W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego."

Transkrypt

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego, w ramach realizacji zadań Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata co roku aktualizuje, opracowaną w 2004 roku, Bazę placówek, instytucji i ośrodków wsparcia umożliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie warmińskomazurskim. Celem opracowania Bazy jest zwiększenie dostępności do informacji niepełnosprawnym mieszkańcom naszego województwa, a także lepsza komunikacja pomiędzy podmiotami zajmującymi się rehabilitacją i wsparciem osób niepełnosprawnych. W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińskomazurskiego. Baza placówek, instytucji i ośrodków wsparcia umożliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie warmińskomazurskim wg stanu na r. Lp. Nazwa placówki/instytucji/ośrodka Adres strony internetowej Adres Telefon Fax Adres Adresaci pomocy Powiat bartoszycki 1 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny 2 Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach 3 Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II Oddział rehabilitacji neurologicznej, Oddział rehabilitacji dziecięcej i Terapii Matki, Dział Fizjoterapii 4 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 5 Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 6 Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Górowie Iławeckim 7 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy 8 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe 9 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło MiejskoGminne 10 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło MiejskoGminne 11 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło MiejskoGminne ul. Armii Czerwonej Górowo Iławeckie ul. Pieniężnego 10A Bartoszyce ul. Wyszyńskiego Bartoszyce ul. Kętrzyńskiego Bartoszyce ul. Bema Bartoszyce ul. Wyszyńskiego Górowo Iławeckie ul. Pieniężnego 10a Bartoszyce ul. Pieniężnego 10a Bartoszyce ul. Kościuszki 8/ Sępopol ul. 9 Maja Bisztynek ul. Zwycięstwa 1b Górowo Iławeckie (089) (089) (089) (089) osoby niepełnosprawne ruchowo pl osoby niepełnosprawne intelektualnie (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego w wieku od 38 lat i ich rodzice (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) osoby niewidome i niedowidzące (089) osoby chore na cukrzycę (089) osoby chore na cukrzycę (089) osoby chore na cukrzycę

2 12 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy ul. Pieniężnego 10a Bartoszyce (089) osoby chore na cukrzycę 13 Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION ul. Bema 51a Bartoszyce (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności, rodzice dzieci niepełnosprawnych 14 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzinom JesteśMy 15 WarmińskoMazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej 16 Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach 17 Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku 18 Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie 19 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach 20 Dom Dziennego Pobytu w Bartoszycach 21 Warsztaty Terapii Zajęciowej 22 Stacja Socjalna Johanitów 23 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 24 Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Bartoszycach 25 Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Bartoszycach 26 Stowarzyszenie Amazonek w Bartoszycach 27 Biuro Aktywizacji Bezrobotnych "Animator" w Bartoszycach Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia Jesteśmy razem Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Bartoszycach Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 31 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach yce 32 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach 33 Zespół Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach 34 Centrum Rozwoju i Pomocy PsychologicznoPedagogicznej PAX 35 Specjalistyczne Centrum Medyczne Poradnia Zdrowia Psychicznego 36 Środowiskowy Dom Samopomocy w Górowie Iławeckim 37 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górowie Iławeckim ul. Limanowskiego Bartoszyce ul. Marksa Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino Bartoszyce ul. 9 Maja Bisztynek Szczurkowo Sępopol ul. Limanowskiego Bartoszyce ul. Pieniężnego 10a Bartoszyce ul. Bema 51a Bartoszyce ul. Marksa Bartoszyce ul. Bema 51a Bartoszyce ul. Pieniężnego 10a Bartoszyce ul. Pieniężnego 10a Bartoszyce Pieniężnego 10A Bartoszyce ul. Marksa 10/ Bartoszyce ul. Kard. Wyszyńskiego Górowo Iławeckie ul. Boh. Warszawy Bartoszyce PCPR ul. Limanowskiego Bartoszyce ul. Limanowskiego Bartoszyce ul. Pieniężnego 10A Bartoszyce ul. Traugutta Bartoszyce ul. Poniatowskiego 13a Bartoszyce ul. Wyszyńskiego Bartoszyce ul. Kard. Wyszyńskiego Górowo Iławeckie ul. Kard. Wyszyńskiego Górowo Iławeckie (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie (089) (089) (089) (089) (089) osoby nieuleczalnie chore osoby starsze i przewlekle somatycznie chore osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie /kobiety/ osoby starsze i przewlekle somatycznie chore młodzież i dzieci w wieku szkolnym (podstawowa i gimnazjum) (089) emeryci i renciści (089) osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) osoby głuchonieme i niedosłyszące (089) emeryci, renciści, wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) kobiety po mastektomii (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności osoby niepełnosprawne intelektualnie (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) rnetdsl.pl wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) (089) osoby z chorobami psychicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym

3 Powiat braniewski 1 NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. 2 Zakład OpiekuńczoLeczniczy 3 Zakład OpiekuńczoLeczniczy PsychiatrycznoGeriatryczny 4 NZOZ Gabinet Rehabilitacyjny 5 Gabinet Rehabilitacyjny 6 NZOZ Nasz Lekarz s.c. 7 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ 8 NZOZ 9 NZOZ "Puls" 10 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 11 NZOZ Medicus 12 Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas 13 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, Gabinet Terapii Zajęciowej 14 Warsztaty Terapii Zajęciowej 15 Środowiskowy Dom Samopomocy Bajka Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Braniewie Polski Związek Niewidomych, Okręg WarmińskoMazurski, Koło w Braniewie 18 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Pieniężnie 19 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów we Fromborku 20 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 21 Powiatowy Dom Pomocy Społecznej 22 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WInRON 23 Środowiskowy Dom Samopomocy we Fromborku 24 Stowarzyszenie "Lacrimosa" 25 Stowarzyszenie pomocy Społecznej "Socjal" ul. Moniuszki Braniewo ul. Moniuszki Braniewo ul. Moniuszki Braniewo ul. Moniuszki Braniewo ul. Kościuszki 91B/ Braniewo ul. Żeromskiego Braniewo ul. Stefczyka Braniewo ul. Kościuszki Braniewo ul. Gdańska Braniewo ul. Królewiecka Braniewo ul. Generalska Pieniężno ul. Rynek 6a Pieniężno ul. Kościuszki 105a Braniewo ul. Krasickiego Frombork ul. Sienkiewicza Pieniężno ul. Kościuszki 105A Braniewo ul. Kościuszki Braniewo ul. Generalska Pieniężno ul. Młynarska 5a Frombork ul. Sadowa Pieniężno ul. Królewiecka Braniewo ul. Kościuszki Braniewo ul. Katedralna Frombork ul. Moniuszki 9A Braniewo ul. Rzemieślnicza Braniewo (055) (055) osoby niepełnosprawne i chore (055) osoby niepełnosprawne i chore (055) osoby niepełnosprawne i chore (055) osoby niepełnosprawne (055) osoby niepełnosprawne (055) (055) (055) (055) osoby niepełnosprawne osoby niepełnosprawne (055) osoby niepełnosprawne (055) (055) osoby niepełnosprawne, osoby uzależnione (055) osoby niepełnosprawne (055) osoby niepełnosprawne (055) osoby niepełnosprawne (055) (055) (055) dzieci niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie osoby niepełnosprawne z upośledzeniem uniemożliwiającym podjęcie zatrudnienia (055) osoby niepełnosprawne intelektualnie osoby niepełnosprawne, chore i w podeszłym wieku (055) wp.pl osoby niewidome i słabowidzące (055) (055) osoby niepełnosprawne, chore i w podeszłym wieku osoby niepełnosprawne, chore i w podeszłym wieku (055) o2.pl osoby niepełnosprawne i chore (055) (055) osoby dorosłe przewlekle psychicznie chore oraz niepełnosprawne intelektualnie osoby niepełnosprawne (055) osoby niepełnosprawne z upośledzeniem, chore psychicznie młodzież i dzieci niepełnosprawna (055) (055) osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym

4 26 Stowarzyszenie Opieki PaliatywnoHospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych "Pomocna Dłoń" 27 Klub Seniora "Wrzos" 28 Stowarzyszenie "Zdrowa Rodzina" 29 Klub Seniora "Stokrotki" 30 Centrum Integracji Społecznej ul. Gdańska Braniewo ul. Moniuszki 9 A Braniewo ul. Sienkiewicza Pieniężno ul. Generalska 11/ Pieniężno ul. Kościuszki Braniewo (055) (055) (055) osoby niepełnosprawne i przewlekle chore osoby niepełnosprawne, chore i w podeszłym wieku (055) osoby niepełnosprawne (055) (055) osoby niepełnosprawne, chore i w podeszłym wieku osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym Powiat działdowski 1 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z zaburzeniami psychicznymi przy Centrum CARITAS 5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Skłodowskiej Działdowo ul. Skłodowskiej Działdowo ul. Jeleńska Lidzbark Welski ul. Księżodworska Działdowo ul. Leśna Działdowo (023) (023) osoby niepełnosprawne intelektualnie (023) (023) osoby upośledzone umysłowo (023) osoby niepełnosprawne intelektualnie (023) osoby niepełnosprawne intelektualnie (023) osoby niepełnosprawne ruchowo 6 Dom Pomocy Społecznej Uzdowo 18/19 (023) osoby przewlekle psychicznie chore 7 NZOZ Neuromed Poradnia Rehabilitacyjna 8 Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Magdalena Willemberg 9 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 10 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Filia Lidzbark Welski 11 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Działdowie 12 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy 13 Polski Związek Niewidomych Okręg WarmińskoMazurski Koło w Działdowie 14 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy 15 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lidzbarku Welskim 16 SP ZOZ Odział Opieki PaliatywnoHospitacyjnej 17 Zdrowie Poradnia rehabilitacyjna ul. Malinowo Działdowo ul. Leśna 3A IłowoOsada ul. Jagiełły 6/ Działdowo ul. Jeleńska Lidzbark Welski ul. M. C. Skłodowskiej Działdowo ul. Księżodworska Działdowo ul. Księżodworska Działdowo ul. Księżodworska Działdowo ul. Zieluńska Lidzbark Welski ul. Leśna Działdowo ul. Brzozowa Lidzbark Welski (023) (023) (023) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (023) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (023) (023) osoby z upośledzeniem umysłowym (023) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (023) osoby niewidome i słabowidzące (023) osoby chore na cukrzycę osoby z upośledzeniem umysłowym (023) wew. 190 (023) osoby niepełnosprawne ruchowo 18 Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II ul. Staszica IłowoOsada (023) wew.33 osoby z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością intelektualną 19 Działdowskie Stowarzyszenie "Amazonki" 20 Gabinet Rehabilitacji "RehTer" Jacek Szymański ul. Księżodworska Działdowo ul. Zajeziorna Rybno (023) kobiety po mastektomii (023)

5 Powiat elbląski ziemski 1 Zakład Aktywności Zawodowej 2 Środowiskowy Dom Samopomocy 3 Środowiskowy Dom Samopomocy Kamionek Wielki Tolkmicko Przezmark 15A Elbląg Jegłownik ul. Gronowska Gronowo Elbląskie (055) (055) osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (055) osoby niepełnosprawne intelektualnie (055) osoby niepełnosprawne intelektualnie, choroby neurologiczne 4 Środowiskowy Dom Samopomocy Kwietniewo Rychliki (055) osoby niepełnosprawne intelektualnie, choroby neurologiczne 5 Warsztat Terapii Zajęciowej 6 Warsztat Terapii Zajęciowej 7 Warsztat Terapii Zajęciowej 8 Dom Pomocy Społecznej 9 Dom Pomocy Społecznej 10 Dom Pomocy Społecznej 11 Mieszkanie chronione dla osób zaburzonych psychicznie czasowo wymagających wsparcia Kamiennik Wielki Milejewo ul. Szpitalna Tolkmicko Władysławowo Elbląg ul. Szpitalna Tolkmicko Rangóry Elbląg Władysławowo Elbląg ul. Elbląska Tolkmicko Powiat ełcki (055) (055) (055) osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawni intelektualnie, dysfunkcje narządu ruchu osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawni intelektualnie, dysfunkcje narządu ruchu osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawni intelektualnie, dysfunkcje narządu ruchu (055) osoby przewlekle somatycznie chore (055) (055) osoby przewlekle somatycznie chore (kobiety) osoby przewlekle somatycznie chore (mężczyźni) (055) osoby zaburzone psychicznie 1 Stowarzyszenie "Kormoran" Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 8 Specjalnej w Ełku ul. Grajewska 16 a Ełk (087) (087) dzieci niepełnosprawne intelektualnie 2 Oddział Rehabilitacyjny Szpitala Miejskiego 3 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Baranki Ełk ul. Lipowa 1a Nowa Wieś Ełcka (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) osoby przewlekle somatycznie chore 4 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Tęczowy Dom ul. Kilińskiego Ełk (087) (087) młodzież i dzieci niepełnosprawna intelektualnie 5 Środowiskowy Dom Samopomocy Tęczowy Dom 6 Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 7 Ogólnopolski Związek Bezrobotnych w Ełku Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Poradnia Rehabilitacyjna 9 NZOZ Rehabilitacja i Specjalistyka 10 NZOZ Specmed 11 Przedszkole Samorządowe nr 6 ul. Kilińskiego Ełk ul. Kajki Ełk ul. Orzeszkowej 3/1u Ełk ul. Kościuszki Ełk ul. Mickiewicza 10b Ełk ul. Gdańska Ełk ul. Toruńska 8a Ełk (087) (087) młodzież i dzieci z zaburzeniami psychicznymi (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności

6 12 Caritas Diecezji Ełckiej 13 Polski Związek Niewidomych Okręg WarmińskoMazurski, Koło w Ełku 14 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej 15 Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol 16 Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Kasztanami" w Ełku 17 PółnocnoWschodnie Stowarzyszenie Chorych na SM w Ełku 18 Fundacja Rozwoju Chirurgii Bariatrycznej i Laparoskopowej 19 Stowarzyszenie pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "NASZYM DZIECIOM" 20 Stowarzyszenie "ONKOLUDKI" z/s Ełku ul. 3go Maja Ełk ul. Małeckich Ełk ul. Kolejowa Ełk ul. Orzeszkowej Ełk ul. Kościuszki Ełk ul. Wawelska 27/ Ełk ul. Ogrodowa Ełk ul. Kajki Ełk Chrzanowo 11 A Ełk (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) osoby niewidome i niedowidzące (087) (087) osoby niepełnosprawne i chore (087) (087) (087) (087) osoby wymagające długoterminowej opieki osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawni intelektualnie nie wymagający hospitalizacji osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich krewni i przyjaciele osoby niepełnosprawne (otyłe) (087) młodzież i dzieci niepełnosprawna dzieci niepełnosprawne, chore na nowotwory i ich rodziny 21 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej ul. Lipowa 1a Nowa Wieś Ełcka (087) (087) osoby niepełnosprawne 22 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział rejonowy w Ełku 23 Ełckie Stowarzyszenie Przyjaciół Amazonki 24 Ośrodek RehabilitacyjnoWypoczynkowy Lili 25 Dom Pomocy Społecznej Lili 26 Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym POMOST ul. Małeckich Ełk ul. Małeckich Ełk Golubie Kalinowo Golubie Kalinowo ul. Małeckich Ełk (087) emeryci, inwalidzi, renciści kobiety po mastektomii (087) (087) osoby niepełnosprawne (087) (087) osoby niepełnosprawne (087) osoby niepełnosprawne 27 Stowarzyszenie ADELFI ul. Małeckich Ełk osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym Powiat giżycki 1 Stowarzyszenie na rzecz chorych z chorobą nowotworową "Promyk" Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Domowej ul. Pionierska Giżycko (087) osoby z chorobami nowotworowymi 2 Środowiskowy Dom Samopomocy 3 Dom Pomocy Społecznej Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 5 Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych Dar serca 6 Warsztat Terapii Zajęciowej przy RYSIPON Dar serca 7 Środowiskowy Dom samopomocy przy RYSIPON "Dar serca" 8 Zakład Aktywności Zawodowej 9 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku ul. Warszawska Giżycko ul. Warszawska Giżycko ul. Smętka Giżycko ul. Mazurska 7/ Ryn ul. Konrada Wallenroda Ryn ul. Konrada Wallenroda Ryn ul. 1go Maja Giżycko ul. Dąbrowskiego Giżycko (087) osoby niepełnosprawne (087) (087) (087) (087) (087) (087) (087) osoby niepełnosprawne (087) (087) osoby niepełnosprawne (087) (087) osoby niepełnosprawne (087) (087) osoby niepełnosprawne (087) (087) wew. 23 osoby niepełnosprawne intelektualnie

7 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku Niepubliczny Zespół Placówek Oświatowych Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Powiatowy w Giżycku Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku Warsztat Terapii Zajęciowej Polski Związek Niewidomych koło w Giżycku ul. Dąbrowskiego Giżycko ul. Mickiewicza Giżycko Sieliska Wydminy ul. Boh. Westerplatte Giżycko Powiat gołdapski (087) (087) wew. 23 młodzież i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (087) Inwalidzi i renciści (087) (087) osoby upośledzone umysłowo osoby niewidome i niedowidzące 1 Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej 2 Specjalny Ośrodek SzkoleniowoWychowawczy 3 NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Wital 4 Samodzielny Publiczny Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy 5 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 6 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe 7 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 8 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Turnusów Rehabilitacyjnych 9 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10 Powiatowy Urząd Pracy 11 Związek Kombatantów RP i BWP Koło Powiatowe 12 Stowarzyszenie Partnerstwo Sztuk Centrum Wolontariatu ul. Przytorowa Gołdap ul. Wojska Polskiego Gołdap ul. Wczasowa Gołdap ul. Słoneczna 7/ Gołdap ul. Wolności Gołdap ul. Malarska 2/ Gołdap ul. Woj. Polskiego Gołdap ul. Słoneczna 7/ Gołdap ul. Wolności Gołdap ul. Żeromskiego Gołdap Plac Zwycięstwa Gołdap ul. Krótka Gołdap (087) (087) osoby niepełnosprawne intelektualnie (087) (087) osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) młodzież i dzieci z upośledzeniem umysłowym do 25 roku życia (087) osoby niewidome i niedowidzące (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wew. 30 (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności Powiat iławski 1 Dom Pomocy Społecznej 2 Dom Pomocy Społecznej 3 Dom Pomocy Społecznej 4 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 5 Dzienny Dom Samopomocy 6 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 7 Warsztat Terapii Zajęciowej 8 Warsztat Terapii Zajęciowej 9 Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubawie ul. Iławska Susz ul. Grunwaldzka Lubawa ul. Dąbrowskiego 15B Iława ul. Wyszyńskiego 2A Iława ul. Grunwaldzka 6a Iława ul. Kupnera Lubawa ul. 1go Maja 5a Iława ul. Piastowska Susz ul. Kupnera Lubawa (055) osoby niepełnosprawne intelektualnie (089) osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie (089) osoby przewlekle somatycznie chore (089) osoby z zaburzeniami psychicznymi (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (055) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności

8 10 Świetlica Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 11 Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i Osób z Innymi Zaburzeniami Rozwoju "Iskierka Nadziei" 12 Przedszkole Miejskie Nr 2 z grupami integracyjnymi 13 Iławski Klub Amazonki 14 Stowarzyszenie Pod Tęczą 15 Gminne Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie ul. Traugutta Zalewo ul. Kopernika 5/ Iława ul. Kasprowicza Iława ul. Chełmińska Iława ul. Jagiellończyka 8/ Kisielice ul. Gen. Andersa 2a Iława (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) (089) kobiety z nowotworem piersi (055) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności 16 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe ul. Obrońców Westerplatte 5/ Iława (089) osoby niewidome i słabowidzące Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego Promyk Ośrodek SzkolnoWychowawczy przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym Jesteśmy Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół Rolniczych 22 Zespół Placówek SzkolnoWychowawczych w Iławie 23 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Iławie 24 Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie 25 Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu 26 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul.. 1 Maja 5a Iława ul. Wyszyńskiego 2a Iława ul. Daszyńskiego Kisielice ul. Kościuszki 23a Iława ul. Daszyńskiego Kisielice ul. Kościuszki 23 A Iława ul. Obrońców Westerplatte Iława ul. Kupnera Lubawa ul. Kościelna Susz ul. Chełmińska Iława (089) osoby z niepełnosprawnością intelektualną (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (055) (089) (089) (055) niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną dzieci niepełnosprawne w wieku od 3 do 10 lat (089) młodzież i dzieci niepełnosprawna (089) osoby chore na cukrzycę (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (055) (055) osoby z zaburzeniami psychicznymi (089) dzieci niepełnosprawne 27 Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Morena ul. Obrońców Westerplatte Iława (089) osoby niewidome i słabowidzące Powiat kętrzyński 1 Ośrodek SzkolnoWychowawczy 2 Ośrodek SzkolnoWychowawczy 3 Przedszkole i Żłobek integracyjny Malinka 4 Warsztat Terapii Zajęciowej Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 5 Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 6 Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 7 Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej ul. Sikorskiego Kętrzyn ul. Krasickiego Reszel ul. Westerplatte Kętrzyn ul. Budowlana Kętrzyn ul. Kazimierza Wielkiego Kętrzyn ul. Powstańców Wwy Kętrzyn Różana 9 A Kętrzyn (089) (089) (089) (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności

9 8 Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących ul. Miejska Kętrzyn (089) osoby niesłyszące i niedosłyszące 9 Polski Związek Niewidomych 10 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy 11 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło MiejskoPowiatowe 12 Dom Pomocy Społecznej 13 Dom Rodzinny Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu MARKOT 14 Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości KROKUS w Korszach 15 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin im. Ojca Pio 16 Fundacja Charytatywna Miłosierny Samarytanin 17 Kętrzyńskie Towarzystwo AMAZONKI 18 Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Miejska 7/ Kętrzyn ul. Miejska 7/ Kętrzyn ul. Chrobrego Kętrzyn ul. Wileńska Kętrzyn Arklity Barciany ul. Wileńska 1/ Korsze ul. Piotrowskiego Barciany ul. Zjazdowa Kętrzyn ul. Chrobrego Kętrzyn ul. Sikorskiego 76J Kętrzyn (089) osoby niewidome i niedowidzące (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności osoby chore na cukrzycę (089) osoby przewlekle somatycznie chore (089) (089) bezdomni, alkoholicy, ofiary przemocy w rodzinie (089) osoby uzależnione i ich rodziny (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo bezdomni, osoby uzależnione, najubożsi kobiety po mastektomii (89) (89) osoby przewlekle psychicznie chore i niepełnosprawne intelektualnie 19 Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza ul. Polna Kętrzyn (89) pomoc medyczna, sprzęt ortopedyczny, leki oraz usługi pielęgniarskie dla os niepełnosprawnych Powiat lidzbarski 1 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wierzbickiego 3A Lidzbark Warmiński (089) osoby z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym 2 Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Góreckiego Lidzbark Warmiński (089) (089) (089) osoby z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym 3 Środowiskowy Dom Samopomocy Wolnica Lubomino (089) osoby z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym 4 Caritas Archidiecezji PrzemyskoWarszawskiej Środowiskowy Dom Samopomocy Sielanka w Henrykowie Henrykowo 7 Orneta (055) (055) wp.pl osoby z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym 5 Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej Centrum Rehabilitacji ADA Ilona Leszczyńska 6 Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej VITAREH 7 Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej VITAREH 8 Centrum Zdrowia "Twój Partner" 9 Gabinet rehabilitacyjny Agnieszka Bielińska 10 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy 11 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 12 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna ul. 1 Maja 7/ Orneta ul. Wodna Orneta ul. 11 Listopada Lidzbark Warmiński Pilnik Lidzbark Warmiński ul. Kopernika Lubomino ul. Szkolna Lidzbark Warmiński ul. Wierzbickiego 3A Lidzbark Warmiński ul. Mickiewicza Orneta (055) (055) wszystkie schorzenia (055) wszystkie schorzenia (089) wszystkie schorzenia (089) wszystkie schorzenia (089) wszystkie schorzenia (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie (055) osoby niepełnosprawne intelektualnie

10 13 14 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Orneckim Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemysko Warszawskiej w Henrykowie 15 Integracyjny Klub Sportowy Smok Lotos 16 Polski Związek Niewidomych Koło w Lidzbarku Warmińskim 17 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk 18 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 19 Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych ul. Przemysłowa Orneta Henrykowo Orneta ul. Przemysłowa 6/ Orneta ul. Krasickiego Lidzbark Warmiński ul. Szkolna Lidzbark Warmiński ul. Zamkowa Orneta ul. Przemysłowa 12/ Orneta (055) (055) (055) osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ze wskazaniem do WTZ osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ze wskazaniem do WTZ osoby niepełnosprawne (089) osoby niewidome i niedowidzące (089) osoby niepełnosprawne i ich rodziny osoby niepełnosprawne i ich rodziny (055) osoby niepełnosprawne 20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Berek ul. Piękna 9/ Lidzbark Warmiński osoby niepełnosprawne upośledzone umysłowo i ich rodziny 21 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy 22 Stacja Joannitów ul. Góreckiego Lidzbark Warmiński ul. 1 Maja Orneta (089) osoby chore i niepełnosprawne (055) w.17 osoby chore i niepełnosprawne Powiat mrągowski 1 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy ul. Kolejowa Mikołajki (087) (087) osoby niepełnosprawne intelektualnie 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Kolejowa Mikołajki (087) (087) osoby niepełnosprawne intelektualnie 3 4 Ewangelicki Dom Opieki Arka, przy placówce działa Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie Pl. Kościelny 5a Mikołajki eki.html 5 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 6 Warsztaty Terapii Zajęciowej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski ul. Młodkowskiego Mrągowo ul. Warszawska Mrągowo ul. Sienkiewicza Mrągowo (087) (087) osoby chore i w podeszłym wieku (089) (089) młodzież i dzieci niepelnosprawne (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie 7 Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha ul. Wyspiańskiego Mrągowo dni i godziny funkcjonowania: poniedziałek w godz (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej); czwartek w godz (Dom Parafialny przy ul. Królewieckiej 32) osoby chore i w podeszłym wieku 8 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy 9 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe 10 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy 11 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie ul. Warszawska Mrągowo ul. Wyspiańskiego Mrągowo ul. Warszawska Mrągowo ul. Królewiecka Mrągowo (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) osoby niewidome i słabowidzące osoby chore na cukrzycę (089) (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie

11 12 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe 13 Stacja Diakonijna przy Parafii EwangelickoAugsburskiej Stacja Socjalna "Koinonia" przy Parafii EwangelickoAugsburskiej w Mrągowie Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA 16 Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy REMEDIUM 17 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Chorych "Amicus" 18 Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie 19 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Mrągowie 20 Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie 21 stacja Pomocy Brata Gerarda ocy.html 22 Mrągowski Uniwersytet III wieku 23 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Stanowisko ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ul. Kolejowa Mikołajki ul. Plażowa Sorkwity ul. Kościelna Mrągowo ul. Ratuszowa 2B/ Mrągowo ul. Kościelna Mrągowo ul. Młodkowskiego Mrągowo ul. Wolności Mrągowo ul. Warszawska Mrągowo (siedziba w CKiT) ul. Królewiecka Mrągowo ul. Królewiecka Mrągowo (przy parafii Św. Wojciecha) ul. Warszawska Mrągowo ul. Warszawska Mrągowo ul. Warszawska Mrągowo ul. Warszawska Mrągowo (087) (087) osoby z upośledzeniem umysłowym i ich rodziny (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (89) (89) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (89) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) sekcja rehabilitacji i fizykoterapii (089) (089) (089) (wtorki i czwartki 16:0018:00) niepełnosprawni, seniorzy, społeczności lokalne młodzież i dzieci niepelnosprawne na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej wszystkie rodzaje niepełnosprawności (89) rozwój i integracja społeczności lokalnych (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności Powiat nidzicki 1 Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym ul. Krzywa Nidzica (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Krzywa Nidzica (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi 3 Dom Pomocy Społecznej HOSTEL Dom Rodzinny 4 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy 5 Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Napiwoda 58 A Nidzica ul. Krzywa Nidzica ul. Młynarska Nidzica (089) osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie (089) osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi 6 Dzienny Dom Pomocy Społecznej mops.nidzica.pl ul. Kolejowa Nidzica (089) (089) osoby chore przewlekle, wymagające rehabilitacji, osoby starsze 7 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 8 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy ul. Traugutta Nidzica ul. Wyborska Nidzica (089) młodzież i dzieci niepełnosprawne (089) młodzież i dzieci niepełnosprawne 9 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim ul. Wyborska Nidzica (089) młodzież i dzieci niepełnosprawne

12 10 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym ul. Wyborska Nidzica (089) młodzież i dzieci niepełnosprawne 11 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Gimnazjum Specjalne dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim ul. Wyborska Nidzica (089) młodzież i dzieci niepełnosprawne 12 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Gimnazjum Specjalne dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym ul. Wyborska Nidzica (089) młodzież i dzieci niepełnosprawne 13 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Szkoła Przysposabiająca do pracy dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym ul. Wyborska Nidzica (089) młodzież i dzieci niepełnosprawne 14 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim ul. Wyborska Nidzica (089) młodzież i dzieci niepełnosprawne 15 Caritas Archidiecezji Warmińskiej Stacja Opieki Paliatywnej 16 Zakład Opiekuńczo Leczniczy 17 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Nidzicy 18 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe 19 Centrum RehabilitacyjnoEdukacyjne im. Jana Pawła II 20 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nidzicy mops.nidzica.pl 21 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży Światło 22 Nidzickie Stowarzyszenie PRZYMIERZE 23 Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital 24 Zespół Opieki Zdrowotnej Poradnia UrazowoOrtopedyczna 25 Zespół Opieki Zdrowotnej Poradnia Reumatologiczna 26 Zespół Opieki Zdrowotnej Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii Zespół Opieki Zdrowotnej Poradnia Rehabilitacyjna Przychodnia MEDYK Zespół Opieki Zdrowotnej Poradnia Wad Postawy Przychodnia MEDYK Zespół Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego 30 Zespół Opieki Zdrowotnej Poradnia Geriatryczna 31 Dzienny Oddział Rehabilitacyjny 32 Ośrodek Zdrowia w Kozłowie Punkt Rehabilitacyjny 33 Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Młynarska Nidzica ul. Mickiewicza Nidzica ul. Kolejowa Nidzica ul. Kolejowa Nidzica ul. Krzywa Nidzica ul. Kolejowa Nidzica ul. Wyborska Nidzica ul. Robotnicza Nidzica ul. Mickiewicza Nidzica ul. Mickiewicza Nidzica ul. Mickiewicza Nidzica ul. Traugutta Nidzica ul. Traugutta Nidzica ul. Mickiewicza Nidzica ul. Traugutta Nidzica ul. Mickiewicza Nidzica ul. Traugutta Nidzica Kozłowo Kozłowo Szczepkowo Borowe Janowiec Kościelny (089) (089) osoby niepełnosprawne i chore terminalnie osoby niepełnosprawne, niezdolne do samoopieki (089) osoby niepełnosprawne (089) osoby niewidome i słabowidzące (089) osoby niepełnosprawne (089) renciści, emeryci, osoby niepełnosprawne (089) młodzież i dzieci niepelnosprawne (089) osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi (089) osoby niepełnosprawne i chore (089) osoby niepełnosprawne i chore (089) osoby niepełnosprawne i chore (089) osoby niepełnosprawne i chore (089) osoby niepełnosprawne i chore (089) osoby niepełnosprawne i chore (089) osoby niepełnosprawne i chore (089) osoby po 65 roku życia (089) osoby po 65 roku życia (089) osoby niepełnosprawne i chore dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi

13 Powiat nowomiejski 1 Nowomiejskie Stowarzyszenie SALVEO 2 Gminny Ośrodek Zdrowia w Biskupcu 3 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku 4 Punkt KonsultacyjnoTerapeutyczny Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy współpracy z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną 5 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 6 Polski Czerwony Krzyż 7 Polski Związek Niewidomych 8 Dom Pomocy Społecznej 9 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Rehabilitacyjny w Nowym Grodzicznie ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie ul. Lipowa Biskupiec ul. Łąkowa Kurzętnik ul. 3 Maja Nowe Miasto Lubawskie ul. 3 Maja Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie Nowe Grodziczno 14 b Grodziczno ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie Nowe Grodziczno 17B Grodziczno Powiat olecki (056) rodzice dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (056) (056) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (056) (086) osoby niepełnosprawne (056) (056) wszystkie rodzaje niepełnosprawności(dzieci) wszystkie rodzaje niepełnosprawności(dzieci) (056) wszystkie rodzaje niepełnosprawności osoby niewidzące i słabo widzące (056) osoby starsze tel. (056) osoby niepełnosprawne (056) osoby niepełnosprawne 1 Centrum Medyczne Olmedica Sp. z o.o. w Olecku 2 NZOZ ODNOWA Pracownia Rehabilitacji Leczniczej 3 NNZOZ PROVITA 4 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej 5 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza 6 Dom Pomocy Społecznej Jaśki 7 Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 8 Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku z siedzibą w Olecku 9 Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku 10 Stowarzyszenie Dać Nadzieję przy Środowiskowym Domu Samopomocy 11 Centrum Edukacji przy Środowiskowym Domu Samopomocy 12 Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy 13 Środowiskowy Dom Samopomocy w Kowalach Oleckich ul. Gołdapska Olecko ul. 11go Listopada Olecko ul. Szymanowskiego Olecko Olecko Kolonia Olecko Olecko Kolonia Olecko Olecko Kolonia Olecko ul. Zamkowa Olecko ul. Zamkowa Olecko ul. Armii Krajowej Olecko ul. Armii Krajowej Olecko ul. Armii Krajowej Olecko ul. Armii Krajowej Olecko ul. Kościuszki Kowale Oleckie (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) (087) (087) (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności osoby niepełnosprawne w starszym wieku osoby starsze przewlekle psychicznie chore (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny (087) młodzież i dzieci niepełnosprawne (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności

14 14 NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia 15 Stowarzyszenie Klub Abstynenta OPOKA 16 Grupa samopomocowa AlAnon 17 Grupa samopomocowa AA (Anonimowi Alkoholicy) 18 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe 19 Warsztat Terapii Zajęciowej 20 Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej ul. Nocznickiego Olecko ul. Nocznickiego Olecko ul. Nocznickiego Olecko ul. Nocznickiego Olecko ul. Składowa 5/ Olecko ul. Kopernika Olecko tymczasowo ul. Gołdapska 18 a ul. Kopernika Olecko tymczasowo ul. Gołdapska 18 a (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) osoby niepełnosprawne niewidome i niedowidzące osoby niepełnosprawne ze wskazaniem do terapii w WTZ (087) osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny 21 Dom Pomocy Społecznej Zacisze ul. Witosa Kowale Oleckie (087) osoby w podeszłym wieku wszystkie rodzaje niepełnosprawności 22 Stowarzyszenie Pomocna Dłoń ul. Witosa Kowale Oleckie (087) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (bezdomne, bezrobotne) 23 Ośrodek SzkolnoWychowawczy Dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku ul. Słowiańska Olecko (087) młodzież i dzieci niesłyszące i niedosłyszące 24 Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących OLIMPIJCZYK ul. Słowiańska Olecko (087) młodzież i dzieci niesłyszące i niedosłyszące 25 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku olecko.pl ul. Gołdapska Olecko (087) młodzież i dzieci niepelnosprawne z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 26 Polski Związek Emerytów i Rencistów 27 Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI 28 Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej 29 Starostwo Powiatowe w Olecku 30 Powiatowy Urząd Pracy w Olecku 31 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku 32 Stowarzyszenie Placówek Integracyjnych POMARAŃCZA 33 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 34 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach 35 Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku 36 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie Pl. Wolności Olecko Al. Zwycięstwa 3A Olecko Pl. Wolności Olecko ul. Kolejowa Olecko ul. Armii Krajowej Olecko ul. Gołdapska Olecko Os. Siejnik Olecko Os. Siejnik Olecko Gąski Olecko Os. Siejnik Olecko Kijewo Wieliczki osoby dorosłe niepełnosprawne (087) (087) osoby bezdomne niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim /mężczyźni/ z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz kulach młodzież i dzieci niepełnosprawne oraz niepełnosprawni bezrobotni (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) młodzież i dzieci niepełnosprawne (087) młodzież i dzieci niepełnosprawne (087) młodzież i dzieci niepełnosprawne (087) młodzież i dzieci niepełnosprawne

15 37 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku ul. Zielona Olecko (087) dzieci niepełnosprawne 38 Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Ruchową im. Św. Kamila ul. Słowackiego Olecko osoby z niepełnosprawnością ruchową 39 Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach 40 Fundacja "OLECKO BEZ BARIER" Wronki Świętajno ul. Słowiańska Olecko Powiat ostródzki (087) osoby niepełnosprawne wszystkie rodzaje niepełnosprawności Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warsztat Terapii Zajęciowej Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Mieszkanie treningowe Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Grupa teatralna Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Klub Rodziców Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Klub Wolontariatu Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Środowiskowy Dom Samopomocy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w Morągu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w Morągu Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w Morągu Klub Wolontariatu Centrum Zdrowia Medica 13 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 14 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy 15 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy s/ 16 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Marii Konopnickiej ul. Grunwaldzka 19A Ostróda ul. Grunwaldzka 19A Ostróda ul. Grunwaldzka 19A Ostróda ul. Grunwaldzka 19A Ostróda ul. Grunwaldzka 19A Ostróda ul. Grunwaldzka 19A Ostróda ul. Grunwaldzka 19A Ostróda ul. Grunwaldzka 19A Ostróda ul. Jana Pawła II Morąg ul. Jana Pawła II Morąg ul. Jana Pawła II Morąg ul. Jagiełły Ostróda ul. Dąbrowskiego Morąg Szymanowo Morąg ul. Olsztyńska 9a Miłakowo ul. Grunwaldzka Ostróda (089) (089) (089) (089) (089) (089) (089) (089) (089) (089) (089) osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne ruchowo oraz ich rodziny (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) młodzież i dzieci niepełnosprawne (089) młodzież i dzieci niepełnosprawna intelektualnie (089) młodzież i dzieci niepełnosprawne

16 17 Środowiskowy Dom Samopomocy 18 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 19 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 20 Morąskie Stowarzyszenie Amazonek 21 Ostródzkie Stowarzyszenie Amazonek 22 Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Palium 23 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy 24 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy 25 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe 26 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe 27 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło MiejskoGminne nr 4 28 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło MiejskoPowiatowe 29 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Gminny w Ostródzie 30 WarmińskoMazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych ALFA 31 Dom Pomocy Społecznej 32 Dom Pomocy Społecznej 33 Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości Opieki Medycznej 34 Wspólnota Wiara i Światło 35 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 36 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedziba w Morągu 37 Koło Chorych na Stwardnienie Rozsiane 38 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski 39 Fundacja Johanitów Stacja Socjalna Johanniter 40 Polski Komitet Pomocy Społecznej 41 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS 42 Związek Inwalidów Wojennych R.P. ul. 11go Listopada Ostróda ul. Sportowa Ostróda ul. Leśna Morąg Pl. Jana Pawła II Morąg ul. Olsztyńska 2 lok Ostróda ul. Kościuszki Ostróda ul. Dworcowa Morąg ul. Sportowa 1c/ Ostróda ul. Grunwaldzka Ostróda ul. Pl. Jana Pawła II 1/ Morąg ul. Pl. Jana Pawła II Morąg ul. Grunwaldzka 22a/ Ostróda ul. Zatorze 12 Samborowo Ostróda ul. 11 Listopada Ostróda ul. Gdańska Szydlak Molza Łukta ul. Olsztyńska 2, pok Ostróda ul. Jagiełły 33/ Ostróda ul. Mickiewicza 24 pok.16a Ostróda ul Pl. Jana Pawła II Morąg ul. Pl. Jana Pawła II Morąg ul. Kopernika 13b Małdyty ul. Sienkiewicza Ostróda ul. Sienkiewicza Ostróda ul. Grunwaldzka Ostróda ul. Chrobrego Ostróda (089) osoby przewlekle psychicznie chore (089) młodzież i dzieci oraz ich opiekunowie (089) młodzież i dzieci oraz ich opiekunowie (089) kobiety po mastektomii kobiety po mastektomii (089) osoby terminalnie chore z chorobą nowotworową (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) osoby niewidome i słabowidzące (89) osoby niewidome i słabowidzące (89) osoby chore na cukrzycę osoby chore na cukrzycę (89) osoby chore na cukrzycę (089) wew. 10 osoby niepełnosprawne ruchowo (089) osoby przewlekle psychicznie chore (089) osoby starsze (89) wszystkie rodzaje niepełnosprawności osoby z upośledzeniem umysłowym (089) emeryci, renciści, inwalidzi emeryci, renciści, inwalidzi osoby chore na stwardnienie rozsiane (089) młodzież i dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny (089) osoby starsze, chore, ubogie (089) (089) osoby niepełnosprawne, ubogie, bezdomne młodzież i dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny

17 Powiat olsztyński ziemski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie 2 Szpital Powiatowy Pomocy Maltańskiej pw. Bł. Gererda 3 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Żardenikach Plac Bema Olsztyn ul. Niepodległości Barczewo Żardeniki Jeziorany (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) osoby wymagające opieki długoterminowej (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności 4 Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek EdukacyjnoWychowawczy w Kruzach Kruzy Kolno (089) młodzież i dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 6 do 24 lat 5 Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu 6 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście 7 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Olsztyn 8 Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 9 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce 10 Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczy 11 Warsztat Terapii Zajęciowej 12 Warsztat Terapii Zajęciowej 13 Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Św. Łazarza 14 Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Olsztynie Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Olsztynie, Punkt w Barczewie Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Olsztynie, Punkt w Biskupcu Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Olsztynie, Punkt w Dobrym Mieście Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Olsztynie, Punkt w Olsztynku Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe 20 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 21 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście Armii Krajowej Biskupiec Grunwaldzka 10 B Dobre Miasto ul. Kopernika Olsztyn ul. Jeżynowa Dywity Ameryka Olsztynek ul. Gdańska Biskupiec ul. Garnizonowa Dobre Miasto ul. Gdańska Biskupiec ul. Armii Krajowej Biskupiec ul. Plac Bema Olsztyn ul. Północna Barczewo ul. Armii Krajowej 1 B Biskupiec ul. Olsztyńska Dobre Miasto ul. Klikowicza Olsztynek ul. Ostródzka 4c Olsztynek ul. Pionierów Biskupiec ul. Garnizonowa Dobre Miasto (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) (089) osoby z zanikami mięśni, urazami mózgowoczaszkowymi i porażeniami mózgowymi (089) (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie (089) (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie (089) (089) (089) (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami osoby ciężko przewlekle chore (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) (089) osoby chore na cukrzycę wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie 22 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu ul. Gdańska Biskupiec (089) (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie ze sprężonymi niepełnosprawnościami 23 Zakład Aktywności Zawodowej Al.. Róż Biskupiec (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie ze sprężonymi niepełnosprawnościami

18 24 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 25 Dom Pomocy Społecznej 26 Dom Pomocy Społecznej 27 Dom Pomocy Społecznej 28 Dom Pomocy Społecznej 29 Dom Pomocy Społecznej, Filia w Dobrym Mieście 30 Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza 31 Stowarzyszenie na rzecz Osób NiepełnoSPRAWNYCH 32 Dom Pomocy Społecznej Zacisze w Olsztynku 33 Warsztaty Terapii Zajęciowej 34 Gminne Centrum Zdrowia. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku. Poradnia Rehabilitacyjna 35 Środowiskowy Dom Samopomocy Marcinkowo ul. Ostródzka 4c Olsztynek ul. Kraszewskiego Barczewo Grazymy Gietrzwałd ul. Kajki Jeziorany ul. Lipowa Jonkowo ul. Łużycka Dobre Miasto Klebark Wielki Olsztyn 10 ul. Kajki Jeziorany ul. Park Olsztynek ul. Ostródzka 4c Olsztynek ul. Chopina Olsztynek Marcinkowo Purda (089) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) (089) (089) (089) osoby przewlekle somatycznie chore i w podeszłym wieku osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie /mężczyźni/ osoby dorosłe intelektualnie niepełnosprawne /kobiety/ (089) osoby przewlekle somatyczne chore (089) osoby przewlekle somatycznie chore i w podeszłym wieku osoby starsze przewlekle chore niepełnosprawne ruchowo (089) wp.pl wszystkie rodzaje niepełnosprawności (089) (089) osoby przewlekle psychicznie chore (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie, ruchowo (089) dorosłe osoby niepełnosprawne osoby niepełnosprawne intelektualnie Powiat piski 1 2 Samodzielny Publiczny MiejskoGminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu 3 Stacja Opieki Caritas Diecezji Ełckiej w Białej Piskiej 4 Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej ejpisz.pl 5 Polski Związek Niewidomych Koło terenowe 6 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie 7 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Gminne w Białej Piskiej 8 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło MiejskoGminne w Orzyszu 9 Warsztaty Terapii Zajęciowej 10 Stacja Socjalna Johanici 11 Ośrodek RewalidacyjnoEdukacyjnoWychowawczy w Piszu 12 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu 13 Środowiskowy Dom Samopomocy Parafii Ewangelicko Augsburskiej 14 Dom Pomocy Społecznej BETEZDA 15 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie ul. Cierniaka Orzysz ul. Sienkiewicza Pisz ul. M. Konopnickiej Biała Piska ul. Klementowskiego Pisz ul. Gizewiusza Pisz ul. Gizewiusza Pisz ul. Witosa 12/ Biała Piska ul. Woj. Polskiego 34/ Orzysz Pl. Daszyńskiego 11a Pisz ul. Wąglicka Pisz Pl. Daszyńskiego 11a Pisz ul. Gizewiusza Pisz Pl. Daszyńskiego 12a Pisz Ukta Ruciane Nida Ukta Ruciane Nida (087) (087) (087) (087) osoby z gminy Orzysz, w tym osoby niepełnosprawne osoby z powiatu piskiego, w tym osoby niepełnosprawne osoby z gminy Biała Piska, w tym osoby niepełnosprawne osoby z powiatu piskiego osoby niepełnosprawne osoby niepełnosprawne osoby niepełnosprawne osoby niepełnosprawne (087) osoby niepełnosprawne pow. 16 r. ż. (087) wew.15 osoby z powiatu piskiego (087) młodzież i dzieci niepelnosprawne powiatu piskiego renciści, emeryci i osoby niepełnosprawne (087) osoby niepełnosprawne (087) osoby niepełnosprawne (087) (087) osoby niepełnosprawne

19 Powiat szczycieński 1 Warsztat Terapii Zajęciowej 2 Centrum RehabilitacyjnoEdukacyjne dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 3 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy 4 Dom Pomocy Społecznej 5 Dom pomocy Społecznej Filia w Spychowie 6 Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie 7 Środowiskowy Dom Samopomocy filia w Piasutnie 8 Środowiskowy Dom Samopomocy w Sąpłatach 9 "CRIPS" Centrum Rehabilitacji i Poprawy Sprawności Kacper Paweł Stepokura 10 Przychodnia Lekarska Elmed 11 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ELMED 12 Niepubliczny Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej Eskulap 13 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia dla Dzieci lek. Cz. Woźniak 14 Niepubliczny Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej "VITAMED." 15 Przychodnia Podstawowej Opieki zdrowotnej 16 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" 17 Praktyka Lekarska "ProMedica" 18 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Lekarska "Medical" 19 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Warmed" 20 Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pomoc" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Lekarska "Centrum" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia lekarska "Del Med." 23 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "POLMED" 24 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna 25 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" ul. Wielbarska Szczytno ul. Pasymska 21a Szczytno ul. Korczaka Szczytno ul. Wielbarska Szczytno ul. Sienkiewicza Spychowo ul. Wielbarska Szczytno Piasutno Świętajno Sąpłaty Dźwierzuty ul. Bartna Strona 3b Szczytno ul. Gnieźnieńska Szczytno ul. Nauczycielska Szczytno ul. Kościuszki Szczytno ul. Długa Szczytno ul. Nauczycielska Szczytno ul. Długa Szczytno ul. Linki Szczytno Nowe Gizewo Szczytno ul. Szczycieńska Dźwierzuty ul. Wielbarska Jedwabno Lipowiec Szczytno ul. Pocztowa Pasym ul. Pocztowa Pasym ul. 24 Stycznia Szczytno ul. 24 Stycznia Szczytno ul. Leśna 4 P Świętajno (089) osoby niepełnosprawne (089) (089) osoby niepełnosprawne (089) (089) osoby niepełnosprawne intelektualnie (089) (089) osoby przewlekle psychicznie chore (089) osoby przewlekle psychicznie chore (089) (089) (089) osoby przewlekle psychicznie chore z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi i niepełnosprawni upośledzeni umysłowo osoby przewlekle psychicznie chore z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi i niepełnosprawni upośledzeni umysłowo osoby przewlekle psychicznie chore z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi i niepełnosprawni upośledzeni umysłowo osoby niepełnosprawne (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89)

20 26 Przychodnia Lekarska "Medix" 27 Świadczenia z medycyny szkolnej Ludwika Więcek 28 Grupowa Praktyka Pielęgniarek Środowiskowych i Medycyny Szkolnej "Med.Szkol" 29 Spółka Cywilna Pielęgniarek i Położnej "ZDROWIE" 30 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek Środowiskowych "Pigułka" S.C. 31 Praktyka Pielęgniarska pielęgniarka Medycyny Szkolnej ul. Kętrzyńskiego Wielbark ul. Grunwaldzka 48/ Świętajno ul. Mickiewicza Szczytno ul. Grunwaldzka 13C/ Świętajno ul. Kościuszki Szczytno ul. Kętrzyńskiego 1/ Wielbark (89) (89) (wew. 38) (89) Powiat węgorzewski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie ul. Gen. J. Bema 16A Węgorzewo (087) (087) wszystkie osoby niepełnosprawne 2 Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie ul. Gen. J. Bema 16A Węgorzewo (087) (087) osoby niepełnosprawne intelektualnie i chore psychicznie 3 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Węgorzewie ul. Gen. J. Bema 16A Węgorzewo (087) (087) osoby z zaburzeniami emocjonalnymi i problemami logopedycznymi 4 Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie 5 Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie 6 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Węgorzewie 7 Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego Szpital Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej epublika.pl 8 Szpital Psychiatryczny SP ZOZ 9 SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Doren w Różewcu 10 Stacja Socjalna Johannitów 11 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim 12 Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Domowej w Giżycku, Filia w Węgorzewie 13 MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej 14 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu 15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach 16 Samorządowe Przedszkole z Grupą Integracyjną im. Kubusia Puchatka ul. Gen. J. Bema 16A Węgorzewo ul. 11 Listopada Węgorzewo ul. Zamkowa Węgorzewo ul. 3 maja Węgorzewo ul. Bema Węgorzewo Różewiec Węgorzewo ul. Żeromskiego Węgorzewo Olszewo Węgorzewskie Budry ul. 3ego Maja Węgorzewo ul. Zamkowa Węgorzewo ul.1 Maja 1a Pozezdrze ul. Woj. Polskiego Budry ul. Jasna Węgorzewo (087) (087) (087) (087) (087) (087) (087) (087) (087) (087) wszystkie osoby niepełnosprawne osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną osoby niepełnosprawne wymagające rehabilitacji osoby z chorobą psychiczną i zaburzeniami psychicznymi osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (także z zaburzeniami psychicznym) opieka nad chorym w domu, przekazywanie lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego (087) wszystkie rodzaje niepełnosprawności (087) osoby niepełnosprawne z powodu chorób nowotworowych (087) osoby niepełnosprawne (087) wew. 44 osoby niepełnosprawne (087) osoby niepełnosprawne (087) dzieci niepełnosprawne

W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego.

W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego, w ramach realizacji zadań Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego.

W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego, w ramach realizacji zadań Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatów i gmin województwa warmińsko-mazurskiego.

W/w Baza powstała na podstawie informacji zebranych z powiatów i gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizując zadania określone w Wojewódzkim programie wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego Załącznik do Zarządzenia nr 128 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 czerwca 2013 r. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego L.p Nazwa jednostki Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Bazę placówek, instytucji i ośrodków wsparcia umożliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim, Baza

Bazę placówek, instytucji i ośrodków wsparcia umożliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim, Baza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego realizując zadania określone w Wojewódzkim programie wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZEIE r 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Numer w rejestrze Pełna nazwa placówki oraz adres Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II W BARTOSZYCACH WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200 BARTOSZYCE WYSZYŃSKIEGO 11 2801021 BARTOSZYCE nie tak 200 1 1 4 2 POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu

Bardziej szczegółowo

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski Załącznik nr 10 szpitalne oddziały ratunkowe TABELA 10- szpitalne oddziały ratunkowe - 2011 r. powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200

Bardziej szczegółowo

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r.

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZEIE R 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia Załącznik nr 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego TABELA 12 -Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Załącznik nr 13 personel pracujący w jednostkach SOR ZRM TABELA 13- personel pracujący w jednostkach (SOR, ZRM) stan na 31.12. 2011 r SOR ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w tym: 1 FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok DATA 3.10.2015r. Elbląg przy CH Elzam MIEJSCOWOŚĆ TEL. DO REJESTRACJI 3.10.2015r. Olszty przy Tesco, ul. Pstrowskiego 13 3.10.2015r. Iława

Bardziej szczegółowo

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./

INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Lp. Wyszczególnienie Placówka INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./ 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Domy pomocy społecznej Powiatowy Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

Marksa 10 11-200 Bartoszyce "DIAGNOSTA" Laboratorium Analiz Medycznych s.c. Ewa Kulas, Grażyna Kamińska Wyszyńskiego 11

Marksa 10 11-200 Bartoszyce DIAGNOSTA Laboratorium Analiz Medycznych s.c. Ewa Kulas, Grażyna Kamińska Wyszyńskiego 11 Lp. Numer w ewidencji Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo 1 2095 2004-10-15 Laboratorium "DIAGNOSTA" 2 3195 2012-03-13 Pracownia Diagnostyki i Pracownia

Bardziej szczegółowo

Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy

Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy Zał. nr 8 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwa i ginekologii dla pacjentów dorosłych Województwo: warmińsko-mazurskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Powiat Lp. Nazwa placówki Podmiot prowadzący Adres Telefon Formy pomocy. Zarząd Rejonowy PKPS w Bartoszycach

Powiat Lp. Nazwa placówki Podmiot prowadzący Adres Telefon Formy pomocy. Zarząd Rejonowy PKPS w Bartoszycach Schroniska, domy dla bezdomnych, noclegownie, lokale socjalne i inne miejsca świadczące usługi dla osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko mazurskiego wg stanu na dzień 15 września 2007 r. Powiat

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Powiat Bartoszycki 1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy Ełk ul. Baranki 24. Odział Ginekologiczno- Położniczy

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy Ełk ul. Baranki 24. Odział Ginekologiczno- Położniczy Zał. nr 8 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwa i ginekologii dla pacjentów dorosłych Województwo: warmińsko-mazurskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego TABELA 13- personel pracujący w jednostkach (SOR, ZRM) stan na 31.12. 2011 r SOR w tym: ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1 FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. 10-603 ul. METALOWA 6 000000007431 ZRTM 25 25 14 14 88

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pułaskiego 1f tel. (55) 237-06-70 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Rodzinna i Pedagogiczna poniedziałki,

Bardziej szczegółowo

Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo

Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo 1 3195 2012-03-13 Pracownia Analityki Ogólnej Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce Laboratoria Medyczne OptiMed 2 3583 2016-04-15 Pracownia Serologii Transfuzjologicznej Kard. Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych braniewski działdowski elb Dane jednostki sprawozdawczej: Nazwa: UW Woj. Warmińsko-mazurskie Adres: 10-575 ul.piłsudskiego 7/9 tel. 895232259 fax. 895232770 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Rejestr

Bardziej szczegółowo

Oferty, które spełniły wymogi formalne. List do społeczeństwa niemy dialog dzieci i rodzin wykluczonych społecznie

Oferty, które spełniły wymogi formalne. List do społeczeństwa niemy dialog dzieci i rodzin wykluczonych społecznie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 8/140/10/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 15 lutego 2010r. Wykaz ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo

Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo 2 03583 2016-04-15 Pracownia Serologii Transfuzjologicznej Kard. Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce Laboratoria Medyczne Optimed 1 03195 2012-03-13 Pracownia Analityki Ogólnej Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Rok 2012 2013 2014 2015 Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Bema Elbląg Wojewódzka Stacja Sanitarno -

Bema Elbląg Wojewódzka Stacja Sanitarno - 1 3195 2012-03-13 Pracownia Analityki Ogólnej Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce Laboratoria Medyczne OptiMed 2 3583 2016-04-15 Pracownia Serologii Transfuzjologicznej Kard. Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim Stan na dzień 21 listopada 2014 r. GDZIE SZUKAĆ POMOCY W OLSZTYNIE 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota wsparcia finansowego. Nazwa placówki, której udzielono wsparcia finansowego. Organ prowadzący

Przyznana kwota wsparcia finansowego. Nazwa placówki, której udzielono wsparcia finansowego. Organ prowadzący lp Nazwa placówki, której udzielono wsparcia finansowego Organ prowadzący Przyznana kwota wsparcia finansowego 1 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach Powiat Bartoszycki 1 Specjalny

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. szpitalnego. 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 19-300 EŁK. ul.

TERYT lokalizacji oddziału. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. szpitalnego. 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 19-300 EŁK. ul. piski ełcki olecki ZAŁĄCZNIK - TABELA NR 1 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALA WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO zdrowotnych niezbędnych -

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Marii Zientary- Malewskiej 21

Kod pocztowy. Marii Zientary- Malewskiej 21 Lp. Numer w ewidencji 1 3416 2014-04-16 Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Marii Zientary- Malewskiej 21 Kod pocztowy 2 2095 2004-10-15 Laboratorium "DIAGNOSTA" Marksa 10 11-200 Bartoszyce 3 3195

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - Choroby Wewnętrzne Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Anestezjologia i Intensywna Terapia

Oddział Chorób Wewnętrznych - Choroby Wewnętrzne Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Anestezjologia i Intensywna Terapia ełcki olecki ZAŁĄCZNIK 22 - TABELA NR 12 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALA WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1 2 OLMEDICA w Olecku Sp. z

Bardziej szczegółowo

Elbląg (powiat elbląski)

Elbląg (powiat elbląski) HARMONOGRAM (Z PODZIAŁEM NA POWIATY) KONFERENCJI PRZYGOTOWUJĄCYCH NAUCZYCIELI DO WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z ZAKRESU I. Elbląg i powiat elbląski POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW Data, 4.04.2017 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY Pp Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg tel./fax. (055) 643-34-35, ~ www.pppdwa.elblag.com.pl ~ pppdwa@elblag.com.pl PODRĘCZNY I N F O R M A T

Bardziej szczegółowo

Królewiecka Elbląg Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Warmińsko-Mazurskie histopatologicznej i cytologicznej

Królewiecka Elbląg Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Warmińsko-Mazurskie histopatologicznej i cytologicznej 1 3416 2014-04-16 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Marii Zientary- 10-305 Olsztyn INVICTA Sp. z o.o. Malewskiej 21 2 2095 2004-10-15 Laboratorium "DIAGNOSTA" Marksa 10 11-200 Bartoszyce "DIAGNOSTA"

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo

Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo 1 2095 2004-10-15 Laboratorium "DIAGNOSTA" Marksa 10 11-200 Bartoszyce "DIAGNOSTA" Laboratorium Analiz Medycznych s.c. Ewa Kulas, Grażyna Kamińska 2 3195 2012-03-13 Pracownia Analityki Ogólnej Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Bartoszyce Laboratoria Medyczne Optimed Kuriata, Wroński Spółka Jawna

Bartoszyce Laboratoria Medyczne Optimed Kuriata, Wroński Spółka Jawna 1 2095 2004-10-15 Laboratorium "DIAGNOSTA" Marksa 10 11-200 Bartoszyce "DIAGNOSTA" Laboratorium Analiz Medycznych s.c. Ewa Kulas, Grażyna Kamińska 2 3195 2012-03-13 Pracownia Analityki Ogólnej Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Data Miejsce (obszar) Przedmiot Miejsce, godzina rozpoczęcia

Data Miejsce (obszar) Przedmiot Miejsce, godzina rozpoczęcia HARMONOGRAM KONFERENCJI PRZYGOTOWUJĄCYCH NAUCZYCIELI DO WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z ZAKRESU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW Data Miejsce (obszar) Przedmiot Miejsce, godzina rozpoczęcia 4.04.2017

Bardziej szczegółowo

TERYT miejsca stacjonowa nia. Nazwa zespołu PRM. Adres miejsca stacjonowania ZRM S1 P GOŁDAP ul. Słoneczna 7/9

TERYT miejsca stacjonowa nia. Nazwa zespołu PRM. Adres miejsca stacjonowania ZRM S1 P GOŁDAP ul. Słoneczna 7/9 Załącznik nr 8 zespoły medyczne włączone do aństwowe Ratownictwo Medyczne TABELA 8 - zespoły medyczne włączone do aństwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień Dysponenci i zespołów medyczne 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Przedmiot Powiaty Termin Miejsce organizator Języki obce 27.03.2017 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku PODN w Giżycku 6.03.2017

Bardziej szczegółowo

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU.

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. Niniejsze materiał powstał na podstawie danych z portalu samorządowego WSPÓLNOTA - Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2015 1.

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału. szpitalnego Olecko ul. Gołdapska EŁK. ul.

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału. szpitalnego Olecko ul. Gołdapska EŁK. ul. piski ełcki olecki Izba przyjęć 007 4900 0 - * 005 4500 1 05 1 OLMEDICA w Olecku Sp. z o. o. 19-400 OLECKO ul. Gołdapska 1 000000067 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 1044 045 4450 9 Oddział Dziecięcy - 004

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego Wojewódzki lan Działa ystemu aństwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskie TABELA 8 - zespoły medyczne włączone do aństwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 31 sierp 2012 r. Dysponenci

Bardziej szczegółowo

TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania ZRM. ul. Słoneczna 7/9 Sp. z o.o OLSZTYN

TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania ZRM. ul. Słoneczna 7/9 Sp. z o.o OLSZTYN 2 3 4 5 6 7 8 9 TABELA 8 - zespoły ratownictwa włączone do aństwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 28 lutego 24 r. Dysponenci i miejsca zespołów ratownictwa dysponenta resortowego 28834-288344 9-5

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Przedmiot Powiaty Termin Miejsce organizator Języki obce 27.03.2017 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku PODN w Giżycku 6.03.2017

Bardziej szczegółowo

BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp. Nazwa instytucji Dane adresowe Dane teleadresowe 1. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015 OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 20142015 Objaśnienia: Kolumna 3: J jadłodajnie Ż punkt wydawania paczek O punkt wydawania M punkt pomocy medycznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób w powiecie tarnowskim LP Nazwa organizacji Adres Kontakt Strona internetowa Zakres działalności 1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r. PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.) Lp. Powiat Nazwa Podmiot prowadzący Specjalistyczny 1 Elbląg

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/27/12/IV. Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego) z dnia 24 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 4/27/12/IV. Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego) z dnia 24 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 4/27/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany numeracji dróg gminnych na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Oferty, które spełniły wymogi formalne

Oferty, które spełniły wymogi formalne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 14/84/09/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 24 lutego 2009r. Wykaz ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Placówki, instytucje i ośrodki wsparcia umożliwiające rehabilitację osób niepełnosprawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Placówki, instytucje i ośrodki wsparcia umożliwiające rehabilitację osób niepełnosprawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Placówki, instytucje i ośrodki wsparcia umożliwiające rehabilitację osób niepełnosprawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Powiat Lp. Nazwa placówki/instytucji/ośrodka Adres strony internetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

powiatowe centrum pomocy rodzinie powiatowy urząd pracy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności placówki edukacyjne

powiatowe centrum pomocy rodzinie powiatowy urząd pracy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności placówki edukacyjne powiatowe centrum pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Traugutta 6A tel./fax 42 215-66-60, 215-66-05 godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 8.00-16.00, wtorek 8.00-17.00, piątek

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. kontakt telefon. podmiot prowadzący.

Wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. kontakt telefon. podmiot prowadzący. Wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym na terenie województwa warmińskomazurskiego 1 2 3 4 Dom Dziennego Pobytu w Braniewie w Braniewie w Działdowie Działdowskie Centrum "Caritas" J ś Braniewo

Bardziej szczegółowo

ul. Prosta 23a 10-028 Olsztyn ul. Prosta 23a 10-028 Olsztyn 89 535 25 59 ul. Prosta 23a 10-028 Olsztyn ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn

ul. Prosta 23a 10-028 Olsztyn ul. Prosta 23a 10-028 Olsztyn 89 535 25 59 ul. Prosta 23a 10-028 Olsztyn ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn Placówki, instytucje i ośrodki wsparcia umożliwiające rehabilitację osób niepełnosprawnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku. Powiat Lp. Nazwa placówki/instytucji/ośrodka Adres strony internetowej

Bardziej szczegółowo

powiatowe centrum pomocy rodzinie

powiatowe centrum pomocy rodzinie powiatowe centrum pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel./fax 46 814-57-60 godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 8.00-16.00, wtorek 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00 e-mail: pcpr@powiatrawski.pl

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia, Związki, Zrzeszenia, Olimpiady

Stowarzyszenia, Związki, Zrzeszenia, Olimpiady Wykaz adresów instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych w subregionie tarnowskim Instytucje i organizacje działające na terenie Tarnowa Stowarzyszenia, Związki, Zrzeszenia, Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Wykaz przyznanych miejsc na staż absolwencki na komisji w dniu r.

Wykaz przyznanych miejsc na staż absolwencki na komisji w dniu r. Wykaz przyznanych miejsc na staż absolwencki na komisji w dniu 110.2015 r. L.p. NAZWA ZAKŁADU PRACY I Ł A W A Zakład Karny w Iławie ul. 1 Maja 14, Iława; tel. 89 649-45-15 Sąd Rejonowy w Iławie ul. Andersa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji Akty prawa miejscowego dotyczące aglomeracji z terenu woj. warmińskomazurskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Inauguracja OTK 2015

Inauguracja OTK 2015 OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY NA WARMII I MAZURACH 2015 19-25 października 2015 roku Hasło OTK: Poznaj swojego doradcę kariery KALENDARIUM WYDARZEŃ Miejscowość Organizator Nazwa wydarzenia Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2

MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2 MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2 nr poza: 442/11/2/POZa/2012 4233 FUNDACJA NASZA BAJKA WYSOKOSPECJALISTYCZNA REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. 29 204/11/2/POZa/2012 5035 POLSKIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Liczba uczestników Ogółem 17 69 139 3 233. Nazwa szkoły, uczelni na terenie której odbyły się warsztaty

Liczba uczestników Ogółem 17 69 139 3 233. Nazwa szkoły, uczelni na terenie której odbyły się warsztaty Załącznik nr Zestawienie warsztatów p. t.: Stereotypy na temat młodości i starości jak z nimi walczyć przeprowadzonych przez zespoły doradców zawodowych w ramach Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej

Bardziej szczegółowo

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Katalog instytucji, stowarzyszeń i fundacji pomocowych dla osób niepełnosprawnych funkcjonujących na terenie miasta Nowego Sącza Lp. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./ 089 625 05 10 089 625 31 39 Telefon Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./ Formy pomocy Lp. Instytucje i placówki Adres

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

A. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

A. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część IV. Przydatne informacje A. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: 2 A. Instytucje działające na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych. Ruszamy w świat wycieczka integracyjna. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej Dom Dziennego Pobytu

Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych. Ruszamy w świat wycieczka integracyjna. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej Dom Dziennego Pobytu Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 14/84/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2009r. Wykaz ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005

Bardziej szczegółowo

powiatowe centrum pomocy rodzinie powiatowy urząd pracy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności placówki edukacyjne

powiatowe centrum pomocy rodzinie powiatowy urząd pracy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności placówki edukacyjne powiatowe centrum pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. św. Antoniego 41 tel. 44 725-14-60 w. 427 strona internetowa: tomaszow.mazowiecki.pcpr.info adresaci: wszystkie osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./ Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./ Formy pomocy Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZASOBÓW POWIATU

KATALOG ZASOBÓW POWIATU Załącznik nr 1 do Powiatowej Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych KATALOG ZASOBÓW POWIATU Opracowanie: PCPR w Bochni BOCHNIA 2008 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Windakiewicza 9/5 Tel.

Bardziej szczegółowo

Jednostki organizacyjne PSP

Jednostki organizacyjne PSP przesuń do początku strony KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ http://www.strazpozarna.intracom.pl/komenda_glowna/jednostki_organizacyjne_psp/printpdf.html/st:22.ht ml Drukuj grafikę: tak nie Jednostki

Bardziej szczegółowo