INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU MEDIANA. INSTRUKCJA UŻYTKOWNANIA nr IU E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU MEDIANA. INSTRUKCJA UŻYTKOWNANIA nr IU E"

Transkrypt

1 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU INSTRUKCJA UŻYTKOWNANIA nr IU E Wydanie 1A, Nowa Sarzyna, LIPIEC 2013r ORW - ELS Sp z.o.o Produkcja. Dystrybucja ul. Leśna Nowa Sarzyna tel./fax: ORW - ELS Sp z.o.o Biuro Techniczno - Handlowe ul. Prusa 43/ Wrocław tel/fax:

2 Centrala sygnalizacji pożaru, będąca przedmiotem niniejszej Instrukcji spełnia zasadnicze wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej: EMC 2004/108/EWG dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej, LVD 2006/95/WE dotyczącej niskonapięciowego sprzętu elektrycznego. CPR CPR/305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG; Na centralę sygnalizacji pożaru wydany został Certyfikat Zgodności 1438-CPD-0196, potwierdzający zgodność centrali z wymaganiami normy PN-EN 54-2:2002/A1:2007, zasilacz zintegrowany w centrali spełnia wymaganiami normy PN-EN 54-4:2001/A2:2007 przez JC Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie, jednostkę notyfikowaną nr 1438 w UE. Na centralę sygnalizacji pożaru wydane zostało świadectwo dopuszczenia nr 0859/2011. Na centralę sygnalizacji pożaru wydana została Deklaracja Właściwości Użytkowy nr 01/MED001/2013. Certyfikat, Świadectwo Dopuszczenia oraz Deklaracja Właściwości Użytkowych są dostępne w siedzibie firmy oraz na stronie ORW-ELS Sp. z o.o. ul. Leśna 2, NOWA SARZYNA CPD-0196 PN-EN 54-2:2002+A1:2007 Centrala Centrala adresowalna stosowana w budynkach. Centrala zapewnia opcje: - wyjście do pożarowych urządzeń alarmowych - wyjście do urządzeń transmisji alarmów pożarowych - wyjście do urządzeń zabezpieczających - opóźnienia sygnałów na wyjściach - alarmowanie współzależne - licznik alarmów - sygnały uszkodzeniowe z ostrzegaczy - zupełny zanik napięcia zasilania - wyjście do urządzeń transmisji sygnałów uszkodzeniowych - stan testowania - standardowy interfejs wejścia/wyjścia - praca w sieci Strona 2 / 23

3 PN - EN 54-4:2001/A2:2007 Zasilacz zintegrowany centrali Zasilacz zintegrowany jest w centrali, która jest stosowana do systemów sygnalizacji pożaru w budynkach. Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: 01/MED001/2013 Właściwości użytkowe: Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna Wymagania ogólne spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 4 Sygnalizowanie stanów pracy spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 5.1 Wyświetlanie komunikatów spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 5.2 Komunikaty na wyświetlaczu alfanumerycznym spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 5.3 Sygnalizacja dotycząca zasilania energią elektryczną spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 5.4 Sygnalizacja akustyczna spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 5.5 Sygnalizacja dodatkowa spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 5.6 Stan dozorowania spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 6 Stan alarmowania pożarowego; Odbiór i przetworzenie stanów spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 7.1 alarmowych Stan alarmowania pożarowego; Sygnalizowanie stanu alarmowania spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 7.2 pożarowego Stan alarmowania pożarowego; Sygnalizowanie stref w stanie spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 7.3 alarmowania Stan alarmowania pożarowego; Sygnalizacja akustyczna spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 7.4 Stan alarmowania pożarowego; Inna sygnalizacja podczas spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 7.5 alarmowania pożarowego Stan alarmowania pożarowego; Kasowanie stanu alarmowania spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 7.6 Stan alarmowania pożarowego; Wyjścia związane ze stanem spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 7.7 alarmowania Stan alarmowania pożarowego; Wyjścia do pożarowych urządzeń spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 7.8 alarmowych Stan alarmowania pożarowego; Wyjścia do urządzenia transmisji alarmów pożarowych spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 7.9 Stan alarmowania pożarowego; Wyjścia do urządzeń spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 7.10 zabezpieczających Stan alarmowania pożarowego; Opóźnienie sygnałów na wyjściach spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 7.11 Stan alarmowania pożarowego; Alarmowanie współzależne spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 7.12 Stan alarmowania pożarowego; Licznika alarmów spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 7.13 Stan uszkodzenia; Odbiór i przetworzenie sygnałów o spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 8.1 uszkodzeniach Stan uszkodzenia; Sygnalizowanie uszkodzeń określonych funkcji spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 8.2 Stan uszkodzenia; Sygnalizowanie uszkodzeń z ostrzegaczy spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 8.3 Stan uszkodzenia; Zupełny zanik zasilania spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 8.4 Stan uszkodzenia; Uszkodzenie systemowe spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 8.5 Stan uszkodzenia; Sygnalizacja akustyczna spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 8.6 Stan uszkodzenia; Kasowanie sygnalizacji uszkodzeniowej spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 8.7 Stan uszkodzenia; Wyjście związane z sygnalizacją uszkodzeniową spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 8.8 Stan uszkodzenia; Wyjścia do urządzeń transmisji sygnałów spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 8.9 uszkodzeniowych Stan zablokowania; Wymagania ogólne spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 9.1 Stan zablokowania; Sygnalizowanie stanu zablokowania spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 9.2 Stan zablokowania; Sygnalizowanie określonych zablokowań spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 9.3 Stan zablokowania; Zablokowania i ich sygnalizowanie spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 9.4 Stan testowania; Wymagania ogólne spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 10.1 Stan testowania; Sygnalizowanie stanu testowania spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 10.2 Stan testowania; Sygnalizowanie stref w stanie testowania spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 10.3 Standardowy interfejs wejście / wyjście spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 11 Konstrukcja; Wymagania ogólne spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 12.1 Konstrukcja; Dokumentacja spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 12.2 Konstrukcja; Wymagania dotyczące konstrukcji mechanicznej spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 12.3 Konstrukcja; Wymagania elektryczne i inne konstrukcyjne spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 12.4 Konstrukcja; Ciągłość torów transmisji spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 12.5 Konstrukcja; Dostępność wskaźników i elementów obsługi spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 12.6 Strona 3 / 23

4 Konstrukcja; Sygnalizacja za pomocą wskaźników świetlnych spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 12.7 Konstrukcja; Sygnalizacja na wyświetlaczach alfanumerycznych spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 12.8 Konstrukcja; Barwy sygnalizacji spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 12.9 Konstrukcja; Sygnalizacja akustyczna spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: Konstrukcja; Testowanie sygnalizatorów spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: Konstrukcja central sterowanych programowo: Wymagania ogólne. spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 13.1 Konstrukcja central sterowanych programowo: Dokumentacja oprogramowania. spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 13.2 Konstrukcja central sterowanych programowo: Budowa spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 13.3 oprogramowania. Konstrukcja central sterowanych programowo: Nadzorowanie spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 13.4 programu. Konstrukcja central sterowanych programowo: Przechowywanie spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 13.5 programów i danych. Konstrukcja central sterowanych programowo: Nadzorowanie spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 13.6 zawartości pamięci. Konstrukcja central sterowanych programowo: Działanie CSP w spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 13.7 przypadku uszkodzenia systemowego. Znakowanie spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 14 Funkcjonalność spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.2 Odporność na zimno spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.4 Odporność na wilgotne gorąco stałe spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.5 Odporność na udary spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.6 Odporność na wibracje sinusoidalne spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.7 Odporność na zmiany zasilania sieciowego spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.8 Odporność na spadki i przerwy zasilania sieciowego spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.8 Odporność na wyładowania elektrostatyczne spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.8 Odporność na wypromieniowane pola elektromagnetyczne spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.8 Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.8 elektromagnetyczne Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.8 Odporność na napięciowe stany przejściowe powolne udary o spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.8 wysokiej energii Odporność na zmiany napięcia zasilania spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: Skuteczność w warunkach pożarowych spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 4,5,7 Opóźnienie reakcji (czas reakcji na pożar) spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 7.1; 7.7; 7.11; 7.12 Niezawodność eksploatacyjna spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Trwałość niezawodność działania, odporność na działanie ciepła spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.4 Trwałość niezawodność działania, odporność na wibracje spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, Trwałość niezawodność działania, Stabilność elektryczna spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.8 do Trwałość niezawodność działania, Odporność na wilgoć spełnia EN-54-2:1997+A1:2006 Art.: 15.5, Wymagania ogólne spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 4 Źródło zasilania spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 4.2 Zasilanie z głównego źródła zasilania spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 5.1 Zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (baterii) spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 5.2 Urządzenie do ładowania spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 5.3 Uszkodzenie spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 5.4 Konstrukcja mechaniczna spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 6.2 Konstrukcja elektryczna spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 6.3 Dokumentacja użytkowania spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 7.1 Dokumentacja konstrukcyjna spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 7.2 Znakowanie spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 8 Funkcjonalność spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 9.2 Urządzenie do ładowania oraz rezerwowego źródła zasilania spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 9.3 Skuteczność zasilacza spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 4, 5, 6 Niezawodność eksploatacyjna spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 4, 5, 6,7,8 Trwałość niezawodność działania, odporność na działanie ciepła spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 9.5 Trwałość niezawodność działania, odporność na wibracje spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 9.7, 9.8, 9.15 Trwałość niezawodność działania, Stabilność elektryczna spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 9.9 do 9.13 Trwałość niezawodność działania, Odporność na wilgoć spełnia EN-54-4:1997+A2:2006 Art.: 9.6, 9.14 Dane techniczne : patrz dokument IU oraz DTR Strona 4 / 23

5 Spis treści 1 Przeznaczenie centrali Budowa centrali Opis ogólny Opis panelu sterowania Elementy składowe panelu sterowania Sygnalizatory optyczne LED Opis sygnalizatorów LED Przyciski manipulacyjne Opis przycisków manipulacyjnych Opis funkcjonalny Stan dozoru Stan alarmu pożarowego Stan uszkodzenia Stan blokady Stan testowania Stan pracy z obsługą nieobecną Instrukcja obsługi centrali Kasowanie sygnału dźwiękowego / Potwierdzenie zdarzenia Podgląd komunikatu o zdarzeniu Podgląd zdarzeń Kasowanie alarmu / centrali Menu centrali Włączanie / Wyłączanie obsługi obecnej Wstrzymanie procesu ewakuacji Sterowanie ręczne ewakuacją obiektu Sterowanie ręczne Test sygnalizatorów optycznych LED i sygnalizatora akustycznego centrali Poziomy dostępu Konserwacja okresowa Strona 5 / 23

6 1 Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy jako element zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego w obiekcie. Centrala jest jednostką centralną systemu przeznaczoną do zbierania informacji z obiektu poprzez elementy współpracujące z centralą oraz przekazywanie informacji dla użytkownika o miejscu powstania pożaru, sterowanie urządzeniami i systemami współpracującymi. Centrala spełnia wymogi norm: EN 54-2 i PN-EN 54-2 oraz EN 54-4 i PN-EN 54-4 Produkt nie jest niebezpieczny dla zdrowia i nie zawiera niebezpiecznych części. Zużyty wyrób przekazać do najbliższego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian w/w instrukcji Producent ORW-ELS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją. Strona 6 / 23

7 2 Budowa centrali 2.1 Opis ogólny Obudowa centrali sygnalizacji pożaru wykonana jest z metalu. Centralę montuje się bezpośrednio na ścianie za pomocą specjalnych trzech uchwytów na tylnej ścianie centrali do tego przeznaczonych. Centralę można również montować w szafie 19-calowej. Część czołowa drzwi centrali posiada okno, poprzez które jest dostęp do pulpitu manipulacyjnego. W centrali z wbudowaną drukarką znajduje się wypuklenie w drzwiach centrali oraz szczelina na wydruk z drukarki. Wewnątrz szafki w centralnej części znajdują się dwa obwody elektroniczne centrali: płyta główna i fazowa. Część fazowa zawiera klawiaturę, diody sygnalizacyjne oraz wyświetlacz tekstowy 4-ro wierszowy razy 40 znaków. W dolnej części obwodów znajdują się wszystkie wyprowadzenia w postaci szeregu złącz. W dolnej i tylniej ścianie obudowy znajdują się przetłoczenia, poprzez które są wprowadzane przewody instalacyjne. W górnej części centrali nad obwodami elektronicznymi umiejscowione są dwa akumulatory 12V o pojemności 7 Ah. W lewym dolnym rogu centrali znajduje się podłączenie zasilania 230V wraz z wyłącznikiem zasilania. W lewym górnym rogu znajduje się układ zasilacza centrali. Podłączenie sieci 230V oraz część zasilacza jest wydzielona oraz zabudowana pokrywą metalową. Na pokrywie zasilacza znajduje się moduł drukarki wraz z rolką papieru. Opcjonalnie dodatkowe akumulatory zewnętrzne lub dodatkowy zasilacz są umieszczone w oddzielnej obudowie zamontowanej bezpośrednio pod centralą. Zasilacz ( pod pokrywą ) Bezpieczniki Akumulatory 2 x 7Ah Moduł drukarki Pulpit sterowniczy ( płyta główna, płyta fazowa ) Podłączenie zasilania 230V ( pod pokrywą ) Wyprowadzenia centrali Rys. 2.1 Rozmieszczenie części składowych centrali Strona 7 / 23

8 2.2 Opis panelu sterowania Elementy składowe panelu sterowania Przyciski manipulacyjne Wyświetlacz tekstowy LCD (4 x 40) Blok sterowania ręcznego Blok sygnalizacji alarmów Sygnalizacja zasilania roboczego Test sygnalizatorów LED i buzera Sygnalizacja testu stref dozorowych Blok sygnalizacji uszkodzeń Sterowanie ewakuacją Blok sygnalizacji blokad w systemie Rys. 2.2 Elementy składowe panelu sterowania Strona 8 / 23

9 2.2.2 Sygnalizatory optyczne LED Rys 2.3 Rozmieszczenie sygnalizatorów optycznych LED Strona 9 / 23

10 2.2.3 Opis sygnalizatorów LED 1 ZASILANIE - wskaźnik zasilania robocze centrali ( zielona LED) (sygnalizacja ciągła) 2 alarm techniczny - wskaźnik wystąpienia alarmu technicznego (czerwona LED) (sygnalizacja ciągła) 3 alarm przesłany - wskaźnik wysterowania wyjścia do urządzeń transmisji uszkodzeń (czerwona LED) (sygnalizacja ciągła) 4 alarm wstępny - wskaźnik wystąpienia alarmu I STOPNIA (czerwona LED) (sygnalizacja ciągła) 5 POŻAR - zbiorczy wskaźnik alarmu pożarowego (czerwona LED) (sygnalizacja ciągła) 6 USZKODZENIE systemu - wskaźnik uszkodzenia systemu (żółta LED) (sygnalizacja ciągła) 7 USZKODZENIE zasilania - wskaźnik uszkodzenia zasilania (żółta LED) (sygnalizacja ciągła) - uszkodzenie / zanik napięcia 230V - uszkodzenie / rozładowane akumulatory 8 USZKODZENIE linii syren - wskaźnik uszkodzenia linii syren wyjścia do urządzeń alarmowych (żółta LED) (sygnalizacja ciągła) 9 USZKODZENIA - zbiorczy wskaźnik uszkodzenia (żółta LED) (sygnalizacja ciągła) 10 USZKODZENIE sieci - wskaźnik uszkodzenia komunikacji w sieci (sygnalizacja, gdy centrala pracuje w trybie sieciowym) (żółta LED) (sygnalizacja ciągła) 11 USZKODZENIE elementu systemu - wskaźnik uszkodzenia elementu adresowalnego na linii dozorowej (żółta LED) (sygnalizacja ciągła) 12 USZKODZENIE transmisji - wskaźnik uszkodzenia linii transmisji wyjścia do urządzeń transmisji alarmu pożarowego (żółta LED) (sygnalizacja ciągła) 13 TESTOWANIE - wskaźnik pracy centrali w trybie testu stref dozorowych (żółta LED) (sygnalizacja ciągła) 14 BLOKADY - zbiorczy wskaźnik blokowania systemu (żółta LED) (sygnalizacja ciągła) 15 BLOKADA elementu systemu - wskaźnik występowania blokad elementów adresowalnych (żółta LED) (sygnalizacja ciągła) 16 BLOKADA transmisji - wskaźnik zablokowania wyjść do urządzeń transmisji alarmu (żółta LED) (sygnalizacja ciągła) 17 EWAKUACJA - wskaźnik rozpoczęcia procesu ewakuacji obiektu (czerwona LED) (sygnalizacja ciągła) 18 BLOKADA opóźnień - wskaźnik pracy centrali w trybie zablokowanych opóźnień (żółta LED) (sygnalizacja ciągła) 19 BLOKADA syren - wskaźnik zablokowania wyjść do urządzeń alarmowych (żółta LED) (sygnalizacja ciągła) 20 OBSŁUGA NIEOBECNA - wskaźnik pracy centrali w trybie z obsługą nieobecną (żółta LED) (sygnalizacja ciągła) 21 WSTRZYMANIE PROCESU - wskaźnik wstrzymania procesu ewakuacji (żółta LED) (sygnalizacja ciągła) 22 F1 F8 - wskaźnik programowalny wraz z funkcją przycisku (czerwona LED) 23 F1 F8 - wskaźnik programowalny wraz z funkcją przycisku (żółta LED) 24 F1 F8 - wskaźnik programowalny wraz z funkcją przycisku (zielona LED) Strona 10 / 23

11 2.2.4 Przyciski manipulacyjne Rys. 2.4 Rozmieszczenie przycisków manipulacyjnych Strona 11 / 23

12 2.2.5 Opis przycisków manipulacyjnych 1 ANULUJ - przycisk służący do anulowania aktualnie wykonywanej czynności, 2 MENU - uaktywnienie menu centrali, kursor w lewo/ wartość 1 do wprowadzania kodu kursor w dół / dekrementacja wartości / wartość 4 do wprowadzania kodu / wysuwanie papieru z drukarki kursor w górę / inkrementacja wartości / wartość 2 do wprowadzania kodu 6 OK - wskaźnik wysterowania wyjścia do urządzeń transmisji uszkodzeń (czerwona LED) (sygnalizacja ciągła) kursor w prawo / wartość 3 do wprowadzania kodu 8 ZDARZENIE - przycisk do szybkiego podglądu zdarzeń 9 w stanie alarmu do podglądu stref w alarmie 10 w stanie dozorowania do podglądu uszkodzeń 11 KASUJ - przycisk uruchamiający proces kasowania alarmu pożarowego 12 OBSŁUGA NIEOBECNA - przycisk przełączający stan pracy centrali obsługa obecna / nieobecna 13 WSTRZYMANIE PROCESU - przycisk służący do zatrzymania procesu ewakuacji / wyłączenia wyjścia do urządzeń alarmowych 14 F1 - przycisk funkcyjny do sterowania ręcznego programowany 15 F2 - przycisk funkcyjny do sterowania ręcznego programowany 16 F3 - przycisk funkcyjny do sterowania ręcznego programowany 17 F4 - przycisk funkcyjny do sterowania ręcznego programowany 18 F5 - przycisk funkcyjny do sterowania ręcznego programowany 19 F6 - przycisk funkcyjny do sterowania ręcznego programowany 20 F7 - przycisk funkcyjny do sterowania ręcznego programowany 21 F8 - przycisk funkcyjny do sterowania ręcznego programowany 22 T - test wskaźników LED oraz sygnalizatora akustycznego centrali 23 EWAKUACJA - przycisk służący przeprowadzenia ręcznie procesu ewakuacji obiektu Strona 12 / 23

13 3 Opis funkcjonalny 3.1 Stan dozoru Stan dozoru stan pracy centrali kiedy nie zarejestrowano alarmów i uszkodzeń w systemie. W takim przypadku na wyświetlaczu LCD wyświetlony jest napis DOZÓR, bieżąca godzina, bieżąca data, licznik ilości stref w alarmie, ilości elementów adresowalnych w alarmie, ilości elementów adresowalnych uszkodzonych, ilości elementów adresowalnych w stanie blokady, oraz ilości stref w stanie testu rys ORW-ELS 2010/01/01_12:00:00 DOZOR ALARM:000 A000/000 U000 BL000 T000 Rys. 3.1 Widok wyświetlacza LCD centrali w stanie dozoru ALARM:000 licznik stref w alarmie, A000 / 000 na pierwszej pozycji licznik elementów które zgłosiły alarm, na drugiej pozycji ilość elementów adresowalnych w danej chwili w stanie alarmu, U000 licznik elementów adresowalnych w stanie uszkodzenia, B000 licznik elementów adresowalnych w stanie blokady, T000 licznik stref w teście, 3.2 Stan alarmu pożarowego Centrala jest w stanie alarmu pożarowego jeżeli w jednej ze stref dozorowych zostanie wykryty alarm pożarowy. Informacja o alarmie w strefie pożarowej jest wyświetlana jeżeli jakiś element dozorowy zasygnalizuje alarm i zostanie spełnione kryterium alarmowania. W zależności na jaki wariant alarmowania została zaprogramowana strefa dozorowa centrala po zgłoszeniu alarmu od elementu dozorowego przechodzi w stan ALARMU I Stopnia lub ALARMU II Stopnia. Informacja o alarmie jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD rys 3.2, zaświecany wskaźnik ALARMU zbiorczego w centrali oraz włączany sygnał dźwiękowy ciągły. Pole 3 0:59 Strefa Nr_Li Czas 12:01:20 Alarm _01_2010/01/01_12:00:30 Alarm _02_2010/01/01_12:01:00 ALARM:002 A002/001 U000 BL000 T000 Pole 1 Pole 2 Rys. 3.2 Widok informacji o alarmie na wyświetlacza LCD centrali w stanie alarmu Strona 13 / 23

14 Jeżeli w danej chwili pojawi się więcej stref w alarmie na wyświetlaczu w Polu 1 jest wyświetlana pierwsza strefa w stanie alarmu, natomiast strefa, która ostatnio znalazła się w stanie alarmowania wyświetlana jest w Polu 2. Jeżeli centrala jest w stanie ALARMU I Stopnia w Polu 3 odliczany jest czas do momentu przesłania alarmu pożarowego do urządzeń transmisji alarmu i przejścia centrali w stan ALARMU II Stopnia. Licznik stref w alarmie ALARM:002 wskazuje dwie strefy w stanie alarmu, licznik A002/001 wskazuje, że dwa elementy adresowalne zgłosiły alarm i jeden z nich jest nadal w stanie alarmowania. Jeżeli zostanie zarejestrowana większa ilość alarmów pożarowych w centrali niż dwa można je podejrzeć na poziomie dostępu I za pomocą klawisza ZDARZENIA. Podczas przeglądania zdarzeń zarejestrowane alarmy pożarowe zostaną wyświetlone na Polu 1. Po pojawieniu się alarmu pożarowego należy go zaakceptować przyciskiem OK., spowoduje to wyciszenie sygnalizatora akustycznego centrali oraz wyświetlenie pełnego komunikatu tekstowego informującego o miejscu zdarzenia rys Pole 3 0:59 KOMUNIKAT 12:01:20 Standardowy_komunikat_strefy_nr_001 Standardowy_komunikat_strefy_nr_002 ALARM:002 A002/001 U000 BL000 T000 Pole 1 Pole 2 Rys. 3.3 Widok komunikatu strefy dozorowej na wyświetlacza LCD centrali w stanie alarmu Powtórne naciśnięcie klawisza OK powoduje powrót do informacji podstawowych o alarmie. Jeżeli strefa zgłaszająca alarm została zaprogramowana na alarmowanie dwustopniowe centrala sygnalizuje najpierw ALARM I Stopnia (lokalny), a następnie po upływie czasu T1 lub T1 i T2 zgłasza alarm ALARM II Stopnia. T1 czas przeznaczony do zaakceptowania przyjęcia informacji o alarmie przez personel. T2 czas przeznaczony do weryfikacji miejsca sygnalizacji alarmu pożarowego. Przejście z czasu T1 na T2 następuje automatycznie po zaakceptowaniu alarmu pożarowego. Proces odliczania czasu do sygnalizacji ALARMU II Stopnia oraz przeprowadzenia automatycznej ewakuacji obiektu (wysterowania wyjścia do urządzeń alarmowych) można zatrzymać poprzez przycisk WSTRZYMANIE PROCESU. Proces jest zatrzymany do czasu pojawienia się kolejnego alarmu pożarowego. Jeżeli strefa zgłaszająca alarm została zaprogramowana na alarmowanie jednostopniowe centrala sygnalizuje od razu ALARM II Stopnia (przesyła alarm do urządzeń transmisji alarmu). W Polu 3 pojawia się czas zerowy 0:00. Stan przesłania alarmu do urządzeń transmisji alarmu jest sygnalizowany poprzez zapalenie wskaźnika na pulpicie alarm przesłany. Centrala posiada zaprogramowanie alarmowania strefy dozorowej w 4 wariantach tabela nr 3.1 Strona 14 / 23

15 Nr wariantu Wariant alarmowania strefy dozorowej 1 Alarmowanie I stopniowe 2 Alarmowanie II stopniowe 3 Alarmowanie I stopniowe z koincydencją 4 Alarmowanie II stopniowe z koincydencją 5 Alarmowanie I stopniowe z współzależność B Tabela 3.1 Alarmowanie jednostopniowe w strefie dozorowej jest sygnalizowany alarm pożarowy jeżeli jeden z elementów sygnalizuje alarm pożarowy. Pojawienie się strefy w stanie alarmu powoduje, że centrala bez zwłoki czasowej przechodzi bezpośrednio w stan ALARMU II Stopnia (zostaje wysterowane wyjście do urządzeń transmisji alarmu, urządzeń alarmowych i urządzeń zabezpieczających). Alarmowanie dwustopniowe pojawienie się strefy w stanie alarmu powoduje, że centrala przechodzi w stan ALARMU I Stopnia Po czasie zaprogramowanej zwłoki czasowej (T1 i T2) centrala przechodzi dopiero w stan ALARMU II Stopnia. Alarmowanie jednostopniowe z koincydencją w strefie dozorowej jest sygnalizowany alarm pożarowy jeżeli minimum dwa elementy dozorowe z dwóch różnych podstref sygnalizują alarm pożarowy. Pojawienie się strefy w stanie alarmu powoduje, że centrala bez zwłoki czasowej przechodzi bezpośrednio w stan ALARMU II Stopnia (zostaje wysterowane wyjście do urządzeń transmisji alarmu, urządzeń alarmowych i urządzeń zabezpieczających). Alarmowanie dwustopniowe z koincydencją w strefie dozorowej jest sygnalizowany alarm pożarowy jeżeli minimum dwa elementy dozorowe z dwóch różnych podstref sygnalizują alarm pożarowy. Pojawienie się strefy w stanie alarmu powoduje, że centrala bez zwłoki czasowej przechodzi bezpośrednio w stan ALARMU II Stopnia (zostaje wysterowane wyjście do urządzeń transmisji alarmu, urządzeń alarmowych i urządzeń zabezpieczających). Alarmowanie I stopniowe z współzależność B po zadziałaniu czujki pożarowej centrala sygnalizuje alarmu pożarowego wstępny bez wysterowania wyjść. Oczekuje na ponowne wysterowanie czujki lub zadziałanie czujki z tej samej strefy, lub innej strefy. Jeżeli to nie nastąpi centrala przechodzi dopiero w stan ALARMU II Stopnia (zostaje wysterowane wyjście do urządzeń transmisji alarmu, urządzeń alarmowych i urządzeń zabezpieczających).pojawienie się strefy w stanie alarmu powoduje, że centrala bez zwłoki czasowej przechodzi Centrala powraca do stanu dozoru po przeprowadzeniu procedury kasowania centrali (poziom dostępu II). UWAGA: Jeżeli centrala jest w stanie ALARMU II Stopnia warianty współzależności są pomijane i central wyświetla alarmy w strefach dozorowych. Strona 15 / 23

16 3.3 Stan uszkodzenia Uszkodzenie w systemie jest sygnalizowane przez zaświecenie ogólnego wskaźnika USZKODZENIA, oddzielnych wskaźników LED z informacją o rodzaju uszkodzenia, sygnalizatora akustycznego z sygnałem przerywanym oraz dokładna informacja na wyświetlaczu LCD. Przykładową informację o uszkodzeniu przedstawia rysunek 3.4 Strefa Nr_Li Czas 12:01:20 Uszkodz._ _01_2010/01/01_12:00:30 Uszkodzenie_nr_ /01/01_12:01:00 ALARM:000 A000/000 U001 BL000 T000 Pole 1 Pole 2 Rys 3.4 Widok informacji o alarmie na wyświetlacza LCD centrali w stanie alarmu Na pierwszym Polu 1 znajduje się informacja o pierwszym uszkodzeniu w systemie, natomiast w Polu 2 znajduje się informacja o ostatnim uszkodzeniu. W rys. 7.4 centrala sygnalizuje uszkodzenie elementu adresowalnego w strefie (Strefa) nr 001 o adresie (Nr) nr 001 na linii dozorowej (Li) nr 01 dnia 2010/01/01 o czasie 12:00:30 oraz uszkodzenie o kodzie 70 w centrali nr 1 z datą 2010/01/01 i czasem 12:01:00. Nr centrali (adres centrali ) nadawany jest dla każdej centrali w celu identyfikacji centrali pracującej w sieci z kilkoma centralami. Licznik uszkodzeń elementów adresowalnych pokazuje jedno uszkodzenie U001. W celu wyłączenia sygnału dźwiękowego oraz zaakceptowania przez personel zdarzenia (uszkodzenia) należy nacisnąć przycisk OK. Naciśnięcie przycisku OK powoduje wyświetlenie komunikatu oraz pełnej informacji o uszkodzeniu rys KOMUNIKAT 12:01:20 Standardowy_komunikat_strefy_nr_001 Uszkodz._linii_dozorowej_06_doziemienie ALARM:000 A000/000 U001 BL000 T000 Pole 1 Pole 2 Rys. 3.5 Widok komunikatu i informacji o uszkodzeniu na wyświetlacza LCD centrali W przypadku gdy w systemie jest więcej uszkodzeń niż dwa można je podejrzeć za pomocą przycisku ZDARZENIA. Informacje podczas podglądu zdarzeń są wyświetlane w Polu 1. Wszystkie informacje o uszkodzeniach są maskowane (ukrywane) w przypadku pojawienia się alarmu pożarowego. Dostęp do informacji o uszkodzeniach w stanie alarmu jest możliwy po wejściu do MENU. 3.4 Stan blokady Centrala posiada możliwość wprowadzenia w stan zablokowania funkcji i części składowych systemu. Stan zablokowania sygnalizowany jest poprzez zaświecony wskaźnik BLOKADY oraz wskaźników blokad poszczególnych funkcji i części składowych centrali. W przypadku blokady elementów Strona 16 / 23

17 adresowalnych na wyświetlaczu LCD podawana jest aktualna liczba elementów adresowalnych w stanie zablokowania. W stan zablokowania można wprowadzić: - pojedynczy element adresowalny, - linie dozorową, - strefę dozorową, - opóźnienia, - wyjście do urządzeń transmisji alarmu pożarowego, - wyjście do urządzeń transmisji uszkodzenia, - wyjście do urządzeń alarmowych, - wyjść do urządzeń zabezpieczających, - wyjść sygnałowych LS4 LS8, - wyjść przekaźnikowych PK4 PK8, - wejść linii kontrolnych, - przycisków funkcyjnych. Blokowanie i odblokowywanie funkcji oraz części składowych systemu dokonuje się za pomocą przycisków manipulacyjnych w MUNU na poziomie dostępu II. UWAGA: Elementy dozorowe w stanie blokady nie sygnalizują alarmu pożarowego. Obszar, w którym znajdują się elementy w blokadzie nie jest pod dozorem. 3.5 Stan testowania Centrala posiada możliwość wprowadzenia stref dozorowych w stan testowania. Stan ten jest sygnalizowany na pulpicie zaświeconym wskaźnikiem TESTOWANIE oraz na wyświetlaczu LCD w postaci ilości stref w stanie testu. Strefy w stanie testowania nie sygnalizują alarmu pożarowego i nie sterują wyjściami centrali. Elementy dozorowe pobudzone w strefie testowanej są wyświetlane na wyświetlaczu LCD rys 3.6. W Polu 1 pojawia się pierwszy element pobudzony, a w Polu 2 pojawiają się kolejne informacje o testowanych elementach dozorowych. Przyciskiem ZDARZENIA można podejrzeć elementy zgłaszające stan pobudzenia. Podczas testowania systemu pozostałe strefy (w stanie dozoru) sygnalizują alarm pożarowy oraz po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania sterują wyjściami. Wprowadzanie w stan testowania stref dozorowych dokonuje się za pomocą przycisków manipulacyjnych w MENU na poziomie dostępu II. UWAGA: Strefa w stanie testowania nie sygnalizuje alarmu pożarowego. Obszar całej strefy dozorowej w stanie testu nie jest dozorowany. Strona 17 / 23

18 Strefa Nr_Li Czas 12:01:20 Test.el._ _01_2010/01/01_12:00:30 Test.el._ _01_2010/01/01_12:00:32 ALARM:000 A000/000 U000 BL000 T001 Pole 1 Pole 2 Rys. 3.6 Widok informacji o pobudzonym elemencie dozorowym centrali w stanie testowania 3.6 Stan pracy z obsługą nieobecną W przypadku kiedy centrala jest pozostawiona bez obsługi należy wprowadzić ją w stanie pracy z obsługą nieobecną. Stan pracy z obsługą nieobecną powoduje, że alarmy ze wszystkich stref są traktowane jako ALARM II Stopnia oraz wyjścia zaprogramowane jako wyjścia do urządzeń transmisji alarmu, urządzeń alarmowych oraz urządzeń zabezpieczających są sterowane bez opóźnienia. 4 Instrukcja obsługi centrali 4.1 Kasowanie sygnału dźwiękowego / Potwierdzenie zdarzenia W celu skasowania sygnału dźwiękowego i potwierdzenia zdarzenia centrali należy nacisnąć klawisz OK. Po naciśnięciu klawisza OK zostaje wyświetlona również informacja / komunikat o zdarzeniu. 4.2 Podgląd komunikatu o zdarzeniu Dodatkowe informacje ( komunikat ) o zdarzeniu można podejrzeć naciskając klawisz OK. 4.3 Podgląd zdarzeń Bieżące zdarzenia wyświetlane na wyświetlaczu LCD można podejrzeć na poziomie dostępu I za pomocą klawisza ZDARZENIE. Ukryte informacje o zdarzeniach są wyświetlane na Polu 1. W przypadku gdy centrala znajduje się w stanie alarmu pod klawiszem ZDARZENIE są dostępne tylko informacje o ukrytych strefach w alarmie w danej chwili. Inne informacje o zdarzeniach (uszkodzeniach ) są dostępne w MENU. 4.4 Kasowanie alarmu / centrali Procedurę kasowania centrali należy rozpocząć od naciśnięcia klawisza KASUJ. W dolnym wierszu wyświetlacza LCD pojawi się komunikat KOD: sygnalizujący konieczność wprowadzenia czterocyfrowego kodu użytkownika. Kod należy wprowadzić za pomocą klawiszy 1,2,3 i 4 (strzałek w lewo, w górę, w prawo i w dół ). Kod dostępu z wyższego poziomu dostępu (serwisanta) uaktywnia funkcje z niższego poziomu dostępu. Aby rozpocząć procedurę kasowania MENU centrali musi być na poziomie 0. Strona 18 / 23

19 4.5 Menu centrali Menu centrali oraz jego poziomy menu przedstawia Tabela 4.1 Poziom Poziom menu O menu 1 DOZÓR Podgląd ALARMÓW Podgląd UKODZEŃ Podgląd BLOKAD Poziom menu 2 Rodzaj uszkodzenia Podgląd uszkodzeń elementów adresowalnych BLOKADY elementów adresowalnych BLOKADY wej / wyj BLOKOWANIE BLOKOWANIE elementów ODBLOKOWANIE elementów Poziom menu 3 BLOKUJ element bieżący BLOKUJ linie BLOKUJ strefę BLOKUJ element systemu ODBLOKUJ element systemu ODBLOKUJ linie Opis funkcji MENU Podgląd elementów dozorowych, które zgłosiły alarm Podgląd wszystkich rodzajów uszkodzeń w systemie Podgląd wszystkich uszkodzonych elementów adresowalnych Podgląd wszystkich zablokowanych elementów adresowalnych Podgląd wszystkich zablokowanych funkcji wejść / wyjść Blokada elementów adresowalnych wyświetlonych na LCD Blokada linii dozorowych Blokada stref dozorowych Blokada elementów adresowalnych Odblokowywanie elementów adresowalnych Odblokowywanie linii dozorowych ODBLOKUJ strefę Odblokowywanie stref dozorowych Strona 19 / 23

20 BLOKADA WEJ / WYJ - opóźnień - syren - transmisji alarmu - transmisji uszkodzenia - wyjścia do urządzeń zabezpieczającyc h - linii sygnałowych LS4 LS8 - wyjść PK4 PK8 - wejść LK1 LK8 - klawiszy F1 F8 Blokowanie i odblokowywanie poszczególnych funkcji wejść i wyjść systemu TESTOWANIE Podgląd STREF w TEŚCIE TESTOWANIE STREFY KONIEC TESTOWANIA DRUKOWANIE Drukowanie ALARMÓW bieżących SERWIS Drukowanie historii ALARMÓW Drukowanie USZKODZEŃ bieżących Drukowanie historii USZKODZEŃ Drukowanie historii zdarzeń KONFIGURACJA WYJŚĆ DATA / GODZINA PROGRAMOWANIE CENTRALI Ustawiane poprzez konfigurację oprogramowania Podgląd stref znajdujących cię w stanie testu Wprowadzanie stref w stan testu Przejście wszystkich stref w stan dozoru Wydruk wszystkich elementów adresowalnych w stanie alarmu Wydruk elementów adresowalnych zgłaszających alarm i zapisanych w pamięci centrali Wydruk uszkodzeń w systemie Wydruk z pamięci zapisanych uszkodzeń Wydruk wszystkich zapisanych w pamięci zdarzeń Ustawianie parametrów wyjść podstawowych LS1 LS4 i PK1 PK4 Ustawianie daty i godziny w systemie Kasowanie starej konfiguracji i wczytywanie nowej konfiguracji centrali Strona 20 / 23

21 USWAIENIA PRODUCENTA KONFIGURACJA SIECI WERSJA OPROGRAMOWANIA KASOWANIE PAMIĘCI - historii - historii przeprowadzenie testu Wprowadzanie adresu sieciowego centrali Informacja o wersji oprogramowania centrali Kasowanie pamięci zdarzeń oraz alarmów Tabela 4.1 Architektura MENU centrali oraz poziomu zagłębień w MENU W celu wejścia do MENU centrali należy nacisnąć przycisk MENU na pulpicie centrali. Do poruszanie się w obrębie MENU centrali służą przyciski manipulacyjne, do zatwierdzania operacji (przechodzenia do poziomu wyższego MENU) przycisk OK oraz do anulowania operacji / polecenia (przejścia do poziomu zerowego MENU) przycisk ANULUJ. 4.6 Włączanie / Wyłączanie obsługi obecnej Przycisk OBSŁUGA NIEOBECNA służy do przełączanie pracy centrali w tryb z obsługą obecna i nieobecną. Poziom dostępu do tej funkcji jest na poziomie II. Podczas przełączania trybu pracy należy wprowadzić kod dostępu użytkownika za pomocą przycisków 1,2,3 i 4 (strzałek w lewo, w górę, w prawo i w dół ). Włączenie trybu pracy z obsługą nieobecną jest sygnalizowany zaświeceniem wskaźnika LED w polu OBSŁUGA NIEOBECNA. Funkcja dostępna z poziomu zerowego menu. 4.7 Wstrzymanie procesu ewakuacji Wstrzymanie procesu ewakuacji można dokonać za pomocą przycisku WSTRZYM. PROCESU. Poziom dostępu do tej funkcji jest na poziomie II. W trakcie wstrzymywania procesu ewakuacji należy wprowadzić kod dostępu użytkownika za pomocą przycisków 1,2,3 i 4 (strzałek w lewo, w górę, w prawo i w dół ). Wstrzymanie procesu ewakuacji jest sygnalizowane zaświeceniem wskaźnika WSTRZYM. PROCESU. Funkcja dostępna z poziomu zerowego menu. 4.8 Sterowanie ręczne ewakuacją obiektu Wyzwolenie ręczne procesu ewakuacji obiektu dokonuje się za pomocą przycisku EWAKUACJA. Poziom dostępu do tej funkcji jest na poziomie II. W trakcie wyzwalania procesu ewakuacji należy wprowadzić kod dostępu użytkownika za pomocą przycisków 1,2,3 i 4 (strzałek w lewo, w górę, w prawo i w dół ). Wyzwolenie procesu ewakuacji jest sygnalizowane zaświeceniem wskaźnika EWAKUACJA. Funkcja dostępna z poziomu zerowego menu. 4.9 Sterowanie ręczne Do sterowania ręcznego zaprogramowanymi wyjściami centrali i modułami wejść/wyjść służą przyciski F1 F8. Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego pojawia się zaprogramowany komunikat o funkcji przycisku. Wysterowanie wyjścia następuje dopiero po zatwierdzeniu czynności przyciskiem OK. Funkcja dostępna z poziomu zerowego menu. Strona 21 / 23

22 Blok sygnalizacji przycisku funkcyjnego F1 Blok sygnalizacji przycisku funkcyjnego F5 Rys. 4.1 Widok sygnalizacji przycisków funkcyjnych centrali Funkcja przycisku F1 - Sterowanie wyjściem do urządź. zabezp. LS-5. Stan dozoru sygnalizowany za pomocą wskaźnika 1 (zielony), stan uszkodzenia wyjścia do urządź. zabezp. LS-5 sygnalizowany za pomocą wskaźnika 2 (żółty), stan wysterowania wyjścia do urządź. zabezp. LS-5 sygnalizowany za pomocą wskaźnika 3 (czerwony mruganie), stan potwierdzenia poprzez linie kontrolne wysterowania wyjścia do urządź. zabezp. LS-5 sygnalizowany za pomocą wskaźnika 3 (czerwony ciągłe świecenie). Funkcja przycisku F5 - Sterowanie wyjściem do urządź. zabezp. PK-5. Stan dozoru sygnalizowany za pomocą wskaźnika 1 (zielony), stan wysterowania wyjścia do urządź. zabezp. LS-5 sygnalizowany za pomocą wskaźnika 3 (czerwony) Test sygnalizatorów optycznych LED i sygnalizatora akustycznego centrali W celu przetestowania sprawności działania wszystkich wskaźników LED i sygnalizatora akustycznego centrali należy nacisnąć przycisk T. Centrala sekwencyjnie testuje sprawność wskaźników LED i sygnalizatora akustycznego centrali a wynik testu wyświetlany jest na wyświetlaczu LCD. Poziom dostępu do tej funkcji jest na poziomie II. Strona 22 / 23

23 5 Poziomy dostępu W centrali przewidziano cztery poziomy dostępu dla różnych czynności oraz grup osób. Poziomy dostępu oraz sposoby dostępu przedstawia tabela 5.1 Poziomy Możliwe operacje Osoby uprawnione Sposób dostępu dostępu - potwierdzanie - użytkownik, I bez kodu zdarzenia, - konserwator, - podgląd zdarzeń, - drukowanie pamięci II III wprowadzenie kodu użytkownika Wprowadzenie kodu serwisanta - kasowanie alarmu, - przeprowadzanie, ręczne ewakuacji, - wstrzymanie procesu ewakuacji, - włączanie / wyłączanie obsługi obecnej, - blokowanie, - testowanie - konfiguracja systemu, - programowanie centrali - uprawniony, przeszkolony użytkownik, - konserwator, - uprawniony, przeszkolony instalator, - uprawniony, przeszkolony konserwator, IV Tabela 5.1 Specjalistyczny sprzęt, Wprowadzenie kodu producenta - zmiana konfiguracji sprzętowej, - kasowanie pamięci - producent 6 Konserwacja okresowa W celu zapewnienia niezawodnej pracy systemu sygnalizacji pożaru należy przeprowadzać okresowe przeglądy konserwacyjne systemu. Przeglądy konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez Autoryzowanego Instalatora / Serwisanta Systemu Sygnalizacji Pożaru. Zalecane jest przeprowadzanie konserwacji raz na kwartał, nie rzadziej niż raz na pół roku. W trakcie konserwacji należy skontrolować stan połączeń elektrycznych linii, ekranu linii, podłączeń uziemienia centrali. Styki akumulatorów w przypadku zaśniedzenia należy oczyścić z osadu oraz sprawdzić prace na zasilaniu awaryjnym. Elementy adresowalne należy kontrolować w trybie testowania sprawdzając zadziałanie każdego elementu. Strona 23 / 23

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU MEDIANA

INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU DOKUMENATACJA PROGRAMOWANIA nr DP020102E do wersji programu KONFMED 1.1.5 Wydanie 1A, Nowa Sarzyna, LIPIEC 2013r ORW - ELS Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU MEDIANA. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA nr DTR020101F

INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU MEDIANA. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA nr DTR020101F INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA nr DTR020101F Wydanie 1A, NOWA SARZYNA, LIPIEC 2013r ORW - ELS Sp z.o.o Produkcja. Dystrybucja ul. Leśna

Bardziej szczegółowo

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.00 csp-x_o_pl 05/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030 Instrukcja obsługi Edycja I 2 Informacje dotyczące instalacji konserwator instalacji w razie pożaru poinformować w razie

Bardziej szczegółowo

ORW - ELS Sp z.o.o Zarząd. Produkcja. Dystrybucja ul. Leśna Nowa Sarzyna tel../fax. ( 0-17 )

ORW - ELS Sp z.o.o Zarząd. Produkcja. Dystrybucja ul. Leśna Nowa Sarzyna tel../fax. ( 0-17 ) NOWA SARZYNA STYCZEŃ 2011 ORW - ELS Sp z.o.o Zarząd. Produkcja. Dystrybucja ul. Leśna 2 37-310 Nowa Sarzyna tel../fax. ( 0-17 ) 241 11 25 ORW - ELS Sp z.o.o Biuro Techniczno - Handlowe ul. Prusa 43/3 50-316

Bardziej szczegółowo

CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 1520M

CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 1520M CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 1520M Instrukcja obsługi Edycja IA 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2. ELEMENTY MANIPULACYJNE I SYGNALIZACYJNE... 4 3. DOZOROWANIE... 7 3.1 POSTĘPOWANIE...

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 2040

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 2040 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 2040 Instrukcja obsługi IO- E339-001 Edycja IA Spis treści 2 IO-E339-001 1. Informacje ogólne... 3 2. Zadania centrali... 4 3. Obowiązki obsługujących centralę...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA NOWA SARZYNA CZERWIEC 2014 ORW - ELS Sp. z o.o Zarząd. Produkcja. Dystrybucja ul. Leśna 2 37-310 Nowa Sarzyna tel./fax: 17 241 11 25 ORW - ELS Sp. z o.o Biuro Techniczno - Handlowe ul. Prusa 43/3 50-316

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

CZUJKA TEMPERATURY OR-TN INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA

CZUJKA TEMPERATURY OR-TN INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALOWANIA NOWA SZRZYNA CZERWIEC 2014 ORW - ELS Sp. z o.o Zarząd. Produkcja. Dystrybucja ul. Leśna 2 37-310 Nowa Sarzyna tel./fax: ( 0 17) 242 11 25 ORW - ELS Sp. z o.o Biuro Techniczno - Handlowe ul. Prusa 43/3

Bardziej szczegółowo

FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1

FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1 FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1 Opracował: Andrzej Obłój, Siemens Zatwierdził :... Siemens Sp. z o.o. Building Technologies Fire & Security Products 03-821 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

ADRESOWALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAL-4001

ADRESOWALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAL-4001 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 ADRESOWALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAL-4001 Instrukcja Instalowania i Konserwacji IK-E303-001 Edycja IIIA 2 IK-E303-001 Adresowalny sygnalizator akustyczny

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika.

Dokumentacja użytkownika. P L U S Spółka z o.o. Dokumentacja użytkownika. Panel sterujący SRG3100P - skrócony opis obsługi. Opracował: Grzegorz Żmuda R&G PLUS Spółka z o.o. Dział Konstrukcyjny 39-300 Mielec, ul.traugutta 7 tel.

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC2550 wer. 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T OBSŁUGA CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C- 2000C i repetytora

Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C- 2000C i repetytora Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C- 2000C i repetytora P/N 10-3311-505-1018-01 ISS 19DEC14 Copyright Znaki handlowe i patenty Producent Certification Kontakt 2014 UTC Fire & Security. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON4900/POLON4500/POLON4200/POLON4100

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON4900/POLON4500/POLON4200/POLON4100 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON4900/POLON4500/POLON4200/POLON4100 Instrukcja Programowania IP-E270-011 Edycja IIIA 2 IP-E270-011 IP-E270-011

Bardziej szczegółowo

ADRESOWALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAL-4001

ADRESOWALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAL-4001 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 ADRESOWALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAL-4001 Instrukcja Instalowania i Konserwacji IK-E303-001 Edycja IIIC 2 IK-E303-001 Adresowalny sygnalizator akustyczny

Bardziej szczegółowo

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl UCS-6000

Bardziej szczegółowo

TERMINAL SYGNALIZACJI RÓWNOLEGŁEJ TSR-4000

TERMINAL SYGNALIZACJI RÓWNOLEGŁEJ TSR-4000 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 TERMINAL SYGNALIZACJI RÓWNOLEGŁEJ TSR-4000 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E305-001 Edycja VIA 2 ID-E305-001 Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 25 listopada 2016 r. AB 207 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 Producent: MES Sp. z o.o. ul. Zawiła 56 30-390 Kraków tel/fax (12) 263 77 67 tel. (12) 269 02 09 mes@mes.com.pl www.mes.com.pl 7.4.19.1 EN ISO

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

STACJA PAMIĘCI SP2005

STACJA PAMIĘCI SP2005 STACJA PAMIĘCI SP2005 INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE ELBOK s. c. 40-772 KATOWICE, ul. Nad Strumieniem 3 www.elbok.com.pl e-mail: elbok@elbok.com.pl Katowice

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE DANE TECHNICZNE 3 PRZEZNACZENIE Kaseta synoptyczna typu S16A(B)-E przeznaczona jest do kontroli wizualnodźwiękowej 16 kanałów wejściowych. Kaseta synoptyczna ma za zadanie informować obsługę o przebiegu procesu technologicznego

Bardziej szczegółowo

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Do przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Instrukcja instalacji i programowania Wersja oprogramowania 1.00 csp-x_i_pl 05/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

ADRESOWALNY ELEMENT KONTROLNY WIELOWEJŚCIOWY EWK-4001

ADRESOWALNY ELEMENT KONTROLNY WIELOWEJŚCIOWY EWK-4001 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 ADRESOWALNY ELEMENT KONTROLNY WIELOWEJŚCIOWY EWK-4001 Instrukcja instalowania i konserwacji IK-E308-001 Edycja IIIC 2 IK-E308-001 Adresowalny element

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru serii 500 Proste jak ABC

Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru serii 500 Proste jak ABC Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru serii 500 Proste jak ABC 2 Centrala sygnalizacji pożaru charakteryzująca się łatwością montażu, konfiguracji, konserwacji i użytkowania. Wyświetlacz LCD wskazujący

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800 Instrukcja Programowania IPE270001 Edycja IV A ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH POLONALFA Spółka z o.o. 85861

Bardziej szczegółowo

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA!

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA! EM3xx Moduł 4 wejść / 4 wyjść i adapter 2 linii bocznych EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN 54-17 i EN 54-18. UWAGA! Opis produktu Moduł EMxx umożliwia komunikację central adresowalnych SmartLoop i SmartLight

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

CA10 plus (wersja programowa 4.0)

CA10 plus (wersja programowa 4.0) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa CA10 plus (wersja programowa 4.0) z manipulatorem LCD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca10+lcdu-pl 01/01 Centrala CA10 plus z manipulatorem LCD Centrala

Bardziej szczegółowo

INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika Manipulator INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 int-ksg_u_pl 08/10 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

NADMIAROWO-RÓŻNICZKOWA CZUJKA CIEPŁA TUP 40

NADMIAROWO-RÓŻNICZKOWA CZUJKA CIEPŁA TUP 40 NADMIAROWO-RÓŻNICZKOWA CZUJKA CIEPŁA TUP 40 Instrukcja instalowania i konserwacji Edycja IIB ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH POLON-ALFA Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI I CENTRALE MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C-2000C i repetytora

Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C-2000C i repetytora GE Security Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C-2000C i repetytora P/N 1068389 REV 7.0 ISS 08JUL09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Kopiowanie niniejszego dokumentu w całości lub w częściach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

Przycisk oddymiania RT42, RT42-ST

Przycisk oddymiania RT42, RT42-ST Przycisk oddymiania RT42, RT42-ST Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez producenta.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja 5B10 Spis treści. Wstęp... 3 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (0-32) , , Fax:

Sp. z o.o Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (0-32) , , Fax: Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 020, 021, 022 R Sp z oo 41-250 Czeladź ul Wojkowicka 21 Tel (0-32) 265 70 97, 265 76 41, 763-77-77 Fax: 763 75-94 wwwmiksterpl mikster@miksterpl

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

System oddymiania RZN 4404/08-M, RZN 4408-K

System oddymiania RZN 4404/08-M, RZN 4408-K System oddymiania RZN 4404/08-M, RZN 4408-K Urządzenie bezpieczeństwa - chroni ż ycie ludzkie i wartości materialne! Podłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane

Bardziej szczegółowo

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-52 Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI (dotyczy modeli DTS 10P, 30P, 60P, 110P, 130P, 160P, 180P, DTS 200, DTS 500) Wersja z 22.10.2012r Niniejsza instrukcja dotyczy zestawu tablic składających

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI (dotyczy modeli DTS 10P, 30P, 60P, 110P, 130P, 160P, 180P oraz DTS 200) Wersja z 22.12.2009r Niniejsza instrukcja dotyczy zestawu tablic składających

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work GE Security NetworX TM Series Klawiatura ikonowa NX-1208E Instrukcja obsługi imagination at work SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 INFORMACJE WSTĘPNE... 4 TERMINOLOGIA... 5 WSKAŹNIKI LED NA KLAWIATURZE...

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

SmartLoop. Adresowalna centrala przeciwpożarowa. Instrukcja Użytkownika

SmartLoop. Adresowalna centrala przeciwpożarowa. Instrukcja Użytkownika SmartLoop Adresowalna centrala przeciwpożarowa Instrukcja Użytkownika Prawa autorskie Wszelkie prawa autorskie do tej instrukcji są własnością firmy VIDICON. Kopiowanie całości lub części, oraz wszelkie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K Spis treści 1. Charakterystyka ogólna sygnalizatorów 3 2. Współpraca z wyłącznikiem WSD-1 3 3. Parametry sygnalizatorów serii SA-K 4 3.a. Wymiary SA-K5 5 3.b.

Bardziej szczegółowo