CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030"

Transkrypt

1 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030 Instrukcja obsługi Edycja I

2 2 Informacje dotyczące instalacji konserwator instalacji w razie pożaru poinformować w razie uszkodzenia poinformować _ czas na zweryfikowanie alarmu ustawiony na _ minut * ) centrala nie jest podłączona do systemu monitoringu * ) centrala jest podłączona do stacji monitoringu ustawiona opcja wyłączenia sygnalizatorów dźwiękowych Opcja 0 bez klucza (20), za pomocą przycisku POTWIERDZENIE (16) (lub jak w opcji 1 ) Opcja 1 wymagane włączenie dostępu przy użyciu klucza (20) * ) * ) i naciśnięcie przycisku SYGNALIZATORY (18) zasilanie awaryjne wystarczy na pracę godzin * ) wstawić x dla właściwej opcji

3 3 1 Zadania centrali Podstawowe zadania centrali sygnalizacji pożarowej to: odebrać sygnał o pożarze od czujek i włączyć sygnalizację, powiadomić straż pożarną poprzez system monitoringu jeżeli jest podłączony, uruchomić urządzenia zewnętrzne, jeżeli są podłączone do wyjść sterujących centrali, kontrolować sprawność własnych obwodów i sygnalizować ich uszkodzenia. 2 Obowiązki obsługujących centralę Personel obsługujący centralę powinien: szczegółowo zapoznać się z niniejszą instrukcją, znać teren chroniony przez czujki dołączone do centrali, wiedzieć, które pomieszczenia wskazywane są przez lampki strefowe centrali, zapisywać wszystkie alarmy w Książce eksploatacji instalacji.

4 4 3 Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne centrali

5 5 (1) STREFA 1,2,3 - strefowe lampki koloru czerwonego, przyporządkowane odpowiednio liniom dozorowym 1,2,3. Lampka świeci światłem ciągłym lub przerywanym, jeżeli na odpowiedniej linii dozorowej, którykolwiek z ostrzegaczy jest w stanie alarmowania. Pierwsza strefa, w której wystąpił stan alarmowania sygnalizuje światłem przerywanym, następne światłem ciągłym. (2) STREFA 1,2,3 - strefowe lampki koloru żółtego, przyporządkowane odpowiednio liniom dozorowym 1,2,3. Lampka świeci światłem ciągłym, jeżeli odpowiednia linia dozorowa jest w stanie blokowania (wyłączenia). Lampka świeci światłem przerywanym, jeżeli odpowiednia linia dozorowa jest w stanie uszkodzenia lub w stanie testowania. W stanie testowania miganie lampki ma wyższą częstotliwość niż w stanie uszkodzenia; (3) TRANSMISJA - lampka koloru czerwonego, sygnalizuje świeceniem ciągłym transmisję sygnału do centrum monitorowania; (4) POŻAR - wyświetlacz koloru czerwonego, sygnalizuje ogólny alarm pożarowy: światłem przerywanym do czasu zgłoszenia się dyżurnego personelu, światłem ciągłym - po naciśnięciu przycisku POTWIERDZENIE; (5) Wyświetlacz tekstowy (LCD) - wyświetla podczas dozorowania aktualną datę i czas, podczas alarmowania wskazuje nr strefy, w której wystąpił pierwszy alarm oraz czas, który pozostał na zgłoszenie się dyżurnego personelu i na rozpoznanie zagrożenia. (6) ZASILANIE - zielona lampka, sygnalizuje pracę centrali, zasilanej z sieci 50 Hz lub z rezerwowej baterii. (7) BLOKOWANIE - żółta lampka, sygnalizuje zablokowanie, co najmniej jednej strefy, sygnalizatorów lub transmisji alarmu. (8) TESTOWANIE - żółta lampka, sygnalizuje stan testowania co najmniej jednej linii dozorowej. (9) USZKODZENIE - żółta lampka, sygnalizuje stan uszkodzenia któregokolwiek z kontrolowanych obwodów; obwód lub rodzaj uszkodzenia wskazuje pięć lampek szczegółowych (10 do 14) oraz 3 lampki strefowe (2); (10) ZASILANIA - lampka sygnalizuje: światłem ciągłym - uszkodzenie baterii, a światłem przerywanym uszkodzenie sieci; (11) SYSTEMU - żółta lampka, sygnalizuje uszkodzenie systemowe centrali. (12) URZĄDZEŃ ZEWN. - żółta lampka, sygnalizuje uszkodzony obwód linii kontrolnej, przy pomocy której centrala kontroluje urządzenia zewnętrzne; (13) SYGNALIZATORÓW - żółta lampka, sygnalizuje uszkodzony obwód sygnalizatorów zewnętrznych. (14) DOZIEMIENIA - żółta lampka, sygnalizująca doziemienie dowolnego obwodu centrali. (15) TRANSMISJA WYŁ/WŁ przycisk blokowania (i odblokowywania) transmisji sygnałów pożarowych do centrum monitorowania - żółta lampka sygnalizuje zablokowanie transmisji sygnału alarmu pożarowego. (16) SYGNALIZATORY WYŁ/WŁ przycisk blokowania (i odblokowywania) zewnętrznych sygnalizatorów akustycznych. Kolejne naciskanie przycisku włącza i wyłącza sygnalizatory - żółta lampka sygnalizuje blokowanie sygnalizatorów. Warunkiem działania sygnalizatorów jest występowanie stanu alarmowania centrali. (17) OBSŁUGA; WYŁ/WŁ - przycisk przełączania trybu pracy centrali: obsługa obecna / obsługa nieobecna i odwrotnie - świecenie żółtej lampki sygnalizuje tryb pracy bez obsługi (18) POTWIERDZENIE przycisk potwierdzania przyjęcia alarmu pożarowego przez obsługę i wyciszania sygnalizatorów akustycznych. (19) KASOWANIE przycisk kasowania stanu alarmowania centrali.

6 6 (20) DOSTĘP OBSŁUGI - przełącznik (stacyjka z kluczykiem) uaktywnia elementy manipulacyjne przeznaczone do użycia na drugim poziomie dostępu (wszystkie przyciski na płycie czołowej). (21) FUNKCJA, (22) WYBÓR, (23) USTAW - przyciski działające na drugim poziomie dostępu umożliwiające korzystanie z kilku funkcji. Przycisk WYBÓR, we wszystkich funkcjach, umożliwia przesuwanie kursora tylko w prawą stronę. Przycisk USTAW służy do zmiany parametru funkcji. 4 Reagowanie na sygnały centrali 4.1 Postępowanie w przypadku alarmu Centrala sygnalizuje stan alarmowania, gdy: podświetlone jest okno z napisem POŻAR (4), świeci lub miga przynajmniej jedna z czerwonych lampek (1), centrala włączyła sygnalizację dźwiękową. 1. Nacisnąć przycisk POTWIERDZENIE (18) Uwaga: brak potwierdzenia alarmu powoduje uruchomienie transmisji alarmu do stacji monitoringu maksymalnie po 30 s. Potwierdzenie powoduje wyciszenie centrali i włączenie zaprogramowanego opóźnienia. 2. Odczytać lokalizację pożaru w polu strefowym 1,2 lub 3 wskazywanym przez migającą lampkę (1) lub odczytać nr strefy na wyświetlaczu (5); udać się do wskazywanej strefy i ocenić zagrożenie pożarowe. 3. Ocenić, czy występuje rzeczywisty stan zagrożenia, czy mało istotne zdarzenie, np. alarm fałszywy a) Zagrożenie pożarem: uruchomić najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy; sprawdzić stan lampki TRANSMISJA (3), jeżeli centrala jest podłączona do stacji; monitoringu, świecenie lampki wskazuje, że sygnał alarmu pożarowego został; wysłany straż pożarna wezwana; przystąpić do gaszenia pożaru. b) Alarm fałszywy: jeżeli stacja monitoringu (stra ż pożarna) została ju ż poinformowana to: postarać się wstrzymać straż pożarną; włączyć 2 poziom dostępu za pomocą kluczyka (20); skasować stan alarmowania naciskają c przycisk KASOWANIE (19). jeżeli stacja monitoringu (stra ż pożarna) nie została jeszcze poinformowana to: włączyć 2 poziom dostępu za pomocą kluczyka (20,) postarać się wstrzymać straż pożarną; natychmiast zablokować transmisję przyciskiem TRANSMISJA WŁ/WYŁ stan blokowania sygnalizuje świecąca lampka (15); skasować stan alarmowania naciskają c przycisk KASOWANIE (19); odblokowa ć wyjście transmisji alarmu pożarowego przez naciśnię cie przycisku TRANSMISJA po odblokowaniu lampka (15) nie świeci. Po kasowaniu stanu alarmowania przyciskiem KASOWANIE (19) system powraca do stanu dozorowania (normalnego trybu pracy). Warunkiem skuteczności powrotu do stanu dozorowania jest brak czynnika pożarowego (zadymienie, podwyższona temperatura) w otoczeniu czujek. Ponowne wywoływanie alarmu przez czujkę może być spowodowane zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

7 7 4.2 Postępowanie w przypadku uszkodzenia Stan uszkodzenia sygnalizowany jest: świeceniem zbiorczej lampki USZKODZENIE (9) i jednej z lampek (2), (10)...(13), uruchomieniem sygnalizacji dźwiękowej centrali. 1. Nacisnąć przycisk POTWIERDZENIE (18) w celu przyjęcia informacji i wyciszenia centrali. 2. Odczytać ogólny rodzaj uszkodzenia na podstawie sygnalizacji optycznej lampek. Uwaga: lampka sygnalizująca uszkodzenie ZASILANIA (10) rozróżnia sposobem świecenia: uszkodzenie zasilania sieciowego świecenie przerywane, szkodzenie zasilania rezerwowego świecenie ciągłe. 3. W celu dokładniejszego zlokalizowania uszkodzenia włączyć 2 poziom dostępu za pomocą kluczyka (20) 4. Przełączając przyciskiem FUNKCJA (21) ustawić wskazanie na wyświetlaczu LCD (5) ODCZYT USZKODZEŃ i nacisnąć przycisk USTAW (23) W zależności od stanu centrali, na wyświetlaczu mogą pojawić się następujące komunikaty: USZKODZENIE LK1 - uszkodzenie linii kontrolnej 1 USZKODZENIE LK2 - uszkodzenie linii kontrolnej 2 USZKODZENIE LSA - uszkodzenie linii sygnalizatorów akustycznych USZK. ZASIL. SIEĆ - uszkodzenie zasilania sieciowego USZK.AKUMULATOR - uszkodzenie rezerwowego źródła zasilania DOZIEMIENIE - uszkodzenie izolacji między obwodami centrali a elementami uziemionymi BRAK ŁADOWANIA - uszkodzenie ładowania baterii akumulatorów lub przerwa w ich obwodzie PRZERWA LINII 1 - przerwa w obwodzie linii dozorowej 1 PRZERWA LINII 2 - przerwa w obwodzie linii dozorowej 2 PRZERWA LINII 3 - przerwa w obwodzie linii dozorowej 3 ZWARCIE LINII 1 - zwarcie linii dozorowej 1 ZWARCIE LINII 2 - zwarcie linii dozorowej 2 ZWARCIE LINII 3 - zwarcie linii dozorowej 3 USZK. BEZP. BZ2 - przepalenie wkładki topikowej bezpiecznika BZ2 OBNIŻ.NAP. AKU. - obniżenie napięcia rezerwowego źródła zasilania BRAK USZKODZ. - brak uszkodzeń Sposób postępowania w przypadku wystąpienia typowych uszkodzeń przedstawia tabela: Rodzaj uszkodzenia Uszkodzenie zasilania sieciowego Postępowanie Nie jest wymagane natychmiastowe podjęcie żadnych czynności. Awaryjne zasilanie akumulatorowe umożliwia pracę systemu przez co najmniej godzin. W przypadku, gdy publiczna sieć pracuje prawidłowo, upewnić się czy wyłącznik sieciowy wewnątrz centrali jest włączony oraz sprawdzić odpowiedni bezpiecznik w rozdzielni zasilania budynku. Jeżeli powyższe czynności nie wystarczą wezwać serwis. Uszkodzenie zasilania rezerwowego sprawdzić obecność i stan akumulatorów wewnątrz centrali oraz połączenie z łączówką zaciskową, sprawdzić czy wkładka topikowa bezpiecznika BZ2 nie uległa przepaleniu, w przypadku nie usunięcia uszkodzenia, wezwać serwis. Uszkodzenie linii (strefy) przerwa linii zlokalizować linię, w której wystąpiło uszkodzenie, sprawdzić obecność czujek w gniazdach, sprawdzić ciągłość linii, sprawdzić obecność rezystora końcowego,

8 8 Rodzaj uszkodzenia Uszkodzenie linii (strefy) zwarcie linii Postępowanie w przypadku nie usunięcia uszkodzenia, wezwać serwis. zlokalizować i usunąć zwarcie w linii, która sygnalizuje uszkodzenie, w przypadku nie usunięcia uszkodzenia wezwać serwis. Uszkodzenie linii kontrolnej sprawdzić linię pod kątem występowania przerwy lub zwarcia, sprawdzić rezystor końcowy, w przypadku nie usunięcia uszkodzenia, wezwać serwis. Uszkodzenie linii alarmowej sprawdzić linię pod kątem występowania przerwy lub zwarcia sprawdzić rezystor końcowy w przypadku nie usunięcia uszkodzenia, wezwać serwis 5 Uzyskanie dostępu do funkcji obsługi 1. Włoży ć klucz (20) i przekręci ć w prawo do pozycji poziomej. 2. Rozpocz ąć obsług ę urządzenia. Brak klucza lub klucz włoż ony w pozycji pionowej centrala posiada czynny tylko przycisk POTWIERDZENIE(18). Włożony i przekręcony klucz do pozycji poziomej (2 poziom dostępu) czynne pozostał e przyciski na płycie czołowej, które umożliwiaj ą wykonanie następujących funkcji: przełączanie trybu pracy centrali z obsług ą / bez obsługi, włączanie / wyłączanie sygnalizatorów (dźwię kowego sygnalizowania alarmu pożarowego), włączanie / wyłączanie transmisji (sygnał u powiadomienia stacji monitoringu o stanie alarmowania), ustawienie daty i czasu, włączenie / wyłączenie stanu testowania stref (linii dozorowych), testowanie wskaźników optycznych LED (lampek) włączenie / wyłączenie wybranych stref (linii), odczyt uszkodzeń. 6 Podstawowe czynności związane z obsługą 6.1 Przełączanie trybu pracy z obsług ą / bez obsługi Przełączanie trybu pracy centrali z obsługa lub bez obsługi umożliwia przycisk (17) OBSŁUGA; WYŁ/WŁ Tryb pracy Sygnalizacja Działanie centrali obsługa obecna obsługa nieobecna lampka (17) nie świeci lampka (17) świeci Czas opóźnienia transmisji alarmu pożarowego włączony istnieje możliwość weryfikacji alarmu przez obsługę (alarmowanie dwustopniowe) Natychmiastowe uruchomienie transmisji alarmu pożarowego (alarmowanie jednostopniowe)

9 9 6.2 Włączanie / wyłączanie sygnalizatorów Włączanie / wyłączanie sygnalizatorów umożliwia przycisk (16) SYGNALIZATORY WYŁ/WŁ Tryb pracy Sygnalizacja Działanie centrali Sygnalizatory włączone Sygnalizatory wyłączone lampka (16) nie świeci lampka (16) świeci Sygnalizatory zewnętrzne podłączone do linii alarmowej nie są blokowane - będą wysyłać sygnał akustyczny w przypadku alarmu Sygnalizatory zewnętrzne podłączone do linii alarmowej są zablokowane Uwaga: W przypadku alarmu, wyciszenie sygnalizatorów zewnętrznych możliwe jest również bez użycia klucza (20) za pomocą przycisku POTWIERDZENIE(18) pod warunkiem, że centrala została zaprogramowana na pracę wg opcji alarmowania Włączanie / wyłączanie transmisji Włączanie / wyłączanie transmisji umożliwia przycisk (15) TRANSMISJA WYŁ/WŁ Tryb pracy Sygnalizacja Działanie centrali Transmisja włączona lampka (15) nie świeci Brak blokowania sygnału transmisji alarmu pożarowego do stacji monitoringu Transmisja wyłączona lampka (15) świeci Transmisja alarmu pożarowego do stacji monitoringu zablokowana 6.4 Ustawienie daty i czasu Do ustawienia aktualnej daty i czasu bieżącego służą przyciski FUNKCJA (21), WYBÓR (22), USTAW (23). Za pomocą przycisku FUNKCJA (21) uzyskać wskazanie z migającą pierwszą cyfrą (dziesiątki lat), np: :59 Miganie cyfry informuje o możliwości jej zmiany za pomocą przycisku USTAW (23). Przycisk WYBÓR (22) przesuwa funkcję ustawiania na następną cyfrę. Przycisk WYBÓR pozwala na przesuwanie kursora tylko w prawą stronę. Ponowny powrót na początek wyświetlacza jest możliwy po przejściu przez wszystkie pozycje ustawianych cyfr. 6.5 Włączanie / wyłączanie stanu testowania Do włączenia/wyłączenia testowania linii dozorowych (stref) służą przyciski FUNKCJA (21), USTAW (23). Za pomocą przycisku FUNKCJA (21) uzyskać wskazanie (podano przykładowy nr strefy): WŁ.TEST s Włączenie stanu testowania strefy (linii) wpisać 1 za pomocą przycisku USTAW (23) - WŁ.TEST s.3 1 (s.3 oznacza nr strefy 0..3) 2. Wyłączenie stanu testowania strefy (linii) wpisać 0 za pomocą przycisku USTAW (23) - WŁ.TEST s.3 0 (s.3 oznacza nr strefy 0..3)

10 10 Stan Sygnalizacja Działanie centrali Testowanie włączone lampka (2) świeci światłem przerywanym lampka (8) świeci światłem ciągłym Centrala przyjmuje alarm z ograniczoną sygnalizacją bez wysterowania wyjść. Testowana czujka, po zadziałaniu, sygnalizuje alarm w ciągu około 8 s, po czym linia dozorowa jest samoczynnie kasowana Testowanie wyłączone Lampka (2) i (8) nie świeci Normalna praca centrala gotowa do przyjęcia alarmu pożarowego 6.6 Testowanie wskaźników optycznych LED (lampek) Funkcja testowania wskaźników optycznych LED (lampek) znajdujących się na płycie czołowej dostępna jest na 1 poziomie dostępu bez użycia klucza. Włączenie testu następuje po przytrzymaniu naciśniętego przycisku (17) OBSŁUGA - WYŁ/WŁ powyżej 3 s, Podczas testu wszystkie wskaźniki optyczne migają przez kilka sekund oraz włączony zostaje wewnętrzny sygnalizator akustyczny, po czym centrala powraca automatycznie do normalnej pracy. 6.7 Włączanie / wyłączanie wybranych stref Do włączenia/wyłączenia linii dozorowych (stref) służą przyciski FUNKCJA (21), USTAW (23). Za pomocą przycisku FUNKCJA (21) uzyskać wskazanie (podano przykładowy nr strefy): WŁ. STREFY s Włączenie strefy (linii) wpisać 1 za pomocą przycisku USTAW (23) - WŁ. STREFY s.3 1 (s.3 oznacza nr strefy 0..3) 4. Wyłączenie strefy (linii) wpisać 0 za pomocą przycisku USTAW (23) - WŁ. STREFY s.3 0 (s.3 oznacza nr strefy 0..3) Stan Sygnalizacja Działanie centrali BLOKOWANIE włączone BLOKOWANIE wyłączone lampka (2) świeci lampka BLOKOWANIE(7) świeci Lampka (2) i (7) nie świeci Centrala nie przyjmuje alarmu z linii wyłączonej (zablokowanej). Brak napięcia zasilania elementów na linii dozorowej. Normalna praca centrala gotowa do przyjęcia alarmu pożarowego

11 11 7 Pozostałe informacje Stany centrali Sygnalizacja Działanie centrali Dozorowanie Świeci tylko zielona lampka ZASILANIE (6) Wyświetlacz (5) pokazuje aktualną datę i czas. Stan alarmowania Świeci kolorem czerwonym okno POZAR (4) Świeci lampka (1) w co najmniej jednym polu strefowym Włączony sygnał dźwiękowy Może świecić lampka TRANSMISJA (3) Stan uszkodzenia Świeci co najmniej żółta lampka USZKODZENIE (9) Włączony sygnał dźwiękowy Stan normalnej pracy Centrala sygnalizuje wykrycie zagrożenia pożarowego Ograniczone działanie centrali w zależności od rodzaju uszkodzenia Stan blokowania Świeci co najmniej żółta lampka BLOKOWANIE (7) Ograniczone działanie centrali w zależności od rodzaju blokowania Stan testowania Świeci żółta lampka TESTOWANIE(7) Miga lampka (2) w co najmniej jednym polu strefowym Strefy nie przełączone na testowanie pracują normalnie W przypadku uszkodzenia sieci energetycznej centrala samoczynnie przełącza się na zasilanie z rezerwowego źródła napięcia jakim jest bateria akumulatorów. Jednak, przy długotrwałej takiej pracy wystąpi rozładowanie grożące uszkodzeniu baterii. W takim przypadku nastąpi automatyczne odłączenie centrali od baterii akumulatorów za wyjątkiem układu kontroli napięcia rezerwowego źródła zasilania. W razie konieczności pozostawania centrali w takim stanie przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć przewód z zacisku akumulatora;

12 12 Spis treści Informacje dotyczące instalacji Zadania centrali Obowiązki obsługujących centralę Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne centrali Reagowanie na sygnały centrali Postępowanie w przypadku alarmu Postępowanie w przypadku uszkodzenia Uzyskanie dostępu do funkcji obsługi Podstawowe czynności związane z obsługą Przełączanie trybu pracy z obsługą / bez obsługi Włączanie / wyłączanie sygnalizatorów Włączanie / wyłączanie transmisji Ustawienie daty i czasu Włączanie / wyłączanie stanu testowania Testowanie wskaźników optycznych LED (lampek) Włączanie / wyłączanie wybranych stref Pozostałe informacje /

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 1520M

CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 1520M CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 1520M Instrukcja obsługi Edycja IA 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2. ELEMENTY MANIPULACYJNE I SYGNALIZACYJNE... 4 3. DOZOROWANIE... 7 3.1 POSTĘPOWANIE...

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 2040

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 2040 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 2040 Instrukcja obsługi IO- E339-001 Edycja IA Spis treści 2 IO-E339-001 1. Informacje ogólne... 3 2. Zadania centrali... 4 3. Obowiązki obsługujących centralę...

Bardziej szczegółowo

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.00 csp-x_o_pl 05/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1

FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1 FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1 Opracował: Andrzej Obłój, Siemens Zatwierdził :... Siemens Sp. z o.o. Building Technologies Fire & Security Products 03-821 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030 ` SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E341-001 Edycja IB 2 ID-E341-001 Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1030, będąca

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I G N I S 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I G N I S 1080 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I G N I S 1080 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Edycja V POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36 39 261,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E276-001 Edycja VA 2 ID-E276-001 Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080, będąca

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030 ` SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E341-001 Edycja IC 2 ID-E341-001 Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1030 będąca

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E299-001 Edycja IVA 2 ID-E299-001 Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240, będąca

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E299-001 Edycja IVB 2 ID-E299-001 Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240 będąca

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC2550 wer. 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T OBSŁUGA CENTRALI

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI I CENTRALE MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1X-F

Instrukcja obsługi 1X-F Instrukcja obsługi 1X-F P/N 501-415018-2-31 REV 03.10 ISS 22NOV13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikacja Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

Więcej Opcji. Wycisz brzęczyk. Potwierdzenie. Kasowanie. Alarm natychmiastowy Obsługa obecna

Więcej Opcji. Wycisz brzęczyk. Potwierdzenie. Kasowanie. Alarm natychmiastowy Obsługa obecna www.siemens.com/buildingtechnologies Skrócona instrukcja obsługi FC72x FT7240 Konsola centrali sygnalizacji poŝaru Konsola wyniesiona Siemens Switzerland Ltd Industry Sector Building Technologies Division

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna urządzenia sygnalizacyjnego ALARM CZŁOWIEK W KOMORZE ACWK- 6S

Dokumentacja techniczna urządzenia sygnalizacyjnego ALARM CZŁOWIEK W KOMORZE ACWK- 6S Dokumentacja techniczna urządzenia sygnalizacyjnego ALARM CZŁOWIEK W KOMORZE ACWK6S OSTRZEŻENIA Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i ocenić stan obudowy

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU Ćwiczenie 9 STEROWANIE ROLETAMI POPRZEZ TEBIS TS. WYKORZYSTANIE FUNKCJI WIELOKROTNEGO ŁĄCZENIA. 2 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2.

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. 2 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Charakterystyka obiektu oraz czynniki zagrożenia. 2.2.

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS

Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Oznaczenia przycisków na pilocie: lub W pilotach trzyprzyciskowych efekt przycisku D ( ) uzyskujemy przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POśAROWEJ I G N I S 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POśAROWEJ I G N I S 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POśAROWEJ I G N I S 1240 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E299-001 Edycja III ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH POLON-ALFA Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C- 2000C i repetytora

Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C- 2000C i repetytora Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C- 2000C i repetytora P/N 10-3311-505-1018-01 ISS 19DEC14 Copyright Znaki handlowe i patenty Producent Certification Kontakt 2014 UTC Fire & Security. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

CA10 plus (wersja programowa 4.0)

CA10 plus (wersja programowa 4.0) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa CA10 plus (wersja programowa 4.0) z manipulatorem LCD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca10+lcdu-pl 01/01 Centrala CA10 plus z manipulatorem LCD Centrala

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU MEDIANA. INSTRUKCJA UŻYTKOWNANIA nr IU E

INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU MEDIANA. INSTRUKCJA UŻYTKOWNANIA nr IU E INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU INSTRUKCJA UŻYTKOWNANIA nr IU 020101E Wydanie 1A, Nowa Sarzyna, LIPIEC 2013r ORW - ELS Sp z.o.o Produkcja. Dystrybucja ul. Leśna 2 37-310

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PC1550 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 4.0

Instrukcja obsługi PC1550 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 4.0 Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA PC1550 WERSJA 4.0 Kody do współpracy z centralą OBSŁUGA CENTRALI W celu uniknięcia obsługi centrali przez osoby do tego nieupoważnione producent wyposażył centralę

Bardziej szczegółowo

CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 1520M

CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 1520M SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 1520M Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E294-011 Edycja I C 2 ID-E294-011 Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520M będąca

Bardziej szczegółowo

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work GE Security NetworX TM Series Klawiatura ikonowa NX-1208E Instrukcja obsługi imagination at work SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 INFORMACJE WSTĘPNE... 4 TERMINOLOGIA... 5 WSKAŹNIKI LED NA KLAWIATURZE...

Bardziej szczegółowo

TERMINAL SYGNALIZACJI RÓWNOLEGŁEJ TSR-4000

TERMINAL SYGNALIZACJI RÓWNOLEGŁEJ TSR-4000 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 TERMINAL SYGNALIZACJI RÓWNOLEGŁEJ TSR-4000 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E305-001 Edycja VIA 2 ID-E305-001 Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 1520M

CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 1520M SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 1520M Instrukcja IO-E294-111 Edycja I 2 IO-E294-111 Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520M będąca przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Zawartość pudełka: 1. Centralka 2. dwa piloty 3. syrena 4. dioda LED 5. czujnik wstrząsu 6. okablowanie 7. instrukcja Specyfikacja techniczna: centralka: zasilanie

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Instrukcja instalacji i programowania Wersja oprogramowania 1.00 csp-x_i_pl 05/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Konwerter Linii Pożarowej do alarmowej KLP47P

Konwerter Linii Pożarowej do alarmowej KLP47P Konwerter Linii Pożarowej do alarmowej KLP47P IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-06-23 11:23 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 2040

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 2040 KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 2000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 2040 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E339-001 Edycja IA 2 ID-E339-001 Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS

Bardziej szczegółowo

SmartLoop. Adresowalna centrala przeciwpożarowa. Instrukcja Użytkownika

SmartLoop. Adresowalna centrala przeciwpożarowa. Instrukcja Użytkownika SmartLoop Adresowalna centrala przeciwpożarowa Instrukcja Użytkownika Prawa autorskie Wszelkie prawa autorskie do tej instrukcji są własnością firmy VIDICON. Kopiowanie całości lub części, oraz wszelkie

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r Autoalarm PROXIMA ZN ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

Instalacja, konfiguracja, szczegółowa instrukcja obsługi

Instalacja, konfiguracja, szczegółowa instrukcja obsługi FP604 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru Instalacja, konfiguracja, szczegółowa instrukcja obsługi FP604 centrala 4-liniowa Wersja 1.7: listopad 2000 Aritech jest znakiem towarowym firmy Interlogix

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI PC560 ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE Wejścia centrali:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 04/07

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 04/07 Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 04/07 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja IO-E299-101 Edycja I 2 IO-E299-101 Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240 będąca przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Multi-CZUJNIK 68. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia.

Multi-CZUJNIK 68. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia. 68. Programowany zawierający czujnik położenia, uderzenia i spadku napięcia. 1. CZUJNIK POŁOŻENIA. Precyzyjny programowany czujnik położenia (czułość 2-4-8 stopni lub wyłączony), niewrażliwy na bujanie

Bardziej szczegółowo

Series. Klawiatura LCD NX-148E. Instrukcja obsługi

Series. Klawiatura LCD NX-148E. Instrukcja obsługi GE Security NetworX TM Series Klawiatura LCD NX-148E Instrukcja obsługi imagination at work SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 INFORMACJE WSTĘPNE...4 TERMINOLOGIA...5 WYŚWIETLACZ I WSKAŹNIKI LED...6 ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

S10. Instrukcja Obsługi. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Instrukcja Obsługi.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.pl S10 Instrukcja Obsługi dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Sterownik Zaworu Trójdrożnego AURATON S10 to sterownik przeznaczony do sterowania zaworem trójdrożnym. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny Sterownik Urządzeń Wykonawczych ASW45

Autonomiczny Sterownik Urządzeń Wykonawczych ASW45 Autonomiczny Sterownik Urządzeń Wykonawczych ASW45 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2012-11-23 12:32 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 3--przyciskowy

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 3--przyciskowy 1 AUTOALARM Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot 3--przyciskowy FRODO jest nowoczesnym autoalarmem sterowanym za pomocą pilotów z kodem zmiennym co gwarantuje zabezpieczenie przed rozkodowaniem przez osoby do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy 1 AUTOALARM Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot 2 przyciskowy FRODO jest nowoczesnym autoalarmem sterowanym za pomocą pilotów z kodem zmiennym co gwarantuje zabezpieczenie przed rozkodowaniem przez osoby do

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH. Ćwiczenie 10. Wykorzystanie funkcji ściemniacza w systemie TEBIS

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH. Ćwiczenie 10. Wykorzystanie funkcji ściemniacza w systemie TEBIS LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie 10 Wykorzystanie funkcji ściemniacza w systemie TEBIS 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego użytkownika systemu Tebis

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC5020 wer. 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T SKRÓCONY SPIS

Bardziej szczegółowo