W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego."

Transkrypt

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego, w ramach realizacji zadań Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata co roku aktualizuje, opracowaną w 2004 roku, Bazę placówek, instytucji i ośrodków wsparcia umoŝliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie warmińskomazurskim. Celem opracowania Bazy jest zwiększenie dostępności do informacji niepełnosprawnym mieszkańcom naszego województwa, a takŝe lepsza komunikacja pomiędzy podmiotami zajmującymi się rehabilitacją i wsparciem osób niepełnosprawnych. W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińskomazurskiego. Baza placówek, instytucji i ośrodków wsparcia umoŝliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie warmińskomazurskim wg stanu na r. Lp. Nazwa placówki/instytucji/ośrodka Adres strony internetowej Adres Telefon Fax Adres Adresaci pomocy Powiat bartoszycki 1 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny 2 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Armii Czerwonej Górowo Iławeckie ul. PienięŜnego 10A Bartoszyce (089) osoby niepełnosprawne ruchowo (089) (089) netdsl.pl osoby niepełnosprawne

2 3 Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II Oddział rehabilitacji neurologicznej, Oddział rehabilitacji dziecięcej 4 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 5 Integracyjne Przedszkole Publiczne nr Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Górowie Iławeckim 7 Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Rejonowy 8 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko Gminne Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko Gminne Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko Gminne Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy ul. Wyszyńskiego Bartoszyce ul. Kętrzyńskiego Bartoszyce ul. Bema Bartoszyce ul. Wyszyńskiego Górowo Iławeckie ul. PienięŜnego 10a Bartoszyce ul. PienięŜnego 10a Bartoszyce ul. Kościuszki 8/ Sępopol ul. 9 Maja Bisztynek ul. Zwycięstwa 1b Górowo Iławeckie ul. PienięŜnego 10a Bartoszyce (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) osoby niewidome i niedowidzące (089) osoby chore na cukrzycę (089) osoby chore na cukrzycę (089) osoby chore na cukrzycę (089) osoby chore na cukrzycę 13 Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION ul. Bema 51a Bartoszyce (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności, rodzice dzieci niepełnosprawnych 14 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzinom JesteśMy ul. Limanowskiego Bartoszyce (089) osoby niepełnosprawne 15 WarmińskoMazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej 16 Dom Pomocy Społecznej 17 Dom Pomocy Społecznej 18 Dom Pomocy Społecznej ul. Marksa Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino Bartoszyce ul. 9 Maja Bisztynek Szczurkowo Sępopol (089) (089) (089) (089) osoby nieuleczalnie chore osoby starsze i przewlekle somatycznie chore osoby dorosłe niepełnosprawne /kobiety/ osoby starsze i przewlekle somatycznie chore 19 Ośrodek SzkolnoWychowawczy ul. Limanowskiego Bartoszyce (089) dzieci i młodzieŝ w wieku szkolnym (podstawowa i gimnazjum) 20 Dom Dziennego Pobytu ul. PienięŜnego 10a Bartoszyce (089) emeryci i renciści 21 Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Bema 51a Bartoszyce (089) osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 22 Stacja Socjalna Johanitów ul. Marksa Bartoszyce (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności

3 23 WypoŜyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 24 Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Bartoszycach ul. Bema 51a Bartoszyce ul. PienięŜnego 10a Bartoszyce (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) osoby głuchonieme i niedosłyszące 25 Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Bartoszycach ul. PienięŜnego 10a Bartoszyce (089) emeryci, renciści, wszystkie rodzaje niepełnosprawności 26 Stowarzyszenie Amazonek w Bartoszycach PienięŜnego 10A Bartoszyce (089) kobiety po mastektomii 27 Biuro Aktywizacji Bezrobotnych "Animator" w Bartoszycach ul. Marksa Bartoszyce (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności 28 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia Jesteśmy razem ul. Kard. Wyszyńskiego Górowo Iławeckie (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności 29 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Bartoszycach ul. Boh. Warszawy Bartoszyce osoby niepełnosprawne 30 Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PCPR ul. Limanowskiego Bartoszyce (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności 31 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach toszyce ul. Limanowskiego Bartoszyce (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności Powiat braniewski 1 Poradnia Rehabilitacyjna 2 Gabinet Rehabilitacyjny 3 NZOZ Nasz Lekarz s.c. 4 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ 5 NZOZ Medicus 6 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, Gabinet Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji PrzemyskoWarszawskiej Stacja Opieki Caritas Archidiecezji PrzemyskoWarszawskiej Stacja Opieki ul. Moniuszki Braniewo ul. Kościuszki 91B/ Braniewo ul. śeromskiego Braniewo ul.sikorskiego Braniewo ul. Generalska PienięŜno ul. Królewiecka Braniewo ul. Kościuszki 105a Braniewo ul. Sadowa PienięŜno ul. Braniewska PienięŜno (055) (055) osoby niepełnosprawne (055) osoby niepełnosprawne (055) (055) (055) (055) osoby niepełnosprawne osoby niepełnosprawne (055) (055) osoby niepełnosprawne (055) osoby niepełnosprawne (055) dzieci niepełnosprawne ruchowo i (055) osoby niepełnosprawne (055) wszystkie rodzaje niepełnosprawności

4 10 Caritas Archidiecezji Warmińskiej Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Krasickiego Frombork (055) osoby niepełnosprawne z upośledzeniem uniemoŝliwiającym podjęcie zatrudnienia 11 Stacja Caritas 12 Środowiskowy Dom Samopomocy Bajka 13 Koło Polskiego Związku Niewidomych w Braniewie ul. Bł. Reginy Protmann Braniewo ul. Sienkiewicza PienięŜno ul. Kościuszki Braniewo (055) osoby przewlekle chore (055) osoby niepełnosprawne (055) wp.pl osoby niewidome i słabowidzące 14 Stowarzyszenie na rzecz Ludzi Przewlekle Chorych z Pogłębiającą się Niepełnosprawnością PULS ul. Pl. Grunwaldu Braniewo (055) osoby z pogłębiającą się niepełnosprawnością 15 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 16 Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Razem 17 Powiatowy Dom Pomocy Społecznej ul. Sadowa PienięŜno ul. Moniuszki 22E Braniewo ul. Królewiecka Braniewo (055) o2.pl osoby niepełnosprawne i chore (055) osoby niepełnosprawne i chore (055) (055) osoby dorosłe przewlekle psychicznie chore oraz niepełnosprawne 18 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym ul. Moniuszki 22B Braniewo (055) dzieci i młodzieŝ niepełnosprawna 19 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WInRON ul. Kościuszki Braniewo (055) osoby niepełnosprawne 20 Środowiskowy Dom Samopomocy we Fromborku ul. Katedralna Frombork (055) osoby niepełnosprawne z uposledzeniem, chore psychicznie 21 Centrum Pielęgniarstwa Stacja Opieki Caritas w PienięŜnie ul. Sadowa PienięŜno (055) osoby niepełnosprawne Powiat działdowski 1 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy ul. Skłodowskiej Działdowo (023) osoby niepełnosprawne 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Skłodowskiej Działdowo (023) osoby upośledzone umysłowo 3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Jeleńska Lidzbark Welski (023) osoby niepełnosprawne 4 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z zaburzeniami psychicznymi przy Centrum CARITAS ul. KsięŜodworska Działdowo (023) osoby niepełnosprawne

5 5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Leśna Działdowo (023) osoby niepełnosprawne ruchowo 6 Dom Pomocy Społecznej Uzdowo (023) osoby przewlekle psychicznie chore 7 NZOZ Neuromed Poradnia Rehabilitacyjna 8 NZPiSOZ 9 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 10 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Filia Lidzbark Welski ul. Rydygiera 9/ Działdowo ul. Leśna 3A IłowoOsada ul. Jagiełły 6/ Działdowo ul. Jeleńska Lidzbark Welski (023) (023) (023) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (023) wszystkie rodzaje niepełnosprawności 11 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Działdowie ul. M. C. Skłodowskiej Działdowo (023) osoby z upośledzeniem umysłowym 12 Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Rejonowy 13 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lidzbarku Welskim 16 SP ZOZ Odział Opieki PaliatywnoHospitacyjnej 17 Zdrowie Poradnia rehabilitacyjna ul. KsięŜodworska Działdowo ul. KsięŜodworska Działdowo ul. KsięŜodworska Działdowo ul. Sosnowa Lidzbark Welski ul. Leśna Działdowo ul. Brzozowa Lidzbark Welski (023) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (023) osoby niewidome i słabowidzące (023) osoby chore na cukrzycę (023) osoby z upośledzeniem umysłowym (023) wew. 190 osoby przewlekle chore (023) osoby niepełnosprawne ruchowo 18 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Niepełnosprawnością Intelektualną ul. Staszica IłowoOsada (023) wew.33 osoby z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością intelektualną Powiat elbląski ziemski 1 Zakład Aktywności Zawodowej 2 Środowiskowy Dom Samopomocy 3 Środowiskowy Dom Samopomocy 4 Warsztat Terapii Zajęciowej Kamionek Wielki Tolkmicko Przezmark 15A Elbląg Jegłownik ul. Gronowska Gronowo Elbląskie Kamionek Wielki Milejewo (055) osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (055) osoby niepełnosprawne (055) osoby niepełnosprawne (055) osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawni, dysfunkcje narządu ruchu

6 5 Warsztat Terapii Zajęciowej 6 Warsztat Terapii Zajęciowej 7 Dom Pomocy Społecznej 8 Dom Pomocy Społecznej 9 Dom Pomocy Społecznej 10 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tolkmicku 11 Mieszkanie chronione dla osób zaburzonych psychicznie czasowo wymagających wsparcia ul. Szpitalna Tolkmicko Władysławowo Elbląg ul. Szpitalna Tolkmicko Rangóry Elbląg Władysławowo Elbląg ul. Szpitalna Tolkmicko ul. Elbląska Tolkmicko (055) (055) osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawni, dysfunkcje narządu ruchu osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawni, dysfunkcje narządu ruchu (055) osoby przewlekle somatycznie chore (055) osoby przewlekle somatycznie chore (055) osoby przewlekle somatycznie chore (055) osoby znajdujące się czasowo w sytuacji kryzysowej (055) osoby zaburzone psychicznie Powiat ełcki 1 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Ełku Szkoła oraz Internet ul. Grajewska 16 a Ełk (087) (087) dzieci niepełnosprawne 2 Oddział Rehabilitacyjny Szpitala Miejskiego 3 Dom Pomocy Społecznej ul. Baranki Ełk ul. Lipowa 1a Nowa Wieś Ełcka (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) (087) osoby przewlekle somatycznie chore 4 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Tęczowy Dom ul. Kilińskiego Ełk (087) (087) Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 6 Środowiskowy Dom Samopomocy Tęczowy Dom Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Poradnia Rehabilitacyjna 8 NZOZ Rehabilitacja i Specjalistyka 9 NZOZ Specmed 10 Przedszkole Samorządowe nr Caritas Diecezji Ełckiej 12 Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko Mazurski, Koło w Ełku ul. Kajki Ełk ul. Kilińskiego Ełk ul. Kościuszki Ełk ul. Mickiewicza 10b Ełk ul. Gdańska Ełk ul. Toruńska 8a Ełk ul. 3go Maja Ełk ul. Małeckich Ełk (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) dzieci i młodzieŝ z zaburzeniami psychicznymi (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) osoby niewidome i niedowidzące

7 13 14 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol ul. Kolejowa Ełk ul. Konopnickiej Ełk (087) (087) osoby niepełnosprawne i chore (087) (087) osoby wymagające długoterminowej opieki 15 Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Kasztanami" w Ełku ul. Kościuszki Ełk (087) osoby z zaburzennami psychicznymi oraz niepełnosprawni nie wymagający hospitalizacji PółnocnoWschodnie Stowarzyszenie Chorych na SM w Ełku Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Stowarzyszenie Przyjaciół Amazonki 20 Ośrodek RehabilitacyjnoWypoczynkowy Lili 21 Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym POMOST ul. Wawelska 27/ Ełk ul. Lipowa Nowa Wieś Ełcka ul. Armii Krajowej 31/10 U Ełk ul. Konopnickiej Ełk Golubie Kalinowo ul. Małeckich Ełk (087) osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich krewni i przyjaciele (087) (087) osoby niepełnosprawne (087) emeryci, inwalidzi, renciści (087) (087) (087) kobiety po mastektomii (087) (087) osoby niepełnosprawne (087) osoby niepełnosprawne 22 Stowarzyszenie ADELFI ul. Armii Krajowej 6/ Ełk osoby niepełnosprawne i zagroŝone wykluczeniem społecznym Powiat giŝycki 1 Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Domowej w GiŜycku z czterema komórkami organizacyjnymi: Hospicjum Domowe w GiŜycku, Poradnia Medycyny Paliatywnej w GiŜycku, Hospicjum Domowe w Węgorzewie (ul. 3go Maja 17), Poradnia medycyny Paliatywnej w Węgorzewie (ul. 3go Maja 17) ul. Pionierska GiŜycko (087) tel. dyŝurny: GiŜycko: Węgorzewo: osoby nieuleczlanie chore 2 Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Warszawska GiŜycko (087) osoby przewlekle psychicznie chore i niepełnosprawne 3 Dom Pomocy Społecznej 4 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 5 6 Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych Dar serca Warsztat Terapii Zajęciowej przy RYSIPON Dar serca o ul. Warszawska GiŜycko ul. Smętka GiŜycko ul. Mazurska 7/ Ryn ul. Konrada Wallenroda Ryn (087) (087) (087) (087) osoby w podeszłym wieku (087) (087) (087) osoby niepełnosprawne (087) (087)

8 7 Środowiskowy Dom Samopomocy przy RYSIPON Dar serca ul. Konrada Wallenroda Ryn (087) (087) osoby przewlekle psychicznie chore i niepełnosprawne 8 Zakład Aktywności Zawodowej ul. 1go Maja GiŜycko (087) (087) osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 9 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w GiŜycku ul. Dąbrowskiego GiŜycko (087) (087) wew. 23 osoby niepełnosprawne 10 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w GiŜycku Ośrodek Wczesnej Interwencji ul. Dąbrowskiego GiŜycko (087) (087) wew Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w GiŜycku Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczy ul. Dąbrowskiego GiŜycko (087) wew. 21 (087) wew. 23 osoby upośledzone umysłowo 12 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w GiŜycku Warsztat Terapii Zajęciowej 13 Polski Związek Niewidomych koło w GiŜycku 14 Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sieliska Wydminy ul. Boh. Westerplatte GiŜycko ul. Boh. Westerplatte GiŜycko (087) (087) osoby upośledzone umysłowo osoby niewidome i niedowidzące Powiat gołdapski 1 Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej 2 Specjalny Ośrodek SzkoleniowoWychowawczy 3 NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Wital 4 Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy 5 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 6 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe 7 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski ul. Przytorowa Gołdap ul. Wojska Polskiego Gołdap ul. Wczasowa Gołdap ul. Słoneczna 7/ Gołdap ul. Wolności Gołdap ul. Malarska 2/ Gołdap ul. Woj. Polskiego Gołdap (087) (087) osoby niepełnosprawne (087) (087) osoby niepełnosprawne i ruchowo (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) dzieci i młodzieŝ z upośledzeniem umysłowym do 25 roku Ŝycia (087) osoby niewidome i niedowidzące (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności 8 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Turnusów Rehabilitacyjnych ul. Słoneczna 7/ Gołdap (087) wew. 30 (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności 9 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wolności Gołdap (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności

9 10 Powiatowy Urząd Pracy 11 Stowarzyszenie Partnerstwo Sztuk Centrum Wolontariatu ul. śeromskiego Gołdap ul. Krótka Gołdap (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) Powiat iławski 1 Dom Pomocy Społecznej 2 Dom Pomocy Społecznej 3 Dom Pomocy Społecznej 4 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 5 Dzienny Dom Samopomocy 6 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 7 Warsztat Terapii Zajęciowej 8 Warsztat Terapii Zajęciowej 9 Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubawie 10 Świetlica Terapeutyczna dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej 11 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 12 Przedszkole Miejskie Nr 2 z grupami integracyjnymi 13 Iławski Klub Amazonki 14 Iławskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu 15 Stowarzyszenie Pod Tęczą 16 Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Rejonowy 17 Gminne Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie 18 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe ul. Iławska Susz ul. Grunwaldzka Lubawa ul. Dąbrowskiego 15B Iława ul. Wyszyńskiego 2A Iława ul. Grunwaldzka 6a Iława ul. Kupnera Lubawa ul. 1go Maja 5a Iława ul. Piastowska Susz ul. Kupnera Lubawa ul. Traugutta Zalewo ul. Kopernika Iława ul. Kasprowicza Iława ul. Chełmińska Iława ul. Dąbrowskiego 11/ Iława ul. Jagiellończyka 8/ Kisielice ul. Westerplatte Iława ul. Gen. Andersa 2a Iława ul. Westerplatte Iława (055) osoby niepełnosprawne (089) osoby dorosłe niepełnosprawne (089) osoby przewlekle somatycznie chore (089) osoby z zaburzeniami psychicznymi (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) osoby niepełnosprawne (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (055) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) kobiety z nowotworem piersi osoby z dysfunkcją narządu mowy i słuchu (055) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) osoby niewidome i słabowidzące

10 19 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie ul.. 1 Maja 5a Iława (089) osoby z niepełnosprawnością intelektualną 20 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego Promyk ul. Wyszyńskiego 2a Iława (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności 21 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej 22 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym Jesteśmy ul. Grunwaldzka 6a Iława ul. Kościuszki 23a Iława (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 23 Stowarzyszenie na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i MłodzieŜy Iławskiej Przystań w Iławie ul. Chełmińska Iława (089) (089) l 24 Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Iławie 25 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Iławie 26 Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie 27 Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu 28 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Jagiellończyka Iława ul. Westerplatte Iława ul. Kupnera Lubawa ul. Kościelna Susz ul. Chełmińska Iława (089) (089) osoby chore na cukrzycę (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (055) (055) osoby z zaburzeniami psychicznymi (089) dzieci niepełnosprawne 29 Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Morena ul. Westerplatte Iława (089) osoby niewidome i słabowidzące Powiat kętrzyński 1 Ośrodek SzkolnoWychowawczy 2 Ośrodek SzkolnoWychowawczy 3 Przedszkole i śłobek integracyjny Malinka ul. Sikorskiego Kętrzyn ul. Krasickiego Reszel ul. Westerplatte Kętrzyn (089) (089) (089) osoby niepełnosprawne i ruchowo osoby niepełnosprawne i ruchowo osoby niepełnosprawne i ruchowo 4 Warsztat Terapii Zajęciowej Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Budowlana Kętrzyn (089) osoby niepełnosprawne i ruchowo 5 Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 6 Powiatowa poradnia PsychologicznoPedagogiczna 7 Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej ul. Kazimierza Wielkiego Kętrzyn ul. Powstańców Wwy Kętrzyn RóŜana 9 A Kętrzyn (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności

11 8 Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących ul. Miejska Kętrzyn (089) osoby niesłyszące i niedosłyszące 9 Polski Związek Niewidomych 10 Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Rejonowy 11 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko Powiatowe 12 Dom Pomocy Społecznej Dom Rodzinny Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu MARKOT Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości KRO KUS w Korszach Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin im. Ojca Pio 16 Fundacja Charytatywna Miłosierny Samarytanin 17 Kętrzyńskie Towarzystwo AMAZONKI ul. Miejska 7/ Kętrzyn ul. Miejska 7/ Kętrzyn ul. Chrobrego Kętrzyn ul. Wileńska Kętrzyn Arklity Barciany ul. Wileńska 1/ Korsze ul. Piotrowskiego Barciany ul. Zjazdowa Kętrzyn ul. Chrobrego Kętrzyn (089) osoby niewidome i niedowidzące (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności osoby chore na cukrzycę (089) osoby przewlekle somatycznie chore (089) bezdomni, alkoholicy, ofiary przemocy w rodzinie osoby uzaleŝnione i ich rodziny osoby niepełnosprawne i ruchowo bezdomni, osoby uzaleŝnione, najuboŝsi kobiety po mastektomii Powiat lidzbarski 1 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wierzbickiego 3A Lidzbark Warmiński (089) osoby z zaburzeniami psychicznymi 2 Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Góreckiego Lidzbark Warmiński (089) (089) (089) osoby z zaburzeniami psychicznymi 3 Środowiskowy Dom Samopomocy Wolnica Lubomino osoby z zaburzeniami psychicznymi 4 Caritas Archidiecezji PrzemyskoWarszawskiej Środowiskowy Dom Samopomocy Sielanka w Henrykowie Henrykowo Orneta tm (055) (055) wp.pl osoby z zaburzeniami psychicznymi 5 Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej Centrum Rehabilitacji ADA Ilona Leszczyńska ul. Przemysłowa Orneta (055) (055) wszystkie schorzenia 6 Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej VITAREH ul. Wodna Orneta (055) wszystkie schorzenia 7 Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej VITAREH ul. 11 Listopada Lidzbark Warmiński (089) wszystkie schorzenia

12 8 Gabinet rehabilitacyjny Agnieszka Bielińska ul. Kopernika Lubomino (089) osoby niepełnosprawne i ruchowo 9 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy ul. Szkolna Lidzbark Warmiński (089) osoby niepełnosprawne i ruchowo 10 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna ul. Wierzbickiego 3A Lidzbark Warmiński (089) osoby niepełnosprawne 11 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna ul. Mickiewicza Orneta Warsztat Terapii Zajęciowej przy Orneckim Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych ul. Przemysłowa Orneta Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemysko Warszawskiej w Henrykowie 14 Integracyjny Klub Sportowy Smok Lotos Henrykowo Orneta ul. Przemysłowa 6/ Orneta (055) osoby niepełnosprawne (055) (055) (055) osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ze wskazaniem do WTZ osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ze wskazaniem do WTZ osoby niepełnosprawne 15 Polski Związek Niewidomych Koło w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego Lidzbark Warmiński (089) osoby niewidome i niedowidzące 16 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk ul. Szkolna Lidzbark Warmiński (089) osoby niepełnosprawne i ich rodziny Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna Orneta ul. Przemysłowa 12/ Orneta (055) osoby niepełnosprawne i ich rodziny (055) osoby niepełnosprawne 19 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Berek ul. Piękna 9/ Lidzbark Warmiński osoby niepełnosprawne upośledzone umysłowo i ich rodziny 20 Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Góreckiego Lidzbark Warmiński (089) osoby chore i niepełnosprawne 21 Punkt wypoŝyczania sprzętu pomocniczego i rehabilitacyjnego ul. 1 Maja Orneta (055) (055) osoby którym niezbędny jest sprzęt pomocniczy i rehabilitacyjny 22 Punkt wypoŝyczania sprzętu pomocniczego i rehabilitacyjnego 23 Stacja Joannitów ul. Dworcowa Orneta ul. Wodna Orneta (055) (055) (055) osoby chore i niepełnosprawne Powiat mrągowski

13 1 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy 2 Warsztaty Terapii Zajęciowejprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Kolejowa Mikołajki ul. Kolejowa Mikołajki (087) (087) osoby niepełnosprawne (087) (087) osoby niepełnosprawne 3 Ewangelicki Dom Opieki Arka, przy placówce działa Środowiskowy Dom Samopomocy Pl. Kościelny 5a Mikołajki (087) (087) osoby chore i w podeszłym wieku 4 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnych w Mrągowie 5 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 6 Poradnia Zdrowia Psychicznego Klub Zajęć Terapeutycznych Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Młodkowskiego Mrągowo ul. Warszawska Mrągowo ul. Królewiecka Mrągowo (089) (089) (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) osoby niepełnosprawne 7 Warsztaty Terapii Zajęciowej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski ul. Sienkiewicza Mrągowo (089) (089) osoby niepełnosprawne 8 Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha ul. Wyspiańskiego Mrągowo dni i godziny funkcjonowania: poniedziałek w godz (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej); czwartek w godz (Dom Parafialny przy ul. Królewieckiej 32) Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Rejonowy 10 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe 11 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy 12 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Stacja Diakonijna przy Parafii Ewangelicko Augsburskiej Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA ul. Królewiecka Mrągowo ul. Wyspiańskiego Mrągowo ul. Warszawska Mrągowo ul. Królewiecka Mrągowo ul. Kolejowa Mikołajki ul. PlaŜowa Sorkwity ul. Słoneczna 1B Mrągowo (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) osoby niewidome i słabowidzące osoby chore na cukrzycę (089) osoby niepełnosprawne (087) (087) osoby z upośledzeniem umysłowym i ich rodziny (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności

14 16 Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy REMEDIUM ul. Kościelna Mrągowo tel. grzecznościowy (w waŝnych sprawach) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności 17 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Chorych "Amicus" 18 Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie 19 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Mrągowie 20 Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie 21 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Młodkowskiego Mrągowo ul. Wolności Mrągowo ul. Warszawska Mrągowo (siedziba w CKiT) ul. Królewiecka Mrągowo ul. Warszawska Mrągowo (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) (089) (089) na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności 22 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ul. Warszawska Mrągowo (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności 23 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Stanowisko ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ul. Warszawska Mrągowo (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności Powiat nidzicki 1 Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczy dla Dzieci i MłodzieŜy z Upośledzeniem Umysłowym ul. Krzywa Nidzica (089) osoby niepełnosprawne 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Krzywa Nidzica (089) osoby niepełnosprawne i z niepełnosprawnościami sprzęŝonymi 3 Dom Pomocy Społecznej HOSTEL Dom Rodzinny 4 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy 5 Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Napiwoda 58 A Nidzica ul. Krzywa Nidzica ul. Młynarska Nidzica (089) osoby dorosłe niepełnosprawne (089) osoby niepełnosprawne (089) osoby dorosłe niepełnosprawne i z zaburzeniami psychicznymi 6 Dzienny Dom Pomocy Społecznej mops.nidzica.pl ul. Kolejowa Nidzica (089) (089) osoby chore przewlekle, wymagające rehabilitacji, osoby starsze 7 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna ul. Traugutta Nidzica (089)

15 8 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy ul. Wyborska Nidzica (089) Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim ul. Wyborska Nidzica (089) Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym ul. Wyborska Nidzica (089) Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Gimnazjum Specjalne dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim ul. Wyborska Nidzica (089) Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Gimnazjum Specjalne dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym ul. Wyborska Nidzica (089) Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Szkoła Przysposabiająca do pracy dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym ul. Wyborska Nidzica (089) Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim Caritas Archidiecezji Warmińskiej Stacja Opieki Paliatywnej Zakład Opiekuńczo Leczniczy 17 Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Rejonowy w Nidzicy 18 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe 19 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nidzicy Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i MłodzieŜy Światło 22 Nidzickie Stowarzyszenie PRZYMIERZE mops.nidzica.pl 23 Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Zespół Opieki Zdrowotnej Poradnia Urazowo Ortopedyczna Zespół Opieki Zdrowotnej Poradnia Reumatologiczna ul. Wyborska Nidzica ul. Młynarska Nidzica ul. Mickiewicza Nidzica ul. Kolejowa Nidzica ul. Kolejowa Nidzica ul. Warszawska 2/ Nidzica ul. Kolejowa Nidzica ul. Wyborska Nidzica ul. Robotnicza Nidzica ul. Mickiewicza Nidzica ul. Mickiewicza Nidzica ul. Mickiewicza Nidzica (089) (089) (089) osoby niepełnosprawne i chore terminalnie osoby niepełnosprawne, niezdolne do samoopieki (089) osoby niepełnosprawne (089) osoby niewidome i słabowidzące (089) osoby niepełnosprawne i chore na cukrzycę (089) renciści, emeryci, osoby niepełnosprawne (089) (089) osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi (089) osoby niepełnosprawne i chore (089) osoby niepełnosprawne i chore (089) osoby niepełnosprawne i chore

16 Zespół Opieki Zdrowotnej Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii Zespół Opieki Zdrowotnej Poradnia Rehabilitacyjna Przychodnia MEDYK Zespół Opieki Zdrowotnej Poradnia Wad Postawy Przychodnia MEDYK Zespół Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego 30 Zespół Opieki Zdrowotnej Poradnia Geriatryczna 31 Ośrodek Zdrowia w Kozłowie Punkt Rehabilitacyjny 32 Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Traugutta Nidzica ul. Traugutta Nidzica ul. Traugutta Nidzica ul. Traugutta Nidzica ul. Mickiewicza Nidzica Kozłowo Kozłowo Szczepkowo Borowe Janowiec Koscielny (089) osoby niepełnosprawne i chore (089) osoby niepełnosprawne i chore (089) osoby niepełnosprawne i chore (089) osoby niepełnosprawne i chore (089) osoby po 65 roku Ŝycia (089) osoby niepełnosprawne i chore dorosłe osoby niepełnosprawne i z zaburzeniami psychicznymi Powiat nowomiejski 1 Warsztat Terapii Zajęciowej 2 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 3 Niepubliczny Zakład REHMED 4 Gabinet fizjoterapii GSOZ Kurzętnik ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie ul. Korczaka Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie ul. Łąkowa Kurzętnik (056) (056) osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem (056) (056) osoby niepełnosprawne (056) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (056) (086) osoby niepelnosprawne 5 Punkt KonsultacyjnoTerapeutyczny Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy współpracy z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną ul. 3 Maja Nowe Miasto Lubawskie (056) wszystkie rodzaje niepełnosprawności(dzieci) Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 6 Polski Czerwony KrzyŜ 7 Polski Związek Niewidomych 8 9 Dom Pomocy Społecznej ul. 3 Maja Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie Nowe Grodziczno 14 b Grodziczno (056) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (056) wszystkie rodzaje niepełnosprawności osoby niewidzące i słabo widzące (056) osoby starsze

17 10 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie tel. (056) osoby niepełnosprawne 11 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet rehabilitacyjny Nowe Grodziczno 17B Grodziczno (056) wszystkie rodzaje niepełnosprawności Powiat olecki 1 Centrum Medyczne Olmedica Sp. z o.o. w Olecku 2 NZOZ ODNOWA Pracownia Rehabilitacji Leczniczej 3 NNZOZ PROVITA ul. Gołdapska Olecko ul. 11go Listopada Olecko ul. Szymanowskiego Olecko (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności 4 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia Olecko (087) (087) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim 5 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza 6 Dom Pomocy Społecznej Jaśki 7 Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 8 Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku z siedzibą w Olecku 9 Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku Stowarzyszenie Dać Nadzieję przy Środowiskowym Domu Samopomocy Centrum Edukacji przy Środowiskowym Domu Samopomocy Olecko Kolonia Olecko Olecko Kolonia Olecko ul. Zamkowa Olecko ul. Zamkowa Olecko ul. Armii Krajowej Olecko ul. Armii Krajowej Olecko ul. Armii Krajowej Olecko (087) (087) (087) (087) osoby niepełnosprawne w starszym wieku osoby starsze przewlekle psychicznie chore (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny (087) Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Armii Krajowej Olecko (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności Środowiskowy Dom Samopomocy w Kowalach Oleckich NZOZ Poradnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu, Narkotyków i WspółuzaleŜnienia 15 Stowarzyszenie Klub Abstynenta OPOKA 16 Grupa samopomocowa AlAnon 17 Grupa samopomocowa AA (Anonimowi Alkoholicy) ul. Kościuszki Kowale Oleckie ul. Nocznickiego Olecko ul. Nocznickiego Olecko ul. Nocznickiego Olecko ul. Nocznickiego Olecko (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności

18 18 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe 19 Warsztat Terapii Zajęciowej 20 Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej 21 Dom Pomocy Społecznej Zacisze 22 Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Ośrodek SzkolnoWychowawczy Dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących OLIMPIJCZYK 25 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku olecko.pl 26 Polski Związek Emerytów i Rencistów ul. Składowa 5/ Olecko ul. Kopernika Olecko tymczasowo ul. Gołdapska 18 a ul. Kopernika Olecko tymczasowo ul. Gołdapska 18 a ul. Witosa Kowale Oleckie ul. Witosa Kowale Oleckie ul. Słowiańska Olecko ul. Słowiańska Olecko ul. Gołdapska Olecko Pl. Wolności Olecko (087) (087) osoby niepełnosprawne niewidome i niedowidzące osoby niepełnosprawne ze wskazaniem do terapii w WTZ (087) osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny (087) (087) (087) (087) (087) osoby w podeszłym wieku wszystkie rodzaje niepełnosprawności osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (bezdomne, bezrobotne) dzieci i młodzieŝ niesłysząca i niedosłysząca dzieci i młodzieŝ niesłysząca i niedosłysząca z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich osoby dorosłe niepełnosprawne 27 Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI Al. Zwycięstwa 3A Olecko (087) osoby bezdomne niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim /męŝczyźni/ z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz kulach 28 Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej Pl. Wolności Olecko (087) oraz niepełnosprawni bezrobotni 29 Starostwo Powiatowe w Olecku 30 Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ul. Kolejowa Olecko ul. Armii Krajowej Olecko (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności 31 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska Olecko (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności 32 Stowarzyszenie Placówek Integracyjnych POMARAŃCZA Os. Siejnik Olecko (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności

19 33 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie Os. Siejnik Olecko Gąski Olecko Os. Siejnik Olecko (087) (087) (087) Kijewo Wieliczki (087) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku ul. Zielona Olecko (087) dzieci niepełnosprawne Powiat ostródzki Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warsztat Terapii Zajęciowej Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Mieszkanie treningowe Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Grupa teatralna ul. Grunwaldzka 19A Ostróda ul. Grunwaldzka 19A Ostróda ul. Grunwaldzka 19A Ostróda ul. Grunwaldzka 19A Ostróda ul. Grunwaldzka 19A Ostróda (089) (089) (089) (089) (089) osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny 6 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Klub Rodziców ul. Grunwaldzka 19A Ostróda (089) osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny 7 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Klub Wolontariatu ul. Grunwaldzka 19A Ostróda (089) osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny 8 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy ul. Jana Pawła II Morąg (089) osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny 9 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Jana Pawła II Morąg (089) osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny 10 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy Klub Wolontariatu ul. Jana Pawła II Morąg (089) osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny

20 11 Centrum Zdrowia Medica 12 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 13 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy 14 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy 15 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Marii Konopnickiej 16 Środowiskowy Dom Samopomocy 17 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 18 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 19 Morąskie Stowarzyszenie Amazonek 20 Ostródzkie Stowarzyszenie Amazonek 21 Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Palium 22 Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Rejonowy 23 Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Rejonowy 24 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe 25 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko Gminne nr 4 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko Powiatowe Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Gminny w Ostródzie WarmińskoMazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych ALFA 30 Dom Pomocy Społecznej 31 Dom Pomocy Społecznej 32 Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości Opieki Medycznej ul. Jagiełły Ostróda ul. Dąbrowskiego Morąg Szymanowo Morąg ul. Olsztyńska 9a Miłakowo ul. Grunwaldzka Ostróda ul. 11go Listopada Ostróda ul. Sportowa Ostróda ul. Leśna Morąg Pl. Jana Pawła II Morąg ul. Olsztyńska Ostróda ul. Kościuszki Ostróda ul. Dworcowa Morąg ul. Sportowa 1c/ Ostróda ul. Grunwaldzka Ostróda ul. Pl. Jana Pawła II 1/ Morąg ul. Pl. Jana Pawła II Morąg ul. Grunwaldzka 22a/ Ostróda ul. Zatorze 12 Samborowo Ostróda ul. 11 Listopada Ostróda ul. Gdańska Szydlak Molza Łukta ul. Olsztyńska 2, pok Ostróda (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) (089) dzieci i młodzieŝ niepełnosprawna (089) osoby przewlekle psychicznie chore (089) dzieci i młodzieŝ oraz ich opiekunowie (089) dzieci i młodzieŝ oraz ich opiekunowie (089) kobiety po mastektomii (089) (089) wew. 347 kobiety po mastektomii osoby terminalnie chore z chorobą nowotworową (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) osoby niewidome i słabowidzące osoby niewidome i słabowidzące osoby chore na cukrzycę osoby chore na cukrzycę osoby chore na cukrzycę (089) wew. 10 osoby niepełnosprawne ruchowo (089) osoby przewlekle psychicznie chore (089) osoby starsze wszystkie rodzaje niepełnosprawności

W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatów i gmin województwa warmińsko-mazurskiego.

W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatów i gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizując zadania określone w Wojewódzkim programie wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego.

W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego, w ramach realizacji zadań Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego.

W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego, w ramach realizacji zadań Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego Załącznik do Zarządzenia nr 128 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 czerwca 2013 r. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego L.p Nazwa jednostki Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Bazę placówek, instytucji i ośrodków wsparcia umożliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim, Baza

Bazę placówek, instytucji i ośrodków wsparcia umożliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim, Baza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego realizując zadania określone w Wojewódzkim programie wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZEIE r 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Numer w rejestrze Pełna nazwa placówki oraz adres Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II W BARTOSZYCACH WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200 BARTOSZYCE WYSZYŃSKIEGO 11 2801021 BARTOSZYCE nie tak 200 1 1 4 2 POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZEIE R 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski Załącznik nr 10 szpitalne oddziały ratunkowe TABELA 10- szpitalne oddziały ratunkowe - 2011 r. powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu

Bardziej szczegółowo

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r.

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia Załącznik nr 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego TABELA 12 -Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Powiat Bartoszycki 1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./

INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Lp. Wyszczególnienie Placówka INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./ 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Domy pomocy społecznej Powiatowy Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

Powiat Lp. Nazwa placówki Podmiot prowadzący Adres Telefon Formy pomocy. Zarząd Rejonowy PKPS w Bartoszycach

Powiat Lp. Nazwa placówki Podmiot prowadzący Adres Telefon Formy pomocy. Zarząd Rejonowy PKPS w Bartoszycach Schroniska, domy dla bezdomnych, noclegownie, lokale socjalne i inne miejsca świadczące usługi dla osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko mazurskiego wg stanu na dzień 15 września 2007 r. Powiat

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Załącznik nr 13 personel pracujący w jednostkach SOR ZRM TABELA 13- personel pracujący w jednostkach (SOR, ZRM) stan na 31.12. 2011 r SOR ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w tym: 1 FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok DATA 3.10.2015r. Elbląg przy CH Elzam MIEJSCOWOŚĆ TEL. DO REJESTRACJI 3.10.2015r. Olszty przy Tesco, ul. Pstrowskiego 13 3.10.2015r. Iława

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy

Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy Zał. nr 8 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwa i ginekologii dla pacjentów dorosłych Województwo: warmińsko-mazurskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pułaskiego 1f tel. (55) 237-06-70 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Rodzinna i Pedagogiczna poniedziałki,

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy Ełk ul. Baranki 24. Odział Ginekologiczno- Położniczy

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy Ełk ul. Baranki 24. Odział Ginekologiczno- Położniczy Zał. nr 8 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwa i ginekologii dla pacjentów dorosłych Województwo: warmińsko-mazurskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych braniewski działdowski elb Dane jednostki sprawozdawczej: Nazwa: UW Woj. Warmińsko-mazurskie Adres: 10-575 ul.piłsudskiego 7/9 tel. 895232259 fax. 895232770 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Rejestr

Bardziej szczegółowo

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

Marksa 10 11-200 Bartoszyce "DIAGNOSTA" Laboratorium Analiz Medycznych s.c. Ewa Kulas, Grażyna Kamińska Wyszyńskiego 11

Marksa 10 11-200 Bartoszyce DIAGNOSTA Laboratorium Analiz Medycznych s.c. Ewa Kulas, Grażyna Kamińska Wyszyńskiego 11 Lp. Numer w ewidencji Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo 1 2095 2004-10-15 Laboratorium "DIAGNOSTA" 2 3195 2012-03-13 Pracownia Diagnostyki i Pracownia

Bardziej szczegółowo

Oferty, które spełniły wymogi formalne. List do społeczeństwa niemy dialog dzieci i rodzin wykluczonych społecznie

Oferty, które spełniły wymogi formalne. List do społeczeństwa niemy dialog dzieci i rodzin wykluczonych społecznie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 8/140/10/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 15 lutego 2010r. Wykaz ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego TABELA 13- personel pracujący w jednostkach (SOR, ZRM) stan na 31.12. 2011 r SOR w tym: ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1 FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. 10-603 ul. METALOWA 6 000000007431 ZRTM 25 25 14 14 88

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Rok 2012 2013 2014 2015 Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo

Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo 1 3195 2012-03-13 Pracownia Analityki Ogólnej Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce Laboratoria Medyczne OptiMed 2 3583 2016-04-15 Pracownia Serologii Transfuzjologicznej Kard. Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Oferty, które spełniły wymogi formalne

Oferty, które spełniły wymogi formalne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 14/84/09/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 24 lutego 2009r. Wykaz ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo

Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo 2 03583 2016-04-15 Pracownia Serologii Transfuzjologicznej Kard. Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce Laboratoria Medyczne Optimed 1 03195 2012-03-13 Pracownia Analityki Ogólnej Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Bema Elbląg Wojewódzka Stacja Sanitarno -

Bema Elbląg Wojewódzka Stacja Sanitarno - 1 3195 2012-03-13 Pracownia Analityki Ogólnej Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce Laboratoria Medyczne OptiMed 2 3583 2016-04-15 Pracownia Serologii Transfuzjologicznej Kard. Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY Pp Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg tel./fax. (055) 643-34-35, ~ www.pppdwa.elblag.com.pl ~ pppdwa@elblag.com.pl PODRĘCZNY I N F O R M A T

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. szpitalnego. 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 19-300 EŁK. ul.

TERYT lokalizacji oddziału. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. szpitalnego. 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 19-300 EŁK. ul. piski ełcki olecki ZAŁĄCZNIK - TABELA NR 1 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALA WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO zdrowotnych niezbędnych -

Bardziej szczegółowo

TERYT miejsca stacjonowa nia. Nazwa zespołu PRM. Adres miejsca stacjonowania ZRM S1 P GOŁDAP ul. Słoneczna 7/9

TERYT miejsca stacjonowa nia. Nazwa zespołu PRM. Adres miejsca stacjonowania ZRM S1 P GOŁDAP ul. Słoneczna 7/9 Załącznik nr 8 zespoły medyczne włączone do aństwowe Ratownictwo Medyczne TABELA 8 - zespoły medyczne włączone do aństwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień Dysponenci i zespołów medyczne 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim Stan na dzień 21 listopada 2014 r. GDZIE SZUKAĆ POMOCY W OLSZTYNIE 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. kontakt telefon. podmiot prowadzący.

Wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. kontakt telefon. podmiot prowadzący. Wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym na terenie województwa warmińskomazurskiego 1 2 3 4 Dom Dziennego Pobytu w Braniewie w Braniewie w Działdowie Działdowskie Centrum "Caritas" J ś Braniewo

Bardziej szczegółowo

TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania ZRM. ul. Słoneczna 7/9 Sp. z o.o OLSZTYN

TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania ZRM. ul. Słoneczna 7/9 Sp. z o.o OLSZTYN 2 3 4 5 6 7 8 9 TABELA 8 - zespoły ratownictwa włączone do aństwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 28 lutego 24 r. Dysponenci i miejsca zespołów ratownictwa dysponenta resortowego 28834-288344 9-5

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego Wojewódzki lan Działa ystemu aństwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskie TABELA 8 - zespoły medyczne włączone do aństwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 31 sierp 2012 r. Dysponenci

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r. PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.) Lp. Powiat Nazwa Podmiot prowadzący Specjalistyczny 1 Elbląg

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - Choroby Wewnętrzne Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Anestezjologia i Intensywna Terapia

Oddział Chorób Wewnętrznych - Choroby Wewnętrzne Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Anestezjologia i Intensywna Terapia ełcki olecki ZAŁĄCZNIK 22 - TABELA NR 12 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALA WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1 2 OLMEDICA w Olecku Sp. z

Bardziej szczegółowo

BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp. Nazwa instytucji Dane adresowe Dane teleadresowe 1. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Katalog instytucji, stowarzyszeń i fundacji pomocowych dla osób niepełnosprawnych funkcjonujących na terenie miasta Nowego Sącza Lp. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

powiatowe centrum pomocy rodzinie powiatowy urząd pracy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności placówki edukacyjne

powiatowe centrum pomocy rodzinie powiatowy urząd pracy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności placówki edukacyjne powiatowe centrum pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Traugutta 6A tel./fax 42 215-66-60, 215-66-05 godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 8.00-16.00, wtorek 8.00-17.00, piątek

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Marii Zientary- Malewskiej 21

Kod pocztowy. Marii Zientary- Malewskiej 21 Lp. Numer w ewidencji 1 3416 2014-04-16 Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Marii Zientary- Malewskiej 21 Kod pocztowy 2 2095 2004-10-15 Laboratorium "DIAGNOSTA" Marksa 10 11-200 Bartoszyce 3 3195

Bardziej szczegółowo

Królewiecka Elbląg Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Warmińsko-Mazurskie histopatologicznej i cytologicznej

Królewiecka Elbląg Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Warmińsko-Mazurskie histopatologicznej i cytologicznej 1 3416 2014-04-16 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Marii Zientary- 10-305 Olsztyn INVICTA Sp. z o.o. Malewskiej 21 2 2095 2004-10-15 Laboratorium "DIAGNOSTA" Marksa 10 11-200 Bartoszyce "DIAGNOSTA"

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota wsparcia finansowego. Nazwa placówki, której udzielono wsparcia finansowego. Organ prowadzący

Przyznana kwota wsparcia finansowego. Nazwa placówki, której udzielono wsparcia finansowego. Organ prowadzący lp Nazwa placówki, której udzielono wsparcia finansowego Organ prowadzący Przyznana kwota wsparcia finansowego 1 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach Powiat Bartoszycki 1 Specjalny

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU.

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. Niniejsze materiał powstał na podstawie danych z portalu samorządowego WSPÓLNOTA - Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2015 1.

Bardziej szczegółowo

Elbląg (powiat elbląski)

Elbląg (powiat elbląski) HARMONOGRAM (Z PODZIAŁEM NA POWIATY) KONFERENCJI PRZYGOTOWUJĄCYCH NAUCZYCIELI DO WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z ZAKRESU I. Elbląg i powiat elbląski POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW Data, 4.04.2017 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób w powiecie tarnowskim LP Nazwa organizacji Adres Kontakt Strona internetowa Zakres działalności 1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału. szpitalnego Olecko ul. Gołdapska EŁK. ul.

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału. szpitalnego Olecko ul. Gołdapska EŁK. ul. piski ełcki olecki Izba przyjęć 007 4900 0 - * 005 4500 1 05 1 OLMEDICA w Olecku Sp. z o. o. 19-400 OLECKO ul. Gołdapska 1 000000067 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 1044 045 4450 9 Oddział Dziecięcy - 004

Bardziej szczegółowo

Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo

Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo 1 2095 2004-10-15 Laboratorium "DIAGNOSTA" Marksa 10 11-200 Bartoszyce "DIAGNOSTA" Laboratorium Analiz Medycznych s.c. Ewa Kulas, Grażyna Kamińska 2 3195 2012-03-13 Pracownia Analityki Ogólnej Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Przedmiot Powiaty Termin Miejsce organizator Języki obce 27.03.2017 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku PODN w Giżycku 6.03.2017

Bardziej szczegółowo

Bartoszyce Laboratoria Medyczne Optimed Kuriata, Wroński Spółka Jawna

Bartoszyce Laboratoria Medyczne Optimed Kuriata, Wroński Spółka Jawna 1 2095 2004-10-15 Laboratorium "DIAGNOSTA" Marksa 10 11-200 Bartoszyce "DIAGNOSTA" Laboratorium Analiz Medycznych s.c. Ewa Kulas, Grażyna Kamińska 2 3195 2012-03-13 Pracownia Analityki Ogólnej Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Data Miejsce (obszar) Przedmiot Miejsce, godzina rozpoczęcia

Data Miejsce (obszar) Przedmiot Miejsce, godzina rozpoczęcia HARMONOGRAM KONFERENCJI PRZYGOTOWUJĄCYCH NAUCZYCIELI DO WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z ZAKRESU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW Data Miejsce (obszar) Przedmiot Miejsce, godzina rozpoczęcia 4.04.2017

Bardziej szczegółowo

Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych. Ruszamy w świat wycieczka integracyjna. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej Dom Dziennego Pobytu

Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych. Ruszamy w świat wycieczka integracyjna. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej Dom Dziennego Pobytu Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 14/84/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2009r. Wykaz ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./ 089 625 05 10 089 625 31 39 Telefon Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./ Formy pomocy Lp. Instytucje i placówki Adres

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Przedmiot Powiaty Termin Miejsce organizator Języki obce 27.03.2017 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku PODN w Giżycku 6.03.2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/27/12/IV. Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego) z dnia 24 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 4/27/12/IV. Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego) z dnia 24 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 4/27/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany numeracji dróg gminnych na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

powiatowe centrum pomocy rodzinie

powiatowe centrum pomocy rodzinie powiatowe centrum pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel./fax 46 814-57-60 godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 8.00-16.00, wtorek 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00 e-mail: pcpr@powiatrawski.pl

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015 OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 20142015 Objaśnienia: Kolumna 3: J jadłodajnie Ż punkt wydawania paczek O punkt wydawania M punkt pomocy medycznej

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./ Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./ Formy pomocy Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia, Związki, Zrzeszenia, Olimpiady

Stowarzyszenia, Związki, Zrzeszenia, Olimpiady Wykaz adresów instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych w subregionie tarnowskim Instytucje i organizacje działające na terenie Tarnowa Stowarzyszenia, Związki, Zrzeszenia, Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Placówki, instytucje i ośrodki wsparcia umożliwiające rehabilitację osób niepełnosprawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Placówki, instytucje i ośrodki wsparcia umożliwiające rehabilitację osób niepełnosprawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Placówki, instytucje i ośrodki wsparcia umożliwiające rehabilitację osób niepełnosprawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Powiat Lp. Nazwa placówki/instytucji/ośrodka Adres strony internetowej

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZASOBÓW POWIATU

KATALOG ZASOBÓW POWIATU Załącznik nr 1 do Powiatowej Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych KATALOG ZASOBÓW POWIATU Opracowanie: PCPR w Bochni BOCHNIA 2008 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Windakiewicza 9/5 Tel.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Wspieranie osób bezdomych i ubogich. Dofinansowanie bieŝącej działalności placówki

Wspieranie osób bezdomych i ubogich. Dofinansowanie bieŝącej działalności placówki Zestawienie ofert złoŝonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budŝetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert ",, oraz wspieranie osób bezdomnych i ubogich"

Bardziej szczegółowo

ul. Prosta 23a 10-028 Olsztyn ul. Prosta 23a 10-028 Olsztyn 89 535 25 59 ul. Prosta 23a 10-028 Olsztyn ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn

ul. Prosta 23a 10-028 Olsztyn ul. Prosta 23a 10-028 Olsztyn 89 535 25 59 ul. Prosta 23a 10-028 Olsztyn ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn Placówki, instytucje i ośrodki wsparcia umożliwiające rehabilitację osób niepełnosprawnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku. Powiat Lp. Nazwa placówki/instytucji/ośrodka Adres strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Jednostki organizacyjne PSP

Jednostki organizacyjne PSP przesuń do początku strony KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ http://www.strazpozarna.intracom.pl/komenda_glowna/jednostki_organizacyjne_psp/printpdf.html/st:22.ht ml Drukuj grafikę: tak nie Jednostki

Bardziej szczegółowo

Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./

Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna poradnictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Wykaz przyznanych miejsc na staż absolwencki na komisji w dniu r.

Wykaz przyznanych miejsc na staż absolwencki na komisji w dniu r. Wykaz przyznanych miejsc na staż absolwencki na komisji w dniu 110.2015 r. L.p. NAZWA ZAKŁADU PRACY I Ł A W A Zakład Karny w Iławie ul. 1 Maja 14, Iława; tel. 89 649-45-15 Sąd Rejonowy w Iławie ul. Andersa

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo - jakie

Bardziej szczegółowo

Inauguracja OTK 2015

Inauguracja OTK 2015 OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY NA WARMII I MAZURACH 2015 19-25 października 2015 roku Hasło OTK: Poznaj swojego doradcę kariery KALENDARIUM WYDARZEŃ Miejscowość Organizator Nazwa wydarzenia Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

A. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

A. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część IV. Przydatne informacje A. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: 2 A. Instytucje działające na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zgodnie z ustawą art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi 71052 2016 02/03/2016 S43 Usługi Dodatkowe informacje Procedura otwarta Polska Olsztyn: Usługi w zakresie ośrodków

Bardziej szczegółowo

Miejski program wyrównywania szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2004-2008 ZAŁĄCZNIKI

Miejski program wyrównywania szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2004-2008 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI 1. Placówki rehabilitacyjne funkcjonujące na terenie Powiatu (miasta Olsztyn) z podziałem na rodzaje niepełnosprawności osób korzystających, w tym dzieci i dorosłych. 2. Placówki zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo