadania własnej firmy? Masz dość sztywnych godzin pracy? Marzysz o niezależności oraz realizacji własnych celów? Przyjdź do NAS! Pomożemy Ci założyć

Bardziej szczegółowo

EVA - uproszczony podatek od działalności gospodarczej 2015-12-17 15:53:46

EVA - uproszczony podatek od działalności gospodarczej 2015-12-17 15:53:46 EVA - uproszczony podatek od działalności gospodarczej 2015-12-17 15:53:46 2 W 2003 roku wszedł w życie nowy rodzaj podatku przyjęty za Ustawą nr XLIII z 2002 r. (zwaną dalej Ustawa o EVA) tzw. uproszczony

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Działalność Gospodarcza:

Działalność Gospodarcza: Działalność Gospodarcza: ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1 Ustawa z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 1999r nr 101, 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*).

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*). CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ CZERWIEC 2015 PLAN SPOTKANIA 1. Aktualne prawo dotyczące rejestrów działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :*

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :* EDG -1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej od 1 lipca 2011r. GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Od 1 lipca 2011r. z mocy

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ

WŁASNA FIRMA plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ WŁASNA FIRMA plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ LISTOPAD 2015 PLAN SPOTKANIA 1. Aktualne prawo dotyczące rejestrów działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Twoja firma - krok po kroku Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Sejm RP w dniu 19 grudnia 2008r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU. Spis treści: I. Przygotowanie do rejestracji firmy: 1) nazwa firmy, 2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

FACT SHEET - ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

FACT SHEET - ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Enterprise Europe Network Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ul. Słowackiego 7a, 35 060 Rzeszów tel/fax (017) 852 49 75 e-mail:een@spp.org.pl http://een.spp.org.pl FACT SHEET No.4 FACT SHEET -

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY Załącznik nr 4 WNIOSKODAWCA/OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK WYPEŁNIA ODPOWIEDNIO SEKCJE A, B, C, D, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, ALBO RĘCZNIE WIELKIMI I DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM ALBO NIEBIESKIM KOLOREM, W SEKCJI

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Kto może prowadzić księgę przychodów i rozchodów Podatkową księgę przychodów i rozchodów

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo