INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU USOSWEB. System USOSweb dostępny jest pod adresem: https://usos.prz.edu.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU USOSWEB. System USOSweb dostępny jest pod adresem: https://usos.prz.edu.pl"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU USOSWEB System USOSweb dostępny jest pod adresem: https://usos.prz.edu.pl Logowanie do systemu USOSweb... 2 Indywidualne numery kont bankowych - opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)... 4 Umowa o warunkach odpłatności za studia... 5 Deklaracja programu... 7 Oświadczenie o dochodach Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim PRz Wniosek o stypendium socjalne Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Student ubiegający się o stypendium socjalne musi wypełnić i wydrukować: - deklarację programu - oświadczenie o dochodach - wniosek o stypendium socjalne Student ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych musi wypełnić i wydrukować: - deklarację programu - wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 1

2 LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. USOSweb widok ekranu logowania po kliknięciu na zakładce Dla studentów. Klikamy na link prowadzący do Centralnej Usługi Uwierzytelniania. 2. Centralna Usługa Uwierzytelniania ekran logowania. W polu należy wpisać swój login w domenie stud.prz.edu.pl: Hasło do systemu USOSweb, jeżeli nie zostało zmienione przez studenta, jest takie samo jak hasło do systemu SIR (rekrutacji). 2

3 3. Ekran widoczny po zalogowaniu się studenta -> zakładka Dla studentów Pozycja Płatności - Indywidualne numery kont bankowych w tym opłata za ELS Pozycja Wnioski - Umowa o warunkach odpłatności za studia, Deklaracja programu, Oświadczenie o dochodach, Wnioski o świadczenia pomocy materialnej. 3

4 INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE 1. Ekran widoczny po wybraniu w menu Moje studia pozycji Płatności Aby sprawdzić numer konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty za ELS, klikamy na link należności nierozliczone. 2. Konto bankowe na pozycji 3 dotyczy opłaty za wydanie ELS!!! Opłaty dokonujemy tylko i wyłącznie na JEDNĄ z dostępnych pozycji czyli za Elektroniczną Legitymację Studencką 17zł - (pozycja nr 3)!!! W przypadku gdy: posiadasz już aktywną ELS wydaną przez Politechnikę Rzeszowską na studiach I stopnia i kontynuujesz naukę na studiach II stopnia, posiadasz już aktywną ELS wydaną na innym kierunku Politechniki Rzeszowskiej, rekrutujesz się na więcej niż JEDEN kierunek i dokonałeś opłaty za ELS w ramach rekrutacji na innym kierunku, nie dokonuj wpłaty ponieważ student może posiadać ELS tylko i wyłącznie na jednym kierunku studiów a w przypadku kontynuowania studiów na studiach II stopnia może zachować ELS wydaną dla I stopnia studiów. 4

5 UMOWA O ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA 1. Ekran widoczny po wybraniu w menu Moje studia pozycji Wnioski Klikamy w odpowiadającemu Umowie wierszu na linku złóż wniosek. 2. Umowa o odpłatności za studia ekran 1 z listy rozwijanej wybieramy program studiów, na którym rozpoczynamy studia i klikamy przycisk Dalej. 5

6 3. Umowa o odpłatności za studia po wciśnięciu przycisku Zatwierdź, system jeszcze raz poprosi Cię o ostateczne potwierdzenie zakończenia wypełniania Umowy. 4. Umowa o odpłatności za studia po zatwierdzeniu należy Umowę wydrukować w dwóch egzemplarzach. Wydrukowane i podpisane 2 egz. Umowy należy dostarczyć do właściwego dla kierunku studiów Dziekanatu. 6

7 DEKLARACJA PROGRAMU 1. Wybór typu wniosku najpierw należy wypełnić Deklarację programu, na którym student będzie pobierał świadczenia pomocy materialnej. 7

8 2. Deklaracja programu ekran 1 wybierz z rozwijanej listy program studiów, wpisz informację o równolegle odbywanych studiach (jeżeli ta informacja Cię nie dotyczy zaznacz opcję nie dotyczy ), wpisz informację o ukończonych studiach, (jeżeli ta informacja Cię nie dotyczy zaznacz opcję nie dotyczy ). 8

9 3. Deklaracja programu ekran 2 po wciśnięciu przycisku Zatwierdź system jeszcze raz poprosi Cię o ostateczne potwierdzenie zakończenia wypełniania deklaracji. 4. Deklaracja programu po zatwierdzeniu należy deklarację wydrukować. 9

10 5. Wydrukowana Deklaracja programu, którą student podpisuje i przynosi do Dziekanatu. 10

11 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 1. Wybór typu wniosku Oświadczenie o dochodach. 2. Oświadczenie o dochodach ekran 1 członkowie rodziny wypełnij formularz dodając kolejnych członków rodziny. 11

12 3. Oświadczenie o dochodach ekran 2 zaznacz na podstawie jakich dokumentów potwierdzisz skład swojej rodziny. W przypadku, gdy student jest samodzielny finansowo i nie wykazuje w zestawieniu rodziców/opiekunów i rodzeństwa, wyświetlony zostanie Ekran 3 i Ekran 4. W pozostałych przypadkach formularz automatycznie przechodzi do Ekranu 5. 12

13 4. Oświadczenie o dochodach ekran 3 kalkulator pomoże w ustaleniu, czy student jest samodzielny finansowo. Wyliczony dochód należy wpisać do odpowiedniego pola poniżej kalkulatora i zaznaczyć, czy jest się samodzielnym finansowo. 13

14 5. Oświadczenie o dochodach ekran 4 samodzielność finansowa załączniki. 6. Oświadczenie o dochodach ekran 5 dochody na zasadach ogólnych. 14

15 7. Oświadczenie o dochodach ekran 6 zaświadczenia dotyczące dochodów na zasadach ogólnych. 8. Oświadczenie o dochodach ekran 7 dochody rozliczane ryczałtem lub kartą podatkową. Jeżeli Cię nie dotyczą pozostaw puste. 15

16 9. Oświadczenie o dochodach ekran 8 jeżeli posiadasz dochody rozliczane ryczałtem lub kartą podatkową, konieczne będzie oświadczenie członków rodziny, do pobrania pod linkiem pobierz druk oświadczenia. 16

17 10. Oświadczenie o dochodach - ekran 9 oświadczenie członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym, do pobrania pod linkiem pobierz druk oświadczenia. 17

18 11. Oświadczenie o dochodach - ekran 10 dochody z rolnictwa. Pozycje, które Cię nie dotyczą, pozostaw puste. 12. Oświadczenie o dochodach - ekran 11 zaświadczenia dokumentujące dochody z rolnictwa. 18

19 13. Oświadczenie o dochodach - ekran 12 dochody z alimentów. Jeżeli Cię nie dotyczą, pozostaw puste. 14. Oświadczenie o dochodach - ekran 13 dokumenty potwierdzające dochód z alimentów. 19

20 15. Oświadczenie o dochodach - ekran 14 dochody z zagranicy. Jeżeli Cię nie dotyczą pozostaw puste. 16. Oświadczenie o dochodach - ekran 15 zaświadczenia dokumentujące dochód uzyskany za granicy. 20

21 17. Oświadczenie o dochodach - ekran 16 dochody ze stypendiów. Jeżeli Cię nie dotyczą, pozostaw puste. 18. Oświadczenie o dochodach - ekran 17 dokumenty potwierdzające dochody ze stypendiów. 21

22 19. Oświadczenie o dochodach - ekran 18 inne dochody nieopodatkowane. 20. Oświadczenie o dochodach - ekran 19 dochody utracone. Jeżeli Cię nie dotyczy, należy zaznaczyć nie dotyczy. 22

23 21. Oświadczenie o dochodach - ekran 20 dokumenty potwierdzające utratę dochodu. Jeżeli na ekranie 19 zaznaczone zostały utracone dochody, należy wybrać co najmniej jeden rodzaj dokumentu. 22. Oświadczenie o dochodach - ekran 21 dochody uzyskane. Jeżeli Cię nie dotyczy należy zaznaczyć nie dotyczy. 23

24 23. Oświadczenie o dochodach - ekran 22 dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu. Jeżeli na ekranie 21 zaznaczone zostały uzyskane dochody, należy wybrać co najmniej jeden rodzaj dokumentu. 24. Oświadczenie o dochodach - ekran 23 dokumentacja dodatkowa. 24

25 25. Oświadczenie o dochodach - ekran 24 podsumowanie. 26. Oświadczenie o dochodach po wciśnięciu przycisku Zatwierdź, system jeszcze raz poprosi Cię o ostateczne potwierdzenie zakończenia wypełniania oświadczenia. 25

26 26. Oświadczenie o dochodach - po zatwierdzeniu należy wydrukować oświadczenie. 26

27 27. Oświadczenie o dochodach - po wydrukowaniu, oświadczenie należy podpisać i wraz z wymienionymi załącznikami złożyć w Dziekanacie. 27

28 1. Wniosek o DS wybór typu wniosku. WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM PRZ 2. Wniosek o DS ekran 1 informacje o domach studenckich. 28

29 3. Wniosek o DS ekran 2 dane studenta nie wymagają edycji. 4. Wniosek o DS ekran 3 należy wypełnić odległość od miejsca zamieszkania oraz preferowane domy studenckie. Jeżeli dochód przekracza 782,60zł i nie wypełniłeś oświadczenia o dochodach, ekran 3 będzie wyglądał jak w pkt. 4a. 4a. Wniosek o DS ekran 3 dla osób których dochód przekracza 782,60zł. 29

30 5. Wniosek o DS ekran 4 - po wciśnięciu przycisku Zatwierdź, system jeszcze raz poprosi Cię o ostateczne potwierdzenie zakończenia wypełniania wniosku. 6. Wniosek o DS po zatwierdzeniu należy wniosek wydrukować. 30

31 7. Wydrukowany Wniosek o DS, który student podpisuje i przynosi do siedziby Samorządu Studenckiego w DS. Promień pok

32 WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE 1. Wybór typu wniosku Wniosek o stypendium socjalne. 2. Wniosek o stypendium socjalne ekran 1. Jeżeli nie uzupełniłeś wcześniej nr konta bankowego, na który ma być przelewane stypendium, musisz kliknąć Numer konta: dodaj. 32

33 3. Konto bankowe (prywatne konto studenta, na które przelane zostanie stypendium) Nazwa konta: dowolna, 26 cyfrowy numer konta bankowego, Nazwa banku uzupełni się automatycznie. 4. Konto bankowe po zatwierdzeniu numeru konta, wracamy do wypełniania Wniosku o stypendium socjalne. Klikamy w menu po lewej stronie pozycję Wnioski. a następnie Wniosek o stypendium socjalne -> Kontynuuj wypełnianie. 33

34 5. Wniosek o stypendium socjalne - ekran 1. Jeżeli wszystkie dane są poprawne, kliknij Dalej. 6. Wniosek o stypendium socjalne ekran 2 - podstawa prawna. 34

35 7. Wniosek o stypendium socjalne ekran 4 wybór typu stypendium socjalnego. 8. Wniosek o stypendium socjalne ekran 5. Po wciśnięciu przycisku Zatwierdź, system jeszcze raz poprosi Cię o ostateczne potwierdzenie zakończenia wypełniania wniosku. 35

36 9. Wniosek o stypendium socjalne - po zatwierdzeniu należy wniosek wydrukować. 36

37 10. Wydrukowany Wniosek o stypendium socjalne, który student podpisuje i przynosi do Dziekanatu. 37

38 1. Wybór typu wniosku. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych ekran 1 jeżeli wszystkie dane są poprawne, kliknij Dalej. 38

39 3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych ekran 2 charakter niepełnosprawności i wymagane dokumenty potwierdzające niepełnosprawność. 39

40 4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych ekran 3 informacja. 5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych ekran 4. Po wciśnięciu przycisku Zatwierdź, system jeszcze raz poprosi Cię o ostateczne potwierdzenie zakończenia wypełniania wniosku. 40

41 6. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych po zatwierdzeniu należy wniosek wydrukować. 41

42 7. Wydrukowany Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, który student podpisuje i przynosi do Dziekanatu. 42

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2. Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3. Zamieszczanie zdjęcia 5. Ustawienia hasła 6

Spis treści. Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2. Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3. Zamieszczanie zdjęcia 5. Ustawienia hasła 6 ,, skr. Poczt. 55 tel. 22 834-76-67 Spis treści Zawartość: Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2 Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3 Zamieszczanie zdjęcia 5 Ustawienia hasła 6 Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Jak wprowadzić wniosek? Gimnazjalisto! Po zarejestrowaniu/zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Szkoła Główna Handlowa 1/15 System Obsługujący Lokalne Archiwum Dokumentów (SOLAD) jest programem służącym do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ Bezobsługowe Centra Wydruku, Skanowania i Kopiowania (e-druk) Bezobsługowe Centrum Wydruku (BCW) to system rozliczania wydruków, kserokopii i skanów w oparciu o Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 Uwaga! Począwszy od semestru letniego 2013/14 wnioski o stypendia przyjmuje Sekcja Pomocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z wniosku elektronicznego workflow.wum.edu.pl

Instrukcja korzystania z wniosku elektronicznego workflow.wum.edu.pl Instrukcja korzystania z wniosku elektronicznego workflow.wum.edu.pl Systemy informatyczne WUM... 2 Rozpoczęcie pracy... 3 Strona główna aplikacji... 4 Sekcja nawigacji... 4 Sekcja wniosków... 5 Składanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA

PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA DO KONTYNUOWANIA STUDIÓW BEZ WNOSZENIA OPŁAT W KOLEJNYM ROKU STUDIÓW NA DRUGIM KIERUNKU STUDIÓW W FORMIE STACJONARNEJ TRYB POSTĘPOWANIA STUDENTA ORAZ JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2.

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2. Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM Wersja 2.0 Sporządził: Rafał Kwiatkowski Katarzyna Gołębiowska Strona 1 z 43 Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża [mswf] Proces nominacji sędziego Portal e-nominacje Opracowane przez ServiceDesk Łomża Spis treści 1. Rejestracja i logowanie... 3 2. Złożenie kandydatury... 7 2.1. Wypełnianie karty zgłoszenia... 8 2.2.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb.

Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb. Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb. Co trzeba zrobić, żeby zarejestrować się na zajęcia? 1. Założyć konto internetowe na studenckim serwerze UMK. 2. Wejść na stronę internetową rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji działa według następującej zasady: kandydat

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja I nabór wniosków

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja I nabór wniosków 1 Informacja o projekcie i postanowienia ogólne 1. Głównym celem Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego jest: umożliwienie młodym Polakom ze Wschodu, osiągającym dobre wyniki w nauce, podjęcia,

Bardziej szczegółowo