Ekwiwalent reklamowy. sponsoringu sportowego w ramach. na przykładzie polskiej ligi siatkówki kobiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekwiwalent reklamowy. sponsoringu sportowego w ramach. na przykładzie polskiej ligi siatkówki kobiet"

Transkrypt

1 Sebastian Kot Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego, Politechnika Częstochowska Michał Kucharski Katedra Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Beata Ślusarczyk Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego, Politechnika Częstochowska Ekwiwalent reklamowy sponsoringu sportowego na przykładzie polskiej ligi siatkówki kobiet Ekwiwalent reklamowy jest to kwota pieniędzy, którą należałoby przeznaczyć na tradycyjne formy reklamy, aby uzyskać taki sam poziom ekspozycji logotypu/marki przedsiębiorstwa jak poziom ekspozycji uzyskany dzięki zaangażowaniu w sponsoring sportowy 1. Celem badań związanych z wartością ekwiwalentu reklamowego, które zostały przeprowadzone wśród polskich klubów siatkarskich, a których wyniki zostały przedstawione w dalszej części artykułu, było ustalenie, jakie znaczenie ma on dla sponsorów badanych podmiotów. Następnie, na podstawie uzyskanych informacji, przedstawiono możliwość wykorzystania ekwiwalentu reklamowego do ustalania efektywności zaangażowania przedsiębiorstw w sponsoring sportowy. Miejsce sponsoringu sportowego w działalności marketingowej 1 Ekwiwalent reklamowy, Instytut Monitorowania Mediów, odczyt: Punktem wyjścia do przedstawionych w artykule rozważań jest założenie, że przedsiębiorstwa prowadzące zaplanowane działania marketingowe powinny znać rezultaty uzyskiwane dzięki tym działaniom. Pozwala to ocenić zasadność wykorzystywania zasobów przedsiębiorstwa w związku z przyjętą strategią docierania i oddziaływania na rynki docelowe. Można zaobserwować wiele strategii marketingowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa. Różnić się one mogą horyzontem czasowym, celami, wielkością i rodzajem ponoszonych nakładów, wykorzystywanymi narzędziami, ale również kwestią wykorzystywania sponsoringu sportowego w ramach prowadzonej działalności promocyjnej. Zdecydowanie częściej i na większą skalę na jego wykorzystywanie decydują się przedsiębiorstwa posiadające ugruntowaną markę na rynku, na którym funkcjonują przez dłuższy czas 2. W literaturze można spotkać się z ujęciem sponsoringu jako oddzielnego narzędzia promocji-mix (klasyfikacja instrumentów aktywizacji sprzedaży według Grabarskiego, Rutkowskiego i Wrzoska) 3 lub 2 J.A. Jensen, A. Hsu, Does Sponsorship Pay off? An Examination of the Relationship between Investment in Sponsorship and Business Performance, International Journal of Sports Marketing & Sponsorship 2011, No J.W. Wiktor, Promocja system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s

2 przypisywaniem go do działań związanych z public relations 4. Jednak wszyscy zgodni są co do traktowania go jako elementu działań marketingowych. W związku z tym, że działalność sponsoringowa wiąże się z ponoszeniem przez przedsiębiorstwo nakładów, które mogą przybierać postać przekazywania środków finansowych, rzeczowych lub świadczenia usług 5, powinna też ona przynosić wymierne efekty. Jest to zgodne ze schematem zależności pomiędzy nakładami a efektami, który przedstawia się następująco: nakłady zasoby/umiejętności działania efekty 6. Efekty działalności marketingowej można rozpatrywać w ujęciu węższym (efekt działań marketingowych postrzegany jako korzyść, którą odniosło przedsiębiorstwo dzięki wykorzystaniu marketingu, np. wzrost wielkości sprzedaży) i szerszym (efekty porównywane są z nakładami poniesionymi do ich uzyskania, np. zysk). Oznacza to, że zestawiając ze sobą efekty działań marketingowych (jak również sponsoringowych) z ich kosztami (nakładami), można wyznaczyć ich efektywność 7. W przypadku nakładów na podstawie analizy wewnętrznych dokumentów przedsiębiorstwo jest w stanie dokładnie wskazać, jaką wartość nakładów poniosło na działalność marketingową czy też sponsoringową. Natomiast trudniej jest ustalić, jakie efekty osiągnięto dzięki podjętym działaniom. Efekty działań marketingowych i sponsoringowych Z badań przeprowadzonych przez PBS DGA (dawniej Pracownia Badań Społecznych), których celem było zdiagnozowanie kategorii miar stosowanych przez przedsiębiorstwa do oceny efektów działań marketingowych, wynika następująca hierarchia kategorii 8 : wzrost wielkości sprzedaży (90%), wzrost liczby klientów (77%), wzrost udziału w rynku (72%), poprawa wizerunku marki/firmy (67%), wzrost świadomości/znajomości/rozpoznawalności marki (58%), wzrost zadowolenia/satysfakcji klientów (53%), wzrost wielkości sprzedaży nowych produktów (49%), wzrost lojalności klientów (44%), wzrost postrzeganej przez klientów jakości produktów (43%), 4 A. Żbikowska, Public relations, PWE, Warszawa 2005, s D. Araźny, Sponsoring sportowy forma promocji przedsiębiorstwa. W: Marketingowo o sporcie, H. Mruk, P. Jardanowski, P. Matecki, K. Kropielnicki (red.), Wyd. Sport & Business Foundation, Poznań 2005, s W. Wrzosek, Wokół efektów marketingu, Marketing i Rynek 2006, nr 5. 7 R. Baran, Pomiar efektów marketingu, Marketing i Rynek 2006, nr 8. 8 R. Baran, Miary stosowane przy ocenie efektów działań marketingowych, Marketing i Rynek 2008, nr 1. wzrost liczby wprowadzonych na rynek nowych produktów lub usług (38%), wzrost dostępności produktu (32%). W literaturze poświęconej sponsoringowi sportowemu zdecydowanie częściej spotyka się informacje o celach, jakie można dzięki niemu realizować, niż o konkretnych efektach jego wykorzystania. Jednakże cele te można odczytywać jednocześnie jako listę efektów. Jedna z klasyfikacji celów stawianych przed sponsoringiem sportowym wskazuje na następujące korzyści, na jakie sponsor może liczyć w związku ze współpracą z podmiotem sportowym: rozpowszechnienie marki, zwiększenie ekspozycji marki w mediach, budowa, wzmacnianie bądź poprawa wizerunku przedsiębiorstwa, przeniesienie pewnych cech kojarzonych z podmiotem sponsorowanym na sponsora 9. W innym ujęciu cele te dzielą się na cele ekonomicznie uzasadnione bezpośrednio promocja konkretnego produktu lub grupy produktów oraz pośrednio działania kojarzone z CSR 10 oraz rozumiane znacznie szerzej jako efekt koncepcji zrównoważonego rozwoju 11. Ciekawym pomysłem było sprawdzenie, jak zaangażowanie w sponsoring sportowy przedsiębiorstw działających na zasadach spółek akcyjnych wpływa na wartość ich akcji. Tego typu badania przeprowadzili M. Reiser, C. Breuer i P. Wicker na próbie 629 umów sponsoringowych zawieranych przez badane przedsiębiorstwa z regionu Europy, Ameryki Południowej i wschodniej Azji w okresie od 1999 r. do 2010 r. Autorzy badań wzięli pod uwagę umowy zawierane z przedstawicielami różnych dyscyplin sportu, wśród których dominowały umowy zawarte przez przedsiębiorstwa z podmiotami działającymi w obszarze sportów motorowych (120 umów) i piłki nożnej (117 umów). Porównując oczekiwane zwroty z akcji przedsiębiorstw sponsorujących z faktycznymi zwrotami, badacze doszli do wniosku, że dzięki sponsoringowi sportowemu przedsiębiorstwa uzyskują zwrot wyższy od oczekiwanego 12. Można zatem uznać tę tendencję za kolejny efekt sponsoringu sportowego. To właśnie przewaga literatury dotyczącej celów wykorzystania sponsoringu sportowego nad literaturą odnoszącą się do jego efektów stała się motywem przeprowadzenia pomiarów diagnozujących czynniki istotne dla przedsiębiorstw sponsorujących, branych przez nie pod uwagę przy ocenie zaangażowa- 9 T. Sporek, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007, s L. Michalczyk, Wyjściowe definiowanie wartości ekspozycji marki w marketingu sportowym, Marketing i Rynek 2011, nr 6; A. Herbuś, B. Ślusarczyk, The Use of Corporate Social Responsibility Idea in Business Management, Polish Journal of Management Studies 2012, No S. Brzeziński, Czynniki kształtujące orientację rynkowej odpowiedzialności społecznej, Marketing i Rynek 2012, nr M. Reiser, C. Breuer, P. Wicker, The Sponsorship Effect. Do Sport Sponsorship Announcements Impact the Firm Value of Sponsoring Firms? International Journal of Sport Finance 2012, No

3 nia w sponsoring sportowy. Kwestionariusz badawczy rozesłany został drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną do 20 klubów siatkarskich, które w sezonie 2011/2012 występowały w rozgrywkach Plus Ligi i Plus Ligi Kobiet (obecnie ORLEN Liga), co oznacza, że narzędzie badawcze zostało dostarczone do wszystkich potencjalnych respondentów. Obie ligi stanowią najwyższą klasę rozgrywkową odpowiednio w męskiej i żeńskiej siatkówce klubowej w Polsce, w których rywalizacja zmierza do wyłonienia tzw. Mistrza Polski. Budżety badanych klubów wahają się w ujęciu sezonowym od kilku do nawet kilkunastu milionów złotych, co przy ponad sześćdziesięcioprocentowym udziale środków pochodzących od sponsorów oznacza, że stanowią oni najważniejsze ogniwo w finansowaniu udziału siatkarskich klubów w rozgrywkach zawodowych. Liczba sponsorów w każdym z klubów również wynosi od kilku do kilkudziesięciu. Można z tego wnioskować, że współpraca z jednym, a często nawet z kilkoma przedsiębiorstwami jest niewystarczająca dla zgromadzenia wystarczającego budżetu. Poza tym wychodząc z założenia, że trudniej jest znaleźć nowego sponsora niż utrzymać obecnego osoby odpowiedzialne za współpracę ze sponsorami w klubach sportowych powinny wiedzieć, czego sponsorzy oczekują, a następnie dążyć do realizacji tych oczekiwań. Poprzez odesłanie wypełnionego kwestionariusza ankiety na udział w badaniach zdecydowało się 17 spośród 20 klubów. W swoich odpowiedziach 12 z nich wskazało na czynniki uwzględniane przez swoich sponsorów podczas oceny zaangażowania w sponsoring sportowy. Ich listę zawiera tablica 1. Tablica 1. Czynniki uwzględniane przez sponsorów polskich klubów siatkarskich przy ocenie zaangażowania w sponsoring sportowy Czynniki istotne dla sponsorów polskich klubów siatkarskich z punktu widzenia oceny rezultatów ich zaangażowania w sponsoring sportowy* Uzyskana wartość medialna (widoczność reklamy) (7) Wizerunek sponsorowanego klubu (6) Wynik sportowy (6) Transmisje telewizyjne meczów (5) Profesjonalna obsługa realizacji umowy sponsorskiej (4) Liczba kibiców w obiekcie sportowym (3) Liczba kibiców przed telewizorami (3) Kontakty interpersonalne, w tym biznesowe (3) Możliwość realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu (2) Reklama na materiałach poligraficznych (1) Reklama w Internecie (1) Realizacja widowiska sportowego (1) Przejrzystość finansowa klubu (1) Zwrot z inwestycji (1) Ilość informacji o klubie w lokalnych mediach (1) Wzrost zainteresowania usługami i produktami sponsorów (1) Dotarcie do kibiców (1) Możliwość uczestnictwa i promocji marki podczas meczu (1) Organizacja imprez towarzyszących (1) Transfer image (1) Kluby, które wskazały dany czynnik jako istotny dla ich sponsorów z punktu widzenia oceny rezultatów zaangażowania w sponsoring sportowy Budowlani Łódź, Impel Gwardia Wrocław, KS Pałac Bydgoszcz, AZS Politechnika Warszawska, Fart Kielce, Indykpol AZS Olsztyn, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle PTPS Piła, Indykpol AZS Olsztyn, PGE Skra Bełchatów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Budowlani Łódź, PTPS Piła, AZS Politechnika Warszawska, Fart Kielce, Indykpol AZS Olsztyn, Tytan AZS Częstochowa Fart Kielce, Indykpol AZS Olsztyn, Tytan AZS Częstochowa Delecta Bydgoszcz, Indykpol AZS Olsztyn KS Pałac Bydgoszcz, AZS Politechnika Warszawska, Fart Kielce Indykpol AZS Olsztyn Delecta Bydgoszcz, Fart Kielce, PGE Skra Bełchatów KS Pałac Bydgoszcz, PGE Skra Bełchatów Impel Gwardia Wrocław Impel Gwardia Wrocław PTPS Piła PTPS Piła Delecta Bydgoszcz Fart Kielce Indykpol AZS Olsztyn PGE Skra Bełchatów PGE Skra Bełchatów PGE Skra Bełchatów Tytan AZS Częstochowa *W nawiasie podano liczbę klubów, które wskazały na ważność danego czynnika. Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 34

4 Przedstawiciele klubów siatkarskich łącznie wymienili 20 różnych czynników uwzględnianych przez ich sponsorów przy ocenie zaangażowania w sponsoring sportowy. Spośród nich wyłącznie trzy dają możliwość wyznaczenia efektywności kampanii sponsoringowej zgodnie z przedstawioną koncepcją szerszego ujęcia efektów działań marketingowych. Są nimi: uzyskana wartość medialna, zwrot z inwestycji oraz wzrost zainteresowania usługami i produktami sponsorów. Czynniki te, po zestawieniu ich z ponoszonymi przez przedsiębiorstwa kosztami z tytułu sponsoringu, dają obraz uzyskanej przez sponsora efektywności działań. Z tablicy 1 wynika również, że uzyskana wartość medialna, będąca pojęciem tożsamym z ekwiwalentem reklamowym, jest najczęściej wymienianym efektem branym pod uwagę przez sponsorów. Dodatkowo o znaczeniu ekwiwalentu reklamowego dla sponsorów świadczą odpowiedzi respondentów na jedno z kolejnych pytań zamieszczonych w kwestionariuszu. Zostali oni poproszeni o wskazanie, jak istotne dla ich sponsorów są wymienione przez badaczy czynniki, które mogą być uwzględniane przez sponsorów przy ocenie zaangażowania w sponsoring. Każdy czynnik mógł zostać oceniony jako bardzo ważny, ważny, obojętny, mało ważny i nieważny. Wśród wymienionych pozycji pojawiła się wartość medialna, która w ocenie respondentów jest czynnikiem ważnym dla ich sponsorów w związku z oceną efektów zaangażowania w sponsoring. Ekwiwalent reklamowy w sporcie Obliczanie ekwiwalentu reklamowego polega na ustaleniu, jak często logotyp sponsora lub jego marka pojawiły się w mediach dzięki jego zaangażowaniu we wsparcie danego podmiotu lub wydarzenia sportowego, a następnie obliczeniu, ile kosztowałaby tego typu ekspozycja logotypu lub marki sponsora w poszczególnych mediach w formie tradycyjnej reklamy. Do obliczania ekwiwalentu reklamowego wykorzystywane są najczęściej dedykowane oprogramowania komputerowe, które same sprawdzają w wybranych mediach, jak często pojawia się dane logo lub marka, a następnie porównują ustaloną ekspozycję z cennikami reklamowymi tych mediów. Otóż sponsorzy, dzięki współpracy z podmiotem sportowym, mają zagwarantowane umową sponsorską świadczenia, wśród których istotne miejsce zajmuje ekspozycja logotypu sponsora na różnych nośnikach, którymi dysponuje podmiot sportowy lub sportowiec. Logotyp sponsora może być prezentowany na strojach sportowych, w które sportowcy ubrani są podczas rywalizacji, na odzieży używanej przez sportowców podczas treningów czy oficjalnych wystąpień, a nawet na ciele sportowca, jak to widać np. przy okazji transmisji telewizyjnych z gali bokserskich. Ponadto logotypy sponsorów pojawiają się w najbliższym otoczeniu miejsc, w których rozgrywane są zawody sportowe. Chodzi tu przede wszystkim o stałe lub zmieniające się bandy reklamowe zlokalizowane wokół boisk czy wzdłuż tras, na których rozgrywane są wyścigi, banery czy naklejki umieszczane na podłożu, na którym toczy się rywalizacja sportowa itp. Należy być świadomym, że różne dyscypliny mają różny potencjał reklamowy, co związane jest z zainteresowaniem daną dyscypliną, oraz charakteryzują się specyficznymi możliwościami eksponowania logotypów sponsorów. Niemniej jednak obliczanie ekwiwalentu reklamowego sprowadza się w każdym przypadku do tych samych działań. W przypadku obliczania ekwiwalentu reklamowego generowanego przez transmisje telewizyjne z wydarzeń sportowych chodzi o ustalenie, ile razy logotyp danego sponsora ukazał się w całości w ustalonej wielkości (liczonej jako procent wielkości ekranu) przez czas ustalony z góry. Następnie sumowana jest długość poszczególnych ekspozycji logotypu spełniających wyznaczone kryteria. Uzyskany czas porównywany jest z cenami reklam telewizyjnych, ustalonymi w cennikach poszczególnych stacji dla czasu antenowego, w którym prezentowana była transmisja wydarzenia sportowego. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku zdjęć i artykułów w prasie i Internecie z tą różnicą, że zwraca się tu uwagę na powierzchnię ekspozycji logotypów sponsorów. Oczywiście, tak jak różnią sie ceny reklam w różnych rodzajach mediów, tak również różne rodzaje mediów mają inny wpływ na łączną wysokość ekwiwalentu reklamowego uzyskiwanego przez marki sponsorów. Jak wynika ze sprawozdania marketingowego opracowywanego przez spółkę zarządzającą rozgrywkami siatkarskimi w Polsce, głównym źródłem wartości medialnej w Plus Lidze Kobiet w sezonie 2010/2011 była telewizja, która wygenerowała 90% wartości przy ośmioprocentowym udziale Internetu i dwuprocentowym udziale radia i prasy. Dominacja telewizji w generowaniu wartości medialnej sponsorów jest bezdyskusyjna. Przy obliczaniu wartości medialnej uwzględnia się nie tylko same transmisje czy retransmisje wydarzeń sportowych, ale również wszelkie programy, w których pokazywane są ich fragmenty, wywiady ze sportowcami, zwiastuny itp. W związku z tym, aby uzyskać jak największą wartość medialną marki sponsora na czym powinno zależeć zarówno sponsorowi, jak i podmiotowi przez niego sponsorowanemu należy zwrócić uwagę na takie rozplanowanie umieszczenia logotypów sponsora, aby dawało ono szansę na częstą i czytelną ekspozycję w telewizji. 35

5 Wartość medialna wybranych sponsorów wyniki badań Podpisując umowę sponsoringową, sponsor wie, jakie świadczenia mu przysługują, jednakże nie jest w stanie określić potencjalnych efektów. Nie jest on również w stanie wskazać, jaki poziom ekwiwalentu reklamowego wygeneruje dzięki wsparciu danego sportowca, klubu, ligi czy reprezentacji. Wszystko uzależnione jest od liczby telewizyjnych transmisji wydarzeń sportowych, podczas których pojawiać się będzie jego logo, liczby sprawozdań w wiadomościach sportowych, liczby artykułów w prasie i telewizji itp. Na to z kolej duży wpływ ma poziom sportowy i wyniki uzyskiwane przez sponsorowany zespół lub sportowca. Ponieważ nie można z góry zaplanować wartości ekwiwalentu reklamowego, konieczny jest jego regularny pomiar, który jak już wspomniano odbywa się przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Analizie można poddać wszystkie potencjalne źródła wartości medialnej, a po zsumowaniu wyników możliwe jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie dotyczącego poziomu ekwiwalentu reklamowego uzyskanego przez daną markę. Dodatkowo, dzięki zsumowaniu wyników ekwiwalentu reklamowego uzyskanego przez marki wszystkich sponsorów zaangażowanych we współpracę z klubem, można wyznaczyć orientacyjną wartość marketingową danego klubu. W dalszej kolejności, sumując wartości medialne wszystkich klubów uczestniczących w rozgrywkach danej ligi, uzyskuje się wartość tej ligi, co zostało przedstawione na rysunku 1 i dotyczy wartości żeńskiej najwyższej klasy rozgrywkowej w siatkówce halowej w Polsce. Przedstawione dane pokazują, że wartość medialna całej ligi może zmieniać się na przestrzeni lat, co jest uzależnione przede wszystkim od zainteresowania kibiców. W ślad za zmianą zainteresowania kibiców danymi rozgrywkami zmienia się również zainteresowanie nimi wśród przedstawicieli mediów. Większa liczba potencjalnych telewidzów podczas transmisji z rywalizacji w ramach danej dyscypliny sportu zachęca stacje telewizyjne do wykupienia praw transmisyjnych dotyczących tej dyscypliny. Pozostałe media, w tym prasa i Internet, również skłonne są poświęcić więcej miejsca na przedstawianie wydarzeń z danej dyscypliny, licząc na większe zainteresowanie reklamodawców i czytelników. To z kolei sprawia, że sponsorzy wspierający podmioty sportowe występujące w tej lidze coraz częściej pojawiają się mediach, dzięki czemu wzrasta ich ekwiwalent reklamowy, a tym samym wzrasta wartość całej ligi. Ten uproszczony model generowania wartości medialnej pokazuje, że punktem wyjścia do przedstawionego na rysunku 1 wzrostu wartości ligi jest zainteresowanie kibiców. Na podstawie danych z rysunku 1 nie można wywnioskować nic na temat ekwiwalentu reklamowego uzyskanego przez poszczególne marki sponsorów związanych z żeńskimi rozgrywkami siatkarskimi w Polsce. Te dane mogą być zamawiane przez samych sponsorów, kluby przez nich sponsorowane lub podmioty odpowiedzialne za organizację rozgrywek ligowych w wyspecjalizowanych agencjach badawczych. W przypadku Plus Ligi Kobiet rolę podmiotu, który odpowiada za pomiar ekwiwalentu reklamowego poszczególnych sponsorów, pełni Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A., czyli podmiot zarządzający ligą. Rysunek 1. Zmiana wartości medialnej polskiej ligi siatkówki kobiet w sezonach od 2001/2002 do 2010/2011 (w tys. zł) / / / / / / / / / /2011 Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie wyników badań realizowanych na zlecenie Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A. (PLPS) przez Pentagon Research, które zamieszczono w marketingowym Podsumowaniu Sezonu 2010/

6 To ona zamawia badania wartości medialnej, a uzyskane wyniki udostępnia zainteresowanym klubom, które z kolei przekazują je swoim sponsorom. Na rysunku 2 przedstawiono najwyższe zsumowane wartości ekwiwalentu reklamowego uzyskane przez sponsorów związanych z żeńską siatkówką w sezonach od 2008/2009 do 2010/2011. W celu wyjaśnienia należy zaznaczyć, że wśród marek wymienionych na rysunku 2 znajdują się: marki sponsorów całej ligi, marki sponsorów poszczególnych klubów, marka sponsorująca rozgrywki o Puchar Polski, marki producentów sprzętu sportowego (które nie zawsze są sponsorami klubów) oraz marka samej ligi. Jest to o tyle istotne, że w przypadku takich marek, jak Plus czy Alfa Star (sponsorzy ligi) oraz Plus Liga (marka ligi), ich ekspozycja jest zagwarantowana poprzez wytyczne organizatora rozgrywek na każdym meczu rozgrywanym w ramach żeńskich rozgrywek siatkarskich w najwyższej lidze. W przypadku marek producentów sprzętu sportowego, w tym przede wszystkim odzieży, nie jest wykluczone, że jeden producent dostarcza sprzęt do dwóch lub większej liczby klubów, co również wpływa pozytywnie na wartość jego ekwiwalentu reklamowego. W przypadku sponsorów poszczególnych klubów prawie nigdy nie dochodzi do sytuacji, że jedna marka sponsoruje dwa kluby, które rywalizują ze sobą w ramach tych samych rozgrywek. Z przeprowadzonych badań wynika, że największy ekwiwalent reklamowy uzyskał tytularny sponsor ligi, który na każdym meczu miał zagwarantowaną ekspozycję swojego logo na strojach zawodniczek, bandach wokół boiska, parkiecie oraz siatce. Oczywiście liczba meczów, w których prezentowane jest logo sponsora, nie jest decydującym czynnikiem wpływającym na jego wartość medialną, co widać w przypadku Alfa Star, która również jako sponsor ligi miała zagwarantowaną ekspozycję podczas wszystkich meczów w Plus Lidze Kobiet. Innymi istotnymi elementami wpływającymi na ostateczną wysokość ekwiwalentu reklamowego jest liczba prezentowanych nośników z logotypem danego sponsora, miejsce ich umieszczenia oraz sam projekt logotypu, który może być mniej lub bardziej czytelny. Rysunek 2. Średnia wartość medialna generowana przez telewizję według wybranych sponsorów Plus Ligi Kobiet w sezonach od 2008/2009 do 2010/2011 (w tys. zł) Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie wyników badań realizowanych na zlecenie Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A. (PLPS) przez Pentagon Research, które zamieszczono w marketingowych Podsumowaniach Sezonów 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011. Ekwiwalent reklamowy a pomiar efektywności sponsoringu Zgodnie z zasadami ustalania efektywności podejmowanych działań i przy założeniu, że ekwiwalent reklamowy jest efektem sponsoringu, każdy sponsor wymieniony na rysunku 2 może ustalić poziom efek- 37

7 tywności swojego zaangażowania w żeńską siatkówkę. Wystarczy bowiem podzielić uzyskany poziom ekwiwalentu reklamowego przez poniesione koszty. Jednakże zasadne wydaje się pytanie, jak należy rozumieć tak obliczoną efektywność. Na przykład jeżeli sponsor zainwestował milion złotych, a uzyskany poziom ekwiwalentu reklamowego z tej inwestycji wyniósł 3 mln zł, to łatwo obliczyć, że efektywność kształtuje się na poziomie 300%. Jest to oczywiście bardzo dobry wynik, jednak w rzeczywistości informuje on jedynie, że dzięki sponsoringowi sponsor oszczędził 2 mln zł z tytułu uzyskania takiego samego poziomu ekspozycji marki w telewizji lub innych mediach, jaki mógłby uzyskać wydając 3 mln złotych na tradycyjną reklamę. Jednakże w przypadku przedsiębiorstwa, które nie działa w charakterze non-profit, ekspozycja marki w mediach nie powinna być celem samym w sobie, gdyż jej celem nadrzędnym jest sprzedaż produktów z zyskiem. Natomiast informacja o uzyskanym poziomie wartości ekwiwalentu reklamowego w żadnej mierze nie pokazuje, jak sponsoring sportowy wpłynął na poziom sprzedaży sponsora. Oczywiście należy pamiętać, że wśród celów wykorzystywania sponsoringu sportowego pojawiają się elementy takie jak zwiększenie rozpoznawalności marki i kreowanie jej wizerunku. Jednak i w tych aspektach samo ustalenie poziomu ekwiwalentu reklamowego nie wystarczy, aby określić, czy cele te zostały zrealizowane. Ekwiwalent reklamowy pokazuje, jak często kibic mógł natrafić na logotyp czy nazwę sponsora w mediach, pozostawia jednak bez odpowiedzi ważniejsze pytania: jak często dostrzegł on jego markę i jak to wpłynęło na jego postawę wobec niej. Jednocześnie jednak do zalet obliczania ekwiwalentu reklamowego należy zaliczyć możliwość jego wykorzystania do porównywania wyników uzyskanych przez marki sponsorów tego samego lub różnych klubów w tej samej bądź różnych dyscyplinach. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą ocenić, którą dyscyplinę bądź klub sponsorować, aby można było liczyć na uzyskanie najlepszych rezultatów. Podsumowanie Z przedstawionych rozważań wynika, że ekwiwalent reklamowy może być wykorzystywany w badaniach nad efektywnością sponsoringu sportowego, ale nie jest on wielkością, na której powinny opierać się oceny sponsorów dotyczące ich zaangażowania w sponsoring sportowy, jak to ma miejsce w przypadku sponsorów polskich klubów siatkarskich. Podobnie jak przy ocenie efektywności innych działań marketingowych, tak też przy ocenie efektywności sponsoringu sportowego powinno się wykorzystywać metody pozwalające na ustalenie wymiernych korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo dzięki poszczególnym kampaniom. Wymaga to dodatkowych nakładów finansowych na przeprowadzenie badań marketingowych bądź zlecenie ich zewnętrznym agencjom badawczym. Koszty te natomiast mogą zwrócić się wielokrotnie w przypadku ustalenia, że prowadzone działania promocyjne wykorzystujące sponsoring sportowy są nieefektywne. Wówczas, kończąc współpracę z podmiotem sportowym, przedsiębiorstwo nie poniesie kolejnych kosztów związanych z jego finansowaniem lub poprzez reorganizację strategii sponsoringowej zwiększy jej efektywność. s UMMARY Advertising value equivalent of sport sponsorship based on Polish Women s Volleyball League While reflecting on sport sponsorship, it is crucial to consider that it is an investment in promotion from the sponsor's perspective. The idea of each investment, including that in sport sponsorship, is to commit money or capital with an expectation of profitable future returns or benefits. Thus, there appears the necessity to undertake actions that would enable sponsors to establish whether a given sponsoring campaign was effective, i. e. whether it generated more benefits than expenses. This article presents the possibility of using Advertising Value Equivalency (AVE) to evaluate sport sponsorship effectiveness. There was conducted a research among Polish volleyball clubs that aimed at recognizing factors considered by sponsors while evaluating results of engaging in sport sponsorship. The results and conclusions are presented in the content of the article. Additionally, there were introduced levels of AVE obtained by the most frequently displayed sponsors' branches of Plus Liga Kobiet and clubs participating in it in the seasons of 2008/2009, 2009/2010, and 2010/

Plus Liga Orlen Liga Kobiet

Plus Liga Orlen Liga Kobiet 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Plus Liga Orlen Liga Kobiet Sezon 2012/2013 Faza Play Off Zaproszenie Szanowni

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką?

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Marketing to nie wszystko Marcin Zbrzyzny Biuro Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A. Warszawa, 16 lutego 2009 Siatkówka Mężczyzn Liga Światowa 2005 Sponsoring

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Sezon 2016/2017. Sezon 2016/2017

OFERTA. Sezon 2016/2017. Sezon 2016/2017 Plus Liga Sezon 2016/2017 Orlen Liga Sezon 2016/2017 B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3 6 6 4 2

Bardziej szczegółowo

Sukces wymaga fundamentu. Oferta współpracy z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle Sezon 2015/2016

Sukces wymaga fundamentu. Oferta współpracy z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle Sezon 2015/2016 Sukces wymaga fundamentu Oferta współpracy z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle Sezon 2015/2016 Siatkówka w Polsce - Czołówka dyscyplin sportowych - Całoroczne emocje - Widowiska dla wszystkich pokoleń - Zasady fair

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Plus Liga Kobiet

Plus Liga Plus Liga Kobiet Plus Liga Plus Liga Kobiet Sezon 2009/10 Szanowni Państwo Niniejszym chciałbym przedstawić Państwu ofertę reklamy i ingu poprzez wykorzystanie wydarzeń sportowych w ramach rozgrywek Profesjonalnej Ligi

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ ROZGRYWEK PlusLigi SEZON 2012/2013 FAZA ZASADNICZA

TERMINARZ ROZGRYWEK PlusLigi SEZON 2012/2013 FAZA ZASADNICZA TERMINARZ ROZGRYWEK PlusLigi SEZON 0/0 DATA MECZ Nr KLUB Nr Nr KLUB TV Godzina meczu I TERMIN 06.0.0 06.0.0 06.0.0 06.0.0 06.0.0 4 5 Asseco Resovia Rzeszów PGE Skra Bełchatów ZAKSA Kędzierzyn Koźle Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

TAURON BASKET LIGA KOBIET

TAURON BASKET LIGA KOBIET TAURON BASKET LIGA KOBIET Analiza ekwiwalentu reklamowego wygenerowanego dla poszczególnych marek RAPORT BADAWCZY ZA OKRES WRZESIEŃ 2014 Wrocław, październik 2014 r. Sponsoring Insight Sponsoring Insight

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Sezon 2017/2018 Sezon 2017/2018. Liga Siatkówki Kobiet

OFERTA. Sezon 2017/2018 Sezon 2017/2018. Liga Siatkówki Kobiet Plus Liga Sezon 2017/2018 Sezon 2017/2018 Liga Siatkówki Kobiet B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 /

Bardziej szczegółowo

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI. Oglądalność i ekspozycje telewizyjne w kontekście imprez żużlowych

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI. Oglądalność i ekspozycje telewizyjne w kontekście imprez żużlowych MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI Oglądalność i ekspozycje telewizyjne w kontekście imprez żużlowych Wrocław, 8 września 2015 Sponsoring Insight Sponsoring Insight to agencja badawczo-consultingowa specjalizująca

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015. marketingowa

Oferta 2015. marketingowa Oferta 2015 marketingowa Mazurski Klub Sportowy Ełk Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę współpracy w zakresie promocji i marketingu, zawierającą s z e r e g r o z w i ą z a ń u m

Bardziej szczegółowo

Promocja marki Rzeszów poprzez sport na przykładzie Mistrza Polski Asseco Resovii Rzeszów Bartosz Górski. Wiceprezes Zarządu Asseco Resovii Rzeszów

Promocja marki Rzeszów poprzez sport na przykładzie Mistrza Polski Asseco Resovii Rzeszów Bartosz Górski. Wiceprezes Zarządu Asseco Resovii Rzeszów Promocja marki Rzeszów poprzez sport na przykładzie Mistrza Polski Asseco Resovii Rzeszów Bartosz Górski Wiceprezes Zarządu Asseco Resovii Rzeszów 1 Agenda Sukcesy sportowe sezonu 2012/2013 Wyniki marketingowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA KLUB SPORTOWY BOGORIA TENIS STOŁOWY, CZYLI SPORT DLA KAŻDEGO, NA CAŁE ŻYCIE SPONSORINGOWA

OFERTA KLUB SPORTOWY BOGORIA TENIS STOŁOWY, CZYLI SPORT DLA KAŻDEGO, NA CAŁE ŻYCIE SPONSORINGOWA KLUB SPORTOWY BOGORIA OFERTA TENIS STOŁOWY, CZYLI SPORT DLA KAŻDEGO, NA CAŁE ŻYCIE Klub Sportowy Bogoria ul. Westfala 3a, 05-827 Grodzisk Mazowiecki www.bogoriagrodzisk.pl DRUŻYNOWE MISTRZOSTWO POLSKI

Bardziej szczegółowo

SportWin Indicators 2015

SportWin Indicators 2015 SportWin Indicators 2015 R A P O R T Z B A D A N I A W a r s z a w a 1 3. 0 3. 2 0 1 5 1 Badanie SportWin Indicators- 2015 Badanie przeprowadzono techniką CAWI i CATI, w lutym 2015 r. na losowej próbie

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI

OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI WSTĘP Chcielibyśmy Państwa zainteresować naszą ofertą sponsorską, z nadzieją na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy, która pozwoli współtworzyć

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź

Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Nasza strategia sukcesu 100% ZAANGAŻOWANIA 100% DETERMINACJI 100% KREATYWNOŚCI Cele sportowe na rok 2013 / 2014 Zwycięstwo w turnieju BALTICA SUMMER

Bardziej szczegółowo

Finałowy Turniej o Puchar Polski Enea Cup 2011

Finałowy Turniej o Puchar Polski Enea Cup 2011 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Finałowy Turniej o Puchar Polski Enea Cup 2011 w siatkówce mężczyzn 20-23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014

Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014 Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014 Szanowni Państwo, Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy sponsorskiej. Wierzymy, że to co zaproponujemy, zachęci Państwa do współpracy z nami. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Marketing sportów motorowych

Marketing sportów motorowych Marketing sportów motorowych Jowita Twardowska Dyrektor ds. Komunikacji i CSR Gdańsk, 9.10.2014 Jesteśmy jednym z największych i najbardziej efektywnych koncernów naftowych w Europie. Nasza działalność

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 2011. Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk

Gdańsk 2011. Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk Gdańsk 2011 Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk Zawartość 1. Wstęp... 3 1.1. Współpraca Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk Sponsor... 3 1.2. Szkolenie młodzieży

Bardziej szczegółowo

Plus Liga - Sezon 2009/10 Plus Liga Kobiet - Sezon 2009/10 Liga Światowa 2010

Plus Liga - Sezon 2009/10 Plus Liga Kobiet - Sezon 2009/10 Liga Światowa 2010 Plus Liga - Sezon 2009/10 Plus Liga Kobiet - Sezon 2009/10 Liga Światowa 2010 World Grand Prix 2010 Finałowy Turniej o Puchar Polski Mężczyzn 2010 Finałowy Turniej o Puchar Polski Kobiet 2010 Szanowni

Bardziej szczegółowo

JACEK GRABOWSKI prezes zarządu Impel Volleyball S.A.

JACEK GRABOWSKI prezes zarządu Impel Volleyball S.A. SPORT PROFESJONALNY. Znaczenie w systemie sportu. Wpływ na rozwój sportu dzieci i młodzieży. Źródło finansowania i współpraca z samorządami. JACEK GRABOWSKI prezes zarządu Impel Volleyball S.A. AGENDA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. LOTTO Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2016/2017

OFERTA. LOTTO Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2016/2017 LOTTO Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2016/2017 B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3 6 6 4

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! KLUB ŻUŻLOWY ORZEŁ ŁÓDŹ 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 klub@orzel.lodz.pl www.orzel.lodz.

Szanowni Państwo! KLUB ŻUŻLOWY ORZEŁ ŁÓDŹ 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 klub@orzel.lodz.pl www.orzel.lodz. 2011 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 Szanowni Państwo! W imieniu Klubu żużlowego ORZEŁ ŁÓDŹ, mając na uwadze dobro i pomyślny rozwój łódzkiego sportu żużlowego,

Bardziej szczegółowo

Mecz charytatywny w siatkówce mężczyzn pod auspicjami UNICEF w ramach kampanii pomocy dzieciom w Czadzie UMIERAM Z GŁODU

Mecz charytatywny w siatkówce mężczyzn pod auspicjami UNICEF w ramach kampanii pomocy dzieciom w Czadzie UMIERAM Z GŁODU 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Mecz charytatywny w siatkówce mężczyzn pod auspicjami UNICEF w ramach kampanii

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska drużyny MUKS Widzew Łódź

Oferta sponsorska drużyny MUKS Widzew Łódź Szanowni Państwo, Zachęcamy Państwa do współpracy z naszym klubem, który w nadchodzącym sezonie występować będzie na boiskach koszykarskiej Ekstraklasy. Sekcja koszykówki Widzewa Łódź powstała 45 lat temu.

Bardziej szczegółowo

Hutnik Warszawa Sekcja koszykówki sezon 2016/2017

Hutnik Warszawa Sekcja koszykówki sezon 2016/2017 Hutnik Warszawa Sekcja koszykówki sezon 2016/2017 Sekcja koszykówki początki Styczeń 2015 pod skrzydła klubu Hutnik Warszawa trafili zawodnicy drużyny AGARTE, osiągający spektakularne wyniki w rozgrywkach

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁAW I PIOTR PAWLICCY NAJLEPSZY BRATERSKI DUET ŚWIATOWEGO ŻUŻLA

PRZEMYSŁAW I PIOTR PAWLICCY NAJLEPSZY BRATERSKI DUET ŚWIATOWEGO ŻUŻLA PRZEMYSŁAW I PIOTR PAWLICCY NAJLEPSZY BRATERSKI DUET ŚWIATOWEGO ŻUŻLA NIEZWYKŁA DYSCYPLINA Motocykle z przyspieszeniem większym niż bolidy Formuły 1 o pojemności silnika 500 cm 3 Prędkość powyżej 100 km/h

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2012/2013 Zaproszenie Rozgrywki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Sponsoring w GK PGNiG. Anetta Stawińska Departament Marketingu i Komunikacji, Dział Promocji Październik 2009

Sponsoring w GK PGNiG. Anetta Stawińska Departament Marketingu i Komunikacji, Dział Promocji Październik 2009 Sponsoring w GK PGNiG Anetta Stawińska Departament Marketingu i Komunikacji, Dział Promocji Październik 2009 Agenda Plan działalności sponsoringowej Grupy Kapitałowej PGNiG 2009 2010 Współpraca regionalna

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ ROZGRYWEK PlusLigi SEZON 2011/2012 FAZA ZASADNICZA

TERMINARZ ROZGRYWEK PlusLigi SEZON 2011/2012 FAZA ZASADNICZA KOLEJKA 1 01.10.2011r. 1 Trefl Gdańsk PGE Skra Bełchatów 2 Fart Kielce ZAKSA Kędzierzyn - Koźle 3 Asseco Resovia Rzeszów Indykpol AZS UWM Olsztyn 4 Tytan AZS Częstochowa Jastrzębski Węgiel 5 AZS Politechnika

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Orlen Liga Kobiet Sezon 2012/2013

Plus Liga Orlen Liga Kobiet Sezon 2012/2013 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Plus Liga Orlen Liga Kobiet Sezon 2012/2013 Zaproszenie Szanowni Państwo Niniejszym

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Sezon 2015/2016. Sezon 2015/2016

OFERTA. Sezon 2015/2016. Sezon 2015/2016 Plus Liga Sezon 2015/2016 Orlen Liga Kobiet Sezon 2015/2016 B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3 6

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria: Administracja i Zarządzanie

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria: Administracja i Zarządzanie Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 110 S t u d e n c k i e K o ł a N a u k o w e 2016 Karol Krasuski Koło Naukowe Logistyków Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTAJ WYJATKOWĄ PLATFORMĘ SPONSORSKĄ

WYKORZYSTAJ WYJATKOWĄ PLATFORMĘ SPONSORSKĄ WYKORZYSTAJ WYJATKOWĄ PLATFORMĘ SPONSORSKĄ LECHIA GDAŃSK: BEZCENNA WARTOŚĆ 70 LAT PIŁKARSKIEJ HISTORII 1945 POWSTANIE LEGENDARNEGO KLUBU 1948 PIERWSZY AWANS DO NAJWYŻSZEJ POLSKIEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ Zwiąż

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska LKS Pewel Mała

Oferta sponsorska LKS Pewel Mała Oferta sponsorska LKS Pewel Mała Oferta sponsorska LKS Pewel Mała Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości współpracy reklamowej z Ludowym Klubem Sportowym Pewel Mała. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com.

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com. Oferta uczestnictwa Liga Piłkarska na ORLIKU Suwałki kwiecień 2012 r. Szanowni Państwo, W imieniu Agencji Promocji Sportu Polski Sport pragnę złożyć na Państwa ręce ofertę uczestnictwa w rozgrywkach Ligi

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ SPONSORINGU SPORTOWEGO W 2012 ROKU - STABILIZACJA

WARTOŚĆ SPONSORINGU SPORTOWEGO W 2012 ROKU - STABILIZACJA MILIARDY NEWSLETTER - PODSUMOWANIE 2012 WARTOŚĆ SPONSORINGU SPORTOWEGO W 2012 ROKU - STABILIZACJA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI SPONSORÓW W TELEWIZJI: 2,5 MLD ZŁ NAJWIĘKSZE WARTOŚCI: PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKA, SKOKI

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Plus Liga Kobiet Sezon 2011/2012 Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej Laureat Konkursu Teraz Polska

Plus Liga Plus Liga Kobiet Sezon 2011/2012 Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej Laureat Konkursu Teraz Polska 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Plus Liga Plus Liga Kobiet Sezon 2011/2012 Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej Laureat

Bardziej szczegółowo

HEIRO RZESZÓW folder sponsorski

HEIRO RZESZÓW folder sponsorski RAZEM PO EKSTRAKLASĘ HEIRO RZESZÓW folder sponsorski na sezon 2017/18-19 ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS TWOJA REKLAMA Zostań częścią projektu DZIKI W DRODZE DO EKSTRAKLASY Dziki to przydomek zespołu Heiro Rzeszów.

Bardziej szczegółowo

Licząc na owocną współpracę przesyłam pozdrowienia. Z wyrazami szacunku. Tomasz Matela. Marketing Klubowy MKS Przemysław

Licząc na owocną współpracę przesyłam pozdrowienia. Z wyrazami szacunku. Tomasz Matela. Marketing Klubowy MKS Przemysław Szanowni Państwo! Zarząd Młodzieżowego Klubu Sportowego Przemysław Poznań występuje do Państwa z propozycją współpracy w zakresie sponsoringu w zamian za promocję i reklamę Państwa Firmy. W roku ubiegłym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA RKS MAZOVIA RAWA MAZOWIECKA RAWSKI KLUB SPORTOWY RAWA MAZOWIECKA

OFERTA SPONSORSKA RKS MAZOVIA RAWA MAZOWIECKA RAWSKI KLUB SPORTOWY RAWA MAZOWIECKA OFERTA SPONSORSKA RKS MAZOVIA RKS MAZOVIA OSIĄGNIĘCIA 1930 POWSTANIE KLUBU 1987-1988 1990-1995 1983/84 1989/90 1993/94 WYSTĘPY W III LIDZE TRYUMF PUCHAR POLSKI - OZPN SKIERNIEWICE RKS MAZOVIA 85 LAT HISTORII

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

Raport. Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40 www.pentagon-research.com, pentagon@pentagon-research.

Raport. Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40 www.pentagon-research.com, pentagon@pentagon-research. Raport 2 Spis treści Metodologia badania... 3 Wyniki badania... 4 Podsumowanie... 4 Telewizja... 5 Prasa... 9 Internet... 12 Przykłady ekspozycji... 15 3 Metodologia badania W celu oszacowania efektywności

Bardziej szczegółowo

Nazwa imprezy: Szanowni Państwo!

Nazwa imprezy: Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy VOLLEY Gubin zwraca się do Państwa z prośbą o wparcie rzeczowe lub finansowe siatkarskich rozgrywek ligowych w sezonie 2009/2010. Siatkarskie rozgrywki

Bardziej szczegółowo

śuŝel najlepszy nośnik reklamy

śuŝel najlepszy nośnik reklamy śuŝel najlepszy nośnik reklamy Sport ŜuŜlowy to jedna z najpopularniejszych i najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin w Polsce. Tysiące kibiców na trybunach, rodzinna atmosfera oraz emocjonujące zmagania

Bardziej szczegółowo

Medialna 11 na Euro 2016

Medialna 11 na Euro 2016 Medialna 11 na Euro 2016 Raport medialny I-XII 2015 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarzy reprezentacji Polski w całym 2015 roku. Analizie poddano zawodników, którzy wystąpili

Bardziej szczegółowo

1 KS ślęza wrocław 2014/2015. współpraca biznesowa

1 KS ślęza wrocław 2014/2015. współpraca biznesowa 1 KS ślęza wrocław 2014/2015 współpraca biznesowa Zaproszenie do współpracy Serdecznie zapraszamy do współpracy z ekstraklasowym Klubem koszykówki 1 KS Ślęza Wrocław. Dotychczasowe działania pokazują,

Bardziej szczegółowo

Finał Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet

Finał Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Finał Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet 27-28.01.2012r Radom Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Orlen Liga Kobiet Sezon 2013/2014

Plus Liga Orlen Liga Kobiet Sezon 2013/2014 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Plus Liga Orlen Liga Kobiet Sezon 2013/2014 Zaproszenie Szanowni Państwo Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Finał Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet

Finał Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Finał Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet 8-10.04.2011r. Inowrocław Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

ZAI ZA NT N E T RESOWA SOW N A I N E SPORT

ZAI ZA NT N E T RESOWA SOW N A I N E SPORT OFERTA SPONSORSKA (oferta ważna od 28.08.2016 r.) ZAINTERESOWANIE SPORTEM Sportem interesuje się ponad 70% respondentów, z czego 21% deklaruje duże zainteresowanie. Sportem interesują się częściej mężczyźni(84,8%)

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy VOLLEY Gubin zwraca się do Państwa z prośbą o wparcie rzeczowe lub finansowe siatkarskich rozgrywek ligowych.

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy VOLLEY Gubin zwraca się do Państwa z prośbą o wparcie rzeczowe lub finansowe siatkarskich rozgrywek ligowych. Szanowni Państwo! Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy VOLLEY Gubin zwraca się do Państwa z prośbą o wparcie rzeczowe lub finansowe siatkarskich rozgrywek ligowych. Siatkarskie rozgrywki ligowe stanowią

Bardziej szczegółowo

Uczestnik finałowej rundy SEC - Rybnik. - Złoty medal DMEJ Pilzno - Srebrny Kask, 1 miejsce - Brązowy Kask, 2 miejsce - MDMP, 2 miejsce

Uczestnik finałowej rundy SEC - Rybnik. - Złoty medal DMEJ Pilzno - Srebrny Kask, 1 miejsce - Brązowy Kask, 2 miejsce - MDMP, 2 miejsce OFERTA SPONSORSKA 2017 2016 - Złoty medal DMEJ - Stralsund - Srebrny medal MDMP - Rybnik Srebrny medal MMPPK - Rybnik Brązowy medalista Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów 4 junior PGE EKSTRALIGA pod

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

YKORZYSTAJ YJĄTKOWĄ LATFORMĘ PONSORSKĄ

YKORZYSTAJ YJĄTKOWĄ LATFORMĘ PONSORSKĄ YKORZYSTAJ YJĄTKOWĄ LATFORMĘ PONSORSKĄ LECHIA GDAŃSK: BEZCENNA WARTOŚĆ 70 LAT PIŁKARSKIEJ HISTORII 1945 POWSTANIE LEGENDARNEGO KLUBU 1948 PIERWSZY AWANS DO NAJWYŻSZEJ POLSKIEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ 24 SEZONY

Bardziej szczegółowo

RTS WIDZEW ŁÓDŹ S.A. Oferta współpracy

RTS WIDZEW ŁÓDŹ S.A. Oferta współpracy RTS WIDZEW ŁÓDŹ S.A. Oferta współpracy KIBICE WIDZEWA W LICZBACH Według badań Football Monitor Polska 2010 liczba sympatyków Widzewa przekracza 1,2 mln osób cechujących się zróżnicowaną strukturą demograficzną

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z Poważaniem, Komitet Organizacyjny

Szanowni Państwo. Z Poważaniem, Komitet Organizacyjny d Szanowni Państwo W imieniu Komitetu Organizacyjnego przedstawiamy Państwu ofertę udziału w imprezie zaliczanej do cyklu SuperEnduro FIM World Championship 2012/ 2013. Zawody, które odbędą się 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2011/2012

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2011/2012 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2011/2012 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

OPINIE. Wiesław Kubicki Wójt Gminy Zarzecze. Tomasz Bury Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

OPINIE. Wiesław Kubicki Wójt Gminy Zarzecze. Tomasz Bury Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego OPINIE Jako Wójt Gminy Zarzecze wspieram działanie Gminnej Akademii Piłkarskiej. Uważam, że to doskonałe miejsce, aby dziecko rozpoczęło swoją przygodę ze sportem. Akademia daje szansę na rozwój i spełnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

OFERTA. T-Mobile Ekstraklasa

OFERTA. T-Mobile Ekstraklasa T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2014/2015 B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3 6 6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Klub piłkarski FKS STAL MIELEC oferta współpracy i reklamy

Klub piłkarski FKS STAL MIELEC oferta współpracy i reklamy Klub piłkarski FKS STAL MIELEC oferta współpracy i reklamy To dobra marka 2-krotny Mistrz Polski Wicemistrz Polski 16 miejsce w tabeli WSZECH CZASÓW LIGI POLSKIEJ Finalista Pucharu Polski Godny reprezentant

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Plus Liga Kobiet

Plus Liga Plus Liga Kobiet Plus Liga Plus Liga Kobiet Sezon 2008/09 Szanowni Pañstwo Niniejszym chcia³bym przedstawiæ Pañstwu ofertê reklamy i sponsoringu poprzez wykorzystanie wydarzeñ sportowych w ramach rozgrywek Profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH SPORT zjawisko społeczne a pozytywne wartości i emocje kojarzone z rywalizacją i satysfakcją sportową są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska Programu

Oferta Sponsorska Programu Oferta Sponsorska Programu Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk 2013 Oferta sponsorska programu Biało Zielona Przyszłość z Lotosem Szanowni Państwo, prezentując przedmiotową ofertę pragniemy przedstawić Państwu

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Polska vs Brazylia. Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn. Otwarcie nowej Hali Gdańsk-Sopot. 18 sierpnia 2010r. nowa Hala Gdańsk-Sopot

Polska vs Brazylia. Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn. Otwarcie nowej Hali Gdańsk-Sopot. 18 sierpnia 2010r. nowa Hala Gdańsk-Sopot 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn Polska vs Brazylia Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A.

Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A. Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A. Potencjał KKS Lech Poznao Silna marka, rozpoznawalna na terenie Wielkopolski i całego kraju 6.9 miliona sympatyków Lecha Poznao* Ok. 60% kibiców mieszka poza Poznaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Parkiet. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK. Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK

Załącznik nr 1. Parkiet. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK. Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Załącznik nr 1 Parkiet Powierzchnia reklamowa Klubu Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie Powierzchnia reklamowa

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA Klub sportowy Vistal Gdynia

OFERTA SPONSORSKA Klub sportowy Vistal Gdynia VISTAL GDYNIA MEDALISTKI MISTRZOSTW POLSKI OFERTA SPONSORSKA Klub sportowy Vistal Gdynia Sezon 2014/2015 MARKETING PRZEZ SPORT SZYBKA PROMOCJA BIZNESU W BIAŁYCH RĘKAWICZKACH... Rzeczy, które są nietypowe,

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

OFERTA SONSORSKA GORLICKI KLUB SPORTOWY GLINIK GORLICE. 90 lat tradycji

OFERTA SONSORSKA GORLICKI KLUB SPORTOWY GLINIK GORLICE. 90 lat tradycji OFERTA SONSORSKA GORLICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO GLINIK GORLICE 90 lat tradycji Szanowni Państwo w imieniu Zarządu Gorlickiego Klubu Sportowego Glinik Gorlice, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy

Bardziej szczegółowo

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza majątku polskich spółdzielni Izabela Konieczna * Analiza majątku polskich spółdzielni Wstęp Aktywa spółdzielni rozumiane są jako zasoby pozostające pod jej kontrolą, stanowiące rezultat dotychczasowej działalności i stwarzające możliwość

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH DNI MARKETINGU SPORTOWEGO 2007 ANDRZEJ MIĘKUS CO TO JEST? Miejsca reklamowe w sezonie 2007/2008 Parkiet: Dwa koła podkoszowe o średnicy 360 cm (pole 2) 200.000 Cztery miejsca

Bardziej szczegółowo

EKSTRAKLASA BADMINTONA 2017/2018 OFERTA SPONSORSKA

EKSTRAKLASA BADMINTONA 2017/2018 OFERTA SPONSORSKA EKSTRAKLASA BADMINTONA 2017/2018 OFERTA SPONSORSKA Szanowni Państwo, Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę sponsorską Polskiej Ligi Badmintona. Polski Związek Badmintona organizując rozgrywki ligowe

Bardziej szczegółowo

Oferta Reklamowo-Sponsoringowa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg

Oferta Reklamowo-Sponsoringowa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg Oferta Reklamowo-Sponsoringowa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg Klub MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg powstał w roku 1998. W założeniach, głównym jego zadaniem było szkolenie młodzieży. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski. Raport medialny Robert Lewandowski - Raport medialny

Robert Lewandowski. Raport medialny Robert Lewandowski - Raport medialny Robert Lewandowski Raport medialny 2016 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta Lewandowskiego w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Raport powstał na podstawie analizy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Katedra Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Agenda MARKA WIDZEW ŁÓDŹ WIZJA, CELE, MISJA, STRATEGIA POTENCJAŁ MARKI I KORZYŚCI DLA BIZNESU I MIASTA WIDZEW JAKO PLATFORMA CSR, PROMOCJI I PR

Agenda MARKA WIDZEW ŁÓDŹ WIZJA, CELE, MISJA, STRATEGIA POTENCJAŁ MARKI I KORZYŚCI DLA BIZNESU I MIASTA WIDZEW JAKO PLATFORMA CSR, PROMOCJI I PR RTS WIDZEW ŁÓDŹ W Y K O R Z Y S T A N I E P O T E N C J A Ł U M A R K I W I D Z E W N A P O T R Z E B Y Ł Ó D Z K I E G O B I Z N E S U O R A Z M I A S T A Ł Ą C Z Y N A S W I D Z E W Agenda MARKA WIDZEW

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski. Raport medialny I-VI Robert Lewandowski Raport medialny I-VI 2016

Robert Lewandowski. Raport medialny I-VI Robert Lewandowski Raport medialny I-VI 2016 Robert Lewandowski Raport medialny I-VI 2016 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta Lewandowskiego w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. Raport powstał na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group. Kryzys finansowy włoskich klubów w 2002 roku

SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group. Kryzys finansowy włoskich klubów w 2002 roku SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group kwiecień 2006 Kryzys finansowy włoskich klubów w 2002 roku SPORT & BUSINESS FOUNDATION ul. Towarowa 53 61-896 Poznan +48 061 854 36 76 Email: info@sbf.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY MARKETINGOWE NA SEZON 2011/2012 POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A.

ZASADY MARKETINGOWE NA SEZON 2011/2012 POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. ZASADY MARKETINGOWE NA SEZON 2011/2012 POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. 1 ZASADY MARKETINGOWE ZASADY MARKETINGOWE Zarząd PLK S.A. - działając na podstawie pkt. 42.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowo - sponsorska II edycji Luzioskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Mistrzostwo Kaszub

Oferta reklamowo - sponsorska II edycji Luzioskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Mistrzostwo Kaszub Oferta reklamowo - sponsorska II edycji Luzioskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Mistrzostwo Kaszub Szanowni Państwo,! Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy marketingowej Kaszubskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014 EUROWYBORY. Analiza medialności lokomotyw wyborczych. 16 kwietnia - 12 maja 2014

KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014 EUROWYBORY. Analiza medialności lokomotyw wyborczych. 16 kwietnia - 12 maja 2014 EUROWYBORY Analiza medialności lokomotyw wyborczych 16 kwietnia - 12 maja 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

ZAI ZA NT N E T RESOWA SOW N A I N E SPORT

ZAI ZA NT N E T RESOWA SOW N A I N E SPORT OFERTA SPONSORSKA (ważna od 1 stycznia 2017 r.) ZAINTERESOWANIE SPORTEM Sportem interesuje się ponad 70% respondentów, z czego 21% deklaruje duże zainteresowanie. Sportem interesują się częściej mężczyźni(84,8%)

Bardziej szczegółowo

Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie

Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie www.mkkgniezno.pl LUBISZ SPORT? WEJDŹ DO GRY Z MKK GNIEZNO! KIM JESTEŚMY? Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie www.mkkgniezno. pl MKK Gniezno to najprężniej rozwijający

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo